Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (komponenta ŽP) určeno pro středoškolskou výuku v rámci předmětu Základy přírodních věd Všeobecný předmět vzdělání 1

2 Název školy: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Adresa: Truhlářská ul. 360/3, Liberec II Zřizovatel školy: Liberecký kraj Typ právnické osoby: příspěvková organizace Směr a cíl modulu vzdělání: Všeobecný, cíl environmentální výchova Typ komponenty Komponenta ŽP Název modulu Délka vzdělávacího programu: 32 hodin ročně Forma studia: Presenční forma studia, povinný předmět Způsob hodnocení: Dle pravidel hodnocení žáků a studentů (součást školního řádu) 2

3 Výchovně vzdělávací cíle Tento modul si klade za cíl navázat na úroveň vědomostí a dovedností, které žáci získali v ZŠ a dále je rozvíjet, vytvářet kladné postoje žáků k tvorbě a využívání životního prostředí prostřednictvím rozvoje vědomostí, dovedností a kritického myšlení. Cílem výuky je pomocí vhodně zvolených výukových metod a činností učitele zajistit dosahování následujících dílčích cílů vzdělávacího modulu. Do povědomí žáků by mělo být vloženo, že životní prostředí je tvořeno několika složkami, např. fyzikální, chemickou, bilogickou, ale i společenskou a kulturní, že tyto složky jsou vzájemně propojeny a tedy každá změna v jedné z nich se dotkne všech ostatních složek, že živé i neživé má své životní cykly a každý úsek vývoje je důležitý, že existují složky životního prostředí, které jsou organizovány v systémech, města, národy, populace, společenstva, ekosystémy, že tyto systémy se vyvíjejí a tento vývoj je reakcí na měnící se podmínky v okolí systémů, rozvoj smyslu pro ekologické hodnoty přispívající ke kvalitě prostředí jako jsou rozmanitost, přizpůsobivost, odolnost, spolupráce,rovnováha. Žáci by měli pochopit, že lidstvo svým chováním (především fyzickým narušováním a nakládáním se zdroji) ovlivňuje své prostředí, že naše vlastní vnímání okolního prostředí je ovlivňováno našimi biologickými potřebami a schopnostmi, našimi zkušenostmi a že tyto potřeby, schopnosti a zkušenosti nemusí být totožné, jak může být usměrňován proces změny životního prostředí z různých hledisek, že jednou ze základních podmínek existence je trvale udržitelný rozvoj. Charakteristika environmentální výuky Modul environmentální výuky zahrnuje široké spektrum základů přírodních věd, jejichž základní znalost má rozhodující význam pro pochopení nutnosti šetrné lidské činnosti a ochrany životního prostředí. Zahrnuje uvědomění si, že významným činitelem je šetrné chování a osobní odpovědnost každého jedince k vlastnímu okolí a je prvním a neopomenutelným krokem k zachování životního prostředí a neopomenutelnou podmínkou k trvale udržitelnému rozvoji. Metody výuky Výuka probíhá v jednohodinových cyklech jednou za kalendářní týden. Ve výuce se budou uplatňovat takové vyučovací metody, které odpovídají sekundárnímu vzdělávání a které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších kompetencí. Pro realizaci klíčových kompetencí, zejména kompetence zaznamenávání, shromažďování, třídění a prezentace informací se jako vhodná metoda doporučuje projektové vyučování. Pro klíčovou kompetenci tvořivá spolupráce ve skupině se doporučuje žákovský projekt. 3

4 Klíčovou kompetenci formulování zdůvodněných názorů a vyvážených mínění lze rozvíjet formou diskuze, hraní rolí, simulace. Klíčové kompetence Výše zmíněné metody by měly napomoci rozvíjet u žáků tyto kompetence: Formulování zdůvodněných názorů a vyvážených mínění, formulace a ověřování hypotéz Zaznamenávání, shromažďování, třídění a prezentace informací Prohlubování schopnosti vnímání s využitím všech smyslů Tvořivá spolupráce s ostatními. UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Název modulu Forma studia Kódové označení Hodinový rozsah Presenční Způsob ukončení Povinné moduly 1/týdně v rámci předmětu Základy.. 4

5 MODULY Název modulu: Nominální délka: Typ modulu: 32 hodin/ročně všeobecný, obory L a M (čtyřleté Platnost od: září 2010 obory s maturitní zkouškou) Ukončená povinná školní docházka Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: životní prostředí, ekologické systémy a složky, evoluce organizmů, biologie člověka, vztah organizmu a prostředí, společenstva, funkce organizmu, vztah člověk a prostředí, pohoda prostředí, přírodní zdroje, současné problémy ŽP, odpovědnost jedince. Předpokládané výsledky : Žák si prohloubí znalosti získané na základní škole. Prohloubí své znalosti o vlivu chování populace na ŽP. Seznámí se s dopadem nevhodného způsobu zacházení se životním prostředím na jednotlivce i na celou populaci. Obsah modulu: Modul environmentální výchova zahrnuje výuku žáků a jejich seznámení s teorií udržitelného rozvoje společnosti a vlivu mezinárodní spolupráce jako rozhodujícího aspektu na zajištění takového rozvoje. Prohlubuje znalosti žáka z oblasti geologického vývoje země, biologické stavby organizmů (buňka), v teorii evoluce a ve vztahu organizmu a okolního prostředí. Seznamuje ho s ekosystémem, s jeho vnitřními vztahy a se složkami životního prostředí. Zabývá se vztahem organizmu a prostředí, abiotickými a biotickými podmínkami života a umělými ekosystémy. Část modulu obsahuje výuku vlivu prostředí na dědičnost, mutace, zdraví a nemoc organizmu a jeho poškozování. V průběhu přednášek se žáci seznámí s charakterem vztahů prostředí a lidské populace. V rámci modulu jsou žáci seznamováni s druhy přírodních zdrojů, s jejich využíváním a hospodařením s nimi a se současnými problémy ŽP a s náznaky možností jejích řešení. Doporučené postupy výuky: Účast na výuce, cvičení a studium doporučené literatury Hodnocení výsledků uchazečů: 80 % účast ve výuce a Doporučená literatura: Součástí modulu je tématický plán výuky sestavený přednášejícím pedagogem. 5

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby , Logistické a finanční služby Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Olomoucký kraj Stupeň poskytnutého vzdělání: Délka a forma studia: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium Jméno

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Přírodovědné

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Aplikovaná chemie Kód a název oboru: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí chemická

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-67-E/01 Zednické práce. RVP 36-67-E/01 Zednické práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-67-E/01 Zednické práce. RVP 36-67-E/01 Zednické práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-E/01 RVP 36-67-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více