Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)"

Transkript

1 Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního letáku. Pro úplnost a správnost nelze ale převzít záruku. Kdo se stal dle německého práva dědicem, může dědictví odmítnout (např. předlužení). Toto ale není již možné tehdy, pokud bylo dědictví předem přijato. Lhůta pro odmítnutí činí, započítaná od obeznámenosti o připadnutí dědictví a důvodu odvolání, v případě bydliště zůstavitele v Německu a pobytu/bydliště dědice v Německu: 6 týdnů pobytu dědice v zahraničí: 6 měsíců v případě bydliště zůstavitele pouze v zahraničí a pobytu/bydliště dědice v Německu či v zahraničí: 6 měsíců. Odmítnutí dědictví nelze vázat na podmínky či vymezovat časové termíny. Podpis prohlašující osoby musí být úředně ověřen. Ověření podpisu může provést úředník konzulátu nebo český notář v tomto případě se však může stát, že dědický soud v Německu bude požadovat apostilu (viz informace velvyslanectví k udělování apostil) kromě toho lze učinit prohlášení u příslušného dědického soudu v Německu alternativně: pokud bydlíte v pohraničí blízko Německa, můžete prohlášení také odevzdat u každého notáře v Německu Prohlášení o odmítnutí dědictví nabývá účinnosti až po doručení příslušnému dědickému soudu. Německý dědický soud je příslušný pro odmítnutí dědictví, jen v případě, je-li pro dědictví rozhodující německé právo. Toto nastane zpravidla pouze tehdy, měl-li zůstavitel německou státní příslušnost (nebo měl kromě dvojího občanství či více jiných státních příslušností i státní příslušnost německou). Pokud byl zůstavitel pouze českým státním občanem, nelze dědictví odmítnout před německým dědickým soudem. Odmítnutí dědictví lze učinit před českým dědickým soudem. Velvyslanectví nabízí možnou variantu vzorového prohlášení, jehož text Vám při formulaci Vašeho odmítnutí dědictví může být nápomocný Nenahrazuje však právní poradenství právníka. Vezměte prosím na vědomí, že je prohlášení po doručení dědickému soudu neodvolatelné a že je osoba, odmítající dědictví, pokládána za zemřelou ještě před zahájením dědického řízení. To znamená, že jako dědici mohou přicházet nyní podle Další informace: Adresa: Vlašská Praha 1 (Malá Strana) Poštovní adresa: Box Praha 1 Další zastávka: Metro A: Malostranská Tram 12, 20, 22: Hellichova

2 okolností v úvahu potomci (děti, vnuci) osoby, která dědictví odmítla. Zde jsou pak podle okolností potřebná další prohlášení Za nezletilé děti podávají osoby, kterým byly svěřeny do péče (zpravidla otec a matka), společné prohlášení, případně je zapotřebí i povolení příslušného soudu. V případě potřeby musí být i toto povolení ve stanovené lhůtě doručeno dědickému soudu. Poplatek za každé ověření podpisu činní 20,-. Pokus si přejete, aby prohlášení o odmítnutí bylo vypracováno velvyslanectvím, je za jednu dědickou záležitost nutno uhradit navíc v přepočtu 30,-. Poplatek může být v mimořádných případech vyšší. Poplatky se hradí v hotovosti v korunách, nebo kreditní kartou. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na právní a konzulární oddělení zdejšího velvyslanectví. Na další straně naleznete vzor prohlášení o odmítnutí. Prosím, vyhotovte vlastní dokument, vyberte pro Vás hodící se varianty a sdělte Vaše osobní údaje. (Německému soudu je třeba prohlášení o odmítnutí dědictví zaslat v německém jazyce. U připojeného českého textu se jedná pouze o pomoc pro porozumění.)

3 Muster Ausschlagungserklärung - vzor prohlášení o odmítnutí dědictví An das Amtsgericht -Nachlassgericht- Německo Nachlassangelegenheit Herr/Frau, geb. am, verstorben am in Dortiges Schreiben vom, Gz.: ERBSCHAFTSAUSSCHLAGUNGSERKLÄRUNG Durch obiges Schreiben des Nachlassgerichtes in vom erhielt ich, (Vorname, Name), Kenntnis vom Tode meines/meiner (Verwandtschaftsgrad), Herrn/Frau (Name des Erblassers), und von der Tatsache, dass ich vermutlich zum Erben nach dem Verstorbenen berufen bin./ ggf. Die Ausschlagung erfolgt, weil ich befürchte, dass der Nachlass überschuldet ist./ ggf. Die Ausschlagung erfolgt, nachdem alle bekannt gewordenen Erben der vorhergehenden Ordnung die Erbschaft wegen Überschuldung des Nachlasses ausgeschlagen haben. Der Erblasser war zum Zeitpunkt seines Todes deutscher Staatsangehöriger. Ob der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen hinterlassen hat, ist mir nicht bekannt.

4 Ich, (Vorname, Nachname), geboren am in, wohnhaft, schlage hiermit die Erbschaft nach (Name des Erblassers) aus allen möglichen Berufungsgründen und ohne jede Bedingung aus. [Ggf,, falls dann Kinder in der Erbfolge nachrücken: Durch meine Ausschlagung kommen meine minderjährigen Kinder (Vorname, Name), geb. am in, sowie (Vorname, Name), geb. am in, als gesetzliche Erben und möglicherweise testamentarische Erben in Betracht. Als gesetzliche Vertreter erklären wir, (Name des 1. sorgeberechtigten Elternteils), geb. am in, und (Name des 2. sorgeberechtigten Elternteils), geb. am in hiermit für unsere vorgenannten minderjährigen Kinder, dass auch diese die Erbschaft nach (Name des Erblassers) aus allen möglichen Berufungsgründen und ohne jede Bedingung ausschlagen.] Ich/Wir wurde/n von der Deutschen Botschaft Prag ausdrücklich auf die Rechtswirkungen der Erbausschlagung sowie darauf hingewiesen, dass die Ausschlagung nur wirksam ist, wenn die Urschrift der Ausschlagungserklärung dem zuständigen Nachlassgericht fristgerecht zugeht. Prag, den (Unterschrift) (ggf. Unterschrift des 2. Elternteils)

5 (Adresa odesílatele) Pro Obvodní soud - dědické oddělení _(Adresa soudu) _ Německo Dědická záležitost pan/paní nar. a zemř. v Váš přípis ze dne č.j.: PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ Shora uvedeným přípisem dědického soudu v ze dne, jsem byla já (jméno a příjmení) obeznámen/a o úmrtí mé/ho (příbuzenský vzah), paní/pana (jméno a příjmení zůstavitele/ky) a o skutečnosti, že jsem se pravděpodobně stal/a dědicem/dědičkou. Odmítnutí je podáno z důvodu zadlužení dědictví. Odmítnutí je podáno z důvodu, že všichni v předešlém pořadí v úvahu přicházející dědicové dědictví z důvodů předlužení zůstavitele odmítli. Zůstavitel byl v době úmrtí německým státním občanem. Zda zůstavitel zanechal závěť, mi není známo. Já (jméno a příjmení), nar. dne v bydl., odmítám tímto dědictví po (jméno a příjmení zůstavitele) ze všech odvolacích důvodů a bezpodmínečně. Popř.:pokud z důvodu dědické posloupnosti nastupují děti Mým odmítnutím dědictví přicházejí jako další v úvahu i moje nezletilé děti (jména, příjmení) nar. v jako zákonní a popř. testamentární dědicové. Jako zákonní zástupci prohlašujeme: (jméno a příjmení 1. zákonného zástupce), nar. v a (jméno a příjmení 2. zákonného zástupce, nar. v za naše zde jmenované děti, že také ony dědictví po (jméno a příjmení zůstavitele/ky) ze všech odvolacích důvodů a bezpodmínečně odmítají.. Já/my jsem/jsem byl/i velvyslanectví v Praze výslovně upozorněni na právní účinky odmítnutí dědictví a zároveň na skutečnost, že odmítnutí je pouze tehdy učinné, pokud prohlášení o odmítnutí bude příslušnému dědickému soudu zasláno ve stanovéné lhůtě. Praha, dne (Podpis) (popř. podpis 2.zákonného zástupce)

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články 3 Ad Notam 3/2015 21. ROČNÍK JUDIKATURA 22. ČERVNA 2015 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Pavel Bernard: Zápis notářem do veřejných rejstříků Martin Muzikář,

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články Ad Notam 1/2014 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014 JUDIKATURA 2014 AD 1 NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Svatava Trčková, Milan Cellar: Stanovy společenství vlastníků změny od

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2010 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 7. července 2010 Cena 116,- Kč OBSAH: 8. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 11.

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 211 222 630 Fax.: +420 211 222 640

Více

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1. Nové principy v doručování

1. Nové principy v doručování 1. Nové principy v doručování 1. Doručování a jeho význam 2. Odpovědnost účastníka za adresu pro doručování. Písemnost lze doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen - 46 odst. 1 o.s.ř.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává Československá obchodní banka, a. s, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena 200,- Kč OBSAH: 16. 17.. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. ledna

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO

PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více