Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service"

Transkript

1 Brožura Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

2 2 Uspokojí cloudové řešení vaše potřeby? Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service Zajistěte pro svůj business potřebný výkon, kapacitu i nezbytný software. Řešením je pronájem (IaaS) s HP Flexible Capacity Service. Získejte jednoduše kompletní vybavení, které pomůže vaší firmě růst. Snižte náklady - s HP Flexible Capacity Service platíte jen za využité zdroje. Vyhněte se zbytečným investicím a vysokým nákladům na vlastnictví (TCO) s jistotou garantované maximální dostupnosti vašich dat. To vše prostřednictvím jediné smlouvy. Přenechte všechna rizika spojená s pořízením a provozem IT infrastruktury nám. S HP Flexible Capacity Service se můžete naplno věnovat vašemu podnikání a starosti s daty hodit za hlavu. Možná už jste ve své společnosti s cílem ušetřit a zefektivnit provoz zvažovali přechod datového centra na cloudové řešení. Realita však není tak bezstarostná, jak by se mohlo zdát. Cloud totiž nepřináší pouze výhody, ale klade celou řadu nových požadavků. Nejen tedy na přeorientování lidských zdrojů a změnu procesů, ale také zahrnuje zvýšené požadavky na IT podporu vyplývající z plně dynamického IT prostředí. Jaký cloud tedy zvolit? Typy cloudu se liší podle umístění serverů a další infrastruktury. Zatímco Will the privátní cloud cloud really je provozován deliver? na strojích umístěných ve vlastních datových centrech, veřejný cloud staví na vybavení uloženého u třetí strany a cloud hybridní je jakousi You, like many others, may be working to cloud-enable your data center. It can make your kombinací business leaner, obou agile, předchozích. and more Z efficient. důvodů zabezpečení But in reality, informací it s not that a simple. zabránění The úniku cloud citlivých places dat new je demands přirozené on chtít, your aby business. podstatná Right část from infrastruktury realigning people zůstala and processes přímo v prostorách your cloud vlastní společnosti. vision, to the S support tímto řešením requirements jsou však in an spojeny infinitely dva dynamic problémy: IT environment. Nákup rezervní kapacity v období špičky se může prodražit a může blokovat kapitál, přičemž čekání na zvýšení There is also another side to this picture. The cloud offers different deployment options, poptávky může znamenat dlouhé prodlevy v procesu zajištění potřebné kapacity. including private (on-premise or managed), public, and a hybrid of two or more flavors. For reasons of privacy and security, you may want a significant part of the cloud to remain on Jak premise. tedy docílit But, there ideální are rovnováhy two possible mezi problems zabezpečením with this option. firemních Buying dat, reserve pružností capacity při plánování for peak kapacity times can a get odstranění expensive přílišné and tie provozní up capital. složitosti? On the other hand, waiting to prepare for increased demand can mean setting yourself up for long delays in the procurement process. Pořiďte si řešení šité na míru So, how do you strike the right balance between privacy, flexibility in capacity planning, and reduced complexity? Neexistuje jedno řešení, které by vyhovovalo všem. Potřeby každé společnosti jsou totiž individuální Tailoring a jedinečné. services Proto to jsme your navrhli needs službu HP Datacenter Care Flexible Capacity Service pružné řešení, které pokryje vaše skutečné požadavky na IT infrastrukturu a There s nímž can platíte be no one-size-fits-all pouze za reálně solution využívanou to suit kapacitu. your unique Služba needs. Flexible So, we Capacity have designed Service the zajišťuje HP Datacenter kapacitu Care na Flexible základě Capacity vašich Service a požadavků flexible bez ohledu solution na to, with zda utility využíváte characteristics. tradiční IT, cloudovou Flexible Capacity strukturu Service či kombinaci delivers capacity obou. based on your requirements, whether you use traditional IT or a cloud structure, or even a converged delivery model sourced across traditional IT and private cloud offerings. Se službou HP Flexible Capacity Service si na základě vlastních požadavků na kapacitu můžete Working zvolit with HP, zálohovací you can select zařízení, storage, servery, servers, software and network i konfiguraci configuration based sítě a přidat ty služby on podpory capacity requirements as HP, které budou vyhovovat well as HP specifickým Support services nárokům to meet vaší your společnosti. specific business V rámci HP demands. Flexible Plus, Capacity you gain Service a service můžete relationship navíc využívat with an servisní assigned služby support přiděleného team, and the týmu enhanced call handling that comes with HP Datacenter Care. podpory či funkci enhanced call handling, součást HP Datacenter Care pro efektivnější vyřizování Based on the požadavků. service agreement, Pomůžeme the vám Flexible tedy Capacity s provozem Service infrastruktury gives you immediate a zajistíme, access aby to the vám right přinesla amount maximální and the right užitek. type of capacity. And, you pay only for the capacity actually used, 1 taking into account user demand as well as changing market conditions. Na základě smlouvy vám služba Flexible Capacity Service zajistí okamžitý přístup k dostatečné výpočetní a úložné kapacitě, přičemž platíte jen za skutečně využívané zdroje 1. 1 Nad rámec poplatku za minimální závazek

3 3 Budování štíhlejšího, výkonnějšího a efektivnějšího datového centra Jako leader na trhu je společnost HP schopna nabídnout široké portfolio produktů a služeb, kde se ceny účtují podle skutečné spotřeby kapacity. Naše nabídka zahrnuje servery, zálohovací řešení, síťové prvky, software a služby Datacenter Care. Building a leaner, fitter, efficient data center Díky naší koncepci založené na účtování podle skutečné spotřeby výpočetní kapacity máte neustále As a market podrobný leader, přehled HP is able o výdajích to offer a spojených broad product s IT infrastrukturou. portfolio on a utility To vám pricing umožňuje basis. Our zajistit offering pružné can include a vysoce servers, adaptabilní storage IT solutions, při snížení networking, celkových and nákladů. Datacenter Care services. Our utility concept gives you a detailed view of the expenses associated with your IT Dostatečná infrastructure, infrastruktura allowing you v to každém achieve okamžiku IT flexibility at reduced costs. With a cost model that Zvyšujte makes sense, či snižujte you can odebíranou deliver true kapacitu agility. snadno a rychle. Dodatečné výpočetní zdroje a IT Flexible infrastrukturu capacity, vám as quick zajistíme as it bez getsprodlení, neboť se službou HP Flexible Capacity Service Increase má or vaše decrease společnost capacity, stále quickly k dispozici and easily. dostatečné You can rezervy. acquire new Stávající capacity kapacitu quickly průběžně because navyšujeme, you ll have an abychom incremental byli připraveni buffer available na každou on site eventualitu. at all times. This Bez buffer ohledu can na be to, replenished jak vytížená through our service agreement without the need to initiate a full procurement cycle. HP absorbs jsou vaše zařízení, dokážeme vám zajistit potřebné zdroje, a to vždy, když je třeba. Kapacitu a significant share of your business risk by installing capacity ahead of the demand. pak platíte jen po dobu jejího využívání, když není potřeba, nestojí vás nic. Společnost HP We continually enhance the existing capacity, enabling sufficient standby capacity. Whatever tedy na sebe přebírá značnou míru vašeho podnikatelského rizika. your loads are, we can provide the resources you need, when you need it. And, when you no longer have use for the additional capacity, you don t have to pay for it. You can just turn it off until you need it again. Služba Flexible Capacity Service navyšte či snižte kapacitu podle vlastních potřeb Figure 1. Flexible Capacity Service increase or decrease capacity to match your demand odhadovaná Forecasted kapacita capacity Increase zvýšit kapacitu capacity Business aplikace application v podniku Decrease snížit kapacitu capacity 100% 50% Local rezervní buffer kapacita 0% flexibilní Flexible kapacita capacity reaguje matches na vaše your měnící variable se požadavky demand Build Připravte infrastructure si kapacitu capacity infrastruktury to match dle your vlastních needs požadavků Achieve Zajistěte security bezpečnost and compliance a soulad s regulatorními by keeping požadavky all infrastructure zachováním veškeré in your infrastruktury data ve center vlastním datovém středisku Flexible Instalace Capacity pružné Buffer kapacity installed na základě at potřeby your přímo site ve vašich prostorách - Buffer Rezervní is only kapacita turned se spouští on and a billed je for when zpoplatňována usage exceeds pouze 100 tehdy, percent jestliže of spotřeba predicted přesáhne usage 100 % předpokládané spotřeby Typical Typické usage příklady examples využití - Onsite pro buffer případ available okamžité potřeby for instant je vždy usage k dispozici (e.g. month nainstalovaná end close) kapacitní rezerva - Maintain (např. business při vyúčtování sensitive na konci data měsíce) in your citlivá own obchodní onsite data zůstávají center. v datovém středisku v prostorách podniku

4 4 Plaťte jen za to, co reálně využíváte Cena se stanovuje na denní bázi dle počtu využívaných bladů, serverů, gigabajtů úložného prostoru či dostupných síťových portů. Tím se snižuje riziko přemrštěných či naopak nedostatečných investic infrastruktury IT. Důležité je zmínit, že HP při pořizování infrastruktury čerpá finance z vlastní banky v Irsku, která je dceřinou společností v plném vlastnictví HP. Díky tomu pořizovací investice vyjdou levněji a HP může svým zákazníkům nabídnout výrazně výhodnější smlouvy. A jelikož infrastrukturu kupuje právě HP, bere na sebe značnou část vašeho podnikatelského rizika. Pay only for what you use Důkladnější You only kontrola pay for the nákladů capacity a actually odpovědné used, subject chování to uživatele a minimum commitment. The charge is Pokud per přesně gigabyte víte, for co storage, používáte blades a kolik on for vás servers, to bude and stát, network máte ports možnost available mnohem for networking. důkladněji This lowers the risk of investing too much or too little in IT infrastructure. kontrolovat výdaje. Díky variabilní fakturaci podle produktové třídy získáváte jasný přehled o skutečných Stricter cost nákladech control a and můžete responsible lépe rozhodovat user behavior o plánování a řízení infrastruktury. Služba Knowing Flexible exactly Capacity what Service you re using rovněž and podporuje how much racionálnější that usage is going chování to cost při využívání you allows for výpočetních a much stricter kapacit, control neboť over vaši expenditures. interní uživatelé Variable přesně billing vědí, by product zač platí. class enables clear insight into the actual costs and drives better decision-making in infrastructure planning and management. Flexible Capacity Service also encourages rational usage behavior, because your Šest hlavních výhod služby Pružnost IT se kladně promítá i na financích internal users know exactly what they pay for. HP Flexible Capacity Service Díky poskytování kapacity, kterou lze v datovém středisku pružně navyšovat či snižovat, Top 6 benefits of HP Flexible vám Financial služba Flexible agilitycapacity Service umožňuje porovnat výdaje na IT a skutečné využívání 1. Capacity Snižování Service či zvyšování kapacity zařízení. By providing Protože true je kapacita dial-up and dodávána dial-down jako data služba center a je capacity, takto promítána Flexible Capacity do účetnictví, Service helps you align IT spending to the actual use of equipment. Because the capacity is delivered as a 1. bez Increase zdlouhavého or decrease procesu capacity nákupu without dochází k vynakládání provozních nákladů (OPEX), nikoli investičních (CAPEX). a lengthy procurement process service, with most accounting treatments, it consumes operating expenditure (OPEX) and not 2. Platba jen za to, co zákazník capital expenditure (CAPEX). 2. Pay only for what you use reálně využívá 3. Plan and manage your infrastructure Budování cloudové infrastruktury 3. Lepší better plánování with stricter a řízení cost control Building your cloud infrastructure 4. infrastruktury Make capacity díky investments důkladnější part of HP CloudSystem jako součást portfolia HP Converged Cloud pomáhá vytvářet a řídit služby your OPEX As part of the HP Converged Cloud portfolio, HP CloudSystem helps you build and manage kontrole nákladů v privátním, services veřejném across private, i hybridním public, and cloudovém hybrid cloud prostředí environments v rámci on zjednodušené a simplified, integrated integrované 5. Reduce the risk of underutilized IT assets 4. Investice do kapacity se stávají architektury. architecture. Výsledkem The result je is komplexní a complete cloudové solution řešení, that které offers je výkonné agility and a flexibility, pružné and 6. Improve your total cost of ownership součástí provozních nákladů a u poskytovatelů for service providers, služeb drives stimuluje top-line důležitý growth. růst. HP CloudSystem Datacenter Care může Flexible doplnit Capacity služba Service HP Datacenter can complement Care Flexible the CloudSystem. Capacity Service You can get. Získáte the physical tak fyzickou capacity kapacitu needed for potřebnou automated 5. Snížení rizika nedostatečného provisioning and elastic computing, as well as the financial structure to match costs with pro automatický provisioning a pružný model poskytování výpočetních zdrojů, your usage. využívání IT aktiv stejně jako finanční přehled k porovnání nákladů a využívání kapacity. 6. Optimalizace celkových nákladů Of course, with traditional IT, Flexible Capacity Service offers smooth and cost-effective na vlastnictví (TCO) Nejen capacity v cloudovém growth. prostředí, Plus, you get ale the také headroom s tradičním for IT peak nabízí processing služba Flexible periods Capacity such as quarter Service or year-end processing. hladký a cenově efektivní růst kapacity. Navíc získáte prostor pro navýšení v obdobích, která jsou z hlediska zpracování dat nejvytíženější, jako je čtvrtletí či konec roku. Společnost Centric IT Centric Solutions IT Solutions wanted chtěla to build vytvořit cloudovou a infrastructure infrastrukturu, to aby deliver mohla svým zákazníkům flexible, easy-to-manage nabídnout flexibilní, systems snadno ovladatelné for their customers systémy a zároveň while reducing jim umožnila capital expenditure. snížit investiční náklady. Centric Centric IT uses IT využívá HP Converged spolu se službou Infrastructure and HP Flexible CloudSystem Capacity with Service Flexible také Capacity Service to deliver HP Converged flexible, easy-to-manage Infrastructure systems for its customers a HP CloudSystem. and to reduce capital expenditures. Výsledek Result Success story: Centric IT Solutions Centric Společnost boosted Centric its zvýšila market svou competitiveness konkurenceschopnost by meeting na trhu customer díky tomu, needs more efficiently with the help of a comprehensive cloud solution. Plus, they že s pomocí komplexního cloudového řešení dokázala efektivněji uspokojit reduced upfront capital expenditure by a million Euros, with the cost now potřeby svých zákazníků. Kromě toho snížila své přímé investiční výdaje o milion shifted to operating expenditure. The cost of managing IT also came down eur přesunutím nákladů do provozních výdajů a náklady na řízení IT snížila o 25 %! by 25 percent.

5 5 Hlavní výhody, které našim zákazníkům plynou z cloudové infrastruktury HP, jsou vyšší pružnost, možnost rozšiřovat počítačové zdroje bez přímých investic a spolehlivost platformy. Hans Hengst Alliance Manager, Centric IT Solutions Smlouva na poskytování služby Flexible Capacity Service Je-li služba Flexible Capacity Service součástí služby HP Datacenter Care, poskytujeme infrastrukturu, která je umístěna v prostorách vašeho podniku. Přestože je cena za tuto službu fakturována měsíčně, na rozdíl od pronájmu se může faktura měsíc od měsíce lišit. Důvodem je skutečná míra užívání, která je měřena pomocí nainstalovaného vybavení a pravidelně hlášena společnosti HP. Tato služba může být uzpůsobena na míru vašim jedinečným požadavkům na IT. Můžete mít infrastrukturu postavenou na HP serverech, zálohovacích zařízeních a síťových prvcích, které budou upraveny podle vašich specifických potřeb. A nejen to. Můžete využívat i konzultační schůzky se specialisty HP z oblasti architektury a řešení založených na skutečné spotřebě. Díky službě průběžného plánování poskytované společností HP získáte znalosti a jistotu, že vaše infrastruktura bude stále fungovat maximálně efektivně. Během platnosti smlouvy máte rovněž možnost podle potřeby nainstalovat dodatečná zařízení. Pružnost v růstu i snižování kapacity Služba HP Flexible Capacity Service staví na ověřené koncepci pro rychlé poskytování výpočetní kapacity. Nabízíme možnost zvyšování i snižování kapacity, a to ve dvou variantách: 1. Služba Flexible Capacity Service Basic varianta, kdy HP nabízí možnost platby na základě zvyšování kapacity (platí pouze pro zvyšování kapacity). 2. Služba Flexible Capacity Service Premium - varianta, kdy HP nabízí možnost platby na základě chodu podniku (platí jak pro zvyšování, tak pro snižování kapacity). Vlastnost služby Basic Premium Kapacita na 1. den nastavená a fakturovaná Počáteční rezervní kapacita (není fakturována, pokud není využita) 100 % odhadu Aktuální spotřeba, nad rámec minimálního závazku (tj. 80 % či 90 %) 10 % odhadu (růst dle potřeby) 10 % odhadu (zvýšení či snížení dle potřeby) Model fakturace Povolená variabilita Typ smlouvy Za GB, servery nebo dostupné síťové porty Zvýšení: za pružnou kapacitu platíte pouze v případě využití Automaticky prodlužovaná smlouva: neidentické trvání Za GB, servery nebo dostupné síťové porty Zvýšení či snížení: za pružnou kapacitu a kapacitu překračující minimální závazek platíte pouze v případě jejího využití Automaticky prodlužovaná smlouva: neidentické trvání

6 6 Kolik vás to bude stát? Cena za službu je specifikována přímo ve smlouvě o poskytování služby Flexible Capacity Service. Cena je fixní po celou dobu trvání smlouvy a specifikuje náklady na serverovou jednotku, gigabajt či port síťové infrastruktury. Dny, kdy jsou servery zapnuté, se měří (odečítají) spolu s počtem využitých gigabajtů v zálohovacích přístrojích za pomoci softwaru nainstalovaného na serveru umístěného v prostorách vašeho podniku. Tyto údaje jsou pravidelně bezpečným způsobem přenášeny do HP tak, aby nedošlo ke kompromitaci How HP determines citlivých dat. Čas, kdy the jsou monthly servery spuštěné, invoice se vynásobí denní sazbou uvedenou ve smlouvě. Počet gigabajtů využitých za den se vynásobí denní sazbou za gigabajt A utility a rovněž price is tak specified počet dostupných upfront in the portů Flexible pro Capacity networking. Service Všechny contract. tři údaje This price společně is fixed for tvoří the částku, duration která of je the uvedena contract; ve it faktuře specifies za the příslušný cost per měsíc. server unit, per gigabyte. The power-on days of the servers are metered (measured) along with the number of gigabytes used in your storage devices, using software on an onsite server. This information is periodically transmitted to HP, securely and privately. The power-on time of the servers is multiplied by the daily rate in the contract. The number of gigabytes used per day is multiplied by the daily rate per gigabyte. And, the number of available networking ports is multiplied by the daily rate. All three are combined to compute the monthly invoice amount. Jak funguje Flexible Capacity Service? Figure 2. Flexible Capacity Service how it works Začněte Start here zde 1. Analyze Analyzujte requirements požadavky a and klíčové business obchodní drivers činnosti. 7. Měsíční Monthly faktura: invoice: vyúčtování Usage data se used provádí to jednou calculate měsíčně monthly na bill. základě Customer údajů Operations o využívání infrastruktury sends bill to customer a zasílá se klientovi prostřednictvím zákaznické podpory. 2. Stanovte Define plan si plán a and podepište sign smlouvu. contract 3. Servers, Servery, zálohovací storage, and networking produkty a zařízení devices pro delivered networking to se customer doručí zákazníkovi HP instaluje installs systémy and configures a měřidla a systems provádí jejich and konfiguraci. meters 5. Měření Metering a and sběr data dat collection se nastavují enabled během during konfigurace. configuration Server Využití utilization serveru 8787% % 6. Systém System zasílá sends zprávy usage o report využívání to infrastruktury HP portal na portál HP. Zákazník Customer si může may údaje o view využívání usage infrastruktury data zobrazit on the na zákaznickém customer portále. portal

7 7 Služby HP Datacenter Care Services 2 Platí minimální závazek, možnosti úpravy se vztahují na hodnoty překračující sjednané minimální závazky. 2 Minimum commitments apply; variability applies above agreed-to minimums HP Datacenter Care nabízí pružný, komplexní a na vzájemných vztazích založený přístup k podpoře šité zákazníkům na míru a řízení heterogenních datových center. Jedná se o strukturovaný rámec opakovatelných, ověřených a celosvětově dostupných servisních stavebních bloků. Můžete začít od klíčových stavebních bloků zaměřených na řízení vztahů se zákazníky, funkce enhanced call handling pro efektivní odbavování hovorů a proaktivní i reaktivní podpory a následně podle svých potřeb rozsah služeb rozšiřovat. Proaktivní i reaktivní HP Datacenter podpora je nastavena Care tak, Services aby byla poskytována taková úroveň podpory, jaká HP je vyžadována Datacenter Care pro jednotlivé is a flexible, komponenty comprehensive, ve vašem relationship-based datovém centru, approach aby byla to personalized splněna jak smlouva support o and garantované management úrovni of heterogeneous služeb (SLA), data tak nákladové centers. It is cíle. a structured framework of repeatable, tested, and globally available service building blocks. You can start with the core Služba building Flexible blocks Capacity of relationship Service vám management, jako součást enhanced služeb HP call Datacenter handling, as Care well poskytuje as proactive k využívání and reactive vybraný support, hardware and add i software other services společnosti as you HP. need. Proactive and reactive support are configured to deliver the level of support needed by the different components in your data center, to meet both SLA and cost targets. Služba zahrnuje kredity, které lze využít k poskytování těchto doplňkových služeb: Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware and Průběžná poradenská služba zaměřená na kapacitu a řízení služby software as part of your HP Datacenter Care services. Hodnocení serverových technologií a souboru zařízení Roční The kontroly service includes stavu systémů credits that v podniku can be used to deliver these additional services: Analýza Ongoing oprav capacity operačních advisory systémů and utility management Server technology and toolset assessment Služba aktualizace HP BladeSystem firmwaru Annual onsite system health checks Dálkové poradenské služby odborníků pro software Insight Control Operating system patch analysis Dálkové poradenské služby odborníků pro HP Insight Dynamics HP BladeSystem firmware update service Rovněž Remote jsou dostupné specialist klíčové advice for balíčky Insight doplňkových Control software služeb včetně školení, přístupu k poradenským Remote specialist službám advice specialistů for HP Insight nebo virtualizace Dynamics a rovněž služby zaměřené na bezpečnost a hodnocení. Služby HP Cloud Professional Services vám mohou pomoci Key postupně bundles of budovat additional váš services cloud. are also available, including training, access to expert advice on virtualization, and security awareness and assessment services. And, of course, HP Cloud Professional Services can help you evolve your cloud over time. Rámec služby Flexible Capacity Service Figure 3. The Flexible Capacity Service framework Services Služby Hardware Datacenter Služby Datacenter Care services Care Consulting poradenské Services služby služby v oblasti životního Lifecycle Event Services cyklu zařízení Proactive proaktivní Support podporaservices Reactive reaktivní Support podporaservices HP Storage storage Komplexní A complete nabídka utility služeb offer: Pay only for the servers, storage, and networking a síťových prvků, které skutečně aktivujete a využíváte. capacity and services you actually deploy and use each month Plaťte měsíčně 2 pouze za kapacitu a služby u serverů, záložních zařízení Kapacita je s rezervami zajištěna s předstihem, ještě předtím, než se objeví reálná poptávka, proto se nikdy nebudete muset obávat, Capacity deployed ahead of demand, so you ll never že ji vyčerpáte. need to worry about running out of capacity Ušetřete investiční kapitál (CAPEX) tím, že náklady na datové středisko Preserve capital by shifting your data center cost to přesunete do provozních výdajů (OPEX). an operational expense Rezervní kapacita je doplňována aktivně a rychle bez jakýchkoli Buffer is replenished proactively and quickly; no dodatečných objednávek a zdlouhavého procesu nákupu nového purchase orders and long procurement lead cycles vybavení IT. HP ISS servery HP Networking networking

8 8 Kde získat více informací Technology with a human touch Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využívat výhod služby HP Flexible Capacity Service a vytvořit si kapacitu dle poptávky, navštivte adresu hp.com/services/flexcapacity. capitalize on new revenue opportunities, you have to learn how to access technology in new ways. Team with the HP technology consulting and support experts to help you take full advantage of technology to drive your business. Combining technology expertise with business intelligence, our service professionals help organizations across the globe meet their evolving needs. They can do the same for you. Connect with our service experts to explore ways to do more with your technology investments and move your business forward. Visit hp.com/go/tsconnect/. Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware and software as part of your HP Datacenter Care services. Global Citizenship At HP, global citizenship is our commitment to hold ourselves to high standards of integrity, contribution, and accountability in balancing our business goals with our impact on society and the planet. To learn more, visit hp.com/hpinfo/globalcitizenship, and for information about HP environmental programs, go to hp.com/environment. For more information To learn more about how you can take advantage of the HP Flexible Capacity Service and build capacity on demand, visit. Sign up for updates hp.com/go/getupdated Share with colleagues Rate this document Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 4AA4-4248ENW, December 2012

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

Aktuality 26. září 2012

Aktuality 26. září 2012 Všichni o IT budoucnosti mluví. IBM Vám ji přináší. Představení nového partnerského programu pro Managed Service Providers Datum: 7. listopadu 2012 1 Představujeme nová partnerství Managed Service Provider

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SmartCloud Enterprise

SmartCloud Enterprise 16.2.2012 SmartCloud Enterprise Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda: Historie stručně Proč bychom se měli zajímat? Představení služby SmartCloud Enterprise (SCE) Živá úkázka Q &A Vývoj IT

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Jak se mění IT. IT jako služba a technologické trendy. Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com

Jak se mění IT. IT jako služba a technologické trendy. Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com Jak se mění IT IT jako služba a technologické trendy Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Agenda Role IT ve

Více

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation Cloud Computing 2014 IBM Corporation Agenda Základní komponenty cloudového řešení SoftLayer jako poskytoval cloudových služeb Krátká ukázka Co je Cloud Computing? základní anatomie Implementace: Public

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

NEMOCNICE V OBLACÍCH. Vize HP o IT v nemocnicích budoucnosti.

NEMOCNICE V OBLACÍCH. Vize HP o IT v nemocnicích budoucnosti. NEMOCNICE V OBLACÍCH Vize HP o IT v nemocnicích budoucnosti. Ing. Ladislav Borhy, MBA HP ESSN ředitel pro zdravotnictví a vzdělávání ladislav.borhy@hp.com 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

HP ProLiant a Converged Infrastructure

HP ProLiant a Converged Infrastructure HP ProLiant a Converged Infrastructure Představení x86 serverů a komplexních řešení pro serverovny/datová centra Aleš Čáp Product Manager Avnet HP Business Unit Konvergovaná Infrastruktura Storage HP Converged

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum

Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum Brožura Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum Služba HP Datacenter Care The Datové data centrum center is se evolving shouldn t neustále vyvíjí your neměla support by také keep vaše pace?

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Současné celosvětové standardy EV 50kW CHAdeMO / 22-43 kw AC / 50kW Combo 2 2010 CHAdeMO Q4-2013 Combo

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Farmaceutická firma používá Cloud k ochraně SAPu. Mgr. Bc. Jan Nývlt 15. 5. 2015

Farmaceutická firma používá Cloud k ochraně SAPu. Mgr. Bc. Jan Nývlt 15. 5. 2015 Farmaceutická firma používá Cloud k ochraně SAPu Mgr. Bc. Jan Nývlt 15. 5. 2015 HOĎTE SAP DO AZURU 2 A MĚJTE KLIDNÉ SPANÍ 3 Farmaceutická firma používá Cloud k ochraně SAPu Mgr. Bc. Jan Nývlt 15. 5. 2015

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Přehled IBM služeb v cloudu Petr Leština Client IT Architect Michal Votava IBM GTS Cloud Sales Agenda IBM a Cloud Computing Co IBM nabízí v oblasti Cloud Computingu Proč IBM? Závěr

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI?

Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI? Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI? Luděk Šafář, EMC 2011 VCE Company LLC, All rights reserved. 2 REFERENCE ARCHITECTURE READY TO MOUINT AND CONFIGURE 2011 VCE Company LLC, All rights reserved. REFERENCE ARCHITECTURE

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 SAP Cash Management powered by SAP HANA Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 Agenda Představení řešení SAP Cash Management powered by HANA Denní řízení hotovosti Správa bankovních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král Business Partner Organization Programy pro obchodní partnery 2011 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král CRBP Distributors and Programs/ Business Partner Organization IBM CR

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace Microsoft Office 365 SharePoint Online novinky a administrace Co lze dělat se SharePoint(em) Online? KOLEGOVÉ SHARE Projekty Produkty Procesy Služby Reporty Kontakty PARTNEŘI ZÁKAZNÍCI SharePoint a cloud

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Defense-in-Depth. Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona

Defense-in-Depth. Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona Defense-in-Depth Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona René Pospíšil info@is4tech.cz tel: 272048006 www.is4tech.cz Světlá strana Postavená na důvěře

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Obecný úvod do Cloud Computingu

Obecný úvod do Cloud Computingu Obecný úvod do Cloud Computingu Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Cloud Computingu Přínosy a výhody Přehled IBM řešení pro Cloud Computing Reference Vodafone Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Development and Test Cloud

Development and Test Cloud Development and Test Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Co je IBM Development and Test Cloud Proč uvažovat a Development and Test cloudu? Co v této oblasti IBM nabízí: IBM CloudBurst Smart

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Petr Leština. 22.-23.Október 2015, hotel Chopok, Jasná IBM BP SALES UNIVERSITY. IBM Cloud Computing

Petr Leština. 22.-23.Október 2015, hotel Chopok, Jasná IBM BP SALES UNIVERSITY. IBM Cloud Computing Petr Leština 22.-23.Október 2015, hotel Chopok, Jasná IBM BP SALES UNIVERSITY IBM Cloud Computing 1 Agenda Fakty a mýty o cloude Referencie, prípadové štúdie, analýza obchodného prípadu Cloud konfigurátor

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Obsah Kdo, co a kde je Azure IaaS vs PaaS vs SaaS Infrastructure as a service Platform as a service Kolik to stojí Kudy do Azure Druhá polovina září (16. 17.

Více

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Nadešel čas učinit další krok říjen 2007 Bartlomiej Woloszyn Enterprise Account Manager 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Více

Aktuální přehled IBM Cloud Computingu

Aktuální přehled IBM Cloud Computingu 16.2.2012 Aktuální přehled IBM Cloud Computingu Petr Leština Client IT Architect Agenda IBM a Cloud Computing Co v současné době nabízíme Novinky v oblasti cloudu od IBM Závěr Katalog služeb Cloud Computing

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology červen 2014 Obsah Proč potřebujeme nové rádiové systémy Navrhovaná flexibilní komunikační architektura Práce udělaná pod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Trh s x86 servery v České republice

Trh s x86 servery v České republice Jiří Helebrand, Research Analyst IDC CEMA Trh s x86 servery v České republice Praha, 31.3.2009 Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Kdo je IDC? IDC je přední

Více

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE Václav Žid Osnova příspěvku Proč cloud computing? Pro jaké služby jsme cloud zvažovali? Jaká je podpora cloudu v USA, EU a v ČR? Výzvy Možnosti hodnocení

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Agenda Pevné disky a fyzika Následky virtualizace Operace čtení vs. zápis SSD akcelerace Compellent All Flash

Více