Diagnóza - závislost na drogách a alkoholu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnóza - závislost na drogách a alkoholu"

Transkript

1

2 MARIJKE BRINKHUIS Diagnóza - svalové revma Mami, ještě nikdy jsem tě neviděla zdravou! prohlásila naše nejmladší dcera Barbara (tehdy osmnáctiletá) poté, co jsem jí předvedla svoji volnou chůzi. Přes pětadvacet let jsem byla nemocná. Trpěla jsem agresivní formou svalového revma a vedle toho se ztrácela svalová masa. Byla jsem odkázaná na invalidní vozík, neměla jsem dostatek síly ani na otočení kohoutkem u umyvadla. Navíc jsem užívala morfium proti silným bolestem. Od lékaře jsem se dozvěděla, že se už nikdy neuzdravím. Jednou mi kamarádka řekla o uzdravující bohoslužbě v Leiderdorpu (jižní Holandsko) a já jsem se rozhodla tam jít. Když jsem na vozíku přijela k podiu, Jan Zijlstra se na mne podíval a řekl: Marijke, Bůh má lepší plán. Jan se modlil za vyčištění mojí krve a poručil bolesti odejít ve jménu Ježíše Krista. Okamžitě jsem cítila, jak bolest z mého těla mizí. Dále se Jan modlil za obnovení a uzdravení mých svalů. Cítila jsem, jak mnou prochází Boží moc, a pochopila jsem, že mne Pán Bůh uzdravuje. Poté Jan prohlásil: Marijke, vstaň a choď ve jménu Ježíše. A já vstala a ŠLA. ZÁZRAK! Po letech znovu chodím. A chodím stále. Bůh má lepší plán i pro Tebe! MARCO van de GLIND Diagnóza - závislost na drogách a alkoholu Mé dětství neproběhlo tak, jak bych si přál. Můj otec byl alkoholik, a moje maminka proto užívala stále více uklidňujících prostředků. Jako dítě jsem začal pít alkohol a vzpomínám si, že už ve třinácti letech jsem byl úplně namol. Můj život byl beznadějný. Abych si pomohl, začal jsem navštěvovat Coffeeshop, který byl dvě stě metrů od mé školy. Po čase jsem se stal štamgastem. Začal jsem kouřit marihuanu a přestával chodit do školy. Později jsem přešel na užívání heroinu. Na dávky

3 jsem si začal vydělávat vykrádáním. Jednoho dne u mne zazvonil Alex evangelista, který byl, než se stal křesťanem, závislý na drogách. Alex a jeho žena mne pozvali na uzdravující bohoslužbu vedenou Janem Zijlstrou. Zde jsem řekl Ježíši, aby vstoupil do mého srdce, a okamžitě jsem byl naplněn vnitřním klidem. Později jsem požádal o modlitbu. Jan Zijlstra mi řekl: Tohle je tvůj den, chlapče, tohle je den tvého osvobození od závislosti. Kříž Ježíše Krista je odpovědí na tvoji tíseň. Jan položil ruce na moji hlavu a modlil se ve jménu Ježíše. Slovně zlomil moc zlých duchů, kteří mne drželi v závislosti na alkoholu a drogách. V tom okamžiku mnou prošla Boží moc a vlna tepla naplnila nejen moje srdce, ale i celé moje tělo. Cítil jsem se jako nový. Moje srdce prostoupil Boží klid. Byl to ten klid, po kterém jsem toužil a který jsem dříve hledal v alkoholu a drogách. Není nic nad klid, který dává Ježíš. Tento klid zůstává navždy. Proto už nemusím utíkat k drogám a k alkoholu. Zvol si i Ty Ježíše a následuj ho. On je účinnou odpovědí na Tvoji tíseň. JANINE LEEMANS Diagnóza - borderline syndrom Už jako dítě jsem se cítila být jiná než ostatní. Na základní škole jsem byla šikanována jak fyzicky, tak psychicky. V tomto období jsem se rozhodla samu sebe úplně eliminovat. Prakticky to znamenalo, že jsem toužila po smrti. Vnitřně jsem prahla po pozornosti a lásce, ale zároveň jsem zavřela dveře svého srdce, aby tam nikdo nemohl vejít. Stvořila jsem si svůj vlastní svět plný sebenenávisti. Začala jsem samu sebe týrat a mučit. Bolest byla hlavním prostředkem, jak se trestat za porušení mnou stanovených zákonů. Dostala jsem se do kolotoče těžkých depresí a v patnácti letech jsem se poprvé pokusila o sebevraždu. Toužila jsem po věčném klidu. Stále, bez ustání (čtyřiadvacet hodin denně) jsem slyšela hlasy jako například: Nenávidím tě. Tyto hlasy mi také dávaly úkoly. Moje kamarádka Marjolein mne vzala s sebou na uzdravující bohoslužbu vedenou Janem Zijlstrou. Kázání bylo na téma Nový Jeruzalém místo, kde nejsou nářky a bolesti, ale radost a klid.. To mne oslovilo a začala jsem po něčem takovém toužit. Také jsem předala své srdce Ježíši. Šla jsem

4 na výzvu dopředu k podiu, s žádostí o modlitbu. Během modlitby za uzdravení jsem cítila něco jako příjemné, šimravé teplo v těle. Hlasy v mé hlavě utichly během pár sekund a obklopila mne atmosféra klidu. To byl Duch svatý, který v ten moment naplnil moje tělo a duši Boží láskou. Vykřikla jsem poprvé v životě: Jsem toho hodna, jsem cenná, Ježíš mne má rád! I Ty máš v Božích očích velkou cenu! JACOLIEN BAKKER Diagnóza - slepá na levé oko hluchá na levé ucho 19. září 2010 jsem spolu s maminkou a babičkou navštívila uzdravující bohoslužbu vedenou Janem Zijlstrou. Nejdříve se mi tato bohoslužba moc nezamlouvala zdála se mi jiná, než jak jsem byla zvyklá, ale později jsem se tam začala cítit jako doma. Když Jan Zijlstra řekl přítomným, aby pozvali Pána Boha do svého srdce, moje maminka, babička i já jsme se tak rozhodly. Na výzvu jsme zvedly ruce a vyznaly své hříchy. Okamžitě jsem cítila, že Bůh je ve mně, a prošlo mnou zvláštní teplo. Později se Jan Zijlstra modlil za nemocné. Byla uzdravena dívka hluchá na jedno ucho. Poté Jan Zijlstra prohlásil: Dnes večer je tu v sále ještě někdo, kdo je hluchý. Moje maminka a babička mne postrčily: Jacolien, to je pro tebe, přihlas se! Jan Zijlstra mne uviděl a pozval mne dopředu na podium. Řekla jsem, že jsem slepá na levé oko a hluchá na levé ucho. Ale to není všechno, Jacolien, podotkl Jan Zijlstra. Přikývla jsem. Máš hořkost v srdci, že ano? To taky souhlasilo. V mém životě se stala spousta věcí, které jsem si nesla v srdci. Odděl se od toho, dej to Pánu Bohu! odpověděl Jan Zijlstra. Potom se Jan Zijlstra pomodlil za mé levé oko, na které jsem od útlého dětství kvůli zákalu byla slepá. Nikdy jsem tímto okem neviděla světlo, proto jsem se nejdříve toho světla lekla a pochopila, že vidím. Radostí a překvapením jsem začala plakat. Potom se pomodlil za mé ucho. Okamžitě jsem začala slyšet. Jan Zijlstra pak řekl: Když jsem na začátku tohoto večera vstoupil sem do sálu, měl jsem pocit, že se stane velký zázrak. Ten velký zázrak se stal mně. Díky Pánu za něj. Jsem a cítím se být vzácnou perlou v Božích rukou!

5 GERRY POSTMA Diagnóza - rakovina tlustého střeva Na jaře 2006 se Gerry dozvěděla, že má zhoubný nádor tlustého střeva. Podstoupila operaci, ale za dva roky se rakovina vrátila a tentokrát zasáhla i vaječníky. Na základě tohoto zjištění čekala na Gerry rozsáhlá operace a jejím výsledkem měl být i umělý střevní vývod. Před touto operací se Gerry rozhodla navštívit uzdravující bohoslužbu vedenou evangelistou Janem Zijlstrou, kde požádala o modlitbu za uzdravení. Po dvou měsících byla znovu operována a tentokrát lékaři nenašli žádné zhoubné rakovinové buňky. Původně bylo Gerry sděleno, že uzdravení není možné, ale Pán Bůh přesto učinil nemožné a uzdravil ji! DANIEL PEULEN Diagnóza nemocné srdce Zbývá vám zhruba půl roku života. Takový byl odhad lékařů vzhledem k chatrnému stavu Danielova srdce. V roce 1994 prodělal Daniel Peulen srdeční infarkt. Byl operován; za rok od operace mělo být podle lékařů vše v naprostém pořádku. Během tří let pak Daniel prodělal několik menších infarktů v zadní části srdce. V této oblasti je operace velmi náročná a navíc šance na přežití takového zákroku je velmi nízká. Daniel operaci odmítl a v následujících letech se jeho stav výrazně zhoršoval. Delší procházky stejně jako chůzi po schodech či jízdu na kole nezvládal. Bylo nutno pořídit elektrický invalidní vozík. V roce 2007 sdělil Danielovi kardiolog, že pro něj nemůže nic udělat a že mu pravděpodobně zbývá půl roku života. V dubnu 2008 Daniel navštívil uzdravující bohoslužbu vedenou Janem Zijlstrou. Jan Zijlstra prosil Pána Boha v modlitbě za nové, silné srdce pro Daniela. Pronesl: Buď uzdraven ve jménu Ježíše od hlavy až k patě. Buď uzdraven. Po mnohých vyšetřeních pak kardiolog prohlásil: Z lékařského hlediska to není možné. Daniel Peulen byl zázračně uzdraven. Ježíš mu dal nové, silné srdce.

6 KDO JE JAN ZIJLSTRA? Holandský evangelista Jan Zijlstra byl pastorem církve Levensstroom v Leiderdorpu. Dlouhodobě pořádá po celém Holandsku shromáždění pro nespasené a nemocné. Nyní, poté co předal vedení církve druhému pastorovi, organizuje velká shromáždění po celé zemi. Jan se narodil v roce 1938 v řeznické rodině v Hillegomu. Jeho rodina patřila do místní protestantské církve a on sám v roce 1956 osobně přijal víru v Pána Ježíše Krista. Dlouho byl kazatelem a vedoucím jedné letniční církve. V roce 1992 založil církev Levensstroom v Leiderdorpu, kde se již léta pořádají bohoslužby s modlitbami za nemocné. Těchto bohoslužeb se účastní i 1500 lidí. Mnoho návštěvníků zde prožívá obnovující sílu Pána Ježíše Krista. Od roku 1998 Jan Zijlstra pořádá na mnoha místech Holandska a Belgie velmi navštěvovaná shromáždění s uzdravováním. Co začalo v malých sálech, přešlo přes sály velké až do velkých sportovních hal. Většinou se shromáždění účastní tisíce lidí, kteří zde slyší evangelium Pána Ježíše Krista. Pro mnoho lidí je účast na těchto shromážděních velmi zvláštním zážitkem plným zpěvu, hudby, spontánních svědectví a kázání. Osobní zkušenost s modlitbou za nemocné a reakce na ni je nezapomenutelným, impozantním prožitkem. Poselství Jana Zijlstry je jednoduché a jasné Jan káže, že Ježíš Kristus je stále stejný, včera i dnes, že stále činí zázraky spasení a uzdravení. Kázání a svědectví jsou pro posluchače velmi poutavá. Během modliteb za nemocné jsou návštěvníci svědky toho, jak Ježíš Kristus lidi uzdravuje. Lidé vidí velkou Boží moc. Jan Zijlstra přitom poukazuje na skutečnost, že Ježíš je tím, kdo činí zázraky, nikoli kazatel. Jan Zijlstra je též autorem mnoha knih: Zázraky, stále se dějí, Kniha plná zázraků, Zázraky a uzdravení, 50 překážek na cestě k uzdravení atd. V září 2011 navštíví Jan Zijlstra i Českou republiku. Máte jedinečnou šanci setkat se s člověkem, kterého si Bůh používá a kterého obdařil darem uzdravování. Přáním Jana Zijlstry není jenom pořádat uzdravující shromáždění. Chce kázat o Ježíši Kristu, vyzdvihnout Jeho moc a lásku k lidem, touží po tom, aby jej poznali všichni lidé a aby se vydali na cestu k Ježíši, na cestu k zázraku!

7 JEŽÍŠ jediná cesta, pravda a život Přestože jste se s Bohem ještě nesetkali, můžete zakusit, že existuje a že je blízko Vás. Bible o Bohu jasně říká: On není od nikoho z nás daleko. Je totiž neomezený v prostoru a čase. Je nám tak blízký jako vzduch, který dýcháme. Bůh nás odedávna vybízí, abychom ho hledali: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Bůh ujišťuje, že ho každý člověk může osobně poznat. Ale jak? Hledání Boha Podle Bible ztratil člověk společenství s Bohem vlastní vinou. Zřekl se Boha a žije v odloučení. Přesto však je v srdci každého člověka zakotvena touha po Bohu. Odedávna se lidé pokoušejí znovu najít k němu cestu. Hledají však Boha po svém, podle vlastních představ a svou vlastní silou. Bylo vymyšleno mnoho náboženství a filozofií, které nabízejí různé způsoby, jak se k Bohu přiblížit. Ale k jakému Bohu? K Bohu podle lidských představ! Takové pokusy jsou marné. Člověk se k pravému Bohu sám dostat nemůže. Jediná překážka na cestě k Bohu je náš hřích. Naše nevěra, nedůvěra, neposlušnost, dokonce odmítání Boha. Podstatou hříchu je náš vzdorovitý životní postoj. V životě bez Boha a bez přijetí jeho vůle se hromadí hříchy, které vytvářejí propast. Oddělují nás od Boha, a tím i od věčného života. Bible říká: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Hlavní překážka spočívá tedy ve mně, v mém egoismu: Chci svůj život žít tak, jak to já sám pokládám za správné. Jak se tedy dostanu k Bohu? Bůh sám přichází I když jsme se obrátili k Bohu zády, přesto nás miluje. Je naším Stvořitelem. Vyhledává nás a oslovuje nás. To je radostná zpráva pro všechny. Bohu jsme tak vzácní, že za naše hříchy obětoval svého Syna Ježíše Krista. Nechal jej odsoudit k smrti na kříži. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ježíš staví most mezi Bohem a námi, lidmi. Proto mohl o sobě říci: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Bůh učinil všechno. Udělal první krok k nám. Nyní je na nás, abychom učinili krok k němu. Jak se dostat k Bohu Nevěra je hříchem, největší překážkou na cestě k Bohu. Naopak víra je cestou k Bohu. Víra v Boha znamená změnu mého dosavadního životního stylu. Ve víře se smím obrátit k němu a dát Ježíši Kristu jako svému Pánu celý svůj život. Poprosit jej o odpuštění hříchů. On nikoho neodmítá. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jak poznáme Boha? Jen skrze Pána Ježíše Krista. On je jediná cesta k Bohu. Modlete se, mluvte s Ježíšem. Tak poznáte realitu Boha ve svém životě. Vaše rozhodnutí Záleží na vás, jak odpovíte na Boží nabídku v Ježíši Kristu. Od Boha vás dělí vzdálenost pouhé jedné modlitby!

8 Apoštolská církev Vyškov

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely.

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely. APOŠTOL VÍRY Smith Wigglesworth 1859-1947 Bennie Blount Ministries International This work is in the Public Domain. Copy Freely. Tato kniha je MAJETEK VEŘEJNOSTI. Kopírujte volně. www.bennieblount.org

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery?

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery? RUBRIK Odpustit vrahovi vlastní dcery? Poznámka redakce: str. 5.: Novinová zpráva Dívka ze Schallstadtu byla zavražděna v německém vydání Freiburger Zeitung. str. 7.: Štěpánčino vyznání víry: Vyznávám,

Více

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA Mary K. Baxter Předmluva Marcus Bach prohlásil, že knihy jsou často považovány za myšlenkové děti, a je tomu skutečně tak. Podobně jako sourozenci, děti z masa a krve, zrození cílevědomě,

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. TEEN CHALLENGE MEZI PLOTY MEZI PLOTY ZÁŘ Í 2007-Č ÍSLO 39 Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14,23; Bible kralická Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D.

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. V nakladatelství Synergie vyšly následující tituly Doreen Virtue: Dárkové komplety: Andělé a svatí (kniha a 44 karet) Andělská terapie (kniha a 44

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí

Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí Seminář z konference pro ženy, pořádané dne 6. 11. 2010 Církví bratrskou v Trhových Svinech A) Úvod Toto téma není úplně jednoduché pro člověka, zvlášť pro ženy,

Více

Svědectví Zemřelého a Vzkříšeného bratra Aldina

Svědectví Zemřelého a Vzkříšeného bratra Aldina Svědectví Zemřelého a Vzkříšeného bratra Aldina Translation from a tapet testimony about brother Aldino from Brazil who saw heaven and hell into Czech language. Překlad z roku 2006 Chci vám vyprávět, co

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 36/ červen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Kristus je konec zákona..... 2 Zákon a evangelium........ 3 Luther o zákonu.......... 5 Rozhovor s Donem Richmanem.......

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

BŮH TO MŮŽE UČINIT ZNOVU

BŮH TO MŮŽE UČINIT ZNOVU V této dojemné a poutavé knize slečna Kuhlmanová zveřejnila několik osobních příběhů, v nichž byli lidé uzdraveni od nemoci zkornatění až po duchovní prázdnotu. Každá stránka této knihy září Boží láskou

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova OBSAH 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova 2. kapitola Mé obrácení Dojmy z mládí Duchovní probuzení Spravedlnost z víry Břímě odňato V novém životě Připojení k církvi metodistů 3. kapitola Boje

Více