USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09"

Transkript

1 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnení č. 1051/ / /0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS 1055/0 Čerpání rezervního fondu 1056/0 Změny v organizaci pečovatelské služby 1057/0 Odměna vedoucí jeslí 1058/0 Rozpočtová změna 1059/0 Rozpočtová změna 1060/0 Rozpočtová změna DPH za zpracování žádostí o dotace 1061/0 Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s 1062/0 Městské divadlo Žatec PD elektro, EPS a datových rozvodů 1063/0 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky PO Mateřská škola Žatec, 1064/0 Spolupráce s Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. 1065/0 Jmenování interního auditora 1066/0 Výpůjčka pozemků 1067/0 Záměr města pronajmout 1068/0 Informace ve věci vymáhání dluhů 1069/0 Dohoda o mimosoudním vyrovnání 1070/0 Rozpočtová změna 1071/0 Bytové otázky 1072/0 Bytové otázky Strana 1 (celkem 12)

2 1073/0 Bytové otázky 1074/0 Bytové otázky 1075/0 Záměr města prodat bytovou jednotku č. 2555/3 ul. Černobýla v Žatci 1076/0 Záměr prodat bytovou jednotku č. 2826/20 ul. Píčná v Žatci Strana 2 (celkem 12)

3 1051/09 Schválení programu Rada Města Žatce projednala a schvaluje program jednání RM. O: p. KNOBLAUCH proti 1052/09 Kontrola usnení Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnení z minulých jednání RM. O: p. SPÁČILOVÁ proti 1053/09 Přidělení bytů v DPS Rada Města Žatce projednala a schvaluje přidělení bytů: č. 9 o velikosti 1+1 v DPS U Hřiště 2513 fyzické osobě s tím, že v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS uhradí fyzická osoba příspěvek ve výši , Kč; č. 29 o velikosti 1+1 v DPS U Hřiště 2512 fyzické osobě s tím, že v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS uhradí fyzická osoba příspěvek ve výši , Kč. Nájem bytů řídí platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS. T: O: p. ANTONI proti 1054/09 Výměna bytů v DPS Rada Města Žatce projednala a schvaluje výměnu bytů: bytu č. 18 o velikosti 0+1 za byt č. 17 o velikosti 1+1 v DPS U Hřiště 2513 fyzické osobě s tím, že v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS uhradí fyzická osoba příspěvek ve výši , Strana 3 (celkem 12)

4 Kč; bytu č. 1 za byt č. 18 o shodné velikosti 0+1 v DPS U Hřiště 2513 fyzické osobě. Nájem bytů řídí platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS. T: O: p. ANTONI proti 1055/09 Čerpání rezervního fondu Rada Města Žatce projednala žádost ředitele Domova pro niory a Pečovatelské služby v Žatci a souhlasí s čerpáním rezervního fondu organizace v celkové výši , Kč na zajištění vánočních besídek v Domech s pečovatelskou službou. O: p. ANTONI proti 1056/09 Změny v organizaci pečovatelské služby Rada Města Žatce bere na vědomí informaci ředitele Domova pro niory a Pečovatelské služby v Žatci o změnách v provozu pečovatelské služby. O: p. ANTONI proti 1057/09 Odměna vedoucí jeslí Rada Města Žatce souhlasí s vyplacením odměny vedoucí jeslí v navržené výši. T: O: p. VESELÁ Strana 4 (celkem 12)

5 proti 1058/09 Rozpočtová změna Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu města organizace účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu obcím prostřednictvím KÚ na projekty prevence kriminality Bezpečí domova ,00 Kč. O: p. VESELÁ proti 1059/09 Rozpočtová změna Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 7.000, Kč na financování opravy dilatačních spár v Nemocnici Žatec o.p.s. (chirurgie a gynekologie) Výdaje: kap Výdaje: kap , Kč , Kč. O: p. VESELÁ proti 1060/09 Rozpočtová změna DPH za zpracování žádostí o dotace Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na převod finančních prostředků z kapitoly kofinancování dotačních titulů na financování DPH za zpracování žádostí o dotace dle předloženého návrhu: Výdaje: kap Výdaje: kap org. 57 kap org. 768 kap org , Kč (kofinancování dotačních titulů) , Kč (DPH za zpracování žádosti o dotaci) , Kč (DPH za zpracování žádosti o dotaci) , Kč (DPH za zpracování žádosti o dotaci). Strana 5 (celkem 12)

6 T: O: p. VESELÁ proti 1061/09 Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady Rada Města Žatce projednala a schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2010 v souladu s 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v následující výši: a) občané, kteří hradí cenu prostřednictvím pověřeného správce bytových domů nebo vlastníka bytů (např. realitních kanceláří, správou domů, společenstvím vlastníků bytů): 55, Kč za osobu/měsíc b) občané, kteří hradí cenu služeb přímou platbou na účet města roční sazby: Objem nádoby v litrech Četnost svozů Cena na rok 2010 včetně DPH Pytel 60 l jednorázově 28,00 Kč/ ks Pytel 110 l jednorázově 51,00 Kč/ ks 60 l 1 x týdně 1 512, Kč 60 l 1 x za 2 týdny 800, Kč 80 l 1 x týdně 1 751, Kč 80 l 1 x za 2 týdny 1 029, Kč 110 l / 120 l 1 x týdně 1 991, Kč 110 l / 120 l 1 x za 2 týdny 1 496, Kč 240 l 1 x týdně 4 320, Kč 240 l 1 x za 2 týdny 2 689, Kč 340 l 1 x týdně 4 952, Kč 340 l 1 x za 2 týdny 3 254, Kč 660 l 1 x týdně , Kč 660 l 1 x za 2 týdny 6 925, Kč 770 l 1 x týdně , Kč 770 l 1 x za 2 týdny 8 300, Kč 1100 l 1 x týdně , Kč 1100 l 1 x za 2 týdny , Kč T: O: p. DAŇHEL proti Strana 6 (celkem 12)

7 1062/09 Městské divadlo Žatec PD elektro, EPS a datových rozvodů Rada Města Žatce projednala a schvaluje pořadí na prvních třech místech při hodnocení nabídek na akci Městské divadlo Žatec PD elektro, EPS a datových rozvodů takto: 1. Efektivní Osvětlování s.r.o., Děčínská 509, Česká Lípa 2. fyzická osoba 3. Siemens Engineering a.s., Doudlebská 1699/5, Praha 4. Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu pro financování akce Městské divadlo Žatec PD elektro, EPS a datových rozvodů Výdaje: kap Výdaje: kap org , Kč , Kč. T: O: p. KOTEK proti 1063/09 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky PO Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny Rada Města Žatce v návaznosti na usnení RM č. 1048/09 ze dne a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, schvaluje text výzvy konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny. O: p. VAJDA proti 1064/09 Spolupráce s Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. Rada Města Žatce projednala a schvaluje spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání s.r.o. Praha při získávání praxe pro nezaměstnané maturanty v rámci rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. Dále pověřuje vedoucího odboru vnitřních věcí celkovou realizací této spolupráce. T: O: p. VAJDA Strana 7 (celkem 12)

8 proti 1065/09 Jmenování interního auditora Rada Města Žatce v souvislosti s odstoupením fyzické osoby z výběrového řízení revokuje své usnení č. 1049/09 ze dne a na základě výběrového řízení a na návrh starosty města v souladu s 29, odst. 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, jmenuje interním auditorem od na dobu určitou (tj. po dobu platnosti pověření fyzické osoby výkonem funkce vedoucí finančního odboru) s 3 měsíční zkušební dobou fyzickou osobu. O: p. KNOBLAUCH proti 1066/09 Výpůjčka pozemků Rada Města Žatce ukládá odboru rozvoje města zveřejnit po dobu 15 dnů záměr města poskytnout část p.p.č. 365/1 o výměře 76 m2, vše v k.ú. Radíčeves, jako výpůjčku pozemků pro umístění zařízení staveniště a k realizaci rekonstrukce mostu ev. č na silnici I/27 v Radíčevsi na dobu 2 roků od uzavření smlouvy. Rada Města Žatce projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha 4, Na Pankráci 546/56 o výpůjčce pozemků v majetku Města Žatce (část p.p č. 365/1, vše k. ú. Radíčeves) za účelem provedení stavby Most ev. č na silnici I/27 v Radíčevsi na dobu 2 roků od uzavření smlouvy s tím, že smlouva bude uzavřena až po uplynutí termínu zveřejnění záměru města. Rada Města Žatce současně schvaluje text smlouvy o výpůjčce. T: O: p. KOTEK proti 1067/09 Záměr města pronajmout Rada Města Žatce ukládá odboru rozvoje města zveřejnit po dobu 15 dnů záměr města pronajmout část p.p.č. 365/1 o výměře 137 m2, část p.p.č. 366/1 o výměře 95 m2, vše v k.ú. Radíčeves, jako pronájem pozemků pro umístění zařízení staveniště a k realizaci rekonstrukce mostu ev. č na silnici I/27 v Radíčevsi na dobu 2 roků od uzavření smlouvy. Rada Města Žatce projednala a schvaluje smlouvu o nájmu pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha 4, Na Pankráci 546/56 o pronájmu pozemků v majetku Města Žatce (část p.p č. 365/1, část p.p.č. 366/1, vše k. ú. Radíčeves) za účelem provedení stavby Most ev. č na silnici I/27 v Radíčevsi na dobu 2 roků od uzavření smlouvy s tím, že smlouva bude uzavřena až po Strana 8 (celkem 12)

9 uplynutí termínu zveřejnění záměru města. Rada Města Žatce současně schvaluje text smlouvy o nájmu pozemků. T: O: p. KOTEK proti 1068/09 Informace ve věci vymáhání dluhů Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí informaci ve věci vymáhání dluhů správce objektů RK MPR Žatec a právního zástupce města a současně bere na vědomí informaci ve věci vymáhání dluhů správce objektů Správa domů Podměstí Žatec. proti 1069/09 Dohoda o mimosoudním vyrovnání Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit návrh uzavření dohody společností QINN INVEST s.r.o. na vypořádání vzájemných vztahů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na pozemky st.p.č. 3035, p.p.č. 448/3, p.p.č. 444/38 a p.p.č. 7038/2 v k.ú. Žatec. RM doporučuje ZM schválit dohodu o odstoupení od kupní smlouvy společností QINN INVEST s.r.o., uzavřené dne T: proti 1070/09 Rozpočtová změna Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 1, , Kč na financování nabytí pozemku z důvodu odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Žatec a společností QINN INVEST s.r.o. dle usnení ZM č. 16/07 ze dne výdaje: org , ,00 Kč rezervní fond Strana 9 (celkem 12)

10 výdaje: , ,00 Kč platby let minulých. T: O: p. VESELÁ proti 1071/09 Bytové otázky Rada Města Žatce dle doporučení bytové komi č. 31/09 schvaluje prodloužení nájmu bytů do , a to: byt č. 1603/12 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1603/8 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1603/9 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1604/1 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1604/6 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1604/11 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzické osoby byt č. 1604/12 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1604/15 ul. Příkrá v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 1139/6 ul. Studentská v Žatci o vel. 0+2, nájemce fyzické osoby byt č. 2/7 Stroupeč v Žatci o vel. 1+3, nájemce fyzická osoba byt č. 328/1 ul. Prokopa Malého v Žatci o vel. 0+1, nájemce fyzická osoba byt č. 328/3 ul. Prokopa Malého v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 896/5 ul. Osvoboditelů v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 49/2 Branka v Žatci o vel. 1+1, nájemce fyzická osoba byt č. 2833/27 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci o vel. 1+3, nájemce fyzické osoby byt č. 2834/6 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci o vel. 0+1, nájemce fyzická osoba byt č. 2837/3 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci o vel. 1+4, nájemce fyzická osoba byt č. 329/1 ul. Vol.Čechů v Žatci o vel. 1+3, nájemce fyzická osoba byt č. 2816/13 ul. Píčná v Žatci o vel. 1+3, nájemce Nemocnice Žatec o.p.s. byt č. 2819/5 ul. Píčná v Žatci o vel. 1+3, nájemce Nemocnice Žatec o.p.s. Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 32/09 a schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 2555/3 ul. Černobýla v Žatci. Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 33/09 ve věci vyklizení bytu č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci a trvá na svém usnení č. 888/09 ve věci vyklizení a vrácení bytu v termínu do Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 39/09 schvaluje přidělení bytu č. 1 o vel. 1+1 v č.p ul. Příkrá v Žatci Nemocnici Žatec o.p.s. na dobu určitou do pro lékařku dětského oddělení. T: Strana 10 (celkem 12)

11 proti 1072/09 Bytové otázky Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 35/09 a revokuje část usnení RM č. 888/09 ze dne ve věci schválení nájmu bytu č. 4 o vel. 1+1 v č.p Příkrá ul. v Žatci fyzické osobě na dobu určitou jeden rok. T: proti 1073/09 Bytové otázky Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 40/09 a schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1603/6 ul. Příkrá v Žatci, velikosti 1+1, nájemce fyzická osoba ve smyslu 711 písmeno b) OZ. Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 41/09 a schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2820/1003 ul. Píčná v Žatci, velikosti 1+1, nájemce fyzická osoba ve smyslu 711 písmeno a) OZ. T: proti 1074/09 Bytové otázky Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 42/09 a schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 2727/16 ul. Lípová v Žatci, uživatel fyzická osoba. T: proti Strana 11 (celkem 12)

12 1075/09 Záměr města prodat bytovou jednotku č. 2555/3 ul. Černobýla v Žatci Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 15 dnů záměr města prodat bytovou jednotku č. 2555/3 ul. Černobýla v Žatci s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků zastavěných ploch st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č. 1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec a dále ukládá zaslat nájemci nabídku ke koupi bytu v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a následujících novel a doplňků za schválenou kupní cenu. T: pro 5 / omluven / / omluven / proti 1076/09 Záměr prodat bytovou jednotku č. 2826/20 ul. Píčná v Žatci Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 15 dnů záměr města prodat bytovou jednotku č. 2826/20 ul. Píčná v Žatci s podílem společných částí budovy č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku zastavěné plochy st.p.č o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/30476 vzhledem k celku za kupní cenu , Kč a dále ukládá zaslat nájemcům nabídku ke koupi bytu v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a následujících novel a doplňků. T: proti Členka RM Mgr. Zdeňka Hamousová v.r. Starosta Mgr. Erich Knoblauch v.r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Strana 12 (celkem 12)

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady města Žatce konané dne 12.6.2012 Usnení č. 503 /12 515 /12 503/12 Schválení programu 504/12 Kontrola usnení 505/12 Podnájemní smlouva 506/12 Podnájemní smlouva 507/12

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.2.2007 Usnení č. 172 /07 193 /07 172/07 Schválení programu 173/07 Kontrola usnení 174/07 Žádost nájemců bytů v č.p. 1604 ul. Příkrá v Žatci

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 18.6.2009 Usnesení č. 121 /09-163 /09 121/09 Volba návrhové komise 122/09 Schválení programu 123/09 Kontrola usnesení ZM 124/09

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 22.1.2007 Usnení č. 42 /07 76 /07 42/07 Schválení programu 43/07 Prodej pozemků k výstavbě RD lokalita Kamenný vršek, Žatec 44/07 Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 19. jednání Rady Města Žatce konané dne 22.6.2009 Usnení č. 570 /09 612 /09 570/09 Schválení programu 571/09 Kontrola usnení 572/09 Informace 573/09 Pronájem pozemku 574/09 Záměr

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 165 /14-197 /14 165/14 Schválení programu 166/14 Kontrola usnesení 167/14 Informace o investičních akcích 168/14 Záměr

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 14.11.2016 Usnesení č. 419 /16-444 /16 419/16 Volba návrhové komise 420/16 Schválení programu 421/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 34. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 34. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 34. jednání Rady Města Žatce konané dne 12.11.2007 Usnení č. 1074/07 1113/07 1074/07 Schválení programu 1075/07 Kontrola usnení 1076/07 Pověření auditora města 1077/07 Bytové otázky

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 Usnení č. 52 /09 81 /09 52/09 Schválení programu 53/09 Kontrola usnení 54/09 Bytové otázky 55/09 Prodej bytové jednotky č. 2819/1

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne 16.7.2007 Usnení č. 639 /07 690 /07 639/07 Schválení programu 640/07 Kontrola usnení 641/07 Pronájem pozemku z majetku města 642/07 Žádost

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 4.10.2005 Usnesení č. 864 /05-903 /05 864/05 Schválení programu 865/05 Kontrola usnesení 866/05 Bytové otázky 867/05 Pronájem bytu 868/05

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 26. jednání Rady města Žatce konané dne 21.10.2014 Usnesení č. 804 /14-835 /14 804/14 Schválení programu 805/14 Kontrola usnesení 806/14 Informace o investičních akcích 807/14 Skončení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.3.2006 Usnesení č. 174 /06-206 /06 174/06 Schválení programu 175/06 Kontrola usnesení 176/06 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhání pohledávek

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

Zápis z jednání bytové komise dne

Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání bytové komise dne 13. 06. 2016 Přítomni: p. Radomír Baszó, Ivo Valášek, JUDr. Karel Krčmárik, Milan Získal Nepřítomni: Tomáš Mikula omluven, Host: 20/16 BK projednala a doporučuje RM schválit

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 Usnesení č. 1134/05-1183/05 1134/05 Schválení programu 1135/05 Kontrola usnesení 1136/05 Bytové otázky 1137/05 Prodej bytové jednotky

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 540 / /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 540 / /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.6.2007 Usnení č. 540 /07 584 /07 540/07 Schválení programu 541/07 Kontrola usnení 542/07 Bytové otázky 543/07 Žádost 544/07 Pronájem bytu

Více

MĚSTO ŢATEC USNESENÍ. ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne

MĚSTO ŢATEC USNESENÍ. ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne MĚSTO ŢATEC USNESENÍ ze 4. jednání Zastupitelstva města Ţatce konaného dne 8.9.2011 Usnesení č. 116 /11-154 /11 116/11 Volba návrhové komise 117/11 Schválení programu 118/11 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady města Žatce konané dne 11.6.2013 Usnesení č. 407 /13-453 /13 407/13 Schválení programu 408/13 Nemocnice Žatec, o.p.s. 409/13 Nemocnice Žatec, o.p.s. odkoupení projektové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Rady města Žatce konané dne 23.5.2011 Usnení č. 458 /11 502 /11 458/11 Schválení programu 459/11 Kontrola usnení 460/11 Žádost o zrušení předkupního práva 461/11 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Rady Města Žatce konané dne 25.2.2008 Usnení č. 126 /08 184 /08 126/08 Schválení programu 127/08 Kontrola usnení 128/08 Žádost Nemocnice Žatec o.p.s. 129/08 Podnájem nebytových

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 19. jednání Rady města Žatce konané dne 10.7.2014 Usnesení č. 479 /14-525 /14 479/14 Schválení programu 480/14 Kontrola usnesení 481/14 Informace o investičních akcích 482/14 Dohoda

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 15.6.2006 Usnesení č. 110 /06-150 /06 110/06 Volba návrhové komise 111/06 Schválení programu 112/06 Vystoupení veřejnosti 113/06

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce 5. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 11.09.2014 od 18,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 1.11.2012 Usnesení č. 155 /12-186 /12 155/12 Volba návrhové komise 156/12 Schválení programu 157/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 19.6.2012 Usnení č. 516 /12 568 /12 516/12 Schválení programu 517/12 Kontrola usnení 518/12 Informace o investičních akcích 519/12 Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 27.6.2016 Usnesení č. 341 /16-374 /16 341/16 Volba návrhové komise 342/16 Schválení programu 343/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 30.7.2015 Usnesení č. 183 /15-236 /15 183/15 Volba návrhové komise 184/15 Schválení programu 185/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady města Žatce konané dne 21.11.2011 Usnení č. 1006/11 1046/11 1006/11 Schválení programu 1007/11 Kontrola usnení 1008/11 Informace o investičních akcích 1009/11 Vzdání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 11.4.2016 Usnesení č. 225 /16-263 /16 225/16 Volba mandátové, návrhové a volební komise 226/16 Volba mandátové, návrhové a volební

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 15. jednání Rady města Žatce konané dne 6.6.2011 Usnení č. 503 /11 569 /11 503/11 Schválení programu 504/11 Kontrola usnení 505/11 Pojištění Chrám Chmele a Piva 506/11 Souhlas s

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 13. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.4.2009 Usnení č. 309 /09 369 /09 309/09 Schválení programu 310/09 Kontrola usnení 311/09 Nájem pozemku 312/09 Smlouva o výpůjčce 313/09

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2005 Usnesení č. 1 /05-45 /05 1/05 Schválení programu 2/05 Kontrola usnesení 3/05 Ubytování v zařízení FOD Střecha 4/05 Rozpočtové změny

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 1.8.2016 Usnesení č. 177 /16-212 /16 177/16 Schválení programu 178/16 Kontrola usnesení 179/16 Informace o investičních akcích 180/16 Výběr

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 25.03.2015 od 18,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Rady města Žatce konané dne 26.4.2011 Usnení č. 365 /11 421 /11 365/11 Schválení programu 366/11 Kontrola usnení 367/11 Bytové otázky 368/11 Cyklostezka Ohře 369/11 Žádost

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.7.2015 Usnesení č. 151 /15-182 /15 151/15 Volba návrhové komise 152/15 Schválení programu 153/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady města Žatce konané dne 26.2.2013 Usnesení č. 97 /13-147 /13 97/13 Schválení programu 98/13 Kontrola usnesení 99/13 Informace o investičních akcích 100/13 Prodej pozemku

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Rady města Žatce konané dne 5.12.2016 Usnesení č. 509 /16-546 /16 509/16 Schválení programu 510/16 Kontrola usnesení 511/16 Doplatek na bydlení žádost o souhlas obce

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 13. jednání Rady města Žatce konané dne 21.11.2016 Usnesení č. 468 /16-508 /16 468/16 Schválení programu 469/16 Kontrola usnesení 470/16 Informace o investičních akcích 471/16 Dodatek

Více