Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský"

Transkript

1 Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů téma: IPsec Vypracoval: Libor Stránský

2 Co je to IPsec? Jedná se o skupinu protokolů zabezpečujících komunikaci na úrovni protokolu IP (jak už z názvu logicky vyplívá IPsecure bezpečný IP). Jednotlivě jsou podrobně popsány v RFC 2401 až Vrstva IP nemá zabezpečovací mechanizmy jako vrstvy vyšší (např. HTTPS, SFTP a SSL), proto byla vyvinuta skupina těchto protokolů. Původně však byla jen pro protokol IPv6 a tedy byla naplánována pro použítí v budoucnu. Potřeby doby si ale vyžádaly, aby byl IPsec požit i pro verzi 4. O řešení podobného problému, tedy bezpečnosti kolem protokolu IP se pokoušela i firma Cisco a jeji Cisco Encryption Technology(CET). Dnes už ale podporuje oba standardy. IPsec tedy pracuje kolem vrstvy IP tedy na úrovni operačního systému a nezatěžuje ničím vrstvu aplikační (jak uživatele tak i programy), Sám má ale i své nevýhody. Je to především jeho složitost a tím hlavně jeho náchylnost k chybám. Původně byl vyvinut v IETF kde jsou specifikovány v dokumentech RFC hodně rozsáhlé problémy a IPsec patří k nim. V praxi se pak používá jen malé množství funkcí a možností protokolu IPsec. Problém může tedy nastat při jeho nastavování. Protokol IPsec nabízí zebezpčení IP datagramů autentizací a šifrováním. Pro oba způsoby je zde implementováno více protokolů. Patří k nim především: AH ESP ISAKMP IKE

3 Authentication Header Zabezpečuje IP datagramy, jejich integritu, provádí autentizaci odesílatelů IPdatagramů a dokáže zamezit opakování částí řetezců (tzv. anti reply attack). AH sice provádí autentizaci ale nešifruje. Tabulka 1: autentication header Další hlavička Délka záhlaví Reserved Security Paremetr Index (SPI) Pořadové číslo paketu protokolu AH Kontrolní součet z přenesených dat Hlavička AH se vkládá k IP datagramu a vyplňují se postupně její položky. Další hlavička informuje o hlavičce vrstvy nad ní, tedy té, kterou obaluje. Reserved je rezervováno a nevyplňuje se (do této věty se tedy další údaje už neukládájí). Princip hodnot druhé věty bude vysvětlen v části věnující se protokolu ISAKMP. Pořadové číslo paketu protokolu AH zajišťuje, aby neoprávněná osoba nemohla paket zkopírovat a poslat příjemci ještě jednou (např. když ví jak se šifruje desetinné místo tak ho zopakuje a příjemce dostane rázem jinou částku: ). Pokud příjemce obdrží paket se stejným pořadovým číslem automaticky ho zahodí. Kontrolní součet z přenesených dat má proměnnou velikost. Je prováděn tak, že odesílatel upraví hlavičku datagramu a nechá v ní jen ty hodnoty, které zůstanou nezměněny i po příchodu k příjemci. Nechají se například hodnoty cílová adresa, směrování ale vynulují se hodnoty jako maximální počet skoků nebo hodnota TTL. Ze zbylých hodnot se pak provede kontrolní součet. Ten se vypočítá a pomocí nejčastěji jednosměrné hešovací funkce jako je MD5 nebo SHA 1 uloží se na příslušné místo do hlavičky. Příjemce si po přijetí datagramu vynuluje příslušné hodnoty v hlavičce, pomocí SPI získá klíč a šifrovací algoritmus a provede stejný výpočet. Pokud se data neshodují datagram zahodí.

4 Encapsulating Security Payload Tento protokol na rozdíl od AH provádí šifrování. Některé šifrovací algoritmy vyžadují tzv. blokové šifrování (nebo šifrování pomocí blokové šifry), proto musí být data zarována (doplněna) na násobek bloku(určité předem dané hodnoty). ESP umí nejen šifrovat přenášené datagramy, ale i autentizovat odesílatele a ochranu proti opakování stejně jako AH. Hlavička ESP v sobě obsahuje všechny hlavičky a data vrstev vyšších. Nazývá se proto end to end hlavička (je za i před daty). Tabulka 2:Encapsulating Security Payload Security Paremetr Index (SPI) Pořadové číslo paketu protokolu ESP Data Data Data Výplň Výplň Výplň Výplň Délka výplně Další hlavička Kontrolní součet z přenášených dat Parametr SPI bude, stejně jako u AH vysvětlen až následně. Pořadové číslo paketu protokolu ESP se v hlavičce uvádí ze stejného důvodu jako u AH (jako ochrana proti opakování datagramů). První dva řádky (SPI a pořadové číslo) tvoří tzv. ESP záhlaví. Výplň se do ESP doplňuje jen pokud datagram nemá předem definovanou velikost a šifrovací algoritmus vyžaduje doplnění na určitou shodnou velikost pro všechny bloky. Za výplní je uvedena její délka. Další hlavička většinou identifukuje první hlavičku v zašifrované části (bývají tam např. protokoly vyšší vrstvy TCP, UDP apod.). Výplň, délka výplně a další hlavička jsou označovány jako ESP zápatí. ESP může rovněž obsahovat kontrolní součet, který se ukládá až za ESP zápatí (ten pracuje na stejném principu jako u AH). ESP je především šifrovací protokol a na případné autentizaci nebo kontrole integrity se musí strany dohodnout předem.

5 IPsec se provádí vždy jen na celý datagram, až potom se datagram může podle potřeby fragmentovat na menší části. U příjemce je naopak datagram nejprve sestaven a pak teprve dešifrován. V ESP je povinně zahrnuta podpora pro kryptografický algoritmus jako je DES. Příjemce si pomocí SPI vyhledá odpovídající bezpečnostní asociaci(pokud neexistuje, datagram se zahodí). Následně kotroluje pořadové číslo, opakuje li se je datagram zahozen, pak je provedena autentizace, autentizační data jsou vypočtena a porovnána s přijatou hodnotou, neshodují li se tyto hodnoty je datagram opět zahozen. Až pokud jsou splněny všechny tyto podmínky pak teprve je datagram dešifrován. Bezpečnostní asociace (SA) Jednoduše řečeno je bezpečnostní asociace virtuální spojení mezi dvěma partnery. Ta je pro komunikaci mezi partnery jedinečná, tzn. že se vytváří pro každé dva partnery jiná a určují se její pravidla. Udávájí se v ní například jakých bude použito bezpečnostích protokolů (jestli AH nebo ESP, pokud ale chci použít oba, musí se sestavit nová bezpečností asociace), jaké budou použity šifrovací algoritmy(platí zde to stejné co pro protokoly) a definují se jaké se použijí klíče pro komunikaci apod. Musí se navazovat pro každé spojení tedy pro jednu komunikaci potřebujemem jak SA pro vysílání tak i pro přijímání. Security Paremetr Index (SPI) Pokud se mi už podařilo takovou bezpečnostní asociaci vytvořit a chci pomocí ní odesílat data, musím oznámit druhé straně (příjemci) jakou asociaci chci použít(můžu mít s jedním partnerem jich vytvořeno i více) a právě k tomu slouží SPI. Je to vlastně parametr (číslo), který se zapisuje do hlavičky datagramu a udává přesně jaké parametry používám pro odesílání dat. Takovéto kombinace hodnot číslo SPI bezpečnostní protokol šifrovací algoritmus se udržují v databázi bezpečnostních asociací.

6 ISAKMP (Internet Association and Key Management Protokol) Bezpečnostní asociace lze konfigurovat manuálně, ale to přináší velké nevýhody. K hlavním z nich patří, že nelze udržovat SA pro velkou DB klientů, kteří se stále mění, a kterým je potřeba pravidelně měnit parametry jako klíče a šifrovací algoritmy. Ke správě SA slouží právě ISAKMP, tento neobsluhuje jen SA ale dokáže spravovat i protokoly TLS nebo OSFP. Zprostředkovává dohodu mezi dvěma partnery (jaké protokoly a jaké šifrovací algoritmy se použijí). Postupuje se asi jednoduše následovně: 1. jeden partner pošle návrh možných parametrů 2. druhý si z nich vybere a potvrdí svoji volbu prvnímu 3. oba si vymění klíče Zpráva, kterou ISAKMP posílá pro vytvoření SA nemá pevný tvar (parametry jsou volitelné). ISAKMP sám udržuje a spravuje databázi SA. IKE (Internet Key Exchange) ISAKMP sám ale neumí vlastní výměnu klíčů, o to se stará další protokol IKE. Jeho základem je tzv. Diffie Hellmanův algoritmus. Ten pracuje následovně: 1. každý s účastníků si vygeneruje náhodné číslo to se stane jeho tajným číslo 2. z něj pak pomocí algoritmu dopočítají druhou hodnotu, která je pak veřejným klíčem 3. veřejné klíče si strany vymění 4. když strany zkombinují svoje tajné číslo a parterův veřejný klíč dostanou oba stejný výsledek, toto číslo se ale nedá nijak zjistit z obou veřejných klíčů 5. z totoho nově vytvořené čísla pak vytvoří klíč pro šifrovaný algoritmus

7 Použitá literatura a další zdroje informující o problému: 1. VELKÝ PRŮVODCE PROTOKOLY TCP/IP BEZPEČNOST, Dostálek Libor 2. IPV6, Satrapa Pavel 3. Dokumenty RFC RFC 2401 Základní architektura bezpečnostních prvků RFC 2011 Přehled dokumentů a definic pro IPsec RFC 2402 Hlavička AH RFC 2406 Hlavička ESP RFC 2104, 2403, 2404, 2405 Kryptografické algoritmy RFC 2407, 2408 ISAKMP RFC 2409 IKE 4. Google

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Počítačové sítě II. 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Bezpečnost sítí cílem je ochránit počítačovou síť a především data/zařízení v nich

Více

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 7.1.2003 Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 1. SÍŤOVÉ PROTOKOLY...1 1.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TCP/IP...2 1.1.1. Fyzická vrstva...2 1.1.2. Linková vrstva...2 1.1.3. Internet protokol...2 Protokoly TCP

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. Tomáš Vaněk

Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. Tomáš Vaněk Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 Tomáš Vaněk Autor: Tomáš Vaněk Název díla: Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Na zpracování se podíleli: Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop

Na zpracování se podíleli: Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop 1 Na zpracování se podíleli: Josef Bourek Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop 2 Obsah: 1.Základy WIFI...4 2.Druhy zabezpečení...6 3.Nejčastější chyby při zabezpečení...10 4.Doporučení pro zabezpeční...15

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

IP address management

IP address management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod IP address management Bakalářská práce Autor: Pavel Žák Informační technologie, Správce IS Vedoucí práce: Ing. Jan Háněl

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí - 1 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost bezdrátových sítí Vypracoval: Bc. Jan Petlach, 5. ročník EI V Blansku dne:

Více

MODERNÍ ASYMETRICKÉ KRYPTOSYSTÉMY

MODERNÍ ASYMETRICKÉ KRYPTOSYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

IP protokol. Leoš Boháč

IP protokol. Leoš Boháč IP protokol Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: IP protokol Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních

Více

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc.

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Šifrování a bezpečnost Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Bezpečnost požadavky na bezpečnost se v poslední době výrazně mění tradičně byla zajišťována zamezením přístupu (uzamykáním

Více

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK INFORMATIKA MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA c

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více