Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12."

Transkript

1 Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb

2 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační kurz/střední škola bez maturity Sanitář Dezinfektor vzdělávání zrušit Řidič dopravy nemocných a raněných řidič zdravotnické dopravní služby Autoptický laborant Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Zubní instrumentářka změna na učební obor 3 letý Masér i maturitní studium jako zdravotnické povolání Ošetřovatelka ošetřovatelka/pečovatelka

3 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Střední škola s maturitou Zdravotnický asistent Ortoticko - protetický technik Nutriční asistent vzdělávání zrušit Laboratorní asistent - vzdělávání zrušit Asistent zubního technika vzdělávání zrušit Masér ve zdravotnictví nově

4 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Vyšší odborná škola Diplomovaná všeobecná sestra duplicita s Bc. Diplomovaný nutriční terapeut - duplicita s Bc. Diplomovaný zdravotnický záchranář duplicita s Bc. Diplomovaný zdravotní laborant - duplicita s Bc. Diplomovaná dentální hygienistka - duplicita s Bc. Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent

5 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Bakalářské studium Všeobecná sestra duplicita s VOŠ Porodní asistentka Nutriční terapeut - duplicita s VOŠ Fyzioterapeut Ergoterapeut Radiologický asistent Zdravotní laborant - duplicita s VOŠ Zdravotnický záchranář duplicita s VOŠ Zdravotně sociální pracovník změna na sociál.pracovník Optometrista, Ortoptista Biomedicínský technik Biomedicínský asistent vzdělávání zrušit Radiologický technik, Adiktolog, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Ortotik protetik

6 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Magisterské studium Radiologický fyzik Biomedicínský inženýr Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků - bioanalytik Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Fyzioterapeut zvýšení kompetencí VŠ + Specializace/AKK Psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog přesun do zákona č. 95/2004 Sb. Klinický logoped Logoped ve zdravotnictví Zrakový terapeut po AKK

7 Návrh úprav v oblasti vzdělávání dualita VOŠ a Bc. 1. změny a úpravy voblasti kvalifikačního vzdělávání Navrhuje se odstranění duality (dvojkolejnosti) vzdělávání, kdy pro jedno a totéž zdravotnické povolání jsou dvě vzdělávací úrovně (na VŠ a VOŠZ), aniž by se od sebe podstatně odlišovala jejich obsahová náplň i získané odborné kompetence. Zákon č.96/2004 Sb. Obor Současné možné vzdělání 5 Všeobecná sestra nyní Bc. a VOŠ Bc. 9 Zdravotní laborant nyní Bc. a VOŠ Bc. Návrh vzdělání 15 Nutriční terapeut nyní Bc. a VOŠ Bc. 16 Zubní technik (na Bc. není akreditován) nyní Bc. a VOŠ VOŠ 17 Dentální hygienistka nyní Bc. a VOŠ VOŠ 18 Zdravotnický záchranář nyní Bc. a VOŠ Bc.

8 Diplomovaný zdravotnický záchranář obor kód oboru Nově přijatí studenti VŠ Zdravotnický záchranář 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář 5341N004, 5341N Aktuální studenti VŠ Zdravotnický záchranář 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář 5341N004, 5341N Absolventi VŠ Zdravotnický záchranář 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář 5341N004, 5341N

9 Diplomovaná dentální hygienistka obor kód oboru Nově přijatí studenti VŠ Dentální hygienistka VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka 5341N Aktuální studenti VŠ Dentální hygienistka 46 VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka 5341N Absolventi VŠ Dentální hygienistka VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka 5341N

10 Zdravotní laborant obor kód oboru Nově přijatí studenti VŠ Zdravotní laborant 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant 5343N Aktuální studenti VŠ Zdravotní laborant 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant 5343N Absolventi VŠ Zdravotní laborant 5345R VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant 5343N

11 Nutriční terapeut obor kód oboru Nově přijatí studenti VŠ Nutriční terapeut 5345R VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut 5341N Aktuální studenti VŠ Nutriční terapeut 5345R VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut 5341N Absolventi VŠ Nutriční terapeut 5345R VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut 5341N

12 Diplomovaný zubní technik Nově přijatí studenti VOŠ obor kód oboru 2014 Diplomovaný zubní technik 5344N Aktuální studenti Diplomovaný zubní technik 5344N Absolventi Diplomovaný zubní technik 5344N Diplomovaný farmaceutický asistent Nově přijatí studenti Aktuální studenti Absolventi VOŠ obor kód oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný farmaceutický asistent 5343N004, 5343N N004, 5343N N004, 5343N

13 Všeobecná sestra statistika Nově přijatí studenti VŠ obor Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství) kód oboru R009, 5341R Aktuální studenti VOŠ VŠ Diplomovaná všeobecná sestra Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství) 5341N001, 5341N R009, 5341R Absolventi VOŠ VŠ Diplomovaná všeobecná sestra Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství) 5341N001, 5341N R009, 5341R VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra 5341N001, 5341N

14 VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra

15 VŠ Všeobecná sestra

16 Statistika nově přijatých na vysokých školách ošetřovatelství Počet nově zapsaných studií v programu ošetřovatelství Bakalář Mgr. navazující Ph.D. nově zapsaní na dané VŠ ku všem nově P K P K P K zapsaným na obor ošetřovatelství 1100 Univerzita Karlova v Praze ,00% 1200 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,40% 1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ,00% 1400 Masarykova univerzita ,02% 1500 Univerzita Palackého v Olomouci ,35% 1700 Ostravská univerzita v Ostravě ,63% 1900 Slezská univerzita v Opavě ,18% 2300 Západočeská univerzita v Plzni ,12% 2400 Technická univerzita v Liberci ,06% 2500 Univerzita Pardubice ,93% 2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,38% 5500 Vysoká škola polytechnická Jihlava ,05% 6S00 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s ,87% celkem celkem podle typu studia % vyjádření dle typu studia 87,32% 11,22% 1,46% 100%

17 Statistika SZŠ Zdravotnické obory SŠ (žáci k , absolventi za školní rok 2013/14) Obor Kód oboru Žáci nově přijatí Žáci celkem Absolventi Ošetřovatel 5341H Zubní instrumentářka 5341J Zdravotnický asistent 5341L Zdravotnický asistent 5341M Nutriční asistent 5341M Zdravotnický asistent 5341M Nutriční asistent 5341M Laboratorní asistent 5343M Laboratorní asistent 5343M Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka 5344M Asistent zubního technika 5344M Ortoticko - protetický technik 5344M Asistent zubního technika 5344M

18 Oblast vzdělávání navazující Mgr. programy magisterský stupeň vzdělání Nově je v zákoně zmíněna možnost rozšíření odborné způsobilosti pro bakalářské zdravotnické obory pro oblasti se zaměřením na: a. Pedagogiku, vědu a výzkum ve zdravotnictví b. Pokročilé role v klinické praxi S možností kompetencí bude možné navýšit absolventům s bakalářským stupněm vzdělání vědomosti a dovednosti v určitých oblastech - např. v péči o seniory, pacienty v onkologii, anesteziologii, paliativní péči, preventivní sledování chronických pacientů, péče o rány, předepisování zdravotnických materiálů, edukace Tyto návrhy jsou porovnatelné s již fungujícími systémy v zahraničí (pokročilá praxe Nurses in Advanced Roles).

19 Otázky k diskuzi -řešení? Možnosti: Ponechat stávající stav vzdělávání sester na VŠ i VOŠ Zrušit vzdělávání na VOŠ, ponechat pouze na Bc. Návrat vzdělávání sester na SZŠ není možné Navýšení kompetencí podle stupně vzdělání Co nás ohrožuje? Nedostatek ošetřovatelského personálu z nezájmu o povolání ve zdravotnictví Nespokojenost oš. personálu nerovnosti, ekonomické a další podmínky výkonu práce Snížená úroveň vzdělání a ohrožení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče

20 Děkuji za pozornost Kontakty: tel:

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Datum: Místo: Přítomni: 8. 12. 2014 od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 Praha 2006 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Národní ústav

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS. Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích Andrea Huspeninová, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Práce

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Martina Frydryšková Kompetence sester Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více