Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště"

Transkript

1

2 Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště Vodní tok (název, ID toku) Správce vodního toku Kudlovický potok, Povodí Moravy, s. p. Zpracovatel Datum (den, měsíc, rok): Bc. Barbora Cekotová, VOP Dolní Bousov, spol. s r. o Fotografie nemovitosti QR kód Schválil starosta obce: Maňásek Miloslav Za správnost údajů o nemovitosti ručí majitel: Bajaja Jiří dne č.j... s platností do.... Podpis... Podpis... Stránka 1 z 10

3 Aktualizace Poř. č. Strana číslo Druh změny textu (upřesnění, rozšíření, zrušení) Platnost od (datum) Provedl / podpis Povinnosti majitele povodňového plánu vlastníka pozemků a staveb - Aktualizace 1x ročně - Pokud má obec Babice digitální povodňový plán, vložit data z tohoto plánu do DPP - Vyžádat si souhlasné stanovisko s povodňovým plánem obce Babice Povodňový plán je vypracován v souladu s 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Uvedené informace slouží výhradně pro potřebu povodňového plánu obce Babice. Obec, zpracovatel a majitel povodňového plánu vlastníka pozemků a staveb se zaručují, že obsažená data nebudou poskytnuta dalším osobám. Stránka 2 z 10

4 1. Věcná část Základní hydrologické údaje Název toku ID toku Číslo hydrologického pořadí toku Q 100 (m 3 /s) Kudlovický potok Umístění nemovitosti (adresa, stručný popis lokality) Rodinný dům č. p. 310 se nachází pod soutokem Kudlovického a Jankovického potoka přibližně ve středu obce u hlavní silnice I/55. Nemovitost hraničí s nově upraveným korytem Kudlovického potoka. U nemovitosti se nachází most přes tento tok. Nad soutokem se nachází rozsáhlé louky s mělkou nebo žádnou orbou. Ty plynule přechází v zahrádky místních objektů. Nemovitost je součástí řídké zástavby tvořené dalšími rodinnými domky. Medium Umístění uzávěru Rozmístění hlavních uzávěrů Voda Elektřina před domem v pásu u plotu v chodbě výminku Doporučený obsah evakuačního zavazadla Plyn u branky plotu Jídlo a pití + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře. V případě individuálního dietetického režimu dostatečné množství svých speciálních potravin. Cennosti a dokumenty - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, platební karty. Léky, hygiena a předměty denní potřeby - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, hygienické potřeby, další předměty denní potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj. Oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv. Přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, zavírací nůž, psací potřeby. V případě, že se jedná o evakuaci do provizorního zařízení (evakuovaný nebude spát u příbuzných či známých), je doporučeno si sbalit i karimatku, spacák, přikrývku, pláštěnku a předměty pro vyplnění volného času. IČO: , DIČ: CZ Stránka 3 z 10

5 2. Organizační část Jméno Příjmení Rok narození Jiří Bajaja 1952 Osoby se zdravotním postižením nebo zhoršenou pohyblivostí Jména osob bydlících v nemovitosti Marie Bajajová 1954 Renata Šenkeříková 1978 Adéla Šenkeříková 2003 Ludmila Bajajová 1928 mírné problémy Osoba Jméno Telefon Vlastník nemovitosti Bajaja Jiří Spojení (pro případ varování) Další kontaktní osoba (nejbližší soused, příbuzní či známí, kteří jsou schopni sami zabezpečit ohroženou nemovitost v době Vaší nepřítomnosti) Bajajová Marie Domácí zvířata, které bude nutno evakuovat Druh Počet kusů Stránka 4 z 10

6 Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity Pomocný vodočet v obci (souřadnice umístění HP): Rozsah ohrožení nemovitosti Vyžádání pomoci (zakroužkujte odpověď) I. stupeň povodňové aktivity: Stav na vodočtu: Sledovat hlášení povodňové komise obce Sledovat předpověď počasí a hlášení hromadných sdělovacích prostředků Přemístit nebezpečné látky, které by mohly být poškozeny vodou, z nízko položených míst (sklep, garáž) do vyšších prostor - zamezit kontaminaci vody (ropné produkty, ředidla, barvy, atd.) - v nemovitosti se nachází Autoservis Nachystat síly a prostředky pro případné stěhování věcí do vyšších míst II. stupeň povodňové aktivity: Stav na vodočtu: Vyklidit a přemístit potřebné věci a důležité doklady do vyšších míst (smlouvy, finance) Zajistit odvoz zaparkovaného vozidla do bezpečí, aby nemohlo dojít k jeho případnému odplavení vodou Sledovat hlášení povodňové komise obce a sboru dobrovolných hasičů Povodňová komise obce informuje pana Bajaju o vývoji situace a v případě zhoršující se prognózy zabezpečí dopravu mobilních protipovodňových zábran (MPZ), které pan Bajaja dle uvážení začne instalovat III. stupeň povodňové aktivity: Stav na vodočtu: Informovat se navzájem s povodňovou komisí o vývoji situace V součinnosti s povodňovou komisí instalovat mobilní protipovodňové zábrany, pokud k tomu nedošlo u II. SPA a provádět jeho kontrolu Nachystat evakuační zavazadlo, kdyby byla nutná evakuace Nachystat zvířectvu dostatek jídla (v případě evakuace mohou zvířata zůstat i několik dní samy. Pokud je zažádáno o jejich evakuaci, nemusí mít zprostředkovatel dostatek jídla pro všechny) Nemovitost je bezprostředně ohrožena od Kudlovického potoka, který se vedle ní nachází a od extravilánových splachů, tj. splachů povrchových vod s hlínou z okolních polí a luk. Dalším ohrožujícím aspektem může být vyplavení kanalizace a vzdutí vody přes sociální zařízení v nemovitosti. Žádáte o osobní pomoc (hasiči, vybraní spoluobčané) při zabezpečovacích pracích? Žádáte o věcnou pomoc (nákladní vozidlo apod.) při zabezpečovacích pracích? ANO - kolik osob? 2 NE ANO - jaká technika? NE Žádáte o evakuaci osob? ANO - kolik osob? NE Stránka 5 z 10

7 2.2. Důležité kontakty Stanoviště PK: Obecní úřad Babice, Babice 508 Funkce Jméno Spojení Bydliště Pracoviště Předseda Miloslav Maňásek Babice 139 Povodňová komise obce Místopředseda Richard Fritscher Babice 447 Člen Jitka Baštincová Babice 71 Člen Vlastimil Kraváček Babice 488 Člen Jana Palánková Babice 486 Zapisovatel/ka Marie Šuranská Babice 564 Organizace Kontakt Starosta sboru dobrovolných hasičů Kunc František , Babice 164 Ohlašovna požáru Balcárek Pavel , Babice 324 Další důležité kontakty Hasičský záchranný sbor 150 Policie ČR 158 Povodí Moravy, s. p. Nemocnice Uherské Hradiště Spojovatelka Veterinární stanice Nonstop vodohospodářský dispečink Vedoucí provozu UH - Ing. Pavel Mládek Pracovní dny Pohotovost Stránka 6 z 10

8 3. Grafická část 3.1. Mapa širších vztahů s vyznačením nemovitosti Stránka 7 z 10

9 Stránka 8 z 10

10 3.2. Mapa přesného umístění nemovitosti s fotografií nemovitosti Stránka 9 z 10

11 Stránka 10 z 10

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 C1 NAHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI č. situace str. 1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 1. Kdy které číslo volat 150 Hasiči požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Strana 2 Obsah organizační části C C.1 Povodňová komise... 4 C.1.1 Povodňová komise obce Nesovice... 4 C.1.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk

PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk Počet listů: 10 Výpis pro občany města PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk Obsah : 1. Úvod 2. Zásady provedení evakuace 3. Místa nouzového ubytování a stravování 4. Místa a obsazení

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1 Změna č. 6 - Účinnost od 15. 5. 2014 ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str.

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více