U 10, 21/18, PSČ: , IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U 10, 21/18, PSČ: 108 00, IČ"

Transkript

1 Nákupní řád a ÚVODNÍ INFORMACE a VYHLEDÁNÍ ZBOŽÍ a NÁKUPNÍ KOŠÍK a CENY ZBOŽÍ a OBJEDNÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ a STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY a POŠTOVNÉ/DOPRAVNÉ + BALNÉ a DODACÍ PODMÍNKY a PROHLÍDKA ZBOŽÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY a JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE a ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚVODNÍ INFORMACE Virtuální obchod B-port je provozován společností B-port, s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, U Tvrze 21/18, PSČ: , IČ :, jenž vystupuje v průběhu sjednávaní kupní smlouvy, jakožto i v rámci smluvního vztahu takto sjednanou kupní smlouvou vzniklého jako prodávající, resp. dodavatel ve smyslu 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. V případě, že smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku dle ust. 52 a násl. občanského zákoníku, prodávající jako dodavatel tímto poskytuje kupujícímu jako spotřebiteli v souladu s 53 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále následující informace: a) název, hlavní charakteristika zboží nebo služeb a jejich cena - veškeré tyto informace jsou uvedeny na internetových stránkách b) náklady na dodání - viz níže sekce POŠTOVNÉ/DOPRAVNÉ + BALNÉ c) způsob platby, dodání nebo plnění - viz níže sekce DODACÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY d) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran jak jí vznikly e) cena zboží je neměnná; výjimku z toho tvoří pouze změna v dani z přidané hodnoty u nabízeného zboží či zvýšení ceny nabízeného zboží ze strany dodavatele f) poučení o právu na odstoupení - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí předmětu plnění dle 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a nebezpečí spotřebitele. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemná forma je v tomto případě zachována pouze vyhotovením listiny o odstoupení od smlouvy podepsané spotřebitelem. Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených v 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. U zboží označeného * a jen na objednávku nemůže spotřebitel dle 53 odst. 8 bod c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.

2 VYHLEDÁNÍ ZBOŽÍ Zboží můžete vyhledávat přes menu zobrazené na levé straně okna e-shopu, které se vám otevře po kliknutí na záložku sortiment v horní liště. Po najetí šipkou se menu oblastí užití materiálů postupně rozbaluje, liknutím se otevře okno s požadovanou skupinou výrobků, u každého zboží zobrazen jeho stručný popis, balení a cena,vybrané technické vlastnosti,spotřeba a možnost vložit požadované množství zboží do košíku. Po kliknutí na obrázek se otevře okno s technickýn listem či technickou informací pro daný výrobek. Můžete zvolit možnost abecedního seřazení podle názvu či podle výrobce. Pokud výrobek obsahuje odkaz na vzorník, můžete k vyhledávání barevných odstínů těchto produktů využít interaktivní stránku vzorníku. Pokud hledáte konkrétní zboží, můžete jej vyhledat pomocí volného okénka "vyhledat výrobek", do kterého napíšete název hledaného zboží (stačí část názvu) nebo klíčové slovo, které by měl jeho popis obsahovat. Připravujeme interaktivní výběr materiálů pomocí okna poradenství NÁKUPNÍ KOŠÍK Po stisknutí tlačítka Obsah košíku v horní liště na pravé straně obrazovky se otevře okno vašeho nákupního košíku. Na stránce jsou zobrazeny jednotlivé položky Vámi vybraného zboží, jejich množství a dílčí i celková cena vašeho nákupu včetně DPH. Každou položku můžete změnit nebo odstranit. Jakoukoli změnu ve vašem nákupu potvrdíte tlačítkem Přepočítat ve spodní liště pod výčtem zboží ve Vašem nákupním košíku, tato operace potvrdí všechny Vámi provedené změny a přepočte cenu Vašeho nákupu. Kliknutím na tlačítko Pokračovat v nákupu můžete provádět další výběr zboží a přidávat do košíku nebo můžete pokračovat v nákupu výběrem kategorie v levé potraní liště popř. můžete využít odkazů z poradenství (horní lišta). Pokud jste se svým výběrem spokojeni pokračujte tlačítkem Pokladna a zvolíte způsob přihlášení a vyplníte kontaktní údaje nebo login a heslo a Zvolíte způsob dodání zboží (osobně,poštovní dobírku nebo dovoz do domu). a Zvolíte způsob platby a vygenerovanou objednávkuzkontrolujete, popř. provedete opravy Tlačítkem Potvrdit objednávku odešlete. Před prvním nákupem se, prosím, seznamte s nákupním řádem a našimi dodacímia záručními podmínkami. CENY ZBOŽÍ Ceny zboží v e-shopu jsou uvedeny včetně 20% DPH. OBJEDNÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ Objednávat je možno následujícími způsoby: prostřednictvím elektronického obchodu na (dále jen "e-shop") elektronickou poštou na adrese faxem telefonicky , ( v pracovní době Po Pá )

3 Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( , fax) a uvést následující údaje: obchodní jméno a sídlo kupujícího IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH kód a název zboží dle ceníku jednotkovou cenu způsob dopravy a vyložení místo a termín dodání podpis osoby oprávněné objednávat zboží všechny další údaje, které kupující považuje za důležité Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Nabízené produkty jsou spolu s platnými aktuálními cenami uvedeny on line na e-shopu. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Za závazné se považuje potvrzení elektronické / /, popřípadě písemné nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu /nejdéle do tří pracovních dnů/. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Zboží označené * v jehož popisu je uveden text jen na objednávku, je považováno za dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. kolorované materiály). Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká závazným potvrzením zakázkového listu, který prodávající kupujícímu zašle po obdržení objednávky, kupujícím. Za závazné se považuje potvrzení elektronické / /, popřípadě písemné nebo faxem. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY 1. Stornování objednávky ze strany kupujícího Objednávku můžete stornovat do 60 minut a to telefonicky: nebo em: Při stornování objednávky uvedete číslo objednávky, které Vám bylo vypsáno při jejím vytvoření. Po uplynutí této doby má kupující právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. 1. Stornování objednávky ze strany prodávajícího Prodávající je oprávněn stornovat objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, bude kupující neprodleně informován prodávajícím o vzniklé situaci ( em nebo telefonicky) a bude mu nabídnuto náhradní řešení.v případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny a nesouhlasí s náhradním řešením, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn

4 stornovat objednávku, neproběhlo-li peněžní plnění kupujícího v dohodnutém termínu. POŠTOVNÉ / DOPRAVNÉ+BALNÉ a Osobní odběr (ve skladu Jankovcova 13, Praha 7 nebo U Tvrze 21/18, Praha 10) 0,- Kč a Poštovní dobírka do 10 kg 150,- Kč do 30 kg 200,- Kč< a Doprava na místo určení Praha hl. m. do 2 000,- Kč max.300,- Kč Praha hl. m. nad 2000,- Kč 0,- Kč mimo Prahu nad ,- Kč ** mimo Prahu do ,- Kč ** ** Jelikož námi nabízené zboží je velmi různorodé co do tvaru, objemu či hmotnosti, není možné jednoznačně specifikovat způsob dopravy a jeho cenu. Způsob dopravy je třeba zvážit podle skladby objednaného zboží. Naším cílem je zajistit zákazníkovi optimální dopravu zejména z hlediska ceny. Doprava v takovémto případě bude sjednána až po předchozí domluvě se zákazníkem a jeho souhlasem s podmínkami vybraného dopravce. Můžete využít i služeb některé ze zásilkových společností - TOPTRANS, DHL, PPL Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných paletách. Za paletu je kupujícímu účtována částka 250 Kč + 19% DPH, splatná s cenou zboží. Kupující má právo palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné vrátit prodávajícímu ihned nebo do 6 měsíců od dodávky popř. vyměnit při další dodávce. Palety stejného druhu kupující vrátí do provozovny v Jankovcově ul.13 v Praze 7 nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo. Pokud kupující doloží skutečné dodávky (originál faktury) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám, budou palety odkoupeny zpět. V případě vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu vrácena celá fakturovaná částka (za palety), v případě vrácení mírně poškozených palet může být kupujícímu vyplacena částka nižší než účtovaná dle míry poškození, pokud není smluvně stanoveno jinak. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od dodávky. V cenách dopravy není zahrnuta cena za složení dodávky.tuto službu je třeba přiobjednat. DODACÍ PODMÍNKY kupující si může vybrat ze 3 možností dodání zboží: a osobní odběr v prodejně a poštovní dobírka a dovoz do místa určení Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu možnosti způsobu doručení s ohledem na typ a povahu výrobku. V případě doručení poštou jako Obchodní balík bude zásilka doručena adresátovi do jeho rukou nebo lze domluvit nové dodání zásilky nebo vyzvednutí do 7 dnů na dodací poště (týká se pouze výrobků do hmotnosti 30 kg). Další možností je doručení spedicí - tento způsob dodání je realizován u větších a objemnějších dodávek (týká se pouze zboží o hmotnosti větší než 30 kg). Ve Vašem vlastním zájmu prosím uveďte telefonický kontakt pro upřesnění času doručení ze strany spediční služby. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace dodaného zboží. Zásilka se zbožím musí obsahovat dodací list, záruční list, technický list(pokud byl k výrobku vydán) a doklad obsahující informace dle 53 odst. 5 obč. zák, jedná-li se o tzv. spotřebitelskou smlouvu dle 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (některé výrobky nejsou opatřeny záručním listem, v tomto případě jej nahrazuje doklad o prodeji). B-PORT se zavazuje provést expedici objednaného zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od

5 potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. O zvoleném způsobu doručení budete s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím ové zprávy nebo telefonicky. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží z korby vozu u prodávajícího /viz objednávka/ je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně /např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží/, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky popř. na zálohové faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů. V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel B-PORT vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. PROHLÍDKA ZBOŽÍ Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu od převzetí zboží toto zboží prohlédnout, zkontrolovat stav a typ dodaného výrobku. Jde-li o vadu, kterou mělo zboží v době převzetí kupujícím, je kupující povinen informovat prodávajícího o takovéto vadě bez zbytečného odkladu po tom, co ji mohl kupující zjistit při prohlídce navazující na převzetí zboží. Nevytkne-li kupující takto zjištěnou vadu nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy měl převzaté zboží možnost prohlédnout, právo z vad zboží zaniká. Jde-li o vadu, která se projeví až v průběhu záruční doby, je kupující povinen informovat prodávajícího o takovéto vadě bez zbytečného odkladu ihned po jejím zjištění. Neuplatní-li kupující u prodávajícího právo z odpovědnosti za vadu zboží nejpozději do konce záruční lhůty zboží, právo z vad zboží zaniká. Další informace týkající se uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) nejdete v sekci JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE a v REKLAMAČNÍM ŘÁDU. PLATEBNÍ PODMÍNKY platbu je možné provést: a v hotovosti při převzetí zboží v prodejně a platební kartou při převzetí zboží v prodejně a dobírkou při převzetí na místě určení a uhrazením poštovní dobírky a bezhotovostním převodem (bude vystavena proformafaktura) a platba e-bankou Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a pokud se jedná o zboží se záručním listem, pak i s řádně vyplněným záručním listem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE Zboží přišlo v porušeném obalu. - Zboží nepřebírejte nebo sepište s dopravcem či poštou příslušný protokol. a Zboží je po vybalení nefunkční - ihned odešlete zpět včetně všech dokladů o zboží, bude vyměněno za nové. Uznáváno do pěti pracovních dnů od dodání. Zboží v záruční době přestane fungovat či nevykazuje deklarované vlastnosti - reklamujte u záručních opraven

6 (seznam je přiložen k záručnímu listu) nebo přímo v sídle firmy B-port s.r.o viz. kontakt Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze v případě vrácení v originálním obalu výrobku v původním stavu a s veškerým příslušenstvím, jinak Vám bude zboží vráceno zpět. Reklamace prosím zasílejte na adresu provozovatele viz kontakt. Výrobce neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před odesláním k reklamaci. Protože výrobce neuznává mechanické poškození výrobku(event. obalu), jako oprávněný důvod k reklamaci, pečlivě vybírejte spediční firmu, kterou budete reklamovaný výrobek přepravovat. Další podrobnosti o reklamacích najdete v REKLAMAČNÍM ŘÁDU. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, není-li stanoveno jinak. Pokud u určitého typu nabízeného zboží není uvedena záruční lhůta, pak je tato záruční lhůta 24 měsíců nebo je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty, viz 620 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Za způsob užití výrobků přejímá veškerou zodpovědnost uživatel. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: a poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem) a porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou a neodbornou instalací, zacházením či obsluhou a není-li zboží skladováno, příp. užíváno v souladu s požadavky a pokyny technické dokumentace a používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci a zboží bylo poškozeno živelnou pohromou a zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN V případě neoprávněné reklamace vám bude výrobek vrácen neopravený zpět se stanoviskem servisní organizace. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 100,- Kč za dohledání těchto dokladů Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Tento obchodní řád je platný od Publikování nebo šíření obsahu stránek B-port s.r.o. je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu. B-port sro dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. ISSN Platnost tohoto nákupního řádu je od

3. DETAILNÍ INFORMACE O ZBOŽÍ

3. DETAILNÍ INFORMACE O ZBOŽÍ I. JAK NAKUPOVAT Průvodce nákupem v našem e-shopu krok za krokem: 1. VÝBĚR ZBOŽÍ Zboží ke koupi lze vybrat procházením jednotlivých kategorií a podkategorií e-shopu nebo pomocí služby Vyhledávání - požadovaný

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat Obchodní podmínky I. Všeobecná část 1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bazenyshop.cz, společností PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Nákupní řád 2. Reklamační řád 3. Ochrana osobních údajů 1. Nákupní řád Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.atos.cz. Podmínky upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hulkarna.cz uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky I. ÚVOD II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní podmínky I. ÚVOD II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obchodní podmínky I. ÚVOD Na těchto stránkách je prezentován a provozován internetový obchodní dům nabízející technologie pro bezdrátový přenos dat a jejich příslušenství (dále jen JaryShop.cz). Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.lambestelighting.cz. V platném znění od 1.10.2014. 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.lambestelighting.cz. V platném znění od 1.10.2014. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.lambestelighting.cz. V platném znění od 1.10.2014. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují v souladu s ustanovením

Více

Obchodní podmínky společnosti E Retail s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky společnosti E Retail s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky společnosti E Retail s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.store4you.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.123-nabytek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více