2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána"

Transkript

1 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Jak na to? Verze: IPsec

2

3 1. IPsec IPsec (IP security) je bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, poskytuje proto transparentně bezpečnost jakémukoliv přenosu (kterékoliv síťové aplikaci). Bezpečnostní mechanismy vyšších vrstev (nad protokoly TCP/UDP, kde pracují TLS/SSL, SSH apod.) vyžadují podporu aplikací. IPsec je definován v několika desítkách RFC vydaných IETF, základními jsou 2401 a Princip činnosti: Vytváří logické kanály Security Associations (SA), které jsou vždy jednosměrné, pro duplex se používají dvě SA. Bezpečnostní rozšíření vypadá následovně: Ověřování při přijetí paketu může dojít k ověření, zda vyslaný paket odpovídá odesilateli či zda vůbec existuje. Šifrování obě strany se předem dohodnou na formě šifrování paketu. Poté dojde k zašifrování celého paketu krom IP hlavičky, případně celého paketu a bude přidána nová IP hlavička. Základní protokoly (jsou často používány zároveň, protože se vzájemně doplňují): Authentication Header (AH) zajišťuje autentizace odesílatele a příjemce, integritu dat v hlavičce, ale vlastní data nejsou šifrována. Encapsulating Security Payload (ESP) přidává šifrování paketů, přičemž vnější hlavička není nijak chráněna a není zaručena její integrita. 3

4 Popis nastavení ve 2N EasyRoute Popis nastavení ve 2N EasyRoute IPsec VPN V tomto menu se nastavují parametry připojení, které používá racoon daemon. Viz teorie výše. Definice Vybírá jeden z 8mi možných nadefinovaných IPsec tunelů. Povolit Povoluje nebo zakazuje zvolený IPsec tunel. Typ připojení Určuje, kdy se bude IPsec tunel navazovat. Pokud nechcete navazovat spojení tunelů přes UMTS, npříklad kvůli rychlosti, použijte pouze WAN port. IP sec tunel se potom naváže jen v případě, že bude aktivní hlavní nebo záložní spojení vedené přes WAN port. Režim výměny Režim navazování spojení zmiňovaný v popisu. Je možné nastavit Basic, Main nebo Aggressive. Identifikátor Identifikátor, který se bude ověřovat v protistraně. Může se nastavit Adresa, FQDN nebo USER FQDN. Ověřuje se nastavení v PSK tabulce. NAT Traversal 4

5 Popis nastavení ve 2N EasyRoute 1.1 Zapíná použití NATU 2N EasyRoute si vždycky zjistí celou cestu a použití natů. Pasivní Zaškrtávátko uonačuje že tato strana nebude iniciátorem spojení. Phase 1 Nastavení klíčování fáze1 pro dojednání podrobností o spojení IP,brány apod Phase 2 Fáze 2 je potom nastavení kódování samotného přenosu. Adresa vzdálené LAN IP adresa vzdálené stě nebo IP adresa z rozsahu vzdálené sítě. Maska vzdálené LAN Maska vzdálené sítě. Veřejná adresa brány Veřejná IP adresa protější brány. IPsec Manuální V tomto menu se nastavují parametry spojování podle protokolů AH a ESP. Viz teorie výše. Definice Vybírá jeden z 8mi možných nadefinovaných IPsec tunelů. 5

6 Popis nastavení ve 2N EasyRoute 1.1 Tip Povolit Povoluje nebo zakazuje zvolený IPsec tunel. Typ připojení Se u tohoto módu nijak nenastavuje. Vždy se používá aktuální main route do internetu. Režim Režim navazování spojení zmiňovaný v teorii. Je možné nastavit Transportní nebo Tunelovací. Protokol Protokol navazování spojení zmiňovaný v teorii. Je možné nastavit AH nebo ESP. SPI (Security Parametr Index). Tj. 32 bitové číslo, které identifikuje SA. Směr Určuje v jakém směru budou očekávána šifrovaná data. Tímto parametrem je možné určit, že šifrovat sse budou jen data odesílaná do tunelu nebo naopak budou přijímána šifrovaná data a odesílána nešifrována. Třetí možností je potom šifrovat provoz v obou směrech. Lokální IP : port Nastavuje místní adresu vnitřní LAN sítě brány. Portem se specifikuje jeden z IP portů. Pokud ponecháte nevyplněné budou se šifrovat všechny. Specifikováním portu můžete nastavit filtraci. To znamená že v odchozím nebo příchozím směru, budou šifrována data pouze na tento jeden port. Tím se ulehčí procesoru, který nemusí šifrovat provoz, mezi zařízeními v tunelu, na všech portech. Adresa lokálního tunelu Jedná se o místní IP adresu brány. Tedy na rozhraní WAN nebo UMTS. Vzdálená IP : port Nastavuje adresu vnitřní LAN sítě vzdálené brány (oponent). Portem se specifikuje jeden z IP portů. Pokud ponecháte nevyplněné budou se šifrovat všechny. Adresa vzdáleného tunelu Jedná se o IP adresu protější brány (oponent). Tedy na rozhraní WAN nebo UMTS. Autentizační algoritmus Nastavení kódování přenosu autentizačního algoritmu. Protokolu AH Autentizační klíč Je klíč, jehož pomocí se společně s autentizačním algoritmem vypočítává zabezpečení přenosu. Tento parametr musí být na obou stranách přenosu nastaven stejně. Aby bylo možné dekódovat pokusy o navázání spojení. 6

7 Popis nastavení ve 2N EasyRoute 1.1 Šifrovací algoritmus Nastavení kódování přenosu autentizačního algoritmu. Protokolu AH Šifrovací klíč Je klíč, jehož pomocí se společně s autentizačním algoritmem vypočítává zabezpečení přenosu. Tento parametr musí být na obou stranách přenosu nastaven stejně. Aby bylo možné dekódovat pokusy o navázání spojení. IPsec PSK V tomto menu se nastavují předsdílené bezpečnostní klíče. Podle nastavení identifikátorů v menu VPN se hledají příslušné klíče v následující tabulce. Identifikátor Je stejný jako v menu VPN. Poté se k němu přiřadí příslušný klíč. Lze zadávat všechny ASCII znaky. Může se jednat o slovo, IP adresu, ovou adresu nebo případně shluk náhodných znaků. Předsdílený klíč Parametrem se nastavuje bezpečnostní klíč, který bude použit při šifrování paketů mezi jednotlivými stranami IPsec tunelu. 7

8 1.2 Příklady spojení různých bran Spojení 2N EasyRoute mezi sebou - FQDN Zabezpečené spojení budeme navazovat mezi dvěma branami 2N EasyRoute. Brána 1 má IP adresu (LAN /24) Brána 2 má IP adresu (LAN /24) Budeme nastavovat IPsec tunel pomocí démona racoon. Nastavení bran je potom jednoduché. Jděte do menu Nastavení / Služby / IPsec / VPN. Zvolte si novou volnou definici. Povolte nastavovaný tunel a vyberte typ připojení, ve kterém se bude IPsec tunel navazovat. V našem případě to bude UMTS. Zvolíme mód Aggressive. Ten má o něco nižší bezpečnost ale nabízí lepší výkon při navazování spojení, což je důležité při používání přes UMTS, protože tato síť není tak rychlá a spolehlivá jako klasická kabelová LAN. Jako identifier nastavíme FQDN, to znamená, že si zde můžete zvolit jakýkoliv text jako identifikaci tohoto spojení. NAT-T ponecháme zapnutý. V síti UMTS můžou být nějaké NATy a proto je lepší nechat výběr protokolu na samotném daemonu. Brána bude aktivním iniciátorem spojení proto Pasove nebude zaškrtnuto. Fáze 1,2 je nastavení klíčování 1 pro dojednání podrobností o spojení IP,brány apod 2 je potom nastavení kodování samotného přenosu. Remote lan adress je adresa ze vzdálené sítě. Může být adresa sítě nebo zařízení v síti. Remote lan mask je maska vzdálené sítě. Remote Public Gateway je (veřejná) adresa oponenta v našem případě IP brány 2. Nyní jděte do menu PSK a zadejte sem Váš identifier a jeho heslo. Nastavení pro bránu 2 bude naprosto stejné jen se změní IP remote LAN a remote gateway. Viz obrázky. Nastavení pro bránu 1 by mělo vypadat takto: 8

9 Nastavení pro bránu 2: Nastavení PSK bude pro obě brány shodné: 9

10 Nyní se podíváme do menu report, kde se můžeme podívat na navazování spojení pomocí systémového logu. Úspěšné navázání spojení vypadá následovně. Toto je záznam mezi výše uvedenými dvěma branami. Tento LOG je z brány 1. Ten z brány 2 vypadá obdobně. Jan 24 18:26:12 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: caught signal 15 Jan 24 18:26:13 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: racoon shutdown Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: (http://ipsectools.sourceforge.net) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: product linked OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007 (http://www.openssl.org/) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Reading configuration from "/tmp/racoon.conf" Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: NOTIFY: NAT-T is enabled, autoconfiguring ports V této žluté fázi probíhá zapnutí racoon démona pod kterým ipsec běží. V předposledním řádku načítá konfiguraci a v posledním spouští autokonfig NATU o kterém jsem psal výše. Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=6) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=7) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=8) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=9) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=10) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=11) Jan 24 18:26:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T V této fázi se nakonfigurovalo rozhraní pro IP sec a dochází k zahájení komunikace mezi oběma easyroutami. V tomto bodě se log na krátkou dobu zdrží a asi po chvilce pokračuje může to trvat i delší dobu než v tomto logu. 10

11 Jan 24 18:30:16 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA request for queued due to no phase1 found. Jan 24 18:30:16 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: initiate new phase 1 negotiation: [500]<=> [500] Jan 24 18:30:16 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: begin Aggressive mode. Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: received Vendor ID: RFC 3947 Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: received broken Microsoft ID: FRAGMENTATION Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: received Vendor ID: DPD Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Selected NAT-T version: RFC 3947 Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: NAT-D payload #-1 doesn't match Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: NAT-D payload #0 doesn't match Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: NAT detected: ME PEER Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: KA list add: [4500]- > [4500] Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Adding remote and local NAT-D payloads. Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Hashing [4500] with algo #2 (NAT-T forced) Jan 24 18:30:17 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Hashing [4500] with algo #2 (NAT-T forced) Jan 24 18:30:18 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: ISAKMP-SA established [4500] [4500] spi:dfa02e3d2a3a22a4:391af611e6eed562 Jan 24 18:30:18 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: initiate new phase 2 negotiation: [4500]<=> [4500] Jan 24 18:30:18 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: NAT detected -> UDP encapsulation (ENC_MODE 1->3). Jan 24 18:30:39 EasyRoute daemon.info racoon: NOTIFY: the packet is retransmitted by [500] (2). V této fázo dochází k vyjednání přístupových údajů obou bran phase 1 druhý řádek od zhora Po navázání spojení fází 1 dochází k přepnutí do fáze dva ve které se dojedná šifrování obou kanálů Jan 24 18:30:39 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Adjusting my encmode UDP-Tunnel->Tunnel Jan 24 18:30:39 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Adjusting peer's encmode UDP-Tunnel(3)- >Tunnel(1) Jan 24 18:30:40 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel [0]-> [0] spi= (0xfe1cbc) Jan 24 18:30:40 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel [4500]-> [4500] spi= (0x1e23ace) 11

12 Nakonec poslední 4 řádky naznačují úspěšné sestavení obou tunelů jak pro odesílání, tak pro příjem. Spojení 2N EasyRoute mezi sebou - Address Zabezpečené spojení budeme navazovat mezi dvěma branami 2N EasyRoute. Brána 1 má IP adresu (LAN /24) Brána 2 má IP adresu (LAN /24) Jedná se o stejné brány jako výše jen budeme používat jiný typ autorizace - address, u které se uplatní xauth (Křížová autorizace) Upozornění Nastavte Vaší bránu podle následujících obrázků. Důležité je zapamatovat si, že u křížové autorizace v modelu Address se používají IP adresy obou bran a proto je nutné v PSK nadefinovat obě IP adresy a jejich hesla. Změňte typ identifikátoru z FQDN na Address. Do pole identifier potom zadejte Veřejnou (WAN) IP adresu brány 1. To je v menu VPN jediná změna. Nyní jděte do PSK a vytvořte dva řádky s IP adresami WAN portů obou bran a jejich hesly. Viz obrázky. Nastavení brány 1: Nastavení brány 2: 12

13 Nastavení PSK je shodné pro obě brány: Spojení 2N EasyRoute a Sierra Wireless Raven XE Sierra Wireless Raven XE je industriální UMTS router podporující IPsec spojení. Pokud budete nastavovat IPsec tunel mezi tímto přístrojem a 2N EasyRoute použijte následující nastavení. Rozhodli jsme se vložit tento návod do tohoto manuálu, protože se často používá a spojení 2N EasyRoute se Sierra Raven XE může být docela časté. Nastavení je velmi podobné tomu z předchozího návodu. Opět použijeme Adderss identifikaci a křížovou autorizaci. Adresa 2N EasyRoute je (LAN /24) Adresa RAVEN XE je (LAN /24) Následující obrázky popisují toto nastavení. Nastavení je v 2N EasyRoute obdobné jako výše: 13

14 V nastavení RAVEN XE je důležité dodržet několik základních postupů. Samotné nastavení je obdobné jako v 2N EasyRoute jen je jejich uspořádání trochu jiné. V menu LAN je potřeba zapnout DHCP a v menu VPN / Global settings napevno zapnout podporu NAT-T. A nyní nastavení samotné VPN. 14

15 Ve VPN type zvolte IPsec tunel. Na výběr je také možnost GRE tunelu, který 2N EasyRoute podporuje také. VPN Gateway address je v tomto případě veřejná IP adresa 2N EasyRoute PSK1 to je heslo pro PSK. V tomto případě radek. Musí být stejné jako v protistraně. V tomto je RAVEN XE jednodušší, protože pro xauth se zadává pouze jednou. V 2N EasyRoute musíte specifikovat dva klíče. My identity vyplněno automaticky je to IP adresa Sierra modemu Peer identity je IP adresa 2N EasyRoute. Negotiation mode nastavte stjně jako v 2N EasyRoute (Aggressive) IKE parametery: AES-128 je AES ve 2N EasyRoute SHA 1 je stejný DH1 je modp768 v 2N EasyRoute Upozornění SA life time je v 2N EasyRoute napevno nastaven na

16 Dále už je nastavení stejné jako v 2N EasyRoute Trace z úspěšného spojení těchto zařízení vypadá následovně: Jan 26 13:38:21 EasyRoute daemon.info racoon: (http://ipsectools.sourceforge.net) Jan 26 13:38:21 EasyRoute daemon.info racoon: product linked OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007 (http://www.openssl.org/) Jan 26 13:38:21 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: Reading configuration from "/tmp/racoon.conf" Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: NOTIFY: NAT-T is enabled, autoconfiguring ports Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=6) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=7) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=8) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=9) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used as isakmp port (fd=10) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [500] used for NAT-T Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used as isakmp port (fd=11) Jan 26 13:38:22 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: [4500] used for NAT-T Jan 26 13:42:19 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: respond new phase 1 negotiation: [500]<=> [500] Jan 26 13:42:19 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: begin Aggressive mode. Jan 26 13:42:19 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: received Vendor ID: draft-ietf-ipsecnat-t-ike-03 Jan 26 13:42:19 EasyRoute daemon.info racoon: NOTIFY: couldn't find the proper pskey, try to get one by the peer's address. Jan 26 13:42:20 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: ISAKMP-SA established [500] [500] spi:4b89cab5480c330d:a392c7f07fd9ac3e Jan 26 13:42:20 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: respond new phase 2 negotiation: [500]<=> [500] Jan 26 13:42:21 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel [0]-> [0] spi= (0x4c6bf1d) Jan 26 13:42:21 EasyRoute daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel [500]-> [500] spi= (0xb45ec583) 16

17 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Modřanská 621, Praha 4, Česká Republika Tel.: , Fax: Web: 1570v1.02

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka R46.1171.00 rev 3 Instalace...3 Konfigurace zařízení Wireless 54Mbps ADSL Router...7 Řešení problémů...65 Specifikace...79 Informace o předpisech...85

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G

Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G 3 Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G Tento oddíl popisuje základní konfigurační proceduru pro PŘÍSTUPOVÝ BOD 802.11A/G. Uvádí se v něm, jak nastavit PŘÍSTUPOVÝ BOD 802.11A/G pro bezdrátové

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware...

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... Obsah Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4-1.1 Funkce... - 4-1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... - 6-2.1 Popis zařízení... - 6-2.1.1 Přední panel... - 6-2.1.2 Zadní panel... -

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod aktuální verzi tohoto návodu naleznete na http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Seznámení s přístrojem Úvod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 je speciaalizovaný

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Linux v síti. Ondřej Vondrouš

Linux v síti. Ondřej Vondrouš Linux v síti Ondřej Vondrouš Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Linux v síti Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více