3M Nástroj pro výběr produktu START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3M Nástroj pro výběr produktu START"

Transkript

1 3M Nástroj pro výběr produktu START

2 Jak požívat tento nástroj? Nejdříve zvolte zda chcete produkt vybírat dle: průmyslu nebo pracovní činnosti, resp. znečišťující látky Pomocí dalších hyperlinků se postupně "proklikáte" až ke konkrétnímu produktu. Pokud kliknete kdekoli (mimo hyperlinky), automaticky se posunete o stránku dále. Pro návrat zpět či tabulkové porovnání můžete použít tato tlačítka ve spod každé stránky. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel.: M Všechna práva vyhrazena 2

3 Dle průmyslu Potravinářský Chemický a petrochemický Stavební Farmaceutický Automotive Strojírenství a zpracování kovů Nukleární Zemědělství Zpracování dřeva Ropný a plynárenský průmysl Odklízení havárií (např. rozlití motorového oleje na vozovce) Biologická rizika (např. zdravotnictví, odvoz odpadu, vodárenství) Čisté provozy ( např. elektrotechnický, farmaceutický, potravinářský, apod.) 3M Všechna práva vyhrazena 3

4 Dle pracovní činnosti (povahy kontaminantu) Nenáročné čištění, skladování, úklidové práce Inspekce azbestu, příprava staveniště, izolace Odstraňování azbestu Výroba cementu, broušení, leštění Lehké průmyslové čištění, údržba strojů Farmaceutické zpracování, manipulace s toxickými prášky Malování a nátěry, práce s pryskyřicí Práce v čistých provozech Postřik pesticidy Manipulace s chemikáliemi Odstraňování rozlitých chemikálií a havárií, dekontaminace, čištění nádrží Porovnávací tabulka Kategorie ochrany / Typ 3M Všechna práva vyhrazena 4

5 Potravinářský průmysl Nebezpečí & Rizika Pracovníci z potravinářského průmyslu mohou být vystaveni potřísnění čistícími dezinfekčními prostředky (tj. povrchově aktivní látky, alkoholy, aldehydy, kyseliny peroctové) nebo chladících látek (např. čpavku). Zaměstnanci mohou také být vystaven biologickým rizikům, jako je například Salmonella bakterie a viry. Kontaminace výroby lidskou kůží a bakteriemi je také klíčovým nebezpečím v tomto odvětví. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Čištění a údržba strojů Porážení a zpracování masa Manipulace s mléčnými výrobky, rybami, ořechy Zpracování zeleniny Čisté provozy Produkty ke zvážení Oděvy typu 5/6 můžou poskytnout účinnou ochranu proti prachu a nízké koncentraci anorganických chemických látek používaných v tomto odvětví. Mohou také pomoci předejít kontaminaci produkce lidskou kůží a bakteriemi. Příslušenství, jako jsou návleky na rukávy, boty, či čepice jsou také běžně používané v tomto odvětví Klíčové faktory výběru Typ oděvu Pohodlí Pouštění vláken Dostupnost doplňků PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ: 4530/

6 Chemický a petrochemický Nebezpečí & Rizika Vzhledem k přítomnosti velkého množství chemických látek může dojít také k jejich úniku. Stupeň nebezpečí úniku chemických závisí na několika faktorech, jako je povaha chemikálií, velikost úniku, lokaci a ostatních podmínkách (tlak a teplota). Organická rozpouštědla jsou široce používána pro extrakci a čištění dalších chemikálií. Jsou také často míchány pro použití ve specifických aplikacích. Kyseliny a louhy se používají jako činidla a pro čistící procesy. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Přeprava a skladování chemikálií Nakládání/vykládání surovin a chemikálií Odklízení rozlitých chemikálií či oleje Míchání chemikálií Práce v laboratoři Produkty ke zvážení Při manipulaci jsou pracovníci vystaveni vysokému riziku rozlití nebo úniku. Proto se při těchto činnostech běžně používají oděvy typu 3. Povaha chemikálie, teplota, tlak mají významný dopad na účinnost ochranných oděvů. Vysoké koncentrace organických chemických látek vyžadují zvláštní pozornost a výběr by měl být řízen údaji o prostupnosti. Klíčové faktory výběru Typ oděvu Údaje o propustnosti Kompatibilita s OOPP Pohodlí Vhodná velikost (jako i u ostatních oděvů) PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

7 Odklízení rozlitého oleje Nebezpečí & Rizika TPH je směs mnoha různých chemických látek pocházejících z ropy (např. benzen, toluen, xylen). Styk kůže s ropou / TPH může způsobit vyrážky, podráždění nebo silnou otravu. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Manipulace s naolejovanými materiály Ruční řezání olejových plodin Manipulace se sorbenty Mycí operace Čištění jímek čerpadel Manipulace s oleji nasyceným odpadem Produkty ke zvážení Pro většinu čistících operací, se může oděv typu 5 / 6 nabídnout přiměřenou ochranu proti lehkému potřísnění pevným a tekutým olejem Oděv typu 4 s lepenými švy má dobrou organickou a chemickou odolnost. Jsou navrženy pro odolnost vyššímu působení olejů (např. postřik s nízkým tlakem). Pro vysokotlaké mytí je vhodnější použít oblek typu 3 Běžně se používají i návleky na rukávy a boty Klíčové faktory výběru Pohodlí Ochrana proti olejům Doplňky PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ 4530/

8 Stavebnictví Nebezpečí & Rizika Na staveništích, mohou pracovníci přijít do styku s látkami, jako jsou polyuretanové pěny barvy, nátěry a obsahem rozpouštědel a pryskyřic, materiály obsahující dehet, azbest. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Míchání složek: pryskyřice a tvrdidlo Nátěry epoxidovou pryskyřicí pro průmyslové podlahy a výstroj cisteren Práce s oleji Stavební rekonstrukce za použití materiálů s obsahem dehtu Malování a nátěry Odstraňování azbestu PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

9 Azbest Rizika: Částice nebo vlákna, které proniknou nevhodným oděvem mohou dosáhnout až na kůži a vlasy nositele. Je pak velmi těžké odstranit je dokonce i při sprchování. Postupem času se tyto částice odlučují z kůže a následně mohou být vdechovány ("sekundární" inhalace). Produkty ke zvážení Oděvy typu 5/6 nabízejí výbornou ochranu proti vláknům azbestu. Pro přípravu staveniště drobné pracovní činnosti, jsou obvykle voleny oděvy typu 5/6 z materiálu SMS z důvodu pohodlí a nižší ceny. Společnosti zabývající se odstraňování azbestu vybírají spíše laminované kombinézy (typu 5/6 nebo typu 4) pro vyšší účinnost a odolnost vůči vodě. Pro odstraňování azbestu 3M doporučuje oděvy typu 4 s přelepenými švy pro zvýšenou ochranu (např. 3M 4565). Klíčové faktory výběru Ochrana proti malé velikosti vláken Cena (stejně jako v případě jakýchkoli jiných jednorázových OOPP) Robustnost, aby se zabránilo praskání v kritických místech (mezi nohama a v podpaží ) Plná kompatibilita s celoobličejovou maskou Pohodlí 6 August PRODUKTY 3M All Rights KE Reserved. ZVÁŽENÍ 3M Confidential

10 Farmaceutický průmysl Nebezpečí & Rizika Mnohé organické a anorganické chemikálie jsou používány při vývoji účinné látky a také při následné výrobě. Chemikálie (hydroxid sodný, amoniak, dichlormethan) se používají také pro čištění. Expozice chemické kapalině a prachu mohou dráždit nebo poškodit kůži, způsobit alergickou reakci nebo jiné závažné zdravotní následky. Elektrostatické jiskření, je také problém tam, kde hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Nakládání / vykládání (sušičky, kontejnery, granulátory, filtry), úklidové činnosti Oddělování a přenos tekutin Míchání pevných látek a kapalin Laboratorní, kontrolní činnosti Čisté provozy Biologická rizika Produkty ke zvážení Obleky typu 5/6 nabízejí dobrou ochranu proti prachu z nakládky a vykládky nebo při manipulaci s chemikáliemi v bubnech. Typ 4 může být vhodnější proti vysoce toxickému prachu. Pro delší provoz v uzavřených prostorách, je vhodné oděvy kombinovat s náhlavními díly připojenými na jednotky s pohonem či přívodem vzduchu. Oděvy typu 3 mohou být vhodné pro zásahy při mimořádných událostech. Např. při úniku chemických látek. Běžně se používají také návleky na rukávy či boty. Laboratorní kabáty a čepice se používají pro návštěvníky a pro pracovníky, kteří nenakládají s nebezpečnými látkami (např. pouze riziko ušpinění) Klíčové faktory výběru Typ oděvu, Pohodlí, Antistatika, Mechanická odolnost PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

11 Čisté provozy Nebezpečí & Rizika Čisté provozy vyžadují ochranu proti jakýmkoli částicím škodlivým pro produkty nebo procesy. Personál je hlavním zdrojem částic znečištění (odumřelé kůže, vlasů, potu). Mezi další zdroje znečištění patří oblečení a použité obaly. Některé práce v čistých provozech vyžadují také ochranu pracovníků před nebezpečnými kapalnými a tuhými chemikáliemi a biologickými látkami. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Farmaceutické (aseptická příprava a plnění) Zpracování potravin Elektronika(čipy) a výroba optických vláken Laboratoře (mikrobiologické) Povrchové úpravy (pokovení, speciální nátěry) Produkty ke zvážení Pro operátory, údržbu a úklid a pro návštěvníky mohou být vhodné laminátové oděvy typu 5/6, které nepouští vlákna. Oděvy typu 4 mohou nabídnout dodatečnou ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, biologicky znečištěným prachem a zároveň před rizikem částic z lidského těla. Kombinézy jsou obvykle vhodné pro čisté provozy třídy ISO 4 až ISO 9. Klíčové faktory výběru Nízké pouštění vláken Pohodlí Antistatická úprava Biologická ochrana (v případě potřeby) PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

12 Automotive Nebezpečí & Rizika Organická rozpouštědla používaná při povrchové úpravě a nátěrech. Konvenční nátěry obsahují různá rozpouštědla, pryskyřice, plniva a pigmenty. Rozpouštědla mohou pronikat nevhodným oděvem, přijít do styku s kůží a způsobit tak pracovníkovi podráždění, zánět kůže nebo alergické reakce. Další rizika vyplývají z isokyanátů, které mohou způsobit poškození buněk. Uvolňování těkavých organických látek může vést k nebezpečí výbuchu Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Příprava (čištění, odmašťování, odstraňování laku) Povrchová úprava Aplikace a broušení polyesterových pryskyřic Stříkání barev a laků Produkty ke zvážení Laminátové oděvy typu 5/6 poskytují vhodnou ochranu v mnoha aplikacích. Pro expozice vysokým koncentracím organických rozpouštědel nebo isokyanátů, by se mělo uvažovat spíše o typech oděvů 3/4. Laminované oděvy jsou zde vhodnější než SMS protože lépe ochrání kapalinám a minimalizuje se u nich pouštění vláken. Pro lepší pohodlí lze použít oděvy s prodyšným SMS zadním panelem (např. 3M ). Klíčové faktory výběru Vysoká ochrana proti tekutým chemikáliím Pohodlí Nízké pouštění vláken Antistatická úprava PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

13 Strojírenství a zpracování kovů Nebezpečí & Rizika Pracovníci zabývající se výrobou kovových částí jsou vystaveni různým směsím olejů, čistícím prostředkům, povrchově aktivním látkám, mazivům, antikorozním prostředkům apod. Tyto tekutiny můžou, při styku s kůží nepříznivě působit na zdraví pracovníků. Při broušení a vrtání vzniká také velké množství prachu. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Broušení, řezání, vrtání kovových částí Úklidové a údržbové práce Produkty ke zvážení Pro většinu činností nabízí oděv typu 5/6 vhodnou ochranu proti prachu a lehkému postříkání kapalinou Jelikož se obvykle jedná o fyzicky náročnou práci, doporučují se spíše oděvy vyrobené z SMS materiálů (příp. kombinace laminátu s SMS), které jsou lépe prodyšné, než oděvy laminátové. Je třeba zvážit používání i ostatních OOPP (ochrana zraku, dýchacích orgánů, sluchu, obličeje a hlavy, ochana při svařování ) Klíčové faktory výběru Typ oděvu Pohodlí Mechanická odolnost PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ 4530/

14 Nukleární průmysl Nebezpečí & Rizika K většině expozic radioaktivním částicím může dojít, když pracovníci vyměňují palivo. Dále pak při provádění údržbářských prací na zařízeních, jako jsou primární chladicí systémy potrubí, čerpadla a ventily. Expozice suchým částečkám plutonia a tekutým částicím odstřikujících kyselin (např. kyselina dusičná nebo kyselina fluorovodíková) může nastat v průběhu post-výrobních operací. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Výměna paliva Údržbové práce Produkty ke zvážení Během operací v bílých zónách jaderných zařízení, může být použit typ oděvu 5/6 jako bariéra proti proniknutí radioaktivního prachu a kapalin do těla a do spodního prádla. V případě nutnosti expozice toxickým a žíravým chemikáliím, můžou ochranu nabídnout chemicky odolné obleky a / nebo oděvy typu 3/4, které nabízejí nutnou vyšší bariéru proti kapalným chemikáliím. Poznámka: Ochranné oděvy nechrání proti jadernému záření. Klíčové faktory výběru Typ oděvu Pohodlí EN PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ 4530/

15 Zemědělství a chov zvířat Nebezpečí & Rizika Pesticidy používané v zemědělství se mohou dostat do těla pracovníka a způsobit tak vážná onemocnění nebo otravy. Pesticidy se velmi liší v toxicitě, která závisí na složení. Většina expozic pesticidům je přes kůži. Rizika vznikají při přípravě a při čištění v důsledku expozice vyšším koncentracím účinných látek. Zemědělci mohou být také vystaveni působení virů z infikovaných zvířat (viz biologická rizika) Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Míchání a přelévání pesticidů Aplikace / Postřik pesticidy Čištění stříkacích zařízení Produkty ke zvážení Pro aplikace pesticidů nízko u země nebo manipulaci s ošetřenými rostlinami, může oděv typu 5/6 poskytnout dostatečnou ochranu. Pro většinu aplikací pesticidů (spreje) doporučujeme oděv typu 4 (např. 3M 4565). Při míchání a nakládání vysoce toxických tekutých koncentrátů nebo při dlouhodobé expozici vysoce toxickému spreji, je vhodnější oděv typu 3 (např. 3M 4570) Klíčové faktory výběru Typ oděvu Účinnost proti průniku určitých chemikálií Pohodlí PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

16 Biologická rizika Nebezpečí & Rizika Některé biologické látky, zejména mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a plísně mohou být patogenní, senzibilizující nebo toxické. Rizika vyplývají z přímého styku s těmito látkami, nebo z kontaktu s nakaženými lidmi, zvířaty nebo rostlinami. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Nucená porážka zvířat Zpracování masa Zpracování potravin Zemědělství a chov zvířat Zpracování kůží Nakládání s odpadem Vodárenství Zdravotnictví ( přenosné nemoci ) Odklízení přírodních katastrof Produkty ke zvážení Na ochranu proti kontaminaci pevnými částicemi např. při provádění inspekce může být vhodný oděv typu 5/6 nebo typu 4 vyhovující EN Typ 4 je běžně používán pro lepší ochranu před potřísněním znečišťujícími kapalinami (např. krví). Pro aplikace, kde je třeba toxických dezinfekční ch prostředků a mokré dekontaminace bude potřeba použít oděv typu 3. Klíčové faktory výběru Klasifikace EN14126 Pohodlí a přiměřená ochrana Kompatibilita s ostatními OOPP PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

17 Zpracování dřeva Nebezpečí & Rizika Dřevěný prach, pryskyřice používané v některých dřevotřískových deskách, lepidla, odstraňovače nátěrů, polyuretanové barvy a laky, mořidla a konzervační látky. Pravidelný kontakt s těmito látkami může způsobit kožní problémy nebo dermatitidu. Klíčové aktivity vyžadující ochranné oděvy Natírání Produkty ke zvážení Oděv typu 5/6 může poskytnout účinnou ochranu proti drobným dřevěným a lehkým částicím spreje. Klíčové faktory výběru Typ obleku Pohodlí a prodyšnost Antistatická úprava Kompatibilita s ostatními OOPP Stříkání laků, ředidla Řezání dřeva Úklid a údržba strojů PRODUKTY KE ZVÁŽENÍ

18 Dle povahy kontaminantu Je látka nebezpečná? Ano Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Tekutiny Typ vystavení Ne Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Špína Tekutiny Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Chemická data Ano Ne Ano Ne Ne Ano

19 Dle povahy kontaminantu Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Tekutiny Typ vystavení Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Chemická data Ano Ne Ano Ne Ne Ano

20 Dle povahy kontaminantu Částice (Typ 5) Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Přelepené švy? Ne Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Ano Ne Ne Ano

21 Dle povahy kontaminantu VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Tekutiny Typ vystavení Lehké postříkání (Typ 6) Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Chemická data Ano Ne

22 Dle povahy kontaminantu Tekutiny Typ vystavení VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Jet Proud (Typ 3) Chemická data

23 3M TM 4500 pro všestranné použití 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a prachu 2. Vyroben z prodyšného polypropylenu pro podporu pohodlného nošení 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Prodyšná a lehká ochrana Zpracování potravin, Skladování Úklid * Bližší informace v technickém listu 23

24 3M TM 4505 pro všestranné použití 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a olejům 2. Vyroben z polypropylenu + polyetylen laminátu 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyetylen laminát (67 gramů /m 2 ) Lehká ochrana proti kapalinám Potřísnění olejem, vodou Tiskařství Natírání/Malování * Bližší informace v technickém listu 24

25 3M TM Určen pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z kvalitního mikroporézního laminátu, který nepouští vlákna a má antistatický povrch 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyethylen mikroporézní laminát (47 gramů /m 2 ) Ochrana proti jemnému postříkání a prachu Obecné průmyslové zpracování Stroje a údržba vozidel Stříkání * Bližší informace v technickém listu 25

26 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje pohodlné nošení - nemá antistatický povrch! 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Ve čtyřech barvách Barva: bílá, červená, oranžová nebo modrá Materiál: Polypropylen SMS (50 gramů /m 2 ) Dostupná ochrana proti nebezpečnému prachu Azbest Obecná manipulace s prášky Radioaktivní částice * Bližší informace v technickém listu 26

27 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá se zeleným trojúhelník em Materiál: Polypropylen SMMMS (43 gramů /m 2 ) Ochrana i pohodlí Prach Manipulace s prášky Montáž izolace Práce se dřevem * Bližší informace v technickém listu 27

28 3M TM 4530/ Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. FR (Flame-retardant) úprava oděvu 4530 zajišťuje Index snížené hořlavosti kategorie I 8. Speciální úprava oděvu zajišťuje odolnost vůči alkoholům. Zvláštní ošetření povrchu oděvu nabízí také zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům Barva: modrá s bílým trojúhelníkem Materiál: Polypropylen SMMMS (47 gramů /m 2 ) Prodyšný komfort s odolností proti alkoholu a plamenům UPOZORNĚNÍ: Manžety nemají úpravu FR a musí se nosit pod rukavicemi. Oděvy se musí nosit na primárním oděvu FR (Index 2/3). Nesmí se nosit přímo na kůži, pokud je vyžadováno FR. Prach Manipulace s prášky Oleje a petrochemie Výroba oceli Skelná vlákna * Bližší informace v technickém listu 4530,

29 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní části jsou sestaveny z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Prodyšný modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Barva: bílá s modrými panely Materiál : Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (55 gramů /m 2 ) Jedinečná kombinace ochrany a pohodlí Inspekce azbestu Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev * Bližší informace v technickém listu 29

30 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní část je vyrobena z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Větrací modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Barva: Bílá s modrým trojúhelníkem Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Termografická kamera po 15 minutách aktivní činnosti: Zvýšená ochrana při zachování pohodlí BEZ VĚTRÁNÍ S VĚTRÁNÍM Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Údržba strojů a vozidel * Bližší informace v technickém listu 30

31 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) 8. Vakuově balené Barva: bílá s modrým trojúhelníkem Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Kombinace výkonu, pohodlí a lehkosti. Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Farmaceutická výroba * Bližší informace v technickém listu 31

32 3M TM Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) a postřiku ve formě spreje (typ 4) 2. Vyroben z netkaného laminátového materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Přelepené švy pro extra ochranu 7. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Bílá s červenou páskou Materiál: Polypropylene plus polyethylene laminate (49 gramů /m 2 ) Vysoká ochrana, nízká váha Odstraňování azbestu Umývání nádob od chemikálií Údržba strojů v chemickém průmyslu * Bližší informace v technickém listu 32

33 NOVINKA! 3M TM Antistatický povrch pro ochranu při výskytu nebezpečných prachů (Typ 5), lehké postříkání kapalinou (typ 6), postříkání sprejem (typ 4), a postřik proudem kapaliny (typ 3) + biologická rizika 2. Elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 3. Dvojí barevně kódované zipy s velkým očkem pro dvojité těsnění, větší pohodlí a mimořádnou ochranu před znečištěním 4. Přelepené švy a odolná látka pro spolehlivou ochranu 5. Poutka na palce pro bezpečné nošení i při práci nad hlavou 4. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Šedá s šedou páskou Materiál: Laminate (92 gramů /m 2 ) Účinná bariéra proti nebezpečným chemickým látkám Nakládání s chemikáliemi Odklízení ekologických havárií Odklízení nebezpečného odpadu * Bližší informace v technickém listu 33

34 NOVINKA! Nejlepší volba Vhodné UPOZORNĚNÍ: Tato tabulka by měla být použita pouze jako vodítko pro výběr nejvhodnější produktu dle pracovní činnosti. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. 34

35 NOVINKA! * Produkt neprošel všemi testy, nebo kompletně nesplňuje všechny aspekty normy detailní informace viz technické listy. Případně konzultujte s obchodním zástupcem 3M. * * Produkt 3M 4500 paří do CE Kategorie I. 35

36 SMS vs. LAMINÁT Prodyšný SMS, Polypropylen Laminát Spunbond Polypropylene Polyethylen e Laminate Film Layers of Meltblown Spunbond Polypropylene Polypropylene 3M M 4530/ M M M M M M M M M

37 Kdy nepoužívat 3M jednorázové oděvy? Pokud nebezpečná látka není známa, nebo je-li neznámá její koncentrace / množství V podmínkách vystavení plamenům nebo velmi vysokým teplotám. V podmínkách výbušné nebo hořlavé atmosféry V oblastech, kde je zapotřebí vyšší úrovně ochrany, než jsou typy 3/4/5/6 (tj. plynotěsných oděvů) Nepoužívejte oděvy typu 5/6 tam, kde je požadován typ 4. V oblastech se zvýšeným rizikem mechanického poškození (obroušení, řezné rány, trhání) 37

38 3MSafetyportal.cz 38

39 Web: Katalógy na stiahnutie: Adresa: 3M Slovensko s. r. o. Divízia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci Vajnorská Bratislava Tel.: 02/ M Všechna práva vyhrazena 39

3M Nástroj pro výběr produktu

3M Nástroj pro výběr produktu Nástroj pro výběr produktu START 2011. Všechna práva vyhrazena Jak používat tento nástroj? Nejdříve zvolte zda chcete produkt vybírat dle: průmyslu nebo pracovní činnosti, resp. znečišťující látky Pomocí

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy. Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort.

Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy. Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort. Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort. 2016 Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů telefonicky

Více

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu 3M Jednorázové ochranné oděvy 3M Ochrana a pohodlí...... bez kompromisu Evropské standardy 3M Jednorázové ochranné oděvy Společnost 3M, která celosvětově zastává přední postavení v oboru osobních ochranných

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oop,

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci START 3M 2014 Všechna práva vyhrazena Úvod Před použitím prostředku na ochranu dýchacích organů proti částicím, parám a výparům je třeba odpovědět na tyto

Více

Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky O. Kánský

Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky O. Kánský Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky 2016 O. Kánský Pracovní oděv pořizuje si zaměstnanec bonus poskytnutý zaměstnavatelem vhodný specializovaný ochranný oděv předepsaný oděv Dress code, reklama

Více

PRACOVNÍ ODĚVY vyrobeny z klasických i vysoce odolných materiálů

PRACOVNÍ ODĚVY  vyrobeny z klasických i vysoce odolných materiálů PRACOVNÍ ODĚVY PRACOVNÍ ODĚVY Specifický typ oblečení. Pryč jsou jiţ dny, kdy se v různých odvětvích nosilo do práce staré obnošené oblečení. Bez ohledu na obor, zjišťujeme, ţe je dnes ve všech odvětvích

Více

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE Ochranné obleky DuPont Tyvek Kombinéza DuPont Tyvek Classic Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek Classic? Protože na tom mùže záviset jejich

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

Ochranné oděvy. Honeywell Safety Products. I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort

Ochranné oděvy. Honeywell Safety Products. I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort Honeywell Safety Products Ochranné oděvy I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort 188 www.honeywellsafety.com Honeywell Safety Products

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME metylénchlorid 1 Informace na štítcích metylenchloridu CLP Signální slovo: Pozor Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Seznámení s bezpečnostními listy vašeho dodavatele, případně s jejich elektronickou verzí, je vaší POVINNOSTÍ, protože obsahují

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický www.tork.cz správná volba má význam Potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl ze

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnost zdravotnického personálu

Bezpečnost zdravotnického personálu Osobní ochranné prostředky Bezpečnost zdravotnického personálu Rizika, způsob přenosu Bakterie a jiné mikroorganismy mohou být za určitých podmínek šířeny vzduchem Dostat se do dosahu dýchací zóny Být

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F DuPont Personal Protection Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ B nyní dostupná s integrovanými

Více

Jednorázové ochranné oděvy. uvex silver-system

Jednorázové ochranné oděvy. uvex silver-system uvex silver-system Jednorázové overaly uvex Typ ochrany TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Art.-Nr. 98741 Art.-Nr. 98748 Art.-Nr. 98751 uvex 5/6 Art.-Nr. 98739 uvex 4B Art.-Nr. 98747 uvex 3B plus uvex 3B vibatec uvex

Více

DUO-MIX 405. Certifikát o testech typu CE. 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97

DUO-MIX 405. Certifikát o testech typu CE. 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97 STC405CZ - Rev 3-21.06.05 CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE III DUO-MIX 405 Certifikát o testech typu CE 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97 vystavený autorizovanou osobou č. 0072 I.F.T.H. Av. Guy de Collongue F-69134

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Není důležité být vždy nejrychlejší, mnohem důležitější je, aby produkty,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/5 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Tekutá fólie Číslo CAS:

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků 2008 Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL Datum vydání: 12. 08. 2009 Datum revize: 30. 11. 2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Hloubková penetrace

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF

P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF Automobilový průmysl/doprava Farmaceutický průmysl Chemický průmysl Zpracování kovů Sklářský průmysl Elektronický průmysl Zpracování

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky Přehled produktů Ochranné pracovní prostředky Haberkorn Ulmer s.r.o., člen mezinárodní skupiny Haberkorn, působí na českém a slovenském trhu již od

Více

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o. Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče ESAB nabízí vysoce kvalitní oděvy pro svářeče. Odborníci splnili požadavky svářečů na bezpečnost a nabízí široký sortiment jak tradičních kožených oděvů, tak i oděvů

Více

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI)

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ OBLEKY FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) Certifikát ČSN EN 469:2006 - vnější vrstva NOMEX Tough, 195 g/m2 - membrána PU - 120 g/m2 - tepelná bariéra Nomex /VS FR, 250 g/m2 - reflexní

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

Ochrana. Detekce. Únik. Bezpečnostní řešení pro průmysl

Ochrana. Detekce. Únik. Bezpečnostní řešení pro průmysl Ochrana Detekce Únik Bezpečnostní řešení pro průmysl Ochrana Detekce Jedovaté plyny Hořlavé plyny Kyslík Teplo Jedovaté plyny a výpary Částice Páry Nedostatek kyslíku Detekce pro zabránění katastrof Únik

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Produktový list BS-KK

Produktový list BS-KK Produktový list BS-KK Kamenný koberec Přírodní kámen, mramor, křemenný písek spojený epoxidovou pryskyřicí Charakteristika výrobku: Směs epoxidových pryskyřic s přírodním kamenivem, křemennými písky nebo

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: lepidlo Identifikace společnosti nebo podniku: Berger + Schröter GmbH Voerder

Více

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC Použití

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Profesionální. ochranné. oblečení. vyšší stupeň ochrany při produkci potravin. Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema.

Profesionální. ochranné. oblečení. vyšší stupeň ochrany při produkci potravin. Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema. Profesionální ochranné oblečení vyšší stupeň ochrany při produkci potravin Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema.cz KLEEN FLEXOTHANE Kleen má anti bakteriální vlastnosti, Povrch ze

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015 Systémy pro mytí podlah Únor 2015 Sortiment standardních plochých mopů Mezinárodní sortiment plochých mopů Ploché mopy Mopy přesně podle Vašich požadavků Kompletní sortiment Inovativní technologie Vyhovující

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů Vysoce efektivní a ekonomické složení produktů Pro čisticí prostředky Kärcher jsou používány vysoce kvalitní suroviny. Díky tomu je možné používat produkty ve velmi malém dávkování, při kterém se šetří

Více

Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce

Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce

Více

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům > Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům V minulém roce bylo přijato usnesení vlády ČR, které reagovalo na požadavky Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) na pro zajištění jednotného

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 Průmyslové odvětví : stavba forem a zpracování plastů

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Umíme používat osobní ochranné. cvičení IZS. MUDr. Jana Prattingerová Medicína katastrof Hradec Králové 2008

Umíme používat osobní ochranné. cvičení IZS. MUDr. Jana Prattingerová Medicína katastrof Hradec Králové 2008 Umíme používat osobní ochranné prostředky? Postřehy nejen ze cvičení IZS MUDr. Jana Prattingerová Medicína katastrof Hradec Králové 2008 Taktické cvičení IZS-postřehy OOP Taktické cvičení IZS-postřehy

Více

1. Identifikace přípravku a výrobce

1. Identifikace přípravku a výrobce 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Identifikace přípravku. Dezynfekční toaletní mýdlo 1.2. Použití přípravku. Bezpečnostní list (list vlastností) přípravku Datum vydání: 12.09.2001 Datum aktualizace:

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy

Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy A) Nebezpečné přípravky pro ŽP NEJHORŠÍ PŘÍPRAVKY SAVO originál 5l Dezinfekční detergent DD 445 Domestos 24 H plus CIF Cream Lemon dezinfekce vody a povrchů

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

I ~ Rozhodnutí. se Institut pro testování a certifikaci, a.s.

I ~ Rozhodnutí. se Institut pro testování a certifikaci, a.s. Místopředseda vlády České republiky ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec V Praze dne./fdubna 2005 Čj. 218/2004-0DS-ZN/16/1 Rozhodnutí Na základě žádosti a v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona č.

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků 2009 Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ SPECIÁLNÍ POUŽITÍ. Automobilový průmysl/doprava. Farmaceutický průmysl. Chemický průmysl. Zpracování kovů.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ SPECIÁLNÍ POUŽITÍ. Automobilový průmysl/doprava. Farmaceutický průmysl. Chemický průmysl. Zpracování kovů. P.65 CRUSADER FLEX P.68 MERCURY P.67 POLAR GRIP P.67 POWERFLEX T HI VIZ YELLOW P.66 THERM-A-GRIP P.67 THERM-A-KNIT P.66 WINTER HI-VIZ P.66 WINTER MONKEY GRIP Automobilový průmysl/doprava Farmaceutický

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: Brusiva

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

VITAL ECO 115-117. Certifikáty o testech typu CE. VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12 96

VITAL ECO 115-117. Certifikáty o testech typu CE. VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12 96 CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE III STC115CZ - Rev 3-20.04.05 0334 VITAL ECO 115-117 Certifikáty o testech typu CE VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ OCHRANY Norton: Zlepšuje bezpečnostní standardy Norton z pozice předního výrobce brusiv,navrhl novou řadu osobních ochranných pomůcek,na základě nejvyšších

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Sádrovláknitá deska

Více

Jednorázové ochranné obleky

Jednorázové ochranné obleky Jednorázové ochranné obleky Jednorázové ochranné obleky Jednorázové oděvy uvex OOPP kategorie III Rozdělení dle typu ochrany TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Obj. číslo 98748 Obj. číslo 98710 uvex 5/6 Obj. číslo 98711

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1.

Více

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice Rukavice jsou prostředkem osobní ochrany chránícím ruce, části rukou, předloktí i paže. V našem eshopu jsou rukavice rozděleny do 17 skupin dle materiálového

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější Čistější Bezpečnější Zdravější Hlavním úkolem je zajistit čistou a bezpečnou kuchyň Klíčové úkoly: Zajištění bezpečnosti potravin Zajištění bezpečnosti zaměstnanců Zvýšení produktivity Uklouznutí a pády

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více