Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 4/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo...4 Non handicap...4 Konference EFHOH..5 Co se chystá Demonstrace Hry bez hranic..10 Pozvánka Pantomima S.I.11 Pozvánka na setkání CODA v ČR...11 Konference k zakončení projektu Strom vědění..11 Pozvánka na prohlídku muzea v ČZJ Předběžná přihláška rekondiční pobyt s kurzem odezírání..13 Integrovaný tábor - Jiřetín pod Jedlovou Pozvánka na přednášku 17 Co se děje v terénu..18 Dubnové akce v CDS...18 Květnové akce v CDS...21 Tvoříme bez bariér...22 Co se napsalo...23 Představitelé osob se sluchovým postižením píší premiérovi..23 MPSV poskytne prostředky k dofinancování sociálních služeb..24 Nabídka Publikace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.. Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 4/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, přemýšlela jsem o čem psát v dnešním úvodníku, aby to opět nebylo tak pesimistické jako v minulých číslech. Stále řešíme návrhy sociálních reforem, nedostatečné dotace na sociální služby a podobné dlouhodobé problémy. Mám však pocit, že se to na nás valí ze všech stran a je toho prostě moc. Zvolila jsem si proto příjemnější téma: zjištění, že na tom nejsme v České republice tak úplně nejhůř. V dubnu jsem se zúčastnila konference Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH), zprávu si můžete přečíst v tomto čísle ML. Na této konferenci jsem se dozvěděla zajímavé informace a mezi nimi také to, že např. v oblasti skrytých titulků patříme k zemím, kde je situace vcelku dobrá. Vůbec ta situace není optimální, sice je titulkováno ve veřejnoprávní České televizi 70% pořadů, ale otázkou je jaké pořady, v jakém čase (také se rádi díváte na zajímavý film začínajíc v 1:30 ráno?), jaký je celkový čas titulkovaných pořadů a jejich výběr Zkrátka je potřeba na spoustě věcí pracovat, ALE - ve vyspělé Evropě jsou země, které nám v této oblasti nesahají ani po kotníky Finsko (20% pořadů), Německo (20%), Itálie a Portugalsko jen 5% pořadů. O zákoně zajišťujícím neslyšícím právo na takový komunikační systém, který je pro něj přístupný a srozumitelný ani nemluvě. Takže, přestože se momentálně naše vláda snaží osobám se zdravotním postižením (a nejen jim) co nejvíce ztížit život, ačkoliv nejsou sociální služby dostatečně financovány, přestože neslyšící mají v současnosti problém zajistit si tlumočníka ZJ (na kterého mají podle zákona přece bezplatně nárok) neznamená to, že nemůže být hůř. Říkejme si raději není to ještě tak špatné, vlastně je to docela dobré. Tak Vám nevím, chtěla jsem to napsat optimisticky, ale najednou si vůbec nejsem jista, zda e mi to povedlo Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO NON HANDICAP NON-HANDICAP dubna 2011 Výstaviště Praha Holešovice Ve dnech se SNN v ČR zúčastnil specializované výstavy pro zdravotně postižené Non-handicap. Kromě ústřední organizace sídlící v Karlíně a CDS v Modřanech se přijeli podívat i kolegové z Náchoda a z Berouna. Mnohé organizace na výstavu zaslaly alespoň propagační materiály svých organizací. Veletrh byl pro nás přínosný mimo jiné zejména v tom, že jsme si vyměnili nezanedbatelný počet kontaktů na různé organizace pro zdravotně postižené, se kterými bychom případně mohli v budoucnu spolupracovat. Návštěvnost u našeho stánku byla poměrně vysoká a pozitivní je fakt, že o informace o činnosti SNN nejevili zájem pouze sluchově postižení, ale i jiní návštěvníci výstavy všech věkových skupin. Můžeme být tedy spokojeni, protože se o naší organizaci díky veletrhu dozví mnohem více lidí, kterým můžeme poskytovat naše služby. autor: Veronika Tichá 4 EFHOH AGM and CONFERENCE Vienna 2011

5 Ve dnech Dubna 2011 se ve Vídni konala Konference a valná hromada Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH European Federation of Hard of Hearing People). SNN v ČR je řádným členem této federace s jedním volebním hlasem. Ve Vídni zastupovala SNN v ČR ředitelka sekretariátu Mgr. Šárka Prokopiusová. Po celou dobu konference byl zajištěn simultánní přepis v angličtině. V pátek se konala valná hromada, na které byl volen výkonný výbor EFHOH pro období Všichni zvolení zástupci své funkce vykonávali již v předchozím volebním období Prezidentem byl opět zvolen (nikoliv jednomyslně) Marcel Bobeldijk z Holandska. Viceprezidentem je i nadále Knut Magne Ellingsen z Norska. Tajemníkem byl zvolen Švéd Jan Lamby. Své funkce v minulém období vykonávali dobře a proto opět obhájili také Ritva Liisa Schading z Německa jako pokladník a Lidia Best z Velké Británie jako členka představenstva. Více informací o činnosti EFHOH můžete získat z webových stránek www. efhoh.org. Najdete zde zajímavé dokumenty, jako např. metodiku EFHOH k titulkování nebo novou evropskou normu pro poskytování profesionálních audiologických a audioprotetických služeb (pomůcky pro SP, sluchadla aj.). V sobotu se konala odborná konference. Konfernci zahájil rakouský ministr práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů Rudolf Hundstorfer. Bylo to vůbec poprvé, kdy konferenci EFHOH zahájil člen vlády hostitelské země. Dopoledne byla představena pořádající organizace ÖSB (Austrian umbrella organization for hard of hearing people Rakouská organizace, která zastřešuje organizace pro nedoslýchavé) a situace osob s nedoslýchavostí v Rakousku. Odpoledne se jednalo v několika blocích titulkování, rehabilitace a technické systémy se zaměřením na indukční smyčku. Příspěvky byly velmi zajímavé, např. simultánní přepis sportovních zápasů (americký fotbal), volebních mítinků, živých televizních přenosů či divadelních představení nám zní jako rajská hudba budoucnosti. Některé prezentace můžete najít na výše uvedených webových stránkách. Prioritami EFHOH pro rok 2011 je uspořádat ve spolupráci s Evropským parlamentem či Evropskou komisí sekání osob s nedoslýchavostí. Toto setkání musí být přístupné těmto osobám, tedy musí být zajištěn simultánní přepis a technická podpora (indukční smyčka). Druhým nejdůležitějším cílem je pracovat na tom, aby do roku 2020 byly všechny televizní programy opatřeny skrytými titulky. To je ostatně rovněž dlouhodobá priorita EFHOH pro období Organizující organizace odvedla velmi dobrou práci, konference a valná hromada byla velmi dobře připravena a průběh byl hladký a zcela podle časového plánu. Závěrem proto účastníci vyjádřili hostitelům své díky. Další řádná valná hromada EFHOH se bude konat v Bergenu, Norsko, 25. června 2012, den pře konáním světového kongresu IFHOH (International Federation of the Hard of Hearing People Světová federace nedoslýchavých). SNN v ČR předběžně jedná o konání valné hromady a konference EFHOH v roce 2013 v Praze. O tom, zda se konference bude v Praze konat se rozhodne právě v Norsku v červnu Autor: Šárka Prokopiusová 5

6 6

7 7

8 CO SE CHYSTÁ DEMONSTRACE Zdravím všechny. Mám pro Vás důležitou zprávu z ASNEP. Jistě jste také četli v novinách ujištění pana ministra Drábka, že průkazky ZTP a ZTP/P zůstávají, že se pouze převedou do plastové kartičky s čipem. A že se jinak pro nás nic nezmění. Někteří lidé tomu věří, protože nemají další informace. Myslí si, že nemusíme mít obavy, že už nemusíme bojovat o ZTP. Ale pozor! Je tu velké nebezpečí, o kterém většina lidí neví. Ministerstvo práce a sociálních věcí v novém zákoně navrhuje toto: 1) Podle 35 odstavce 6 v nově navrhovaném zákoně o sociálních dávkách budou ZTP beze změny do dne Ale potom přestanou dosavadní průkazky ZTP a ZTP/P platit. To znamená, že 2 roky se nic nezmění, ale potom mají všichni dostat "sociální kartu". 2) V 32 zákona o sociálních dávkách odstavce 1 je uvedeno, že sociální karta nahrazující TP, ZTP a ZTP/P náleží osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu (příspěvky na benzin, příspěvek na auto...). Podle odstavce 3 sociální kartu nahrazující průkazku ZTP dostanou pouze lidé, kteří pobírají příspěvky na péči v II. stupni (středně těžká závislost). Neslyšící lidé nedostávají žádné příspěvky na péči, ani na auto, ani na benzin (mobilitu). To znamená, že podle nového zákona průkazky ZTP nedostanou osoby neslyšící. 3) I kdyby se toto změnilo a my bychom také dostali sociální karty jako průkazky ZTP, tak nám to moc nepomůže, protože v 33 zákona o dávkách není napsáno, že držitel průkazu ZTP a ZTP/P bude mít právo na slevy v dopravě. To by znamenalo, že kdo bude mít průkazku ZTP, nebude už mít 75 % slevu na meziměstské autobusy a vlaky, a nebude mít ani zdarma tramvaje, metro, trolejbusy, městské autobusy. Ministr Drábek slíbil o nových zákonech jednat dále, ale slib nesplnil. Ukončil vyjednávání a předal návrh zákonů do vlády. Proto musíme dále bojovat. Milí přátelé, chtěli bychom nejdříve poděkovat za velkou účast neslyšících lidí na protestní shromáždění, které se konalo 22. března. Byla to velmi úspěšná protestní akce, která splnila svůj účel - upozornit veřejnost a média na chyby v sociální reformě. Efekt bílých rukaviček byl úžasný! Dostali jsme také oficiální poděkování z Národní rady osob se zdravotním postižením za silnou podporu v boji proti špatné sociální reformě. Také bylo dobré, že na cedulích bylo napsáno, ze kterého města neslyšící přijeli. Bylo to krásné setkání lidí ze všech koutů republiky, kteří se dlouho neviděli. 8

9 Ještě musíme vybojovat tyto věci: a) aby se podle nového zákona průkazky ZTP nevázaly pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, tj. aby je dostávaly také osoby neslyšící, b) aby v novém zákoně bylo uvedeno, že držitelé ZTP budou mít stejné slevy na dopravu jako dosud. Zároveň podpoříme i jiné skupiny osob, které také nesouhlasí se špatnými návrhy zákona. Proto se chystáme zúčastnit další protestní akce. Tentokrát bude náš protest silnější! Také jiné skupiny přijdou protestovat, mělo by nás být ještě více než minule. Když nás bude hodně, upozorníme tím i televizi, noviny tištěné i na internetu, což nám může velmi pomoci přesvědčit vládu, aby vzala na vědomí i naše potřeby. Protestní shromáždění se uskuteční v sobotu 7. května 2011 ve 14:00 v Praze, před budovou Rudolfina (vedle FF UK, blízko stanice metra A Staroměstská). Budeme tam mít 6 tlumočníků znakového jazyka, které zaplatí organizátor (a těší se na "bílé rukavičky"!!! :-). Prosíme všechny, kdo mohou, aby také přišli, každý člověk je důležitý, aby nás bylo co nejvíce. Bílé rukavičky a transparenty s sebou. Na transparentech prosím nepište slovo "výhody". To vypadá, že máme nějaké výhody v porovnání se slyšícími, a to nepůsobí na slyšící lidi dobře. Správné slovo je "kompenzace" (= vyrovnání). Pokud nemáte jistotu, jestli máte správný text v češtině, tak Vám pomůže text opravit paní Věra Strnadová Na závěr ještě malá potěšující informace: do dnešního dne, 6. května 2011, se nám podařilo získat podpisů na petici a sbíráme dále. Doufáme, že seženeme celkem podpisů do 9. května Pak sběr podpisů končí. Těšíme se na viděnou s Vámi ve 14:00 u Rudolfina v Praze! Zdroj: ASNEP 9

10 10

11 Pozvánka na setkání CODA v ČR Dne V. setkání CODA v ČR v Semilech ve Sportovním centru Semily, 3. května Rekapitulace činnosti za poslední dva roky a volba nové Rady kontakt: adresa: CODA, o.s.; Karel Redlich, Bítouchov 56, ; telefonní kontakt Konference k zakončení projektu Strom vědění Projekt na podporu vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých pracovníků v sociálních službách se skládal ze dvou kurzů: Pracovník v sociálních službách ( 2009/2010) a Tlumočnictví znakového jazyka (2010/2011). Projekt bude ukončen tiskovou konferencí. Na konferenci budou představeny obě akreditované organizace, které garantovaly obsah kurzů Charita ČR a Česká komora tlumočníků ZJ. Obě organizace přednesou rovněž odborné příspěvky k dané problematice. K obsahu kurzů a jejich přínosům se vyjádří také absolventi kurzů. Závěrem představíme projekty, které budou na ukončený projekt Strom vědění navazovat. Občerstvení zajištěno. Konference se bude konat ve středu 8. Června 2011 od 10:00 do 13:00. Místo bude ještě upřesněno, stejně jako podrobný program. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, sledujte pečlivě webové stránky SNN v ČR 11

12 12

13 PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA REKONDIČNÍ POBYT S KURZEM ODEZÍRÁNÍ V HORNÍ MALÉ ÚPĚ VE DNECH 13. AŽ 20. SRPNA 2011 Vážení přátelé, Letos už poosmnácté pořádáme pobytový kurz odezírání v Penzionu Družba Odjezd bude opět z autobusového nádraží Černý Most v sobotu , 9.45 hod. z 1. nástupiště. Příjezd do zastávky Pomezní boudy v hod. Sobotním obědem začíná pobyt a končí také sobotním obědem. Návrat se uskuteční v sobotu ve přímým autobusem přes Trutnov do Prahy, Černý Most. Příjezd do Prahy v hod. Individuální doprava je samozřejmě možná a poznamenejte jí v přihlášce. Přibližná cena plné penze je 2700,- Kč. Dopravu si hradí každý sám. Je možný hromadný nákup jízdenek po dohodě! Storno zájezdu je možné. Po koupi jízdenek (asi 10 dní předem) je nutno počítat se stornopoplatkem. Adresa na kterou odesílat přihlášky: Miloš Lang, V kruhu 17, Praha 6 nebo SMS a telefon: , tel: zde odstřihnout a horní část uschovat jako pokyny... Předběžná přihláška Potvrzuji, že jsem si přečetl pokyny k pobytu, souhlasím s nimi a přihlašuji se k rekondičnímu pobytu s kurzem odezírání v Horní Malé Úpě ve dnech až Jméno a příjmení: Adresa včetně směrovacího čísla: Tel.: mobil: e- mail: rod. číslo. (kvůli pojištění): Mám /nemám ZTP, ZTP/P )* Chci- nechci zakoupit jízdenku: tam - zpět)* Pojedu vlastním dopravním prostředkem )* Podpis:. )* nehodící se škrtněte 13

14 Integrovaný tábor pro děti a mládež 6-18 let Jiřetín pod Jedlovou DĚČÍNSKO srpna 2011 Evropské centrum pantomimy neslyšících (ECPN) v Brně pořádá 19. ročník tábora pro sluchově postižené děti, mládež a jejich sourozence nebo kamarády, ubytování v penzionu Setuza. Vedoucí jsou buď sluchově postižení nebo se znalosti ZJ. Program tábora bude zaměřen opět na divadlo, pantomimu, geocaching (hledání pokladů turistika) Poplatek za tábor 3.000,-Kč Info na stránkách Kontakt: ECPN Vodova Brno mobil Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno Hlavní město Praha 14

15 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní tábor sluchově postižených dětí a jejich sourozence nebo kamarády DĚČÍNSKO srpna 2011 Informace o přihlášeném Jméno:.. Příjmení:.. Den, měsíc a rok narození:.. Bydliště:.. Navštěvuje školu: V době kdy bude vaše dítě na táboře (v případě potřeby) napište nám telefonický kontakt (možno i SMS nebo fax ) : Do práce: (otec, matka, příbuzný). Domů:.. (otec, matka, příbuzný). (podtrhněte kdo se nám na telefonu ozve, popřípadě i jméno) Cena pobytu, včetně dopravy (z Prahy nebo Brna a zpět) bude 3.000,-Kč za účastníka Jméno a příjmení matky nebo otce (kdo přihlašuje dítě) : Kontakt : mail: Poštovní adresa, kam máme poslat další informace. V případě nejasností : fax: mobil: Přihlášku zašlete poštou na adresu: ECPN Vodova Brno Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno a Hlavní město Praha 15

16 POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI podle vyhlášky č. 106/2001 Sb. Jméno a příjmení posuzovaného dítěte.. datum narození dítěte.... rodné číslo. adresa bydliště. Část A) Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci a) je zdravotně způsobilé *) b) není zdravotně způsobilé) *) c) je zdravotně způsobilé za podmínek (s omezením) *) d) je zdravotně způsobilé za podmínek (zvýšená péče, dohled nebo dozor) *) Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE *) b) je proti nákaze imunní (typ/druh) c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) d) je alergické na..... e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka... datum vydání posudku podpis jmenovka (podle možností tel. číslo) razítko zdrav. Zařízení Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení(popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou dne:... Vztah k dítěti. *) Nehodící se škrtne podpis oprávněné osoby

17 Centrum denních služeb pro osoby se sluchovým postižením, Darwinova 24/450, Praha 12 Modřany, tel , e- Vás zve na přednášku ve znakovém jazyce Parkinsonova nemoc Reálné příběhy budou vyprávět a na dotazy odpovídat parkinsonici Ing. Jiří Munzar a Lea Skácelová, přijďte v pondělí 6.6. od 17,00hod., Darwinova 24, Praha 12 Modřany, těší se pracovníci CDS. Přednášky jsou přístupné i veřejnosti 17

18 CO SE DĚJE V TERÉNU DUBNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádal 2.dubna jarní výlet pro turisty z Velkých Přílep přes Černý Vůl do Statenic. Bylo krásné slunečné počasí a mezi 22 zúčastněnými osobami byli starší turisté, mladí turisté i děti. 3.dubna přišlo pracovat na zahradu budovy CDS PSN 9 dobrovolníků. Bylo krásné počasí. O brigádníky bylo dobře postaráno, všichni dostali teplý oběd, který uvařila Denisa Lincová. Když byla zahrádka vylepšena, proběhlo společné fotografování. 5.dubna se v Centru denních služeb konala přednáška ve znakovém jazyce o činnosti CDS, tzn. o aktivizačních službách a v podání pana ředitele Pavla Šturma, jeho výklad tlumočil Jindřich Mareš. Poté následovala přednáška o tlumočnických službách, kterou ve znakovém jazyce přednášela tlumočnice Denisa Lincová. Po skončení programu si studenti prošli celou budovu i pozemek CDS. 18

19 V prostorách Centra denních služeb probíhala 7.dubna přednáška na téma Alergologie, ve znakovém jazyce přednášela MUDr. Marie Špičáková a její výklad do českého jazyka tlumočil Miloslav Škarda. Přednášky se zúčastnilo 15 osob. V prostorách CDS probíhala 11. dubna přednáška ve znakovém jazyce o Pevnosti v podání Petra Vysučka a Radky Novákové. 18.dubna přednášel opět RNDr. Josef Brožík na téma Velikonoční svátky. Bylo to velice zajímavé a přednášku následovala spousta otázek. V prostorách CDS-PSN 19.dubna pořádal Klub žen přednášku na téma Velikonoční vajíčka. Účastnice vyráběly různá vajíčka z látky a z umělé hmoty. 19

20 V CDS probíhal 23.dubna sraz neslyšících Čechů z celého světa. Sešli se neslyšící z Německa,Švýcarska, Švédska a Rakouska. Setkání bylo velmi milé a dojemné, plné objímání a polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme se sešli a doufáme, že se naše setkání bude za několik let znovu opakovat. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o rodině,o osobním životě i o zaměstnání, a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili zaměstnanci CDS - výboru PSN. 20

21 25.dubna je Velikonoční svátek a CDS - PSN Vám všem připravil velikonoční přání. Vejce pěkně malované,též mazance vypečené, řehtačky a mrskanice i štamprle slivovice. Tak se svátky jara slaví,ať jsme veselí,zdraví. Přejí Zaměstnanci CDS- Modřany,Praha 12. KVĚTNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá 7. května Klub turistů v průhonickém parku. V prostorách Centra denních služeb se 9.května koná DEN MATEK. 16.května bude přednáška RNDr. Josefa Brožíka na stejné téma. 21 Klub turistů pořádá 21.května výlet do Kobylis na místo atentátu

22 na R. Hendricha. Sraz bude ve na stanici metra C - Kobylisy. Trasa procházky povede přes Okrouhlík a Bulovku. Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá výlet vláčkem pro seniory do MIROŠOVIC. Od nádraží MIROŠOVICE povede procházka po stopách KOCOURA MIKEŠE (část I). V prostorách Centra denních služeb se bude 30.května konat přednáška na téma Mikrobiologie - viry, bakterie, mikroorganizmy. V českém jazyce bude přednášet RNDr. Eva Maršounová a její výklad bude tlumočit Monika Boháčková. Autor: Denisa Lincová TVOŘÍME BEZ BARIÉR! Hradecký spolek neslyšících srdečně zve na kurz Tvoříme bez bariér!. Kurz je určen pro osoby se sluchovým postižením od 3 do 100 let a jejich kamarády a známé. Kurz se koná v sobotu od 14:00 v klubovně Hradeckého spolku neslyšících (ul. Milady Horákové 504, HK 6 zastávka Pod Strání) a téma kurzu je VÝZDOBA PRO RADOST. Příspěvek na kurz je dobrovolný. U dětí do 6 let je povinný doprovod dospělé osoby. Na kurz je nutné se přihlásit do Kontakty: tel./fax: , mobil: , , Těšíme se na Vás! 22

23 CO SE NAPSALO PŘEDSTAVITELÉ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PÍŠÍ PREMIÉROVI Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi napsali představitelé ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Zformulovali v něm zásadní připomínky k zákonu o sociálních dávkách. Vážený pane premiére, zastupujeme velkou skupinu občanů se sluchovým postižením, a oslovujeme Vás v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kde je v preambuli pod písmenem o) uvedeno: "...osoby se zdravotním postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají". V návrhu nového zákona o dávkách je v uvedeno, že přidělení ZTP má být nově vázáno pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, avšak občané se sluchovým postižením žádné příspěvky na péči a mobilitu nepobírají. Tím by jim nárok na ZTP automaticky zanikl a došlo by k porušení práv těžce sluchově postižených občanů, s čímž rozhodně nemůžeme souhlasit. Zasíláme Vám zásadní připomínky k navrhovanému zákonu o sociálních dávkách formou tohoto otevřeného dopisu a důrazně požadujeme: 1. Zachovat funkci i název průkazky pro všechny občany s těžkým zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P). Průkazka ZTP se již mnoho desetiletí velmi dobře osvědčuje, dostala se již i do povědomí široké veřejnosti, na internetu je na ni odkazů. Navíc s tímto zrušením sami občané se zdravotním postižením nesouhlasí. 2. Nevázat přidělení průkazky ZTP pouze na příspěvky na péči a na mobilitu. 3. Zachovat všechny dosavadní kompenzační benefity včetně všech dosavadních slev na dopravu vázaných na průkazku ZTP a zapracovat je do zákona v nezměněné podobě. 4. Zamezit transformaci ZTP jakožto veřejného dokladu na funkci platební karty. Veřejný doklad pro osoby se zdravotním postižením sloužící i pro slevy v dopravě nemá být totéž co platební elektronická karta pro finanční transakce. Nikde v Evropě tato kumulace funkcí neexistuje. Vážený pane premiére, pevně věříme, že dodržíte zásady Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a že nadále nebudete prosazovat takové změny, které jsou proti jejich vůli i jejich zájmům. Sdělujeme Vám, že v současné době probíhá petiční akce na podporu našich požadavků; za poměrně krátkou dobu máme téměř podpisů a stále přicházejí další. Doufáme, že kladně vyřídíte požadavky Národní rady osob se zdravotním postižením, která v tomto směru zastupuje i nás. S pozdravem Mgr. Věra Strnadová, viceprezidentka ASNEP Ing. Zdeněk Kašpar, prezident ASNEP Martina Kronusová, výkonná ředitelka ASNEP 23 Zdroj:

24 MPSV POSKYTNE PROSTŘEDKY K DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovalo v roce 2011 na sociální služby 90% prostředků oproti roku Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. Kč byly rozdělovány zejména na základě zhodnocení a doporučení krajských úřadů. Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace dramaticky snížily a tyto se ocitly na hranici existence, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. MPSV proto připravilo systém, podle kterého bude rozdělovat prostředky určené k dofinancování sociálních služeb z prvního kola dotačního řízení, kde rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb s regionální působností 100 milionů korun. Dalších 58 milionů korun poskytne nadregionálním sociálním službám. Těchto 58 milionů korun ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace. Dnešní stav bohužel za krizovou situaci považovat musím, říká ministr práce Jaromír Drábek. (...) V rámci dofinancování sociálních služeb, které proběhne v měsíci květnu, bude rozděleno celkem 100 milionů korun mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Primárně budou podpořena ta zařízení, kterým v prvním kole byly dotace kráceny nejvýrazněji. Mezi nimi bude rozděleno sto milionů korun. Zbývajících 30 milionů bude rozděleno mezi nově vzniklé sociální služby či nové kapacity v rámci řádného druhého kola dotačního řízení, vysvětluje ministr práce. MPSV bude postupovat podle tohoto klíče: primárně budou podpořeny sociální služby, u nichž je přidělená dotace pro rok 2011 neodůvodněně (např. není odůvodněno poklesem kapacity) klesla pod 70% dotace loňského roku; bez dostatečného odůvodnění krajského úřadu nebudou podpořeny nově vzniklé sociální služby, vznik nových kapacit, pokud obdobné služby se stejnou cílovou skupinou v území již existují a pokud tyto nebyly z vážných důvodů (např. výsledky inspekce ) dostatečně podpořeny v 1. kole dotačního řízení; primární podpora vysoce specifickým cílovým skupinám osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách (s ohledem na financování/možnost financování z individuálních projektů); primární podpora terénních a ambulantních služeb (pobytové služby sociální péče budou dofinancovány jen ve výjimečných a odůvodněných případech); primární podpora nestátních neziskových organizací; u příspěvkových organizací měst, obcí budou dodatečně podpořeny jen ty služby, u nichž bude zajištěno spolufinancování z územních rozpočtů s ohledem na velikost dané obce. (...) Ministr práce a sociálních věcí se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od ) 24

25 o dva roky, tedy na 1. ledna Do tohoto data by také měla být k dispozici metodika, která bude stanovovat jasné mantinely pro rozdělování dotačních prostředků i při přenesení kompetence ze státu na kraje. Zdroj: NABÍDKA PUBLIKACE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Vyšla v rámci programu podpořeného OP LZZ, jmenuje se Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a je k dispozici zdarma ke stažení. Publikace je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Přestože v současné době probíhají změny legislativy jak v oblasti zaměstnávání osob se ZP, tak v oblasti sociálních služeb, je řada podnětů a inspirací z této publikace aktuální také nyní. Publikaci je možné šířit elektronicky, můžete si ji stáhnout v příloze. Soubor ke stažení: Zdroj: ww.helpnet.cz

Info OUN na květen 2011

Info OUN na květen 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ 29. 7. - 5. 8. 2017 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ NA AKCI ODEVZDEJTE DO 15. 7. 2017 Naskenované emailem na adresu jan.svarc@sinstitut.cz, osobně nebo

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany 2017 I. pololetí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Pražský spolek neslyšících, p. s. http://www.cnn-ops.cz

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 Vážení čtenáři, stále je možnost se přihlásit na konferenci Přístup k informacím u osob se sluchovým postižením, kterou budeme

Více

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN:

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN: LETNÍ TÁBOR expedice pro šikuly a šikulky /9. 16. 7. 2017/ Schrödingerův institut připravuje pro děti od 6 do 12 let letní tábor v Josefově Dole. Pobyt v Jizerských horách zaměřený na poznávání přírody,

Více

Část A (vyplní rodiče)

Část A (vyplní rodiče) Část A (vyplní rodiče) Závazná přihláška na tábor Pikomatu MFF UK 2016 A.0. Jméno a příjmení účastníka:..................................................... A.1. Bydliště:.. A.2. Datum narození:...............................................................

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, okres Kladno Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Registrační číslo: Otisk podacího razítka:

Více

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč Všeobecný příměstský tábor 27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 6-12 let Přihlášky a platba DDM Třinec. Info: Bc. Věra Mrkvová,

Více

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV V Praze, 12.5.2008 INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV Dobrý den, Tímto se vám do rukou dostávají kompletní informace o našem táboře. Tábor se bude konat od úterý 22.7.

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor. Základnou pro naše desetidenní dobrodružství se opět stane Rekreační zařízení Jizerky v Bílém

Více

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY Poznejme blíže Třeskoprsky 30. 7. 5. 8. 2017 Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor v krásném prostředí Máchova kraje. Ubytování bude v

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Adaptační kurz tercie

Adaptační kurz tercie Adaptační kurz tercie Datum konání: 2. 4. 9. 2015 Místo konání: Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou www.zakouti.cz, Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou 180, PSČ 542 21, okres Trutnov, tel. +420 499 736 215,

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok)

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) Nástupní list na CC Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) 1) Posuzované

Více

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Registrační číslo: Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Organizátoři: Vzdělávací centrum Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 Email: dreamik@post.cz Tel.: 725/614781,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Přihláška dítěte na letní sportovní kemp. Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená J. Hradec.

Přihláška dítěte na letní sportovní kemp. Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená J. Hradec. AJGAR CAMP 2015 9.-15.8.2015 Jindřichův Hradec TJ Házená J.Hradec, Jarošovská 743, 377 01 J.Hradec Přihláška dítěte na letní sportovní kemp Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2012 Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace o událostech, které proběhly v měsíci březnu a také v dubnu. V sekci Co se událo v SNN

Více

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI,

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s. ČESKÝ KRUMLOV a JIHOČESKÁ INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ TÁBOR A ČESKÝ KRUMLOV členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon)

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon) Soubor dokumentů, které rodiče předají pověřené osobě v místě odjezdu na LT Kamínky 2016 (jedou-li sourozenci, je třeba mít všechny dokumenty pro každé dítě) 1. List účastníka 2. Prohlášení zákonných zástupců

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Info OUN Olomouc 10/2007 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz, oun.ol@centrum.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013 Vážení čtenáři, V nynějším čísle vám přinášíme krátkou zprávu z naší konference, která se konala začátkem tohoto měsíce. Na obsáhlejší

Více

Newsletter. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 1/2016. www: tel: IČ:

Newsletter. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 1/2016. www:    tel: IČ: Newsletter 1/2016 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Karlínské nám. 12 186 00 Praha 8 Karlín www: http://www.snncr.cz e-mail: snncr@snncr.cz tel: 224 816 829 IČ: 00676535 Úvodní slovo Vážení

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Č.j.: 05 /2015 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. října 2015 Změny ve směrnici jsou prováděny formou

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2012 Vážení čtenáři, v minulých číslech jsme Vás informovali o plánovaných kurzech v rámci projektu I my chceme pracovat!, financovaného

Více

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s.

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Datum a místo konání: 27. 9. 2014, Málkov Přítomní členové: JINDŘICH MAREŠ, LUCIE BŘINKOVÁ, DANA TUČKOVÁ, TEREZA SCHALLNEROVÁ, KRISTÝNA

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 72 Stružná Nástup na tábor: 27. 3. 2013 od 15.00 Odjezd z tábora: 30. 3. 2013 do 11.00 Místo tábora: Jezdecký areál

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA 422/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.)

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.) PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE NA SPORTOVNÍ KURZ Souhlasím s účastí mého syna/dcery na SPORTOVNÍM KURZU v Janově nad Nisou, termín od 18. do 22. dubna 2016. Souhlasím s uvedením osobních údajů

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Setkání dvou světů Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Dobrý den. Vítejte. Jmenuji se Lucie Romancová a pracuji v Krajské vědecké

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s.

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. Termíny: 1.7. - 11.7.2015 cena : 4.400,- Kč 1.7. - 18.7.2015 cena : 5.990,- Kč Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky Jméno a příjmení dítěte:...

Více

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Číslo přihlášky shodné s číslem smlouvy: Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Dítě přihlašované do LMŠ Dubínek (dále také dítě ): Jméno dítěte: (Variabilní symbol) Rodné číslo: Bydliště: / Datum narození:

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014 Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014 T E R M Í N K O N Á N Í : 26. 7. 2014 9. 8. 2014 M Í S T O K O N Á N Í: H E D Č A N Y U K O Ž L A N Cena pobytu: 4 699,- Kč Informace o dítěti: Jméno

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Přihláška dítěte na letní sportovní kemp. Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená J. Hradec.

Přihláška dítěte na letní sportovní kemp. Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená J. Hradec. AJGAR CAMP 2013 7.-13.7.2013 Jindřichův Hradec TJ Házená J.Hradec, Jarošovská 743, 377 01 J.Hradec Přihláška dítěte na letní sportovní kemp Závazně přihlašuji níže uvedené dítě na kemp pořádaný TJ Házená

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe část

Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe část Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe 2016 1. část Tuto část odešlete na náš email nebo adresu s dokladem o zaplacení zálohy nejpozději 3. června 2016 Tábor YMCA Prostor pro Tebe je profilovou aktivitou

Více

CENTRUM neslyšících a nedoslýchavých Pracoviště: Modřany Pražský spolek neslyšících

CENTRUM neslyšících a nedoslýchavých Pracoviště: Modřany Pražský spolek neslyšících Darwinova 24, PRAHA 12 -Modřany, 143 00 Program na LEDEN 2015 1. čtvrtek Státní svátek, Nový Rok 2015 2. pátek CNN-sociální služby 5. pondělí CNN-sociální služby 6. úterý CNN-sociální služby 7. středa

Více

PROGRAM LISTOPAD 2007

PROGRAM LISTOPAD 2007 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685,

Více

Příměstský tábor s angličtinou Cena: 1.400,-

Příměstský tábor s angličtinou Cena: 1.400,- Informace pro rodiče Příměstský tábor s angličtinou 24.7.-28.7. 2017 Cena: 1.400,- hl. vedoucí tábora: Michaela Bayerová e-mail: krouzky@ddmtrinec.cz tel. číslo: 558 989 014 Přihlášení na tábor probíhá

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Newsletter 2/2015. Vážení přátelé a kolegové, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Newsletter 2/2015. Vážení přátelé a kolegové, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Karlínské nám. 12, Praha 8 Karlín www: http://www.snncr.cz/ email: snncr@snncr.cz tel./fax: 224 816 829 IČ: 00676535 2/2015 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé a kolegové,

Více

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů sobota 8. prosinec 2007 Křenovice u Slavkova Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů Program: prezentace 10.30-11.30 výroční členská schůze klubu 11.30-13.00 společný oběd 13.00-14.00 burza

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ

SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ Základní škola Dolní Životice, příspěvková organizace, Hlavní 15, Dolní Životice Směrnice: ŠKOLA V PŘÍRODĚ Číslo jednací 71/2015 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A5 Vypracoval:

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:...

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:... P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R Pořadatel: 25. středisko AXINIT Brno Termín tábora: 21. 7. - 1. 8. 2012 Místo konání: tábořiště u Brzkova Cena tábora: 1 400,- Kč Osobní údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení:.

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více