MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, ČR, b) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra Slévárenství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, c) POLITECHNIKA ŚLASKA, Wydzial Inźynieii Materialowej, Metalurgii, i Transportu, Katedra nauki o materialach, ul.krasińskiego 8, Katowice, Polsko, d) ČKD Motory a.s.- Metalurgie, Hradec Králové, ČR, Abstrakt Hořčík a hořčíkové slitiny nacházejí stále větší praktické využití zejména v leteckém a automobilovém průmyslu a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/m 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Tento rozvoj se v poslední době pozoruje i v České Republice a studiem hořčíkových slitin se zabývá stále větší počet pracovišť, včetně zájmů mnohých podniků. Předložená práce podává přehled možností využití odlitků z hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu. V experimentální části práce jsou pak ověřeny strukturní a mechanické charakteristiky odlitků ze slitiny AZ ÚVOD V současné době lze pozorovat rostoucí zájem o inovací technologií hořčíkových slitin v mnoha průmyslových odvětvích. Důsledkem tohoto trendu je vědeckotechnický rozvoj v této oblasti a výsledky studia struktury, vlastností a aplikace hořčíkových slitin jsou stále více publikovány a prezentovány na mnoha úrovních [1-6]. Jednou z mnoha oblastí využití hořčíkových slitin je automobilový a letecký průmysl a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/cm 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Hořčíkové slitiny mají vysoký poměr napětí / hmotnost (Rm / hustota) srovnatelný s ostatními konstrukčními kovy. Magnesium má relativně dobrou elektrickou vodivost (38,6 % IACS) a tepelnou vodivost (154,5 W/m.K). Rovněž vysoké jsou jeho charakteristiky útlumu, takže je schopen absorbovat elastické vibrace. 1.1 Rozdělení hořčíkových slitin Obvykle slitiny na bázi hořčíku běžně komerčně využívané dělíme podle užití těchto hlavních legujících prvků: manganu, hliník, zinek, zirkonium a prvky vzácných zemin. Toto dělení je následující: hořčík mangan hořčík hliník mangan hořčík hliník zinek mangan hořčík zirkonium 1

2 hořčík zinek zirkonium hořčík prvky vzácných zemin zirkonium hořčík stříbro prvky vzácných zemin zirkonium hořčík yttrium prvky vzácných zemin- zirkonium V poslední době v řadě hořčíkových slitin se objevuje thorium. Jeho užití můžeme sledovat v následujících typech slitin: hořčík thorium zirkonium hořčík thorium zinek zirkonium hořčík stříbro thorium- prvky vzácných zemin zirkonium Problém užití thoria je v některých zemích omezen z důvodů, že thorium patří k radioaktivním prvkům. K označování hořčíkových slitin není zaveden speciální mezinárodní systém, ale existuje trend označování těchto slitin na základě dělení podle amerického systému ASTM. Často se k rozdělování hořčíkových slitin využívá kritérií obsahu hliníku jako hlavního legujícího prvku na slitiny s hliníkem a slitiny bez hliníku nebo podobně pro hlavní legující prvek zirkonium na slitiny bez zirkonia a slitiny se zirkoniem. V současné době se vyvíjejí další skupiny hořčíkových slitin, případně kompozitních materiálu s hořčíkem [1-3]. V souvislosti s konečnou formou užití hořčíkových slitin se tyto dělí na: slévarenské slitiny (casting) slitiny pro tváření (wrought) prášková metalurgie 1.2 Výroba a využití hořčíkových slitin pro automobilový průmysl Jak už bylo řečeno výše, hořčíkové slitiny jsou velmi atraktivní ve využití v automobilovém průmyslu z důvodů redukce váhy vozidla, která má přímý dopad na snižování spotřeby paliva a nepřímo na ochranu životního prostředí. Strategie rozvoje hořčíkových slitin se stává rozhodující ve výrobním procesu většiny významných automobilových firem [2]. Pro široké spektrum komponent pro automobily jsou v převážné míře využívány slévárenské slitiny hořčíku v mnoha výrobních modifikacích, i když se rozvíjejí trendy užití slitin tvářených. Nejpoužívanější slitiny pro slévárenské účely jsou slitiny typu Mg-Al-(Zn,Mn), které současně tvoří nejstarší skupinu slitin hořčíku. Její výhodou jsou optimální vlastnosti při poměrně nízkých výrobních nákladech. V poslední době se k výrobě využívá přídavku zirkonia, který má za následek zjemnění zrna a tím dosažení zejména lepších mechanických vlastností, ovšem na úkor vyšší technologické náročnosti výroby a vyšší ceny slitiny. Hořčíkové slitiny jsou využívány v částech motoru a převodové skříni, pro výrobu kol, na šasi i v interiéru. Na příklad koncern Ford předpokládá snížení hmotnosti automobilů Mondeo a Contour o 30%, čímž zredukuje úsporu paliva cca o 50%. Podobný trend je možno sledovat u firem japonských a dalších. Dá se předpokládat, že obdobná situace v nejbližším období se bude vyvíjet i v automobilovém průmyslu v České Republice. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že v tomto příspěvku bude pozornost zaměřena na slitiny slévárenské [5,6]. 2

3 2. SLÉVÁRENSKÉ SLITINY HOŘČÍKU Je patrné, že výroba odlitků z hořčíkových slitin je v technicky vyspělých státech zvládnuta. I když výroba odlitků z těchto slitin s sebou nese určité metalurgické problémy při jejich tavení a technologické zvláštnosti při odlévání odlitků, je třeba uvážit především jejich pozitivní vlastnosti: středně vysoké teploty přehřátí a odlévání mezi 700 až 780 C, velmi nízká měrná hmotnost slitin až 1850 kg/ m 3,možnosti odplyňování a ovlivňování primární licí struktury, velmi dobrá obrobitelnost při mechanickém obrábění, možnost zvýšení hodnot mechanických vlastností tepelným zpracováním. Nižší korozivzdornost ve srovnání se slitinami hliníku se dnes řeší zvýšenou čistotou výchozích materiálů pro tvorbu slitin. Jedním z rozhodujících faktorů dalšího rozšiřování výroby odlitků ze slitin hořčíku je bezesporu cena vstupních surovin, výška výrobních nákladů a s tím související cena odlitků. Tato cena musí být bezesporu vyvážena pozitivním přínosem v případě použití právě slitin hořčíku. Rozhodují také cenové relace mezi odlitky ze slitin hliníku a hořčíku v jednotlivých státech. Ve světě i v České republice je dlouhodobě zavedena a normována slitina s označením AZ91, která může být označena symbolem MgAl9Zn1Mn a která je nazývána Elektron. V současné době platí pro tuto slitinu ČSN z roku Norma uvádí chemické složení slitiny takto. 7,5 9,0 hm. % hliníku, 0,2 0,8 hm. % zinku, 0,15 0,5 hm. % manganu a zbytek tvoří hořčík, doprovodné prvky se připouštějí maximálně do výše 0,25 hm % křemíku, 0,10 hm. % mědi, 0,08 hm. % železa, 0,01 hm. % niklu, 0,01 hm. % berylia, 0,003 hm. % zirkonia, 0,002 hm. % titanu, celkem doprovodných prvků 0,40 hm. %. V našich podmínkách se odlévají odlitky převážně do pískových forem, ČSN však zahrnuje údaje i pro odlévání do kovových forem a také pro odlitky lité pod tlakem. 2.1 Metalurgie slitin hořčíku Česká republika nevyrábí ani čistý hořčík, ani slitiny hořčíku, a proto je nutno vsázkové materiály nakupovat v zahraničí. Je možno objednávat přímo housky slitiny podle platné ČSN nebo nakupovat jednotlivé potřebné předslitiny Hořčíková slitina AZ91HP jde o vysoce čistou slitinu s nízkým obsahem železa pro odlitky automobilových kol- se na počátku roku 2001 nakupuje za cca 100,-Kč/kg, slitina A63- hořčíková slitina pro odlitky anod ( do bojlerů, do země) za 97,-Kč, čistý hořčík Mg (99,9 hm. % ) za cca 80,-Kč a slitina AlZn6Mn3 za cenu cca 88,-Kč. Je tedy patrné, že ceny jsou vyšší než u slitin hliníku a jsou obdobné jako u slitin mědi. Čistý hořčík má Pilling-Bedworthův poměr menší než jedna, slitiny hořčíku nejsou schopny vytvořit dostatečně souvislou ochrannou vrstvu oxidů, a proto je nutno taveninu chránit krycím tavivem nebo jiným vhodným způsobem. Velmi dobré zkušenosti jsou s tavením slitin v elektrických indukčních kelímkových pecích nízkofrekvenční bez jádra v ocelových kelímcích.) 2.2 Technologie výroby odlitků ze slitin hořčíku Klasická výroba odlitků do pískových netrvalých forem je poněkud odlišná od výroby odlitků z jiných slitin. Je nutno připomenout klasické přidávání síry a kyseliny borité nebo jiných látek do formovací směsi, odlišné řešení vtokových soustav pomocí tzv. lištových vertikálních licích kanálků o rozměrech 35 x 7 mm, zásadní používání podtlakových vtokových soustav s poměry průřezů lištový vtok : lichoběžníkový odstruskovač: zářezy = 1:2:3 nebo 1:2:4. Vtokové zářezy se navrhují ploché, tj. se šířkou v půdorysném pohledu do 60 mm s výškou do 6 mm. Je logické, že se doporučuje použití keramických, kovových cedítek a v optimálním případě keramických filtrů. Technologie výroby odlitků do písku je také charakteristická rozsáhlým použitím vnějších chladítek i poměrně dokonalým nálitkováním. Nálitky jsou obvykle vyšší, štíhlejší proto, že hustota roztavených slitin je velmi nízká, takže metalostatický tlak při dosazování slitiny při tuhnutí je rovněž malý. Větší 3

4 výška zajišťuje vyšší metalostatický tlak a tím přispívá k dosažení co nejvyšší měrné hmotnosti slitiny. Jedním z charakteristických znaků technologie výroby odlitků ze slitiny AZ91 a jejich modifikací je nízké využití tekutého kovu v odlitku, které se pochybuje okolo 50 %, ale může být i nižší. Operace, které souvisí s čištěním odlitků, jsou velmi podobné jako u slitin hliníku, při práci je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Odlitky ze slitin hořčíku se tepelně zpracovávají, slévárna musí být vybavena příslušnými pecemi pro tepelné zpracování v inertní atmosféře nebo v prostředí s ochrannou atmosférou. 2.3.Další trendy rozvoje výroby odlitků hořčíkových slitin Uplatnění dalších metod výroby odlitků je dáno především počtem požadovaných odlitků. Vysoká sériovost je dnes především u výroby automobilů, takže rozhodujícím faktorem v tomto případě bude použití slitin hořčíku v konstrukci automobilů. Lze očekávat, že bude používána především metoda tlakového lití odlitků ať s teplou nebo studenou tlakovou komorou. Slitiny hořčíku lze také velmi výhodně odlévat gravitačním litím do kovových forem nebo též vyrábět odlitky na nízkotlakém licím zařízení. Při lití odlitků z hořčíkových slitin pod tlakem se navíc v maximální míře uplatní konkurenční výhoda v porovnání se slitinami hliníkovými. V důsledku nižší entalpie při teplotě lití umožňuje rychlejší takt, což spolu s větším množstvím výrobků na jednotku hmotnosti taveniny umožňuje výrazně vyšší produktivitu výroby. Životnost nástrojů a forem, jejichž výroba představuje v technologii tlakového lití nejvyšší náklady, je při lití hořčíkových slitin až o 50% delší než v případě slitin hliníkových, neboť hořčík je v kontaktu s ocelí méně agresivní. Kusová cena odlitku z hořčíkové slitiny se tak může přiblížit ceně odlitku hliníkového. Vynikající slévárenské vlastnosti hořčíkových slitin umožňují odlévat odlitky složitých tvarů a různých velikostí. Důsledným využitím této přednosti je možno vyrobit jako jeden odlitek i díl, který je jinak nutno montovat z několika součástí. V tomto smyslu nabízejí hořčíkové slitiny možnost další úspory nákladů, navíc spojenou s omezením jedné z příčin hlučnosti. Mezi ekonomické přednosti hořčíkových slitin je třeba zařadit také jejich dobrou recyklovatelnost, která dává možnost jednak zpracovávat vlastní odpady přímo ve slévárně, jednak usnadňuje likvidaci součástí po skončení jejich životnosti. Tento faktor nabývá zvláštní důležitosti, neboť v současné době jsou ve vyspělých státech přijímána zákonná ustanovení o povinnosti výrobce zajistit likvidaci vlastního výrobku s maximálním novým využitím použitých materiálů. V perspektivě zvyšování celkové spotřeby hořčíkových slitin je také možno očekávat snižování cen odlitků v důsledku vyššího využití zpracovatelných odpadů. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Nelze tedy předpokládat okamžité zahájení výroby odlitků, pro kterou tato technologie není vhodná. Nelze ani očekávat, že při současném stavu spotřeby součástí z hořčíkových slitin v českém strojírenství by bylo ekonomicky výhodné investovat do zavedení tlakového lití. Na druhé straně je tu však základ pro dovedení vývoje alespoň do stádia prototypu, který by se pak mohl stát podnětem k úvahám o takové investici. 3. POUŽITÝ MATERIÁL A EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKA Ke studiu struktury a vlastností hořčíkových slitin pro aplikaci v automobilovém průmyslu byly použity odlitky kol automobilu, vyráběné firmou ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové ze slitiny AZ91 tepelně zpracované na T4 jak je dáno příslušnými normami pro tuto slitinu. Chemické složení slitiny odpovídalo příslušné normě ČSN Na obr.1 je 4

5 zobrazen řez odlitku kola automobilu s označením vybraných vzorků, užitých pro metalografické pozorování struktury. KO1-4 KO1-2 KO1-3 KO1-1 Obr.1. Řez odlitkem kola automobilu V průběhu zavádění technologie lití automobilových kol byly v některých případech pozorovány jevy, vedoucí k destrukci kola, resp. k typickým vadám na povrchu kola (obr.2- obr.6), zejména v oblasti nálitku, případně byly pozorovány větší či menší řediny po průřezu kola. Výše uvedené makrosnímky byly zhotoveny makrokamerou. Obr.2. Část odlitku kola s povrchovou vadou 5

6 Obr.3. Detail odlitku kola na obr.2. s povrchovou vadou na vnitřní straně v místě ozn.3. a) b) Obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami 6

7 Pokračování obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami Dále byly pro metalografický rozbor odebrány vzorky z dodaného autokola, zobrazeného na obr.1. Označení vzorků bylo provedeno podle schématu na obr HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Byl proveden popis vyskytujících se vad a metalografický rozbor struktury na vzorcích autokola, zobrazeného na obr Popis vad odlitků kol Při odlévání hořčíkových slitin lze při odchylkách od předepsaného technologického postupu pozorovat některé typické vady jako jsou pórovitost uvnitř materiálu, vznik dutin na povrchu odlitku, které mohou být způsobeny obsahem plynů v roztaveném kovu, resp. při jejich vylučování ze stěny formy při její nesprávné přípravě před litím (např. obr.3, 4b, 4c). Mikropóry byly rovněž pozorovány v objemu kovu kola zobrazeného na obr.1 v oblasti KO1-2. Další vady pak mohou vznikat bouřlivou reakcí roztaveného kovu s vnitřním povrchem formy, zejméná při přehřátí taveniny při odlévání, resp. nedostatečném odvodu tepla při tuhnutí (např. obr.4a). 4.2 Metalografický rozbor vybraných vzorků Vzorky byly připravovány standardními metalografickými postupy a leptány nitalem. Metalografický výbrus odpovídá vyznačeným plochám na obr.1: Struktura vzorků zobrazená na obr.5 je tvořená dvěma strukturními oblastmi: majoritní fází, tvořenou tuhým roztokem Al v Mg a lamelární strukturou ( podivným eutektikem - v anglické literatuře ozn. divorced eutectic), tvořenou tuhým roztokem Al v Mg s precipitující fází Al 12 Mg 17 při nerovnoměrném ochlazování na hranicích zrn. Tato fáze se po intenzivnějším naleptání, resp. při menších zvětšeních na obrázcích jeví jako tmavá plocha. Majoritní fáze dále obsahuje dva typy vměstků: a) kulového tvaru tvrdší, b) tyčinkovitého tvaru měkčí Struktura a složení precipitujících fází budou diskutovány podrobněji v práci [8]. Z obr.5 dále vyplývá, že struktura po odlití a následném TZ- T4, není stejná ve všech částech kola. Struktura KO1-1 obsahuje největší zrno, pak následuje struktura KO1-3, KO1-2 a struktura KO1-4 má zrno nejmenší a zároveň nejmenší obsah eutektika, což odpovídá podmínkám tuhnutí, závisejícich mimo jiné na tloušťce stěny materiálu. c) 7

8 KO1-1 KO1-2 K01-3 KO1-4 Obr.5. Ukázky mikrostruktury autokola KO1 z míst podle obr.1. Zv: 200x 8

9 5. ZÁVĚR Cílem tohoto příspěvku je znovu připomenout a upozornit na celkové světové trendy ve využívání moderních progresivních materiálů pro výrobu odlitků. Mezi tyto materiály rozhodně patří slitiny hořčíku se svými fyzikálními, chemickými i mechanickými vlastnostmi. Jejich rozšíření bude dáno potřebou konstruktérů mít k dispozici materiál s nízkou měrnou hmotností a vysokými mechanickými vlastnostmi., to znamená s vysokými hodnotami tzv.specifické pevnosti. Tyto požadavky je nutno spojovat především s rozvojem automobilového průmyslu, případně potřebami výroby spotřebního zboží s velmi nízkou hmotností včetně výpočetní techniky a přístrojů elektroniky. Výroba odlitků ze slitin hořčíku musí být realizována na vysoké technické úrovni, a proto si její realizace vyžádá investice do potřebných strojů a zařízení. Příspěvek má také naznačit, že se Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě spolu s podnikem ČKD MOTORY a.s., Hradec Králové, výrobcem odlitků ze slitin hořčíku, budou v následujícím období zabývat dalšími možnostmi aplikace odlitků ze slitin hořčíku, zejména pro automobilový průmysl. V rámci experimentálních prací byly zvládnuty základní metody studia strukturních charakteristik hořčíkových slitin a jsou rozpracovány další metody identifikace vad, stanovení mikrosegregačních charakteristik, korozních charakteristik a mechanických vlastností. LITERATURA [1] AGHION, E., BRONFIN, B. Magnesium Alloys Development towards the 21 th, In Sborník z konference Materiasls Science Forum. Switzerland : Trans Tech Publication, 2000, s [2] ASM Specialty Handbook- Magnesium and Magnesium Alloys, ed. Avedesian, M.M., Baker, H., ASM International, USA, 1999, s [3] PTÁČEK, L., Slitiny hořčíku- současný stav vývoje a použití, In Sborník z konference METAL Ostrava : Tanger, 2001, s [4] DAVIS,J.R. : Metals Handbook, Desk Edition, Second Edition, ASM International, The Materials Information Society, USA, 1998, s [5] GRÍGEROVÁ,T.,-LUKÁČ,I.,-KOŘENÝ,R. : Zlievárenstvo neželezných kovov,1. vydání, ALFA SNTL, Bratislava 1988, 421 s. [6] BAMBERGER,M.: Structural refinement of cast magnesium alloys, Materials Science and Technology, Vol.17, January 2001, s [7] ČÍŽEK, L., a kol., structure and Properties of the Selected magnesium Alloys, In Sborník z konference Achievements in Mechanical and Materials Engineering, ed. L.A.Dobrzaňski, Gliwice, 2001, s [8] ČÍŽEK, L., a kol., bude publikováno Práce byla vytvořena s finanční podporou GAČR č. GA-106/01/

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1 POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1. Úvod ČECH Jaroslav, JUŘIČKA Ivo, BOUCNÍK Pavel VUT FS, BRNO, Technická 2, 616 69 Zemská kůra obsahuje okolo 2% Mg v podobě magnezitové rudy jako uhličitan

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

VÝROBA JEDNORÁZOVÝCH (NETRVALÝCH) FOREM

VÝROBA JEDNORÁZOVÝCH (NETRVALÝCH) FOREM Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

RYCHLÉ CHLAZENÍ KOVŮ VÝZNAM, TECHNOLOGIE A VYUŽITÍ

RYCHLÉ CHLAZENÍ KOVŮ VÝZNAM, TECHNOLOGIE A VYUŽITÍ RYCHLÉ CHLAZENÍ KOVŮ VÝZNAM, TECHNOLOGIE A VYUŽITÍ DALIBOR VOJTĚCH, BARBORA BÁRTOVÁ, JAN VERNER a JAN ŠERÁK Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1 OBSAH 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 7 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE 10 VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Gevorkyan 10,5 % / 2018 II BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Gevorkyan? Společnost Gevorkyan je špičkovým výrobcem a dodavatelem nejnáročnějších dílů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

RAMPF I Tooling Solutions

RAMPF I Tooling Solutions RAMPF I Tooling Solutions Tooling Solutions Nová řešení pro modely, formy a nástroje RAMPF Gruppe RAMPF Tooling Solutions RAMPF-Gruppe s pobočkami v USA, Japonsku a Číně, působící ve strojírenství a chemii

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více