Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007"

Transkript

1 1 Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007

2 2 Úvod Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, připravili jsme pro Vás průvodce spolkovou knihovnou České genealogické a heraldické společnosti v Praze se stavem ke konci roku Soupis sestavil pan Miloslav Trnka se svou manželkou Bohumilou, za což jim patří poděkování mé a jistě i všech našich členů. Poprvé a také naposledy vyšel Průvodce fondem spolkové knihovny v roce 2001, měl 56 stránek a byl rozeslán všem členům Společnosti. Přichystali ho rovněž manželé Trnkovi, kteří se v té době o knihovnu starali. V následujících letech býval každoročně vytištěn doplněk k tomuto Průvodci, který se vkládal do časopisu Genealogické a heraldické listy. V letošním roce se Správní výbor rozhodl vydat nový přehled, protože starý nebyl pro nové členy již dostupný, a také přibylo mnoho nových knih, avšak hlavním cílem je zvýšit návštěvnost naší knihovny. Nelze si představit práci rodopisců a heraldiků bez odborné literatury, proto také brzy po založení Společnosti (r. 1969) vzniká v roce 1974 spolková knihovna se 123 tituly. V prvních letech nebyly na nákup literatury peníze, a proto byla knihovna doplňována pouze dary svých příznivců. Například k 31. prosinci 1978 bylo v knihovně již 531 knih se skladbou fondu: 30% genealogie, 18% heraldika, 32 % historická literatura a 20% ostatní. Malá příruční knihovna se během doby rozrostla až na současných svazků. Knihovna je neustále doplňována nákupem nově vydaných knih, příležitostným nákupem v antikvariátech, výměnami s ostatními podobně zaměřenými společnostmi a archivy, ale také četnými dary našich členů i spolupracovníků. Velké poděkování zaslouží všichni knihovníci, kteří svou práci poctivě a zdarma v uplynulých letech vykonávali. Průvodce je pro potřeby čtenářů přehledně rozdělen, stejně jako knihovna, do 18 částí. Mezi nejcennější patří autorské práce členů, které nikdy nevyšly knižně a mnohdy je v nich ukryta dlouholetá práce. Od léta 2007 se práce knihovnice ujala nová členka paní Vlasta Krylová, která před odchodem do důchodu pracovala v Národní knihovně v Praze, a tak není divu, že se se spolkovou knihovnou rychle seznamuje a práci vykonává svědomitě. V říjnu 2007 byla založena multimediální knihovna, protože většina členů používá ke své badatelské práci počítače a výsledky své práce uchovává na různých elektronických nosičích. Jistě se tato součást knihovny brzy rozroste ze současných několika kusů kompaktních disků tzv. CD a DVD na početnou a hodnotnou sbírku. Přál bych si, aby knihovna byla našimi členy využívána ještě více než dosud a stala se také příjemným místem setkávání a vyměňování zkušeností rodopisců i heraldiků. Martin Slaboch, předseda ČGHSP

3 Archivnictví časopis Archivní časopis rejstřík článků za léta 1966 až 1980 Praha 1982 časopis Archivní časopis, torza roč , plné sady roč Praha 2007 časopis Archivní čtvrtletník Ústí nad Labem 1998 Volf M., Haas A. Archivní příručka. Sborník přednášek o archivní praxi Praha 1948 Pešák Václav Berní rejstříky z roku 1544 a 1620 Praha 1953 Ryantová Marie Berní rula 34 Kladsko Praha 2007 Červený Václav Berní rula 1654 abecední rejstřík panství Praha 1989 Červený Václav Berní rula 1654 abecední rejstřík statků se jmény jejich držitelů Praha 1990 Bauer Otakar a kol. Berní rula sv. 1. K edici berní ruly úvodní pojednání Praha 1950 Doskočil Karel Berní rula sv. 2, Popis Čech r. 1654, 2 díly Praha 1953 Hoffmannová J. Biografický slovník archivářů českých zemí Praha 2000 Bouza Erik Bohemika ve státním archivu ve Wroclavi Zámrsk 1972 Urbánková Emma Bohemika z Městské knihovny v Žitavě Praha 1971 katalog Celostátní výstava archivních dokumentů Praha 1958 kolektiv Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB Praha 1992 Bumba Jan České katastry od 11. do 21. století Praha 2007 Volf Miloslav Český zemský výbor a samosprávné archivy Praha 1947 Burdová Pavla Desky zemské , inventář Praha 1990 Burdová Pavla Desky zemské , seznamy kvaternů, rejstřík Praha 1990 Blaschka Anton Die Böhmische Landtafel. Inventar. Prag 1944 Novák J. B. Die böhmischen Landtagsverhandlungen und die Landtage 1611 Prag 1917 Rychetská Miloslava Edice tolerančních přihlášek, kraj 14. Tábor Telč 2005 Fiala Michal Erbovní listiny Archivu Národního muzea v Praze Praha 2005 Červený Václav Generální rejstřík k Berní rule 1654, sv. 1: A L Praha 2003 Červený Václav Generální rejstřík k Berní rule 1654, sv. 2: M Ž Praha 2003 Saur K. G. International Directory of Archives München 1988 sborník K poctě docenta Jaroslava Kašpara Praha 1999 kolektiv Katalog a rejstříky k protokolům schůzí čs. vlád 1929) Praha

4 kolektiv Katalog a rejstříky k protokolům schůzí čs. vlád Praha 1995 Emler Josef Libri confirmationum ad beneficia pragensem Praha 1886 Emler Josef Libri confirmationum ad beneficia pragensem Praha 1889 Tingl F. A. Libri quinti ad beneficia annus 1390 Praha 1865 Skorkovský Boleslav Mikroorganismy jako původci degradace archiválií Praha 1981 Štarha Ivan a kol. Moravské zemské desky Břeclav 1999 Matušíková Lenka Návrat ke kořenům Praha 2005 Benešová Emilie Návrh zásad pro zpracování a ukládání audiovizuálních dokumentů Praha 1995 Čáňová Eliška Nejstarší zpovědní seznamy 1570 až 1666 Praha 1973 Čermák Václav O práci na rejstříku k berním rulám v GHS v Praze Praha 1989 Volf Miloslav Popis městských archivů v Čechách Praha 1948 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 1, seš. 1 : Praha 1979 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 1, seš. 2 : Praha 1979 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 1, seš. 3 : Praha 1979 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 2, seš. 1 : Praha 1980 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 2, seš. 2 : Praha 1982 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 3, seš. 1 : Praha 1985 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 3, seš. 2 : Praha 1983 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 3, seš. 3 : Praha 1987 kolektiv Protifašistický odboj díl I., sv. 3, seš. 4 : Praha 1988 sborník Přehled témat studovaných v čs. archivech r Praha 1969 Marek Jaroslav Příručka pro archiváře tělovýchovných jednot Praha 1974 Hroch Josef Rejstřík osobní a místní Desk zemských větších od r. 1541, 4 seš. Praha 1915 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem A E Praha 1991 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem F I Praha 1992 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem J L Praha 1993 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem M Q Praha 1994 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem R Š Praha 1995 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem T Ž Praha 1996 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem A E Praha 1991 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem F I Praha

5 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem J L Praha 1991 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem R Š Praha 1991 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem T Ž Praha 1991 Čermákovi a kol. Rejstřík příjmení z berních rul 1654, vydaných tiskem M Q Praha 1991 Neckářová Libuše Republikánský svaz čs. statkářů a nájemců. Inventář 1919 až 1943 Praha 1957 inventář Retroinformace č. 09 : Prameny k dějinám vězeňství Praha 1994 inventář Retroinformace č. 11 : T. G. Masaryk ve fondech SÚA Praha 1995 inventář Retroinformace č. 13 : Katolická církev v českých zemích Praha 1998 kolektiv Ročenka ČAS (České archivní společnosti) Praha 2006 sborník Sborník archivních prací, ročníky z let Praha 2007 sborník Sborník Archivu ministerstva vnitra RČS, ročník 1929 a 1936 Praha 1936 sborník Sborník Archivu ministerstva vnitra v Praze Praha 1940 kolektiv Sborník příspěvků z 11. celostátní konference archivářů ČR Chrudim Praha 2006 Nekanda, Šmigel Seznam archivů a knihoven v Polsku. Korespondence Praha 1996 Beneš František a kol. Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, sv. 1, 2 Praha 1975 Matušíková L. a kol. Soupis podd. podle víry z roku 1651, Hradecko, Novobydžovsko Praha 2000 Matušíková L. a kol. Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Chrudimsko, 3 sv. Praha 2001 Zahradníková M. a k. Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Plzeňsko Klatovsko 1 2 Praha 2003 Boháček J. a kol. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 1 Praha 2002 Jiřinec M. a kol Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 2 Praha 2003 Marek J. a kol Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 3 Praha 2003 Holý M. a kol. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 4 Praha 2004 Ebelová Ivana a kol. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 5 Praha 2005 Ebelová Ivana Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 6/1 Praha 2006 Ebelová Ivana Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, sv. 6/2 Praha 2006 Tywoniak J. a kol. Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech, sv. 2 Praha 1960 Nuhlíček J. a kol. Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech, sv. 3 Praha 1972 Honc Jaroslav Svaz čs. velkostatkářů Inventář fondů SÚA Praha 1957 Chalupa Aleš Tereziánský katastr český Praha 1964 Churaň Milan a kol. Vídeňské ministerstvo obchodu 1888 až Inventář Praha 1958 Volf Miloslav Vlastenecko hospodářská společnost Inventář fondů SÚA Praha

6 Vindušková Alena Výroční zpráva SÚA v Praze za rok 1997 Praha 1998 inventář Vztahy dělnického a demokratického hnutí ČSR a Německa Praha 1989 katalog Z pokladů středočeských archivů Praha 2003 kolektiv Z protokolů schůzí čs. vlád ( ) Praha 1994 Chalupa Aleš Zemský výbor v Čechách 1791 až Inventář Praha 1959 Chalupa Aleš Zemský výbor v Čechách 1874 až Inventář Praha 1959 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Boleslavsko Praha 1909 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Chrudimsko Praha 1918 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Plzeňsko Praha 1935 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Prácheňsko Praha 1931 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Rakovnicko Praha 1938 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Slánsko Praha 1937 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské Žatecko Praha 1937 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r , Vltavsko Praha 1929 Bauer Otakar Zpráva o činnosti Českého zemského archivu 1934 až 1941 Praha 1947 Autorské práce členů a příznivců ČGHSP Albrechtová Vlasta Vyprávění o časech minulých v Bělči na Kladensku. Malé Kyšice 1975 Bada Josef Bibliografie prací Praha 2000 Barochová Kejlová A. Život jedné větvičky z rodu Kejlů Ostrava 1988 Beseda Jan Rod Besedů. Veřovice v Americe Veřovice b.d. Besedovi Jan a B. Vzpomínky na Ameriku Veřovice 1996 Bezděk P. Rod Bezděků z Lulče a Nemojan Praha 2007 Brož Vladislav Memorabilia iuridica Praha 2000 Bureš Zdeněk Veliny výňatek z historických pramenů Veliny 1995 Čádová Blanka Kronika rodu Čermáků Praha 2000 Čádová Blanka Rod Čádů. Kronika rodu Čádů Praha 1999 Čádová Blanka Rod Lauermanů Praha 2002 Čech Michal Z historie Mladošovic od Jana Podoláka Blovice

7 Čech Michal Z údolí Stropnice Plzeň 1997 Čermák Václav Příjmení z berní ruly v citu národa Praha 1988 Černý Jaroslav Moji svobodníci Praha 2001 Číp František Rodokmen rodu Číp. Lukavecká větev, strojopis 29 listů Praha 1969 Davídek Václav Davídkov Ročenka Praha 1976 Davídek Václav Davídkov Ročenka Praha 1977 Davídek Václav Davídkové v Lipnici a z Lipnice Davídkov 1978 Davídek Václav Davídkové v Lipnici a z Lipnice Davídkov 1979 Davídek Václav Jen jedinkrát jdem cestou svou Praha 1983 Davídek Václav Náš tatí Josef Davídek v Lipnici čp. 8 ( ). Praha 1980 Davídek Václav Naše mami Marie Davídková v Lipnici čp. 8 ( ). Praha 1981 Donner Tomáš Kronika rodu de Sarth (Desort, Dezort) Praha 2001 Drápelové Jiří a Mir. Rodový zpravodaj z 1. rodového setkání Sedláčků z Telečkova Vel.Meziříčí 1979 Fidler Jan Seminární práce. Téma: genealogie Praha 2005 Flídr Matěj Rod Ťuťálkův, Flídrův a Valentův neuvedeno 1959 Fous Karel Předkové a potomci Alexandra Veselého Praha 2004 Fous Karel Přehled Židů v Habrech r Kutná Hora b.d. Gentner Viktor Rytířský rod Logové z Netky (Prameny) Praha 1976 Genttner Viktor České císařské kladrubské hřebčíny. Rukopis Praha b.d. Genttner Viktor Osobní korespondence z autorovy pozůstalosti. Uspořádal F. Šírl Praha 1992 Genttner Viktor Prameny k rodu rytířů Logů z Netky : díly I. a II. Praha 1981 Genttner Viktor Příjmení z farností kolem Kladrub nad Labem. Rukopis Praha 1976 Genttner Viktor Rod Mayer. Vývod předků Václava Mayera ve Znojmě Praha 1985 Genttner Viktor Rod Sklenář a Glaser. Rukopis a badatelská korespondence Praha 1984 Genttner Viktor Rod Vejdělek a rukopisné poznámky s korespondencí k rodům Praha 1983 Genttner Viktor Rytíři a vladykové Bukovětí z Hustiřan Praha 1981 Genttner Viktor Vančurové z Řehnic. Rukopis Praha 1976 Glombíček Emanuel Sjezd rodu Glombíčků Glombů dne v Orlové Praha 1980 Hásek Václav Kronika rodu Hásků. Praha 1997 Hásek Václav Kronika rodu Hásků. Lexikon k rodu Praha 1997 Hauser Zbyněk Schema rozrodu Kolín

8 Havelková Olga Deset generací rodu Havelků z Veliše neuvedeno 2002 Havlovic Ondřej Historie a legendy obce Zbraslavice Zbraslavice b.d. Herink Ivan Rodopis Zikmundů z Cidliny a Doubravice Praha b.d. Homolová Marie Pět století u stejných rybníků Praha 2001 Honc Jaroslav Populační vývoj 6 generací 125 čes. panských rodů v l Praha 1969 Hoyer Ivan Rod Hoyer neuvedeno 2001 Hoyer Ivan Seznam držitelů rodových znaků Rožmitál p.t Hromada Jan Kronika rodu Hromada Opava 2002 Hromada Jan Valašské kořeny r. Hromada. Separát z časopisu Rodopisná revue Opava 2001 Hruška J. Jan Genealogie. Agnátní linie Praha b.d. Jahn Jaromír Jan Genealogie rodiny Jahnů z Oseku a Oseckého domu v Praze 447 I Praha 1920 Jehlička Libor Dománovický list. Vydal OÚ Dománovice Ohaře 1957 Jičínská Filomena Brtníky ( ) Praha 1999 Jícha Jan Moje paměti Kozojedy 1945 Jindrásek Věnceslav Rejstřík k rodu Kronovetrů ze Svídnice Kostelec n.o Jouda Vladimír Rod Joudů Praha 2000 Kejla Vladimír Historie Kejlova rodu. Seznam matrik a matričních výpisů Ostrava 1988 Kejla Vladimír Stručná genealogie rodu Kejlů ze Šanova u Rakovníka Ostrava 1989 Kejla, Petržilka Rodokmen Petržilků z Vrbna nad Lesy Ostrava 1977 Kejla Vladimír Historie Kejlova rodu. Větev z Lubné u Rakovníka Kašperské Hory 1975 Kluiber František Rod Kluiber Mělník 2007 Kondrys Antonín Kondrysové. Stručná kronika rodu H. Týn 1988 Kopcová Božena Genealogie Lauermannů (Text přednášky) Brno 2003 Kraisingerovi G. a M. Svoboda v pustině (Freedom in the Wilderness) Malé Kyšice 1994 Krajník Eduard Historie rodu Krajníků. strojopis, 7 stran Praha 1977 Kraus Pavel Rodina Jarošova z Čech u Přerova Praha 2004 Kraus Pavel Rodinná kronika neuvedeno 2001 Kraus Pavel Rodinná kronika Svinařov 8 Svinařov 2000 Křížová Marie Rodokmen Křížů z Domoušic větev cítolibská Louny 1977 Křížová Marie Rodokmen Křížů z Domoušic k datu Louny 1976 Křížová Marie Rodokmen Pázlerů z Ročova okr. Louny Louny

9 Křížová Marie Rodokmen Peržilků ze Smolnice, Vernerů ze Smolnice a Bočků z Úlovic. Louny 1977 Křížová Marie Rodopis Čapků a Mildorfů ze Smolnice v okrese Louny Louny 1980 Křížová Marie Rodopis Dapeciů, Frenzlů a Herynků Louny 1981 Křížová Marie Rodopis Houdů z Divic a Kozárů ze Smilovic v okr. Louny Louny 1980 Křížová Marie Rodopis Šrůmů z Orasic a Šliků z Dýbře v okrese Louny Louny 1979 Křížová, Marie Rodokmen Roezlů z Horoměřic a Pátku nad Ohří a Sochorů z Vlčí Louny 1979 Kučera Miroslav Papírníci rodu Schützů v českých a moravských papírnách. Separát Praha 1989 Kyjovská Božena Kronika rodu Kyjovských Brno 1992 Kyjovská Božena Soupis rodů z Čech a Moravy a literatury o nich Brno 1990 Lada - rod Doklady k rodu Ladů z Hrusic. Praha 2007 Los Antonín Rodokmen Řeporyje 2005 Madar Jiří 2. sjezd rodu Madarů Vodňany 2000 Madar Jiří Od Madara k Madarům Praha 1999 Mayer Norbert Mahr, Mayr, Mayer. Eine Dokumentation München 1994 Mikulecký Jan a Dr. Sborník projevů sjezdu Mikuleckých Sloupnice 1987 Morava Milan Kronika rodu Bodláků Žirovnice 2005 Morava Milan Rodokmen Bodlákových a vývod autora Žirovnice 2001 Morava Milan Z dějin židovského osídlení na Žirovnicku Žirovnice 2001 Novák Otakar Z kroniky rodu Nováků Stupárovice 1978 Olbrich Ladislav Rodové kořeny Olbrich, Šulcová Praha 2002 Oliverius Miroslav 33 zastavení na Unhošťsku Malé Kyšice 1995 Oliverius Miroslav Noční monolog Malé Kyšice 1995 Oliverius Miroslav Oliveriusovic domácí slova č. 9, 10, 11 Malé Kyšice 1995 Oliverius Miroslav Soupis nositelů příjmení Oliverius (rodové větve nezařazené) Malé Kyšice 1995 Oliverius Miroslav Soupis nositelů příjmení Oliverius (rodové větve zařazené) Malé Kyšice 1995 Oliverius Miroslav Genus unum sumus Jsme jeden rod Malé Kyšice 2005 Oliverius Miroslav Pamětní kniha rodu Oliveriusů větve třebnušské a terešovské Malé Kyšice 1994 Oliverius Miroslav Rodokmen kladenské větve rodu Oliverius Malé Kyšice 1993 Oliverius Miroslav Soupis Oliveriusů větve třebnušské a terešovské Malé Kyšice 1994 Oulík Jan Po stopách rodu. Jak úspěšně hledat předky Praha 2001 Pach Rudolf Nejst. obyv. Dřínova podle purk. knihy vranské Rod dřín. Nováků Kladno

10 Pařezová Marie Svobodní králováci Gerlové Praha 1988 Peclinovský Rudolf Informace k rodu Peclinovských a Pecinovských Roztoky 2001 Petráček rod Rod Petráček z Wokounštejna neuvedeno b.d. Pelzbauerová Věra Rodokmeny Procházka, Kmoch, Šoch, Mrázek Praha 2001 Plitz Jiří Kronika Kabeláčů Pardubice 1999 Plitz Jiří Kronika rodu Plitzů Pardubice 1999 Podzimková Heršpické rody I. Heršpice 1996 Pokorná Karla Rodová štafeta Velké Meziříčí 1997 Pokorný Pavel R. Supralibros knihovny Jana Hodějovského z Hodějova. Separát Praha 1993 Procházka Jaroslav Z rodného kraje 2. Příspěvek k rodinné kronice. Ed. B. Fleková Litvínov 2004 Procházka Roman Rodopisná encyklopedie Československa. Torzo, str. 1 8 Praha 1930 Prusík Jaromír Rod Prusíků Malé dějiny rodu Praha 1970 Pumprla Rostislav Rodopis rodu Pumprlů a Pumperlů Šumperk 2000 Pumprla Rostislav Rodopis rodu Stojarů Šumperk 2002 Ryantová Marie Počátky rodu Ryantů, separát z časopisu Rodopisná revue Praha 2002 Řepka Vojtěch Co jsem se dozvěděl o rodu Řepků ze Železnice Praha 2003 Řepka Vojtěch Doplněk ke Kronice potomků Jana Hrnčíře od autora dr. B. Rejhy Praha 1994 Saitl Vilém Rod J. Lady. Výpisy narození, sňatků a úmrtí z matrik Praha 1974 Saitl Vilém Rytířský rod Zapských ze Zap Dubeč 1941 Saitl Vilém Monografie rodu Vomáčků ze Mšena Strojopis, 52 listy Dubeč 1950 Saitl Vilém Rod Lípavských na bývalém panství města Litomyšle. Strojopis 35 listů Praha 1950 Sedláček Miroslav Rodokmeny prarodičů. Praha Podolí, 1987 Praha 1987 Sedláček Miroslav Ztráty území Koruny české za panování Marie Terezie Praha 1993 Sedlák Vladimír J. Tabulky k převádění dat historických pramenů Praha 1970 Schlögl Radoslav Rodokmen rodu Schlögl z Řetové čp. 48. Sítotisk Praha 1976 Schlögl Radoslav Rodokmen rodu Stránský z Řetové čp Sítotisk Praha 1977 Schlögl Radoslav Rodokmen rodu Váně z Řetové čp. 107 u Ústí nad Orlicí. Sítotisk Praha 1970 Sklenář Karel Mládí Gabriely Roubalové a umělecké počátky v Itálii Praha 1980 Sklenář Karel Ze vzpomínek abs. roudnické hospodářské školy před sto lety Litoměřice 1993 Skočková Hana Genealogie jedné větve Jahnů z Oseckého domu Praha 1996 Skočková Hana Genealogie jedné větve Kozlíků původem ze Mšena Praha

11 Skočková Hana Kronika rodu Jahnů. Překlad z němčiny a edice H. S. Praha 1996 Skočková Hana Mládí sní, stáří vzpomíná (JUDr. Vladimír Kozlík), ed. H. S. Praha 1987 Skočková Hana Rod Řepů původem z Netvořicka Praha 1999 Skočková Hana Rod Skoček z Poličné Praha 2001 Skočková Hana Rod Staňků původem z Černýše Praha 2001 Skočková Hana Rody Horák, Přikryl původem z Nelešovic na Moravě Praha 2004 Skočková Hana Rody Kubelík, Vodička, Okenfus původem z Neveklova Praha 2002 Skočková Hana Rody Pistorius, Lokaj, Hőlzl původem ze Žebráku Praha 2001 Skočková Hana Rody Sklenička, Kratina, Švorc, Vondráček původem z Křivoklátska Praha 2004 Skočková Hana Rody Špringer, Hejtmánek, Zvěřina a další, původem z Dobrovice Praha 2006 Smíšek František Rodokmen Smíšků Praha 2002 Staněk Bohumil Zápisky z cest. (ed. Hana Skočková) Praha 1992 Stárek Rod Stárků Praha b.d. Stejskal Dalibor Rod Vesecký z Vesce. Druhý díl, hlavní větev rodu Vesec 1949 Svobodová Jana Vrbčany nejen v kronikách Vrbčany 2006 Šajtar Jaromír Rodokmen Šajtarových a Leoše Janáčka Praha 1988 Šajtar Jaromír Rody Šajtar, Janáček, Tomášek... (sklad.janáčka a kard.tomáška) Praha 1987 Šilar F. a kol. Historie rodu Šilarova v Čermné Horní Čermná 1988 Šírl František Heraldická korespondence s různými badateli (erby na hr. Laufu) Praha 1982 Šírl František Heraldická korespondence s ing. Mlatečkem Praha 1990 Šírl František Korespondence s badatelem Kondrysem z Horšovského Týna Praha 1992 Šírl František Korespondence s badatelem Pešíkem Praha 1989 Šírl František Korespondence s dr. Kalenským a dr. Honcem o sklářských rodech Praha 1983 Šírl František Korespondence s ing. Hoyerem z Rožmitálu p.t Praha 1992 Šírl František Korespondence s redaktorem Josefem Pohlem Praha 1988 Šírl František Korespondence s Vladimírem Kejlou z ostravské pobočky GHSP Praha 1990 Šírl František Kronikářská práce pro obec Řitku Praha 1997 Šírl František Podpisy význačných osob. 4 listy Praha 1991 Šírl František Rodopisná korespondence k rodu Brixí s prof. Novákem Praha 1996 Šírl František Rodopisná korespondence k rodu Kobrů z Kobrštejna s badatelem Kobrem Praha 1992 Šírl František Rodopisná korespondence s badateli k rodu Procházků Praha 1990 Šírl František Rodopisná korespondence s J. F. Křivohlávkem Praha

12 Šírl František Rodopisná korespondence s PhDr. Dolejším z Unhoště Praha 1984 Šírl František Rukopis badatele p. Olbrycha k rodu J. V. Sticha Punta, Praha 1983 Škrabal Miroslav Vývod z rodokmenu rodu Škrabalů Praha 1997 Šmíd Michal Schema rozrodu Rohatec 2000 Špinka Vladimír Rod Špinků. Němčice, J. Lhota, Ohaře, Bělušice Praha 1992 Šťastný Václav Z minulosti rodu Šťastných. Strojopis, 3 listy Milotice u K Štýbler Václav Rod Štýblerů Mnichovo Hradiště Mn. Hradiště 2003 Trmač Miloslav Rod Ugartů na Moravě. Brno Brno 1984 Uhlík J. Rozrod Uhlíků (Třtice) Třtice b.d. Valeček Valentin Rod a rodina F.Valečka z Mikolajic Mikolajice 1963 Vašíček Bohuslav Dopis Marianně Praha 1986 Věcovský Wieczow Sága české větve italského rodu de Giorgi Praha b. d. Vejsada Jan Vejsadové od roku 1620 Praha 2002 Vesecká Alena Střípky z historie Veseckých z Vesce Vesec 2000 Veseckých F. a A. Kronika našeho rodu. Rodina Veseckých Praha 1996 Vesečtí Vůně domova. Kronika rodu Vesec 1987 Věšín František Bouchalové v Jílovém, Emanuel Bouchal Praha 1945 Vilímek Ivan Rodopisná práce. Vilímkovi Praha 2002 Vinař Otakar 500 let Vinařů Koloděje 1994 Vinařové Otakar a J. 500 let Vinařů. Rodokmen a dodatky Koloděje 1994 Voldánová Helena Rod Bělský z Bratkovic u Podbořan Praha 2003 Voldánová Helena Rodopisná práce Praha 2001 Wurm rod Poznámky k rodu Wurmů neznámo b.d. Walter Jan Rodokmen Urany, Orany Touškov 2001 Zelenka Miroslav Schema rozrodu Praha 2001 Zmek Vladimír Rodopisná práce. Zmekovi Praha 2002 Zvěřina František K rodopisu Zvěřinů na Vysočině Jihlava 1946 Genealogické časopisy časopis Cour d honneur (Čestný dvůr) č. 1, 2, 3 Praha

13 časopis Čas. Společnosti přátel starožitností českých v Praze, Praha 1897 časopis Čas. Spol. přátel starožitností českých v Praze, Praha 1920 časopis Časopis Rodopisné společnosti československé, Praha 1929 časopis Časopis Rodopisné společnosti v Praze, Praha 1939 časopis Časopis Rodopisné společnosti československé, Praha 1946 časopis Časopis Vlasteneckého spolku muz. v Olomouci, roč Olomouc 1902 časopis Časopis Vlasteneckého spolku muz. v Olomouci, roč Olomouc 1909 časopis ČGHS / Listy Genealogické a heraldické sp. v Praze Praha 1969 časopis ČGHS / Zpravodaj Genealogické a her. spol. v Praze Praha 1979 časopis ČGHS / Zpravodaj České heraldické a geneal. spol., Jílové 1981 Jílové 1981 časopis ČGHS / Listy Genealogické a heraldické sp. v Praze Praha 1990 časopis ČGHS / Genealogická a heraldická ročenka 1992 Praha 1992 časopis ČGHSP / Genealogické a heraldické listy 1993 dosud Praha 1993 časopis Dějiny a současnost, různá čísla časopisu od.r Praha 2000 časopis Elektronický rádce, ročník Praha 1999 časopis Familienforschung in Mitteldeutschland, Heft 3. Berlin 2000 časopis Genealogické a heraldické informace, MGHS Brno, Brno 2006 časopis Heraldika a genealogie, KČHG Praha, 1968, Praha 1990 časopis Historický obzor, různé ročníky Praha 2001 časopis Informace, organizační zprávy, informační list ČGHSP Praha 1990 časopis Informační list ČGHS, Praha 1982 časopis Listy starohradské kroniky, ročník Libáň 1999 časopis Orlice č. 1 a 2 Ostrava 1991 časopis Rodokmen 1946, 1947, 1948 Praha 1946 časopis Rodopisná revue Praha 2006 časopis Sběratel. Časopis pro sběratele kuriozit, ročníky od r Praha 2006 časopis Sborník Jednoty starých českých rodů , 33 sešity Praha 1947 časopis Stavovské listy, ročník Praha 1994 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě, Ostrava 1985 časopis Zpravodaj ostravské pobočky GHSP Ostrava

14 Genealogie, čtení a metodika Vebr Lubomír a kol. 200 let pomocných věd historických na FF UK v Praze Praha 1988 Růžička Vladislav Biologické základy eugeniky Praha 1923 Peterka Josef Cesta k rodinným kořenům, aneb Praktická příručka genealogie Praha 2006 Darwin Leonard Co je to eugenika Praha 1936 Procházka Vladimír Česká poddanská nemovitost v století Praha 1963 Davídek V. a kol. Česká jména osobní a rodová Praha 1941 Sekla B. Dědičnost v přírodě a ve společnosti Praha 1937 Kalibová Květa Demografie nejen pro demografy Praha 1993 Kopečný František Etymologický slovník slovanských jazyků Praha 1973 Hrubý Karel Eugenika Praha 1948 Trnka Miloslav Genealogií a heraldikou Soupisy časopisů a článků Praha 2003 Trnka Miloslav Genealogií a heraldikou Obsahy časopisů ČGHSP Praha 2003 Hrubý František Genetika Praha 1961 Elznic Václav Glosář pro rodopisce a kronikáře Praha 1978 Bláhová Marie Historická chronologie Praha 2000 Vyšín Karel Hlasatel. Příloha měsíčníku Sběratel. Číslo 1 a trojčíslo 2 4. Praha 1969 Jangl Ladislav Hornický slovník Příbram 1986 Knappová Miloslava Jak se bude jmenovat? Praha 1978 Kubů Libuše Jazyková příručka pro kronikáře Praha 1985 výstřižkový archiv Jihoafrická republika, genealogie Praha 1996 Newman Jan. Judaismus od A do Z Praha 1998 Salajka Milan Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky Praha 1994 Kunz A., Váša P. Kapesní slovník česko německý a německo český Berlin 1930 Ebelová Ivana Klíč k novověké paleografii Praha 2004 Sassmann Alois Kořeny 1. České Budějovice 2007 Pekař Josef Kniha o Kosti Praha 1998 Kabesch Bedřich Langenscheidtův kapesní slovník jazyka českého a německého Berlin 1929 Elznic V., Palivec V. Latinské zkratky pro rodopisce Praha 1975 Elznic V., Palivec V. Latinsko český slovník genealogický Praha

15 Mareš Jan Latinsko český slovník pro genealogy Praha 1996 Lutonský B., Černý J. Latinsko německo český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti Praha 1995 Lutonský Boleslav Lexikon genealoga Praha 2003 výstřižkový archiv Maďarsko, genealogie Praha 1996 Chvojka M., Skála J. Malý slovník jednotek měření Praha 1982 Kolektiv Manuál lexikografie Jinočany 1995 Hofmann Gustav Metrologická příručka Sušice 1984 Svoboda Vladimír Minimum o rodokmenu Praha 1998 Palivec Viktor Minimum pro rodopisce a heraldiky Praha 1970 Kouba Jaromír Na pomoc začínajícím kronikářům Praha 1996 Moldanová Dobrava Naše příjmení Praha 2004 Baumbach Rudolf Němčina pro historiky a archiváře Olomouc 1998 Beneš Josef Německá příjmení u Čechů, 2 díly Ústí nad Labem 1998 Palivec Viktor Německo český genealogický slovník Praha 1984 Kasalický V. a kol. Německo český slovník pro genealogy Praha 1996 Řičař Kristoslav Občanská genealogie Praha 2000 Voldánová Helena Obsah GH listů dle ročníků, dle autorů Praha 1999 Voldánová Helena Obsah Zpravodaje Od kladského pomezí 1923, 1924, 1980 Praha 1999 Voldánová Helena Obsah Zpravodaje pobočky ČGHSP Ústí nad Orl až 1988 Praha 1999 Čech Michal O českých a moravských katastrech Plzeň 1997 Honl Ivo a kol. Onomastické práce. Sborník rozprav Praha 1966 sborník Paginae historiae, sborník SÚA Praha 1 5, Praha 1997 Hledíková Z. a kol. Paleografická čítanka textová část Praha 2000 Hledíková Z. a kol. Paleografická čítanka ukázky Praha 2000 Hledíková, Kašpar Paleografická čítanka I., obrazová část Praha 1982 Hledíková, Kašpar Paleografická čítanka II. textová část Praha 1982 Kaňák Bohdan Paleografické texty, sešit 1, 2, 1999 a 2002 Olomouc 1999 Beránek Karel Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století Praha 1976 Rameš Václav Po kom se jmenujeme? Praha 2001 Brousil Antonín Přehled českých jmen křestních Praha 1934 Haycraft J. B. Přírodní výběr Praha

16 Marečková Marie Příručka praktické genealogie Praha 2004 Rolinc Vladimír Příručka pro genelogy třetího tisíciletí Rožnov 2003 Roubík František Příručka vlastivědné práce, první i druhé vydání Praha 1947 Vilímek Ivan Příspěvek ke třídění rodopisných poznatků. Separát Brno 1998 výstřižkový archiv Rakousko, genealogie Praha 1996 Horský, Seligová Rodina našich předků Praha 1997 Friedrich Gustav Rukověť křesťanské chronologie Praha 1997 Vlček I. Rusko češskij slovar Moskva 1985 Pohanka Henry Sám proti toku času Litvínov 2002 Melichar R. a kol. Sborník k základům genealogie Praha 1988 sborník Sborník příspěvků I. setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 1980 Ostrava 1980 sborník Sborník příspěvků II. setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 1983 Ostrava 1983 sborník Sborník příspěvků IV, setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 1989 Ostrava 1989 Hásek V. a kol. Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce Praha 2005 kolektiv Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce Praha 2007 Lutonský B. a kol. Slabikář a čítanka pro laické genealogy Praha 1998 Václav Rameš Slovník pro historiky a návštěvníky archivů Praha 2005 Kurz Josef a kol. Srbochorvatsko český slovník Praha 1982 Urban Zdeněk Století českého kalendáře Praha 1987 Sedlák Vladimír Tabulky k převodu dat historických pramenů Praha 1970 Kutinová B. a kol. Technický naučný slovník, díl 1 7 Praha 1981 Adamová K. Tzv. věčná (železná) zvířata Praha 1972 kolektiv Učebnice čtení starých textů Praha 2003 Sklenář Karel Uvedení do rodopisné práce. Rukopis Praha 1988 Řičař Kristoslav Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha 1995 Kašpar Jaroslav Úvod do novověké latinské paleografie Praha 1975 Hlaváček Ivan a kol. Vademecum pomocných věd historických Praha 1997 Černý V., Roubík F. Vlastivědná knížka Praha 1948 Procházka Roman Výstřižkový archiv autora: Genetika Praha 1958 Lutonský B. a kol. Základy genealogie 2. díl Praha

17 Genealogie, jinojazyčná literatura Schulz Carl 3000 Berliner Kolonisten und Kolonistensöhne 1686 až 1812 Neustadt a. A Prosch Georg Adeliges Geschlestregister Frankfurt am Main 1966 časopis Adler, roč Wien 1968 časopis Adler. Jahrbuch 1961/63, 1964, 1967/70, 1971/73 Wien 1963 časopis Adler. Studien Jahrbuch Adler, 1978 Wien 1978 Rotteck Karl von Allgemeine Geschichte vom Anfang der hist. Kenntniss, 6 sv. Braunschweig 1861 časopis Archiv für Sippenforschung č. 19, 38, 39, 41, 51 ( ) München 1965 časopis Archiv ostdeutscher Familienforscher, 7 sešitů Wien 1967 časopis Archiv ostdeutscher Familienforscher, 10 sešitů Wien 1975 Knauer Bernhart Auf den Spuren der Lobkowitzer Amberg 1999 časopis Bilten rodoslovnega krožka + výstřižkový archiv Slovinsko Ljubljana 1994 časopis Bilten rodoslovnega krožka 1993 Ljubljana 1993 časopis California Czechoslovak Club News / CCC Noviny California 1992 časopis Confédération internationale de Genéalogie et d héraldique Paříž 2007 časopis Der Herold , váz. Berlin 1968 časopis Der Herold , sešity Berlin 1971 časopis Der Herold , sešity Berlin 1977 časopis Der Herold Jahrbuch, 1972, 1973 Berlin 1972 časopis Der Herold, Festschrift Berlin 1969 Wasmansdorff E. Die Ahnentafel Gőrlitz 1939 Procházka Roman Die böhmischen Genealogen um ihre Erbe. Separát Wien 1977 Eckert Alfred Die deutschen evangelischen Pfarrer Bad Rappenau 1976 Fritsch Thomas Die Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Almanach Görlitz 1968 Wasmansdorff E. Die Stammtafel und ihre Abarten Gőrlitz 1937 časopis Drevesa (Slovinsko) Škofja Luka 1998 časopis Drevesa. Bilten slovinskeho rodoslovnego drušstva 1997 Škofja Luka 1997 Mitgau Hermann Einführung in die praktische Genealogie Limburg 1966 Zombat Zombatfalva Familien Homolka und Wieden. Separát Wien 1969 Zombat Zombatfalva Familien Rozkoschny, Böhm, Brosche und Schubert Wien

18 Friedrichs H.F. Familienarchive und privaten Besitz Neustadt 1972 Hantich Teja Familienforscher in Österreich und Ihre Arbeitsgebiete Wien 1972 Weisenborn Erich Familiengeschichte Gotha 1930 Procházka Roman Familiengeschichte Gundling Vürfenberg 1971 časopis Familienkundliche Nachrichten Wien 1962 Roesler Gottfried Familienkundliches lese und studienbuch Neustadt/A Dworzaczek Wlodz. Genalogia Warszawa 1959 časopis Genos, roč Helsinki 1987 Gutkas Karl Geschichte der Landes Niederösterreich 1. Wien 1959 Ascherl Heinrich Geschichte der Stadt und herrschaft Neustadt a. d. W. Neustadt 1982 Glenzdorf Johann Glenzdorfs Internationales Genealogen Lexikon B. Münder 1977 Helbling J. Handbuch Königsreich Böhmen für das Jahr 1851 Prag 1851 časopis Katalog der Bibliothek Adler Wien 1913 časopis Kořeny 1996 a 1997, CSAGSI Ohio 1996 Fürnrohr Kurbaierns gesandte (Aussenpolitik ) München 1971 Lampe Karl H. Latein I. für den Sippenforscher, 1 2 Limburg 1965 Steche Otto Leitfaden der Rassenkunde Lipsko 1934 Merck Emanuel Mercksche Familien Zeitschrift. Band XXIII. Darmstadt 1968 Miller, Komárková Migration, Emigration, Immigration. Principally to the... (USA) Logan 1974 časopis Nachtrag zum Katalog der Bibliothek Adler Wien 1931 časopis Naše rodina Our Families (3 sešity) St. Paul 1990 časopis Neues Jahrbuch Adler, Jahrgang , Wien 1919 sborník Oldenburgische Familienkunde, 1964, 1970 Wien 1964 Procházka Roman Österreichisches Ordenhandbuch (3 díly) München 1979 Seppelt Klemens Papstgeschichte von den anfangen bis zur gegenwart Mnichov 1933 Calvet J. Petite histoire litterature francaise Paris 1929 katalog Quellen und Namen Nachweis für die Egerländer Familien... Neustadt/A 1953 Vajay Szabolcz de Raymund Behrenger le Grand Paris 1968 Doane G.H. Searching for your Ancestors Minnesota 1974 časopis Senftenegger Monatsblatt für Genealogie, 1953, 1955, 1959, 1963 Senftenegg 1969 Grun Paul Arnold Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen Limburg

19 časopis Schrifttumsberiche zur Genealogie, , Wien 1962 Kirkham E. Kay Simplified Genealogy for Americans Salt Lake C časopis Släkt och hävd, 1982, Stockholm 1982 časopis Sudetendeutsche Familienforschung, Regensburg 1971 Ribbe Henning Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung Insingen b. R Rechcigl jr. Miloslav U.S. Legislators with Czechoslovak roots from colonial times Washington 1987 Sturm Heribert Unsere Schrift Neustadt/A časopis Vuosikirja, , 1960, 1965, 1969 Helsinki 1944 Procházka Roman Wappenwandel eines niederlandischen Geschleschtes Neustadt 1980 sborník Yearbook of the Czechoslovak Genealogical Society St.Paul 1995 sborník Yearbook of the Czechoslovak Genealogical Society St.Paul 1992 kalendář Žumberački kalendar. Hrvatska genealogia. Zagreb 1966 Heraldika katalog 108. Auktion Münzen + Medaillen München 1975 Lobkowicz František 550 let Řádu Zlatého rouna Praha 1981 Ralphs Dorothy H. A First Look at Heraldry London 1973 Gough Parker A glossary of Terms Used in Heraldry London 1966 Pokorný Pavel R. Antonín Rybička v české heraldice Praha 1979 sborník Archivum heraldicum. Internationales bulletin No 1 2, 1975 Bern 1975 Sedláček August Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty Praha 2003 Sedláček August Atlasy erbů a pečetí I., II. Praha 2001 Štorm Břetislav Báječná zvířata, obludy a nestvůry. Separát, grafika a bibliografie Praha 1988 Pokorný P., Palát P. Bartoloměj Paprocký a jeho význam v české heraldice Praha 1979 Basler Basler Wappen Kalender Basel 1927 Palát Pavel Bibliografie české práce heraldické , 6 sv. Ostrava 1983 Procházka Roman Böhmische Königssiegel. (Separát) Neuchatel 1971 Skřivánek František Bratislavští biskupové v dějinách Slezska Praha 2004 Zenger Zd. M. Česká heraldika Praha

20 Sedláček Pavel Česká panovnická a státní symbolika, katalog Praha 2002 Louda J., Janáček J. České erby Praha 1974 Sedláček August Česko moravská heraldika I., II. Praha 1996 Petráň Josef Český znak Praha 1970 časopis Der deutsche Herold Berlin 1905 časopis Der Tappert. Mitteilungen des Wappen Herold, Berlin 1965 Nimmergut Jorg Deutsche Orden und Ehrenzeichen München 1980 Jäger Sunstenau Die Entwicklung des öster. Staatswapens Wien 1976 Kittel Erich von Die Siegelsammlungen in den westdeutscher Archiven, Jg. 17 Siegburg 1964 časopis Drobná plastika č. 1 5 Praha 1965 Buben Milan Encyklopedie heraldiky Praha 1994 Lobkowicz Frant. Encyklopedie řádů a vyznamenání Praha 1995 Palivec, Kasík Erbovní lékárníci v českých zemích. Heraldická minucí Praha 1986 Hrabětová Irena Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého Brno 1992 Sirotek Jiří Erbovní primátoři Starého Města pražského. Jílovská minucí 1981 Jílové 1980 časopis Erbovní sešit, č Praha 1969 Mysliveček Milan Erbovník 2 Praha 1997 Louda Jiří Flaggen und Wappen der Welt von A Z Berlin 1970 katalog Genealregister (Herold) Neustadt 1962 Gumowski Marian Handbuch der polnischen Heraldik Graz 1969 Gumowski Marian Handbuch der polnischen Siegelkunde Graz 1966 Skřivánek František Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Praha 2000 Palivec Viktor Heraldická abeceda Jílové 1995 časopis Heraldická minucí, Jílové 1984 Sedlák, Konopásek Heraldická minucí. Jílovská minucí 1977 Jílové 1976 Sirotek, Strnad Heraldická minucí. Jílovská minucí 1978 Praha 1978 časopis Heraldická ročenka, Praha 1976 Palivec Viktor Heraldická symbolika Praha 1978 Vrteľ Ladislav Heraldická terminológia I Martin 2003 Hanáček Jiří Heraldická výzdoba nové radnice v Brně Brno 1982 Beneš František Heraldické bádání v Československu Praha

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 22. března 2014

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 22. března 2014 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 22. března 2014 Helena Voldánová, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické církve

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více