V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Další rok existence Národního památkového ústavu, který vznikl v důsledku reformy veřejné správy splynutím dosavadních krajských odborných organizací státní památkové péče přinesl pro územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci pokračování podstatných organizačních a personálních změn. I rok 2010 se totiž nesl ve znamení restrukturalizace a systemizace celého Národního památkového ústavu, což se pochopitelně významně odrazilo i v činnosti našeho územního odborného pracoviště, směřované zejména k dalšímu snižování personálního stavu a hledání adekvátních úsporných organizačních opatření, které probíhalo vedle plnění náročných hlavních a mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem. Začátek roku již tradičně přinesl vyhodnocování soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O vítězství města Přerova v krajském kole, které se do soutěže přihlásilo poprvé, rozhodla dle komise složené ze zástupců olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva pro místní rozvoj dlouhodobá promyšlená koncepce obnovy památkové zóny, spolupráce s pro věc zaujatými odborníky, samosprávou a občany, a také nejlépe formálně i obsahově zpracovaná přihláška. Přestože další přihlášená města Olomouc ani Prostějov do celostátního kola soutěže nepostoupily, také jejich úsilí na obnovu historických center komise ocenila. Další významnou akcí začátku roku byl opět veletrh Renova Nejohroženějším památkám byla věnována expozice našeho pracoviště, která návštěvníkům výstavy přiblížila přehled 36 nejohroženějších a dosud nevyužitých historických objektů v Olomouckém kraji. Hrady a zámky ve správě olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu vstoupili do nové návštěvnické sezóny velikonočními výstavami a prohlídkami, kterým předcházela 25. března tisková konference, informující veřejnost o bohatství chystaných kulturních akcích roku. Společně se zahájením letošní plné turistické sezóny byly poslední dubnový den na zámku ve Velkých Losinách představeny také dvě novinky: haptický (hmatový) model této národní kulturní památky a videoprohlídka s průvodkyní ve speciálním sálku. Zámek a jeho interiéry se tak staly v nejvyšší možné míře přístupné handicapovaným nevidomým a slabozrakým i lidem na vozíčku. Dřevěný model umístěný ve vstupních prostorách zámku před pokladnou vyrobili studenti střední řezbářské školy v Tovačově. Model doplňují informace o popisu a historii objektu v tištěné formě i v Braillově písmu. Na rok 2010 připadlo také 20. výročí zpřístupnění Souboru staveb lidové architektury, známého jako Hanácký skanzen. Bohaté a stále doplňované sbírky skanzenu jsou zaměřeny na běžný život lidí v hanácké dědině, s ukázkami života zemědělské rodiny. Mimořádná hodnota této expozice v rámci České republiky je dána také tím, že se jedná o skanzen in situ, tedy na původním místě v Kameníčkově gruntě č.p. 54. V uplynulém roce jsme se také organizačně podíleli na uskutečnění dvou významných celostátních odborných seminářů, které se setkali se značným kladným ohlasem. Ve dnech 22. a 23.dubna proběhl ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českým národním komitétem ICOMOS, Muzeem umění v Olomouci a Výstavištěm Flora pracovní seminář s exkurzí na téma Komponovaná krajina a možnosti její obnovy a zachování. V měsíci červnu potom ve dnech 8. až další specializovaná konference stavebněhistorických průzkumů, věnovaná zámeckým areálům, pořádaná ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum. Přes značné množství odborných úkolů včetně vědeckovýzkumných, ale také zmíněných organizačních změn, mezi něž je třeba započítat přípravu na předání funkce ředitel od , se podařilo udržet územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci stabilní a akceschopné, připravené řešit kontinuálně náročné úkoly dalšího roku i ve změněných ekonomických podmínkách. Mgr. Pavel Konečný ředitel 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Olomouci Horní náměstí 25, Olomouc, telefon: , fax: , IČ DIČ CZ Způsob zřízení organizace: Národní památkový ústav vznikl k 1. lednu 2003 jako státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. NPÚ vznikl splynutím dříve samostatných odborných organizací, Státních památkových ústavů s působností v bývalých krajích, v jednu příspěvkovou organizaci. Činnost této organizace upravuje výše zmíněný zákon, ale také vyhláška MK ČR č. 66/1988 Sb., Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1. Vedoucí pracovníci: Mgr. Pavel Konečný, ředitel, Mgr. František Chupík, zástupce ředitele, náměstek pro výkon památkové péče , Ing. Marcela Tomášková, náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Jana Raiskubová, provozně ekonomický náměstek , PhDr. Zdenka Bláhová, vedoucí odboru péče o památkový fond , Mgr. Miroslav Papoušek, vedoucí oddělení specialistů , Ing. Dalibor Buršík, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS , Mgr. Iva Orálková, vedoucí oddělení evidence a dokumentace , PhDr. Pavel Michna, vedoucí odboru archeologie , Mgr. Richard Zatloukal, vedoucí oddělení archeologických výzkumů , Mgr. Pavel Šlézar, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,55 nad ,09 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,00 Vyučen ,00 Střední odborné ,91 Úplné střední ,36 Úplné střední odborné ,95 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 16 Odchody 15 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 6 7 Celkem Celkový průměrný plat Celkový průměrný plat činí ,- Kč. 6

7 Poradní orgány ředitele Památková rada PhDr. Jitka Balatková, historička, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc; doc. ing. Antonín Buček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně; doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, architekt, Girsa AT s. r. o., Ateliér pro rekonstrukce historických staveb; ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ; prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, Ústav dějin umění AV ČR; PhDr. Bohdan Kaňák, historik, ředitel, Státní okresní archiv Olomouc; ing. Vítězslav Koukal, CSc., etnograf, ředitel, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., architekt, NPÚ ÚOP v Ostravě; PhDr. Miloš Melzer, CSc., etnograf, Šumperk; doc. PhDr. Karel Müller, historik, heraldik, ředitel, Zemský archiv v Opavě; PhDr. Tomáš Niesner, historik, Muzeum v Bruntále; ing. arch. Milan Obenaus, MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.; PhDr. Marek Perůtka, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Miloš Stehlík, historik umění, Brno, prof. Dr. ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., katedra ekologie PVF Univerzity Palackého; doc. PhDr. Josef Štulc, historik umění, NPÚ, ústřední pracoviště; prof. PhDr. Milan Togner, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Ústav antropologie PVF Masarykovy univerzity, Brno; prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik architektury, ředitel, Muzeum umění Olomouc; ing. arch. Blanka Zlamalová, architektka, Olomouc; tajemník rady: PhDr. Pavel Michna. Archeologická komise Poradní orgán pro zvýšený odborný dohled a koordinaci Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v Olomouci. PhDr. Vladimír Goš, CSc., předseda komise; PhDr. Josef Bláha, člen komise; doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., člen komise; PhDr. Pavel Michna, tajemník komise. 2 Náplň a rozsah činnosti Územní odborné pracoviště v Olomouci existuje od roku 2003 s působností v Olomouckém kraji. Počet vybraných skupin památkové ochrany k : Památka UNESCO 1 Národní kulturní památky 14 Kulturní památky nemovité Kulturní památky movité Městské památková rezervace 2 Vesnická památková rezervace 1 Městské památkové zóny 15 Vesnické památkové zóny 9 Spolupráce s krajskou komisí ministra kultury České republiky pro nakládání s památkovým fondem v Olomouckém kraji (zasedající 4 x ročně) ve složení: Mgr. Radovan RAŠŤÁK, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje předseda komise PhDr. Jindřich GARČIC, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Krajský úřad Olomouckého kraje RNDr. Ladislav ŠNEVAJS, náměstek primátora, Statutární město Olomouc Mgr. Vlasta KAUEROVÁ, vedoucí oddělení památkové péče, Magistrát města Olomouc Mgr. Pavel KONEČNÝ, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc místopředseda komise Mgr. František CHUPÍK, územní konzervátor Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Olomouc Mgr. Štěpán SITTEK, oddělení památkové péče, Arcibiskupství olomoucké Mgr. Djamila KRÁLÍKOVÁ, ředitelka Sekretariátu Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Mgr. Jaromír SEDLÁK, starosta města Šternberk Ing. Miroslav KOPŘIVA, CSc., starosta obce Velké Losiny Ing. Miroslav PŘIKRYL, starosta města Lipník nad Bečvou JUDr. Václav Hájek, tajemník Komise, NPÚ ÚOP v Olomouci 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2010 Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Hranice Jeseník Konice Lipník Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh Krajský úřad v Olomouci Celkem předběžné podmínky a konzultace při přípravě památkové obnovy odborná pomoc vlastníkům připravujících materiály pro státní programy a krajské programy drobné průzkumy stratigrafie barevnosti při obnově fasád a drobné průzkumy konstrukcí krovů pro vlastníky KP Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Konzultace odborných akcí, poskytování podkladů, v rámci programů i mimo ně. Referát MIS a GIS spolupracoval s Krajským úřadem Olomouckého kraje při zajišťování podkladových katastrálních map pro potřeby GIS NPÚ (digitalizace výstupů Obnovy identifikace nemovitých kulturních památek, identifikace plošných památkově chráněných území). Dále referát MIS a GIS spolupracoval s některými úřady obcí s rozšířenou působností při konzultacích plošných rozsahů památkově chráněných území (Magistrát města Olomouce, Městský úřad v Šumperku). Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy KP s předn. zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR: Odborný dohled v průběhu stavební obnovy konkrétních akcí, včetně akcí zařazených do státních programů. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy KP určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče: Havarijní program konzultace podmínek, přijímání žádostí o zařazení do programu, kompletace podkladů, kontrola, posouzení naléhavosti a výběr k doporučení MK, odborný dohled a konzultace v průběhu prací, hodnocení výsledků. Program záchrany architektonického dědictví odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Program regenerace MPR a MPZ účast zástupců NPÚ OL v komisích programu regenerace, posouzení návrhů pro jejich doporučení, odborné konzultace a dohled v průběhu provádění. Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení,odborný dohled a konzultace v průběhu prací. 8

9 Zástupci ve výběrových komisích pro hodnocení objektů ucházejících se o dotaci z Programu obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro rok Program restaurování movitých kulturních poamátek odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Zástupci v komisích pro regeneraci městských památkových zón a městských památkových rezervací v jednotlivých regionech. Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1. Bělá pod Pradědem Jeseník Kostel sv. J. Křtitele Zlaté Hory Jeseník Kostel Jména Panny Marie Uhelná Jeseník Socha sv. J. Nepomuckého Zlaté Hory Jeseník Dům čp Dub nad Moravou Olomouc Sousoší sv. Floriána Olomouc město Olomouc Pavilon čp Olomouc Nová Ulice Olomouc Dům čp Slatinice Olomouc Kostel Nanebevzetí P. Marie Velký Týnec Olomouc Usedlost čp Brodek u Prostějova Prostějov Areál zámku čp Mořice Prostějov Areál zámku čp Vrchoslavice Prostějov Kostel sv. Michaela archanděla Hranice Přerov Evangelický kostel Všechovice Přerov Kostel Nejsvětější Trojice Všechovice Přerov Zámek čp Vyšehorky Šumperk Kostel Všech Svatých Mladoňov u Oskavy Šumperk Kostel sv. Mikuláše Postřelmov Šumperk Kaple sv. Prokopa Rejchartice u Šumperka Šumperk Kostel sv. Michala Úsov Šumperk Zámek čp Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Hustopeče nad Bečvou Zámek Restaurování a obnova oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, sanace vlhkosti, restaurování interiérové výmalby, obnova sklepení, stropů, šindelové střechy Dotace v tis. Kč Javorník Kostel sv. Kříže Obnova krovu a střešního pláště 425 Mohelnice Tvrz Kobylků Obnova stropů, statika 425 Mohelnice Hradební systém Obnova městských hradeb 420 Olomouc Kostel sv. Mořice Obnova krovu a střešního pláště, restaurování 460 Plumlov Zámek vysoký zámek Obnova interiéru omítky, podlahy, schodiště, restaurátorské práce 425 Šternberk Státní hrad Šternberk Obnova krovů, krytiny a stropů objektu A a C, oprava trhlin v obvod. zdech objektu B a C Velké Losiny Zámek Velké Losiny Kočárovna statické zabezpečení; domek zahradníka obnova krovu a střešní krytiny

10 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Zlaté Hory Kostel Nanebevzetí Panny Marie Dokončení obnovy krovu a střešního pláště 425 Zlaté Hory Kostel sv. Jana Křtitele Obnova interiéru oprava a restaurování vitráží a výmalby 500 Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón alokace dotací v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 1. Vidnava Dům čp. 10 Obnova střechy,oprava komínů Zlaté Hory Radnice čp. 80 Obnova vstupních a vnitřních dveří Zlaté Hory Dům čp. 89 Výměna oken Javorník Dům čp. 417 Obnova fasády a výměna oken Olomouc 6. Olomouc 7. Olomouc 8. Olomouc 9. Olomouc 10. Olomouc 11. Šternberk Ul. 8.května 29,čp. 501,ZŠ Komenium Tř. 1.máje č. o. 24, čp. 836, U černého koně Denisova ul. č. o. 35, čp. 291 Horní nám. č. o. 12, čp. 205 U černého psa ul. 28. října č. o. 7, čp. 461 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Slovenská ul. Olomoucká ul. čp Obnova fasád objektu oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken a dveří a další související práce Obnova uliční fasády oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování štukových prvků fasády a další související práce Statické zajištění dvorního traktu objektu a související práce Provedení odvlhčení zadní stěny ve dvorním traktu a související práce Výměna střešní krytiny v zadní části dvorního objektu klempířské konstrukce,další práce Obnova krovu a střechy Z a S strany kostela tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské práce, pokrývačské práce a související práce Oprava stropů a podlah, nátěr truhlářských konstrukcí, restaurování výmalby pracovny v I.NP a další související práce 12. Šternberk Ul.ČSA čp. 10 Repase 5 oken vč. nátěru a další související práce Uničov Městské opevnění Celková obnova, statické zajištění aj Uničov Dům čp. 29 Obnova uliční fasády Prostějov Kostel sv. J. Nepomuckého Obnova maleb Prostějov Dům čp. 198 Repase oken a dveří Prostějov Národní dům čp. 218 Obnova schodiště Lipník nad Bečvou Okruh městského opevnění Celková obnova jižní části bývalého městského opevnění Lipník nad Bečvou Dům čp. 617 Statické zajištění objektu, oprava omítek, podlah, oken, světlíku a nátěr fasády Hranice Městské hradby u domu 28. října Obnova kamenné hradby 30 čp Hranice Dům čp. 286, Komenského ulice Obnova fasády jižního průčelí Přerov Zámek čp. 1 Obnova (restaurování) piniové šišky, plastiky orla, a kamenných sloupů bývalého ochozu Potštát Zámek čp. 1 Obnova střechy dvorní části zámku

11 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 24. Tovačov Měšťanský dům čp. 13 Obnova čelní fasády domu včetně nátěru a obnova vnějších omítek dvorního traktu domu včetně nátěru Tovačov Fara čp. 160 Obnova krovu tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce, obnova střechypokrývačské Branná Kostel sv. Archanděla Obnova krovu a střechy tří arkádových kaplí Mohelnice Dům čp Obnova fasády a výměna oken Mohelnice Kostel sv. Tomáše z Canterbury Dokončení restaurování, obnova krovu a střechy kaplí Štíty Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova kostela Šumperk Dům čp. 437 Obnova fasády 339 Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Rataje č. p. 19 oprava dvorní fasády a oken Příkazy č. p. 54 restaurování oken a dveří Stará Ves č. p. 47 (fara) obnova schodiště Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bohdíkov kostel sv. Petra a Pavla 14 zastavení křížové cesty Mohelnice kostel sv. Tomáše soubor 20 dřevěných soch andělů Olomouc arcibiskupská rezidence soubor 2 gobelínů gobelín Útěk do Egypta Šternberk Státní hrad Šternberk soubor renesančních kožených tapet Velké Losiny Státní zámek Velké Losiny obrazy Řezník a Zámecká kuchyně 214,8 85 Štěpánov kostel sv. Vavřince varhany Tovačov kostel sv. Václava soubor dvou zpovědnic Velké Losiny kostel sv. Jana Křtilete 14 zastavení křížové cesty Olomouc dům Řepčínská 53/85 socha Ukřižovaný Kristus a dvě světice 287,2 127 Celkem

12 Přehled akcí programu Podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Památka/ archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dětovice Dětkovice výstavba RD 80 Litovel Litovel výstavba RD 15 Litovel Litovel výstavba RD 15 Majetín Majetín výstavba RD 14 Nový Malín Nový Malín výstavba RD 15 Olomouc-Droždín Droždín výstavba RD 16 Olomouc Olomouc - Hejčín výstavba RD 14 Olomouc - Svatý Kopeček Svatý Kopeček výstavby RD 15 Příkazy Příkazy výstavba RD 15 Slatinice Slatinice výstavba RD 15 Uničov Uničov výstavba RD 15 Celkem: 229 Akce stavebně-historických průzkumů za rok 2010 Akce Archivní a terénní průzkum; termín Autoři zhotovení Olomouc - klášter voršilek,dříve dominikánek, s kostelem sv.kateřiny, Kateřinská Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Bouzov, hrad - lesovna Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Velké Losiny, zámek - kočárovna Mgr.Richterová, Mgr. Vítek Pravidelná účast na kontrolních dnech u významných KP Celkem 405, z toho: okres Jeseník 76 okres Olomouc 148 okres Prostějov 45 okres Přerov 76 okres Šumperk 60 Změny v Olomouckém kraji za rok 2010 Okres Návrhy nemovitých kulturních památek Návrhy movitých kulturních památek Prohlášené nemovité kulturní památky Prohlášené movité kulturní památky Neprohlášené návrhy kulturních památek Zrušené kulturní památky Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem

13 Odbor evidence, dokumentace a is za rok 2010 Stav fondu nemovitých kulturních památek v olomouckém kraji k Počet podaných návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku 28 Počet podaných návrhů na zrušení památkové ochrany 61 Počet rozhodnutí o prohlášení věcí za kulturní památku 10 Počet rozhodnutí o zrušení památkové ochrany 1 Přírůstky stavebně-historických průzkumů 24 Přírůstky nálezových zpráv 52 Přírůstky restaurátorských zpráv 90 Přírůstky restaurátorských průzkumů 31 Přírůstky digitalizovaných fotografií Přírůstky publikací + periodika 519 Přírůstky plánové dokumentace 56 Přírůstky fotografií 937 Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval digitálních dokumentů vložením do Metainformačního systému NPÚ. Významné obnovné realizace na vybraných KP okres Jeseník Bernarice, hrobka Latzelů prohlášena za KP Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie obnova střechy, v projektové přípravě Horní Domašov, kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády a střechy, další etapa ukončena Horní Údolí, kostel sv. Jana Křtitele restaurace a rekonstrukce dekorativní výmalby presbyteria, dokončeno Hukovice, kaple Panny Marie celková obnova, v projektové přípravě Javorník, kostel sv. Kříže obnova střechy, další etapa dokončena Javorník, nám. Svobody č.p. 417 obnova fasády průčelí, dokončeno Javorník, Lidická č.p. 89 předláždění dvora, dokončeno Javorník, Polská č.p. 448 výměna střešní krytiny, dokončeno Javorník, Školní, Domov pokojného stáří stavební úpravy k energetickým úsporám, v projektové přípravě Jeseník, Dukelská č.p. 178, hotel Praděd obnova fasády domu, dokončeno Jeseník, Masarykovo nám. č.p. 167, radnice obnova fasády a vnitřní úpravy, dokončeno Jeseník, Tovární č.p. 176, Katovna sanace krovu a obnova šindelové krytiny, dokončeno Jeseník, Zámecké nám. č.p. 1, vodní tvrz úprava nádvoří, obnova vodní plochy, v projektové přípravě Jeseník, lavice od sochaře Engelberta Kapse prohlášena za KP Písečná, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, památník 1. oběti Prusko-rakouské války 1. etapa dokončena Rejvíz, kostel Jména Panny Marie obnova střechy, další etapa dokončena Rychleby, zřícenina hradu provedeny udržovací práce, umístění uměleckého díla v přípravě Skorošice, sousoší kalvárie restaurování sochy, 1. etapa dokončena Uhelná, kostel sv. Kateřiny úprava terénu po zavedení dešťové kanalizace, dokončeno Uhelná, socha sv. Jana Nepomuckého zrestaurováno Vidnava, Mírové nám. č.p. 10 obnova střechy, dokončeno Vidnava, kostel sv. Kateřiny obnova omítek v interiéru, dokončeno Vlčice, kostel sv. Bartoloměje obnova střechy a fasády věže, dokončeno Vojtovice, kostel sv. Ignáce odvodnění kostela, v projektové přípravě Zlaté Hory rekonstrukce uličního prostoru centra města, dokončeno Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova střechy kostela, další etapa dokončena Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 18 měšťanský dům, obnova střechy vč. světlíku a věžičky pro bleskosvod, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 22 oprava střechy a zadní fasády, v projektové přípravě Zlaté Hory, Polská č.p. 53 obnova boční fasády, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 89 obnova oken a fasád, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 84 obnova boční fasády, dokončeno 13

14 okres Olomouc MPR Olomouc, Denisova 11 obnova fasády, rekonstrukce provozovny MPR Olomouc, Denisova 17 oprava střechy, nadstřešních prvků a štítové zdi MPR Olomouc, Denisova 35 úprava dvorního traktu (1. etapa statické úpravy) MPR Olomouc, Dolní náměstí 12, měšťanský dům začala celková rekonstrukce (oprava střechy, fasády, výměna oken). MPR Olomouc, Horní náměstí 12, měšťanský dům dokončení opravy dvora a dvorních křídel včetně sanace vlhkosti a statického zabezpečení, nová dlažba v přízemí chodby hlavního objektu. MPR Olomouc, Kačení ulice statické zajištění a oprava prampouchů MPR Olomouc, nám. Republiky 5 obnova okenních výplní Vlastivědného muzea Olomouc, úprava okenních otvorů Václavkova sálu, projekční příprava na zřízení nového vstupu z nám. Republiky a obnovu elektroinstalace v objektu MPR Olomouc, 8. května, kostel sv. Mořice obnova krovu (2.etapa) MPR Olomouc, 8. května 29 (ZŠ Komenium) dokončení obnovy dvorů školy (fasády, úprava povrchu dvorů, výměna oken) MPR Olomouc, Slovenská, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie obnova krytiny střechy lodi kostela MPR Olomouc, Sokolská 25 úprava předsálí kina Metropol MPR Olomouc, Sokolská 44 výměna střešní krytiny MPR Olomouc, Václavské náměstí, kostel sv. Václava obnova elektroinstalace, obnova a zpřístupnění krypty MPR Olomouc, Wurmova 5 částečná obnova objektu a obnova uličních fasád (dokončení) MPR Olomouc, Wurmova 9 obnova fasád, obnova části interiérů pro otevření návštěvnického okruhu MPR Olomouc, Ztracená 8, měšťanský dům probíhá celková rekonstrukce Olomouc, Polívkova 35 repase oken, oprava fasády Olomouc, Resslova 15 pokračující obnova fasád, pokračující repase oken Olomouc, Smetanovy sady, restaurace Fontána ukončena celková rekonstrukce objektu, revitalizace přilehlých venkovních ploch Olomouc, Pöttingeova 2 rekonstrukce části interiéru Olomouc, třída Spojenců 20 statické zajištění objektu Olomouc, Klášterní Hradisko probíhající rekonstrukce konventní zahrady včetně rekonstrukce ohradní zdi a objektu bývalé márnice Bílá Lhota, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské střecha a krov Dlouhá Loučka, kostel sv. Bartoloměje krov Litovel, kaple sv. Jiří celková rekonstrukce Litovel, Mlýnská ulice č. p rekonstrukce objektu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 11 fasáda Ludéřov, sýpka krov a střecha Náklo, kostel sv. Jiří krov a střecha věže Nové Zámky, zámek č. p. 2 krov a střecha Slatinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie krov a střecha věže Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie oprava a repase výplní otvorů, elektroinstalace, restaurování interiéru lodi Šternberk, Hlavní náměstí 2 uliční fasáda Šternberk, Hlavní náměstí 16 stavební úpravy 3.NP a střechy Šternberk, Radniční ulice 12 rekonstrukce objektu Štěpánov, kostel sv.vavřince sanace vlhkosti Tršice, kostel Narození Panny Marie fasáda a interiér věže Uničov, bývalá šatlava celková rekonstrukce Uničov, Kostelní náměstí č.p. 153 (objekt u fary) celková rekonstrukce Uničov, bývalé městské hradby celková rekonstrukce Uničov, Masarykovo náměstí č.p. 29 parter, fasáda Velká Bystřice, zámek rekonstrukce části zámku okres Prostějov Brodek u Prostějova, zámek pokračování obnovy konstrukce krovu a pokrytí střechy Hrubčice, zámek obnova kamenných prvků fasád a obnova výplní okenních a vstupních otvorů Konice, zámek obnova části fasád zámku a spojovací chodby s kostelem Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba Staršího restaurování barokní kované vstupní brány Nezamyslice, zámek obnova povrchů zámeckého nádvoří Pivín, kostel sv. Jiří obnova fasád lodi a presbytáře Plumlov, vysoký zámek pokračování obnovy části interiérů tzv. vysokého zámku a obnovy konstrukce krovů a krytiny objektů předzámčí 14

15 Prostějov, stará radnice dokončení obnovy fasád a pokrytí střech Prostějov, kostel sv. Jan Nepomuckého pokračování restaurování nástěnných a nástropních maleb Stařechovice, kostel Narození Panny Marie obnova fasád Vřesovice, kostel sv. Petra a Pavla dokončení obnovy fasád okres Přerov Citov, zámek čp. 1, zámecký park, I. etapa obnovy (P) Horní Moštěnice, farní kostel Nanebevzetí P. Marie (P) Hranice, českobratrský kostel čp. 791 (býv. solárna) obnova střešního pláště (P, OP MPZ) Hranice, areál hřbitova zv. Kostelíček obnova ohradní zdi areálu(p) Hranice, Farní čp. 42 (P, MPZ) Hranice, Komenského čp. 286 (P, MPZ) Hustopeče nad Bečvou, zámek čp. 1 obnova sklepů a vybudování lapidária (P) Hustopeče nad Bečvou Poruba, větrný mlýn (P) Lipník nad Bečvou, zámek čp. 358, západní křídlo dokončení obnovy (P, MPR) Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba (P, MPR) Lipník nad Bečvou, okruh městského opevnění, jižní úsek (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Stará čp. 617 (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Komenského sady čp. 62 (P) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 81 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 83 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka čp.50 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 24 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 601 rekonstrukce fasády (P, MPR) Malhotice, kostel Neposkvrněného Početí P. Marie rekonstrukce fasády (P) Potštát, zámek čp. 1 střecha nádvoří (P) Přerov, Horní nám. čp. 21 rekonstrukce fasády (N, MPZ) Přerov Předmostí, kostel sv. Máří Magdalény (P) Přerov, zámek čp. 1 (P, MPZ) Přerov Penčice, socha sv. Josefa (P) Rokytnice, zámek čp. 1 skleník, portál zámku (P) Skalička, zvonice rekonstrukce fasády (P) Špičky, kostel sv. Šimona a Judy obnova střešního pláště (P) Teplice nad Bečvou, vila čp. 59 (P) Tovačov, fara čp. 165 (P, MPZ) Tovačov, zámek čp. 1 (P) Tovačov, Náměstí čp. 13 rekonstrukce fasády (P, MPZ) Tovačov, prostor bojiště s mohylou a památníky pomník hauptmanna Emanuela Souczka (P) Týn nad Bečvou, hrad Helfštýn oprava hradby Kravařského předhradí (P) Veselíčko, zámek čp. 1 hospodářská budova čp. 3 (P) Veselíčko, zámek čp. 1 zámecký park, I. etapa obnovy (P) Všechovice, zámek čp. 1 (P) Všechovice, kostel Nejsvětější Trojice (P) okres Šumperk Brníčko, hrad konzervace Dlouhomilov Benkov, zvonice oprava střechy a fasády Moravičany Doubravice, bývalá kovárna č.p. 36 oprava dveří a podloubí, vnitřní úpravy Květín, kaple dokončení celkové opravy Líšnice Vyšehorky, kostel Všech Svatých dokončení celkové opravy Mírov, hrad oprava střechy bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Mohelnice Podolí, renesanční tvrz Kobylků z Kobylího oprava stropů Mohelnice, hradby pokračování opravy hradebního systému při Okružní ulici a oprava městské brány Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského pokračování opravy arkád a statické zajištění věže Mohelnice, dům č.p. 970, S. K. Neumanna 1 vnitřní úpravy 15

16 Mohelnice, dům č.p. 1043, Zámečnická 3 oprava fasády Nový Malín Mladoňov, kostel sv. Mikuláše pokračování opravy střechy Postřelmov, kaple sv. Prokopa pokračování opravy střechy Bohdíkov Raškov, kostel sv. Jana Křtitele oprava střechy Rejchartice, kostel sv. Michala pokračování opravy střechy Staré Město Kunčice, kaple Bolestné Panny Marie vnitřní úpravy Štíty, kostel Nanebevzetí Panny Marie zahájení opravy fasády Štíty Heroltice, kostel sv. Jana Křtitele dokončení opravy střechy Šumperk, tzv. Geschaderův dům č.p. 233, Kladská 1 dokončení úpravy suterénu s vybudováním nové musejní expozice Šumperk, kostel sv. Jana Evangelisty oprava oken Šumperk, dům č. p. 437, Hlavní třída 19 oprava fasády a oken Úsov, zámek s areálem parku oprava střechy kočárovny a zajištění opěrné zdi přístupové cesty Úsov, kostel sv. Jiljí oprava schodiště a dokončení instalace mříží Třeština Háj, vila č.p. 71 s areálem zahrady zahájení opravy střechy Velké Losiny, areál kostela sv. Jana Křtitele stavební úpravy budovy fary Zábřeh, kostel sv. Barbory pokračování celkové rekonstrukce Zábřeh, zámek č.p. 1754, Skalička 15 pokračování celkové rekonstrukce Významné archeologické výzkumy a nálezy Uničov, Olomoucká ulice. Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí přinesl poznatky o osídlení prostoru v okolí bývalého klášterního kostela Povýšení sv. Kříže již od doby lokace města. Zachyceny byly úpravy povrchu ulic v podobě primitivního dláždění oblázkovým štěrkem a dřevěného haťování. Odkryty byly destrukce tří dřevohliněných staveb ze století, kamenná studna a torza čtyř hrobů z bývalého klášterního hřbitova. Mezi důležité objevy patří také dvě zdokumentovaná nároží suterénů domů z doby založení města a doklady kovolitectví v podobě slitku olova z tavícího tyglíku. Digitalizace údajů o památkovém fondu Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval pro potřebu odborných pracovníků NPÚ (ÚOP v Olomouci i jiných ÚOP) přes 1000 dokumentů jejich digitalizací skenováním na velkoplošném skeneru Contex. 4 SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Státní hrad Bouzov, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Bouzov, Bouzov 8 tel.: , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin květen a září: denně mimo pondělí 9 16 hodin červen srpen: denně mimo pondělí 9 18 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin 16

17 Hlavní akce na objektu: Kostýmované prohlídky duben Velikonoční prohlídky se skřítky duben Oživlé obrazy Mezinárodní den památek květen O princezně Jasněnce a létajícím ševci červen Putování s Večerníčkem pro školní zájezdy červen Putování s Večerníčkem pro veřejnost červenec Dobová svatba srpen Hrad plný písniček září Oživlé obrazy Dny evropského dědictví září, říjen Duchové a strašidla prosinec Vánoční hrad Bouzov Výstavy květen Kostýmy z pohádek duben Velikonoční výzdoba hradu květen - září Výstava společnosti přátel hradu Bouzov duben, červenec, říjen Flora tématicky vyzdobený hrad červenec Svatební veletrh výzdoba hradu prosinec Vánoční výzdoba hradu Akce pro veřejnost pronájmy květen Základní umělecká škola Litovel koncert květen Přehlídka středních uměleckých škol s Módní přehlídkou květen Podhůřím Jeseníků setkání historických vozidel červen Návštěva prezidenta republiky červenec - srpen Ordo Kromen rytířské turnaje červenec Královny bouzovského hradu volba dětské miss červenec Svatební veletrh červenec Víkend s princeznou Šahrazád srpen Moravské hrady cz. hudební festival srpen Mohelnický dostavník zahajovací koncert srpen Balóny nad hradem Soukromé firemní akce duben firma Knauf květen Baliva Čechy, Morava a Slezsko (německý řád) červen Žák Jaroslav září Daňové poradenství Tomáš Pacalík, a.s. říjen Dorland říjen SACB Společnost přátel hradu Bouzova Filmaři květen Kde bydlely princezny (Česká televize) červenec Reklama (Sirena Film) září Za školou (Česká televize) říjen Reklama (Stillking film) Svatební obřady: 72 17

18 Státní zámek Jánský Vrch, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Jánský vrch, Javorník tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 11:30, hodin květen srpen: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin září: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin Hlavní akce na objektu: duben Velikonoce na zámku velikonočně vyzdobený zámek s kulturním programem květen Pohádky pro zlobivé děti (noční kostýmované prohlídky) Divadelní představení pro MŠ červen přednáška : Obnova zámeckého parku v Javorníku červenec Javornický rockfest 5. ročník vystoupení rockových kapel nejen z Jesenicka Zámecký dřevorubec září Hradozámecká noc Zámek s večerníčky prosinec Vánoce na zámku vánočně vyzdobený zámek s kulturním programem a vánočními trhy Soubor staveb lidové architektury v Příkazích Příkazy 54 tel.: otevírací doba: květen: víkendy a svátky hodin červen srpen: denně mimo pondělí hodin září: denně mimo pondělí hodin Hlavní akce na objektu: březen Přišlo jaro do vsi velikonoční dílny výstavka spolupráce s obcí Příkazy duben Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma květen Škola tradičních stavebních technologií výroba vepřovic květen Škola tradičních stavebních technologií hliněné omítky červen Žêvot na Hané (okázkê staréch řemesel pro přêhlášeny škole a školkê) červen Tradiční jarmark červen Řemeslný jarmark červenec Oslavy výročí obce Příkazy a 20 let od otevření SSLA červenec Rolnický den I.(5. ročník) tradiční SKLIZEŇ srpen Vernisáž výstavy obrazů Silvie Forsyth obrazy s venkovskou a folklorní tematikou září Interaktivní ukázky hrnčířství točení na kruhu září Dny evropského dědictví - prohlídka zdarma září Rolnický den II. Tradiční VÉMLAT září Promítání filmů s venkovskou tématikou prosinec Hanácky Vánoce 18

19 Státní hrad Šternberk, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk tel.: , , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin květen září: denně mimo pondělí 9 17 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben duben duben duben květen květen květen květen červen červen červen červenec červenec červenec červenec červenec srpen srpen srpen srpen září září září říjen Velikonoční výstava Dětský jarmark, ukázka velikonočních tradic a zvyků Velikonoční worshop pro školy Mezinárodní den památek prohlídka velkého okruhu za snížené vstupné Čarodějnická noc pro dospělé večer se záhadologem o paranormálních jevech na hradě Šternberk Slavnostní zahájení hlavní návštěvnické sezóny- otevření trasy s bezbariérovým přístupem pro pohyblivě handicapované Svatební den na hradě Šternberk - 1. ročník svatebního veletrhu v rámci prohlídkových okruhů Školní výlety s doprovodným edukačním programem Zahájení doprovodné výstavy: Krásy olomouckého kraje ve fotografii Školní výlety s doprovodným edukačním programem Koncert Jaroslava Hutky Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Hrabě Monte Christo večerní divadelní představení v podání skupiny Exulis Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě ochutnávky hradních pokrmů Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Zábavné odpoledne pro děti atrakce, soutěže Šternberský kopec rockový festival Víkend v historických kostýmech 4. ročník Folklorní odpoledne se zahraničními soubory Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě. SUMMER SUNSET reggae, hudební festival Filmový víkend promítání filmů na hradě Šternberk u příležitosti předání čestného občanství Dny evropského dědictví kostýmované prohlídky Slavnostní ukončení hlavní turistické sezóny listopad Dny rodu Šternberků 2010 prosinec Vánoční výstava prosinec Dětský vánoční jarmark prosinec Vánoční odpoledne pro seniory prosinec Poetické vánoce podvečerní procházka hradem prosinec Vánoční dětské pohádkové představení Svatební obřady: 91 19

20 Státní zámek Velké Losiny, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Velké Losiny, Velké Losiny 268 tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 12, 12:30 16 hodin květen srpen: denně mimo pondělí 8 12, 12:30 17 hodin září: denně mimo pondělí 9 12, 12:30 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben květen červenec červenec - srpen srpen červen - srpen září Velikonočně vyzdobená část zámku děti budou hledat na nádvoří vajička a pak dostanou sladkou odměnu Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma Slavnostní zahájení nové prezentace základní prohlídkové trasy formou audiovizuální prohlídky pro pohybově handicapované spoluobčany a pro návštěvníky se zrakovým postižením bude vystavena maketa zámku a z mobiliáře zámku vystaveny vhodné předměty k poznání hmatem Losinské kulturní léto spolupořadatel SCARON Šumperk, vystoupení každý druhý pátek a sobotu v měsíci (divadelní představení, hudební soubory) V průběhu prohlídek hudební vystoupení v podání absolventů konservatoře (renesanční a barokní hudba) Losinské kulturní léto spolupořadatel spol. SCARON Šumperk Tématické výstavy Dny evropského dědictví - prohlídka obrazárny zdarma Návštěvnost: SH Bouzov SZ Jánský Vrch SSLA Příkazy SH Šternberk SZ Velké Losiny SH Bouzov O princezně Jsněnce a létajícím ševci (V. Staněk, Bouzov, ) SZ Jánský Vrch v Javorníku Velikonoce (V. Staněk, Javorník, ) SSLA v Příkazích Vánoce (Vlastimil Staněk, Příkazy, ) 20

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ Bochoř, Náves 13 Brno, Česká 5 Městská knihovna Břeclav Zlatnictví RUBRINGER Čehova 17, Přerov Doksy u Kladna, Vorlíčkova 127 silikonovou Dolní Kounice (okr. Brno - Venkov),

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ 1 Dům služeb a společenské centrum Prostějov Studie 1985, Ing.arch. M.Konvička 2 Rekonstrukce statku Gabrielov, Čechy pod Kosířem, Studie 1987, Ing.arch.J.Škopán 3 Školící a

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více