Ostravské univerzity v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 2009 Výroční zpráva Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě

2 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan FZS OU : doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Předseda Akademického senátu FZS: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Proděkan pro zahraniční styky: MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Proděkan pro studijní a celoživotní vzdělávání: Proděkan pro výstavbu a strategii: Mgr. Ivona Závacká JUDr. Antonín Blahuta Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová Syllabova 19, Ostrava 3, tel.: , fax:

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vědecká rada Vědecká rada DĚKAN Akademický senát Akademický senát Sekretariát děkana Sekretariát děkana Tajemník fakulty Personální a mzdové oddělení Proděkan pro studium studijní a pedagog.činnost Proděkan pro VaV Proděkan pro ZS Proděkan pro výstavbu a strategii Studijní oddělení Oddělení VaV Oddělení ZS Ústavy: patologické anatomie fyziologie a patofyziologie klinické farmakologie ošetřovatelství a porodní asistence ochrany veřejného zdraví zobrazovacích metod urgentní medicíny a forezních oborů Katedry: interních oborů vyšetřovacích metod a lékařské biologie rehabilitace chirurgických oborů 3

4 3. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Členové: JUDr.Antonín Blahuta MUDr. Michal Bar, Ph.D. doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. * doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D. prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka Mgr. Ivona Závacká Externí členové: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. prof. MUDr. Houdek Michael, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Kolář CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ** * od listopadu 2009 ** ukončil k

5 prof. MUDr. Mačáková, CSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. František Mateička, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Musiálek, CSc. MUDr. Svatopluk Němeček doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. MUDr. Jan Zháněl * * od listopadu KOLEGIUM DĚKANA Děkan FZS OU : Předseda Akademického senátu: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkani: JUDr. Antonín Blahuta MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Mgr. Ivona Závacká Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová 5

6 5. AKADEMICKÝ SENÁT Předseda: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Komora akademických pracovníků: Místopředseda: Členové: Mgr. Marek Bužga MUDr. Michal Bar, Ph.D. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. MUDr. Chmelová MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. RNDr. Ludmila Nováčková MUDr. Terezie Šuláková PhDr.Yveta Vrublová,Ph.D. Mgr. Vyskotová, Ph.D Studentská komora: Předseda: Členové: Ing. Zdeněk Dostál Tamara Holíková Bc. Markéta Kuniaková Nela Majorosová Taťána Richterová 6

7 6. STUDIUM 6.1 Seznam akreditovaných bakalářských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce Kód progr. B5341 B5345 B5347 B6731 Název studijního oboru Kód oboru Forma studia Stand. doba studia Jazyk Akreditace do Všeobecná sestra 5341R009 Prezenční roky Č Porodní asistentka 5341R007 Kombinovaná Ergoterapie 5342R002 Prezenční Č Fyzioterapie / Physiotherapy 5342R004 Prezenční Č, Aj Ortotik - Protetik 5345R026 Prezenční Č Radiologický Prezenční 5345R010 asistent Kombinovaná 3 roky Č Zdravotní laborant 5345R020 Prezenční Č Zdravotnický Prezenční 5345R021 záchranář Kombinovaná Č Ochrana veřejného zdraví 5345R006 Prezenční 3 roky Č Spol. patologie a logistika terén. 6731R025 Kombinovaná 3 roky Č rizik. situací Seznam akreditovaných navazujících magisterských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Kód progr. N5341 N5345 N5347 Název studijního oboru Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech Komunitní péče v porodní asistenci Odborný pracov. v ochraně veř. zdraví Kód oboru 5341T T033 Forma studia Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná Stand. doba studia Jazyk Akreditace do 2 roky Č roky Č T006 Prezenční 2 roky Č

8 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání Typ kurzu Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání Program CŽV v rámci kredit. studij. programu Název vzdělávací akce Počet kreditů Jazyk Cytotechnologie 195 kreditů Č Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 39 kreditů Č Zdravotník zotavovacích akcí - Č Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 80 kreditů Č Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra 80 kreditů Č Všeobecná sestra - Č Spol.patologie a logistika terén. riz. situací - Č Zdravotnický záchranář. Č Akreditace do Programy Double Diploma (od ) studijní program Fyziterapie se studijním oborem: Fyzioterapie (spolupráce s Universitas L.U.de.S., Švýcarsko), Počty studijních programů / oborů v členění na skupiny oborů (od ) Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy / obory Bc. NMgr. Ph.D. Celkem st. programy / obory Zdravotnictví 53 3 / 13 3 /5 0 / 0 6 / 18 Sociální vědy 67 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 CELKEM 4 / 14 3 / 5 0 / 0 7 / 19 8

9 6.2. Počty studentů v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Studijní programy Studenti Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. celkem Prezenční Kombinovaná CELKEM Graf č. 1: Počty studentů FZS OU v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Prezenční Kombinovaná Bc. NMgr. 9

10 Počty studentů dle studijních programů (stav k ) Studijní program (název) Kód Studenti ve studijním programu SP Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. Celkem Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce CELKEM Graf. č. 2: Počty studentů dle studijních programů (k ) Studijní program Bc. NMgr Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce 10

11 6.3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Akademický rok přihlášek studentů Absolventů 2002/ / / / / / / / Celkem Vývoj počtu studentů v letech Akademický rok Počet studentů 1993/ / / / / / / / / / / / / / / / / Celkem

12 Vývoj počtu studentů / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 Počty studentů cizího státního občanství Typ studijního programu Počet % Stát Bakalářský 7 0,6 Slovenská republika Navazující Mgr. 10 0,8 Slovenská republika Celkem 17 1,5 12

13 Přijímací řízení na Fakultě zdravotnických studií v roce 2009 Zájem uchazečů o studium dle studijních programů rok 2009 Studijní obor Počet přihlášek/ Počet přihlášených 1 Bakalářské studijní programy Počet zapsaných ke studiu 3 Ošetřovatelství Všeobecná sestra Všeobecná sestra - KS Porodní asistentka Porodní asistentka - KS Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie Fyzioterapie Radiologický asistent Radiologický asistent - KS Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář Zdravotnický záchranář - KS Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví Sociální politika a sociální práce Společ. patologie a logistika terénních rizik. situací - KS Celkem Magisterské studijní programy Ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - KS Komunitní péče v porodní asistenci 9 3 Komunitní péče v porodní asistenci - KS Veřejné zdravotnictví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Celkem Celkem za fakultu

14 Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) (s FSS) 2008 (bez FSS) 2009 Přihlášeno Zapsáno Graf. č. 4: Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) Vývoj zájmu o studium na FZS OU Přihlášeno Zapsáno s FSS 2008 bez FSS

15 7. DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 7.1 Bc. - FYZIOTERAPIE Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce BÁLKOVÁ Vyskotová Hodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelu Kateřina BARTONČÍKOVÁ Čichoň Rehabilitační léčba u paraplegiků Iveta Rostislav BURKOTOVÁ Dobešová Rekreační sportovní aktivity vozíčkářů v České republice Martina Petra DOLEČKOVÁ Kristiníková Komplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělosti Renata Jarmila DOSTÁL Vlčková Možnosti ovlivnění dechových funkcí kinezioterapií Zdeněk HAJDUČKOVÁ Poděbradská Možnosti fyzioterapie v těhotenství a po porodu Radana KOCOURKOVÁ Crhánová Fyzioterapie u morbus Bechtěrev Mirka KULENDA Chwalková Kinezioterapie po fraktuře pánve řešené osteosyntézou Tomáš Iva LANCOVÁ Gregorková Možnosti využití Feldenkraisovy metody u osob se zrakovým postižením Petra Anna LOKAJÍČKOVÁ Dobešová Využití metody Medical Pilates u vertebrogenních potíží Lucia Petra MARTYNKOVÁ Efekt řízené fyzioterapie u pacienta s DMO v podmínkách ústavní peče na Chmelová Aneta Ukrajině Irina MARTYNKOVÁ Kadlčík Fyzioterapie u termického traumatu Dorota Michal PRUSEK Dobešová Vliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů fotbalu Pavel Petra RYBICKI Terciální prevence u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu Krhutová Witold postižení Zdeňka SEDLÁKOVÁ Krhutová Využití kinezioterapie u pacientů s osteoporózou Darina Zdeňka SIKOROVÁ Ovlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím Vyskotová RYCHLÍKOVÁ plavání Nikola STEUEROVÁ Kateřina STŘÍTECKÁ Věra SULOVSKÁ Lenka SZMEKOVÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Kateřina ŠOLCOVÁ Jarmila Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi Vibrační čití a jeho měření pomocí Vibrametru typu IV Využití testu Amputee Mobility Predictor u pacientů po transfemorální amputaci Kazuistika pacienta po ruptuře rotátorové manžety Měření prahu bolesti pomocí algometru Revmatoidní artritida v dospělém věku Zapletalová Olga Macháčková Kateřina Dabrowská Marcela Zádrapová Mariana Vyskotová Kristiníková Jarmila 15

16 ŠUSTROVÁ Věra ŠVÁB Jiří ULMANNOVÁ Šárka ZGARBOVÁ Pavla ZWINGEROVÁ Adéla 7.2 Fyzioterapie u ablace mammy Možnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věku Porucha posturálních funkcí u víceložiskových postižení centrálního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Vliv jízdy na koni na lidský organismus - fyziologické hledisko Cílená tělesná cvičení ve výuce in-line bruslení u dětí Kondziolková Jolana Kristiníková Jarmila Zapletalová Olga Janura ijaroslav Dobešová Petra Bc. - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno Téma práce JENDRYŠČÍKOVÁ Dagmar Celiakie a stravování při celiakii KOBĚRSKÁ Eliška Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence SOKOLOVSKÁ Eva Prevalence kouření u žáků středních škol KRAVIECOVÁ Ivana Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů ŠPAČKOVÁ Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy VALÁŠKOVÁ Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí CIMOVÁ Kateřina TUHÁ Kateřina VAŘECHOVÁ Kateřina NYTROVÁ Kristýna MIKESKOVÁ Lucie VACULÍK Lukáš ŠLACHTOVÁ Marcela ČERNOCHOVÁ Markéta HLOBIL Martin MATĚJKOVÁ Martina VALOVÁ Michaela ZÁHUMENSKÁ Michaela Sledování rozdílů mezi dokonanými a nedokonanými sebevraždami ve vztahu k vybraným charakteristikám Problematika úrazovosti na základních školách Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace Posouzení výskytu hypertenze u pracovníků v riziku hluku Addisonova nemoc v ČR a ve světě Trendy ve společném stravování Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta Výživová hodnota nejčastěji konzumovaných nealkoholických nápojů Zdravotní rizika nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (literární rešerše) Působení klimatu na zdraví pracovníků vyjíždějících do zahraničí Prevence rakoviny prsu u žen v České republice Hodnocení expozic hluku v rušných částech města Vedoucí práce Svrčinová Pavla Maďar Rastislav Andělová Šárka Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Menzlová Milena Andělová Šárka Maďar Rastislav Menzlová Milena Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Hrnčíř Karel Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav 16

17 BÍNA Michal LIŠKOVÁ Monika HROZKOVÁ Petra MIKŠÍK Radek KÁŇOVÁ Radka FILKORNOVÁ Šárka FOJTÍKOVÁ Veronika KLEGOVÁ Veronika OHRZALOVÁ Veronika VALOUCHOVÁ Veronika NÁHLÍKOVÁ Vladimíra KYSELÝ Zdeněk Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství DOPLŇKY STRAVY Prevence obezity Obsah chemických látek a živin v nealkoholických nápojích Kategorizace pracoviště výroby kotlů se zaměřením na riziko hluku Význam onemocnění horních končetin v profesionální patologii a jejich dlouhodobý trend. Rozbor údajů zdravotnických statistik. Užívání doplňků stravy u seniorů Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce Měření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodech Rozbor rizik u cestovatelů do tropů a subtropů Diabetes mellitus jako hrozba 21. století Posouzení rizika a trendů onemocnění z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže u vybraných profesí Mrázková Eva Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Menzlová Milena Menzlová Milena Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Adamčík Milan 7.3 Bc. - VŠEOBECNÁ SESTRA Příjmení Jméno Téma práce KLÍMKOVÁ Adéla Znalosti sester o paliativní péči PÁLENÍKOVÁ Andrea Problematika hospitalizace dítěte s doprovodem rodiče HECZKOVÁ Anna Postoj mladé generace k prevenci AIDS KAJZAROVÁ Barbora Sekundární prevence nádorového onemocnění prsu u žen RŮŽIČKOVÁ Barbora Komunikace sestry s nemocným dítětem PLAČKOVÁ Dagmar Informovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsu OPRAVILOVÁ Eliška Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále MACKOVÁ Eva Stravování sester v pracovní době GRABOWSKÁ Gabriela Problematika alkoholismu u žen LUKŠOVÁ Hana Bazální stimulace v ošetřovatelské péči u seniorů Vedoucí práce Bužgová Radka Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Plevová Ilona Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta 17

18 HALÁSZOVÁ KOVALSKÁ VYSKOTOVÁ CHOVANCOVÁ Jarmila FELIXOVÁ Kateřina JONKIŠOVÁ Kateřina MALÁ Kateřina TROJČÍNSKÁ Kateřina VIŠVADEROVÁ Kateřina VYSTRČILOVÁ Kateřina KARGEROVÁ Klára HLINKOVÁ Lenka KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza JAROŠÍKOVÁ Magda ZAORALOVÁ Magda MILÉŘOVÁ Marcela BÁTOROVÁ Marie KESSLOVÁ Marie KOUTNÁ Martina SLOVÁČKOVÁ Martina BŘEZINOVÁ Michaela WILCZKOVÁ Michaela PRETSCHOVÁ Michaela Mária BOŘKOVÁ Miroslava VAŇKOVÁ Monika Neuropsychická zátěž sester na dětském oddělení Faktory ovlivňující poskytování první pomoci Spokojenost seniorů s institucionální péčí Práva seniorů v rezidenčních zařízeních Zajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péči Kouření v těhotenství Zdravotní stav a životní styl středoškolských studentů Péče o umírajícího klienta z holistického pojetí Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení Názor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních Žena po ablaci prsu Poruchy spánku u studentů vysokých škol Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Životní styl pacienta s dialýzou Současný stav výživy dospívajících Potřeby žen se zhoubným onemocněním prsu Péče o zdraví v romské komunitě Neuropsychická zátěž u sester na chirurgickém oddělení Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství Podpora autonomie a soběstačnosti seniorů při hospitalizaci Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Vybrané problémy ošetřování pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou Bio-psycho-sociální změny u pacientů po amputaci dolní končetiny Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Bužgová Radka Bužgová Radka Sikorová Lucie Jarošová Darja Jarošová Darja Bužgová Radka Sikorová Lucie Janíková Eva Plevová Ilona Šináglová Zdeňka Kristiníková Jarmila Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Vrublová Yvetta Jarošová Darja Bužgová Radka Machytka Evžen Lapčíková Eva Bužgová Radka Bužgová Radka Bužgová Radka 18

19 ONDRUCHOVÁ Petra LUTEROVÁ Radka SEČKAŘOVÁ Radmila PTÁČKOVÁ Silvie JÁNOVÁ Simona HLOŽANKOVÁ Tereza KIŠOVÁ Vendula SVAČINOVÁ Vendula HOMOLOVÁ Veronika MÜNSTEROVÁ Veronika SEMEROVÁ Veronika ČERNÁ Zuzana TROFIMOVÁ Žaneta Informovanost klientů o metodách léčby bolesti Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Ošetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzou Syndrom vyhoření u sester pracujících se seniory Informovanost o očkování proti rakovině děložního čípku Autonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péče Syndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DM Porod doma ano či ne? Zavádění principů paliativní péče v zařízeních pro seniory Všeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmu Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Edukace dítěte s diagnózou diabetes mellitus Dušová Bohdana Jarošová Darja Dušová Bohdana Sikorová Lucie Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Plevová Ilona Dušová Bohdana Bužgová Radka Plevová Ilona Vrublová Yvetta Staňurová 7.4 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ LABORANT Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce CHADŽIJSKI Filip Aplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborů Šafarčík Kristián CHROBOKOVÁ Adéla Rizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylu Bužga Marek ČAJKOVÁ Veronika Výtěžnost kyselé hydrolýzy moče pro uvolnění benzodiazepinů- porovnání klasického postupu a postupu s použitím mikrovlnného systému. Staňková Marie ENGELMANNOVÁ Veronika Mutace v APP a PSEN2 genech u pacientů s časnou formou Alzheimerovy choroby Walczysková Sylwia GEBAUEROVÁ Zuzana Produkce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy. Chmelař Dittmar HANÁČKOVÁ Markéta Hodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazích Bužga Marek HREBÍKOVÁ Balcar Prenatální cytogenetická diagnostika - retrospektivní studie Hana Alfons HRTUSOVÁ Nováčková Spektrofotometrie likvoru Terézia Ludmila KADLECOVÁ Kristýna Alkohol a návykové látky u zemřelých řidičů za posledních 5 let v regionu USL FN Ostrava Staňková Marie 19

20 KRÁLOVÁ Zuzana MARÁKOVÁ Michaela MARKOVÁ Andrea MECZNEROVÁ Zuzana PAVLÍKOVÁ Tereza RAMPÍROVÁ SIKOROVÁ Kateřina SKÝBOVÁ Eva SLÍVOVÁ Michaela STAŇKOVÁ Pavla ŠKAPOVÁ Klára TENGLEROVÁ Marcela Srovnání nodularity benigních a maligních nádorů mléčné žlázy Markery kostního obratu Srovnání chemických a imunohistochemických metod v melanocytárních lézích Využití přístroje Rotor-Gene při detekci bodových mutací. Glykolýza v erytrocytech a její odraz v hladině biochemických analytů v krvi Chemické barvící metody v patologii Sledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půd Výskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálů Parametry kvality trombocytů z aferézy Delece genu SHOX u pacientů s poruchou růstu Výskyt kmenů Clostridium difficile v nemocnicích na Ostravsku Demyelinizační onemocnění - Roztroušená mozkomíšní skleróza Horáček Jaroslav Karlík Tomáš Hořava Ml. Vladimír Kovářová Petra Herodes Zdeněk Horáček Jaroslav Chmelař Dittmar Chmelař Dittmar Čermáková Zuzana Balcar Alfons Toršová Věra Košťál Martin 7.5 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Příjmení Jméno BAČA Daniel DVOŘÁK Pavel GAJ Petr HLAVÁČ Jaroslav HOLEK Radim HONSA Dalibor HRUBÝ Daniel HRUBÝ Vojtěch JAŠŠO Petr Téma práce Obtížná intubace v podmínkách urgentního příjmu nemocnice ve Frýdku - Místku Gender mainstreaming v zdravotnické záchranné službě ZAPOJENÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Management zajištění dýchacích cest u pacientů s traumatem orofaciální oblasti Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče Komplexní ošetřovatelská péče u nemocných s centrální mozkovou příhodou v přednemocniční péči Agresivní pacient ve zdravotnictví Správnost odhadu procenta popálené plochy u dětí v podmínkách PNP Vysokoenergetická poranění Vedoucí práce Chalupa Josef Ščurek Radomír Ščurek Radomír Zemanová Jitka Psennerová Sabina Divák Jan Vilímková Andrea Zemanová Jitka Zoubková Renáta 20

21 JEŽEK Tomáš JOŽÁK Martin KOCIÁN Radim KOLARČÍK Lukáš KONDZIOLKA Jan KOPECKÁ Pavla KŘUPKOVÁ Veronika KUBÍČEK Pavel MATOUCH Petr MIŠÁKOVÁ NESPĚŠNÝ František PRAUZEK Pavel PTÁČEK Michal SKŘIČEK Jakub SLOVÁK Adam ŠTEIFOVÁ Petra TVRDOŇ Stanislav ZÁHORSKÝ Marek ZDRÁHAL Ondřej ZEISBERGEROVÁ Ivana ZELENKA Filip Hodnocení resuscitace laické veřejnosti v modelových podmínách Uplatnění ochranných opatření laické veřejnosti Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikace Návaznost přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s poraněním oka na Oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě v letech Řešení Evakuačního plánu nemocnice Ošetřovatelská péče u dítěte s kraniotraumatem Akutní psychiatrické stavy a intervence v přednemocniční neodkladné péči Možnosti zapojování humanitárních organizací a ostatních složek Integrovaného záchranného systému do mezinárodních operací Kvalita života po kardiopulmonální resuscitaci Efektivnost systémové trombolýzy na jednotce intenzivní péče v neurologii Přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním Zátěž alkoholem u pacientů urgentního příjmu Využití nehodových vlaků při zásazích IZS Stanovování minimálního počtu pracovníků při zásahu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby - (určení počtu pracovníků týmu pro různé typy zásahů) Možnosti přístrojového monitoringu a jeho četnost ve vozidlech záchranné služby Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji Současné možnosti hrazení krevních ztrát na urgentním příjmu pacientů s polytraumatem Automatický externí defibrilátor u horské služby Prevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péče Význam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péči Regulační poplatky a jejich vliv na využívání lékařské služby první pomoci Psennerová Sabina Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zemanová Jitka Smetana Marek Lapčíková Eva Piačková Kata Smetana Marek Psennerová Sabina Psennerová Sabina Hnízdilová Iveta Zemanová Jitka Smetana Marek Smetana Marek Divák Jan Psennerová Sabina Divák Jan Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zoubková Renáta Vilímková Andrea 21

22 7.6 Bc. - PORODNÍ ASISTENTKA Příjmení Jméno BŘEZINOVÁ Michaela ČERNÁ Zuzana HOMOLOVÁ Veronika JONKIŠOVÁ Kateřina KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza OPRAVILOVÁ Eliška PRETSCHOVÁ Michaela Mária SEČKAŘOVÁ Radmila Téma práce Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Porod doma ano či ne? Kouření v těhotenství Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Vedoucí práce Machytka Evžen Vrublová Yvetta Dušová Bohdana Jarošová Darja Kristiníková Jarmila Vrublová Yvetta Bužgová Radka Dušová Bohdana 7.7 Bc. - RADIOLOGICKÝ ASISTENT Příjmení Jméno BORSKÁ Magdalena BOŘECKÁ Jarmila BUGAJ Jiří BULLOVÁ Milena CHLOPČÍK Adam GÁL Radim HUDZIETZOVÁ KAPIASOVÁ Petra MALÁ Emílie MARŤÁK Lubomír MIGULSKI Jan MLČOCHOVÁ Zuzana Téma práce Zobrazovací metody patologických lézí v malé pánvi Radiologické charakteristiky Marfanova syndromu Punkce a drenáže pod kontrolou výpočetní tomografie Endovaskulární intervence na mozkových tepnách Reiradiace Porovnání SPECTu mozku a CT u pacientů s ischemickou CMP Radioterapie řízená obrazem u nádorů hlavy a krku Morfologie a charakteristika aneuryzmat mozkových tepen v populaci Nestátní zařízení výpočetní tomografie Digitální skiagrafie pomocí nepřímé digitalizace Využití volně přístupného software pro správu a úpravu DICOM radiologických obrazů Zobrazovací metody lézí mediastina Vedoucí práce Nekula Josef Chmelová Koval Svatopluk Nekula Josef Feltl David Širůček Pavel Feltl David Czerný Daniel Koval Svatopluk Franek Martin Korhelík Karol Nekula Josef 22

23 MROZKOVÁ Daniela MYŠKOVÁ Marta NOVÁKOVÁ Romana ONDRUCHOVÁ Magdaléna OUDOVÁ Zuzana STRACHOTA Jiří TICHÝ Libor TOMEČKOVÁ Eva TOMEŠ Michal UHLÁŘOVÁ Lenka VAVREČKOVÁ Veronika ZEDNÍČKOVÁ Petra Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie Scintigrafická detekce příštítných tělísek Přínos moderních zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování poruch uzávěru lebečních švů u dětí Radiobiologické modely Zobrazovací metody cévních mozkových příhod Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru Remote control v radiologii Historie, současnost a budoucnost vyšetření výpočetní tomografii Radiologie v Ostravě - historie a současnost Scintigraficky detekované komplikace transplantované ledviny Scintigrafie skeletu třífazová, statická, celotělová a jednofotonová emisní výpočetní tomografie. Porovnání s jinými vyšetřovacími postupy. Terapie kloubních onemocnění pomocí radiační synovektomie Feltl David Širůček Pavel Chmelová Feltl David Nekula Josef Kraft Otakar Korhelík Karol Koval Svatopluk Nekula Josef Širůček Pavel Kraft Otakar Kraft Otakar 7.8 Bc. - ERGOTERAPEUT Příjmení Jméno BERGEROVÁ Martina BOBKOVÁ BUKVOVÁ Marta HLUCHNÍKOVÁ Marcela HOLOUBKOVÁ Lenka JURTÍKOVÁ Hana KOZELKOVÁ Lenka KOZIEŁOVÁ Tereza KUBIENOVÁ Kateřina MANDOVÁ Monika Téma práce Využití jógy u onkologické pacientky se zaměřením na ruku Ergoterapeutické přístupy pro horní končetiny u kvadruplegie Úprava bytu u pacienta s míšní lézí Ergoterapie u pacientů po amputaci v oblasti stehna Možnosti následné péče u osob po cévní mozkové příhodě Ergoterapie u Dupuytrenovy nemoci Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu Role ergoterapeuta v domově pro seniory Ergoterapeut a zrakově postižený klient Fractura Collesi z pohledu nových možností v oblasti testování a terapeutických postupů Vedoucí práce Hučalová Květoslava Weissová Hana Vyskotová Hradilová Michaela Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dabrowská Marcela Zacharová Eva Pech Josef 23

24 NOHELOVÁ Šárka NOVÁKOVÁ Vladimíra PAVLASKOVÁ Darina PEKTOROVÁ Simona PROCHÁZKOVÁ Hana RAJNOCHOVÁ Veronika SOCHOVÁ Martina STACHOVÁ UŘINOVSKÁ Romana ZELINOVÁ Markéta Volnočasové aktivity zrakově postižených Hodnocení aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ergoterapie u parézy nervus radialis. Ergoterapie u dítěte v předškolním věku s vrozenou vadou ruky Možnosti aplikovaných pohybových aktivit tělesně postižených v Hamzově odborné léčebně Luže- Košumberk. Využití ergoterapie u seniorů v domácím prostředí formou terénní péče Ergoterapie u pacienta s poraněním flexorového aparátu ruky Psychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postižením Terapie jako součást výchovy a vzdělávání žáků s Downovým syndromem na speciální škole Možnosti terapií ve vzdělávání a výchově u žáků s autismem Ďurková Petra Macháčková Kateřina Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dobešová Petra Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Zacharová Eva Gazda Dalibor Mazáková Dagmar 7.9 Bc. ORTOTIK-PROTETIK Příjmení Jméno BENEŠOVÁ Michaela GOLOVÁ Štěpánka HONZÍKOVÁ Lucie KEMPNÁ Anna KONEČNÁ Barbora OHNŮTKOVÁ Petra PAVLOSKOVÁ Klára PROCHÁZKOVÁ SCHINDLEROVÁ Nina Téma práce Výukový model amputačního transtibiálního pahýlu Deformity lebky u dětí a možnosti ortotického řešení Biomechanické metody pro klinickou praxi v ortotice a protetice Color matching u silikonových náhrad lidského těla Detekce patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy TSB lůžko transtibiální protézy - Srovnání způsobů jeho zhotovení Ortotická péče o děti s diparetickou formou dětské mozkové obrny Problematika protetické péče o pacienty po disartikulaci v Chopartově kloubu Ortotická péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Vedoucí práce Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Krawczyk Petr Rosický Jiří Krawczyk Petr Krawczyk Petr Krawczyk Petr 24

25 7.10 NMgr. LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno BEDNÁŘOVÁ Eva BUKOVSKÁ Petra ČECHMÁNKOVÁ Lydie DROBČINSKÁ Lenka DRŠTIČKOVÁ Helena FOJTÍK Adam GLUMBÍKOVÁ Lenka HANZLÍKOVÁ Dagmar HERMANOVÁ Adriana HOLÝ Ondřej HOŠALOVÁ Lenka HRONZOVÁ Hana HUDCOVÁ Alena KECLÍKOVÁ Zuzana KULHÁNKOVÁ Hana MACHÁČKOVÁ Jitka MICHALICOVÁ Marie RICHTEROVÁ Táňa SKŘEJPKOVÁ Kateřina VAŇKOVÁ Iva ZÁLEŠÁKOVÁ Adéla ZEZULKOVÁ Lenka Téma práce Aspekty výroby granulocytových koncentrátů Laboratorní diagnostika poruch glukózové tolerance u vybraných skupin osob Stanovení bilirubinu v liquoru na automatickém analyzátoru a srovnání výsledků s přímou spektrofotometrií liquoru Dědičná predispozice ke kolorektálnímu karcinomu Stanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis group Objektivizace lokální svalové zátěže v hutnickém průmyslu Histologická klasifikace névocelulárních lézí kůže Dipeptid prolyl-hydroxyprolin v nehydrolyzované moči - stanovení a jeho role v reflexi osteopatií Dysplastické a neoplastické změny ve screeningovém gynekologickém vyšetření Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008 Cytohistopatologické korelace u dysplázií a neoplázií děložního čípku Histologie a histopatologie kůže ve vztahu k topografii lidského těla Vliv metody stanovení kreatininu na odhad glomerulární filtrace Sledování výskytu Burkholderia cepacia komplex u nemocných hospitalizovaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Porovnání různých systémů vyšetřování renálních funkcí Korelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců. Vyšetření lipoproteinu Lp(a) a homocysteinu v letech v laboratoři Ústavu klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava Záchyt a identifikace perorálních antidiabetik v biologickém materiálu HAI-1 exprese u karcinomu prsu Zhodnocení produkce beta-laktamáz u Klebsiella pneumoniae a Escherichia Coli v ostravských nemocnicích v letech Výskyt HIT protilátek u kardiochirurgických pacientů Nalezení matematického modelu pro popis vlivu interference hemoglobinu na vybrané biochemické parametry Vedoucí práce Čermáková Zuzana Ungerová Jiřina Kubíček Zdeněk Plevová Pavlína Chmelař Dittmar Lehocká Hana Benčík Vladimír Hušek Petr Ondruš Jiří Chmelařová Eva Ondruš Jiří Horáček Jaroslav Všianský František Toršová Věra Franeková Janka Jirák Zdeněk Nováčková Ludmila Staňková Marie Hořava Vladimír Chmelařová Eva Chasáková Kateřina Všianský František 25

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Z Á P I S. Číslo: 9 2015 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 9 2015 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková, RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., PhDr.

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium

V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium PROGRAM V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium Hlavní témata sympozia: Bolesti zad a páteře - etiologie, diagnostika, terapie konzervativní i chirurgická, rehabilitace

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM. III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM. III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Z Á P I S. Číslo: 16 2012 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 16 2012 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více