POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec Probíhající mírové operace OSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN"

Transkript

1 POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec 1999 Etiopie a Eritrea (Ethiopia and Eritrea) UNMEE červenec 200 Sierra Leone UNAMSIL říjen 1999 Západní Sahara (Western Sahara) MINURSO duben 1991 Asie Východní Timor (East Timor) UNTAET říjen 1999 Indie - Pákistán (India-Pakistan) UNMOGIP leden 1949 Evropa Bosna a Hercegovina (Bosnia & Herzegovina) UNMIBH prosinec 1995 Kypr (Cyprus) UNFICYP březen 1964 Gruzie (Georgia) UNOMIG srpen 1993 Kosovo UNMIK červen 1999 poloostrov Prevlaka (Prevlaka Peninsula) UNMOP únor 1996 Střední Východ Golanské výšiny (Golan Heights) UNDOF červen 1974 Irák/Kuvajt (Iraq/Kuwait) UNIKOM duben 1991 Libanon (Lebanon) UNIFIL březen 1978 Střední východ (Middle East) UNTSO červen 1948 L. Bártík

2 PS 2: MISE BALKÁNSKÉ KRIZE Místní poštovní služby v bývalé Jugoslávii II Přetisky na výplatních známkách bývalé Jugoslávie: Na počátku občanské války se zřejmě chopili příležitosti někteří podnikaví sběratelé bývalých svazových republik. V současné době, po určitém uklidnění, se objevily na německých burzách např.: - přetisk CRNA GORA (v cyrilici) MONTENEGRO (v latince) na bývalé jugoslávské výplatní známce (poštovní služby). Na výměnných burzách koluje asi 10 hodnot za 9,70 DM. - přetisk ClVlLNA UPRAVA EU MOSTAR - R. BIH" (v latince) na výplatní známce téže emise jugoslávských známek. Známy jsou dvě hodnoty této známky za 4,90 DM. - obdobně koluje asi deset hodnot známek s přetiskem Za samostatnost ISTRIE" (prodává se za 11,70 DM). - v posledních měsících intenzivního politického boje za udržení samostatnosti poslední enklávy tzv. Republiky Srbská Krajina ve východní Slavonii (území Chorvatska) se vyskytly přetisky na známkách bývalé Jugoslávie, a to dvě pětiznámkové pásky obsahující přetisk (výjimečně v latince), který má deklarovat východní Slavonii jako PROTEKTORÁT OSN. Přetisk je jako celek na všech pěti známkách a kromě přetisku hodnot obsahuje v řadě následující názvy: /WEST SREM/ PROTEKTORAT/ PROTEKTORAT/ BARANJA EAST SLAVONIA. Dvě pětipásky a znak OSN jsou prodávány za 10,50 DM. - obdobné dvě pětipásky jsou tištěny v cyrilici a navíc každá známka nese zkratku RSK (původní Rep. Srb. Krajina). Tyto dvě dvojpásky jsou nabízeny (10 hodnot) za 10, 70 DM. Poznámka: Přetisky tohoto druhu je nutno považovat jednoznačně za podvod. V politickém boji o zachování alespoň částečné samostatnosti tzv. RSK ve Východní Slavonii byla zneužívána neoprávněná emisní činnost i v posledních měsících. V únoru až březnu 1997 byly na bázi výplatních známek tzv. RSK vydány zcela nové tři příplatkové známky s názvem SREMSKO-BARANSKA OBLAST (v cyrilici) a se znakem OSN (pod hodnotou známky). Dosud jsou známy tři hodnoty: - 0,50 + 0,50 Dinar (světle modrá) - 0,60 + 0,50 Dinar (lila) - 1,20 + 0,50 Dinar (červená) a současně se vyskytuje původní R-známka (červená) s názvem Republika Srbská Krajina. Vše je přetištěno přetiskem písmenem X a hodnotou 0,20. O této, zatím poslední emisi (místně oficiální), platí totéž, jako u předchozích přetisků jde o podvod, bez jakékoliv sběratelské ceny. Závěrem ke stati o mezinárodně neuznávaných známkách Republika Srbská Krajina a Republika Srbská v Bosně a výše uvedených, známých přetiscích: Jedině Chorvatsko a její pošty striktně odmítaly listovní zásilky frankované známkami mezinárodně neuznaných republik. Tyto zásilky vesměs vracely, nebo je považovaly za nevyplacené a pokutovaly příjemce. Politický podtext tohoto správného jednání je však patrný z faktu, že zásilky z Bosny, frankované známkami REPUBLIKA HRVATSKA HERCEG BOSNA byly v síti chorvatských pošt propouštěny normálně bez sankcí!

3 Několik postřehů z provozu pošt a práce pošťáků v teritoriu bývalé Jugoslávie, postiženém válečnou vřavou: Síť pošt a telekomunikačních míst bývalé Jugoslávie (PTT JUGOSLAVlA) byla jednou z mála bývalých svazových infrastruktur, která byla udržována v provozu maximálním úsilím bývalých zaměstnanců PTT. Bylo to zřejmé na každém kroku a mnohé poštovní úřady byly jediným místem možného spojeni s okolním světem. V místech, kde neprobíhala válečná hysterie (Slovinsko, severozápadní část Chorvatska a Makedonie), byly poskytovány téměř veškeré služby v normálním (mírovém) rozsahu. Pro oblasti válkou sužované bylo typické, že pošty byly obvykle nejlépe chráněným až opevněným místem ve městech a vesnicích. Budovy byly doslova olepeny trámy, fošnami a pytli s pískem. Rozbitá okna byla nahrazena PVC fóliemi a nezbytnou elektrickou energii dodávala nějaká vhodná elektrocentrála. Téměř nepřetržitým provozem se zbylí pošťáci snažili udržovat radiotelefonní spojeni se světem. Dostat spojení do sousední země bylo mnohdy snazší, než do oblastí znesvářených Jugoslávců. Ostatní rodinní příslušnici postávali kolem pošt i uvnitř a když začala střelba nebo hrozilo jiné nebezpečí, ukryli se v této poštovní pevnosti. A čekali a čekali velice dlouho a trpělivě. Pošťáci přijímali (někdy i vydávali) listovní i jiné zásilky a trpělivě vysvětlovali, co zařídit lze, co je možné a co vůbec není možné. Když chyběla razítková barva, vyrobili jakousi náhražku a byli hrdí, že jejich razítko je čitelné a drží. Když neměli známky, dali razítko a napsali POŠTARINA PLAČENA, někdy přilepili i jakýsi úřední papírek. Ale sloužili utrápeným lidem, jak mohli převážně bez mzdy či jiné odměny. Někdy za balíček potravin z humanitární pomoci. Mluvil jsem s poštovním technikem na sarajevské poště. Staral se pečlivě o udrženi telekomunikačního vybavení pošty v provozu a za dvanáct i více hodin každodenní práce obdržel symbolickou mzdu 1 DM týdně a jednou měsíčně nějaké potraviny, pokud se konvoje s humanitární pomocí nebo proviantní kolona UNPROFOR do Sarajeva vůbec dostala. Kromě nezměrné vůle být užitečný postiženým Sarajevanům přiznal i malý sobecký cíl své obětavé práce:... až bude po válce, budu pokračovat v této práci a budu snad mít i lepší plat. Hlavně snad nebudu muset odklizovat trosky a opravovat vše to, co jsme si už rozmlátili a ještě rozbijeme...!" To bylo koncem roku Ještě se mi pochlubil emisí stříhaných známek REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVlNA připomínající 10. výročí zimní olympiády SARAJEVO 84. Je to tříbarevný typicky válečný tisk, na který byl ale hrdý! První sérii sedmi známek se státním znakem Republiky BaH, která byla vydána , už neměl. Tu prý odkoupil nějaký obchodník, protože v té době nebylo možné listovní zásilky ze Sarajeva odesílat. Jak jsem po návratu z Jugoslávie v roce 1995 zjistil, na některých našich burzách už bylo možné tyto známky vidět. Po stránce poštovních služeb a zejména vybavováni listovních zásilek na tom byla většinově muslimská Republika Bosna a Hercegovina ze všech post jugoslávských republik nejhůře. Republika vlastně neměla celistvé území spravované sarajevskou vládou. Byly to jakési velké, menší či malé enklávy kolem měst obklíčené bosenskosrbskými nebo bosenskochorvatskými ozbrojenými skupinami. Hlavní město SARAJEVO využívalo alespoň částečně hlavni poštu OSN pro Bosnu na letišti v Sarajevu (spravována byla vojenskou polní poštou francouzské armády BPM 655). Ostatní fungující pošty v jednotlivých muslimských enklávách byly odkázány na vrtulníkovou kurýrní službu UNPROFOR nebo případný konvoj humanitární pomoci. Z hlediska filatelistického pak je dobré znát, že případné listovní zásilky většinou nebyly frankovány známkami, ale pouze oráženy denními poštovními razítky

4 Začátkem roku 1996 bylo na základě daytonských dohod stanoveno orgány OSN a UPU, že veškeré zahraniční zásilky do Bosny a Hercegoviny budou soustředěně zasílány na hlavní bosenskou poštu v Sarajevu. Odtud pak mají být veškeré zásilky rozesílány do všech míst BaH. Protože však bosenští Srbové nadále ignorují úmluvy Federace BOSNY a HERCEGOVINY včetně poštovních služeb (PTT), bylo začátkem prosince 1996 na hlavni poště Sarajevo skladováno již kolem listovních zásilek včetně doporučených dopisů a malých balíčků. Politická svéhlavost bosenskosrbských předáků nakonec přinutila mezinárodní orgány reagovat. Péčí německé DEUTSCHE POST AG bylo těchto sedm set tisíc zásilek převezeno do Bělehradu, aby se s velkým zpožděním dostaly do rukou adresátů. Nerespektování hlavní pošty v Sarajevu nadále pokračuje. Jak se zdá, jednotný bosensko-hercegovský systém poštovních služeb se dosud nepodařilo prosadit. Ke škodě občanů pět let sužovaných válkou a politickými šarvátkami bosenských vůdců. Filatelistická historie to nebude mít vůbec lehké. Známky bosenského SRBSKA 1992 Známky samozvané Srbské krajiny Přetisky na známkách Jugoslávie a známky bosenského Srbska v roce 1992 poštovně používané, denní razítko pošty BANJA LUKA, dne Banja Luka byla v té době hlavním městem severní části Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině. V jižní (sarajevské) oblasti bylo hlavním městem PALE

5 Známky Republiky Srbská Krajina v r a používané až do r s písmenkovým indexem (R pro doporučené a A pro obyčejné dopisy. Známky Republiky Srbské Krajiny ve Východní Slavonii. Znánky neoficiální Republiky Chorvatské v Bosně a Hercegovině ( ). Oficiální známky (stříhané) Republiky Bosna a Hercegovina (muslimská část) vydané v r. 1994, připomínající 10. výročí konání ZOH 1984 v Sarajevu. Známky Sremsko Baranské oblasti vydané na propagaci požadavku odtržení této oblasti před připojením k Chorvatsku. M. Čech

6 PS 3: ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ ÚČAST NA MISÍCH Nasazení českých vojáků do mírových misí Název mise Místo / stát Období Účast české armády DESERT KUWAIT / SAUDSKÁ Chemická rota (169) STORM ARÁBIE UNPROFOR Býv. Jugoslávie I. kont. Chorvatsko / KORENICA CS / CZ prapor (502) (CZECH BAT) II. kont. Chorvatsko / KORENICA CS / CZ prapor (502) (CZECH BAT) I. kont. Chorvatsko / KORENICA CZECH BAT UN ( ) II. kont. Chorvatsko / KORENICA CZECH BAT (924+44) + FST (Chirurg.) (21) III. kont. Chorvatsko / KORENICA IV. kont. Chorvatsko / KORENICA UNPROFOR jen v Bosně a Hercegovině bez české účasti UNPREDEP Makedonie bez české účasti UNCRO Chorvatsko / KORENICA Chorv. / Knin (Zagreb Air.) MECH BAT (900) + FST (21) UNCRO Chorv. / Korenica Zagreb (snižování až na 130 Chorv. / jen Zagreb ukončení mise osob) UNTAES Chorvatsko Vých. Slavonie (na letišti KLISA) polní nemocnice (FIELD HOSP) (38) IFOR B i H, Donja Ljubija ( ) I. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn II. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn SFOR B i H, Donja Ljubija trvá dále ( ) I. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn II. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 23. mpr 2. mb III. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 7. mpr 7. mb IV. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 3. vmz V. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 1. vmz chv VI. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 43. mpr 4. brn VII. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 41. mpr 4. brn VIII. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 42. mpr 4. brn AFOR (60 100) Albánie, KAVAJE pn / VVzdrS Turecko pomoc část 6. pn po zemětřesení KFOR KOSOVO trvá dále ( ) I. kont. KOSOVO Donji Sibovac průzkumná rota / 6. specb II. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 4. pzpr 4. brn III. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 26. do 2. mb IV. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 7. pzpr 7. mb Do byla účast v misích národnostně smíšená československá, od již jen příslušníci české armády

7 Použité zkratky: brn brigáda rychlého nasazení mpr mechanizovaný prapor CZECH BAT československý prapor (do r. 1993) pn polní nemocnice Desert Storm Pouštní bouře pzpr průzkumný prapor do dělostřelecký oddíl specb speciální brigáda FIELD HOSP polní nemocnice (v UNTAES) vmz výcviková mobilizační základna FST polní chirurgický tým (v UNPROFOR) vmz chv výcviková mobilizační základna chemického vojska mb mechanizovaná brigáda VVzdrS Velitelství vojskové zdravotní MECH BAT mechanizovaný prapor (smíšený) služby Účast v pozorovatelských misích UN, OSCE a WEU (zastoupení AČR v roce 2000) Název mise Mise UN UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) UNMOT (United Nations Mission of Observers in Tajikistan) UNMOP (United Nations Mission of Observed in Prevlaka) UNGCI (United Nations Guard Contingent Iraq) UNOMSIL (United Nations Observer Mission in Sierra Leone) UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) MONUC (Mission Observer Nations United in Congo) UNMEE (United Nations Mise OSCE Stát (místo) Účast voj. pozorovatelů (monitorů) Gruzie skupina 5 voj. pozorovatelů, mise trvá od října 94 Tádžikistán Chorvatsko, Prevlaka skupina 3 voj. pozorovatelů, mise trvala od června 1998 do června 2000 jeden voj. pozorovatel, mise trvá od listopadu 1996 Irák, skupina 16 příslušníků AČR, Kurdistán mise trvá od června 1991 Sierra Leone skupina 5 voj. pozorovatelů, mise trvá od října 1999 Kosovo jeden voj. pozorovatel, mise trvá od února 2000 Kongo skupina 4 voj. pozorovatelů, mise trvá od května 2000 Etiopie, nastupuje 1 monitor v březnu Mission in Ethiopia/Eritrea) Eritrea 2001 Gruzie Gruzie 2 voj. monitoři členové mise, mise trvá od ledna 1994 Náhorní Karabach Náhorní 1 monitor, člen voj. části mise, Karabach mise trvá od července 1994 Bosna a Hercegovina Sarajevo, 2 členové štábů reg. Banja Luka spolupráce, mise trvá od Chorvatsko Zadar, Knin, Slavonie ledna monitoři voj. části mise v regionech, mise trvá od listopadu 1997 Čečensko Groznyj 1 důstojník, člen asistenčního týmu, mise trvá od září 1998 Albánie Albánie jeden monitor, mise trvá od března 1998 Kosovo Kosovo jeden monitor, mise skončila

8 Mise WEU v únoru 2000, obnovena od března 2001 MAPEXT-Albánie Albánie 2 prac. zdrav. služby AČR, mise trvá od srpna 1998 Poznámka: Od roku 1989 působilo již celkem více než 820 vojenských pozorovatelů, monitorů a specialistů ve 30 misích UN, EU, OSCE a WEU. Včetně období před rokem 1989 je to již téměř 50 různých misí (od roku 1953 DOZORČÍ KOMISE V KOREI). M. Čech PS 4: MÍROVÉ POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ SLUŽBY ARMÁD NATO A PFP Úvod do pracovní skupiny Úvodem si dovolím definovat obsah působení této pracovní skupiny. Půjde o vyhodnocování informací a filatelisticky zajímavých materiálů z oblasti POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ SLUŽBY OZBROJENÝCH SIL v mírové době s vazbou na Severoatlantickou alianci (NATO) a to jak členských armád, tak i ze zemí partnerství pro mír (PfP). Tato oblast je již řadu let ve sběratelském zájmu zejména filatelistů z členských zemí NATO. Vrcholově byl také založen centrální klub při NATO pod názvem NATO POSTAL HISTORY (NPH), který byl založen panem Arne V. Rasmussenem. Klub vydává periodický zpravodaj a sestavuje speciální katalog. Současný vydavatel pan Uwe Kensing z Lucemburska nás požádal o spolupráci a bude zajisté velmi prospěšné aktivity PS 4 koordinovat s tímto klubem. Jen pro zajímavost uvádím, že v novém katalogu NPH jsou již evidovány tři položky České republiky související s filatelistickými doklady ke dni vstupu ČR do NATO tedy k Dnes tedy naznačím, jak by bylo možné filatelisticky zpracovávat informace o poštovní a kurýrní službě české armády, byť AČR v současné (mírové) době nemá vlastní vojenskou polní poštu. Poštovní a kurýrní služby v AČR jsou realizovány takto: Základním (prvním) článkem SBĚRNÝM MÍSTEM na všech stupních řízení a velení v AČR jsou SPISOVNY, které vybaví zásilky vyznačením ODESILATELE, poštovní adresou PŘÍJEMCE, popřípadě dalšími evidenčními znaky. Prvním místem poštovní služby jsou PODACÍ STANICE obvykle ve všech větších posádkových městech. Každá podací stanice má smluvně dohodnutý další postup poštovních zásilek s místně příslušnou poštou České pošty ( ČP), která zajišťuje odesílání i dosílání poštovních zásilek dle zákona o poštovních službách. Podací stanice je dle smlouvy s ČP vybavena v podstatě tak, jako každá jiná civilní pošta. Pro realizaci poštovní přepravy však předává vybavené zásilky smluvní poště ČP. Pro dokreslení uvádím příklad podacích stanic v Praze: Podací stanice Praha 6 Dejvice má dvě smluvní pošty a to

9 POŠTA PRAHA 6 stroj. razítko ; POŠTA PRAHA 614 stroj. razítko Podací stanice Praha 9 Kbely má smluvní poštu POŠTA PRAHA 97 stroj. razítko Filatelisticky lze dokumentovat členství ČR/AČR v NATO nejméně třemi základními položkami: 1. Známka ke vstupu do NATO (Pofis č. 213); 2. FDC ke vstupu do NATO; 3. Strojové razítko s kašetem ke vstupu do NATO, které je na podací stanici v Praze 6 a 614 používáno dodnes. Ostatní podací stanice AČR (včetně Praha Kbely) používají strojová razítka s kašetem MINISTERSTVO OBRANY ČR. Ke dni vstupu ČR do NATO byla vydána známka (4,60 Kč) a FDC. Logo AČR na strojovém razítku Podací stanice MO Praha 6 č Logo AČR na strojovém razítku Podací stanice MO Praha 614 č Klasické logo MO, používané na všech podacích stanicích v AČ R ( do by lo též používáno na podacích stanicích Praha 6 a Praha 614). M. Čech

10 PS X: HISTORICKÉ POLNÍ POŠTY (do r. 1945) Polní pošty Československé armády v roce 1938 (podskupina 4) Stejně jako dnes ani v období první republiky neměla armáda v míru organizovánu polní poštu. V rámci mobilizačního plánování však byly rozpracovány polní poštovní služby do všech detailů. Dnes uvádíme souhrnný přehled o Válečné složení vyšších jednotek od do podle dokumentu čj Mob-Hl. št. / 1. odd Vyhláškou z byl stanoven mobilizační den na ; Vyšším jednotkám krytu byla stanovena připravenost na 4. mobilizační den, což bylo datum ; Podle nařízení MNO měla POLNÍ POŠTA z mobilizovaných sil zahájit činnost v poli dnem ; Výnosem MNO čj /Taj/IV. odd měly být VOJENSKÉ POLNÍ POŠTY zrušeny ke dni ; Činnost polních pošt, dokumentované daty před mohla souviset s vlastní iniciativou některých zmobilizovaných pošťáků, nebo s dodatečným antidatováním lístků polní pošty; Činnost polních pošt s daty po vesměs souvisela se zvláštní situací na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, kde se některé jednotky aktivně podílely na odtržení Slovenska od Českých zemí (budoucího Protektorátu). Krycí název Útvar Polní pošta č. Stanoviště velitele Adam hraniční pásmo XV 39 Banská Bystrica a) Aleš 7. divize 19 Zábřeh Alfons hraniční oblast Košice Arbes 19. divize 31 Třebíč Bernolák 20. divize 32 Mutěnice Bezruč 5. divize 17 Strakonice Blažej hraniční oblast 31 1 Veselí Mezimostí b) Blodek 17. divize 29 Sobotka Bořivoj hraniční oblast 34 4 Jaroměř Cyril hraniční oblast 38 8 Brno Dalibor hraniční pásmo XI 35 Praha David 3. rychlá divize 51 Levice Dobrovský 11. divize 23 (Lovinobaňa) Dominik hraniční oblast 33 3 Mladá Boleslav Dvořák II. sbor 42 Mladá Boleslav Erben 18. divize 30 Kladno Fajnor 12. divize 24 (Vsetín) Ferdinand hraniční pásmo XVI 40 Košice Fibich 14. divize 26 Třešť Florián hraniční oblast 37 7 Šternberk Hálek III. sbor 43 Jihlava Havlíček I. armáda (zem. vel.) 54 (53) Kutná Hora Třídírna pol. pošt 1 Kutná Hora Heyduk 4. divize 16 Hradec Králové Hodža 9. divize 21 Nové Mesto nad V. Holeček 3. divize 15 Mšeno

11 Hurban VII. sbor 47 Vráble Hviezdoslav 22. divize 34 Žilina Jablonský 16. divize 28 Ružomberok Jánošík 15. divize 27 Senica Jaromír skupina 2 13 Želetava Jaroslav viz Adam 39 Jirásek II. armáda (zem. vel.) 56 (55) Olomouc třídírna pol. pošt 2 Olomouc Kalvoda 6. divize 18 Pohořelice Karol hraniční oblast Užhorod Kazimír 1. rychlá divize 49 Pacov Kolár V. sbor 45 Valašské Klobouky Mácha 2. divize 14 Plzeň Mánes 8. divize 20 Moravský Beroun Medard hraniční oblast Banská Bystrica Mikuláš hraniční oblast 32 2 Plzeň Myslbek IV. sbor 44 Litovel Neruda IV. armáda (zem. vel.) 60 (59) Brno třídírna pol. pošt 4 Brno Ondřej 2. rychlá divize 50 Jaroměřice Otakar hraniční pásmo XII 36 Hradec Králové Palacký hlavní velitelství 61 Vyškov Ústředna polních pošt 6 Vyškov Prokop hraniční oblast 36 6 Šumperk Přemysl velitelství okrsku Praha 62 Praha Břevnov Rafael hraniční oblast 39 9 Galanta Rázus VI. sbor 46 Soběslav Roháč letecká brigáda (53)? Čáslav Rostislav hraniční pásmo XIII 37 Hranice Smetana I. sbor 41 Votice Svatopluk hraniční pásmo XIV 38 Brno Šafařík 21. divize 33 Veselí nad M. Štefánik III. armáda (zem. vel) 58 (57) Kremnica třídírna pol. pošt 3 Kremnica Tajovský VIII. sbor 48 Uherské Hradiště Tomašík 10. divize 22 (Krupina) Tyl hl. velitelství/5.odd. Přerov Ústředna polních pošt 6 Přerov Úprka 13. divize 25 (Humpolec) Vítězslav hraniční oblast 35 5 Vamberk Vlastimil skupina 1 63 Rakovník Vlk skupina 4 Benešov Tábor (64) Votice Vojtěch 4. rychlá divize 52 Soběslav Poznámky: a) 2. října změněn krycí název na Jaroslav v obavě, že původní krycí název je prozrazen b) dnes Veselí nad Lužnicí c) Stanoviště velitele uvedeno k 30. září 12:00 hodin. Pokud je stanoviště velitele v závorce, znamená to, že velitelství do tohoto místa ještě nedorazilo

12 Přidělení polních pošt se v mobilizaci dílčím způsobem lišilo od původního plánu. Podle č. j Taj. hl. št./1 odděl došlo k následujícím odchylkám: polní pošty 55 a 56 předěleny velitelství IV. armády, polní pošta 59 přidělena velitelství III. armády, polní pošta 60 přidělena Hlavnímu velitelství, polní pošta 61 přidělena velitelství II. armády, polní pošta 64 přidělena velitelství II. armády (neuvedena v Přehledu válečného složení vyšších jednotek, vytvořil ji telegrafní prapor 6), třídírna polních pošt 2 přidělena velitelství IV. armády, třídírna polních pošt 4 přidělena velitelství III. armády, třídírna polních pošt 5 přidělena velitelství II. armády (neuvedena v Přehledu válečného složení vyšších jednotek ). PS 6: REDAKČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Podzimní valná hromada Čech / Minařík V sobotu se uskutečnila 2. valná hromada SPP. Konala se v Praze 6 v Domě armády Praha, které zúčastnil též RNDr. Špaček a Ing. Langhammer za ČMS PH a náš člen ze Slovenska p. Novosad. Dopoledne po vzájemném představení byl zahájen hlavní program spojený s organizací a provozem SPP. K datu setkání máme 51 členů z toho 25 členů z ČR a 4 ze Slovenska. Po zprávě o činnosti a rozpravě bylo rozhodnuto: - vyzvat členy k aktivnější spolupráci s tvorbou informací SPP (články, dotazy, připomínky); - od roku 2002 vybírat členský příspěvek ve výši 100 Kč na režijní náklady SPP pro celoroční aktivity (ČR a Slovensko); - na základě předběžného dohovoru předpokládáme účast exponátem PP na mezinárodní výstavě SBĚRATEL 2002 v r v Praze; - zahájit další jednání na uspořádání mezinárodního srazu v r v Praze za účasti klubů PP z Německa, Rakouska a zahraničních členů SPP; - po úspěchu první písemné nabídky pokračovat s dalšími vždy s vyústěním k datu konání pololetní valné hromady (nabídnuté celistvosti zašlete správci p. Michlovi nejpozději do ). Na závěr akce proběhla výměnná burza. L. Bártík Všem našim èlenùm a jejich rodinám pøejeme pøíjemné vánoèní svátky a š astné vykroèení do roku POLNÍ POŠTY, INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT, číslo 3 (3), 2001 Vychází jako příloha zpravodaje POSTILION vydávaného Českomoravskou společností pro poštovní historii při SČF Redaktor: Leoš Bártík, P. O. Box 100, Praha 6 Internetová adresa SPP:

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Marek Bach (UČO 182443) Michaela Jakubcová (UČO 170012) Jiří Hejtmánek (UČO 180355) Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září 2001. Základní informace o mírových misích

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září 2001. Základní informace o mírových misích POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 2 (2), ročník I září 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Základní informace o mírových misích K problematice mírových misí celosvětově jsme vydali určitou

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Valné shromáždění (GA) Mírové mise OSN

Valné shromáždění (GA) Mírové mise OSN Výbor - Téma Valné shromáždění (GA) Mírové mise OSN MÍROVÉ MISE OSN 1. Úvod Hlavním úkolem Organizace spojených národů (OSN) je udržování míru ve světě a právě k tomuto cíli slouží mírové mise OSN, které

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 1 (1), ročník I červen Úvodem o vojenských poštách

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 1 (1), ročník I červen Úvodem o vojenských poštách POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 1 (1), ročník I červen 2001 Úvodem o vojenských poštách Vojenské pošty jsou nedílnou součástí organizační struktury armád mnoha zemí světa již několik století.

Více

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1 ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 3 HISTORIE ZAHRANIČNÍCH MISÍ - politická východiska Vojenská strategie České republiky 12. března 1999 - vstup ČR do NATO 1. května 2004 - členství ČR v EU 4

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_02 Změny na mapě světa

Více

Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně

Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně 104 Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně Operace Joint Guardian KFOR Mezinárodní síly KFOR působí v provincii Kosovo Svazové republiky Jugoslávie od 12. června 1999, kdy vstoupily na toto území

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

PLÁN ČINNOSTI ČaSOD NA ROK 2016/2019 (NÁVRH K JEDNÁNÍ NA 9. SNĚMU)

PLÁN ČINNOSTI ČaSOD NA ROK 2016/2019 (NÁVRH K JEDNÁNÍ NA 9. SNĚMU) PLÁN ČINNOSTI ČaSOD NA ROK 2016/2019 (NÁVRH K JEDNÁNÍ NA 9. SNĚMU) Hlavní úkoly: - Udržovat a rozvíjet tradice dělostřelectva jak u vojáků v činné službě, tak v záloze, ve výslužbě, u veteránů i v civilní

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

Rok zahájení Year of new application

Rok zahájení Year of new application Celkem 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 1 878 1 656 1 258 833 756 753 707 1 156 79 564 Evropa 1 089 1 517 4 465 10 789 4 530 8 630 3 730 2 417 1 102 832 789 441 312 321 326 287 648

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště JUGOSLÁVIE - ROZPAD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jugoslávie - rozpad Autor Zdeněk Hrdina Datum 12.4.2014

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Strana první NZ 243/2016 N 243/2016. Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první NZ 243/2016 N 243/2016. Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první NZ 243/2016 N 243/2016 Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 22.8.2016 (slovy: Dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího šestnáctého) JUDr. Jitkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uherském

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 256 8. funkční období 256 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 2011 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2011

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Seminární práce Jméno a příjmení: Dobeš David Třída: 3.A Datum: 4. 12. 2015 Problémy hranic států 1. Úvod Na světě žije

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Mgr. Jan ONDŘEJKA Anotace: V současné době probíhá řada změn

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót V Praze dne 27. září 2017 Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy 1 z 8 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Základní

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VĚSTNÍK INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 27. 7. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 77 Vydání Poštovních podmínek služby Poštovní poukázka Z/A 78 Změna Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky 79 Vydání cenné nálepky

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více