MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005"

Transkript

1 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1134/ / /05 Schválení programu 1135/05 Kontrola usnesení 1136/05 Bytové otázky 1137/05 Prodej bytové jednotky č. 2645/15 ul. Husova v Žatci 1138/05 Soupis žadatelů o byt na období do /05 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhaných pohledávek 1140/05 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhaných pohledávek 1141/05 Žádost 1142/05 Žádost 1143/05 Žádost 1144/05 Žádost 1145/05 Žádost nájemců bytů v čp. 2823, 2824 ul. Písečná v Žatci 1146/05 Záměr města prodat pozemek 1147/05 Převod kompaktních předávacích stanic 1148/05 Záměr města směnit majetek 1149/05 Přidělení bytu v DPS 1150/05 Přidělení dočasného ubytování v domě náhradního bydlení 1151/05 Změna odpisového plánu ÚSP Kamarád-LORM na rok /05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 1153/05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 1154/05 Veřejnosprávní kontroly za rok /05 Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 1

2 1156/05 Zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Sběr a zpracování autovraků 1157/05 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1158/05 Rozpočtová změna Restaurování Sloupu se sochou sv. Floriána na nám /05 Rozpočtová změna Bezbariérové přístupy v ZŠ Komenského alej 749 Žatec 1160/05 Rozpočtová změna Rekonstrukce VO na náměstí Svobody v Žatci 1161/05 Rozpočtová změna 1162/05 Informace Rekonstrukce ul. Červenka a Arbesova, Žatec 1163/05 Poskytnutí finančního příspěvku 1164/05 Změna účelu a použití finančního příspěvku 1165/05 Změna účelu a použití finančního příspěvku 1166/05 Rozpočtové změny 1167/05 Rozpočtové změny 1168/05 Poskytnutí finančního příspěvku 1169/05 Informace Městské lesy 1170/05 Odprodej z majetku města 1171/05 Užití znaku Města Žatce 1172/05 Rozpočtová změna 1173/05 Rozpočtová změna městské divadlo 1174/05 Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 2. pololetí /05 Odměny ředitelů za 2. pololetí /05 Jmenování ředitelky Mateřské školy Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny 1177/05 Jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady 1178/05 Odpisový plán na rok /05 Odpisový plán na rok /05 Smlouva o spolupráci na projektu AXIS4INFO 1181/05 Informační panely firmy RAFFAEL INFO ART s.r.o. 1182/05 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků 1183/05 Sociální a zdravotní komise 2

3 1134/05 Schválení programu Rada Města Žatce projednala a schvaluje program jednání RM. T: O: p. Farkota pro 4 / / / / nepřítomen nepřítomen nepřítomen 1135/05 Kontrola usnesení Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání RM. T: O: p. Bouda pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1136/05 Bytové otázky Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komise a schvaluje ve smyslu níže uvedených usnesení bytové komise č. 199/05 prodloužení nájemních smluv do k bytům: č. 20 o vel. 1+3 v čp Písečná ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 2 o vel. 1+2 v čp. 767 Hošťálkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 3 o vel. 1+2 v čp. 524 Žižkova ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 5 o vel. 1+2 v čp Mostecká ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 8 o vel. 1+1 v čp Příkrá ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 56 o vel. 0+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 17 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 27 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 30 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 29 o vel. 0+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 31 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 58 o vel. 0+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 18 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 15 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 13 o vel. 1+1 v čp Příkrá ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 6 o vel. 1+1 v čp Příkrá ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, 3

4 č. 1 o vel. 1+1 v čp Herbenova ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 22 o vel. 1+3 v čp Písečná ul. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 4 o vel. 1+1 v čp. 199 Chelčického nám. v Žatci pro nájemce fyzickou osobu, č. 200/05 změnu uživatele bytu: č. 2 o vel. 1+2 v čp ul. Dr. V. Kůrky v Žatci pro fyzickou osobu, č. 19 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro fyzickou osobu, č. 12 o vel. 1+1 v čp Havlíčkovo nám. v Žatci pro fyzickou osobu, č. 19 o vel. 1+3 v čp Písečná ul. v Žatci pro fyzickou osobu s podmínkou uznání dluhu a sepsání splátkového kalendáře na zaplacení poplatku z prodlení fyzickou osobou, č. 201/05 výměna bytů: č. 19 o vel. 1+3 v čp Písečná ul. v Žatci nájemce fyzická osoba za č. 11 o vel. 0+2 v čp Písečná ul. v Žatci nájemce fyzické osoby, č. 206/05 přidělení náhradního bytu IV. kategorie: č. 9 o vel. 1+1 v čp Čeradická ul. v Žatci na dobu určitou do pro fyzickou osobu s podmínkou vyklizení a vrácení bytu č. 8 o vel. 0+2 v č.p ul. Dr. V. Kůrky v Žatci v termínu nejpozději do , č. 212/05 prodloužení nájemní smlouvy k bytu: č. 19 o vel. 1+3 v čp Písečná ul. v Žatci na dobu určitou jeden rok, dle podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem bytu fyzickou osobou a podnájemcem fyzickou osobou. Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komise č. 204/05 a ukládá majetkovému odboru vyčkat rozhodnutí OS Louny ve věci bytu č. 12 v čp ul. Dr. V. Kůrky v Žatci a následně předložit opakovaně Radě Města Žatce k projednání. Rada Města Žatce na základě doporučení bytové komise schvaluje podání návrhů žalob prostřednictvím právního zástupce Města Žatec na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytů, ve smyslu usnesení bytové komise č. 207/05 a 208/05: č. 2 v čp. 150 nám. Svobody v Žatci na nájemce fyzické osoby z důvodu neplacení nájemného, č. 2 o vel. 1+3 v čp. 329 ul. Vol. Čechů v Žatci na nájemce fyzické osoby z důvodu neplacení nájemného, č. 5 o vel. 0+1 v čp ul. Dr. V. Kůrky v Žatci na nájemce fyzickou osobu z důvodu neplacení nájemného. Rada Města Žatce na základě doporučení bytové komise schvaluje podání návrhů žalob prostřednictvím právního zástupce Města Žatec na vyklizení bytů, ve smyslu usnesení bytové komise č. 209/05: č. 11 o vel. 0+2 v čp ul. Dr. V. Kůrky v Žatci na nájemce fyzické osoby č. 11 o vel. 1+3 v čp Lipová ul. v Žatci na nájemce fyzické osoby č. 7 o vel. 0+1 v čp Čeradická ul. v Žatci na nájemce fyzickou osobu. Rada Města Žatce na základě doporučení bytové komise schvaluje ve smyslu usnesení bytové komise č. 211/05 zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu č. 15 o vel. 1+3 v čp Husova ul. v Žatci a následně schvaluje změnu uživatele bytu č. 15 o vel. 1+3 v čp Husova ul. v Žatci pro fyzickou osobu. T:

5 pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1137/05 Prodej bytové jednotky č. 2645/15 ul. Husova v Žatci Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 15-ti dnů záměr města prodat bytovou jednotku č. 2645/15 ul. Husova v Žatci s podílem společných částí budovy č.p. 2645, 2646 v Žatci a podílem pozemku st.p.č o výměře 408 m2 o velikosti 818/19566 vzhledem k celku bydlícím nájemníkům za kupní cenu schválenou usnesením RM č. 217/04 a ukládá zaslat nabídku ke koupi bytu v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a následujících novel a doplňků. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1138/05 Soupis žadatelů o byt na období do Rada Města Žatce projednala a schvaluje soupis uchazečů o byt na období do zpracovaný bytovou komisí dle Zásad pro hospodaření s byty v majetku Města Žatec, schválených dne usnesením č. 61/03, který je nedílnou součástí usnesení. Příjmení Jméno č.žád dat.pod. Bydliště stav důvod žádosti A Fyzická osoba sv. matka bez vlastního bytu A Fyzická osoba sv. matka bez vlastního bytu A Fyzická osoba manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba manželé bez vlastního bytu A Fyzické osoby manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba vdova bez vlastního bytu A Fyzické osoby manželé bez vlastního bytu A Fyzická osoba sv. matka bez vlastního bytu A Fyzická osoba svobodný bez vlastního bytu C Fyzická osoba Vlast. nem. rekonstrukce čp.1104 C Fyzická osoba Vlast. nem. rekonstrukce čp.687 C Fyzická osoba Vlast. nem. rekonstrukce čp.983 C Fyzická osoba Vlast. nem. rekonstrukce č.p. 292 C Fyzická osoba Vlast. nem. soudní výpověď pro nájemníky z č.p

6 C Fyzická osoba Vlast. nem. rekonstrukce čp. 181 C Fyzická osoba Vlast. Nem. Rekonstrukce čp. 348 T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1139/05 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhaných pohledávek Rada Města Žatce doporučuje ZM upustit od vymáhání nevymožitelných pohledávek: nájemné za užívání bytu v č. 1 čp. 401 Svatováclavská ul. v Žatci po fyzické osobě ve výši 5.439,- Kč + příslušenství, nájemné za užívání bytu č. 12 v čp. 731 ul. B. Němcové v Žatci po fyzické osobě ve výši 8.879,- Kč + příslušenství, nájemné za užívání bytu č. 4 v čp Příkrá ul. v Žatci po fyzické osobě ve výši ,- Kč + příslušenství, nájemné za užívání bytu č. 13 v čp ul. V Zahradách v Žatci po fyzické osobě ve výši ,- Kč + příslušenství. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1140/05 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhaných pohledávek Rada Města Žatce schvaluje upustit od vymáhání nevymožitelné pohledávky - nájemné za užívání bytu č. 1 v čp. 938 Třebízského ul. v Žatci po fyzické osobě ve výši 477,- Kč + příslušenství. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 6

7 1141/05 Žádost Rada Města Žatce nedoporučuje ZM schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši ,- Kč z dlužného nájemného za užívání bytu č. 5 o vel. 1+2 v čp. 328 ul. Prokopa Malého v Žatci fyzickým osobám. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1142/05 Žádost Rada Města Žatce nedoporučuje ZM schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši ,- Kč z dlužného nájemného za užívání bytu č. 5 o vel. 1+2 v čp Husova ul. v Žatci fyzické osobě. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1143/05 Žádost Rada Města Žatce nedoporučuje ZM schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši ,- Kč z dlužného nájemného za užívání bytu č. 1 o vel. 1+3 v čp ul. Osvoboditelů v Žatci fyzické osobě. T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1144/05 Žádost Rada Města Žatce neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 5.145,- Kč z dlužného nájemného za užívání bytu č. 1 v čp ul. Osvoboditelů v Žatci fyzickým osobám. 7

8 T: pro 5 / / / / nepřítomen / nepřítomen 1145/05 Žádost nájemců bytů v čp. 2823, 2824 ul. Písečná v Žatci Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru připravit návrh zařazení do záměru města prodat dle dle čl. 5 odst. 1) Zásad pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatce domu č.p. 2823, 2824 se st.p.č. 5051, st.p.č ul. Písečná v Žatci pro další období. T: /05 Záměr města prodat pozemek Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 15-ti dnů záměr města prodat díl a ze st.p.č o výměře 6 m2 (pod stavbou garáže) ul. Lva Tolstého v Žatci za účelem odstranění majetkového nesouladu. T: /05 Převod kompaktních předávacích stanic Rada Města Žatce schvaluje koupi kompaktních předávacích stanic KPS 2 v EČ 2561, KPS 101 v čp. 1, KPS 104 v čp. 123, KPS 105 v čp. 52, KPS 106 v čp. 49 umístěných objektech ve vlastnictví Města Žatce z majetku Žatecké teplárenské a.s. za účetní hodnotu. Rada Města Žatce zmocňuje Žateckou teplárenskou a.s. zajištěním přípravy a realizací akce Montáž a dodávka KPS, včetně vypracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, vypsání výběrového řízení na dodavatele KPS, stavebních úprav a dozorem investora v objektu města čp na st.p.č. 293/3 Dvořákova v k.ú. Žatec. 8

9 T: /05 Záměr města směnit majetek Rada Města Žatce v návaznosti na usnesení RM č. 874/05 a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/20R/2005 ze dne ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 15 dnů záměr města směnit nemovitý majetek - bytovou jednotku č. 2283/9 ul. Ostrov v Žatci o velikosti 1+4, plocha bytu 86,50 m2 s podílem společných částí budovy čp. 2283, 2284, 2285 a podílem pozemku zastavěné plochy st.p.č o výměře 638 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 865/27923 vzhledem k celku z majetku Města Žatec za vedlejší stavbu (sklad) se st.p.č. 498/3 o výměře 63 m2 ul. Volyňských Čechů v Žatci z majetku Ústeckého kraje s tím, že Ústecký kraj doplatí Městu Žatec ,- Kč, což je rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí. T: /05 Přidělení bytu v DPS Rada Města Žatce projednala a schvaluje přidělení bytu č. 606 o velikosti 1+1 v DPS Písečná čp fyzickým osobám s tím, že v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS uhradí příspěvek ve výši ,- Kč. O: p. Bemová 1150/05 Přidělení dočasného ubytování v domě náhradního bydlení Rada Města Žatce projednala a schvaluje přidělení ubytování v domě náhradního bydlení v Libočanech obytnou místnost o velikosti 1+0 fyzické osobě na dobu jednoho roku. 9

10 O: p. Bemová 1151/05 Změna odpisového plánu ÚSP Kamarád-LORM na rok 2005 Rada Města Žatce projednala a schvaluje změnu odpisového plánu PO ÚSP Kamarád-LORM v Žatci na rok 2005 z částky ,- Kč na částku ,- Kč. O: p. Bemová 1152/05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Rada Města Žatce bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny. T: /05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Rada Města Žatce bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Speciální mateřské školy pro děti s více vadami Žatec, Studentská 1416, okres Louny. T:

11 1154/05 Veřejnosprávní kontroly za rok 2005 Rada Města Žatce bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol na místě za rok T: O: p. Volfová 1155/05 Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí oznámení o zahájení posuzování vlivů na životní prostředí návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje dle 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. a nevznáší k předložené dokumentaci připomínky. O: p. Janda 1156/05 Zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Sběr a zpracování autovraků Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Sběr a zpracování autovraků dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. a nepožaduje posouzení dle zákona. O: p. Janda 11

12 1157/05 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Rada Města Žatce projednala a souhlasí se zněním smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM a.s. Praha a s dodatkem č. 1 smlouvy. Rada Města Žatce zplnomocňuje Technické služby města Žatce k výkonu závazků vyjma smluvních vyplývajících z této smlouvy. O: p. Janda 1158/05 Rozpočtová změna Restaurování Sloupu se sochou sv. Floriána na nám. 5. května v Žatci Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu na převedení nevyčerpaných prostředků z dokončené investiční akce Restaurování Sloupu se sochou sv. Floriána na nám. 5. května v Žatci. Výdaje: kap org. 644 Výdaje: kap ,- Kč ,- Kč. T: O: p. Vrábík 1159/05 Rozpočtová změna Bezbariérové přístupy v ZŠ Komenského alej 749 Žatec Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu na převedení nevyčerpaných prostředků z dokončené investiční akce Bezbariérové přístupy v ZŠ Komenského alej 749 Žatec. Výdaje: kap org. 2 Výdaje: kap ,- Kč ,- Kč. T: O: p. Vrábík 12

13 1160/05 Rozpočtová změna Rekonstrukce VO na náměstí Svobody v Žatci Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu na převod nevyčerpaných finančních prostředků do investičního fondu z akce Rekonstrukce VO na náměstí Svobody Žatci. Výdaje: kap Výdaje: kap org ,00 Kč ,00 Kč. T: O: p. Vrábík 1161/05 Rozpočtová změna Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,- Kč, a to zapojení finanční spoluúčasti SVS a.s. Teplice na rekonstrukci vodovodu v rámci akce Rekonstrukce povrchu komunikací ul. Arbesova a Červenka Žatec. Příjmy: Výdaje: ,00 Kč ,00 Kč. T: O: p. Vrábík 1162/05 Informace Rekonstrukce ul. Červenka a Arbesova, Žatec Rada Města Žatce projednala informaci odboru rozvoje města o dokončení a vyúčtování investiční akce Rekonstrukce ul. Červenka a Arbesova, Žatec. 13

14 T: O: p. Vrábík 1163/05 Poskytnutí finančního příspěvku Rada Města Žatce projednala a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Žatec na výměnu podlahové krytiny v kuželně tělovýchovné jednoty ve výši ,- Kč z prostředků pro sportovní organizace. T: O: p. Naxerová pro 5 / / / nepřítomen / / zdržel se 1 / 1164/05 Změna účelu a použití finančního příspěvku Rada Města Žatce projednala a schvaluje změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu, oblastní organizace Žatec v roce 2005, a to z příspěvku na : úhradu nákladů spojených se zájezdem na Duklu a na nákup věnců k 60. výročí osvobození ČR na : příspěvek na financování odhalení památníku panu prezidentu Dr. E. Benešovi v Žatci v nezměněné výši. Rada Města Žatce schvaluje prodloužení termínu čerpání poskytnutého finančního příspěvku Českému svazu bojovníků, oblastní organizace Žatec na financování odhalení památníku panu prezidentovi Dr. E. Benešovi v Žatci, a to do T: O: p. Naxerová 1165/05 Změna účelu a použití finančního příspěvku Rada Města Žatce projednala a schvaluje změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku Českému červenému kříži Žatec v roce 2005, a to z příspěvku na : úhradu nákladů spojených s dopravou do divadla Most a na zájezd do ZOO v Praze na : příspěvek na financování provozních 14

15 nákladů organizace (jubilea, spolupráce při Vánočním pochodu a Dětském dni) v nezměněné výši. Rada Města Žatce schvaluje prodloužení termínu čerpání poskytnutého finančního příspěvku Českému červenému kříži Žatec na financování provozních nákladů organizace (jubilea, spolupráce při Vánočním pochodu a Dětském dni), a to do T: O: p. Naxerová 1166/05 Rozpočtové změny Rada Města Žatce schvaluje rozpočtové změny ve výši ,00 Kč, a to zapojení účelových dotací do rozpočtu města. Účelový zdroj dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce u příspěvkových organizací ,00 Kč Účelový zdroj 26 - dotace Ústeckého kraje na realizaci investiční akce Bazén ZŠ Jižní v Žatci ,00 Kč Účelový zdroj dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci Podpora oprav domovních olověných rozvodů ,00 Kč. T: O: p. Naxerová 1167/05 Rozpočtové změny Rada Města Žatce schvaluje rozpočtové změny ve výši ,00 Kč, a to zapojení účelových dotací do rozpočtu města. Účelový zdroj dotace Státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost lesního odborného hospodáře ,00 Kč Účelový zdroj dotace Státního rozpočtu na náklady spojené s restaurováním Sloupu se sochou sv. Floriana na nám. 5. května v Žatci ,00 Kč. T: O: p. Naxerová 15

16 1168/05 Poskytnutí finančního příspěvku Rada Města Žatce projednala a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku volejbalovému klubu SEVER Žatec na sportovní akci Vánoční pohár Severu, pořádanou oddílem stolního tenisu dne 26. prosince 2005 v Žatci, ve výši 3.400,00 Kč z prostředků pro sportovní organizace. T: O: p. Naxerová 1169/05 Informace Městské lesy Rada Města Žatce bere na vědomí informaci o splacení návratné finanční výpomoci, poskytnuté příspěvkové organizaci Městské lesy na základě usnesení RM č. 567/05 a 1089/05. T: O: p. Naxerová 1170/05 Odprodej z majetku města Rada Města Žatce projednala a schvaluje odprodej nevyužitelného movitého majetku z majetku města dle předloženého návrhu v celkové ceně ,- Kč. O: p. Havlíček 16

17 1171/05 Užití znaku Města Žatce Rada Města Žatce projednala žádost Tělovýchovné jednoty Sever Žatec oddíl stolního tenisu o užití znaku Města Žatce u příležitosti 1. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenisu a v souladu s 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění žádost schvaluje. O: p. Havlíček 1172/05 Rozpočtová změna Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšení kapitoly zdravotnictví - jesle o částku ,- Kč. Výdaje: pol Výdaje : pol org ,- Kč ,- Kč. 1173/05 Rozpočtová změna městské divadlo Rada Města Žatce projednala návrh rozpočtové změny na zabezpečení akce Silvestr 2005 a schvaluje rozpočtovou změnu ve výši Výdaje : pol Výdaje : org. 283 pol ,- Kč ,- Kč. 17

18 1174/05 Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 2. pololetí 2005 Rada Města Žatce souhlasí s vyplacením odměn za 2. pololetí roku 2005 ředitelům škol a školských zařízení v navržené výši. 1175/05 Odměny ředitelů za 2. pololetí 2005 Rada Města Žatce souhlasí s vyplacením odměn za 2. pololetí roku 2005 ředitelům Městského divadla Žatec, Městské knihovny Žatec a Regionálního muzea K.A Polánka Žatec v navržené výši. 1176/05 Jmenování ředitelky Mateřské školy Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny Rada Města Žatce v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenuje fyzickou osobu do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny s účinností od , na základě výsledku konkurzního řízení ze dne

19 1177/05 Jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady Rada Města Žatce jmenuje jako zástupce Města Žatce do: Školské rady Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny s účinností od do tato kandidáty: Fyzickou osobu vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Žatec Fyzickou osobu člena Rady Města Žatce Fyzickou osobu - starostu, Školské rady Základní školy Žatec, Komenského alej 749, okres Louny s účinností od do tyto kandidáty: Fyzickou osobu člena Rady Města Žatce Fyzickou osobu Fyzickou osobu- vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Žatec, Školské rady Základní školy a Speciální školy při nemocnici, Žatec, Jižní 2777, okres Louny s účinností od do tyto kandidáty: fyzickou osobu vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Žatec fyzickou osobu místostarostu fyzickou osobu vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ Žatec, Školské rady Zvláštní školy Žatec, okres Louny s účinností od do tyto kandidáty: fyzickou osobu fyzickou osobu. Rada Města Žatce vyslovuje poděkování fyzickým osobám, členům Rady školy při Základní umělecké škole Žatec, za jejich dosavadní práci v radě školy při Základní umělecké škole, neboť činnost této rady od zaniká. pro 5 / / / nepřítomen / / zdržel se 1 / 1178/05 Odpisový plán na rok 2005 Rada Města Žatce v souladu s ustanovením 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje úpravu odpisového plánu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2005 u Základní školy Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, a to na celkovou výši ,- Kč. 19

20 1179/05 Odpisový plán na rok 2006 Rada Města Žatce v souladu s ustanovením 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje odpisový plán hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2006 u Mateřské školy Žatec, Studentská 1230, okres Louny ve výši ,- Kč. 1180/05 Smlouva o spolupráci na projektu AXIS4INFO Rada Města Žatce projednala a schvaluje uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu: Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí města AXIS4INFO součást informačních systémů krajů, měst a obcí. 1181/05 Informační panely firmy RAFFAEL INFO ART s.r.o. Rada Města Žatce projednala a schvaluje instalaci 2 informačních panelů firmy Raffael info art, s.r.o. Rada Města Žatce pověřuje odbor školství a kultury organizací instalace informačních panelů. 20

21 1182/05 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků Rada Města Žatce projednala žádost ředitelky Regionálního muzea K.A. Polánka Žatec a souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2005 ve výši ,- Kč z limitu prostředků na platy do příspěvku na činnost organizace. 1183/05 Sociální a zdravotní komise Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne T: O: p. Dvořák pro 5 / / / nepřítomen / / zdržel se 1 / Místostarosta Aleš Dvořák v.r. Starosta Ing. Jiří Farkota v.r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. 21

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 Usnení č. 52 /09 81 /09 52/09 Schválení programu 53/09 Kontrola usnení 54/09 Bytové otázky 55/09 Prodej bytové jednotky č. 2819/1

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 4.10.2005 Usnesení č. 864 /05-903 /05 864/05 Schválení programu 865/05 Kontrola usnesení 866/05 Bytové otázky 867/05 Pronájem bytu 868/05

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne 19.7.2006 Usnesení č. 579 /06-611 /06 579/06 Schválení programu 580/06 Kontrola usnesení 581/06 Pronájem bytu 582/06 Pronájem pozemku z majetku

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 15. jednání Rady Města Žatce konané dne 17.5.2005 Usnesení č. 447 /05-492 /05 447/05 Schválení programu 448/05 Kontrola usnesení 449/05 Bytové otázky 450/05 Pronájem pozemku z majetku

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 24. jednání Rady Města Žatce konané dne 16.7.2007 Usnení č. 639 /07 690 /07 639/07 Schválení programu 640/07 Kontrola usnení 641/07 Pronájem pozemku z majetku města 642/07 Žádost

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1094/ /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1094/ /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.12.2005 Usnesení č. 1094/05-1128/05 1094/05 Schválení programu 1095/05 Kontrola usnesení 1096/05 Nájem areálu nemovitostí základní školy

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.3.2006 Usnesení č. 174 /06-206 /06 174/06 Schválení programu 175/06 Kontrola usnesení 176/06 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhání pohledávek

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2005 Usnesení č. 1 /05-45 /05 1/05 Schválení programu 2/05 Kontrola usnesení 3/05 Ubytování v zařízení FOD Střecha 4/05 Rozpočtové změny

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 6.9.2012 Usnesení č. 119 /12-154 /12 119/12 Volba návrhové komise 120/12 Schválení programu 121/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.5.2006 Usnesení č. 408 /06-444 /06 408/06 Schválení programu 409/06 Kontrola usnesení 410/06 Pronájem bytu 411/06 Pronájem bytu 412/06

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 2.10.2017 Usnesení č. 644 /17-665 /17 644/17 Schválení programu 645/17 Kontrola usnesení 646/17 Informační systém městské policie výběr zhotovitele,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 24.9.2007 Usnení č. 868 /07 901 /07 868/07 Schválení programu 869/07 Kontrola usnení 870/07 Prodej bytových jednotek bydlícím nájemcům 871/07

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.10.2009 Usnesení č. 199 /09-224 /09 199/09 Volba návrhové komise 200/09 Schválení programu 201/09 Kontrola usnesení ZM 202/09

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 165 /14-197 /14 165/14 Schválení programu 166/14 Kontrola usnesení 167/14 Informace o investičních akcích 168/14 Záměr

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 22.1.2007 Usnení č. 42 /07 76 /07 42/07 Schválení programu 43/07 Prodej pozemků k výstavbě RD lokalita Kamenný vršek, Žatec 44/07 Kontrola

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.12.2012 Usnesení č. 187 /12-217 /12 187/12 Volba návrhové komise 188/12 Schválení programu 189/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.2.2007 Usnení č. 172 /07 193 /07 172/07 Schválení programu 173/07 Kontrola usnení 174/07 Žádost nájemců bytů v č.p. 1604 ul. Příkrá v Žatci

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 15.6.2006 Usnesení č. 110 /06-150 /06 110/06 Volba návrhové komise 111/06 Schválení programu 112/06 Vystoupení veřejnosti 113/06

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned 63-4/14 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: - Doplňuje se materiál k bodu č. 9 Čerpání rozpočtu za leden až březen 2014 - Doplňuje se materiál k bodu č. 11 Zápis z FV dne 14. 4. 2014 - Doplňuje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 19.11.2018 Usnesení č. 710 /18-735 /18 710/18 Schválení programu 711/18 Kontrola usnesení 712/18 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 29. května 2015 U S N E S E N Í ------------------------- ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 18.6.2009 Usnesení č. 121 /09-163 /09 121/09 Volba návrhové komise 122/09 Schválení programu 123/09 Kontrola usnesení ZM 124/09

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 Výpis z přijatých usnesení: Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok 2005 RM bere na vědomí rozbory hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 457 / /19

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 457 / /19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Rady města Žatce konané dne 17.6.2019 Usnesení č. 457 /19-491 /19 457/19 Schválení programu 458/19 Kontrola usnesení 459/19 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 6.3.2017 Usnesení č. 126 /17-163 /17 126/17 Schválení programu 127/17 Kontrola usnesení 128/17 Komise výstavby a regenerace MPR a MPZ 129/17

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 31.10.2013 Usnesení č. 110 /13-128 /13 110/13 Volba návrhové komise 111/13 Schválení programu 112/13 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více