MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %"

Transkript

1 Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 6 Ročník červen Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ve Šťáhlavech Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů % 1 OBČANÉ.CZ ,00 Š + Š 4 Věci veřejné ,11 5 Konzerv.str ,00 NOVINY OBECNÍ 6 KSČM ,09 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE 7 Koruna česká ,00 A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH 9 ČSSD ,23 13 ZEMANOVCI ,05 14 STOP ,00 15 TOP ,18 17 KDU-ČSL ,01 18 Volte pravý blok ,00 19 ČSNS ,00 20 Strana zelených ,01 21 Suverenita ,05 23 Česká pir.strana ,01 24 Děl.str.soc.sprav ,01 25 Str.svob.občanů ,01 26 ODS , ,00 70 let MŠ Šťáhlavy Víkendy na zahradě šťáhlavské mateřské školy bývají bez dětí tiché a klidné. Jinak tomu ale bylo v sobotu 15. května Konala se tu oslava 70. výročí zaloţení Mateřské školy ve Šťáhlavech. Přesné datum výročí sice připadlo jiţ na 28. listopadu 2009, ale to by asi nebyl nejvhodnější termín pro uspořádání zahradní slavnosti, pro kterou jsme se společně s Unií rodičů rozhodli. Počasí nám vůbec nepřálo a připomínalo opravdu spíše listopad, ale všechno ostatní klaplo na jedničku. Přivítali jsme mnoho vzácných hostů starostu p. Václava Štětinu, bývalé ředitelky MŠ Šťáhlavy pí. Martu Klikovou a

2 Věru Skalovou, jednu z prvních absolventek původní mateřské školy pí. Chmelíkovou, spoustu bývalých zaměstnanců i absolventů původní i stávající MŠ. Podařilo se nám zajistit pestrý program: nechybělo vystoupení dětí naší MŠ a základních škol ze Šťáhlav a z Nezvěstic, svoje umění předvedl lidový soubor Úslaváček, skupina aerobiku a břišní tanečnice z Blovic i malí cvičenci TJ Sokola Šťáhlavy pod vedením p. Karla Votýpky. O hudební produkci celého odpoledne se postaral p. Pavel Fremr se skupinou Bábydou. Ke spokojenosti dospělých i malých návštěvníků slavnosti jistě prospělo i bohaté občerstvení, tombola, pracovní dílny a soutěţe pro nejmenší, moţnost nahlédnout do interiéru jednotlivých tříd i malá výstavka historických fotografií. Jako památku nejen na tento den si mnozí odnesli hrnek se sluníčkem typickým logem naší školičky. Za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli ať už na přípravách, tak i na realizaci celé akce. Finanční zisk z této akce použijeme ve prospěch dětí. Tradicí naší MŠ bývala pohádková cesta spojená s noclehem v areálu hotelu Hájek. V letošním roce nás okolnosti (uzavření hotelu) donutily hledat náhradní řešení. Připravili jsme pro děti zajímavý, celodenní program, ukončený noclehem předškoláků v jejich školce. Dopoledne jsme shlédli ukázku výcviku policejních psů, po obědě se trasa od mateřské školy aţ po zámecký park začala hemţit pohádkovými bytostmi např. zvířátky, hejkaly, skřítky, vílami Na konci cesty nám konečně babka kořenářka dala léčivé bylinky pro našeho kamaráda, který nás provázel celým školním rokem. Po návratu byl pro všechny děti připraven táborák s opékáním buřtů. Mrňousky si odvedli rodiče domů, jen předškoláci si mohli uţít svoji školku i přes noc. I přes tropické vedro se celé naše putování povedlo, děti byly nadšeny a plny nevšedních záţitků a dojmů. Přejeme všem dětem, rodičům a našim příznivcům krásné a pohodové prázdniny. Škola už má na kahánku Kolektiv zaměstnanců MŠ Šťáhlavy Zatímco všichni jiţ netrpělivě odpočítáváme dny, které nás dělí od vytouţených prázdnin, připomeňme to nejzajímavější, co proţili ţáci ZŠ Šťáhlavy v poslední době. Celý květen všichni ţáci připravovali a pilně nacvičovali písničky, básničky, tance, hrané pohádky a příběhy, které předvedli v pestrém pásmu svým mladším kamarádům v mateřské škole u příleţitosti oslav 70. výročí oslav MŠ ve Šťáhlavech a podruhé potěšili své rodiče na školní besídce. Oslava Dne dětí letos neproběhla 1. června kvůli deštivému počasí, ale o několik dní později. Děti soutěţily ve sportovních disciplínách a za získané body nakupovaly u svých učitelek v třídních krámcích. Červen jiţ tradičně patří výletům. Ten první začal opět deštěm, ale v cíli v ZOO v Praze k velké radosti všech ani nekáplo. A tak pestrá přehlídka malých i velkých, roztomilých i hrozivě vyhlíţejících zvířecích kamarádů mohla začít. Největším záţitkem pro většinu dětí byl pavilon goril a ţiraf. O několik dní později ţáci ročníku navštívili v Rokycanech hvězdárnu s planetáriem a vojenské muzeum. Ve

3 hvězdárně se dozvěděli mnoho zajímavostí o planetách Sluneční soustavy, obdivovali nový obrovský dalekohled na sledování noční oblohy a pozorovali dalekohledy Slunce a okolí hvězdárny. Prvňáci jako kaţdoročně navštívili zámek Kozel. A teď ještě poslední diktát, poslední prověrka, poslední úkol, poslední známka a pak HURÁ na PRÁZDNINY!!! Mgr. H. Šťovíčková, Mgr. J. Škardová Trochu sportovního vzpomínání Před 50 léty mladší dorost Sokola Šťáhlavy skončil na přeboru házené Československé republiky v Nitře na 4. místě za TJ Roţnov, Slovanem Orbis Praha a Slovanem Bratislava. Prvním trenérem těchto kluků byl Slávek Křišťan. Mnozí z nich se pohybují ještě dnes mezi námi, na některé zůstaly uţ bohuţel jen hezké vzpomínky. Poznáte je? Horní řada zleva: Miloslav Soukup, František Heller, Josef Balek, Jaroslav Nolč, Ladislav Dvořák, František Broţ, trenér Karel Čapek mladší. Spodní řada zleva: Josef Štěpán, Bohumil Kreč, František Diviš, Svatopluk Pavelka, Jaromír Krepindl a Miroslav Vošahlík. Výsledky šťáhlavských hasičů na soutěžích Zavzpomínal Míra Krepindl 22. května proběhla soutěţ firmy KS Europe s.r.o.ve Šťáhlavicích. Starší děti obsadily 4. místo 5. června soutěţ o Chouzovský rybník. Starší děti obsadily opět 4. místo 13. června Šťáhlavská dětská soutěţ v poţárním útoku. Pořadí: mladší děti 1. Ţelčany, 2. Sedlec, 3. Šťáhlavy starší děti 1. Nezvěstice, 2. Ţelčany, 3. Šťáhlavice A, 4. Chlum, 5. Šťáhlavice B, 6. Šťáhlavy A, 7. Šťáhlavy B, 8. Sedlec 29. května soutěţ o pohár starosty obce Lhůta muži 5. místo Šťáhlavy B, 8. místo Šťáhlavy A 12. června jsme na louce za mostem uspořádali jiţ 15. ročník O putovní pohár starosty obce Šťáhlavy. Za velkého zájmu šťáhlavských diváků se soutěţe zúčastnilo 11 druţstev muţů a 4 druţstva ţen. Pořadí: ženy 1. Šťáhlavice, 2. Mokrouše, 3. Šťáhlavy, 4. Chlum muži 1. Kornatice, 2. Nezvěstice B, 3. Chlum, 4. Šťáhlavice, 5. Chválenice, 6. Šťáhlavy B, 7. Losiná, 8. Mokrouše, 9. Louňavá, 10. Ţelčany, 11. Šťáhlavy A

4 Kulturní program SHD Šťáhlavy Na 25. června připravujeme na hasičské zbrojnici taneční zábavu, kde bude hrát skupina TRIO 4. července k tanci a poslechu hraje skupina EVERGREEN DUO 17. července skupina SORTIMENT Za SHD Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč Pizza music bar ZÁMECKÁ S potěšením vás můţeme pozvat na vystoupení slavné hudební skupiny Lucie Revival, které se uskuteční na terase Zámecké restaurace. Příznivci této hudby si skupinu jistě velmi dobře pamatují, neboť u nás jiţ hostovala v zimních měsících.obsazení bude ve stejném sloţení jako posledně: Martin Ruttner - basa, zpěv, Jaroušek Krásný - kytara, vokály, David Švandrlík - bicí nástroje a Tomáš Modřenec - klávesy, zpěv. Tato kapela se soustředí pouze na ţivá vystoupení a dává moţnost si poslechnout nejen známé, ale i méně známé písničky dnes jiţ rozpadlé Lucie a také znovuzrozených Wanastových vjecí. Za týden pak , opět na terase Zámecké restaurace budeme mít moţnost si poslechnout hudební skupinu The Doors revival ve sloţení: Pavel Batěk - zpěv, Míra Šebek - sólová kytara, Tomáš Alferi - klávesy, Mára Gulden - basová kytara, Petr H. Batěk - bicí nástroje. Tato skupina jiţ u nás hostovala v minulém roce, jak si většina z vás jistě vzpomíná - bylo to za přítomnosti herců ze seriálu Ordinace v růţové zahradě. Má program připomínající americkou legendu sedmdesátých let, jsou hosty mnoha klubových a jiných scén v Čechách i na Moravě. Na sklonku své první etapy se objevují ve vysílání České televize, pak se na delší dobu odmlčují. Aţ do doby, kdy američtí The Doors slaví 40 let od vydání prvního alba, se tato skupina vrací na scénu. A nyní máte moţnost si ji opět poslechnout. Obě dvě kapely budou vystupovat na nově upravené terase Zámecké restaurace, v blízkosti nového kruhového objezdu, a pokud máte chuť, můţete se projít po dobře udělaných chodnících a dokonce se posadit a vstřebávat atmosféru na praktických lavičkách. Toto okolí nám můţe závidět nejedna okolní vesnice a o atmosféru se musíme postarat sami. V tyto dny atmosféra bude plně odpovídající úrovni těchto kapel a navíc si můţete pochutnat na specialitách této restaurace. Na vaši návštěvu se těší a srdečně zve kolektiv restaurace Provozní doba pošty ve Šťáhlavech platná od 1.června 2010 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. Čimerové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š. Starosta * tajemník * sekretariát * fax: net:

5 ČOV, kanalizační stoky, přípojky a provoz. Navazuji na text mého článku, který byl otisknutý v minulém vydání obecních novin. Jak bylo napsáno, změnou úrovně inţenýrské činnosti se zlepšila i kvalita práce. Přesto nastaly situace, kdy se musely na úrovni stavebního dozoru řešit různé problémy a nedostatky. Tato jednání musela skončit vţdy ve prospěch stavby. Největší problém nastal v období, kdy peníze na stavbu z dotace SFŢP poklesly do úrovně vyčerpání a peníze z půjčky nebylo moţné ještě čerpat. Došlo k zastavení všech prací na stavbě. To trvalo více neţ rok. O tuto dobu byl posunut i stanovený termín dokončení stavby. Bylo stanoveno, ţe celé projektované dílo musí být dokončeno do a k tomuto datu naběhnout do zkušebního provozu. V době přerušení stavby byly vyřízeny všechny podmínky SFŢP pro poskytnutí a čerpání půjčky 30 milionů korun. Ve skutečnosti na účet obce naběhlo jen 27 milionů, protoţe 3 miliony byly odečteny jako první splátka. I s tímto se dokázala obec vyrovnat. Toto uţ se odehrávalo v průběhu nového volebního období Změna nastala i v osobě starosty obce i ve sloţení nového ZO. Po uvolnění finančních prostředků se obnovila práce na pokračování stavby. Doba přerušení stavby se částečně projevila ve výkonu firmy SENCO. Ve financování prováděné stavby se začaly objevovat zálohové faktury. Na tyto bylo přistoupeno jen v nejnutnějších případech pro zajištění pokračování stavby. Bylo to velmi sloţité a těţké období. Přesto stavba pokračovala. Začalo období nejistoty a čím dál jasněji se začala projevovat platební neschopnost dodavatelské firmy. Mezi členy ZO se začaly objevovat návrhy na ukončení smlouvy s dodavatelskou firmou. To by znamenalo hledat jiného dodavatele na základě dalšího výběrového řízení. Toto vše se dělo v průběhu a v závěru roku Nakonec došlo k rozhodnutí pokračovat ve stavbě. Byl velmi zpřísněn dozor na stavbě. Také byly vyloučeny zálohové faktury. Stavba byla finančně kryta po dokončení jednotlivých částí. Největší nedodělky stavby byly v dokončení a montáţi technologického zařízení. Dodavatelé tohoto zařízení byli rozhodnuti zařízení dodat jen proti hotovému zaplacení. V této době si své uţil starosta obce. Rok 2001 potvrdil definitivně neschopnost dodavatele dokončit stavbu. Bylo přijato náhradní řešení pro dokončení stavby dle PD. To se za významné spolupráce a pomoci s budoucím provozovatelem VHS Blovice podařilo a naběhlo zařízení do ročního zkušebního provozu. Je nutné přiznat, ţe po původním zhotoviteli stavby nám dodnes zůstaly neprovedené úpravy povrchů místních komunikací, které nebyly uvedeny do původního stavu. Zkušební provoz zařízení probíhal aţ do povodní v létě 2002 dle plánu. Nepotvrdila se tvrzení některých odborníků, ţe je vše uděláno špatně. Spíše tato tvrzení byla vyslovována jen účelově, protoţe současně se zkušebním provozem nastoupila nová, do té doby neznámá, povinnost placení stočného. To by však byla další poměrně dlouhá kapitola tohoto článku. Velice krátce napsáno: stále je mezi námi dost majitelů nemovitostí, kteří jsou do kanalizačních stok napojeni na úkor těch, kteří v tomto směru nemusí mít výčitky svědomí. Povodně 2002 nechaly na zařízení ČOV a čerpaček poměrně velké škody. Zkušební provoz zařízení byl plně zastaven a za velké pomoci provozovatele zahájeny práce na odstraňování škod. Nevím jak kdo si pamatuje tyto události. Mohu hodnověrně potvrdit, ţe jiţ v polovině října 2002 byl obnoven plnohodnotný provoz celého zařízení. Nebojím se napsat, ţe od jsem se stal na 2 hodiny denně zaměstnancem provozovatele ČOV jako obsluha technologického zařízení. Po dvou létech mojí práce došlo k navýšení pracovní doby na 3 hodiny kaţdý den. To jen tak trochu na vysvětlenou. Zkušební provoz byl prodlouţen do června Po vyhodnocení zkušebního provozu bylo v krátké době vydáno kolaudační rozhodnutí a zařízení bylo oficiálně zprovozněno. Teď v článku pokročíme do dnešních dnů. Letošním rokem se naplní devátý rok provozu tohoto zařízení. Bylo by malomyslné napsat, ţe nebyly závady a problémy. Pokud se tak stalo, byly tyto operativně řešeny. Snad nejsloţitějším problémem jsou čerpací stanice č. 1,2,3 všechny na úrovni řeky Úslavy. Zda toto mohlo být jinak

6 nevím. Faktem je, ţe někdy dojde ke zvýšení hladiny v řece a dojde ke krátkodobému odstavení ČS. V tomto směru je nejvíce ohroţen provoz ČS 3 ve Šťáhlavicích. Třeba by pomohla instalace zpětné klapky do slučovací kanalizační stoky u Gogelů. Podobný problém je ve Šťáhlavech na ČS 2 u mostu a na ČS 1 u jalovky. V závěrečné části článku musím i upozornit na jiný problém. Počet obyvatel naší obce se rychle přibliţuje k počtu To je projektem plánovaný výkon ČOV. Není mi jasné, zda toto zařízení má nějakou rezervu. Snad ano. Jen mám obavy, aby nová výstavba RD v obou částech obce nevyčerpala moţnosti výkonu ČOV pro obyvatel. Potěšující je, ţe se dokončuje kanalizace v části Šťáhlavice. Nyní je nutné v rámci pravidel připojit jednotlivé nemovitosti přípojkami na vlastních pozemcích. Dovolím si připomenout, ţe je nutné mít projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané stavebním úřadem. Stavbu můţe provést oprávněná osoba nebo firma. Jiná moţnost není. Vše je podmíněno vydáním kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. O povolení kolaudace musí poţádat majitel nemovitostí. Pro upřesnění uvádím, jaká je situace v části Šťáhlavy v současné době. Ani se nechce věřit, kolik ulic ještě na provedení nových stok čeká. Nad tratí ČD: Švehlova, K Beránce, Na Řeţábu, Špilarova, V cihelně, Radyňská. Pod tratí ČD: Masarykova, Habrmanova, Palackého, U hřiště, U pekárny, Na potoce, Na sádkách, Legionářská, U kříţku, Lesní úřad, fara, školní jídelna, základní škola, Na Boru, Kozelská, Na Kukačce, Pod akáty, Rokycanská. Jsem toho názoru, ţe tyto části obce by měly být odkanalizovány před jakoukoliv komerční výstavbou RD v nových lokalitách. Co napsat na závěr. Určitě je dobře, ţe v obci máme ČOV a kilometry nových stok. Jen je škoda, ţe nebyla naplněna snaha mít přehled o tom, kdo je a kde není do nového kanalizačního zařízení napojen. Nemohu se zbavit dojmu, ţe jako bychom se stále báli oficiálně zjistit, kdo má před svým prahem čisto. Ţe tato skutečnost je na mrtvém bodě, je zásluhou jak obce, tak provozovatele zařízení. Chci věřit tomu, ţe se v tomto směru situace zlepší. Jen to bude znamenat mnohem více práce, neţ kdyby se hned od počátku postupovalo důsledně v zájmu pořádku. Malá čápí tragédie Alois Šampalík V roce 1997 se při údrţbě tenisových kurtů ve Šťáhlavech prováděl i nátěr tréninkové stěny modrou barvou, na kterou jsem pak namaloval tři volejbalové hráče. Nikdy by mne nenapadlo, ţe na této stěně skončí ţivot jednoho z čápů, kteří se pravidelně kaţdý rok usazují na místním komíně. Protoţe se kolem usmrcení čápa objevilo několik verzí, poţádal jsem pana K.Makoně ze záchranné stanice ţivočichů o poskytnutí informací o této události. Čáp si údajně spletl modrou stěnu se zbytky malby hráčů s vodní hladinou a narazil do ní tak, ţe se zabil, či spíše zabila. Jednalo se totiţ o čápici. Není tedy pravda, ţe mohla být trochu omámena po pozření nějaké otrávené potravy. Naraţení čápa na stěnu bylo nahlášeno záchranné stanici ţivočichů. Záchranáři pak pomocí hasičského výsuvného ţebříku prohlédli hnízdo na komíně. Domnívali, ţe čáp v hnízdě hlídá vejce. Bylo ale nalezeno jedno mrtvé mládě čápa. Hnízdo obsadil čápí pár, kterého vyhnal jiný, bojovnější pár. Mrtvé mládě patřilo páru původnímu. Nový čáp se sice stal majitelem hnízda, přišel však o svoji druţku. Jestli si osiřelý čáp najde druţku novou, nebo jestli odletí na zimoviště sám, se můţeme jen dohadovat. J. Pečený

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 5 Ročník 2010 17.květen Průjezd kolony vojenských vozidel přes Šťáhlavy Š + Š NOVINY Součástí oslav 65. výročí

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vzhledem k velmi špatné technické kvalitě záznamů nebylo možno některé úseky zaznamenat.

Vzhledem k velmi špatné technické kvalitě záznamů nebylo možno některé úseky zaznamenat. Provozovatel: Českomoravská televizní, s.r.o. Předmět řízení: Analýza úseku vysílání programu Vysočina TV z období od 17. do 29. května 2010, vypracovaná v rámci monitoringu případného výskytu politického

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 142/2012, konaného

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE. Číslo 11 Ročník 2010 18. listopad. Weberovou a ze Šťáhlavic Adélu Dobrou, Jakuba Doubka a Nicol Jelínkovou.

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE. Číslo 11 Ročník 2010 18. listopad. Weberovou a ze Šťáhlavic Adélu Dobrou, Jakuba Doubka a Nicol Jelínkovou. Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 11 Ročník 2010 18. listopad Vítání občánků 6.listopadu se konalo v obřadní síni Obecního úřadu podzimní vítání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

číslo 7 29. únor 2012

číslo 7 29. únor 2012 číslo 7 29. únor 2012 Vážení spoluobčané, Letošní první vydání Obecního zpravodaje Vám opět přináší informace o dění v naší obci. Po prosincovém mírném průběhu zimy jsme si uţili sněhové nadílky a také

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 13 Obsah čísla: 1) Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná 23. 5. 2009 od 8:00 ve firmě HOBES s.r.o. v Horním Benešově 2 2) Návrh rozpočtu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více