číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna Snímek Libuše Jakubíčková Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne

2 VELIKONOCE V NAŠICH FARNOSTECH NE Květná (pašijová) neděle ÚT Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. (2005) ČT Zelený čtvrtek Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství Farnost sv. Filipa a Jakuba 18 hod. mše svatá s umývání nohou na památku Poslední večeře Po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a bdění s Ježíšem Kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů hod. úvod do liturgie 18 hod. mše svatá a adorace v Getsemanské zahradě PÁ Velký pátek Den utrpení a umučení Páně Den přísného půstu a újmy v jídle Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře 15 hod. pobožnost křížové cesty 18 hod. velkopáteční obřady Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě Po celou noc bude otevřený boční vchod do kostela k bdění uježíšova hrobu Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 9 hod. křížová cesta pro mládež (sraz před kostelem) 10 hod. křížová cesta pro farnost (kostel) úvod do liturgie 15 hod. velkopáteční obřady SO Bílá sobota Církev bdí u Božího hrobu Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře Do 19 hod. možnost modlitby u Božího hrobu 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu pěti dospělým Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. ranní chvály NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Farnost sv. Filipa a Jakuba Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci Na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 4 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně 8, 10, hod. mše svatá PO Pondělí velikonoční Farnost sv. Filipa a Jakuba Nedělní pořad bohoslužeb Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. mše svatá NE neděle velikonoční (Božího milosrdenství) Farní pouť sv. Filipa a Jakuba 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milí farníci, na jásot velikonočního rána je ještě příliš brzy. Květnou nedělí začínáme Svatý týden a čeká nás nejprve liturgie Poslední večeře Páně, neodbytně spojená s agónií Ježíšovou v Getsemanské zahradě. Velký pátek připomíná nesmyslné a kruté utrpení: ať Ježíšovo na dvoře Piláta a při cestě na Golgotu, nebo i jakékoli utrpení, které se ve všech dobách odehrává ve světě. Bílá sobota je časem mlčení: Bůh mlčí, když v člověku odumřel cit pro spravedlnost a pravdu. Teprve po těchto dnech přichází jásavé nedělní ráno Ježíš Kristus božskou mocí přemohl smrt a ukázal lidem cestu, kterou lze dosáhnout spásy. Paradoxem je, že velikonoční ráno samo o sobě není důvodem k veliké radosti. Angelo Scaranok tomu říká: Evangelium velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím Kristus není v hrobě. Marie a učedníci dosud nevidí jasnou záři vzkříšeného Krista, jen slabý odlesk: nacházejí se v pološeru, kdy pomalu svítá. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voják poznal, že je mrtev a probodl mu bok. Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu Mezi mrtvé. Nic zvláštního se nestalo: ani velký divotvůrce, ten, který dokonce přivedl Lazara z říše smrti, nebyl schopen odolat nenasytné smrti. Kdo by však očekával něco jiného? Ženy a později i učedníci nalezli pouze prázdný hrob. Kdo jej otevřel? Kdo vzal Ježíšovo tělo? Kdo nechal ležet v hrobě pruhy plátna a roušku složenou zvlášť? Mezi zmatenými myšlenkami nakonec přichází i palčivá otázka: Snad nevstal z ŽIVOT FARNOSTÍ mrtvých, jak to předpověděl? Jiná možnost se už nenabízí. Prázdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob otvíral mysl učedníků především pro pochopení Písma: Kristus vstát zmrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo rozpadu, nezůstalo omotáno v pohřebních plátnech symbolizujících svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro Krista. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus vstal vlastní mocí. Lazara museli osvobodit od pout, Krista nikoli. (A. Sc.) Velikonoční víra učedníků se teprve pomalu tvoří. Opakovaně se setkávají s Ježíšem, poznávají ho: jednou v zahradníkovi, podruhé v neznámém cizinci na břehu Genezaretského jezera, nebo i v náhodném poutníkovi na cestě do Emauz. Je to stejný Ježíš, kterého důvěrně znali? Ano i ne! Má jinou podobu, prochází zavřenými dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A přece se jim ukazuje, jí s nimi Je to někdo jiný, a přece je to týž Kristus Nazaretský, syn Marie, povoláním obyčejný tesař. (A. Sc.) Tento vzkříšený Ježíš se pohybuje i dnes mezi námi: Hle, já jsem s vámi, říká. Má mnohou podobu, není snadné ho vždy rozpoznat; zřejmě je i v lidech, které běžně potkáváme. Přeji nám všem, aby naše velikonoční víra vzrostla natolik, že Ježíše zmrtvýchvstalého nemineme. P. Ladislav Kozubík 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. až středa 20. dubna od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. Hlídky u Božího hrobu Prosíme různá společenství i jednotlivce, aby se v sakristii napsali k adoraci u Božího hrobu. Adorace bude od konce velkopátečních obřadů až do začátku obřadů vzkříšení tj. celkem 24 hodin. Pozvání na farní pouť sv. Filipa a Jakuba Letos ji budeme prožívat také v duchu beatifikace papeže Jana Pavla II. Co nás konkrétně čeká? Začneme už v sobotu 30. dubna ve 20 hod. v našem kostele, kdy se prostřednictvím TV NOE zúčastníme přímého přenosu vigilie tj. modlitebního bdění na římském prostranství Circo Massimo. Podle posledních zpráv z Vatikánu bude program rozdělen do dvou částí: vzpomínkové slavnosti a modlitby růžence světla. Na Jana Pavla II. během večera zavzpomínají někteří jeho blízcí spolupracovníci, například jeho osobní sekretář kardinál Stanislaw Dziwisz nebo bývalý vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls. Promluví také sestra Marie Simon-Pierre, jejíž zázračné uzdravení otevřelo cestu beatifikaci. Budou promítány rovněž krátké filmy. K vigilii se pomocí telemostu připojí pět velkých mariánských poutních míst na celém světě. V polském Krakově v chrámu Božího milosrdenství se budou modlit za mladé, v Kawekamo v Tanzánii za rodiny, v chrámu Notre Dame v libanonské Harisse za evangelizaci, v mexickém Guadalupe za naději a mír a v portugalské Fatimě za církev. Z apoštolského paláce se k vigilii v jejím závěru připojí prostřednictvím videomostu také papež Benedikt XVI. V neděli 1. května budou bohoslužby v obvyklém pořadu. A co bude navíc? Pro ty, kteří chtějí kromě vlastní účasti na nedělní bohoslužbě prožít beatifikaci Jana Pavla II., mohou v klubu Pod kánoí sledovat přímý přenos TV NOE ze svatopetrského náměstí v Římě. Předsedat jí bude papež Benedikt XVI. a koncelebrovat kardinálský sbor. Začátek je v 10 hod. V hod. bude svátostné požehnání. Potom mohou zájemci posedět v klubu Pod kánoí u muziky nebo v kostele shlédnout videoprojekci o Janu Pavlu II. Pro děti je připraven program kolem kostela, pro všechny pak prohlídka věže kostela. Více se dozvíte na plakátech. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Farní kalendář 2012 Již nyní připravujeme Farní kalendář na příští rok. Součástí tohoto kalendáře jsou snímky z farních akcí z uplynulého období. Prosím farníky, kteří by chtěli přispět svými snímky (poutě, májové pobožnosti, setkání v klubu Pod kánoí atd.), aby vždy nanejvýš dva vybrané snímky z jedné události (bez úprav) zaslali nejpozději do konce dubna na adresu Života farností Snímky by měly být na výšku nebo alespoň by měly umožňovat výřez na výšku. K fotografiím uveďte také jméno jejich autora. P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Nabídka dvou publikací V sakristii si můžete zakoupit dvě publikace, které nechala připravit Česká biskupská konference: knížečku Svatí Cyril a Metoděj od P. Petra Piťhy a Novénu o křtu, kterou je možné použít zvláště pro dobu postní. Cena za každou knížku je 30 Kč. Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. dubna od 16 do 18 hod. Úterý 19. a středa 20. dubna od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod. P. Ladislav Kozubík CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhají každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí; 21. dubna bude Kočárková křížová cesta v přírodě pro celé rodiny; 28. dubna bude beseda s Marií Paškovou na téma Imunita dětí, přírodní pomocné prostředky v nemoci u dětí, alergie Kurzy angličtiny probíhají vždy v pondělí v našich prostorách: angličtina pro pokročilé od 9.00 do hod., angličtina pro začátečníky od do hod. Zveme i nové zájemce, bližší informace v naší kanceláři. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od hod. v našich prostorách. Pletení z papíru úterý 19. dubna Smaltování úterý 3. května; materiál na obě akce je zajištěn Přeje všem požehnané a radostné prožití oslavy Vzkříšení našeho Pána. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Dopis z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Drazí věřící olomoucké arcidiecéze! Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Vám posílají své srdečné pozdravy. Tímto listem vám chceme vyjádřit svoji vděčnost za vaši podporu duchovní, jako jsou modlitby, mše svaté a dny vzájemných modliteb, kdy se ve farnostech modlíte za kněžský seminář a my za vaši farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši hmotnou podporu, jakou bude o Velikonocích sbírka na kněžský seminář i za vaše osobní dary. Jelikož kněžský seminář nedostává od státu žádnou finanční pomoc, je odkázán jen na kostelní sbírky věřících a dary dobrodinců. Jako každá jiná budova tak i kněžský seminář vyžaduje stálou údržbu. Všechny nutné opravy nebylo možné realizovat ani z časových, ani finančních důvodů v roce 1990, tedy před obnovením činnosti kněžského semináře. Byli jsme proto okolnostmi nuceni přistoupit k stavebním úpravám ubytovací části semináře pro studenty, Leopoldina (nevyhovující prostory podle zákonných norem pro ubytování studentů, havarijní stav kanalizační přípojky a sociálních zařízení, špatná okna a dveře). V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu oprav v hodnotě 9 miliónů korun. Letos plánujeme II. etapu v hodnotě 12 miliónů korun. Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech ostatních, jaké mají dnes při hmotném zabezpečení každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou ohmotnou pomoc obracíme na ty z vás, pro něž to je možné, abychom mohli zajistit potřebné opravy a provoz kněžského semináře v Olomouci. Je možné přispět na kněžský seminář přímo na účet AKS: /0800, variabilní symbol: Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých modlitbách i v úmyslech mší svatých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim dobrodincům Boží požehnání na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, nebeských ochránců kněžského semináře. P. Antonín Štefek, rektor Zpívání při velikonočních obřadech Zkoušky zpěvu k velikonoční liturgii v kostele sv. Filipa a Jakuba budou probíhat: Neděle 17. dubna v 17 hod. v sále fary Zelený čtvrtek 21. dubna v 16 hod. v sále fary Velký pátek 22. dubna v 16 hod. v sále fary Bílá sobota 23. dubna v 17 hod. v sále kláštera Regina Přijďte všichni, kdo chcete také tímto způsobem oslavit Krista. Anežka Domanská a Miriam Šimečková Modlitba Taizé Modlitba Taizé bude v pondělí 18. dubna po studentské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek je v hod. Bude zde na vás čekat modlitba, která jde do hloubky, překrásné zpěvy, chvály, prosby, biblické čtení, zamyšlení a samozřejmě prostor pro osobní modlitbu a ztišení. Součástí této modlitby bude modlitba ukříže, kdy může každý přistoupit ke kříži, sklonit se před ním, a tam Bohu předložit své radosti i strasti. Zkouška zpěvů na tuto modlitbu bude v neděli 17. dubna v hod. v sále na faře. Všichni jste na modlitbu i zkoušku zpěvů srdečně zváni. Eduard Šneidr 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Blíží se uzávěrka přihlášek na letní farní tábor Letní farní tábor se uskuteční ve dnech od 24. do 30. července v krásném prostředí fary v Bratřejově. Pobyt je určen především dětem mladšího školního věku, asi od 1. do 5. třídy základní školy. Předpokládaná cena je 1000 Kč. S dětmi se přeneseme do období Starého zákona a budeme prožívat tajuplné příběhy izraelského národa. Starší děti mohou jet jako animátoři a pomocníci vedoucích. Uzávěrka přihlášek je už do konce dubna. Bližší informace tel.: , Marie Domanská Aktuální informace k církevní mateřské školce V neděli 27.března proběhl v prostorách CZŠ pro zájemce seminář o Celistvé pedagogice. Lektorka Mgr.Eva Muroňová nás seznámila s principy tohoto alternativního pedagogického směru, který se opírá o křesťanské hodnoty a předala nám také cenné zkušenosti z mateřských školek, kde se podle vzdělávacího programu s těmito prvky již pracuje. Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína začalo jednání o uvolnění vhodných prostor pro školku v dostatečném časovém předstihu tak, aby školka mohla zahájit provoz v září tohoto roku. Jedná se o prostory, které jsou v těsné blízkosti Církevní základní školy. Díky tomu bude možná vzájemná spolupráce a provázanost. Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo setkání s rodiči v rámci klubu maminek. Znovu jsme mluvili s maminkami o tom, jak si představují otevřenost školky vůči rodinám, co jsou ochotny samy do školky vnést a s čím mohou v budoucnu pomoci. Jsme rádi za jejich upřímné reakce, názory a taky že už nyní nabízí pomoc s konkrétními úkoly. Více se můžete dočíst na webových stránkách CMŠ. Nyní nás čeká mnoho dalších úkolů, které musíme stihnout do prázdnin (výběr pedagogů, zapsání školky na MŠMT, příprava projektu k rekonstrukci prostor, získávání sponzorských darů a vybavení pro školku, aj.). Děkujeme všem, kteří se zapojují a pomáhají nám i přes spoustu překážek tento projekt zrealizovat. Vážíme si podpory města Zlína i našich kněží. Děkujeme také všem, kteří se za školku modlí a kteří jí již nyní věnují svůj čas i finanční podporu. Uvítáme samozřejmě i další pomocníky. Nadále se pro vás všechny snažíme vkládat na web školky aktuální informace a výzvy. K dispozici je také na kterém jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy. Markéta Piknová Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/ky a vedoucího učitele/ky v Církevní mateřské škole Zlín. Zveme všechny uchazeče o práci v CMŠ k výběrovému řízení. Požadujeme odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, sdílení křesťanských hodnot a ochotu vzdělávat se. Praxe výhodou. Strukturované životopisy zasílejte buď em na adresu nebo poštou řediteli CZŠ na adresu Česká 4787, Zlín, do konce dubna. Obratem budete vyrozuměni o termínu a průběhu výběrového řízení. Miroslav Škarka, ředitel CZŠ Zlín ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Prosba ředitele TV Noe Bude to v květnu již pět let, kdy jsme díky Boží Prozřetelenosti a štědrosti našich dobrodinců mohli začít do éteru vysílat dobré zprávy. Máme radost, že každým dnem přibývají diváci a do podpory vysílání se zapojují noví dárci, díky kterým můžeme postupně rozšiřovat programovou skladbu našeho vysílání. Nyní stojíme před dalším náročným a nutným krokem a to je pořízení nového přenosového vozu. Ten stávající již dosluhuje a jeho udržování je možné jen díky neúměrnému úsilí našich techniků. Pořízení nového přenosového vozu 16:9, vybaveného technologií vysokého rozlišení obrazu (tzv. HDTV technologie), je sice veliká investice, ale další programový a technologický vývoj naší televize bez něj není možný. Nový vůz přinese další možnosti zajímavých přenosů a výroby, a také podstatně kvalitativně zvýší úroveň připravovaných pořadů. Financování stavby vozu chceme řešit, tak jako celý provoz televize Noe z darů. Věříme našim dobrodincům a podporovatelům, že pochopí tuto potřebu nákupu nového přenosového vozu, stejně jako podporu provozu televize Noe, že nás vnašem úsilí nenechají samotné. Na žádost mnoha ochotných dárců jsme zřídili samostatný účet, na kterém shromažďujeme prostředky výhradně určené na nákup přenosového a nezbytné HD technologie dárci mohou přispět na účet: /0100. Jsme si vědomi toho, že jste nás již podpořili, že nám fandíte a moc si této podpory vážíme. S díkem a úctou za všechny pracovníky Telepace a televize Noe P. Leoš Ryška Terapie smíření NEST V roce 2008 byli na dvoudenním semináři v budově Regina první zájemci seznámeni s metodou terapie smíření NEST. Poté nastala přípravná fáze individuální konzultace, ve kterých se jednotlivci začali připravovat do skupinové terapie. Od září 2010 byla zahájena činnost první terapeutické skupinynest a od února tohoto roku začíná pracovat druhá skupina NEST. Terapie NEST nabízí pomoc dospělým lidem, kteří trpí následky traumatických zážitků přežití různé formy zanedbání a násilí nebo ztratili blízkého člověka. Pomáhá získat psychickou svobodu k prožívání těžkých životních situací. NEST (hnízdo) je metaforický název pro místo, kde se lidem nabízí ozdravný proces zranění, která člověku neumožnila realizovat původní plán jeho života a způsobila negativní změny v rovině psychické, fyzické i duchovní. Zveme vás na informativní besedu o terapii smíření NEST, která se koná 29. dubna v budově Regina v místnosti č Začátek je v 16 hod., předpokládané ukončení je do 20 hod. Vlasta Klíčová a Hana Chrastinová SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Turnaj ve stolním tenisu Čtyřčlenná reprezentace SKM Zlín se vydala na 2. bodovací turnaj ve stolním tenisu, který pořádali brněnští salesiáni z Líšně. Jeden z našich hráčů nakonec dokázal vybojovat 4. místo ve své kategorii. Druhého bodovacího turnaje této sezóny ve stolním tenisu se účastnili i hráči za doprovodu Jakuba Švandy. Kromě zkušeností a zážitku ze hry jsme přivezli pěkné 4. místo. Ostatní tak úspěšní nebyli, ale dokázali sehrát několik velice pěkných zápasů a co bylo důležité nevzdali se, řekl Jakub po zápasech. Sobotní večer ještě proběhla společná hra s hráči dalších týmů a také miniturnaj vkalču, ti nejaktivnější si ještě zahráli badminton. Jakub Švanda Sex, AIDS a vztahy Ve čtvrtek 7. dubna se v klubu uskutečnila přednáška Tomáše Řeháka na téma Sex, AIDS a vztahy. Protože zvolené téma je samo o sobě dosti obsáhlé, beseda byla rozdělena na dvě části. První část byla věnována nemoci AIDS. Padla spousta zajímavých a především důležitých informací o této nemoci, jako např. nejčastější zdroje nákazy, časté způsoby přenosu či jak se nákaze bránit. V neposlední řadě jsme se také dozvěděli o smutných koncích nakažených lidí, pro něž v současné době není záchrany. Druhá, kratší část byla věnována vztahům. Velká část této přednášky byla věnována sexu, konkrétně jeho roli ve vztahu. Zaznělo zde několik rovin pohledu. Na jedné straně vliv dnešního světa, který je mnohdy tématu sexu příliš nakloněn. Na straně druhé zaznělo povzbuzení ke zdrženlivosti, zejména pro mladé věřící. Každé z těchto témat závisí na rozhodnutí každého konkrétního člověka. Snahou bylo podat ucelené informace k danému tématu, které mohou pomoct při rozhodování. Petr Suchomel Velikonoční triduum pro mládež I letos nabízíme prožití Velikonoc se svými vrstevníky. Čeká nás například čtvrteční mše svatá se svěcením olejů v Olomouci, páteční křížová cesta a především nedělní ranní vigilie vzkříšení. Více informací a přihlášku najdete na našem webu. Koncert kapely MRRK a uvedení nového alba Kapela MRRK uvádí na světlo světa své debutové album s názvem Na cestě. Při této příležitosti také pořádá koncert, který se uskuteční 4. května v Zelenáčově šopě od 19 hod. Nové CD požehná P. Pavel Šupol. Přihlaste své děti na jedinečné tábory Naše tábory totiž nejsou jen tak ledajaké tábory pořádáme v indiánském či středověkém stylu pro holky i kluky v krásné přírodě v Budkovicích u Ivančic. Tak se přihlaš a čekej na léto, které prožiješ nevídaným způsobem. Přihlášky obdržíte vrecepci salesiánského klubu mládeže na Jižních Svazích nebo na našem webu. Vít Mach ŽIVOT FARNOSTÍ

10 HLASY A OHLASY Prožili jsme postní duchovní obnovu V sobotu 9. dubna se konala v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů duchovní obnova, kterou vedl salesián P. Josef Mendel z Brna. V první přednášce jsme se zamýšleli nad tím, jaký je Bůh. Přednášející k tomu použil text prvních kapitol knihy Genesis. Zamyšlení nás vedlo k tomu, aby si každý z nás mohl uvědomit, jaký má svůj obraz Boha.Ve druhé přednášce se přednášející zamýšlel nad textem Markova evangelia (Mk 10,17 22 Ježíš a bohatý mládenec). Bohatý mládenec odchází od Ježíše smutný, váže ho majetek. Vede nás to k zamyšlení, jaké věci mne odváději od toho, abych mohl lépe sloužit Ježíši. Po odpolední adoraci a požehnání nám otec Josef zajímavě povykládal o zkušenostech ze studia na Filipínách. Rozešli jsme se obohaceni a také máme o čem přemýšlet. Jiří Keprt MSKA Zlín si připomněla 20. výročí Tentokrát netradičně v podzemních prostorách (tzv. Katakombách) klášterní budovy Regina se sešli členové a přátelé MSKA Zlín na výročním setkání 29. března. Bylo to setkání, jehož hlavním cílem bylo připomenout si společně uplynulých 20 let činnosti a působení regionální pobočky MSKA ve Zlíně. Její úplné počátky spadají do srpna roku 1990, kdy byl MVDr. Miroslavem Svobodou založen Klub křesťanských lektorů při Akademii J.A.Komenského ve Zlíně. Protože Dr. Svoboda v listopadu 1990 zemřel, probíhal další vývoj převážně pod vedením PhDr. Václava Slaného. K zakládajícím osobnostem KKL však patřil také doc. MUDr. Karel Kuběna, Ing. Josef Jakubíček, ThDr. Ladislav Kopecký, Ing. Antonín Novák, ThDr. Josef Mana a mnozí další ze Zlína i okolních obcí. Výsledkem prvního roku činnosti je Sborník přednášek KKL z r. 1991, který editoval dr. Václav Slaný. V říjnu r vznikla pak z KKL regionální pobočka MSKA Zlín. Po dr. Slaném převzal v roce 1998 vedení zlínské regionální pobočky Ing. Karel Mikulášek. Od roku 2009 ji vede Petr Cekota. Počátky MSKA jsme při setkání připomněli především díky Ing. Jaromíru Schneiderovi, který byl rovněž jedním ze zakládajících členů. V další části setkání jsme zhodnotili přednáškový program v roce 2010, kdy se uskutečnilo celkem 16 přednáškových akcí včetně přednášek v okolních městech a obcích (Vsetín, Holešov, Kvasice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí). Následovala diskuse o tématech přednášek v podzimním cyklu. Jedním z témat bude vrátit se k výsledkům Plenárního sněmu katolické církve v ČR a věnovat také pozornost sociálně-ekonomickým problémům současnosti. 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 MSKA Zlín bude posilovat spolupráci s Maticí svatohostýnskou, zejména v souvislosti s přípravou školícího střediska na Svatém Hostýně. O této věci hovořil při setkání ing. Zbyněk Domanský. Význam MSKA pro farnost především v oblasti lidské formace zdůraznil ve své promluvě P. Ivan Fišar. Dále se hovořilo o potřebě kanceláře a přednáškové místnosti v klášterní budově Regina. Zatím ale scházejí finanční prostředky. V této souvislosti bylo poděkovánu panu správci Pavlu Záleskému za vstřícnost a pomoc při organizaci přednášek od začátku letošního roku. Účastníky setkání členů MSKA pozdravil také náměstek primátora města Zlína Mgr. Miroslav Kašný. Společným cílem naší pobočky do budoucna je posílit členskou základnu, především o mladé lidi a studenty. Petr Cekota Naše pouť do Svaté země Na přelomu března a dubna se skupina zlínských farníků zúčastnila pouti do Svaté země. V sedmi dnech, které jsme v Izraeli strávili, jsme mohli postupně navštívit všechna významná místa spojená se životem našeho Spasitele. Byly to mj. Betlém, kde jsme byli ubytováni, Ain-Karim, Nazaret, samozřejmě Jeruzalém, Jericho a další místa. Velmi krásná byla projížďka lodí na Genezaretském jezeře, po níž mnozí z nás ochutnali Petrovu rybu. Koncem týdne jsme podnikli cestu na Sinaj, kde jsme viděli východ slunce. Noční výstup a ranní sestup představoval docela dobrodružnou záležitost. Každý den jsme mohli společně slavit mši svatou. Snímek Jan Polák Posvátná místa nám přiblížil P. Michael Pitoniak, kněz a zaměstnanec slovenské cestovní kanceláře, který se o nás rovněž celou dobu staral. Velký dík dlužíme P. Josefu Červenkovi, který celý zájezd zorganizoval a duchovně i osobně jej zaštiťoval. P. Jan Polák SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Pozvánka na Filmové večery Hanzelka a Zikmund v SSSR 26. dubna promítá pan doktor Petr Novotný. Budete mít příležitost se seznámit s některými televizními dokumenty z bývalého Sovětského svazu tak, jak je v letech 1963 až 1964 natočili inženýři Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Tyto materiály nebyly ještě nikdy zveřejněny, takže máme první možnost vidět tento drahocenný a ve své době zakázaný dokument. Jonáš Vacek ŽIVOT FARNOSTÍ

12 KŘTY Vít Stenberger Tereza Králíková Vojtěch Přikryl Lukáš Kovalčík Matěj Sochor Antonín Novotný Jan Rózsa Jana Polášková Magdaléna Výsmeková Sofie Marie Pokorná KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2011 POHŘBY Josef Martinec (1926) Božena Žemlová (1934) Hedvika Vaňková (1923) Marie Holišová (1934) Marie Tomaštíková (1919) Josef Jakubíček (1924) Zdeněk Chudárek (1939) Josef Dolák (1919) Kristina Vaňharová (1964) Vlasta Sirová (1925) Marie Kočendová (1922) Zdenka Šimková (1912) Marie Grőgerová (1927) František Václavek (1923) Jaroslav Divila (1949) Jiřina Viktorínová (1928) Ján Kalmár (1938) Václav Janíček (1947) 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Společná výprava skautů a skautek První dubnový víkend se vydal oddíl skautů Albion a skautek Medvědic na společnou oddílovou výpravu do skautské klubovny v Olomouci. Víkend nesl název Vesmír The lost planet. Skupinky pozemšťanů cestovaly intergalaktickým prostorem, sváděly boje smimozemskými civilizacemi, jedly kosmické pokrmy nepřirozených barev (červenozelené rizoto) a poté se vrátily zpět na Zem. Vrcholem programu byla hra v centru Olomouce, kdy se skauti snažili získat mimozemskou DNA od záhadných postav s alobalovou výstrojí a naopak uniknout nepřátelům v bílých latexových overalech. I když bylo počasí vskutku aprílové, pestrému programu to neuškodilo a v neděli po mši svaté v katedrále sv. Václava se všichni vrátili zpět na svou domovskou planetu. Anna Šenovská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, P. Ladislav Kozubík, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní ŽIVOT potřebu. FARNOSTÍ

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 39 /květen A.D. 2006 Vážení a milí, v dubnu jsme byli svědky několika významných událostí v naší farnosti. Čtyřicet mladých lidí vyjádřilo svou touhu

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více