Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny"

Transkript

1 Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny Veřejné výběrové řízení Zjednodušené podlimitní řízení Ondřej Douša

2 Obsah 1. Identifikace zadavatele Vymezení předmětu zakázky Stávající stav Požadavky na nové zařízení Technické vybavení Softwarové vybavení Tisk Skenování Další požadavky Stanovení minimálních parametrů Nadstandartní výbava zařízení Služby v rámci dodávky Maximální hodnota zakázky Servisní a materiálová smlouva Ceny za zhotovené kopie Položky, na které se bude servisní a materiálová smlouva vztahovat Právo zadavatele Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Doba a místo plnění veřejné zakázky Prohlídka místa plnění Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem Platební a obchodní podmínky Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek Uspořádání nabídky Soutěžní lhůta Lhůta a místo pro podání nabídky Zadávací lhůta Způsob hodnocení nabídek Kritéria hodnocení nabídek Konkrétní bodové hodnocení: Hodnocení nabídek Práva zadavatele Lhůty Závěr

3 1. Identifikace zadavatele Název: Městská knihovna Ostrov, p. o. Sídlo: Zámecký park 224, Ostrov IČ: Webové stránky: Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ zadavatele: Telefon zadavatele: , Kontaktní osoba: Ondřej Douša Telefon na kontaktní osobu: , na kontaktní osobu: Hodiny pro možné schůzky: PO-PÁ 9:00 16:00 (mimo středy) Smluvení schůzky předem NUTNÉ Dále jen Městská knihovna Ostrov, nebo MK Ostrov. 2. Vymezení předmětu zakázky Nákup nové laserové tiskárny a příslušenství pro potřeby knihovny. Tiskárna bude sloužit pro tisk interních dokumentů (text i obraz) a pro tisk dokumentů veřejnosti. Nabídka Servisní a materiálové smlouvy po dobu trvání záruky. 2.1 Stávající stav Knihovna aktuálně disponuje tiskárnou Canon ir2570, která dosluhuje a její provoz (opravy + spotřební materiál) je velice nákladný. Tiskárna je připojena k vnitřní síti zadavatele. 2

4 2.2 Požadavky na nové zařízení Multifunkční zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů Technické vybavení Procesor o rychlosti alespoň 400MHz Operační paměť min. 2GB Pevný disk min. 80GB Síťové rozhraní RJ45 o minimální rychlosti 100Base-TX/10Base-T Softwarové vybavení Podporované operační systémy (minimálně základní tiskový ovladač) o Windows XP o Windows 2003 Server, Windows 2003 Server R2 o Windows 7, 32-bit i 64-bit (podpora tisku i skenování v ovladačích) o Windows 2008 Server, 32-bit i 64-bit o Windows 8, 8.1, 32-bit i 64-bit (podpora tisku i skenování v ovladačích) o Mac OS 10 a vyšší o Linux o Ovladač tiskárny (nastavení papíru, barev apod.) musí být přeložený do českého jazyka Tiskový jazyk PLC6 nebo PLC6, PostScript, XPS o Tiskový jazyk může být i emulován, automaticky o Tyto jazyky stroj musí podporovat v režimu tisku i skenování Podpora fontů o PLC6 nebo PLC5 o PostScript Integrované čítače pro min. 30 uživatelských účtů Webové rozhraní s možností zásahu do tiskových úloh (rušení), s funkcí zobrazení stavu spotřebního materiálu (tonerů + indikátor absence papíru), možnost vzdáleného restartu a konfigurace zařízení Tisk přímo z rozhraní přístroje ve formátech o *.pdf o *.doc/ *.docx o *.xls /*.xlsx Tisk Laserová tisková technologie Barevný tisk Tisk na formáty A3, A4, A5 a A6 Tisk na papír o minimální gramáži 200g/m 2 Tisk na fotografický papír Automatické zásobníky na papíry o velikosti A4 a A3 o Automatický zásobník (možno i více) na papír A4 s kapacitou minimálně 500ks o Automatický zásobník (možno i více) na papír A3 s kapacitou minimálně 500Ks o Víceúčelový zásobník (boční podavač) na minimálně 100 listů (min. A4,A5,A6) Plně automatický oboustranný tisk A3, A4, A5 a A6 Rychlost tisku minimálně 20 stran za minutu (černobíle i barevně) 3

5 2.2.4 Skenování Plochá skenovací jednotka, barevná s rozlišením minimálně 400dpi pro listy o velikosti A3 Jednotka s automatickým podavačem dokumentů, barevná s kapacitou min. 25 listů A4 a rozlišením minimálně 200dpi o Rychlost skenování minimálně 25 stran za minutu Skenování ze zařízení (na externí zařízení, na nebo do síťové složky) a skenování řízené z PC Skenování do složek na síti (SMB/CIFS nebo FTP) Skenování do u + odesílání (pomocí SMTP serveru) Možnost zmenšování a zvětšování kopírovaného dokumentu Další požadavky Zatížení tisku minimálně 2000 stran/měsíc Kompletace pro vícestránkový tisk Stoleček pod tiskárnu (kov nebo dřevo) dostačující pro pohodlný běžný provoz Display pro plnohodnotné ovládání tiskárny (kopírování, odesílání oskenovaných dokumentů em, skenování do složky na síti) Ovládání tiskárny musí být v českém jazyce 3 metry síťového kabelu, na každém konci s konektorem RJ45 a krytkou 3 metry napájecího kabelu (zásuvka typ E pro 230V při 50Hz) Cena tisku černobílé stránky A4 do 0,50 Kč s DPH při 5% pokrytí a užití originální tiskové kazety Cena tisku barevné stránky A4 do 2,00 Kč s DPH při 5% pokrytí každou barvou a užití originální tiskové kazety Dodání stroje včetně veškeré kabeláže a software pro zprovoznění v objektu zadavatele Stroj bude dodán včetně nových originálních tonerových kazet Stanovení minimálních parametrů Výše uvedené parametry stroje jsou stanoveny jako minimální pro splnění podmínek výběrového řízení. Všechny nabídky, které nebudou tyto parametry splňovat, budou vyřazeny. 2.3 Nadstandartní výbava zařízení Čtečka RFID karet EM Marin (technologie ASK FSK) pro autorizaci uživatelů Skenování/tisk z USB v JPEG, PDF a dalších formátech Skenování/tisk z SD/MMC/CF/MD/xD karet v JPEG, PDF a dalších formátech Nadstandartní záruční doba (3, 5 a více let) Tyto funkce mohou být k nabídce přidány ve variantním řešení. 2.4 Služby v rámci dodávky Minimální doba záruky 24 měsíců Dodání a zprovoznění tiskárny přímo v sídle zadavatele (Zámecký park 224, Ostrov) Zaškolení správce sítě (obsluha, konfigurace, základní údržba) 2.5 Maximální hodnota zakázky Maximální hodnota za celé zařízení v rámci tohoto výběrového řízení je stanovena na částku: Kč s DPH 4

6 2.6 Servisní a materiálová smlouva Součástí cenové nabídky bude i podepsaný návrh Servisní a materiálové smlouvy, který bude obsahovat následující položky Ceny za zhotovené kopie Cena za zhotovenou kopii/tisk stránky A4 v černé barvě při pokrytí 5%, bez papíru Cena za zhotovenou kopii/tisk stránky A4 barevně při pokrytí 20%, bez papíru Položky, na které se bude servisní a materiálová smlouva vztahovat Veškerý spotřební materiál, krom papíru, který je potřeba k bezvadnému provozu stroje Dodávky spotřebního materiálu do objektu zadavatele Profylaktické prohlídky Jakýkoliv dodatečný servis zařízení, včetně náhradních dílů Aktualizace software a firmware stroje Práci a dopravné servisního technika do objektu zadavatele Právo zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí navržené Servisní a materiálové smlouvy. Výsledek výběrového řízení však bude platný na dodávku zařízení v bodě 2.2 a 2.4 zadávací dokumentace. 3. Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč kopií dokladu o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán. Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dní. Obdobným způsobem prokáže kvalifikační předpoklady případný subdodavatel uchazeče. Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů. 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech. Místem plnění je sídlo zadavatele, tedy Městská knihovna v Ostrově, Zámecký park 224, Ostrov. Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech. 5

7 5. Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění lze dohodnout se zástupcem Městské knihovny Ostrov p. Ondřejem Doušou. Telefonní číslo: nebo Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Celková cena bez DPH Celková cena s DPH Položkový seznam materiálu a služeb s cenami bez DPH a s DPH Návrh Servisní a materiálové smlouvy Kompletní technické specifikace hlavních částí dodávky (tiskárna a přídavné moduly) Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle 92a odst. 2 zákona o DPH. 7. Platební a obchodní podmínky Zadavatel neposkytuje finanční zálohy na předmět díla. Faktura na materiál a veškeré služby během dodávky bude vystavena po podpisu předávacího protokolu vyhotoviteli. Vystavená faktura bude mít splatnost 15 dní. 6

8 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením v levém horním rohu: Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny - NEOTEVÍRAT Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele. Nabídka bude opatřena i krycím listem, jehož formulář je přílohou této zadávací dokumentace. 8.1 Uspořádání nabídky 1) Krycí list nabídky (viz. příloha) s uvedením následujících údajů a) Údaje o uchazeči b) Cenová nabídka (celková suma a DPH) c) Cenový přehled Servisní a materiálové smlouvy d) Podpis oprávněné osoby 2) Položkový seznam materiálu a služeb s cenami 3) Kompletní technické specifikace hlavních položek nabídky 4) Doklady ke kvalifikačním předpokladům (viz. kapitola 3) 5) Podepsaný návrh smlouvy s doplněnými identifikačními údaji zadavatele, datem podání nabídky a cenou díla 6) Podepsaný návrh Servisní a materiálové smlouvy 7) Dodatečná variantní řešení Krycí list nabídky a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele. 9. Soutěžní lhůta Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Nabídky musí být podány nejpozději dne: do 12:00 hodin Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou do soutěže přijaty. 10. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být dodány zadavateli nejpozději dne 11. února 2014 do 12:00 hod. a to osobně na recepci MK Ostrov nebo doporučeně na adresu MK Ostrov. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky zaměstnancem zadavatele. Otevírací hodiny MK Ostrov naleznete na webových stránkách: 11. Zadávací lhůta Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta činí 20 pracovních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 7

9 12. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritérii pro zadání veřejné zakázky Kritéria hodnocení nabídek Kritéria jsou seřazena dle váhy Kritérium Váha 1 - Nejnižší nabídková cena 50% 2 - Nejnižší nabídková cena Servisní a materiálové smlouvy 15% 2 - Cena spotřebního materiálu 15% 3 - Nadstandartní výbava zařízení dle 2.3 zadávací dokumentace 10% 3 - Délka záruční doby a Servisní a materiálové smlouvy 10% Konkrétní bodové hodnocení: Položka Max. počet bodů Nejnižší nabídková cena * 500 Cena za černobílou kopii/tisk A4 dle Servisní a materiálové smlouvy * 75 Cena za barevnou kopii/tisk A4 dle Servisní a materiálové smlouvy * 75 Cena čb. stránky A4 při 5% pokrytí a užití originální tiskové kazety * 75 Cena bar. stránky A4 při 5% pokrytí a užití originální tiskové kazety * 75 Čtečka RFID karet EM Marin 50 Skenování/tisk z USB v JPEG, PDF a dalších formátech 25 Skenování/tisk z SD/MMC/CF/MD/xD karet v JPEG, PDF a dalších formátech 25 Standartní záruční doba 2 roky 0 Nadstandartní záruční doba 3 roky 50 Nadstandartní záruční doba 5 let a více 100 * = poměr od nejnižší nabídkové ceny Body za záruční dobu se nesčítají. Maximální hodnota bodového hodnocení je 1000 bodů = 100%. Počet bodů u cenou stanovených položek se počítá dle nejvyšší nabídkové ceny ( nejvyšší nabídková cena získá 0% bodů, nejnižší 100% bodů ). V případě shody, vítěze výběrového řízení určuje komise vybraná zadavatelem zakázky. Zadavatel připouští variantní řešení, která se budou porovnávat se všemi ostatními nabídkami Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude probíhat v 13:30. Otevření obálek a vyhodnocení proběhne v budově Městské knihovny Ostrov, Zámecký park 224, Ostrov. Vyhodnocení nabídek bude neveřejné, účastníci výběrového řízení budou informování em o jeho výsledku. 8

10 13. Práva zadavatele a) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem b) zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy c) nevracet dodavatelům podané nabídky d) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku Zájemce podáním nabídky do tohoto výběrového řízení projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni na ovou adresu uvedenou v krycím listu. 14. Lhůty Od Do Popis : :00 Uveřejnění VŘ a sběr nabídek : :30 Vyhodnocení nabídek Lhůta pro podání námitek na vyhodnocení Podpis smlouvy, zahájení plnění VŘ 15. Závěr V Ostrově dne Za Městskou knihovnu Ostrov: Mgr. Irena Leitnerová, ředitelka 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Dodávka serveru a wifi sítě stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka serveru a wifi sítě Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1178/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Dana Šilhánková / 732 451 312 Výzva k podání cenové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole Základní škola a mateřská

Více