Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení"

Transkript

1 Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: Město Semily Husova 82, Semily IČ: DIČ:CZ Zastoupené: Mgr. Janem Farským, starostou Tel.: , Fax: , Pracovník poskytující bližší informace: Ing. Lampa Vladimír, vedoucí odboru správy majetku telefon: , František Buriánek, odborný lesní hospodář telefon: vyhlašuje výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek na předmět zakázky: Těžební a pěstební práce v městských lesích v roce 2009 Předmět zakázky, místo plnění, termín: 1. Semily - Lokalita Spálov: těžba dřeva a následné přibližování lanovkou a další přiblížení na OM SLKT; těžba bude provedena s úklidem klestu spálením nebo na hromady rozsah prací - těžba: cca 200 m 3 úklid klestu po kalamitě 2008 na hromady rozsah prací: 100 m 3 2. Semily - Lokalita naproti nemocnici: nahodilá těžba dřeva a následné přibližování na OM způsob přiblížení: kombinace kůň, SLKT nebo vyvážecí souprava; těžba bude provedena s úklidem klestu spálením nebo na hromady rozsah prací: cca 150 m 3 celoplošné ožínání kultur rozsah prací: cca 4 ha výřez plevelných křovin před zalesněním, zalesnění rozsah prací: 1,5 ha; cca ks sazenic) ochrana proti okusu zvěří rozsah prací: 5 ha Telefon: Úřední hodiny: IČ: DIČ:CZ Fax: Po a St hod Bankovní spojení: ČS, a.s /0800

2 3. Semily - Lokalita za nemocnicí (Obecník): nahodilá těžba dřeva a následné přibližování na OM způsob přiblížení: SLKT nebo vyvážecí souprava; těžba bude provedena s úklidem klestu spálením rozsah prací: cca 150 m 3 úklid klestu po kalamitě 2008 spálením nebo na hromady rozsah prací: 300 m 3 celoplošné ožínání kultur rozsah prací: cca 5 ha prořezávky rozsah prací: 1 ha zalesnění rozsah prací: cca ks sazenic ochrana proti okusu zvěří rozsah prací: 6 ha 4. Semily - Lokalita Pansko: nahodilá těžba dřeva a následné přibližování na OM způsob přiblížení: SLKT; těžba bude provedena s úklidem klestu spálením nebo na hromady rozsah prací: cca 500 m 3 nahodilá těžba dřeva a následné přibližování na OM způsob přiblížení: SLKT v kombinaci s koněm; těžba bude provedena s úklidem klestu spálením nebo na hromady rozsah prací: cca 200 m 3 úklid klestu po kalamitě 2007, 2008 spálením nebo na hromady rozsah prací: 200 m 3 celoplošné ožínání kultur rozsah prací: cca 10 ha zalesnění rozsah prací: cca ks sazenic ochrana proti okusu zvěří rozsah prací: 10 ha prořezávky a probírky do 40let rozsah prací: 6 ha 5. Doprava/přeprava dřeva pro zadavatele dle požadavku odběratelů (platí pro všechny lokality).

3 Termín plnění: rok 2009, zahájení prací do 5 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací od zadavatele Další podmínky: přibližování přes cizí pozemky projednává a následné škody hradí dodavatel prací sazenice a nátěry proti okusu zvěří si zajistí zadavatel nabídková cena je cena vč. dopravy na místo prací Podklady: prohlídka lokality po předchozí domluvě s odborným lesním hospodářem, panem Františkem Buriánkem Podání nabídky: Způsob: nabídky budou podány v písemné formě doporučeně poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63 (v pracovní dny hod hod.), v zalepené obálce označené heslem MĚSTSKÉ LESY 2009 NEOTVÍRAT. Termín: do do hod. Adresa: Město Semily, odbor správy majetku MěÚ Semily, Husova 82, Semily Uchazeč bude svojí nabídkou vázán po dobu (zadávací lhůta): 60 dnů Kvalifikační předpoklady: uchazeč předloží kopii příslušného oprávnění k podnikání (těžba dřeva, práce v lese a pod.) Cena, způsob jejího zpracování, platební podmínky: Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou s eventuelním upozorněním, co v ceně není obsaženo. Cena bude uvedena s DPH a bez DPH pro jednotlivé činnosti takto: Těžba včetně úklidu klestu spálením / na hromady cena za 1 m 3 Přibližování (uvedení způsobu) cena za 1 m 3 Celoplošné ožínání kultur cena za 1 ha Ochrana proti okusu cena za 1 ha Úklid klestu po kalamitě cena za 1 m 3 Prořezávky, probírky cena za 1 m 3 Zalesňování cena za 1 jamku Doprava cena za 1 m 3 Splatnost faktur: 20 dnů ode dne doručení objednateli. Požadavky zadavatele na obsah nabídky: krycí list: identifikační údaje dodavatele (jméno a příjmení/název firmy; adresa / sídlo či místo podnikání, IČ, DIČ, kontakt telefon, příp. fax a ) uvedení lokality a druhu činností, které se nabídka týká cenová nabídka pro nabízené činnosti zpracována dle výše uvedených požadavků kopie příslušného oprávnění k podnikání

4 prohlášení, že se zájemce o zakázku před podáním nabídky seznámil se skutečnostmi rozhodnými pro stanovení ceny uvedené v nabídce (např.: svažitost terénu a jeho přístupnost a pod.) prohlášení uchazeče, zda souhlasí / nesouhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek Pozn.: nabídka nemusí obsahovat všechny výše uvedené lokality ani požadované druhy činností. Kriteria a způsob vyhodnocení nabídek: Výše nabídkové ceny bez DPH 90% Další smluvní podmínky (např. sankce) 10% Závěrečná ustanovení: Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže ještě před odevzdáním první nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže. Nabídka musí být podepsána odpovědným zástupcem uchazeče. Ing. Vladimír Lampa Vedoucí odboru správy majetku Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:

5 Krycí list nabídky ( určený ke čtení při otevírání obálek s nabídkami ) pro zpracování veřejné zakázky T ě žební a pěstební práce v městských lesích v roce 2009 Uchazeč: - název firmy/společnosti: - místo/sídlo podnikání: - IČ: DIČ: - pověřený zástupce: - telefon: fax: V... dne... Razítko a podpis uchazeče

6 Prohlášení ( příloha k nabídce ) veřejná zakázka: Těžební a pěstební práce v městských lesích v roce 2009 Prohlašuji, že jsem se jakožto zájemce o výše uvedenou zakázku před podáním nabídky seznámil se skutečnostmi rozhodnými pro stanovení ceny uvedené v nabídce (např.: svažitost terénu a jeho přístupnost a pod.) a nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla. Souhlasím / nesouhlasím 1 se zveřejněním hodnocení nabídek vč. smlouvy/objednávky na internetových stránkách města. V... dne... Razítko a podpis uchazeče 1 Nehodící se škrtněte

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice Zadavatel: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle,,pravidel pro zadávání veřejných

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele stavby Oprava komunikace u hřbitova v Týništi nad Orlicí 1. Zadavatel : Město Týniště nad Orlicí Městský

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015 Zadání veřejné zakázky Zadavatel: Domov u fontány zastoupený PhDr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060, 535 16 Přelouč IČ 711 76 225 Předmět veřejné zakázky malého rozsahu mimo

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více