Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 4/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo...4 Non handicap...4 Konference EFHOH..5 Co se chystá Demonstrace Hry bez hranic..10 Pozvánka Pantomima S.I.11 Pozvánka na setkání CODA v ČR...11 Konference k zakončení projektu Strom vědění..11 Pozvánka na prohlídku muzea v ČZJ Předběžná přihláška rekondiční pobyt s kurzem odezírání..13 Integrovaný tábor - Jiřetín pod Jedlovou Pozvánka na přednášku 17 Co se děje v terénu..18 Dubnové akce v CDS...18 Květnové akce v CDS...21 Tvoříme bez bariér...22 Co se napsalo...23 Představitelé osob se sluchovým postižením píší premiérovi..23 MPSV poskytne prostředky k dofinancování sociálních služeb..24 Nabídka Publikace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.. Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 4/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, přemýšlela jsem o čem psát v dnešním úvodníku, aby to opět nebylo tak pesimistické jako v minulých číslech. Stále řešíme návrhy sociálních reforem, nedostatečné dotace na sociální služby a podobné dlouhodobé problémy. Mám však pocit, že se to na nás valí ze všech stran a je toho prostě moc. Zvolila jsem si proto příjemnější téma: zjištění, že na tom nejsme v České republice tak úplně nejhůř. V dubnu jsem se zúčastnila konference Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH), zprávu si můžete přečíst v tomto čísle ML. Na této konferenci jsem se dozvěděla zajímavé informace a mezi nimi také to, že např. v oblasti skrytých titulků patříme k zemím, kde je situace vcelku dobrá. Vůbec ta situace není optimální, sice je titulkováno ve veřejnoprávní České televizi 70% pořadů, ale otázkou je jaké pořady, v jakém čase (také se rádi díváte na zajímavý film začínajíc v 1:30 ráno?), jaký je celkový čas titulkovaných pořadů a jejich výběr Zkrátka je potřeba na spoustě věcí pracovat, ALE - ve vyspělé Evropě jsou země, které nám v této oblasti nesahají ani po kotníky Finsko (20% pořadů), Německo (20%), Itálie a Portugalsko jen 5% pořadů. O zákoně zajišťujícím neslyšícím právo na takový komunikační systém, který je pro něj přístupný a srozumitelný ani nemluvě. Takže, přestože se momentálně naše vláda snaží osobám se zdravotním postižením (a nejen jim) co nejvíce ztížit život, ačkoliv nejsou sociální služby dostatečně financovány, přestože neslyšící mají v současnosti problém zajistit si tlumočníka ZJ (na kterého mají podle zákona přece bezplatně nárok) neznamená to, že nemůže být hůř. Říkejme si raději není to ještě tak špatné, vlastně je to docela dobré. Tak Vám nevím, chtěla jsem to napsat optimisticky, ale najednou si vůbec nejsem jista, zda e mi to povedlo Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO NON HANDICAP NON-HANDICAP dubna 2011 Výstaviště Praha Holešovice Ve dnech se SNN v ČR zúčastnil specializované výstavy pro zdravotně postižené Non-handicap. Kromě ústřední organizace sídlící v Karlíně a CDS v Modřanech se přijeli podívat i kolegové z Náchoda a z Berouna. Mnohé organizace na výstavu zaslaly alespoň propagační materiály svých organizací. Veletrh byl pro nás přínosný mimo jiné zejména v tom, že jsme si vyměnili nezanedbatelný počet kontaktů na různé organizace pro zdravotně postižené, se kterými bychom případně mohli v budoucnu spolupracovat. Návštěvnost u našeho stánku byla poměrně vysoká a pozitivní je fakt, že o informace o činnosti SNN nejevili zájem pouze sluchově postižení, ale i jiní návštěvníci výstavy všech věkových skupin. Můžeme být tedy spokojeni, protože se o naší organizaci díky veletrhu dozví mnohem více lidí, kterým můžeme poskytovat naše služby. autor: Veronika Tichá 4 EFHOH AGM and CONFERENCE Vienna 2011

5 Ve dnech Dubna 2011 se ve Vídni konala Konference a valná hromada Evropské federace nedoslýchavých (EFHOH European Federation of Hard of Hearing People). SNN v ČR je řádným členem této federace s jedním volebním hlasem. Ve Vídni zastupovala SNN v ČR ředitelka sekretariátu Mgr. Šárka Prokopiusová. Po celou dobu konference byl zajištěn simultánní přepis v angličtině. V pátek se konala valná hromada, na které byl volen výkonný výbor EFHOH pro období Všichni zvolení zástupci své funkce vykonávali již v předchozím volebním období Prezidentem byl opět zvolen (nikoliv jednomyslně) Marcel Bobeldijk z Holandska. Viceprezidentem je i nadále Knut Magne Ellingsen z Norska. Tajemníkem byl zvolen Švéd Jan Lamby. Své funkce v minulém období vykonávali dobře a proto opět obhájili také Ritva Liisa Schading z Německa jako pokladník a Lidia Best z Velké Británie jako členka představenstva. Více informací o činnosti EFHOH můžete získat z webových stránek www. efhoh.org. Najdete zde zajímavé dokumenty, jako např. metodiku EFHOH k titulkování nebo novou evropskou normu pro poskytování profesionálních audiologických a audioprotetických služeb (pomůcky pro SP, sluchadla aj.). V sobotu se konala odborná konference. Konfernci zahájil rakouský ministr práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů Rudolf Hundstorfer. Bylo to vůbec poprvé, kdy konferenci EFHOH zahájil člen vlády hostitelské země. Dopoledne byla představena pořádající organizace ÖSB (Austrian umbrella organization for hard of hearing people Rakouská organizace, která zastřešuje organizace pro nedoslýchavé) a situace osob s nedoslýchavostí v Rakousku. Odpoledne se jednalo v několika blocích titulkování, rehabilitace a technické systémy se zaměřením na indukční smyčku. Příspěvky byly velmi zajímavé, např. simultánní přepis sportovních zápasů (americký fotbal), volebních mítinků, živých televizních přenosů či divadelních představení nám zní jako rajská hudba budoucnosti. Některé prezentace můžete najít na výše uvedených webových stránkách. Prioritami EFHOH pro rok 2011 je uspořádat ve spolupráci s Evropským parlamentem či Evropskou komisí sekání osob s nedoslýchavostí. Toto setkání musí být přístupné těmto osobám, tedy musí být zajištěn simultánní přepis a technická podpora (indukční smyčka). Druhým nejdůležitějším cílem je pracovat na tom, aby do roku 2020 byly všechny televizní programy opatřeny skrytými titulky. To je ostatně rovněž dlouhodobá priorita EFHOH pro období Organizující organizace odvedla velmi dobrou práci, konference a valná hromada byla velmi dobře připravena a průběh byl hladký a zcela podle časového plánu. Závěrem proto účastníci vyjádřili hostitelům své díky. Další řádná valná hromada EFHOH se bude konat v Bergenu, Norsko, 25. června 2012, den pře konáním světového kongresu IFHOH (International Federation of the Hard of Hearing People Světová federace nedoslýchavých). SNN v ČR předběžně jedná o konání valné hromady a konference EFHOH v roce 2013 v Praze. O tom, zda se konference bude v Praze konat se rozhodne právě v Norsku v červnu Autor: Šárka Prokopiusová 5

6 6

7 7

8 CO SE CHYSTÁ DEMONSTRACE Zdravím všechny. Mám pro Vás důležitou zprávu z ASNEP. Jistě jste také četli v novinách ujištění pana ministra Drábka, že průkazky ZTP a ZTP/P zůstávají, že se pouze převedou do plastové kartičky s čipem. A že se jinak pro nás nic nezmění. Někteří lidé tomu věří, protože nemají další informace. Myslí si, že nemusíme mít obavy, že už nemusíme bojovat o ZTP. Ale pozor! Je tu velké nebezpečí, o kterém většina lidí neví. Ministerstvo práce a sociálních věcí v novém zákoně navrhuje toto: 1) Podle 35 odstavce 6 v nově navrhovaném zákoně o sociálních dávkách budou ZTP beze změny do dne Ale potom přestanou dosavadní průkazky ZTP a ZTP/P platit. To znamená, že 2 roky se nic nezmění, ale potom mají všichni dostat "sociální kartu". 2) V 32 zákona o sociálních dávkách odstavce 1 je uvedeno, že sociální karta nahrazující TP, ZTP a ZTP/P náleží osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu (příspěvky na benzin, příspěvek na auto...). Podle odstavce 3 sociální kartu nahrazující průkazku ZTP dostanou pouze lidé, kteří pobírají příspěvky na péči v II. stupni (středně těžká závislost). Neslyšící lidé nedostávají žádné příspěvky na péči, ani na auto, ani na benzin (mobilitu). To znamená, že podle nového zákona průkazky ZTP nedostanou osoby neslyšící. 3) I kdyby se toto změnilo a my bychom také dostali sociální karty jako průkazky ZTP, tak nám to moc nepomůže, protože v 33 zákona o dávkách není napsáno, že držitel průkazu ZTP a ZTP/P bude mít právo na slevy v dopravě. To by znamenalo, že kdo bude mít průkazku ZTP, nebude už mít 75 % slevu na meziměstské autobusy a vlaky, a nebude mít ani zdarma tramvaje, metro, trolejbusy, městské autobusy. Ministr Drábek slíbil o nových zákonech jednat dále, ale slib nesplnil. Ukončil vyjednávání a předal návrh zákonů do vlády. Proto musíme dále bojovat. Milí přátelé, chtěli bychom nejdříve poděkovat za velkou účast neslyšících lidí na protestní shromáždění, které se konalo 22. března. Byla to velmi úspěšná protestní akce, která splnila svůj účel - upozornit veřejnost a média na chyby v sociální reformě. Efekt bílých rukaviček byl úžasný! Dostali jsme také oficiální poděkování z Národní rady osob se zdravotním postižením za silnou podporu v boji proti špatné sociální reformě. Také bylo dobré, že na cedulích bylo napsáno, ze kterého města neslyšící přijeli. Bylo to krásné setkání lidí ze všech koutů republiky, kteří se dlouho neviděli. 8

9 Ještě musíme vybojovat tyto věci: a) aby se podle nového zákona průkazky ZTP nevázaly pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, tj. aby je dostávaly také osoby neslyšící, b) aby v novém zákoně bylo uvedeno, že držitelé ZTP budou mít stejné slevy na dopravu jako dosud. Zároveň podpoříme i jiné skupiny osob, které také nesouhlasí se špatnými návrhy zákona. Proto se chystáme zúčastnit další protestní akce. Tentokrát bude náš protest silnější! Také jiné skupiny přijdou protestovat, mělo by nás být ještě více než minule. Když nás bude hodně, upozorníme tím i televizi, noviny tištěné i na internetu, což nám může velmi pomoci přesvědčit vládu, aby vzala na vědomí i naše potřeby. Protestní shromáždění se uskuteční v sobotu 7. května 2011 ve 14:00 v Praze, před budovou Rudolfina (vedle FF UK, blízko stanice metra A Staroměstská). Budeme tam mít 6 tlumočníků znakového jazyka, které zaplatí organizátor (a těší se na "bílé rukavičky"!!! :-). Prosíme všechny, kdo mohou, aby také přišli, každý člověk je důležitý, aby nás bylo co nejvíce. Bílé rukavičky a transparenty s sebou. Na transparentech prosím nepište slovo "výhody". To vypadá, že máme nějaké výhody v porovnání se slyšícími, a to nepůsobí na slyšící lidi dobře. Správné slovo je "kompenzace" (= vyrovnání). Pokud nemáte jistotu, jestli máte správný text v češtině, tak Vám pomůže text opravit paní Věra Strnadová Na závěr ještě malá potěšující informace: do dnešního dne, 6. května 2011, se nám podařilo získat podpisů na petici a sbíráme dále. Doufáme, že seženeme celkem podpisů do 9. května Pak sběr podpisů končí. Těšíme se na viděnou s Vámi ve 14:00 u Rudolfina v Praze! Zdroj: ASNEP 9

10 10

11 Pozvánka na setkání CODA v ČR Dne V. setkání CODA v ČR v Semilech ve Sportovním centru Semily, 3. května Rekapitulace činnosti za poslední dva roky a volba nové Rady kontakt: adresa: CODA, o.s.; Karel Redlich, Bítouchov 56, ; telefonní kontakt Konference k zakončení projektu Strom vědění Projekt na podporu vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých pracovníků v sociálních službách se skládal ze dvou kurzů: Pracovník v sociálních službách ( 2009/2010) a Tlumočnictví znakového jazyka (2010/2011). Projekt bude ukončen tiskovou konferencí. Na konferenci budou představeny obě akreditované organizace, které garantovaly obsah kurzů Charita ČR a Česká komora tlumočníků ZJ. Obě organizace přednesou rovněž odborné příspěvky k dané problematice. K obsahu kurzů a jejich přínosům se vyjádří také absolventi kurzů. Závěrem představíme projekty, které budou na ukončený projekt Strom vědění navazovat. Občerstvení zajištěno. Konference se bude konat ve středu 8. Června 2011 od 10:00 do 13:00. Místo bude ještě upřesněno, stejně jako podrobný program. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, sledujte pečlivě webové stránky SNN v ČR 11

12 12

13 PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA REKONDIČNÍ POBYT S KURZEM ODEZÍRÁNÍ V HORNÍ MALÉ ÚPĚ VE DNECH 13. AŽ 20. SRPNA 2011 Vážení přátelé, Letos už poosmnácté pořádáme pobytový kurz odezírání v Penzionu Družba Odjezd bude opět z autobusového nádraží Černý Most v sobotu , 9.45 hod. z 1. nástupiště. Příjezd do zastávky Pomezní boudy v hod. Sobotním obědem začíná pobyt a končí také sobotním obědem. Návrat se uskuteční v sobotu ve přímým autobusem přes Trutnov do Prahy, Černý Most. Příjezd do Prahy v hod. Individuální doprava je samozřejmě možná a poznamenejte jí v přihlášce. Přibližná cena plné penze je 2700,- Kč. Dopravu si hradí každý sám. Je možný hromadný nákup jízdenek po dohodě! Storno zájezdu je možné. Po koupi jízdenek (asi 10 dní předem) je nutno počítat se stornopoplatkem. Adresa na kterou odesílat přihlášky: Miloš Lang, V kruhu 17, Praha 6 nebo SMS a telefon: , tel: zde odstřihnout a horní část uschovat jako pokyny... Předběžná přihláška Potvrzuji, že jsem si přečetl pokyny k pobytu, souhlasím s nimi a přihlašuji se k rekondičnímu pobytu s kurzem odezírání v Horní Malé Úpě ve dnech až Jméno a příjmení: Adresa včetně směrovacího čísla: Tel.: mobil: e- mail: rod. číslo. (kvůli pojištění): Mám /nemám ZTP, ZTP/P )* Chci- nechci zakoupit jízdenku: tam - zpět)* Pojedu vlastním dopravním prostředkem )* Podpis:. )* nehodící se škrtněte 13

14 Integrovaný tábor pro děti a mládež 6-18 let Jiřetín pod Jedlovou DĚČÍNSKO srpna 2011 Evropské centrum pantomimy neslyšících (ECPN) v Brně pořádá 19. ročník tábora pro sluchově postižené děti, mládež a jejich sourozence nebo kamarády, ubytování v penzionu Setuza. Vedoucí jsou buď sluchově postižení nebo se znalosti ZJ. Program tábora bude zaměřen opět na divadlo, pantomimu, geocaching (hledání pokladů turistika) Poplatek za tábor 3.000,-Kč Info na stránkách Kontakt: ECPN Vodova Brno mobil Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno Hlavní město Praha 14

15 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní tábor sluchově postižených dětí a jejich sourozence nebo kamarády DĚČÍNSKO srpna 2011 Informace o přihlášeném Jméno:.. Příjmení:.. Den, měsíc a rok narození:.. Bydliště:.. Navštěvuje školu: V době kdy bude vaše dítě na táboře (v případě potřeby) napište nám telefonický kontakt (možno i SMS nebo fax ) : Do práce: (otec, matka, příbuzný). Domů:.. (otec, matka, příbuzný). (podtrhněte kdo se nám na telefonu ozve, popřípadě i jméno) Cena pobytu, včetně dopravy (z Prahy nebo Brna a zpět) bude 3.000,-Kč za účastníka Jméno a příjmení matky nebo otce (kdo přihlašuje dítě) : Kontakt : mail: Poštovní adresa, kam máme poslat další informace. V případě nejasností : fax: mobil: Přihlášku zašlete poštou na adresu: ECPN Vodova Brno Projekt finančně podpořili: Statutární město Brno a Hlavní město Praha 15

16 POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI podle vyhlášky č. 106/2001 Sb. Jméno a příjmení posuzovaného dítěte.. datum narození dítěte.... rodné číslo. adresa bydliště. Část A) Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci a) je zdravotně způsobilé *) b) není zdravotně způsobilé) *) c) je zdravotně způsobilé za podmínek (s omezením) *) d) je zdravotně způsobilé za podmínek (zvýšená péče, dohled nebo dozor) *) Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE *) b) je proti nákaze imunní (typ/druh) c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) d) je alergické na..... e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka... datum vydání posudku podpis jmenovka (podle možností tel. číslo) razítko zdrav. Zařízení Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení(popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou dne:... Vztah k dítěti. *) Nehodící se škrtne podpis oprávněné osoby

17 Centrum denních služeb pro osoby se sluchovým postižením, Darwinova 24/450, Praha 12 Modřany, tel , e- Vás zve na přednášku ve znakovém jazyce Parkinsonova nemoc Reálné příběhy budou vyprávět a na dotazy odpovídat parkinsonici Ing. Jiří Munzar a Lea Skácelová, přijďte v pondělí 6.6. od 17,00hod., Darwinova 24, Praha 12 Modřany, těší se pracovníci CDS. Přednášky jsou přístupné i veřejnosti 17

18 CO SE DĚJE V TERÉNU DUBNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádal 2.dubna jarní výlet pro turisty z Velkých Přílep přes Černý Vůl do Statenic. Bylo krásné slunečné počasí a mezi 22 zúčastněnými osobami byli starší turisté, mladí turisté i děti. 3.dubna přišlo pracovat na zahradu budovy CDS PSN 9 dobrovolníků. Bylo krásné počasí. O brigádníky bylo dobře postaráno, všichni dostali teplý oběd, který uvařila Denisa Lincová. Když byla zahrádka vylepšena, proběhlo společné fotografování. 5.dubna se v Centru denních služeb konala přednáška ve znakovém jazyce o činnosti CDS, tzn. o aktivizačních službách a v podání pana ředitele Pavla Šturma, jeho výklad tlumočil Jindřich Mareš. Poté následovala přednáška o tlumočnických službách, kterou ve znakovém jazyce přednášela tlumočnice Denisa Lincová. Po skončení programu si studenti prošli celou budovu i pozemek CDS. 18

19 V prostorách Centra denních služeb probíhala 7.dubna přednáška na téma Alergologie, ve znakovém jazyce přednášela MUDr. Marie Špičáková a její výklad do českého jazyka tlumočil Miloslav Škarda. Přednášky se zúčastnilo 15 osob. V prostorách CDS probíhala 11. dubna přednáška ve znakovém jazyce o Pevnosti v podání Petra Vysučka a Radky Novákové. 18.dubna přednášel opět RNDr. Josef Brožík na téma Velikonoční svátky. Bylo to velice zajímavé a přednášku následovala spousta otázek. V prostorách CDS-PSN 19.dubna pořádal Klub žen přednášku na téma Velikonoční vajíčka. Účastnice vyráběly různá vajíčka z látky a z umělé hmoty. 19

20 V CDS probíhal 23.dubna sraz neslyšících Čechů z celého světa. Sešli se neslyšící z Německa,Švýcarska, Švédska a Rakouska. Setkání bylo velmi milé a dojemné, plné objímání a polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme se sešli a doufáme, že se naše setkání bude za několik let znovu opakovat. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o rodině,o osobním životě i o zaměstnání, a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili zaměstnanci CDS - výboru PSN. 20

21 25.dubna je Velikonoční svátek a CDS - PSN Vám všem připravil velikonoční přání. Vejce pěkně malované,též mazance vypečené, řehtačky a mrskanice i štamprle slivovice. Tak se svátky jara slaví,ať jsme veselí,zdraví. Přejí Zaměstnanci CDS- Modřany,Praha 12. KVĚTNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB -PRAŽSKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá 7. května Klub turistů v průhonickém parku. V prostorách Centra denních služeb se 9.května koná DEN MATEK. 16.května bude přednáška RNDr. Josefa Brožíka na stejné téma. 21 Klub turistů pořádá 21.května výlet do Kobylis na místo atentátu

22 na R. Hendricha. Sraz bude ve na stanici metra C - Kobylisy. Trasa procházky povede přes Okrouhlík a Bulovku. Centrum denních služeb - Pražský spolek neslyšících pořádá výlet vláčkem pro seniory do MIROŠOVIC. Od nádraží MIROŠOVICE povede procházka po stopách KOCOURA MIKEŠE (část I). V prostorách Centra denních služeb se bude 30.května konat přednáška na téma Mikrobiologie - viry, bakterie, mikroorganizmy. V českém jazyce bude přednášet RNDr. Eva Maršounová a její výklad bude tlumočit Monika Boháčková. Autor: Denisa Lincová TVOŘÍME BEZ BARIÉR! Hradecký spolek neslyšících srdečně zve na kurz Tvoříme bez bariér!. Kurz je určen pro osoby se sluchovým postižením od 3 do 100 let a jejich kamarády a známé. Kurz se koná v sobotu od 14:00 v klubovně Hradeckého spolku neslyšících (ul. Milady Horákové 504, HK 6 zastávka Pod Strání) a téma kurzu je VÝZDOBA PRO RADOST. Příspěvek na kurz je dobrovolný. U dětí do 6 let je povinný doprovod dospělé osoby. Na kurz je nutné se přihlásit do Kontakty: tel./fax: , mobil: , , Těšíme se na Vás! 22

23 CO SE NAPSALO PŘEDSTAVITELÉ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PÍŠÍ PREMIÉROVI Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi napsali představitelé ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Zformulovali v něm zásadní připomínky k zákonu o sociálních dávkách. Vážený pane premiére, zastupujeme velkou skupinu občanů se sluchovým postižením, a oslovujeme Vás v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kde je v preambuli pod písmenem o) uvedeno: "...osoby se zdravotním postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají". V návrhu nového zákona o dávkách je v uvedeno, že přidělení ZTP má být nově vázáno pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, avšak občané se sluchovým postižením žádné příspěvky na péči a mobilitu nepobírají. Tím by jim nárok na ZTP automaticky zanikl a došlo by k porušení práv těžce sluchově postižených občanů, s čímž rozhodně nemůžeme souhlasit. Zasíláme Vám zásadní připomínky k navrhovanému zákonu o sociálních dávkách formou tohoto otevřeného dopisu a důrazně požadujeme: 1. Zachovat funkci i název průkazky pro všechny občany s těžkým zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P). Průkazka ZTP se již mnoho desetiletí velmi dobře osvědčuje, dostala se již i do povědomí široké veřejnosti, na internetu je na ni odkazů. Navíc s tímto zrušením sami občané se zdravotním postižením nesouhlasí. 2. Nevázat přidělení průkazky ZTP pouze na příspěvky na péči a na mobilitu. 3. Zachovat všechny dosavadní kompenzační benefity včetně všech dosavadních slev na dopravu vázaných na průkazku ZTP a zapracovat je do zákona v nezměněné podobě. 4. Zamezit transformaci ZTP jakožto veřejného dokladu na funkci platební karty. Veřejný doklad pro osoby se zdravotním postižením sloužící i pro slevy v dopravě nemá být totéž co platební elektronická karta pro finanční transakce. Nikde v Evropě tato kumulace funkcí neexistuje. Vážený pane premiére, pevně věříme, že dodržíte zásady Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a že nadále nebudete prosazovat takové změny, které jsou proti jejich vůli i jejich zájmům. Sdělujeme Vám, že v současné době probíhá petiční akce na podporu našich požadavků; za poměrně krátkou dobu máme téměř podpisů a stále přicházejí další. Doufáme, že kladně vyřídíte požadavky Národní rady osob se zdravotním postižením, která v tomto směru zastupuje i nás. S pozdravem Mgr. Věra Strnadová, viceprezidentka ASNEP Ing. Zdeněk Kašpar, prezident ASNEP Martina Kronusová, výkonná ředitelka ASNEP 23 Zdroj:

24 MPSV POSKYTNE PROSTŘEDKY K DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovalo v roce 2011 na sociální služby 90% prostředků oproti roku Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. Kč byly rozdělovány zejména na základě zhodnocení a doporučení krajských úřadů. Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace dramaticky snížily a tyto se ocitly na hranici existence, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. MPSV proto připravilo systém, podle kterého bude rozdělovat prostředky určené k dofinancování sociálních služeb z prvního kola dotačního řízení, kde rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb s regionální působností 100 milionů korun. Dalších 58 milionů korun poskytne nadregionálním sociálním službám. Těchto 58 milionů korun ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace. Dnešní stav bohužel za krizovou situaci považovat musím, říká ministr práce Jaromír Drábek. (...) V rámci dofinancování sociálních služeb, které proběhne v měsíci květnu, bude rozděleno celkem 100 milionů korun mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Primárně budou podpořena ta zařízení, kterým v prvním kole byly dotace kráceny nejvýrazněji. Mezi nimi bude rozděleno sto milionů korun. Zbývajících 30 milionů bude rozděleno mezi nově vzniklé sociální služby či nové kapacity v rámci řádného druhého kola dotačního řízení, vysvětluje ministr práce. MPSV bude postupovat podle tohoto klíče: primárně budou podpořeny sociální služby, u nichž je přidělená dotace pro rok 2011 neodůvodněně (např. není odůvodněno poklesem kapacity) klesla pod 70% dotace loňského roku; bez dostatečného odůvodnění krajského úřadu nebudou podpořeny nově vzniklé sociální služby, vznik nových kapacit, pokud obdobné služby se stejnou cílovou skupinou v území již existují a pokud tyto nebyly z vážných důvodů (např. výsledky inspekce ) dostatečně podpořeny v 1. kole dotačního řízení; primární podpora vysoce specifickým cílovým skupinám osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách (s ohledem na financování/možnost financování z individuálních projektů); primární podpora terénních a ambulantních služeb (pobytové služby sociální péče budou dofinancovány jen ve výjimečných a odůvodněných případech); primární podpora nestátních neziskových organizací; u příspěvkových organizací měst, obcí budou dodatečně podpořeny jen ty služby, u nichž bude zajištěno spolufinancování z územních rozpočtů s ohledem na velikost dané obce. (...) Ministr práce a sociálních věcí se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od ) 24

25 o dva roky, tedy na 1. ledna Do tohoto data by také měla být k dispozici metodika, která bude stanovovat jasné mantinely pro rozdělování dotačních prostředků i při přenesení kompetence ze státu na kraje. Zdroj: NABÍDKA PUBLIKACE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Vyšla v rámci programu podpořeného OP LZZ, jmenuje se Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a je k dispozici zdarma ke stažení. Publikace je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Přestože v současné době probíhají změny legislativy jak v oblasti zaměstnávání osob se ZP, tak v oblasti sociálních služeb, je řada podnětů a inspirací z této publikace aktuální také nyní. Publikaci je možné šířit elektronicky, můžete si ji stáhnout v příloze. Soubor ke stažení: Zdroj: ww.helpnet.cz

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 11/2013 Vážení čtenáři, poprvé v republice se bude konat po celém Česku ve 111 obchodech Národní potravinová sbírka ve prospěch azylových

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2012 Vážení čtenáři, rok 2012 je téměř za námi a já bych se za ním ráda ohlédla a bilancovala, co se za uplynulý čas v SNN odehrálo.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 10/2013 Vážení čtenáři, Dostáváte do rukou podzimní číslo. V Trutnově proběhlo školení pracovníků poradenského centra na téma Komunikace

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4-6 Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Výkonný výbor 14.1.2011...4 Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá.......4 Mezinárodní konference

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013 Vážení čtenáři, největší událost tohoto měsíce v organizaci ASNEP proběhly řádné volby na post prezidenta a viceprezidenta ASNEP.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 8/2013 Vážení čtenáři, léto nás těší svými teplými dny a my vám přinášíme obsah dalšího čísla pravidelné rubriky, a nejen informaci o

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Stěhování do centra Pardubic

Stěhování do centra Pardubic Vybíráme z obsahu Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených... str. 2 Příležitost zviditelnit se...str. 3 Důležité legislativní novinky... str. 3 Reforma sociálních služeb bude zakotvena

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 Vážení čtenáři, V květnovém čísle informujeme o předání ceny z Ministerstva kultury našemu dlouholetému spolupracovníkovi, panu

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 1 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015 se zdravotním postižením Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, také v Ostravě. Ostravsko se tak loni, po Opavsku a Novojičínsku, stalo dalším regionem, kde tuto službu poskytujeme. poprvé v tomto roce Vám

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 3 / 2008 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l www.nrzp.cz Programové

Více

Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi

Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi číslo: 04/2012 13.ročník ČASOPIS PRO INTEGRACI Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi Děkujeme vám, že podporujete projekt PORADENSTVÍ NRZP ČR. Nyní můžete na projekt odborného sociálního poradenství

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více