Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1"

Transkript

1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem soutěže je společnost PEKASS a.s., sídlem Přátelství 987, Praha 10 - Uhříněves zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10005, IČ (dále jen pořadatel ) Pravidla soutěže budou umístěna na internetových stránkách 2. Soutěž se koná od do Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, nebo prodloužit dobu trvání soutěže. 4. Soutěž se bude konat na území České republiky. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 4 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která má trvalé bydliště v České republice, a která projevila svůj zájem o účast v soutěži v souladu s těmito pravidly (dále jen účastník ). 2. Zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké jsou ze soutěže vyloučeni Účast na soutěži je podmíněna společným splněním následujících podmínek: a) návštěvou internetové stránky JCB-AGRO.cz, b) bezchybným a pravdivým vyplněním kontaktních údajů a údajů o vlastněném stroji (strojích) v záložce REGISTRACE,

2 c) souhlasem s pravidly soutěže, které jsou umístěné pod registračním formulářem, d) odesláním formuláře pomocí tlačítka ODESLAT na uvedené internetové stránce. 2. Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, a to vyplněním jednoho či více strojů. 3. Výhercem (dále jen výherce ) se stanou pouze dva účastníci, kteří splní podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) až d) 5 a budou po prověření správnosti uvedených údajů zařazeni do závěrečného losování tříčlennou porotou složenou ze zástupců pořadatele. CENA 6 1. Cenou v soutěži (dále jen výherní cena ) bude exkurze do společnosti JCB spojená s návštěvou fotbalového utkání Premier League v Anglii. Informace o termínu exkurze a soupeřích fotbalového duelu budou zveřejněny na internetové stránce Výherci budou o své výhře informováni em na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Výherní cena bude udělena pouze výherci. 2. Výherní cena bude výherci zaslána do 14 pracovních dní (na náklady pořadatele) ode dne, kdy bude o výhře informován pořadatelem, a to na adresu, kterou uvede v registračním formuláři. Pořadatel umožní výherci osobní vyzvednutí výherní ceny přímo v sídle pořadatele. Datem předání výherní ceny výherci se rozumí datum odeslání výherní ceny výherci, eventuálně datum vyzvednutí výherní ceny výhercem. 3. Cena není soudně vymahatelná, je nepřenosná a nevyměnitelná. 4. Pořadatel si vyhrazuje bezvýhradní právo změnit výherní cenu během soutěže za jinou, bez uvedení důvodů, které ho ke změnám vedly. Tato případná změna nezpůsobí zhoršení podmínek účasti v soutěži. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 7 1. Správcem osobních údajů, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., je pořadatel.

3 2. Osobní údaje účastníků soutěže, budou získány a zpracovány dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., za účelem provedení této soutěže a pro účely marketingu vlastních služeb pořadatele. 3. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale účast v soutěži je tím podmíněná. 4. Osobní údaje budou zpracovány výhradně pořadatelem, v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 5. Účastník, který poskytl své osobní údaje, má právo přístupu k těmto údajům a jejich opravy. POSTUPY PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ 8 1. Jakékoliv stížnosti od účastníků ohledně soutěže musí být předloženy v písemné formě nejpozději do 30 pracovních dnů na adresu sídla pořadatele. Časovou lhůtu pro podání stížností určuje datum na poštovní známce řádně ofrankovaného dopisu, který musí být doručen nejpozději do pořadateli. Stížnosti doručené po uplynutí této lhůty nebudou prošetřovány. 2. Stížnosti budou vyřizovány pořadatelem. Zpracovány budou pouze písemné stížnosti zaslané doporučenou poštou, které byly doručeny na výše uvedenou adresu, a které byly na obálce označeny poznámkou STÍŽNOST-SOUTĚŽ. 3. Vyřízení stížnosti trvá 30 dnů od data jejího přijetí, nejpozději ovšem do Odpověď na stížnost bude zaslána doporučenou poštou na adresu, která byla ve stížnosti uvedena do Nebude-li účastník s vyřešením své stížnosti pořadatelem spokojen, má právo obrátit se na občanskoprávní soud dle příslušných právních předpisů. 6. Pořadatel soutěže prošetří stížnost podle těchto všeobecných podmínek a příslušných právních předpisů. 7. Rozhodnutí pořadatele o stížnosti je konečné a závazné vyjma možnosti účastníka obrátit se na soud dle odst. 5. výše. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4 9 1. Veškeré spory, které vzejdou ze závazků týkajících se této soutěže mezi účastníkem a pořadatelem, budou rozhodnuty soudem, který má soudní pravomoc pro sídlo pořadatele. 2. Pravidla této soutěže jsou dána pouze těmito všeobecnými podmínkami. Veškeré reklamní a propagační materiály jsou pouze informační povahy. 3. Tato všeobecná pravidla soutěže budou v průběhu soutěže k dispozici na webových stránkách uvedených v 3 a v sídle pořadatele soutěže. Tato všeobecná pravidla mohou být na požádání též zaslána na uvedenou adresu, za podmínky, že je pořadateli zaslána obálka s poštovní adresou a příslušnou poštovní známkou. 4. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny těchto všeobecných pravidel v průběhu soutěže, a to do takové míry, že tyto změny nezhorší podmínky účasti v soutěži. Tyto změny všeobecných pravidel vstoupí v platnost v den jejich uveřejnění na webových stránkách uvedených v Ustanovení těchto všeobecných pravidel se řídí českým právním řádem. Co se týče sporných věcí, které nejsou těmito všeobecnými pravidly upraveny, budou se na ně vztahovat příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších související právních předpisů. 6. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za neobvyklé situace vzniklé v provozu poskytovatelů poštovních služeb, poskytovatelů mobilních telefonních služeb, poskytovatelů internetových stránek, zasilatelských společností a dalších třetích stran, na jejichž činnost nebo nečinnost pořadatel nemá vliv. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou připsatelné na vrub účastníků. 7. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoli překážky v komunikaci s účastníky soutěže z důvodů, na které nemají vliv. 8. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za to, že výherní cenu nebylo možné výherci doručit z důvodů, na které nemají vliv, a zejména z důvodu poskytnutí nesprávné adresy ze strany výherce. 9. Odpovědnost pořadatele soutěže vůči účastníkům ve vztahu k realizaci soutěže je omezena výhradně na hodnotu výherní ceny. 10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit, prodloužit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

5 11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. 12. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s obsahem těchto všeobecných pravidel. V Praze dne PEKASS a.s.

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297

Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297 Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297 vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3912 (dale též jen jako Prodávající ) 1. Úvodní

Více