Ostravské univerzity v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 2009 Výroční zpráva Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě

2 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan FZS OU : doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Předseda Akademického senátu FZS: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Proděkan pro zahraniční styky: MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Proděkan pro studijní a celoživotní vzdělávání: Proděkan pro výstavbu a strategii: Mgr. Ivona Závacká JUDr. Antonín Blahuta Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová Syllabova 19, Ostrava 3, tel.: , fax:

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vědecká rada Vědecká rada DĚKAN Akademický senát Akademický senát Sekretariát děkana Sekretariát děkana Tajemník fakulty Personální a mzdové oddělení Proděkan pro studium studijní a pedagog.činnost Proděkan pro VaV Proděkan pro ZS Proděkan pro výstavbu a strategii Studijní oddělení Oddělení VaV Oddělení ZS Ústavy: patologické anatomie fyziologie a patofyziologie klinické farmakologie ošetřovatelství a porodní asistence ochrany veřejného zdraví zobrazovacích metod urgentní medicíny a forezních oborů Katedry: interních oborů vyšetřovacích metod a lékařské biologie rehabilitace chirurgických oborů 3

4 3. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Členové: JUDr.Antonín Blahuta MUDr. Michal Bar, Ph.D. doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. * doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D. prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka Mgr. Ivona Závacká Externí členové: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. prof. MUDr. Houdek Michael, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Kolář CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ** * od listopadu 2009 ** ukončil k

5 prof. MUDr. Mačáková, CSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. František Mateička, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Musiálek, CSc. MUDr. Svatopluk Němeček doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. MUDr. Jan Zháněl * * od listopadu KOLEGIUM DĚKANA Děkan FZS OU : Předseda Akademického senátu: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkani: JUDr. Antonín Blahuta MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Mgr. Ivona Závacká Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová 5

6 5. AKADEMICKÝ SENÁT Předseda: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Komora akademických pracovníků: Místopředseda: Členové: Mgr. Marek Bužga MUDr. Michal Bar, Ph.D. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. MUDr. Chmelová MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. RNDr. Ludmila Nováčková MUDr. Terezie Šuláková PhDr.Yveta Vrublová,Ph.D. Mgr. Vyskotová, Ph.D Studentská komora: Předseda: Členové: Ing. Zdeněk Dostál Tamara Holíková Bc. Markéta Kuniaková Nela Majorosová Taťána Richterová 6

7 6. STUDIUM 6.1 Seznam akreditovaných bakalářských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce Kód progr. B5341 B5345 B5347 B6731 Název studijního oboru Kód oboru Forma studia Stand. doba studia Jazyk Akreditace do Všeobecná sestra 5341R009 Prezenční roky Č Porodní asistentka 5341R007 Kombinovaná Ergoterapie 5342R002 Prezenční Č Fyzioterapie / Physiotherapy 5342R004 Prezenční Č, Aj Ortotik - Protetik 5345R026 Prezenční Č Radiologický Prezenční 5345R010 asistent Kombinovaná 3 roky Č Zdravotní laborant 5345R020 Prezenční Č Zdravotnický Prezenční 5345R021 záchranář Kombinovaná Č Ochrana veřejného zdraví 5345R006 Prezenční 3 roky Č Spol. patologie a logistika terén. 6731R025 Kombinovaná 3 roky Č rizik. situací Seznam akreditovaných navazujících magisterských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Kód progr. N5341 N5345 N5347 Název studijního oboru Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech Komunitní péče v porodní asistenci Odborný pracov. v ochraně veř. zdraví Kód oboru 5341T T033 Forma studia Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná Stand. doba studia Jazyk Akreditace do 2 roky Č roky Č T006 Prezenční 2 roky Č

8 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání Typ kurzu Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání Program CŽV v rámci kredit. studij. programu Název vzdělávací akce Počet kreditů Jazyk Cytotechnologie 195 kreditů Č Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 39 kreditů Č Zdravotník zotavovacích akcí - Č Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 80 kreditů Č Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra 80 kreditů Č Všeobecná sestra - Č Spol.patologie a logistika terén. riz. situací - Č Zdravotnický záchranář. Č Akreditace do Programy Double Diploma (od ) studijní program Fyziterapie se studijním oborem: Fyzioterapie (spolupráce s Universitas L.U.de.S., Švýcarsko), Počty studijních programů / oborů v členění na skupiny oborů (od ) Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy / obory Bc. NMgr. Ph.D. Celkem st. programy / obory Zdravotnictví 53 3 / 13 3 /5 0 / 0 6 / 18 Sociální vědy 67 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 CELKEM 4 / 14 3 / 5 0 / 0 7 / 19 8

9 6.2. Počty studentů v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Studijní programy Studenti Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. celkem Prezenční Kombinovaná CELKEM Graf č. 1: Počty studentů FZS OU v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Prezenční Kombinovaná Bc. NMgr. 9

10 Počty studentů dle studijních programů (stav k ) Studijní program (název) Kód Studenti ve studijním programu SP Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. Celkem Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce CELKEM Graf. č. 2: Počty studentů dle studijních programů (k ) Studijní program Bc. NMgr Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce 10

11 6.3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Akademický rok přihlášek studentů Absolventů 2002/ / / / / / / / Celkem Vývoj počtu studentů v letech Akademický rok Počet studentů 1993/ / / / / / / / / / / / / / / / / Celkem

12 Vývoj počtu studentů / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 Počty studentů cizího státního občanství Typ studijního programu Počet % Stát Bakalářský 7 0,6 Slovenská republika Navazující Mgr. 10 0,8 Slovenská republika Celkem 17 1,5 12

13 Přijímací řízení na Fakultě zdravotnických studií v roce 2009 Zájem uchazečů o studium dle studijních programů rok 2009 Studijní obor Počet přihlášek/ Počet přihlášených 1 Bakalářské studijní programy Počet zapsaných ke studiu 3 Ošetřovatelství Všeobecná sestra Všeobecná sestra - KS Porodní asistentka Porodní asistentka - KS Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie Fyzioterapie Radiologický asistent Radiologický asistent - KS Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář Zdravotnický záchranář - KS Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví Sociální politika a sociální práce Společ. patologie a logistika terénních rizik. situací - KS Celkem Magisterské studijní programy Ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - KS Komunitní péče v porodní asistenci 9 3 Komunitní péče v porodní asistenci - KS Veřejné zdravotnictví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Celkem Celkem za fakultu

14 Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) (s FSS) 2008 (bez FSS) 2009 Přihlášeno Zapsáno Graf. č. 4: Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) Vývoj zájmu o studium na FZS OU Přihlášeno Zapsáno s FSS 2008 bez FSS

15 7. DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 7.1 Bc. - FYZIOTERAPIE Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce BÁLKOVÁ Vyskotová Hodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelu Kateřina BARTONČÍKOVÁ Čichoň Rehabilitační léčba u paraplegiků Iveta Rostislav BURKOTOVÁ Dobešová Rekreační sportovní aktivity vozíčkářů v České republice Martina Petra DOLEČKOVÁ Kristiníková Komplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělosti Renata Jarmila DOSTÁL Vlčková Možnosti ovlivnění dechových funkcí kinezioterapií Zdeněk HAJDUČKOVÁ Poděbradská Možnosti fyzioterapie v těhotenství a po porodu Radana KOCOURKOVÁ Crhánová Fyzioterapie u morbus Bechtěrev Mirka KULENDA Chwalková Kinezioterapie po fraktuře pánve řešené osteosyntézou Tomáš Iva LANCOVÁ Gregorková Možnosti využití Feldenkraisovy metody u osob se zrakovým postižením Petra Anna LOKAJÍČKOVÁ Dobešová Využití metody Medical Pilates u vertebrogenních potíží Lucia Petra MARTYNKOVÁ Efekt řízené fyzioterapie u pacienta s DMO v podmínkách ústavní peče na Chmelová Aneta Ukrajině Irina MARTYNKOVÁ Kadlčík Fyzioterapie u termického traumatu Dorota Michal PRUSEK Dobešová Vliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů fotbalu Pavel Petra RYBICKI Terciální prevence u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu Krhutová Witold postižení Zdeňka SEDLÁKOVÁ Krhutová Využití kinezioterapie u pacientů s osteoporózou Darina Zdeňka SIKOROVÁ Ovlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím Vyskotová RYCHLÍKOVÁ plavání Nikola STEUEROVÁ Kateřina STŘÍTECKÁ Věra SULOVSKÁ Lenka SZMEKOVÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Kateřina ŠOLCOVÁ Jarmila Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi Vibrační čití a jeho měření pomocí Vibrametru typu IV Využití testu Amputee Mobility Predictor u pacientů po transfemorální amputaci Kazuistika pacienta po ruptuře rotátorové manžety Měření prahu bolesti pomocí algometru Revmatoidní artritida v dospělém věku Zapletalová Olga Macháčková Kateřina Dabrowská Marcela Zádrapová Mariana Vyskotová Kristiníková Jarmila 15

16 ŠUSTROVÁ Věra ŠVÁB Jiří ULMANNOVÁ Šárka ZGARBOVÁ Pavla ZWINGEROVÁ Adéla 7.2 Fyzioterapie u ablace mammy Možnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věku Porucha posturálních funkcí u víceložiskových postižení centrálního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Vliv jízdy na koni na lidský organismus - fyziologické hledisko Cílená tělesná cvičení ve výuce in-line bruslení u dětí Kondziolková Jolana Kristiníková Jarmila Zapletalová Olga Janura ijaroslav Dobešová Petra Bc. - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno Téma práce JENDRYŠČÍKOVÁ Dagmar Celiakie a stravování při celiakii KOBĚRSKÁ Eliška Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence SOKOLOVSKÁ Eva Prevalence kouření u žáků středních škol KRAVIECOVÁ Ivana Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů ŠPAČKOVÁ Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy VALÁŠKOVÁ Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí CIMOVÁ Kateřina TUHÁ Kateřina VAŘECHOVÁ Kateřina NYTROVÁ Kristýna MIKESKOVÁ Lucie VACULÍK Lukáš ŠLACHTOVÁ Marcela ČERNOCHOVÁ Markéta HLOBIL Martin MATĚJKOVÁ Martina VALOVÁ Michaela ZÁHUMENSKÁ Michaela Sledování rozdílů mezi dokonanými a nedokonanými sebevraždami ve vztahu k vybraným charakteristikám Problematika úrazovosti na základních školách Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace Posouzení výskytu hypertenze u pracovníků v riziku hluku Addisonova nemoc v ČR a ve světě Trendy ve společném stravování Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta Výživová hodnota nejčastěji konzumovaných nealkoholických nápojů Zdravotní rizika nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (literární rešerše) Působení klimatu na zdraví pracovníků vyjíždějících do zahraničí Prevence rakoviny prsu u žen v České republice Hodnocení expozic hluku v rušných částech města Vedoucí práce Svrčinová Pavla Maďar Rastislav Andělová Šárka Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Menzlová Milena Andělová Šárka Maďar Rastislav Menzlová Milena Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Hrnčíř Karel Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav 16

17 BÍNA Michal LIŠKOVÁ Monika HROZKOVÁ Petra MIKŠÍK Radek KÁŇOVÁ Radka FILKORNOVÁ Šárka FOJTÍKOVÁ Veronika KLEGOVÁ Veronika OHRZALOVÁ Veronika VALOUCHOVÁ Veronika NÁHLÍKOVÁ Vladimíra KYSELÝ Zdeněk Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství DOPLŇKY STRAVY Prevence obezity Obsah chemických látek a živin v nealkoholických nápojích Kategorizace pracoviště výroby kotlů se zaměřením na riziko hluku Význam onemocnění horních končetin v profesionální patologii a jejich dlouhodobý trend. Rozbor údajů zdravotnických statistik. Užívání doplňků stravy u seniorů Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce Měření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodech Rozbor rizik u cestovatelů do tropů a subtropů Diabetes mellitus jako hrozba 21. století Posouzení rizika a trendů onemocnění z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže u vybraných profesí Mrázková Eva Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Menzlová Milena Menzlová Milena Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Adamčík Milan 7.3 Bc. - VŠEOBECNÁ SESTRA Příjmení Jméno Téma práce KLÍMKOVÁ Adéla Znalosti sester o paliativní péči PÁLENÍKOVÁ Andrea Problematika hospitalizace dítěte s doprovodem rodiče HECZKOVÁ Anna Postoj mladé generace k prevenci AIDS KAJZAROVÁ Barbora Sekundární prevence nádorového onemocnění prsu u žen RŮŽIČKOVÁ Barbora Komunikace sestry s nemocným dítětem PLAČKOVÁ Dagmar Informovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsu OPRAVILOVÁ Eliška Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále MACKOVÁ Eva Stravování sester v pracovní době GRABOWSKÁ Gabriela Problematika alkoholismu u žen LUKŠOVÁ Hana Bazální stimulace v ošetřovatelské péči u seniorů Vedoucí práce Bužgová Radka Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Plevová Ilona Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta 17

18 HALÁSZOVÁ KOVALSKÁ VYSKOTOVÁ CHOVANCOVÁ Jarmila FELIXOVÁ Kateřina JONKIŠOVÁ Kateřina MALÁ Kateřina TROJČÍNSKÁ Kateřina VIŠVADEROVÁ Kateřina VYSTRČILOVÁ Kateřina KARGEROVÁ Klára HLINKOVÁ Lenka KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza JAROŠÍKOVÁ Magda ZAORALOVÁ Magda MILÉŘOVÁ Marcela BÁTOROVÁ Marie KESSLOVÁ Marie KOUTNÁ Martina SLOVÁČKOVÁ Martina BŘEZINOVÁ Michaela WILCZKOVÁ Michaela PRETSCHOVÁ Michaela Mária BOŘKOVÁ Miroslava VAŇKOVÁ Monika Neuropsychická zátěž sester na dětském oddělení Faktory ovlivňující poskytování první pomoci Spokojenost seniorů s institucionální péčí Práva seniorů v rezidenčních zařízeních Zajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péči Kouření v těhotenství Zdravotní stav a životní styl středoškolských studentů Péče o umírajícího klienta z holistického pojetí Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení Názor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních Žena po ablaci prsu Poruchy spánku u studentů vysokých škol Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Životní styl pacienta s dialýzou Současný stav výživy dospívajících Potřeby žen se zhoubným onemocněním prsu Péče o zdraví v romské komunitě Neuropsychická zátěž u sester na chirurgickém oddělení Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství Podpora autonomie a soběstačnosti seniorů při hospitalizaci Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Vybrané problémy ošetřování pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou Bio-psycho-sociální změny u pacientů po amputaci dolní končetiny Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Bužgová Radka Bužgová Radka Sikorová Lucie Jarošová Darja Jarošová Darja Bužgová Radka Sikorová Lucie Janíková Eva Plevová Ilona Šináglová Zdeňka Kristiníková Jarmila Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Vrublová Yvetta Jarošová Darja Bužgová Radka Machytka Evžen Lapčíková Eva Bužgová Radka Bužgová Radka Bužgová Radka 18

19 ONDRUCHOVÁ Petra LUTEROVÁ Radka SEČKAŘOVÁ Radmila PTÁČKOVÁ Silvie JÁNOVÁ Simona HLOŽANKOVÁ Tereza KIŠOVÁ Vendula SVAČINOVÁ Vendula HOMOLOVÁ Veronika MÜNSTEROVÁ Veronika SEMEROVÁ Veronika ČERNÁ Zuzana TROFIMOVÁ Žaneta Informovanost klientů o metodách léčby bolesti Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Ošetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzou Syndrom vyhoření u sester pracujících se seniory Informovanost o očkování proti rakovině děložního čípku Autonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péče Syndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DM Porod doma ano či ne? Zavádění principů paliativní péče v zařízeních pro seniory Všeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmu Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Edukace dítěte s diagnózou diabetes mellitus Dušová Bohdana Jarošová Darja Dušová Bohdana Sikorová Lucie Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Plevová Ilona Dušová Bohdana Bužgová Radka Plevová Ilona Vrublová Yvetta Staňurová 7.4 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ LABORANT Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce CHADŽIJSKI Filip Aplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborů Šafarčík Kristián CHROBOKOVÁ Adéla Rizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylu Bužga Marek ČAJKOVÁ Veronika Výtěžnost kyselé hydrolýzy moče pro uvolnění benzodiazepinů- porovnání klasického postupu a postupu s použitím mikrovlnného systému. Staňková Marie ENGELMANNOVÁ Veronika Mutace v APP a PSEN2 genech u pacientů s časnou formou Alzheimerovy choroby Walczysková Sylwia GEBAUEROVÁ Zuzana Produkce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy. Chmelař Dittmar HANÁČKOVÁ Markéta Hodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazích Bužga Marek HREBÍKOVÁ Balcar Prenatální cytogenetická diagnostika - retrospektivní studie Hana Alfons HRTUSOVÁ Nováčková Spektrofotometrie likvoru Terézia Ludmila KADLECOVÁ Kristýna Alkohol a návykové látky u zemřelých řidičů za posledních 5 let v regionu USL FN Ostrava Staňková Marie 19

20 KRÁLOVÁ Zuzana MARÁKOVÁ Michaela MARKOVÁ Andrea MECZNEROVÁ Zuzana PAVLÍKOVÁ Tereza RAMPÍROVÁ SIKOROVÁ Kateřina SKÝBOVÁ Eva SLÍVOVÁ Michaela STAŇKOVÁ Pavla ŠKAPOVÁ Klára TENGLEROVÁ Marcela Srovnání nodularity benigních a maligních nádorů mléčné žlázy Markery kostního obratu Srovnání chemických a imunohistochemických metod v melanocytárních lézích Využití přístroje Rotor-Gene při detekci bodových mutací. Glykolýza v erytrocytech a její odraz v hladině biochemických analytů v krvi Chemické barvící metody v patologii Sledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půd Výskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálů Parametry kvality trombocytů z aferézy Delece genu SHOX u pacientů s poruchou růstu Výskyt kmenů Clostridium difficile v nemocnicích na Ostravsku Demyelinizační onemocnění - Roztroušená mozkomíšní skleróza Horáček Jaroslav Karlík Tomáš Hořava Ml. Vladimír Kovářová Petra Herodes Zdeněk Horáček Jaroslav Chmelař Dittmar Chmelař Dittmar Čermáková Zuzana Balcar Alfons Toršová Věra Košťál Martin 7.5 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Příjmení Jméno BAČA Daniel DVOŘÁK Pavel GAJ Petr HLAVÁČ Jaroslav HOLEK Radim HONSA Dalibor HRUBÝ Daniel HRUBÝ Vojtěch JAŠŠO Petr Téma práce Obtížná intubace v podmínkách urgentního příjmu nemocnice ve Frýdku - Místku Gender mainstreaming v zdravotnické záchranné službě ZAPOJENÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Management zajištění dýchacích cest u pacientů s traumatem orofaciální oblasti Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče Komplexní ošetřovatelská péče u nemocných s centrální mozkovou příhodou v přednemocniční péči Agresivní pacient ve zdravotnictví Správnost odhadu procenta popálené plochy u dětí v podmínkách PNP Vysokoenergetická poranění Vedoucí práce Chalupa Josef Ščurek Radomír Ščurek Radomír Zemanová Jitka Psennerová Sabina Divák Jan Vilímková Andrea Zemanová Jitka Zoubková Renáta 20

21 JEŽEK Tomáš JOŽÁK Martin KOCIÁN Radim KOLARČÍK Lukáš KONDZIOLKA Jan KOPECKÁ Pavla KŘUPKOVÁ Veronika KUBÍČEK Pavel MATOUCH Petr MIŠÁKOVÁ NESPĚŠNÝ František PRAUZEK Pavel PTÁČEK Michal SKŘIČEK Jakub SLOVÁK Adam ŠTEIFOVÁ Petra TVRDOŇ Stanislav ZÁHORSKÝ Marek ZDRÁHAL Ondřej ZEISBERGEROVÁ Ivana ZELENKA Filip Hodnocení resuscitace laické veřejnosti v modelových podmínách Uplatnění ochranných opatření laické veřejnosti Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikace Návaznost přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s poraněním oka na Oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě v letech Řešení Evakuačního plánu nemocnice Ošetřovatelská péče u dítěte s kraniotraumatem Akutní psychiatrické stavy a intervence v přednemocniční neodkladné péči Možnosti zapojování humanitárních organizací a ostatních složek Integrovaného záchranného systému do mezinárodních operací Kvalita života po kardiopulmonální resuscitaci Efektivnost systémové trombolýzy na jednotce intenzivní péče v neurologii Přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním Zátěž alkoholem u pacientů urgentního příjmu Využití nehodových vlaků při zásazích IZS Stanovování minimálního počtu pracovníků při zásahu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby - (určení počtu pracovníků týmu pro různé typy zásahů) Možnosti přístrojového monitoringu a jeho četnost ve vozidlech záchranné služby Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji Současné možnosti hrazení krevních ztrát na urgentním příjmu pacientů s polytraumatem Automatický externí defibrilátor u horské služby Prevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péče Význam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péči Regulační poplatky a jejich vliv na využívání lékařské služby první pomoci Psennerová Sabina Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zemanová Jitka Smetana Marek Lapčíková Eva Piačková Kata Smetana Marek Psennerová Sabina Psennerová Sabina Hnízdilová Iveta Zemanová Jitka Smetana Marek Smetana Marek Divák Jan Psennerová Sabina Divák Jan Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zoubková Renáta Vilímková Andrea 21

22 7.6 Bc. - PORODNÍ ASISTENTKA Příjmení Jméno BŘEZINOVÁ Michaela ČERNÁ Zuzana HOMOLOVÁ Veronika JONKIŠOVÁ Kateřina KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza OPRAVILOVÁ Eliška PRETSCHOVÁ Michaela Mária SEČKAŘOVÁ Radmila Téma práce Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Porod doma ano či ne? Kouření v těhotenství Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Vedoucí práce Machytka Evžen Vrublová Yvetta Dušová Bohdana Jarošová Darja Kristiníková Jarmila Vrublová Yvetta Bužgová Radka Dušová Bohdana 7.7 Bc. - RADIOLOGICKÝ ASISTENT Příjmení Jméno BORSKÁ Magdalena BOŘECKÁ Jarmila BUGAJ Jiří BULLOVÁ Milena CHLOPČÍK Adam GÁL Radim HUDZIETZOVÁ KAPIASOVÁ Petra MALÁ Emílie MARŤÁK Lubomír MIGULSKI Jan MLČOCHOVÁ Zuzana Téma práce Zobrazovací metody patologických lézí v malé pánvi Radiologické charakteristiky Marfanova syndromu Punkce a drenáže pod kontrolou výpočetní tomografie Endovaskulární intervence na mozkových tepnách Reiradiace Porovnání SPECTu mozku a CT u pacientů s ischemickou CMP Radioterapie řízená obrazem u nádorů hlavy a krku Morfologie a charakteristika aneuryzmat mozkových tepen v populaci Nestátní zařízení výpočetní tomografie Digitální skiagrafie pomocí nepřímé digitalizace Využití volně přístupného software pro správu a úpravu DICOM radiologických obrazů Zobrazovací metody lézí mediastina Vedoucí práce Nekula Josef Chmelová Koval Svatopluk Nekula Josef Feltl David Širůček Pavel Feltl David Czerný Daniel Koval Svatopluk Franek Martin Korhelík Karol Nekula Josef 22

23 MROZKOVÁ Daniela MYŠKOVÁ Marta NOVÁKOVÁ Romana ONDRUCHOVÁ Magdaléna OUDOVÁ Zuzana STRACHOTA Jiří TICHÝ Libor TOMEČKOVÁ Eva TOMEŠ Michal UHLÁŘOVÁ Lenka VAVREČKOVÁ Veronika ZEDNÍČKOVÁ Petra Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie Scintigrafická detekce příštítných tělísek Přínos moderních zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování poruch uzávěru lebečních švů u dětí Radiobiologické modely Zobrazovací metody cévních mozkových příhod Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru Remote control v radiologii Historie, současnost a budoucnost vyšetření výpočetní tomografii Radiologie v Ostravě - historie a současnost Scintigraficky detekované komplikace transplantované ledviny Scintigrafie skeletu třífazová, statická, celotělová a jednofotonová emisní výpočetní tomografie. Porovnání s jinými vyšetřovacími postupy. Terapie kloubních onemocnění pomocí radiační synovektomie Feltl David Širůček Pavel Chmelová Feltl David Nekula Josef Kraft Otakar Korhelík Karol Koval Svatopluk Nekula Josef Širůček Pavel Kraft Otakar Kraft Otakar 7.8 Bc. - ERGOTERAPEUT Příjmení Jméno BERGEROVÁ Martina BOBKOVÁ BUKVOVÁ Marta HLUCHNÍKOVÁ Marcela HOLOUBKOVÁ Lenka JURTÍKOVÁ Hana KOZELKOVÁ Lenka KOZIEŁOVÁ Tereza KUBIENOVÁ Kateřina MANDOVÁ Monika Téma práce Využití jógy u onkologické pacientky se zaměřením na ruku Ergoterapeutické přístupy pro horní končetiny u kvadruplegie Úprava bytu u pacienta s míšní lézí Ergoterapie u pacientů po amputaci v oblasti stehna Možnosti následné péče u osob po cévní mozkové příhodě Ergoterapie u Dupuytrenovy nemoci Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu Role ergoterapeuta v domově pro seniory Ergoterapeut a zrakově postižený klient Fractura Collesi z pohledu nových možností v oblasti testování a terapeutických postupů Vedoucí práce Hučalová Květoslava Weissová Hana Vyskotová Hradilová Michaela Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dabrowská Marcela Zacharová Eva Pech Josef 23

24 NOHELOVÁ Šárka NOVÁKOVÁ Vladimíra PAVLASKOVÁ Darina PEKTOROVÁ Simona PROCHÁZKOVÁ Hana RAJNOCHOVÁ Veronika SOCHOVÁ Martina STACHOVÁ UŘINOVSKÁ Romana ZELINOVÁ Markéta Volnočasové aktivity zrakově postižených Hodnocení aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ergoterapie u parézy nervus radialis. Ergoterapie u dítěte v předškolním věku s vrozenou vadou ruky Možnosti aplikovaných pohybových aktivit tělesně postižených v Hamzově odborné léčebně Luže- Košumberk. Využití ergoterapie u seniorů v domácím prostředí formou terénní péče Ergoterapie u pacienta s poraněním flexorového aparátu ruky Psychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postižením Terapie jako součást výchovy a vzdělávání žáků s Downovým syndromem na speciální škole Možnosti terapií ve vzdělávání a výchově u žáků s autismem Ďurková Petra Macháčková Kateřina Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dobešová Petra Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Zacharová Eva Gazda Dalibor Mazáková Dagmar 7.9 Bc. ORTOTIK-PROTETIK Příjmení Jméno BENEŠOVÁ Michaela GOLOVÁ Štěpánka HONZÍKOVÁ Lucie KEMPNÁ Anna KONEČNÁ Barbora OHNŮTKOVÁ Petra PAVLOSKOVÁ Klára PROCHÁZKOVÁ SCHINDLEROVÁ Nina Téma práce Výukový model amputačního transtibiálního pahýlu Deformity lebky u dětí a možnosti ortotického řešení Biomechanické metody pro klinickou praxi v ortotice a protetice Color matching u silikonových náhrad lidského těla Detekce patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy TSB lůžko transtibiální protézy - Srovnání způsobů jeho zhotovení Ortotická péče o děti s diparetickou formou dětské mozkové obrny Problematika protetické péče o pacienty po disartikulaci v Chopartově kloubu Ortotická péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Vedoucí práce Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Krawczyk Petr Rosický Jiří Krawczyk Petr Krawczyk Petr Krawczyk Petr 24

25 7.10 NMgr. LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno BEDNÁŘOVÁ Eva BUKOVSKÁ Petra ČECHMÁNKOVÁ Lydie DROBČINSKÁ Lenka DRŠTIČKOVÁ Helena FOJTÍK Adam GLUMBÍKOVÁ Lenka HANZLÍKOVÁ Dagmar HERMANOVÁ Adriana HOLÝ Ondřej HOŠALOVÁ Lenka HRONZOVÁ Hana HUDCOVÁ Alena KECLÍKOVÁ Zuzana KULHÁNKOVÁ Hana MACHÁČKOVÁ Jitka MICHALICOVÁ Marie RICHTEROVÁ Táňa SKŘEJPKOVÁ Kateřina VAŇKOVÁ Iva ZÁLEŠÁKOVÁ Adéla ZEZULKOVÁ Lenka Téma práce Aspekty výroby granulocytových koncentrátů Laboratorní diagnostika poruch glukózové tolerance u vybraných skupin osob Stanovení bilirubinu v liquoru na automatickém analyzátoru a srovnání výsledků s přímou spektrofotometrií liquoru Dědičná predispozice ke kolorektálnímu karcinomu Stanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis group Objektivizace lokální svalové zátěže v hutnickém průmyslu Histologická klasifikace névocelulárních lézí kůže Dipeptid prolyl-hydroxyprolin v nehydrolyzované moči - stanovení a jeho role v reflexi osteopatií Dysplastické a neoplastické změny ve screeningovém gynekologickém vyšetření Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008 Cytohistopatologické korelace u dysplázií a neoplázií děložního čípku Histologie a histopatologie kůže ve vztahu k topografii lidského těla Vliv metody stanovení kreatininu na odhad glomerulární filtrace Sledování výskytu Burkholderia cepacia komplex u nemocných hospitalizovaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Porovnání různých systémů vyšetřování renálních funkcí Korelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců. Vyšetření lipoproteinu Lp(a) a homocysteinu v letech v laboratoři Ústavu klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava Záchyt a identifikace perorálních antidiabetik v biologickém materiálu HAI-1 exprese u karcinomu prsu Zhodnocení produkce beta-laktamáz u Klebsiella pneumoniae a Escherichia Coli v ostravských nemocnicích v letech Výskyt HIT protilátek u kardiochirurgických pacientů Nalezení matematického modelu pro popis vlivu interference hemoglobinu na vybrané biochemické parametry Vedoucí práce Čermáková Zuzana Ungerová Jiřina Kubíček Zdeněk Plevová Pavlína Chmelař Dittmar Lehocká Hana Benčík Vladimír Hušek Petr Ondruš Jiří Chmelařová Eva Ondruš Jiří Horáček Jaroslav Všianský František Toršová Věra Franeková Janka Jirák Zdeněk Nováčková Ludmila Staňková Marie Hořava Vladimír Chmelařová Eva Chasáková Kateřina Všianský František 25

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 Praha 2000 SVI 3. LF UK VEDENÍ, STRUKTURA A ORGANIZACE 3. LÉKAŘSKÉ

Více

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2011... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Představení významné osobnosti Lékařské fakulty UP... 5

Představení významné osobnosti Lékařské fakulty UP... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Výroční zpráva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013 OBSAH 1 Úvod.....................................................................................3 Představení

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 06.05.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 23.02.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Ing. Pavel Král, MSc., MBA tajemník Předkládá: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. děkan Olomouc,

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více