INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ"

Transkript

1 IX. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, Zlín 20. březen 2007

2 v rámci akce Prosba k adresátům pozvánky Pokud zaměření akce neodpovídá Vašim současným odborným zájmům, případně časovým možnostem, předejte, prosím, tuto pozvánku Vašim kolegům, kteří naši nabídku budou moci využít. Zítra tuto službu poskytnou oni Vám. Děkujeme Vám Sekretariát konference: Simona Pekařová tel: mobil:

3 Cíl konference Cílem konference je propojit aplikovaný výzkum a praxi v oblasti uvedených témat: integrace informačních technologií a aplikovaného výzkumu v oblasti krizového řízení, bezpečnosti a veřejného pořádku; kyberkriminalita a kyberterorismus v současných společenských podmínkách; bezpečnost informací, bezpečnostní audity; možnosti competitive intelligence v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti. Klíčová slova bezpečnost informačních systémů krizové řízení competitive intelligence legální zpravodajské techniky a technologie bezpečnost organizace kyberterorizmus kyberkriminalita bezpečnost e-marketingu bezpečnost e-bankingu Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

4 Odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. Programový výbor: doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc. Děkan Fakulty managementu a ekonomiky prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Děkan Fakulty aplikované informatiky doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření Ing. Jan Suchoň Ředitel Městské policie Zlín Dr. Ing. Leszek Korzeniowski Prezident EAS Europe (Polsko) doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc. Viceprezident EAS Europe, Akadémia Policajného zboru Bratislava (Slovenská republika) prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Prezident České asociace krizových manažerů; rektor Rašínovy vysoké školy, s.r.o. v Brně doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. K-209, Univerzita obrany, Brno

5 Časový rozvrh a program konference Úterý 20. března ,00 9,00 Prezence 9,00 9,10 Zahájení přivítání účastníků (představitelé univerzity, Zlínského kraje) 9,10 9,15 Přivítání zahraničních účastníků Dr. Ing. Leszek Korzeniowski; prezident EAS Europe 9,15 9,30 Bezpečnost dětí na internetu Ing. Jaroslav Winter; BMI sdružení Příspěvek představí zaměření 10. ročníku BMI a z aktuálních výzkumů týkajících se využívání internetu se soustředí na průzkum o bezpečnosti dětí na internetu, který se uskutečnil na podzim ,30 9,45 Kriminalistické a forenzní digitální stopy a místo trestného činu prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.; Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 9,45 10,10 Simulace jako základ řízení znalostí Ing. Michal Vaněček, Ph.D.; T-SOFT spol. s r.o. V oblasti krizového řízení je více než kdekoliv jinde velmi kritická potřeba kvalitních a zažitých znalostí. Systémy pro podporu krizového řízení sice výrazně pomáhají jak při přípravě, plánování a při vlastním řešení, ale mnohdy může být situace natolik závažná, je tyto systémy nelze využít. Pak je nutno pracovat se znalostmi lidí a využívat je. K tomu, aby byli lidé dostatečně vyškoleni a připraveni, mohou výrazně napomoci simulační systémy. Jeden z integrovaných výukových systémů byl implementován v rámci Univerzity

6 Tomáše Bati. Systém ESIM je původní český systém, který může pracovat jednak jako simulátor pro výuku a výcvik a jednak funguje na regionální úrovni jako živý systém pro podporu krizového řízení. Systém byl již úspěšně ověřen na Univerzitě obrany, a po několika letech sbírání zkušeností se rozšířil na další pracoviště. 10,10 10,35 Možnosti integrace a výměny dat v krizových informačních systémech KIS Ing. Radan Kasal; WAK System, spol. s r.o. Prezentace se zaměřuje na KIS, což je souhrnné označení krizových informačních systémů společnosti WAK System, spol. s r.o. určených pro modelování procesů krizového řízení. Podporují procesy analýzy rizik, plánování opatření, vytváření dokumentů krizových plánů a proces řešení krizových situací. KIS uchovává všechny informace pro tvorbu modelů těchto procesů v jedné relační databázi. Vazbu s okolím zabezpečuje několik systémů výměny dat. 10,35 11,00 Přestávka na kávu 11,00 11,25 Centrum podpory zákazníků NWT Computer Ing. Jiří Stodůlka; NWT Computer s. r. o. Příspěvek popisuje praktické fungování Centra podpory zákazníků ve společnosti NWT Computer s. r. o., která se zabývá dodávkami ICT produktů, řešení a služeb. Centrum podpory zákazníků mj. v rámci služby zvané dohledové centrum v režimu 24x7 monitoruje vybrané zákaznické aplikace a systémy. Primárním posláním je proaktivně diagnostikovat a odstraňovat hrozící problémy ještě před jejich vznikem, aby byla zajištěna co nejvyšší dostupnost aplikací a služeb. 11,25 12,00 Integrace bezpečnostních systémů - mobilní systémy CCTV pro podporu bezpečnosti ve městě, Dopravně bezpečnostní, kamerový a informační systém Ing. Milan Kladníček; Městská policie Zlín

7 12,00 12,30 Bezpečnostní strategie společnosti Microsoft (od ochrany OS po vlastní bezpečnostní aplikace) Dalibor Lukeš, MBA; Microsoft s.r.o. Snaha o maximální bezpečnost operačního systému Windows a ostatních vlastních produktů je pro společnost Microsoft klíčovým závazkem. Spolupráce s klíčovými firmami v odvětví, vydávání doporučení, návodů a nástrojů pro zvýšení bezpečnosti platformy či obecné vzdělávání v bezpečnosti je pak pokračováním snah této společnosti o bezpečnější IT infrastrukturu a zvýšení důvěry uživatelů v bezpečnost počítačů. Zatím poslední částí bezpečnostní mozaiky společnosti Microsoft je pak vytvoření ucelené řady bezpečnostních produktů ForeFront, která zahrnuje špičkový aplikační Firewall či serverové a klientské nástroje pro ochranu proti virům, spamu a dalšími škodlivému kódu. 12,30 13,15 Přestávka na oběd (oběd v místě) 13,15 13,35 Čipová karta jako nástroj bezpečné klientské autentizace Mgr. Jiří Beneš; Monet+, a.s. Přednáška se zabývá problematikou mikroprocesorových, paměťových, bezkontaktních a duálních - kombinovaných čipových karet. Uvedené karty dle typu nabízejí i bezpečnostní funkce prostřednictvím zabudovaných kryptografických algoritmů a jsou využitelné od úrovně docházkových systémů a telefonních karet až po platební aplikace, elektronické peněženky a PKI systémy. 13,35 13,55 Bezpečnostní rizika budoucnosti on-line marketingu Ing. Radek Sakáč; HACH-LANGE s.r.o. Kam směřuje on-line marketing? Dokážeme využít všech možnosti, které nám toto interaktivní médium nabízí? Nebo jsme pouze umístili statickou reklamu do nového prostoru? Jak dosáhnout skutečně efektivní cílená reklama? Jaké to však sebou nese rizika? Jak vážné jsou hrozby zneužití citlivých dat a dalšího nárůstu spamu? Přivítá Internetový uživatel/spotřebitel komunikaci, která bude šita přímo jemu na míru? Nebo se bude za každou cenu vždy snažit jakékoli komunikaci vyhýbat?

8 13,55 14,10 Bezpečnostní rizika teleworkingu Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie Příspěvek pojednává o teleworkingu, který přináší firmám konkurenční výhodu a představuje zároveň bezpečnostní rizika. Společnosti hledají stále lepší zabezpečení svých dat a počítačových systémů. Bohužel, mnoho odborníků v této oblasti přehlíží jednu z největších bezpečnostních hrozeb teleworkery, jejich rodiny nebo přátele. 14,10 14,30 Competitive Intelligence = Information in Context Ing. Tomáš Vejlupek; TOVEK, spol. s r.o. Competitive Intelligence (CI) je proces transformace informací o konkurenčním okolí organizace na informace využitelné jejími manažery pro rozhodování vedoucí ke zvýšení nebo ochraně konkurenčních výhod organizace. Principy jsou staré, ale jsou zde nové výzvy. Největším problémem již není najít nějakou informaci, ale identifikovat důležitou informaci a pochopit její význam v kontextu možných příležitostí a hrozeb. Prezentace popisuje řešení umožňující analytikům rychle vyhledávat a názorně prezentovat relevantní informace pro unikátní či komplexní rozhodnutí, ale také vytvářet a sdílet znalosti umožňující ostatním lidem v organizaci vyhledávat informace potřebné pro jejich opakovaná nebo standardní rozhodnutí. 14,30 14,50 Odolnost elektronických systémů proti elektromagnetickým polím doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Fyzická část informačních systémů je postavena na elektronických principech, je ze své vlastní podstaty citlivá na vnější elektromagnetická pole. Bude referováno o zdrojích těchto vnějších elektromagnetických polích (umělých i přírodních) a jejich vlivu na stabilitu informačních systémů. Bude také hovořeno o technických prostředcích zvyšujících odolnost informačních systémů a zmíněny současné trendy vývoje dané problematiky. 14,50 15,10 Přestávka na kávu

9 15,10 15,30 Možnosti odhalování a vyšetřování informační a počítačové kriminality doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; Policejní akademie České republiky Příspěvek se zabývá vybranými aspekty počítačové kriminality s důrazem na některé postupy při odhalování a vyšetřování tohoto fenoménu. Popisuje některé typické způsoby páchání počítačové kriminality se zřetelem na vyšetřovací situace. V závěru poukazuje na možné trendy počítačové kriminality. 15,30 15,50 Digitálna identita v kontexte počítačovej kriminality Ing. Dušan Mikulaj; doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.; Akadémia Policajného zboru v Bratislave Digitálna identita a jej väzba na identitu fyzickú je v súčasnosti jednou z najproblematickejšej časti objasňovania počítačovej kriminality. Po metodickom zvládnutí problematiky riešenia prípadov na úrovni technickej teda ako?, ostáva kľúčová otázka kto?. Príspevok pojednáva o základných možnostiach stotožnenia digitálnej identity s identitou fyzickou, čo je základný predpoklad úspešného vyriešenia prípadov. 15,50 16,10 (Ne)bezpečnost veřejných sítí v praxi RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D.; CircleTech, s.r.o. S rozšířením síťového propojení počítačů se bezpečnost náhle připomněla jako klíčové téma ale na nápravu některých rozhodnutí učiněných v minulosti již bylo pozdě. Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat některé bezpečnostní slabiny, se kterými se uživatel Internetu denně setkává a jejichž podstata tkví v samotných protokolech, na nichž je Internet postaven. Ukážeme si rovněž nástroje, s jejichž pomocí potenciální útočníci zkoušejí slabiny našich systémů a možnosti, jak se proti jejich použití bránit. 16,10 16,30 Kritická infrastruktura České republiky doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Odolnost státu jako subjektu řízení lidské společnosti závisí na odolnosti jeho nejdůležitějších technologických prvků a systémů, především energetické,

10 dopravní, ekonomické, finanční infrastruktury. Nejdůležitější prvky, bez jejichž fungování by stát jako řídící systém společnosti zkolaboval, tvoří jeho tzv. kritickou infrastrukturu. Fungování kritické infrastruktury zajistí státu v krizových situacích řízení jeho nejdůležitějších životních funkcí. Pro státní správu je důležité znát stupeň její odolnosti proti hlavním hrozbám, nyní především proti teroristickým a kybernetickým útokům. Autor příspěvku zaměří svou pozornost na stupeň legislativního vymezení kritické infrastruktury ČR a naplnění opatření k její ochraně. 16,30 16,50 Analýza možných rizík a ohrození pri krízovom riadení prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.; doc. Ing. Ján Račko, CSc.; Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Autori pojednávajú o možnom využití kvantitatívnych metód pri hodnoteniu úrovne rizík a možných dopadov na chránené systémy pri krízovom riadení v podmienkach možného vojnového ohrozenia. Autori hľadajú možnosti ako spracovať dáta z rôznych zdrojov a uchovať ich pre krízové plánovanie. Hĺbková analýza a uchovanie dát zabezpečia platformu pre posilnenie schopností ich využitia v stredovo zasieťovaných priestoroch činnosti a pri riadení operácií založených na účinkoch. Tieto metódy využívajú celý rozsah modelov a simulácií s rôznou úrovňou presnosti k pochopeniu záujmovej oblasti a rozvoju potrebných kapacít pri riadení operácií založených na účinkoch. 16,50 17,10 XML security v roce 2007 RNDr. Dagmar Brechlerová; Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačních technologií Bezpečnostní požadavky na integritu, soukromí a utajení jsou základními požadavky pro obchod on-line. Se vzrůstem významu XML technologií pro dokumenty a protokoly je logické, že bezpečnost by mohla být spojena s XML technologií. XML security standard definuje jazyk a pravidla pro zahrnutí bezpečnostních požadavků. XML security obsahuje XML šifrování, XML digitální podpis, XML key management pro registraci a další akce s klíči, SAML pro použití při autorizaci, autentizaci a podobně, XACML pro definování politik pro řízení přístupu, Platform for Privacy Preferences pro definování politik pro ochranu soukromí. Příspěvek se zabývá popisem vývoje těchto standardů, jejich stavem v roce 2007 a jejich možným uplatněním v praxi.

11 17,10 17,30 Network Enabled Integrated Interoperable Local Outdoor Mobile WiFi/WiMax SUPERSYSTEM for the Emergency doc. Ing. Jiří F. Urbánek CSc.; Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ochrany obyvatelstva 17,30 17,45 Zakončení konference a moderovaná diskuse doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.; FaME UTB ve Zlíně 19,00 23,00 Společenský večer spojený s bowlingovým turnajem účastníků konference na hotelu Moskva

12 Organizační informace 1. Konference se koná 20. března 2007 v prostorách budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Wichterleho sál). 2. Registrace účastníků proběhne v místě konání konference 20. března 2007 v době od 8,00 do 9,00 hodin. 3. Přihlášení na konferenci je možné pouze přes webové stránky konference Termín přihlášení je Na základě zadaných registračních údajů bude vystavena faktura ve výši Kč. Pro pracovníky ve školství (MŠMT) činí poplatek Kč, při uveřejnění příspěvku v recenzovaném sborníku či posteru 500 Kč. Ceny jsou včetně DPH. Poplatek lze uhradit také v hotovosti v den konání konference. 5. V případě neúčasti se poplatek nevrací. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník. 6. V ceně je zahrnut konferenční poplatek, materiály ke konferenci a drobné občerstvení v průběhu konference. 7. Recenzované příspěvky mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pro přijetí příspěvku je nezbytné dodržet předepsané styly. Text příspěvku zasílejte v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek konference do Příspěvek bude publikován pouze za předpokladu, že účastnický poplatek alespoň jednoho z autorů bude uhrazen nejpozději do Sekretariát konference: Simona Pekařová, UTB, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky (ÚIS), nám. T.G. Masaryka 1279, Zlín, tel: , mobil: , doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (předseda organizačního výboru), mobil: ,

13 PARTNEŘI KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18.

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18. 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS SBORNÍK KONFERENCE www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Pavel Kysilka,

Více

Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014: Obsah Příspěvky Kuchařík Šesták, Krulík Krulík, Krulíková, Požár Babulík, Stodůlka

Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014: Obsah Příspěvky Kuchařík Šesták, Krulík Krulík, Krulíková, Požár Babulík, Stodůlka Kuchařík Šesták, Krulík Krulík, Krulíková, Požár Babulík, Stodůlka Kouřimský, Kubek Chmel Harašta Bagge, Pačka Soudková Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014: Obsah Příspěvky Sborník

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa Česká společnost uživatelů otevřených systémů Programový a organizační výbor XVIII. konference EurOpen.CZ Jiří Felbáb, předseda rady EurOpen.CZ, SA&S Praha Edita Lacková, hospodář EurOpen.CZ, EUnet Czechia,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2011 - Rok první Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 (ROK PRVNÍ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv 1 Společnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

XXVII. konference EurOpen.CZ 3. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

XXVII. konference EurOpen.CZ 3. Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXVII. konference EurOpen.CZ 3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že Vás mohu opět pozvat na konferenci EurOpen.CZ, tentokrát již XXVII. (když už jsme si zvykli na římské číslování). Konference

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více