NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ POŘÍZENÝCH VIDEOKAMEROU CANON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ POŘÍZENÝCH VIDEOKAMEROU CANON"

Transkript

1 NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ POŘÍZENÝCH VIDEOKAMEROU CANON Autor: Jindřich Šimánek Kde si kameru půjčit? Kameru si můžete jako student či pedagog PřF MU vypůjčit pro natčené své učitelské praxe oproti podepsání smlouvy o výpůjčce u Jinřicha Šimánka, technika a správce ICT. Najdete ho na Ústavu matematiky a statistiky Pav.8, přízemí. Místnost 01005, Kotlářská 2, Brno telefon: A pokud si s kamerou či střihem nebudete vědět rady, můžete se pana Šimánka opět obrátit. Defaultní nastavení videokamery Kamera je po zapnutí nastavena ideálně pro dosažení optimální kvality a zároveň byly splněny podmínky pro následné bezproblémové zpracování souborů. Připojení videokamery k PC pro získání pořízených videozáznamů 1. Pro připojení k PC není nutné instalovat jakýkoliv software (je zde sice přímo doporučený postup od výrobce, nejdříve instalovat obslužný software dodávaný s kamerou, avšak jeho možnosti pro vícenásobné nasazení jsou nepraktické co se týče využití, a navíc by to i odporovalo licenčnímu ujednání). 2.Pro stažení videozáznamů do počítače lze využít přímé připojení videokamery pomocí USB kabelu a data přímo přenést z paměti videokamery i z vložené karty, videokamera tak bude figurovat jako běžně připojené disky v režimu Mass Storage, tedy stejně jako v případě připojení klasického flash disku. Stejně tak je možné data z paměťové karty stáhnout přímo například přes čtecí zařízení paměťových karet. 3. Zapnutou videokameru propojte s počítačem pomocí dodaného datového kabelu s konektory USB-A/miniusb. Konektor miniusb, který se zapojuje do kamery, naleznete na pravé části kamery pod gumovou krytkou (je označena symbolem USB a nápisy HDMI a COMPONENT OUT), kterou máte při standardním držení kamery v ruce při natáčení ve své dlani. Konektor USB viz obr. 1, označený číslem 11. Obr.1

2 4. Po propojení kabelem je třeba zvolit, pokud již tak nebylo učiněno dříve, režim prohlížení záznamů k přepínání režimů slouží tlačítko umístěné pod výklopným displejem na levé straně. Na obr. 2 je tlačítko označeno číslem 2. Obr Poté je třeba ještě zvolit typ zařízení pro spojení USB na dotykovém displeji vyberte volbu Computer/Printer. Poté většinou probíhá generování náhledů, můžete jej přeskočit stačí stisknout skip na displeji. Poté budou připojeny dva disky, pokud je vložena paměťová karta. 6. Stačí použít Váš oblíbený správce souborů a z připojeného disku z kamery nakopírovat požadované soubory na disk počítače. Paměťová karta v kameře je většinou připojena jako první (tzn. bude použito nižší písmeno disku pro připojeni ve Windows) a většinou také nemá žádnou jmenovku, takže například pod windows bude připojený disk zobrazen jako Vyměnitelný disk Soubory s videozáznamy naleznete ve složce X:\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM X nahraďte konkrétním písmenem disku, pod kterým byl v systému připojen Paměť videokamery je reprezentována s popiskem CANON. Soubory s videozáznamy naleznete ve složce Y:\AVCHD\BDMV\STREAM Y taktéž nahraďte konkrétním písmenem disku, pod kterým byl v systému připojen Každý soubor s příponou.mts reprezentuje jeden záběr pořízený videokamerou. Číslovány jsou vzestupně. Pro většinu linuxových distribucí platí, že disky jsou viditelně připojeny automaticky po připojení zařízení. Cesty v adresářové struktuře na samotných paměťových médích jsou samozřejmě shodné, a lze pomocí nich identifikovat, o kterou paměť se jedná (paměťová karta má první složku pojmenovanou jako PRIVATE ).

3 Zpracování videozáznamů Samotné zpracování se skládá z tří kroků, nejdříve je třeba překódovat záznam do formátu vhodnějšího pro střih ať už z hlediska nároků na počítač, ale také kvůli nižším požadavkům na rozlišení a objem výstupního souboru. V druhém kroku bude probíhat samotný střih videa a ve třetím samotný export do námi požadovaného formátu, přičemž tyto dva kroky dokáže zajistit jediný software: Avidemux. 1. Překódování záznamu před zpracováním K tomuto účelu použijeme jeden z nejrozšířenějších nástrojů ffmpeg, který je taktéž multiplatformní a existují binární soubory jak pro Linux tak pro Windows. Pro provedení prvního kroku Vám pro Windows postačí obsah předpřipraveného balíčku prev_konf.zip, který obsahuje adresář ffmpeg s potřebným software pro převod a také dávkový soubor prevod.bat, který obsahuje předem připravený příkaz, který zajistí převod pořízených videozáznamů do příhodnějšího formátu pro snadnější zpracování, tak jak bylo popisováno na počátku části Zpracování videozáznamů. Navíc je v balíčku i adresář conf_avidemux, o kterém se zmíníme později. Tento balíček můžete získat: WEB + CD při zapůjčení? Postačí když umístíte celý obsah (prevod.bat a celý adresář ffmpeg i s obsahem), ze staženého balíčku do stejného adresáře, kam jste umístili pořízený/é videozáznamy (rozbalení/extrahování můžete provést ve Windows pomocí integrovaného nástroje pro práci s archívy zip poklepáním na soubor prevod.zip a po kliknutí na Extrahovat všechny soubory v levém sloupcina zvolením, nebo pomocí oblíbeného nástroje pro práci s archivy 7zip - ). Pro převod postačí když přejmenujete záznam z jeho původního názvu xxxxx.mts (kde xxxx zastupuje konkrétní soubor s videozáznamem, daná videokamera je vytváří s počátečními nulami a inkrementujícími čísly) na název input.mts. Poté již stačí spustit připravenou dávku prevod.bat (například poklepáním myší - dvojklik), která by tedy měla být umístěna i s potřebným adresářem ffmpeg pro správnou funkčnost ve stejném adresáři jako samotný soubor s videozáznamem přejmenovaný na input.mts, který budeme zpracovávat. Převod je poměrně časově náročný, který hodně závisí na výkonu počítače, ale počítejte alespoň s dobou odpovídající zhruba délce samotného zpracovávaného záznamu. Stejným postupem lze takto připravit pro další krok libovolné množství jednotlivých videozáznamů, je potřeba však vždy provést přejmenování vstupních souborů před každým jednotlivým převodem tak jak bylo popsáno výše a po převodu si výsledný přejmenovat výstupní soubor opět na jiný název, tak aby nebyl při zpracování dalšího záznamu přepsán. Případný download novějších verzí nástroje ffmpeg - můžete provést prostřednictvím kompilované pro verze pro Windows naleznete zde: aktuální verzi hledejte dle vaší verze Windows buďto pod 32-bit Builds (Static) - (v době psaní tohoto návodu: nebo 64-bit Builds (Static) (v době psaní tohoto návodu:

4 Linuxové verze můžete získat buďto z repozitářů Vaší oblíbené distribuce, nebo můžete i přímo kompilovat ze zdrojů uvedených na 2. Střih Instalace programu Avidemux Na systémech s operačním systémem Windows je třeba stáhnout instalační balíček z sekce Windows. V době psaní tohoto návodu byly aktuální tyto verze: 32-bit: 64-bit: Po spuštění staženého instalačního balíčku stačí postupovat obvyklým způsobem dle instrukcí instalátoru. Na systémech s operačním systémem Linux lze obvykle instalovat přímo z repozitářů dané distribuce, případně můžete využít zdroje popisované na stránce projektu Avidemux s downloadem viz. Odkaz výše, či jej můžete přímo kompilovat ze zdrojových kódů. Pro jednu z nejoblíbenějších distribucí Ubuntu pak vypadá instlace z vlastních repozitářů takto: sudo aptget install avidemux Avidemux lze provozovat také na OS BSD a Mac OS X Spuštění a nastavení Po spuštění je detailní nastavení programu záležitostí pouze načtení souboru s konfigurací, které zajistí veškeré nastavení pro export, k dispozici bude vícero nastavení pro různé účely a s ohledem na distribuci výsledného materiálu. Zde budete potřebovat soubory, z výše popisovaného balíčku prev_konf.zip, ten obsahuje mimo jiné, jak už bylo zmíněno u prvního kroku, také adresář konf_avidemux, kde jsou umístěny všechny soubory důležité pro načtení konfigurace (default.mpg, default.mpg.idx a ostatní soubory již představují konkrétní soubory pro různou kvalitu požadovaného výstupu, které slouží k načtení viz. dále) Načtení konfigurace tedy provedete pomocí nabídky File -> Load/Run Project Soubor default představuje nejuniverzálnější nastavení určené pro běžné přehrávaní i na starším PC a dnes už i spoustu dalších multimediálních zařízení s rozšířeným formátem se zachováním přijatelné obrazové kvality v poměrně nízkém objemu dat. Po tomto načtení je ještě důležitým krokem smazání načteného záznamu, které bylo nutné provést pro úspěšné načtení konfigurace. Toto provedete stisknutím klávesové zkratky ctrl+w, nebo z nabídky File -> Close. Import videozáznamů Import souboru (otevření) provedete pomocí nabídky File -> Open -> v následně otevřeném dialogovém okně nalistujte soubor obsahující video soubor. Po potvrzení výběru souboru se napoprvé pro každý soubor objeví hlášení o vytvoření indexovacího souboru k příslušeného záznamu (This looks like Mpeg, Do you want to index it?) odpovězte YES. Pro přidání dalšího souboru na konec současného je možné pomocí nabídky File -> Append

5 Při zpracovávání vícero souborů se záběry, tedy jejich spojování je ideální postupovat právě otevřením prvního (Open) a přidáváním (Append) dalších videozáznamů tak jak mají být po sobě v časové ose pro jednodušší následnou manipulaci. Střih Pro začátek bude důležité objasnění ovládacích prvků, které jsou určené pro editaci záznamů. Prakticky veškeré důležité prvky pro střih jsou rozmístěny v dolní části okna aplikace pod nastavením Video, Audio a Format v levém menu a samotným náhledem zpracovávaného videozáznamu. První je posuvník pomocí kterého se můžete přesouvat na libovolnou pozici záznamu. Řada tlačítek níže má následující význam (popisováno zleva v řadě): 1. Play spuštění přehrávání záznamu (opětovně stisknutí zastaví přehrávání) 2. Stop zastavení přehrávání 3. pohyb po jednotlivých snímcích (Frame) vzad vhodné pro přesné nastavení sníku, kde bude probíhat střih 4. pohyb po jednotlivých snímcích (Frame) vpřed 5. pohyb po klíčových snímcích snímcích (Key Frame) vpřed klíčové snímky jsou z hlediska zpracování vhodnější pro střih, vzhledem ke zvoleným formátům a samotnému zpusobu zpracování programem Avidemux však můžete bez obav používat střih na kterémkoliv snímku, tedy můžete nastavit naprosto libovolný moment, který Vám pro střih vyhovuje pohybem po snímcích za pomoci předchozích dvou tlačítek. 6. pohyb po klíčových snímcích snímcích (Key Frame) vzad 7. označení počátku výběru bod A tímto tlačítkem označíte počáteční bod sekvence, ve kterém bude probíhat samotný střih. Z hlediska postupu je tedy vhodnější takto označit počátek scény, kter 8. označení konce výběru bod B

6 9. vyhledání předchozího černého snímku 10. vyhledání následujícího černého snímku 11. skok na začátek první snímek 12. skok na konec poslední snímek Pod těmito tlačítky se nacházejí další v podstatě již hlavně informativní položky, Frame označují číslo konkrétního snímku, který je aktuálně zobrazen a na který ukazuje posuvník, za lomítkem následuje celkový počet snímků. Vedle je obdoba avšak měrnou jednotkou je zde čas. Dále je zobrazen typ aktuálního snímku, což jak již bylo zmíněno výše není pro naše zpracování tolik důležité. Zcela napravo pod náhledem jsou poslední zajímavé prvky, které nás můžou z hlediska střihu zajímat. Vrchní prvek umožňuje přesunem nalevo či napravo provádět posun v záznamu, přičemž platí, že čím větší je výchylka od středové hodnoty tím je posun rychlejší. Níže se nacházejí dvě tlačítka A a B s uvedenými hodnotami snímků určující umístění odpovídajících značek A a B, které jsme provedli. Kliknutím na tlačítka se okamžitě přesunete na dané místo v záznamu. Vedle je ještě poslední prvek ovládání hlasitosti, jeho umístění se však u může lišit. Zbývá sdělit základní princip jakým stříhat záznam, pracuje se vždy přímo s oblastí, která je označena, tedy uzavřena mezi body A a B. Danou oblast potom můžete buďto smazat (což bude asi nejčastější operace) nebo vyjmout, či zkopírovat a poté na nějakém jiném místě vložit. K těmto operacím můžete využít obvyklé klávesové zkratky stejně jako pro práci se schránkou, tedy vyjmout = ctrl+x, kopírovat = ctrl+c, vložit = ctrl+v a smazání provedete klávesou DEL. Stejně tak můžete tyto operace provádět přes nabídku Edit, kde všechny tyto volby naleznete. Navíc je v tomto menu i jako první volba Reset Edits, pomocí které můžete vrátit všechny editace zpět. 3. Výstup/export Výstup neboli export je díky předešlému nastavení konfigurace v podstatě již pouze záležitostí výběru konkrétní položky z nabídky, kde poté stačí napsat název výstupního souboru a umístění. Uvedenou volbu naznete v nabídce File -> Save -> Save video

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 2 Zoner Photo Studio 8 základní uživatelská příručka Zoner Photo Studio 8 Základní uživatelská příručka Software: 1994 2005 ZONER software, s. r. o. Dokumentace: 2001 2005

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o.

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Úvod 2 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE PROGRAMU... 4 A. INSTALACE NA SAMOSTATNÝ POČÍTAČ... 4 B. SÍŤOVÁ INSTALACE... 10 3. PRACOVNÍ PROSTOR

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více