Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Od účtuje účetní jednotka podle vyhlášky č. 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtování zásob: způsob A, vedl. nákl. pořízení se neúčtují. Zásoby se oceňují průměrnými cenami.dhm je evidován nad 40tis Kč. Drobný HM od 3tis Kč do 40tis Kč včetně v operativní evidenci, je účtován při pořízení na účet 558.DNM je evidován nad 60tis Kč. Drobný NM od 7tis Kč do 60tis Kč včetně v operativní evidenci (účet 558).V podrozvaze je evidován drobný HM od 2tis. Kč do 3tis Kč včetně (účet 902). Drobný NM od 2tis. Kč do 7tis Kč včetně je evidován v operat.evidenci (účet 901).V podrozvaze je evidován majetek ve výpůjčce.organizace ve své vnitřní směrnici upravila přepočet cizí měny na Kč formou běžného kurzu. Reprod.pořiz.cena nebyla použita, ani metody ekvivalence. Majetek a závazky nebyly přepočítávány na reálné hodnoty. Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené.

2 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:12 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 1 2 OBDOBÍ Číslo Název položky Podrozvahový položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,70 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 3. Ostatní majetek 903 0,00 0,00 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 0,00 0,00 1. Vyřazené pohledávky 911 0,00 0,00 2. Vyřazené závazky 912 0,00 0,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp ,00 0,00 4. Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp ,00 0,00 5. Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6. Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění 944 0,00 0, Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění 945 0,00 0, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení 947 0,00 0, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení 948 0,00 0,00 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00

3 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp ,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp ,00 0,00 7. Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 0,00 0,00 8. Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 0,00 0,00 P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 0,00 0,00 7. Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní 978 0,00 0,00 8. Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní 979 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových 981 0,00 0, Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových 982 0,00 0, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0, Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0, Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení 985 0,00 0, Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00 P.VIII. Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00 5. Vyrovnávací účet k podrozvahových účtům , ,70

4 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:16 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 77358, ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 33102, ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0, ,00

5 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:20 A.6. Informace podle 19 odst. 5. písm. a) zákona (TEXT) K žádným významným událostem nedošlo. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) K žádným významným událostem nedošlo. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Není náplň. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Není náplň.

6 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:24 Číslo Syntetický Účetní období položky Název položky účet Běžné Minulé B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0,00 0,00 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 0,00 0,00 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0,00 0,00 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0,00 0,00

7 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:28 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 0,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti 0,00 0,00

8 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:32 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 - D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

9 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:36 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A I,II Veškerý hmotný a nehmotný majetek je veden v operativní 0.00 evidenci. B II Jiné pohledávky z hlavní činnosti zahrnují nedoplatky na 0.00 školném. Organizace nemá žádné obchodní pohledávky po splatnosti. B II Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou poskytnuty na energie a 0.00 vratnou kauci. Dohadné účty aktivní zahrnují náklady na rozpracovaný projekt spolufinancovaný z EU. B III Jednotka má zřízený jeden běžný účet na provozní účely a 0.00 jeden účet pro fond FKSP. Další běžný účet je účelový na financování projektu z EU. C II Fondy jsou využívány dle zákona, zejména na čerpání 0.00 provozních výdajů. Čerpán rezervní fond na pokrytí části přečerpaných (neuznatelných) nákladů grantového projektu. C II Organizace obdržela finanční dar společnosti WOMEN FOR WOMEN 0.00 na obědy, čerpání odpovídá skutečnému počtu odebrané stravy dle smlouvy. Čerpání bude pokračovat v roce D Organizace nemá žádné závazky po splatnosti. Žádné úvěry ani 0.00 půjčky nebyly organizací čerpány. D III Organizace přijala zálohy na transfer financovaný z EU. 0.00

10 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:40 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A Náklady na doplňkovou činnost se účtují odděleně a 0.00 samostatně na analytických účtech. C Celkový hospodářský výsledek organizace je kladný B I Organizace využila RF na pokrytí části přečerpaných 0.00 (neuznatelných) nákladů grantového projektu NC. Žádné mimořádné náklady a výnosy nebyly účtovány. B IV Organizace obdržela na svou činnost provozní příspěvek od 0.00 zřizovatele a transfer prostřednictvím Olomouckého kraje na přímé náklady na vzdělávání. B IV Organizace obdržela dotace z Operačního programu Vzdělávání 0.00 pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. B I Organizace obdržela finanční dar společnosti WOMEN FOR WOMEN 0.00 na obědy.

11 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:44 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka - Organizace není povinna sestavit přehled o finančních 0.00 tocích.

12 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:48 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka - Organizace není povinna sestavit přehled o změnách vlastního 0.00 kapitálu.

13 Fond kulturních a sociálních potřeb Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:53 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období A.I. Počáteční stav fondu 3866,13 A.II. Tvorba fondu 24917,26 1. Základní příděl 24917,26 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku ,00 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu 0,00 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 A.III. Čerpání fondu 15044,80 1. Půjčky na bytové účely 0,00 2. Stravování 11445,00 3. Rekreace 0,00 4. Kultura, tělovýchova a sport 0,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00 6. Poskytnutné peněžní dary 0,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 9. Ostatní užití fondu 3599,80 A.IV. Konečný stav fondu 13738,59

14 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :05:58 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období D.I. Počáteční stav fondu 16592,90 D.II. Tvorba fondu 34855,01 1. Zlepšený výsledek hospodaření 8962,01 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 4. Peněžní dary - účelové 25893,00 5. Peněžní dary - neúčelové 0,00 6. Ostatní tvorba 0,00 D.III. Čerpání fondu 11695,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 2. Úhrada sankcí 0,00 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0,00 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 5. Ostatní čerpání 11695,00 D.IV. Konečný stav fondu 39752,91

15 Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :06:02 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období F.I. Počáteční stav fondu k ,50 F.II. Tvorba fondu 601,00 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 601,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,00 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0,00 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku 0,00 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace 0,00 7. Převody z rezervního fondu 0,00 F.III. Čerpání fondu 0,00 1. Financování investičních výdajů 0,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0,00 3. Odvod do rozpočtů zřizovatele 0,00 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0,00 F.IV. Konečný stav fondu 6230,50

16 Stavby Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :06:10 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,00 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 0,00 0,00 0,00 0,00 G.6. Ostatní stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Pozemky Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :06:17 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.4. Zastavěná plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 H.5. Ostatní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :06:22 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0,00 0,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

19 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení: :07:16 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0,00 0,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2015 14:10:29 Název účetní jednotky: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO Sídlo: Na výsluní

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více