INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 XI. ročník mezinárodní konference INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Informační a datová bezpečnost ve vazbě na strategické rozhodování ve znalostní společnosti Zlín, březen 2009

2 Konference se koná v rámci akce Cíl konference Cílem konference je propojit aplikovaný výzkum a praxi v oblasti uvedených témat: proces tvorby znalostí za podpory moderních informačních technologií, nástroje pro podporu rozhodovacího procesu, zvyšování bezpečnostního povědomí, analýza rizik a krizové řízení ve znalostní společnosti, bezpečnost webových aplikací. Klíčová slova znalostní management strategické rozhodování proaktivní bezpečnost bezpečnost webových aplikací bezpečnost podnikových informačních systémů krizové řízení bezpečnost organizace kyberkriminalita Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky k uveřejnění v recenzovaném sborníku budou přijímány v jazyce dle volby autora (anglický jazyk nebo mateřský jazyk autora).

3 Program konference Místo konání budova Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, (budova U2), sál Otto Wichterleho 8,00 9,00 Prezence 9,00 12,30 Dopolední program Zahájení přivítání účastníků Březen měsíc internetu Ing. Jaroslav Winter; BMI sdružení Internetové informační zdroje pro strategické plánování prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.; Vysoká škola ekonomická v Praze Znalostní přístupy a znalostní systémy prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Konkurenční zpravodajství v globálním boji o trhy Ing. Jindřich Hanáček; DHL Slovakia Tvorba znalostí a jejich sdílení ve virtuálním světě Second Live Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie Bezpečnostní testování webových aplikací s Rational Appscan Ing. Jan Valdman, Ph.D.; IBA CZ, s.r.o. Možnosti využití technologií jednotného přihlašování k různým webovým službám Ing. Tomáš Dulík; Ing. David Malaník, MCP; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

4 Reakce společnosti Microsoft na útoky typu Zero Day Mgr. Radim Petratur; Microsoft s.r.o. Virtuální servery v malé a střední firmě Zdeněk Tříska; NWT Computer, s.r.o. Krizové řízení - vize a strategie Ing. Jaroslav Pejčoch; T-SOFT spol. s r.o. 12,30 13,15 Přestávka na oběd (oběd v místě) 13,15 16,00 Odpolední program Geografické informačné systémy v aspektech bezpečnosti života obyvateľstva a ochrany majetku pri povodňových situáciách prof. Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D.; Ing. Ivana Podlesná, PhD.; Vysoká škola bezpečnostního manažérstva v Košiciach Informační kriminalita, její prevence a charakteristika pachatele doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.; Akadémia Policajného zboru Bratislava Využití Demingova cyklického modelu k implementaci informační bezpečnosti Ing. Marek Chlup; GiTy, a.s. Biometrika a další forenzní disciplíny (aplikace v kriminalistické praxi top trendy) doc. Ing. Roman Rak, Ph.D.; Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Identifikace pohybujících se osob na základě trajektorie referenčních bodů těla prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.; Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

5 Kvantové meze komunikačních technologií doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Zakončení konference a moderovaná diskuse doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Doprovodný program konference úterý Společenský večer Tradiční bowlingový turnaj o cenu prezidenta European Association for Security a ceny sponzorů se bude konat v příjemném prostředí hotelu Moskva od 19 hodin. středa Odborný vědecký seminář: Data mining ve znalostní společnosti Místo a čas konání: Fakulta aplikované informatiky (budova U5), přednáškový sál 51/219 od 9 do 16 hod. Teorie chaosu ve vazbě na zpracování a analýzu dat doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Využití umělé inteligence v informačních systémech doc. Ing. Petr Dostál, CSc.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Současná situace v oblasti softwaru a úloh statistiky a data miningu Ing. Petr Klímek, Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

6 Odhalování steganografie pomocí neuronových sítí Ing. Zuzana Oplatková, Ph.D.; Ing. Jiří Hološka; doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.; Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Evoluční techniky v řízení deterministického chaosu Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Evoluční algoritmy a data mining Ing. Hana Boudná, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Pracovní setkání vědecké rady a prezidia European Association for Security : Bezpečnostní vzdělávání Místo a čas konání: Fakulta aplikované informatiky (budova U5), přednáškový sál 51/606 od 9 hod. Bezpečnostní vzdělávání - Securitologie doc. Dr. Ing. Leszek Korzeniowski; EAS Europe Bezpečnostní vzdělávání JUDr. Vladislav Štefka; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Filozofie bezpečnosti a reálná bezpečnost informačních systémů doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.; Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Workshop: Technologie Silverlight2 a vývoj webových aplikací pod touto technologií Místo a čas konání: Fakulta aplikované informatiky (budova U5), počítačová laboratoř 52/109 od 9 hod. Odborní lektoři : Ing. Lukáš Kouřil, MCTS, MCP Ing. David Malaník, MCP

7 Odborný garant doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. viceprezident European Association for Security, předseda programového a organizačního výboru, UTB FAI ve Zlíně Programový výbor prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. děkan Fakulty aplikované informatiky, UTB ve Zlíně doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková děkanka Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. prorektor pro tvůrčí činnosti, UTB FAI ve Zlíně doc. Ing. Leszek Korzeniowski, Ph.D. prezident European Association for Security (Polsko) doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. předseda vědecké rady European Association for Security, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (Slovensko) doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc. viceprezident European Association for Security, Akadémia Policajného zboru Bratislava (Slovensko) JUDr. Ivan Barančík rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově Ing. Milan Kladníček ředitel Městské policie Zlín doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. ředitel Ústavu aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

8 Ing. Radek Benda, Ph.D. ředitel Ústavu statistiky a kvantitativních metod, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c. Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií doc. Ing. Petr Dostál, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

9 Organizační informace 1. Konference se koná 24. a 25. března 2009 v prostorách budov Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Wichterleho sál) a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (místnosti 51/219, 52/109, 51/606). 2. Prezence účastníků proběhne v místě konání konference 24. března 2009 v době od 8,00 do 9,00 hodin. 3. Přihlášení na konferenci je možné pouze přes webové stránky konference Termín přihlášení je Na základě zadaných registračních údajů bude vystavena faktura ve výši 2000 Kč. V ceně je zahrnut konferenční poplatek, materiály ke konferenci a drobné občerstvení v průběhu konference. Cena je včetně DPH. Ceny za ubytování a stravování nejsou součástí konferenčního poplatku. Termín pro úhradu konferenčního poplatku (převodem na účet) je Poplatek lze uhradit také v hotovosti v den konání konference. 5. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník. 6. Vybrané příspěvky budou recenzovány a zveřejněny. Text příspěvku zasílejte v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek konference do Příspěvek bude publikován pouze za předpokladu, že účastnický poplatek alespoň jednoho z autorů bude uhrazen nejpozději do Sekretariát konference: Monika Krištofová, DiS. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D Zlín (předseda org. výboru) tel.:

10 PARTNEŘI KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ IX. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a

Více

Znalosti pro tržní praxi 2009

Znalosti pro tržní praxi 2009 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie pod záštitou děkana FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. si vás dovolují pozvat na MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI Znalosti

Více

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010.

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010. POZVÁNKA na 6. mezinárodní konferenci Crisis management Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou 16. a 17. června 2010. Konference se koná pod záštitou rektora velitele Univerzity obrany, náměstka generálního

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM.

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Pozvánka na 8. mezinárodní vědeckou konferenci Crisis management STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Konference se koná 12. až 13. června 2014 pod záštitou primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, náměstka

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Výroční zpráva za rok 2006 1 Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Mgr. Irena Holzhauserová, Mgr. Anna Lukešová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc.,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Program inovace 2007 CZ 26.9.2007 11:27 Stránka 1 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu tuzemskými a zahraničními

Více

Zupančič Jože, University of Maribor, Kranj, Slovenia

Zupančič Jože, University of Maribor, Kranj, Slovenia Programový výbor Voříšek Jiří - předseda, Vysoká škola ekonomická, Praha, ČSSI, ČR Abramowicz Witold, The Poznan University of Economics, Poland Bartůněk Aleš, IBM Česká republika Basl Josef, Vysoká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti květen 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 2014 Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2014... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015 Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2014/2015 Ekonomická Fakulta Akademický rok 2014/2015 OBSAH

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do 31.10. 2004) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od 01.11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OSTRAVA / KVĚTEN 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005  OSTRAVA / KVĚTEN 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OSTRAVA / KVĚTEN 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FAKULTY 3 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EKF VŠB-TU OSTRAVA 4 1.1 VEDENÍ EKF VŠB-TU OSTRAVA 5 1.2 VĚDECKÁ RADA EKF VŠB-TU OSTRAVA 6 1.3 AKADEMICKÝ

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2 0 0 7 OBSAH Úvod 4 Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 7 Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více