Smluvní ujednání (platné )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013)"

Transkript

1 Smluvní ujednání (platné ) 1. Smluvní podmínky Veškeré ceny v internetovém obchodu jsou konečné v den objednávky a obsahují již daň z přidané hodnoty. Všechny ceny jsou uváděny v českých korunách. Kupní smlouva vztahující se k objednávce je uložena v naší společnosti, rádi vám ji na základě vaší žádosti pošleme. Svou žádost o kupní smlouvu posílejte prosím na adresu: Studio Moderna, s. r. o. U Nákladového Nádraží 8 Praha 3, Po dokončení nákupu na našich stránkách od nás obdržíte potvrzovací se všemi detaily své objednávky. Přejete-li si vrátit výrobek zpět, můžete tak učinit do 14 dnů od jeho obdržení. Výrobek zašlete neporušený a nejlépe v originálním balení na naši adresu. K výrobku přibalte prosím také svoje kontaktní údaje. Podrobný reklamační řád najdete zde. Pro další informace týkající se vrácení výrobku nás kontaktujte na telefonním čísle Záruční doba na všechny nabízené produkty je 2 roky a začíná běžet převzetím produktu kupujícím. Příloha A - Informace o bateriích a akumulátorech dle 31d zákona o odpadech Volání na číslo a všechna čísla uvedená v obchodních podmínkách Delimano.cz jsou zpoplatněna jako standardní telefonní hovor podle tarifu Vašeho operátora. 2. Dodací podmínky Dodací náklady Zboží vám bude za velmi výhodné ceny doručena až k vám domů. Náklady na dodání jsou závislé na váze výrobku, nikoliv na km. Přibližnou cenu za dodání produktu si můžete najít v následující tabulce.

2 Náklady za dopravu: hmotnost zboží v kg náklady za dopravu v Kč Ceny poštovného jsou patrné z nákupního košíku. Odesláním objednávky souhlasíte i s náklady na jejich dopravu. Všechny výrobky budou doručeny prostřednictvím služeb České pošty nebo doručovací firmy. Na některé výrobky, které nemáme na skladě, může být čekací doba delší. V takovém případě vám upřesníme termín dodání zásilky. U některých výrobků, u kterých je dodací lhůta ještě delší, uvádíme tuto skutečnost přímo v jejich popisu na webových stránkách. Za objednané výrobky platíte až při jejich převzetí na poště nebo kurýrovi. Spolu s výrobkem obdržíte dodací list, který slouží jako záruční list. Pokud nebudeme schopni zboží doručit nebo budeme moci doručit objednávku jen částečně, zavoláme vám a informujeme vás o novém termínu dodání. 3. Zrušení objednávky Pokud si přejete zrušit on-line objednávku ještě před jejím obdržením, kontaktujte nás prosím na čísle nebo pošlete o zrušení objednávky na adresu 4. Znění zákona 616 občanského zákoníku Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 3. Ochrana osobních údajů Ochrana soukromí ve zkratce Nikdy žádným způsobem nezneužijeme vaše osobní údaje. Nikdy nepředáme vaše kontaktní informace nebo osobní údaje třetí straně, pokud zákon nestanoví jinak. Zasílaní veškerých ových zpráv od nás je možné ihned zrušit. Ochrana soukromí podrobně Prohlášení Studia Moderna o ochraně soukromí Ochrana osobních údajů našich zákazníků je důležitým zájmem naší společnosti. Všechny činnosti Studia Moderna na internetu jsou v souladu s legislativou Evropské unie (EU směrnice 95/46/EC, 2002/58/EC a Smluvní konvence ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a se zákony v zemích střední a východní Evropy. Zákon o ochraně soukromí upravuje zacházení s informacemi, které o vás Studio Moderna shromažďuje při návštěvě těchto webových stránek. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů Osobní údaje jsou informace, které vás mohou jednoznačně identifikovat, např. rodné číslo, jméno a poštovní nebo ová adresa. Studio Moderna shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám dáte vědomě k dispozici. Např. údaje, které nám poskytnete při objednávání výrobků nebo při vyplňování registračního formuláře na našich stránkách. Nakládání s osobními údaji Společnost Studio Moderna s.r.o., sídlem U nákladového nádraží 3153/8, Praha 3, IČ: , jako správce zpracovává pořízené nahrávky hovorů na této telefonní lince za účelem zvyšování kvality služeb pro zákazníky a zaznamenání projevu vůle osob automatizovaným systémem elektronického záznamu hlasu, přičemž tyto nahrávky mohou být zpřístupněny pouze pracovníkům správce. Poskytnuté identifikační a popisné údaje jsou potom dále zpracovávány za účelem nabízení výrobků či služeb automatizovaným systémem, přičemž tyto údaje mohou být poskytnuty jak pracovníkům správce tak třetím osobám a mohou být rovněž předávány do jiných členských států EU. Poskytnutí osobních údajů je

4 dobrovolné. Pokud zjistíte, že zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, a pokud nebude Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obrátit rovněž přímo. V případě, že nebudete souhlasit s dalším zpracováváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv udělený souhlas odvolat zasláním písemného oznámení na výše uvedenou adresu sídla společnosti. Studio Moderna se zavazuje používat vaše osobní údaje výhradně pro účely správy webových stránek nebo pro všeobecnou komunikaci s vámi. Studio Moderna tyto údaje nesmí prodávat třetí straně ani s nimi kdekoliv obchodovat. Zaměstnanci Studia Moderna jsou vázáni povinností respektovat diskrétnost vašich osobních údajů a řídit se závazným dokumentem o ochraně důvěrných informací (confidential dosclosure agreement). Svoboda volby Vy dohlížíte na informace, které nám o sobě dáte. Nicméně, pokud se při registraci rozhodnete nevyplnit některé údaje o vás, buďte si prosím vědomi toho, že by to mohlo znesnadnit doručení vaší objednávky. Zákazníci, kteří se rozhodnou zrušit odebírání novinek em nebo chtějí vymazat své údaje z databáze, nám mohou na zaslat žádost s větou nepřeji si zasílání informačních ů nebo přeji si odstranit své údaje z databáze. Případně se mohou z databáze odhlásit pomocí přímého internetového odkazu nacházející se v u, který od nás dostali. Automaticky zaznamenávané informace (neosobní údaje) Při přístupu na stránky Studia Moderna se automaticky zaznamenávají neosobní informace - typ internetového prohlížeče, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, počet navštívených stránek (není součástí registrace). Tyto informace jsou použity pro sledování provozu na našich webových stránkách a pomocí nich usilujeme o zlepšení obsahu a funkčnosti stránek. Vaše údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány třetí straně. Cookies Cookies jsou malé soubory, které jsou dočasně uloženy na vašem pevném disku. Umožňují rozpoznat váš počítač při opakovaných návštěvách stránek Studia Moderna. Studio Moderna používá cookies výhradně pro shromažďování informací vztahujících se k používání našeho webu. Bezpečnost Studio Moderna věnuje velkou pozornost zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/falzifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením. Nezletilí Studio Moderna důrazně doporučuje všem rodičům či opatrovníkům, aby naučili své děti

5 bezpečnému a zodpovědnému zacházení s osobními údaji na internetu. Nezletilé osoby by bez souhlasu svých rodičů či opatrovníků neměly odesílat na stránky Studia Moderna žádné osobní údaje. Studio Moderna nebude nikdy bez dovolení vědomě shromažďovat údaje od nezletilých osob, jakkoliv je využívat či předávat třetí straně. Odkazy na další webové stránky Toto prohlášení ohledně ochrany soukromí se vztahuje na domovskou stránku hostovanou Studiem Moderna a všemi jeho dceřinými společnostmi ve střední a východní Evropě. Webové stránky na této domovské stránce mohou obsahovat odkazy na další dodavatele v rámci Studia Moderna či mimo něj, na které se prohlášení o ochraně soukromí nevztahuje. Po opuštění stránek Studia Moderna si přečtěte prohlášení o ochraně soukromí každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné informace. Právo na informace Máte-li dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracovávání vašich osobních údajů firmou Studio Moderna, napište nám prosím na Po dotazu budete okamžitě informováni písemně a ve shodě s platnými právními předpisy o tom, které z vašich osobních údajů, pokud vůbec nějaké, jsou shromažďovány během prohlížení stránek Studia Moderna. Oznámení o změnách Jakékoliv změny ochrany soukromí budou zveřejněny v tomto prohlášení o ochraně soukromí, na webových stránkách a na dalších místech, která k tomuto účelu považujeme za vhodná. poslední změna kapitoly 3: ledna. 2012

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Email: Kontaktní adresa: Provozní doba:

1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Email: Kontaktní adresa: Provozní doba: 1) Provozovatel Název: Centroprint.cz Sídlo/bydliště: Trnava 329, Trnava u Zlína, 763 18 IČ: 03132099 DIČ: neplátce DPH Evidující úřad: Magistrát města Zlína Datum zápisu do Živnost. rejstříku: 01.08.2014

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Česká biblická společnost, o. s. Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy IČ: 00570214

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem Sexshopprozeny.cz je: Lucie Hejbalová se sídlem Nová cesta 757, Dobřichovice e-mail: infoexshopprozeny.cz identifikační číslo: 02522560 společnost zapsaná v živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Základní informace o nakupování a cenách zboží

Základní informace o nakupování a cenách zboží OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Kompletní sortiment vzduchotechniky a ventilace pro maloodběratele i velkoodběratele. Nabídka vzduchotechniky pro kanceláře, domácnosti, dílny, stavební firmy, průmyslové provozy, restaurace a jiné náročné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat Obchodní podmínky I. Všeobecná část 1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bazenyshop.cz, společností PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250

Více