MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů %"

Transkript

1 Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 6 Ročník červen Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ve Šťáhlavech Strana č. Název strany okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem hlasů % 1 OBČANÉ.CZ ,00 Š + Š 4 Věci veřejné ,11 5 Konzerv.str ,00 NOVINY OBECNÍ 6 KSČM ,09 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE 7 Koruna česká ,00 A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH 9 ČSSD ,23 13 ZEMANOVCI ,05 14 STOP ,00 15 TOP ,18 17 KDU-ČSL ,01 18 Volte pravý blok ,00 19 ČSNS ,00 20 Strana zelených ,01 21 Suverenita ,05 23 Česká pir.strana ,01 24 Děl.str.soc.sprav ,01 25 Str.svob.občanů ,01 26 ODS , ,00 70 let MŠ Šťáhlavy Víkendy na zahradě šťáhlavské mateřské školy bývají bez dětí tiché a klidné. Jinak tomu ale bylo v sobotu 15. května Konala se tu oslava 70. výročí zaloţení Mateřské školy ve Šťáhlavech. Přesné datum výročí sice připadlo jiţ na 28. listopadu 2009, ale to by asi nebyl nejvhodnější termín pro uspořádání zahradní slavnosti, pro kterou jsme se společně s Unií rodičů rozhodli. Počasí nám vůbec nepřálo a připomínalo opravdu spíše listopad, ale všechno ostatní klaplo na jedničku. Přivítali jsme mnoho vzácných hostů starostu p. Václava Štětinu, bývalé ředitelky MŠ Šťáhlavy pí. Martu Klikovou a

2 Věru Skalovou, jednu z prvních absolventek původní mateřské školy pí. Chmelíkovou, spoustu bývalých zaměstnanců i absolventů původní i stávající MŠ. Podařilo se nám zajistit pestrý program: nechybělo vystoupení dětí naší MŠ a základních škol ze Šťáhlav a z Nezvěstic, svoje umění předvedl lidový soubor Úslaváček, skupina aerobiku a břišní tanečnice z Blovic i malí cvičenci TJ Sokola Šťáhlavy pod vedením p. Karla Votýpky. O hudební produkci celého odpoledne se postaral p. Pavel Fremr se skupinou Bábydou. Ke spokojenosti dospělých i malých návštěvníků slavnosti jistě prospělo i bohaté občerstvení, tombola, pracovní dílny a soutěţe pro nejmenší, moţnost nahlédnout do interiéru jednotlivých tříd i malá výstavka historických fotografií. Jako památku nejen na tento den si mnozí odnesli hrnek se sluníčkem typickým logem naší školičky. Za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli ať už na přípravách, tak i na realizaci celé akce. Finanční zisk z této akce použijeme ve prospěch dětí. Tradicí naší MŠ bývala pohádková cesta spojená s noclehem v areálu hotelu Hájek. V letošním roce nás okolnosti (uzavření hotelu) donutily hledat náhradní řešení. Připravili jsme pro děti zajímavý, celodenní program, ukončený noclehem předškoláků v jejich školce. Dopoledne jsme shlédli ukázku výcviku policejních psů, po obědě se trasa od mateřské školy aţ po zámecký park začala hemţit pohádkovými bytostmi např. zvířátky, hejkaly, skřítky, vílami Na konci cesty nám konečně babka kořenářka dala léčivé bylinky pro našeho kamaráda, který nás provázel celým školním rokem. Po návratu byl pro všechny děti připraven táborák s opékáním buřtů. Mrňousky si odvedli rodiče domů, jen předškoláci si mohli uţít svoji školku i přes noc. I přes tropické vedro se celé naše putování povedlo, děti byly nadšeny a plny nevšedních záţitků a dojmů. Přejeme všem dětem, rodičům a našim příznivcům krásné a pohodové prázdniny. Škola už má na kahánku Kolektiv zaměstnanců MŠ Šťáhlavy Zatímco všichni jiţ netrpělivě odpočítáváme dny, které nás dělí od vytouţených prázdnin, připomeňme to nejzajímavější, co proţili ţáci ZŠ Šťáhlavy v poslední době. Celý květen všichni ţáci připravovali a pilně nacvičovali písničky, básničky, tance, hrané pohádky a příběhy, které předvedli v pestrém pásmu svým mladším kamarádům v mateřské škole u příleţitosti oslav 70. výročí oslav MŠ ve Šťáhlavech a podruhé potěšili své rodiče na školní besídce. Oslava Dne dětí letos neproběhla 1. června kvůli deštivému počasí, ale o několik dní později. Děti soutěţily ve sportovních disciplínách a za získané body nakupovaly u svých učitelek v třídních krámcích. Červen jiţ tradičně patří výletům. Ten první začal opět deštěm, ale v cíli v ZOO v Praze k velké radosti všech ani nekáplo. A tak pestrá přehlídka malých i velkých, roztomilých i hrozivě vyhlíţejících zvířecích kamarádů mohla začít. Největším záţitkem pro většinu dětí byl pavilon goril a ţiraf. O několik dní později ţáci ročníku navštívili v Rokycanech hvězdárnu s planetáriem a vojenské muzeum. Ve

3 hvězdárně se dozvěděli mnoho zajímavostí o planetách Sluneční soustavy, obdivovali nový obrovský dalekohled na sledování noční oblohy a pozorovali dalekohledy Slunce a okolí hvězdárny. Prvňáci jako kaţdoročně navštívili zámek Kozel. A teď ještě poslední diktát, poslední prověrka, poslední úkol, poslední známka a pak HURÁ na PRÁZDNINY!!! Mgr. H. Šťovíčková, Mgr. J. Škardová Trochu sportovního vzpomínání Před 50 léty mladší dorost Sokola Šťáhlavy skončil na přeboru házené Československé republiky v Nitře na 4. místě za TJ Roţnov, Slovanem Orbis Praha a Slovanem Bratislava. Prvním trenérem těchto kluků byl Slávek Křišťan. Mnozí z nich se pohybují ještě dnes mezi námi, na některé zůstaly uţ bohuţel jen hezké vzpomínky. Poznáte je? Horní řada zleva: Miloslav Soukup, František Heller, Josef Balek, Jaroslav Nolč, Ladislav Dvořák, František Broţ, trenér Karel Čapek mladší. Spodní řada zleva: Josef Štěpán, Bohumil Kreč, František Diviš, Svatopluk Pavelka, Jaromír Krepindl a Miroslav Vošahlík. Výsledky šťáhlavských hasičů na soutěžích Zavzpomínal Míra Krepindl 22. května proběhla soutěţ firmy KS Europe s.r.o.ve Šťáhlavicích. Starší děti obsadily 4. místo 5. června soutěţ o Chouzovský rybník. Starší děti obsadily opět 4. místo 13. června Šťáhlavská dětská soutěţ v poţárním útoku. Pořadí: mladší děti 1. Ţelčany, 2. Sedlec, 3. Šťáhlavy starší děti 1. Nezvěstice, 2. Ţelčany, 3. Šťáhlavice A, 4. Chlum, 5. Šťáhlavice B, 6. Šťáhlavy A, 7. Šťáhlavy B, 8. Sedlec 29. května soutěţ o pohár starosty obce Lhůta muži 5. místo Šťáhlavy B, 8. místo Šťáhlavy A 12. června jsme na louce za mostem uspořádali jiţ 15. ročník O putovní pohár starosty obce Šťáhlavy. Za velkého zájmu šťáhlavských diváků se soutěţe zúčastnilo 11 druţstev muţů a 4 druţstva ţen. Pořadí: ženy 1. Šťáhlavice, 2. Mokrouše, 3. Šťáhlavy, 4. Chlum muži 1. Kornatice, 2. Nezvěstice B, 3. Chlum, 4. Šťáhlavice, 5. Chválenice, 6. Šťáhlavy B, 7. Losiná, 8. Mokrouše, 9. Louňavá, 10. Ţelčany, 11. Šťáhlavy A

4 Kulturní program SHD Šťáhlavy Na 25. června připravujeme na hasičské zbrojnici taneční zábavu, kde bude hrát skupina TRIO 4. července k tanci a poslechu hraje skupina EVERGREEN DUO 17. července skupina SORTIMENT Za SHD Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč Pizza music bar ZÁMECKÁ S potěšením vás můţeme pozvat na vystoupení slavné hudební skupiny Lucie Revival, které se uskuteční na terase Zámecké restaurace. Příznivci této hudby si skupinu jistě velmi dobře pamatují, neboť u nás jiţ hostovala v zimních měsících.obsazení bude ve stejném sloţení jako posledně: Martin Ruttner - basa, zpěv, Jaroušek Krásný - kytara, vokály, David Švandrlík - bicí nástroje a Tomáš Modřenec - klávesy, zpěv. Tato kapela se soustředí pouze na ţivá vystoupení a dává moţnost si poslechnout nejen známé, ale i méně známé písničky dnes jiţ rozpadlé Lucie a také znovuzrozených Wanastových vjecí. Za týden pak , opět na terase Zámecké restaurace budeme mít moţnost si poslechnout hudební skupinu The Doors revival ve sloţení: Pavel Batěk - zpěv, Míra Šebek - sólová kytara, Tomáš Alferi - klávesy, Mára Gulden - basová kytara, Petr H. Batěk - bicí nástroje. Tato skupina jiţ u nás hostovala v minulém roce, jak si většina z vás jistě vzpomíná - bylo to za přítomnosti herců ze seriálu Ordinace v růţové zahradě. Má program připomínající americkou legendu sedmdesátých let, jsou hosty mnoha klubových a jiných scén v Čechách i na Moravě. Na sklonku své první etapy se objevují ve vysílání České televize, pak se na delší dobu odmlčují. Aţ do doby, kdy američtí The Doors slaví 40 let od vydání prvního alba, se tato skupina vrací na scénu. A nyní máte moţnost si ji opět poslechnout. Obě dvě kapely budou vystupovat na nově upravené terase Zámecké restaurace, v blízkosti nového kruhového objezdu, a pokud máte chuť, můţete se projít po dobře udělaných chodnících a dokonce se posadit a vstřebávat atmosféru na praktických lavičkách. Toto okolí nám můţe závidět nejedna okolní vesnice a o atmosféru se musíme postarat sami. V tyto dny atmosféra bude plně odpovídající úrovni těchto kapel a navíc si můţete pochutnat na specialitách této restaurace. Na vaši návštěvu se těší a srdečně zve kolektiv restaurace Provozní doba pošty ve Šťáhlavech platná od 1.června 2010 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. Čimerové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š. Starosta * tajemník * sekretariát * fax: net:

5 ČOV, kanalizační stoky, přípojky a provoz. Navazuji na text mého článku, který byl otisknutý v minulém vydání obecních novin. Jak bylo napsáno, změnou úrovně inţenýrské činnosti se zlepšila i kvalita práce. Přesto nastaly situace, kdy se musely na úrovni stavebního dozoru řešit různé problémy a nedostatky. Tato jednání musela skončit vţdy ve prospěch stavby. Největší problém nastal v období, kdy peníze na stavbu z dotace SFŢP poklesly do úrovně vyčerpání a peníze z půjčky nebylo moţné ještě čerpat. Došlo k zastavení všech prací na stavbě. To trvalo více neţ rok. O tuto dobu byl posunut i stanovený termín dokončení stavby. Bylo stanoveno, ţe celé projektované dílo musí být dokončeno do a k tomuto datu naběhnout do zkušebního provozu. V době přerušení stavby byly vyřízeny všechny podmínky SFŢP pro poskytnutí a čerpání půjčky 30 milionů korun. Ve skutečnosti na účet obce naběhlo jen 27 milionů, protoţe 3 miliony byly odečteny jako první splátka. I s tímto se dokázala obec vyrovnat. Toto uţ se odehrávalo v průběhu nového volebního období Změna nastala i v osobě starosty obce i ve sloţení nového ZO. Po uvolnění finančních prostředků se obnovila práce na pokračování stavby. Doba přerušení stavby se částečně projevila ve výkonu firmy SENCO. Ve financování prováděné stavby se začaly objevovat zálohové faktury. Na tyto bylo přistoupeno jen v nejnutnějších případech pro zajištění pokračování stavby. Bylo to velmi sloţité a těţké období. Přesto stavba pokračovala. Začalo období nejistoty a čím dál jasněji se začala projevovat platební neschopnost dodavatelské firmy. Mezi členy ZO se začaly objevovat návrhy na ukončení smlouvy s dodavatelskou firmou. To by znamenalo hledat jiného dodavatele na základě dalšího výběrového řízení. Toto vše se dělo v průběhu a v závěru roku Nakonec došlo k rozhodnutí pokračovat ve stavbě. Byl velmi zpřísněn dozor na stavbě. Také byly vyloučeny zálohové faktury. Stavba byla finančně kryta po dokončení jednotlivých částí. Největší nedodělky stavby byly v dokončení a montáţi technologického zařízení. Dodavatelé tohoto zařízení byli rozhodnuti zařízení dodat jen proti hotovému zaplacení. V této době si své uţil starosta obce. Rok 2001 potvrdil definitivně neschopnost dodavatele dokončit stavbu. Bylo přijato náhradní řešení pro dokončení stavby dle PD. To se za významné spolupráce a pomoci s budoucím provozovatelem VHS Blovice podařilo a naběhlo zařízení do ročního zkušebního provozu. Je nutné přiznat, ţe po původním zhotoviteli stavby nám dodnes zůstaly neprovedené úpravy povrchů místních komunikací, které nebyly uvedeny do původního stavu. Zkušební provoz zařízení probíhal aţ do povodní v létě 2002 dle plánu. Nepotvrdila se tvrzení některých odborníků, ţe je vše uděláno špatně. Spíše tato tvrzení byla vyslovována jen účelově, protoţe současně se zkušebním provozem nastoupila nová, do té doby neznámá, povinnost placení stočného. To by však byla další poměrně dlouhá kapitola tohoto článku. Velice krátce napsáno: stále je mezi námi dost majitelů nemovitostí, kteří jsou do kanalizačních stok napojeni na úkor těch, kteří v tomto směru nemusí mít výčitky svědomí. Povodně 2002 nechaly na zařízení ČOV a čerpaček poměrně velké škody. Zkušební provoz zařízení byl plně zastaven a za velké pomoci provozovatele zahájeny práce na odstraňování škod. Nevím jak kdo si pamatuje tyto události. Mohu hodnověrně potvrdit, ţe jiţ v polovině října 2002 byl obnoven plnohodnotný provoz celého zařízení. Nebojím se napsat, ţe od jsem se stal na 2 hodiny denně zaměstnancem provozovatele ČOV jako obsluha technologického zařízení. Po dvou létech mojí práce došlo k navýšení pracovní doby na 3 hodiny kaţdý den. To jen tak trochu na vysvětlenou. Zkušební provoz byl prodlouţen do června Po vyhodnocení zkušebního provozu bylo v krátké době vydáno kolaudační rozhodnutí a zařízení bylo oficiálně zprovozněno. Teď v článku pokročíme do dnešních dnů. Letošním rokem se naplní devátý rok provozu tohoto zařízení. Bylo by malomyslné napsat, ţe nebyly závady a problémy. Pokud se tak stalo, byly tyto operativně řešeny. Snad nejsloţitějším problémem jsou čerpací stanice č. 1,2,3 všechny na úrovni řeky Úslavy. Zda toto mohlo být jinak

6 nevím. Faktem je, ţe někdy dojde ke zvýšení hladiny v řece a dojde ke krátkodobému odstavení ČS. V tomto směru je nejvíce ohroţen provoz ČS 3 ve Šťáhlavicích. Třeba by pomohla instalace zpětné klapky do slučovací kanalizační stoky u Gogelů. Podobný problém je ve Šťáhlavech na ČS 2 u mostu a na ČS 1 u jalovky. V závěrečné části článku musím i upozornit na jiný problém. Počet obyvatel naší obce se rychle přibliţuje k počtu To je projektem plánovaný výkon ČOV. Není mi jasné, zda toto zařízení má nějakou rezervu. Snad ano. Jen mám obavy, aby nová výstavba RD v obou částech obce nevyčerpala moţnosti výkonu ČOV pro obyvatel. Potěšující je, ţe se dokončuje kanalizace v části Šťáhlavice. Nyní je nutné v rámci pravidel připojit jednotlivé nemovitosti přípojkami na vlastních pozemcích. Dovolím si připomenout, ţe je nutné mít projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané stavebním úřadem. Stavbu můţe provést oprávněná osoba nebo firma. Jiná moţnost není. Vše je podmíněno vydáním kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. O povolení kolaudace musí poţádat majitel nemovitostí. Pro upřesnění uvádím, jaká je situace v části Šťáhlavy v současné době. Ani se nechce věřit, kolik ulic ještě na provedení nových stok čeká. Nad tratí ČD: Švehlova, K Beránce, Na Řeţábu, Špilarova, V cihelně, Radyňská. Pod tratí ČD: Masarykova, Habrmanova, Palackého, U hřiště, U pekárny, Na potoce, Na sádkách, Legionářská, U kříţku, Lesní úřad, fara, školní jídelna, základní škola, Na Boru, Kozelská, Na Kukačce, Pod akáty, Rokycanská. Jsem toho názoru, ţe tyto části obce by měly být odkanalizovány před jakoukoliv komerční výstavbou RD v nových lokalitách. Co napsat na závěr. Určitě je dobře, ţe v obci máme ČOV a kilometry nových stok. Jen je škoda, ţe nebyla naplněna snaha mít přehled o tom, kdo je a kde není do nového kanalizačního zařízení napojen. Nemohu se zbavit dojmu, ţe jako bychom se stále báli oficiálně zjistit, kdo má před svým prahem čisto. Ţe tato skutečnost je na mrtvém bodě, je zásluhou jak obce, tak provozovatele zařízení. Chci věřit tomu, ţe se v tomto směru situace zlepší. Jen to bude znamenat mnohem více práce, neţ kdyby se hned od počátku postupovalo důsledně v zájmu pořádku. Malá čápí tragédie Alois Šampalík V roce 1997 se při údrţbě tenisových kurtů ve Šťáhlavech prováděl i nátěr tréninkové stěny modrou barvou, na kterou jsem pak namaloval tři volejbalové hráče. Nikdy by mne nenapadlo, ţe na této stěně skončí ţivot jednoho z čápů, kteří se pravidelně kaţdý rok usazují na místním komíně. Protoţe se kolem usmrcení čápa objevilo několik verzí, poţádal jsem pana K.Makoně ze záchranné stanice ţivočichů o poskytnutí informací o této události. Čáp si údajně spletl modrou stěnu se zbytky malby hráčů s vodní hladinou a narazil do ní tak, ţe se zabil, či spíše zabila. Jednalo se totiţ o čápici. Není tedy pravda, ţe mohla být trochu omámena po pozření nějaké otrávené potravy. Naraţení čápa na stěnu bylo nahlášeno záchranné stanici ţivočichů. Záchranáři pak pomocí hasičského výsuvného ţebříku prohlédli hnízdo na komíně. Domnívali, ţe čáp v hnízdě hlídá vejce. Bylo ale nalezeno jedno mrtvé mládě čápa. Hnízdo obsadil čápí pár, kterého vyhnal jiný, bojovnější pár. Mrtvé mládě patřilo páru původnímu. Nový čáp se sice stal majitelem hnízda, přišel však o svoji druţku. Jestli si osiřelý čáp najde druţku novou, nebo jestli odletí na zimoviště sám, se můţeme jen dohadovat. J. Pečený

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Úvodní slovo. Číslo 2/2014 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena

ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena Zprav daj ČÍSLO 3/2009 5 Kč Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky První etapa kanalizace dokončena Poprvé ve škole V úterý 1.září začal nový školní rok i pro dvanáct nových prvňáčků, kteří

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE KOVÁŘOVSKÝ Číslo: 2/2015 Z P R A V O D A J Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Vážení spoluobčané, polovina roku je již minulostí. Když někdo řekne, že čas plyne jako voda, připadalo mi to jako

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012.

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012. Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 7/2012 Městský úřad Místo, kde žijeme, je třeba si chránit Blíží se čas prázdnin. Je to období, kdy se naše město rozroste na téměř

Více

Batňovické kroniky na internetu

Batňovické kroniky na internetu Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2012 Batňovické kroniky na internetu Již několik let probíhá ve východočeských archivech digitalizace archivních fondů, které jsou postupně uvolňovány pro badatele.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

související rekonstrukce fasády na kulturním

související rekonstrukce fasády na kulturním Bludovan ZDARMA 6/2013 Datum vydání 30. cervna ˇ 2013 Zvelebujeme naši obec Nastalo období prázdnin, dovolených a rok 2013 nakročil do své druhé poloviny. V naší obci však teprve začíná čilý pracovní ruch.

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 108 / podzim 2011 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina lovo tarosty Slovo

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více