Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Cvičebnice - literatura Olomouc 2011 Autoři: Mgr. Renata Provázková Mgr. Marta Skopalíková Zpracováno v rámci projektu Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/

2 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Informace o projektu Název projektu: Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Příjemce: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Partneři: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, Tř. 17. listopadu 49 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (eučebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky strojírenství a českého jazyka a literatury. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoj ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce. 3

4 Obsah Informace o projektu...3 Obsah...4 Průvodce studiem...7 Časové požadavky...7 Požadované znalosti...8 Studijní cíle Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století... 9 Klíčová slova Kubofuturismus... 9 Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Zhasněte světla (1938) Poezie katolických autorů Jan Zahradníček Jeřáby (1933) Poezie v době okupace Jiří Orten Ohnice (1941) Poezie v době okupace Jiří Orten Žíhaná kniha deníků (1940) Světová próza 1.poloviny 20. století Klíčová slova Ztracená generace Ernest Hemingway Povídky (1929)

5 3.2. Ztracená generace Erich Maria Remarque Na západní frontě klid (1929) Ztracená generace Antoine de Saint- Exupéry Čistá smrt (1942) Moderní próza (experimentální proud) James Joyce Odysseus (1922) Moderní próza (absurdní literatura) Franz Kafka Proměna (1912) Realistický proud (románové kroniky) John Galsworthy Sága rodu Forsytů ( ) Realistický proud (sociálně-kritické romány) Heinrich Mann Profesor Neřád (1905) Realistický proud (historická próza) Lion Feuchtwanger Goya (1951) Realistický proud (pražská německá literatura) Egon Erwin Kisch Prašná brána (1918) Česká próza 1. poloviny 20. století Klíčová slova Téma války Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( ) Téma války Jaromír John Večery na slamníku (1920) Demokratický proud Karel Čapek Povídky z jedné kapsy (1929) Demokratický proud Karel Poláček Bylo nás pět ( 1946) Levicový proud Ivan Olbracht Nikola Šuhaj loupežník (1933) Imaginární proud Vladislav Vančura Rozmarné léto (1926) Imaginární proud Vladislav Vančura Markéta Lazarová (1931) Katolický proud Jakub Deml Zapomenuté světlo (1934) Světové drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Bertolt Brecht Matka Kuráž a její děti (1939) George Bernard Shaw Pygmalion (1912) České drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Karel Čapek R.U.R. (1920) Karel Čapek Matka (1938) Karel Čapek Bílá nemoc (1937) Jiří Voskovec a Jan Werich Písničky z Osvobozeného divadla Výtvarné směry 1. poloviny 20. století

6 K uvedeným reprodukcím přiřaďte autory a určete výtvarný směr:...60 Doložte na obraze znaky daného směru. Jaké pocity ve vás obraz vyvolává?...60 G. Apollinaire...60 E. Munch...60 E. Filla...60 S. Dalí...60 O. Kubín...60 K. Schwitters...60 P. Picasso...60 T. Marinetti...60 J. Švankmajer...60 kubismus futurismus kubofuturismus expresionismus dadaismus surrealismus...60 Řešení: kapitola G. Apollinaire Eiffelova věž kubofuturismus...63 E. Munch Výkřik expresionismus...63 E. Filla Čtenář Dostojevského český expresionismus...63 S. Dalí Spánek surrealismus...63 O. Kubín Hrůza český surrealismus...63 K. Schwitters Hastroš dadaismus...63 P. Picasso Tři muzikanti kubismus...63 T. Marinetti Osvobozená slova futurismus...63 J. Švankmajer Otesánek český surrealismus...63 Seznam použité literatury Seznam použitých ikon

7 Průvodce studiem Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptáků. J. Ruskin Více je třeba všímat si děl než autorů. Livius Předmět český jazyk a literatura tvoří důležitou součást všeobecného vzdělávání. Literární část předmětu se zaměřuje na práci s uměleckým textem, na jeho pochopení, na rozbor tematické i jazykové roviny textu. Cvičebnice literatury je zaměřena na analýzu uměleckých textů a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Při interpretaci jednotlivých literárních textů využívají žáci literárněteoretických a literárněhistorických poznatků získaných v hodinách předmětu český jazyk a literatura a předmětu dějepis, čímž jsou aplikovány také mezipředmětové vztahy. Výběr literárních textů zahrnuje časové období od počátku 20. století (tzv. umělecká avantgarda) po konec 2. světové války. Jednotlivé kapitoly korespondují s tradičním dělením literatury na světovou a českou literaturu a s dělením podle literárních druhů poezie, próza a drama. Otázky a úkoly jsou koncipovány v souladu s katalogem požadavků ke státní maturitní zkoušce. 7. kapitola je věnována výtvarnému umění, uměleckým směrům, které předcházely a výrazně tak ovlivnily vývoj literární. Časové požadavky Časová dotace k jednotlivým kapitolám je pouze orientační a je určena pro rozbor ukázek literárních textů podle otázek. Pokud se vyučující rozhodne zopakovat v rámci rozboru ukázky také ostatní informace k příslušnému autorovi nebo uměleckému směru, popř. doplnit otázky o další úkoly související s daným dílem, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky navýší. Výběr literárních děl odpovídá tematickému plánu 3. ročníku, do výběru byla zařazena stěžejní díla, ale také ukázky děl, kterým nebývá při běžné výuce často věnována pozornost. Pokud se vyučující rozhodne využít pouze některé texty, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky sníží. Moderní umělecké směry ve světové poezii 20. století 3 vyučovací hodiny 7

8 Česká poezie 1. poloviny 20. století Světová próza 1. poloviny 20. století Česká próza 1. poloviny 20. století Světové drama 1. poloviny 20. století České drama 1. poloviny 20. století 7 vyučovacích hodin 7 vyučovacích hodin 6 vyučovacích hodin 2 vyučovací hodiny 4 vyučovací hodiny Požadované znalosti Znalost literárněhistorického kontextu Výběr jednotlivých literárních textů odpovídá tematickému plánu učiva 3. ročníku. Jednotlivým kapitolám by mělo předcházet zvládnutí literární historie, tzn. žák ovládá učivo k jednotlivým autorům a literárním směrům. Některé otázky k textům jsou cíleně zaměřeny na opakování literárněhistorického kontextu. Znalost literárněteoretického kontextu Cvičebnice je zaměřena na umělecký rozbor literárních textů. Žák rozumí termínům z oblasti uměleckých, jazykových, stylistických a zvukových prostředků, se kterými se setkal při výuce učiva v ročníku. Cvičebnice procvičuje nejen teoretickou znalost termínů, ale jejich vyhledání, popř. srovnávání v textu. Studijní cíle Rozvoj čtenářské gramotnosti Rozvoj ICT gramotnosti žáků Aplikace teoretických poznatků z výuky a studia při práci s literárním (uměleckým) textem Zvládnutí literární terminologie při práci s textem Prohloubení literárněhistorických znalostí a pochopení literárního (uměleckého) vývoje Schopnost srovnávat jednotlivé literární texty po stránce formální i tematické Schopnost definovat výrazové prostředky jednotlivých autorů a porovnat tzv. autorské styly Rozvoj estetického cítění žáků Procvičení komunikačních dovedností žáků Podpora jazykových a stylistických dovedností Rozvoj kultivovaného a vytříbeného projevu Rozvoj práce s různými informačními zdroji a práce s informacemi Aplikace mezipředmětových vztahů využitím znalostí z jiných oborů všeobecného vzdělávání Rozvoj kompetence k učení a k řešení problémů Rozvoj komunikativních, sociálních, občanských kompetencí žáků Rozvoj kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 8

9 1. Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století Klíčová slova Poezie, avantgardní umělecké směry, polytematická báseň pásmo, mnohovýznamovost, asociace, volný verš, kaligramy, palindromy, senzitivnost, princip náhody, jazykové a grafické experimenty, automatický text, montáž Kubofuturismus Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Pondělí v Kristýnině ulici Domovnice i její matka nechají každého projít Jestli jsi chlap tak mě dnes večer doprovodíš prsten Kapelník kterého bolí v krku Až přijedeš do Tunisu zakouříme si omamný tabák Zdá se že se to rýmuje Hromada táců květiny kalendář Cink cank cink Kvartýrské visím ke třem stovkám Odejdu ve h. Šest zrcadel tam pořád civí Zamotáme se myslím ještě víc Vážený pane Jste pěkná měkkotina Ta dáma má nos jako tasemnici Luiza si zapomněla kožich A já kožich nemám a není mi zima Dán kouří cigaretu a studuje jízdní řád Všude po zemi samé piliny Tak je to tedy pravda Zrzavou číšnici unesl nějaký knihkupec Nějaký novinář ostatně znám ho jen velmi povrchně Poslyš Jakube co ti teď říkám je vážná věc Smíšená paroplavební společnost Chcete se pane podívat povídá mi Co nadělám leptů a obrazů Mám jenom služtičku Po obědě v kavárně Luxembourg Představí mi tam tlustýho strejce Který mi říká Poslyšte to je rozkošné Ve Smyrně v Neapoli v Tunisu Otázky k textu: - Charakterizujte umělecký směr kubofuturismus. - Doložte polytematičnost básně. - Které motivy lze v básni najít? - Doložte, že se básník snaží zachytit čas, vyjádřit slovy okamžik, který prchavě protéká. - Proveďte rozbor jazykových a stylistických prostředků v ukázce. 9

10 1.2. Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem ( ) Zakletí smíchem Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! se smíchy, co smávají se smědavě. Ó zasmějte se usměvavě! Ó těch smáček nesměvných smích úsměvných smáčů! Ó vysměj se rozesmátě smíchhu nesměvných smáčů! Smějivě, smějivě, usměj se, osměj se, smíšku, smíškové, smíšečkové, smíšečkové! Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! Boébobi Boébobi zněla ústa Veéomi zněly oči. Co smějí Pieéo zněly brvy. Lieej. zněl ovál líček Gzi gzi gzeo řetěz zněl. Tak na plátně jakýchsi souvztažností vně rozměrů žila Tvář. Obrateň Kalí silák Meč. I dal sosně dýmy den s osladičem. Saze zas. A kouř u oka i náraz a rány. Repot se šíří. Míří šest oper. Celý je jílec žijí psi. Mizí žal, až i zimy spí již. Rezem den hlavolamy vymalova. Hněď mezer. I pokryl medem lyr kopí. Já tichý taj. Ni Valkýry, ni ryk lavin. Niva rtů. Nit stínů travin. a kov u oka. Ladomir ( 1920 ) Když umírají koně dýší. Když umírají trávy vadnou. Když umírají slunce hasnou. Když umírají lidé pějí písně. Otázky k textům: - Objasněte pojem futurismus. - Všimněte si autorovy hravosti se slovy. Vyhledejte uměle vytvořená slova. - Dokažte, že jazyk básně Bobeóbi je založen na estetickém účinku zvuků. - V básni Obrateň najděte totožné verše nebo dvojverší, čtou-li se zepředu i odzadu. (palindrom) - Která báseň zachycuje stav autorova nitra? - Najděte nelogické spojení neobvyklých prvků. - Ve verších v básni Ladomir se zamyslete nad předmětem srovnání. 10

11 1.3. Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Hymna šibeničních bratří Ó strašný zmatku žít a být! Nás tu teď houpá rudá nit. Pavouk tká za skřehotu žab, do účesu už vítr hráb, Ó hrůzo, hrůzo, hrůzo siná! Jsi proklet! Sova připomíná. Svit hvězd se láme o měsíc, S tebou však dosud nesved nic. Ó hrůzo, hrůzo siná! Slyšíš, jak stříbrokůň se vzpíná? Krkavec vzkřik: umár, umár! Tu žár, tu var, tu zmár, tu cár Košilela Znáš sirou košileli? Třepetatá, třepetatá. Jsi proklat, majiteli. Třepetatá, třepetatá. Teď třeská a pleská v ní vánek Vichrůrůrej, vichrůrůrej. Kvílivá jak uplakánek. Vichrůrůrej, vichrůrůrej Docela osiřela košilela. Otázky k textům: - Objasněte pojem dadaismus? Proč je Morgenstern považován za jeho předchůdce? - Najděte v básních novotvary a knižní výrazy. - Posuďte zvukové prostředky v obou básních. Najděte kakofonii a zvukosled. - Které další umělecké a stylistické prostředky se v básních vyskytují? V říši interpunkce V čarovné říši Interpunkce Však běda! Nová bitva tu je, zlatý mír pochovávají: pomlčka čárka atakuje - Čárka a tečka ze své funkce protne jí krk jak zabiják - středníkům trubcům spílají. takže ta hned a právě tak Hned vytváří se v mžiku (jak jeho k smrti ubili) Svaz k potírání středníků. Co středník padne po chvíli! Kdo uhýbá však z politiky, Tiše teď nesou ke hřbitovu jsou (jako vždycky) otazníky. druh ten i onen k jejich rovu. Kol středníků, jež hořce lkají, Co zbylo z pomlk, s hroznou tíží hned závorky se zavírají mlčky se v černém zadu plíží. a nadto, takto lapeny, Vykřičník řeč má nad hrobem; jsou v uvozovkách drženy. dvojtečka dělá mládenečka. A šupky hupky minus zde je Pak, v obyčejném tvaru svém a ze života odečte je! těžce jdou nazpět čárka, tečka V úžasu zří na nebožtíky zpět vrátivší se otazníky. Otázky k textu: - Který umělecký prostředek (tropa) je příznačný pro celou báseň? - Určete rýmové schéma prvních čtyř veršů v básni. - Proveďte rozbor lexikálních prostředků. Z jaké vrstvy slovní zásoby autor čerpá? 11

12 Nové názvy navržené přírodě Pampevlk Děsnýš císařský Dědkučka maršál Kudyzík krkonošský Žrahlt Pětikráska Lenostoj čtyřprstý Protilička rolní Ránocel menší Červenín Štikaď samec Otázky k textu: - Objasněte, v čem spočívá autorův experiment se slovy. - Nahraďte výrazy správnými přírodovědnými názvy. - Pokuste se vytvořit další příklady. 12

13 1.4. Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Malá astra Složili na stůl utopence: rozvážeče piva. Kdosi mu strčil mezi zuby astru, celou lila. Když jsem od hrudníku dlouhým skalpelem Pod kůží řezal jazyk a patro, asi jsem o ni zavadil; sklouzla do mozku, jenž vedle hnil. Při zašívání jsem mu přibalil do hrudní dutiny mezi dřevitou vlnu. Napij se v té váze dosyta! Spi sladce, malá astro. Rekviem Na každém stole dva. Muži a ženy Přes sebe. Nazí, přesto beze běd. Lebka a hrudní koš jsou otevřeny. Těla teď rodí. Rodí naposled. Tři misky vždy: od mozku po varlata. Ďábelský chlív i krásný Boží chrám Z dna kbelíku jak z krvavého bláta se šklebí Pádům, hříchům, golgotám. Do rakví zbytek. Novotvary visí: Dětská hruď, mužské nohy, ženské zadky. Ze dvou, co spolu smilnívali kdysi, Tu leží cosi jako z jedné matky. Otázky k textům: - Objasněte pojem expresionismus. Doložte znaky směru v ukázce. - Jaké pocity jsou vyjádřeny v básních? - S kterými lidskými smysly autor pracuje? - Proveďte rozbor uměleckých a jazykových prostředků. - Najděte v básních kontrasty. - Najděte v básni Rekviem odkazy na křesťanskou tematiku. 13

14 1.5. Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Vždy poprvé Znám tě sotva od vidění Vracíš se v pozdní hodinu do domu šikmo od mého okna Do domu zcela imaginárního Čekám tam vzrušen každou vteřinu Vždy poprvé V netknuté černi Objeví-li se ještě jednou fascinující trhlina Jediná trhlina Průčelí a mého srdce Čím více se ti přibližuji Ve skutečnosti Tím jasněji zpívá klíč ve dveřích neznámého pokoje Kde se mi objevuješ samotna Jsi zprvu zcela rozpuštěna v démantu Chvějící se roh záclony Je jasmínovým polem které jsem pozoroval za svítání v okolí Grasse S česačkami v úhlopříčně Za nimi temné padající křídlo otrhaných bylin Před nimi oslňující úhelnice Květy se vrhají znovu do tance Když se neviditelně pozvedne záclona Bojuješ s touto hodinou příliš dlouhou nikdy tak kalnou aby tě ukolébala k spánku Jako kdybys mohla býti tím čím jsi byla Než jsem tě potkal Předstíráš lhostejnost když tě pozoruji Nejsem si sám jist je-li to hra Tvá nečinnost mi naplňuje oči slzami Každý tvůj pohyb je možno vykládati tisícerým způsobem Je touhou po rozkoši Houpací židle na mostě větve které se odvažují drásati tě v lese Dvě krásné zkřížené nohy zajaté ve vysokých punčochách V jednom výkladě v ulici Notre-Dame-de-Lorette Které rostou uprostřed velikého květu bílého jetele Hedvábný žebřík spuštěný po břečťanu A tak se stalo Když jsem se sklonil nad propastí beznadějného splynutí tvé přítomnosti a nepřítomnosti Že jsem nalezl tajemství jak tě milovat Otázky k textu: - Vysvětlete pojem surrealismus. - Objasněte, co je technika automatického záznamu a doložte z ukázky. - Doložte, že autor zachycuje stav svého nitra. - Objasněte tematiku a atmosféru básně. - Které jazykové prostředky užívá autor v básni? 14

15 2. Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Devětsil, proletářská poezie, sociální balada, poetismus, polytematické pásmo, surrealismus, autobiografické prvky, klasikové české poezie, katoličtí autoři, téma války a osvobození, obrazná pojmenování, tropy a figury, zvukové prostředky Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Pokojík v hotelu Pokojík za šest korun, číslo dvacetpět, s vyhlídkou do dvora, umyvadlem a postelí, na rozklížené židli sedí a hledí jako ta stará panna, co mnoho viděla, nemilovala a nebyla milována. kdo na noc přijde už odpoledne, na postel sedne, ruce dá do klína a usedavě vzpomíná, kdo by tak moh, kdo by tak moh z toho cizího města přijít a zadarmo usmát se na něho, říct něco dobrého, jasného a teplého, aby i nejsmutnější věci v tom pokoji viděly, že přec není všechno tak, jako si myslely. Nemocná milá To není nemocný pokojík, to je smutný rybníka a já jsem utonulá na dně jeho dřevěném. postelí mě zatížili jako těžkým kamenem, abych snad k oknu nevyplula, kde nebe se dotýká hladiny skleněné. Milý si možná vzpomene a snad mě navštíví v této hlubině. na židli sedne, klobouk složí v klíně, řekne, že venku je pěkné počasí. A já nemám, co bych mu dala, protože jsem se rozstonala. a mé tělo je průsvitné jako prázdná sklenice. Ze všeho na světě lásky chtěla jsem nejvíce Ale dnes srdcem svým Ani jediného hladového nenasytím. Odpusť mi můj milý hříchy moje! 15

16 Otázky k textům: - Uveďte, zda se jedná o básně lyrické, nebo epické. - Dokažte v textech, že básník vstupuje jako host do domu chudých a věří v dobro a možnost pokornou láskou vykoupit lidskou bídu. - Které další autorovy pocity vyjadřují básně? - Charakterizujte umělecké prostředky. Vyhledejte metafory a přirovnání. - Určete rýmové schéma básní. - Najděte pasáže, ve kterých se nejzřetelněji projevuje představa, že svět spasí lidské srdce a bídu zažehná láska? 16

17 2.2. Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Muž Uprostřed noci vichřice do jeho srdce vpadla, dřív než moh napřáhnout ramena zvadlá, srdce mu z kořenů vyvracet počala a srdce to dubové, srdce to vysoké se sedmdesáti čtyřmi roky- sedmdesáti čtyřmi haluzemi se na tělo zvrátilo a tělo padlo k zemi. Uprostřed noci posetý hvězdami ran, sám v noc se měně už, na podlaze bezmocně ležel, a přece ještě muž, nezavzdych, nezakřik, nezavolal, aby se vnoučata, co vedle v jizbě spala, neprobudila a nepolekala. Nepadne naráz dub vichřicí, nepadne naráz srdce mrtvicí. Ráno jej našli, na postel položili, A tak jsme se naposled sešli, dědečku můj milý. Tenkrát tvé oči přesmutné, tvé oči odlétající z daleka na mě volaly a chtěly cosi říci, tenkrát jsem poznal nejvíce, že slova tohoto světa jsou příliš těžká pro ptáka, jenž nad oblaka vzlétá, a přec jsem tiskl ruku tvou a toho jsem si přál, by z ruky mé do ruky tvé se život přeléval, té krve, jíž mám dostatek, chtěl dát jsem ze svých žil. aby ses na loži posadil a ke mně promluvil. Ale tvé ruce pokorné Jak křížek polámaný jež nikdy si sloužit nedaly, sloužíce na vše strany, nevzaly krve mé a já v té hodině pochopil, kdo život opouští, že dát jej může jedině. Má ruka brala tu, tvá dávala a zní jak jiskry elektrické sršely tvé síly poslední. V pokoji nad městem, v otevřené truhli leží dnes stařeček v svátečních šatech ztuhlý. Mrtvý byl Jiří já jsem Jiří též, mrtvý byl mužem budu mužem též? Zda sílu zachovám, kterou mi mrtvý dal, Bych zemřel jako on, do noci nevolal, do noci nesmírné, záhadné a prosté, v níž stařec umírá a děcko ve snu roste? 17

18 Otázky k textu: - Objasněte pojem proletářská poezie. - Charakterizujte báseň po stránce tematické, jazykové a kompoziční. Kterou osobní tragédii autor prožívá? - Vyhledejte působivé básnické prostředky. - Určete rýmové schéma básně. - Jaké protiklady naleznete v básni? - V které části básně je zobrazen přerod z chlapeckých let básníka do let mužných? Doložte z textu. - Žánrově se jedná o sociální baladu. Objasněte pojem sociální balada a doložte tvrzení rozborem básně. - Zopakujte si vývoj balady v české poezii, jaký je rozdíl mezi baladou klasickou a baladou u J. Wolkera? - Který český básník, nazývaný bard slezského lidu, psal také sociální balady? Uveďte příklad jeho balady. 18

19 2.3. Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Týden v barvách NEDĚLE ve stříbrném koloritu Cukrářský pavilon s dětskými trumpetami věnčí ji Za lesní ohradou srnečci v pomněnkách spí tu Neděle den Jiřin Vojtěšek a Marií PONDĚLÍ bývá liduprázdné Najdete je ve výčepu s kořalkou Toť byró v němž všecko vázne Toť dopis s úřední obálkou ÚTERÝ v modrém pyžama Lehké melancholie rostou v květináči Parník rozestřel nebe nad náma Navečer harmonika s kytarou na pavlači pláčí Den rolníků a zelinářek mapě Ameriky podoben je ve své naději Toť STŘEDA Slyš to trakař dělá nářek Toť středa Slyš zvonečky mezků v aleji Listonoš přinesl psaní Družičky nesou lásku z kostela Otakárek fenykový přiletěl za ní ČTVRTEK den žlutých růží s odstínem do běla Vojáci na manévry jdou Na hnědém koni přijel PÁTEK Slunce si hraje s kokardou a poslouchá vřeštící kolovrátek Cyklista v závodním trikotu Po promenádě kráčejí dobrodruzi Ze všech dní mám nejraději SOBOTU Světácký den mé plavé múzy 19

20 Exotická láska Daleko na jih v mouřenínském kraji tropické oázy rozkvétají Tropická růže jest tam vykvetla ta černá růže to je milá má O palmu lehce podepřena zpívá píseň tak prastarou sledujíc koráby pouště kdy ž se stmívá jak plují Saharou A zvolna češe dlouhé zlaté vlasy největší tygřici a vzpomíná a stále vzpomíná si hovoříc k měsíci Můj milý v dálné cizí zemi žije a já jsem jeho sladká Virginie Na ňadrech sedají mně lýrovci a on je básníkem té dálné končiny Miluje měnící se plaché kolibříky z barevných obrázků je revolucionář a má rád sladké fíky a myslí na lásku A jeho exotické básně rozechvějí ponejvíce chuďasy Ti mají také rádi poezii mé žhavé oázy Z Abecedy A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu D luk jenž od západu napíná se Přes devět mostů přes sedm vod Indián zhlédl stopu na zemi poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení N od hlavy až k patě milenec k mé milé je láskou přitažen láska je vratká však jak spojovací linka hlásky N RRR bubínky daly se na pochod Přes devět mostů přes sedm vod Y dnes jsi jen hračkou pro děti Za strojních pušek vyrostly pohádky naše a přece v dávném století zabil prakem David Goliáše 20

21 Otázky k textům: - Objasněte pojem poetismus. - S čím spojuje básník dny v týdnu? Doložte z textu. - Dokažte, že se autor soustředí na radostné okamžiky života. - Co je hlavním motivem v básni Exotická láska? - Doložte z textu, že je báseň polytematická. - Charakterizujte básnické prostředky. - Dokažte, že v básni Abeceda převažují představy zrakové a sluchové. Co připomíná každé písmeno? Najděte hravé metafory. - Charakterizujte rýmové schéma básní. - Srovnejte báseň Exotická láska s básní K. Biebla Nový Ikaros. Všimněte si formální a tematické stránky. 21

22 2.4. Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Přichází noc už za tmy vplul parník do ulic Cařihradu Po teplých vlnách v nachovém moři A že je půlnoc čínský kuli se probudil z hladu A že je ráno v palmovém háji zpívají bosé Javanky A že je krásný večer stanul jsem na okraji tohoto rychle žloutnoucího lesa A hlavou poněkud zvrácenou do oblak Bože dej křídla básníkům Tak jako andělům semenům javorovým Všichni ptáci je mají Havrani sojky i v keři malý králíček Ryby jež plachtí na indickém oceánu A na podzim listí tak zvolna se snáší rovněž bez motoru Sám bez víry přec časem vzpomínáš si Kolikrát přes propast tebe dítě jistě provázel anděl Jak jsi se skláněl nad vodou dívaje se tam dole co si počínají pstruzi Anebo topoly v touze uvidět zblízka oblaka a vraní hnízda A všude anděl za tebou i na pozlaceném kříži gotického kostela A nikdo ho nevidí Ani tvá ustrašená matka Ani otec když před jeho hněvem kdosi tě chrání svými milostnými křídly Ani když potom do tmy rozpouští svoje zlaté vlasy Jakmile se rozsvítí lampa Přichází noc tam v dálce na vodě dlouhé blesky svítí Lemujíce zlatem koráby jež se křižují na širém moři Už lezou krabi z podsvětí na zelené skále Vzhůru nad černým zrcadlem až na nejvyšší palmy A bláznivý Hamlet oceán Pře sebou koulí kokosové ořechy až někam do Rudého moře Kde potom marně bloudí kolem pustých břehů Arábie Já všechno tohle už dávno zažil jsem Každý můj krok třeba pomalý někam mne šíleně unáší Kolikrát mávnutím ruky já obešel celu Palestinu I tyto verše klušou stejným rytmem Otázky k textu: - Objasněte pojem poetismus. - Které nové motivy vnesl do poetismu K. Biebl? Jak souvisí s jeho životem? - Vyhledejte v textu obrazná pojmenování a metafory. - Vysvětlete termín polytematické pásmo. - Doložte, že báseň formálně odpovídá tzv. polytematickému pásmu. - Vyjmenujte autory 1.poloviny 20.st., kteří skládali polytematická pásma. - Všimněte si použití interpunkce, jak souvisí s tzv. teorií osvobozených vět, kterou proklamoval kubofuturismus? - Najděte v básni figury (stylistické prostředky) 22

23 Košile 2.5. Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) V jedné z parných nocí na sklonku června 1935 Šel jsem kolem Luxemburské zahrady Odbíjela dvanáctá hodina A ulice byly prázdné Jak vozy špeditérů a pusté jak Popeleční střda Na nic jsem nemyslil A nic jsem si nepřál Nic jsem si nepřál nikam jsem nespěchal a nic mě netížilo Šel jsem jako člověk bez paměti člověk krabice Šel jsem jak starci kteří už nepotřebují spánek Nevím co mne to náhle upoutalo vzpomínám si na svůj vlastní povzdech Stromy v Luxemburské zahradě byly plné bílých obvazů Hleděl jsem na ty papírové náplasti Přes železný plot A možná jsem si také zpíval To je všecko A Paříž prodaná do otroctví Svíjela se jako šílená Marně jsem se snažil nalézt dům ve kterém je šicí stroj z jehož člunku bych si byl přál nit Pak jsem se dal na cestu směrem k Luxemburské zahradě Jak krásný zvyk zahradníků chránit ovoce na stromech v malých sáčcích Jako vy přikrýváte nahá ňadra košilí Krásná jak džber vody převržený v smutečním domě Krásná jak jehla v březové kůře na níž je vyryt letopočet Krásná jak makovice jíž se dotkl zvon Krásná jak střevíc plující za povodně podél okna s petrolejovou lampou Krásná jak hranice dříví na niž usedl motýl Krásná jak pečené jablko pečené ve sněhu Krásná jak stromy v Luxemburské zahradě ovázané škrobeným plátnem. (zkráceno) Otázky k textu: - Objasněte pojem surrealismus. - Srovnejte báseň s básní A. Bretona Vzduch vody po stránce tematické a formální. - Co vypovídá báseň o autorově citovém rozpoložení? - Porovnejte sled asociací u K. Biebla a V. Nezvala. Pokuste se vyjádřit zásadní rozdíl. - Najděte v básni metaforické přirovnání, které je základním motivem básně. - Vyhledejte nelogická spojení motivů. - Najděte v textu anaforu. Které další stylistické figury znáte? 23

24 2.6. Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Praze Malověrný čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí Tak bude vždy Malověrní Tak bude vždy Za vraty našich řek zní tvrdá kopyta za vraty našich řek kopyty rozryta je zem a strašní jezdci Zjevení mávají praporem Je lehké listí vavřínů a těžký padlých sníh Já vím já vím Jenom ne strach Jen žádný strach takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach co my tu zahrajem až přijde čas až přijde čas Kůň bronzový kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal Myslete na chorál Malověrní Myslete na chorál Otázky k textu: - Na kterou historickou událost je báseň reakcí? - Najděte v básni biblické odkazy, vysvětlete co symbolizují. - Jaký význam má v básni motiv sv. Václava, jak rozumíte závěrečné sloce? - Vyhledejte v jiném zdroji literární díla, ve kterých vystupuje sv. Václav. - Objasněte pojem chorál, znáte i jiné chorály? Jakou mají úlohu? - Koho nazývá básník malověrnými? Jaké je celkové poslání pásně? - Najděte básni epizeuxis. Které další figury znáte? - Posuďte rýmové schéma básně. 24

25 2.7. Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Obraz ve vodě To není obraz, to je stín, jež vlá v neviditelném kroužení, to není obraz, to je hra, která se promění. To není obraz, to je fotografie. Ach, dej mně ji, já vím, že se mi rozbije o kámen v peřeji. To není obraz, to je hra a nic, jež hoří v tříšti duhové, a potom zpátky padajíc, zní, mře a uplove. Otázky k textu: - Určete rýmové schéma jednotlivých slok. - Charakterizujte verše po stránce výrazové. - Vyjádřete motiv básně. - Najděte v textu básnické obrazy a figury. - Najděte v textu poetismy (básnická slova) a nahraďte je výrazy neutrálními. 25

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Jaroslav Seifert

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Jaroslav Seifert ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Jaroslav Seifert 1901 1985 do roku 1945 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18 Ověření ve výuce: český jazyk - literatura Třída: IX. Datum: 08. 12. 2011 Předmět: český jazyk - literatura Ročník: IX.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky Výchozí text č. 1 Zde leží., básník, jenž miloval svět

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ

ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s texty české poezie 1. poloviny 20. století, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti,

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková)

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková) Jak vzniká zrcadlení Kdo by si pomyslel, že při pohledu do zrcadla uvidí jinou než svoji tvář. A přece. Podobně jako se říká o očích, že v cizích člověk mnohdy spatří ty své, mohou i básníci zrcadlit své

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Nezvalova poezie uzenin

Nezvalova poezie uzenin Nezvalova poezie uzenin Kdyby vás nebylo, dělníci, ( ) Člověk by neměl ani groš a nebyly by masné krámy. 1 V padesátých letech napsal Josef Hiršal pro pobavení svých přátel několik básní parodujících sloh

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více