Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura. Cvičebnice - literatura. Olomouc 2011"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Cvičebnice - literatura Olomouc 2011 Autoři: Mgr. Renata Provázková Mgr. Marta Skopalíková Zpracováno v rámci projektu Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/

2 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Informace o projektu Název projektu: Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Příjemce: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Partneři: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, Tř. 17. listopadu 49 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (eučebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky strojírenství a českého jazyka a literatury. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoj ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce. 3

4 Obsah Informace o projektu...3 Obsah...4 Průvodce studiem...7 Časové požadavky...7 Požadované znalosti...8 Studijní cíle Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století... 9 Klíčová slova Kubofuturismus... 9 Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Zhasněte světla (1938) Poezie katolických autorů Jan Zahradníček Jeřáby (1933) Poezie v době okupace Jiří Orten Ohnice (1941) Poezie v době okupace Jiří Orten Žíhaná kniha deníků (1940) Světová próza 1.poloviny 20. století Klíčová slova Ztracená generace Ernest Hemingway Povídky (1929)

5 3.2. Ztracená generace Erich Maria Remarque Na západní frontě klid (1929) Ztracená generace Antoine de Saint- Exupéry Čistá smrt (1942) Moderní próza (experimentální proud) James Joyce Odysseus (1922) Moderní próza (absurdní literatura) Franz Kafka Proměna (1912) Realistický proud (románové kroniky) John Galsworthy Sága rodu Forsytů ( ) Realistický proud (sociálně-kritické romány) Heinrich Mann Profesor Neřád (1905) Realistický proud (historická próza) Lion Feuchtwanger Goya (1951) Realistický proud (pražská německá literatura) Egon Erwin Kisch Prašná brána (1918) Česká próza 1. poloviny 20. století Klíčová slova Téma války Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( ) Téma války Jaromír John Večery na slamníku (1920) Demokratický proud Karel Čapek Povídky z jedné kapsy (1929) Demokratický proud Karel Poláček Bylo nás pět ( 1946) Levicový proud Ivan Olbracht Nikola Šuhaj loupežník (1933) Imaginární proud Vladislav Vančura Rozmarné léto (1926) Imaginární proud Vladislav Vančura Markéta Lazarová (1931) Katolický proud Jakub Deml Zapomenuté světlo (1934) Světové drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Bertolt Brecht Matka Kuráž a její děti (1939) George Bernard Shaw Pygmalion (1912) České drama 1. poloviny 20. století Klíčová slova Karel Čapek R.U.R. (1920) Karel Čapek Matka (1938) Karel Čapek Bílá nemoc (1937) Jiří Voskovec a Jan Werich Písničky z Osvobozeného divadla Výtvarné směry 1. poloviny 20. století

6 K uvedeným reprodukcím přiřaďte autory a určete výtvarný směr:...60 Doložte na obraze znaky daného směru. Jaké pocity ve vás obraz vyvolává?...60 G. Apollinaire...60 E. Munch...60 E. Filla...60 S. Dalí...60 O. Kubín...60 K. Schwitters...60 P. Picasso...60 T. Marinetti...60 J. Švankmajer...60 kubismus futurismus kubofuturismus expresionismus dadaismus surrealismus...60 Řešení: kapitola G. Apollinaire Eiffelova věž kubofuturismus...63 E. Munch Výkřik expresionismus...63 E. Filla Čtenář Dostojevského český expresionismus...63 S. Dalí Spánek surrealismus...63 O. Kubín Hrůza český surrealismus...63 K. Schwitters Hastroš dadaismus...63 P. Picasso Tři muzikanti kubismus...63 T. Marinetti Osvobozená slova futurismus...63 J. Švankmajer Otesánek český surrealismus...63 Seznam použité literatury Seznam použitých ikon

7 Průvodce studiem Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptáků. J. Ruskin Více je třeba všímat si děl než autorů. Livius Předmět český jazyk a literatura tvoří důležitou součást všeobecného vzdělávání. Literární část předmětu se zaměřuje na práci s uměleckým textem, na jeho pochopení, na rozbor tematické i jazykové roviny textu. Cvičebnice literatury je zaměřena na analýzu uměleckých textů a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Při interpretaci jednotlivých literárních textů využívají žáci literárněteoretických a literárněhistorických poznatků získaných v hodinách předmětu český jazyk a literatura a předmětu dějepis, čímž jsou aplikovány také mezipředmětové vztahy. Výběr literárních textů zahrnuje časové období od počátku 20. století (tzv. umělecká avantgarda) po konec 2. světové války. Jednotlivé kapitoly korespondují s tradičním dělením literatury na světovou a českou literaturu a s dělením podle literárních druhů poezie, próza a drama. Otázky a úkoly jsou koncipovány v souladu s katalogem požadavků ke státní maturitní zkoušce. 7. kapitola je věnována výtvarnému umění, uměleckým směrům, které předcházely a výrazně tak ovlivnily vývoj literární. Časové požadavky Časová dotace k jednotlivým kapitolám je pouze orientační a je určena pro rozbor ukázek literárních textů podle otázek. Pokud se vyučující rozhodne zopakovat v rámci rozboru ukázky také ostatní informace k příslušnému autorovi nebo uměleckému směru, popř. doplnit otázky o další úkoly související s daným dílem, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky navýší. Výběr literárních děl odpovídá tematickému plánu 3. ročníku, do výběru byla zařazena stěžejní díla, ale také ukázky děl, kterým nebývá při běžné výuce často věnována pozornost. Pokud se vyučující rozhodne využít pouze některé texty, časová dotace na jednotlivé kapitoly se tím automaticky sníží. Moderní umělecké směry ve světové poezii 20. století 3 vyučovací hodiny 7

8 Česká poezie 1. poloviny 20. století Světová próza 1. poloviny 20. století Česká próza 1. poloviny 20. století Světové drama 1. poloviny 20. století České drama 1. poloviny 20. století 7 vyučovacích hodin 7 vyučovacích hodin 6 vyučovacích hodin 2 vyučovací hodiny 4 vyučovací hodiny Požadované znalosti Znalost literárněhistorického kontextu Výběr jednotlivých literárních textů odpovídá tematickému plánu učiva 3. ročníku. Jednotlivým kapitolám by mělo předcházet zvládnutí literární historie, tzn. žák ovládá učivo k jednotlivým autorům a literárním směrům. Některé otázky k textům jsou cíleně zaměřeny na opakování literárněhistorického kontextu. Znalost literárněteoretického kontextu Cvičebnice je zaměřena na umělecký rozbor literárních textů. Žák rozumí termínům z oblasti uměleckých, jazykových, stylistických a zvukových prostředků, se kterými se setkal při výuce učiva v ročníku. Cvičebnice procvičuje nejen teoretickou znalost termínů, ale jejich vyhledání, popř. srovnávání v textu. Studijní cíle Rozvoj čtenářské gramotnosti Rozvoj ICT gramotnosti žáků Aplikace teoretických poznatků z výuky a studia při práci s literárním (uměleckým) textem Zvládnutí literární terminologie při práci s textem Prohloubení literárněhistorických znalostí a pochopení literárního (uměleckého) vývoje Schopnost srovnávat jednotlivé literární texty po stránce formální i tematické Schopnost definovat výrazové prostředky jednotlivých autorů a porovnat tzv. autorské styly Rozvoj estetického cítění žáků Procvičení komunikačních dovedností žáků Podpora jazykových a stylistických dovedností Rozvoj kultivovaného a vytříbeného projevu Rozvoj práce s různými informačními zdroji a práce s informacemi Aplikace mezipředmětových vztahů využitím znalostí z jiných oborů všeobecného vzdělávání Rozvoj kompetence k učení a k řešení problémů Rozvoj komunikativních, sociálních, občanských kompetencí žáků Rozvoj kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 8

9 1. Moderní umělecké směry ve světové poezii 1. poloviny 20.století Klíčová slova Poezie, avantgardní umělecké směry, polytematická báseň pásmo, mnohovýznamovost, asociace, volný verš, kaligramy, palindromy, senzitivnost, princip náhody, jazykové a grafické experimenty, automatický text, montáž Kubofuturismus Guillaume Apollinaire Alkoholy (1913 ) Pondělí v Kristýnině ulici Domovnice i její matka nechají každého projít Jestli jsi chlap tak mě dnes večer doprovodíš prsten Kapelník kterého bolí v krku Až přijedeš do Tunisu zakouříme si omamný tabák Zdá se že se to rýmuje Hromada táců květiny kalendář Cink cank cink Kvartýrské visím ke třem stovkám Odejdu ve h. Šest zrcadel tam pořád civí Zamotáme se myslím ještě víc Vážený pane Jste pěkná měkkotina Ta dáma má nos jako tasemnici Luiza si zapomněla kožich A já kožich nemám a není mi zima Dán kouří cigaretu a studuje jízdní řád Všude po zemi samé piliny Tak je to tedy pravda Zrzavou číšnici unesl nějaký knihkupec Nějaký novinář ostatně znám ho jen velmi povrchně Poslyš Jakube co ti teď říkám je vážná věc Smíšená paroplavební společnost Chcete se pane podívat povídá mi Co nadělám leptů a obrazů Mám jenom služtičku Po obědě v kavárně Luxembourg Představí mi tam tlustýho strejce Který mi říká Poslyšte to je rozkošné Ve Smyrně v Neapoli v Tunisu Otázky k textu: - Charakterizujte umělecký směr kubofuturismus. - Doložte polytematičnost básně. - Které motivy lze v básni najít? - Doložte, že se básník snaží zachytit čas, vyjádřit slovy okamžik, který prchavě protéká. - Proveďte rozbor jazykových a stylistických prostředků v ukázce. 9

10 1.2. Futurismus Velemir Chlebnikov Křidélkuje zlatopisem ( ) Zakletí smíchem Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! se smíchy, co smávají se smědavě. Ó zasmějte se usměvavě! Ó těch smáček nesměvných smích úsměvných smáčů! Ó vysměj se rozesmátě smíchhu nesměvných smáčů! Smějivě, smějivě, usměj se, osměj se, smíšku, smíškové, smíšečkové, smíšečkové! Ó rozesmějte se, smáči! Ó zasmějte se, smáči! Boébobi Boébobi zněla ústa Veéomi zněly oči. Co smějí Pieéo zněly brvy. Lieej. zněl ovál líček Gzi gzi gzeo řetěz zněl. Tak na plátně jakýchsi souvztažností vně rozměrů žila Tvář. Obrateň Kalí silák Meč. I dal sosně dýmy den s osladičem. Saze zas. A kouř u oka i náraz a rány. Repot se šíří. Míří šest oper. Celý je jílec žijí psi. Mizí žal, až i zimy spí již. Rezem den hlavolamy vymalova. Hněď mezer. I pokryl medem lyr kopí. Já tichý taj. Ni Valkýry, ni ryk lavin. Niva rtů. Nit stínů travin. a kov u oka. Ladomir ( 1920 ) Když umírají koně dýší. Když umírají trávy vadnou. Když umírají slunce hasnou. Když umírají lidé pějí písně. Otázky k textům: - Objasněte pojem futurismus. - Všimněte si autorovy hravosti se slovy. Vyhledejte uměle vytvořená slova. - Dokažte, že jazyk básně Bobeóbi je založen na estetickém účinku zvuků. - V básni Obrateň najděte totožné verše nebo dvojverší, čtou-li se zepředu i odzadu. (palindrom) - Která báseň zachycuje stav autorova nitra? - Najděte nelogické spojení neobvyklých prvků. - Ve verších v básni Ladomir se zamyslete nad předmětem srovnání. 10

11 1.3. Dadaismus Christian Morgenstern Šibeniční písně (1905) Hymna šibeničních bratří Ó strašný zmatku žít a být! Nás tu teď houpá rudá nit. Pavouk tká za skřehotu žab, do účesu už vítr hráb, Ó hrůzo, hrůzo, hrůzo siná! Jsi proklet! Sova připomíná. Svit hvězd se láme o měsíc, S tebou však dosud nesved nic. Ó hrůzo, hrůzo siná! Slyšíš, jak stříbrokůň se vzpíná? Krkavec vzkřik: umár, umár! Tu žár, tu var, tu zmár, tu cár Košilela Znáš sirou košileli? Třepetatá, třepetatá. Jsi proklat, majiteli. Třepetatá, třepetatá. Teď třeská a pleská v ní vánek Vichrůrůrej, vichrůrůrej. Kvílivá jak uplakánek. Vichrůrůrej, vichrůrůrej Docela osiřela košilela. Otázky k textům: - Objasněte pojem dadaismus? Proč je Morgenstern považován za jeho předchůdce? - Najděte v básních novotvary a knižní výrazy. - Posuďte zvukové prostředky v obou básních. Najděte kakofonii a zvukosled. - Které další umělecké a stylistické prostředky se v básních vyskytují? V říši interpunkce V čarovné říši Interpunkce Však běda! Nová bitva tu je, zlatý mír pochovávají: pomlčka čárka atakuje - Čárka a tečka ze své funkce protne jí krk jak zabiják - středníkům trubcům spílají. takže ta hned a právě tak Hned vytváří se v mžiku (jak jeho k smrti ubili) Svaz k potírání středníků. Co středník padne po chvíli! Kdo uhýbá však z politiky, Tiše teď nesou ke hřbitovu jsou (jako vždycky) otazníky. druh ten i onen k jejich rovu. Kol středníků, jež hořce lkají, Co zbylo z pomlk, s hroznou tíží hned závorky se zavírají mlčky se v černém zadu plíží. a nadto, takto lapeny, Vykřičník řeč má nad hrobem; jsou v uvozovkách drženy. dvojtečka dělá mládenečka. A šupky hupky minus zde je Pak, v obyčejném tvaru svém a ze života odečte je! těžce jdou nazpět čárka, tečka V úžasu zří na nebožtíky zpět vrátivší se otazníky. Otázky k textu: - Který umělecký prostředek (tropa) je příznačný pro celou báseň? - Určete rýmové schéma prvních čtyř veršů v básni. - Proveďte rozbor lexikálních prostředků. Z jaké vrstvy slovní zásoby autor čerpá? 11

12 Nové názvy navržené přírodě Pampevlk Děsnýš císařský Dědkučka maršál Kudyzík krkonošský Žrahlt Pětikráska Lenostoj čtyřprstý Protilička rolní Ránocel menší Červenín Štikaď samec Otázky k textu: - Objasněte, v čem spočívá autorův experiment se slovy. - Nahraďte výrazy správnými přírodovědnými názvy. - Pokuste se vytvořit další příklady. 12

13 1.4. Expresionismus Gottfried Benn Márnice (1912) Malá astra Složili na stůl utopence: rozvážeče piva. Kdosi mu strčil mezi zuby astru, celou lila. Když jsem od hrudníku dlouhým skalpelem Pod kůží řezal jazyk a patro, asi jsem o ni zavadil; sklouzla do mozku, jenž vedle hnil. Při zašívání jsem mu přibalil do hrudní dutiny mezi dřevitou vlnu. Napij se v té váze dosyta! Spi sladce, malá astro. Rekviem Na každém stole dva. Muži a ženy Přes sebe. Nazí, přesto beze běd. Lebka a hrudní koš jsou otevřeny. Těla teď rodí. Rodí naposled. Tři misky vždy: od mozku po varlata. Ďábelský chlív i krásný Boží chrám Z dna kbelíku jak z krvavého bláta se šklebí Pádům, hříchům, golgotám. Do rakví zbytek. Novotvary visí: Dětská hruď, mužské nohy, ženské zadky. Ze dvou, co spolu smilnívali kdysi, Tu leží cosi jako z jedné matky. Otázky k textům: - Objasněte pojem expresionismus. Doložte znaky směru v ukázce. - Jaké pocity jsou vyjádřeny v básních? - S kterými lidskými smysly autor pracuje? - Proveďte rozbor uměleckých a jazykových prostředků. - Najděte v básních kontrasty. - Najděte v básni Rekviem odkazy na křesťanskou tematiku. 13

14 1.5. Surrealismus André Breton Vzduch vody (1934 ) Vždy poprvé Znám tě sotva od vidění Vracíš se v pozdní hodinu do domu šikmo od mého okna Do domu zcela imaginárního Čekám tam vzrušen každou vteřinu Vždy poprvé V netknuté černi Objeví-li se ještě jednou fascinující trhlina Jediná trhlina Průčelí a mého srdce Čím více se ti přibližuji Ve skutečnosti Tím jasněji zpívá klíč ve dveřích neznámého pokoje Kde se mi objevuješ samotna Jsi zprvu zcela rozpuštěna v démantu Chvějící se roh záclony Je jasmínovým polem které jsem pozoroval za svítání v okolí Grasse S česačkami v úhlopříčně Za nimi temné padající křídlo otrhaných bylin Před nimi oslňující úhelnice Květy se vrhají znovu do tance Když se neviditelně pozvedne záclona Bojuješ s touto hodinou příliš dlouhou nikdy tak kalnou aby tě ukolébala k spánku Jako kdybys mohla býti tím čím jsi byla Než jsem tě potkal Předstíráš lhostejnost když tě pozoruji Nejsem si sám jist je-li to hra Tvá nečinnost mi naplňuje oči slzami Každý tvůj pohyb je možno vykládati tisícerým způsobem Je touhou po rozkoši Houpací židle na mostě větve které se odvažují drásati tě v lese Dvě krásné zkřížené nohy zajaté ve vysokých punčochách V jednom výkladě v ulici Notre-Dame-de-Lorette Které rostou uprostřed velikého květu bílého jetele Hedvábný žebřík spuštěný po břečťanu A tak se stalo Když jsem se sklonil nad propastí beznadějného splynutí tvé přítomnosti a nepřítomnosti Že jsem nalezl tajemství jak tě milovat Otázky k textu: - Vysvětlete pojem surrealismus. - Objasněte, co je technika automatického záznamu a doložte z ukázky. - Doložte, že autor zachycuje stav svého nitra. - Objasněte tematiku a atmosféru básně. - Které jazykové prostředky užívá autor v básni? 14

15 2. Česká poezie 1. poloviny 20. století Klíčová slova Devětsil, proletářská poezie, sociální balada, poetismus, polytematické pásmo, surrealismus, autobiografické prvky, klasikové české poezie, katoličtí autoři, téma války a osvobození, obrazná pojmenování, tropy a figury, zvukové prostředky Vliv vitalismu Jiří Wolker Host do domu (1921) Pokojík v hotelu Pokojík za šest korun, číslo dvacetpět, s vyhlídkou do dvora, umyvadlem a postelí, na rozklížené židli sedí a hledí jako ta stará panna, co mnoho viděla, nemilovala a nebyla milována. kdo na noc přijde už odpoledne, na postel sedne, ruce dá do klína a usedavě vzpomíná, kdo by tak moh, kdo by tak moh z toho cizího města přijít a zadarmo usmát se na něho, říct něco dobrého, jasného a teplého, aby i nejsmutnější věci v tom pokoji viděly, že přec není všechno tak, jako si myslely. Nemocná milá To není nemocný pokojík, to je smutný rybníka a já jsem utonulá na dně jeho dřevěném. postelí mě zatížili jako těžkým kamenem, abych snad k oknu nevyplula, kde nebe se dotýká hladiny skleněné. Milý si možná vzpomene a snad mě navštíví v této hlubině. na židli sedne, klobouk složí v klíně, řekne, že venku je pěkné počasí. A já nemám, co bych mu dala, protože jsem se rozstonala. a mé tělo je průsvitné jako prázdná sklenice. Ze všeho na světě lásky chtěla jsem nejvíce Ale dnes srdcem svým Ani jediného hladového nenasytím. Odpusť mi můj milý hříchy moje! 15

16 Otázky k textům: - Uveďte, zda se jedná o básně lyrické, nebo epické. - Dokažte v textech, že básník vstupuje jako host do domu chudých a věří v dobro a možnost pokornou láskou vykoupit lidskou bídu. - Které další autorovy pocity vyjadřují básně? - Charakterizujte umělecké prostředky. Vyhledejte metafory a přirovnání. - Určete rýmové schéma básní. - Najděte pasáže, ve kterých se nejzřetelněji projevuje představa, že svět spasí lidské srdce a bídu zažehná láska? 16

17 2.2. Proletářská poezie Jiří Wolker Těžká hodina (1922) Muž Uprostřed noci vichřice do jeho srdce vpadla, dřív než moh napřáhnout ramena zvadlá, srdce mu z kořenů vyvracet počala a srdce to dubové, srdce to vysoké se sedmdesáti čtyřmi roky- sedmdesáti čtyřmi haluzemi se na tělo zvrátilo a tělo padlo k zemi. Uprostřed noci posetý hvězdami ran, sám v noc se měně už, na podlaze bezmocně ležel, a přece ještě muž, nezavzdych, nezakřik, nezavolal, aby se vnoučata, co vedle v jizbě spala, neprobudila a nepolekala. Nepadne naráz dub vichřicí, nepadne naráz srdce mrtvicí. Ráno jej našli, na postel položili, A tak jsme se naposled sešli, dědečku můj milý. Tenkrát tvé oči přesmutné, tvé oči odlétající z daleka na mě volaly a chtěly cosi říci, tenkrát jsem poznal nejvíce, že slova tohoto světa jsou příliš těžká pro ptáka, jenž nad oblaka vzlétá, a přec jsem tiskl ruku tvou a toho jsem si přál, by z ruky mé do ruky tvé se život přeléval, té krve, jíž mám dostatek, chtěl dát jsem ze svých žil. aby ses na loži posadil a ke mně promluvil. Ale tvé ruce pokorné Jak křížek polámaný jež nikdy si sloužit nedaly, sloužíce na vše strany, nevzaly krve mé a já v té hodině pochopil, kdo život opouští, že dát jej může jedině. Má ruka brala tu, tvá dávala a zní jak jiskry elektrické sršely tvé síly poslední. V pokoji nad městem, v otevřené truhli leží dnes stařeček v svátečních šatech ztuhlý. Mrtvý byl Jiří já jsem Jiří též, mrtvý byl mužem budu mužem též? Zda sílu zachovám, kterou mi mrtvý dal, Bych zemřel jako on, do noci nevolal, do noci nesmírné, záhadné a prosté, v níž stařec umírá a děcko ve snu roste? 17

18 Otázky k textu: - Objasněte pojem proletářská poezie. - Charakterizujte báseň po stránce tematické, jazykové a kompoziční. Kterou osobní tragédii autor prožívá? - Vyhledejte působivé básnické prostředky. - Určete rýmové schéma básně. - Jaké protiklady naleznete v básni? - V které části básně je zobrazen přerod z chlapeckých let básníka do let mužných? Doložte z textu. - Žánrově se jedná o sociální baladu. Objasněte pojem sociální balada a doložte tvrzení rozborem básně. - Zopakujte si vývoj balady v české poezii, jaký je rozdíl mezi baladou klasickou a baladou u J. Wolkera? - Který český básník, nazývaný bard slezského lidu, psal také sociální balady? Uveďte příklad jeho balady. 18

19 2.3. Poetismus Vítězslav Nezval Pantomima (1924) Týden v barvách NEDĚLE ve stříbrném koloritu Cukrářský pavilon s dětskými trumpetami věnčí ji Za lesní ohradou srnečci v pomněnkách spí tu Neděle den Jiřin Vojtěšek a Marií PONDĚLÍ bývá liduprázdné Najdete je ve výčepu s kořalkou Toť byró v němž všecko vázne Toť dopis s úřední obálkou ÚTERÝ v modrém pyžama Lehké melancholie rostou v květináči Parník rozestřel nebe nad náma Navečer harmonika s kytarou na pavlači pláčí Den rolníků a zelinářek mapě Ameriky podoben je ve své naději Toť STŘEDA Slyš to trakař dělá nářek Toť středa Slyš zvonečky mezků v aleji Listonoš přinesl psaní Družičky nesou lásku z kostela Otakárek fenykový přiletěl za ní ČTVRTEK den žlutých růží s odstínem do běla Vojáci na manévry jdou Na hnědém koni přijel PÁTEK Slunce si hraje s kokardou a poslouchá vřeštící kolovrátek Cyklista v závodním trikotu Po promenádě kráčejí dobrodruzi Ze všech dní mám nejraději SOBOTU Světácký den mé plavé múzy 19

20 Exotická láska Daleko na jih v mouřenínském kraji tropické oázy rozkvétají Tropická růže jest tam vykvetla ta černá růže to je milá má O palmu lehce podepřena zpívá píseň tak prastarou sledujíc koráby pouště kdy ž se stmívá jak plují Saharou A zvolna češe dlouhé zlaté vlasy největší tygřici a vzpomíná a stále vzpomíná si hovoříc k měsíci Můj milý v dálné cizí zemi žije a já jsem jeho sladká Virginie Na ňadrech sedají mně lýrovci a on je básníkem té dálné končiny Miluje měnící se plaché kolibříky z barevných obrázků je revolucionář a má rád sladké fíky a myslí na lásku A jeho exotické básně rozechvějí ponejvíce chuďasy Ti mají také rádi poezii mé žhavé oázy Z Abecedy A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu D luk jenž od západu napíná se Přes devět mostů přes sedm vod Indián zhlédl stopu na zemi poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení N od hlavy až k patě milenec k mé milé je láskou přitažen láska je vratká však jak spojovací linka hlásky N RRR bubínky daly se na pochod Přes devět mostů přes sedm vod Y dnes jsi jen hračkou pro děti Za strojních pušek vyrostly pohádky naše a přece v dávném století zabil prakem David Goliáše 20

21 Otázky k textům: - Objasněte pojem poetismus. - S čím spojuje básník dny v týdnu? Doložte z textu. - Dokažte, že se autor soustředí na radostné okamžiky života. - Co je hlavním motivem v básni Exotická láska? - Doložte z textu, že je báseň polytematická. - Charakterizujte básnické prostředky. - Dokažte, že v básni Abeceda převažují představy zrakové a sluchové. Co připomíná každé písmeno? Najděte hravé metafory. - Charakterizujte rýmové schéma básní. - Srovnejte báseň Exotická láska s básní K. Biebla Nový Ikaros. Všimněte si formální a tematické stránky. 21

22 2.4. Poetismus Konstantin Biebl Nový Ikaros (1929) Přichází noc už za tmy vplul parník do ulic Cařihradu Po teplých vlnách v nachovém moři A že je půlnoc čínský kuli se probudil z hladu A že je ráno v palmovém háji zpívají bosé Javanky A že je krásný večer stanul jsem na okraji tohoto rychle žloutnoucího lesa A hlavou poněkud zvrácenou do oblak Bože dej křídla básníkům Tak jako andělům semenům javorovým Všichni ptáci je mají Havrani sojky i v keři malý králíček Ryby jež plachtí na indickém oceánu A na podzim listí tak zvolna se snáší rovněž bez motoru Sám bez víry přec časem vzpomínáš si Kolikrát přes propast tebe dítě jistě provázel anděl Jak jsi se skláněl nad vodou dívaje se tam dole co si počínají pstruzi Anebo topoly v touze uvidět zblízka oblaka a vraní hnízda A všude anděl za tebou i na pozlaceném kříži gotického kostela A nikdo ho nevidí Ani tvá ustrašená matka Ani otec když před jeho hněvem kdosi tě chrání svými milostnými křídly Ani když potom do tmy rozpouští svoje zlaté vlasy Jakmile se rozsvítí lampa Přichází noc tam v dálce na vodě dlouhé blesky svítí Lemujíce zlatem koráby jež se křižují na širém moři Už lezou krabi z podsvětí na zelené skále Vzhůru nad černým zrcadlem až na nejvyšší palmy A bláznivý Hamlet oceán Pře sebou koulí kokosové ořechy až někam do Rudého moře Kde potom marně bloudí kolem pustých břehů Arábie Já všechno tohle už dávno zažil jsem Každý můj krok třeba pomalý někam mne šíleně unáší Kolikrát mávnutím ruky já obešel celu Palestinu I tyto verše klušou stejným rytmem Otázky k textu: - Objasněte pojem poetismus. - Které nové motivy vnesl do poetismu K. Biebl? Jak souvisí s jeho životem? - Vyhledejte v textu obrazná pojmenování a metafory. - Vysvětlete termín polytematické pásmo. - Doložte, že báseň formálně odpovídá tzv. polytematickému pásmu. - Vyjmenujte autory 1.poloviny 20.st., kteří skládali polytematická pásma. - Všimněte si použití interpunkce, jak souvisí s tzv. teorií osvobozených vět, kterou proklamoval kubofuturismus? - Najděte v básni figury (stylistické prostředky) 22

23 Košile 2.5. Surrealismus Vítězslav Nezval Žena v množném čísle (1936) V jedné z parných nocí na sklonku června 1935 Šel jsem kolem Luxemburské zahrady Odbíjela dvanáctá hodina A ulice byly prázdné Jak vozy špeditérů a pusté jak Popeleční střda Na nic jsem nemyslil A nic jsem si nepřál Nic jsem si nepřál nikam jsem nespěchal a nic mě netížilo Šel jsem jako člověk bez paměti člověk krabice Šel jsem jak starci kteří už nepotřebují spánek Nevím co mne to náhle upoutalo vzpomínám si na svůj vlastní povzdech Stromy v Luxemburské zahradě byly plné bílých obvazů Hleděl jsem na ty papírové náplasti Přes železný plot A možná jsem si také zpíval To je všecko A Paříž prodaná do otroctví Svíjela se jako šílená Marně jsem se snažil nalézt dům ve kterém je šicí stroj z jehož člunku bych si byl přál nit Pak jsem se dal na cestu směrem k Luxemburské zahradě Jak krásný zvyk zahradníků chránit ovoce na stromech v malých sáčcích Jako vy přikrýváte nahá ňadra košilí Krásná jak džber vody převržený v smutečním domě Krásná jak jehla v březové kůře na níž je vyryt letopočet Krásná jak makovice jíž se dotkl zvon Krásná jak střevíc plující za povodně podél okna s petrolejovou lampou Krásná jak hranice dříví na niž usedl motýl Krásná jak pečené jablko pečené ve sněhu Krásná jak stromy v Luxemburské zahradě ovázané škrobeným plátnem. (zkráceno) Otázky k textu: - Objasněte pojem surrealismus. - Srovnejte báseň s básní A. Bretona Vzduch vody po stránce tematické a formální. - Co vypovídá báseň o autorově citovém rozpoložení? - Porovnejte sled asociací u K. Biebla a V. Nezvala. Pokuste se vyjádřit zásadní rozdíl. - Najděte v básni metaforické přirovnání, které je základním motivem básně. - Vyhledejte nelogická spojení motivů. - Najděte v textu anaforu. Které další stylistické figury znáte? 23

24 2.6. Klasikové české poezie František Halas Torzo naděje (1938) Praze Malověrný čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí Tak bude vždy Malověrní Tak bude vždy Za vraty našich řek zní tvrdá kopyta za vraty našich řek kopyty rozryta je zem a strašní jezdci Zjevení mávají praporem Je lehké listí vavřínů a těžký padlých sníh Já vím já vím Jenom ne strach Jen žádný strach takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach co my tu zahrajem až přijde čas až přijde čas Kůň bronzový kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal Myslete na chorál Malověrní Myslete na chorál Otázky k textu: - Na kterou historickou událost je báseň reakcí? - Najděte v básni biblické odkazy, vysvětlete co symbolizují. - Jaký význam má v básni motiv sv. Václava, jak rozumíte závěrečné sloce? - Vyhledejte v jiném zdroji literární díla, ve kterých vystupuje sv. Václav. - Objasněte pojem chorál, znáte i jiné chorály? Jakou mají úlohu? - Koho nazývá básník malověrnými? Jaké je celkové poslání pásně? - Najděte básni epizeuxis. Které další figury znáte? - Posuďte rýmové schéma básně. 24

25 2.7. Klasikové české poezie Jaroslav Seifert Jablko z klína (1933) Obraz ve vodě To není obraz, to je stín, jež vlá v neviditelném kroužení, to není obraz, to je hra, která se promění. To není obraz, to je fotografie. Ach, dej mně ji, já vím, že se mi rozbije o kámen v peřeji. To není obraz, to je hra a nic, jež hoří v tříšti duhové, a potom zpátky padajíc, zní, mře a uplove. Otázky k textu: - Určete rýmové schéma jednotlivých slok. - Charakterizujte verše po stránce výrazové. - Vyjádřete motiv básně. - Najděte v textu básnické obrazy a figury. - Najděte v textu poetismy (básnická slova) a nahraďte je výrazy neutrálními. 25

Motýl Přes smrky, břehy, přes haluze jedlí lehounký vánek se skřivánkem zvednul; přes řeku vzpomínek loďky snů bředly, motýl mi na ruku sednu!.

Motýl Přes smrky, břehy, přes haluze jedlí lehounký vánek se skřivánkem zvednul; přes řeku vzpomínek loďky snů bředly, motýl mi na ruku sednu!. PETR BEZRUČ (1867-1958) Škaredý zjev F..., to je škaredý fantóm! Tak řeknou konšelé zlatého města, tak řekne věhlasný národa vůdce, zatřepou hlavičkou národní dámy, tak řekne Rothschild a Gutmann, gróf

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Veronika Hoangová Václav Khýr Ondřej Čech Natálie Gregorová Kateřina Morová Karolína Olšová Kamil

Více

Sü Č -mo. Píseň spadaného listí

Sü Č -mo. Píseň spadaného listí Sü Č -mo Píseň spadaného listí Píseň spadaného listí Praha 2009 Sü Č -mo Píseň spadaného listí Překladatelka děkuje paní docentce Věnceslavě Hrdličkové za laskavou pomoc a podporu i za inspirativní návrhy,

Více

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2001 Sborník Přehled nejlepších autorů XI. ročníku Literární Šumavy 2001 Poezie do 25 let Poezie nad 25 let Próza do 25 let Próza nad 25 let Publicistika do 25 let Publicistika nad 25

Více

æněco inspirace pro záškolácké bloudění jarem

æněco inspirace pro záškolácké bloudění jarem Petr Čermáček Jonáš Červinka Viola Fischerová Hana Fousková Richard R. Klíčník Petr Kukal Martin Provazník Miloš Říha Ivana Svobodová Miroslav Václavek Irena Václavíková II/07 Úvodník æněco inspirace pro

Více

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník 1 Alberto Moravia Horalka (1957) román

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

Ročník XV listopad 2006 číslo 11

Ročník XV listopad 2006 číslo 11 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XV listopad 2006 číslo 11 m e z i h r o b y staré ženy černé vdovy opuštěná hnízda v nichž už nikdy nezazpívá pták pně vyduté a plné vosku z plástů když med

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy Úvod do stylistiky Stylistika...... Jazykový styl........ Slohotvorní činitelé: a) subjektivní činitelé.................. Individuální styl = styl jednotlivce......

Více

I průmyslovák někdy potká anděla...

I průmyslovák někdy potká anděla... I průmyslovák někdy potká anděla... Kolektivní práce studentů SPŠST Praha 1, scenáristika, 2. 3. ročník, 2011 1 Zlatý Anděl je budova, které získala titul Stavba roku 2001 a stála na počátku komplexní

Více

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt.

Hovoří hístorikové umění Jaromír Zemina, Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl a publicista Viktor Šlajchrt. hulajiri_t_0034 Lesy čárek, řady křížů Český rozhlas 3 Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 Malíř Alén Diviš (1900-1956) mýtus, legenda a skutečnost. U příležitosti umělcovy retrospektivní výstavy

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

Commenius v Přerově. 7. číslo, listopad 2012. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2

Commenius v Přerově. 7. číslo, listopad 2012. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2 Commenius v Přerově Od 17. do 21. dubna mohli žáci naší školy slyšet na chodbách rozhovory v nejrůznějších evropských jazycích. Ti, kteří si takto mluvící jedince prohlédli, aby se ujistili, že opravdu

Více

poezie Martin Stöhr: Konec sezony. Výběr básní z připravované sbírky... 2 próza Margaret Gibsonová: Zvládnout to... 6

poezie Martin Stöhr: Konec sezony. Výběr básní z připravované sbírky... 2 próza Margaret Gibsonová: Zvládnout to... 6 aluze.cz 02.2010 Obsah poezie Martin Stöhr: Konec sezony. Výběr básní z připravované sbírky... 2 próza Margaret Gibsonová: Zvládnout to... 6 rozhovor Milan Knížák: Umělecká konvence dnes působí skoro revolučně...17

Více

Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08

Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08 Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08 Úvodník ænaklíčené přívlastky raší z řádků Je jaro. Je šťavnatě

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

host5 procházková reportáž hrabal měsíčník pro literaturu a čtenáře květen 2012 cena 89 Kč

host5 procházková reportáž hrabal měsíčník pro literaturu a čtenáře květen 2012 cena 89 Kč host5 procházková reportáž hrabal měsíčník pro literaturu a čtenáře květen 2012 cena 89 Kč Ilustrace na obálce a doprovod květnového čísla Martin Groch host Lze napsat reportáž tak, aby si zachovala věcnost

Více

Plž. Plzeňský literární život

Plž. Plzeňský literární život Plž Plzeňský literární život 4 Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů / Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury Ročník V / 2006 / Číslo 4 Obsah 1 Editorial Poezie 2 Alena

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

Ilustrace: Alena Kordíková: Světlo

Ilustrace: Alena Kordíková: Světlo Ilustrace: Alena Kordíková: Světlo 1 Z NAŠEHO STŘEDU ODEŠEL VÝZNAMNÝ REGIONÁLNÍ HISTORIK MIROSLAV BASTL Dne 20. prosince 2013 zemřel ve věku nedožitých 88 let dlouholetý vysokoškolský učitel (několik let

Více

LŽIČKA V ŠUPLÍKU. Občasník pro literárně-kulturní degustátory

LŽIČKA V ŠUPLÍKU. Občasník pro literárně-kulturní degustátory l0 LŽIČKA v š Uplíku LŽIČKA V ŠUPLÍKU 2/2012 Občasník pro literárně-kulturní degustátory fotoreportáž hana slunská když roz pustíš se krajinou poezie jakub strouhal janele z liků lucie hyblerová petr kovář

Více

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI JIRSÁKOVÁ VERONIKA Úvod Téma, kterým se ve své závěrečné práci chci zabývat jsem nazvala Procesy v aktivní imaginaci. Ráda bych se zaměřila na to, co se v nás při aktivní

Více