PRAVIDLA HRANÍ A ÚČASTI SPOLEČNOSTI FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA HRANÍ A ÚČASTI SPOLEČNOSTI FEDERAL EXPRESS CORPORATION"

Transkript

1 PRAVIDLA HRANÍ A ÚČASTI SPOLEČNOSTI FEDERAL EXPRESS CORPORATION 1. OBECNÁ PRAVIDLA 1.1 Pořadatel Tato pravidla a předpisy obsahují smluvní podmínky věrnostního programu FedEx GO FOR GOLD (dále jen: věrnostní program ) pořádaného českou pobočkou společnosti Federal Express Corporation (se sídlem: xxx dále jen: pořadatel ). Pořadatel pověřuje společnost CWA registrovanou na adrese Ashleigh Road, Glenfield, Leicester, UK, 8DA a agenturu MARCO reklamní Agentura, spol. s r.o. se sídlem na adrese Palackého třída 2203/186, Brno, Česká republika (dále jen: agentura ), aby tento věrnostní program uskutečnila. 1.2 Obecný popis věrnostního programu V souladu s těmito pravidly a předpisy, mohou být získané body (dále jen: body ) sbírány po odeslání zásilek zasílaných prostřednictvím automatizačního řešení společnosti FedEx, jako např. instalovaný software FedEx Ship Manager, nebo s leteckým nákladním listem (AWB - Air WayBill) vyplněným dle přepravních aplikací na stránkách Nasbírané body mohou být vyměněny za ceny. Ceny mohou být objednány z webových stránek věrnostního programu v souladu s podmínkou Webové stránky věrnostního programu Webové stránky věrnostního programu můžete najít na 1.4 Účastníci, registrace Každá právnická nebo fyzická osoba starší 18 let (dále jen: účastník) je oprávněna zúčastnit se věrnostního programu, pokud má tento účastník navíc číslo účtu u společnosti FedEx. Účast v tomto věrnostním programu podléhá elektronické registraci každého účastníka na webových stránkách během doby trvání věrnostního programu s poskytnutím údajů o účastníkovi (jako jsou jméno, název společnosti, platné číslo účtu, ová adresa a heslo). Registrací bere účastník na vědomí, že pravidla a předpisy věrnostního programu jsou povinné a pro účastníka závazné. 1.5 Zásilky zahrnuté do tohoto věrnostního programu jsou: a. vývozní zásilky posílané prostřednictvím automatizačního řešení společnosti FedEx, jako např. instalovaný software FedEx Ship Manager, nebo automaticky vyplněním AWB dle přepravních aplikací na stránkách adresátovi mimo Českou republiku a b. prostřednictvím jedné z těchto služeb: - FedEx Europe First - FedEx International First

2 - FedEx International Priority* - FedEx International Economy* - FedEx - krabice 10 kg a 25 kg - FedEx International Priority Freight - FedEx International Economy Freight * Zásilky o váze převyšující 68 kg zaslané službou Internetional Priority nebo International Economy budou na věrnostní účet přičteny jako zásilky odeslané službou International Priority Freight (IPF) nebo International Economy Freight (IEF). c. jsou poslány v období mezi 15. říjnem 2012 a 15. květnem (dále jen: vývozní zásilky). 1.6 Připisování Po registraci s použitím ové adresy a hesla účastník nahrává čísla zásilek AWB, přičemž zásilka nesmí být starší než z 15. října 2012, společnost FedEx pak automaticky připíše počet získaných na příslušný účet na základě udělených za exportní zásilku a vybranou službu. Každý účastník sbírá body jak za AWB (podle typu použité služby) tak za hmotnost posílanou prostřednictvím společnosti FedEx. Společnost FedEx je oprávněna nabízet další propagační akce na získání, jako jsou např. nabídka měsíce, odměna za vyplnění průzkumu nebo doporučení obchodnímu partnerovi. Pravidla jsou následující: Body za AWB/služby: AWB prostřednictvím FIF/FEF = 100 AWB prostřednictvím IP = 80 AWB prostřednictvím služby Economy = 40 Jeden zákazník si může nahrát maximálně 1 AWB za den a to nesmí být starší než 15 kalendářních dnů. + Body za hmotnost: 1 kg prostřednictvím IP/FIF/FEF = 10 /kg 1 kg prostřednictvím služby Economy = 5 /kg 1 kg prostřednictvím IPF = 0,1 /kg 1 kg prostřednictvím IEF = 0,05 /kg Další možnosti, jak získat body, jsou: body za vyplněný průzkum (body jsou připsány po úspěšném vyplnění průzkumu): 300 společnost FedEx je oprávněna nabídnout další propagační možnosti k získání, jako např. nabídku měsíce Výpočet/připsání bude platit pouze pro zásilky/účty, které jsou placené odesílatelem v České republice.

3 Ověření nahraného AWB proběhne nejpozději do 5 dnů od nahrání účtu. Body budou připsány na účet až po dokončení ověřovacích procedur. Záznamy s připsanými body se shromažďují na účtu. V případě porušení pravidel týkajících se uvádění čísla leteckého nákladního listu AWB nebo nebude-li číslo AWB uvedeno vůbec, společnost FedEx body nepřipíše. Účastníci nemohou od společnosti FedEx požadovat, aby jim připsala body na jejich zákaznická čísla zpětně a ani účastník ani příjemce se těchto nemohou domáhat. 1.7 Rizika elektronické komunikace, nakládání s heslem Nahráním aplikace bere účastník na vědomí, že obsah, výkon, rychlost přenosu zpráv a údajů a rychlost zpětného sledování věrnostního programu závisí na technologii poskytovatele a mohou být proto negativně ovlivněny událostmi, které mohou nastat mimo kontrolu pořadatele, zejména (mimo jiné) chybou připojení, výkonem serverového počítače nebo udržováním bezpečného připojení k síti. Pořadatel i agentura zcela vylučují svou odpovědnost, pokud jde o tento pododstavec. Rizika v souvislosti s elektronickou komunikací nesou účastníci. Účastníci berou na vědomí, že pořadatel neodpovídá za nesprávný nebo zpožděný přenos dat prostřednictvím internetu nebo jiných elektronických prostředků. V případě, že data z webu nebo jiné informace přenášené elektronickou cestou budou nesprávné nebo neúplné, není pořadatel povinen prokazovat příčinu ani skutečnost, že daná chyba nevznikla v zájmu pořadatele. Uchovávání hesla v tajnosti je odpovědnost účastníka. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití hesel a přihlašovacích údajů. V případě, že jsou přihlašovací údaje nebo heslo sdílené s neoprávněnou osobou nebo pokud se takové neoprávněné osobě podaří tyto údaje získat, je účastník povinen je okamžitě změnit. Pokud neoprávněná osoba použije přihlašovací údaje a heslo, je pořadatel odpovědný za vzniklé škody pouze v případě, že neoprávněná osoba údaje získala v důsledku úmyslného nebo nedbalého jednání pořadatele. 1.8 Doba trvání Věrnostní program začne 15. října 2012 a bude trvat do 31. května Společnost FedEx je nicméně oprávněna ve věrnostním programu dále pokračovat nebo jej kdykoli ukončit. V takovém případě je společnost FedEx povinna informovat zákazníka o konečném termínu věrnostního programu 6 měsíců předem. Účastníci se mohou registrovat na webových stránkách věrnostního programu od 0.00 hod, 15. října 2012 Body mohou být sbírány od 0.00 hod, 15. října 2012, až do23.59, 15. května Body mohou být sbírány po nahrání čísel AWB na webových stránkách během doby trvání věrnostního programu. Účastníci se mohou domáhat svých cen za body od 15. října 2012, nejpozději však 31. května Všechny nevyužité body nebo AWB po termínu ukončení vyprší. Účastníkům nevznikají nároky z žádných nevyužitých.

4 Připisování na účet může trvat až 5 pracovních dnů od doručení exportních zásilek. V některých případech může být doba i delší. 2. VYPLÁCENÍ BODŮ A CEN Nasbírané body mohou být vyměněny za ceny po dosažení jedné ze 4 (čtyř) různých úrovní (Bronze, Silver, Gold, Gold Deluxe) (dále jen: úrovně ) ve třech zákaznických kategoriích pro každou konkrétní úroveň (elektronika, domácnost a gastronomie) v souladu s níže uvedenými kategoriemi. Kategorie/úroveň Bronze Silver Gold Gold DELUX Elektronika Domácnost Gastronomie Účastníci si mohou vybrat pouze z cen těch úrovní/kategorií, jejichž bodová hodnota byla dosažena počtem připsaných na účtu zákazníka. Při výběru cen mohou být využity pouze celé body, na zbylé zlomky nebude brát pořadatel zřetel. U každé úrovně si účastník může vybrat mezi 3 (třemi) typy cen (např. elektronika, domácnost, gastronomie), v každé úrovni si však může objednat pouze 1 (jednu). Body nemohou být vyměněny za peníze a mohou být použity pouze k vyplacení cen. Hodnota je uvedena u každé kategorie pro danou úroveň. Ceny mohou být vyplaceny prostřednictvím tlačítka Objednat vedle ceny v nabídce na webových stránkách po uvedení údajů požadovaných v u, který Vám následně přijde. Má se za to, že použité zákaznické číslo a související platné přihlašovací heslo byly použity účastníkem. Neoprávněně sbírané body nemohou být na účet účastníka připsány. Pořadatel ihned po objednání cen odečte příslušnou hodnotu z účtu zákazníka. Zbývající body zůstávají na účtu zákazníka a mohou být použity pro vyplacení další ceny. Ceny mohou být objednávány podle dostupnosti. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě stížností týkajících se dostupnosti. Cena bude účastníkovi pořadatelem doručena na adresu, kterou účastník uvedl. Dodávka bude realizována pouze na adresu v České republice. Vyobrazení cen na webových stránkách je pouze orientační, skutečné ceny se mohou lišit.

5 Pořadatel si vyhrazuje právo dodávat ceny stejné nebo lepší kvality namísto ceny objednané. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu cen. Účastník musí kontaktovat výrobce nebo distributora výrobku, neboť pořadatel v souvislosti s danou cenou nezaručuje ani neposkytuje žádnou záruku. Poskytnutí platné adresy je odpovědností účastníka. Výběr cen a jejich bodová hodnota jsou stanovovány pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny ve výběru cen bez předchozího upozornění, tj. vyjmutí jedné nebo více cen z dárkového katalogu nebo jejich nahrazení výrobky podobného typu, hodnoty a kvality. Společnost FedEx je oprávněna měnit hodnotu / pravidla o bodech kdykoli bez předchozího upozornění. Ceny nebudou vypláceny v hotovosti a nemohou být využity ke komerčním účelům. Cena bude pořadatelem vítězným účastníkům doručena na adresu uvedenou během objednávání a výhradně na území České republiky. Doručení bude provedeno poštou nebo kurýrní službou do 30 kalendářních dnů od objednání. Náklady na první tři pokusy dodání půjdou na účet pořadatele. Po třetím neúspěšném dodání budou ceny uskladněny v prostorách společnosti Marco Agency a účastník by si je měl nejpozději do 15 dnů od posledního neúspěšného pokusu o dodání vyzvednout. V případě, že si účastník cenu do těchto 15 dnů nevyzvedne, bude cena zrušena. Body vztahující se k nepřijaté ceně nemohou být znovu na účet účastníka připsány. Povinnosti týkající se placení daní a příspěvků u cen půjdou na účet pořadatele. 3. DALŠÍ PODMÍNKY 3.1 Stížnosti Všechny stížnosti vztahující se k věrnostnímu programu musí být poslány v písemné formě na následující adresu: FEDERAL EXPRESS CZECH s.r.o. K Letišti 57/ Praha 6 Česká republika do 30 dnů od stěžované události. Stížnosti mohou být přijímány z registrovaných ových adres nebo od účastníků po objednání. 3.2 Svobodná vůle Účastníci se účastní věrnostního programu na svou vlastní odpovědnost a ze své vlastní vůle. Pořadatel není povinen kontrolovat oprávněnost účasti ani objednávání cen, pokud jsou zachována tato pravidla a předpisy.

6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že účastník použije službu společnosti FedEx k získání bez schválení svého zaměstnavatele. 3.3 Vyloučení Účastníci, kteří použijí neplatnou ovou adresu, budou z věrnostního programu automaticky vyloučeni. Pořadatel nedoporučuje účast ve věrnostním programu použitím ového účtu registrovaného třetí osobou. Pokud účastník nepoužívá ový účet sám, měl by si vyžádat souhlas oprávněné osoby. Pořadatel vylučuje svou odpovědnost v souvislosti se stížnostmi týkajícími se práva na používání poskytnutého ového účtu. Zaměstnanci a poradci pořadatele, agentury a všech třetích osob přispívajících k realizaci věrnostního programu, stejně jako jejich blízcí příbuzní, jak jsou definováni v paragrafu 116 českého občanského zákoníku, se věrnostního programu účastnit nesmí. Pokud účastník některou z podmínek těchto pravidel a předpisů z jakéhokoli důvodu nesplňuje, bude takový účastník z věrnostního programu vyloučen a jeho nasbírané body budou bez jakékoli náhrady vymazány. 3.4 Správa údajů Poskytování údajů je dobrovolné. Všichni účastníci výslovně uznávají a prohlašují, že pořadatel a.) je oprávněn použít jejich údaje pro zpracování věrnostního programu; b.) je oprávněn nahrát jejich údaje k použití pro průzkum trhu nebo podnikání, a c.) je oprávněn posílat informace o svých produktech nebo službách pro marketingové účely elektronicky nebo poštou. Údaje o účastnících nesmí být předány žádné třetí osobě bez souhlasu účastníka vyjma právních předpisů a zástupců správy údajů pořadatele. Pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy a ustanovení týkající se ochrany dat a tajemství. Účastník má možnost získat informace o správě svých údajů nebo požádat o vymazání nebo opravu svých údajů na následujících adresách: FEDERAL EXPRESS CZECH s.r.o. K Letišti 57/ Praha 6 Česká republika Účastníci mohou vznést námitku k používání jejich údajů. V případě, že účastníci nesouhlasí s rozhodnutím pořadatele, mohou věc předložit soudu. Pokud účastníci nechtějí dostávat informace od pořadatele nebo jeho zástupců, pošlou v tomto smyslu prohlášení (včetně osobních údajů) 3.5 Úprava pravidel a předpisů

7 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli věrnostní program ukončit, je však povinen o tom účastníky informovat 6 měsíců před datem ukončení věrnostního programu, aniž by vůči účastníkům nesl jakoukoli odpovědnost/důsledky. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla doplňovat, upravovat, měnit nebo přepracovávat. Každá taková úprava je pro účastníka závazná a platí pro něj automaticky. 3.6 Použití všeobecných obchodních podmínek Pro všechny vývozní zásilky posílané se zákaznickým číslem v rámci stávajícího věrnostního programu platí všeobecné obchodní podmínky společnosti FedEx.

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o.

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o. Weby na míru Všeobecné obchodní podmínky Better media s.r.o. IČ: 242 49 246 Za Sídlištěm 448 25241 Dolní Břežany (dále jen,,poskytovatel ) I. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ 1. Smluvní strany Gransy s.r.o. se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 Michle, 130 00 IČ: 28087755, DIČ: CZ28087755 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Preambule Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Uživatelům k užívání IS a jeho prostřednictvím poskytuje Uživatelům možnost objednat

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek 1 dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají o Zákon číslo 513/1991Sb, Obchodní zákoník, zejména o ustanovení

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ I. Pořadatel Kampaně Pořadatelem marketingové kampaně Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1250,-

Více