Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 4/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo...4 Non handicap...4 Konference EFHOH..5 Co se chystá Demonstrace Hry bez hranic..10 Pozvánka Pantomima S.I.11 Pozvánka na setkání CODA v ČR...11 Konference k zakončení projektu Strom vědění..11 Pozvánka na prohlídku muzea v ČZJ Předběžná přihláška rekondiční pobyt s kurzem odezírání..13 Integrovaný tábor - Jiřetín pod Jedlovou Pozvánka na přednášku 17 Co se děje v terénu..18 Dubnové akce v CDS...18 Květnové akce v CDS...21 Tvoříme bez bariér...22 Co se napsalo...23 Představitelé osob se sluchovým postižením píší premiérovi..23 MPSV poskytne prostředky k dofinancování sociálních služeb..24 Nabídka Publikace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.. Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 4/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, přemýšlela jsem o čem psát v dnešním úvodníku, aby to opět nebylo tak pesimistické jako v minulých číslech. Stále řešíme návrhy sociálních reforem, nedostatečné dotace na sociální služby a podobné dlouhodobé problémy. Mám však pocit, že se to na nás valí ze všech stran a je toho prostě moc. Zvolila jsem si proto příjemnější téma: zjištění, že na tom nejsme v České republice tak úplně nejhůř. V dubnu jsem se zúčastnila konference Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH), zprávu si můžete přečíst v tomto čísle ML. Na této konferenci jsem se dozvěděla zajímavé informace a mezi nimi také to, že např. v oblasti skrytých titulků patříme k zemím, kde je situace vcelku dobrá. Vůbec ta situace není optimální, sice je titulkováno ve veřejnoprávní České televizi 70% pořadů, ale otázkou je jaké pořady, v jakém čase (také se rádi díváte na zajímavý film začínajíc v 1:30 ráno?), jaký je celkový čas titulkovaných pořadů a jejich výběr Zkrátka je potřeba na spoustě věcí pracovat, ALE - ve vyspělé Evropě jsou země, které nám v této oblasti nesahají ani po kotníky Finsko (20% pořadů), Německo (20%), Itálie a Portugalsko jen 5% pořadů. O zákoně zajišťujícím neslyšícím právo na takový komunikační systém, který je pro něj přístupný a srozumitelný ani nemluvě. Takže, přestože se momentálně naše vláda snaží osobám se zdravotním postižením (a nejen jim) co nejvíce ztížit život, ačkoliv nejsou sociální služby dostatečně financovány, přestože neslyšící mají v současnosti problém zajistit si tlumočníka ZJ (na kterého mají podle zákona přece bezplatně nárok) neznamená to, že nemůže být hůř. Říkejme si raději není to ještě tak špatné, vlastně je to docela dobré. Tak Vám nevím, chtěla jsem to napsat optimisticky, ale najednou si vůbec nejsem jista, zda e mi to povedlo Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO NON HANDICAP NON-HANDICAP dubna 2011 Výstaviště Praha Holešovice Ve dnech se SNN v ČR zúčastnil specializované výstavy pro zdravotně postižené Non-handicap. Kromě ústřední organizace sídlící v Karlíně a CDS v Modřanech se přijeli podívat i kolegové z Náchoda a z Berouna. Mnohé organizace na výstavu zaslaly alespoň propagační materiály svých organizací. Veletrh byl pro nás přínosný mimo jiné zejména v tom, že jsme si vyměnili nezanedbatelný počet kontaktů na různé organizace pro zdravotně postižené, se kterými bychom případně mohli v budoucnu spolupracovat. Návštěvnost u našeho stánku byla poměrně vysoká a pozitivní je fakt, že o informace o činnosti SNN nejevili zájem pouze sluchově postižení, ale i jiní návštěvníci výstavy všech věkových skupin. Můžeme být tedy spokojeni, protože se o naší organizaci díky veletrhu dozví mnohem více lidí, kterým můžeme poskytovat naše služby. autor: Veronika Tichá 4 EFHOH AGM and CONFERENCE Vienna 2011

5 Ve dnech Dubna 2011 se ve Vídni konala Konference a valná hromada Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH European Federation of Hard of Hearing People). SNN v ČR je řádným členem této federace s jedním volebním hlasem. Ve Vídni zastupovala SNN v ČR ředitelka sekretariátu Mgr. Šárka Prokopiusová. Po celou dobu konference byl zajištěn simultánní přepis v angličtině. V pátek se konala valná hromada, na které byl volen výkonný výbor EFHOH pro období Všichni zvolení zástupci své funkce vykonávali již v předchozím volebním období Prezidentem byl opět zvolen (nikoliv jednomyslně) Marcel Bobeldijk z Holandska. Viceprezidentem je i nadále Knut Magne Ellingsen z Norska. Tajemníkem byl zvolen Švéd Jan Lamby. Své funkce v minulém období vykonávali dobře a proto opět obhájili také Ritva Liisa Schading z Německa jako pokladník a Lidia Best z Velké Británie jako členka představenstva. Více informací o činnosti EFHOH můžete získat z webových stránek www. efhoh.org. Najdete zde zajímavé dokumenty, jako např. metodiku EFHOH k titulkování nebo novou evropskou normu pro poskytování profesionálních audiologických a audioprotetických služeb (pomůcky pro SP, sluchadla aj.). V sobotu se konala odborná konference. Konfernci zahájil rakouský ministr práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů Rudolf Hundstorfer. Bylo to vůbec poprvé, kdy konferenci EFHOH zahájil člen vlády hostitelské země. Dopoledne byla představena pořádající organizace ÖSB (Austrian umbrella organization for hard of hearing people Rakouská organizace, která zastřešuje organizace pro nedoslýchavé) a situace osob s nedoslýchavostí v Rakousku. Odpoledne se jednalo v několika blocích titulkování, rehabilitace a technické systémy se zaměřením na indukční smyčku. Příspěvky byly velmi zajímavé, např. simultánní přepis sportovních zápasů (americký fotbal), volebních mítinků, živých televizních přenosů či divadelních představení nám zní jako rajská hudba budoucnosti. Některé prezentace můžete najít na výše uvedených webových stránkách. Prioritami EFHOH pro rok 2011 je uspořádat ve spolupráci s Evropským parlamentem či Evropskou komisí sekání osob s nedoslýchavostí. Toto setkání musí být přístupné těmto osobám, tedy musí být zajištěn simultánní přepis a technická podpora (indukční smyčka). Druhým nejdůležitějším cílem je pracovat na tom, aby do roku 2020 byly všechny televizní programy opatřeny skrytými titulky. To je ostatně rovněž dlouhodobá priorita EFHOH pro období Organizující organizace odvedla velmi dobrou práci, konference a valná hromada byla velmi dobře připravena a průběh byl hladký a zcela podle časového plánu. Závěrem proto účastníci vyjádřili hostitelům své díky. Další řádná valná hromada EFHOH se bude konat v Bergenu, Norsko, 25. června 2012, den pře konáním světového kongresu IFHOH (International Federation of the Hard of Hearing People Světová federace nedoslýchavých). SNN v ČR předběžně jedná o konání valné hromady a konference EFHOH v roce 2013 v Praze. O tom, zda se konference bude v Praze konat se rozhodne právě v Norsku v červnu Autor: Šárka Prokopiusová 5

6 6

7 7

8 CO SE CHYSTÁ DEMONSTRACE Zdravím všechny. Mám pro Vás důležitou zprávu z ASNEP. Jistě jste také četli v novinách ujištění pana ministra Drábka, že průkazky ZTP a ZTP/P zůstávají, že se pouze převedou do plastové kartičky s čipem. A že se jinak pro nás nic nezmění. Někteří lidé tomu věří, protože nemají další informace. Myslí si, že nemusíme mít obavy, že už nemusíme bojovat o ZTP. Ale pozor! Je tu velké nebezpečí, o kterém většina lidí neví. Ministerstvo práce a sociálních věcí v novém zákoně navrhuje toto: 1) Podle 35 odstavce 6 v nově navrhovaném zákoně o sociálních dávkách budou ZTP beze změny do dne Ale potom přestanou dosavadní průkazky ZTP a ZTP/P platit. To znamená, že 2 roky se nic nezmění, ale potom mají všichni dostat "sociální kartu". 2) V 32 zákona o sociálních dávkách odstavce 1 je uvedeno, že sociální karta nahrazující TP, ZTP a ZTP/P náleží osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu (příspěvky na benzin, příspěvek na auto...). Podle odstavce 3 sociální kartu nahrazující průkazku ZTP dostanou pouze lidé, kteří pobírají příspěvky na péči v II. stupni (středně těžká závislost). Neslyšící lidé nedostávají žádné příspěvky na péči, ani na auto, ani na benzin (mobilitu). To znamená, že podle nového zákona průkazky ZTP nedostanou osoby neslyšící. 3) I kdyby se toto změnilo a my bychom také dostali sociální karty jako průkazky ZTP, tak nám to moc nepomůže, protože v 33 zákona o dávkách není napsáno, že držitel průkazu ZTP a ZTP/P bude mít právo na slevy v dopravě. To by znamenalo, že kdo bude mít průkazku ZTP, nebude už mít 75 % slevu na meziměstské autobusy a vlaky, a nebude mít ani zdarma tramvaje, metro, trolejbusy, městské autobusy. Ministr Drábek slíbil o nových zákonech jednat dále, ale slib nesplnil. Ukončil vyjednávání a předal návrh zákonů do vlády. Proto musíme dále bojovat. Milí přátelé, chtěli bychom nejdříve poděkovat za velkou účast neslyšících lidí na protestní shromáždění, které se konalo 22. března. Byla to velmi úspěšná protestní akce, která splnila svůj účel - upozornit veřejnost a média na chyby v sociální reformě. Efekt bílých rukaviček byl úžasný! Dostali jsme také oficiální poděkování z Národní rady osob se zdravotním postižením za silnou podporu v boji proti špatné sociální reformě. Také bylo dobré, že na cedulích bylo napsáno, ze kterého města neslyšící přijeli. Bylo to krásné setkání lidí ze všech koutů republiky, kteří se dlouho neviděli. 8

9 Ještě musíme vybojovat tyto věci: a) aby se podle nového zákona průkazky ZTP nevázaly pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, tj. aby je dostávaly také osoby neslyšící, b) aby v novém zákoně bylo uvedeno, že držitelé ZTP budou mít stejné slevy na dopravu jako dosud. Zároveň podpoříme i jiné skupiny osob, které také nesouhlasí se špatnými návrhy zákona. Proto se chystáme zúčastnit další protestní akce. Tentokrát bude náš protest silnější! Také jiné skupiny přijdou protestovat, mělo by nás být ještě více než minule. Když nás bude hodně, upozorníme tím i televizi, noviny tištěné i na internetu, což nám může velmi pomoci přesvědčit vládu, aby vzala na vědomí i naše potřeby. Protestní shromáždění se uskuteční v sobotu 7. května 2011 ve 14:00 v Praze, před budovou Rudolfina (vedle FF UK, blízko stanice metra A Staroměstská). Budeme tam mít 6 tlumočníků znakového jazyka, které zaplatí organizátor (a těší se na "bílé rukavičky"!!! :-). Prosíme všechny, kdo mohou, aby také přišli, každý člověk je důležitý, aby nás bylo co nejvíce. Bílé rukavičky a transparenty s sebou. Na transparentech prosím nepište slovo "výhody". To vypadá, že máme nějaké výhody v porovnání se slyšícími, a to nepůsobí na slyšící lidi dobře. Správné slovo je "kompenzace" (= vyrovnání). Pokud nemáte jistotu, jestli máte správný text v češtině, tak Vám pomůže text opravit paní Věra Strnadová Na závěr ještě malá potěšující informace: do dnešního dne, 6. května 2011, se nám podařilo získat podpisů na petici a sbíráme dále. Doufáme, že seženeme celkem podpisů do 9. května Pak sběr podpisů končí. Těšíme se na viděnou s Vámi ve 14:00 u Rudolfina v Praze! Zdroj: ASNEP 9

10 10

11 Pozvánka na setkání CODA v ČR Dne V. setkání CODA v ČR v Semilech ve Sportovním centru Semily, 3. května Rekapitulace činnosti za poslední dva roky a volba nové Rady kontakt: adresa: CODA, o.s.; Karel Redlich, Bítouchov 56, ; telefonní kontakt Konference k zakončení projektu Strom vědění Projekt na podporu vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých pracovníků v sociálních službách se skládal ze dvou kurzů: Pracovník v sociálních službách ( 2009/2010) a Tlumočnictví znakového jazyka (2010/2011). Projekt bude ukončen tiskovou konferencí. Na konferenci budou představeny obě akreditované organizace, které garantovaly obsah kurzů Charita ČR a Česká komora tlumočníků ZJ. Obě organizace přednesou rovněž odborné příspěvky k dané problematice. K obsahu kurzů a jejich přínosům se vyjádří také absolventi kurzů. Závěrem představíme projekty, které budou na ukončený projekt Strom vědění navazovat. Občerstvení zajištěno. Konference se bude konat ve středu 8. Června 2011 od 10:00 do 13:00. Místo bude ještě upřesněno, stejně jako podrobný program. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, sledujte pečlivě webové stránky SNN v ČR 11

12 12

13 PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA REKONDIČNÍ POBYT S KURZEM ODEZÍRÁNÍ V HORNÍ MALÉ ÚPĚ VE DNECH 13. AŽ 20. SRPNA 2011 Vážení přátelé, Letos už poosmnácté pořádáme pobytový kurz odezírání v Penzionu Družba Odjezd bude opět z autobusového nádraží Černý Most v sobotu , 9.45 hod. z 1. nástupiště. Příjezd do zastávky Pomezní boudy v hod. Sobotním obědem začíná pobyt a končí také sobotním obědem. Návrat se uskuteční v sobotu ve přímým autobusem přes Trutnov do Prahy, Černý Most. Příjezd do Prahy v hod. Individuální doprava je samozřejmě možná a poznamenejte jí v přihlášce. Přibližná cena plné penze je 2700,- Kč. Dopravu si hradí každý sám. Je možný hromadný nákup jízdenek po dohodě! Storno zájezdu je možné. Po koupi jízdenek (asi 10 dní předem) je nutno počítat se stornopoplatkem. Adresa na kterou odesílat přihlášky: Miloš Lang, V kruhu 17, Praha 6 nebo SMS a telefon: , tel: zde odstřihnout a horní část uschovat jako pokyny... Předběžná přihláška Potvrzuji, že jsem si přečetl pokyny k pobytu, souhlasím s nimi a přihlašuji se k rekondičnímu pobytu s kurzem odezírání v Horní Malé Úpě ve dnech až Jméno a příjmení: Adresa včetně směrovacího čísla: Tel.: mobil: e- mail: rod. číslo. (kvůli pojištění): Mám /nemám ZTP, ZTP/P )* Chci- nechci zakoupit jízdenku: tam - zpět)* Pojedu vlastním dopravním prostředkem )* Podpis:. )* nehodící se škrtněte 13

14 Integrovaný tábor pro děti a mládež 6-18 let Jiřetín pod Jedlovou DĚČÍNSKO srpna 2011 Evropské centrum pantomimy neslyšících (ECPN) v Brně pořádá 19. ročník tábora pro sluchově postižené děti, mládež a jejich sourozence nebo kamarády, ubytování v penzionu Setuza. Vedoucí jsou buď sluchově postižení nebo se znalosti ZJ. Program tábora bude zaměřen opět na divadlo, pantomimu, geocaching (hledání pokladů turistika) Poplatek za tábor 3.000,-Kč Info na stránkách Kontakt: ECPN Vodova Brno mobil Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno Hlavní město Praha 14

15 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní tábor sluchově postižených dětí a jejich sourozence nebo kamarády DĚČÍNSKO srpna 2011 Informace o přihlášeném Jméno:.. Příjmení:.. Den, měsíc a rok narození:.. Bydliště:.. Navštěvuje školu: V době kdy bude vaše dítě na táboře (v případě potřeby) napište nám telefonický kontakt (možno i SMS nebo fax ) : Do práce: (otec, matka, příbuzný). Domů:.. (otec, matka, příbuzný). (podtrhněte kdo se nám na telefonu ozve, popřípadě i jméno) Cena pobytu, včetně dopravy (z Prahy nebo Brna a zpět) bude 3.000,-Kč za účastníka Jméno a příjmení matky nebo otce (kdo přihlašuje dítě) : Kontakt : mail: Poštovní adresa, kam máme poslat další informace. V případě nejasností : fax: mobil: Přihlášku zašlete poštou na adresu: ECPN Vodova Brno Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno a Hlavní město Praha 15

16 POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI podle vyhlášky č. 106/2001 Sb. Jméno a příjmení posuzovaného dítěte.. datum narození dítěte.... rodné číslo. adresa bydliště. Část A) Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci a) je zdravotně způsobilé *) b) není zdravotně způsobilé) *) c) je zdravotně způsobilé za podmínek (s omezením) *) d) je zdravotně způsobilé za podmínek (zvýšená péče, dohled nebo dozor) *) Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE *) b) je proti nákaze imunní (typ/druh) c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) d) je alergické na..... e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka... datum vydání posudku podpis jmenovka (podle možností tel. číslo) razítko zdrav. Zařízení Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení(popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou dne:... Vztah k dítěti. *) Nehodící se škrtne podpis oprávněné osoby

17 Centrum denních služeb pro osoby se sluchovým postižením, Darwinova 24/450, Praha 12 Modřany, tel , e- Vás zve na přednášku ve znakovém jazyce Parkinsonova nemoc Reálné příběhy budou vyprávět a na dotazy odpovídat parkinsonici Ing. Jiří Munzar a Lea Skácelová, přijďte v pondělí 6.6. od 17,00hod., Darwinova 24, Praha 12 Modřany, těší se pracovníci CDS. Přednášky jsou přístupné i veřejnosti 17

18 CO SE DĚJE V TERÉNU DUBNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádal 2.dubna jarní výlet pro turisty z Velkých Přílep přes Černý Vůl do Statenic. Bylo krásné slunečné počasí a mezi 22 zúčastněnými osobami byli starší turisté, mladí turisté i děti. 3.dubna přišlo pracovat na zahradu budovy CDS PSN 9 dobrovolníků. Bylo krásné počasí. O brigádníky bylo dobře postaráno, všichni dostali teplý oběd, který uvařila Denisa Lincová. Když byla zahrádka vylepšena, proběhlo společné fotografování. 5.dubna se v Centru denních služeb konala přednáška ve znakovém jazyce o činnosti CDS, tzn. o aktivizačních službách a v podání pana ředitele Pavla Šturma, jeho výklad tlumočil Jindřich Mareš. Poté následovala přednáška o tlumočnických službách, kterou ve znakovém jazyce přednášela tlumočnice Denisa Lincová. Po skončení programu si studenti prošli celou budovu i pozemek CDS. 18

19 V prostorách Centra denních služeb probíhala 7.dubna přednáška na téma Alergologie, ve znakovém jazyce přednášela MUDr. Marie Špičáková a její výklad do českého jazyka tlumočil Miloslav Škarda. Přednášky se zúčastnilo 15 osob. V prostorách CDS probíhala 11. dubna přednáška ve znakovém jazyce o Pevnosti v podání Petra Vysučka a Radky Novákové. 18.dubna přednášel opět RNDr. Josef Brožík na téma Velikonoční svátky. Bylo to velice zajímavé a přednášku následovala spousta otázek. V prostorách CDS-PSN 19.dubna pořádal Klub žen přednášku na téma Velikonoční vajíčka. Účastnice vyráběly různá vajíčka z látky a z umělé hmoty. 19

20 V CDS probíhal 23.dubna sraz neslyšících Čechů z celého světa. Sešli se neslyšící z Německa,Švýcarska, Švédska a Rakouska. Setkání bylo velmi milé a dojemné, plné objímání a polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme se sešli a doufáme, že se naše setkání bude za několik let znovu opakovat. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o rodině,o osobním životě i o zaměstnání, a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili zaměstnanci CDS - výboru PSN. 20

21 25.dubna je Velikonoční svátek a CDS - PSN Vám všem připravil velikonoční přání. Vejce pěkně malované,též mazance vypečené, řehtačky a mrskanice i štamprle slivovice. Tak se svátky jara slaví,ať jsme veselí,zdraví. Přejí Zaměstnanci CDS- Modřany,Praha 12. KVĚTNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá 7. května Klub turistů v průhonickém parku. V prostorách Centra denních služeb se 9.května koná DEN MATEK. 16.května bude přednáška RNDr. Josefa Brožíka na stejné téma. 21 Klub turistů pořádá 21.května výlet do Kobylis na místo atentátu

22 na R. Hendricha. Sraz bude ve na stanici metra C - Kobylisy. Trasa procházky povede přes Okrouhlík a Bulovku. Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá výlet vláčkem pro seniory do MIROŠOVIC. Od nádraží MIROŠOVICE povede procházka po stopách KOCOURA MIKEŠE (část I). V prostorách Centra denních služeb se bude 30.května konat přednáška na téma Mikrobiologie - viry, bakterie, mikroorganizmy. V českém jazyce bude přednášet RNDr. Eva Maršounová a její výklad bude tlumočit Monika Boháčková. Autor: Denisa Lincová TVOŘÍME BEZ BARIÉR! Hradecký spolek neslyšících srdečně zve na kurz Tvoříme bez bariér!. Kurz je určen pro osoby se sluchovým postižením od 3 do 100 let a jejich kamarády a známé. Kurz se koná v sobotu od 14:00 v klubovně Hradeckého spolku neslyšících (ul. Milady Horákové 504, HK 6 zastávka Pod Strání) a téma kurzu je VÝZDOBA PRO RADOST. Příspěvek na kurz je dobrovolný. U dětí do 6 let je povinný doprovod dospělé osoby. Na kurz je nutné se přihlásit do Kontakty: tel./fax: , mobil: , , Těšíme se na Vás! 22

23 CO SE NAPSALO PŘEDSTAVITELÉ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PÍŠÍ PREMIÉROVI Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi napsali představitelé ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Zformulovali v něm zásadní připomínky k zákonu o sociálních dávkách. Vážený pane premiére, zastupujeme velkou skupinu občanů se sluchovým postižením, a oslovujeme Vás v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kde je v preambuli pod písmenem o) uvedeno: "...osoby se zdravotním postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají". V návrhu nového zákona o dávkách je v uvedeno, že přidělení ZTP má být nově vázáno pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, avšak občané se sluchovým postižením žádné příspěvky na péči a mobilitu nepobírají. Tím by jim nárok na ZTP automaticky zanikl a došlo by k porušení práv těžce sluchově postižených občanů, s čímž rozhodně nemůžeme souhlasit. Zasíláme Vám zásadní připomínky k navrhovanému zákonu o sociálních dávkách formou tohoto otevřeného dopisu a důrazně požadujeme: 1. Zachovat funkci i název průkazky pro všechny občany s těžkým zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P). Průkazka ZTP se již mnoho desetiletí velmi dobře osvědčuje, dostala se již i do povědomí široké veřejnosti, na internetu je na ni odkazů. Navíc s tímto zrušením sami občané se zdravotním postižením nesouhlasí. 2. Nevázat přidělení průkazky ZTP pouze na příspěvky na péči a na mobilitu. 3. Zachovat všechny dosavadní kompenzační benefity včetně všech dosavadních slev na dopravu vázaných na průkazku ZTP a zapracovat je do zákona v nezměněné podobě. 4. Zamezit transformaci ZTP jakožto veřejného dokladu na funkci platební karty. Veřejný doklad pro osoby se zdravotním postižením sloužící i pro slevy v dopravě nemá být totéž co platební elektronická karta pro finanční transakce. Nikde v Evropě tato kumulace funkcí neexistuje. Vážený pane premiére, pevně věříme, že dodržíte zásady Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a že nadále nebudete prosazovat takové změny, které jsou proti jejich vůli i jejich zájmům. Sdělujeme Vám, že v současné době probíhá petiční akce na podporu našich požadavků; za poměrně krátkou dobu máme téměř podpisů a stále přicházejí další. Doufáme, že kladně vyřídíte požadavky Národní rady osob se zdravotním postižením, která v tomto směru zastupuje i nás. S pozdravem Mgr. Věra Strnadová, viceprezidentka ASNEP Ing. Zdeněk Kašpar, prezident ASNEP Martina Kronusová, výkonná ředitelka ASNEP 23 Zdroj:

24 MPSV POSKYTNE PROSTŘEDKY K DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovalo v roce 2011 na sociální služby 90% prostředků oproti roku Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. Kč byly rozdělovány zejména na základě zhodnocení a doporučení krajských úřadů. Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace dramaticky snížily a tyto se ocitly na hranici existence, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. MPSV proto připravilo systém, podle kterého bude rozdělovat prostředky určené k dofinancování sociálních služeb z prvního kola dotačního řízení, kde rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb s regionální působností 100 milionů korun. Dalších 58 milionů korun poskytne nadregionálním sociálním službám. Těchto 58 milionů korun ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace. Dnešní stav bohužel za krizovou situaci považovat musím, říká ministr práce Jaromír Drábek. (...) V rámci dofinancování sociálních služeb, které proběhne v měsíci květnu, bude rozděleno celkem 100 milionů korun mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Primárně budou podpořena ta zařízení, kterým v prvním kole byly dotace kráceny nejvýrazněji. Mezi nimi bude rozděleno sto milionů korun. Zbývajících 30 milionů bude rozděleno mezi nově vzniklé sociální služby či nové kapacity v rámci řádného druhého kola dotačního řízení, vysvětluje ministr práce. MPSV bude postupovat podle tohoto klíče: primárně budou podpořeny sociální služby, u nichž je přidělená dotace pro rok 2011 neodůvodněně (např. není odůvodněno poklesem kapacity) klesla pod 70% dotace loňského roku; bez dostatečného odůvodnění krajského úřadu nebudou podpořeny nově vzniklé sociální služby, vznik nových kapacit, pokud obdobné služby se stejnou cílovou skupinou v území již existují a pokud tyto nebyly z vážných důvodů (např. výsledky inspekce ) dostatečně podpořeny v 1. kole dotačního řízení; primární podpora vysoce specifickým cílovým skupinám osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách (s ohledem na financování/možnost financování z individuálních projektů); primární podpora terénních a ambulantních služeb (pobytové služby sociální péče budou dofinancovány jen ve výjimečných a odůvodněných případech); primární podpora nestátních neziskových organizací; u příspěvkových organizací měst, obcí budou dodatečně podpořeny jen ty služby, u nichž bude zajištěno spolufinancování z územních rozpočtů s ohledem na velikost dané obce. (...) Ministr práce a sociálních věcí se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od ) 24

25 o dva roky, tedy na 1. ledna Do tohoto data by také měla být k dispozici metodika, která bude stanovovat jasné mantinely pro rozdělování dotačních prostředků i při přenesení kompetence ze státu na kraje. Zdroj: NABÍDKA PUBLIKACE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Vyšla v rámci programu podpořeného OP LZZ, jmenuje se Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a je k dispozici zdarma ke stažení. Publikace je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Přestože v současné době probíhají změny legislativy jak v oblasti zaměstnávání osob se ZP, tak v oblasti sociálních služeb, je řada podnětů a inspirací z této publikace aktuální také nyní. Publikaci je možné šířit elektronicky, můžete si ji stáhnout v příloze. Soubor ke stažení: Zdroj: ww.helpnet.cz

Info OUN na květen 2011

Info OUN na květen 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, okres Kladno Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Registrační číslo: Otisk podacího razítka:

Více

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV V Praze, 12.5.2008 INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV Dobrý den, Tímto se vám do rukou dostávají kompletní informace o našem táboře. Tábor se bude konat od úterý 22.7.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2012 Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace o událostech, které proběhly v měsíci březnu a také v dubnu. V sekci Co se událo v SNN

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2012 Vážení čtenáři, v minulých číslech jsme Vás informovali o plánovaných kurzech v rámci projektu I my chceme pracovat!, financovaného

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s.

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. Termíny: 1.7. - 11.7.2015 cena : 4.400,- Kč 1.7. - 18.7.2015 cena : 5.990,- Kč Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky Jméno a příjmení dítěte:...

Více

Newsletter 2/2015. Vážení přátelé a kolegové, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Newsletter 2/2015. Vážení přátelé a kolegové, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Karlínské nám. 12, Praha 8 Karlín www: http://www.snncr.cz/ email: snncr@snncr.cz tel./fax: 224 816 829 IČ: 00676535 2/2015 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé a kolegové,

Více

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Registrační číslo: Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Organizátoři: Vzdělávací centrum Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 Email: dreamik@post.cz Tel.: 725/614781,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s.

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Datum a místo konání: 27. 9. 2014, Málkov Přítomní členové: JINDŘICH MAREŠ, LUCIE BŘINKOVÁ, DANA TUČKOVÁ, TEREZA SCHALLNEROVÁ, KRISTÝNA

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč příměstský tábor 17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 7-12 let V Egyptské GÍZE nedaleko pyramid objevili archeologové pozůstatky

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 10/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvod... 3 Co se událo... 4 Nová organizace Peer Deaf Czech... 4 Ohluchlí a nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci...4-5

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 Vážení čtenáři, V květnovém čísle informujeme o předání ceny z Ministerstva kultury našemu dlouholetému spolupracovníkovi, panu

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno Jméno dítěte:... Turnus: S sebou je nutno vzít pláštěnku, sportovní oblečení, pevnou obuv, kšiltovku, lahev s pitím Zoo Brno nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem Souhlas rodičů se samostatným

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Informace pro žáky a rodiče Výuka a zdokonalování jízdy na sjezdových lyžích Výuka a zdokonalování jízdy na snowboardu Výlety na běžkách Tohle ve městě nezažiješ

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Pokyn ke konání sportovně-ozdravných a přírodovědných pobytů Č.j.: ZŠ 48/14 Účinnost od: 1.12.2014 Spisový znak: A Skartační znak: S-10

Pokyn ke konání sportovně-ozdravných a přírodovědných pobytů Č.j.: ZŠ 48/14 Účinnost od: 1.12.2014 Spisový znak: A Skartační znak: S-10 Škola ZŠ Kosmonosy Pokyn ke konání sportovně-ozdravných a přírodovědných pobytů Č.j.: ZŠ 48/14 Účinnost od: 1.12.2014 Spisový znak: A Skartační znak: S-10 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po delší přestávce, kdy většina důležitých informací se k vám dostávala přes

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012.

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012. Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 6/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 6/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 6/2013 Vážení čtenáři, V aktuálním čísle Metodických listů vám přinášíme informaci o Valné hromadě Evropské unie neslyšících a o konferenci,

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka 2 Ceník výukových materiálů 2011 Publikace Certifikační vzdělávací program. Červinková Houšková 188 Kč 150 Kč

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597, 585 207 528, FAX: 585 207 529,ICQ:

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo 12:10 hod. Pojede se autobusem STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4-6 Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2012. SNN v ČR je členem. Obsah

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2012. SNN v ČR je členem. Obsah METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2012 Vážení čtenáři, nyní máte v rukou, nebo spíše na obrazovce svého počítače (notebooku, či tabletu aj.) 9. číslo Metodických listů.

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Odborový svaz KOVO základní organizace Buzuluk Komárov, Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Cena poukazu: 5.000,- Kč JMÉNO A PŘÍJMENÍ:... DATUM NAROZENÍ:...

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více