Ženy modlitby Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy modlitby Newsletter"

Transkript

1 Ženy modlitby Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám Leden 2015 Ženy modlitby (dříve Dcery Siónské) Kdo jsme Od r. 1999: Matky modlitby představují ženy z celého světa, které se potkávají první pondělí v měsíci, aby se spojily na modlitbě za své děti a za děti v místních sborech a komunitách. Naše misie Jsme odhodlané k tomu, aby byla zachována duchovnost naší generace i té nadcházející a zároveň usilujeme o duchovní obnovu generace předešlé. Naše potřeby Odhodlané ženy, které se spojí každé první pondělí v měsíci na speciálně zaměřených modlitbách. Tři priority modlitby Spasení našich dětí (Izajáš 49,25; Žalm 144,12; Izajáš 43,5-6) Aby přijaly víru za svou již ve věku, kdy jsou odpovědní (1 Jan 2,25-28; Jakub 1,25)3. Aby vstoupily do služby Pánovy sklizně (Matouš 9,38) Nesmírná radost Judy Strickland Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. 3. Jan 4 Jeho malé boty ho přivedly do církve několikrát. Později, veden Bohem, se zúčastnil dětského probuzení. Ó, jak si užíval své účasti, chodil na pódium a pomáhal evangelistovi. Jeho tvář zářila pozorností jeho pastora, který ho nazýval Malým Kazatelem. Evangelista uměl děti v jednu chvíli rozesmát a v druhou volat u oltáře k Ježíši. Malý Kazatel byl jedním z nich. Šepot Jednou bude kazatelem kroužil po církvi. Probuzení bylo zakončeno několika dětmi, kteří přijali Ducha Svatého, ale Malý Kazatel nebyl mezi nimi. Nikdo netušil na jaká bojácná místa zavedou Malého Kazatele jeho malé boty když opouštěl církev toho dne. Najednou zmizel. Pastor byl zničený. Kde je jeho Malý Kazatel? Denně se za něho modlili. Čas běžel. Zklamali jsme ho něčím? Volali jsme k Bohu, aby nám pomohl ho najít. Pastora trápila ztráta speciálního dítěte. Byla to jeho poslední příležitost být zasažen evangeliem? Ze dnů se stali měsíce. Pravidelně se k nám dostávali střípky informací. Malý chlapec se svojí matkou odjeli za rodinou do jiné země, kde byli zadrženi pro neúplné doklady. Jeho matka byla záhy převezena do porodnice, protože čekala druhého syna. Malý kazatel teď měl brášku. Zpráva, že byl oddělen od matky a převezen do sirotčince, zasáhla pastora i celou církev! Zahájili intenzivní modlitební plán za něho. V Boží čas byl pastor pozván kázat do Paříže, kde byla církev plná pastorových bývalých členů. Když v neděli ráno vcházel dveřmi do církve, koho to neviděl? Ano, Malého Kazatele, jeho matku a brášku!

2 Kde jsi byl? Modlili jsme se za tebe! Začali mu vyprávět svůj příběh. Cestoval se svou matkou v přepravním kontajneru, aby se potkali se svojí rodinou, když na ní zrovna přišli porodní bolesti. Ona skončila v nemocnici, on v sirotčinci. Po ranní nedělní bohoslužbě zavedly Malého Kazatele jeho malé boty zase k oltáři. Tentokrát přijal Duch svatého a jeho pastor se při něm radoval. Nemohl prožívat větší radost. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ: -Philippians 1:6 Poznámka: Judy Strickland je matkou tří synů: Jonathan (misionář v Irsku), Simeon (pastor) a Benjamin (lékárník), babičkou pěti vnoučat, ženou misionáře v Řecku, Arménii a Makedonii. Modlete se, dokud se něco nestane Teri Bertram "Milost Boží, předrahá zvěst, zvedla mě z hříchů z běd. Byl jsem ztracen, ale nalazen jsem, byl jsem slepý, ale nyní vidím.." Tato píseň je pravděpodobně nejvíce známá a oblíbená po celém světě. Napsal ji John Newton, který jako mladík utekl z domova a stal se námořníkem. Dějiny říkají, že se stal velmi zvráceným člověkěm. Nicméně jeho matka znala moc modlitby a věřila, že jednoho dne Bůh spasí jejího syna. O mnoho let později Bůh vyslyšel modlitby a udělal zázrak v Johnovým srdci. Ale její ustavičné modlitby, její oddanost modlit se, dokud se něco nestane měly dalekosáhlejší dopad než jen Boží dotyk v životě Johna. Protože se nevzdala modlit a věřit za svého syna, byl to on, kdo pak přivedl ke Kristu tisíce mužů a žen. Modlila se, dokud se něco nestalo. My všichni čelíme situacím v našem životě či našich dětí, kdy musíme v modlitbě být usilovní. Ale jak se mohu modlit, dokud se něco nestane v životě mých dětí, pokud se nejprve něco nestane ve mně samotné? Jakub 5:16 říká, "Ustavičná modlitba spravedlivého zmůže mnoho." Klíčové slovo je zde spravedlivý. Musíme znát Pána, chodit s Ním, být jako On, abychom byly schopné se usilovně modlit. Musíme být příkladem pro naše děti každý den. Nemůže žít jedním způsobem doma a jinak se chovat v církvi a očekávat, že naše modlitby budou účinné." Matouš 7:7 říká, "Žádej a bude ti dáno, hledej a nalezneš, klepej a bude ti otevřeno." Je na čase, abychom jako Boží ženy hladověly a žíznily po tom Ho více znát. Je čas žádat, hledat, klepat jako nikdy předtím pro naše rodiny, církve a náš svět. Stejně jako usilovné modlitby matky Johna Newtona přivedly k Bohu více duší než jen jejího vlastního syna, stejně i naše modlitby mohou dosáhnout k mnohým ztraceným a umírajícím v tomto světě. Tajemství této modlitby je neustávat, dokud se něco nestane. Poznámka: Teri Bertram po boku svého muže Todda pastorují církev v Bessemer v Alabamě již 16 let. Je matkou jedné dcery a syna a babičkou 4 krásným vnukům. Ráda tvoří, aranžuje květiny, šije a poslouchá audio knihy. Je prezidentkou služby ženám ve state Alabama.

3 Vytrvalost v modlitbě Donna Linville "Lidé se mají stále modlit a nevzdávat se." (Lukáš 18:1). Lukáš 18:1-8 pojednává podobenství o vdově a nespravedlivém soudci. Soudce se zde otevřeně přiznává, že Boha nectí a člověka si neváží. Žena musela být zoufalá, když šla žádat o pomoc tohoto soudce. Všechny ostatní možnosti byly pryč a neměla už žádnou jinou možnost. Byla vytrvalá, věděla, že pokud ji nepomůže, její problém nebude vyřešen. Miluji verš pět, kde říká: Ta vdova mi nedává pokoje, zjednám ji právo, aby mi nakonec nezničila pověst. Kolikrát jsem se tak cítila, když se jednalo o mou vnučku Briannu, která se rozhodla jít devastující cestou. Každá změna, každý projev vzpoury nás vedla na kolena před Boha pro pomoc. I když její vzpoura jí dovedla dolů a do smutných kolejí, pokračovali jsme se modlit a klepat. Otevři. Ty jsi naše jediná naděje. Nepřijmeme porážku. Pamatuji si večer, kdy se Brianna modlila, její obnovu i den, kdy šla uličkou a vydávala se za úžasného mladého muže v církvi náš postoj se nikdy nevzdávat a vytrvalost stály za to. Jak jsme v Duchu tloukli na dveře a modlili se: Je Boží vůlí, aby pro tebe Brianne žila. Je Boží vůlí, aby sis jí použil. Je Boží vůlí, aby žila skvělý život pro Tvou slávu. Později řekla, že po celou dobu, co žila mimo, mohla slyšet Boží hlas. Boží duch se k ní natahoval a promlouval k jejímu srdci a myšlenkám. Bůh nám ukazuje tajemství v Lukáši 18. Pokud se nespravedlivý soudce zasadil o nápravu věcí u vdovy, jak více se náš Pán otevře nám. Musíme v modlitbě vytrvat. Ať je vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi (Matouš 6:10). Modlete se, dokud se něco nestane. Bude se to dít. Poznámka: Donna Linville z Portsmouth, VA, je prezidentkou Služby ženám ve Virginii. Je ženou pastora, zpěvačkou, nahrávající umělkyní a mezinárodním řečníkem. Modli se dokud... Olive Francis Když mě požádali, abych napsala tento článek o modlitbě za naše děti, neměli tušení, že jsem se právě vrátila z návštěvy mého 22-letého syna ve vězení. Jak jsem čekala ve vězení, neznalá postupů, naplněná studem a ponížením, přemýšlela jsem: Jak to mohlo dojít až sem? Wow! Bylo těžké to napsat. Tato těžká cesta trvající poslední čtyři roky mě mnohému naučila zvláště moci modlitby. Zažívala jsem období, kdy jsem nemohla verbalizovat své modlitby vzhledem k intenzivním okolnostem. Bylo to v tuto dobu, kdy jsem si uvědomila, že jsem nesena na křídlech modlitby vzácných přátel. Neustále jsem se odkazovala k verši: Nikdy se tě nevzdám, nikdy tě neopustím. (Židům 15:5). Přestala jsem se modlit? Ne, protože víme, že nežijeme pocity, ale vírou. Necítila jsem potřebu se modlit a nechtěla jsem se modlit, ale v modlitbě jsem pokračovala. Někdy prostě musíme, protože musíme! Pamatujte na to, co řekl žalmista v žalmu 61:1-3. "Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce

4 světa volám tě, srdce mám sevřené. Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě. Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel." V životě se nám dějí věci, s kterými nemůžeme nic dělat. Nezáleží na našem postavení, výchově, povolání, život má vždy způsoby, jak nás zavalit. Můžeme dělat jednu věc: pozvednout ruce vzhůru v porážce a zoufalství nebo je pozvednout ke chvále. Když se zdá, že ďábel drží naše děti, pokračujeme se modlit. Když se zdá, že čím více se modlíme, tím se situace zhoršuje, pokračujeme se modlit. Když jsme naplněni studem a pochybnostmi, pokračujeme se modlit. Modlete se, dokud se něco nestane. Dnes je můj syn z vězení venku. Je zpět u Pána? Ne, ale hádejte, co budu dělat. Budu se pokračovat modlit. Na horizontu je chvála. Poznámka: Je ženou Leroy Francis, generálního ředitele Velké Británie a Irska, který je zároveň Senior Pastor mezinárodní církve v Londýně. Je matkou tří dětí a babičkou dvou krásných vnuků. From the Editor Debbie Akers God is doing mighty things! Bůh otvírá mnoho dveří a tento newsletter je nyní k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farštině, češtině, čínštině, svahilštině, maďarštině a v jazyku tagalog a indonéštině. Těšíme se, že brzy přidáme polštinu, rumunštinu a italštinu. Abychom do modliteb také zahrnuli dívky a ženy bez dětí, upravili jsme náš název na Ženy modlitby. Radujeme se a žádáme Boha, aby pokračoval žehnat této modlitební službě.. -Debbie Akers, UPCI Mezinárodní Ženy modlitby, ředitelka a editorka Prosím pošlete svá svědectví chvály a náměty k modlitbám na: nebo Nauč nás se modlit

5 Modlitba Páně Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď královstvé tvé. Buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb nás vezdejší, dej nám dnes. a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království Moc i sláva, navěky. Amen. (Fotka od Linda Elms) z Francie Děkuji sestře Liane Grant za její věrnou práci na těchto newslettrech. Většina našich sester v církvi Chatellerault nemá přístup k internet, takže je každý měsíc pro ně tisknu a jednu dokonce v ruštině. Bůh ti žehnej jsi skutečným požehnáním. -Darla Brochu, Misionářka ve Francii z El Salvadoru Sestro Akers, sláva Pánu, tento newsletter má velkou úroveň. Je požehnáním pro můj život a službu, kterou nám Bůh dal tady v El Salvadoru. Připojujeme se k modlitebnímu řetězci. Požehnání v Ježíšově jménu, -Esther de Contreras Nápad... Proč nezačít tento leden s prázdnou nádobou a naplnit ji poznámkami toho dobrého, co se během roku stane a vyslyšených modliteb. Pak ji spolu vyprázdníme a uvidíme, jaké úžasné věci Bůh udělal a vyslyšel. 31 Biblických ctností v modlitbě za naše děti (28-31) 28. Sebedisciplína -- "Otče, modlím se, aby mé děti přijaly za své život v discipline a prozíravosti, dělaly, co je správné, spravedlivé, čestné" (Přísloví 1:3) 29. Modlitba -- "Dej, Pane, aby život mých dětí byl poznamenán modlitbou, aby se naučily modlit v Duchu za každé okolnosti ve všech možných způsobech modlitby. " (1 Tes. 5:17) 30. Vděčnost -- "Pomož mým dětem žít život, který přetéká vděčností a vzdáváním díků Bohu za vše ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." (Efez. 5:20; Kol. 2:7) 31. Srdce pro misii -- "Pane, prosím pomož mým dětem rozvíjet touhu vidět tvou slávu mezi národy, tvé úžasné skutky mezi lidmi. (Žalm. 96:3) Předáno Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito s dovolením autora.

6

Ženy modlitby - Newsletter

Ženy modlitby - Newsletter Ženy modlitby - Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám červen 2015 Dejte nám Like na Facebooku @ Ladies Prayer International Ťuk ťuk Wanda Chavis A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte

Více

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu ÚVOD Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu 1964 v missourském Springfieldu, nedlouho potom, co jsem se zasnoubila s jejich synem Johnem. Přijeli tam na mezinárodní konferenci

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. TEEN CHALLENGE MEZI PLOTY MEZI PLOTY ZÁŘ Í 2007-Č ÍSLO 39 Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14,23; Bible kralická Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy).

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více