MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %"

Transkript

1 Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 6 Ročník červen Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ve Šťáhlavech Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů % 1 OBČANÉ.CZ ,00 Š + Š 4 Věci veřejné ,11 5 Konzerv.str ,00 NOVINY OBECNÍ 6 KSČM ,09 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE 7 Koruna česká ,00 A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH 9 ČSSD ,23 13 ZEMANOVCI ,05 14 STOP ,00 15 TOP ,18 17 KDU-ČSL ,01 18 Volte pravý blok ,00 19 ČSNS ,00 20 Strana zelených ,01 21 Suverenita ,05 23 Česká pir.strana ,01 24 Děl.str.soc.sprav ,01 25 Str.svob.občanů ,01 26 ODS , ,00 70 let MŠ Šťáhlavy Víkendy na zahradě šťáhlavské mateřské školy bývají bez dětí tiché a klidné. Jinak tomu ale bylo v sobotu 15. května Konala se tu oslava 70. výročí zaloţení Mateřské školy ve Šťáhlavech. Přesné datum výročí sice připadlo jiţ na 28. listopadu 2009, ale to by asi nebyl nejvhodnější termín pro uspořádání zahradní slavnosti, pro kterou jsme se společně s Unií rodičů rozhodli. Počasí nám vůbec nepřálo a připomínalo opravdu spíše listopad, ale všechno ostatní klaplo na jedničku. Přivítali jsme mnoho vzácných hostů starostu p. Václava Štětinu, bývalé ředitelky MŠ Šťáhlavy pí. Martu Klikovou a

2 Věru Skalovou, jednu z prvních absolventek původní mateřské školy pí. Chmelíkovou, spoustu bývalých zaměstnanců i absolventů původní i stávající MŠ. Podařilo se nám zajistit pestrý program: nechybělo vystoupení dětí naší MŠ a základních škol ze Šťáhlav a z Nezvěstic, svoje umění předvedl lidový soubor Úslaváček, skupina aerobiku a břišní tanečnice z Blovic i malí cvičenci TJ Sokola Šťáhlavy pod vedením p. Karla Votýpky. O hudební produkci celého odpoledne se postaral p. Pavel Fremr se skupinou Bábydou. Ke spokojenosti dospělých i malých návštěvníků slavnosti jistě prospělo i bohaté občerstvení, tombola, pracovní dílny a soutěţe pro nejmenší, moţnost nahlédnout do interiéru jednotlivých tříd i malá výstavka historických fotografií. Jako památku nejen na tento den si mnozí odnesli hrnek se sluníčkem typickým logem naší školičky. Za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli ať už na přípravách, tak i na realizaci celé akce. Finanční zisk z této akce použijeme ve prospěch dětí. Tradicí naší MŠ bývala pohádková cesta spojená s noclehem v areálu hotelu Hájek. V letošním roce nás okolnosti (uzavření hotelu) donutily hledat náhradní řešení. Připravili jsme pro děti zajímavý, celodenní program, ukončený noclehem předškoláků v jejich školce. Dopoledne jsme shlédli ukázku výcviku policejních psů, po obědě se trasa od mateřské školy aţ po zámecký park začala hemţit pohádkovými bytostmi např. zvířátky, hejkaly, skřítky, vílami Na konci cesty nám konečně babka kořenářka dala léčivé bylinky pro našeho kamaráda, který nás provázel celým školním rokem. Po návratu byl pro všechny děti připraven táborák s opékáním buřtů. Mrňousky si odvedli rodiče domů, jen předškoláci si mohli uţít svoji školku i přes noc. I přes tropické vedro se celé naše putování povedlo, děti byly nadšeny a plny nevšedních záţitků a dojmů. Přejeme všem dětem, rodičům a našim příznivcům krásné a pohodové prázdniny. Škola už má na kahánku Kolektiv zaměstnanců MŠ Šťáhlavy Zatímco všichni jiţ netrpělivě odpočítáváme dny, které nás dělí od vytouţených prázdnin, připomeňme to nejzajímavější, co proţili ţáci ZŠ Šťáhlavy v poslední době. Celý květen všichni ţáci připravovali a pilně nacvičovali písničky, básničky, tance, hrané pohádky a příběhy, které předvedli v pestrém pásmu svým mladším kamarádům v mateřské škole u příleţitosti oslav 70. výročí oslav MŠ ve Šťáhlavech a podruhé potěšili své rodiče na školní besídce. Oslava Dne dětí letos neproběhla 1. června kvůli deštivému počasí, ale o několik dní později. Děti soutěţily ve sportovních disciplínách a za získané body nakupovaly u svých učitelek v třídních krámcích. Červen jiţ tradičně patří výletům. Ten první začal opět deštěm, ale v cíli v ZOO v Praze k velké radosti všech ani nekáplo. A tak pestrá přehlídka malých i velkých, roztomilých i hrozivě vyhlíţejících zvířecích kamarádů mohla začít. Největším záţitkem pro většinu dětí byl pavilon goril a ţiraf. O několik dní později ţáci ročníku navštívili v Rokycanech hvězdárnu s planetáriem a vojenské muzeum. Ve

3 hvězdárně se dozvěděli mnoho zajímavostí o planetách Sluneční soustavy, obdivovali nový obrovský dalekohled na sledování noční oblohy a pozorovali dalekohledy Slunce a okolí hvězdárny. Prvňáci jako kaţdoročně navštívili zámek Kozel. A teď ještě poslední diktát, poslední prověrka, poslední úkol, poslední známka a pak HURÁ na PRÁZDNINY!!! Mgr. H. Šťovíčková, Mgr. J. Škardová Trochu sportovního vzpomínání Před 50 léty mladší dorost Sokola Šťáhlavy skončil na přeboru házené Československé republiky v Nitře na 4. místě za TJ Roţnov, Slovanem Orbis Praha a Slovanem Bratislava. Prvním trenérem těchto kluků byl Slávek Křišťan. Mnozí z nich se pohybují ještě dnes mezi námi, na některé zůstaly uţ bohuţel jen hezké vzpomínky. Poznáte je? Horní řada zleva: Miloslav Soukup, František Heller, Josef Balek, Jaroslav Nolč, Ladislav Dvořák, František Broţ, trenér Karel Čapek mladší. Spodní řada zleva: Josef Štěpán, Bohumil Kreč, František Diviš, Svatopluk Pavelka, Jaromír Krepindl a Miroslav Vošahlík. Výsledky šťáhlavských hasičů na soutěžích Zavzpomínal Míra Krepindl 22. května proběhla soutěţ firmy KS Europe s.r.o.ve Šťáhlavicích. Starší děti obsadily 4. místo 5. června soutěţ o Chouzovský rybník. Starší děti obsadily opět 4. místo 13. června Šťáhlavská dětská soutěţ v poţárním útoku. Pořadí: mladší děti 1. Ţelčany, 2. Sedlec, 3. Šťáhlavy starší děti 1. Nezvěstice, 2. Ţelčany, 3. Šťáhlavice A, 4. Chlum, 5. Šťáhlavice B, 6. Šťáhlavy A, 7. Šťáhlavy B, 8. Sedlec 29. května soutěţ o pohár starosty obce Lhůta muži 5. místo Šťáhlavy B, 8. místo Šťáhlavy A 12. června jsme na louce za mostem uspořádali jiţ 15. ročník O putovní pohár starosty obce Šťáhlavy. Za velkého zájmu šťáhlavských diváků se soutěţe zúčastnilo 11 druţstev muţů a 4 druţstva ţen. Pořadí: ženy 1. Šťáhlavice, 2. Mokrouše, 3. Šťáhlavy, 4. Chlum muži 1. Kornatice, 2. Nezvěstice B, 3. Chlum, 4. Šťáhlavice, 5. Chválenice, 6. Šťáhlavy B, 7. Losiná, 8. Mokrouše, 9. Louňavá, 10. Ţelčany, 11. Šťáhlavy A

4 Kulturní program SHD Šťáhlavy Na 25. června připravujeme na hasičské zbrojnici taneční zábavu, kde bude hrát skupina TRIO 4. července k tanci a poslechu hraje skupina EVERGREEN DUO 17. července skupina SORTIMENT Za SHD Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč Pizza music bar ZÁMECKÁ S potěšením vás můţeme pozvat na vystoupení slavné hudební skupiny Lucie Revival, které se uskuteční na terase Zámecké restaurace. Příznivci této hudby si skupinu jistě velmi dobře pamatují, neboť u nás jiţ hostovala v zimních měsících.obsazení bude ve stejném sloţení jako posledně: Martin Ruttner - basa, zpěv, Jaroušek Krásný - kytara, vokály, David Švandrlík - bicí nástroje a Tomáš Modřenec - klávesy, zpěv. Tato kapela se soustředí pouze na ţivá vystoupení a dává moţnost si poslechnout nejen známé, ale i méně známé písničky dnes jiţ rozpadlé Lucie a také znovuzrozených Wanastových vjecí. Za týden pak , opět na terase Zámecké restaurace budeme mít moţnost si poslechnout hudební skupinu The Doors revival ve sloţení: Pavel Batěk - zpěv, Míra Šebek - sólová kytara, Tomáš Alferi - klávesy, Mára Gulden - basová kytara, Petr H. Batěk - bicí nástroje. Tato skupina jiţ u nás hostovala v minulém roce, jak si většina z vás jistě vzpomíná - bylo to za přítomnosti herců ze seriálu Ordinace v růţové zahradě. Má program připomínající americkou legendu sedmdesátých let, jsou hosty mnoha klubových a jiných scén v Čechách i na Moravě. Na sklonku své první etapy se objevují ve vysílání České televize, pak se na delší dobu odmlčují. Aţ do doby, kdy američtí The Doors slaví 40 let od vydání prvního alba, se tato skupina vrací na scénu. A nyní máte moţnost si ji opět poslechnout. Obě dvě kapely budou vystupovat na nově upravené terase Zámecké restaurace, v blízkosti nového kruhového objezdu, a pokud máte chuť, můţete se projít po dobře udělaných chodnících a dokonce se posadit a vstřebávat atmosféru na praktických lavičkách. Toto okolí nám můţe závidět nejedna okolní vesnice a o atmosféru se musíme postarat sami. V tyto dny atmosféra bude plně odpovídající úrovni těchto kapel a navíc si můţete pochutnat na specialitách této restaurace. Na vaši návštěvu se těší a srdečně zve kolektiv restaurace Provozní doba pošty ve Šťáhlavech platná od 1.června 2010 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. Čimerové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š. Starosta * tajemník * sekretariát * fax: net:

5 ČOV, kanalizační stoky, přípojky a provoz. Navazuji na text mého článku, který byl otisknutý v minulém vydání obecních novin. Jak bylo napsáno, změnou úrovně inţenýrské činnosti se zlepšila i kvalita práce. Přesto nastaly situace, kdy se musely na úrovni stavebního dozoru řešit různé problémy a nedostatky. Tato jednání musela skončit vţdy ve prospěch stavby. Největší problém nastal v období, kdy peníze na stavbu z dotace SFŢP poklesly do úrovně vyčerpání a peníze z půjčky nebylo moţné ještě čerpat. Došlo k zastavení všech prací na stavbě. To trvalo více neţ rok. O tuto dobu byl posunut i stanovený termín dokončení stavby. Bylo stanoveno, ţe celé projektované dílo musí být dokončeno do a k tomuto datu naběhnout do zkušebního provozu. V době přerušení stavby byly vyřízeny všechny podmínky SFŢP pro poskytnutí a čerpání půjčky 30 milionů korun. Ve skutečnosti na účet obce naběhlo jen 27 milionů, protoţe 3 miliony byly odečteny jako první splátka. I s tímto se dokázala obec vyrovnat. Toto uţ se odehrávalo v průběhu nového volebního období Změna nastala i v osobě starosty obce i ve sloţení nového ZO. Po uvolnění finančních prostředků se obnovila práce na pokračování stavby. Doba přerušení stavby se částečně projevila ve výkonu firmy SENCO. Ve financování prováděné stavby se začaly objevovat zálohové faktury. Na tyto bylo přistoupeno jen v nejnutnějších případech pro zajištění pokračování stavby. Bylo to velmi sloţité a těţké období. Přesto stavba pokračovala. Začalo období nejistoty a čím dál jasněji se začala projevovat platební neschopnost dodavatelské firmy. Mezi členy ZO se začaly objevovat návrhy na ukončení smlouvy s dodavatelskou firmou. To by znamenalo hledat jiného dodavatele na základě dalšího výběrového řízení. Toto vše se dělo v průběhu a v závěru roku Nakonec došlo k rozhodnutí pokračovat ve stavbě. Byl velmi zpřísněn dozor na stavbě. Také byly vyloučeny zálohové faktury. Stavba byla finančně kryta po dokončení jednotlivých částí. Největší nedodělky stavby byly v dokončení a montáţi technologického zařízení. Dodavatelé tohoto zařízení byli rozhodnuti zařízení dodat jen proti hotovému zaplacení. V této době si své uţil starosta obce. Rok 2001 potvrdil definitivně neschopnost dodavatele dokončit stavbu. Bylo přijato náhradní řešení pro dokončení stavby dle PD. To se za významné spolupráce a pomoci s budoucím provozovatelem VHS Blovice podařilo a naběhlo zařízení do ročního zkušebního provozu. Je nutné přiznat, ţe po původním zhotoviteli stavby nám dodnes zůstaly neprovedené úpravy povrchů místních komunikací, které nebyly uvedeny do původního stavu. Zkušební provoz zařízení probíhal aţ do povodní v létě 2002 dle plánu. Nepotvrdila se tvrzení některých odborníků, ţe je vše uděláno špatně. Spíše tato tvrzení byla vyslovována jen účelově, protoţe současně se zkušebním provozem nastoupila nová, do té doby neznámá, povinnost placení stočného. To by však byla další poměrně dlouhá kapitola tohoto článku. Velice krátce napsáno: stále je mezi námi dost majitelů nemovitostí, kteří jsou do kanalizačních stok napojeni na úkor těch, kteří v tomto směru nemusí mít výčitky svědomí. Povodně 2002 nechaly na zařízení ČOV a čerpaček poměrně velké škody. Zkušební provoz zařízení byl plně zastaven a za velké pomoci provozovatele zahájeny práce na odstraňování škod. Nevím jak kdo si pamatuje tyto události. Mohu hodnověrně potvrdit, ţe jiţ v polovině října 2002 byl obnoven plnohodnotný provoz celého zařízení. Nebojím se napsat, ţe od jsem se stal na 2 hodiny denně zaměstnancem provozovatele ČOV jako obsluha technologického zařízení. Po dvou létech mojí práce došlo k navýšení pracovní doby na 3 hodiny kaţdý den. To jen tak trochu na vysvětlenou. Zkušební provoz byl prodlouţen do června Po vyhodnocení zkušebního provozu bylo v krátké době vydáno kolaudační rozhodnutí a zařízení bylo oficiálně zprovozněno. Teď v článku pokročíme do dnešních dnů. Letošním rokem se naplní devátý rok provozu tohoto zařízení. Bylo by malomyslné napsat, ţe nebyly závady a problémy. Pokud se tak stalo, byly tyto operativně řešeny. Snad nejsloţitějším problémem jsou čerpací stanice č. 1,2,3 všechny na úrovni řeky Úslavy. Zda toto mohlo být jinak

6 nevím. Faktem je, ţe někdy dojde ke zvýšení hladiny v řece a dojde ke krátkodobému odstavení ČS. V tomto směru je nejvíce ohroţen provoz ČS 3 ve Šťáhlavicích. Třeba by pomohla instalace zpětné klapky do slučovací kanalizační stoky u Gogelů. Podobný problém je ve Šťáhlavech na ČS 2 u mostu a na ČS 1 u jalovky. V závěrečné části článku musím i upozornit na jiný problém. Počet obyvatel naší obce se rychle přibliţuje k počtu To je projektem plánovaný výkon ČOV. Není mi jasné, zda toto zařízení má nějakou rezervu. Snad ano. Jen mám obavy, aby nová výstavba RD v obou částech obce nevyčerpala moţnosti výkonu ČOV pro obyvatel. Potěšující je, ţe se dokončuje kanalizace v části Šťáhlavice. Nyní je nutné v rámci pravidel připojit jednotlivé nemovitosti přípojkami na vlastních pozemcích. Dovolím si připomenout, ţe je nutné mít projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané stavebním úřadem. Stavbu můţe provést oprávněná osoba nebo firma. Jiná moţnost není. Vše je podmíněno vydáním kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. O povolení kolaudace musí poţádat majitel nemovitostí. Pro upřesnění uvádím, jaká je situace v části Šťáhlavy v současné době. Ani se nechce věřit, kolik ulic ještě na provedení nových stok čeká. Nad tratí ČD: Švehlova, K Beránce, Na Řeţábu, Špilarova, V cihelně, Radyňská. Pod tratí ČD: Masarykova, Habrmanova, Palackého, U hřiště, U pekárny, Na potoce, Na sádkách, Legionářská, U kříţku, Lesní úřad, fara, školní jídelna, základní škola, Na Boru, Kozelská, Na Kukačce, Pod akáty, Rokycanská. Jsem toho názoru, ţe tyto části obce by měly být odkanalizovány před jakoukoliv komerční výstavbou RD v nových lokalitách. Co napsat na závěr. Určitě je dobře, ţe v obci máme ČOV a kilometry nových stok. Jen je škoda, ţe nebyla naplněna snaha mít přehled o tom, kdo je a kde není do nového kanalizačního zařízení napojen. Nemohu se zbavit dojmu, ţe jako bychom se stále báli oficiálně zjistit, kdo má před svým prahem čisto. Ţe tato skutečnost je na mrtvém bodě, je zásluhou jak obce, tak provozovatele zařízení. Chci věřit tomu, ţe se v tomto směru situace zlepší. Jen to bude znamenat mnohem více práce, neţ kdyby se hned od počátku postupovalo důsledně v zájmu pořádku. Malá čápí tragédie Alois Šampalík V roce 1997 se při údrţbě tenisových kurtů ve Šťáhlavech prováděl i nátěr tréninkové stěny modrou barvou, na kterou jsem pak namaloval tři volejbalové hráče. Nikdy by mne nenapadlo, ţe na této stěně skončí ţivot jednoho z čápů, kteří se pravidelně kaţdý rok usazují na místním komíně. Protoţe se kolem usmrcení čápa objevilo několik verzí, poţádal jsem pana K.Makoně ze záchranné stanice ţivočichů o poskytnutí informací o této události. Čáp si údajně spletl modrou stěnu se zbytky malby hráčů s vodní hladinou a narazil do ní tak, ţe se zabil, či spíše zabila. Jednalo se totiţ o čápici. Není tedy pravda, ţe mohla být trochu omámena po pozření nějaké otrávené potravy. Naraţení čápa na stěnu bylo nahlášeno záchranné stanici ţivočichů. Záchranáři pak pomocí hasičského výsuvného ţebříku prohlédli hnízdo na komíně. Domnívali, ţe čáp v hnízdě hlídá vejce. Bylo ale nalezeno jedno mrtvé mládě čápa. Hnízdo obsadil čápí pár, kterého vyhnal jiný, bojovnější pár. Mrtvé mládě patřilo páru původnímu. Nový čáp se sice stal majitelem hnízda, přišel však o svoji druţku. Jestli si osiřelý čáp najde druţku novou, nebo jestli odletí na zimoviště sám, se můţeme jen dohadovat. J. Pečený

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 8 Ročník 2010 17. srpen VOLBY 15. a 16. října letos již podruhé půjdeme volit Š + Š Po 4 letech tu jsou opět

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Číslo 10 Ročník 2010 11.října MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE

A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Číslo 10 Ročník 2010 11.října MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 10 Ročník 2010 11.října Vážení spoluobčané, končí čtyřleté volební období. Minulý týden se konalo dům chráněného

Více

V Ř E S K O V Á K říjen 2007

V Ř E S K O V Á K říjen 2007 V Ř E S K O V Á K říjen 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, znovu připomínám, že bude nutné změnit územní plán obce. Stávající územní plán, včetně všech příloh je k dispozici k nahlédnutí na obecním

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2014

V Ř E S K O V Á K květen 2014 V Ř E S K O V Á K květen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nevím, kde se vzala zcela nepravdivá informace o dotacích na kanalizaci, ten kdo tuto zprávu šíří by se měl nad sebou hodně zamyslet. Nevím,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Smlouva s Ol. krajem - poskytnutí dotace na dřevosochání, překlenovací úvěr - akce EU, vyhlášky - OZV 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011

Smlouva s Ol. krajem - poskytnutí dotace na dřevosochání, překlenovací úvěr - akce EU, vyhlášky - OZV 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011 Zápis z VZ 20.6.2011 Smlouva s Ol. krajem - poskytnutí dotace na dřevosochání, překlenovací úvěr - akce EU, vyhlášky - OZV 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 7 9/2013 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za domovní odpad 1.2. Výstavba splaškové kanalizace 1.3. Povodeň

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2010

V Ř E S K O V Á K duben 2010 V Ř E S K O V Á K duben 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, několikrát jsem již psal o pálení dřevního odpadu ze zahrad. Toto pálení by se uskutečnilo v měsíci květnu za účasti našich hasičů. Prosím

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Občasník OÚ v Šaraticích č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015 Vážení a milí občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a

Více

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR Subjekt: Program: Druh vysílání: Věc: Kabelová televize Přerov, a.s. Info Přerov televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR Základní

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více