ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému"

Transkript

1 ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému Zásadní rozdíl mezi ERP (SAP, Baan, ) a PDM/PLM systémy: informační systémy pro řízení výroby (ERP, enterprise resources planning, plánování podnikových zdrojů) organizaci umožňují snižovat náklady, (čili šetřit ty peníze, které již v podniku jsou, ale neřeší, jak nové peníze do podniku přinést Můžete tedy snižovat náklady, pokud ale nemáte výrobek, po kterém je poptávka, nebude to nic platné jediným skutečným zdrojem prosperity a rozvoje (růstu a konkurenceschopnosti) výrobní organizace je zvýšení příjmů z prodeje nových nebo inovovaných výrobků, tedy z inovačních aktivit, příjmy rostou s růstem obratu a ten roste v závislosti na zkracování doby uvedení nového nebo inovovaného produktu na trh (time to market) pouze fungující systém PLM (tedy SmarTeam, nikoliv SAP) umožňuje zkrácení inovačního cyklu výrobků (vývoje a uvedení na trh) CIMdata: PLM je nejefektivnější investicí, kterou můžete udělat, pokud chcete být vedoucí firmou určitého oboru výrobků. Jaké měřitelné (ekonomické) přínosy po zavedení a adaptaci PLM systému spolu s příslušným CAD systémem lze očekávat: zlepšení kvality konstrukčního návrhu snížení množství chyb v dokumentaci snížení nákladů při návrhu nových dílů snížení nákladů na konstrukční změny (až o 75%) snížení nákladů na výrobní nástroje a přípravky zkrácení času přístupu (vyhledání) k existujícím datům zkrácení času konstrukčního návrhu (až o 50%) zkrácení času uvedení nového produktu na trh

2 Jaké PDM/PLM řešení nabízí Technodat? SmarTeam je modulární, vysoce přizpůsobivé cpdm/plm řešení na platformě MS Windows pro: obchodní spolupráci správu a řízení veškerých produktových dat opětovné použití informací a realizačních procesů získaných při předchozích návrzích produktu SmarTeam je hlavním systémovým integrátorem a zajišťuje součinnost uvnitř organizace na různých úrovních: integrace informací, systém podporuje možnost opětovného použití poznatků a vědomostí o produktu, již dříve vytvořených v CAx systémech, Microsoft Office, Microsoft Project a dalších zdrojích včetně logických vazeb mezi nimi, s možností komfortního vyhledávání a zobrazování požadovaných informací v celé struktuře produktu integrace procesů a zdrojů, systém účinně automatizuje a řídí obchodní procesy jako např. správu kusovníků (BOM) a změnová řízení, sledování průběhu projektu a optimalizaci toku dat mezi účastníky procesů business integrace, systém standardizuje a integruje pracovní metody všech zúčastněných útvarů nezávisle na jejich umístění a zajišťuje součinnost se zákazníky a dodavateli a jejich systémy a technologiemi SmarTeam je průmyslový standard pro menší a střední organizace (SMB, small and medium bussines) a konstrukční oddělení velkých organizací SmarTeam přináší rychlou návratnost investic (ROI)

3 Nabídka a doporučení Technodat pro rychlé zavedení a postupné rozšiřování PLM systému ENOVIA SmarTeam: implementace po etapách Rychlý start s využitím Express balení v konstrukci a technické přípravě výroby a následná optimalizace a postupné rozšiřování systému (podle potřeb a zdrojů) v plnohodnotný PLM systém v rámci celé rozšířené organizace. Nová obchodní balení podle uživatelských rolí a předpřipravených scénářů usnadňují implementaci, adaptaci a samotné užívání řešení a administraci. Stejně jako v CATIA PLM Express existuje několik předpřipravených balení, pokrývající svými moduly různé úrovně potřeb organizace, konkrétně balení pro oddělení konstrukce, technickou přípravu výroby a pro celou organizaci. rychlé zavedení SmarTeam Design Express (SDE resp. TDM z CPE) v konstrukčním útvaru organizace jako základní PDM řešení (10 dní) rozšíření o správu položek a kusovníků (BOM) a schvalovací a změnová řízení (workflow procesy), příp. o PGM modul pro vedení projektů, zavedení PLM v útvarech technické přípravy výroby (TPV) rozšíření o multi-site (spolupráce mezi lokalitami) a gateway (integrace s podnikovými systémy) moduly, zavedení PLM v celé rozšířené organizace ENOVIA SmarTeam Design Express v útvaru konstrukce Startovací balení PDM řešení v konstrukčním oddělení s možností postupného rozšiřování v plnohodnotný PLM systém v rámci celé rozšířené organizace. Ve formě TDM (EDR + CAI) je součástí sady CATIA Team PLM konfigurace (CAT) rychlá implementace systému během 10 dnů, rychlá návratnost vložených investic nastavený datový model pro týmovou spolupráci při návrhu, metodiky, procesní scénáře, školící program CATIA a multi-cad (SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge a Pro/ENGINEER ) integrace bezpečné strukturované ukládání dat, automatické zálohování komfortní vyhledávání, rychlá identifikace dat prohlížení veškeré digitální dokumentace autorizace přístupu uživatele k dokumentům, sledování historie dat, řízení jejich verzí a revizí integrace s příslušným CAD systémem a MS Office aplikacemi (Word, Excel) týmová spolupráce více účastníků při souběžné tvorbě návrhu, sdílení a delegování úkolů v projektu standardizace dílů a opětovné použití již jednou vytvořených konstrukčních návrhů Z pohledu kusovníku, který nám nejlépe reprezentuje budoucí výrobek, nám SmarTeam Design Express umožňuje již v 1 etapě tvorbu konstrukčního kusovníku automaticky ze struktury sestavy, po exportu do Excel tabulky s ním lze pracovat i v ostatních útvarech organizace.

4 Postupné ostupné rozšiřování řešení v technické přípravě výroby (TPV) multi-cad integrace s dalšími CAD systémy, které se v organizaci vyskytují (Solidworks, Inventor, Solid Edge, Pro/ENGINEER) Pro/ENGINEER xbom, správa položek, tvorba technologických a výrobních kusovníků, kusovníků, v rámci TPV jsme již schopni s využitím BOM produktu (modulu) generovat generovat technologický a výrobní kusovník, který nám reprezentuje budoucí výrobek nejpřesněji (1:1) Workflow procesy, schvalovací a změnová řízení, řízení, automatizace a řízení obchodní procesů a standardizace toku informací a dat (dokumentace) mezi jednotlivými účastníky účastn (útvary) realizačních procesů PGM pro vedení projektů, projektů společná správa a řízení PLM a projektových dat mezi dislokovanými vývojovými a projektovými týmy Završení přechodu z PDM do PLM v celé rozšířené výrobní organizaci Gateway integrace s podnikovými systémy, předání výrobního kusovníku do ERP Multi-site, site, replikace a synchronizace dat v lokalitách Community Workspace pro zapojení externích dodavatelů 3DVIA Live pro on-line line komunikaci nad 3D daty

5 Jaké konkrétní služby Technodat nabízí při nasazení PLM systému 1. Expresní analýza PLM resp. mini analýza PLM jako efektivní start implementace PLM, expertní diagnostika stávajících systémů, technologií a procesů posuzovaného objektu ve vztahu ke správě a řízení výrobkových dat a dokumentace s cílem posouzení jeho připravenosti na případnou implementaci PLM řešení. Výstupem dokument Expresní analýza PLM : analýza rizik současného stavu specifikace požadavků na řešení požadavky na zajištění infrastruktury návrh řešení včetně cenové specifikace posouzení návratnosti investic do systému rámcový harmonogram implementace 2. Dodávka potřebného software (licence) 3. Vedení projektu implementace PLM řešení 4. Instalace systému tvorba DFS (Detailní Funkční Specifikace, základní projektový dokument popisující předmět řešení, konkrétní návrh řešení) vlastní instalace, nastavení prostředí a integrací definice a nastavení uživatelů školení uživatelů, on-site podpora 5. Úpravy (customizace) standardního PLM řešení 6. Integrace podnikových systémů s PLM systémem 7. Optimalizace řešení ve fázi rutinního provozu 8. Servisní podpora v rámci servisní smlouvy 9. Dodávka nebo pronájem potřebného hardware ENOVIA SDE for CATIA = CATIA Team PDM Configuration (TDM) SmarTeam Foundation (FDN), SmarTeam - Editor (EDR) a SmarTeam - CATIA Integration (CAI) min. požadavky na hardware: Pentium IV 2.4 GHz Memory: 512 MB Disk Space: 750 MB Network connection to servers: TCP/IP * Full Text Search capability is only supported on Microsoft SQL Server or Oracle databases ** Embeds Oracle AutoVue Professional Viewer version 19.3, DS 3D PLM V5R19 and SolidWorks edrawings DS viewer and SolidWorks edrawings are supported on Windows OS only.

6 ENOVIA SmarTeam Editor Configuration (SED) SmarTeam Foundation (FDN) a SmarTeam - Editor (EDR) min. požadavky na hardware (Windows Client): Pentium IV 2.4 GHz Memory: 512 MB Disk Space: 750 MB Network connection to SmarTeam Foundation servers: TCP/IP min. požadavky na software (Windows Client): Windows XP Pro SP2 x86 and x64 (runs as 32bit) Windows Vista Business x64 (64bit) Edition Windows Server 2003 SP2or 2003 R2 SP2 x86 (32bit) standard Edition or Enterprise Edition, OR 2003 R2 x64 (64bit), Embedded Office integration supports Microsoft Word and Excel 2003 SP3 or 2007 For messages - supports Microsoft Outlook 2003 SP2, 2007 and Lotus Notes 7, and Live Communication Server 2005 (3DLive) Microsoft IIS 6.0 for Windows 2003 (32-bit) Runtime environment Microsoft.NET Framework 3.0 specifikace webového klienta: Pentium IV or higher Windows XP Professional SP2 x86 (32bit) and x64 (64bit) Microsoft Windows Vista Business x64 (64bit) edition Enterprise Red-Hat Linux 4 Novell (SUSE) Linux Desktop 9 webové prohlížeče (Windows): ostatní Microsoft Internet Explorer 7.0 Mozilla 1.7 support: Microsoft Outlook 2003 SP2, 2007 and Lotus Notes version 7 and For performing different actions on client Machine: JAVA plug-in SUN JRE1.6 Update 2 or Update 4 for http specifikace webového serveru: Windows Dual CPU Xeon DP 1.8 GHz or higher Memory: 4GB RAM or higher Free Hard Disk space: 750 MB 100 MB/sec NIC Windows Server 2003 SP2 or 2003 R2 SP2 x86 (32bit), Standard Edition or Enterprise Edition Windows Server 2003 R2 x64 (64bit), Standard Edition or Enterprise Edition Web Server: Microsoft Internet Information Services 6.0 Runtime Environment: Microsoft.NET Framework 3.0 Internet Protocol (TCP/IP) with permanent IP address Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, SP2 and 7.0 Database Client SmarTeam Editor V5R19 Local or network access to SmarTeam Viewer server

7 ENOVIA SmarTeam Design Express implementace ENOVIA SmarTeam Design Express customizace standardního nastavení 1. ENOVIA SDE standardně umožňuje automatickou tvorbu konstrukčního kusovníku ze struktury sestavy, vložení nad rohové razítko nebo export do MS Excel. Standardní SDE šablonu kusovníku lze na přání zákazníka upravovat podle jeho požadavků úpravou makra (skriptu), úprava není součástí základní implementace (placená služba). 2. ENOVIA SDE standardně umožňuje vkládání výkresového rámečku a rohového razítka ze šablony. Standardní SDE šablonu lze na přání zákazníka upravovat podle jeho požadavků úpravou makra (skriptu), úprava není součástí základní implementace (placená služba). 3. ENOVIA SDE standardně umožňuje pozicování (balooning) ve výkresu sestavy. Standardní proces pozicování (text pozice) lze na přání zákazníka upravovat podle jeho požadavků úpravou makra (skriptu), úprava není součástí základní implementace (placená služba).

S námi jste klientům blíž

S námi jste klientům blíž updating customer relations S námi jste klientům blíž Účinný a výkonný CRM systém pro úspěšný marketing, podporu prodeje a péči o firemní trh 2 Obsah: Charakteristika systému Přínosy ze zavedení CRM Popis

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Přínosy Provázanost s podnikovými procesy Převedení komplexních

Více

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Stručné informace o produktu Sada aplikací pro správu NMS od firmy Enterasys

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Implementace ERP systému Helios Easy

Implementace ERP systému Helios Easy Martin Konečný Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno e-mail: konecnym@fbm.vutbr.cz Abstrakt: Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu HiPath ProCenter Enterprise Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu Optimální zákaznická služba díky nástojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce Vyšší efektivita

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě Bc. Jan Plzák Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je migrace serverového

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více