Ostravské univerzity v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 2009 Výroční zpráva Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě

2 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan FZS OU : doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Předseda Akademického senátu FZS: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Proděkan pro zahraniční styky: MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Proděkan pro studijní a celoživotní vzdělávání: Proděkan pro výstavbu a strategii: Mgr. Ivona Závacká JUDr. Antonín Blahuta Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová Syllabova 19, Ostrava 3, tel.: , fax:

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vědecká rada Vědecká rada DĚKAN Akademický senát Akademický senát Sekretariát děkana Sekretariát děkana Tajemník fakulty Personální a mzdové oddělení Proděkan pro studium studijní a pedagog.činnost Proděkan pro VaV Proděkan pro ZS Proděkan pro výstavbu a strategii Studijní oddělení Oddělení VaV Oddělení ZS Ústavy: patologické anatomie fyziologie a patofyziologie klinické farmakologie ošetřovatelství a porodní asistence ochrany veřejného zdraví zobrazovacích metod urgentní medicíny a forezních oborů Katedry: interních oborů vyšetřovacích metod a lékařské biologie rehabilitace chirurgických oborů 3

4 3. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Členové: JUDr.Antonín Blahuta MUDr. Michal Bar, Ph.D. doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. * doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D. prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka Mgr. Ivona Závacká Externí členové: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. prof. MUDr. Houdek Michael, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Kolář CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ** * od listopadu 2009 ** ukončil k

5 prof. MUDr. Mačáková, CSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. František Mateička, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Musiálek, CSc. MUDr. Svatopluk Němeček doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. MUDr. Jan Zháněl * * od listopadu KOLEGIUM DĚKANA Děkan FZS OU : Předseda Akademického senátu: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkani: JUDr. Antonín Blahuta MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Mgr. Ivona Závacká Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová 5

6 5. AKADEMICKÝ SENÁT Předseda: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Komora akademických pracovníků: Místopředseda: Členové: Mgr. Marek Bužga MUDr. Michal Bar, Ph.D. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. MUDr. Chmelová MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. RNDr. Ludmila Nováčková MUDr. Terezie Šuláková PhDr.Yveta Vrublová,Ph.D. Mgr. Vyskotová, Ph.D Studentská komora: Předseda: Členové: Ing. Zdeněk Dostál Tamara Holíková Bc. Markéta Kuniaková Nela Majorosová Taťána Richterová 6

7 6. STUDIUM 6.1 Seznam akreditovaných bakalářských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce Kód progr. B5341 B5345 B5347 B6731 Název studijního oboru Kód oboru Forma studia Stand. doba studia Jazyk Akreditace do Všeobecná sestra 5341R009 Prezenční roky Č Porodní asistentka 5341R007 Kombinovaná Ergoterapie 5342R002 Prezenční Č Fyzioterapie / Physiotherapy 5342R004 Prezenční Č, Aj Ortotik - Protetik 5345R026 Prezenční Č Radiologický Prezenční 5345R010 asistent Kombinovaná 3 roky Č Zdravotní laborant 5345R020 Prezenční Č Zdravotnický Prezenční 5345R021 záchranář Kombinovaná Č Ochrana veřejného zdraví 5345R006 Prezenční 3 roky Č Spol. patologie a logistika terén. 6731R025 Kombinovaná 3 roky Č rizik. situací Seznam akreditovaných navazujících magisterských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Kód progr. N5341 N5345 N5347 Název studijního oboru Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech Komunitní péče v porodní asistenci Odborný pracov. v ochraně veř. zdraví Kód oboru 5341T T033 Forma studia Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná Stand. doba studia Jazyk Akreditace do 2 roky Č roky Č T006 Prezenční 2 roky Č

8 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání Typ kurzu Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání Program CŽV v rámci kredit. studij. programu Název vzdělávací akce Počet kreditů Jazyk Cytotechnologie 195 kreditů Č Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 39 kreditů Č Zdravotník zotavovacích akcí - Č Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 80 kreditů Č Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra 80 kreditů Č Všeobecná sestra - Č Spol.patologie a logistika terén. riz. situací - Č Zdravotnický záchranář. Č Akreditace do Programy Double Diploma (od ) studijní program Fyziterapie se studijním oborem: Fyzioterapie (spolupráce s Universitas L.U.de.S., Švýcarsko), Počty studijních programů / oborů v členění na skupiny oborů (od ) Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy / obory Bc. NMgr. Ph.D. Celkem st. programy / obory Zdravotnictví 53 3 / 13 3 /5 0 / 0 6 / 18 Sociální vědy 67 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 CELKEM 4 / 14 3 / 5 0 / 0 7 / 19 8

9 6.2. Počty studentů v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Studijní programy Studenti Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. celkem Prezenční Kombinovaná CELKEM Graf č. 1: Počty studentů FZS OU v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Prezenční Kombinovaná Bc. NMgr. 9

10 Počty studentů dle studijních programů (stav k ) Studijní program (název) Kód Studenti ve studijním programu SP Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. Celkem Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce CELKEM Graf. č. 2: Počty studentů dle studijních programů (k ) Studijní program Bc. NMgr Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce 10

11 6.3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Akademický rok přihlášek studentů Absolventů 2002/ / / / / / / / Celkem Vývoj počtu studentů v letech Akademický rok Počet studentů 1993/ / / / / / / / / / / / / / / / / Celkem

12 Vývoj počtu studentů / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 Počty studentů cizího státního občanství Typ studijního programu Počet % Stát Bakalářský 7 0,6 Slovenská republika Navazující Mgr. 10 0,8 Slovenská republika Celkem 17 1,5 12

13 Přijímací řízení na Fakultě zdravotnických studií v roce 2009 Zájem uchazečů o studium dle studijních programů rok 2009 Studijní obor Počet přihlášek/ Počet přihlášených 1 Bakalářské studijní programy Počet zapsaných ke studiu 3 Ošetřovatelství Všeobecná sestra Všeobecná sestra - KS Porodní asistentka Porodní asistentka - KS Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie Fyzioterapie Radiologický asistent Radiologický asistent - KS Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář Zdravotnický záchranář - KS Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví Sociální politika a sociální práce Společ. patologie a logistika terénních rizik. situací - KS Celkem Magisterské studijní programy Ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - KS Komunitní péče v porodní asistenci 9 3 Komunitní péče v porodní asistenci - KS Veřejné zdravotnictví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Celkem Celkem za fakultu

14 Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) (s FSS) 2008 (bez FSS) 2009 Přihlášeno Zapsáno Graf. č. 4: Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) Vývoj zájmu o studium na FZS OU Přihlášeno Zapsáno s FSS 2008 bez FSS

15 7. DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 7.1 Bc. - FYZIOTERAPIE Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce BÁLKOVÁ Vyskotová Hodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelu Kateřina BARTONČÍKOVÁ Čichoň Rehabilitační léčba u paraplegiků Iveta Rostislav BURKOTOVÁ Dobešová Rekreační sportovní aktivity vozíčkářů v České republice Martina Petra DOLEČKOVÁ Kristiníková Komplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělosti Renata Jarmila DOSTÁL Vlčková Možnosti ovlivnění dechových funkcí kinezioterapií Zdeněk HAJDUČKOVÁ Poděbradská Možnosti fyzioterapie v těhotenství a po porodu Radana KOCOURKOVÁ Crhánová Fyzioterapie u morbus Bechtěrev Mirka KULENDA Chwalková Kinezioterapie po fraktuře pánve řešené osteosyntézou Tomáš Iva LANCOVÁ Gregorková Možnosti využití Feldenkraisovy metody u osob se zrakovým postižením Petra Anna LOKAJÍČKOVÁ Dobešová Využití metody Medical Pilates u vertebrogenních potíží Lucia Petra MARTYNKOVÁ Efekt řízené fyzioterapie u pacienta s DMO v podmínkách ústavní peče na Chmelová Aneta Ukrajině Irina MARTYNKOVÁ Kadlčík Fyzioterapie u termického traumatu Dorota Michal PRUSEK Dobešová Vliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů fotbalu Pavel Petra RYBICKI Terciální prevence u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu Krhutová Witold postižení Zdeňka SEDLÁKOVÁ Krhutová Využití kinezioterapie u pacientů s osteoporózou Darina Zdeňka SIKOROVÁ Ovlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím Vyskotová RYCHLÍKOVÁ plavání Nikola STEUEROVÁ Kateřina STŘÍTECKÁ Věra SULOVSKÁ Lenka SZMEKOVÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Kateřina ŠOLCOVÁ Jarmila Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi Vibrační čití a jeho měření pomocí Vibrametru typu IV Využití testu Amputee Mobility Predictor u pacientů po transfemorální amputaci Kazuistika pacienta po ruptuře rotátorové manžety Měření prahu bolesti pomocí algometru Revmatoidní artritida v dospělém věku Zapletalová Olga Macháčková Kateřina Dabrowská Marcela Zádrapová Mariana Vyskotová Kristiníková Jarmila 15

16 ŠUSTROVÁ Věra ŠVÁB Jiří ULMANNOVÁ Šárka ZGARBOVÁ Pavla ZWINGEROVÁ Adéla 7.2 Fyzioterapie u ablace mammy Možnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věku Porucha posturálních funkcí u víceložiskových postižení centrálního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Vliv jízdy na koni na lidský organismus - fyziologické hledisko Cílená tělesná cvičení ve výuce in-line bruslení u dětí Kondziolková Jolana Kristiníková Jarmila Zapletalová Olga Janura ijaroslav Dobešová Petra Bc. - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno Téma práce JENDRYŠČÍKOVÁ Dagmar Celiakie a stravování při celiakii KOBĚRSKÁ Eliška Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence SOKOLOVSKÁ Eva Prevalence kouření u žáků středních škol KRAVIECOVÁ Ivana Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů ŠPAČKOVÁ Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy VALÁŠKOVÁ Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí CIMOVÁ Kateřina TUHÁ Kateřina VAŘECHOVÁ Kateřina NYTROVÁ Kristýna MIKESKOVÁ Lucie VACULÍK Lukáš ŠLACHTOVÁ Marcela ČERNOCHOVÁ Markéta HLOBIL Martin MATĚJKOVÁ Martina VALOVÁ Michaela ZÁHUMENSKÁ Michaela Sledování rozdílů mezi dokonanými a nedokonanými sebevraždami ve vztahu k vybraným charakteristikám Problematika úrazovosti na základních školách Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace Posouzení výskytu hypertenze u pracovníků v riziku hluku Addisonova nemoc v ČR a ve světě Trendy ve společném stravování Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta Výživová hodnota nejčastěji konzumovaných nealkoholických nápojů Zdravotní rizika nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (literární rešerše) Působení klimatu na zdraví pracovníků vyjíždějících do zahraničí Prevence rakoviny prsu u žen v České republice Hodnocení expozic hluku v rušných částech města Vedoucí práce Svrčinová Pavla Maďar Rastislav Andělová Šárka Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Menzlová Milena Andělová Šárka Maďar Rastislav Menzlová Milena Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Hrnčíř Karel Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav 16

17 BÍNA Michal LIŠKOVÁ Monika HROZKOVÁ Petra MIKŠÍK Radek KÁŇOVÁ Radka FILKORNOVÁ Šárka FOJTÍKOVÁ Veronika KLEGOVÁ Veronika OHRZALOVÁ Veronika VALOUCHOVÁ Veronika NÁHLÍKOVÁ Vladimíra KYSELÝ Zdeněk Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství DOPLŇKY STRAVY Prevence obezity Obsah chemických látek a živin v nealkoholických nápojích Kategorizace pracoviště výroby kotlů se zaměřením na riziko hluku Význam onemocnění horních končetin v profesionální patologii a jejich dlouhodobý trend. Rozbor údajů zdravotnických statistik. Užívání doplňků stravy u seniorů Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce Měření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodech Rozbor rizik u cestovatelů do tropů a subtropů Diabetes mellitus jako hrozba 21. století Posouzení rizika a trendů onemocnění z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže u vybraných profesí Mrázková Eva Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Menzlová Milena Menzlová Milena Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Adamčík Milan 7.3 Bc. - VŠEOBECNÁ SESTRA Příjmení Jméno Téma práce KLÍMKOVÁ Adéla Znalosti sester o paliativní péči PÁLENÍKOVÁ Andrea Problematika hospitalizace dítěte s doprovodem rodiče HECZKOVÁ Anna Postoj mladé generace k prevenci AIDS KAJZAROVÁ Barbora Sekundární prevence nádorového onemocnění prsu u žen RŮŽIČKOVÁ Barbora Komunikace sestry s nemocným dítětem PLAČKOVÁ Dagmar Informovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsu OPRAVILOVÁ Eliška Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále MACKOVÁ Eva Stravování sester v pracovní době GRABOWSKÁ Gabriela Problematika alkoholismu u žen LUKŠOVÁ Hana Bazální stimulace v ošetřovatelské péči u seniorů Vedoucí práce Bužgová Radka Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Plevová Ilona Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta 17

18 HALÁSZOVÁ KOVALSKÁ VYSKOTOVÁ CHOVANCOVÁ Jarmila FELIXOVÁ Kateřina JONKIŠOVÁ Kateřina MALÁ Kateřina TROJČÍNSKÁ Kateřina VIŠVADEROVÁ Kateřina VYSTRČILOVÁ Kateřina KARGEROVÁ Klára HLINKOVÁ Lenka KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza JAROŠÍKOVÁ Magda ZAORALOVÁ Magda MILÉŘOVÁ Marcela BÁTOROVÁ Marie KESSLOVÁ Marie KOUTNÁ Martina SLOVÁČKOVÁ Martina BŘEZINOVÁ Michaela WILCZKOVÁ Michaela PRETSCHOVÁ Michaela Mária BOŘKOVÁ Miroslava VAŇKOVÁ Monika Neuropsychická zátěž sester na dětském oddělení Faktory ovlivňující poskytování první pomoci Spokojenost seniorů s institucionální péčí Práva seniorů v rezidenčních zařízeních Zajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péči Kouření v těhotenství Zdravotní stav a životní styl středoškolských studentů Péče o umírajícího klienta z holistického pojetí Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení Názor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních Žena po ablaci prsu Poruchy spánku u studentů vysokých škol Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Životní styl pacienta s dialýzou Současný stav výživy dospívajících Potřeby žen se zhoubným onemocněním prsu Péče o zdraví v romské komunitě Neuropsychická zátěž u sester na chirurgickém oddělení Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství Podpora autonomie a soběstačnosti seniorů při hospitalizaci Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Vybrané problémy ošetřování pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou Bio-psycho-sociální změny u pacientů po amputaci dolní končetiny Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Bužgová Radka Bužgová Radka Sikorová Lucie Jarošová Darja Jarošová Darja Bužgová Radka Sikorová Lucie Janíková Eva Plevová Ilona Šináglová Zdeňka Kristiníková Jarmila Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Vrublová Yvetta Jarošová Darja Bužgová Radka Machytka Evžen Lapčíková Eva Bužgová Radka Bužgová Radka Bužgová Radka 18

19 ONDRUCHOVÁ Petra LUTEROVÁ Radka SEČKAŘOVÁ Radmila PTÁČKOVÁ Silvie JÁNOVÁ Simona HLOŽANKOVÁ Tereza KIŠOVÁ Vendula SVAČINOVÁ Vendula HOMOLOVÁ Veronika MÜNSTEROVÁ Veronika SEMEROVÁ Veronika ČERNÁ Zuzana TROFIMOVÁ Žaneta Informovanost klientů o metodách léčby bolesti Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Ošetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzou Syndrom vyhoření u sester pracujících se seniory Informovanost o očkování proti rakovině děložního čípku Autonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péče Syndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DM Porod doma ano či ne? Zavádění principů paliativní péče v zařízeních pro seniory Všeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmu Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Edukace dítěte s diagnózou diabetes mellitus Dušová Bohdana Jarošová Darja Dušová Bohdana Sikorová Lucie Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Plevová Ilona Dušová Bohdana Bužgová Radka Plevová Ilona Vrublová Yvetta Staňurová 7.4 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ LABORANT Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce CHADŽIJSKI Filip Aplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborů Šafarčík Kristián CHROBOKOVÁ Adéla Rizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylu Bužga Marek ČAJKOVÁ Veronika Výtěžnost kyselé hydrolýzy moče pro uvolnění benzodiazepinů- porovnání klasického postupu a postupu s použitím mikrovlnného systému. Staňková Marie ENGELMANNOVÁ Veronika Mutace v APP a PSEN2 genech u pacientů s časnou formou Alzheimerovy choroby Walczysková Sylwia GEBAUEROVÁ Zuzana Produkce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy. Chmelař Dittmar HANÁČKOVÁ Markéta Hodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazích Bužga Marek HREBÍKOVÁ Balcar Prenatální cytogenetická diagnostika - retrospektivní studie Hana Alfons HRTUSOVÁ Nováčková Spektrofotometrie likvoru Terézia Ludmila KADLECOVÁ Kristýna Alkohol a návykové látky u zemřelých řidičů za posledních 5 let v regionu USL FN Ostrava Staňková Marie 19

20 KRÁLOVÁ Zuzana MARÁKOVÁ Michaela MARKOVÁ Andrea MECZNEROVÁ Zuzana PAVLÍKOVÁ Tereza RAMPÍROVÁ SIKOROVÁ Kateřina SKÝBOVÁ Eva SLÍVOVÁ Michaela STAŇKOVÁ Pavla ŠKAPOVÁ Klára TENGLEROVÁ Marcela Srovnání nodularity benigních a maligních nádorů mléčné žlázy Markery kostního obratu Srovnání chemických a imunohistochemických metod v melanocytárních lézích Využití přístroje Rotor-Gene při detekci bodových mutací. Glykolýza v erytrocytech a její odraz v hladině biochemických analytů v krvi Chemické barvící metody v patologii Sledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půd Výskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálů Parametry kvality trombocytů z aferézy Delece genu SHOX u pacientů s poruchou růstu Výskyt kmenů Clostridium difficile v nemocnicích na Ostravsku Demyelinizační onemocnění - Roztroušená mozkomíšní skleróza Horáček Jaroslav Karlík Tomáš Hořava Ml. Vladimír Kovářová Petra Herodes Zdeněk Horáček Jaroslav Chmelař Dittmar Chmelař Dittmar Čermáková Zuzana Balcar Alfons Toršová Věra Košťál Martin 7.5 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Příjmení Jméno BAČA Daniel DVOŘÁK Pavel GAJ Petr HLAVÁČ Jaroslav HOLEK Radim HONSA Dalibor HRUBÝ Daniel HRUBÝ Vojtěch JAŠŠO Petr Téma práce Obtížná intubace v podmínkách urgentního příjmu nemocnice ve Frýdku - Místku Gender mainstreaming v zdravotnické záchranné službě ZAPOJENÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Management zajištění dýchacích cest u pacientů s traumatem orofaciální oblasti Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče Komplexní ošetřovatelská péče u nemocných s centrální mozkovou příhodou v přednemocniční péči Agresivní pacient ve zdravotnictví Správnost odhadu procenta popálené plochy u dětí v podmínkách PNP Vysokoenergetická poranění Vedoucí práce Chalupa Josef Ščurek Radomír Ščurek Radomír Zemanová Jitka Psennerová Sabina Divák Jan Vilímková Andrea Zemanová Jitka Zoubková Renáta 20

21 JEŽEK Tomáš JOŽÁK Martin KOCIÁN Radim KOLARČÍK Lukáš KONDZIOLKA Jan KOPECKÁ Pavla KŘUPKOVÁ Veronika KUBÍČEK Pavel MATOUCH Petr MIŠÁKOVÁ NESPĚŠNÝ František PRAUZEK Pavel PTÁČEK Michal SKŘIČEK Jakub SLOVÁK Adam ŠTEIFOVÁ Petra TVRDOŇ Stanislav ZÁHORSKÝ Marek ZDRÁHAL Ondřej ZEISBERGEROVÁ Ivana ZELENKA Filip Hodnocení resuscitace laické veřejnosti v modelových podmínách Uplatnění ochranných opatření laické veřejnosti Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikace Návaznost přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s poraněním oka na Oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě v letech Řešení Evakuačního plánu nemocnice Ošetřovatelská péče u dítěte s kraniotraumatem Akutní psychiatrické stavy a intervence v přednemocniční neodkladné péči Možnosti zapojování humanitárních organizací a ostatních složek Integrovaného záchranného systému do mezinárodních operací Kvalita života po kardiopulmonální resuscitaci Efektivnost systémové trombolýzy na jednotce intenzivní péče v neurologii Přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním Zátěž alkoholem u pacientů urgentního příjmu Využití nehodových vlaků při zásazích IZS Stanovování minimálního počtu pracovníků při zásahu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby - (určení počtu pracovníků týmu pro různé typy zásahů) Možnosti přístrojového monitoringu a jeho četnost ve vozidlech záchranné služby Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji Současné možnosti hrazení krevních ztrát na urgentním příjmu pacientů s polytraumatem Automatický externí defibrilátor u horské služby Prevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péče Význam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péči Regulační poplatky a jejich vliv na využívání lékařské služby první pomoci Psennerová Sabina Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zemanová Jitka Smetana Marek Lapčíková Eva Piačková Kata Smetana Marek Psennerová Sabina Psennerová Sabina Hnízdilová Iveta Zemanová Jitka Smetana Marek Smetana Marek Divák Jan Psennerová Sabina Divák Jan Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zoubková Renáta Vilímková Andrea 21

22 7.6 Bc. - PORODNÍ ASISTENTKA Příjmení Jméno BŘEZINOVÁ Michaela ČERNÁ Zuzana HOMOLOVÁ Veronika JONKIŠOVÁ Kateřina KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza OPRAVILOVÁ Eliška PRETSCHOVÁ Michaela Mária SEČKAŘOVÁ Radmila Téma práce Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Porod doma ano či ne? Kouření v těhotenství Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Vedoucí práce Machytka Evžen Vrublová Yvetta Dušová Bohdana Jarošová Darja Kristiníková Jarmila Vrublová Yvetta Bužgová Radka Dušová Bohdana 7.7 Bc. - RADIOLOGICKÝ ASISTENT Příjmení Jméno BORSKÁ Magdalena BOŘECKÁ Jarmila BUGAJ Jiří BULLOVÁ Milena CHLOPČÍK Adam GÁL Radim HUDZIETZOVÁ KAPIASOVÁ Petra MALÁ Emílie MARŤÁK Lubomír MIGULSKI Jan MLČOCHOVÁ Zuzana Téma práce Zobrazovací metody patologických lézí v malé pánvi Radiologické charakteristiky Marfanova syndromu Punkce a drenáže pod kontrolou výpočetní tomografie Endovaskulární intervence na mozkových tepnách Reiradiace Porovnání SPECTu mozku a CT u pacientů s ischemickou CMP Radioterapie řízená obrazem u nádorů hlavy a krku Morfologie a charakteristika aneuryzmat mozkových tepen v populaci Nestátní zařízení výpočetní tomografie Digitální skiagrafie pomocí nepřímé digitalizace Využití volně přístupného software pro správu a úpravu DICOM radiologických obrazů Zobrazovací metody lézí mediastina Vedoucí práce Nekula Josef Chmelová Koval Svatopluk Nekula Josef Feltl David Širůček Pavel Feltl David Czerný Daniel Koval Svatopluk Franek Martin Korhelík Karol Nekula Josef 22

23 MROZKOVÁ Daniela MYŠKOVÁ Marta NOVÁKOVÁ Romana ONDRUCHOVÁ Magdaléna OUDOVÁ Zuzana STRACHOTA Jiří TICHÝ Libor TOMEČKOVÁ Eva TOMEŠ Michal UHLÁŘOVÁ Lenka VAVREČKOVÁ Veronika ZEDNÍČKOVÁ Petra Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie Scintigrafická detekce příštítných tělísek Přínos moderních zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování poruch uzávěru lebečních švů u dětí Radiobiologické modely Zobrazovací metody cévních mozkových příhod Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru Remote control v radiologii Historie, současnost a budoucnost vyšetření výpočetní tomografii Radiologie v Ostravě - historie a současnost Scintigraficky detekované komplikace transplantované ledviny Scintigrafie skeletu třífazová, statická, celotělová a jednofotonová emisní výpočetní tomografie. Porovnání s jinými vyšetřovacími postupy. Terapie kloubních onemocnění pomocí radiační synovektomie Feltl David Širůček Pavel Chmelová Feltl David Nekula Josef Kraft Otakar Korhelík Karol Koval Svatopluk Nekula Josef Širůček Pavel Kraft Otakar Kraft Otakar 7.8 Bc. - ERGOTERAPEUT Příjmení Jméno BERGEROVÁ Martina BOBKOVÁ BUKVOVÁ Marta HLUCHNÍKOVÁ Marcela HOLOUBKOVÁ Lenka JURTÍKOVÁ Hana KOZELKOVÁ Lenka KOZIEŁOVÁ Tereza KUBIENOVÁ Kateřina MANDOVÁ Monika Téma práce Využití jógy u onkologické pacientky se zaměřením na ruku Ergoterapeutické přístupy pro horní končetiny u kvadruplegie Úprava bytu u pacienta s míšní lézí Ergoterapie u pacientů po amputaci v oblasti stehna Možnosti následné péče u osob po cévní mozkové příhodě Ergoterapie u Dupuytrenovy nemoci Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu Role ergoterapeuta v domově pro seniory Ergoterapeut a zrakově postižený klient Fractura Collesi z pohledu nových možností v oblasti testování a terapeutických postupů Vedoucí práce Hučalová Květoslava Weissová Hana Vyskotová Hradilová Michaela Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dabrowská Marcela Zacharová Eva Pech Josef 23

24 NOHELOVÁ Šárka NOVÁKOVÁ Vladimíra PAVLASKOVÁ Darina PEKTOROVÁ Simona PROCHÁZKOVÁ Hana RAJNOCHOVÁ Veronika SOCHOVÁ Martina STACHOVÁ UŘINOVSKÁ Romana ZELINOVÁ Markéta Volnočasové aktivity zrakově postižených Hodnocení aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ergoterapie u parézy nervus radialis. Ergoterapie u dítěte v předškolním věku s vrozenou vadou ruky Možnosti aplikovaných pohybových aktivit tělesně postižených v Hamzově odborné léčebně Luže- Košumberk. Využití ergoterapie u seniorů v domácím prostředí formou terénní péče Ergoterapie u pacienta s poraněním flexorového aparátu ruky Psychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postižením Terapie jako součást výchovy a vzdělávání žáků s Downovým syndromem na speciální škole Možnosti terapií ve vzdělávání a výchově u žáků s autismem Ďurková Petra Macháčková Kateřina Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dobešová Petra Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Zacharová Eva Gazda Dalibor Mazáková Dagmar 7.9 Bc. ORTOTIK-PROTETIK Příjmení Jméno BENEŠOVÁ Michaela GOLOVÁ Štěpánka HONZÍKOVÁ Lucie KEMPNÁ Anna KONEČNÁ Barbora OHNŮTKOVÁ Petra PAVLOSKOVÁ Klára PROCHÁZKOVÁ SCHINDLEROVÁ Nina Téma práce Výukový model amputačního transtibiálního pahýlu Deformity lebky u dětí a možnosti ortotického řešení Biomechanické metody pro klinickou praxi v ortotice a protetice Color matching u silikonových náhrad lidského těla Detekce patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy TSB lůžko transtibiální protézy - Srovnání způsobů jeho zhotovení Ortotická péče o děti s diparetickou formou dětské mozkové obrny Problematika protetické péče o pacienty po disartikulaci v Chopartově kloubu Ortotická péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Vedoucí práce Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Krawczyk Petr Rosický Jiří Krawczyk Petr Krawczyk Petr Krawczyk Petr 24

25 7.10 NMgr. LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno BEDNÁŘOVÁ Eva BUKOVSKÁ Petra ČECHMÁNKOVÁ Lydie DROBČINSKÁ Lenka DRŠTIČKOVÁ Helena FOJTÍK Adam GLUMBÍKOVÁ Lenka HANZLÍKOVÁ Dagmar HERMANOVÁ Adriana HOLÝ Ondřej HOŠALOVÁ Lenka HRONZOVÁ Hana HUDCOVÁ Alena KECLÍKOVÁ Zuzana KULHÁNKOVÁ Hana MACHÁČKOVÁ Jitka MICHALICOVÁ Marie RICHTEROVÁ Táňa SKŘEJPKOVÁ Kateřina VAŇKOVÁ Iva ZÁLEŠÁKOVÁ Adéla ZEZULKOVÁ Lenka Téma práce Aspekty výroby granulocytových koncentrátů Laboratorní diagnostika poruch glukózové tolerance u vybraných skupin osob Stanovení bilirubinu v liquoru na automatickém analyzátoru a srovnání výsledků s přímou spektrofotometrií liquoru Dědičná predispozice ke kolorektálnímu karcinomu Stanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis group Objektivizace lokální svalové zátěže v hutnickém průmyslu Histologická klasifikace névocelulárních lézí kůže Dipeptid prolyl-hydroxyprolin v nehydrolyzované moči - stanovení a jeho role v reflexi osteopatií Dysplastické a neoplastické změny ve screeningovém gynekologickém vyšetření Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008 Cytohistopatologické korelace u dysplázií a neoplázií děložního čípku Histologie a histopatologie kůže ve vztahu k topografii lidského těla Vliv metody stanovení kreatininu na odhad glomerulární filtrace Sledování výskytu Burkholderia cepacia komplex u nemocných hospitalizovaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Porovnání různých systémů vyšetřování renálních funkcí Korelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců. Vyšetření lipoproteinu Lp(a) a homocysteinu v letech v laboratoři Ústavu klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava Záchyt a identifikace perorálních antidiabetik v biologickém materiálu HAI-1 exprese u karcinomu prsu Zhodnocení produkce beta-laktamáz u Klebsiella pneumoniae a Escherichia Coli v ostravských nemocnicích v letech Výskyt HIT protilátek u kardiochirurgických pacientů Nalezení matematického modelu pro popis vlivu interference hemoglobinu na vybrané biochemické parametry Vedoucí práce Čermáková Zuzana Ungerová Jiřina Kubíček Zdeněk Plevová Pavlína Chmelař Dittmar Lehocká Hana Benčík Vladimír Hušek Petr Ondruš Jiří Chmelařová Eva Ondruš Jiří Horáček Jaroslav Všianský František Toršová Věra Franeková Janka Jirák Zdeněk Nováčková Ludmila Staňková Marie Hořava Vladimír Chmelařová Eva Chasáková Kateřina Všianský František 25

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav zdravotnických studií Název projektu: Využití moderních technologií a přístrojové techniky

Více

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Sekce Všeobecné lékařství a doktorské studijní programy

Sekce Všeobecné lékařství a doktorské studijní programy Sekce Všeobecné lékařství a doktorské studijní programy 9:00 9:15 rtn. Martin Bortlík Evaluace úrovně cytotoxity naivních "přirozených zabíječů" po stimulaci interleukiny 12 a 15 9:15 9:30 Martin Zulák,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidáti: Česká strana

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Přednášky ke Dni zdravotníků 2009 sesterská sekce

Přednášky ke Dni zdravotníků 2009 sesterská sekce Přednášky ke Dni zdravotníků 2009 sesterská sekce 1. přednáškový blok 8.30-9.45 předsedající: Bc. Eva Pindurová, v.s. chirurgicko-traumatologické oddělení, Bc. Elen Riessová, v.s. centrální operační sály

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více