Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích"

Transkript

1 NA CESTĚ INTEGRACE

2 Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských pozorovatelů do misí Organizace spojených národů UNAVEM v Angole a UNTAG v Namíbii počátkem roku V současnosti jsou vojenští pozorovatelé a odborníci Armády České republiky vysíláni k působení v zahraničí na základě požadavků mezinárodních vládních organizací. Charakteristika vojenského pozorovatele Vojenský pozorovatel je neozbrojeným členem mnohonárodní jednotky v rámci vojenské části mírové mise. Jeho hlavní úkoly závisí na mandátu a charakteru konkrétní mise, nejčastěji se jedná o dohled nad dodržováním příměří po uzavření mírové dohody mezi znepřátelenými stranami ozbrojeného konfl iktu. Základní zásadou práce vojenského pozorovatele je absolutní nestrannost při monitorování politické, vojenské a bezpečnostní situace v oblasti a při prosazování mandátu mise. Vojenský pozorovatel aktivně spolupracuje s vládními i nevládními humanitárními organizacemi působícími v dané zemi. Jako zprostředkovatel jednání znepřátelených stran často už svou přítomností významně přispívá ke zklidňování napětí a k řešení vzájemných sporů neozbrojenou cestou. Na rozdíl od příslušníků ozbrojených složek mírových misí však nemá nikdy pravomoc přímo do konfl iktu zasahovat. Skutečnost, že se vojenský pozorovatel pohybuje v krizových oblastech světa v nepočetném týmu, v uniformě a beze zbraně, znamená pro jeho práci i riziko nejvyšší ohrožení života. Mise Organizace spojených národů UNGCI (UNITED NATIONS GUARDS CONTINGENT IN IRAQ) Ochranné jednotky UNGCI byly zřízeny na základě Memoranda o porozumění mezi Organizací spojených národů a vládou Iráku k zabezpečení ochrany pracovníků humanitárních organizací a vytvoření pocitu bezpečí pro Kurdy a šíity. Jednalo se o specifickou misi humanitárního charakteru, která neměla pozorovatelský charakter. Příslušníci AČR byli vysíláni na funkce ve struktuře ochranných jednotek. Naše účast v misi UNGCI byla zahájena v roce 1991 a trvala až do dubna UNOMIG (UNITED NATIONS OBSERVER MISSION IN GEORGIA) Mise UNOMIG byla ustanovena rezolucí č. 858 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ke dni 24. srpna K základním úkolům patří stabilizace situace mezi Gruzií a separatistickou Abcházií, dohlížení na dodržování příměří a monitorování procesu stahování vojsk Gruzie z Kodorského údolí. Mise má i humanitární charakter, kdy vedle přímé humanitární pomoci zabezpečuje i návrat uprchlíků na území Abcházie. 151

3 Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Vojenští pozorovatelé mise UNOMIG monitorují operace mírových sil OSN, které jsou v Gruzii představovány výhradně kontingentem Ruské federace. První skupina 5 vojenských pozorovatelů AČR byla do oblasti vyslána v říjnu UNMOT (UNITED NATIONS MISSION OF OBSERVERS IN TAJIKISTAN) Pozorovatelská mise Organizace spojených národů byla v Tádžikistánu zřízena v roce 1994 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č Tento mandát byl rozšířen rezolucí č v roce Zadáním mise byla asistence při práci komise tvořené zástupci vlády a opozice v Tádžikistánu. V červnu 1998 došlo k posílení o některá národní zastoupení včetně České republiky. Mise UNMOT úspěšně naplnila úkoly dané jejím mandátem a v roce 2000 byla ukončena. UNPREDEP (UNITED NATIONS PREVENTIVE DEPLOYMENT FORCE) Síly preventivního nasazení Organizace spojených národů působily na území bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Jednalo se tzv. misi II. generace, plnící úkoly charakteru preventivní diplomacie v příhraničních oblastech země v letech 1995 až Hlavním úkolem mise UNPREDEP bylo sledování zdrojů možné destabilizace v oblasti působení. UNMOP (UNITED NATIONS MISSION OF OBSERVERS IN PREVLAKA) Pozorovatelská mise Organizace spojených národů byla na poloostrově Prevlaka (Chorvatsko) zřízena v roce Hlavním zadáním mise UNMOP bylo monitorování bezpečnostní situace na hranici mezi územím Chorvatska a Černé Hory. V listopadu 1996 byla mise posílena o některá další národní zastoupení včetně České republiky. Mírová mise UNMOP byla UNAMSIL (UNITED NATIONS OBSERVERS MISSION IN SIERRA LEONE) Mise UNAMSIL byla ustanovena Radou bezpečnosti OSN ke dni 22. října 1999 rezolucí č Mise byla rozšířením a nástupcem pozorovatelské mise OSN UNOMSIL, která ve Sierra Leone sledovala vývoj vojenské a bezpečnostní situace od roku V roce 2000 došlo na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č ke změně a dalšímu rozšíření mandátu, byl navýšen i počet příslušníků mise. Další významné početní rozšíření proběhlo v roce K základním úkolům mise UNAMSIL patří spolupráce s vládou Sierra Leone a dalšími stranami na implementaci mírové smlouvy. Mise vykonává dohled nad procesem postupného odzbrojování země. Svým programem podporuje plán demilitarizace ozbrojených skupin a napomáhá při následné reintegraci jejich příslušníků do civilní společnosti. UNAMSIL dále zodpovídá za zabezpečení svobody pohybu pracovníků OSN v oblasti. První skupina 5 vojenských pozorovatelů AČR byla do mise UNAMSIL vyslána v říjnu UNMIK (UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO) Mise UNMIK působí na území Kosova na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č ze dne 10. června Nejedná se o klasickou pozorovatelskou misi OSN. Mise UNMIK má civilněsprávní charakter a svou činností podporuje humanitární programy realizované na území Kosova. Příslušník AČR vyslaný do mise UNMIK nepůsobí v úloze vojenského pozorovatele, ale plní úkoly styčného důstojníka mezi velením mise UNMIK a jednotkami KFOR. První příslušník AČR

4 První skupina 2 vojenských p telů AČR byla do UNMEE vyslán UNMIL (UNITED NATIONS MISSIO LIBERIA) Mise UNMIL byla ustanovena Rady bezpečnosti OSN č. 150 s cílem podporovat realizaci S o zastavení palby a napomáhat ro mírového procesu v zemi. K dalším lům mise patří zabezpečování oc pracovníků a majetku OSN, podpo manitárních aktivit v oblasti a spolu při činnostech organizací chrán lidská práva. Mise UNMIL v rámci svého man asistuje při reformě bezpečnost složek v Libérii, včetně výcviku nár policie a pomoci při restrukturali armády. Příslušníci Armády České repub v oblasti působili už v rámci m UNOMIL od prosince 1993 do srp Do mise UNMIL byla první rota vojenských pozorovatelů AČR vyslá v roce MONUC (MISSION DE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) Mise MONUC byla ustanovena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č ke dni 30. listopadu Základním předpokladem byla Dohoda o ukončení palby, podepsaná v Lusace v červenci téhož roku. Dohodu podepsali zástupci Konžské demokratické republiky a pěti dalších afrických států. V roce 2000 došlo k výraznému posílení mandátu a rozšíření počtu příslušníků mise, takže se v současné době jedná o jednu z nejrozsáhlejších misí v rámci OSN. K základním úkolům mise MONUC patří dohled nad dodržováním příměří mezi místními znepřátelenými skupinami povstalců a vládními vojsky, vykonávání funkce určitého prostředníka při vzájemných jednáních a pomoc při postupné demilitarizaci a repatriaci vojáků ostatních států působících na území Konga. V rámci mise také probíhá program pro reintegraci bývalých příslušníků ozbrojených sil. První skupina vojenských pozorovatelů AČR byla do Konžské demokratické republiky vyslána v květnu UNMEE (UNITED NATIONS MISSION IN ETHIOPIA AND ERITREA) Pozorovatelská mise UNMEE byla zřízena k vytvoření atmosféry důvěry mezi Etiopií a Eritreou a k přípravě Vojenské koordinační komise. Mise byla ustanovena ke dni 31. července 2000 a v současné době působí na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č ze dne 15. března K hlavním úkolům UNMEE patřilo monitorování odchodu eritrejských a etiopských vojsk z nárazníkového pásma a kontrola dodržování příměří. Na základě rozšíření mandátu zabezpečuje mise v současné době v určené oblasti bezpečnost a organizuje odminovací práce. Mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě V Náhorním Karabachu Zadání mise zaměřené na dohled nad průběhem voleb a dalším vývojem v oblasti bylo obdobné jako v případě mise OBSE na území Gruzie. Důstojník Armády České republiky plnil úkoly v pozici field assistant vedoucího mise. Účast České republiky v misi byla ukončena v říjnu V Bosně a Hercegovině Mise OBSE pracovala formou regionálních velitelství. Na území Bosny a Hercegoviny působila od počátku roku Armáda České republiky obsazovala několik míst ve struktuře velení na základě klíče rotace národních kontingentů. K obecným úkolům mise patřila regionální stabilizace, příprava, zabezpečení a dohled nad provedením svobodných voleb a pomoc při vytváření ústavních orgánů a zákonů. Úkolem vojenské části mise byla asistence při uvádění závěrů Daytonské konference do praxe, tzn. dohled nad kontrolou zbraní, vytváření důvěry a bezpečnosti ve vojenské oblasti. Základem bylo zprostředkování jednání mezi bývalými válčícími stranami a pomoc při organizování inspekcí vojenských útvarů. Mise byla ukončena v roce V Chorvatsku Mise OBSE prováděla asistenci a expertizy na poli ochrany lidských práv a práv příslušníků národnostních menšin. Mise dále monitorovala výstavbu a řádnou funkci demokratických institucí, procesů a mechanismů. Příslušníci Armády České 153

5 Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích republiky působili v Chorvatsku zpravidla ve funkcích monitorů dohlížejících na dodržování lidských práv. Do května 2001 se v oblasti vystřídalo 11 českých monitorů. V Čečensku Ve struktuře asistenční skupiny OBSE působil 1 příslušník Armády České republiky od září 1998 do dubna V Albánii Příslušník Armády České republiky působil v rámci mise OBSE od ledna 1999 do února Vykonával funkci monitora. KVM Kosovo (KOSOVO VERIFICATION MISSION) Mise řízená OBSE, jejímž úkolem byl dohled nad situací v Kosovu v době rostoucího napětí na jaře Misi KVM se nepodařilo zadaný úkol úspěšně naplnit, situace vyvrcholila kosovskou krizí a příchodem vojsk KFOR. Do oblasti bylo postupně vysláno 8 příslušníků AČR, z toho 7 se v březnu 1999 vrátilo zpět, jeden zůstal ve funkci styčného důstojníka v rámci mise OBSE v Albánii. V Kosovu Po ukončení mise KVM Kosovo působil v oblasti Kosova jeden příslušník AČR v době od března 1999 do února Později přišel další příslušník AČR z mise OBSE v Albánii. V září 2001 byla mise OBSE v Kosovu ukončena. V Gruzii Mise OBSE byla zřízena v roce 1999 v souvislosti s celkovým vývojem situace v oblasti. V prosinci téhož roku byl mandát mise rozšířen o sledování hranic. Mise napomáhá rozvoji demokratických institucí, dohlíží na dodržování lidských práv a snaží se o eliminaci napětí v oblasti. Mise OBSE v Gruzii dále vykonává dohled nad urovnáním gruzínsko-osetinského konfl iktu a podporuje dialog při stanovování politického statusu jižní Osetie. V současnosti působí příslušník Armády České republiky na funkci border monitor. Mise Západoevropské unie MAPEXT (EXTENDED MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT) V rámci mise MAPEXT působil od srpna 1998 na území Albánie lékařský tým. Úkolem mise bylo zabezpečit odbornou pomoc a dostatek instruktorů pro výcvik policie. Účast České republiky v misi byla ukončena v červnu 2001.

6 Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Název mise Oblast UNGCI Irák UNAMSIL Sierra Leone UNMEE Etiopie/Eritrea MONUC Konžská dem. rep UNMOP Prevlaka (Chorvatsko) UNPREDEP Makedonie 1 UNMIK Kosovo UNMIL Libérie 3 UNOMIG Gruzie UNMOT Tádžikistán 2 2 OBSE Albánie OBSE Bosna a Hercegovina OBSE Gruzie OBSE Náhorní Karabach OBSE Chorvatsko OBSE Čečensko KVM Kosovo 7 OBSE Kosovo MAPEXT ZEU Albánie

ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS

ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS Oldřich BUREŠ, Lenka DUŠKOVÁ * Abstrakt Článek poskytuje analýzu účasti českých vojáků v operacích OSN na udržení

Více

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3.

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3. OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 31 1. Česká republika a Evropská unie... 31 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 46 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 56 2.

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Dne 27.9. vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek ve všeobecné rozpravě hlav států a vysokých představitelů členských zemí OSN při příležitosti zahájení

Více

VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY VYBRANÉ ASPEKTY PROCESU ZMĚN ŠVÉDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Mgr. Jan ONDŘEJKA Anotace: V současné době probíhá řada změn

Více

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Jiří Víšek Policejní akademie České republiky v Praze Email: visek@polac.cz Anotace: Předkládaný článek, který nese název Odbor pro

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce

Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce Lidská práva a demokracie ve světě Zpráva O činnosti EU V roce 2011 Evropská unie, 2012 Tato zpráva je k dispozici on-line na adrese http://eeas.europa.eu Reprodukce je povolena s uvedením zdroje Fotografie

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

III. Zpráva o situaci v oblasti migrace

III. Zpráva o situaci v oblasti migrace III. Zpráva o situaci v oblasti migrace na územíčeské republiky v roce 2008 Praha 2009 Stručné shrnutí věcného obsahu zprávy Materiál podává objektivní informaci o migračních trendech a měl by sloužit

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 201 Michael Martinek Ministr Zaorálek přijal představitele Suverénního řádu Maltézských rytířů Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 3. října 201 setkal s velkokancléřem Suverénního

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

Bezpečná Evropa. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Druhý pilíř Evropské unie:

Bezpečná Evropa. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Druhý pilíř Evropské unie: Bezpečná Evropa Evropská unie je označována za hospodářského obra a politického trpaslíka. Spolupráce v tak citlivých oblastech, jakými jsou zahraniční, bezpečnostní či obranná politika, je stále v plenkách,

Více

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31.

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2014 (OR. en) 11258/14 POLGEN 105 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví Delegace Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady

Více

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová Obsah Úvodník Brigádní generál Ing. Aleš Opata...3 Přímé geograf ické zabezpečení a působení příslušníků Geograf ické služby AČR v zahraničních operacích a mezinárodních strukturách mjr. Ing. Jan Marša,

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ THE HUMANITARIAN AID ABROAD AFTER NATURAL DISASTERS CARRIED OUT BY USAR TEAMS Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz

Více