VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook Naše vlast August 06, 2013 Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4BAM6W-VSCD-66B2F další pokyny

2 VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook https://moodle.kge.tul.cz/pluginfile.php/6747/mod_resource/content/0/2006/ Jiri_Vandas_Vodstvo_Evropy/obrazky/evropad.gif August 06, 2013

3 VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook August 06, 2013 Evropa Slané vody Evropu oblévají oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů je několik moří. Vnitřní moře jsou ta, která pronikají do vnitrozemí a jsou ze všech stran téměř obklopena pevninou. Okrajová moře jsou ta, která oblévají pevninu kontinentu a volně přecházejí ve vody oceánů. Sladké vody Sladká voda se vyskytuje na pevnině v potocích a řekách, nebo ve vodních nádržích. Řeka začíná jako pramen a ústí do moří. Řeky Volha km Dunaj 2850 km Ural 2534 km Dněpr km Vodní nádrže Ladožské jezero km2 Oněžské jezero km2 Vänern km2 Lipenská přehrada 48,7 km2 Řeky se využívají k lodní dopravě a k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách.

4 VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook Slané vody August 06, 2013 Evropa - doplň Evropu oblévají oceánské vody... a... ledového oceánu. Součástí těchto oceánů je několik moří. Vnitřní moře jsou ta, která pronikají do... a jsou ze všech stran téměř obklopena pevninou. Okrajová moře jsou ta, která oblévají pevninu kontinentu a volně přecházejí ve vody... Sladké vody Sladká voda se vyskytuje na pevnině v potocích a řekách, nebo ve vodních nádržích. Řeka začíná jako... a ústí do moří. Řeky se využívají k lodní... a k výrobě... ve vodních elektrárnách.

5 VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook August 06, 2013

6 VY_12_INOVACE_Vl.4A336 Evropa 4.notebook Naše vlast August 06, 2013 Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4BAM6W-VSCD-66B2F další pokyny

7 VY_12_INOVACE_Vl.4A336 Evropa 4.notebook August 06, 2013

8 VY_12_INOVACE_Vl.4A336 Evropa 4.notebook Podnebné pásy August 06, 2013 Evropa Území Evropy zasahuje do tří podnebných pásů 1. Nejsevernější část Evropy Leží v polárním pásu s dlouhou mrazivou zimou a krátkým chladným létem. 2. Nejjižnější část Evropy lezí v subtropickém pásu s mírnými a deštivými zimami a suchými horkými léty. 3. Zbytek Evropy leží v mírném podnebném pásu, kde se střídají čtyři roční období. Podnebí na tak velkém území není všude stejné. Podnebí v oblasti mírného podnebného pásu je ovlivněno: - vzdáleností od atlantského oceánu - rozdílnou nadmořskou výškou Uvnitř mírného pásu jsou tři oblasti s typickým podnebím: a) Západní Evropa - vlhké a deštivé podnebí, mírné a deštivé zimy a nepříliš teplá a deštivá léta. b) Východní Evropa - mrazivé a suché zimy, horká léta c) Střední Evropa - počasí je proměnlivé

9 VY_12_INOVACE_Vl.4A336 Evropa 4.notebook Podnebné pásy August 06, 2013 Evropa - doplň Území Evropy zasahuje do... podnebných pásů část Evropy Leží v polárním pásu s dlouhou mrazivou zimou a krátkým chladným létem část Evropy lezí v subtropickém pásu s mírnými a deštivými zimami a suchými horkými léty. 3. Zbytek Evropy leží v... podnebném pásu, kde se střídají čtyři roční období. Podnebí na tak velkém území není všude stejné. Podnebí v oblasti mírného podnebného pásu je ovlivněno: - vzdáleností od... oceánu - rozdílnou nadmořskou... Uvnitř mírného pásu jsou tři oblasti s typickým podnebím: a)... Evropa - vlhké a deštivé podnebí, mírné a deštivé zimy a nepříliš teplá a deštivá léta. b)... Evropa - mrazivé a suché zimy, horká léta c)... Evropa - počasí je proměnlivé

10 VY_12_INOVACE_Vl.4A336 Evropa 4.notebook August 06, 2013

11 VY_12_INOVACE_Vl.4A337 Evropa 5.notebook Naše vlast August 06, 2013 Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4BAM6W-VSCD-66B2F další pokyny

12 VY_12_INOVACE_Vl.4A337 Evropa 5.notebook August 06, 2013

13 VY_12_INOVACE_Vl.4A337 Evropa 5.notebook Rostliny a živočichové August 06, 2013 Evropa 1. Polární pustiny a tundry V nejsevernější části Evropy najdeme polární pustiny a tundry. Tundra je oblast, kde se vlivem chladného počasí nedaří vysokým stromům. Rostou zde zakrslé nízké stromy, lišejníky a mechy. Ze zvířat se tu vyskytují nejčastěji sobi. Ještě víc na sever se nachází polární pustina. 2. Lesy Většinu povrchu mírného pásu pokrývají lesy. Na tundru navazuje pásmo jehličnatých lesů. Rostou tam převážně smrky, jedle a modříny. Typickými zvířaty jsou jeleni, vlci a medvědi. Dále na jih jsou lesy smíšené a listnaté. Rostou tam duby, buky, javory. 3. Stepi Na jihovýchodě Evropy se rozkládají stepi, kde roste převážně suchomilná tráva. Ze zvířat se zde daří syslům. 4. Subtropická krajina Na jihu Evropy je subtropická krajina. Rostou zde stálezelené stromy a nízké keře. Pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná réva, tabák a další teplomilné rostliny. Žije zde mnoho druhů hmyzu a ptactva.

14 VY_12_INOVACE_Vl.4A337 Evropa 5.notebook Rostliny a živočichové August 06, 2013 Evropa - doplň pustiny a tundry V nejsevernější části Evropy najdeme polární pustiny a tundry. Tundra je oblast, kde se vlivem chladného počasí nedaří vysokým stromům. Rostou zde zakrslé nízké stromy, lišejníky a mechy. Ze zvířat se tu vyskytují nejčastěji... Ještě víc na sever se nachází polární pustina. 2. Lesy Většinu povrchu mírného pásu pokrývají... Na tundru navazuje pásmo jehličnatých lesů. Rostou tam převážně smrky, jedle a modříny. Typickými zvířaty jsou jeleni, vlci a... Dále na jih jsou lesy smíšené a... Rostou tam duby, buky, javory. 3. Stepi Na jihovýchodě Evropy se rozkládají stepi, kde roste převážně suchomilná tráva. Ze... se zde daří syslům. 4. Subtropická krajina Na jihu Evropy je... krajina. Rostou zde stálezelené stromy a nízké keře. Pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná... a další teplomilné rostliny. Žije zde mnoho druhů hmyzu a ptactva.

15 Untitled1.notebook August 06, 2013 Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4BAM6W-VSCD-66B2F další pokyny

16 Untitled1.notebook August 06, 2013

17 Untitled1.notebook August 06, 2013 Evropa Země Evropy jsou hospodářsky vyspělé. Průmysl V Evropě jsou bohatá naleziště černého a hnědého uhlí, železné rudy a uranové rudy. Lesy poskytují potřebné dřevo. Na horských řekách se staví vodní elektrárny. V blízkosti zdrojů paliv jsou tepelné elektrárny a ve vyspělých zemích jaderné elektrárny. Zemědělství Evropší zemědělci vyrobí dostatek masa a vypěstují dostatek obilovin a řepy cukrovky. Rybáři zásobují trhy rybami. Doprava Dopravní síť je v Evropě silně rozvinuta. K dopravě slouží pozemní, vodní a letecká doprava. Evropa je protkána sítí ropovodů, má dokonalou počítačovou a poštovní síť. Služby Většina lidí pracuje ve službách. Obyvatelstvo Žije zde asi 700 milionů obyvatel. Obyvatelé Evropy patří převážně k bílé rase, tu tvoří zejména slované, germáni a románské národy.

18 Untitled1.notebook August 06, 2013 Evropa - doplň Země Evropy jsou hospodářsky... Průmysl V Evropě jsou bohatá naleziště... a hnědého uhlí,... rudy a uranové rudy. Lesy poskytují potřebné... Na horských řekách se staví vodní elektrárny. V blízkosti zdrojů paliv jsou tepelné elektrárny a ve vyspělých zemích... elektrárny. Zemědělství Evropší zemědělci vyrobí dostatek masa a vypěstují dostatek obilovin a řepy... Rybáři zásobují trhy rybami. Doprava Dopravní síť je v Evropě silně... K dopravě slouží pozemní, vodní a... doprava. Evropa je protkána sítí ropovodů, má dokonalou počítačovou a poštovní síť. Služby Většina lidí pracuje ve službách. Obyvatelstvo Žije zde asi... milionů obyvatel. Obyvatelé Evropy patří převážně k... rase, tu tvoří zejména slované, germáni a románské národy.

19 Untitled1.notebook August 06,

20 VY_12_INOVACE_Vl.4A339 Evropská unie.notebook : práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4-BAM6WVSCD-66B2F další pokyny

21 VY_12_INOVACE_Vl.4A339 Evropská unie.notebook

22 VY_12_INOVACE_Vl.4A339 Evropská unie.notebook Hymna EU ecb_logo.jpg

23 VY_12_INOVACE_Vl.4A339 Evropská unie.notebook Evropská unie Evropská unie sdružuje v současné době 25 států Evropy, které se snaží prohloubit hospodářskou spolupráci a vytvořit společný evropský trh. Česká republika je členem EU od Jednotné zákony, předpisy a normy umožňují mezi členskými státy volný pohyb surovin, výrobků, peněz a osob. Ve většině členských zemí EU užívají obyvatelé společnou měnu Zástupci jednotlivých členských zemí EU spolupracují v mezinárodních institucích Evropské unie. Sídlo výzmnamných mezinárodních institucí EU je v Bruselu.

24 VY_12_INOVACE_Vl.4A339 Evropská unie.notebook Evropská unie - doplň Evropská unie sdružuje v současné době... států Evropy, které se snaží prohloubit hospodářskou spolupráci a vytvořit společný evropský... Česká republika je členem EU od... Jednotné zákony, předpisy a normy umožňují mezi členskými státy... pohyb surovin, výrobků, peněz a osob. Ve většině členských zemí EU užívají obyvatelé společnou měnu... Zástupci jednotlivých členských zemí EU spolupracují v mezinárodních institucích... unie. Sídlo výzmnamných mezinárodních institucí EU je v...

25 VY_12_INOVACE_Vl.4A340 Hlavní město Praha.notebook Hlavní město Praha Pomůcky Zdroje CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4-BAM6WVSCD-66B2F

26 VY_12_INOVACE_Vl.4A340 Hlavní město Praha.notebook Hlavní město Praha kgeo.jpg

27 VY_12_INOVACE_Vl.4A340 Hlavní město Praha.notebook

28 VY_12_INOVACE_Vl.4A340 Hlavní město Praha.notebook Hlavní město Praha Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě. Je také místem, kde sídlí nejvyšší orgány správy státu: vláda a jednotlivá ministerstva, parlament a další vrcholné orgány. Svá sídla tu mají nejvýznamější národní a státní kulturní instituce. Najdeme zde také sídla zastupitelských úřadů cizích zemí. Město je dějištěm důležitých domácích i mezinárodních politických, kulturních a věděckých událostí. První místo zaujíma hudební festival Pražské jaro.

29 VY_12_INOVACE_Vl.4A340 Hlavní město Praha.notebook Hlavní město Praha Praha je... městem našeho státu. Je... republiky, který má svoji kancelář na... hradě. Je také místem, kde sídlí nejvyšší orgány správy státu:... a jednotlivá ministerstva, parlament a další vrcholné... Svá sídla tu mají... národní a státní kulturní instituce. Najdeme zde také sídla zastupitelských úřadů cizích... Město je... důležitých domácích i mezinárodních politických, kulturních a věděckých událostí. První místo zaujímá hudební festival... jaro.

30 VY_12_INOVACE_Vl.4A341 Hlavní město Praha 2.notebook Hlavní město Praha - památky Pomůcky Zdroje CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4-BAM6WVSCD-66B2F

31 VY_12_INOVACE_Vl.4A341 Hlavní město Praha 2.notebook Pražský hrad byl založen v 9. století. V 14. století bylo založeno město hradčany. V roce 1918 se stal Hrad sídlem prezidenta

32 VY_12_INOVACE_Vl.4A341 Hlavní město Praha 2.notebook Malá strana byla založena ve 13. století. Za uplynulá staletí se ze všech částí nejméně změnila. Nachází se zde Strakova

33 VY_12_INOVACE_Vl.4A341 Hlavní město Praha 2.notebook Zvláštností Kampy je to, že je to vlastně ostrov uprostřed města. Od Malé Strany je oddělen ramenem Vltavy Čertovka. Spojnicí Malé strany a Starého Města je Karlův most. profimedia jpg

34 VY_12_INOVACE_Vl.4A341 Hlavní město Praha 2.notebook Pražský hrad byl založen v... století. V 14. století bylo založeno město hradčany. V roce 1918 se stal Hrad sídlem... Malá strana byla založena ve 13. století. Za uplynulá staletí se ze všech částí... změnila. Nachází se zde... akademie,... palác a Chrám sv. Miluláše. Zvláštností Kampy je to, že je to vlastně ostrov uprostřed města. Od Malé Strany je oddělen ramenem Vltavy... Spojnicí Malé strany a Starého Města je... most.

35 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Hlavní město Praha - památky Pomůcky Zdroje CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4-BAM6WVSCD-66B2F

36 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Staré Město Hlavní tepnou Prahy je část Staré Město. Byla osídlována v 11. století. Centrem města je Staroměstské náměstí. %C3%A9_m%C4%9Bsto%2C_Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst %C3%AD%2C_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_trhy.jpg/800px-Praha%2C_Star %C3%A9_m%C4%9Bsto%2C_Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst

37 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Nové Město založil v roce 1348 Karel IV. V 19. století byla velká část Nového Města zbourána a přestavěna do dnešní podoby. Hlavním centrem je Václavské náměstí a budovy Národního divadla a Národního muzea.

38 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Západně od malé strany se nad městem zvedají svahy Petřína. Dnes tu můžeme procházet rozlehlými sady a stoupat k Petřínské rozhledně. Nachází se zde i Zrcadlové bludiště.

39 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Podle starých pověstí byl Vyšehrad sídlem přemyslovských knížat. Dodnes se na Vyšehradě dochovala románská rotunda a gotický kostel. Nachází se tu slavný Vyšehradský hřbitov.

40 VY_12_INOVACE_Vl.4A342 Hlavní město Praha 3.notebook Hlavní tepnou Prahy je část... Město. Byla osídlována v 11. století. Centrem města je... náměstí. Nové Město založil v roce 1348 Karel IV. V 19. století byla velká část... Města zbourána a přestavěna do dnešní podoby. Hlavním centrem je... náměstí a budovy Národního divadla a Národního muzea. Západně od malé strany se nad městem zvedají svahy... Dnes tu můžeme procházet rozlehlými... a stoupat k Petřínské... Nachází se zde i... bludiště.podle starých pověstí byl... sídlem přemyslovských knížat. Dodnes se na... dochovala románská rotunda a... kostel. Nachází se tu slavný Vyšehradský...

41 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook

42 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook ma01.jpg

43 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook

44 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook ma01.jpg

45 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook Poloha: Leží v jižních Čechách. Českobudějovická a Třeboňská. Na jihozápadě se táhne pohoří Šumava, na severovýchodě sem zasahuje Českomoravská vrchovina, na jihu se rozpínají je mnoho přehradních nádrží např. Lipno, Orlík. Jihočeský kraj je krajem rybníků. Nejznámnějším je rybník Rožmberk. Zemědělství: Kraj je oblastí s tradičním rybníkářstvím, s chovem ryb na chov skotu a prasat. Průmysl: Převažuje těžba štěrkopísku, stavebního kamene a zaujímají třetinu kraje. Bohatství lesů využívá dřevozpracující průmysl. Průmyslová výroba je soustředěna především v okolí Českých Budějovic, Tábora a Strakonic. Převažuje zpracovatelský průmysl, např. výroba potravin a nápojů. Nedaleko Českých Budějovic se

46 VY_12_INOVACE_Vl.4A343 Jihočeský kraj.notebook Poloha: Leží v... Čechách. Českobudějovická a Třeboňská. Na jihozápadě se táhne pohoří..., na severovýchodě sem zasahuje Českomoravská..., na jihu se rozpínají je mnoho přehradních nádrží např...., Orlík. Jihočeský kraj je krajem... Nejznámnějším je... Rožmberk. Zemědělství: Kraj je oblastí s tradičním..., s chovem ryb na chov skotu a prasat. Průmysl: Převažuje těžba štěrkopísku, stavebního kamene a cihlářských hlín. Významným bohatstvím jsou..., které zaujímají třetinu kraje. Bohatství... využívá dřevozpracující průmysl. Průmyslová výroba je soustředěna především v okolí... Budějovic, Tábora a Strakonic. Převažuje zpracovatelský průmysl, např. výroba potravin a nápojů. Nedaleko Českých Budějovic se nachází jaderná elektrárna....

47 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook Pomůcky Zdroje CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN X., program Notebook NB-AECS4-BAM6WVSCD-66B2F

48 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook Jihomoravský kraj

49 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook

50 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook

51 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook Jihomoravský kraj Poloha: Leží na jihu Moravy Povrch: Krajina leží převážně v nížinách podél řeky Dyje a Svratky leží Dyjsko-svratecký úval, podél Moravy Dolnomoravský úval. Severní část je pokryta vrchovinami. Na severu leží Drahanská vrchovina jejíž součástí je Moravský kras. Do západní části zasahuje Českomoravská vrchovina. na Dyji u Znojma. Zemědělství: Podnebí patří k nejteplejším z ČR. Pěstuje se zde pšenice, cukrovka, sladovnický ječmen, chmel a zelenina jako rajčata, papriky a okurky a ovoce jako je víno, meruňky a broskve. Rozšířený je chov vepřů, krav a drůbeže. Průmysl: Průmysl cukrovarnictví a konzervárenský zejména v Břeclavi a Znojmě. V Brně je zastoupen textilní, oděvní a strojírenský průmysl. U Hodonína jsou menší ložiska ropy, zemního plynu a lignitu. Na území kraje se nacházejí zásoby vápence, kaolinu a černého uhlí.

52 VY_12_INOVACE_Vl.4A344 Jihomoravský kraj.notebook Jihomoravský kraj - oprav Poloha: Leží na jihu Čech Povrch: Krajina leží převážně v horách podél řeky Dyje a Svratky leží Dyjsko-svratecký úval, podél Moravy Dolnomoravský úval. Severní část je pokryta vrchovinami. Na severu leží Drahanská vrchovina jejíž součástí je Český kras. Do západní části zasahuje Českomoravská vrchovina. vodní nádrže jako Staré Mlýny na řece Dyji. A vodní nádrž Vranov na Dyji u Znojma. Zemědělství: Podnebí patří k nejchladnějším z ČR. Pěstuje se zde pšenice, cukrovka, sladovnický ječmen, chmel a zelenina jako rajčata, papriky a okurky a ovoce jako je víno, meruňky a broskve. Rozšířený je chov vepřů, krav a drůbeže. Průmysl: Průmysl cukrovarnictví a konzervárenský zejména v Břeclavi a Znojmě. V Praze je zastoupen textilní, oděvní a strojírenský průmysl. U Hodonína jsou menší ložiska ropy, zemního plynu a lignitu. Na území kraje se nacházejí zásoby vápence, kaolinu a černého uhlí.

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Zeměpisná olympiáda 2010

Zeměpisná olympiáda 2010 Zeměpisná olympiáda 2010 Kategorie C krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída:.. Datum:.. Praktická část Pozorně si přečtete následující text a vyhodnoťte, zda je správný. Pokud

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Česká republika [ Armáda České republiky [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005 [ Výcviková

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem zřízeno 14 krajů. Krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel Hlavou každého

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

8. Královehradecký kraj. 2. Středočeský kraj. 9. Pardubický kraj. 3. Jihočeský kraj. 10. Vysočina. 4. Plzeňský kraj. 11.

8. Královehradecký kraj. 2. Středočeský kraj. 9. Pardubický kraj. 3. Jihočeský kraj. 10. Vysočina. 4. Plzeňský kraj. 11. Území České republiky se člení na 14 krajů. Každý kraj má své krajské město, kde sídlí krajský úřad spravující území kraje. Území, která jsou přičleněna k menším obcím, spravují obecní úřady. Ve městech

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah:

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Obsah:... 1 ČESKÁ REPUBLIKA... 2 Přírodní předpoklady cestovního ruchu... 2 Geologická charakteristika... 2 Geomorfologické

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ Území naší republiky se skládá ze dvou odlišných jednotek. Česká vysočina - vyplňuje většinu

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice o. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 4 2 Analytická část...

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Severní Afrika a Blízký Východ

Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout.

EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout. EVROPSKÉ STÁTY Obsah funguje jako odkazy stačí myškou najet na název státu a kliknout. Obsah ITÁLIE - Řím... 2 RUSKO - Moskva... 3 POLSKO - Varšava... 4 SLOVENSKO - Bratislava... 4 ŠVÝCARSKO - Bern...

Více