Digitální učební materiál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_EL_9_01 Digitální učební materiál Vývojové prostředí C++Builder - první program Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_01 Anotace: Postup vytvoření prvního jednoduchého programu v programovacím jazyce C++ ve vývojovém prostředí C++Builder a vytvoření funkční aplikace Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

2 VY_32_INOVACE_EL_9_01 Příprava: Vývojové prostředí C++Builder se skládá z několika základních částí: Menu - sada příkazů (všechny důležité příkazy naleznete také v paletě nástrojů) Paleta nástrojů - sada ikon nahrazující často používané příkazy Palety komponent - záložky obsahující velké množství různých komponent Object TreeView - přehled použitých komponent Object Inspector - přehled Properties (vlastností) a Events (událostí) komponent Form - základní komponenta pro vytvoření aplikace Textový editor - nástroj pro vytvoření zdrojového kódu Komponenty: Form - formulář, Label - nápis, Button - tlačítko Vlastnosti komponent: Caption - popisek, Visible - viditelnost Zadání: Vytvořte program Hra na schovávanou - nápis na formuláři se stisknutím jednoho tlačítka schová a stisknutím druhého tlačítka se zase objeví. Program převeďte na funkční aplikaci.

3 VY_32_INOVACE_EL_9_01 Řešení: Spusťte vývojové prostředí C++Builder, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty z palety Standard - 1 x Label, 2 x Button (viz. obr. 1). Zdrojový kód a projekt uložte do předem připravené složky - File/SaveAll. Pojmenujte všechny komponenty - Properties Name v Object Inspector (viz. obr. 2). Vygenerujte funkci k události vytvoření formuláře - Event OnCreate pro frmhra v Object Inspector a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmHra::FormCreate(TObject *Sender) frmhra->caption = "Hra"; lblnapis->caption = "Ahoj"; btnschovej->caption = "Schovej"; btnukaz->caption = "Ukaž"; Program uložte a přeložte - File/SaveAll a Run/Run, tím jste vytvořili vzhled aplikace po jejím spuštění (viz. obr. 3). Vygenerujte funkce k událostem kliknutí na jednotlivá tlačítka - Events OnClick pro btnschovej a btnukaz v Object Inspector a zapište do nich tento text: void fastcall TfrmHra::btnSchovejClick(TObject *Sender) lblnapis->visible = false; void fastcall TfrmHra::btnUkazClick(TObject *Sender) lblnapis->visible = true; Program uložte a přeložte - tím jste vytvořili funkční aplikaci. Hotovou aplikaci vyzkoušejte. obr. 1 obr. 2 obr. 3

4 VY_32_INOVACE_EL_9_02 Digitální učební materiál Funkce - její vytvoření a předávání hodnot Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_02 Anotace: Postup vytvoření jednoduchého programu s použitím jednoduché vlastní funkce a vyzkoušení různých způsobů předávání hodnot mezi programem a funkcí Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

5 VY_32_INOVACE_EL_9_02 Příprava: Funkce je základním stavebním prvkem programu vytvořeného v některém programovacím jazyce ze skupiny ST (structured text). K předávání hodnot mezi programem a funkcí lze použít globální proměnné nebo parametry funkce (lépe). Každá funkce má hlavičku (viz. dále) a tělo, které obsahuje blok příkazů uzavřený do složených závorek. Hlavička funkce musí být uvedena také v hlavičkovém souboru (deklarace funkce) a skládá se z těchto částí: Jméno - pomocí jména se funkce volá z programu Jmenný prostor - slouží k rozlišení funkcí se shodným jménem Vstupní parametry - předávají hodnoty z programu do funkce, nemusí být žádné Výstupní parametr - předává hodnotu z funkce do programu, nemusí být žádný Komponenty: Form - formulář, Label - nápis, Button - tlačítko Vlastnosti komponent: Caption - popisek Zadání: Vytvořte program Sčítání - nápis na formuláři stisknutím tlačítka zobrazí součet dvou čísel (např ). Pro výpočet součtu vytvořte vlastní funkci: a) funkce bude bez parametrů b) funkce bude mít vstupní parametry c) funkce bude mít vstupní i výstupní parametry Program převeďte na funkční aplikaci. Řešení: Spusťte vývojové prostředí C++Builder, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty z palety Standard - 1 x Label, 1 x Button. Zdrojový kód a projekt uložte do předem připravené složky - File/SaveAll. Pojmenujte všechny komponenty - Properties Name v Object Inspector (viz. obr. 1). Vygenerujte funkci k události vytvoření formuláře - Event OnCreate pro frmfunkce v Object Inspector a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmFunkce::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Funkce"; lblsoucet->caption = "x"; btnsoucet->caption = "Součet";

6 VY_32_INOVACE_EL_9_02 Program uložte a přeložte - File/SaveAll a Run/Run, tím jste vytvořili vzhled aplikace po jejím spuštění (viz. obr. 2). Vygenerujte funkci k události kliknutí na tlačítko - Event OnClick pro btnsoucet v Object Inspector a do zdrojového kódu zapište tento text (pozor!!! - jsou uvedeny 3 varianty řešení podle 3 variant zadání): //varianta a: int a, b, x; void fastcall TfrmFunkce::btnSoucetClick(TObject *Sender) a = 12; b = 6; soucet(); lblsoucet->caption = IntToStr(x); void TfrmFunkce::soucet() x = a + b; //varianta b: int x; void fastcall TfrmFunkce::btnSoucetClick(TObject *Sender) soucet(12, 6); lblsoucet->caption = IntToStr(x); void TfrmFunkce::soucet(int aa, int bb) x = aa + bb; //varianta c: void fastcall TfrmFunkce::btnSoucetClick(TObject *Sender) lblsoucet->caption = IntToStr(soucet(12, 6)); int TfrmFunkce::soucet(int aa, int bb) int xx = aa + bb; return xx; //poslední funkci lze vytvořit i bez proměnné xx: //return aa + bb;

7 VY_32_INOVACE_EL_9_02 Program uložte a přeložte - tím jste vytvořili funkční aplikaci. Hotovou aplikaci vyzkoušejte. obr. 1 obr. 2

8 VY_32_INOVACE_EL_9_03 Digitální učební materiál Příkaz if-else - seznámení a použití Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_03 Anotace: Postup vytvoření jednoduchého programu obsahujícího příkaz if-else, seznámení s tímto příkazem a jeho použitím v programu Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

9 VY_32_INOVACE_EL_9_03 Příprava: Příkaz if-else (podmínka if) slouží k podmíněnému vykonávání určité části programu nebo k jeho rozdělení na dvě větve. Nejjednodušší variantou je tvar: if (podmínka) příkaz; Podmínkou je jakákoliv proměnná nebo výraz datového typu bool (hodnoty true nebo false). Příkaz se vykoná pouze v případě, že podmínka bude mít hodnotu true. Kompletní variantou je tvar: if (podmínka) blok_příkaz ů_1; else blok_příkaz ů_2; Blok_příkazů_1 se vykoná pouze v případě, že podmínka bude mít hodnotu true, blok_příkazů_2 se vykoná pouze v případě, že podmínka bude mít hodnotu false. Podmínky se dají skládat (pomocí logických operátorů) nebo vkládat (rozdělení programu na více větví). Komponenty: Form - formulář, Panel - panel, Button - tlačítko Vlastnosti komponent: Caption - popisek, Color - barva Zadání: Vytvořte program Změna barvy - barva panelu se každým stisknutím tlačítka bude měnit mezi červenou a zelenou. Program převeďte na funkční aplikaci. Řešení: Spusťte vývojové prostředí C++Builder, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty z palety Standard - 1 x Panel, 1 x Button. Zdrojový kód a projekt uložte do předem připravené složky - File/SaveAll. Pojmenujte všechny komponenty - Properties Name v Object Inspector (viz. obr. 1). Vygenerujte funkci k události vytvoření formuláře - Event OnCreate pro frmifelse v Object Inspector a zapište do ní tento text:

10 VY_32_INOVACE_EL_9_03 void fastcall TfrmIfelse::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Příkaz if-else"; pnlpanel->caption = ""; pnlpanel->color = clred; btntlacitko->caption = "Přepni barvu"; Program uložte a přeložte - File/SaveAll a Run/Run, tím jste vytvořili vzhled aplikace po jejím spuštění (viz. obr. 2). Vygenerujte funkci k události kliknutí na tlačítko - Event OnClick pro btntlacitko v Object Inspector a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmIfelse::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) if (pnlpanel->color == clred) pnlpanel->color = clgreen; else pnlpanel->color = clred; Program uložte a přeložte - tím jste vytvořili funkční aplikaci. Hotovou aplikaci vyzkoušejte. obr. 1 obr. 2

11 VY_32_INOVACE_EL_9_04 Digitální učební materiál Příkaz switch - seznámení a použití Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_04 Anotace: Postup vytvoření jednoduchého programu obsahujícího příkaz switch, seznámení s tímto příkazem a jeho použitím v programu Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

12 VY_32_INOVACE_EL_9_04 Příprava: Příkaz switch (přepínač) slouží k rozdělení programu na více větví. Kompletní variantou je tvar: switch (hodnota) case hodnota_1 : příkaz_1; break; case hodnota_2 : příkaz_2; break; case hodnota_3 : příkaz_3; break; atd. default : příkaz_n; break; Hodnotou je jakákoliv proměnná nebo výraz datového typu int (celá čísla). Příkaz_1 se vykoná pouze v případě, že hodnota bude mít hodnotu hodnota_1, Příkaz_2 se vykoná pouze v případě, že hodnota bude mít hodnotu hodnota_2, Příkaz_3 se vykoná pouze v případě, že hodnota bude mít hodnotu hodnota_3, atd. Příkaz_n se vykoná pouze v případě, že hodnota nebude mít žádnou z uvedených hodnot (řádek default není povinný). Na místě jednotlivých příkazů jich může být i více (odděleny středníkem). Příkaz break slouží k tomu, aby program nepokračoval vykonáváním příkazů na dalších řádcích (není povinný, na řádku default by nemusel být vůbec). Komponenty: Form - formulář, Panel - panel, Edit - editační pole, Button - tlačítko Vlastnosti komponent: Caption - popisek, Color - barva, Text - obsah editačního pole Zadání: Vytvořte program Přepínač barev - barva panelu se každým stisknutím tlačítka bude měnit podle hodnoty zadané v editačním poli (0 - šedá, 1- bílá, 2 - žlutá, 3 - červená, 4 - zelená, 5 - modrá, ostatní hodnoty - černá). Vytvořte varianty: a) bez kontroly zadané hodnoty b) s kontrolou zadané hodnoty pomocí funkce TryStrToInt c) s kontrolou zadané hodnoty pomocí funkce StrToIntDef Program převeďte na funkční aplikaci.

13 VY_32_INOVACE_EL_9_04 Řešení: Spusťte vývojové prostředí C++Builder, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty z palety Standard - 1 x Panel, 1 x Edit, 1 x Button. Zdrojový kód a projekt uložte do předem připravené složky - File/SaveAll. Pojmenujte všechny komponenty - Properties Name v Object Inspector (viz. obr. 1). Vygenerujte funkci k události vytvoření formuláře - Event OnCreate pro frmswitch v Object Inspector a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmSwitch::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Příkaz switch"; pnlpanel->caption = ""; edtcislo->text = "0"; btntlacitko->caption = "Nastavení barvy"; Program uložte a přeložte - File/SaveAll a Run/Run, tím jste vytvořili vzhled aplikace po jejím spuštění (viz. obr. 2). Vygenerujte funkci k události kliknutí na tlačítko - Event OnClick pro btntlacitko v Object Inspector a zapište do ní tento text (pozor!!! - jsou uvedeny 3 varianty řešení podle 3 variant zadání): //varianta a: void fastcall TfrmSwitch::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int cislo = StrToInt(edtCislo->Text); switch (cislo) case 0 : pnlpanel->color = clbtnface; break; case 1 : pnlpanel->color = clwhite; break; case 2 : pnlpanel->color = clyellow; break; case 3 : pnlpanel->color = clred; break; case 4 : pnlpanel->color = clgreen; break; case 5 : pnlpanel->color = clblue; break; default : pnlpanel->color = clblack; break;

14 VY_32_INOVACE_EL_9_04 //varianta b: void fastcall TfrmSwitch::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int cislo; if (TryStrToInt(edtCislo->Text, cislo)) switch (cislo) case 0 : pnlpanel->color = clbtnface; break; case 1 : pnlpanel->color = clwhite; break; case 2 : pnlpanel->color = clyellow; break; case 3 : pnlpanel->color = clred; break; case 4 : pnlpanel->color = clgreen; break; case 5 : pnlpanel->color = clblue; break; default : pnlpanel->color = clblack; break; else ShowMessage("Nebylo zadáno číslo!!!"); //varianta c: void fastcall TfrmSwitch::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int cislo = StrToIntDef(edtCislo->Text, 0); switch (cislo) case 0 : pnlpanel->color = clbtnface; break; case 1 : pnlpanel->color = clwhite; break; case 2 : pnlpanel->color = clyellow; break; case 3 : pnlpanel->color = clred; break; case 4 : pnlpanel->color = clgreen; break; case 5 : pnlpanel->color = clblue; break; default : pnlpanel->color = clblack; break; Program uložte a přeložte - tím jste vytvořili funkční aplikaci. Hotovou aplikaci vyzkoušejte. obr. 1 obr. 2

15 VY_32_INOVACE_EL_9_05 Digitální učební materiál Příkazy cyklů - seznámení a použití Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_05 Anotace: Postup vytvoření jednoduchého programu obsahujícího některý z příkazů cyklů, seznámení s tímto příkazem a jeho použitím v programu Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

16 VY_32_INOVACE_EL_9_05 Příprava: Příkaz for (cyklus for) slouží k opakování části programu. Lze jej použít, pokud předem známe počet opakování. Kompletní variantou je tvar: for (výchozí_hodnota; podmínka; inkrementace) blok_příkaz ů; V hlavičce cyklu je nutné deklarovat iterační proměnnou (s každým průchodem cyklem mění svoji hodnotu) datového typu int (celá čísla). Výchozí hodnota iterační proměnné je určena hodnotou výchozí_hodnota. Podmínkou je jakákoliv proměnná nebo výraz datového typu bool (hodnoty true nebo false). Cyklus se opakuje, dokud podmínka bude mít hodnotu true. Inkrementace určuje způsob změny hodnoty iterační proměnné. Dalším typem cyklu je příkaz while. Lze jej použít, pokud předem neznáme počet opakování. Kompletní variantou je tvar: while (podmínka) blok_příkaz ů; Podmínkou je jakákoliv proměnná nebo výraz datového typu bool (hodnoty true nebo false). Cyklus se opakuje, dokud podmínka bude mít hodnotu true. Podmínka se kontroluje před vykonáním příkazů (nemusejí se vykonat ani jednou). Dalším typem cyklu je příkaz do-while. Lze jej použít, pokud předem neznáme počet opakování. Kompletní variantou je tvar: do blok_příkaz ů; while (podmínka); Podmínkou je jakákoliv proměnná nebo výraz datového typu bool (hodnoty true nebo false). Cyklus se opakuje, dokud podmínka bude mít hodnotu true. Podmínka se kontroluje až po vykonání příkazů (vždy se vykonají alespoň jednou). Komponenty: Form - formulář, Label - nápis, Button - tlačítko Vlastnosti komponent: Caption - popisek

17 VY_32_INOVACE_EL_9_05 Zadání: Vytvořte program Cyklus - nápis na formuláři stisknutím tlačítka zobrazí násobek dvou čísel (např. 30 * 2). Pro výpočet součinu použijte cyklus (30krát přičtěte číslo 2 k výchozí hodnotě 0). Vytvořte varianty: a) použijte cyklus for b) použijte cyklus while c) použijte cyklus do-while Program převeďte na funkční aplikaci. Řešení: Spusťte vývojové prostředí C++Builder, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty z palety Standard - 1 x Label, 1 x Button. Zdrojový kód a projekt uložte do předem připravené složky - File/SaveAll. Pojmenujte všechny komponenty - Properties Name v Object Inspector (viz. obr. 1). Vygenerujte funkci k události vytvoření formuláře - Event OnCreate pro frmcyklus v Object Inspector a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmCyklus::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Cyklus"; lblnapis->caption = "x"; btntlacitko->caption = "Počítej"; Program uložte a přeložte - File/SaveAll a Run/Run, tím jste vytvořili vzhled aplikace po jejím spuštění (viz. obr. 2). Vygenerujte funkci k události kliknutí na tlačítko - Event OnClick pro btntlacitko v Object Inspector a zapište do ní tento text (pozor!!! - jsou uvedeny 3 varianty řešení podle 3 variant zadání): //varianta a: void fastcall TfrmCyklus::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int a = 0; for (int i = 0; i < 30; i++) a += 2; lblnapis->caption = IntToStr(a);

18 VY_32_INOVACE_EL_9_05 //varianta b: void fastcall TfrmCyklus::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int a = 0, i = 0; while (i < 30) a += 2; i++; lblnapis->caption = IntToStr(a); //varianta c: void fastcall TfrmCyklus::btnTlacitkoClick(TObject *Sender) int a = 0, i = 0; do a += 2; i++; while (i < 30); lblnapis->caption = IntToStr(a); Program uložte a přeložte - tím jste vytvořili funkční aplikaci. Hotovou aplikaci vyzkoušejte. obr. 1 obr. 2

19 VY_32_INOVACE_EL_9_06 Digitální učební materiál Základní komponenty - cvičení 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_06 Anotace: Postup vytvoření aplikace na procvičení práce s několika základními komponentami, jejich vlastnostmi, událostmi a metodami Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

20 VY_32_INOVACE_EL_9_06 Příprava: Komponenty jsou základními stavebními prvky každé aplikace. Z pohledu jazyka C++ jsou to objekty, které patří do určité třídy. Jako takové mají svoje vlastnosti, události a metody (dané právě třídou, do které patří). Toto cvičení slouží k procvičení práce s nimi - domácí úkol pro žáky. Komponenty: Form - formulář, Label - nápis, Button - tlačítko, Panel - panel Vlastnosti: Caption - popisek, Align - zarovnání, Color - barva, Left - vzdálenost zleva, Top - vzdálenost shora, BevelOuter - ohraničení, Font - vlastnosti písma, Size - velikost, Enabled - povolení, Visible - viditelnost Události: OnCreate - vytvoření komponenty, OnClick - kliknutí levým tlačítkem myši na komponentu, OnMouseMove - pohyb myší nad komponentou Zadání: Vytvořte aplikaci Domácí úkol č. 1 - nápis na formuláři nabízí dvě varianty odpovědi (tlačítka Ano/Ne). Tlačítko Ne nelze stisknou (stále uhýbá před myší). Stisknutím tlačítka Ano se objeví varovná zpráva a po jejím odkliknutí všechny komponenty zmizí. Nyní je možné při pohybu myší po formuláři zobrazit rámeček vybízející ke kliknutí. Po kliknutí se objeví další varovná zpráva.

21 VY_32_INOVACE_EL_9_06 Řešení: Spusťte vývojové prostředí, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty. Zdrojový kód a projekt uložte. Pojmenujte všechny komponenty. Vygenerujte funkci k události OnCreate pro frmukol a zapište do ní tento text: void fastcall TfrmUkol::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Domácí úkol č. 1"; this->align = alclient; this->color = claqua; lblnapis->caption = "Slibuji, že se budu piln ě učit jazyk C++"; btnano->caption = "Ano"; btnne->caption = "Ne"; pnlpanel->caption = ""; pnlpanel->color = claqua; pnlpanel->left = 200; pnlpanel->top = 200; pnlpanel->bevelouter = bvnone; pnlpanel->font->size = 20; pnlpanel->font->color = clred; pnlpanel->enabled = false; Program uložte a přeložte. Vygenerujte funkce k událostem OnMouseMove pro btnne a OnClick pro btnano. Do zdrojového kódu zapište tento text: bool vpravo = false; void fastcall TfrmUkol::btnNeMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y) if (vpravo) vpravo = false; btnne->left -= 100; else vpravo = true; btnne->left += 100; void fastcall TfrmUkol::btnAnoClick(TObject *Sender) ShowMessage("Vaše odpov ěď může být použita proti vám!!!"); lblnapis->visible = false; btnano->visible = false; btnne->visible = false; pnlpanel->enabled = true;

22 VY_32_INOVACE_EL_9_06 Program uložte a přeložte. Vygenerujte funkce k událostem OnMouseMove pro frmukol, OnMouseMove pro pnlpanel a OnClick pro pnlpanel. Do zdrojového kódu zapište tento text: void fastcall TfrmUkol::FormMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y) pnlpanel->caption = ""; pnlpanel->color = claqua; void fastcall TfrmUkol::pnlPanelMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y) pnlpanel->caption = "Klikni si sem"; pnlpanel->color = clyellow; void fastcall TfrmUkol::pnlPanelClick(TObject *Sender) ShowMessage("Nešahej na m ě!!!"); pnlpanel->caption = ""; pnlpanel->color = claqua; Program uložte a přeložte. Pozn.: program lze vytvořit i bez použití proměnné vpravo - v podmínce if sledujte pozici tlačítka

23 VY_32_INOVACE_EL_9_07 Digitální učební materiál Základní komponenty - cvičení 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_07 Anotace: Postup vytvoření aplikace na procvičení práce s několika základními komponentami, jejich vlastnostmi, událostmi a metodami Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

24 VY_32_INOVACE_EL_9_07 Příprava: Komponenty jsou základními stavebními prvky každé aplikace. Z pohledu jazyka C++ jsou to objekty, které patří do určité třídy. Jako takové mají svoje vlastnosti, události a metody (dané právě třídou, do které patří). Toto cvičení slouží k procvičení práce s nimi - domácí úkol pro žáky. Komponenty: Form - formulář, Label - nápis, Edit - editační pole Vlastnosti: Caption - popisek, BorderStyle - styl okraje, BorderIcons - ikony okraje, KeyPreview - přednastavení kláves, Position - pozice, Color - barva, Text - obsah editačního pole, SelStart - začátek označeného textu Události: OnCreate - vytvoření komponenty, OnKeyPress - stisknutí klávesy, OnEnter - vstup do editačního pole Metody: Clear() - vymazání, SetFocus() - nastavení zaměření Zadání: Vytvořte aplikaci Domácí úkol č. 2 - na formuláři jsou umístěna tři editační pole. Do prvního pole lze zapisovat z klávesnice jednotlivé znaky, druhé pole po zapsání znaku automaticky zobrazí jeho hodnotu (ASCII kód) a třetí pole zobrazí tuto hodnotu v hexadecimálním tvaru (v šestnáctkové soustavě). Při zadání písmen r, R, g, G, b a B se formulář obarví příslušnou barvou. Řešení: Spusťte vývojové prostředí, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty. Zdrojový kód a projekt uložte. Pojmenujte všechny komponenty. Vygenerujte funkci k události OnCreate pro frmukol a zapište do ní tento text:

25 VY_32_INOVACE_EL_9_07 void fastcall TfrmUkol::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Domácí úkol č. 2"; this->borderstyle = bssingle; this->bordericons = this->bordericons >> biminimize >> bimaximize; this->keypreview = true; this->position = poscreencenter; this->color = (TColor) 0xE8E8E8; lblznak->caption = "Znak zadaný z klávesnice :"; lblkey->caption = "Key hodnota zadaného znaku :"; lbldodatek->caption = "(je to přímo ASCII kód znaku)"; lblhex->caption = "Key hodnota hexadecimáln ě :"; edtznak->text = ""; //edtznak->clear(); edtkey->text = ""; edthex->text = ""; Program uložte a přeložte. Vygenerujte funkce k událostem OnKeyPress pro frmukol, OnEnter pro edtkey a OnEnter pro edthex. Do zdrojového kódu zapište tento text: void fastcall TfrmUkol::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key) unsigned char znak = Key; edtznak->text = ""; edtkey->text = IntToStr(znak); edthex->text = IntToHex(znak,2); switch (znak) case 'r' : case 'R' : this->color = clred; break; case 'g' : case 'G' : this->color = clgreen; break; case 'b' : case 'B' : this->color = clblue; break; default : this->color = (TColor) 0xE8E8E8; break; void fastcall TfrmUkol::edtKeyEnter(TObject *Sender) edtznak->setfocus(); edtznak->selstart = 1; void fastcall TfrmUkol::edtHexEnter(TObject *Sender) edtznak->setfocus(); edtznak->selstart = 1; Program uložte a přeložte.

26 VY_32_INOVACE_EL_9_08 Digitální učební materiál Základní komponenty - cvičení 3 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_08 Anotace: Postup vytvoření aplikace na procvičení práce s několika základními komponentami, jejich vlastnostmi, událostmi a metodami Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

27 VY_32_INOVACE_EL_9_08 Příprava: Komponenty jsou základními stavebními prvky každé aplikace. Z pohledu jazyka C++ jsou to objekty, které patří do určité třídy. Jako takové mají svoje vlastnosti, události a metody (dané právě třídou, do které patří). Toto cvičení slouží k procvičení práce s nimi - domácí úkol pro žáky. Komponenty: Form - formulář, Edit - editační pole, Button - tlačítko Vlastnosti: Caption - popisek, Constraints - omezení rozměrů, MinHeight - minimální výška, MinWidth - minimální šířka, Position - pozice, Text - obsah editačního pole Události: OnCreate - vytvoření komponenty, OnClick - kliknutí levým tlačítkem myši na komponentu, OnEnter - vstup do editačního pole, OnExit - vystoupení z editačního pole Metody: Clear() - vymazání Zadání: Vytvořte aplikaci Domácí úkol č. 3 - na formuláři je umístěno šest editačních polí. Při vstupu do každého pole se v něm zobrazí nějaké jméno a při vystoupení z pole opět zmizí. Stisknutím tlačítka lze zobrazit zprávu o tom, které pole bylo naposledy vybráno. Řešení: Spusťte vývojové prostředí, upravte velikost formuláře a umístěte na něj komponenty. Zdrojový kód a projekt uložte. Pojmenujte všechny komponenty. Vygenerujte funkci k události OnCreate pro frmukol a zapište do ní tento text:

28 VY_32_INOVACE_EL_9_08 void fastcall TfrmUkol::FormCreate(TObject *Sender) this->caption = "Domácí úkol č. 3"; this->constraints->minheight = 183; this->constraints->minwidth = 203; this->position = poscreencenter; edtpole1->clear(); edtpole2->clear(); edtpole3->clear(); edtpole4->clear(); edtpole5->clear(); edtpole6->clear(); btnzprava->caption = "Zpráva"; Program uložte a přeložte. Vygenerujte funkce k událostem OnClick pro btnzprava, OnEnter pro edtpole1 až edtpole6 a OnExit pro edtpole1 až edtpole6. Do zdrojového kódu zapište tento text: AnsiString jmeno = "xxx"; void fastcall TfrmUkol::btnZpravaClick(TObject *Sender) if (jmeno == "xxx") ShowMessage("Ješt ě nebylo vybráno žádné pole"); else ShowMessage("Naposledy bylo vybráno pole : " + jmeno); void fastcall TfrmUkol::edtPole1Enter(TObject *Sender) edtpole1->text = "Adam"; void fastcall TfrmUkol::edtPole1Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole1->text; edtpole1->clear(); void fastcall TfrmUkol::edtPole2Enter(TObject *Sender) edtpole2->text = "Božena"; void fastcall TfrmUkol::edtPole2Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole2->text; edtpole2->clear(); void fastcall TfrmUkol::edtPole3Enter(TObject *Sender) edtpole3->text = "Cyril";

29 VY_32_INOVACE_EL_9_08 void fastcall TfrmUkol::edtPole3Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole3->text; edtpole3->clear(); void fastcall TfrmUkol::edtPole4Enter(TObject *Sender) edtpole4->text = "David"; void fastcall TfrmUkol::edtPole4Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole4->text; edtpole4->clear(); void fastcall TfrmUkol::edtPole5Enter(TObject *Sender) edtpole5->text = "Emil"; void fastcall TfrmUkol::edtPole5Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole5->text; edtpole5->clear(); void fastcall TfrmUkol::edtPole6Enter(TObject *Sender) edtpole6->text = "František"; void fastcall TfrmUkol::edtPole6Exit(TObject *Sender) jmeno = edtpole6->text; edtpole6->clear(); Program uložte a přeložte.

30 VY_32_INOVACE_EL_9_09 Digitální učební materiál Druhy chyb - mechanizmus výjimek Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v jazyce C++ pro 3. ročník DUM: VY_32_INOVACE_EL_9_09 Anotace: Postup vytvoření aplikace na procvičení ošetření jedné run-timové chyby v programu pomocí několika základních metod Autor: Ing. Petr Neumann Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Programování Ročník: 3. Použitá literatura: Václav Kadlec - Učíme se programovat v C++Builder a jazyce C++

31 VY_32_INOVACE_EL_9_09 Příprava: Chyby se v programech objevují zcela běžně. Překladač je schopen odhalit pouze chyby syntaktické = chyby syntaxe ( pravopisné a gramatické chyby). Existují ale také chyby sémantické = chyby sémantiky (běhové = run-timové), které nastanou až za běhu programu a překladač je tedy nemůže odhalit. Pokud může při běhu programu nastat chyba, je nutné tuto situaci ošetřit. Nejjednodušším způsobem ošetření chyby je použití podmínky if. Lepším způsobem je využití mechanizmu výjimek - princip spočívá v použití bloku try (zkusí se provést blok příkazů) a bloku catch (provede se, pokud v bloku try došlo k chybě = zachycení výjimky). Kompletní variantou je tvar: try blok_příkaz ů_1; catch (popis_chyby) blok_příkaz ů_2; Blok_příkazů_2 se vykoná pouze v případě, že v bloku_příkazů_1 došlo k chybě. Popis_chyby umožňuje zachycovat pouze určitou výjimku. Pokud se mají zachytit všechny výjimky, použijí se v závorce tři tečky ( ). Zadání: Vytvořte aplikaci Výjimky - na formuláři jsou umístěna tři editační pole, která realizují matematickou operaci dělení. První pole slouží k zadání dělence, druhé pole slouží k zadání dělitele a třetí pole zobrazí podíl. K výpočtu dojde stisknutím jednoho ze tří tlačítek. První tlačítko chybu neošetřuje vůbec, druhé tlačítko používá k ošetření chyby podmínku if a třetí tlačítko zachycuje výjimku. Typickou chybou je pokus o dělení nulou (EDivByZero).

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_10_01 Digitální učební materiál Seznamy - použití v aplikaci (1. část) Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_10 - Programování v jazyce

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Tematický celek 03 - Cvičné příklady

Tematický celek 03 - Cvičné příklady Tematický celek 03 - Cvičné příklady Cvičný 1 Dim a As Object Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'Proceruda tlačítka "Vlož obsah

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Delphi popis prostředí

Delphi popis prostředí Delphi popis prostředí Delphi je komplexní vývojové prostředí, které slouží pro tvorbu aplikací. Řadí se mezi objektově orientované jazyky, protože podporuje koncepci skutečného objektového programování.

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií http://www.utee.feec.vutbr.cz/~fialap/vyuka/cpl.html Kolejní 2906/4 612 00 Brno Ovládání Builderu C++ pro kurz BSCP vytvořila

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Název projektu Příjemce podpory - škola Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo vzdělávacího materiálu Tematická oblast Seznam anotací vzdělávacích materiálů CZ.1.07/1.5.00/34.0528

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start.

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start. 01. HODINA 1.1 Spuštění programu VB 2010 - pomocí ikony, z menu Start. - po spuštění si můžeme vybrat, zda chceme vytvořit nový Projekt a jaký nebo zda chceme otevřít již existující Projekt. 1.2 Prvky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů.

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů. Příkazy cyklu v C# Kapitola vysvětluje použití tří typů cyklů for, while a -while a plňuje jejich použití řau příkladů programů v jazyku C#. V jazyku C by šlo pouze k záměně funkcí pro vstup a výstup.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007 SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

1. Seznámení s C++ Builderem

1. Seznámení s C++ Builderem 1. Seznámení s C++ Builderem 1. Po spuštění C++ Builderu jsou na obrazovce zobrazena tato okna: okno Builderu (je umístěno u horního okraje obrazovky), okno Inspektora objektů (je v levé části obrazovky),

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základy programování (C#) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1134_Základy programování (C#) _PWP

Základy programování (C#) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1134_Základy programování (C#) _PWP Základy programování (C#) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1134_Základy programování (C#) _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např. A05, B23 apod.). Řešení, uložená v jiné

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-302

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-302 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Základy programování Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Pokročilý 21. května 2009 Dnešní přednáška 1 Počátky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Formátování dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.06 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011).

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011). Jazyk C++ 1 Blok 1 Úvod do programovacího jazyka C++ Studijní cíl První blok kurzu je věnován úvodu do problematiky programovacího jazyka C++. V bloku budou rozebrány historické souvislosti programovacích

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM Jméno: Petr Thür Os. číslo: A04236 E-mail: petr.thur@post.cz Zadání: 8-D Datum vypracování: 7. 5. 2005 Zadání: Sestavte program (funkční M-soubor) pro vykreslení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více