Název města Nejdek je prý odvozen od německého "neue Decke" - podle nově pokryté střechy hradní věže.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název města Nejdek je prý odvozen od německého "neue Decke" - podle nově pokryté střechy hradní věže."

Transkript

1 Město Nejdek se nachází na úpatí Krušných hor, v údolí říčky Rolava. První písemný doklad o existenci Nejdku pochází z roku Udává se však, že Nejdek vznikl jako hornická kolonie těžařů cínu již kolem roku Název města Nejdek je prý odvozen od německého "neue Decke" - podle nově pokryté střechy hradní věže. O hasičstvu v Nejdku se první písemná zmínka v hasičské kronice objevila dne 12. dubna Údajně měl být tento den v prostoru hotelu Pošta založen Dobrovolný cvičící hasící spolek. Tento cvičící spolek se však podílel na likvidaci požárů již v průběhu dvou předchozích let. Snad právě proto se oficiálně z cvičícího spolku stal Dobrovolný cvičící hasící spolek. Všechny informace o historii hasičů v Nejdku jsou dostupné v originále Hasičské kroniky. Kronika byla nalezena při rekonstrukci v jednom rodinném domě v Nejdku. Po oslovení majitele domu byla kronika přenechána hasičskému sboru a my jsme se mohli dočíst o velmi pestré historii sboru. Kronika je ručně psaná v německém jazyce a dle písma je patrné, že jí vedlo pět kronikářů. Obsahuje i staré dobové fotografie. Poslední písemný záznam v kronice byl proveden dne 6. září 1936 a to dokonce rozepsanou větou. Originál naší kroniky je uložen v archivu Městského úřadu Nejdek.

2 Z různých dostupných zdrojů jsme se dále dozvěděli, že po okupaci naší vlasti hitlerovským Německem v r byli starší členové sboru hasičů odvedeni do Německa, kde téměř všichni padli. Zůstávající družstva mladších hasičů byla rozdělena do dvou hasičských jednotek a díky systému, který v té době vládl, se tato družstva stala polovojenskými jednotkami. Stejně tak, jako v první světové válce, tak i v této válce byli mladí hasiči povolání do armády. Mnoho z nich se nikdy nevrátilo. Veškeré finanční prostředky spolku byly zabaveny. Těmito kroky německých úřadů byla přerušena 71-letá činnost nejdeckých hasičů. Po druhé světové válce přicházejí hasiči z plzeňské Škodovky, kteří obnovují činnost našeho sboru, a podílejí se na budování města. V roce 1946 je založen i Hasičský sbor v místní Přádelně vlny. V roce 1949 čítá Městský hasičský sbor pouze 3 členy. Sbor současně vykonával také záchrannou zdravotní službu. Bylo potřeba řady členů rozšířit. Proto se tehdejší Městský národní výbor dohodl na zřízení dobrovolných hasičů. Na vyzvání MNV se přihlásily pouze 4 osoby. V roce 1952 měli hasiči v Nejdku registrovaných 101 žáků, ze kterých se mnoho z nich v dospělosti stalo opravdovými hasiči. I když se zdálo, že 60. a zejména 70. léta dvacátého století budou pro naši zemi ekonomicky silná, do požární ochrany jako takové se příliš finančních prostředků nedostávalo. Tato léta lze nazvat nejen pro sbor v Nejdku, ale i pro sbory z okolí, jako léta krizová. Dochází k rozpuštění hasičských sborů v přilehlých obcích, Suché, Lesíku, Tisové, Rájci a Fojtově z ekonomických důvodů. Rodiny hasičů byly okrádány o volný čas, ve kterém členové sboru odpracovali tisíce hodin dobrovolné práce, aby udrželi techniku, jež zde zůstala po Němcích, v akceschopném stavu. Obnova techniky přicházela velmi sporadicky, postupně se hasiči mohli těšit z vozidel Tatra 805, Zil, Škoda 706, Avia 30, Žuk, Škoda 105, Tatra 623 Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro náš sbor tzv. zlatým věkem v práci s mládeží. Mnoho dětí zůstalo hasičině věrno nejenom jako svému koníčku, někteří členové se stali profesionálními hasiči, pracovali jak v závodních, tak i v Okresních požárních útvarech

3 V devadesátých letech minulého století se začíná též psát historie hasičské soutěže O plaketu sv. Floriána. Koncem tohoto období nastává určitý zlom v jednání s představiteli města, státním požárním dozorem, ale i dalšími orgány veřejné správy, kdy i přes nedostatek finančních prostředků je možné sledovat snahu zlepšit technické a strojní vybavení, dochází k vybavování hasičů novými výstrojními součástmi.. V roce 1998 oslavili nejdečtí hasiči 130 let založení sboru. Před konáním oslav se podařilo po mnoha desetiletích opravit hasičskou zbrojnici, byla opravena i fasáda budovy včetně požární věže. Hasiči připravili pro občany velkolepou oslavu, jejíž součástí byl konvoj požárních vozidel nejen z Nejdku, ale i širokého okolí. Proběhlo svěcení Čestného praporu v kostele sv. Martina na náměstí Karla IV V roce 1999 byla vlastními silami zřízena nová místnost, která začala sloužit jako telefonní ústředna. Ústředna byla zbudována ve střední části hasičské věže, která dříve sloužila jako sušárna požárních hadic. Tato ústředna byla vybavena telefonem, faxem, počítačem a základnovou radiostanicí. Později byla dovybavena ledničkou, televizí a videopřehrávačem. V den otevření nové ústředny byla také odhalena pamětní deska v prostorech hotelu Pošta jako věčná vzpomínka na první písemnou zmínku zapsanou do hasičské kroniky.

4 V roce 2000 dochází v rámci reorganizace požární ochrany k zařazení jednotky do kategorie Jednotek požární ochrany kategorie JPO II, což znamená poloprofesionální statut jednotky Ve dnech června 2000 se 12 nejdeckých hasičů zúčastnilo 27. celosvětového setkání hasičů ve městě Augsburg ve Spolkové republice Německo. Této akce se zúčastnily stovky sborů z celého světa, našemu sboru se podařilo navázat přátelské vztahy nejen s hasiči ze SRN, ale např. také z Chile. Náš sbor byl vyznamenán poctou jít v čele celého slavnostního průvodu, který se vydal přes město Augsburg a dle našich odhadů byl dlouhý přes 2 km. V průvodu jela požární technika, pochodovaly sličné mažoretky a zástupci všech zúčastěných zemí. Navštívili jsme místní Nejdecké muzeum, do jehož sbírek přispělo mnoho přistěhovalců z Nejdecka. Viděli jsme zde mnoho zajímavých dokumentů a fotografií z historie našeho města a okolí, přičemž některé byly starší 100 let. Město Nejdek pořídilo v roce 2001 od podniku VLNAP, a.s. Nejdek, který v předešlém roce zrušil HZS podniku, požární automobilový žebřík IFA AŽ 30 v hodnotě ,- korun. 4. května 2002 byla slavnostně vysvěcena Socha svatého Floriána Plzeňským biskupem panem Ing. Františekem Radkovským Socha je v životní velikosti, vyřezána z jednoho kusu dřeva. Byla objevena v kostele v Rudné nedaleko Nejdku a předána nejdeckým hasičům jako dar. Proběhla její nutná restaurace. Od té doby střeží z požární věže nejen místní hasiče při plnění svého poslání, ale i město před požáry a jinými pohromami. V srpnu 2002 byly celé Čechy zkrápěny neustálým, silným deštěm. Jedna třetina Čech se ocitla pod vodou, bylo zničeno mnoho domů, silnic, smeteny vodou byly celé vesnice. Dne 16. srpna 2002 vyjelo 6 hasičů z Nejdku s plně vybaveným vozem Avia 30 na pomoc postiženým oblastem. Konkrétně byli nasazeni v Kralupech nad Vltavou, Po dobu jednoho týdne se jednotka snažila pomoci postiženým oblastem. Čerpala vodu, odklízela bahno či jiné nánosy a prováděla další nesmírně potřebné práce.

5 Na jeden den byla přiřazena k naší jednotce jednotka amerických námořníků, jíž navštívil velvyslanec USA v ČR pan Greg Stapleton, který se velice živě zajímal o dění v postižených oblastech. Pan velvyslanec také hovořil s našimi hasiči a poděkoval jim za práci, kterou zde vykonávali. V roce 2003 oslavili Hasiči Nejdek 135. výročí založení sboru. Oslavy proběhly ve velkém stylu a byla to společenská událost celého města. Městem se vydal slavnostní průvod, ve kterém nechyběla hasičská technika včetně veteránů, mažoretky, zástupci hasičských sborů nejen z Karlovarského kraje, ale např. z kraje Středočeského, Jihočeského a Plzeňského. Na čestném místě v průvodu šla také delegace z Generálního ředitelství HZS ČR z Prahy vedená plk. Zoltánem Szaszo, který své první kroky u hasičů dělal právě v našem sboru. Rok 2003 byl rekordní v počtu výjezdů k různým událostem, které se vyšplhaly na neuvěřitelné číslo 212 Dne 6. května 2004 v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi převzal náš dlouholetý člen, funkcionář a bývalý velitel jednotky pan Julius Kovač vysoké vyznamenání za jeho celoživotní přínos pro rozvoj hasičstva. Obdržel titul Zasloužilý hasič a zároveň byl uveden do Síně slávy dobrovolných hasičů.

6 Dne 6. května 2006 proběhlo odhalení Pamětní desky velitelů našeho sboru od dob jeho založení po současnost. Slavnosti se zúčastnila široká veřejnost. Římsko-katolický farář Mgr. Jan Pražan desku vysvětil, přítomni byli všichni žijící velitelé, kteří u sboru sloužili V tomto roce se začínají rozbíhat jednání o obměně zastaralého vozového parku, jehož průměrné stáří je 30 let. Je spuštěn nový způsob svolávání hasičů k výjezdům. Pro omezení hlučnosti požární sirény byl zakoupen pagerový systém pro svolávání zásahové jednotky. V roce 2007 se podařilo převodem od Městské policie Nejdek získat vozidlo Mitsubishi Aby vyhovovalo hasičům při jejich práci, bylo odpracováno mnoho hodin. Práce to nebyla jednoduchá, jelikož toto vozidlo mělo nahradit dosluhující Tatru 623 která byla předurčena na dopravní nehody. Do provozu bylo Mitsubishi zařazeno v roce 2008 V roce 2008 naše jednotka oslavila 140. výročí založení sboru. Městem se vydal průvod včetně hasičské techniky, převážná část oslav proběhla v areálu hasičské zbrojnice v Nejdku. Technický stav našeho vozového parku dosáhl kritického stavu, z výjezdu byla vyřazena vozidla Avia 30 a Tatra 623 TA1. Také vozidlo CAS 24, které nám v té době sloužilo již přes 30 let,muselo projít finančně nákladnými opravami, aby zůstalo provozuschopné.

7 Vozidlo Tatra 623 TA1 bylo prodáno do Brušperka. Její nový majitel vozidlo využívá jako vozidlo veteránské. Naším potěšením bylo, že na voze zůstaly i původní nápisy na jeho dveřích V listopadu 2008 bylo po mnoha jednáních s vedením města a za přítomnosti zástupců Krajského ředitelství HZS Karlovy Vary dohodnuto, že v nejbližší době město Nejdek zakoupí požární automobil nižší kategorie pro tzv. prvotní zásah, aby tím byly eliminovány výjezdy vozidla CAS na nejnutnější případy do doby, než bude zakoupena plnohodnotná cisterna. Den 1. května 2009 se do historie našeho hasičského sboru zapsal zlatým písmem. Hasiči Nejdek převzali zbrusu nové vozidlo Mercedes Benz Sprinter 4 x 4 Léta páně 2010 se v historii hasičstva v Nejdku zapíše také zlatým písmem. Splnil se sen každého hasiče, posadit se do tolik vytoužené nové cisterny CAS 15 MAN TGM 4X4 S předáním nového vozidla byla završena kapitola obnovy vozového parku, která se odehrávala necelé tři roky. Hasiči získali dvě vozidla, jejichž pořizovací cena dosáhla celkem 8 milionů 850 tisíc korun

8 Také prostory hasičské zbrojnice se dočkaly v tomto roce výrazných změn. Svépomocí byla postavena garáž pro výškovou techniku a proběhla i částečná úprava okolí zbrojnice. Celkové náklady na stavební úpravy se přiblížily jednomu milionu korun Po 184 dnech od zahájení prací bylo dílo hotovo. Jsme pyšní, že jsme dokázali zvládnout vlastními silami převážnou část stavby sami. Při této stavbě bylo odpracováno celkem hodin. V roce 2011 se nám podařilo dotáhnout do konečné podoby úpravu prostoru okolo naší požární zbrojnice, dokončení tarasů, zatravnění celé plochy a dokončili jsme úpravu prostoru, kde je umístěna historická stříkačka. Mimozásahová činnost, údržba techniky, práce okolo hasičárny, různá školení a odborná příprava spolkly v roce 2011 bezmála hodin. Po třicetileté službě jsme se rozloučili s vozidlem CAS 24 Š 706 RTHP. Od HZS Karlovarského kraje bylo bezplatným převodem převedeno zásahové jednotce hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS. Toto zařízení v ceně bezmála 800 tisíc je ve výbavě vozidla Mercedes Benz. Nahradilo již historické zařízení NARIMEX, které bylo vráceno zpět jeho majiteli Za uplynulé tři roky se podařilo vylepšit vybavení jednotky vozidlovou technikou a věcnými prostředky v celkové hodnotě zhruba za korun.

9 Rok 2012 se zapsal opět do dějin našeho sboru. Druhým členem, který na nejsvatějším místě hasičstva v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi obdržel titul Zasloužilý hasič byl pan Alois Nápravník. Zároveň byl pan Nápravník uveden do Síně slávy dobrovolných hasičů. Převážná většina roku 2013 byla ve znamení příprav na 145. výročí založení našeho sboru. Kromě příprav a samotného pořádání oslav jsme se pustili do dalšího zvelebování naší zbrojnice. Konkrétně proběhla první etapa rekonstrukce elektroinstalace. Začalo se spodní částí budovy. Po výměně elektrických rozvodů proběhla i částečná úprava a vymalování všech prostor. Vše směřovalo k tomu, abychom to stihli do oslav, což se nám podařilo splnit. Kromě zásahové činnosti odpracovali členové sboru na přípravách oslav a úpravách naší stanice dohromady hodin. Oslavy 145. Výročí založení sboru proběhly za velmi krásného počasí v září roku 2013

10 Rok 2014 byl ze strany našeho sboru docela úspěšný, opět se podařilo několik věcí, které nám přinesly nejen zlepšení podmínek při zásahové činnosti, ale došlo i k dalším úpravám našeho zázemí Výraznou změnu dostaly prostory bývalého bytu, ze kterého byly vytvořeny služební prostory, podařilo se také dokončit rekonstrukci elektroinstalace na naší stanici. Město nám poskytlo finance na materiál a vlastnoručním přičiněním jsme tyto prostory uvedli do patřičné podoby. Nakonec došlo i k zednickým úpravám a následnému vymalování místností, chodeb a garáží. členové našeho sboru se podíleli na výše jmenovaných akcích odpracovanými hodinami o celkovém počtu Obrovským přínosem pro zkvalitnění zásahové činnosti bylo pořízení Termokamery ISG X 380, kterou zakoupilo Město Nejdek. Tento pomocník se dá uplatnit nejen při likvidaci požárů, ale je plnohodnotný i při dalších druzích zásahové činnosti. Tato kamera byla na našem trhu jako první v České republice Podrobnější informace z jednotlivých sekcí jsou k dispozici dále na těchto stránkách našeho sboru. Hasiči Nejdek

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH ZALOŽENO 1867 - 2 - ÚVODNÍ SLOVO Zdeněk Mráz starosta Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Vážení spoluobčané, hasiči Uplynulo už mnoho let od vzniku našeho

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Rok 2006 začal na Slovensku tragicky zemí otřásla nehoda vojenského letounu An-24, který dopravoval vojáky vracející se z vojenské mise v Kosovu. Letoun se zřítil

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták 2004 Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták Sbor dobrovolných hasičů Fryšták 1.1.2004 Vážení hosté, vážené sestry a bratři, v mé výroční zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Fryštáku

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK. Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK. Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ 2010/2011 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala sama

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI POTEČTÍ HASIČI foto z roku 1927 Z leva vrchní řada: Tichý Jan (Bačíků) stará škola, Šmatla

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU STALO SE Slavná Prokopská pouť ozdobila první červencový den naše město, zejména Březové Hory. Děkujeme pořadatelům za báječně připravenou slavnost. Zástupci našeho města se zúčastnili v německém Freibergu

Více

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE www.dobra.cz Obec Dobrá 14. prosince 2004 Zpravodaj ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které proběhne ve středu 29. prosince 2004 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu, obřadní síň. Program jednání bude

Více

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE:

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: Zpravodaj města Hostinné 5 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: REKONSTRUKCE / SOUTĚŽ NA BYT / RADA MĚSTA/ VOLBY / PORCIUNKULE / ŠKOLSTVÍ / VÝSTAVA IVETY PILAŘOVÉ / SPORT / VE I DÁLE

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007 Strana Číslo 4 SRPEN 2007 Pojedete-li po silnici od Tehova do Kácova, za osadou Licoměrsko se najednou otevře krajina doširoka i do dáli. Jistě si přitom pomyslíte, že je to krásný kus České země, jak

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností RADNIČNÍ OKÉNKO Skutečské posvícení alespoň z poloviny proběhlo tak, jak jsme zvyklí. V hřejivých

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více