3M Nástroj pro výběr produktu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3M Nástroj pro výběr produktu"

Transkript

1 Nástroj pro výběr produktu START Všechna práva vyhrazena

2 Jak používat tento nástroj? Nejdříve zvolte zda chcete produkt vybírat dle: průmyslu nebo pracovní činnosti, resp. znečišťující látky Pomocí dalších hyperlinků se postupně "proklikáte" až ke konkrétnímu produktu. Pokud kliknete kdekoli (mimo hyperlinky), automaticky se posunete o stránku dále. Pro návrat zpět či tabulkové porovnání můžete použít tato tlačítka ve spod každé stránky. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel.: nebo na

3 Dle průmyslu Potravinářský Chemický a petrochemický Stavební Farmaceutický Automotive Strojírenství a zpracování kovů Nukleární Zemědělství Zpracování dřeva Ropný a plynárenský průmysl Odklízení havárií (např. rozlití motorového oleje na vozovce) Biologická rizika (např. zdravotnictví, odvoz odpadu, vodárenství) Čisté provozy ( např. elektrotechnický, farmaceutický, potravinářský, apod.)

4 Dle pracovní činnosti (povahy kontaminantu) Nenáročné čištění, skladování, úklidové práce Inspekce azbestu, příprava staveniště, izolace Odstraňování azbestu Výroba cementu, broušení, leštění Lehké průmyslové čištění, údržba strojů Farmaceutické zpracování, manipulace s toxickými prášky Malování a nátěry, práce s pryskyřicí Práce v čistých provozech Postřik pesticidy Manipulace s chemikáliemi Odstraňování rozlitých chemikálií a havárií, dekontaminace, čištění nádrží Porovnávací tabulka Kategorie ochrany / Typ

5 POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Nebezpečí & Rizika Potřísnění čistícími/dezinfekčními prostředky Povrchově aktivní látky, alkoholy, aldehydy, kyseliny, chladící látky (např. čpavek). Biologická rizika Salmonela Bakterie Viry Kontaminace výroby lidskou kůží Pracovní činnosti Čištění a údržba strojů Porážení a zpracování masa Manipulace s mléčnými výrobky, rybami, ořechy Zpracování zeleniny Čisté provozy Oděvy typu 5/6 můžou poskytnout účinnou ochranu proti prachu a nízké koncentraci anorganických chemických látek používaných v tomto odvětví. Mohou také pomoci předejít kontaminaci produkce lidskou kůží a bakteriemi. Příslušenství návleky na rukávy a boty čepice Více k příslušenství v produktovém katalogu doporučuje: 4530/

6 CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL chemický Nebezpečí & Rizika Organická rozpouštědla pro extrakci a čištění dalších chemikálií. Kyseliny a louhy Pracovní činnosti Přeprava a skladování chemikálií Nakládání/vykládání surovin a chemikálií Odklízení rozlitých chemikálií či oleje Míchání chemikálií Práce v laboratoři Při manipulaci jsou pracovníci vystaveni vysokému riziku rozlití nebo úniku. Proto se při těchto činnostech běžně používají oděvy typu 4 a typu 3. Povaha chemikálie, teplota, tlak mají významný dopad na účinnost ochranných oděvů. Vysoké koncentrace organických chemických látek vyžadují zvláštní pozornost a výběr by měl být řízen údaji o prostupnosti. doporučuje:

7 chemický Odklízení oleje ODKLÍZENÍ ROZLITÉHO OLEJE Nebezpečí & Rizika TPH (např. benzen, toluen, xylen). Styk kůže s ropou / TPH může způsobit vyrážky, podráždění nebo silnou otravu. Pracovní činnosti Manipulace s naolejovanými materiály Ruční řezání olejových plodin Manipulace se sorbenty Mycí operace Čištění jímek čerpadel Manipulace s oleji nasyceným odpadem Pro většinu čistících operací, může oděv typu 5 / 6 nabídnout přiměřenou ochranu. Oděv typu 4 s lepenými švy má dobrou organickou a chemickou odolnost. Jsou navrženy pro odolnost vyššímu působení olejů. Pro vysokotlaké mytí je vhodnější použít oblek typu 3 Běžně se používají i návleky na rukávy a boty doporučuje: 4530/

8 STAVEBNICTVÍ Nebezpečí & Rizika Na staveništích, mohou pracovníci přijít do styku s látkami, jako jsou polyuretanové pěny barvy, nátěry a obsahem rozpouštědel a pryskyřic, materiály obsahující dehet, azbest. Pracovní činnosti Míchání složek: pryskyřice a tvrdidlo Nátěry epoxidovou pryskyřicí pro průmyslové podlahy a výstroj cisteren Práce s oleji Stavební rekonstrukce za použití materiálů s obsahem dehtu Malování a nátěry Odstraňování azbestu doporučuje:

9 AZBEST Nebezpečí & Rizika Částice nebo vlákna, které proniknou nevhodným oděvem mohou dosáhnout až na kůži a vlasy nositele. Je pak velmi těžké odstranit je dokonce i při sprchování. Postupem času se tyto částice odlučují z kůže a následně mohou být vdechovány ("sekundární" inhalace). Pracovní činnosti Pro přípravu staveniště drobné pracovní činnosti, jsou obvykle voleny oděvy typu 5/6 z materiálu SMS z důvodu pohodlí a nižší ceny. Společnosti zabývající se odstraňování azbestu vybírají spíše laminované kombinézy typu 4 s přelepenými švy pro zvýšenou ochranu, vyšší účinnost, a odolnost vůči vodě. (např. 4565). doporučuje:

10 FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL Nebezpečí & Rizika Organické a anorganické chemikálie používané pro vývoj účinné látky Chemikálie (hydroxid sodný, amoniak, dichlormethan) používané pro čištění Elektrostatické jiskření Pracovní činnosti Nakládání / vykládání (sušičky, kontejnery, granulátory, filtry), úklidové činnosti Oddělování a přenos tekutin Míchání pevných látek a kapalin Laboratorní, kontrolní činnosti Čisté provozy Biologická rizika Obleky typu 5/6 nabízejí dobrou ochranu proti prachu z nakládky a vykládky nebo při manipulaci s chemikáliemi v bubnech. Typ 4 může být vhodnější proti vysoce toxickému prachu. Pro delší provoz v uzavřených prostorách, je vhodné oděvy kombinovat s náhlavními díly připojenými na jednotky s pohonem či přívodem vzduchu. Běžně se používají také návleky na rukávy či boty. Laboratorní kabáty a čepice se používají pro návštěvníky a pro pracovníky, kteří nenakládají s nebezpečnými látkami (např. pouze riziko ušpinění) doporučuje:

11 ČISTÉ PROVOZY Nebezpečí & Rizika Čisté provozy vyžadují ochranu proti jakýmkoli částicím škodlivým pro produkty nebo procesy. Odumřelá kůže, vlasů, potu Oblečení a použité obaly. Nebezpečné kapaliny a chemikálie Biologické látky Pracovní činnosti Farmaceutické (aseptická příprava a plnění) Zpracování potravin Elektronika(čipy) a výroba optických vláken Laboratoře (mikrobiologické) Povrchové úpravy (pokovení, speciální nátěry) Pro operátory, údržbu a úklid a pro návštěvníky mohou být vhodné laminátové oděvy typu 5/6, které nepouští vlákna. Oděvy typu 4 mohou nabídnout dodatečnou ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, biologicky znečištěným prachem a zároveň před rizikem částic z lidského těla. Kombinézy jsou obvykle vhodné pro čisté provozy třídy ISO 4 až ISO 9. doporučuje:

12 AUTOMOTIVE Nebezpečí & Rizika Organická rozpouštědla Pryskyřice, plniva a pigmenty. Rozpouštědla mohou pronikat nevhodným oděvem, přijít do styku s kůží a způsobit tak pracovníkovi podráždění, zánět kůže nebo alergické reakce. Další rizika vyplývají z isokyanátů, které mohou způsobit poškození buněk. Uvolňování těkavých organických látek může vést k nebezpečí výbuchu Pracovní činnosti Příprava (čištění, odmašťování, odstraňování laku) Povrchová úprava Aplikace a broušení polyesterových pryskyřic Stříkání barev a laků Laminátové oděvy typu 5/6 poskytují vhodnou ochranu v mnoha aplikacích. Pro expozice vysokým koncentracím organických rozpouštědel nebo isokyanátů, by se mělo uvažovat spíše o typech oděvů 3/4. Laminované oděvy jsou zde vhodnější než SMS protože lépe ochrání kapalinám a minimalizuje se u nich pouštění vláken. Pro lepší pohodlí lze použít oděvy s prodyšným SMS zadním panelem (např ). doporučuje:

13 STROJÍRENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Nebezpečí & Rizika Oleje Čistícím prostředky Povrchově aktivní látky Maziva a antikorozním prostředky Tyto tekutiny můžou, při styku s kůží nepříznivě působit na zdraví pracovníků Při broušení a vrtání vzniká také velké množství prachu. Pracovní činnosti Broušení, řezání, vrtání kovových částí Úklidové a údržbové práce Pro většinu činností se hodí oděv typu 5/6 Jelikož se obvykle jedná o fyzicky náročnou práci, doporučují se spíše oděvy vyrobené z SMS materiálů (příp. kombinace laminátu s SMS), které jsou lépe prodyšné, než oděvy laminátové Je třeba zvážit používání i ostatních OOPP (ochrana zraku, dýchacích orgánů, sluchu, obličeje a hlavy, ochana při svařování) doporučuje: 4530/

14 NUKLEÁRNÍ Nebezpečí & Rizika K většině expozic radioaktivním částicím může dojít, když pracovníci vyměňují palivo. Dále pak při provádění údržbářských prací na zařízeních, jako jsou primární chladicí systémy potrubí, čerpadla a ventily. Expozice suchým částečkám plutonia a tekutým částicím odstřikujících kyselin (např. kyselina dusičná nebo kyselina fluorovodíková) může nastat v průběhu post-výrobních operací. Pracovní činnosti Výměna paliva Údržbové práce Během operací v bílých zónách jaderných zařízení, může být použit typ oděvu 5/6 jako bariéra proti proniknutí radioaktivního prachu a kapalin do těla a do spodního prádla. V případě nutnosti expozice toxickým a žíravým chemikáliím, můžou ochranu nabídnout chemicky odolné obleky a / nebo oděvy typu 3, které nabízejí nutnou vyšší bariéru proti kapalným chemikáliím. Poznámka: Ochranné oděvy nechrání proti jadernému záření. doporučuje: 4530/

15 ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOV ZVÍŘAT Nebezpečí & Rizika Pesticidy používané v zemědělství se mohou dostat do těla pracovníka a způsobit tak vážná onemocnění nebo otravy. Pesticidy se velmi liší v toxicitě, která závisí na složení. Většina expozic pesticidům je přes kůži. Rizika vznikají při přípravě a při čištění v důsledku expozice vyšším koncentracím účinných látek. Zemědělci mohou být také vystaveni působení virů z infikovaných zvířat (viz biologická rizika) Pracovní činnosti Pro aplikace pesticidů nízko u země nebo manipulaci s ošetřenými rostlinami, může oděv typu 5/6 poskytnout dostatečnou ochranu. Pro většinu aplikací pesticidů (spreje) doporučujeme oděv typu 4 (např. 4565). Při míchání a nakládání vysoce toxických tekutých koncentrátů nebo při dlouhodobé expozici vysoce toxickému spreji, je vhodnější oděv typu 3 (např. 4570) doporučuje: Míchání a přelévání pesticidů Aplikace / Postřik pesticidy Čištění stříkacích zařízení

16 BIOLOGICKÁ RIZIKA Nebezpečí & Rizika Některé biologické látky, zejména mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a plísně mohou být patogenní, senzibilizující nebo toxické. Pracovní činnosti Nucená porážka zvířat Zpracování masa Zpracování potravin Zemědělství a chov zvířat Zpracování kůží Nakládání s odpadem Vodárenství Zdravotnictví ( přenosné nemoci ) Odklízení přírodních katastrof Na ochranu proti kontaminaci pevnými částicemi např. při provádění inspekce může být vhodný oděv typu 5/6 nebo typu 4 vyhovující EN Typ 4 je běžně používán pro lepší ochranu před potřísněním znečišťujícími kapalinami (např. krví). Pro aplikace, kde je třeba toxických dezinfekční ch prostředků a mokré dekontaminace bude potřeba použít oděv typu 3. doporučuje:

17 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Nebezpečí & Rizika Dřevěný prach, Pryskyřice a lepidla Odstraňovače nátěrů Oděvy typu 5/6 můžou poskytnout účinnou ochranu proti drobným dřevěným a lehkým částicím spreje. polyuretanové barvy a laky mořidla a konzervační látky. Pracovní činnosti doporučuje: Natírání Stříkání laků, ředidla Řezání dřeva Úklid a údržba strojů

18 Dle povahy kontaminantu Je látka nebezpečná? Ano Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Jet Proud (Typ 3) Tekutiny Typ vystavení Spray (Typ 4) Ne Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Tepelný stres? Špína Tekutiny Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Je nízké pouštění vláken zásadní? VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Je třeba antistatický? Ano Chemická data Ano Ne Ano Ano Ne Ano

19 Dle povahy kontaminantu VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Tekutiny Typ vystavení Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Chemická data Ano Ne Ano Ano Ne Ano

20 Dle povahy kontaminantu VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano Přelepené švy? Ne Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Ano Ano Ne Ano

21 Dle povahy kontaminantu Tekutiny Typ vystavení Lehké postříkání (Typ 6) VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Chemická data Ano Ne

22 Dle povahy kontaminantu Tekutiny Typ vystavení VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Postřik (proud) (Typ 3) Chemická data 4570

23 TM 4500 Jednorázový oděv pro všestranné použití 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a prachu 2. Vyroben z prodyšného polypropylenu pro podporu pohodlného nošení 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Novinka Barva: bílá nebo modrá Materiál: Polypropylen (45 gramů /m 2 ) Zpracování potravin, Skladování Úklid Prodyšná a lehká ochrana

24 TM 4505 Jednorázový oděv pro všestranné použití Novinka 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a olejům 2. Vyroben z polypropylenu + polyetylen laminátu 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyetylen laminát (67 gramů /m 2 ) Potřísnění olejem, vodou Tiskařství Natírání/Malování Lehká ochrana proti kapalinám

25 TM 4510 Ochranný jednorázový oděv 1. Určen pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z kvalitního mikroporézního laminátu, který nepouští vlákna a má antistatický povrch Polyethylene Laminate Film Polypropylene 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyethylen mikroporézní laminát (47 gramů /m 2 ) Obecné průmyslové zpracování Stroje a údržba vozidel Stříkání Ochrana proti jemnému postříkání a prachu

26 TM 4515 Ochranný jednorázový oděv Novinka 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje pohodlné nošení - nemá antistatický povrch! 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Ve čtyřech barvách Barva: bílá, červená, oranžová nebo modrá Materiál: Polypropylen SMS (50 gramů /m 2 ) Azbest Obecná manipulace s prášky Radioaktivní částice Dostupná ochrana proti nebezpečnému prachu

27 TM 4520 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu Inovace 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP Inovace 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá se zeleným trojúhelník em Materiál: Polypropylen SMMMS (43 gramů /m 2 ) Prach Manipulace s prášky Montáž izolace Práce se dřevem Ochrana i pohodlí

28 TM 4530/4530+ Ochranný jednorázový oděv Novinka 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. FR (Flame-retardant) úprava oděvu 4530 zajišťuje Index snížené hořlavosti kategorie I 8. Speciální úprava oděvu zajišťuje odolnost vůči alkoholům. Zvláštní ošetření povrchu oděvu nabízí také zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům Barva: modrá s bílým trojúhelníkem Materiál: Polypropylen SMMMS (47 gramů /m 2 ) UPOZORNĚNÍ: Manžety nemají úpravu FR a musí se nosit pod rukavicemi. Oděvy se musí nosit na primárním oděvu FR (Index 2/3). Nesmí se nosit přímo na kůži, pokud je vyžadováno FR. Prach Manipulace s prášky Oleje a petrochemie Výroba oceli Skelná vlákna Prodyšný komfort s odolností proti alkoholu a plamenům

29 Novinka TM 4535 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní části jsou sestaveny z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Prodyšný modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Barva: bílá s modrými panely Materiál : Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (55 gramů /m 2 ) Inspekce azbestu Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Jedinečná kombinace ochrany a pohodlí

30 TM Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní část je vyrobena z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Větrací modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Termografická kamera: Po 15 minutách aktivní činnosti BEZ VĚTRÁNÍ S VĚTRÁNÍM Barva: Bílá s modrým trojúhelníkem Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Údržba strojů a vozidel Zvýšená ochrana při zachování pohodlí

31 * Bližší informace v technickém listu Novinka TM 4545 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) 8. Vakuově balené Barva: bílá s modrým trojúhelníkem Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Farmaceutická výroba Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Kombinace výkonu, pohodlí a lehkosti.

32 TM 4565 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) a postřiku ve formě spreje (typ 4) 2. Vyroben z netkaného laminátového materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 1. Přelepené švy pro extra ochranu 4. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Bílá s červenou páskou Materiál: Polypropylene plus polyethylene laminate (49 gramů /m 2 ) Vysoká ochrana, nízká váha Odstraňování azbestu Umývání nádob od chemikálií Údržba strojů v chemickém průmyslu * Bližší informace v technickém listu

33 Již brzy! TM 4570 Ochranný jednorázový oděv 1. Antistatický povrch pro ochranu při výskytu nebezpečných prachů (Typ 5), lehké postříkání kapalinou (typ 6), postříkání sprejem (typ 4), a postřik proudem kapaliny (typ 3) + biologická rizika 2. Elastické manžety a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 3. Dvojí barevně kódované zipy s velkým očkem pro dvojité těsnění, větší pohodlí a mimořádnou ochranu před znečištěním 4. Přelepené švy a odolná látka pro spolehlivou ochranu 5. Poutka na palce pro bezpečné nošení i při práci nad hlavou 4. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Šedá s šedou páskou Materiál: Laminate (92 gramů /m 2 ) Nakládání s chemikáliemi Odklízení ekologických havárií Odklízení nebezpečného odpadu Účinná bariéra proti nebezpečným chemickým látkám * Bližší informace v technickém listu

34 Nejlepší volba Vhodné / Již brzy! Nenáročné čištění, skladování, úklidové práce Inspekce azbestu, příprava staveniště, izolace Odstraňování azbestu Výroba cementu, broušení, leštění Lehké průmyslové čištění, údržba strojů Farmaceutické zpracování, manipulace s toxickými prášky Malování a nátěry, práce s pryskyřicí Čisté provozy Postřik pesticidy Manipulace s chemikáliemi Odstraňování rozlitých chemikálií a havárií, dekontaminace, čištění nádrží UPOZORNĚNÍ: Tato tabulka by měla být použita pouze jako vodítko pro výběr nejvhodnější produktu dle pracovní činnosti. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů.

35 Kategorie ochrany / Typ Normy 4500** / Již brzy! CE Kategorie III Chemické ochranné oděvy Typ 6 Kapalné chemikálie (lehké postříkání) Typ 5 Nebezpečné suché částice EN 340 EN EN ISO Typ 4 Kapalné chemikálie (spray - olejová nebo vodní mlha) EN Typ 3 Kapalné chemikálie (jet- proud) EN Biologické nebezpečí EN * * Elektrostatické vlastnosti EN * * Kontaminace radioaktivními částicemi EN * * * * * * * * Omezené šíření plamene ISO * * Produkt neprošel všemi testy, nebo kompletně nesplňuje všechny aspekty normy detailní informace viz technické listy. Případně konzultujte s obchodním zástupcem. * * Produkt 4500 paří do CE Kategorie I.

36 Prodyšný SMS, Polypropylen SMS vs. LAMINÁT Laminát Spunbond Polypropylene Polyethylene Laminate Film Layers of Meltblown Spunbond Polypropylene Polypropylene /

37 KDY NEPOUŽÍVAT JEDNORÁZOVÉ ODĚVY? Pokud nebezpečná látka není známa, nebo je-li neznámá její koncentrace / množství V podmínkách vystavení plamenům nebo velmi vysokým teplotám. V podmínkách výbušné nebo hořlavé atmosféry V oblastech, kde je zapotřebí vyšší úrovně ochrany, než jsou typy 3/4/5/6 (tj. plynotěsných oděvů) Nepoužívejte oděvy typu 5/6 tam, kde je požadován typ 4. V oblastech se zvýšeným rizikem mechanického poškození (obroušení, řezné rány, trhání)

38 Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

39 Kontakt Web: Technické listy a katalogy ke stažení zde: Adresa: Česko, s.r.o V Parku 2343/ Praha 4 V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel.: nebo na

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 Název výrobku: LAK ASFALTOVÝ A 1010

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 Název výrobku: LAK ASFALTOVÝ A 1010 Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI: 1.1. Identifikátor výrobku : LAK ASFALTOVÝ A 1010 1.2. Příslušná určená použití výrobku

Více

podle nařízení 1907/2006/ES

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 20.4.2010 Datum revize: 13.4.2015 Číslo revize: 3 Strana 1/ 24 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI: 1.1. Identifikátor výrobku : TELHARD PUR TUŽIDLO DO POLYURETANOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT TELPUR

Více

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 7.1.2013 do částky 2/2013 Sb. a 1/2013 Sb.m.s. - RA340 Vyhledání a text 495/2001 Sb. - poslední stav textu 495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Ochrana. zraku

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Ochrana. zraku Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci Ochrana zraku 2015/2016 Lidské oko Rohovka: v přímém kontaktu s externím prostředím hraje podstatnou roli při přenášení paprsků světla. Je to struktura lidského

Více

Čistící technika. 28 Čistící technika. Nepodstupujte žádná rizika! Čištění STAR

Čistící technika. 28 Čistící technika. Nepodstupujte žádná rizika! Čištění STAR 28 Čistící technika Čistící technika Bio-chem nabízí široký program čistící techniky pro bezpečné a pohodlné čištění a odmašťování malých i větších dílů. Tato technika nachází uplatnění ve výrobě i údržbě

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat 2. Používané procesy a postupy 2.1 Porážení 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole Tato kapitola popisuje jatky a činnosti související se vedlejšími živočišnými produkty, na které se vztahuje tenti BREF.

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Igefa produktový katalog

Igefa produktový katalog Igefa produktový katalog Hygiena pro profesionály IGEFA Ústí spol. s r.o. VELKOOBCHOD PRO ČISTOTU A HYGIENU U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem Česká republika Číslo účtu: 379 825 0247/0100 580 464 2001/2700

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více