číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna Snímek Libuše Jakubíčková Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne

2 VELIKONOCE V NAŠICH FARNOSTECH NE Květná (pašijová) neděle ÚT Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. (2005) ČT Zelený čtvrtek Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství Farnost sv. Filipa a Jakuba 18 hod. mše svatá s umývání nohou na památku Poslední večeře Po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a bdění s Ježíšem Kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů hod. úvod do liturgie 18 hod. mše svatá a adorace v Getsemanské zahradě PÁ Velký pátek Den utrpení a umučení Páně Den přísného půstu a újmy v jídle Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře 15 hod. pobožnost křížové cesty 18 hod. velkopáteční obřady Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě Po celou noc bude otevřený boční vchod do kostela k bdění uježíšova hrobu Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 9 hod. křížová cesta pro mládež (sraz před kostelem) 10 hod. křížová cesta pro farnost (kostel) úvod do liturgie 15 hod. velkopáteční obřady SO Bílá sobota Církev bdí u Božího hrobu Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře Do 19 hod. možnost modlitby u Božího hrobu 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu pěti dospělým Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. ranní chvály NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Farnost sv. Filipa a Jakuba Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci Na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 4 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně 8, 10, hod. mše svatá PO Pondělí velikonoční Farnost sv. Filipa a Jakuba Nedělní pořad bohoslužeb Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. mše svatá NE neděle velikonoční (Božího milosrdenství) Farní pouť sv. Filipa a Jakuba 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milí farníci, na jásot velikonočního rána je ještě příliš brzy. Květnou nedělí začínáme Svatý týden a čeká nás nejprve liturgie Poslední večeře Páně, neodbytně spojená s agónií Ježíšovou v Getsemanské zahradě. Velký pátek připomíná nesmyslné a kruté utrpení: ať Ježíšovo na dvoře Piláta a při cestě na Golgotu, nebo i jakékoli utrpení, které se ve všech dobách odehrává ve světě. Bílá sobota je časem mlčení: Bůh mlčí, když v člověku odumřel cit pro spravedlnost a pravdu. Teprve po těchto dnech přichází jásavé nedělní ráno Ježíš Kristus božskou mocí přemohl smrt a ukázal lidem cestu, kterou lze dosáhnout spásy. Paradoxem je, že velikonoční ráno samo o sobě není důvodem k veliké radosti. Angelo Scaranok tomu říká: Evangelium velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím Kristus není v hrobě. Marie a učedníci dosud nevidí jasnou záři vzkříšeného Krista, jen slabý odlesk: nacházejí se v pološeru, kdy pomalu svítá. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voják poznal, že je mrtev a probodl mu bok. Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu Mezi mrtvé. Nic zvláštního se nestalo: ani velký divotvůrce, ten, který dokonce přivedl Lazara z říše smrti, nebyl schopen odolat nenasytné smrti. Kdo by však očekával něco jiného? Ženy a později i učedníci nalezli pouze prázdný hrob. Kdo jej otevřel? Kdo vzal Ježíšovo tělo? Kdo nechal ležet v hrobě pruhy plátna a roušku složenou zvlášť? Mezi zmatenými myšlenkami nakonec přichází i palčivá otázka: Snad nevstal z ŽIVOT FARNOSTÍ mrtvých, jak to předpověděl? Jiná možnost se už nenabízí. Prázdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob otvíral mysl učedníků především pro pochopení Písma: Kristus vstát zmrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo rozpadu, nezůstalo omotáno v pohřebních plátnech symbolizujících svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro Krista. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus vstal vlastní mocí. Lazara museli osvobodit od pout, Krista nikoli. (A. Sc.) Velikonoční víra učedníků se teprve pomalu tvoří. Opakovaně se setkávají s Ježíšem, poznávají ho: jednou v zahradníkovi, podruhé v neznámém cizinci na břehu Genezaretského jezera, nebo i v náhodném poutníkovi na cestě do Emauz. Je to stejný Ježíš, kterého důvěrně znali? Ano i ne! Má jinou podobu, prochází zavřenými dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A přece se jim ukazuje, jí s nimi Je to někdo jiný, a přece je to týž Kristus Nazaretský, syn Marie, povoláním obyčejný tesař. (A. Sc.) Tento vzkříšený Ježíš se pohybuje i dnes mezi námi: Hle, já jsem s vámi, říká. Má mnohou podobu, není snadné ho vždy rozpoznat; zřejmě je i v lidech, které běžně potkáváme. Přeji nám všem, aby naše velikonoční víra vzrostla natolik, že Ježíše zmrtvýchvstalého nemineme. P. Ladislav Kozubík 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. až středa 20. dubna od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. Hlídky u Božího hrobu Prosíme různá společenství i jednotlivce, aby se v sakristii napsali k adoraci u Božího hrobu. Adorace bude od konce velkopátečních obřadů až do začátku obřadů vzkříšení tj. celkem 24 hodin. Pozvání na farní pouť sv. Filipa a Jakuba Letos ji budeme prožívat také v duchu beatifikace papeže Jana Pavla II. Co nás konkrétně čeká? Začneme už v sobotu 30. dubna ve 20 hod. v našem kostele, kdy se prostřednictvím TV NOE zúčastníme přímého přenosu vigilie tj. modlitebního bdění na římském prostranství Circo Massimo. Podle posledních zpráv z Vatikánu bude program rozdělen do dvou částí: vzpomínkové slavnosti a modlitby růžence světla. Na Jana Pavla II. během večera zavzpomínají někteří jeho blízcí spolupracovníci, například jeho osobní sekretář kardinál Stanislaw Dziwisz nebo bývalý vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls. Promluví také sestra Marie Simon-Pierre, jejíž zázračné uzdravení otevřelo cestu beatifikaci. Budou promítány rovněž krátké filmy. K vigilii se pomocí telemostu připojí pět velkých mariánských poutních míst na celém světě. V polském Krakově v chrámu Božího milosrdenství se budou modlit za mladé, v Kawekamo v Tanzánii za rodiny, v chrámu Notre Dame v libanonské Harisse za evangelizaci, v mexickém Guadalupe za naději a mír a v portugalské Fatimě za církev. Z apoštolského paláce se k vigilii v jejím závěru připojí prostřednictvím videomostu také papež Benedikt XVI. V neděli 1. května budou bohoslužby v obvyklém pořadu. A co bude navíc? Pro ty, kteří chtějí kromě vlastní účasti na nedělní bohoslužbě prožít beatifikaci Jana Pavla II., mohou v klubu Pod kánoí sledovat přímý přenos TV NOE ze svatopetrského náměstí v Římě. Předsedat jí bude papež Benedikt XVI. a koncelebrovat kardinálský sbor. Začátek je v 10 hod. V hod. bude svátostné požehnání. Potom mohou zájemci posedět v klubu Pod kánoí u muziky nebo v kostele shlédnout videoprojekci o Janu Pavlu II. Pro děti je připraven program kolem kostela, pro všechny pak prohlídka věže kostela. Více se dozvíte na plakátech. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Farní kalendář 2012 Již nyní připravujeme Farní kalendář na příští rok. Součástí tohoto kalendáře jsou snímky z farních akcí z uplynulého období. Prosím farníky, kteří by chtěli přispět svými snímky (poutě, májové pobožnosti, setkání v klubu Pod kánoí atd.), aby vždy nanejvýš dva vybrané snímky z jedné události (bez úprav) zaslali nejpozději do konce dubna na adresu Života farností Snímky by měly být na výšku nebo alespoň by měly umožňovat výřez na výšku. K fotografiím uveďte také jméno jejich autora. P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Nabídka dvou publikací V sakristii si můžete zakoupit dvě publikace, které nechala připravit Česká biskupská konference: knížečku Svatí Cyril a Metoděj od P. Petra Piťhy a Novénu o křtu, kterou je možné použít zvláště pro dobu postní. Cena za každou knížku je 30 Kč. Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. dubna od 16 do 18 hod. Úterý 19. a středa 20. dubna od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod. P. Ladislav Kozubík CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhají každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí; 21. dubna bude Kočárková křížová cesta v přírodě pro celé rodiny; 28. dubna bude beseda s Marií Paškovou na téma Imunita dětí, přírodní pomocné prostředky v nemoci u dětí, alergie Kurzy angličtiny probíhají vždy v pondělí v našich prostorách: angličtina pro pokročilé od 9.00 do hod., angličtina pro začátečníky od do hod. Zveme i nové zájemce, bližší informace v naší kanceláři. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od hod. v našich prostorách. Pletení z papíru úterý 19. dubna Smaltování úterý 3. května; materiál na obě akce je zajištěn Přeje všem požehnané a radostné prožití oslavy Vzkříšení našeho Pána. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Dopis z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Drazí věřící olomoucké arcidiecéze! Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Vám posílají své srdečné pozdravy. Tímto listem vám chceme vyjádřit svoji vděčnost za vaši podporu duchovní, jako jsou modlitby, mše svaté a dny vzájemných modliteb, kdy se ve farnostech modlíte za kněžský seminář a my za vaši farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši hmotnou podporu, jakou bude o Velikonocích sbírka na kněžský seminář i za vaše osobní dary. Jelikož kněžský seminář nedostává od státu žádnou finanční pomoc, je odkázán jen na kostelní sbírky věřících a dary dobrodinců. Jako každá jiná budova tak i kněžský seminář vyžaduje stálou údržbu. Všechny nutné opravy nebylo možné realizovat ani z časových, ani finančních důvodů v roce 1990, tedy před obnovením činnosti kněžského semináře. Byli jsme proto okolnostmi nuceni přistoupit k stavebním úpravám ubytovací části semináře pro studenty, Leopoldina (nevyhovující prostory podle zákonných norem pro ubytování studentů, havarijní stav kanalizační přípojky a sociálních zařízení, špatná okna a dveře). V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu oprav v hodnotě 9 miliónů korun. Letos plánujeme II. etapu v hodnotě 12 miliónů korun. Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech ostatních, jaké mají dnes při hmotném zabezpečení každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou ohmotnou pomoc obracíme na ty z vás, pro něž to je možné, abychom mohli zajistit potřebné opravy a provoz kněžského semináře v Olomouci. Je možné přispět na kněžský seminář přímo na účet AKS: /0800, variabilní symbol: Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých modlitbách i v úmyslech mší svatých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim dobrodincům Boží požehnání na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, nebeských ochránců kněžského semináře. P. Antonín Štefek, rektor Zpívání při velikonočních obřadech Zkoušky zpěvu k velikonoční liturgii v kostele sv. Filipa a Jakuba budou probíhat: Neděle 17. dubna v 17 hod. v sále fary Zelený čtvrtek 21. dubna v 16 hod. v sále fary Velký pátek 22. dubna v 16 hod. v sále fary Bílá sobota 23. dubna v 17 hod. v sále kláštera Regina Přijďte všichni, kdo chcete také tímto způsobem oslavit Krista. Anežka Domanská a Miriam Šimečková Modlitba Taizé Modlitba Taizé bude v pondělí 18. dubna po studentské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek je v hod. Bude zde na vás čekat modlitba, která jde do hloubky, překrásné zpěvy, chvály, prosby, biblické čtení, zamyšlení a samozřejmě prostor pro osobní modlitbu a ztišení. Součástí této modlitby bude modlitba ukříže, kdy může každý přistoupit ke kříži, sklonit se před ním, a tam Bohu předložit své radosti i strasti. Zkouška zpěvů na tuto modlitbu bude v neděli 17. dubna v hod. v sále na faře. Všichni jste na modlitbu i zkoušku zpěvů srdečně zváni. Eduard Šneidr 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Blíží se uzávěrka přihlášek na letní farní tábor Letní farní tábor se uskuteční ve dnech od 24. do 30. července v krásném prostředí fary v Bratřejově. Pobyt je určen především dětem mladšího školního věku, asi od 1. do 5. třídy základní školy. Předpokládaná cena je 1000 Kč. S dětmi se přeneseme do období Starého zákona a budeme prožívat tajuplné příběhy izraelského národa. Starší děti mohou jet jako animátoři a pomocníci vedoucích. Uzávěrka přihlášek je už do konce dubna. Bližší informace tel.: , Marie Domanská Aktuální informace k církevní mateřské školce V neděli 27.března proběhl v prostorách CZŠ pro zájemce seminář o Celistvé pedagogice. Lektorka Mgr.Eva Muroňová nás seznámila s principy tohoto alternativního pedagogického směru, který se opírá o křesťanské hodnoty a předala nám také cenné zkušenosti z mateřských školek, kde se podle vzdělávacího programu s těmito prvky již pracuje. Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína začalo jednání o uvolnění vhodných prostor pro školku v dostatečném časovém předstihu tak, aby školka mohla zahájit provoz v září tohoto roku. Jedná se o prostory, které jsou v těsné blízkosti Církevní základní školy. Díky tomu bude možná vzájemná spolupráce a provázanost. Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo setkání s rodiči v rámci klubu maminek. Znovu jsme mluvili s maminkami o tom, jak si představují otevřenost školky vůči rodinám, co jsou ochotny samy do školky vnést a s čím mohou v budoucnu pomoci. Jsme rádi za jejich upřímné reakce, názory a taky že už nyní nabízí pomoc s konkrétními úkoly. Více se můžete dočíst na webových stránkách CMŠ. Nyní nás čeká mnoho dalších úkolů, které musíme stihnout do prázdnin (výběr pedagogů, zapsání školky na MŠMT, příprava projektu k rekonstrukci prostor, získávání sponzorských darů a vybavení pro školku, aj.). Děkujeme všem, kteří se zapojují a pomáhají nám i přes spoustu překážek tento projekt zrealizovat. Vážíme si podpory města Zlína i našich kněží. Děkujeme také všem, kteří se za školku modlí a kteří jí již nyní věnují svůj čas i finanční podporu. Uvítáme samozřejmě i další pomocníky. Nadále se pro vás všechny snažíme vkládat na web školky aktuální informace a výzvy. K dispozici je také na kterém jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy. Markéta Piknová Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/ky a vedoucího učitele/ky v Církevní mateřské škole Zlín. Zveme všechny uchazeče o práci v CMŠ k výběrovému řízení. Požadujeme odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, sdílení křesťanských hodnot a ochotu vzdělávat se. Praxe výhodou. Strukturované životopisy zasílejte buď em na adresu nebo poštou řediteli CZŠ na adresu Česká 4787, Zlín, do konce dubna. Obratem budete vyrozuměni o termínu a průběhu výběrového řízení. Miroslav Škarka, ředitel CZŠ Zlín ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Prosba ředitele TV Noe Bude to v květnu již pět let, kdy jsme díky Boží Prozřetelenosti a štědrosti našich dobrodinců mohli začít do éteru vysílat dobré zprávy. Máme radost, že každým dnem přibývají diváci a do podpory vysílání se zapojují noví dárci, díky kterým můžeme postupně rozšiřovat programovou skladbu našeho vysílání. Nyní stojíme před dalším náročným a nutným krokem a to je pořízení nového přenosového vozu. Ten stávající již dosluhuje a jeho udržování je možné jen díky neúměrnému úsilí našich techniků. Pořízení nového přenosového vozu 16:9, vybaveného technologií vysokého rozlišení obrazu (tzv. HDTV technologie), je sice veliká investice, ale další programový a technologický vývoj naší televize bez něj není možný. Nový vůz přinese další možnosti zajímavých přenosů a výroby, a také podstatně kvalitativně zvýší úroveň připravovaných pořadů. Financování stavby vozu chceme řešit, tak jako celý provoz televize Noe z darů. Věříme našim dobrodincům a podporovatelům, že pochopí tuto potřebu nákupu nového přenosového vozu, stejně jako podporu provozu televize Noe, že nás vnašem úsilí nenechají samotné. Na žádost mnoha ochotných dárců jsme zřídili samostatný účet, na kterém shromažďujeme prostředky výhradně určené na nákup přenosového a nezbytné HD technologie dárci mohou přispět na účet: /0100. Jsme si vědomi toho, že jste nás již podpořili, že nám fandíte a moc si této podpory vážíme. S díkem a úctou za všechny pracovníky Telepace a televize Noe P. Leoš Ryška Terapie smíření NEST V roce 2008 byli na dvoudenním semináři v budově Regina první zájemci seznámeni s metodou terapie smíření NEST. Poté nastala přípravná fáze individuální konzultace, ve kterých se jednotlivci začali připravovat do skupinové terapie. Od září 2010 byla zahájena činnost první terapeutické skupinynest a od února tohoto roku začíná pracovat druhá skupina NEST. Terapie NEST nabízí pomoc dospělým lidem, kteří trpí následky traumatických zážitků přežití různé formy zanedbání a násilí nebo ztratili blízkého člověka. Pomáhá získat psychickou svobodu k prožívání těžkých životních situací. NEST (hnízdo) je metaforický název pro místo, kde se lidem nabízí ozdravný proces zranění, která člověku neumožnila realizovat původní plán jeho života a způsobila negativní změny v rovině psychické, fyzické i duchovní. Zveme vás na informativní besedu o terapii smíření NEST, která se koná 29. dubna v budově Regina v místnosti č Začátek je v 16 hod., předpokládané ukončení je do 20 hod. Vlasta Klíčová a Hana Chrastinová SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Turnaj ve stolním tenisu Čtyřčlenná reprezentace SKM Zlín se vydala na 2. bodovací turnaj ve stolním tenisu, který pořádali brněnští salesiáni z Líšně. Jeden z našich hráčů nakonec dokázal vybojovat 4. místo ve své kategorii. Druhého bodovacího turnaje této sezóny ve stolním tenisu se účastnili i hráči za doprovodu Jakuba Švandy. Kromě zkušeností a zážitku ze hry jsme přivezli pěkné 4. místo. Ostatní tak úspěšní nebyli, ale dokázali sehrát několik velice pěkných zápasů a co bylo důležité nevzdali se, řekl Jakub po zápasech. Sobotní večer ještě proběhla společná hra s hráči dalších týmů a také miniturnaj vkalču, ti nejaktivnější si ještě zahráli badminton. Jakub Švanda Sex, AIDS a vztahy Ve čtvrtek 7. dubna se v klubu uskutečnila přednáška Tomáše Řeháka na téma Sex, AIDS a vztahy. Protože zvolené téma je samo o sobě dosti obsáhlé, beseda byla rozdělena na dvě části. První část byla věnována nemoci AIDS. Padla spousta zajímavých a především důležitých informací o této nemoci, jako např. nejčastější zdroje nákazy, časté způsoby přenosu či jak se nákaze bránit. V neposlední řadě jsme se také dozvěděli o smutných koncích nakažených lidí, pro něž v současné době není záchrany. Druhá, kratší část byla věnována vztahům. Velká část této přednášky byla věnována sexu, konkrétně jeho roli ve vztahu. Zaznělo zde několik rovin pohledu. Na jedné straně vliv dnešního světa, který je mnohdy tématu sexu příliš nakloněn. Na straně druhé zaznělo povzbuzení ke zdrženlivosti, zejména pro mladé věřící. Každé z těchto témat závisí na rozhodnutí každého konkrétního člověka. Snahou bylo podat ucelené informace k danému tématu, které mohou pomoct při rozhodování. Petr Suchomel Velikonoční triduum pro mládež I letos nabízíme prožití Velikonoc se svými vrstevníky. Čeká nás například čtvrteční mše svatá se svěcením olejů v Olomouci, páteční křížová cesta a především nedělní ranní vigilie vzkříšení. Více informací a přihlášku najdete na našem webu. Koncert kapely MRRK a uvedení nového alba Kapela MRRK uvádí na světlo světa své debutové album s názvem Na cestě. Při této příležitosti také pořádá koncert, který se uskuteční 4. května v Zelenáčově šopě od 19 hod. Nové CD požehná P. Pavel Šupol. Přihlaste své děti na jedinečné tábory Naše tábory totiž nejsou jen tak ledajaké tábory pořádáme v indiánském či středověkém stylu pro holky i kluky v krásné přírodě v Budkovicích u Ivančic. Tak se přihlaš a čekej na léto, které prožiješ nevídaným způsobem. Přihlášky obdržíte vrecepci salesiánského klubu mládeže na Jižních Svazích nebo na našem webu. Vít Mach ŽIVOT FARNOSTÍ

10 HLASY A OHLASY Prožili jsme postní duchovní obnovu V sobotu 9. dubna se konala v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů duchovní obnova, kterou vedl salesián P. Josef Mendel z Brna. V první přednášce jsme se zamýšleli nad tím, jaký je Bůh. Přednášející k tomu použil text prvních kapitol knihy Genesis. Zamyšlení nás vedlo k tomu, aby si každý z nás mohl uvědomit, jaký má svůj obraz Boha.Ve druhé přednášce se přednášející zamýšlel nad textem Markova evangelia (Mk 10,17 22 Ježíš a bohatý mládenec). Bohatý mládenec odchází od Ježíše smutný, váže ho majetek. Vede nás to k zamyšlení, jaké věci mne odváději od toho, abych mohl lépe sloužit Ježíši. Po odpolední adoraci a požehnání nám otec Josef zajímavě povykládal o zkušenostech ze studia na Filipínách. Rozešli jsme se obohaceni a také máme o čem přemýšlet. Jiří Keprt MSKA Zlín si připomněla 20. výročí Tentokrát netradičně v podzemních prostorách (tzv. Katakombách) klášterní budovy Regina se sešli členové a přátelé MSKA Zlín na výročním setkání 29. března. Bylo to setkání, jehož hlavním cílem bylo připomenout si společně uplynulých 20 let činnosti a působení regionální pobočky MSKA ve Zlíně. Její úplné počátky spadají do srpna roku 1990, kdy byl MVDr. Miroslavem Svobodou založen Klub křesťanských lektorů při Akademii J.A.Komenského ve Zlíně. Protože Dr. Svoboda v listopadu 1990 zemřel, probíhal další vývoj převážně pod vedením PhDr. Václava Slaného. K zakládajícím osobnostem KKL však patřil také doc. MUDr. Karel Kuběna, Ing. Josef Jakubíček, ThDr. Ladislav Kopecký, Ing. Antonín Novák, ThDr. Josef Mana a mnozí další ze Zlína i okolních obcí. Výsledkem prvního roku činnosti je Sborník přednášek KKL z r. 1991, který editoval dr. Václav Slaný. V říjnu r vznikla pak z KKL regionální pobočka MSKA Zlín. Po dr. Slaném převzal v roce 1998 vedení zlínské regionální pobočky Ing. Karel Mikulášek. Od roku 2009 ji vede Petr Cekota. Počátky MSKA jsme při setkání připomněli především díky Ing. Jaromíru Schneiderovi, který byl rovněž jedním ze zakládajících členů. V další části setkání jsme zhodnotili přednáškový program v roce 2010, kdy se uskutečnilo celkem 16 přednáškových akcí včetně přednášek v okolních městech a obcích (Vsetín, Holešov, Kvasice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí). Následovala diskuse o tématech přednášek v podzimním cyklu. Jedním z témat bude vrátit se k výsledkům Plenárního sněmu katolické církve v ČR a věnovat také pozornost sociálně-ekonomickým problémům současnosti. 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 MSKA Zlín bude posilovat spolupráci s Maticí svatohostýnskou, zejména v souvislosti s přípravou školícího střediska na Svatém Hostýně. O této věci hovořil při setkání ing. Zbyněk Domanský. Význam MSKA pro farnost především v oblasti lidské formace zdůraznil ve své promluvě P. Ivan Fišar. Dále se hovořilo o potřebě kanceláře a přednáškové místnosti v klášterní budově Regina. Zatím ale scházejí finanční prostředky. V této souvislosti bylo poděkovánu panu správci Pavlu Záleskému za vstřícnost a pomoc při organizaci přednášek od začátku letošního roku. Účastníky setkání členů MSKA pozdravil také náměstek primátora města Zlína Mgr. Miroslav Kašný. Společným cílem naší pobočky do budoucna je posílit členskou základnu, především o mladé lidi a studenty. Petr Cekota Naše pouť do Svaté země Na přelomu března a dubna se skupina zlínských farníků zúčastnila pouti do Svaté země. V sedmi dnech, které jsme v Izraeli strávili, jsme mohli postupně navštívit všechna významná místa spojená se životem našeho Spasitele. Byly to mj. Betlém, kde jsme byli ubytováni, Ain-Karim, Nazaret, samozřejmě Jeruzalém, Jericho a další místa. Velmi krásná byla projížďka lodí na Genezaretském jezeře, po níž mnozí z nás ochutnali Petrovu rybu. Koncem týdne jsme podnikli cestu na Sinaj, kde jsme viděli východ slunce. Noční výstup a ranní sestup představoval docela dobrodružnou záležitost. Každý den jsme mohli společně slavit mši svatou. Snímek Jan Polák Posvátná místa nám přiblížil P. Michael Pitoniak, kněz a zaměstnanec slovenské cestovní kanceláře, který se o nás rovněž celou dobu staral. Velký dík dlužíme P. Josefu Červenkovi, který celý zájezd zorganizoval a duchovně i osobně jej zaštiťoval. P. Jan Polák SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Pozvánka na Filmové večery Hanzelka a Zikmund v SSSR 26. dubna promítá pan doktor Petr Novotný. Budete mít příležitost se seznámit s některými televizními dokumenty z bývalého Sovětského svazu tak, jak je v letech 1963 až 1964 natočili inženýři Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Tyto materiály nebyly ještě nikdy zveřejněny, takže máme první možnost vidět tento drahocenný a ve své době zakázaný dokument. Jonáš Vacek ŽIVOT FARNOSTÍ

12 KŘTY Vít Stenberger Tereza Králíková Vojtěch Přikryl Lukáš Kovalčík Matěj Sochor Antonín Novotný Jan Rózsa Jana Polášková Magdaléna Výsmeková Sofie Marie Pokorná KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2011 POHŘBY Josef Martinec (1926) Božena Žemlová (1934) Hedvika Vaňková (1923) Marie Holišová (1934) Marie Tomaštíková (1919) Josef Jakubíček (1924) Zdeněk Chudárek (1939) Josef Dolák (1919) Kristina Vaňharová (1964) Vlasta Sirová (1925) Marie Kočendová (1922) Zdenka Šimková (1912) Marie Grőgerová (1927) František Václavek (1923) Jaroslav Divila (1949) Jiřina Viktorínová (1928) Ján Kalmár (1938) Václav Janíček (1947) 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Společná výprava skautů a skautek První dubnový víkend se vydal oddíl skautů Albion a skautek Medvědic na společnou oddílovou výpravu do skautské klubovny v Olomouci. Víkend nesl název Vesmír The lost planet. Skupinky pozemšťanů cestovaly intergalaktickým prostorem, sváděly boje smimozemskými civilizacemi, jedly kosmické pokrmy nepřirozených barev (červenozelené rizoto) a poté se vrátily zpět na Zem. Vrcholem programu byla hra v centru Olomouce, kdy se skauti snažili získat mimozemskou DNA od záhadných postav s alobalovou výstrojí a naopak uniknout nepřátelům v bílých latexových overalech. I když bylo počasí vskutku aprílové, pestrému programu to neuškodilo a v neděli po mši svaté v katedrále sv. Václava se všichni vrátili zpět na svou domovskou planetu. Anna Šenovská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, P. Ladislav Kozubík, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní ŽIVOT potřebu. FARNOSTÍ

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Popeleční středou vstupujeme do postní

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Neděle 28. prosince 2014

Neděle 28. prosince 2014 Neděle 28. prosince 2014 Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí - po mši sv. Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více