Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service"

Transkript

1 Brožura Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete! Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

2 2 Uspokojí cloudové řešení vaše potřeby? Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service Zajistěte pro svůj business potřebný výkon, kapacitu i nezbytný software. Řešením je pronájem (IaaS) s HP Flexible Capacity Service. Získejte jednoduše kompletní vybavení, které pomůže vaší firmě růst. Snižte náklady - s HP Flexible Capacity Service platíte jen za využité zdroje. Vyhněte se zbytečným investicím a vysokým nákladům na vlastnictví (TCO) s jistotou garantované maximální dostupnosti vašich dat. To vše prostřednictvím jediné smlouvy. Přenechte všechna rizika spojená s pořízením a provozem IT infrastruktury nám. S HP Flexible Capacity Service se můžete naplno věnovat vašemu podnikání a starosti s daty hodit za hlavu. Možná už jste ve své společnosti s cílem ušetřit a zefektivnit provoz zvažovali přechod datového centra na cloudové řešení. Realita však není tak bezstarostná, jak by se mohlo zdát. Cloud totiž nepřináší pouze výhody, ale klade celou řadu nových požadavků. Nejen tedy na přeorientování lidských zdrojů a změnu procesů, ale také zahrnuje zvýšené požadavky na IT podporu vyplývající z plně dynamického IT prostředí. Jaký cloud tedy zvolit? Typy cloudu se liší podle umístění serverů a další infrastruktury. Zatímco Will the privátní cloud cloud really je provozován deliver? na strojích umístěných ve vlastních datových centrech, veřejný cloud staví na vybavení uloženého u třetí strany a cloud hybridní je jakousi You, like many others, may be working to cloud-enable your data center. It can make your kombinací business leaner, obou agile, předchozích. and more Z efficient. důvodů zabezpečení But in reality, informací it s not that a simple. zabránění The úniku cloud citlivých places dat new je demands přirozené on chtít, your aby business. podstatná Right část from infrastruktury realigning people zůstala and processes přímo v prostorách your cloud vlastní společnosti. vision, to the S support tímto řešením requirements jsou však in an spojeny infinitely dva dynamic problémy: IT environment. Nákup rezervní kapacity v období špičky se může prodražit a může blokovat kapitál, přičemž čekání na zvýšení There is also another side to this picture. The cloud offers different deployment options, poptávky může znamenat dlouhé prodlevy v procesu zajištění potřebné kapacity. including private (on-premise or managed), public, and a hybrid of two or more flavors. For reasons of privacy and security, you may want a significant part of the cloud to remain on Jak premise. tedy docílit But, there ideální are rovnováhy two possible mezi problems zabezpečením with this option. firemních Buying dat, reserve pružností capacity při plánování for peak kapacity times can a get odstranění expensive přílišné and tie provozní up capital. složitosti? On the other hand, waiting to prepare for increased demand can mean setting yourself up for long delays in the procurement process. Pořiďte si řešení šité na míru So, how do you strike the right balance between privacy, flexibility in capacity planning, and reduced complexity? Neexistuje jedno řešení, které by vyhovovalo všem. Potřeby každé společnosti jsou totiž individuální Tailoring a jedinečné. services Proto to jsme your navrhli needs službu HP Datacenter Care Flexible Capacity Service pružné řešení, které pokryje vaše skutečné požadavky na IT infrastrukturu a There s nímž can platíte be no one-size-fits-all pouze za reálně solution využívanou to suit kapacitu. your unique Služba needs. Flexible So, we Capacity have designed Service the zajišťuje HP Datacenter kapacitu Care na Flexible základě Capacity vašich Service a požadavků flexible bez ohledu solution na to, with zda utility využíváte characteristics. tradiční IT, cloudovou Flexible Capacity strukturu Service či kombinaci delivers capacity obou. based on your requirements, whether you use traditional IT or a cloud structure, or even a converged delivery model sourced across traditional IT and private cloud offerings. Se službou HP Flexible Capacity Service si na základě vlastních požadavků na kapacitu můžete Working zvolit with HP, zálohovací you can select zařízení, storage, servery, servers, software and network i konfiguraci configuration based sítě a přidat ty služby on podpory capacity requirements as HP, které budou vyhovovat well as HP specifickým Support services nárokům to meet vaší your společnosti. specific business V rámci HP demands. Flexible Plus, Capacity you gain Service a service můžete relationship navíc využívat with an servisní assigned služby support přiděleného team, and the týmu enhanced call handling that comes with HP Datacenter Care. podpory či funkci enhanced call handling, součást HP Datacenter Care pro efektivnější vyřizování Based on the požadavků. service agreement, Pomůžeme the vám Flexible tedy Capacity s provozem Service infrastruktury gives you immediate a zajistíme, access aby to the vám right přinesla amount maximální and the right užitek. type of capacity. And, you pay only for the capacity actually used, 1 taking into account user demand as well as changing market conditions. Na základě smlouvy vám služba Flexible Capacity Service zajistí okamžitý přístup k dostatečné výpočetní a úložné kapacitě, přičemž platíte jen za skutečně využívané zdroje 1. 1 Nad rámec poplatku za minimální závazek

3 3 Budování štíhlejšího, výkonnějšího a efektivnějšího datového centra Jako leader na trhu je společnost HP schopna nabídnout široké portfolio produktů a služeb, kde se ceny účtují podle skutečné spotřeby kapacity. Naše nabídka zahrnuje servery, zálohovací řešení, síťové prvky, software a služby Datacenter Care. Building a leaner, fitter, efficient data center Díky naší koncepci založené na účtování podle skutečné spotřeby výpočetní kapacity máte neustále As a market podrobný leader, přehled HP is able o výdajích to offer a spojených broad product s IT infrastrukturou. portfolio on a utility To vám pricing umožňuje basis. Our zajistit offering pružné can include a vysoce servers, adaptabilní storage IT solutions, při snížení networking, celkových and nákladů. Datacenter Care services. Our utility concept gives you a detailed view of the expenses associated with your IT Dostatečná infrastructure, infrastruktura allowing you v to každém achieve okamžiku IT flexibility at reduced costs. With a cost model that Zvyšujte makes sense, či snižujte you can odebíranou deliver true kapacitu agility. snadno a rychle. Dodatečné výpočetní zdroje a IT Flexible infrastrukturu capacity, vám as quick zajistíme as it bez getsprodlení, neboť se službou HP Flexible Capacity Service Increase má or vaše decrease společnost capacity, stále quickly k dispozici and easily. dostatečné You can rezervy. acquire new Stávající capacity kapacitu quickly průběžně because navyšujeme, you ll have an abychom incremental byli připraveni buffer available na každou on site eventualitu. at all times. This Bez buffer ohledu can na be to, replenished jak vytížená through our service agreement without the need to initiate a full procurement cycle. HP absorbs jsou vaše zařízení, dokážeme vám zajistit potřebné zdroje, a to vždy, když je třeba. Kapacitu a significant share of your business risk by installing capacity ahead of the demand. pak platíte jen po dobu jejího využívání, když není potřeba, nestojí vás nic. Společnost HP We continually enhance the existing capacity, enabling sufficient standby capacity. Whatever tedy na sebe přebírá značnou míru vašeho podnikatelského rizika. your loads are, we can provide the resources you need, when you need it. And, when you no longer have use for the additional capacity, you don t have to pay for it. You can just turn it off until you need it again. Služba Flexible Capacity Service navyšte či snižte kapacitu podle vlastních potřeb Figure 1. Flexible Capacity Service increase or decrease capacity to match your demand odhadovaná Forecasted kapacita capacity Increase zvýšit kapacitu capacity Business aplikace application v podniku Decrease snížit kapacitu capacity 100% 50% Local rezervní buffer kapacita 0% flexibilní Flexible kapacita capacity reaguje matches na vaše your měnící variable se požadavky demand Build Připravte infrastructure si kapacitu capacity infrastruktury to match dle your vlastních needs požadavků Achieve Zajistěte security bezpečnost and compliance a soulad s regulatorními by keeping požadavky all infrastructure zachováním veškeré in your infrastruktury data ve center vlastním datovém středisku Flexible Instalace Capacity pružné Buffer kapacity installed na základě at potřeby your přímo site ve vašich prostorách - Buffer Rezervní is only kapacita turned se spouští on and a billed je for when zpoplatňována usage exceeds pouze 100 tehdy, percent jestliže of spotřeba predicted přesáhne usage 100 % předpokládané spotřeby Typical Typické usage příklady examples využití - Onsite pro buffer případ available okamžité potřeby for instant je vždy usage k dispozici (e.g. month nainstalovaná end close) kapacitní rezerva - Maintain (např. business při vyúčtování sensitive na konci data měsíce) in your citlivá own obchodní onsite data zůstávají center. v datovém středisku v prostorách podniku

4 4 Plaťte jen za to, co reálně využíváte Cena se stanovuje na denní bázi dle počtu využívaných bladů, serverů, gigabajtů úložného prostoru či dostupných síťových portů. Tím se snižuje riziko přemrštěných či naopak nedostatečných investic infrastruktury IT. Důležité je zmínit, že HP při pořizování infrastruktury čerpá finance z vlastní banky v Irsku, která je dceřinou společností v plném vlastnictví HP. Díky tomu pořizovací investice vyjdou levněji a HP může svým zákazníkům nabídnout výrazně výhodnější smlouvy. A jelikož infrastrukturu kupuje právě HP, bere na sebe značnou část vašeho podnikatelského rizika. Pay only for what you use Důkladnější You only kontrola pay for the nákladů capacity a actually odpovědné used, subject chování to uživatele a minimum commitment. The charge is Pokud per přesně gigabyte víte, for co storage, používáte blades a kolik on for vás servers, to bude and stát, network máte ports možnost available mnohem for networking. důkladněji This lowers the risk of investing too much or too little in IT infrastructure. kontrolovat výdaje. Díky variabilní fakturaci podle produktové třídy získáváte jasný přehled o skutečných Stricter cost nákladech control a and můžete responsible lépe rozhodovat user behavior o plánování a řízení infrastruktury. Služba Knowing Flexible exactly Capacity what Service you re using rovněž and podporuje how much racionálnější that usage is going chování to cost při využívání you allows for výpočetních a much stricter kapacit, control neboť over vaši expenditures. interní uživatelé Variable přesně billing vědí, by product zač platí. class enables clear insight into the actual costs and drives better decision-making in infrastructure planning and management. Flexible Capacity Service also encourages rational usage behavior, because your Šest hlavních výhod služby Pružnost IT se kladně promítá i na financích internal users know exactly what they pay for. HP Flexible Capacity Service Díky poskytování kapacity, kterou lze v datovém středisku pružně navyšovat či snižovat, Top 6 benefits of HP Flexible vám Financial služba Flexible agilitycapacity Service umožňuje porovnat výdaje na IT a skutečné využívání 1. Capacity Snižování Service či zvyšování kapacity zařízení. By providing Protože true je kapacita dial-up and dodávána dial-down jako data služba center a je capacity, takto promítána Flexible Capacity do účetnictví, Service helps you align IT spending to the actual use of equipment. Because the capacity is delivered as a 1. bez Increase zdlouhavého or decrease procesu capacity nákupu without dochází k vynakládání provozních nákladů (OPEX), nikoli investičních (CAPEX). a lengthy procurement process service, with most accounting treatments, it consumes operating expenditure (OPEX) and not 2. Platba jen za to, co zákazník capital expenditure (CAPEX). 2. Pay only for what you use reálně využívá 3. Plan and manage your infrastructure Budování cloudové infrastruktury 3. Lepší better plánování with stricter a řízení cost control Building your cloud infrastructure 4. infrastruktury Make capacity díky investments důkladnější part of HP CloudSystem jako součást portfolia HP Converged Cloud pomáhá vytvářet a řídit služby your OPEX As part of the HP Converged Cloud portfolio, HP CloudSystem helps you build and manage kontrole nákladů v privátním, services veřejném across private, i hybridním public, and cloudovém hybrid cloud prostředí environments v rámci on zjednodušené a simplified, integrated integrované 5. Reduce the risk of underutilized IT assets 4. Investice do kapacity se stávají architektury. architecture. Výsledkem The result je is komplexní a complete cloudové solution řešení, that které offers je výkonné agility and a flexibility, pružné and 6. Improve your total cost of ownership součástí provozních nákladů a u poskytovatelů for service providers, služeb drives stimuluje top-line důležitý growth. růst. HP CloudSystem Datacenter Care může Flexible doplnit Capacity služba Service HP Datacenter can complement Care Flexible the CloudSystem. Capacity Service You can get. Získáte the physical tak fyzickou capacity kapacitu needed for potřebnou automated 5. Snížení rizika nedostatečného provisioning and elastic computing, as well as the financial structure to match costs with pro automatický provisioning a pružný model poskytování výpočetních zdrojů, your usage. využívání IT aktiv stejně jako finanční přehled k porovnání nákladů a využívání kapacity. 6. Optimalizace celkových nákladů Of course, with traditional IT, Flexible Capacity Service offers smooth and cost-effective na vlastnictví (TCO) Nejen capacity v cloudovém growth. prostředí, Plus, you get ale the také headroom s tradičním for IT peak nabízí processing služba Flexible periods Capacity such as quarter Service or year-end processing. hladký a cenově efektivní růst kapacity. Navíc získáte prostor pro navýšení v obdobích, která jsou z hlediska zpracování dat nejvytíženější, jako je čtvrtletí či konec roku. Společnost Centric IT Centric Solutions IT Solutions wanted chtěla to build vytvořit cloudovou a infrastructure infrastrukturu, to aby deliver mohla svým zákazníkům flexible, easy-to-manage nabídnout flexibilní, systems snadno ovladatelné for their customers systémy a zároveň while reducing jim umožnila capital expenditure. snížit investiční náklady. Centric Centric IT uses IT využívá HP Converged spolu se službou Infrastructure and HP Flexible CloudSystem Capacity with Service Flexible také Capacity Service to deliver HP Converged flexible, easy-to-manage Infrastructure systems for its customers a HP CloudSystem. and to reduce capital expenditures. Výsledek Result Success story: Centric IT Solutions Centric Společnost boosted Centric its zvýšila market svou competitiveness konkurenceschopnost by meeting na trhu customer díky tomu, needs more efficiently with the help of a comprehensive cloud solution. Plus, they že s pomocí komplexního cloudového řešení dokázala efektivněji uspokojit reduced upfront capital expenditure by a million Euros, with the cost now potřeby svých zákazníků. Kromě toho snížila své přímé investiční výdaje o milion shifted to operating expenditure. The cost of managing IT also came down eur přesunutím nákladů do provozních výdajů a náklady na řízení IT snížila o 25 %! by 25 percent.

5 5 Hlavní výhody, které našim zákazníkům plynou z cloudové infrastruktury HP, jsou vyšší pružnost, možnost rozšiřovat počítačové zdroje bez přímých investic a spolehlivost platformy. Hans Hengst Alliance Manager, Centric IT Solutions Smlouva na poskytování služby Flexible Capacity Service Je-li služba Flexible Capacity Service součástí služby HP Datacenter Care, poskytujeme infrastrukturu, která je umístěna v prostorách vašeho podniku. Přestože je cena za tuto službu fakturována měsíčně, na rozdíl od pronájmu se může faktura měsíc od měsíce lišit. Důvodem je skutečná míra užívání, která je měřena pomocí nainstalovaného vybavení a pravidelně hlášena společnosti HP. Tato služba může být uzpůsobena na míru vašim jedinečným požadavkům na IT. Můžete mít infrastrukturu postavenou na HP serverech, zálohovacích zařízeních a síťových prvcích, které budou upraveny podle vašich specifických potřeb. A nejen to. Můžete využívat i konzultační schůzky se specialisty HP z oblasti architektury a řešení založených na skutečné spotřebě. Díky službě průběžného plánování poskytované společností HP získáte znalosti a jistotu, že vaše infrastruktura bude stále fungovat maximálně efektivně. Během platnosti smlouvy máte rovněž možnost podle potřeby nainstalovat dodatečná zařízení. Pružnost v růstu i snižování kapacity Služba HP Flexible Capacity Service staví na ověřené koncepci pro rychlé poskytování výpočetní kapacity. Nabízíme možnost zvyšování i snižování kapacity, a to ve dvou variantách: 1. Služba Flexible Capacity Service Basic varianta, kdy HP nabízí možnost platby na základě zvyšování kapacity (platí pouze pro zvyšování kapacity). 2. Služba Flexible Capacity Service Premium - varianta, kdy HP nabízí možnost platby na základě chodu podniku (platí jak pro zvyšování, tak pro snižování kapacity). Vlastnost služby Basic Premium Kapacita na 1. den nastavená a fakturovaná Počáteční rezervní kapacita (není fakturována, pokud není využita) 100 % odhadu Aktuální spotřeba, nad rámec minimálního závazku (tj. 80 % či 90 %) 10 % odhadu (růst dle potřeby) 10 % odhadu (zvýšení či snížení dle potřeby) Model fakturace Povolená variabilita Typ smlouvy Za GB, servery nebo dostupné síťové porty Zvýšení: za pružnou kapacitu platíte pouze v případě využití Automaticky prodlužovaná smlouva: neidentické trvání Za GB, servery nebo dostupné síťové porty Zvýšení či snížení: za pružnou kapacitu a kapacitu překračující minimální závazek platíte pouze v případě jejího využití Automaticky prodlužovaná smlouva: neidentické trvání

6 6 Kolik vás to bude stát? Cena za službu je specifikována přímo ve smlouvě o poskytování služby Flexible Capacity Service. Cena je fixní po celou dobu trvání smlouvy a specifikuje náklady na serverovou jednotku, gigabajt či port síťové infrastruktury. Dny, kdy jsou servery zapnuté, se měří (odečítají) spolu s počtem využitých gigabajtů v zálohovacích přístrojích za pomoci softwaru nainstalovaného na serveru umístěného v prostorách vašeho podniku. Tyto údaje jsou pravidelně bezpečným způsobem přenášeny do HP tak, aby nedošlo ke kompromitaci How HP determines citlivých dat. Čas, kdy the jsou monthly servery spuštěné, invoice se vynásobí denní sazbou uvedenou ve smlouvě. Počet gigabajtů využitých za den se vynásobí denní sazbou za gigabajt A utility a rovněž price is tak specified počet dostupných upfront in the portů Flexible pro Capacity networking. Service Všechny contract. tři údaje This price společně is fixed for tvoří the částku, duration která of je the uvedena contract; ve it faktuře specifies za the příslušný cost per měsíc. server unit, per gigabyte. The power-on days of the servers are metered (measured) along with the number of gigabytes used in your storage devices, using software on an onsite server. This information is periodically transmitted to HP, securely and privately. The power-on time of the servers is multiplied by the daily rate in the contract. The number of gigabytes used per day is multiplied by the daily rate per gigabyte. And, the number of available networking ports is multiplied by the daily rate. All three are combined to compute the monthly invoice amount. Jak funguje Flexible Capacity Service? Figure 2. Flexible Capacity Service how it works Začněte Start here zde 1. Analyze Analyzujte requirements požadavky a and klíčové business obchodní drivers činnosti. 7. Měsíční Monthly faktura: invoice: vyúčtování Usage data se used provádí to jednou calculate měsíčně monthly na bill. základě Customer údajů Operations o využívání infrastruktury sends bill to customer a zasílá se klientovi prostřednictvím zákaznické podpory. 2. Stanovte Define plan si plán a and podepište sign smlouvu. contract 3. Servers, Servery, zálohovací storage, and networking produkty a zařízení devices pro delivered networking to se customer doručí zákazníkovi HP instaluje installs systémy and configures a měřidla a systems provádí jejich and konfiguraci. meters 5. Měření Metering a and sběr data dat collection se nastavují enabled během during konfigurace. configuration Server Využití utilization serveru 8787% % 6. Systém System zasílá sends zprávy usage o report využívání to infrastruktury HP portal na portál HP. Zákazník Customer si může may údaje o view využívání usage infrastruktury data zobrazit on the na zákaznickém customer portále. portal

7 7 Služby HP Datacenter Care Services 2 Platí minimální závazek, možnosti úpravy se vztahují na hodnoty překračující sjednané minimální závazky. 2 Minimum commitments apply; variability applies above agreed-to minimums HP Datacenter Care nabízí pružný, komplexní a na vzájemných vztazích založený přístup k podpoře šité zákazníkům na míru a řízení heterogenních datových center. Jedná se o strukturovaný rámec opakovatelných, ověřených a celosvětově dostupných servisních stavebních bloků. Můžete začít od klíčových stavebních bloků zaměřených na řízení vztahů se zákazníky, funkce enhanced call handling pro efektivní odbavování hovorů a proaktivní i reaktivní podpory a následně podle svých potřeb rozsah služeb rozšiřovat. Proaktivní i reaktivní HP Datacenter podpora je nastavena Care tak, Services aby byla poskytována taková úroveň podpory, jaká HP je vyžadována Datacenter Care pro jednotlivé is a flexible, komponenty comprehensive, ve vašem relationship-based datovém centru, approach aby byla to personalized splněna jak smlouva support o and garantované management úrovni of heterogeneous služeb (SLA), data tak nákladové centers. It is cíle. a structured framework of repeatable, tested, and globally available service building blocks. You can start with the core Služba building Flexible blocks Capacity of relationship Service vám management, jako součást enhanced služeb HP call Datacenter handling, as Care well poskytuje as proactive k využívání and reactive vybraný support, hardware and add i software other services společnosti as you HP. need. Proactive and reactive support are configured to deliver the level of support needed by the different components in your data center, to meet both SLA and cost targets. Služba zahrnuje kredity, které lze využít k poskytování těchto doplňkových služeb: Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware and Průběžná poradenská služba zaměřená na kapacitu a řízení služby software as part of your HP Datacenter Care services. Hodnocení serverových technologií a souboru zařízení Roční The kontroly service includes stavu systémů credits that v podniku can be used to deliver these additional services: Analýza Ongoing oprav capacity operačních advisory systémů and utility management Server technology and toolset assessment Služba aktualizace HP BladeSystem firmwaru Annual onsite system health checks Dálkové poradenské služby odborníků pro software Insight Control Operating system patch analysis Dálkové poradenské služby odborníků pro HP Insight Dynamics HP BladeSystem firmware update service Rovněž Remote jsou dostupné specialist klíčové advice for balíčky Insight doplňkových Control software služeb včetně školení, přístupu k poradenským Remote specialist službám advice specialistů for HP Insight nebo virtualizace Dynamics a rovněž služby zaměřené na bezpečnost a hodnocení. Služby HP Cloud Professional Services vám mohou pomoci Key postupně bundles of budovat additional váš services cloud. are also available, including training, access to expert advice on virtualization, and security awareness and assessment services. And, of course, HP Cloud Professional Services can help you evolve your cloud over time. Rámec služby Flexible Capacity Service Figure 3. The Flexible Capacity Service framework Services Služby Hardware Datacenter Služby Datacenter Care services Care Consulting poradenské Services služby služby v oblasti životního Lifecycle Event Services cyklu zařízení Proactive proaktivní Support podporaservices Reactive reaktivní Support podporaservices HP Storage storage Komplexní A complete nabídka utility služeb offer: Pay only for the servers, storage, and networking a síťových prvků, které skutečně aktivujete a využíváte. capacity and services you actually deploy and use each month Plaťte měsíčně 2 pouze za kapacitu a služby u serverů, záložních zařízení Kapacita je s rezervami zajištěna s předstihem, ještě předtím, než se objeví reálná poptávka, proto se nikdy nebudete muset obávat, Capacity deployed ahead of demand, so you ll never že ji vyčerpáte. need to worry about running out of capacity Ušetřete investiční kapitál (CAPEX) tím, že náklady na datové středisko Preserve capital by shifting your data center cost to přesunete do provozních výdajů (OPEX). an operational expense Rezervní kapacita je doplňována aktivně a rychle bez jakýchkoli Buffer is replenished proactively and quickly; no dodatečných objednávek a zdlouhavého procesu nákupu nového purchase orders and long procurement lead cycles vybavení IT. HP ISS servery HP Networking networking

8 8 Kde získat více informací Technology with a human touch Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využívat výhod služby HP Flexible Capacity Service a vytvořit si kapacitu dle poptávky, navštivte adresu hp.com/services/flexcapacity. capitalize on new revenue opportunities, you have to learn how to access technology in new ways. Team with the HP technology consulting and support experts to help you take full advantage of technology to drive your business. Combining technology expertise with business intelligence, our service professionals help organizations across the globe meet their evolving needs. They can do the same for you. Connect with our service experts to explore ways to do more with your technology investments and move your business forward. Visit hp.com/go/tsconnect/. Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware and software as part of your HP Datacenter Care services. Global Citizenship At HP, global citizenship is our commitment to hold ourselves to high standards of integrity, contribution, and accountability in balancing our business goals with our impact on society and the planet. To learn more, visit hp.com/hpinfo/globalcitizenship, and for information about HP environmental programs, go to hp.com/environment. For more information To learn more about how you can take advantage of the HP Flexible Capacity Service and build capacity on demand, visit. Sign up for updates hp.com/go/getupdated Share with colleagues Rate this document Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 4AA4-4248ENW, December 2012

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation Cloud Computing 2014 IBM Corporation Agenda Základní komponenty cloudového řešení SoftLayer jako poskytoval cloudových služeb Krátká ukázka Co je Cloud Computing? základní anatomie Implementace: Public

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

Jak se mění IT. IT jako služba a technologické trendy. Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com

Jak se mění IT. IT jako služba a technologické trendy. Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com Jak se mění IT IT jako služba a technologické trendy Tomáš Novák DC & Virtualization Product Specialist tomnovak@cisco.com 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Agenda Role IT ve

Více

Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum

Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum Brožura Zajistěte, provozujte a rozvíjejte své datové centrum Služba HP Datacenter Care The Datové data centrum center is se evolving shouldn t neustále vyvíjí your neměla support by také keep vaše pace?

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Obecný úvod do Cloud Computingu

Obecný úvod do Cloud Computingu Obecný úvod do Cloud Computingu Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Cloud Computingu Přínosy a výhody Přehled IBM řešení pro Cloud Computing Reference Vodafone Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Krajský rok informatiky Plzeň, 3.11.2011 Rudolf Hruška Information Infrastructure Leader IBM Systems & Technology Group rudolf_hruska@cz.ibm.com

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop on the IBM Cloud Demo -YouTube Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation Co je Desktop

Více

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE Václav Žid Osnova příspěvku Proč cloud computing? Pro jaké služby jsme cloud zvažovali? Jaká je podpora cloudu v USA, EU a v ČR? Výzvy Možnosti hodnocení

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

HP 3PAR. HP 3PAR storage pro Cloud. Jan Jiskra StorageWorks Sales Manager

HP 3PAR. HP 3PAR storage pro Cloud. Jan Jiskra StorageWorks Sales Manager HP 3PAR HP 3PAR storage pro Cloud Jan Jiskra StorageWorks Sales Manager 1 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice 2010 Hewlett-Packard

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Služba Managed Mobile Martin Čevela

Služba Managed Mobile Martin Čevela Služba Managed Mobile Martin Čevela Správa mobilních zařízení Služba Managed Mobile Martin Čevela Solution Design Architect Fujitsu Technology Solutions End User Services Managed Mobile Agenda Výzvy ve

Více

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Nikola Krstev MTS Sales Specialist 09/02/2010 IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Buď připraven, nebuď překvapen Co váš může potkat? Jak se můžete připravit?

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Agenda Pevné disky a fyzika Následky virtualizace Operace čtení vs. zápis SSD akcelerace Compellent All Flash

Více

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Struktura skupiny Deutsche Telekom T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld.

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Úvod do desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop v IBM Cloudu Závěr Co je Desktop cloud? Desktop cloud představuje model

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat HP Store Once Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Klíčové

Více

Konsolidace na privátní cloud

Konsolidace na privátní cloud Konsolidace na privátní cloud David Krch Technology Sales Consultant 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CA Oblicore Guarantee. Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com

CA Oblicore Guarantee. Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com CA Oblicore Guarantee Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com Agenda ITIL Service Level Management Akvizice CA Oblicore Správa servisních kontraktů Monitoring plnění SLA Přínosy standardizace a automatizace

Více

Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu Mapa řešení pro veřejnou správu 2015 Sustainable Government Funding Meeting Citizen Needs Public Security Tax and Revenue Management Social Benefit Decision

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Rizika výběru cloudového poskytovatele, využití Cloud Control Matrix

Rizika výběru cloudového poskytovatele, využití Cloud Control Matrix Rizika výběru cloudového poskytovatele, využití Cloud Control Matrix ČSSI/VŠE: Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? 12. Dec 2013 Zdeněk Jiříček Strategic Advisor External Consultant

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Spolupráce. investice tohoto desetiletí

Spolupráce. investice tohoto desetiletí Spolupráce investice tohoto desetiletí Collaborate Your Way Jan Račanský Collaboration CSE IM / Email / Video: janracan@cisco.com 2 Zvýšení produktivity zaměstnanců jejichž práce nemůže být automatizovaná

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

T-Systems. Propojení života a práce.

T-Systems. Propojení života a práce. T-Systems. Propojení života a práce. Struktura společnosti Česká republika T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld. T-Mobile T-Systems Tržby 11,1 mld. T-Home přinášíširokopásmový přístup k internetu

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. DATA mění podnikání iživoty 1 Petr Koubský Nezávislý analytik v IT Pavel Barták Moderátor závislý na EMC Transformace IT, podnikání, sebe 2 Přichází doba datová 6.5.2013 doba kamenná 3 000 000 2 300 př.n.l

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS Jaroslav Antony IT Architekt Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS 2010 IBM Corporation Agenda Cloud computing obecně Referenční architektura Cloud computing

Více