číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna Snímek Libuše Jakubíčková Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne

2 VELIKONOCE V NAŠICH FARNOSTECH NE Květná (pašijová) neděle ÚT Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. (2005) ČT Zelený čtvrtek Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství Farnost sv. Filipa a Jakuba 18 hod. mše svatá s umývání nohou na památku Poslední večeře Po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a bdění s Ježíšem Kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů hod. úvod do liturgie 18 hod. mše svatá a adorace v Getsemanské zahradě PÁ Velký pátek Den utrpení a umučení Páně Den přísného půstu a újmy v jídle Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře 15 hod. pobožnost křížové cesty 18 hod. velkopáteční obřady Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě Po celou noc bude otevřený boční vchod do kostela k bdění uježíšova hrobu Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 9 hod. křížová cesta pro mládež (sraz před kostelem) 10 hod. křížová cesta pro farnost (kostel) úvod do liturgie 15 hod. velkopáteční obřady SO Bílá sobota Církev bdí u Božího hrobu Farnost sv. Filipa a Jakuba 7.30 hod. společná modlitba breviáře Do 19 hod. možnost modlitby u Božího hrobu 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu pěti dospělým Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. ranní chvály NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Farnost sv. Filipa a Jakuba Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci Na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 4 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně 8, 10, hod. mše svatá PO Pondělí velikonoční Farnost sv. Filipa a Jakuba Nedělní pořad bohoslužeb Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 8 hod. mše svatá NE neděle velikonoční (Božího milosrdenství) Farní pouť sv. Filipa a Jakuba 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milí farníci, na jásot velikonočního rána je ještě příliš brzy. Květnou nedělí začínáme Svatý týden a čeká nás nejprve liturgie Poslední večeře Páně, neodbytně spojená s agónií Ježíšovou v Getsemanské zahradě. Velký pátek připomíná nesmyslné a kruté utrpení: ať Ježíšovo na dvoře Piláta a při cestě na Golgotu, nebo i jakékoli utrpení, které se ve všech dobách odehrává ve světě. Bílá sobota je časem mlčení: Bůh mlčí, když v člověku odumřel cit pro spravedlnost a pravdu. Teprve po těchto dnech přichází jásavé nedělní ráno Ježíš Kristus božskou mocí přemohl smrt a ukázal lidem cestu, kterou lze dosáhnout spásy. Paradoxem je, že velikonoční ráno samo o sobě není důvodem k veliké radosti. Angelo Scaranok tomu říká: Evangelium velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím Kristus není v hrobě. Marie a učedníci dosud nevidí jasnou záři vzkříšeného Krista, jen slabý odlesk: nacházejí se v pološeru, kdy pomalu svítá. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voják poznal, že je mrtev a probodl mu bok. Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu Mezi mrtvé. Nic zvláštního se nestalo: ani velký divotvůrce, ten, který dokonce přivedl Lazara z říše smrti, nebyl schopen odolat nenasytné smrti. Kdo by však očekával něco jiného? Ženy a později i učedníci nalezli pouze prázdný hrob. Kdo jej otevřel? Kdo vzal Ježíšovo tělo? Kdo nechal ležet v hrobě pruhy plátna a roušku složenou zvlášť? Mezi zmatenými myšlenkami nakonec přichází i palčivá otázka: Snad nevstal z ŽIVOT FARNOSTÍ mrtvých, jak to předpověděl? Jiná možnost se už nenabízí. Prázdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob otvíral mysl učedníků především pro pochopení Písma: Kristus vstát zmrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo rozpadu, nezůstalo omotáno v pohřebních plátnech symbolizujících svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro Krista. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus vstal vlastní mocí. Lazara museli osvobodit od pout, Krista nikoli. (A. Sc.) Velikonoční víra učedníků se teprve pomalu tvoří. Opakovaně se setkávají s Ježíšem, poznávají ho: jednou v zahradníkovi, podruhé v neznámém cizinci na břehu Genezaretského jezera, nebo i v náhodném poutníkovi na cestě do Emauz. Je to stejný Ježíš, kterého důvěrně znali? Ano i ne! Má jinou podobu, prochází zavřenými dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A přece se jim ukazuje, jí s nimi Je to někdo jiný, a přece je to týž Kristus Nazaretský, syn Marie, povoláním obyčejný tesař. (A. Sc.) Tento vzkříšený Ježíš se pohybuje i dnes mezi námi: Hle, já jsem s vámi, říká. Má mnohou podobu, není snadné ho vždy rozpoznat; zřejmě je i v lidech, které běžně potkáváme. Přeji nám všem, aby naše velikonoční víra vzrostla natolik, že Ježíše zmrtvýchvstalého nemineme. P. Ladislav Kozubík 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. až středa 20. dubna od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. Hlídky u Božího hrobu Prosíme různá společenství i jednotlivce, aby se v sakristii napsali k adoraci u Božího hrobu. Adorace bude od konce velkopátečních obřadů až do začátku obřadů vzkříšení tj. celkem 24 hodin. Pozvání na farní pouť sv. Filipa a Jakuba Letos ji budeme prožívat také v duchu beatifikace papeže Jana Pavla II. Co nás konkrétně čeká? Začneme už v sobotu 30. dubna ve 20 hod. v našem kostele, kdy se prostřednictvím TV NOE zúčastníme přímého přenosu vigilie tj. modlitebního bdění na římském prostranství Circo Massimo. Podle posledních zpráv z Vatikánu bude program rozdělen do dvou částí: vzpomínkové slavnosti a modlitby růžence světla. Na Jana Pavla II. během večera zavzpomínají někteří jeho blízcí spolupracovníci, například jeho osobní sekretář kardinál Stanislaw Dziwisz nebo bývalý vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls. Promluví také sestra Marie Simon-Pierre, jejíž zázračné uzdravení otevřelo cestu beatifikaci. Budou promítány rovněž krátké filmy. K vigilii se pomocí telemostu připojí pět velkých mariánských poutních míst na celém světě. V polském Krakově v chrámu Božího milosrdenství se budou modlit za mladé, v Kawekamo v Tanzánii za rodiny, v chrámu Notre Dame v libanonské Harisse za evangelizaci, v mexickém Guadalupe za naději a mír a v portugalské Fatimě za církev. Z apoštolského paláce se k vigilii v jejím závěru připojí prostřednictvím videomostu také papež Benedikt XVI. V neděli 1. května budou bohoslužby v obvyklém pořadu. A co bude navíc? Pro ty, kteří chtějí kromě vlastní účasti na nedělní bohoslužbě prožít beatifikaci Jana Pavla II., mohou v klubu Pod kánoí sledovat přímý přenos TV NOE ze svatopetrského náměstí v Římě. Předsedat jí bude papež Benedikt XVI. a koncelebrovat kardinálský sbor. Začátek je v 10 hod. V hod. bude svátostné požehnání. Potom mohou zájemci posedět v klubu Pod kánoí u muziky nebo v kostele shlédnout videoprojekci o Janu Pavlu II. Pro děti je připraven program kolem kostela, pro všechny pak prohlídka věže kostela. Více se dozvíte na plakátech. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Farní kalendář 2012 Již nyní připravujeme Farní kalendář na příští rok. Součástí tohoto kalendáře jsou snímky z farních akcí z uplynulého období. Prosím farníky, kteří by chtěli přispět svými snímky (poutě, májové pobožnosti, setkání v klubu Pod kánoí atd.), aby vždy nanejvýš dva vybrané snímky z jedné události (bez úprav) zaslali nejpozději do konce dubna na adresu Života farností Snímky by měly být na výšku nebo alespoň by měly umožňovat výřez na výšku. K fotografiím uveďte také jméno jejich autora. P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Nabídka dvou publikací V sakristii si můžete zakoupit dvě publikace, které nechala připravit Česká biskupská konference: knížečku Svatí Cyril a Metoděj od P. Petra Piťhy a Novénu o křtu, kterou je možné použít zvláště pro dobu postní. Cena za každou knížku je 30 Kč. Mimořádná příležitost k svátosti smíření Pondělí 18. dubna od 16 do 18 hod. Úterý 19. a středa 20. dubna od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod. P. Ladislav Kozubík CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhají každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí; 21. dubna bude Kočárková křížová cesta v přírodě pro celé rodiny; 28. dubna bude beseda s Marií Paškovou na téma Imunita dětí, přírodní pomocné prostředky v nemoci u dětí, alergie Kurzy angličtiny probíhají vždy v pondělí v našich prostorách: angličtina pro pokročilé od 9.00 do hod., angličtina pro začátečníky od do hod. Zveme i nové zájemce, bližší informace v naší kanceláři. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od hod. v našich prostorách. Pletení z papíru úterý 19. dubna Smaltování úterý 3. května; materiál na obě akce je zajištěn Přeje všem požehnané a radostné prožití oslavy Vzkříšení našeho Pána. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Dopis z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Drazí věřící olomoucké arcidiecéze! Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Vám posílají své srdečné pozdravy. Tímto listem vám chceme vyjádřit svoji vděčnost za vaši podporu duchovní, jako jsou modlitby, mše svaté a dny vzájemných modliteb, kdy se ve farnostech modlíte za kněžský seminář a my za vaši farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši hmotnou podporu, jakou bude o Velikonocích sbírka na kněžský seminář i za vaše osobní dary. Jelikož kněžský seminář nedostává od státu žádnou finanční pomoc, je odkázán jen na kostelní sbírky věřících a dary dobrodinců. Jako každá jiná budova tak i kněžský seminář vyžaduje stálou údržbu. Všechny nutné opravy nebylo možné realizovat ani z časových, ani finančních důvodů v roce 1990, tedy před obnovením činnosti kněžského semináře. Byli jsme proto okolnostmi nuceni přistoupit k stavebním úpravám ubytovací části semináře pro studenty, Leopoldina (nevyhovující prostory podle zákonných norem pro ubytování studentů, havarijní stav kanalizační přípojky a sociálních zařízení, špatná okna a dveře). V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu oprav v hodnotě 9 miliónů korun. Letos plánujeme II. etapu v hodnotě 12 miliónů korun. Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech ostatních, jaké mají dnes při hmotném zabezpečení každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou ohmotnou pomoc obracíme na ty z vás, pro něž to je možné, abychom mohli zajistit potřebné opravy a provoz kněžského semináře v Olomouci. Je možné přispět na kněžský seminář přímo na účet AKS: /0800, variabilní symbol: Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých modlitbách i v úmyslech mší svatých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim dobrodincům Boží požehnání na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, nebeských ochránců kněžského semináře. P. Antonín Štefek, rektor Zpívání při velikonočních obřadech Zkoušky zpěvu k velikonoční liturgii v kostele sv. Filipa a Jakuba budou probíhat: Neděle 17. dubna v 17 hod. v sále fary Zelený čtvrtek 21. dubna v 16 hod. v sále fary Velký pátek 22. dubna v 16 hod. v sále fary Bílá sobota 23. dubna v 17 hod. v sále kláštera Regina Přijďte všichni, kdo chcete také tímto způsobem oslavit Krista. Anežka Domanská a Miriam Šimečková Modlitba Taizé Modlitba Taizé bude v pondělí 18. dubna po studentské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek je v hod. Bude zde na vás čekat modlitba, která jde do hloubky, překrásné zpěvy, chvály, prosby, biblické čtení, zamyšlení a samozřejmě prostor pro osobní modlitbu a ztišení. Součástí této modlitby bude modlitba ukříže, kdy může každý přistoupit ke kříži, sklonit se před ním, a tam Bohu předložit své radosti i strasti. Zkouška zpěvů na tuto modlitbu bude v neděli 17. dubna v hod. v sále na faře. Všichni jste na modlitbu i zkoušku zpěvů srdečně zváni. Eduard Šneidr 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Blíží se uzávěrka přihlášek na letní farní tábor Letní farní tábor se uskuteční ve dnech od 24. do 30. července v krásném prostředí fary v Bratřejově. Pobyt je určen především dětem mladšího školního věku, asi od 1. do 5. třídy základní školy. Předpokládaná cena je 1000 Kč. S dětmi se přeneseme do období Starého zákona a budeme prožívat tajuplné příběhy izraelského národa. Starší děti mohou jet jako animátoři a pomocníci vedoucích. Uzávěrka přihlášek je už do konce dubna. Bližší informace tel.: , Marie Domanská Aktuální informace k církevní mateřské školce V neděli 27.března proběhl v prostorách CZŠ pro zájemce seminář o Celistvé pedagogice. Lektorka Mgr.Eva Muroňová nás seznámila s principy tohoto alternativního pedagogického směru, který se opírá o křesťanské hodnoty a předala nám také cenné zkušenosti z mateřských školek, kde se podle vzdělávacího programu s těmito prvky již pracuje. Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína začalo jednání o uvolnění vhodných prostor pro školku v dostatečném časovém předstihu tak, aby školka mohla zahájit provoz v září tohoto roku. Jedná se o prostory, které jsou v těsné blízkosti Církevní základní školy. Díky tomu bude možná vzájemná spolupráce a provázanost. Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo setkání s rodiči v rámci klubu maminek. Znovu jsme mluvili s maminkami o tom, jak si představují otevřenost školky vůči rodinám, co jsou ochotny samy do školky vnést a s čím mohou v budoucnu pomoci. Jsme rádi za jejich upřímné reakce, názory a taky že už nyní nabízí pomoc s konkrétními úkoly. Více se můžete dočíst na webových stránkách CMŠ. Nyní nás čeká mnoho dalších úkolů, které musíme stihnout do prázdnin (výběr pedagogů, zapsání školky na MŠMT, příprava projektu k rekonstrukci prostor, získávání sponzorských darů a vybavení pro školku, aj.). Děkujeme všem, kteří se zapojují a pomáhají nám i přes spoustu překážek tento projekt zrealizovat. Vážíme si podpory města Zlína i našich kněží. Děkujeme také všem, kteří se za školku modlí a kteří jí již nyní věnují svůj čas i finanční podporu. Uvítáme samozřejmě i další pomocníky. Nadále se pro vás všechny snažíme vkládat na web školky aktuální informace a výzvy. K dispozici je také na kterém jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy. Markéta Piknová Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/ky a vedoucího učitele/ky v Církevní mateřské škole Zlín. Zveme všechny uchazeče o práci v CMŠ k výběrovému řízení. Požadujeme odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, sdílení křesťanských hodnot a ochotu vzdělávat se. Praxe výhodou. Strukturované životopisy zasílejte buď em na adresu nebo poštou řediteli CZŠ na adresu Česká 4787, Zlín, do konce dubna. Obratem budete vyrozuměni o termínu a průběhu výběrového řízení. Miroslav Škarka, ředitel CZŠ Zlín ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Prosba ředitele TV Noe Bude to v květnu již pět let, kdy jsme díky Boží Prozřetelenosti a štědrosti našich dobrodinců mohli začít do éteru vysílat dobré zprávy. Máme radost, že každým dnem přibývají diváci a do podpory vysílání se zapojují noví dárci, díky kterým můžeme postupně rozšiřovat programovou skladbu našeho vysílání. Nyní stojíme před dalším náročným a nutným krokem a to je pořízení nového přenosového vozu. Ten stávající již dosluhuje a jeho udržování je možné jen díky neúměrnému úsilí našich techniků. Pořízení nového přenosového vozu 16:9, vybaveného technologií vysokého rozlišení obrazu (tzv. HDTV technologie), je sice veliká investice, ale další programový a technologický vývoj naší televize bez něj není možný. Nový vůz přinese další možnosti zajímavých přenosů a výroby, a také podstatně kvalitativně zvýší úroveň připravovaných pořadů. Financování stavby vozu chceme řešit, tak jako celý provoz televize Noe z darů. Věříme našim dobrodincům a podporovatelům, že pochopí tuto potřebu nákupu nového přenosového vozu, stejně jako podporu provozu televize Noe, že nás vnašem úsilí nenechají samotné. Na žádost mnoha ochotných dárců jsme zřídili samostatný účet, na kterém shromažďujeme prostředky výhradně určené na nákup přenosového a nezbytné HD technologie dárci mohou přispět na účet: /0100. Jsme si vědomi toho, že jste nás již podpořili, že nám fandíte a moc si této podpory vážíme. S díkem a úctou za všechny pracovníky Telepace a televize Noe P. Leoš Ryška Terapie smíření NEST V roce 2008 byli na dvoudenním semináři v budově Regina první zájemci seznámeni s metodou terapie smíření NEST. Poté nastala přípravná fáze individuální konzultace, ve kterých se jednotlivci začali připravovat do skupinové terapie. Od září 2010 byla zahájena činnost první terapeutické skupinynest a od února tohoto roku začíná pracovat druhá skupina NEST. Terapie NEST nabízí pomoc dospělým lidem, kteří trpí následky traumatických zážitků přežití různé formy zanedbání a násilí nebo ztratili blízkého člověka. Pomáhá získat psychickou svobodu k prožívání těžkých životních situací. NEST (hnízdo) je metaforický název pro místo, kde se lidem nabízí ozdravný proces zranění, která člověku neumožnila realizovat původní plán jeho života a způsobila negativní změny v rovině psychické, fyzické i duchovní. Zveme vás na informativní besedu o terapii smíření NEST, která se koná 29. dubna v budově Regina v místnosti č Začátek je v 16 hod., předpokládané ukončení je do 20 hod. Vlasta Klíčová a Hana Chrastinová SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Turnaj ve stolním tenisu Čtyřčlenná reprezentace SKM Zlín se vydala na 2. bodovací turnaj ve stolním tenisu, který pořádali brněnští salesiáni z Líšně. Jeden z našich hráčů nakonec dokázal vybojovat 4. místo ve své kategorii. Druhého bodovacího turnaje této sezóny ve stolním tenisu se účastnili i hráči za doprovodu Jakuba Švandy. Kromě zkušeností a zážitku ze hry jsme přivezli pěkné 4. místo. Ostatní tak úspěšní nebyli, ale dokázali sehrát několik velice pěkných zápasů a co bylo důležité nevzdali se, řekl Jakub po zápasech. Sobotní večer ještě proběhla společná hra s hráči dalších týmů a také miniturnaj vkalču, ti nejaktivnější si ještě zahráli badminton. Jakub Švanda Sex, AIDS a vztahy Ve čtvrtek 7. dubna se v klubu uskutečnila přednáška Tomáše Řeháka na téma Sex, AIDS a vztahy. Protože zvolené téma je samo o sobě dosti obsáhlé, beseda byla rozdělena na dvě části. První část byla věnována nemoci AIDS. Padla spousta zajímavých a především důležitých informací o této nemoci, jako např. nejčastější zdroje nákazy, časté způsoby přenosu či jak se nákaze bránit. V neposlední řadě jsme se také dozvěděli o smutných koncích nakažených lidí, pro něž v současné době není záchrany. Druhá, kratší část byla věnována vztahům. Velká část této přednášky byla věnována sexu, konkrétně jeho roli ve vztahu. Zaznělo zde několik rovin pohledu. Na jedné straně vliv dnešního světa, který je mnohdy tématu sexu příliš nakloněn. Na straně druhé zaznělo povzbuzení ke zdrženlivosti, zejména pro mladé věřící. Každé z těchto témat závisí na rozhodnutí každého konkrétního člověka. Snahou bylo podat ucelené informace k danému tématu, které mohou pomoct při rozhodování. Petr Suchomel Velikonoční triduum pro mládež I letos nabízíme prožití Velikonoc se svými vrstevníky. Čeká nás například čtvrteční mše svatá se svěcením olejů v Olomouci, páteční křížová cesta a především nedělní ranní vigilie vzkříšení. Více informací a přihlášku najdete na našem webu. Koncert kapely MRRK a uvedení nového alba Kapela MRRK uvádí na světlo světa své debutové album s názvem Na cestě. Při této příležitosti také pořádá koncert, který se uskuteční 4. května v Zelenáčově šopě od 19 hod. Nové CD požehná P. Pavel Šupol. Přihlaste své děti na jedinečné tábory Naše tábory totiž nejsou jen tak ledajaké tábory pořádáme v indiánském či středověkém stylu pro holky i kluky v krásné přírodě v Budkovicích u Ivančic. Tak se přihlaš a čekej na léto, které prožiješ nevídaným způsobem. Přihlášky obdržíte vrecepci salesiánského klubu mládeže na Jižních Svazích nebo na našem webu. Vít Mach ŽIVOT FARNOSTÍ

10 HLASY A OHLASY Prožili jsme postní duchovní obnovu V sobotu 9. dubna se konala v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů duchovní obnova, kterou vedl salesián P. Josef Mendel z Brna. V první přednášce jsme se zamýšleli nad tím, jaký je Bůh. Přednášející k tomu použil text prvních kapitol knihy Genesis. Zamyšlení nás vedlo k tomu, aby si každý z nás mohl uvědomit, jaký má svůj obraz Boha.Ve druhé přednášce se přednášející zamýšlel nad textem Markova evangelia (Mk 10,17 22 Ježíš a bohatý mládenec). Bohatý mládenec odchází od Ježíše smutný, váže ho majetek. Vede nás to k zamyšlení, jaké věci mne odváději od toho, abych mohl lépe sloužit Ježíši. Po odpolední adoraci a požehnání nám otec Josef zajímavě povykládal o zkušenostech ze studia na Filipínách. Rozešli jsme se obohaceni a také máme o čem přemýšlet. Jiří Keprt MSKA Zlín si připomněla 20. výročí Tentokrát netradičně v podzemních prostorách (tzv. Katakombách) klášterní budovy Regina se sešli členové a přátelé MSKA Zlín na výročním setkání 29. března. Bylo to setkání, jehož hlavním cílem bylo připomenout si společně uplynulých 20 let činnosti a působení regionální pobočky MSKA ve Zlíně. Její úplné počátky spadají do srpna roku 1990, kdy byl MVDr. Miroslavem Svobodou založen Klub křesťanských lektorů při Akademii J.A.Komenského ve Zlíně. Protože Dr. Svoboda v listopadu 1990 zemřel, probíhal další vývoj převážně pod vedením PhDr. Václava Slaného. K zakládajícím osobnostem KKL však patřil také doc. MUDr. Karel Kuběna, Ing. Josef Jakubíček, ThDr. Ladislav Kopecký, Ing. Antonín Novák, ThDr. Josef Mana a mnozí další ze Zlína i okolních obcí. Výsledkem prvního roku činnosti je Sborník přednášek KKL z r. 1991, který editoval dr. Václav Slaný. V říjnu r vznikla pak z KKL regionální pobočka MSKA Zlín. Po dr. Slaném převzal v roce 1998 vedení zlínské regionální pobočky Ing. Karel Mikulášek. Od roku 2009 ji vede Petr Cekota. Počátky MSKA jsme při setkání připomněli především díky Ing. Jaromíru Schneiderovi, který byl rovněž jedním ze zakládajících členů. V další části setkání jsme zhodnotili přednáškový program v roce 2010, kdy se uskutečnilo celkem 16 přednáškových akcí včetně přednášek v okolních městech a obcích (Vsetín, Holešov, Kvasice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí). Následovala diskuse o tématech přednášek v podzimním cyklu. Jedním z témat bude vrátit se k výsledkům Plenárního sněmu katolické církve v ČR a věnovat také pozornost sociálně-ekonomickým problémům současnosti. 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 MSKA Zlín bude posilovat spolupráci s Maticí svatohostýnskou, zejména v souvislosti s přípravou školícího střediska na Svatém Hostýně. O této věci hovořil při setkání ing. Zbyněk Domanský. Význam MSKA pro farnost především v oblasti lidské formace zdůraznil ve své promluvě P. Ivan Fišar. Dále se hovořilo o potřebě kanceláře a přednáškové místnosti v klášterní budově Regina. Zatím ale scházejí finanční prostředky. V této souvislosti bylo poděkovánu panu správci Pavlu Záleskému za vstřícnost a pomoc při organizaci přednášek od začátku letošního roku. Účastníky setkání členů MSKA pozdravil také náměstek primátora města Zlína Mgr. Miroslav Kašný. Společným cílem naší pobočky do budoucna je posílit členskou základnu, především o mladé lidi a studenty. Petr Cekota Naše pouť do Svaté země Na přelomu března a dubna se skupina zlínských farníků zúčastnila pouti do Svaté země. V sedmi dnech, které jsme v Izraeli strávili, jsme mohli postupně navštívit všechna významná místa spojená se životem našeho Spasitele. Byly to mj. Betlém, kde jsme byli ubytováni, Ain-Karim, Nazaret, samozřejmě Jeruzalém, Jericho a další místa. Velmi krásná byla projížďka lodí na Genezaretském jezeře, po níž mnozí z nás ochutnali Petrovu rybu. Koncem týdne jsme podnikli cestu na Sinaj, kde jsme viděli východ slunce. Noční výstup a ranní sestup představoval docela dobrodružnou záležitost. Každý den jsme mohli společně slavit mši svatou. Snímek Jan Polák Posvátná místa nám přiblížil P. Michael Pitoniak, kněz a zaměstnanec slovenské cestovní kanceláře, který se o nás rovněž celou dobu staral. Velký dík dlužíme P. Josefu Červenkovi, který celý zájezd zorganizoval a duchovně i osobně jej zaštiťoval. P. Jan Polák SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Pozvánka na Filmové večery Hanzelka a Zikmund v SSSR 26. dubna promítá pan doktor Petr Novotný. Budete mít příležitost se seznámit s některými televizními dokumenty z bývalého Sovětského svazu tak, jak je v letech 1963 až 1964 natočili inženýři Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Tyto materiály nebyly ještě nikdy zveřejněny, takže máme první možnost vidět tento drahocenný a ve své době zakázaný dokument. Jonáš Vacek ŽIVOT FARNOSTÍ

12 KŘTY Vít Stenberger Tereza Králíková Vojtěch Přikryl Lukáš Kovalčík Matěj Sochor Antonín Novotný Jan Rózsa Jana Polášková Magdaléna Výsmeková Sofie Marie Pokorná KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2011 POHŘBY Josef Martinec (1926) Božena Žemlová (1934) Hedvika Vaňková (1923) Marie Holišová (1934) Marie Tomaštíková (1919) Josef Jakubíček (1924) Zdeněk Chudárek (1939) Josef Dolák (1919) Kristina Vaňharová (1964) Vlasta Sirová (1925) Marie Kočendová (1922) Zdenka Šimková (1912) Marie Grőgerová (1927) František Václavek (1923) Jaroslav Divila (1949) Jiřina Viktorínová (1928) Ján Kalmár (1938) Václav Janíček (1947) 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Společná výprava skautů a skautek První dubnový víkend se vydal oddíl skautů Albion a skautek Medvědic na společnou oddílovou výpravu do skautské klubovny v Olomouci. Víkend nesl název Vesmír The lost planet. Skupinky pozemšťanů cestovaly intergalaktickým prostorem, sváděly boje smimozemskými civilizacemi, jedly kosmické pokrmy nepřirozených barev (červenozelené rizoto) a poté se vrátily zpět na Zem. Vrcholem programu byla hra v centru Olomouce, kdy se skauti snažili získat mimozemskou DNA od záhadných postav s alobalovou výstrojí a naopak uniknout nepřátelům v bílých latexových overalech. I když bylo počasí vskutku aprílové, pestrému programu to neuškodilo a v neděli po mši svaté v katedrále sv. Václava se všichni vrátili zpět na svou domovskou planetu. Anna Šenovská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, P. Ladislav Kozubík, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní ŽIVOT potřebu. FARNOSTÍ

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Popeleční středou vstupujeme do postní

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více