POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec Probíhající mírové operace OSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN"

Transkript

1 POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec 1999 Etiopie a Eritrea (Ethiopia and Eritrea) UNMEE červenec 200 Sierra Leone UNAMSIL říjen 1999 Západní Sahara (Western Sahara) MINURSO duben 1991 Asie Východní Timor (East Timor) UNTAET říjen 1999 Indie - Pákistán (India-Pakistan) UNMOGIP leden 1949 Evropa Bosna a Hercegovina (Bosnia & Herzegovina) UNMIBH prosinec 1995 Kypr (Cyprus) UNFICYP březen 1964 Gruzie (Georgia) UNOMIG srpen 1993 Kosovo UNMIK červen 1999 poloostrov Prevlaka (Prevlaka Peninsula) UNMOP únor 1996 Střední Východ Golanské výšiny (Golan Heights) UNDOF červen 1974 Irák/Kuvajt (Iraq/Kuwait) UNIKOM duben 1991 Libanon (Lebanon) UNIFIL březen 1978 Střední východ (Middle East) UNTSO červen 1948 L. Bártík

2 PS 2: MISE BALKÁNSKÉ KRIZE Místní poštovní služby v bývalé Jugoslávii II Přetisky na výplatních známkách bývalé Jugoslávie: Na počátku občanské války se zřejmě chopili příležitosti někteří podnikaví sběratelé bývalých svazových republik. V současné době, po určitém uklidnění, se objevily na německých burzách např.: - přetisk CRNA GORA (v cyrilici) MONTENEGRO (v latince) na bývalé jugoslávské výplatní známce (poštovní služby). Na výměnných burzách koluje asi 10 hodnot za 9,70 DM. - přetisk ClVlLNA UPRAVA EU MOSTAR - R. BIH" (v latince) na výplatní známce téže emise jugoslávských známek. Známy jsou dvě hodnoty této známky za 4,90 DM. - obdobně koluje asi deset hodnot známek s přetiskem Za samostatnost ISTRIE" (prodává se za 11,70 DM). - v posledních měsících intenzivního politického boje za udržení samostatnosti poslední enklávy tzv. Republiky Srbská Krajina ve východní Slavonii (území Chorvatska) se vyskytly přetisky na známkách bývalé Jugoslávie, a to dvě pětiznámkové pásky obsahující přetisk (výjimečně v latince), který má deklarovat východní Slavonii jako PROTEKTORÁT OSN. Přetisk je jako celek na všech pěti známkách a kromě přetisku hodnot obsahuje v řadě následující názvy: /WEST SREM/ PROTEKTORAT/ PROTEKTORAT/ BARANJA EAST SLAVONIA. Dvě pětipásky a znak OSN jsou prodávány za 10,50 DM. - obdobné dvě pětipásky jsou tištěny v cyrilici a navíc každá známka nese zkratku RSK (původní Rep. Srb. Krajina). Tyto dvě dvojpásky jsou nabízeny (10 hodnot) za 10, 70 DM. Poznámka: Přetisky tohoto druhu je nutno považovat jednoznačně za podvod. V politickém boji o zachování alespoň částečné samostatnosti tzv. RSK ve Východní Slavonii byla zneužívána neoprávněná emisní činnost i v posledních měsících. V únoru až březnu 1997 byly na bázi výplatních známek tzv. RSK vydány zcela nové tři příplatkové známky s názvem SREMSKO-BARANSKA OBLAST (v cyrilici) a se znakem OSN (pod hodnotou známky). Dosud jsou známy tři hodnoty: - 0,50 + 0,50 Dinar (světle modrá) - 0,60 + 0,50 Dinar (lila) - 1,20 + 0,50 Dinar (červená) a současně se vyskytuje původní R-známka (červená) s názvem Republika Srbská Krajina. Vše je přetištěno přetiskem písmenem X a hodnotou 0,20. O této, zatím poslední emisi (místně oficiální), platí totéž, jako u předchozích přetisků jde o podvod, bez jakékoliv sběratelské ceny. Závěrem ke stati o mezinárodně neuznávaných známkách Republika Srbská Krajina a Republika Srbská v Bosně a výše uvedených, známých přetiscích: Jedině Chorvatsko a její pošty striktně odmítaly listovní zásilky frankované známkami mezinárodně neuznaných republik. Tyto zásilky vesměs vracely, nebo je považovaly za nevyplacené a pokutovaly příjemce. Politický podtext tohoto správného jednání je však patrný z faktu, že zásilky z Bosny, frankované známkami REPUBLIKA HRVATSKA HERCEG BOSNA byly v síti chorvatských pošt propouštěny normálně bez sankcí!

3 Několik postřehů z provozu pošt a práce pošťáků v teritoriu bývalé Jugoslávie, postiženém válečnou vřavou: Síť pošt a telekomunikačních míst bývalé Jugoslávie (PTT JUGOSLAVlA) byla jednou z mála bývalých svazových infrastruktur, která byla udržována v provozu maximálním úsilím bývalých zaměstnanců PTT. Bylo to zřejmé na každém kroku a mnohé poštovní úřady byly jediným místem možného spojeni s okolním světem. V místech, kde neprobíhala válečná hysterie (Slovinsko, severozápadní část Chorvatska a Makedonie), byly poskytovány téměř veškeré služby v normálním (mírovém) rozsahu. Pro oblasti válkou sužované bylo typické, že pošty byly obvykle nejlépe chráněným až opevněným místem ve městech a vesnicích. Budovy byly doslova olepeny trámy, fošnami a pytli s pískem. Rozbitá okna byla nahrazena PVC fóliemi a nezbytnou elektrickou energii dodávala nějaká vhodná elektrocentrála. Téměř nepřetržitým provozem se zbylí pošťáci snažili udržovat radiotelefonní spojeni se světem. Dostat spojení do sousední země bylo mnohdy snazší, než do oblastí znesvářených Jugoslávců. Ostatní rodinní příslušnici postávali kolem pošt i uvnitř a když začala střelba nebo hrozilo jiné nebezpečí, ukryli se v této poštovní pevnosti. A čekali a čekali velice dlouho a trpělivě. Pošťáci přijímali (někdy i vydávali) listovní i jiné zásilky a trpělivě vysvětlovali, co zařídit lze, co je možné a co vůbec není možné. Když chyběla razítková barva, vyrobili jakousi náhražku a byli hrdí, že jejich razítko je čitelné a drží. Když neměli známky, dali razítko a napsali POŠTARINA PLAČENA, někdy přilepili i jakýsi úřední papírek. Ale sloužili utrápeným lidem, jak mohli převážně bez mzdy či jiné odměny. Někdy za balíček potravin z humanitární pomoci. Mluvil jsem s poštovním technikem na sarajevské poště. Staral se pečlivě o udrženi telekomunikačního vybavení pošty v provozu a za dvanáct i více hodin každodenní práce obdržel symbolickou mzdu 1 DM týdně a jednou měsíčně nějaké potraviny, pokud se konvoje s humanitární pomocí nebo proviantní kolona UNPROFOR do Sarajeva vůbec dostala. Kromě nezměrné vůle být užitečný postiženým Sarajevanům přiznal i malý sobecký cíl své obětavé práce:... až bude po válce, budu pokračovat v této práci a budu snad mít i lepší plat. Hlavně snad nebudu muset odklizovat trosky a opravovat vše to, co jsme si už rozmlátili a ještě rozbijeme...!" To bylo koncem roku Ještě se mi pochlubil emisí stříhaných známek REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVlNA připomínající 10. výročí zimní olympiády SARAJEVO 84. Je to tříbarevný typicky válečný tisk, na který byl ale hrdý! První sérii sedmi známek se státním znakem Republiky BaH, která byla vydána , už neměl. Tu prý odkoupil nějaký obchodník, protože v té době nebylo možné listovní zásilky ze Sarajeva odesílat. Jak jsem po návratu z Jugoslávie v roce 1995 zjistil, na některých našich burzách už bylo možné tyto známky vidět. Po stránce poštovních služeb a zejména vybavováni listovních zásilek na tom byla většinově muslimská Republika Bosna a Hercegovina ze všech post jugoslávských republik nejhůře. Republika vlastně neměla celistvé území spravované sarajevskou vládou. Byly to jakési velké, menší či malé enklávy kolem měst obklíčené bosenskosrbskými nebo bosenskochorvatskými ozbrojenými skupinami. Hlavní město SARAJEVO využívalo alespoň částečně hlavni poštu OSN pro Bosnu na letišti v Sarajevu (spravována byla vojenskou polní poštou francouzské armády BPM 655). Ostatní fungující pošty v jednotlivých muslimských enklávách byly odkázány na vrtulníkovou kurýrní službu UNPROFOR nebo případný konvoj humanitární pomoci. Z hlediska filatelistického pak je dobré znát, že případné listovní zásilky většinou nebyly frankovány známkami, ale pouze oráženy denními poštovními razítky

4 Začátkem roku 1996 bylo na základě daytonských dohod stanoveno orgány OSN a UPU, že veškeré zahraniční zásilky do Bosny a Hercegoviny budou soustředěně zasílány na hlavní bosenskou poštu v Sarajevu. Odtud pak mají být veškeré zásilky rozesílány do všech míst BaH. Protože však bosenští Srbové nadále ignorují úmluvy Federace BOSNY a HERCEGOVINY včetně poštovních služeb (PTT), bylo začátkem prosince 1996 na hlavni poště Sarajevo skladováno již kolem listovních zásilek včetně doporučených dopisů a malých balíčků. Politická svéhlavost bosenskosrbských předáků nakonec přinutila mezinárodní orgány reagovat. Péčí německé DEUTSCHE POST AG bylo těchto sedm set tisíc zásilek převezeno do Bělehradu, aby se s velkým zpožděním dostaly do rukou adresátů. Nerespektování hlavní pošty v Sarajevu nadále pokračuje. Jak se zdá, jednotný bosensko-hercegovský systém poštovních služeb se dosud nepodařilo prosadit. Ke škodě občanů pět let sužovaných válkou a politickými šarvátkami bosenských vůdců. Filatelistická historie to nebude mít vůbec lehké. Známky bosenského SRBSKA 1992 Známky samozvané Srbské krajiny Přetisky na známkách Jugoslávie a známky bosenského Srbska v roce 1992 poštovně používané, denní razítko pošty BANJA LUKA, dne Banja Luka byla v té době hlavním městem severní části Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině. V jižní (sarajevské) oblasti bylo hlavním městem PALE

5 Známky Republiky Srbská Krajina v r a používané až do r s písmenkovým indexem (R pro doporučené a A pro obyčejné dopisy. Známky Republiky Srbské Krajiny ve Východní Slavonii. Znánky neoficiální Republiky Chorvatské v Bosně a Hercegovině ( ). Oficiální známky (stříhané) Republiky Bosna a Hercegovina (muslimská část) vydané v r. 1994, připomínající 10. výročí konání ZOH 1984 v Sarajevu. Známky Sremsko Baranské oblasti vydané na propagaci požadavku odtržení této oblasti před připojením k Chorvatsku. M. Čech

6 PS 3: ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ ÚČAST NA MISÍCH Nasazení českých vojáků do mírových misí Název mise Místo / stát Období Účast české armády DESERT KUWAIT / SAUDSKÁ Chemická rota (169) STORM ARÁBIE UNPROFOR Býv. Jugoslávie I. kont. Chorvatsko / KORENICA CS / CZ prapor (502) (CZECH BAT) II. kont. Chorvatsko / KORENICA CS / CZ prapor (502) (CZECH BAT) I. kont. Chorvatsko / KORENICA CZECH BAT UN ( ) II. kont. Chorvatsko / KORENICA CZECH BAT (924+44) + FST (Chirurg.) (21) III. kont. Chorvatsko / KORENICA IV. kont. Chorvatsko / KORENICA UNPROFOR jen v Bosně a Hercegovině bez české účasti UNPREDEP Makedonie bez české účasti UNCRO Chorvatsko / KORENICA Chorv. / Knin (Zagreb Air.) MECH BAT (900) + FST (21) UNCRO Chorv. / Korenica Zagreb (snižování až na 130 Chorv. / jen Zagreb ukončení mise osob) UNTAES Chorvatsko Vých. Slavonie (na letišti KLISA) polní nemocnice (FIELD HOSP) (38) IFOR B i H, Donja Ljubija ( ) I. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn II. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn SFOR B i H, Donja Ljubija trvá dále ( ) I. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 4. brn II. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 23. mpr 2. mb III. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 7. mpr 7. mb IV. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 3. vmz V. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 1. vmz chv VI. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 43. mpr 4. brn VII. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 41. mpr 4. brn VIII. kont. B i H, Donja Ljubija mpr / 42. mpr 4. brn AFOR (60 100) Albánie, KAVAJE pn / VVzdrS Turecko pomoc část 6. pn po zemětřesení KFOR KOSOVO trvá dále ( ) I. kont. KOSOVO Donji Sibovac průzkumná rota / 6. specb II. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 4. pzpr 4. brn III. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 26. do 2. mb IV. kont. KOSOVO Sajkovac průzkumná rota / 7. pzpr 7. mb Do byla účast v misích národnostně smíšená československá, od již jen příslušníci české armády

7 Použité zkratky: brn brigáda rychlého nasazení mpr mechanizovaný prapor CZECH BAT československý prapor (do r. 1993) pn polní nemocnice Desert Storm Pouštní bouře pzpr průzkumný prapor do dělostřelecký oddíl specb speciální brigáda FIELD HOSP polní nemocnice (v UNTAES) vmz výcviková mobilizační základna FST polní chirurgický tým (v UNPROFOR) vmz chv výcviková mobilizační základna chemického vojska mb mechanizovaná brigáda VVzdrS Velitelství vojskové zdravotní MECH BAT mechanizovaný prapor (smíšený) služby Účast v pozorovatelských misích UN, OSCE a WEU (zastoupení AČR v roce 2000) Název mise Mise UN UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) UNMOT (United Nations Mission of Observers in Tajikistan) UNMOP (United Nations Mission of Observed in Prevlaka) UNGCI (United Nations Guard Contingent Iraq) UNOMSIL (United Nations Observer Mission in Sierra Leone) UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) MONUC (Mission Observer Nations United in Congo) UNMEE (United Nations Mise OSCE Stát (místo) Účast voj. pozorovatelů (monitorů) Gruzie skupina 5 voj. pozorovatelů, mise trvá od října 94 Tádžikistán Chorvatsko, Prevlaka skupina 3 voj. pozorovatelů, mise trvala od června 1998 do června 2000 jeden voj. pozorovatel, mise trvá od listopadu 1996 Irák, skupina 16 příslušníků AČR, Kurdistán mise trvá od června 1991 Sierra Leone skupina 5 voj. pozorovatelů, mise trvá od října 1999 Kosovo jeden voj. pozorovatel, mise trvá od února 2000 Kongo skupina 4 voj. pozorovatelů, mise trvá od května 2000 Etiopie, nastupuje 1 monitor v březnu Mission in Ethiopia/Eritrea) Eritrea 2001 Gruzie Gruzie 2 voj. monitoři členové mise, mise trvá od ledna 1994 Náhorní Karabach Náhorní 1 monitor, člen voj. části mise, Karabach mise trvá od července 1994 Bosna a Hercegovina Sarajevo, 2 členové štábů reg. Banja Luka spolupráce, mise trvá od Chorvatsko Zadar, Knin, Slavonie ledna monitoři voj. části mise v regionech, mise trvá od listopadu 1997 Čečensko Groznyj 1 důstojník, člen asistenčního týmu, mise trvá od září 1998 Albánie Albánie jeden monitor, mise trvá od března 1998 Kosovo Kosovo jeden monitor, mise skončila

8 Mise WEU v únoru 2000, obnovena od března 2001 MAPEXT-Albánie Albánie 2 prac. zdrav. služby AČR, mise trvá od srpna 1998 Poznámka: Od roku 1989 působilo již celkem více než 820 vojenských pozorovatelů, monitorů a specialistů ve 30 misích UN, EU, OSCE a WEU. Včetně období před rokem 1989 je to již téměř 50 různých misí (od roku 1953 DOZORČÍ KOMISE V KOREI). M. Čech PS 4: MÍROVÉ POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ SLUŽBY ARMÁD NATO A PFP Úvod do pracovní skupiny Úvodem si dovolím definovat obsah působení této pracovní skupiny. Půjde o vyhodnocování informací a filatelisticky zajímavých materiálů z oblasti POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ SLUŽBY OZBROJENÝCH SIL v mírové době s vazbou na Severoatlantickou alianci (NATO) a to jak členských armád, tak i ze zemí partnerství pro mír (PfP). Tato oblast je již řadu let ve sběratelském zájmu zejména filatelistů z členských zemí NATO. Vrcholově byl také založen centrální klub při NATO pod názvem NATO POSTAL HISTORY (NPH), který byl založen panem Arne V. Rasmussenem. Klub vydává periodický zpravodaj a sestavuje speciální katalog. Současný vydavatel pan Uwe Kensing z Lucemburska nás požádal o spolupráci a bude zajisté velmi prospěšné aktivity PS 4 koordinovat s tímto klubem. Jen pro zajímavost uvádím, že v novém katalogu NPH jsou již evidovány tři položky České republiky související s filatelistickými doklady ke dni vstupu ČR do NATO tedy k Dnes tedy naznačím, jak by bylo možné filatelisticky zpracovávat informace o poštovní a kurýrní službě české armády, byť AČR v současné (mírové) době nemá vlastní vojenskou polní poštu. Poštovní a kurýrní služby v AČR jsou realizovány takto: Základním (prvním) článkem SBĚRNÝM MÍSTEM na všech stupních řízení a velení v AČR jsou SPISOVNY, které vybaví zásilky vyznačením ODESILATELE, poštovní adresou PŘÍJEMCE, popřípadě dalšími evidenčními znaky. Prvním místem poštovní služby jsou PODACÍ STANICE obvykle ve všech větších posádkových městech. Každá podací stanice má smluvně dohodnutý další postup poštovních zásilek s místně příslušnou poštou České pošty ( ČP), která zajišťuje odesílání i dosílání poštovních zásilek dle zákona o poštovních službách. Podací stanice je dle smlouvy s ČP vybavena v podstatě tak, jako každá jiná civilní pošta. Pro realizaci poštovní přepravy však předává vybavené zásilky smluvní poště ČP. Pro dokreslení uvádím příklad podacích stanic v Praze: Podací stanice Praha 6 Dejvice má dvě smluvní pošty a to

9 POŠTA PRAHA 6 stroj. razítko ; POŠTA PRAHA 614 stroj. razítko Podací stanice Praha 9 Kbely má smluvní poštu POŠTA PRAHA 97 stroj. razítko Filatelisticky lze dokumentovat členství ČR/AČR v NATO nejméně třemi základními položkami: 1. Známka ke vstupu do NATO (Pofis č. 213); 2. FDC ke vstupu do NATO; 3. Strojové razítko s kašetem ke vstupu do NATO, které je na podací stanici v Praze 6 a 614 používáno dodnes. Ostatní podací stanice AČR (včetně Praha Kbely) používají strojová razítka s kašetem MINISTERSTVO OBRANY ČR. Ke dni vstupu ČR do NATO byla vydána známka (4,60 Kč) a FDC. Logo AČR na strojovém razítku Podací stanice MO Praha 6 č Logo AČR na strojovém razítku Podací stanice MO Praha 614 č Klasické logo MO, používané na všech podacích stanicích v AČ R ( do by lo též používáno na podacích stanicích Praha 6 a Praha 614). M. Čech

10 PS X: HISTORICKÉ POLNÍ POŠTY (do r. 1945) Polní pošty Československé armády v roce 1938 (podskupina 4) Stejně jako dnes ani v období první republiky neměla armáda v míru organizovánu polní poštu. V rámci mobilizačního plánování však byly rozpracovány polní poštovní služby do všech detailů. Dnes uvádíme souhrnný přehled o Válečné složení vyšších jednotek od do podle dokumentu čj Mob-Hl. št. / 1. odd Vyhláškou z byl stanoven mobilizační den na ; Vyšším jednotkám krytu byla stanovena připravenost na 4. mobilizační den, což bylo datum ; Podle nařízení MNO měla POLNÍ POŠTA z mobilizovaných sil zahájit činnost v poli dnem ; Výnosem MNO čj /Taj/IV. odd měly být VOJENSKÉ POLNÍ POŠTY zrušeny ke dni ; Činnost polních pošt, dokumentované daty před mohla souviset s vlastní iniciativou některých zmobilizovaných pošťáků, nebo s dodatečným antidatováním lístků polní pošty; Činnost polních pošt s daty po vesměs souvisela se zvláštní situací na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, kde se některé jednotky aktivně podílely na odtržení Slovenska od Českých zemí (budoucího Protektorátu). Krycí název Útvar Polní pošta č. Stanoviště velitele Adam hraniční pásmo XV 39 Banská Bystrica a) Aleš 7. divize 19 Zábřeh Alfons hraniční oblast Košice Arbes 19. divize 31 Třebíč Bernolák 20. divize 32 Mutěnice Bezruč 5. divize 17 Strakonice Blažej hraniční oblast 31 1 Veselí Mezimostí b) Blodek 17. divize 29 Sobotka Bořivoj hraniční oblast 34 4 Jaroměř Cyril hraniční oblast 38 8 Brno Dalibor hraniční pásmo XI 35 Praha David 3. rychlá divize 51 Levice Dobrovský 11. divize 23 (Lovinobaňa) Dominik hraniční oblast 33 3 Mladá Boleslav Dvořák II. sbor 42 Mladá Boleslav Erben 18. divize 30 Kladno Fajnor 12. divize 24 (Vsetín) Ferdinand hraniční pásmo XVI 40 Košice Fibich 14. divize 26 Třešť Florián hraniční oblast 37 7 Šternberk Hálek III. sbor 43 Jihlava Havlíček I. armáda (zem. vel.) 54 (53) Kutná Hora Třídírna pol. pošt 1 Kutná Hora Heyduk 4. divize 16 Hradec Králové Hodža 9. divize 21 Nové Mesto nad V. Holeček 3. divize 15 Mšeno

11 Hurban VII. sbor 47 Vráble Hviezdoslav 22. divize 34 Žilina Jablonský 16. divize 28 Ružomberok Jánošík 15. divize 27 Senica Jaromír skupina 2 13 Želetava Jaroslav viz Adam 39 Jirásek II. armáda (zem. vel.) 56 (55) Olomouc třídírna pol. pošt 2 Olomouc Kalvoda 6. divize 18 Pohořelice Karol hraniční oblast Užhorod Kazimír 1. rychlá divize 49 Pacov Kolár V. sbor 45 Valašské Klobouky Mácha 2. divize 14 Plzeň Mánes 8. divize 20 Moravský Beroun Medard hraniční oblast Banská Bystrica Mikuláš hraniční oblast 32 2 Plzeň Myslbek IV. sbor 44 Litovel Neruda IV. armáda (zem. vel.) 60 (59) Brno třídírna pol. pošt 4 Brno Ondřej 2. rychlá divize 50 Jaroměřice Otakar hraniční pásmo XII 36 Hradec Králové Palacký hlavní velitelství 61 Vyškov Ústředna polních pošt 6 Vyškov Prokop hraniční oblast 36 6 Šumperk Přemysl velitelství okrsku Praha 62 Praha Břevnov Rafael hraniční oblast 39 9 Galanta Rázus VI. sbor 46 Soběslav Roháč letecká brigáda (53)? Čáslav Rostislav hraniční pásmo XIII 37 Hranice Smetana I. sbor 41 Votice Svatopluk hraniční pásmo XIV 38 Brno Šafařík 21. divize 33 Veselí nad M. Štefánik III. armáda (zem. vel) 58 (57) Kremnica třídírna pol. pošt 3 Kremnica Tajovský VIII. sbor 48 Uherské Hradiště Tomašík 10. divize 22 (Krupina) Tyl hl. velitelství/5.odd. Přerov Ústředna polních pošt 6 Přerov Úprka 13. divize 25 (Humpolec) Vítězslav hraniční oblast 35 5 Vamberk Vlastimil skupina 1 63 Rakovník Vlk skupina 4 Benešov Tábor (64) Votice Vojtěch 4. rychlá divize 52 Soběslav Poznámky: a) 2. října změněn krycí název na Jaroslav v obavě, že původní krycí název je prozrazen b) dnes Veselí nad Lužnicí c) Stanoviště velitele uvedeno k 30. září 12:00 hodin. Pokud je stanoviště velitele v závorce, znamená to, že velitelství do tohoto místa ještě nedorazilo

12 Přidělení polních pošt se v mobilizaci dílčím způsobem lišilo od původního plánu. Podle č. j Taj. hl. št./1 odděl došlo k následujícím odchylkám: polní pošty 55 a 56 předěleny velitelství IV. armády, polní pošta 59 přidělena velitelství III. armády, polní pošta 60 přidělena Hlavnímu velitelství, polní pošta 61 přidělena velitelství II. armády, polní pošta 64 přidělena velitelství II. armády (neuvedena v Přehledu válečného složení vyšších jednotek, vytvořil ji telegrafní prapor 6), třídírna polních pošt 2 přidělena velitelství IV. armády, třídírna polních pošt 4 přidělena velitelství III. armády, třídírna polních pošt 5 přidělena velitelství II. armády (neuvedena v Přehledu válečného složení vyšších jednotek ). PS 6: REDAKČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Podzimní valná hromada Čech / Minařík V sobotu se uskutečnila 2. valná hromada SPP. Konala se v Praze 6 v Domě armády Praha, které zúčastnil též RNDr. Špaček a Ing. Langhammer za ČMS PH a náš člen ze Slovenska p. Novosad. Dopoledne po vzájemném představení byl zahájen hlavní program spojený s organizací a provozem SPP. K datu setkání máme 51 členů z toho 25 členů z ČR a 4 ze Slovenska. Po zprávě o činnosti a rozpravě bylo rozhodnuto: - vyzvat členy k aktivnější spolupráci s tvorbou informací SPP (články, dotazy, připomínky); - od roku 2002 vybírat členský příspěvek ve výši 100 Kč na režijní náklady SPP pro celoroční aktivity (ČR a Slovensko); - na základě předběžného dohovoru předpokládáme účast exponátem PP na mezinárodní výstavě SBĚRATEL 2002 v r v Praze; - zahájit další jednání na uspořádání mezinárodního srazu v r v Praze za účasti klubů PP z Německa, Rakouska a zahraničních členů SPP; - po úspěchu první písemné nabídky pokračovat s dalšími vždy s vyústěním k datu konání pololetní valné hromady (nabídnuté celistvosti zašlete správci p. Michlovi nejpozději do ). Na závěr akce proběhla výměnná burza. L. Bártík Všem našim èlenùm a jejich rodinám pøejeme pøíjemné vánoèní svátky a š astné vykroèení do roku POLNÍ POŠTY, INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT, číslo 3 (3), 2001 Vychází jako příloha zpravodaje POSTILION vydávaného Českomoravskou společností pro poštovní historii při SČF Redaktor: Leoš Bártík, P. O. Box 100, Praha 6 Internetová adresa SPP: