Ostravské univerzity v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 2009 Výroční zpráva Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě

2 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan FZS OU : doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Předseda Akademického senátu FZS: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Proděkan pro zahraniční styky: MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Proděkan pro studijní a celoživotní vzdělávání: Proděkan pro výstavbu a strategii: Mgr. Ivona Závacká JUDr. Antonín Blahuta Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová Syllabova 19, Ostrava 3, tel.: , fax:

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vědecká rada Vědecká rada DĚKAN Akademický senát Akademický senát Sekretariát děkana Sekretariát děkana Tajemník fakulty Personální a mzdové oddělení Proděkan pro studium studijní a pedagog.činnost Proděkan pro VaV Proděkan pro ZS Proděkan pro výstavbu a strategii Studijní oddělení Oddělení VaV Oddělení ZS Ústavy: patologické anatomie fyziologie a patofyziologie klinické farmakologie ošetřovatelství a porodní asistence ochrany veřejného zdraví zobrazovacích metod urgentní medicíny a forezních oborů Katedry: interních oborů vyšetřovacích metod a lékařské biologie rehabilitace chirurgických oborů 3

4 3. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Členové: JUDr.Antonín Blahuta MUDr. Michal Bar, Ph.D. doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. * doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D. prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka Mgr. Ivona Závacká Externí členové: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. prof. MUDr. Houdek Michael, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Kolář CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ** * od listopadu 2009 ** ukončil k

5 prof. MUDr. Mačáková, CSc. doc. PhDr. Marečková, Ph.D. prof. MUDr. František Mateička, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Musiálek, CSc. MUDr. Svatopluk Němeček doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. MUDr. Jan Zháněl * * od listopadu KOLEGIUM DĚKANA Děkan FZS OU : Předseda Akademického senátu: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Proděkani: JUDr. Antonín Blahuta MUDr. David Feltl, Ph.D. doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Mgr. Ivona Závacká Tajemník: Ing. Zdeňka Kmitová 5

6 5. AKADEMICKÝ SENÁT Předseda: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Komora akademických pracovníků: Místopředseda: Členové: Mgr. Marek Bužga MUDr. Michal Bar, Ph.D. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. MUDr. Chmelová MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. RNDr. Ludmila Nováčková MUDr. Terezie Šuláková PhDr.Yveta Vrublová,Ph.D. Mgr. Vyskotová, Ph.D Studentská komora: Předseda: Členové: Ing. Zdeněk Dostál Tamara Holíková Bc. Markéta Kuniaková Nela Majorosová Taťána Richterová 6

7 6. STUDIUM 6.1 Seznam akreditovaných bakalářských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce Kód progr. B5341 B5345 B5347 B6731 Název studijního oboru Kód oboru Forma studia Stand. doba studia Jazyk Akreditace do Všeobecná sestra 5341R009 Prezenční roky Č Porodní asistentka 5341R007 Kombinovaná Ergoterapie 5342R002 Prezenční Č Fyzioterapie / Physiotherapy 5342R004 Prezenční Č, Aj Ortotik - Protetik 5345R026 Prezenční Č Radiologický Prezenční 5345R010 asistent Kombinovaná 3 roky Č Zdravotní laborant 5345R020 Prezenční Č Zdravotnický Prezenční 5345R021 záchranář Kombinovaná Č Ochrana veřejného zdraví 5345R006 Prezenční 3 roky Č Spol. patologie a logistika terén. 6731R025 Kombinovaná 3 roky Č rizik. situací Seznam akreditovaných navazujících magisterských oborů Název studijního programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Kód progr. N5341 N5345 N5347 Název studijního oboru Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech Komunitní péče v porodní asistenci Odborný pracov. v ochraně veř. zdraví Kód oboru 5341T T033 Forma studia Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná Stand. doba studia Jazyk Akreditace do 2 roky Č roky Č T006 Prezenční 2 roky Č

8 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání Typ kurzu Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání Program CŽV v rámci kredit. studij. programu Název vzdělávací akce Počet kreditů Jazyk Cytotechnologie 195 kreditů Č Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 39 kreditů Č Zdravotník zotavovacích akcí - Č Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 80 kreditů Č Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra 80 kreditů Č Všeobecná sestra - Č Spol.patologie a logistika terén. riz. situací - Č Zdravotnický záchranář. Č Akreditace do Programy Double Diploma (od ) studijní program Fyziterapie se studijním oborem: Fyzioterapie (spolupráce s Universitas L.U.de.S., Švýcarsko), Počty studijních programů / oborů v členění na skupiny oborů (od ) Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy / obory Bc. NMgr. Ph.D. Celkem st. programy / obory Zdravotnictví 53 3 / 13 3 /5 0 / 0 6 / 18 Sociální vědy 67 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 CELKEM 4 / 14 3 / 5 0 / 0 7 / 19 8

9 6.2. Počty studentů v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Studijní programy Studenti Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. celkem Prezenční Kombinovaná CELKEM Graf č. 1: Počty studentů FZS OU v bakalářském a magisterském studijním programu (stav k ) Forma studia Prezenční Kombinovaná Bc. NMgr. 9

10 Počty studentů dle studijních programů (stav k ) Studijní program (název) Kód Studenti ve studijním programu SP Bc. NMgr. Mgr. Ph.D. Celkem Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce CELKEM Graf. č. 2: Počty studentů dle studijních programů (k ) Studijní program Bc. NMgr Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví Sociální politika a sociální práce 10

11 6.3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Akademický rok přihlášek studentů Absolventů 2002/ / / / / / / / Celkem Vývoj počtu studentů v letech Akademický rok Počet studentů 1993/ / / / / / / / / / / / / / / / / Celkem

12 Vývoj počtu studentů / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 Počty studentů cizího státního občanství Typ studijního programu Počet % Stát Bakalářský 7 0,6 Slovenská republika Navazující Mgr. 10 0,8 Slovenská republika Celkem 17 1,5 12

13 Přijímací řízení na Fakultě zdravotnických studií v roce 2009 Zájem uchazečů o studium dle studijních programů rok 2009 Studijní obor Počet přihlášek/ Počet přihlášených 1 Bakalářské studijní programy Počet zapsaných ke studiu 3 Ošetřovatelství Všeobecná sestra Všeobecná sestra - KS Porodní asistentka Porodní asistentka - KS Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie Fyzioterapie Radiologický asistent Radiologický asistent - KS Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář Zdravotnický záchranář - KS Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví Sociální politika a sociální práce Společ. patologie a logistika terénních rizik. situací - KS Celkem Magisterské studijní programy Ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - KS Komunitní péče v porodní asistenci 9 3 Komunitní péče v porodní asistenci - KS Veřejné zdravotnictví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Celkem Celkem za fakultu

14 Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) (s FSS) 2008 (bez FSS) 2009 Přihlášeno Zapsáno Graf. č. 4: Vývoj zájmu o studium na FZS OU ( ) Vývoj zájmu o studium na FZS OU Přihlášeno Zapsáno s FSS 2008 bez FSS

15 7. DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 7.1 Bc. - FYZIOTERAPIE Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce BÁLKOVÁ Vyskotová Hodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelu Kateřina BARTONČÍKOVÁ Čichoň Rehabilitační léčba u paraplegiků Iveta Rostislav BURKOTOVÁ Dobešová Rekreační sportovní aktivity vozíčkářů v České republice Martina Petra DOLEČKOVÁ Kristiníková Komplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělosti Renata Jarmila DOSTÁL Vlčková Možnosti ovlivnění dechových funkcí kinezioterapií Zdeněk HAJDUČKOVÁ Poděbradská Možnosti fyzioterapie v těhotenství a po porodu Radana KOCOURKOVÁ Crhánová Fyzioterapie u morbus Bechtěrev Mirka KULENDA Chwalková Kinezioterapie po fraktuře pánve řešené osteosyntézou Tomáš Iva LANCOVÁ Gregorková Možnosti využití Feldenkraisovy metody u osob se zrakovým postižením Petra Anna LOKAJÍČKOVÁ Dobešová Využití metody Medical Pilates u vertebrogenních potíží Lucia Petra MARTYNKOVÁ Efekt řízené fyzioterapie u pacienta s DMO v podmínkách ústavní peče na Chmelová Aneta Ukrajině Irina MARTYNKOVÁ Kadlčík Fyzioterapie u termického traumatu Dorota Michal PRUSEK Dobešová Vliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů fotbalu Pavel Petra RYBICKI Terciální prevence u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu Krhutová Witold postižení Zdeňka SEDLÁKOVÁ Krhutová Využití kinezioterapie u pacientů s osteoporózou Darina Zdeňka SIKOROVÁ Ovlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím Vyskotová RYCHLÍKOVÁ plavání Nikola STEUEROVÁ Kateřina STŘÍTECKÁ Věra SULOVSKÁ Lenka SZMEKOVÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Kateřina ŠOLCOVÁ Jarmila Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi Vibrační čití a jeho měření pomocí Vibrametru typu IV Využití testu Amputee Mobility Predictor u pacientů po transfemorální amputaci Kazuistika pacienta po ruptuře rotátorové manžety Měření prahu bolesti pomocí algometru Revmatoidní artritida v dospělém věku Zapletalová Olga Macháčková Kateřina Dabrowská Marcela Zádrapová Mariana Vyskotová Kristiníková Jarmila 15

16 ŠUSTROVÁ Věra ŠVÁB Jiří ULMANNOVÁ Šárka ZGARBOVÁ Pavla ZWINGEROVÁ Adéla 7.2 Fyzioterapie u ablace mammy Možnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věku Porucha posturálních funkcí u víceložiskových postižení centrálního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Vliv jízdy na koni na lidský organismus - fyziologické hledisko Cílená tělesná cvičení ve výuce in-line bruslení u dětí Kondziolková Jolana Kristiníková Jarmila Zapletalová Olga Janura ijaroslav Dobešová Petra Bc. - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno Téma práce JENDRYŠČÍKOVÁ Dagmar Celiakie a stravování při celiakii KOBĚRSKÁ Eliška Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence SOKOLOVSKÁ Eva Prevalence kouření u žáků středních škol KRAVIECOVÁ Ivana Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů ŠPAČKOVÁ Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy VALÁŠKOVÁ Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí CIMOVÁ Kateřina TUHÁ Kateřina VAŘECHOVÁ Kateřina NYTROVÁ Kristýna MIKESKOVÁ Lucie VACULÍK Lukáš ŠLACHTOVÁ Marcela ČERNOCHOVÁ Markéta HLOBIL Martin MATĚJKOVÁ Martina VALOVÁ Michaela ZÁHUMENSKÁ Michaela Sledování rozdílů mezi dokonanými a nedokonanými sebevraždami ve vztahu k vybraným charakteristikám Problematika úrazovosti na základních školách Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace Posouzení výskytu hypertenze u pracovníků v riziku hluku Addisonova nemoc v ČR a ve světě Trendy ve společném stravování Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta Výživová hodnota nejčastěji konzumovaných nealkoholických nápojů Zdravotní rizika nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (literární rešerše) Působení klimatu na zdraví pracovníků vyjíždějících do zahraničí Prevence rakoviny prsu u žen v České republice Hodnocení expozic hluku v rušných částech města Vedoucí práce Svrčinová Pavla Maďar Rastislav Andělová Šárka Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Menzlová Milena Andělová Šárka Maďar Rastislav Menzlová Milena Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Ryšavá Lýdie Hrnčíř Karel Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav 16

17 BÍNA Michal LIŠKOVÁ Monika HROZKOVÁ Petra MIKŠÍK Radek KÁŇOVÁ Radka FILKORNOVÁ Šárka FOJTÍKOVÁ Veronika KLEGOVÁ Veronika OHRZALOVÁ Veronika VALOUCHOVÁ Veronika NÁHLÍKOVÁ Vladimíra KYSELÝ Zdeněk Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství DOPLŇKY STRAVY Prevence obezity Obsah chemických látek a živin v nealkoholických nápojích Kategorizace pracoviště výroby kotlů se zaměřením na riziko hluku Význam onemocnění horních končetin v profesionální patologii a jejich dlouhodobý trend. Rozbor údajů zdravotnických statistik. Užívání doplňků stravy u seniorů Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce Měření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodech Rozbor rizik u cestovatelů do tropů a subtropů Diabetes mellitus jako hrozba 21. století Posouzení rizika a trendů onemocnění z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže u vybraných profesí Mrázková Eva Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Svrčinová Pavla Menzlová Milena Menzlová Milena Ryšavá Lýdie Maďar Rastislav Jiřík Vítězslav Hajduková Zdeňka Maďar Rastislav Adamčík Milan 7.3 Bc. - VŠEOBECNÁ SESTRA Příjmení Jméno Téma práce KLÍMKOVÁ Adéla Znalosti sester o paliativní péči PÁLENÍKOVÁ Andrea Problematika hospitalizace dítěte s doprovodem rodiče HECZKOVÁ Anna Postoj mladé generace k prevenci AIDS KAJZAROVÁ Barbora Sekundární prevence nádorového onemocnění prsu u žen RŮŽIČKOVÁ Barbora Komunikace sestry s nemocným dítětem PLAČKOVÁ Dagmar Informovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsu OPRAVILOVÁ Eliška Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále MACKOVÁ Eva Stravování sester v pracovní době GRABOWSKÁ Gabriela Problematika alkoholismu u žen LUKŠOVÁ Hana Bazální stimulace v ošetřovatelské péči u seniorů Vedoucí práce Bužgová Radka Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Plevová Ilona Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta 17

18 HALÁSZOVÁ KOVALSKÁ VYSKOTOVÁ CHOVANCOVÁ Jarmila FELIXOVÁ Kateřina JONKIŠOVÁ Kateřina MALÁ Kateřina TROJČÍNSKÁ Kateřina VIŠVADEROVÁ Kateřina VYSTRČILOVÁ Kateřina KARGEROVÁ Klára HLINKOVÁ Lenka KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza JAROŠÍKOVÁ Magda ZAORALOVÁ Magda MILÉŘOVÁ Marcela BÁTOROVÁ Marie KESSLOVÁ Marie KOUTNÁ Martina SLOVÁČKOVÁ Martina BŘEZINOVÁ Michaela WILCZKOVÁ Michaela PRETSCHOVÁ Michaela Mária BOŘKOVÁ Miroslava VAŇKOVÁ Monika Neuropsychická zátěž sester na dětském oddělení Faktory ovlivňující poskytování první pomoci Spokojenost seniorů s institucionální péčí Práva seniorů v rezidenčních zařízeních Zajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péči Kouření v těhotenství Zdravotní stav a životní styl středoškolských studentů Péče o umírajícího klienta z holistického pojetí Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení Názor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních Žena po ablaci prsu Poruchy spánku u studentů vysokých škol Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Životní styl pacienta s dialýzou Současný stav výživy dospívajících Potřeby žen se zhoubným onemocněním prsu Péče o zdraví v romské komunitě Neuropsychická zátěž u sester na chirurgickém oddělení Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství Podpora autonomie a soběstačnosti seniorů při hospitalizaci Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Vybrané problémy ošetřování pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou Bio-psycho-sociální změny u pacientů po amputaci dolní končetiny Vrublová Yvetta Vrublová Yvetta Bužgová Radka Bužgová Radka Sikorová Lucie Jarošová Darja Jarošová Darja Bužgová Radka Sikorová Lucie Janíková Eva Plevová Ilona Šináglová Zdeňka Kristiníková Jarmila Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Jarošová Darja Vrublová Yvetta Jarošová Darja Bužgová Radka Machytka Evžen Lapčíková Eva Bužgová Radka Bužgová Radka Bužgová Radka 18

19 ONDRUCHOVÁ Petra LUTEROVÁ Radka SEČKAŘOVÁ Radmila PTÁČKOVÁ Silvie JÁNOVÁ Simona HLOŽANKOVÁ Tereza KIŠOVÁ Vendula SVAČINOVÁ Vendula HOMOLOVÁ Veronika MÜNSTEROVÁ Veronika SEMEROVÁ Veronika ČERNÁ Zuzana TROFIMOVÁ Žaneta Informovanost klientů o metodách léčby bolesti Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Ošetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzou Syndrom vyhoření u sester pracujících se seniory Informovanost o očkování proti rakovině děložního čípku Autonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péče Syndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DM Porod doma ano či ne? Zavádění principů paliativní péče v zařízeních pro seniory Všeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmu Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Edukace dítěte s diagnózou diabetes mellitus Dušová Bohdana Jarošová Darja Dušová Bohdana Sikorová Lucie Bužgová Radka Vrublová Yvetta Plevová Ilona Plevová Ilona Dušová Bohdana Bužgová Radka Plevová Ilona Vrublová Yvetta Staňurová 7.4 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ LABORANT Příjmení Jméno Téma práce Vedoucí práce CHADŽIJSKI Filip Aplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborů Šafarčík Kristián CHROBOKOVÁ Adéla Rizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylu Bužga Marek ČAJKOVÁ Veronika Výtěžnost kyselé hydrolýzy moče pro uvolnění benzodiazepinů- porovnání klasického postupu a postupu s použitím mikrovlnného systému. Staňková Marie ENGELMANNOVÁ Veronika Mutace v APP a PSEN2 genech u pacientů s časnou formou Alzheimerovy choroby Walczysková Sylwia GEBAUEROVÁ Zuzana Produkce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy. Chmelař Dittmar HANÁČKOVÁ Markéta Hodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazích Bužga Marek HREBÍKOVÁ Balcar Prenatální cytogenetická diagnostika - retrospektivní studie Hana Alfons HRTUSOVÁ Nováčková Spektrofotometrie likvoru Terézia Ludmila KADLECOVÁ Kristýna Alkohol a návykové látky u zemřelých řidičů za posledních 5 let v regionu USL FN Ostrava Staňková Marie 19

20 KRÁLOVÁ Zuzana MARÁKOVÁ Michaela MARKOVÁ Andrea MECZNEROVÁ Zuzana PAVLÍKOVÁ Tereza RAMPÍROVÁ SIKOROVÁ Kateřina SKÝBOVÁ Eva SLÍVOVÁ Michaela STAŇKOVÁ Pavla ŠKAPOVÁ Klára TENGLEROVÁ Marcela Srovnání nodularity benigních a maligních nádorů mléčné žlázy Markery kostního obratu Srovnání chemických a imunohistochemických metod v melanocytárních lézích Využití přístroje Rotor-Gene při detekci bodových mutací. Glykolýza v erytrocytech a její odraz v hladině biochemických analytů v krvi Chemické barvící metody v patologii Sledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půd Výskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálů Parametry kvality trombocytů z aferézy Delece genu SHOX u pacientů s poruchou růstu Výskyt kmenů Clostridium difficile v nemocnicích na Ostravsku Demyelinizační onemocnění - Roztroušená mozkomíšní skleróza Horáček Jaroslav Karlík Tomáš Hořava Ml. Vladimír Kovářová Petra Herodes Zdeněk Horáček Jaroslav Chmelař Dittmar Chmelař Dittmar Čermáková Zuzana Balcar Alfons Toršová Věra Košťál Martin 7.5 Bc. - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Příjmení Jméno BAČA Daniel DVOŘÁK Pavel GAJ Petr HLAVÁČ Jaroslav HOLEK Radim HONSA Dalibor HRUBÝ Daniel HRUBÝ Vojtěch JAŠŠO Petr Téma práce Obtížná intubace v podmínkách urgentního příjmu nemocnice ve Frýdku - Místku Gender mainstreaming v zdravotnické záchranné službě ZAPOJENÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Management zajištění dýchacích cest u pacientů s traumatem orofaciální oblasti Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče Komplexní ošetřovatelská péče u nemocných s centrální mozkovou příhodou v přednemocniční péči Agresivní pacient ve zdravotnictví Správnost odhadu procenta popálené plochy u dětí v podmínkách PNP Vysokoenergetická poranění Vedoucí práce Chalupa Josef Ščurek Radomír Ščurek Radomír Zemanová Jitka Psennerová Sabina Divák Jan Vilímková Andrea Zemanová Jitka Zoubková Renáta 20

21 JEŽEK Tomáš JOŽÁK Martin KOCIÁN Radim KOLARČÍK Lukáš KONDZIOLKA Jan KOPECKÁ Pavla KŘUPKOVÁ Veronika KUBÍČEK Pavel MATOUCH Petr MIŠÁKOVÁ NESPĚŠNÝ František PRAUZEK Pavel PTÁČEK Michal SKŘIČEK Jakub SLOVÁK Adam ŠTEIFOVÁ Petra TVRDOŇ Stanislav ZÁHORSKÝ Marek ZDRÁHAL Ondřej ZEISBERGEROVÁ Ivana ZELENKA Filip Hodnocení resuscitace laické veřejnosti v modelových podmínách Uplatnění ochranných opatření laické veřejnosti Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikace Návaznost přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s poraněním oka na Oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě v letech Řešení Evakuačního plánu nemocnice Ošetřovatelská péče u dítěte s kraniotraumatem Akutní psychiatrické stavy a intervence v přednemocniční neodkladné péči Možnosti zapojování humanitárních organizací a ostatních složek Integrovaného záchranného systému do mezinárodních operací Kvalita života po kardiopulmonální resuscitaci Efektivnost systémové trombolýzy na jednotce intenzivní péče v neurologii Přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním Zátěž alkoholem u pacientů urgentního příjmu Využití nehodových vlaků při zásazích IZS Stanovování minimálního počtu pracovníků při zásahu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby - (určení počtu pracovníků týmu pro různé typy zásahů) Možnosti přístrojového monitoringu a jeho četnost ve vozidlech záchranné služby Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji Současné možnosti hrazení krevních ztrát na urgentním příjmu pacientů s polytraumatem Automatický externí defibrilátor u horské služby Prevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péče Význam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péči Regulační poplatky a jejich vliv na využívání lékařské služby první pomoci Psennerová Sabina Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zemanová Jitka Smetana Marek Lapčíková Eva Piačková Kata Smetana Marek Psennerová Sabina Psennerová Sabina Hnízdilová Iveta Zemanová Jitka Smetana Marek Smetana Marek Divák Jan Psennerová Sabina Divák Jan Zoubková Renáta Zoubková Renáta Zoubková Renáta Vilímková Andrea 21

22 7.6 Bc. - PORODNÍ ASISTENTKA Příjmení Jméno BŘEZINOVÁ Michaela ČERNÁ Zuzana HOMOLOVÁ Veronika JONKIŠOVÁ Kateřina KOCIÁNOVÁ Lucie Tereza OPRAVILOVÁ Eliška PRETSCHOVÁ Michaela Mária SEČKAŘOVÁ Radmila Téma práce Onkologické onemocnění v těhotenství a v období šestinedělí Informovanost studentek v Opavě o očkování proti rakovině děložního čípku Porod doma ano či ne? Kouření v těhotenství Pohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poranění Neuropsychická zátěž porodních asistentek na porodním sále Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí u žen s prolongovaným porodem Asistovaná reprodukce a její význam v porodnictví Vedoucí práce Machytka Evžen Vrublová Yvetta Dušová Bohdana Jarošová Darja Kristiníková Jarmila Vrublová Yvetta Bužgová Radka Dušová Bohdana 7.7 Bc. - RADIOLOGICKÝ ASISTENT Příjmení Jméno BORSKÁ Magdalena BOŘECKÁ Jarmila BUGAJ Jiří BULLOVÁ Milena CHLOPČÍK Adam GÁL Radim HUDZIETZOVÁ KAPIASOVÁ Petra MALÁ Emílie MARŤÁK Lubomír MIGULSKI Jan MLČOCHOVÁ Zuzana Téma práce Zobrazovací metody patologických lézí v malé pánvi Radiologické charakteristiky Marfanova syndromu Punkce a drenáže pod kontrolou výpočetní tomografie Endovaskulární intervence na mozkových tepnách Reiradiace Porovnání SPECTu mozku a CT u pacientů s ischemickou CMP Radioterapie řízená obrazem u nádorů hlavy a krku Morfologie a charakteristika aneuryzmat mozkových tepen v populaci Nestátní zařízení výpočetní tomografie Digitální skiagrafie pomocí nepřímé digitalizace Využití volně přístupného software pro správu a úpravu DICOM radiologických obrazů Zobrazovací metody lézí mediastina Vedoucí práce Nekula Josef Chmelová Koval Svatopluk Nekula Josef Feltl David Širůček Pavel Feltl David Czerný Daniel Koval Svatopluk Franek Martin Korhelík Karol Nekula Josef 22

23 MROZKOVÁ Daniela MYŠKOVÁ Marta NOVÁKOVÁ Romana ONDRUCHOVÁ Magdaléna OUDOVÁ Zuzana STRACHOTA Jiří TICHÝ Libor TOMEČKOVÁ Eva TOMEŠ Michal UHLÁŘOVÁ Lenka VAVREČKOVÁ Veronika ZEDNÍČKOVÁ Petra Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie Scintigrafická detekce příštítných tělísek Přínos moderních zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování poruch uzávěru lebečních švů u dětí Radiobiologické modely Zobrazovací metody cévních mozkových příhod Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru Remote control v radiologii Historie, současnost a budoucnost vyšetření výpočetní tomografii Radiologie v Ostravě - historie a současnost Scintigraficky detekované komplikace transplantované ledviny Scintigrafie skeletu třífazová, statická, celotělová a jednofotonová emisní výpočetní tomografie. Porovnání s jinými vyšetřovacími postupy. Terapie kloubních onemocnění pomocí radiační synovektomie Feltl David Širůček Pavel Chmelová Feltl David Nekula Josef Kraft Otakar Korhelík Karol Koval Svatopluk Nekula Josef Širůček Pavel Kraft Otakar Kraft Otakar 7.8 Bc. - ERGOTERAPEUT Příjmení Jméno BERGEROVÁ Martina BOBKOVÁ BUKVOVÁ Marta HLUCHNÍKOVÁ Marcela HOLOUBKOVÁ Lenka JURTÍKOVÁ Hana KOZELKOVÁ Lenka KOZIEŁOVÁ Tereza KUBIENOVÁ Kateřina MANDOVÁ Monika Téma práce Využití jógy u onkologické pacientky se zaměřením na ruku Ergoterapeutické přístupy pro horní končetiny u kvadruplegie Úprava bytu u pacienta s míšní lézí Ergoterapie u pacientů po amputaci v oblasti stehna Možnosti následné péče u osob po cévní mozkové příhodě Ergoterapie u Dupuytrenovy nemoci Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu Role ergoterapeuta v domově pro seniory Ergoterapeut a zrakově postižený klient Fractura Collesi z pohledu nových možností v oblasti testování a terapeutických postupů Vedoucí práce Hučalová Květoslava Weissová Hana Vyskotová Hradilová Michaela Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dabrowská Marcela Zacharová Eva Pech Josef 23

24 NOHELOVÁ Šárka NOVÁKOVÁ Vladimíra PAVLASKOVÁ Darina PEKTOROVÁ Simona PROCHÁZKOVÁ Hana RAJNOCHOVÁ Veronika SOCHOVÁ Martina STACHOVÁ UŘINOVSKÁ Romana ZELINOVÁ Markéta Volnočasové aktivity zrakově postižených Hodnocení aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ergoterapie u parézy nervus radialis. Ergoterapie u dítěte v předškolním věku s vrozenou vadou ruky Možnosti aplikovaných pohybových aktivit tělesně postižených v Hamzově odborné léčebně Luže- Košumberk. Využití ergoterapie u seniorů v domácím prostředí formou terénní péče Ergoterapie u pacienta s poraněním flexorového aparátu ruky Psychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postižením Terapie jako součást výchovy a vzdělávání žáků s Downovým syndromem na speciální škole Možnosti terapií ve vzdělávání a výchově u žáků s autismem Ďurková Petra Macháčková Kateřina Kondziolková Jolana Kondziolková Jolana Dobešová Petra Dabrowská Marcela Kondziolková Jolana Zacharová Eva Gazda Dalibor Mazáková Dagmar 7.9 Bc. ORTOTIK-PROTETIK Příjmení Jméno BENEŠOVÁ Michaela GOLOVÁ Štěpánka HONZÍKOVÁ Lucie KEMPNÁ Anna KONEČNÁ Barbora OHNŮTKOVÁ Petra PAVLOSKOVÁ Klára PROCHÁZKOVÁ SCHINDLEROVÁ Nina Téma práce Výukový model amputačního transtibiálního pahýlu Deformity lebky u dětí a možnosti ortotického řešení Biomechanické metody pro klinickou praxi v ortotice a protetice Color matching u silikonových náhrad lidského těla Detekce patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy TSB lůžko transtibiální protézy - Srovnání způsobů jeho zhotovení Ortotická péče o děti s diparetickou formou dětské mozkové obrny Problematika protetické péče o pacienty po disartikulaci v Chopartově kloubu Ortotická péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Vedoucí práce Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Rosický Jiří Krawczyk Petr Rosický Jiří Krawczyk Petr Krawczyk Petr Krawczyk Petr 24

25 7.10 NMgr. LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Příjmení Jméno BEDNÁŘOVÁ Eva BUKOVSKÁ Petra ČECHMÁNKOVÁ Lydie DROBČINSKÁ Lenka DRŠTIČKOVÁ Helena FOJTÍK Adam GLUMBÍKOVÁ Lenka HANZLÍKOVÁ Dagmar HERMANOVÁ Adriana HOLÝ Ondřej HOŠALOVÁ Lenka HRONZOVÁ Hana HUDCOVÁ Alena KECLÍKOVÁ Zuzana KULHÁNKOVÁ Hana MACHÁČKOVÁ Jitka MICHALICOVÁ Marie RICHTEROVÁ Táňa SKŘEJPKOVÁ Kateřina VAŇKOVÁ Iva ZÁLEŠÁKOVÁ Adéla ZEZULKOVÁ Lenka Téma práce Aspekty výroby granulocytových koncentrátů Laboratorní diagnostika poruch glukózové tolerance u vybraných skupin osob Stanovení bilirubinu v liquoru na automatickém analyzátoru a srovnání výsledků s přímou spektrofotometrií liquoru Dědičná predispozice ke kolorektálnímu karcinomu Stanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis group Objektivizace lokální svalové zátěže v hutnickém průmyslu Histologická klasifikace névocelulárních lézí kůže Dipeptid prolyl-hydroxyprolin v nehydrolyzované moči - stanovení a jeho role v reflexi osteopatií Dysplastické a neoplastické změny ve screeningovém gynekologickém vyšetření Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008 Cytohistopatologické korelace u dysplázií a neoplázií děložního čípku Histologie a histopatologie kůže ve vztahu k topografii lidského těla Vliv metody stanovení kreatininu na odhad glomerulární filtrace Sledování výskytu Burkholderia cepacia komplex u nemocných hospitalizovaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Porovnání různých systémů vyšetřování renálních funkcí Korelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců. Vyšetření lipoproteinu Lp(a) a homocysteinu v letech v laboratoři Ústavu klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava Záchyt a identifikace perorálních antidiabetik v biologickém materiálu HAI-1 exprese u karcinomu prsu Zhodnocení produkce beta-laktamáz u Klebsiella pneumoniae a Escherichia Coli v ostravských nemocnicích v letech Výskyt HIT protilátek u kardiochirurgických pacientů Nalezení matematického modelu pro popis vlivu interference hemoglobinu na vybrané biochemické parametry Vedoucí práce Čermáková Zuzana Ungerová Jiřina Kubíček Zdeněk Plevová Pavlína Chmelař Dittmar Lehocká Hana Benčík Vladimír Hušek Petr Ondruš Jiří Chmelařová Eva Ondruš Jiří Horáček Jaroslav Všianský František Toršová Věra Franeková Janka Jirák Zdeněk Nováčková Ludmila Staňková Marie Hořava Vladimír Chmelařová Eva Chasáková Kateřina Všianský František 25

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave,

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký

Více

Závěrečné práce a obhajoby NCO NZO Vedoucí prací PhDr. Karolína Friedlová

Závěrečné práce a obhajoby NCO NZO Vedoucí prací PhDr. Karolína Friedlová Závěrečné práce a obhajoby NCO NZO Vedoucí prací PhDr. Karolína Friedlová Kurz č. 0213U/240 Rok 2008 Název závěrečné práce: Využití prvků Bazální stimulace u klienta koma VIGILE Vypracovala: Bc. Jindřiška

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více