DENDROCHRONOLOGICKÉ FÓRUM 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DENDROCHRONOLOGICKÉ FÓRUM 2012"

Transkript

1 DENDROCHRONOLOGICKÉ FÓRUM 2012 Sborník abstraktů Organizační výbor: Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně) Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně) Ing. Tomáš Kyncl (Dendrolab Brno) Pořadatel: Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 3, Brno,

2 OBSAH DENDROCHRONOLOGICKÉ LABORATOŘE... 3 Dendrolape - Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích... 3 Soukromá dendrochronologická laboratoř Praha (DendroLab Praha)... 4 Dendrochronologická laboratoř Botanického ústavu AV ČR Třeboň... 5 DendroLab Brno... 6 Dendrochronologická a anatomická laboratoř ústavu Nauky o dřevě, LDF, MENDELU v Brně... 7 Dendrochronologická laboratoř Fakulty lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze... 8 Dendrochronologický výzkum na Odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví... 9 Laboratoř dendrogeomorfologie Ostravské univerzity Laboratoř dendrochronologie Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK Dendroekologická laboratoř VÚLHM v.v.i ABSTRAKTY PŘEDNESENÝCH PŘÍSPĚVKŮ Odpověď dřevin na zvyšující se četnost a intenzitu tajfunů na Korejském poloostrově: důkaz z dubových letokruhů Tvar cév břízy bělokoré jako indikátor svahové disturbance Dendrochronologická rekonstrukce historie narušení horských smrčin Šumavy Růstové reakce dubů na klimatické podmínky ve vztahu k hydrologickému režimu přírodní rezervace Zbytka Poznámky k historii české dendrochronologie Anatomická identifikace použitého druhu dřeva výstavních exponátu skanzenu Živé muzeum Analýza radiálního růstu stromu na buněčné úrovni Prostorově-časová rekonstrukce svahových pohybů na aktivním sesuvném území s využitím metod dendrogeomorfologie (příkladová studie Mazák, Moravskoslezské Beskydy) Analýza rozdílů ve variabilitě plochy makrocév na příčném řezu kmenem dubu letního a dubu zimního ze stejných stanovišť Rozšíření dubové standardní chronologie pro ČR a její porovnání s evropskými dubovými chronologiemi

3 Výsledky dendrochronologického datování na západní Ukrajině Vliv klimatických proměnných na růst borovice lesní na Kokořínsku Změna citlivosti letokruhových chronologií smrku ztepilého podél výškového gradientu v pohořích Vysokých Sudet Age structure and disturbance dynamics of the relic virgin beech forest in Ukraine Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost PROGRAM SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

4 DENDROCHRONOLOGICKÉ LABORATOŘE Dendrolape - Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historie laboratoře Dendrochronologická laboratoř vznikla v rámci již založené Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) při Biologické fakultě Jihočeské university v roce Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie se zabývá širokým spektrem analýz v oblasti archeobotaniky, environmentální archeologie a paleoekologie (makrozbytková, xylotomická, palynologie, archeozoologie). Základní zaměření laboratoře Dendrochronologické pracoviště slouží zejména k výuce na přírodovědecké a filozofické fakultě Jihočeské univerzity a k samostatnému výzkumu studentů obvykle v rámci Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie. Primárním účelem je zajištění dendrochronologického datování dřevěných konstrukcí a objektů v rámci zpracovávaných projektů Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie. Dlouhodobě se pracoviště zabývá především problematikou datování objektů v jižních Čechách a sestavením regionálních chronologií pro jednotlivé podoblasti zejména v závislosti na nadmořské výšce, a také změnou používaných druhů dřevin pro konstrukce v minulosti. Laboratoř se také věnuje dendroklimatologickým analýzám růstových reakcí smrku na Šumavě a problematice lesních mokřadů. Vybavení laboratoře Laboratoř je vybavena měřícím přístrojem TimeTable rakouské výroby, který je propojen s počítačem pomocí odečítacího modulu ParSer v1.3. Pro měření a datování vzorků je využíván software PAST4. Členové laboratoře Alžběta Čejková, Ph.D. Mgr. Tomáš Kolář Bc. Eva Stehlíková Kontakt Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská České Budějovice 3

5 Soukromá dendrochronologická laboratoř Praha (DendroLab Praha) Historie laboratoře V provozu od roku 1998 po návratu majitele z Lesnické fakulty Univerzity Britské Kolumbie. Základní zaměření laboratoře Analýza letokruhů archeologických a historických dřev. Vybavení laboratoře Měřicí zařízení VELMEX s vlastním programovým vybavením pro přenos a formátování dat, program TSAP firmy RINNTECH, mikroskop WILD LEITZ CANADA, mikroskop BRESSER s kamerou, vrták na trámy firmy RINNTECH, přírůstové nebozezy SUUNTO Finnland, dílna na zpracování vzorků. Členové laboratoře Jaroslav Dobrý Kontakt Suchý vršek Praha 5 4

6 Dendrochronologická laboratoř Botanického ústavu AV ČR Třeboň Historie laboratoře Laboratoř vznikla v rámci oddělení funkční ekologie při BÚ Třeboň a zatím se tedy nejedná o samostatné pracoviště. Základní zaměření laboratoře Základní výzkum v oblasti ekologie dřevin, studium vlivu měnících se klimatických podmínek na růst, studium disturbancí, zjišťování historie managementu, projekty aplikovaného výzkumu. Vybavení laboratoře Laboratoř disponuje binolupou s měřícím stolkem Time/Table pro měření šířek letokruhů, velkým mikrotomem na seřezávání celých vývrtů, zařízením na úpravu vzorků pro densitometr Dendrocut a densitometrem QMS Data Analyzer and Scanner (Model QTRS- 01X) Členové laboratoře Jan Altman - Jiří Doležal - Vít Pejcha - Tomáš Plener - Eliška Janská Veronika Langová - Petr Mazůrek - Tereza Myšková - Kontakt BÚ AVČR, Dukelská 135, Třeboň, 5

7 DendroLab Brno Historie laboratoře Laboratoř v roce 2000 založil Josef Kyncl po svém odchodu z Botanického ústavu do důchodu. V roce 2005 se k laboratoři připojil Tomáš Kyncl. Základní zaměření laboratoře Laboratoř se zaměřuje na datování dřeva z historických objektů a v omezené míře také na dřevo z archeologických výzkumů z regionů Čech, Moravy, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Pro tyto oblasti také sestavuje datovací standardní chronologie (jedle, smrk, borovice, dub, modřín). Vybavení laboratoře Měřící zařízení Timetable s programem PAST4. Pro zpracování dat je používán program Arstan a programový balík DPL. Členové laboratoře Tomáš Kyncl, Josef Kyncl Kontakt DendroLab Brno Eliášova 37, Brno

8 Dendrochronologická a anatomická laboratoř ústavu Nauky o dřevě, LDF, MENDELU v Brně Historie laboratoře Dendrochronologická laboratoř Ústavu nauky o dřevě byla založena v dubnu roku 1999 Mgr. Jitkou Vrbovou-Dvorskou. Hlavním úkolem laboratoře je výchova nových studentů a vědecko výzkumná činnost. V současné době je volitelný předmět Dendrochronologie nabízen nejen studentům Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně, ale i studentům jiných fakult a vysokých škol v ČR. Základní zaměření laboratoře Laboratoř se vedle výuky zabývá zejména dendrochronologickým datováním archeologických dřev, historických konstrukcí a památek, tvorbou standardních chronologií a ekologickými aplikacemi dendrochronologie (dendroekologie a dendroklimatologie). Kromě českých standardních chronologií laboratoř využívá k datování také standardní chronologie okolních států (Německo, Rakousko, Francie, Slovinsko a Polsko). V laboratoři byla sestavena nejdelší standardní chronologie pro ČR. Jedná se o standardní dubovou chronologii, která byla pojmenována CZGES 2010 a pokrývá období od roku 4682 př. n. l. až do současnosti. Současně se laboratoř zabývá anatomickou identifikací archeologických vzorků dřev a xylogenezí. Vybavení laboratoře Dendrochronologická laboratoř je v současné době vybavena podle standardního evropského modelu pro odběr a zpracování veškerého dendrologického materiálu od recentních dřev, památek, historických objektů až po archeologická dřeva a subfosilní kmeny. K měření vzorků dřev jsou využívány dva speciální měřicí stoly TimeTable (TT /5 a TT /10), streolupy Nikon SMZ 660, Leica S6D a datovací programy PAST4 a WinDendro. Součástí vybavení dendrochronologické laboratoře je WSL-Core-Microtome, ruční světelná lupa Eschenbach, motorová pila, vrtačky se speciálními vrtáky pro odběr vzorků dřev, kotoučové a pásové brusky, el. hoblík, pásová pila a řada dalších zařízení. Softwarově je pracoviště kromě měřicího a datovacího programu vybaveno programy pro statistické zpracování dat a pro detrendování časových řad (ARSTAN, STATISTICA, DendroClim,...). Pro anatomické analýzy je k dispozici stávající anatomická laboratoř. Laboratoř disponuje světelnými mikroskopy na procházející (Leica DMLS) i dopadající (Leica DM 2500M) světlo. Dále je k dispozici mikrotom Leica SM2000, RM2235 a GSL1 pro výrobu mikroskopických řezů. Členové laboratoře Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík Doktorandi: Věra Filková, Jakub Hacura, Jana Hozová, Martin Hroš Kontakt Ústav nauky o dřevě Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně Zemědělská 3 Brno tel

9 Dendrochronologická laboratoř Fakulty lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze Historie laboratoře Laboratoř vznikla v roce 2007 v souvislosti s řešením projektů zaměřených na dynamiku lesa. Základní zaměření laboratoře Dendroekologie: struktura lesa, dynamika lesa, režim disturbancí, vitalita a produkce na úrovni stromu a porostu, reakce stromů na klimatické a antropogenní stresory. Vybrané projekty: 1. Historie disturbancí starých porostů horských smrčin na Šumavě 2. Vliv znečištění ovzduší na vitalitu smrku na Šumavě 3. Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích v Karpatech 4. Struktura a dynamika pralesovitých porostů horských smrčin v Jeseníkách 5. Struktura a dynamika pralesovitých jedlo-bukových porostů (Bosna-Herzegovina) 6. Vztah věku porostů a vegetace na Altaji (Rusko) Vybrané publikace: Čada, V., Svoboda, M., Janda, P., Dendrochronological reconstruction of the disturbance history and past development of mountain Norway spruce in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management in press, DOI: /j.foreco Svoboda, M., Janda, P., Nagel, T. a., Fraver, S., Rejzek, J., Bače, R., Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science 23, Svoboda, M., Fraver, S., Janda, P., Bače, R., Zenáhlíková, J., Natural development and regeneration of a Central European montane spruce forest. Forest Ecology and Management 260, Šantrůcková, H., Šantrůcek, J., Setlík, J., Svoboda, M., Kopáček, J., Carbon isotopes in tree rings of Norway spruce exposed to atmospheric pollution. Environmental science & technology 41, Vybavení laboratoře 2x posuvný stůl Lintab (Rinntech), 1x posuvný stůl TimeTable - TT85, 1 x mikroskop Olympus SZ 51, 2 x mikroskop Olympus SZ X7, 1 x Core-Microtome (WSL), 3 x binolupa, software: PAST4, TSAPWin, WinDENDRO Členové laboratoře Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojtěch Čada, Ing. Jan Rejzek, Ing. Martin Mikoláš, Ing. Volodymyr Trotsiuk, Ing. Radek Bače, Ph.D. Kontakt Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 16521, Tel: , web: home.czu.cz/svobodam/ 8

10 Dendrochronologický výzkum na Odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Historie laboratoře Dendrochronologická laboratoř OEL VÚKOZ byla založena v roce 2008 na adrese Lidická 25/27, Brno. Základní zaměření laboratoře Mezi klíčová řešená témata patří studium disturbanční historie přirozených temperátních lesů ve středoevropském regionu. Při tomto výzkumu poskytuje dendrochronologie cenný informační vektor k opakovaným celoplošným dendrometrickým datům na gradientu od nížinných lesů (např. NPR Cahnov v nadmořské výšce m) až po horské lesy s převahou Picea abies (např. část NPR Praděd v nadmořské výšce m, viz Propojení s dendrometrickými daty zpětně umožňuje validovat některé dosud arbitrární postupy dendrochronologického výzkumu. Ve výzkumu disturbanční historie přirozených lesů je unikátní dendroekologická rekonstrukce zbytku převážně borového porostu z přelomu posledního glaciálu a holocénu nalezeného pod vrstvou rašeliny ve středních Čechách (recentně řešené téma). Zde jsou dendrochronologická data propojována s paleobotanickými daty. Dendrochronologická data jsou dále propojována s půdními a radiometrickými daty ( 14 C, 210 Pb, 137 Cs, 226 Ra), kde slouží k řešení interakcí mezi stromy a půdou, zejména k datování disturbancí půd a ke studiu pedogeneze a variability půd v přirozených lesích. Dílčí studie využívající dendrochronologická data byly řešeny v České republice, Rumunsku, Bělorusku, Ukrajině a v USA. Vybavení laboratoře Laboratoř je vybavena měřicím přístrojem TimeTable rakouské výroby a příslušenstvím. Pro měření a datování vzorků je využíván zejména software PAST 4.2 (www.sciem.com) a COFECHA (Holmes 1983). Laboratoř je plně vybavena pro odběr a zpracování nejen recentních vzorků (vývrty, kuláče), ale i (sub)fosilní kmenů. Členové laboratoře Pavel Šamonil, Petra Doleželová, Ivana Vašíčková Kontakt Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lidická 25/27 Brno tel web: 9

11 Laboratoř dendrogeomorfologie Ostravské univerzity Historie laboratoře Dendrogeomorfologická laboratoř Katedry fyzické geografie a geoekologie (KFGG) Ostravské univerzity byla založena v roce Zakladateli byli dr. Karel Šilhán a doc. Jan Hradecký. Od svého založení je vedoucím K. Šilhán, který je zároveň i jediným dlouhodobě stálým členem laboratoře. Ostatními členy jsou studenti (Bc., Mgr. i Dr.), kteří zde vypracovávají své závěrečné práce. Školení studentů a podpora jejich výzkumu v rámci realizace jejich závěrečných prací je jedním z důvodů založení laboratoře. Hlavní aktivitou laboratoře je metodická podpora probíhajícího výzkumu svahových deformací na KFGG. Laboratoř zajišťuje i realizaci stáží zahraničních studentů (Slovensko, Polsko). Základní zaměření laboratoře Vědecky je laboratoř zaměřena na analýzu zejména rychlých geomorfologických procesů (skalní řícení, blokobahenní proudy, sesuvy, povodně). V rámci výzkumu jsou realizovány rekonstrukce frekvence a prostorového rozsahu vybraných přírodních hazardů. Náplní činnosti laboratoře je i vývoj terénních, laboratorních a interpretačních dendrogeomorfologických metod. Výsledky výzkumu jsou publikovány především v zahraničních impaktovaných periodicích. Vybavení laboratoře Laboratoř je vybavena základními nástroji pro odběr vzorků v terénu (sada Presslerových přírůstových nebozezů, pily) a jejich laboratorní přípravu (vybrační bruska, elektrický hoblík, odsávání). Laboratoř využívá měřící stůl Timetable VIAS s programem PAST4 a další základní programy Arstan a Cofecha. Členové laboratoře RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. Kontakt Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Chittussiho 10, Ostrava,

12 Laboratoř dendrochronologie Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK Historie laboratoře Počátky laboratoře sahají do roku 2007, kdy byl zakoupen měřící stůl a započaly práce na dendrochronologickém datování povodňových událostí a na studiu porostní dynamiky smrku na horní hranici lesa. Základní zaměření laboratoře - Datování disturbancí pomocí makroskopických i mikroskopických indikátorů: laviny, sesuvy, povodně, překládání koryt vodních toků; - Dendroklimatologie smrku a borovice; - Analýza růstu dřevin v teplotně limitovaných podmínkách na horní hranici lesa (porostní dynamika, dendroklimatologie, xylogeneze). Vybavení laboratoře -Základní měření šířek letokruhů: 2 posuvné měřící stoly TimeTable + sw PAST; sw WinDendro Density se scannerem. - Běžný sw na detrendování a další statistické operace (DPL, DendroClim ) - Příprava mikroskopických vzorků a příprava povrchů vývrtů: Sáňkové mikrotomy Meopta, Mikrotom WSL 1, WSL Core microtome; Brusírna. - Analýza mikroskopických vzorků: 2 Mikroskopy s kamerou, sw WinCell Pro; vybavená chemická laboratoř. Členové laboratoře Václav Treml (odborný asistent) Tereza Ponocná, Hana Kuželová (doktorandi) Tadeáš Gregor, Jakub Kašpar, Eliška Lehečková, Jan Tumajer, Alina Yakubovskaya, Šárka Zákravská (studenti) Kontakt Václav Treml, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2; tel.:

13 Dendroekologická laboratoř VÚLHM v.v.i. Historie laboratoře Počátek laboratoře lze datovat do roku Tehdejší vedoucí Ústavu pro dendrologii a nauku o lesním stanovišti na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze prof. Ing. Dr. Pravdomil Svoboda DrSc.inicioval prázdninovou vědeckou expedici své katedry. Cílem bylo studium struktury a vývoje přirozeného lesního horského porostu v Gaděrské dolině ve Velké Fatře na Slovensku. Na založené trvalé zkusné ploše vedle podrobné dokumentace stromového a bylinného patra a sledování dynamiky prostředí byla použita i metodika odběru vývrtů pro určení stáří a přírůstu jednotlivých stromů. Dendrochronologickou část výzkumu dostal za úkol Bohuslav Vinš, v té době student VŠZLI. B. Vinš na podzim téhož roku po ukončení studia nastoupil v tehdejším Výzkumném ústavu lesního hospodářství (VÚLH) ve Zbraslavi-Strnadech na vědeckou aspiranturu. Z podnětu svého školitele prof. Svobody se věnoval aplikaci letokruhových analýz a dedrochronologických metod datování při produkčně ekologickém výzkumu lesních ekosystémů (především při letokruhové analýze vzorků vědecké expedice). Existenci laboratoře v počátcích významně podpořil prof. Květoň Čermák, tehdejší ředitel VÚLH, umožněním dovozu Eklundova přístroje na měření šířek letokruhů. Tím byl odstartován intenzivní vývoj přístrojové techniky letokruhových analýz včetně metodických postupů verifikace poruch v tvorbě letokruhů a rozvoje možností výpočetní techniky při jejich využívání. V laboratoři byl mimo jiné vyvinut a postupně zdokonalován vynášecí adaptér k Eklundovu měřícímu stroji, který významně zefektivnil proces měření. Laboratoř byla od začátku zaměřena především na studium vlivu vnějšího prostředí na růstové procesy lesních dřevin, ať se jednalo o klimatické faktory, průmyslové imise, hnojení, meliorační zásahy či poškození biotickými škůdci (např. žír bekyně mnišky). S postupem doby se realizovala široká oborová i mezinárodní spolupráce. Byl to B. Vinš, který v roce 1967 jako první definoval pojem dendroekologie jako specifický obor klasické dendrochronologie a dendroklimatologie. Mezi stěžejní práce patří prokázání negativního vlivu průmyslových imisí na růst lesních dřevin - tzv. kouřových škod včetně kvantifikace přírůstových ztrát pro účely vyplácení náhrad a dále rozsáhlé studie věnované proměnlivosti růstu základních hospodářských dřevin (smrku, jedle, borovice) i introdukovaných dřevin (douglaska, jedle obrovská apod.) na území ČR. Základní zaměření laboratoře Současná laboratoř svým zaměřením na dendroekologii navazuje na předchozí období. V centru pozornosti stojí růstová reakce hlavních lesních dřevin na měnící se ekologické podmínky (klimatické změny, zvyšování depozic dusíku, působení přízemního ozonu, výskyt nových biotických škůdců). Samostatnou skupinu tvoří projekty Grantové služby LČR zaměřené na aktuální problematiku žloutnutí a odumírání smrkových porostů, kde jsou změny ve vývoji přírůstů studovány jako indikátor míry stresu. Přehled projektů řešených v posledních 10 letech: Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC 1723) Vliv žíru ploskohřbetky modřínové Cephalcia lariciphila na radiální tloušťkový přírůst modřínu (Larix decidua MILL.) (MZe ) Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K) (Grantová služba LČR) Vliv melioračního vápnění na přírůst smrku (MZE ) 12

14 Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (NPV 1G57045) Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov (Grantová služba LČR) Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice (Grantová služba LČR) Růst osiky na stanovišti s přirozeně zvýšenými koncentracemi CO2 z lokality Milhostov u Chebu Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (NAZV QJ ) Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (LD 13007, součást COST akce FP1106 STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS) Vybavení laboratoře Přírůstové nebozezy: pro měkké dřevo ø 5 mm (délky 30 cm, 40 cm), pro tvrdé dřevo ø 4 mm (délky 25 cm, 40 cm, 60 cm) Měřící stoly: TimeTable TT 59-M, Kutschenreiter Software: VIASDAQ, PAST 4, OSM3, DAS, COFECHA, ARSTAN + další programy DPL, PRECON, Statistica Členové laboratoře Ing. Monika Vejpustková, Ph.D. Bc. Tomáš Čihák Kontakt Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. Strnady Jíloviště doručovací adresa: Strnady Praha 5 Zbraslav ,

15 ABSTRAKTY PŘEDNESENÝCH PŘÍSPĚVKŮ Odpověď dřevin na zvyšující se četnost a intenzitu tajfunů na Korejském poloostrově: důkaz z dubových letokruhů Jan Altman 1,2, Jiří Doležal 1,2, Tomáš Černý 2 & Jong-Suk Song 3 1 Katedra Botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Na zlaté Stoce 1, České Budějovice Botanický ústav AVČR, Zámek 1, Průhonice Department of Biological Science, College of Natural Sciences, Andong National University, 3 Andong, Gyeongbuk , South Korea Celosvětově pozorovaný trend měnící se intenzity tropických cyklónů za posledních několik desetiletí zdůrazňuje potřebu lepšího pochopení událostí, jako jsou disturbance v přirozených a osídlených oblastech. Intenzita tajfunů se na Korejském poloostrově zvýšila za posledních 100 let, jak bylo zjištěno z naměřených dat od roku V této studii bylo zjišťováno, jak nárůst v určitých charakteristikách počasí (max. hodinové a denní srážky a max. rychlost větru) během tajfunu, ovlivňuje starý porost dubu. Quercus mongolica je dominantní druh korejských hor, na kterém byly sledovány fáze uvolnění podél gradientu zeměpisné šířky (33-38⁰N). Na vzorku 220 individuí ze třech lokalit byl pozorován pokles v množství a intenzitě tajfunů. Fáze uvolnění indikují disturbanci v okolí jedince, kterému se díky zlepšeným světelným podmínkám začne lépe dařit. Trend fáze uvolnění odpovídá časoprostorovému gradientu maximální rychlosti větru a srážek. Byla zjištěna vysoce pozitivní korelace mezi maximálními hodnotami charakteristik tajfunu a proporcí stromů vykazujících fázi uvolnění. Větší proporce ovlivněných stromů byla zjištěna ve střední a jižní části Korejského poloostrova, kde jsou tajfuny nejintenzivnější. To dokazuje, že přítomné fáze uvolnění jsou spjaty s výskytem tajfunů, které mají zároveň rozdílný vliv na lesy. Na základě letokruhových řad z let byla sledována měnící se proporce stromů vykazujících fáze volnění. V období nebyl nalezen žádný trend, zatímco počet a intenzita lesních disturbancí rapidně vzrostl v letech Naše výsledky ukazují, že pokud četnost a intenzita tajfunů dále poroste, jak předpokládají některé klimatické modely, zvýší se počet lesních disturbancí, což ovlivní ekosystémové procesy. Poděkování Děkujeme Petru Petříkovi za nápadité a konstruktivní poznámky, Tomáši Plenerovi a Vítu Pejchovi za změření části vývrtů a Martinovi Kopeckému za pomoc s přípravou některých obrazových podkladů. Výzkum byl financován grantem č. M AVČR, výzkumnými granty 206/05/0119 a P504/12/1952 GAČR. 14

16 Tvar cév břízy bělokoré jako indikátor svahové disturbance Jan Burda 1,2, Jan Tumajer 1 1 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, Praha 2, 2 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Útvar geotechniky a hydrogeologie, Budovatelů 2830, Most Za účelem ověření vhodnosti břízy bělokoré pro dendrogeomorfologickou analýzu svahových pohybů bylo z prostoru lesního porostu poblíž Jezeří, poničeného sesuvem z ledna 2011, připraveno 67 trvalých preparátů xylému z 24 vytipovaných stromů (15 disturbovaných a 9 referenčních). Pomocí softwaru WinCell Pro 2011a byly na mikrosnímcích anatomické struktury naměřeny šířky (LW) a délky (LL) lumenů dohromady 8236 trachejí v letokruzích vytvořených v letech 2009, 2010 a Typický tvar buňky v daném letokruhu byl popsán pomocí směrnice regresní přímky udávající závislost mezi LW a LL a následně byla vypočtena meziroční procentuální změna této směrnice v daném vzorku (ACI). Průměrné hodnoty ACI se v případě disturbovaných stromů rok před sesuvem (tj. mezi lety 2009 a 2010) a referenčních jedinců pohybují pod hodnotou 23 %, což lze považovat za hranici vymezující změny způsobené jinými než vysoce energetickými gravitačními procesy. U disturbovaných jedinců mezi lety 2010 a 2011 dosahuje ACI ve směrech A, B, C a D průměrných hodnot 21,1 %, 43,7 %, 21,7 % a 26,2 %. V případě trachejí na straně B (proti svahu, tedy místo působení tahu a tvorby tenzního dřeva) se hodnoty směrnice regresní přímky statisticky významně liší mezi lety 2010 a 2011 (doloženo Wilcoxonovým a znaménkovým testem obě p-hodnoty < 0,001) a změna směrnice je v tomto směru u disturbovaných stromů odlišná od hodnot v ostatních orientacích vzorkování (ANOVA p- hodnota = 0,0459). Nejvyšší hodnoty ACI 2010/11 byly obecně zaznamenány u jedinců s nejzávažnějším typem vnější deformace (např. zasypání báze kmene, exponované kořeny). Závěry této předběžné studie dokládají, že naklonění a další externí deformace kmene břízy bělokoré nacházejí odezvu v tvarových parametrech jejích cév. Nabízí se tak možnost využití trachejí jako indikátoru svahových disturbancí v dalších oblastech antropogenního reliéfu Mostecka i celé ČR; stejně tak však také vyvstávají další výzkumné otázky týkající se metody hlavně pokud se jedná o příčiny nízkého (zhruba do 20 %) ACI zjištěného u referenčních jedinců a v letech bez svahové aktivity. Poděkování GAUK SVV MSM

17 Dendrochronologická rekonstrukce historie narušení horských smrčin Šumavy Vojtěch Čada Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol; Informace o historických souvislostech současného stavu lesa jsou potřebné pro správná rozhodnutí v oblasti managementu lesů. Disturbance (narušení) hrají hlavní úlohu při formování druhového složení a struktury lesa. Bohužel není mnoho známo o roli narušení ve středoevropských lesích. Cílem této práce je popsat vznik a vývoj porostů v souvislosti s minulými narušeními v oblasti horských smrčin Šumavy. Předmětem zájmu byl vznik starých lesů v této oblasti. Metodou byla analýza věkové struktury populace smrku, a také letokruhová analýza. Na základě toho, jak strom rostl, lze odhalit minulá narušení a popsat vznik porostu. Na přírůstových sériích byly hledány události A) uvolnění a B) rychlého počátečního přírůstu. Uvolnění je definováno jako náhlé, setrvalé a výrazné zvýšení přírůstu. Tím strom reaguje na odstranění konkurenta narušením. Druhá možnost je, že strom začal růst až po narušení v otevřených podmínkách. V takovém případě je rychlost růstu od počátku vysoká a následný trend je rovný, parabolický nebo klesající (bez výskytu uvolnění). Pokud jsou takové události synchronizovány v čase mezi více stromy, poukazuje to na výskyt důležitého narušení v té době. Porosty v různých oblastech horských smrčin Šumavy vznikaly po silných narušeních. Tato narušení byla synchronizována mezi různými oblastmi a vysvětlena historickou evidencí o výskytu vichřic, či gradací lýkožrouta smrkového. To vede k domněnce, že tyto porosty vznikaly po přírodních disturbancích. Lze jmenovat vichřici z roku 1778, 1821/1822, více vichřic z dekády 1860 a následnou gradaci lýkožrouta. Hůře lze na základě našich dat hodnotit rozsah minulých narušení. Ze starých lesnických map z druhé poloviny devatenáctého století však vyplývá, že byly narušovány plochy v řádu desítek hektarů. Poděkování Práce byla podpořena projektem Grantové agentury ČR (projekt č. P504/10/0843, Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích ) a projektem Celouniverzitní grantové agentury ČZU v Praze (projekt č , Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima ). 16

18 Růstové reakce dubů na klimatické podmínky ve vztahu k hydrologickému režimu přírodní rezervace Zbytka Alžběta Čejková Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, České Budějovice Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové, Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí zaujímá cenný komplex slatinných společenstev, moliniových luk a lužních lesů. Jedná se o důležité zdrojové území artéské vody, z které je kvalitní pitnou vodou zásobován Hradec Králové a okolí. Vodárenské využití oblasti začalo již v 60. letech 20. století s intenzivními odběry od roku Čerpání vody společně s dalšími změnami v užívání krajiny vedly k značným dopadům na místní ekosystémy, které vyústily v pokles hladiny spodní vody, změny složení vegetace zejména úbytek slatinných společenstev. V lužních lesích byly z dubů odebrány dendrochronologické vzorky pro zjištění dopadu uvedených změn a především fluktuace spodní hladiny vody na růst stromů. Letokruhové křivky dubu ukazují rozdílné růstové trendy před a po začátku vodárenského využití. Zřejmý je zejména zvýšený tloušťkový přírůst v období , kdy docházelo k největším odběrům artéské vody. Také výskyt extrémně nízkých přírůstů v jednotlivých letech se liší nápadně mezi těmito dvěma časovými úseky. Charakteristický je zejména výskyt extremně nízkých přírůstů pro období před začátkem čerpání, kterých bylo šest (1948, 1952, 1956, 1959, 1967, 1974) oproti dvěma (1996, 2005) v následujícím období. Avšak tyto se projevily až v období útlumu čerpání spodní vody, kdy byl stanoven minimální institut hladiny spodní vody v kontrolním vrtu Lt5 na m n. m. Kolísání hladiny spodní vody způsobené čerpáním ovlivňuje zásadně přírůst dubů v přírodní rezervaci Zbytka společně s vysokými teplotami během jara a léta. Duby vykazují nižší přírůst s nízkými teplotami během jarních a letních měsíců v kombinaci s průměrnou hladinou spodní vody. Tento nepřímý vztah opětovně potvrzuje klíčovou roli vodního režimu v lesních mokřadech. Dendrochronologická data by tedy v těchto případech mohla být použita pro rekonstrukci kolísání hladiny spodní vody a pro predikci změn chování a funkce lesních ekosystémů v případě různých scénářů vývoje podmínek prostředí. Výzkum je publikován: Čejková A. et Poláková S., Growth responses of sessile oak to climate and hydrological regime in the Zbytka Nature Reserve, Czech Republic. Geochronometria 39 (4): Poděkování Výzkum byl podpořen grantem MSM Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 17

19 Poznámky k historii české dendrochronologie Jaroslav Dobrý DendroLab Praha, Suchý vršek 2135, Praha 5, V úvodu jsem se stručně zmínil o zakladateli naší lesnické dendrochronologie, Bohuslavu Vinšovi, který se stal osobností evropského formátu. Prokázané poškozování lesů průmyslovými imisemi bylo tak závažné, že minulý režim utlumil činnost jeho laboratoře. Na Vinšovy chronologie hospodářských dřevin pak navázali čeští dendrochronologové rozsáhlým datováním archeologických a historických dřev. Příspěvek jsem zaměřil na seznámení mladších kolegů s technickými obtížemi dendrochronologického výzkumu v osmdesátých letech minulého století na příkladu budování laboratoře v Botanickém ústavu v Průhonicích, která vznikla především z iniciativy Josefa Kyncla. Informace zahrnula spolupráci se zahraničními partnery a účast na projektech lesnického ekologického výzkumu Univerzity Britské Kolumbie. Část prezentace jsem věnoval ukázkám denzitometrie letokruhů a problematice kombinování klasického datování s datováním pomocí C14. Co se týče českomoravského dendrochronologického výzkumu, naší jasnou hvězdou byla Jitka Dvorská, která vytvořila základy dubové chronologie a založila mikulčickou a později brněnskou laboratoř. Pokládám za svou čest, že jsem se mohl podílet na jejím datování archeologických dřev z Pražského hradu a Malé Strany. Velký rozvoj české dendrochronologie v posledních dvou desetiletích je dostatečně zdokumentován na skvělých webových stránkách, které obsahují obsáhlé informace o historii i současném stavu českého výzkumu v tomto oboru. Rád bych touto cestou vyjádřil obdiv svým kolegům, kteří se s velkým úsilím věnují rozvoji a propagaci dendrochronologie na našich univerzitách. Pracné vytváření datovacích chronologií se postupně úročí při spolupráci s navazujícími obory a ve vynikajících odborných publikacích. Naší mladé generaci dendrochronologů přeji mnoho úspěchů. 18

20 Anatomická identifikace použitého druhu dřeva výstavních exponátu skanzenu Živé muzeum Věra Filková Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě, Zemědělská 3, Brno, Etnografický region Malá Haná se nachází severně od města Boskovice, na pomezí dvou přírodních lesních oblastí PLO Drahanská vrchovina a PLO Českomoravské mezihoří. V tomto regionu se připravuje nový skanzen Živé muzeum, který v současnosti sbírá a eviduje předměty z okolí a hledá možné umístění sbírek. Ve skanzenu bylo v průběhu roku 2012 pomocí nožů a řezbářských dlátek odebráno 300 vzorků. Některé z nich byly identifikovány na místě na základě makroskopických znaků, další byly převezeny do laboratoře, kde byly vyrobeny dočasné vzorky pro mikroskopickou analýzu pomocí žiletky a vody. Prozatím jsme se soustředili na předměty každodenního užití a řemeslnické nástroje. Kromě obecného srovnání použitých druhů dřev s přirozenou skladbou lesa ve dvou příslušných PLO si všímáme opakovaně se objevujících předmětů (např. síta, kolovraty, přeslice, plužní kolečka). Celkem bylo prozatím identifikováno 200 vzorků. Bylo zjištěno 18 různých druhů dřev. Opakovaně se objevujícími typy předmětů byly kolovrátky, přeslice, plužní kolečka, klanice a síta. Zatímco některé z nich byly vyrobeny z mnoha různých druhů (kolovraty, přeslice, plužní kolečka), jiné se vyráběly z téměř výhradně z jednoho, a to stále stejného druhu (síta ze smrku nebo výjimečně jedle, zadní klanice vozů z břízy, přední klanice z buku). Výsledky anatomické identifikace použitých dřev odpovídají přirozené skladbě lesa v regionu s některými výjimkami (smrk, hrušeň, švestka, bez černý, akát). Smrk je častým jevem u předmětů, které byly vyrobeny později (od 2. pol. 18. století) a taktéž u opravovaných předmětů. Hrušeň byla použita tam, kde byla potřeba tvrdost hoblík a struhadla tedy tam, kde bychom dnes očekávali např. habr. Švestka byla snad použita pro svůj vzhled. Druhová pestrost použitých dřev je obrovská, mnohem větší než bychom mohli čekat u předmětů vyráběných dnes. Jak uvádí Průša (1990), až do konce 18. století žádná dřevina v lese nebyla nežádoucí a každá se uplatňovala podle svých vlastností. Myšlenky o úpravě skladby lesů vznikly teprve později a v konečném důsledku vedly ke zploštění druhové rozmanitosti jak našich lesů, tak dřev používaných pro výrobky pro každodenní a řemeslné použití. Poděkování Studie je podpořena projektem IGA č. 24/2012 Historické využití dřeva - sběr dat. 19

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i.

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strnady 2015 1 Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

Kostelecké inspirování 2008

Kostelecké inspirování 2008 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2008 2. ročník konference 28.-29. listopadu 2008 Sborník abstraktů Harabiš Filip & Suvorov Petr (Eds.) Pořadatel konference:

Více

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE)

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) Karel Šilhán* * Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie

Více

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Jindřich Duras Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2008 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zprávu zpracovali: Jana Beranová, Petr Vopěnka a Veronika Lukášová s přispěním ostatních kolegů

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 11/08 Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte 2 3 LESU ZDAR listopad 2008 obsah / editorial

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Meteorologie a klimatologie

Meteorologie a klimatologie Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil

Více

Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté. T. G. Masaryk, 1919 24. 7. 1919 Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská

Více

Výroční zpráva 2011 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2011 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2011 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Úvodní slovo V roce 2011 jsme se snažili pro IFER najít nové směry rozvoje, a to především v oblasti provozně

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc.

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc. VNÁŠENÍ LISTNATÉ PŘÍMĚSI A JEDLE DO JEHLIČNATÝCH POROSTŮ JIZERSKÝCH HOR lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar,

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p.

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p. 1 3 Buk lesní1 Výroční zpráva 2013 Lesy České republiky, s.p. 1 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 3 Profil státního podniku 4 Organizační uspořádání 8 Personální obsazení a orgány státního podniku

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 51 ČÍSLO 3/2006

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 51 ČÍSLO 3/2006 ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 51 ČÍSLO 3/2006 Vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, ISSN 0322-9688 Vedoucí redaktorka: Ing. J. Danysová.

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. Recenzované metodiky VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI,

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 Organizace státních lesů v EU Výsledky lesních správ Hazard ruské rulety Velikáni českých lesů Stará láska nerezaví Jilm nejohroženější dřevina 2 3 LESU ZDAR

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více