3M Nástroj pro výběr produktu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3M Nástroj pro výběr produktu"

Transkript

1 Nástroj pro výběr produktu START Všechna práva vyhrazena

2 Jak používat tento nástroj? Nejdříve zvolte zda chcete produkt vybírat dle: průmyslu nebo pracovní činnosti, resp. znečišťující látky Pomocí dalších hyperlinků se postupně "proklikáte" až ke konkrétnímu produktu. Pokud kliknete kdekoli (mimo hyperlinky), automaticky se posunete o stránku dále. Pro návrat zpět či tabulkové porovnání můžete použít tato tlačítka ve spod každé stránky. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel.: nebo na

3 Dle průmyslu Potravinářský Chemický a petrochemický Stavební Farmaceutický Automotive Strojírenství a zpracování kovů Nukleární Zemědělství Zpracování dřeva Ropný a plynárenský průmysl Odklízení havárií (např. rozlití motorového oleje na vozovce) Biologická rizika (např. zdravotnictví, odvoz odpadu, vodárenství) Čisté provozy ( např. elektrotechnický, farmaceutický, potravinářský, apod.)

4 Dle pracovní činnosti (povahy kontaminantu) Nenáročné čištění, skladování, úklidové práce Inspekce azbestu, příprava staveniště, izolace Odstraňování azbestu Výroba cementu, broušení, leštění Lehké průmyslové čištění, údržba strojů Farmaceutické zpracování, manipulace s toxickými prášky Malování a nátěry, práce s pryskyřicí Práce v čistých provozech Postřik pesticidy Manipulace s chemikáliemi Odstraňování rozlitých chemikálií a havárií, dekontaminace, čištění nádrží Porovnávací tabulka Kategorie ochrany / Typ

5 POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Nebezpečí & Rizika Potřísnění čistícími/dezinfekčními prostředky Povrchově aktivní látky, alkoholy, aldehydy, kyseliny, chladící látky (např. čpavek). Biologická rizika Salmonela Bakterie Viry Kontaminace výroby lidskou kůží Pracovní činnosti Čištění a údržba strojů Porážení a zpracování masa Manipulace s mléčnými výrobky, rybami, ořechy Zpracování zeleniny Čisté provozy Oděvy typu 5/6 můžou poskytnout účinnou ochranu proti prachu a nízké koncentraci anorganických chemických látek používaných v tomto odvětví. Mohou také pomoci předejít kontaminaci produkce lidskou kůží a bakteriemi. Příslušenství návleky na rukávy a boty čepice Více k příslušenství v produktovém katalogu doporučuje: 4530/

6 CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL chemický Nebezpečí & Rizika Organická rozpouštědla pro extrakci a čištění dalších chemikálií. Kyseliny a louhy Pracovní činnosti Přeprava a skladování chemikálií Nakládání/vykládání surovin a chemikálií Odklízení rozlitých chemikálií či oleje Míchání chemikálií Práce v laboratoři Při manipulaci jsou pracovníci vystaveni vysokému riziku rozlití nebo úniku. Proto se při těchto činnostech běžně používají oděvy typu 4 a typu 3. Povaha chemikálie, teplota, tlak mají významný dopad na účinnost ochranných oděvů. Vysoké koncentrace organických chemických látek vyžadují zvláštní pozornost a výběr by měl být řízen údaji o prostupnosti. doporučuje:

7 chemický Odklízení oleje ODKLÍZENÍ ROZLITÉHO OLEJE Nebezpečí & Rizika TPH (např. benzen, toluen, xylen). Styk kůže s ropou / TPH může způsobit vyrážky, podráždění nebo silnou otravu. Pracovní činnosti Manipulace s naolejovanými materiály Ruční řezání olejových plodin Manipulace se sorbenty Mycí operace Čištění jímek čerpadel Manipulace s oleji nasyceným odpadem Pro většinu čistících operací, může oděv typu 5 / 6 nabídnout přiměřenou ochranu. Oděv typu 4 s lepenými švy má dobrou organickou a chemickou odolnost. Jsou navrženy pro odolnost vyššímu působení olejů. Pro vysokotlaké mytí je vhodnější použít oblek typu 3 Běžně se používají i návleky na rukávy a boty doporučuje: 4530/

8 STAVEBNICTVÍ Nebezpečí & Rizika Na staveništích, mohou pracovníci přijít do styku s látkami, jako jsou polyuretanové pěny barvy, nátěry a obsahem rozpouštědel a pryskyřic, materiály obsahující dehet, azbest. Pracovní činnosti Míchání složek: pryskyřice a tvrdidlo Nátěry epoxidovou pryskyřicí pro průmyslové podlahy a výstroj cisteren Práce s oleji Stavební rekonstrukce za použití materiálů s obsahem dehtu Malování a nátěry Odstraňování azbestu doporučuje:

9 AZBEST Nebezpečí & Rizika Částice nebo vlákna, které proniknou nevhodným oděvem mohou dosáhnout až na kůži a vlasy nositele. Je pak velmi těžké odstranit je dokonce i při sprchování. Postupem času se tyto částice odlučují z kůže a následně mohou být vdechovány ("sekundární" inhalace). Pracovní činnosti Pro přípravu staveniště drobné pracovní činnosti, jsou obvykle voleny oděvy typu 5/6 z materiálu SMS z důvodu pohodlí a nižší ceny. Společnosti zabývající se odstraňování azbestu vybírají spíše laminované kombinézy typu 4 s přelepenými švy pro zvýšenou ochranu, vyšší účinnost, a odolnost vůči vodě. (např. 4565). doporučuje:

10 FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL Nebezpečí & Rizika Organické a anorganické chemikálie používané pro vývoj účinné látky Chemikálie (hydroxid sodný, amoniak, dichlormethan) používané pro čištění Elektrostatické jiskření Pracovní činnosti Nakládání / vykládání (sušičky, kontejnery, granulátory, filtry), úklidové činnosti Oddělování a přenos tekutin Míchání pevných látek a kapalin Laboratorní, kontrolní činnosti Čisté provozy Biologická rizika Obleky typu 5/6 nabízejí dobrou ochranu proti prachu z nakládky a vykládky nebo při manipulaci s chemikáliemi v bubnech. Typ 4 může být vhodnější proti vysoce toxickému prachu. Pro delší provoz v uzavřených prostorách, je vhodné oděvy kombinovat s náhlavními díly připojenými na jednotky s pohonem či přívodem vzduchu. Běžně se používají také návleky na rukávy či boty. Laboratorní kabáty a čepice se používají pro návštěvníky a pro pracovníky, kteří nenakládají s nebezpečnými látkami (např. pouze riziko ušpinění) doporučuje:

11 ČISTÉ PROVOZY Nebezpečí & Rizika Čisté provozy vyžadují ochranu proti jakýmkoli částicím škodlivým pro produkty nebo procesy. Odumřelá kůže, vlasů, potu Oblečení a použité obaly. Nebezpečné kapaliny a chemikálie Biologické látky Pracovní činnosti Farmaceutické (aseptická příprava a plnění) Zpracování potravin Elektronika(čipy) a výroba optických vláken Laboratoře (mikrobiologické) Povrchové úpravy (pokovení, speciální nátěry) Pro operátory, údržbu a úklid a pro návštěvníky mohou být vhodné laminátové oděvy typu 5/6, které nepouští vlákna. Oděvy typu 4 mohou nabídnout dodatečnou ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, biologicky znečištěným prachem a zároveň před rizikem částic z lidského těla. Kombinézy jsou obvykle vhodné pro čisté provozy třídy ISO 4 až ISO 9. doporučuje:

12 AUTOMOTIVE Nebezpečí & Rizika Organická rozpouštědla Pryskyřice, plniva a pigmenty. Rozpouštědla mohou pronikat nevhodným oděvem, přijít do styku s kůží a způsobit tak pracovníkovi podráždění, zánět kůže nebo alergické reakce. Další rizika vyplývají z isokyanátů, které mohou způsobit poškození buněk. Uvolňování těkavých organických látek může vést k nebezpečí výbuchu Pracovní činnosti Příprava (čištění, odmašťování, odstraňování laku) Povrchová úprava Aplikace a broušení polyesterových pryskyřic Stříkání barev a laků Laminátové oděvy typu 5/6 poskytují vhodnou ochranu v mnoha aplikacích. Pro expozice vysokým koncentracím organických rozpouštědel nebo isokyanátů, by se mělo uvažovat spíše o typech oděvů 3/4. Laminované oděvy jsou zde vhodnější než SMS protože lépe ochrání kapalinám a minimalizuje se u nich pouštění vláken. Pro lepší pohodlí lze použít oděvy s prodyšným SMS zadním panelem (např ). doporučuje:

13 STROJÍRENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Nebezpečí & Rizika Oleje Čistícím prostředky Povrchově aktivní látky Maziva a antikorozním prostředky Tyto tekutiny můžou, při styku s kůží nepříznivě působit na zdraví pracovníků Při broušení a vrtání vzniká také velké množství prachu. Pracovní činnosti Broušení, řezání, vrtání kovových částí Úklidové a údržbové práce Pro většinu činností se hodí oděv typu 5/6 Jelikož se obvykle jedná o fyzicky náročnou práci, doporučují se spíše oděvy vyrobené z SMS materiálů (příp. kombinace laminátu s SMS), které jsou lépe prodyšné, než oděvy laminátové Je třeba zvážit používání i ostatních OOPP (ochrana zraku, dýchacích orgánů, sluchu, obličeje a hlavy, ochana při svařování) doporučuje: 4530/

14 NUKLEÁRNÍ Nebezpečí & Rizika K většině expozic radioaktivním částicím může dojít, když pracovníci vyměňují palivo. Dále pak při provádění údržbářských prací na zařízeních, jako jsou primární chladicí systémy potrubí, čerpadla a ventily. Expozice suchým částečkám plutonia a tekutým částicím odstřikujících kyselin (např. kyselina dusičná nebo kyselina fluorovodíková) může nastat v průběhu post-výrobních operací. Pracovní činnosti Výměna paliva Údržbové práce Během operací v bílých zónách jaderných zařízení, může být použit typ oděvu 5/6 jako bariéra proti proniknutí radioaktivního prachu a kapalin do těla a do spodního prádla. V případě nutnosti expozice toxickým a žíravým chemikáliím, můžou ochranu nabídnout chemicky odolné obleky a / nebo oděvy typu 3, které nabízejí nutnou vyšší bariéru proti kapalným chemikáliím. Poznámka: Ochranné oděvy nechrání proti jadernému záření. doporučuje: 4530/

15 ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOV ZVÍŘAT Nebezpečí & Rizika Pesticidy používané v zemědělství se mohou dostat do těla pracovníka a způsobit tak vážná onemocnění nebo otravy. Pesticidy se velmi liší v toxicitě, která závisí na složení. Většina expozic pesticidům je přes kůži. Rizika vznikají při přípravě a při čištění v důsledku expozice vyšším koncentracím účinných látek. Zemědělci mohou být také vystaveni působení virů z infikovaných zvířat (viz biologická rizika) Pracovní činnosti Pro aplikace pesticidů nízko u země nebo manipulaci s ošetřenými rostlinami, může oděv typu 5/6 poskytnout dostatečnou ochranu. Pro většinu aplikací pesticidů (spreje) doporučujeme oděv typu 4 (např. 4565). Při míchání a nakládání vysoce toxických tekutých koncentrátů nebo při dlouhodobé expozici vysoce toxickému spreji, je vhodnější oděv typu 3 (např. 4570) doporučuje: Míchání a přelévání pesticidů Aplikace / Postřik pesticidy Čištění stříkacích zařízení

16 BIOLOGICKÁ RIZIKA Nebezpečí & Rizika Některé biologické látky, zejména mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a plísně mohou být patogenní, senzibilizující nebo toxické. Pracovní činnosti Nucená porážka zvířat Zpracování masa Zpracování potravin Zemědělství a chov zvířat Zpracování kůží Nakládání s odpadem Vodárenství Zdravotnictví ( přenosné nemoci ) Odklízení přírodních katastrof Na ochranu proti kontaminaci pevnými částicemi např. při provádění inspekce může být vhodný oděv typu 5/6 nebo typu 4 vyhovující EN Typ 4 je běžně používán pro lepší ochranu před potřísněním znečišťujícími kapalinami (např. krví). Pro aplikace, kde je třeba toxických dezinfekční ch prostředků a mokré dekontaminace bude potřeba použít oděv typu 3. doporučuje:

17 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Nebezpečí & Rizika Dřevěný prach, Pryskyřice a lepidla Odstraňovače nátěrů Oděvy typu 5/6 můžou poskytnout účinnou ochranu proti drobným dřevěným a lehkým částicím spreje. polyuretanové barvy a laky mořidla a konzervační látky. Pracovní činnosti doporučuje: Natírání Stříkání laků, ředidla Řezání dřeva Úklid a údržba strojů

18 Dle povahy kontaminantu Je látka nebezpečná? Ano Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Jet Proud (Typ 3) Tekutiny Typ vystavení Spray (Typ 4) Ne Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Tepelný stres? Špína Tekutiny Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Je nízké pouštění vláken zásadní? VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Je třeba antistatický? Ano Chemická data Ano Ne Ano Ano Ne Ano

19 Dle povahy kontaminantu VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Potřebujete ochranu proti částicím nebo tekutinám? Tekutiny Typ vystavení Částice (Typ 5) Lehké postříkání (Typ 6) Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Přelepené švy? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Chemická data Ano Ne Ano Ano Ne Ano

20 Dle povahy kontaminantu VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Kontakt s jiskrami/plameny? Ne Ne pro požární ochranu - Používejte pouze přes materiál o indexu 2 / 3. Ano Přelepené švy? Ne Je nízké pouštění vláken zásadní? Je třeba antistatický? Ano Ano Ne Ano

21 Dle povahy kontaminantu Tekutiny Typ vystavení Lehké postříkání (Typ 6) VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Jet Proud (Typ 3) Spray (Typ 4) Tepelný stres? Chemická data Ano Ne

22 Dle povahy kontaminantu Tekutiny Typ vystavení VAROVÁNÍ: Účelem této pomůcky je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů. Výběr produkty by měl být vždy prováděny pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOP. Postřik (proud) (Typ 3) Chemická data 4570

23 TM 4500 Jednorázový oděv pro všestranné použití 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a prachu 2. Vyroben z prodyšného polypropylenu pro podporu pohodlného nošení 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Novinka Barva: bílá nebo modrá Materiál: Polypropylen (45 gramů /m 2 ) Zpracování potravin, Skladování Úklid Prodyšná a lehká ochrana

24 TM 4505 Jednorázový oděv pro všestranné použití Novinka 1. Klasifikován jako univerzální (není certifikován), a má pomoci zajistit lehké ochranu proti ne-nebezpečným kapalinám a olejům 2. Vyroben z polypropylenu + polyetylen laminátu 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyetylen laminát (67 gramů /m 2 ) Potřísnění olejem, vodou Tiskařství Natírání/Malování Lehká ochrana proti kapalinám

25 TM 4510 Ochranný jednorázový oděv 1. Určen pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z kvalitního mikroporézního laminátu, který nepouští vlákna a má antistatický povrch Polyethylene Laminate Film Polypropylene 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá Materiál: polypropylen + polyethylen mikroporézní laminát (47 gramů /m 2 ) Obecné průmyslové zpracování Stroje a údržba vozidel Stříkání Ochrana proti jemnému postříkání a prachu

26 TM 4515 Ochranný jednorázový oděv Novinka 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje pohodlné nošení - nemá antistatický povrch! 3. Elastická kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Ve čtyřech barvách Barva: bílá, červená, oranžová nebo modrá Materiál: Polypropylen SMS (50 gramů /m 2 ) Azbest Obecná manipulace s prášky Radioaktivní částice Dostupná ochrana proti nebezpečnému prachu

27 TM 4520 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu Inovace 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP Inovace 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. Barva: bílá se zeleným trojúhelník em Materiál: Polypropylen SMMMS (43 gramů /m 2 ) Prach Manipulace s prášky Montáž izolace Práce se dřevem Ochrana i pohodlí

28 TM 4530/4530+ Ochranný jednorázový oděv Novinka 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z prodyšného materiálu, který pomáhá snižovat zahřívání a podporuje tak pohodlné nošení. Oděv má antistatickou vrstvu 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. FR (Flame-retardant) úprava oděvu 4530 zajišťuje Index snížené hořlavosti kategorie I 8. Speciální úprava oděvu zajišťuje odolnost vůči alkoholům. Zvláštní ošetření povrchu oděvu nabízí také zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům Barva: modrá s bílým trojúhelníkem Materiál: Polypropylen SMMMS (47 gramů /m 2 ) UPOZORNĚNÍ: Manžety nemají úpravu FR a musí se nosit pod rukavicemi. Oděvy se musí nosit na primárním oděvu FR (Index 2/3). Nesmí se nosit přímo na kůži, pokud je vyžadováno FR. Prach Manipulace s prášky Oleje a petrochemie Výroba oceli Skelná vlákna Prodyšný komfort s odolností proti alkoholu a plamenům

29 Novinka TM 4535 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní části jsou sestaveny z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 5. Prodyšný modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Barva: bílá s modrými panely Materiál : Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (55 gramů /m 2 ) Inspekce azbestu Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Jedinečná kombinace ochrany a pohodlí

30 TM Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Hlavní část je vyrobena z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Větrací modrý zadní panel přispívá k odstranění přehřívání Termografická kamera: Po 15 minutách aktivní činnosti BEZ VĚTRÁNÍ S VĚTRÁNÍM Barva: Bílá s modrým trojúhelníkem Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Údržba strojů a vozidel Zvýšená ochrana při zachování pohodlí

31 * Bližší informace v technickém listu Novinka TM 4545 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6) a nebezpečnému prachu (typ 5) 2. Vyroben z netkaného laminátového mikroporézního materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 6. Zesílený klín pro zvýšenou odolnost 7. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) 8. Vakuově balené Barva: bílá s modrým trojúhelníkem Lehké průmyslové čištění a údržba Stříkání barev Farmaceutická výroba Materiál: Polypropylene plus polyethylene microporous laminate (49 gramů /m 2 ) Kombinace výkonu, pohodlí a lehkosti.

32 TM 4565 Ochranný jednorázový oděv 1. Určená pro ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) a postřiku ve formě spreje (typ 4) 2. Vyroben z netkaného laminátového materiálu s antistatickým povrchem 3. Pletené manžety, elastický pas a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 4. Tří-panelový design kapuce design pro lepší kompatibilitu s doplňujícími OOPP 5. Dvoucestný zip s těsnící klopou pro větší pohodlí při převlékání a zvýšenou ochranu. 1. Přelepené švy pro extra ochranu 4. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Bílá s červenou páskou Materiál: Polypropylene plus polyethylene laminate (49 gramů /m 2 ) Vysoká ochrana, nízká váha Odstraňování azbestu Umývání nádob od chemikálií Údržba strojů v chemickém průmyslu * Bližší informace v technickém listu

33 Již brzy! TM 4570 Ochranný jednorázový oděv 1. Antistatický povrch pro ochranu při výskytu nebezpečných prachů (Typ 5), lehké postříkání kapalinou (typ 6), postříkání sprejem (typ 4), a postřik proudem kapaliny (typ 3) + biologická rizika 2. Elastické manžety a kotníky pro vyšší pohodlí a volnost pohybu 3. Dvojí barevně kódované zipy s velkým očkem pro dvojité těsnění, větší pohodlí a mimořádnou ochranu před znečištěním 4. Přelepené švy a odolná látka pro spolehlivou ochranu 5. Poutka na palce pro bezpečné nošení i při práci nad hlavou 4. Nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN14126) Barva: Šedá s šedou páskou Materiál: Laminate (92 gramů /m 2 ) Nakládání s chemikáliemi Odklízení ekologických havárií Odklízení nebezpečného odpadu Účinná bariéra proti nebezpečným chemickým látkám * Bližší informace v technickém listu

34 Nejlepší volba Vhodné / Již brzy! Nenáročné čištění, skladování, úklidové práce Inspekce azbestu, příprava staveniště, izolace Odstraňování azbestu Výroba cementu, broušení, leštění Lehké průmyslové čištění, údržba strojů Farmaceutické zpracování, manipulace s toxickými prášky Malování a nátěry, práce s pryskyřicí Čisté provozy Postřik pesticidy Manipulace s chemikáliemi Odstraňování rozlitých chemikálií a havárií, dekontaminace, čištění nádrží UPOZORNĚNÍ: Tato tabulka by měla být použita pouze jako vodítko pro výběr nejvhodnější produktu dle pracovní činnosti. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru různých produktů.

35 Kategorie ochrany / Typ Normy 4500** / Již brzy! CE Kategorie III Chemické ochranné oděvy Typ 6 Kapalné chemikálie (lehké postříkání) Typ 5 Nebezpečné suché částice EN 340 EN EN ISO Typ 4 Kapalné chemikálie (spray - olejová nebo vodní mlha) EN Typ 3 Kapalné chemikálie (jet- proud) EN Biologické nebezpečí EN * * Elektrostatické vlastnosti EN * * Kontaminace radioaktivními částicemi EN * * * * * * * * Omezené šíření plamene ISO * * Produkt neprošel všemi testy, nebo kompletně nesplňuje všechny aspekty normy detailní informace viz technické listy. Případně konzultujte s obchodním zástupcem. * * Produkt 4500 paří do CE Kategorie I.

36 Prodyšný SMS, Polypropylen SMS vs. LAMINÁT Laminát Spunbond Polypropylene Polyethylene Laminate Film Layers of Meltblown Spunbond Polypropylene Polypropylene /

37 KDY NEPOUŽÍVAT JEDNORÁZOVÉ ODĚVY? Pokud nebezpečná látka není známa, nebo je-li neznámá její koncentrace / množství V podmínkách vystavení plamenům nebo velmi vysokým teplotám. V podmínkách výbušné nebo hořlavé atmosféry V oblastech, kde je zapotřebí vyšší úrovně ochrany, než jsou typy 3/4/5/6 (tj. plynotěsných oděvů) Nepoužívejte oděvy typu 5/6 tam, kde je požadován typ 4. V oblastech se zvýšeným rizikem mechanického poškození (obroušení, řezné rány, trhání)

38 Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

39 Kontakt Web: Technické listy a katalogy ke stažení zde: Adresa: Česko, s.r.o V Parku 2343/ Praha 4 V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel.: nebo na

3M Nástroj pro výběr produktu START

3M Nástroj pro výběr produktu START 3M Nástroj pro výběr produktu START Jak požívat tento nástroj? Nejdříve zvolte zda chcete produkt vybírat dle: průmyslu nebo pracovní činnosti, resp. znečišťující látky Pomocí dalších hyperlinků se postupně

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy. Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort.

Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy. Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort. Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort. 2016 Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů telefonicky

Více

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu 3M Jednorázové ochranné oděvy 3M Ochrana a pohodlí...... bez kompromisu Evropské standardy 3M Jednorázové ochranné oděvy Společnost 3M, která celosvětově zastává přední postavení v oboru osobních ochranných

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oop,

Více

PRACOVNÍ ODĚVY vyrobeny z klasických i vysoce odolných materiálů

PRACOVNÍ ODĚVY  vyrobeny z klasických i vysoce odolných materiálů PRACOVNÍ ODĚVY PRACOVNÍ ODĚVY Specifický typ oblečení. Pryč jsou jiţ dny, kdy se v různých odvětvích nosilo do práce staré obnošené oblečení. Bez ohledu na obor, zjišťujeme, ţe je dnes ve všech odvětvích

Více

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE Ochranné obleky DuPont Tyvek Kombinéza DuPont Tyvek Classic Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek Classic? Protože na tom mùže záviset jejich

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci START 3M 2014 Všechna práva vyhrazena Úvod Před použitím prostředku na ochranu dýchacích organů proti částicím, parám a výparům je třeba odpovědět na tyto

Více

Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky O. Kánský

Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky O. Kánský Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky 2016 O. Kánský Pracovní oděv pořizuje si zaměstnanec bonus poskytnutý zaměstnavatelem vhodný specializovaný ochranný oděv předepsaný oděv Dress code, reklama

Více

Ochranné oděvy. Honeywell Safety Products. I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort

Ochranné oděvy. Honeywell Safety Products. I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort Honeywell Safety Products Ochranné oděvy I Technická kvalita našich tkanin a pečlivé provedení oděvů poskytují ochranu při práci a optimální komfort 188 www.honeywellsafety.com Honeywell Safety Products

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Bezpečnost zdravotnického personálu

Bezpečnost zdravotnického personálu Osobní ochranné prostředky Bezpečnost zdravotnického personálu Rizika, způsob přenosu Bakterie a jiné mikroorganismy mohou být za určitých podmínek šířeny vzduchem Dostat se do dosahu dýchací zóny Být

Více

Jednorázové ochranné oděvy. uvex silver-system

Jednorázové ochranné oděvy. uvex silver-system uvex silver-system Jednorázové overaly uvex Typ ochrany TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Art.-Nr. 98741 Art.-Nr. 98748 Art.-Nr. 98751 uvex 5/6 Art.-Nr. 98739 uvex 4B Art.-Nr. 98747 uvex 3B plus uvex 3B vibatec uvex

Více

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Seznámení s bezpečnostními listy vašeho dodavatele, případně s jejich elektronickou verzí, je vaší POVINNOSTÍ, protože obsahují

Více

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME metylénchlorid 1 Informace na štítcích metylenchloridu CLP Signální slovo: Pozor Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků 2008 Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F DuPont Personal Protection Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ B nyní dostupná s integrovanými

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o. Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých

Více

DUO-MIX 405. Certifikát o testech typu CE. 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97

DUO-MIX 405. Certifikát o testech typu CE. 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97 STC405CZ - Rev 3-21.06.05 CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE III DUO-MIX 405 Certifikát o testech typu CE 0072/014/162/01/95/0063/Ex05 02 97 vystavený autorizovanou osobou č. 0072 I.F.T.H. Av. Guy de Collongue F-69134

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický www.tork.cz správná volba má význam Potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl ze

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Není důležité být vždy nejrychlejší, mnohem důležitější je, aby produkty,

Více

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče ESAB nabízí vysoce kvalitní oděvy pro svářeče. Odborníci splnili požadavky svářečů na bezpečnost a nabízí široký sortiment jak tradičních kožených oděvů, tak i oděvů

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL Datum vydání: 12. 08. 2009 Datum revize: 30. 11. 2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Hloubková penetrace

Více

P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF

P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF P.63 CONFORM + P.63 DURA-TOUCH P.62 NEOTOUCH P.61 TNT Blue P.61 TOUCH N TUFF Automobilový průmysl/doprava Farmaceutický průmysl Chemický průmysl Zpracování kovů Sklářský průmysl Elektronický průmysl Zpracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/5 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Tekutá fólie Číslo CAS:

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ochrana. Detekce. Únik. Bezpečnostní řešení pro průmysl

Ochrana. Detekce. Únik. Bezpečnostní řešení pro průmysl Ochrana Detekce Únik Bezpečnostní řešení pro průmysl Ochrana Detekce Jedovaté plyny Hořlavé plyny Kyslík Teplo Jedovaté plyny a výpary Částice Páry Nedostatek kyslíku Detekce pro zabránění katastrof Únik

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015 Systémy pro mytí podlah Únor 2015 Sortiment standardních plochých mopů Mezinárodní sortiment plochých mopů Ploché mopy Mopy přesně podle Vašich požadavků Kompletní sortiment Inovativní technologie Vyhovující

Více

Produktový list BS-KK

Produktový list BS-KK Produktový list BS-KK Kamenný koberec Přírodní kámen, mramor, křemenný písek spojený epoxidovou pryskyřicí Charakteristika výrobku: Směs epoxidových pryskyřic s přírodním kamenivem, křemennými písky nebo

Více

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky Přehled produktů Ochranné pracovní prostředky Haberkorn Ulmer s.r.o., člen mezinárodní skupiny Haberkorn, působí na českém a slovenském trhu již od

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29

Více

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů Vysoce efektivní a ekonomické složení produktů Pro čisticí prostředky Kärcher jsou používány vysoce kvalitní suroviny. Díky tomu je možné používat produkty ve velmi malém dávkování, při kterém se šetří

Více

I ~ Rozhodnutí. se Institut pro testování a certifikaci, a.s.

I ~ Rozhodnutí. se Institut pro testování a certifikaci, a.s. Místopředseda vlády České republiky ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec V Praze dne./fdubna 2005 Čj. 218/2004-0DS-ZN/16/1 Rozhodnutí Na základě žádosti a v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona č.

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ OCHRANY Norton: Zlepšuje bezpečnostní standardy Norton z pozice předního výrobce brusiv,navrhl novou řadu osobních ochranných pomůcek,na základě nejvyšších

Více

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ým ní je k Osobní ochranné prostředky Katalog výrobků 2009 Myslete stejně jako 3M myslete na víc než jen bezpečnost Můžete se spolehnout na znalosti společnosti

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

VITAL ECO 115-117. Certifikáty o testech typu CE. VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12 96

VITAL ECO 115-117. Certifikáty o testech typu CE. VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12 96 CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE III STC115CZ - Rev 3-20.04.05 0334 VITAL ECO 115-117 Certifikáty o testech typu CE VITAL ECO 115: 0072/014/162/01/95/0064/Ex06 12 96 VITAL ECO 117: 0072/014/162/01/95/0064/Ex07 12

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

Profesionální. ochranné. oblečení. vyšší stupeň ochrany při produkci potravin. Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema.

Profesionální. ochranné. oblečení. vyšší stupeň ochrany při produkci potravin. Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema. Profesionální ochranné oblečení vyšší stupeň ochrany při produkci potravin Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.hema.cz KLEEN FLEXOTHANE Kleen má anti bakteriální vlastnosti, Povrch ze

Více

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 Průmyslové odvětví : stavba forem a zpracování plastů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Sádrovláknitá deska

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ SPECIÁLNÍ POUŽITÍ. Automobilový průmysl/doprava. Farmaceutický průmysl. Chemický průmysl. Zpracování kovů.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ SPECIÁLNÍ POUŽITÍ. Automobilový průmysl/doprava. Farmaceutický průmysl. Chemický průmysl. Zpracování kovů. P.65 CRUSADER FLEX P.68 MERCURY P.67 POLAR GRIP P.67 POWERFLEX T HI VIZ YELLOW P.66 THERM-A-GRIP P.67 THERM-A-KNIT P.66 WINTER HI-VIZ P.66 WINTER MONKEY GRIP Automobilový průmysl/doprava Farmaceutický

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: Brusiva

Více

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC Použití

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI)

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ OBLEKY FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) Certifikát ČSN EN 469:2006 - vnější vrstva NOMEX Tough, 195 g/m2 - membrána PU - 120 g/m2 - tepelná bariéra Nomex /VS FR, 250 g/m2 - reflexní

Více

Jednorázové ochranné obleky

Jednorázové ochranné obleky Jednorázové ochranné obleky Jednorázové ochranné obleky Jednorázové oděvy uvex OOPP kategorie III Rozdělení dle typu ochrany TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Obj. číslo 98748 Obj. číslo 98710 uvex 5/6 Obj. číslo 98711

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: lepidlo Identifikace společnosti nebo podniku: Berger + Schröter GmbH Voerder

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

1. Identifikace přípravku a výrobce

1. Identifikace přípravku a výrobce 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Identifikace přípravku. Dezynfekční toaletní mýdlo 1.2. Použití přípravku. Bezpečnostní list (list vlastností) přípravku Datum vydání: 12.09.2001 Datum aktualizace:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Obchodní název: Stihl rozpouštědlo pryskyřice Katalogové číslo: 0782 420 1002 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2.

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2. Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZ29 Číslo materiálu 29 Autor Bc. Miroslav

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce

Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Soklové lišty obvodové sokly pro PVC a koberce

Více

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům > Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům V minulém roce bylo přijato usnesení vlády ČR, které reagovalo na požadavky Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) na pro zajištění jednotného

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 05.11. 2007 Datum revize: 07.10. 2005 Název výrobku: Cleaner Wax K04796237AB 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více