Lucie Klicperová Redaktorka PR PR Redactor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lucie Klicperová Redaktorka PR PR Redactor"

Transkript

1

2 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Milí priatelia, práve ste otvorili časopis Buddy UP, ktorý pravidelne vydávame v rámci študentskej organizácie Buddy System na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Naším hlavným cieľom je postarať sa o príjemný pobyt zahraničných študentov počas ich výmenného semestra, a to hlavne prostredníctvom Buddy programu či rôznych výletov a akcií, na ktorých sa môžu stretnúť aj s českými študentmi. Obsahom tohto čísla je preto popis niektorých úspešných akcií z minulého semestra, ako napr. Soccer day či stretnutie študentských organizácií pôsobiacich na VŠE. Môžete si prečítať ako vyzeral semester v zahraničí jedného z našich študentov, alebo o skúsenosti iného študenta s vybavovaním si magisterského štúdia v Mexiku. Ak vás zaujíma, či je možné zorganizovať stretnutie po rokoch s kamarátmi z vášho Exchange, prečítajte si rozhovor so Zachom, ktorý sa takúto akciu odhodlal zorganizovať. Zažite tiež, aké to je, byť na zahraničnej univerzite, nielen ako študent, ale aj ako profesor. Prajeme vám úspešné zvládnutie skúšok v prichádzajúcom skúškovom období a tiež príjemne strávené vianočné sviatky. Dear friends, you have just opened our latest issue of Buddy UP magazine, regularly prepared for you by the Buddy System organization at the University of Economics in Prague. Our main aim is to look after incoming Exchange students and make their stay memorable by organizing so called Buddy program for them and many different events or trips, where they can also meet with our Czech students. Included in this issue you can fi nd description of some successful events organized in last semester, like the Soccer day or meeting of student organizations at VSE. You can read about how a semester spent abroad might look like or how it is to apply for a master study program in Mexico. If you wonder if it is possible to organize an exchange semester reunion, read our interview with Zach and fi nd out. Get through the feeling of how it is like to be at a foreign university, not only as a student, but also as a professor. We wish you a successful exam period and also happy merry Christmas days. Za Buddy System, tým Buddy UPu Buddy System, team of Buddy UP Eva Hriciková Vedoucí PR Head of PR Monika Bartošová Redaktorka PR PR Redactor Lenka Zbranková Redaktorka PR PR Redactor Lucie Klicperová Redaktorka PR PR Redactor Matěj Antoš Grafi k PR PR Graphic designer Evgeniy Kalinin Grafi k PR PR Graphic designer Anita Szelesová Grafi čka PR PR Graphic designer ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ / SPECIAL THANKS: Pavlína Kašparová, Miroslav Šulc, Jan Kyzivát, Eduard Cmunt, Patrik Polonec, Kateřina Kučerová, Stephanie Moyen, Kamil Fleissner, Sean Wiggins OBSAH CONTENT Editorial... Quick (Buddy) News... Ice-Breaking weekend aneb jak jsme lámali ledy... Yalla, yalla Praha!... Buddy System hrdě představuje: Prague REUNION Yalla, yalla Prague!...Buddy System proudly presents: Prague REUNION Tehdy na mém Exchange Then on my Exchange Soccer Day - Sváteční chill out den s mladými lidmi Soccer Day - The biggest Buddy System chill-out event Semestr v hlavním městě Rakouska A semester in the capital of Austria Culture Shock 3: Pokračování Culture Shock 3: The follow up Networking aneb setkání studentských organizací Networking or student organizations meeting Gillian Pritchett - Zkušenost zahraničného profesora Gillian Pritchett - experience of a foreign professor Na závěr...vzkaz výměnné studentky z Kanady Poslední slovo, Suvenýry Editorial 2...Quick (Buddy) News 3...Ice-Breaking Weekend or how we were breaking the ice...finally...canadian exchange student message...the last word, Souvenirs

3 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Quick (Buddy)news ste zv daví, co vám uteklo Podívejte se na rychlý p ehled událostí tohoto semestru. Are you curious about what you have missed et s have a look at a uick summary of activities of this semester. Ice Breaking Weekend: ako první bylo nejd ležit jší se seznámit. Náš první víkend jsme strávili v eské anad. Ice Breaking Weekend: he first thing to do was getting to know each other better. We spent our first weekend in the Czech Canada. 4 Universities Mega Party: ále jsme oslavili první společnou party čty mezinárodních studentských organizací a potkali jsme se skoro se všemi mezinárodními studenty z Prahy. 4 Universities Mega Party: hen we celebrated the first common party of four international student clubs and met nearly all the international students of Prague. Výlet do Kutné Hory: Podívali jsme se do centra st edov kých st íbrných dol, dnes pat ící mezi památky UNESCO. Kutna Hora Trip: We went to see the centre of medieval silver mining, nowadays included in UNESCO World eritage Sites list. Prezentace zemí: Studenti z r zných kout sv ta prezentovali to nejlepší a nejzajímav jší z jejich zemí. lavn z Indie, Peru, anady, Ma arska, Vietnamu, aiwanu, Bangladéše a Arménie. Country Presentations: Students from different corners of the world presented the best and the most interesting beauties from their country Especially from India, Peru, Canada, ungary, Vietnam, aiwan, Bangladesh and Armenia. Výlet na Moravu: Pak jsme strávili báječný víkend na Morav, kde jsme navštívili proslulé vinné sklepy. Moravian Trip: hen we spent a marvelous weekend in Moravia, where we visited famous wine cellars. Výlet do Karlových Varů: Navštívili jsme nejznám jší láze ské m sto. Procházeli jsme se po kolonádách a cestou ochutnávali léčivé prameny. Nezapomn li jsme ani na Becherovku Karlovy Vary Trip: We visited the most famous spa town and went for a walk on the colonnades. uring the walk we tasted the water of the springs. We didn t even forget the Becherovka Monika Bartošová 2

4 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Ice breaking weekend aneb jak jsme lámali ledy Když přijedete na zahraniční univerzitu jako exchange student, bojujete ze začátku kromě nadšení z cestování i s nedostatkem kámošů a dezorientací v cizím prostředí. První způsob, jak vás dostat do děje v daném městě, je samozřejmě váš Buddy. Vyzvednout z letiště, ubytovat, jít na pivko. Nakonec jste na exchange rádi hlavně v partě podobně smýšlejících lidí jako vy. A to je jedině komunita zahraňáků. Abychom pomohli zbořit ledy a skamarádili dohromady zahraňáky, pořádáme každý semestr třídenní Ice-Breking Weekend. Idea je jednoduchá: vezmeme velkou grupu lidí, co se neznají a hodíme je do tavícího kotle (chaty). Pak se je pomocí her, nočního tancování a společných zážitků snažíme stmelit. Letošní Ice Breaking Weekend byl už poněkolikáté v centru Česká Kanada v jižních Čechách a zúčastnilo se ho přibližně 110 zahraňáků, deset lidí z řad členů Buddy Systemu a taky 2 čeští studenti. Člověk by si řekl, že to bude jedna velká super zábava... A taky byla. Občas ale není úplně sranda skloubit potřeby lidí z tolika odlišných kultur, ať už jde o jídlo, akčnost her (na stupnici od intelektuální slečny po sportovně založeného amíka ), nebo snad rozdílný hudební vkus během večírků. Věkové rozpětí může být (jak jsme se sami přesvědčily tento semestr) od 19-ti do 40-ti let, takže o extrémy není nouze. Každopádně jsme na výlet dostali tentokrát veskrze pozitivní ohlasy a snad jsme tak přispěli k tomu, aby se u nás lidé z různých koutů světa cítili skvěle a měli po návratu domů co vyprávět. -Miroslav Šulc- Ice breaking weekend o rompiendo el hielo Cuando llegas a una universidad extranjera como estudiante de intercambio debes hacer frente tanto al entusiasmo por viajar como a la ausencia de tus amigos y la desorientación que supone estar en el ambiente desconocido. Lo primero que hay que hacer para orientarte en tu nueva ciudad es ponerte en contacto con tu compañero, con tu buddy. Tras tu recogida en el aeropuerto, te acomodas, y vas a tomar una cervecita. Con el tiempo te gustará estar en una comunidad de personas con la misma mentalidad y eso sólo se consigue a través de la comunidad extranjera. Y para romper el hielo y hacer amigos en la comunidad de extranjeros organizamos cada cuatrimestre un evento de tres días denominado Ice-Breaking Weekend. La idea es muy simple: llevar a mu cha gente que no se conozca entre sí, echarla en un cricol de culturas, mezclarla y luego intentamos que se relacione entre sí a través del juego, baile y de esta manera hacer que compartan sus experiencias. realizada en este año y sus respuestas fueron sobre todo positivas. Tal vez hayámos contribuido a que la gente de todos los rincónes del mundo se sintiera bien y que tuviera muchas historias para contar tras su vuelta a casa. Ice breaking weekend or how we were breaking the ice When you arrive to the foreign university as an exchange student, you struggle at the beginning with short supply of friends and disorientation in new and strange environment. The first help at adjusting yourself is usually provided by a buddy. He/she can pick you up at the airport, take you to the dorms and have a beer with you. After all, you like being in a group of same-minded people during your exchange. And that would only be the community of exchange students. To break the ice and involve shy exchange students - we organize every semester the so called Ice-Breaking Weekend. The idea is simple: take a huge group of people, who do not know each other and put them into imaginary boiling pot (= a house). Stir and first then you can try to melt them together with the help of different games, dancing and shared experience. This semester s Ice-Breaking Weekend took place (already several times before) in the center Ceska Kanada (Czech Canada) in South Bohemia. About 110 exchange students took part as well as Buddy System members and two Czech students. You might say it was a great time... and it was. :) Sometimes it is hard to satisfy the needs and expectations of so many people from so many different cultural backgrounds. And this must dealt with in games (imagine a scale going from highly intellectual girl to an American athlete) or in party music (different tastes going from Gangnam style to hard rock :)). The age spread can be (as we came to know this semester) from years. So there are lots of extremes in the group. However, we received a very positive feedback and hope to add our share, so exchange students can enjoy their time spent in the Czech Republic and return back home with a lot of stories to talk about. El Ice-Breaking Weekend de este año se celebró en el centro de Česká Kanada (Canadá Checa) al sur de Bohemia, al igual que otras veces anteriores en el pasado. En el evento participaron unos 110 extranjeros, diez miembros del Buddy System y dos estudiantes checos. Cualquiera podría decir que esto suena a algo enorme y muy divertido- y la verdad es que sí : - ) A pesar de todo esto, no siempre es tan fácil conciliar las necesidades de gente de tantas culturas diferentes debido a la gran variedad de comidas, sabores, gustos musicales y acción de los juegos (en los que puede participar desde una seňorita intelectual hasta un deportista americano). Y como pudimos comprobar la última vez, también el rango de edad puede ser muy amplio, de 19 hasta 40 años :D. A sí que no faltan los extremos. De todos modos, los participantes nos expresaron su satisfacción con la escapada 3

5 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Yalla, yalla Praha! ináct statečných student z Vysoké školy ekonomické v Praze se letos rozhodlo zopakovat úsp šný projekt i our. i our je jedinečný vým nný projekt mezi českými a izraelskými studenty, p i kterém se ob zúčastn né strany mohou t šit na týden p epln ný programem prezentovaným hostitelskou zemí a hlavn nová p átelství na celý život. A jak to všechno začalo Myšlenka sblížení t chto dvou národ se zrodila v roce v hlav ucie licperové ze studentské organizace Buddy System. První ročník zaznamenal ihned obrovský ohlas, a proto letošní druhá epizoda p íb hu i our na sebe nenechala dlouho čekat. P ed samotným p íletem Izraelc čekal na české participanty po ádný kus práce. ejich úkolem bylo vymyšlení takového programu, který by b hem jediného týdne p edstavil eskou republiku a českou kulturu. No a jak se s tím studenti z VŠE poprali Ve st edu večer po p íletu vyzvedli nové kamarády na letišti a ješt než si stačili odložit svá zavazadla v domech hostitel, dostali do ruky první české pivo v hospod U Vejvod. Program na následující dny byl doslova p epln ný k prasknutí. ned ve čtvrtek ráno probíhalo seznamování pomocí teambuildingových her v iegrových sadech. Poté následovala procházka centrem m sta od Prašné brány až k radu, kde si skupina pochutnala nad českým gulášem s knedlíky a odpoledne navštívili Pet ínskou rozhlednu, Zrcadlové bludišt na Pet ín a nevynechali ani prohlídku pivovaru Staropramenu. Ačkoli izraelští studenti ušli za den mnoho kilometr, klid na l žku samoz ejm neobdrželi. Večer byl zakončen společnou uvítací veče í v pražském he ub. První den napov d l, že na odpočinek bude čas až po skončení celého týdne. V dalších dnech navštívili účastníci mimo jiné idovskou čtvrť, kde si vyslechli poutavou p ednášku pana uči, projeli se na šlapadlech po Vltav a pomalu se začali chystat na výlety mimo Prahu. Prvním z t chto výlet byla cyklistická výprava na hrad arlštejn, kterou hrdinn absolvovali i cyklisté-začátečníci. První ochutnávkou trampského života mladých ech bylo p espání v kempu v ebáni, kde společnými silami p ipravili tradiční české pokrmy v čele s bramborákem. ruhým, nemén zajímavým výletem za hranice Prahy, byl dvoudenní vodácký zájezd na jih ech. Po romantické cest vlakem dorazili i urové do eského rumlova, kde na účastníky čekal zlatý h eb celého týdenního programu. Noc strávená ve stanech u eky, opékání bu t na otev eném ohni a společné zpívání s kytarou. Po celém kempu se rozhostila dojemná atmosféra, když se národy navzájem učili tradiční tance. dyž skupina uléhala, už se nemohla dočkat následného sjížd ní Vltavy na raftech. rásné počasí pak jen podtrhlo zážitek ze sjížd ní dravých jez a pe ejí. dyž p išel konec týdne, zhostil se všech participant smutek z následného odloučení. Velikou út chou jim ale byl fakt, že druhá p lka projektu je teprve čeká. Na letišti p edali eši pomyslnou štafetu svým izraelským prot jšk m a te už netrp liv očekávají pok ik Yalla, palla v íjnu na izraelské p d. Eda Cmunt 4

6 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Yalla, yalla Prague! Thirteen brave students from the University of Economics, Prague, decided to participate in an amazing project called itour. itour is a unique Exchange program between Czech and Israeli students. Students from both nations form one group and experience a week full of activities presented in each host country. This project is an opportunity for life-long friendships to be established. And how did it all begin? The idea of an Exchange was born in 2011 in the mind of Lucie Klicperová, a member of the student union Buddy System. In the first year, the program achieved unbelievable success. Therefore, both parties were very enthusiastic about the next episode of the program. Before the arrival of the Israelis, the Czech participants made extensive preparations for this wonderful week. Their task was to make up a schedule that presented the Czech Republic and Czech culture within just one week. Did they do a good job? Go on reading he second trip, no less interesting than the first, was a two-day journey to Cesky rumlov. After a romantic train ride the group finally arrived to the gorgeous city and was accommodated in tents by the Vltava River. People not part of this trip will will never fully comprehend the beautiful atmosphere of everybody singing by the open fire. After a short sleep, the i ourers group got paddles and rafts and started an amazing adventure of rafting on the river. Let s say, it couldn t be better! When the end of the week came everyone was very sad to leave. However, the fact that the second week of the journey in Israel was still ahead of them was of great consolation. At the airport, the Czech s passed the imaginary baton to the Israelis. They were now impatiently awaiting the first Yalla, yalla let s go in ebrew in Israel Eda Cmunt When our new Israeli friends arrived at the Prague airport on Wednesday, they were picked up and before they could unpack, taken to a typical Czech restaurant for their first beer. hey were pleased by both the great taste and the reasonable price (Beer in Israel costs 5 times more). In the upcoming days the schedule was as full as possible. Thursday morning was dedicated to team building games in Riegrovy sady park. Following that, the group was taken into the beautiful Centre of Prague. he remainder of the day was filled with many long walks as the group visited the Petrin observatory tower, the Mirror maze, and of course the most holy place of the Czech Republic; brewery Staropramen. Even though the students had walked a lot of kilometers, a nap was not on the schedule. The day was closed by a Welcome dinner in praguer he UB. he action-filled first day suggested that the only time for rest would come after the entire week had finished. In the next days the group visited the Jewish quarter where a very interesting lecture was delivered, they went on paddleboats down the Vltava River, and slowly started to prepare for trips outside of Prague. he first trip led them to arlstejn castle, not in an ordinary way, but by bikes! Fortunately even the beginner cyclists completed the journey. 5

7 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Buddy System hrdě představuje: Prague REUNION Prague eunion - akce, která se v rámci Erasmu na VŠE koná v bec poprvé Zahraniční studenti, kte í p ijeli studovat do Prahy p ed dv ma lety, se znovu setkají a Zach Schmidt z anady, jeden z nich, je zárove hrdým organizátorem. íky jeho organizaci by se z této akce mohl stát vzor pro ostatní zahraniční studenty. Buddy UP vám se Zachem p ináší exkluzivní rozhovor a e od a t : t doval v ra e he ho e e tr t doval o rv v ahra ro v ral r v e o re l a rah Momentáln studuji v posledním semestru finance na University of Calgary a na VŠE jsem byl v zimním semestru. V Praze jsem byl poprvé to samé platí pro Evropu a rozhodn p ekonala veškerá má očekávání. B hem semestru jsem navštívil ješt Pa íž, ím, Barcelonu, oda, Stockholm, Víde, Budapešť a Norimberk, ale Praha byla ze všech m st nejlepší. M l jsem možnost studovat na mnoha místech v Evrop, ale Praha mi p išla jako nejlepší volba. e to krásné m sto, pivo je levn jší než voda a jsou tu hezké holky. Ačkoli bylo m sto skv lé, dokonalost tomu ješt dodal Buddy System a všichni jeho členové. sme každý z jiné části sv ta a prom nili jsme každý okamžik v nezapomenutelný zážitek. od val e a e t do rah Od té doby jsem v Evrop nebyl, ale na Prahu jsem hodn často myslel. d or a oval ta hle vel o a c Nikdy jsem neorganizoval takové setkání nebo n co takhle velkého, ale s pomocí ostatních a s takovou podporou ze strany naší skupiny je to skv lá zkušenost. Vím, že mnoho lidí již počítá dny do setkání. e r da e ro l tol e a o e tel ých t ů ale e ta ro ed tav co t v ta e a o rv a l de o spoustu zážitk, nap. Nation Nation party byly velkým hitem, protože jsme se tam vždycky skoro všichni potkali. Nejlepší byly Awards Ceremony a rozlučková party. V té dob jsme se stali velkými p áteli, kte í byli stále spolu. íky t mto nocím se ze stovky student stala jedna velká skupina p átel. o e e t t ra e re o a dlo ho de trvat a co dete v ra e d lat ed ý or a tore e o e or a torů v c Co se týče setkání, v tšina z stane v Praze jeden týden. prosince. ledna. Až budeme všichni v Praze, bude t žké komunikovat, takže jsme si stanovili p edb žný program již dop edu. Obecn se budeme setkávat p ed uve okolo desáté večer a pak jako velká skupina vyrazíme do m sta. Až budeme spolu, bude mnohem jednodušší dohodnout se, co p esn budeme d lat. Mnoho lidí již projevilo zájem pomoct mi s plánováním a organizaci, takže se sešlo pom rn mnoho skv lých nápad. a el a te ad or a ovat et N kolik m síc po odjezdu byli všichni smutní a hledali cestu, jak z stat v kontaktu. Poznal jsem asi sto lidí ze všech kout sv ta, a tak jsem se cht l s nimi spojit a navrhl oficiální setkání. P idal jsem to jako událost na acebook, což se setkalo s neuv itelnou odezvou, protože spousta lidí si cht la oživit památné dny zimního semestru. Od té doby jsem se s pomocí n kolika p átel spojil skoro se všemi zájemci a propaguji toto setkání. ýt t do tat l d cel ho v ta a ed o to a e t oda lo t v tele a e te o ov et al v ra e lov k si myslí, že je to t žký, ale po t ch čty ech m sících to zní jako nejlepší volba. aždý si odsud p ivezl nezapomenutelné zážitky a na konci jsme se spojili ve velkou skupinu. ak člov k stárne, veškerý sv j čas v nuje práci a vlastnímu životu, tudíž je toto setkání p íhodné v dob, kdy jsme ješt mladí. 6

8 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Kol l d vů ec do rah ede o v t o e o Ka- ad e o ých e P es acebook jsem pozval víc jak lidí a je t žké vyslovit konkrétní číslo, nicmén bych ekl, že p ijede alespo lidí, a to nepočítám ty, kte í v Praze už jsou. P evážná část je z Evropy, ze Severní Ameriky p ijede jen n kolik lidí. e l e t ů ta ete a do led a co a e e t o lav te lve tra e Na Silvestra tu budou všichni, je to pro nás velká noc. ešt jsme se nerozhodli s konečnou platností, ale pravd podobn ho budeme slavit v n jakém klubu na Václavském nám stí. aké sledování oh ostroje by bylo skv lé, takže uvidím, co budou chtít ostatní. elikož sem dorazíme ke konci roku, bude už možná v tšina lístk do klub vyprodaná a s tím musíme taky počítat. de a et ta do echů Odhaduji, že se k nám p ipojí asi - českých p átel. o e v l Byly to úžasné čty i m síce v Praze, v dokonalém m st, v kterém se Buddy Systemu poda ilo spojit stovku lidí dohromady, a te je znova potkám a ro hovor Monika Bartošová Buddy System proudly presents: Prague REUNION or the first time International students who came to Prague to study for their exchange two years ago are going to reunite Zach Schmidt from Canada is one of them. Actually, he is organizing it. hanks to him, this event might set precedent for the others and we bring you an exclusive interview with him et tart ro the e o the tor : o t d ed ra- e all a t o r r t t e here a t o r r t t e t d a road a d h d d o choo e the ech e l c a d ra e I am currently in my final semester as a finance undergraduate at the University of Calgary and I spent four months in Prague from September - ecember at VSE. his was my first time to Prague first time to Europe and it beat my expectations in every category. hroughout the semester, I was able to travel to Paris, ome, Barcelona, Copenhagen, Stockholm, Vienna, Budapest and Nuremburg, but Prague was the best by far. I had the choice of studying in a few difference places in Europe and Prague easily came out on top, driven by the beauty of the city, inexpensive beer prices and the girls weren t too bad looking either. Although the city was great, it was the Buddy System Program and all of the members that made the semester perfect. rom all over the world, we turned each night into a memory that will never be forgotten. ave o co e to ra e a ter ard I have not since come back to Europe - but have thought about Prague every single day away from it. o d d o co e th the dea o the re o A few months after the semester ended, everyone was feeling nostalgic and trying to find a way to stay in touch. aving met, and partied with, over people from all around the world, I felt like connecting everyone and proposing the idea of an official reunion would be something I could try. After initially creating the event on acebook, it was met with overwhelming support and many people wanting to re-live the glory days of our all semester. Since then, and with the help of others, I have maintained contact with nearly everyone and promoted the reunion. 7

9 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 It must be very hard to get people from all over the world to one place. How did you manage to persuade your friends to meet you in Prague? You might think it would be difficult to persuade everyone to meet in Prague, but after the four months we had, this is an easy choice for most people. Each and every person had memorable nights and towards the end, we were able to connect together and become one large group. As people get older, strong commitments with work and life will come into place, so this reunion is made to happen while we re all still young. Have you ever organized such a huge event? I have never organized a reunion or anything nearly this large, but with the help of everyone else and the majority of support from our group, it has been a great experience. I know that many people are counting down the days now and waiting to reunite. I am glad you experienced so many memorable nights/events but just to picture it, can you tell me what exactly you remember, what s on top of your mind? here were many memorable nights. I can say that the Nation Nation nights were always a major hit for everyone, as virtually everyone participating in the program showed up and partied. Specifically, the awards party and goodbye party were among the most memorable. At this point of the semester, everyone had become great friends with each other and no matter where you looked, a friend was close by. I attribute these nights to creating a network of over students that became close friends by the end of the semester. About the reunion... how long will it take and what are you exactly planning to do in Prague? Are you the only one organizing it or is it more like a group decision - people say what they want to do and you do so.. In terms of the reunion, most people are staying in Prague for a week ec - anuary. It is very difficult to communicate once we are in Prague, so we ve set up a few things before hand. he general plan will be to meet at the student restaurant at the dorms around pm each night and head out as a big group from there. Once we are able to physically be with each other, it will be much easier to organize trips around the city and further plans at this point. Many people have expressed interest in helping with any plans, so there has been many group decisions made. How many people are going to come to Prague? Are they mostly from the US or Canada or maybe from some other countries? As it stands, the reunion event has invited over people and it is difficult to put an exact number.but I would say at least individual people from the program will be coming, without counting the ones already in Prague. he vast majority of people are coming from all over Europe and only a few from North America. You said you would stay until January, so that means you celebrate the New Year s Eve in Prague, right? Everyone will be there for New Years, which will be the big night for us. No final decision has been made yet, but we will most likely be spending it at a club in Václavské nám stí. he fireworks will be nice too, so it will depend on what the group is feeling. Since we will all be getting there very close to New Years, many of the clubs will have sold out tickets, so we will have to think about that. Apart from your foreign friends, do you have any Czech friends who will attend the reunion? I am estimating there to be around - Czech friends attending the reunion and joining the festivities That s great! It was an amazing four months in Prague. he perfect city and making such a strong connection with over people through the Buddy System made it even better. Monika Bartošová 8

10 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Tehdy na mém Exchange Ahoj, jsem čerstvý absolvent MV VŠE, který se rád v myšlenkách vrací k jeho Erasmu, a proto nemohl odmítnout nabídku na sdílení pár dojm. Studovat v Athénách jsem p vodn necht l a Athens University of Economics and Business AUEB rozhodn nebyla mou první volbou. Na webu však visela nabídka vyučovaných p edm t, kde byly i n jaké p íbuzné mému domácímu oboru Mezinárodní politika a diplomacie, a tak jsem nakonec s p ijetím problém nem l. aké však bylo p ekvapení, když ani jeden z nich nebyl otev en pro jarní semestr Zkrátka, kličkoval jsem mezi nabízeným zbytkem a nakonec se vydal cestou nejmenšího odporu v podob masových marketing a management. P ed odjezdem zašlete earning Agreement, který se po navštívení v tšiny kurz první dva týdny n kolikrát zm ní. efinitivní potvrzení kurz, které chcete navšt vovat, probíhá tehdy t etí týden p ímo na hodin zapome te na online registrace, jak známe na VŠE. Skutečnost, že si zde musíte zapsat p edm ty minimáln za EC S, nikoliv pro Erasmus postačujících, je opravdu nemilá, pokud musíte vybírat z p edm t, které vás nezajímají. Then on my Exchange ey, I am a fresh graduate, often coming back in my mind to my Erasmus exchange stay. herefore I could not refuse this offer to share some of my feelings. irst of all, I did not want to study in Athens at all and Athens University of Economics and Business AUEB was not my first choice. owever they offered uite interesting package of subjects related to my field of study International Politics and iplomacy so at the end I had no problem with accepting the offer. What a nice surprise it was, finding out they had not opened any of these courses for Spring semester. Well, I chose the easiest way to study and signed up for some mainstream marketing and management courses instead of lots of offered finance and economy stuff. Obecn všechny p edm ty mají povinnou docházku, týmovou práci, její prezentaci a v tšina kurz je zakončena testem. e také pravda, že nejv tší p ínos m l p edm t, který byl vyučován ost íleným pedagogem se zkušenostmi ze zahraničí. Nap. Change management, kde dodnes vzpomínám na suchým-humorem oplývající p ednášející, která skv le bo ila ledy a vysv tlovala p ípadové studie. Opakem byl Non-Profit Marketing nebo Marketing of ourism, jejichž p ednášející skv le spl ují definici uspávače had. Stejn tak byl p ínosný m j kurz ečtiny, aneb kurz z nouze viz pravidlo EC S. Nechuť učit se detailn ji jejich jazyk alespo zastavila aktivní prezentace reálií a současného d ní v Athénách, stále pom rn divokého. o a také ada doporučení na místa, kde se lze perfektn najíst nebo kde sehnat nejlepší gyros, na kterém se stanete závislými. ecká nátura na vás však dýchá na každém rohu. Celková atmosféra školy je velmi studentská a aktivistická. Na první pohled to vypadá, že je v budov dovoleno tém vše, na druhý pohled zjistíte, že tomu tak opravdu je. Menza je zdarma, všichni chodí pozd a na za ízení internetu do m síce prosím zapome te. P echody se p echázejí zásadn na červenou, na silnici jako by neexistovala pravidla moje zkušenost z jízdy v centru a všudyp ítomné vedro v letních m sících vás donutí chápat smysl siesty. Byť tento text m že vyznít spíše negativn, mou zahraniční zkušenost bych rozhodn nem nil. Nev te poplašným zprávám a nebojte se Zem je bohatá na zábavu, dobré jídlo, zajímavé lidi, možnosti cestování a kurzy trp livosti a p ežití, které jinde nenajdete. You are supposed to send filled earning Agreement before your arrival, which will be changed many times in the first two weeks anyway. orget about the system of online course registrations as you know it from VSE. Your participation in a course is confirmed here just by simple signing your name on a paper during the third week and introducing yourself to the teacher. Plus you will probably not like the fact of having to register courses for at least EC S local rule of AUEB instead of typical minimum EC S for Erasmus, especially in case of a poor offer courses you would like to study. In general, every course includes attendance, team assignment and its final presentation and a written test at the end. owever, the truth is that the most useful subject was thought by a well English speaking professor with teaching experiences from abroad. I often remember Change Management being thought by a professor with great ability of breaking the ice, having British kind of humor and amazing way of explaining various case studies. On the other side I attended Non-Profit Marketing or ourism Marketing, in which the teachers fulfilled the 9 an yzivát

11 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 definition of superboredom. Greek language course had the same effect however resistance to attend classes was beaten by a chance to learn lots of current affairs of Athens, in those days really unstable and wild city. And of course a lot of inside info where to get the best gyros ever aka the food you are totally addicted on. Greek culture and spirit is everywhere. he school atmosphere is really filled by students and their activities. Sometimes you have the feeling that almost everything is possible and it really is. School canteen is free for students, everyone is late and establishing internet connection in the at within a month is a mission impossible. oad crossings are being crossed fundamentally on red light, there are almost no rules when driving a car my feeling from a few adventures in the very centre and the overwhelming superhot weather in summer is making you really understand the need of siesta. Although this text may sound negative, I would definitely never change my Erasmus experience in Greece. o not believe majority of shocking news and similar hoax about that country. o not worry Greece is full of fun, good food, interesting people, travel possibilities... and also patience and survival trainings which you won t find anywhere else. ad ji již nebudu analyzovat pokus získat p es Ministerstvo školství stipendium na to máte nárok pouze, jste-li studenty n které české VŠ. Párkrát jsem si ekl, že kterýkoliv normální člov k by toho už nechal. enomže on m l Steve obs asi pravdu, když ekl stay hungry, stay foolish. A to je taky m j vzkaz všem, kte í cht jí studovat v zahraničí na vlastní p st. Musíte vytrvat. Odm nou vám bude množstvo nových zkušeností a taky pár neuv itelných p íhod. They are all in Me ico Buenos días, also I will go ave you ever considered studying your whole Master degree somewhere abroad If the answer is yes, then you might be interested in how such an application process looks like, for example in Mexico an yzivát Všichni jsou u v Me iku... Buenos días, já taky jdu Uvažovali jste n kdy nad studiem celého magisterského programu n kde v zahraničí dyž je vaše odpov ano, určit vás pak bude zajímat, jak vypadá aplikační proces nap. v takém Mexiku V Mexiku momentáln studuji první ze čty semestr magisterského programu na Universidad de Guadalajara. P ed časem mi napsala moje máma dyž p ijde eč na to, kde studuješ, často zazní dotaz, jak ses tam dostal. ady asi ješt strašn málo lidí umí pochopit, že do školy se m žeš dostat i tak, že chceš, pošleš p ihlášku, splníš podmínky a jsi p ijatý. Sranda, ne o, te už to tak n jak je. Mnohem menší sranda to ale byla posledních m síc p ed p ijetím, které jsem strávil na ú adech a ovou komunikací s mexickou školou. Samoz ejm každá škola má své podmínky p ijetí. dyž jsem si ale prošel seznam r zných dokument mimo jiné t eba rodní list, které vyžaduje zdejší škola po uchazečích, ekl jsem si, že zase vyzkouším n co nového. Navíc všechny dokumenty musely být opat eny apostilou jenom díky této zkušenosti jsem zjistil, že apostila aneb superlegalizace, je takové potvrzení, které vám k dokumentu p ipojí Ministerstvo zahraničních v cí, pokud již p edtím jeho pravost potvrdilo jiné ministerstvo, t eba školství. o a na to všechno je t eba kolek a pak to ješt všechno nechat p eložit, ú edn, s kulatým razítkem. Pokud vás to ješt stále baví, škola vám oznámí, že i když všechny dokumenty m žete zaslat elektronicky, zaplatit manipulační poplatek je pot ebné z n které banky sídlící v Mexiku. I am now studying the first of four semesters of my Master at the Universidad de Guadalajara. Some time ago, my mother wrote to me When I speak with someone about where you are studying, I am often asked how you got there. Apparently there is uite few people who can understand that it is possible to be accepted at a foreign university just by applying, wanting and meeting all the re uirements. unny, isn t it Well, now it is. Much less fun was it during the last months before being accepted, which I spent in the government offices and by communication with the Mexican university. Of course, every school has its own entry re uirements, but when I checked out the list of documents re uested birth certificate amongst others, I realized I m about to experience something new. Apart from that, all the documents re uired superlegalization so I found out what superlegalization is a conformity certificate given by the oreign Affairs Ministry after some other ministry has given its conformity certificate to it before. Oh yes, and for every single of those you have to pay an administrative fee and then have it translated by an official translator. If you are still enjoying the process after this, the University will let you know that even though you can send all the documents online, the deposit of admission process fee must be done in any bank situated in Mexico, though. If you are bored by my complaints, I will better not analyze the attempt to obtain scholarship through the Czech Ministry of Education it is only for students still studying at Czech universities. Several times I told myself that a normal person would give it up. But it seems that Steve obs was right when he said stay hungry, stay foolish. And that is also my message to all of you who want to try to study abroad on your own. You must persevere. he reward will then be lots of new experience well, and some incredible stories as well. Patrik Paťo Polonec 10

12 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Soccer Day - Sváteční chill out den s mladými lidmi z celého světa Dne. května 2012 se na fotbalovém hřišti kolejí arov odehrál Buddy fotbalový turnaj, na který dorazilo více než 200 návštěvníků všech věkových kategorií. Nejen krásné počasí, ale i skvělá nálada přispěla k vydařenému mezinárodnímu sportovnímu dni. Na fotbalovém hřišti se utkalo celkem týmů - zahraniční studenti pražských univerzit, mladí uprchlíci z Modré školy, samotní organizátoři akce - členové studentské organizace Buddy System a pracovníci a dobrovolníci z Organizace pro pomoc uprchlíkům (OP ). A jaké bylo konečné pořadí soutěžících týmů se můžete dozvědět v tabulce níže: 1. Charles International 2. Buddy System. Modrá škola 4..C. Internazionale CT. Economics International. OP Celodenní sportovní akce byla organizována v rámci oslav 2. výročí programu Erasmus v Evropě studentskou organizací ESN VŠE Praha - Buddy System, o.s. ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům. Cílem této akce bylo sblížit všechny mladé lidi bez rozdílu národnosti či rasy a užít si sváteční den společně. Kromě samotného turnaje mnozí návštěvníci využili bohatý doprovodný program a aktivně se zapojili do různorodých sportovních her. Mezi nejoblíbenější patřil basketbal, volejbal, frisbee, petangue, badminton, stolní tenis a v neposlední řadě trampolína. V průběhu celého dne bylo možné ochutnat kromě českého jídla i africké speciality připravené mladými slečnami z Afriky. Při oficiálním zakončení celého dne pak Petr Salaj, člen Buddy Systemu a hlavní organizátor celého dne, společně předal OP šek v hodnotě 2 9 Kč na podporu mladých uprchlíků v ČR. edná se o peníze, které se Buddy Systemu podaří na začátku každého semestru vybrat z prodeje recyklovaného nádobí (nádobí, které zahraniční studenti na konci každého semestru darují Buddy Systemu pro potřeby budoucích generací zahraničních studentů). Součástí areálu byl i informační stánek Organizace pro pomoc uprchlíkům a free hugs antistresová zóna, kde si návštěvníci mohli z poskytnutých materiálů vyrobit svůj vlastní free hugs banner či tričko na akci ree Hugs, která se konala o den později. O velké překvapení se uprostřed sportovního dne postarali členové Buddy Systemu, kteří si na nic netušící návštěvníky připravili ash mob na hudbu známé skupiny Swedish House Mafia. Ač hlavní cena v podobě sportovního poháru, medailí a věcných cen od společnosti Google a Mars byla pro soutěžící jistě velkým lákadlem, akce se nesla ve velmi pohodovém duchu. O přátelské setkání a hezký sportovní den šlo přece především. en tak si lze vysvětlit, proč se o suverénně největší diváckou pozornost zasloužil exhibiční zápas dívek. Doslova třešničkou na dortu pak bylo živé vystoupení dvou mladých nadějných zpěváků - afrického rappera Gasse a hlavně pak americké zahraniční studentky Colleen Sherman (vystupující pod uměleckým jménem Colleen Glynn), která před více než rokem vydala v SA své debutové album. ejí vystoupení na konec ještě více přidalo skvělému dojmu z celé akce. - Pavlína Kašparová - 11

13 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Soccer Day - The biggest Buddy System chill-out event with people from all around the world! On May 8, 2012 more than 200 visitors of all ages came to see Buddy ootball Tournament at arov football field. Not only the beautiful weather, but also great atmosphere, contributed to the success of the international event. There were excellent football teams performing - 3 teams of international students from Prague universities, young refugees from Blue School, the team of organizers - members of Buddy System and employees and volunteers from the Organization for Aid to Refugees. Check the results of the tournament: 1. Charles International 2. Buddy System. Blue School 4..C. Internazionale CT. International Economics. OP Soccer Day was organized on the occasion of celebrating 25th anniversary of program Erasmus in Europe by ESN VŠE Praha - Buddy System, o.s. in cooperation with the Organization for Aid to Refugees. The aim of this event was to bring together all young people regardless of nationality, race or ethnicity and spend a nice day together. All Czech and international students were warmly welcome to the event but we were happy to see even local parents with their children coming to our international event. At the official opening ceremony Buddy System gave a check for 2 9 C K to Organization for Aid to Refugees to support young refugees in Czech Republic. The event was held in a very funny and relaxed environment. Except for the tournament itself, everyone could enjoy a wide accompanying program that took place all day long. Many people took advantage of sport facilities that were available for them and actively participated in various sports games such as basketball, volleyball, frisbee, petanque, badminton, table tennis and trampoline. Of course, Czech sausage and beer could not be missing at any good Czech sport event. But thanks to the presence of young refugees, everyone could also try very special African meal cooked by young ladies from Africa. In the remaining part of the field one could find free-hugs anti stress zone where all people interested were provided with the equipment to create their free hugs banner or T-shirts for a Free Hugs event which was held during the following day. The members of Buddy System also came up with a quite unexpected surprise when they ran to the field in the middle of the match and started their well-prepared ash mob event of dancing to the rhythms of well-known Swedish House Mafia in the view of audience. Another special event that unexpectedly enjoyed very high attendance was the very exclusive ladies exhibition match that attracted almost all spectators to occupy the best places around the football field. Amazing end of the event was prepared by young promising singers - African rapper Gass and our American exchange student Colleen Sherman (performing as Colleen Glynn), who released her debut album in the S a year ago. Her live music performance at the very end of the event made the whole event truly unforgettable. - Pavlína Kašparová - 12

14 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Semestr v hlavním městě Rakouska áká vás studium v zahraničí Co vše to obnáší e to jiné než na VŠE Co vám to p inese terou zahraniční školu si vybrat a podle čeho yto dotazy má jist každý, kdo plánuje studovat v zahraničí. ednou z nejv tších partnerských škol VŠE je Vysoká škola ekonomická ve Vídni, Wirtschaftsuniversit t Wien WU, která je zárove nejv tší univerzitou v Evrop zam enou na ekonomii a obchod. WU se umisťuje na vysokých pozicích nejen v národních, ale i celosv tových žeb íčcích vysokých škol, pyšní se n kolika mezinárodními vyznamenáními, delší historií než VŠE a také o n co v tším počtem student - v současné dob zde studuje více než tisíc student, což je ve srovnání s VŠE asi o tisíc více. Na WU každým semestrem p ichází více než student z VŠE na vým nný pobyt. Mezi n pat í i enisa, která pro BuddyUP odpov d la na n kolik otázek týkajících se studia na WU. De ro e ro hodla t dovat r v a Na WU jsem se rozhodla studovat díky nabízenému programu OS- ZE, který je zam en na management St ední a Východní Evropy. elikož se dá tento program studovat pouze na WU, volba byla jasná. a at ve V d o o e o e t l e o ao a el Ve Vídni jsem m síc a p l a zatím nad míru spokojena. e tu opravdu hodn možností, jak trávit volný čas. S tím, že Víde nabízí jednu z nejlepších životních úrovní, musím jednoznačn souhlasit. aždý si tu najde to své. Prozatím nemám, co bych m stu vyložen vytkla. Možná občasné zpožd ní metra Navíc oce ují i spojení Víde - Praha. lov k studuje v zahraničí, sbírá zkušenosti, ale není pro n j problém se kdykoliv podívat na pár dní dom... e co co t a a a ech a ole e va lo Na akušanech m p ekvapila jejich otev enost, p ístupnost a pohoda. Mnohokrát jsem slyšela, že jsou akušané chladní, orientovaní pouze na práci a typickou n meckou P nktlichkeit. S nikým takovým jsem se ale prozatím nesetkala. astokrát tu naopak slýchám, že akušané kladou d raz na rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. o práce sice p ijdou včas a ádn p ipraveni, ale po práci si rádi dop ejí odpočinek v n které z místních vináren a pobaví se s p áteli. Zda se mi to jako ideální mix mezi italským temperamentem a n meckou pracovitosti. V d a ro d l e t d e a a V ro o t a e a ra t telů elikož semestr začal teprve p ed t emi týdny, nem žu úpln objektivn posoudit rozdíly mezi WU a VSE. Na WU probíhá zkouškové období n kolikrát b hem roku, nabízeno je mnohem více blokových kurzu, takže již po t ech týdnech studia mám za sebou zkoušky. Možná to nezní p íjemn, na druhou stranu se díky tomu člov k p ipravuje mnohem více pr b žn a nem že ho poté p ekvapit nabité zkouškové období. P edm ty jsou všeobecn koncipovány mnohem více prakticky. Práce a p ípravy do hodin je mnohem více, než na VŠE. Pracujeme neustále s p ípadovými studiemi z prestižních univerzit arvard, Stanford, které nám dají mnohem lepší p ehled o tom, jak danou teorii užít v praxi. Součástí každého p edm tu je také zpracování týmového projektu. P ístup učitel ke student m je velice pozitivní, na druhou stranu ale mají vysoké nároky. Povinná účast na seminá ích nebo aktivita v hodin jsou brány jako samoz ejmost. Určit ale záleží, jaký p edm t si zvolíte. P edm ty určené pouze vým nným student m bývají obvykle jednodušší než ty, kterých se účastní i místní studenti. o e tvů e v t e a av te cel ho o t Zážitk se za ty necelé m síce nasbírala celá ada. Mezi ty nejv tší pat í určit t ítýdenní adaptační program organizovaný místní studentskou organizací výlety po Vídni a okolí, party a potom také mimoškolní nápl spadající do OSZE programu. o do or la t de tů te va o to v et a e- e tr t dovat a Student m bych rozhodn doporučila účastnit se p ed zahájením semestru výše zmín ného adaptačního programu O Program a také p ípravného kurzu n mčiny. lov k tak mnohem rychleji zapadne do celého kolob hu a pom že mu to rychleji se zorientovat jak ve m st, na škole i v jazyce. alší výhodou t chto programu je samoz ejm poznání mnoha nových lidí a nesčetné zážitk. Více informací o WU je můžete získat na oficiálním webu školy: subjektivní hodnocení studentů jsou uveřejněna například v databázi NAEP: 13

15 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 A semester in the capital of Austria Would you like to study abroad? What does it involve? Is it different from studying at the University of Economics in Prague? What does it bring to you? Which university should you choose and which criteria should you take into consideration? Everyone who plans to study abroad surely has these questions. One of the biggest partner universities of the University of Economics in Prague (VSE) is the Vienna University of Economics and Business, Wirtschaftsuniversität Wien (WU), which is also the largest university in Europe focusing on business and economics. WU takes up top positions in national and world university rankings and prides itself on several international awards, a longer history than the history of VSE and also a bit higher number of students currently more than 25 thousand students study at this university, which is, in comparison with VSE around 5 thousand students more. More than 12 students from VSE come to study at WU each semester, among them also Denisa, who answered some questions for BuddyUP concerning studying at WU. Denisa, why did you decide to study at WU? I decided to study at WU because of the JOSZEF Programme, which focuses on management in Central and Eastern Europe. As it is possible to study the programme at WU, my choice was obvious. re o at ed V e a hat do o l e a d hat do o ot l e I have been in Vienna for a month and a half now and I am fully satisfied. here are a lot of possibilities for spending your free time. I definitely have to agree with the statement that Vienna belongs to the list of cities with the best living standards. Everyone can find something what he or she likes. I cannot say a bad word about Vienna so far. Maybe just occasional underground delays :). In addition, I appreciate the connection between Vienna and Prague. While studying abroad and collecting experience, it is still not a problem to go home for a few days whenever you want to. Is there something that surprised you about Austria and the university? I was surprised by the openness of the Austrians, their friendliness and easy-being. Several times I heard that the Austrians are unfriendly and work-oriented with the typical German Pünktlichkeit (German for precision, punctuality). I haven t met anyone like this so far. Often I hear that the Austrians put emphasis on private and working life balance. Although they come on time and well prepared to work, after the work they like to relax in one of the local wine bars and have fun with their friends. I find this an ideal mixture of the Italian temperament and the German diligence. re there a d ere ce et ee t d at a d V d c lt o t d e ract cal oc teacher a roach As the semester started only three weeks ago, I can t judge the differences between WU and VSE objectively. At WU, the exam period takes place several times a year and there are a lot more block courses, so now, after three weeks of studying, I have already passed two exams. Maybe it doesn t sound very comfortable, however, one has to prepare continuously and can t be surprised by the tight exam period. All the subjects are a lot more practical here. here is a lot more work and preparation needed than at VSE. We work on case studies of prestigious universities (Harvard, Stanford) all the time and that can give us a better awareness on how to use set theories in practice. A team project work is a part of each subject, too. he teachers approach to students is very positive, on the other hand, they also have higher demands. Compulsory attendance and activity in the course is considered something natural. Of course it also depends on which course you choose. he courses for exchange students usually tend to be easier than the courses attended by local students. What is your biggest/most interested experience from the whole ta V e a I have had a lot of new experiences during the last two months. Among the biggest ones is the three-week long adaptation programme organized by a local student organization (trips in Vienna and its surroundings, parties) and also an extra-curricular activities belonging to the JOSZEF Programme. hat o ld o reco e d to t de t ho th o t d at WU? I would like to recommend them especially to take part in the adaptation programme (OK Programme) and a German preparation course before the semester starts. One can easily fit into the whole cycle and it can help you familiarize better with the city, university and language. Another advantage of this programme is getting to know many new people and gaining innumerable experiences. ou can et more information on WU at the official website of the university: subjective evaluations can be found for e ample in the NAEP database: Lenka Zbranková 14

16 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Culture Shock 3: Pokračování o zá itcích českých student v zahraničí The follow up of the e periences of Czech students abroad entokrát se s námi pod lili o názor ti, kte í v rámci Erasmu navštívili Portugalsko, Itálii, akousko a Irsko Portugalsko Myslím, že slovní spojení culture shock v mém p ípad není na míst. e pravda, že kultura je tady jiná, ale již od prvního dne se tady cítím v podstat jako doma. Zatím jsem se nesetkala s protivným či nep íjemným Portugalcem či Portugalkou. eden p íklad za vše první dny po p íjezdu jsem m la problém s debetní kartou, místní bankomaty mi ji necht ly p ijmout. dyž si toho všiml jeden místní Portugalec a zjistil, že nemluvím portugalsky, šel se mnou na p epážku a p ekládal m j problém pracovníkovi banky. Automaticky a s úsm vem. Na druhou stranu mám n kdy pocit, že této zemi chybí jízdní ády a nic nezačíná včas. Nicmén shrnuto a podtrženo pozitivní dojmy a zážitky určit p evažují nad negativními Portugalci jsou nedochvilní, nikam nesp chají, na srazy obvykle chodí o p l hodiny pozd ji a nijak to ne eší. Vše má sv j čas, a tak nepospíchají ani p i jiných činnostech. V Portugalsku se tedy sp chat ani vlastn nedá. Ve škole je na Portugalcích vid t že jsou pilní a pracovití, ovšem na ulicích vidíte spousty žebrák a lidí, kte í jsou spíše líní jít pracovat. ozd lila bych tedy obyvatele na dv části ti, co se snaží a jsou pilní, a pak ti, kterým je vše jedno. Skoro to vypadá, jako by nebylo nic mezi. Portugalci jsou p átelští, vyjdou vám vst íc a cht jí vám poradit, i když nev dí jak tzn. poradí vám, jak se dostat na cht né místo, ale možná vám taky poradí špatn, protože ani sami neví, kde tázané místo je. ijí spíše nočním životem, typické je o víkendu vyrazit ven až o p lnoci, nebo i ve všední den si vyrazit na veče i do restaurace v hodin večer. áno si tedy rad ji p ispí, m sto ožívá až kolem desáté hodiny ranní. První vyučovací hodiny začínají až v., a pokud se vydáte do m sta d íve než v hodin, nepotkáte moc lidí. Itálie P ekvapilo m, že Italové jsou celkem uzav ení, co se týče student ve škole. Pokud se jich na n co konkrétn zeptáš, rádi ti pomohou, ale jinak drží ve skupin- kách a na Erasmus studenty se dívají jako na jiný druh. inak se mi na Itálii moc líbí, že každý je ochotný pomoct každému se vším a nic za to neočekává. Nap íklad se snažíte na ulici otev ít lahev s vodou a hned vám n kdo podá pomocnou ruku. Naopak se mi nelíbí, že i do ú adu chodí Italové pozd a na vše mají spoustu času, všude se cpou a nedbají ostatních. O Italech se traduje, že jsou neskutečn upovídaní. Ale aby se jen tak znenadání začali s kýmkoliv bavit na ulici nebo v tramvaji, a nep estali ani poté, co jim vysv tlíte, že opravdu nerozumíte italsky, je zcela obdivuhodný počin. Rakousko Popravd mi p ijde život v akousku velmi podobný jako u nás. á jsem žádný kulturní šok nezažila, jen mi p ijde, jako bych se p est ho- vala do jiného m sta. o této doby jsem zatím stihla po- st ehnout, že jsou akušané spíše uzav ení nikoho si jen tak nepoušt jí k srdci, ale pokud je poznáš blíže, jsou velmi dobrosrdeční a milí. Co se mi tu líbí íbí se mi, že Víde je multikulturní m sto mix r zných národností tu společn žije bez jakýchkoli problém. Mile m také p ekvapilo, že akušané mají velmi hezký vztah k eské republice. his time Czech students staying in Portugal, Italy, Austria and Ireland shared their opinion and points of view! Portugal I think that the phrase culture shock is not appro- priate in my case. It is true that the culture here is different, but from the first day here, I feel almost like at home. So far I have not encountered any nasty or unpleasant Portuguese. One example for all he first few days after my arrival, I had a problem with my debit card. he local A Ms did not want to accept it. When one local Portuguese noticed me and discovered that I do not speak Portuguese, he went with me to the counter and explained my problem to the bank assistant. Automatically and with a smile. On the other hand, I sometimes feel that this country lacks timetables and nothing starts on time. o sum up Positive impressions and experiences certainly outweigh the negative Portuguese are always late, do not rush to meetings, usually come about half an hour later and it does not matter to anyone. hey take their time and don t hurry up it s impossible to rush things in Portugal. At school it appears that the Portuguese are diligent and hardworking but in the streets you see many beggars and people who are rather lazy to go to work, so I divided the population into two groups those who try and are diligent and then those who don t care at all. It s almost as if there was nothing in the middle. Portuguese are friendly, helpful and willing to give you advice, even though they do not know how i.e. they will advise you how to get to a place but maybe they also advise you wrong because even they don t know where the place is. hey live rather nightlife it is typical at weekend to go out at midnight or even in the working day. hey eat dinner at o clock at night. In the morning the city doesn t come alive until ten o clock in the morning. he first lesson begins at, and if you go downtown earlier than at a.m., you don t meet many people there. Italy As to the students at school, I was surprised that the Italians are so introvert. If you ask them about something specific, they help you, but otherwise stay in groups and Erasmus students might look like some different species there. On the other hand, what I really like about Italy is that everyone is willing to help with anything and expect nothing in return. or example, you are trying to open a bottle of water and immediately someone comes with a helping hand. On the contrary, I do not like that they go late to the office and everybody has plenty of time, pushes self everywhere and ignores the others. he Italians are said to be incredibly talkative. owever, starting suddenly to talk to anyone in public or in a tram and not stopping even after you explain that you really do not understand Italian is uite an admirable achievement. Austria In fact, I find life in Austria very similar to ours. I experienced no culture shock it just seems to me as if I moved to another city. Up to now I ve managed to notice that the Austrians are rather introvert hard to make friends, but if you get closer, they are good-hearted and sweet. What do I like here I like the fact that Vienna is a multicultural city mix of different nationalities that live together without any problems. I was also pleasantly surprised that the Austrians have a very good relationship with the Czech epublic. 15

17 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Irsko Irové jsou opravdu milí, p átelští a ochotní poradit. První dny po p í- jezdu do ublinu jsem chodila po m st s mapou, jelikož jsem se tu ješt po ádn nezorientovala. Stalo se mi, že když jsem jednou stála na ulici a dívala se do mapy, zastavil u m motorká a sám od sebe se m zeptal, jestli nepot ebuji poradit. V ublinu je jedinečný noční život, skv lá atmosféra v irských hosp dkách s živou hudbou a pintou Guinesse. Irové se b hem vyučování p íliš neženou do odpovídání učiteli na otázky, nemají pot ebu se takto zviditel ovat. Irové do školy normáln chodí v teplákách a takovým paradoxem je to, že holky ač jsou v teplákách, jsou perfektn nalíčené a upravené. Na druhou stranu Irové mají na všechno dost času a nikam nesp chají. Ve škole neexistují p estávky mezi hodinami, je b žné, že studenti na hodinu dorazí s desetiminutovým zpožd ním a nic se ned je. oprava v ublinu také není moc dob e zvládnutá, autobusy zde jezdí se zpožd ním, člov k musí zaplatit za lístek p esný obnos a neexistují zde jízdní ády na zastávkách. Našt stí centrum m sta není tak velké a člov k tém všude dojde p šky. Irové normáln na ulicích p echázejí na červenou. akovou zajímavostí zde je, že na semaforu pro chodce je navíc oranžový panáček, který obvykle svítí déle než zelený a chodec na n j ješt m že p ejít. ále m p ekvapilo to, že Irové se po p íchodu do bytu nezouvají, jak je u nás zvykem, takže když p ijdete k n komu na návšt vu, jdete rovnou v botách do obýváku. V Irsku není dovoleno kou it v restauracích, hospodách ani barech, což je pro m p íjemná zm na, na druhou stranu zde není povoleno pít alkohol na ulicích a to ani v den jako je Arthur s day, který se slavil na počest zakladatele pivovaru Guiness. en den jsme popíjeli na ulici pivo a p išli k nám policisté a napomenuli nás, že se to nesmí. Ireland he Irish are really nice, friendly and willing to help. he first few days after coming to ublin I was walking around the city with a map, because I didn t know it much. It happened to me once when I stood in the street and looked in the map, a biker stopped and asked me if I needed help. here is a uni ue nightlife in ublin, great atmosphere in Irish pubs with live music and a pint of Guinness. he Irish aren t thrilled when asked to answer teacher s uestions at school, they don t like to stand out. Irish girls normally wear sweat pants at school and still look perfect. On the other hand, the Irish take their time and do not rush. At school there are no breaks between classes, it is common for students to arrive ten minutes late and nothing happens. he public transport in ublin is also not very well managed buses are late, you have to pay the exact amount of money for a ticket and there are no timetables at the bus stops. ortunately, the city center is not that big and you can walk almost anywhere. he Irish normally cross the streets at the red light. he traffic light for pedestrians is also orange, which usually shines longer than the green one and the pedestrians can still go. I am also surprised that when the Irish come to the apartment, they don t take their shoes off so when you go for a visit, you go straight to the living room having your shoes still on. It is not allowed to smoke in restaurants, pubs or bars, which is a nice change for me. On the other hand, you are also not allowed to drink alcohol in public not even on a day like he Arthur s ay, which is celebrated in honor of the founder of the Guinness brewery. It was actually the day we got to know it when the police caught us drinking beer outside. Monika Bartošová Networking aneb setkání studentských organizací p sobících na VŠE Ve st edu. dubna se v sal nku Akademického klubu na Vysoké škole ekonomické sešli zástupci studentských organizací p sobících na naší škole. V této podob šlo o jedinečnou akci, do jejíž realizace se pustil akub očí ze studentské organizace AIESEC. Smyslem tohoto setkání byl hlavn tzv. networking, tj. získávání kontakt a navazování spolupráce se členy ostatních studentských organizací. Akce se zúčastnili zástupci z studentských klub z VŠE, jmenujme nap. náš Buddy System, AIESEC, AEGEE, Cash ow Club, Studentský list, lub Investor, Indivisuals, ECONOM, onors Club, OI OS Praha a jiné. Akce začala p ivítáním uby, který vysv tlil smysl akce a p edstavil agendu setkání. Poté si vzala slovo paní prorektorka pro zahraniční vztahy a P ana Machková, která ve stručnosti p edstavila VŠE z hlediska internacionální mobility student, ekla nám n kolik zajímavých čísel vztahujících se k internacionalizaci a p sobení studentských organizací na škole a pop ála nám všem mnoho úsp ch do dalšího p sobení. alším bodem na programu bylo p edstavení jednotlivých organizací, aby i ostatní účastníci zjistili, čím se jejich kolegové zabývají. Nezapomn lo se ani na menší raut v podob obložených chlebíčk. Akce byla zakončena diskusí na téma p ekrývání se akcí studentských organizací a domluvilo se, že se vytvo í dokument, kam budou jednotlivé studentské organizace zadávat, jaké akce po ádají, aby se nestalo, že se budou konat nap. dv p ednášky na podobné téma ve stejný čas. omluvilo se i založení facebookové stránky pro vedení studentských organizací na VŠE, kde si jednotliví členové vym ují své názory a post ehy týkající se spolupráce. Po akci šli účastníci spláchnout žíze do jedné ze žižkovských restaurací a následná after party prob hla.. na Nation Nation v klubu Misch Masch. A co akce p inesla nového Nap. spolupráci AIESEC, Buddy Systemu, AEGEE a Indivisuals na projektu Mobility veletrh zahraničních p íležitostí na VŠE konající se.. v atriu B nebo zjišt ní, že internetová verze časopisu Economix p ináší každý týden p ehled akcí, které se ve škole konají. Pokud se zástupci organizace, ve které na VŠE p sobíš, této akce nezúčastnili, tak neváhej a p idej se k nám. Napiš bu do redakce našeho časopisu, nebo p ímo ubovi očí kontakt najdeš na webu AIESEC Praha. - ate ina učerová - 16

18 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall Networking or the University of Economics student organizations meeting On Wednesday 25th April 2012 in the lounge of the Academic club there was a meeting of representatives of student organizations active at the University of Economics. It was a unique event in terms of the representation, managed by Jakub Koci from AIESEC, one of the student organizations. The purpose of this meeting was primarily networking, and so gaining contacts and making new cooperation connections among members of different student organizations. There were 18 student clubs from VSE present, namely Buddy System, AIE- SEC, AEGEE, Cash ow Club, Student list, Club of investors, Indivisuals, ECONOM, Honors Club, OIKOS Prague and others. The event started by welcoming Jakub, who explained the purpose of the meeting and introduced the agenda. After, there was the Vice- -president of International Relations and PR at VSE Hana Machkova speaking, who shortly introduced VSE in terms of international mobility of students, and pointed out some interesting numbers relating to internationalization and activity of the student organizations at the university and finally wished us success at maintaining our action. Next step at the agenda was the introduction of every organization in order to ensure everybody knows what each organization does. Moreover there was refreshment like sandwiches provided. The event was ended by discussion about the overlap of some events organized by the student organizations and so we all agreed to prepare a document where events will be collected in order to avoid having for example two lessons about a similar topic in the same week. It was also agreed upon a Facebook page for the management of student organizations at VSE, where ideas and suggestions will be collected to improve the cooperation. After the event there were some students who went to kill their thirst into one of the Zizkov pubs and there was also following Afterparty, held on 15th May 2012 at the Nation2Nation party in Misch Masch. What did this event brought us new? I can name some examples: cooperation on a project called Mobility organized by AIESEC, Buddy System, AEGEE and Individuals (international opportunities fair at the VSE held on 9th May 2012 in Paradise building) or the information that in internet version of Economix there is every week a list of events organized at VSE. In case your organization did not participate, please do not hesitate and write us, either to the redaction of our magazine or directly to Jakub Koci (contact on the website of AIESEC Prague). - Kateřina Kučerová - 17

19 Buddy UP / fall 2010 Buddy UP / Fall 2012 Gillian Pritchett - Sk senos zahraničného profesora Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, prečo prichádzajú zahraniční profesori učiť na našu univerzitu, aký je ich príbeh, alebo aké to vlastne je, učiť v zahraničí Na tieto a alšie otázky nám počas rozhovoru odpovedala jedna z našich profesoriek, Gillian Pritchettová. a r tchettov ohl te a vod oveda a tate o e o o e e Nuž, som britská ana anka, pomerne slušne scestovaná. Cestovanie a jazyky boli v skutočnosti stále centrom môjho života. ovorím plynule francúzsky a anglicky a zvládam aj jednoduchú konverzáciu v nemčine. Po vyštudovaní francúzštiny na univerzite som diaľkovo študovala za certifikovaného účtovníka. Moja práca v audite a neskôr v oblasti podnikových financií ma príležitostne zaviedli do Austrálie, anady, ong ongu, užnej rei a taktiež do Nemecka a rancúzska, kde som pracovala dlhšiu dobu. Cestovala som aj cez Barmu, Nepál, Indiu, a navštívila rôzne krajiny v Afrike a samozrejme aj v Eur pe. V roku som sa presťahovala do anady. o sa týka profesie, pracujem ako aj so začínajúcimi, tak aj so skúsenými firmami, ktoré potrebujú poradiť v oblasti obchodu a marketingových stratégií. Učím obchodné stratégie, marketing a trhové analýzy v rámci MBA programov na univerzitách v anade, olandsku a samozrejme na Vysokej škole ekonomickej. aktiež maľujem. Mala som exhibíciu v Montreale a alšiu pripravujem v eidene olandsko vo februári. re o te v ral rah e re l a v ova e acebook Nie, vážne niekto, kto učil na pár súkromných univerzitách v Prahe, sa často zapájal na acebooku do mojej debaty o marketingu a učení. Zistila som, že nevedeli česky, a tak, ke že som si chcela počas svojho dlhšieho pobytu v Eur pe nájsť prácu, poslala som žiadosť na jednu univerzitu v Prahe, kde ma prijali k výučbe Obchodných stratégií. Neskôr som zažiadala o prácu aj na VŠE, kde mi ponúkli možnosť pomáhať s výučbou Medzinárodných obchodných stratégií v rámci CEMS programu v roku. e mi ponúkli miesto pri výučbe tohto kurzu aj tento rok, hne som to prijala, pretože sa mi učenie na VŠE veľmi páčilo. A samozrejme, Praha je nádherné mesto. Nie je veľmi znečistená, má veľa parkov, lesov, úžasných reštaurácií a ponúka mnoho kultúrnych aktivít. e to vla t e v r ch lt rach Učila som niekoľko rokov v rámci MBA programu na EC Montreal a mnoho študentov tam pochádza zo zahraničia alebo sú to frankof nni uebečania, ktorí robia môj kurz v angličtine. e to výzva, pretože si musím dávať pozor na to, aby som rozprávala pomalšie a to je niečo, čo pre m a nie je vôbec jednoduché iež si musím dávať pozor na kultúrne rozdiely napríklad študenti z íny nie sú zvyknutí na ozývanie sa v triede alebo na napadnutie toho, čo hovorí vyučujúci. akže istým spôsobom je učenie na VŠE jednoduchšie, ke že v čšina študentov je scestovaná a pomerne naučená prispievať k diskusiám v triede. Výzvou pre m a na VŠE je čeština, ke že mnoho administratívneho personálu školy nehovorí anglicky. A tak mávam hodiny, aby som prinajmenšom mohla vysloviť mená študentov správne alebo sa o to aspo pokúsila a o te d va to e o or e v ete v ed - rod o ro tred ete a a odel o e a ý r eh Môj britský zmysel pre humor musím si dávať pozor na to, aby som nemala poznámky, ktoré sa mne zdajú vtipné, avšak študenti ich nemusia chápať rovnako. Slovíčka taktiež mám britskú angličtinu a jej slovná zásoba sa líši od tej kanadskej či americkej. rvalo mi roky, kým som si uvedomila, že ke zadám úlohu, ktorá má byť hotová do dní, nikto mi nerozumel. Ani opýtanie sa študentov na to, či všetkému rozumeli, mnohokrát nerieši ten problém, pretože študenti z íny a iných ázijských štátov vám budú veľmi otvorene tvrdiť, že rozumejú, aby vám vyhoveli a nestratili tak svoju tvár. az som zistila, že študentka z íny nerozumela, čo je to výsledok alebo známka, a tak, ke som prechádzala hodnotením úlohy v triede, netušila, o čom hovorím. V h ado va ohatý e o t a e v d te e- a ro d el ed a e ý a ahra ý t de t ale o t de t r ch d a c a vý e ý o t a V Považujem študentov na VŠE rovnako zaujatých štúdiom a rovnako usilovných ako študentov na EC Montreal. Ak porovnávam českých a zahraničných študentov na VŠE, tak tí českí pov čšine pracujú popri štúdiu, zatiaľ čo tí zahraniční skôr nie. Nie som si istá, či je to tým, že pracovať nemusia, alebo tým, že si kvôli neznalosti českého jazyka nevedia prácu nájsť. akže českí študenti pôsobia neustále zaneprázdnene. aždopádne študenti sa zjavne miešajú a nenastáva akési rozdelenie na oni a my. Buddy System na VŠE je v tomto ohľade skvelou iniciatívou nemyslím si, že EC Montreal má niečo podobné, a tiež niekedy cítim, že zahraniční študenti bývajú pomerne izolovaní a nie veľmi oboznámení s tým, ako veci fungujú. o ete oveda o ro d eloch ed t d ý ro tred v e e re l e a v Ka ade r ad e Ve e r t a od tat e e ro d el tor v a ad v o la t v del va a Napríklad, používanie notebookov je v anade samozrejmosťou. V olandsku a Prahe sa však používajú v menšej miere. Znamená to ale, že študenti v anade dávajú menší pozor na to, čo hovorím. o ma pomerne hnevá, hlavne ke im vysvetľujem zadanie úlohy. Požadujem preto, aby si počítače počas vysvetľovania zadaní zatvárali, pretože ma mrzelo, ke mali dobrí študenti zlé známky len preto, že neuspeli pri riešení úlohy a to len kvôli nepozornosti anadskí študenti sú na hodinách veľmi aktívni, ale nie som si istá, či je to vecou kultúry alebo toho, že MBA študenti bývajú bodovaní za aktivitu. Nie som veľký zástanca tohto postupu, pretože znevýhod uje hanblivých študentov a študentov z krajín, kde bodovanie aktivity nie je pravidlom. 18

20 Buddy Buddy UP UP / fall / Fall o sa týka Veľkej Británie už je to mnoho rokov, čo som bola študentkou, takže neviem povedať, ako to dnes funguje. Nepam tám si ale žiadne rozprávanie v triede, bývavalo naopak ticho a všetci pozorne počúvali, a tiež nik nevyzýval profesorov. Pam tám si však ako ma upozor ovali, aby som na hodine bola ticho a nešepkala si. ôsledkom je, že dnes mi šepkanie v triede až tak nevadí. o te orad l a t de to a o e ý ta a ahra - ý a o al racova v ac a do lo v le e Povedala by som im, aby ostali presne takí, akí sú, čo sa týka povinností a úrovne zdvorilosti. o by ale mohli alebo mali vylepšiť Odporučila by som im, aby sa chytili každej možnosti, ktorá ich môže akokoľvek spojiť s firmami. Aj ke pracujú na prípadovej štúdii, mohli by zavolať firme a opýtať sa kompetentných ľudí na to, čo potrebujú. Mali by stále myslieť na to, čo dobre vyzerá v ich životopise a na obchodné vzťahy, ktoré si môžu vytvoriť. Vytvorenie si profilu na inkedin a spájanie sa s ľu mi z profesie, o ktorú majú záujem, je tiež malým krokom, ale mali by byť taktiež vyberaví v tom, s kým sa spoja. Nie je to hra čísel. Mať kvalitné kontakty je to, čo je dôležité. a r tchettov a e v ve e e a v a a a to e te a a odel l o vo e e o t a akujem vám za to, že ste ma oslovili, aby som s vami mohla zdieľať svoje myšlienky a zážitky Eva riciková Gillian Pritchett - experience of a foreign professor ave you ever wondered why there are foreign teachers coming to our university for teaching, what their stories are or what it is like to teach abroad o get the answers I interviewed one of our teachers, Gillian Pritchett. r r tchett ca e tart r e trod c o to o r reader Well, I m British-Canadian, reasonably well travelled. In fact travel and languages have always been central in my life. I m uent in rench and English and can hold a basic conversation in German. After studying rench at university I studied part-time to become a chartered accountant. My work in audit and then corporate finance took me to Australia, Canada, ong ong, South orea on several occasions and I had extended periods working in Germany and rance. I ve also backpacked through Burma, Nepal, India and visited various countries in Africa and of course in Europe. In I moved to Canada. Professionally, I work with business start-ups as well as with established companies who need advice on business and marketing strategies. I teach business strategy, marketing and market analysis on MBA programmes at universities in Canada, olland and of course at VSE. I also paint. I ve had an exhibition in Montreal and have one scheduled in eiden olland next ebruary. h d d o choo e ra e ech e l c or teach acebook No seriously - someone who taught at some of the private universities in Prague was often interacting with me on acebook when I talked about marketing or teaching. I found they didn t speak Czech so as I wanted to have work when I was spending extended time in Europe I applied to a university in Prague and was hired to teach Business Strategy. I then applied to VSE and was offered the opportunity to co-teach International Business Strategy on the CEMS program in. When I was asked to come back and co-teach the course again this year I readily agreed as I d really enjoyed teaching at VSE. And of course Prague is a very beautiful city. It s not very polluted, has lots of parks and forest plus great restaurants and a lot of cultural activities. o t to teach d ere t c lt re I ve taught on the MBA program at EC Montreal for several years and many of the students are from overseas or they may be francophone uebecois doing my course in English. It s challenging because I have to remember to speak more slowly not something I find easy I also have to be aware of cultural differences - for example students from China are not accustomed to being able to speak in class or to challenge what a lecturer says. So in a way VSE is easier as most students are well travelled and are fairly comfortable with contributing to class discussions. My particular challenge at VSE is not speaking Czech as many admin staff don t speak any English. I m taking lessons though so that I can at least pronounce people s names correctly - or at least try to hat do o have to e reall care l a o t he teach ter at o al e v ro e t a o a e hare o e tor e th My British sense of humour - I have to be careful not make what I think is a witty remark as the students may not understand it. Vocabulary also I have British English and our vocabulary differs from Canadian and North American English. It took me ages to realise that when I said something had to be done in a fortnight that no-one understood what I meant. Even asking if students have understood doesn t always solve the problem because students from China and other Asian countries will very often say yes to please you and so as not to lose face. I once discovered that a student from China did not understand what a mark or a grade was so when I d gone through the assignment evaluation grill in class she d had no idea what I was talking about. 19

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Anglický jazyk 9. ročník

Anglický jazyk 9. ročník nglický jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: VWJUPEPR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 6 16 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poznejme se na vodě Let s meet on the river vol. V

Poznejme se na vodě Let s meet on the river vol. V Poznejme se na vodě Let s meet on the river vol. V Praha (Prague) 20.7.-26.7.2009 Letošního, již 5. ročníku, projektu Poznejme se na vodě se zúčastnily 3 různé organizace z různých zemí:česka, Německa

Více