Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Cvičebnice - literatura Olomouc 2011 Autoři: Mgr. Renata Provázková Mgr. Marta Skopalíková Zpracováno v rámci projektu Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/

2 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Informace o projektu Název projektu: Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Příjemce: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Partneři: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, Tř. 17. listopadu 49 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (eučebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky strojírenství a českého jazyka a literatury. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoj ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce. 3

4 Obsah Informace o projektu...3 Obsah...4 Průvodce studiem...7 Časové požadavky...7 Požadované znalosti...8 Studijní cíle Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století... 9 Klíčová slova Kubofuturismus... 9 Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Zhasněte světla (1938) Poezie katolických autorů Jan Zahradníček Jeřáby (1933) Poezie v době okupace Jiří Orten Ohnice (1941) Poezie v době okupace Jiří Orten Žíhaná kniha deníků (1940) Světová próza 1.poloviny 20. století Klíčová slova Ztracená generace Ernest Hemingway Povídky (1929)

5 3.2. Ztracená generace Erich Maria Remarque Na západní frontě klid (1929) Ztracená generace Antoine de Saint- Exupéry Čistá smrt (1942) Moderní próza (experimentální proud) James Joyce Odysseus (1922) Moderní próza (absurdní literatura) Franz Kafka Proměna (1912) Realistický proud (románové kroniky) John Galsworthy Sága rodu Forsytů ( ) Realistický proud (sociálně-kritické romány) Heinrich Mann Profesor Neřád (1905) Realistický proud (historická próza) Lion Feuchtwanger Goya (1951) Realistický proud (pražská německá literatura) Egon Erwin Kisch Prašná brána (1918) Česká próza 1. poloviny 20. století Klíčová slova Téma války Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( ) Téma války Jaromír John Večery na slamníku (1920) Demokratický proud Karel Čapek Povídky z jedné kapsy (1929) Demokratický proud Karel Poláček Bylo nás pět ( 1946) Levicový proud Ivan Olbracht Nikola Šuhaj loupežník (1933) Imaginární proud Vladislav Vančura Rozmarné léto (1926) Imaginární proud Vladislav Vančura Markéta Lazarová (1931) Katolický proud Jakub Deml Zapomenuté světlo (1934) Světové drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Bertolt Brecht Matka Kuráž a její děti (1939) George Bernard Shaw Pygmalion (1912) České drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Karel Čapek R.U.R. (1920) Karel Čapek Matka (1938) Karel Čapek Bílá nemoc (1937) Jiří Voskovec a Jan Werich Písničky z Osvobozeného divadla Výtvarné směry 1. poloviny 20. století

6 K uvedeným reprodukcím přiřaďte autory a určete výtvarný směr:...60 Doložte na obraze znaky daného směru. Jaké pocity ve vás obraz vyvolává?...60 G. Apollinaire...60 E. Munch...60 E. Filla...60 S. Dalí...60 O. Kubín...60 K. Schwitters...60 P. Picasso...60 T. Marinetti...60 J. Švankmajer...60 kubismus futurismus kubofuturismus expresionismus dadaismus surrealismus...60 Řešení: kapitola G. Apollinaire Eiffelova věž kubofuturismus...63 E. Munch Výkřik expresionismus...63 E. Filla Čtenář Dostojevského český expresionismus...63 S. Dalí Spánek surrealismus...63 O. Kubín Hrůza český surrealismus...63 K. Schwitters Hastroš dadaismus...63 P. Picasso Tři muzikanti kubismus...63 T. Marinetti Osvobozená slova futurismus...63 J. Švankmajer Otesánek český surrealismus...63 Seznam použité literatury Seznam použitých ikon

7 Průvodce studiem Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptáků. J. Ruskin Více je třeba všímat si děl než autorů. Livius Předmět český jazyk a literatura tvoří důležitou součást všeobecného vzdělávání. Literární část předmětu se zaměřuje na práci s uměleckým textem, na jeho pochopení, na rozbor tematické i jazykové roviny textu. Cvičebnice literatury je zaměřena na analýzu uměleckých textů a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Při interpretaci jednotlivých literárních textů využívají žáci literárněteoretických a literárněhistorických poznatků získaných v hodinách předmětu český jazyk a literatura a předmětu dějepis, čímž jsou aplikovány také mezipředmětové vztahy. Výběr literárních textů zahrnuje časové období od počátku 20. století (tzv. umělecká avantgarda) po konec 2. světové války. Jednotlivé kapitoly korespondují s tradičním dělením literatury na světovou a českou literaturu a s dělením podle literárních druhů poezie, próza a drama. Otázky a úkoly jsou koncipovány v souladu s katalogem požadavků ke státní maturitní zkoušce. 7. kapitola je věnována výtvarnému umění, uměleckým směrům, které předcházely a výrazně tak ovlivnily vývoj literární. Časové požadavky Časová dotace k jednotlivým kapitolám je pouze orientační a je určena pro rozbor ukázek literárních textů podle otázek. Pokud se vyučující rozhodne zopakovat v rámci rozboru ukázky také ostatní informace k příslušnému autorovi nebo uměleckému směru, popř. doplnit otázky o další úkoly související s daným dílem, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky navýší. Výběr literárních děl odpovídá tematickému plánu 3. ročníku, do výběru byla zařazena stěžejní díla, ale také ukázky děl, kterým nebývá při běžné výuce často věnována pozornost. Pokud se vyučující rozhodne využít pouze některé texty, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky sníží. Moderní umělecké směry ve světové poezii 20. století 3 vyučovací hodiny 7

8 Česká poezie 1. poloviny 20. století Světová próza 1. poloviny 20. století Česká próza 1. poloviny 20. století Světové drama 1. poloviny 20. století České drama 1. poloviny 20. století 7 vyučovacích hodin 7 vyučovacích hodin 6 vyučovacích hodin 2 vyučovací hodiny 4 vyučovací hodiny Požadované znalosti Znalost literárněhistorického kontextu Výběr jednotlivých literárních textů odpovídá tematickému plánu učiva 3. ročníku. Jednotlivým kapitolám by mělo předcházet zvládnutí literární historie, tzn. žák ovládá učivo k jednotlivým autorům a literárním směrům. Některé otázky k textům jsou cíleně zaměřeny na opakování literárněhistorického kontextu. Znalost literárněteoretického kontextu Cvičebnice je zaměřena na umělecký rozbor literárních textů. Žák rozumí termínům z oblasti uměleckých, jazykových, stylistických a zvukových prostředků, se kterými se setkal při výuce učiva v ročníku. Cvičebnice procvičuje nejen teoretickou znalost termínů, ale jejich vyhledání, popř. srovnávání v textu. Studijní cíle Rozvoj čtenářské gramotnosti Rozvoj ICT gramotnosti žáků Aplikace teoretických poznatků z výuky a studia při práci s literárním (uměleckým) textem Zvládnutí literární terminologie při práci s textem Prohloubení literárněhistorických znalostí a pochopení literárního (uměleckého) vývoje Schopnost srovnávat jednotlivé literární texty po stránce formální i tematické Schopnost definovat výrazové prostředky jednotlivých autorů a porovnat tzv. autorské styly Rozvoj estetického cítění žáků Procvičení komunikačních dovedností žáků Podpora jazykových a stylistických dovedností Rozvoj kultivovaného a vytříbeného projevu Rozvoj práce s různými informačními zdroji a práce s informacemi Aplikace mezipředmětových vztahů využitím znalostí z jiných oborů všeobecného vzdělávání Rozvoj kompetence k učení a k řešení problémů Rozvoj komunikativních, sociálních, občanských kompetencí žáků Rozvoj kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 8

9 1. Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století Klíčová slova Poezie, avantgardní umělecké směry, polytematická báseň pásmo, mnohovýznamovost, asociace, volný verš, kaligramy, palindromy, senzitivnost, princip náhody, jazykové a grafické experimenty, automatický text, montáž Kubofuturismus Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Pondělí v Kristýnině ulici Domovnice i její matka nechají každého projít Jestli jsi chlap tak mě dnes večer doprovodíš prsten Kapelník kterého bolí v krku Až přijedeš do Tunisu zakouříme si omamný tabák Zdá se že se to rýmuje Hromada táců květiny kalendář Cink cank cink Kvartýrské visím ke třem stovkám Odejdu ve h. Šest zrcadel tam pořád civí Zamotáme se myslím ještě víc Vážený pane Jste pěkná měkkotina Ta dáma má nos jako tasemnici Luiza si zapomněla kožich A já kožich nemám a není mi zima Dán kouří cigaretu a studuje jízdní řád Všude po zemi samé piliny Tak je to tedy pravda Zrzavou číšnici unesl nějaký knihkupec Nějaký novinář ostatně znám ho jen velmi povrchně Poslyš Jakube co ti teď říkám je vážná věc Smíšená paroplavební společnost Chcete se pane podívat povídá mi Co nadělám leptů a obrazů Mám jenom služtičku Po obědě v kavárně Luxembourg Představí mi tam tlustýho strejce Který mi říká Poslyšte to je rozkošné Ve Smyrně v Neapoli v Tunisu Otázky k textu: - Charakterizujte umělecký směr kubofuturismus. - Doložte polytematičnost básně. - Které motivy lze v básni najít? - Doložte, že se básník snaží zachytit čas, vyjádřit slovy okamžik, který prchavě protéká. - Proveďte rozbor jazykových a stylistických prostředků v ukázce. 9

10 1.2. Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem ( ) Zakletí smíchem Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! se smíchy, co smávají se smědavě. Ó zasmějte se usměvavě! Ó těch smáček nesměvných smích úsměvných smáčů! Ó vysměj se rozesmátě smíchhu nesměvných smáčů! Smějivě, smějivě, usměj se, osměj se, smíšku, smíškové, smíšečkové, smíšečkové! Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! Boébobi Boébobi zněla ústa Veéomi zněly oči. Co smějí Pieéo zněly brvy. Lieej. zněl ovál líček Gzi gzi gzeo řetěz zněl. Tak na plátně jakýchsi souvztažností vně rozměrů žila Tvář. Obrateň Kalí silák Meč. I dal sosně dýmy den s osladičem. Saze zas. A kouř u oka i náraz a rány. Repot se šíří. Míří šest oper. Celý je jílec žijí psi. Mizí žal, až i zimy spí již. Rezem den hlavolamy vymalova. Hněď mezer. I pokryl medem lyr kopí. Já tichý taj. Ni Valkýry, ni ryk lavin. Niva rtů. Nit stínů travin. a kov u oka. Ladomir ( 1920 ) Když umírají koně dýší. Když umírají trávy vadnou. Když umírají slunce hasnou. Když umírají lidé pějí písně. Otázky k textům: - Objasněte pojem futurismus. - Všimněte si autorovy hravosti se slovy. Vyhledejte uměle vytvořená slova. - Dokažte, že jazyk básně Bobeóbi je založen na estetickém účinku zvuků. - V básni Obrateň najděte totožné verše nebo dvojverší, čtou-li se zepředu i odzadu. (palindrom) - Která báseň zachycuje stav autorova nitra? - Najděte nelogické spojení neobvyklých prvků. - Ve verších v básni Ladomir se zamyslete nad předmětem srovnání. 10

11 1.3. Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Hymna šibeničních bratří Ó strašný zmatku žít a být! Nás tu teď houpá rudá nit. Pavouk tká za skřehotu žab, do účesu už vítr hráb, Ó hrůzo, hrůzo, hrůzo siná! Jsi proklet! Sova připomíná. Svit hvězd se láme o měsíc, S tebou však dosud nesved nic. Ó hrůzo, hrůzo siná! Slyšíš, jak stříbrokůň se vzpíná? Krkavec vzkřik: umár, umár! Tu žár, tu var, tu zmár, tu cár Košilela Znáš sirou košileli? Třepetatá, třepetatá. Jsi proklat, majiteli. Třepetatá, třepetatá. Teď třeská a pleská v ní vánek Vichrůrůrej, vichrůrůrej. Kvílivá jak uplakánek. Vichrůrůrej, vichrůrůrej Docela osiřela košilela. Otázky k textům: - Objasněte pojem dadaismus? Proč je Morgenstern považován za jeho předchůdce? - Najděte v básních novotvary a knižní výrazy. - Posuďte zvukové prostředky v obou básních. Najděte kakofonii a zvukosled. - Které další umělecké a stylistické prostředky se v básních vyskytují? V říši interpunkce V čarovné říši Interpunkce Však běda! Nová bitva tu je, zlatý mír pochovávají: pomlčka čárka atakuje - Čárka a tečka ze své funkce protne jí krk jak zabiják - středníkům trubcům spílají. takže ta hned a právě tak Hned vytváří se v mžiku (jak jeho k smrti ubili) Svaz k potírání středníků. Co středník padne po chvíli! Kdo uhýbá však z politiky, Tiše teď nesou ke hřbitovu jsou (jako vždycky) otazníky. druh ten i onen k jejich rovu. Kol středníků, jež hořce lkají, Co zbylo z pomlk, s hroznou tíží hned závorky se zavírají mlčky se v černém zadu plíží. a nadto, takto lapeny, Vykřičník řeč má nad hrobem; jsou v uvozovkách drženy. dvojtečka dělá mládenečka. A šupky hupky minus zde je Pak, v obyčejném tvaru svém a ze života odečte je! těžce jdou nazpět čárka, tečka V úžasu zří na nebožtíky zpět vrátivší se otazníky. Otázky k textu: - Který umělecký prostředek (tropa) je příznačný pro celou báseň? - Určete rýmové schéma prvních čtyř veršů v básni. - Proveďte rozbor lexikálních prostředků. Z jaké vrstvy slovní zásoby autor čerpá? 11

12 Nové názvy navržené přírodě Pampevlk Děsnýš císařský Dědkučka maršál Kudyzík krkonošský Žrahlt Pětikráska Lenostoj čtyřprstý Protilička rolní Ránocel menší Červenín Štikaď samec Otázky k textu: - Objasněte, v čem spočívá autorův experiment se slovy. - Nahraďte výrazy správnými přírodovědnými názvy. - Pokuste se vytvořit další příklady. 12

13 1.4. Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Malá astra Složili na stůl utopence: rozvážeče piva. Kdosi mu strčil mezi zuby astru, celou lila. Když jsem od hrudníku dlouhým skalpelem Pod kůží řezal jazyk a patro, asi jsem o ni zavadil; sklouzla do mozku, jenž vedle hnil. Při zašívání jsem mu přibalil do hrudní dutiny mezi dřevitou vlnu. Napij se v té váze dosyta! Spi sladce, malá astro. Rekviem Na každém stole dva. Muži a ženy Přes sebe. Nazí, přesto beze běd. Lebka a hrudní koš jsou otevřeny. Těla teď rodí. Rodí naposled. Tři misky vždy: od mozku po varlata. Ďábelský chlív i krásný Boží chrám Z dna kbelíku jak z krvavého bláta se šklebí Pádům, hříchům, golgotám. Do rakví zbytek. Novotvary visí: Dětská hruď, mužské nohy, ženské zadky. Ze dvou, co spolu smilnívali kdysi, Tu leží cosi jako z jedné matky. Otázky k textům: - Objasněte pojem expresionismus. Doložte znaky směru v ukázce. - Jaké pocity jsou vyjádřeny v básních? - S kterými lidskými smysly autor pracuje? - Proveďte rozbor uměleckých a jazykových prostředků. - Najděte v básních kontrasty. - Najděte v básni Rekviem odkazy na křesťanskou tematiku. 13

14 1.5. Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Vždy poprvé Znám tě sotva od vidění Vracíš se v pozdní hodinu do domu šikmo od mého okna Do domu zcela imaginárního Čekám tam vzrušen každou vteřinu Vždy poprvé V netknuté černi Objeví-li se ještě jednou fascinující trhlina Jediná trhlina Průčelí a mého srdce Čím více se ti přibližuji Ve skutečnosti Tím jasněji zpívá klíč ve dveřích neznámého pokoje Kde se mi objevuješ samotna Jsi zprvu zcela rozpuštěna v démantu Chvějící se roh záclony Je jasmínovým polem které jsem pozoroval za svítání v okolí Grasse S česačkami v úhlopříčně Za nimi temné padající křídlo otrhaných bylin Před nimi oslňující úhelnice Květy se vrhají znovu do tance Když se neviditelně pozvedne záclona Bojuješ s touto hodinou příliš dlouhou nikdy tak kalnou aby tě ukolébala k spánku Jako kdybys mohla býti tím čím jsi byla Než jsem tě potkal Předstíráš lhostejnost když tě pozoruji Nejsem si sám jist je-li to hra Tvá nečinnost mi naplňuje oči slzami Každý tvůj pohyb je možno vykládati tisícerým způsobem Je touhou po rozkoši Houpací židle na mostě větve které se odvažují drásati tě v lese Dvě krásné zkřížené nohy zajaté ve vysokých punčochách V jednom výkladě v ulici Notre-Dame-de-Lorette Které rostou uprostřed velikého květu bílého jetele Hedvábný žebřík spuštěný po břečťanu A tak se stalo Když jsem se sklonil nad propastí beznadějného splynutí tvé přítomnosti a nepřítomnosti Že jsem nalezl tajemství jak tě milovat Otázky k textu: - Vysvětlete pojem surrealismus. - Objasněte, co je technika automatického záznamu a doložte z ukázky. - Doložte, že autor zachycuje stav svého nitra. - Objasněte tematiku a atmosféru básně. - Které jazykové prostředky užívá autor v básni? 14

15 2. Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Devětsil, proletářská poezie, sociální balada, poetismus, polytematické pásmo, surrealismus, autobiografické prvky, klasikové české poezie, katoličtí autoři, téma války a osvobození, obrazná pojmenování, tropy a figury, zvukové prostředky Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Pokojík v hotelu Pokojík za šest korun, číslo dvacetpět, s vyhlídkou do dvora, umyvadlem a postelí, na rozklížené židli sedí a hledí jako ta stará panna, co mnoho viděla, nemilovala a nebyla milována. kdo na noc přijde už odpoledne, na postel sedne, ruce dá do klína a usedavě vzpomíná, kdo by tak moh, kdo by tak moh z toho cizího města přijít a zadarmo usmát se na něho, říct něco dobrého, jasného a teplého, aby i nejsmutnější věci v tom pokoji viděly, že přec není všechno tak, jako si myslely. Nemocná milá To není nemocný pokojík, to je smutný rybníka a já jsem utonulá na dně jeho dřevěném. postelí mě zatížili jako těžkým kamenem, abych snad k oknu nevyplula, kde nebe se dotýká hladiny skleněné. Milý si možná vzpomene a snad mě navštíví v této hlubině. na židli sedne, klobouk složí v klíně, řekne, že venku je pěkné počasí. A já nemám, co bych mu dala, protože jsem se rozstonala. a mé tělo je průsvitné jako prázdná sklenice. Ze všeho na světě lásky chtěla jsem nejvíce Ale dnes srdcem svým Ani jediného hladového nenasytím. Odpusť mi můj milý hříchy moje! 15

16 Otázky k textům: - Uveďte, zda se jedná o básně lyrické, nebo epické. - Dokažte v textech, že básník vstupuje jako host do domu chudých a věří v dobro a možnost pokornou láskou vykoupit lidskou bídu. - Které další autorovy pocity vyjadřují básně? - Charakterizujte umělecké prostředky. Vyhledejte metafory a přirovnání. - Určete rýmové schéma básní. - Najděte pasáže, ve kterých se nejzřetelněji projevuje představa, že svět spasí lidské srdce a bídu zažehná láska? 16

17 2.2. Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Muž Uprostřed noci vichřice do jeho srdce vpadla, dřív než moh napřáhnout ramena zvadlá, srdce mu z kořenů vyvracet počala a srdce to dubové, srdce to vysoké se sedmdesáti čtyřmi roky- sedmdesáti čtyřmi haluzemi se na tělo zvrátilo a tělo padlo k zemi. Uprostřed noci posetý hvězdami ran, sám v noc se měně už, na podlaze bezmocně ležel, a přece ještě muž, nezavzdych, nezakřik, nezavolal, aby se vnoučata, co vedle v jizbě spala, neprobudila a nepolekala. Nepadne naráz dub vichřicí, nepadne naráz srdce mrtvicí. Ráno jej našli, na postel položili, A tak jsme se naposled sešli, dědečku můj milý. Tenkrát tvé oči přesmutné, tvé oči odlétající z daleka na mě volaly a chtěly cosi říci, tenkrát jsem poznal nejvíce, že slova tohoto světa jsou příliš těžká pro ptáka, jenž nad oblaka vzlétá, a přec jsem tiskl ruku tvou a toho jsem si přál, by z ruky mé do ruky tvé se život přeléval, té krve, jíž mám dostatek, chtěl dát jsem ze svých žil. aby ses na loži posadil a ke mně promluvil. Ale tvé ruce pokorné Jak křížek polámaný jež nikdy si sloužit nedaly, sloužíce na vše strany, nevzaly krve mé a já v té hodině pochopil, kdo život opouští, že dát jej může jedině. Má ruka brala tu, tvá dávala a zní jak jiskry elektrické sršely tvé síly poslední. V pokoji nad městem, v otevřené truhli leží dnes stařeček v svátečních šatech ztuhlý. Mrtvý byl Jiří já jsem Jiří též, mrtvý byl mužem budu mužem též? Zda sílu zachovám, kterou mi mrtvý dal, Bych zemřel jako on, do noci nevolal, do noci nesmírné, záhadné a prosté, v níž stařec umírá a děcko ve snu roste? 17

18 Otázky k textu: - Objasněte pojem proletářská poezie. - Charakterizujte báseň po stránce tematické, jazykové a kompoziční. Kterou osobní tragédii autor prožívá? - Vyhledejte působivé básnické prostředky. - Určete rýmové schéma básně. - Jaké protiklady naleznete v básni? - V které části básně je zobrazen přerod z chlapeckých let básníka do let mužných? Doložte z textu. - Žánrově se jedná o sociální baladu. Objasněte pojem sociální balada a doložte tvrzení rozborem básně. - Zopakujte si vývoj balady v české poezii, jaký je rozdíl mezi baladou klasickou a baladou u J. Wolkera? - Který český básník, nazývaný bard slezského lidu, psal také sociální balady? Uveďte příklad jeho balady. 18

19 2.3. Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Týden v barvách NEDĚLE ve stříbrném koloritu Cukrářský pavilon s dětskými trumpetami věnčí ji Za lesní ohradou srnečci v pomněnkách spí tu Neděle den Jiřin Vojtěšek a Marií PONDĚLÍ bývá liduprázdné Najdete je ve výčepu s kořalkou Toť byró v němž všecko vázne Toť dopis s úřední obálkou ÚTERÝ v modrém pyžama Lehké melancholie rostou v květináči Parník rozestřel nebe nad náma Navečer harmonika s kytarou na pavlači pláčí Den rolníků a zelinářek mapě Ameriky podoben je ve své naději Toť STŘEDA Slyš to trakař dělá nářek Toť středa Slyš zvonečky mezků v aleji Listonoš přinesl psaní Družičky nesou lásku z kostela Otakárek fenykový přiletěl za ní ČTVRTEK den žlutých růží s odstínem do běla Vojáci na manévry jdou Na hnědém koni přijel PÁTEK Slunce si hraje s kokardou a poslouchá vřeštící kolovrátek Cyklista v závodním trikotu Po promenádě kráčejí dobrodruzi Ze všech dní mám nejraději SOBOTU Světácký den mé plavé múzy 19

20 Exotická láska Daleko na jih v mouřenínském kraji tropické oázy rozkvétají Tropická růže jest tam vykvetla ta černá růže to je milá má O palmu lehce podepřena zpívá píseň tak prastarou sledujíc koráby pouště kdy ž se stmívá jak plují Saharou A zvolna češe dlouhé zlaté vlasy největší tygřici a vzpomíná a stále vzpomíná si hovoříc k měsíci Můj milý v dálné cizí zemi žije a já jsem jeho sladká Virginie Na ňadrech sedají mně lýrovci a on je básníkem té dálné končiny Miluje měnící se plaché kolibříky z barevných obrázků je revolucionář a má rád sladké fíky a myslí na lásku A jeho exotické básně rozechvějí ponejvíce chuďasy Ti mají také rádi poezii mé žhavé oázy Z Abecedy A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu D luk jenž od západu napíná se Přes devět mostů přes sedm vod Indián zhlédl stopu na zemi poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení N od hlavy až k patě milenec k mé milé je láskou přitažen láska je vratká však jak spojovací linka hlásky N RRR bubínky daly se na pochod Přes devět mostů přes sedm vod Y dnes jsi jen hračkou pro děti Za strojních pušek vyrostly pohádky naše a přece v dávném století zabil prakem David Goliáše 20

21 Otázky k textům: - Objasněte pojem poetismus. - S čím spojuje básník dny v týdnu? Doložte z textu. - Dokažte, že se autor soustředí na radostné okamžiky života. - Co je hlavním motivem v básni Exotická láska? - Doložte z textu, že je báseň polytematická. - Charakterizujte básnické prostředky. - Dokažte, že v básni Abeceda převažují představy zrakové a sluchové. Co připomíná každé písmeno? Najděte hravé metafory. - Charakterizujte rýmové schéma básní. - Srovnejte báseň Exotická láska s básní K. Biebla Nový Ikaros. Všimněte si formální a tematické stránky. 21

22 2.4. Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Přichází noc už za tmy vplul parník do ulic Cařihradu Po teplých vlnách v nachovém moři A že je půlnoc čínský kuli se probudil z hladu A že je ráno v palmovém háji zpívají bosé Javanky A že je krásný večer stanul jsem na okraji tohoto rychle žloutnoucího lesa A hlavou poněkud zvrácenou do oblak Bože dej křídla básníkům Tak jako andělům semenům javorovým Všichni ptáci je mají Havrani sojky i v keři malý králíček Ryby jež plachtí na indickém oceánu A na podzim listí tak zvolna se snáší rovněž bez motoru Sám bez víry přec časem vzpomínáš si Kolikrát přes propast tebe dítě jistě provázel anděl Jak jsi se skláněl nad vodou dívaje se tam dole co si počínají pstruzi Anebo topoly v touze uvidět zblízka oblaka a vraní hnízda A všude anděl za tebou i na pozlaceném kříži gotického kostela A nikdo ho nevidí Ani tvá ustrašená matka Ani otec když před jeho hněvem kdosi tě chrání svými milostnými křídly Ani když potom do tmy rozpouští svoje zlaté vlasy Jakmile se rozsvítí lampa Přichází noc tam v dálce na vodě dlouhé blesky svítí Lemujíce zlatem koráby jež se křižují na širém moři Už lezou krabi z podsvětí na zelené skále Vzhůru nad černým zrcadlem až na nejvyšší palmy A bláznivý Hamlet oceán Pře sebou koulí kokosové ořechy až někam do Rudého moře Kde potom marně bloudí kolem pustých břehů Arábie Já všechno tohle už dávno zažil jsem Každý můj krok třeba pomalý někam mne šíleně unáší Kolikrát mávnutím ruky já obešel celu Palestinu I tyto verše klušou stejným rytmem Otázky k textu: - Objasněte pojem poetismus. - Které nové motivy vnesl do poetismu K. Biebl? Jak souvisí s jeho životem? - Vyhledejte v textu obrazná pojmenování a metafory. - Vysvětlete termín polytematické pásmo. - Doložte, že báseň formálně odpovídá tzv. polytematickému pásmu. - Vyjmenujte autory 1.poloviny 20.st., kteří skládali polytematická pásma. - Všimněte si použití interpunkce, jak souvisí s tzv. teorií osvobozených vět, kterou proklamoval kubofuturismus? - Najděte v básni figury (stylistické prostředky) 22

23 Košile 2.5. Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) V jedné z parných nocí na sklonku června 1935 Šel jsem kolem Luxemburské zahrady Odbíjela dvanáctá hodina A ulice byly prázdné Jak vozy špeditérů a pusté jak Popeleční střda Na nic jsem nemyslil A nic jsem si nepřál Nic jsem si nepřál nikam jsem nespěchal a nic mě netížilo Šel jsem jako člověk bez paměti člověk krabice Šel jsem jak starci kteří už nepotřebují spánek Nevím co mne to náhle upoutalo vzpomínám si na svůj vlastní povzdech Stromy v Luxemburské zahradě byly plné bílých obvazů Hleděl jsem na ty papírové náplasti Přes železný plot A možná jsem si také zpíval To je všecko A Paříž prodaná do otroctví Svíjela se jako šílená Marně jsem se snažil nalézt dům ve kterém je šicí stroj z jehož člunku bych si byl přál nit Pak jsem se dal na cestu směrem k Luxemburské zahradě Jak krásný zvyk zahradníků chránit ovoce na stromech v malých sáčcích Jako vy přikrýváte nahá ňadra košilí Krásná jak džber vody převržený v smutečním domě Krásná jak jehla v březové kůře na níž je vyryt letopočet Krásná jak makovice jíž se dotkl zvon Krásná jak střevíc plující za povodně podél okna s petrolejovou lampou Krásná jak hranice dříví na niž usedl motýl Krásná jak pečené jablko pečené ve sněhu Krásná jak stromy v Luxemburské zahradě ovázané škrobeným plátnem. (zkráceno) Otázky k textu: - Objasněte pojem surrealismus. - Srovnejte báseň s básní A. Bretona Vzduch vody po stránce tematické a formální. - Co vypovídá báseň o autorově citovém rozpoložení? - Porovnejte sled asociací u K. Biebla a V. Nezvala. Pokuste se vyjádřit zásadní rozdíl. - Najděte v básni metaforické přirovnání, které je základním motivem básně. - Vyhledejte nelogická spojení motivů. - Najděte v textu anaforu. Které další stylistické figury znáte? 23

24 2.6. Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Praze Malověrný čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí Tak bude vždy Malověrní Tak bude vždy Za vraty našich řek zní tvrdá kopyta za vraty našich řek kopyty rozryta je zem a strašní jezdci Zjevení mávají praporem Je lehké listí vavřínů a těžký padlých sníh Já vím já vím Jenom ne strach Jen žádný strach takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach co my tu zahrajem až přijde čas až přijde čas Kůň bronzový kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal Myslete na chorál Malověrní Myslete na chorál Otázky k textu: - Na kterou historickou událost je báseň reakcí? - Najděte v básni biblické odkazy, vysvětlete co symbolizují. - Jaký význam má v básni motiv sv. Václava, jak rozumíte závěrečné sloce? - Vyhledejte v jiném zdroji literární díla, ve kterých vystupuje sv. Václav. - Objasněte pojem chorál, znáte i jiné chorály? Jakou mají úlohu? - Koho nazývá básník malověrnými? Jaké je celkové poslání pásně? - Najděte básni epizeuxis. Které další figury znáte? - Posuďte rýmové schéma básně. 24

25 2.7. Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Obraz ve vodě To není obraz, to je stín, jež vlá v neviditelném kroužení, to není obraz, to je hra, která se promění. To není obraz, to je fotografie. Ach, dej mně ji, já vím, že se mi rozbije o kámen v peřeji. To není obraz, to je hra a nic, jež hoří v tříšti duhové, a potom zpátky padajíc, zní, mře a uplove. Otázky k textu: - Určete rýmové schéma jednotlivých slok. - Charakterizujte verše po stránce výrazové. - Vyjádřete motiv básně. - Najděte v textu básnické obrazy a figury. - Najděte v textu poetismy (básnická slova) a nahraďte je výrazy neutrálními. 25

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Narozen v Německu 1898 Vlastním jménem Erich Paul Remark (Maria jméno po své mamince) Nacisté mu dali jméno Kramer, aby ho mohli pronásledovat za

Narozen v Německu 1898 Vlastním jménem Erich Paul Remark (Maria jméno po své mamince) Nacisté mu dali jméno Kramer, aby ho mohli pronásledovat za Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_03_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku)

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku) Jiří Wolker český básník Narodil se v Prostějově v roce 1900. Byl výtvarně nadaný, hrál na housle. Studoval filozofii a právo - nadchly ho přednášky F. X. Šaldy. Stal se členem literární skupiny Devětsil.

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. A)Z moderní světové literatury 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. A)Z moderní světové literatury 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ A)Z moderní světové literatury 1. poloviny 20. století Události ve světě: počátek nového století provází rozvoj exaktních (přesných, dokonalých) věd a techniky 1.

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_CJL_50 Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 3., příp. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap18

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Vítězslav Nezval (1900-1958)

Vítězslav Nezval (1900-1958) Vítězslav Nezval (1900-1958) Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel, překladatel, spoluzakladatel poetismu, přední osobnost českého surrealismu a národní umělec. Nezval je vůdčím představitelem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více