MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Deset let od pořadatelství Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chrudimi Je tomu již opravdu deset let, co město Chrudim slavilo 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi a ještě v témže roce bylo vybráno Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska za pořadatele Národního zahájení Dnů evropského dědictví za účasti zástupců zemí Evropy i České republiky. Během slavnostního zahájení byl tehdejším ministrem kultury udělen titul Nositel tradic lidových řemesel třem pokračovatelům tradičních řemesel, jako je ruční výroba pilní- Chrudimské zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2005 ků a rašplí, březových metel a lidové obuvi. Konaly se vernisáže tří výstav: fotografie Chrudim Olešnica, výšivky paní Aleny Křížové a expozice prací Nositelů tradic lidových řemesel. Po celý den probíhala vystoupení různých hudebních a tanečních souborů. Byla také odhalena pamětní deska významné osobnosti našeho města, a to Aloisi Gallatovi (čelní představitel regionálního kulturního života a zakladatel chrudimských Kosů). Neopomeňme i slavnostní otevření bašty Prachárna. Všichni, kdo se zúčastnili, jistě vzpomínají na skvělou Za UNESCO se slavnostního zahájení zúčastnila Katérina Stenou (UNESCO), na snímku s moderátorkou, chrudimskou rodačkou Marií Tomsovou Pamětní desku Aloise Gallata odhalil starosta Ladislav Libý atmosféru, která zde panovala. Den otevřených dveří památek se tehdy konal ve dvou dnech a naše památky si prohlédlo na návštěvníků. Jako každý rok, tak i letos se město Chrudim snaží zpřístupnit co nejvíce památek doprovázených zajímavým programem. Letošní národní téma zní Památky znovuzrozené. Den otevřených dveří památek v našem městě se bude konat v sobotu 12. září Vybrané objekty budou ote- Otevření bašty Prachárna zleva: PhDr. Jan Frolík, CSc., Ing. Ladislav Libý, PhDr. Jan Musil vřeny od 9.00 do hodin. Vedle tradičně hojně navštěvovaných památek, jako je kostel Nanebevzetí Panny Marie, Muzeum barokních soch, Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum či Vodní zdroje Chrudim, budou připraveny pro návštěvníky i dvě tematické procházky po Chrudimi s názvy Chrudim husitská a Od slovanského hradiště ke kamennému hradu. Letošní Den otevřených dveří památek obohatí i zpřístupnění Státního okresního archivu, který slaví 60 let od svého vzniku. Celkem bude otevřeno 15 pozoruhodných míst, která byste měli navštívit. Udělejte si čas a přijďte. Jste srdečně zváni. Ing. Blanka Pavlišová, úsek kultury Bude v září 2015 Kurzy tance a společenského chování (zahájení) pátek 4. září 2015 v hodin velký sál Muzea Obžinky folklorní festival Noc v tanci a zpěvu pátek 4. září ve hodin Muzeum barokních soch jarmark sobota 5. září od 9.00 do hodin Zpíváme spolu, zpíváme Bohu neděle 6. září v 8.30 hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Den otevřených dveří a památek sobota 12. září od 9.00 do hodin významné objekty v Chrudimi Koncert pro varhany a lesní roh Koncert v rámci Dne otevřených dveří památek. Vstup volný. sobota 12. září v hodin Muzeum barokních soch 10. lesní slavnost na Čertově skalce neděle 13. září ve hodin rozhledna Bára a okolí Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy středa 16. září až pátek 18. září zahájení 16. září ve hodin velký sál Muzea DC annis super omnia vincit veritas Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, čtvrtek 16. září ve hodin Muzeum barokních soch 798. Chrudimský hudební pátek Slavnostní koncert u příležitosti konference Jan Hus, husitství a východní Čechy Komorní filharmonie Pardubice pátek 18. září v hodin velký sál Muzea Zpátky ve hře (divadelní představení) pátek 18. září v 19 hodin sál Gymnázia Josefa Ressela VIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 21. září 2015 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Přílohy: Chrudim Dnes Chrudimské obžinky Den otevřených dveří památek Příští uzávěrka:

2 Hodinka se starostou tady a spolu Chrudimáci a Chrudimačky, je první středa v září. Připomene nám ji zvuk sirén, zvony a hlas: Zkouška sirén, zkouška sirén... První středa v měsíci je den, kdy budeme mít v Měšťanské restauraci v Muzeu možnost se pravidelně setkávat s panem starostou Mgr. Petrem Řezníčkem při neformální besedě o dění v naší Chrudimi. Z vlastní zkušenosti vím, že mnohá nedorozumění a problémy vznikají z nedostatku informací a vzájemné komunikace. Nedělejme si proto domněnky udělejme si jasno. Prosím, využijme možnost vzájemného setkávání a udělejme si čas v 17 hodin každou první středu v měsíci. V Měšťanské restauraci bude pan starosta pro nás. V ZŠ U Stadionu bylo dokončeno zateplení objektu 1. stupně, to znamená, že byla zateplena plochá střecha, obvodové stěny a základy do zámrzné hloubky. V mateřské škole v Topoli č. p. 60 bylo zahájeno zateplení objektu. Tato stavba zahrnuje dodávku a montáž zateplovacího systému stěn, zateplení půdy, opravu střešní konstrukce, nové střešní krytiny a výměnu původních oken za nová plastová. Tato akce bude dokončena letos v listopadu. V průběhu prázdnin v ostatních školských objektech proběhly dle požadavků ředitelů a ředitelek větší i menší opravy, které nebylo možné provést za provozu. V srpnu byla zahájena akce Stavební úpravy č. p. 87, ul. Široká, Chrudim. V roce 2015 bude realizována I. etapa, která počítá s odvlhčením suterénního zdiva včetně úprav ve sklepích, vykopáním a obnovením dvora a s opravami. V září následně po ukončené rekonstrukci plynovodu ve Švermově ulici bude zahájena stavba Rekonstrukce ulice Švermova v Chrudimi. V I. etapě půjde o část mezi ulicemi Heydukovou a Opletalovou. Rekonstrukce bude provedena jednostranně vlevo ve směru k ulici Topolské. Nový chodník a parkovací zálivy budou kompletní s povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé. V rámci stavby budou rekonstruovány i vjezdy také s povrchem ze zámkové dlažby Informace Odboru investic Informace z dopravy První středa 2. září 2015 v 17 hodin, restaurace v Muzeu. Téma: Co můžeme udělat pro Chrudim krásnější. Tuto možnost vítám a panu starostovi děkuji. Richard Herbst ve stejném barevném odstínu. V prostoru parkovacího pruhu je navržena linie stromořadí. Stromy budou osazeny do litinových mříží. V rámci rekonstrukce I. etapy budou také vyměněny dva stávající stožáry veřejného osvětlení. Dále bude v září 2015 následně po ukončené rekonstrukci plynovodu v křižovatce ulic Na Valech a V Tejnecku zahájena stavba Úprava přechodu pro chodce před MŠ Na Valech v Chrudimi. Tato stavba přispěje k vyšší bezpečnosti chodců přecházejících ulici Na Valech. Tento přechod bude nově umístěn na zvýšeném zpomalovacím pruhu šířky 6,5 m a délky 6,5 m. Povrch zpomalovacího pruhu bude tvořen žulovou dlažbou. Navazující chodníkové plochy budou upraveny a plynule napojeny na nový zpomalovací práh. Úprava křižovatky také řeší vjezd k parkovišti u katastrálního úřadu, který bude nově zúžen na 3,5 m. Chodníkové plochy budou rozšířeny zejména před vchody do mateřské školy, kde vzniknou mnohem větší rozptylové plochy. Povrch chodníku bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou v barvě přírodní šedé. Nároží křižovatky bude tvořeno betonovou zámkovou dlažbou ve stejném barevném odstínu. Stávající stožár veřejného osvětlení bude posunut mimo trasu chodců tak, aby dostatečně osvětloval celý prostor. Ing. Petr Pecina, vedoucí Odboru investic Během prázdnin pokračovala rekonstrukce železniční tratě 230 v úseku Chrudim Hlinsko. Dopravní omezení vyvolaná touto stavbou se budou postupně přesouvat mimo město Chrudim. Pokračuje rekonstrukce místních komunikací v ulicích Čs. armády a Palackého v rámci projektu IPRM. Největším dopravním omezením tu bude úplná uzavírka ulice ČSA od okružní křižovatky po výstupní zastávku. Předpokládaný termín uzavírky je do Autobusová doprava bude vedena ulicí Přemysla Otakara, neboť je nutné zajistit co největší obsluhu autobusových stanovišť. Za dopravní komplikace se obyvatelům předem omlouváme. Výstavba obchvatu Chrudimě úspěšně pokračuje dále. Nyní probíhají práce na estakádě přes Chrudimku a pokračuje pokládka živičného povrchu. Celkově se stavba začíná blížit konečné podobě. V Družstevní ulici probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Nadále bude uzavřena Dašická ulice. Z důvodu prováděných archeologických průzkumů se výrazně zdržely stavební práce, a proto bude silnice III/ uzavřena až do Souběžně bude probíhat i výstavba cyklopěší stezky a chodníku směrem na Vestec. Z dalších plánovaných dopravních omezení na pozemních komunikacích můžeme uvést Chrudimskou Pernštejn desítku Ing. Martin Klimek, Odbor dopravy Organizace školního roku 2015/2016 Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 Vánoční prázdniny od středy 23. prosince 2015 do neděle 3. ledna 2016 Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2016 Jarní prázdniny pro okres Chrudim od pondělí 22. února do pátku 26. února 2016 Velikonoční prázdniny čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2016 Ing. Veronika Straková, vedoucí oddělení školství, MěÚ Chrudim Nová tribuna Městského stadionu Nová tribuna na Městském stadionu v Novoměstské ulici nahradila starou a nevyhovující dřevěnou tribunu. Stará tribuna byla stržena v červnu loňského roku a stavba nové začala hned v září. Dokončena tak byla ani ne rok poté. Nová tribuna má kapacitu 500 diváků, což je více než dvojnásobek oproti původnímu stavu. Zlepšilo se i celkové vybavení tribuny, uvnitř je sociální zařízení pro diváky, dvě šatny, pokladna a zázemí údržby stadionu. Projekt tribuny pamatoval i na zasakování dešťových vod pro závlahu hřiště, na související úpravy chodníku, komunikace s podélným parkováním a na úpravu zeleně, čímž výrazně stoupla užitná i architektonická hodnota areálu stadionu. Novostavbu tribuny tvoří nosná konstrukce z prefabrikovaných železobetonových dílů se zastřešením lepenými vazníky. Dalšími základními materiály jsou pohledový beton, světle lazurované dřevěné prvky, pohledové žárově zinkované kovové prvky a další. Autorkou projektu je Ing. arch. Věra Junová. Tribuna byla slavnostně otevřena a předána veřejnosti do užívání v sobotu 1. srpna Zdeněk Karas 2

3 Devátý ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015 připravuje společnost Czech Architecture Week s. r. o. ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Tato prestižní přehlídka probíhá od 17. srpna do 18. října 2015 v Jiřském klášteře na Pražském hradě. Chrudim se na festivalu bude kromě různých kulturních aktivit prezentovat zejména svými architektonicky hodnotnými objekty. Nejvýraznější položkou tu bude trojrozměrný model města v měřítku 1 : 500 zahrnující historické jádro města vymezené hradbami v dostatečném kontextu okolí, jako je řeka a říční náhon. Model velikosti cm zhotovila brněnská společnost VIZarch s. r. o. Je vyroben z trvanlivého plastu. Na terén modelu byla použita metoda strojního obrábění, budovy jsou výsledkem 3D tisku. Tímto postupem Tento měsíc je tomu rok, kdy jsme spustili redakční systém na našich webových stránkách začali jsme využívat facebook města Chrudim a v některých případech systém varovných SMS. Cílem bylo podstatné zvýšení informovanosti obyvatel města o některých činnostech Technických služeb, zvláště o těch, které nějakým způsobem omezují běžný život občanů. S odstupem jednoho roku můžeme říci, že i přes počáteční drobné problémy si tento systém našel cestu k obyvatelům města a je využíván k větší informovanosti, o čemž svědčí i podstatně vyšší návštěvnost našich stránek oproti minulým rokům. Ze srdce děkuji všem, kdo se podílí Archeologický výzkum v Chrudimi v Dašické ulici Malebné východočeské město Chrudim se nalézá na strategicky položené ostrožně, kterou chrání ze tří stran meandr řeky Chrudimky. Město má dlouhou tradici archeologických výzkumů, systematicky je však Chrudim sledována až od 80. let 20. století. Od té doby byly na katastru Chrudimi realizovány desítky záchranných výzkumů, které osvětlily počátky osídlení od pravěku do středověku. Při rekonstrukci silnice III/34026 v Chrudimi v Dašické ulici byly objeveny mimořádně zajímavé archeologické situace. Zkoumaný úsek se nalézá na severním okraji města Chrudimi v nadmořské výšce m n. m. na velmi mírném jižním svahu, který se sklání k asi 0,5 km vzdálené řece Chrudimce. Jihovýchodním směrem se vypíná výšinná dominanta v podobě hradiště v poloze Na Pumberkách. Nejstaršími zjištěnými objekty byl hliník a zásobní jáma s podebranými stěnami lengyelské kultury náležící již do období časného eneolitu (cca př. Kr.). Sídliště chráněné dvojicí hradišť v Topoli a na Pumberkách náleží k síti lengyelských osad kolem dnešního historického jádra Chrudimi. Osady patrně sledovaly komunikaci vedoucí údolím řeky Chrudimsky směrem do nitra Železných hor. Jedná se o zatím nejzápadnější zásah této kultury z moravského prostoru. Kontakty s jinými oblastmi markantně dokládají nálezy štípané kamenné industrie vyrobené ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury, jehož výchozy se nalézají v Malopolsku v okolí města Krakova. Původ tohoto obyvatelstva zase jasně dokládá přítomnost silicitů typu Krumlovský les (okolí Moravského Krumlova). Poznání dalšího lengyelského sídliště umožňuje doplnit naše poznatky o eneolitickém osídlení Chrudimska, v němž máme doposud četné mezery. Naprostým překvapením byl objev části hrotitého příkopu vymezující svým obloukem areál nalézající se pod dnešní komunikací a drůbežárnou. O asi 20 m severněji byl Chrudim se zúčastní festivalu Architecture week, vystaví zde i 3D model centra je zajištěna nejvyšší možná přesnost detailů budov. Nejzajímavější budovy si zájemci budou moci interaktivně zvýraznit podsvícením. Povrch modelu je ošetřen celoplošným jemnovrstvým nástřikem v bílé barvě zdůrazňující plasticitu modelu. Před poškozením je model chráněn průhledným krytem. V rámci festivalu se také bude konat mezinárodní výtvarný projekt Hravý architekt Jeho cílem je přiblížit dětem adekvátní formou architekturu a vysvětlit, co je architektonické dědictví a proč je důležité zajímat se a pečovat o ně. V Chrudimi tak architekt města Marek Janatka provede městem děti ze ZŠ Školní náměstí 6, Chrudim a děti poté své dojmy promění ve výkresy, z nichž šest nejlepších bude vystaveno na výstavě v Rožmberském paláci na Pražském hradě. Festival Architecture Week spolupracuje Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují na pomoci zvířatům v útulku. Velmi si tuto pomoc ceníme a všem patří velký dík. Rád bych však opět upozornil na nálezy a umisťování koček do útulku. Kapacita útulku je 3 6 koček. Tento rok máme neustále překročenou kapacitu. Kočka je teritoriální zvíře. To znamená, že má v přírodě svoje teritorium, ve kterém se pohybuje, a v drtivé většině případů se nejedná o opuštěnou anebo trpící kočku. Do útulku jsou tedy přijímána hlavně koťata (velmi malá), která by se sama o sebe nepostarala, a nadále umisťujeme kočky jevící známky onemocnění nebo zraněné (např. sražené autem, pokousané od psa, týrané atd.). Proto nechte kočku běhat v jejím teritoriu, jistě se vrátí domů. Veškeré informace najdete na stránkách 3 objeven na obou stranách ukončený hrotitý příkop shodné výplně i hloubky o délce 11,6 m. S největší pravděpodobností představuje předsunutou ochranu vstupu do ohrazeného areálu, který se musel nalézat na jihovýchod od výše zmiňovaného příkopu. Z výplně obou příkopů byly získány uhlíky a zlomky zvířecích kosti. Dalším překvapením byl objev šesti kostrových hrobů. Hroby orientované delší osou ve směru východ západ byly uspořádány v jedné řadě s rozestupy 1 2 m mezi jednotlivými hrobovými jámami. Při preparaci hrobové výplně nebyly získány žádné milodary. Z výše uvedených faktů vyplývá jasně datace pohřebiště na přelom 12. a 13. století. S tím se ostatně shoduje i datování sousedních slovanských osad. Není bez zajímavosti, že se jedná o první doložené řadové pohřebiště na Chrudimsku. Shrneme-li naše dosavadní poznatky, záchranný archeologický průzkum v Dašické ulici přinesl nové, zcela zásadní informace k poznání pravěkého a raně středověkého osídlení nejen v Chrudimi, ale i v rámci širšího regionu. PhDr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi s renomovanými institucemi z České republiky a ze zahraničí. Jedná se o největší akci svého druhu ve střední a východní Evropě. Záměrem organizátorů je vytvářet platformu pro setkávání odborníků s laickými zájemci o architekturu, urbanismus, nové trendy zelené architektury a ekologie a sdílení novinek v současné architektuře, stejně tak jako v péči o architektonické dědictví. Součástí festivalu jsou nejrůznější výstavy, přednášky, semináře, debaty, workshopy, filmy, vernisáže, procházky za architekturou, projekty a společenské večery. Více informací na cz. Nepřehlédněte, že si tu můžete stáhnout a vytisknout elektronickou pozvánku obrázek, který na Architecture Week 2015 u vstupu do Jiřského kláštera nebo Rožmberského paláce vyměníte za volné vstupenky na výstavy. ap útulku a na www. facebook.com/chrudim.utulek. Léto se chýlí ke konci a jako každoročně začíná hledání vánočního stromu na chrudimské náměstí. Rád bych proto požádal o spolupráci. Pokud tedy má někdo na svém pozemku jehličnatý strom, který se rozhodl v tomto roce pokácet a chtěl by ho věnovat k ozdobení chrudimského náměstí v době vánočních svátků, nechť nás kontaktuje. Strom by měl splňovat základní parametry: výška 8 až 12 m s pravidelně rostlou korunou. Nezanedbatelná je rovněž dopravní dostupnost pro těžkou techniku při jeho kácení. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Děkuji. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti

4 Stěhování Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v těchto dnech postupně stěhují z hlavní budovy Městského úřadu (MěÚ), Pardubická 67, Chrudim do budovy Pardubická 53 ve dvoře (vstup z parkovitě za hlavní budovou). Pracovní doba zůstává nezměněna, možnost parkování zdarma a bezbariérového přístupu je zajištěna. Od října 2015 budou všichni terénní pracovníci, pracovníci náhradní rodinné péče a kurátoři pro mládež pod jednou střechou. Do té doby Vám bližší informace o rozmístění jednotlivých kanceláří sdělí pracovníci v přízemí hlavní budovy v recepci MěÚ, Pardubická 67. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- -právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přinesla do oblasti sociálně-právní ochrany (SPO) řadu novinek, mimo jiné zavedla pro tuto oblast standardy kvality. Ty obsahují standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu SPO, technicko-provozní zajištění SPO atd. Operační manuál standardů SPOD je vyvěšen na webových stránkách města (www.chrudim.eu občan odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí) spolu s Kartami poskytovatelů služeb a s odpověďmi na vaše časté dotazy, např. Jaká jsou práva a povinnosti k dětem v případě rozvodu manželství rodičů? Jaká je rodičovská odpovědnost rodiče, který nemá dítě ve své péči? Jaká je výše výživného, kterou určuje soud? Co dělat, když se dítě toulá a nepřijde v noci domů, příp. je mimo domov delší dobu? Informace z Odboru sociálních věcí Vystavení parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP/P do Všichni z Vás, kdo jste držiteli průkazů mimořádných výhod a držiteli dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P), si přijďte vyměnit tyto průkazy na Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, pokud jste tak již neučinili. Ke končí platnost výše uvedených průkazů bez ohledu na vyznačenou dobu platnosti (např. trvale, neomezeně). Od ledna roku 2016 budou akceptovány pouze nově vydávané průkazy. Na tuto situaci upozorňuje vedoucí oddělení PnP a DOZP Úřadu práce Chrudim Ing. Jaroslava Michalcová, která ještě připomíná, že nový průkaz osoby se zdravotním postižením bude vydán - po předložení vyplněného formuláře Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, který je k dispozici na pobočce Úřadu práce ČR, - po předložení platného průkazu mimořádných výhod nebo dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením, - po předložení platného občanského průkazu, - po předložení aktuální fotografie o rozměru mm (dle požadavků na fotografie pro vydání občanského průkazu), - po zaplacení správního poplatku ve výši 30 Kč. V případě, že po obdržení nového průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P na Úřadu práce, budete mít zájem o vystavení parkovacího průkazu, dostavte se k nám na Městský úřad, Pardubická 67, Chrudim, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence a pomoci, v přízemí, kanceláře č. 132, nebo č. 134, 134A. S sebou je třeba donést - platný občanský průkaz, - platný průkaz OZP II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P) s výjimkou průkazů vydaných z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Pokud již žadatel využívá parkovací průkaz, je třeba stávající průkaz odevzdat. Při vydání parkovacího průkazu osobě, která byla omezena ve svéprávnosti, předloží opatrovník svůj OP a Listinu opatrovníka vydanou soudem. Výměna všech parkovacích průkazů by měla být dokončena k Kromě žádosti o vystavení či výměnu parkovacího průkazu se můžete na pracovníky oddělení sociální prevence a pomoci, které nově vede Bc. Ivana Málková, obrátit i v případech nepříznivých životních situací, a to i ve chvíli, kdy si nejste jisti závažností problému. Pracovníci oddělení se dále věnují lidem bez domova, proto se připomínáme s prosbou o poskytnutí použitého oblečení, povlečení, ručníků, hraček, nádobí atd. Tyto věci je možno předat pracovníkům sociálního šatníku Červeného kříže v Chrudimi. Kontejnery na oblečení rozmístěné po městě nejsou určeny pro potřebné v Chrudimi a okolí. Dále sociální pracovníci pracují se zdravotně postiženými či lidmi ohroženými sociálním vyloučením, kurátor pro dospělé pomáhá lidem ve výkonu trestu odnětí svobody i ve výkonu vazby. Pracovníci také vykonávají funkci veřejného opatrovníka a mohou Vám pomoci v případě, že potřebujete ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Můžete se na ně obrátit, pokud potřebujete euroklíč, o čemž jsme Vás informovali v minulých vydáních Chrudimského zpravodaje. Odbor sociálních věcí pro vás Vydal aktualizovanou mapu vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim a okolí, včetně kontaktů a stručného popisu služeb. V říjnu 2015 vyjde Katalog sociálních služeb s podrobnějšími informacemi. Katalog ani mapa nebudou distribuovány plošně do schránek, ale budou k vyzvednutí v budovách MěÚ a v neziskových organizacích. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy Přijměte pozvání na konferenci Jan Hus, husitství a východní Čechy, která se uskuteční ve dnech ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Na konferenci jsou zváni představitelé odborné i laické veřejnosti. Smyslem je seznámit účastníky a prostřednictvím sborníku i širší veřejnost se současným stavem bádání o postavě Mistra Jana Husa a o husitství se zaměřením na východní Čechy a město Chrudim. Přednesené příspěvky zhodnotí dnešní názory a postoje historické, teologické i vlastivědné. Účast přislíbili např. Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; ThDr. Martin Chadima, ThD. a další. Program konference středa zahájení v hod, jednání konference čtvrtek jednání konference pátek odborná exkurze Doprovodný program středa ve hodin v Muzeu barokních soch Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice DC annis super omnia vincit veritas dirigent: MgA. Tomáš Židek Ph.D. V programu skladby od doby Husovy až po současnost, reflektující nejen MJH a českou reformaci, ale i evropskou duchovní tradici jako takovou. pátek v hodin ve velkém sále Muzea Slavnostní koncert u příležitosti konference Jan Hus, husitství a východní Čechy Komorní filharmonie Pardubice Na programu: A. Dvořák Biblické písně (na text Bible Kralické), F. Mendelssohn- -Bartholdy Symfonie č. 5 d moll Reformační, A. Hnilička Táborita, první česká symfonická báseň s vůbec prvním uplatněním písně Ktož sú boží bojovníci v české hudbě. Ing. Blanka Pavlišová, úsek kultury Oživení Městského parku přírodními hracími prvky Ve pondělí 7. září 2015 od hodin u Maurského pavilonu v Městském parku proběhne plánovací setkání s veřejností, které bude zaměřeno na oživení parku přírodními hracími prvky. Zároveň budeme sbírat podněty pro vybudování hřiště pro děti od 3 let. Společně s Vámi budeme diskutovat o nejvhodnějším řešení oživení přilehlého prostoru. Akce je součástí projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. št 4

5 Sluchové poradenství v Chrudimi Potřebujete opravit sluchadlo, vyčistit nebo vyměnit filtr, případně opravit redukci hlasitosti? V Centru pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. je pro tyto účely k dispozici Poradna pro osoby se sluchovým postižením. Nabízíme opravy naslouchacích přístrojů, čištění a kontrolu sluchadel a tvarovek, prodej baterií, půjčování kompenzačních prostředků, výměnu a prodej hadiček různého typu, servis a montáž zařízení u Vás doma, prodej a výměnu univerzálních tvarovek do uší, prodej a servis kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé. Poradna bude otevřena 1. a 29. října od 9 do 13 hodin na adrese Revoluční 594 (pod nádražím). Pro více informací volejte na tel a Bc. Naděžda Medková, sociální pracovnice Platinová svatba Manželé Vlasta a Jiří Urbanovi oslavili v kruhu své rodiny dne 21. července 2015 platinovou svatbu 70 let společného života. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. Komise pro občanské záležitosti Zlatá svatba Manželé Jana a František Pavlíkovi oslavili v obřadní síni Městského úřadu Chrudim v pátek 26. června 2015 zlatou svatbu, padesát let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let pan starosta Mgr. Petr Řezníček. V kulturním programu vystoupily děti z Mateřské školy Svatopluka Čecha. Jubilantům srdečně blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Dostali jsme do redakce: poděkování manželů Pavlíkových Chtěli bychom poděkovat Komisi pro občanské záležitosti Městského úřadu Chrudim za zorganizování akce, zvláště pracovnici oddělení matriky paní Aleně Vojtěchovské. Šlo totiž o pátek a ještě mimo pracovní dobu. Ano, 26. června 2015 jsme v pěkné obřadní síni města oslavili naši zlatou svatbu. Za milá slova uznání patří dík starostovi města Petru Řezníčkovi i člence KPOZ Marii Procházkové. K svátečnímu ovzduší přispěly vystoupením děti ze souboru Klíček MŠ Svatopluka Čecha spolu s učiteli Jarkou Ptáčkovou a Martinem Profousem. Důstojnou hudební kulisu zajistil hrou na varhany Petr Židek. Zkrátka, celá dobře připravená odpolední akce byla parádní oslavou našeho životního jubilea. Rozhodně stálo za to se na chvíli zastavit a zapřemýšlet nad prožitými okamžiky a životním štěstím. Jana a Fráňa Pavlíkovi, Chrudim Ve dnech září 2015 se bude konat 14. ročník Evropského týdne mobility na téma Vyber. Změň. Zkombinuj. Cílem kampaně je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování. Kombinace různých způsobů dopravy může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování. Týden vyvrcholí Evropským dnem bez aut Na celý týden je v Chrudimi připraven program, který bude zaměřen na různé cílové skupiny a různé způsoby mobility. Budou probíhat besedy s Městskou policií pro 1. a 4. třídy ZŠ na téma zásady bezpečného přecházení, používání reflexních prvků, základní silniční předpisy apod září po celý týden můžete využít 50% slevu na půjčovné koloběžek, bližší info u Renaty Kašparové na tel , 16. září Promítání a beseda Tibora Schwarze o dopravě, aneb Maršrutky na Ukrajině a moderno ve Skandinávii a v Německu od 9.00 hod. v denním stacionáři Jitřenka. Po promítání bude následovat společná procházka Městským parkem. 16. září Na kolo jen s přilbou na dopravním hřišti v Městském parku hod. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů BESIP, ČČK, Městské policie, PČR, Tyflo- Centra a FitKoloběhu. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, jež zřizuje krajskou Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu Chrudim za finanční podporu, kterou nám v letošním roce 2015 poskytlo a které si velmi vážíme. Zároveň bychom chtěli informovat občany města, že Linku důvěry Ústí nad Orlicí je možné kontaktovat na tel (funguje v nepřetržitém provozu), dále prostřednictvím služby SKYPE pod uživatelským jménem linka.duvery.uo, případně na u Bližší informace o naší službě najdete na Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí Evropský týden mobility 17. září Chůze s holemi po Městských lesích (trekovými, nordic walking) s lektorkou hod., sraz u rozhledny Báry. 18. září Řídím piju nealko preventivně bezpečnostní akce hod. na cyklostezce do Slatiňan. Akce je připravena ve spolupráci se Svazem pivovarů ČR, PČR, MP a BESIP. 19. září pořádá EDDA, z. ú., výlet na výstavu PLAY do Vzdělávacího centra Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Cílem akce je umožnit ochutnat všemi smysly fragment uměleckého projektu ORBIS PICTUS PLAY jednotlivcům i rodinám s dětmi z Chrudimi a okolí. Vzhledem k probíhajícímu ETM si pojedeme společně pohrát vlakem. Více informací na telefonu , na u edda-chrudim.cz a na webu 21. září celodenní FitKoloběh pro všechny generace v Městském parku hod. pro seniory; hod. pro rodiče s dětmi a hod. pro veřejnost. Součástí FitKoloběhu bude posilovací cvičení přizpůsobené možnostem a věku účastníků. Rezervace nutná na tel , cz. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 22. září Evropský den bez aut uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, MP, PČR, ČČK, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, FitKoloběhem apod. 22. září společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. Podrobnější, případně doplněný program najdete na webových stránkách města nebo na Facebooku Zdravého města Chrudim. Akce je součástí projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. št a al Choroby a škůdci peckovin a ochrana proti nim Přednášku Ing. Jitky Vránové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, oddělení rostlinolékařské inspekce Havlíčkův Brod na toto téma pořádá Český zahrádkářský svaz, ZO Chrudim-město za podpory MěÚ Chrudim pro své členy i veřejnost v sobotu 12. září 2015 v jídelně Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim v Poděbradově ulici. Jiří Petříček, předseda ZO ČZS Chrudim-město 5

6 Nádherná vila, dům č. p. 367/IV, postavená v letech podle projektu pražského architekta Rudolfa Kříženeckého místním stavitelem Aloisem Prokopem, dodnes budí pozornost a připomíná nám JUDr. Augusta Vodičku, jednu z nejvýznamnějších osobností Chrudimě konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Portrét JUDr. Augusta Vodičky (Regionální muzeum v Chrudimi) Počátkem září 1960 byly odstraněny sochy z parapetu v Široké ulici (nákladem téměř 2 miliónů korun zde měla být rozšířena silnice). Po dvacetiletém snažení obecního zastupitelstva, kuratoria školy a chrudimských poslanců byla od 1. září 1910 zestátněna chrudimská obchodní akademie. 1. září 1935 se v Chrudimi poprvé Na Bělidle u Janderova konaly jezdecké závody (zúčastnili se jich vybraní jezdci čs. armády, určení k reprezentaci republiky na olympiádě v roce 1936: škpt. Aubrecht, škpt. Býček, npor. Dobeš a kpt. Čoček). 3. září 2005 se v Chrudimi uskutečnilo slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví; tohoto dne byla také slavnostně otevřena rekonstruovaná bašta Prachárna s expozicí chrudimského opevnění a odhalena pamětní deska A. Gallata (o týden později byly odhaleny i pamětní desky dr. K. Pippicha a J. Klimeše). 19. září 1985 obdrželo Chrudimské taneční studio Městského výboru SSM (především za své vystoupení na XII. Světovém festivalu mládeže a studentstva v Moskvě) diplom ÚV SSM a 28. září čestné uznání ministerstva kultury ČSR a ústředního štábu Čs. spartakiády září 1930 byl po církevních obřadech za velké účasti občanů vytažen na jižní věž arciděkanského chrámu v Chrudimi nový 1967 kg vážící zvon Antonín (odlila ho Chrudimští starostové (7) Výročí měsíce firma R. Manoušek z Brna). 25. září 1960 bylo v Chrudimi velkou slavností, spojenou s celostátní vědeckou konferencí, připomenuto 500 let od narození zdejšího rodáka, významného českého humanisty a právníka Viktorina Kornela ze Všehrd. 25. září 1995 byla za účasti ministra kultury České republiky Pavla Tigrida slavnostně otevřena nová Okresní knihovna. 26. září 1995 zemřel chrudimský spisovatel Miroslav Hanuš. 28. září 1. října 1905 uspořádal v Chrudimi První český spolek ku zvelebení včelařství, zahradnictví a chov hospodářského zvířectva odbornou krajinskou výstavu (otevíral ji náměstek starosty JUDr. F. Wagner). Na oslavu svého 50. výročí uspořádala 28. září 1920 Učitelská jednota Budeč v Chrudimi v Průmyslovém muzeu slavnostní schůzi (promluvil na ní tajemník ministerstva školství a národní osvěty J. Černý). 28. září 1990 byla uvedena do zkušebního provozu čistička odpadních vod v Májově (byla vybudována nákladem 76,9 milionů korun). 29. září 1935 se v Chrudimi konala slavnost, při níž byl otevřen nový sbor Církve československé (hlavní projev v Divadle dr. K. Pippicha přednesl duchovní správce církve v Chrudimi B. Lohniský, u Husova sboru pak předseda náboženské obce A. Hudec a biskup východočeské diecéze S. Kordule). Vila dr. Vodičky v roce 1931 (archiv Regionálního muzea v Chrudimi) Dr. Vodička se narodil 29. listopadu 1856 v Jičíně. Přestože byl od sedmi let sirotkem, vystudoval gymnázium v rodném městě a právnickou fakultu v Praze, v roce 1883 se stal advokátním koncipientem v Chotěboři a o šest let později v Chrudimi. Mimořádné schopnosti (vlastní advokátní kancelář vedl až do roku 1930) záhy nejen výrazně změnily jeho majetkové poměry, ale přivedly jej i do víru místního politického a společenského dění. Již v roce 1891 byl zvolen do obecního zastupitelstva, řadu let působil jako stavební referent městské rady a 30. října 1918 se stal na jeden rok i prvním republikovým chrudimským starostou. Záhy po příchodu do našeho města se dr. Vodička stal také předsedou zábavního odboru zdejšího Sokola, v letech byl jeho místostarostou a cvičitelem. Působil také jako externí profesor obchodní akademie, střední hospodářské a zahradnické školy (pro potřeby vyučování sepsal i odbornou příručku Výklady k obchodnímu zákonu ), zvláště z mladších let života dr. Vodičky existují údajně i četné doklady o jeho výtvarném a literárním nadání. Své odborné znalosti uplatnil dr. Vodička také jako náměstek předsedy chrudimského lihovaru a jako člen správní rady hrochovotýneckého cukrovaru. Také rozvoj chrudimské Občanské záložny je spojen s jeho jménem od roku 1921 byl dokonce jejím starostou. JUDr. August Vodička zemřel v Chrudimi 28. října 1938 v 82 letech a je pohřben na hřbitově U Václava v rodinné hrobce manželky Julie, dcery chrudimského soudního rady Fr. Stephana a jeho ženy Julie, roz. Dreyerové. Hrobka č. 77, místo posledního odpočinku dr. Vodičky, není dnes bohužel označena žádným náhrobkem. Pavel Kobetič 30. září 1965 v rámci Týdne boje proti fašismu vystoupil v Chrudimi chrudimský rodák, gen. Stanislav Uchytil. V září 1915 uveřejnil regionální tisk oznámení o zákazu prodeje a veřejného užívání trikolor, stuh, kokard, krabiček, obalů na knihách atd. červeno modro bílé barvy ( kdož by zákazu toho nešetřil, bude trestán dle 11 císařského nařízení ze dne pokutou od 2 do 200 K, popřípadě vězením od 6 hodin do 14 dnů ). V září 1930 byla kolaudována budova Státní výzkumné zemědělské stanice (vybudována byla za Kč). Pavel Kobetič Pěvecký sbor Slavoj Chrudim hledá nové členy Zpíváte rádi? Přijďte zpívat do Slavoje :) Zkoušíme každou neděli v 19 hodin ve Spolkovém domě v Chrudimi (mezi OD Billa a DDM). Přijďte se nezávazně podívat na zkoušku. Slavoj není jen o zkouškách a koncertech, ale také o dobré partě a společných zážitcích. O více informací volejte nebo pište na tel , Kamil Dubský, člen výboru Slavoje 6

7 Na minutu s Annou Lavickou Milí čtenáři, jak jste na tom s časem? Máte čas nebo čas má Vás? Říkává se, že člověk není pánem svého času. To je do jisté míry pravda, protože čas nám byl darovaný. Na nás pak je, jestli svůj čas žijeme v těch správných proporcích. Jestli pamatujeme na to, že je čas mít dovolenou, prázdniny a čas chodit do práce, do školy. Čas odpočinku i čas plného nasazení. Protože jen ve správných proporcích je pro nás čas darem a ne karabáčem či nepřítelem. V Bibli je o tom krásný, poetický text, z nějž krátký úryvek ocituji. Ve starozákonní knize Kazatel stojí: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat... Těžko nejdřív umřít a pak se narodit, nejdřív trhat ovoce a pak teprve zasadit strom. Všechno pod nebem má svůj čas. Proto také platí: je čas pracovat i čas odpočívat. Je dobré pamatovat, že do života patří obojí. S tím ovšem platí, k našemu dobru, i to staré známé slovo: Šest dní budeš pracovat, sedmý den je darem k odpočinutí. Vnáší to do života dobrý řád, bezpečí, pokoj i radost. Protože, jak praví uznávaný židovský myslitel J. A. Heschel: Smysl nedávají věci času, ale čas věcem. Tak tedy, ať i v době, kdy končí kalendářní čas dovolených a prázdnin, umíte mít čas na odpočinutí. Nejlépe pak každý sedmý den. Vnáší to totiž to dobré do života, postaru řečeno požehnání. A to Vám všem přeji. Anna Lavická, evangelická farářka Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v září Význam a využití bylinek v 9.00 hodin společenská místnost Domu s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků, přednáší paní Naděžda Kiššová Klub vařečka ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Posezení s hudbou a tancem v hodin Měšťanská restaurace Jan Amos Komenský ve a hodin přednáška paní RNDr. Jany Procházkové společenská místnost CSSP v Soukenické ulici Posezení při kávě ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů ve hodin v CSSP v Soukenické ulici Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Přihlášky do Taneční školy Besta Chrudim pro školní rok 2015/2016 Taneční škola Besta Chrudim přijímá přihlášky do formačních a párových tanečních tříd minidětí, dětí, juniorů a dospělých, dále též do kurzů Taneční hodiny pro ženy a Taneční pro dospělé. Přihlášky: nebo přímo v TŠ Besta Chrudim (areál ZŠ U Stadionu), v termínu 1. září 2015 od 8.00 do hod., dále 2. a 3. září vždy od do hodin, následně v našich úředních hodinách každé pondělí tamtéž. Bližší informace můžete získat na tel , nebo na besta-chrudim.cz. M. a A. Novákovi, TŠ Besta Chrudim, MD dance studio Chrudim vstupuje do sezóny 2015/2016 MD dance studio Chrudim vzniklo v roce Hlavní činností studia je výuka modern dance a contemporary, jazz dance, společenského tance a vytváření tanečních formací pro mini dětskou, dětskou, juniorskou a hlavní věkovou kategorii. Snažíme se podpořit rozvoj pohybových schopností, vnímání hudebního doprovodu a pohybové paměti našich tanečníků. Zápis do jednotlivých skupin tanečního studia proběhne v úterý 1. a a ve čtvrtek od do hodin v prostorách tanečního studia v Chrudimi, Městský park 274. Bližší informace získáte na tel , a Martin Dytrt Listování v Gymnáziu Josefa Ressela V pátek ve 20 hod. se v sále chrudimského Gymnázia koná další ze série Listování. Tentokrát se můžete těšit na divadelní ztvárnění knihy Michala Viewegha Zpátky ve hře. Představení bude předcházet vystoupení pěveckého sboru Bartoloměj z Bítovan. Vstupné je 150 Kč, veškerý výtěžek z akce jde na spolek Dobrotety (podporující neonatologická oddělení, azylové domy pro matky s dětmi, kojenecké ústavy). Vstupenky je možné zakoupit v prodejně Mlsný pecivál na chrudimském náměstí nebo přímo na místě. Sál bude otevřen od 19 hod. Lenka Švadlenková, Gymnázium Josefa Ressela VÝUKA KERAMIKY V ZUŠ CHRUDIM Kdo se chce naučit dělat keramiku, přihlaste se k nám! Zapsat ke studiu se můžete první týden v září v keramické dílně ZUŠ Chrudim. Nabídka platí nejen pro děti, ale i pro dospěláky. Bližší informace na tel nebo na Richard Herbst, keramik 7 Hudební kurzy Yamaha Class Prázdniny jsou u konce a je čas na zápis do podzimního semestru hudebních kurzů pro děti od 4 měsíců do 8 let. Začínáme v pondělí v pobočce ZŠ Bohemia a v Mamaklubu v Chrudimi. Můžete si rezervovat své místo zcela nezávazně již nyní (u paní Šťastné, tel ) a seznámit se s metodikou Hudební školy Yamaha ČR, která působí v ČR již přes 20 let. Přijďte se podívat na to, jak můžete podpořit u svého dítka rozvoj kreativity, inspirovat jej v rozvoji řeči a dopřát mu výhody skupinové výuky věkově podobných dětí. Naše předškolní hudební programy spojují několik aktivit: rytmizace písní a básní, pohybové ztvárnění, hra na základní Orffovy nástroje a výtvarné činnosti. Nově je v naší nabídce výuka zobcové flétny pro děti od 6 let, mládež a dospělé. Skupinová výuka zobcových fléten v hudebních školách Yamaha přináší nevšední zážitek: poprvé v historii postupuje vyučování na sopránovou (C) a altovou (F) flétnu společně. Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby sólového i orchestrálního charakteru), zajímavými tématy, budete využívat moderní učební software. Měli byste zájem se přijít podívat? Domluvte si nezávaznou první lekci na tel Bc. Klára Šťastná Nábor do sportovní gymnastiky Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Chrudim hledá pohybově nadané dívenky narozené v letech , které by měly zájem cvičit v gymnastické přípravce. Zde si zdokonalí svoji obratnost, pohyblivost a správné držení těla. Rodiče s dětmi se mohou přijít informovat každé úterý nebo čtvrtek od do hodin do gymnastických sálů, které jsou na Tyršově nám. 12, vchod vpravo vedle dveří do sportovní haly TJ Sokola Chrudim, 1. patro. Simona Linková, trenérka, oddíl sportovní gymnastiky, Volná místa v mateřské škole Topol Vážení rodiče, nabízíme Vám místo pro Vaše dítě v naší dvoutřídní školce, kde díky menšímu kolektivu plně uplatňujeme individuální přístup. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, pohybu a kladnému vztahu k přírodě. Neváhejte a navštivte nás nebo kontaktujte. Více informací na Těšíme se na Vás. Mgr. Eva Tomišková

8 Dětská chrudimská delegace v Mini Plzni 2015 Děkujeme městu Chrudim, panu starostovi Řezníčkovi, firmám Evona, Vivantis a Oblikame.cz za podporu naší mini chrudimské delegace. Dvanáct statečných dětí ve věku 7 až 12 let vyrazilo v pondělí do Plzně, kde právě startovalo první město dětí v České republice. Toto město mohlo navštívit až 500 dětí denně a my jsme byli při tom. Naše chrudimské velvyslanectví jsme otevřeli v úterý , kdy také mini Městská knihovna Chrudim otevře ve školním roce 2015/2016 pro velký zájem další ročník akademie třetího věku (A3V). V loňském roce tuto akademii absolvovalo 25 studentů seniorů, kteří pokračují do druhého ročníku. A3V je určena zájemcům od 55 let a je rozdělena na zimní a letní semestr. Přednášky se konají 2 měsíčně ve čtvrtek od hodin v knihovně, trvají cca minut. Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřená na historii, region, literaturu, Akademie třetího věku velvyslance přivítali první mini plzeňští zastupitelé. Chcete-li se o velvyslanectví v Mini Plzni dozvědět více od samotných velvyslanců, přijďte na dětskou tiskovou konferenci v pátek od 17 hod. do kavárny V Mraveništi, Novoměstská 59, Chrudim 2. Těšíme se na Vás. Více na webu a FB: Mini Chrudim Ivana Hrubá umění a další zajímavé obory. Semestr není ukončen zkouškou. Účastnický poplatek je 300 Kč za semestr. Zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně (Chrudim, Filištínská 36) od Upozorňujeme však, že počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Veškeré další informace poskytne Iveta Novotná tel ). Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim DDM Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, Chrudim Milé děti, rodiče a přátelé DDM, doufáme, že jste si o prázdninách užili spoustu zábavy. Dobrou náladu ve školním roce vám zajistí naše zájmové kroužky. Zápis na školní rok 2015/2016 už probíhá elektronickou formou na stránkách Angličtina (od 6. tř.) Abeceda sportu (1. 3. tř.) Atletika (od 1. tř. výběr) Digitální fotografie (od 6. tř.) Dračí doupě (od 5. tř.) Elektronik v Elfře (od 3. tř.) Flétnička (od 1. tř.) Florbal (od 4. tř.) Fotbálek (od 1. tř.) Historický šerm přípravka (od tř.) Historický šerm I. (od 4. tř.) Historický šerm II. (výběr) Keramika I. (předškoláci) Keramika II. (1. 2. tř.) Keramika III. (od 3. tř.) Keramika IV. (od 3. tř.) Kytara (od 2. tř.) Letecký a lodní modelář I. (od 2. tř. začátečníci) Letecký a lodní modelář II. (pokročilí) PC práce (od 5. tř.) Plastikový modelář (od 2. tř.) Plavání pro radost (od 1. tř.) Plavání s ploutvemi (plavci od 8 let) Plavecký klub (od 1. tř. výběr) Praktická dívka (od 1. tř.) Rybáři (od 8 let) Sportovní hry (3. 6. tř.) Street dance I. (3. 5. tř.) Street dance II. (výběr) Šachy I. (začátečníci) Šachy II. (pokročilí) Šperkování (od 1. tř.) Taneční kroužek (6 8 let, děvčata) Toulky přírodou (od 1. tř) Tvořeníčko (předškoláci) Vařeníčko (od 7 let) Volejbal (od 5. tř.) Výtvarníci I. (předškoláci) Výtvarníci II. (1. 2. tř.) Výtvarná tvorba (od 3. tř.) Základy bojových umění I. (od 2. tř. začátečníci) Základy bojových umění II. (od 2. tř. pokročilí) Zumba I. (1. 5. tř.) Zumba II. (6. tř. SŠ) Letáčky s dalšími informacemi budou k dispozici ve vestibulech každé ZŠ v Chrudimi, v budově DDM a na cz. Kroužky začínají v týdnu od Těšíme se na Vás! Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim 8

9 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v září 2015 středa 2. září Licibořice skály na Klokočce, 15 km Sraz v 7.30 hod. na nádraží BUS, odjezd v 7.40 hod. Vedoucí: I. Doudová a H. Línková sobota 5. září Lázně Bohdaneč Čeperka, 12 km Sraz v 6.45 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.58 hod. Vedoucí: J. Kožený a H. Pilařová středa 9. září Vojtěchov Hlinsko, 11 km Sraz v 7.25 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.37 hod. Vedoucí: H. Línková a D. Neufingerová sobota 12. září Praha Hradčany, 5 km Sraz v 7.20 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.44 hod. Vedoucí: J. Jahnický středa 16. září Cyklovýlet okolím Chrudimi, 30 km Sraz v 9.00 hod. před Divadlem, odjezd v 9.15 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová čtvrtek 17. září Kukátko posezení v restauraci Muzeum od 17 hod. sobota 19. září Bor u Skutče Nové Hrady, 11 km Sraz v 8.45 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.56 hod. Vedoucí: J. Brožek středa 23. září Pražské zahrady a parky, 17 km Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.40 hod. Vedoucí: M. Horáková a L. Machová sobota 26. září Loučení s létem v Trpišově, 14 km Sraz v 9.00 hod. u Tesca, podrobnosti na vývěskách Vedoucí: D. Neufingerová a J. Tesař středa 30. září Hlinsko Miřetice Bítovany, 12 km nebo 18 km Sraz v 7.55 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.08 hod. (Odjezd v 8.08 hod nemusí platit, sledujte vývěsky.) Vedoucí: D. Neufingerová Případné změny odjezdů budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Hokejový klub HC Chrudim pořádá od září nábor do hokejového oddílu. Srdečně zveme všechny malé zájemce (r a mladší) o tuto krásnou hru do svých řad. Děti si zde pod dohledem zkušených trenérů osvojí všeobecné základy bruslení a zároveň poznají nové kamarády. Nábor mladých hokejistů i hokejistek do hokejové základny bude probíhat po celou zimu s tím, že je pro ně připravena zdarma Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út ženy 2. st muži 3. čt ženy 4. pá spol. 5. so spol. 6. ne spol. 7. po muži 8. út ženy 9. st muži 10. čt ženy 11. pá spol. 12. so spol. 13. ne spol. 14. po muži 15. út ženy 16. st muži 17. čt ženy 18. pá spol. 19. so spol. 20. ne spol. 21. po muži 22. út ženy 23. st muži 24. čt ženy 25. pá spol. 26. so spol. 27. ne spol. 28. po muži 29. út ženy 30. st muži Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Od je v provozu zimní stadion. Provozní dobu pro veřejnost najdete na našich webových stránkách. Informace na tel a Informace pro návštěvníky KPB a sauny v Chrudimi Od bude voda v dětském bazénku ohřívaná na 32 C. Chceme proto všechny rodiče s dětmi pozvat na koupání do chrudimského bazénu. Zároveň připomínáme, že v září začíná saunování rodičů s dětmi každou sobotu hod. Přijďte k nám a podpořte imunitní systém dětí pravidelným saunováním. Nábor dětí 1. až 5. tříd do královny sportů Atletický oddíl Atletika Chrudim nabízí rodičům dětí chrudimských MŠ a ZŠ 1. až 5. tříd možnost přihlásit je do atletického kroužku. Děti zde provozují pohybové aktivity s důrazem na všestrannost pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Tréninky se konají 1 týdně na letním stadionu a v cvičebních prostorách ZŠ U Stadionu s ohledem na počasí. Tréninky předškoláků se uskuteční ve čtvrtek od do hod. se zahájením dne v ZŠ U Stadionu, vedoucí N. Netymachová. Roční příspěvek je 800 Kč. Děti 1. až 3. tříd mají tréninky Nábor do HC Chrudim v pondělí (od 14. září), vedoucí B. Svobodová, v úterý (od 15. září), vedoucí Mgr. M. Štěpánková, ve středu (od 16. září), vedoucí Mgr. M. Danihelková, a to vždy od do hod. Roční příspěvek je Kč. Děti 4. a 5. tříd mají tréninky ve středu od do hod., vedoucí Tomáš Netymach. Roční příspěvek je Kč. Tiskopis přihlášky najdete na cz. Starší zájemci se mohou přihlásit na tel Schůzka s rodiči se uskuteční na prvním tréninku v ZŠ U Stadionu. Karel Fiedler hokejová výzbroj a výstroj k zapůjčení. Zájemci se mohou přihlásit p. Radku Prostřednímu ( ) nebo p. Jiřímu Kmoškovi ( ). Možno též přijít rovnou na tréninky, které probíhají pravidelně 2 týdně ve středu od hod. a v sobotu od 8.15 hod. Bližší informace najdete na stránkách klubu cz v kategorii Základna. Zdeněk Formánek, HC Chrudim 9

10 Kurzy Alfa v Chrudimi Alfa kurzy vznikly na poli anglikánské církve v devadesátých letech minulého století. Za dobu jejich existence jimi prošlo přes 18 milionů účastníků z více než 170 zemí. Minulý rok začaly kurzy Alfa i u nás v Chrudimi. Po pozitivní loňské zkušenosti by Vám římskokatolická farnost ráda znovu nabídla příležitost k účasti na Alfa kurzech. O co se jedná? Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství. Pro koho? Pro každého bez rozdílu věku, zejména pro ty, kdo se za křesťany nepovažují a chtěli by se o křesťanství něco dozvědět, nebo pro ty, kteří chtějí prohloubit a upevnit základy své víry. Jak kurz probíhá? Každý večer má tři části: začíná v 19 hodin večeří, pokračuje přednáškou na dané téma a končí diskuzí ve skupinkách, kde je možné téma večera rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní názor nebo se podělit o své zkušenosti. Večer končí ve hod. Účast je bezplatná a nezávazná. Kurz není povinné absolvovat celý. Témata večerů Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu) Kdo je to Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Kdo je to svatý Duch? Co svatý Duch dělá? Jak mohu být naplněn svatým Duchem? Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit s druhými o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Kdy bude Alfa v Chrudimi? Alfa kurzy odstartujeme 17. září 2015, budou se konat každý čtvrtek do 10. prosince v příjemném prostředí farního sálu, Školní náměstí 56. Součástí kurzu je jeden společný víkend. Na kurz není nutné hlásit se dopředu, pokud nám však dáte vědět o Vaší účasti, budeme moci večer lépe připravit. Bližší informace: tel (Ing. Petra Pudilová), (Římskokatolická farnost). Základy křesťanství pro děti Rádi bychom nabídli možnost seznámení se základy křesťanství také dětem. V novém školním roce bude v budově arciděkanství probíhat setkávání dětí, jehož cílem bude společné hledání duchovních hodnot pro život člověka, seznámení s křesťanskou vírou a kulturou, pochopení křesťanských svátků a seznámení s biblickými příběhy. Výuka se bude přizpůsobovat věku a chápání dětí, probíhat formou her a povídání, je určena především začátečníkům. Podrobnější informace získáte na webových stránkách farnosti (www.farnost-chrudim.cz) nebo telefonicky u p. Bohumily Novotné ( ). Těšíme se na Vás. P. Jiří Heblt, chrudimský arciděkan V neděli 13. září 2015 zveme všechny Chrudimáky i přespolní na tradiční Lesní slavnost na Čertově skalce. Již 10. ročník oblíbené akce začíná ve 14 hodin v rekreačních lesích Podhůra u rozhledny Báry. Jako každoročně bude připraven program, při kterém se rozhodně nebudou nudit děti ani rodiče. V oblíbených dílnách si návštěvníci budou moci zkusit práci se dřevem, v lesnických soutěžích si prověří svoji zdatnost a šikovnost a během krátké procházky pod vedením lesníka se dozvědí mnoho zajímavého o lese. A samozřejmě nebude chybět příjemná hudba, divadlo pro děti a hojnost dobrého jídla a pití. V průběhu slavnosti bude také možné navštívit lanový park, singltrekový okruh a ostatní zařízení v rekreačních lesích Podhůra, pro zájemce bude připravena půjčovna koloběžek a speciální instruktáž jízdy na koloběžce. Přijďte si užít příjemné nedělní odpoledne! Více informací a podrobný program najdete na plakátech a na www. podhura.cz, sekce Aktuality. Ing. Zdeněk Odvárka, RNDr. Alena Vařejková, Městské lesy Chrudim, s. r. o. Hledám: Antonína Koloucha nebo Annu Kolouchovou, kteří bydleli na ulici Svatokřížská č. p. 337 (dnes Škroupova). Informace vedoucí k jejich nalezení odměním. Předem děkuji, tel ANGLIČTINA A OSTATNÍ JAZYKY Skupinové, individuelní kurzy, pro maminky zajištěno hlídání dětí Ukázkové hodiny: st pá, září 2015, hodin , Nabízím doučování matematiky pro jednotlivce i dvojice. Praxe 3 roky OD 16. ZÁŘÍ 2015 DALŠÍ KURZY PILATES STUDIO EMOTION CHRUDIM Průmyslová 190 (bývalá vrátnice Transporta, za budovou Vodafone) PŘIJĎTE SI ZACVIČIT S NÁMI! Vhodné pro všechny generace! Bližší informace: Rezervace na tel , nebo na u č. 9/2015 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. srpna

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2015 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ze života neziskovek

ze života neziskovek ze života neziskovek 22. ROČNÍK TANEČNÍCH říjen 2015 SPMP Ústí nad Orlicí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá 22. ročník TANEČNÍCH. Říjnové čtvrtky se v sále v Dlouhoňovicích ponesou

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více