1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:"

Transkript

1 Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka pro plán kompetitivních výhod. Společnost SAP bude prostřednictvím služeb Business Transformation Services asistovat při vývoji řešení SAP, počínaje obchodními inovacemi, návrhem strategické obchodní architektury až po strategie implementace a přijetí, správu obchodních výsledků a budování možností. Společnost SAP poskytne obchodní a technické znalostmi k provedení služeb Business Transformation and Plan Services pro řešení SAP Zákazníka provozovaná v jeho infrastruktuře, cloudové řešení SAP, případně integraci jiných než řešení SAP podle informací v Objednávkovém formuláři a Specifikaci rozsahu. 1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Služby SAP Business Strategy and Architecture Services Služby SAP Business Performance Management Services Služby SAP Business Innovation Services Služby SAP Program Management and Project Management Services Služby SAP Adoption Services Služby SAP Business Process Management (BPM) Services Služby SAP Customer Center of Excellence (CCoE) Transformation Services Služby SAP Guidance Services Služby SAP Value Prototyping Services 2 Přístup Výše uvedené služby SAP Business Transformation and Plan Services mohou být dodávány v rámci SAP Value Partnership nebo jako samostatné služby. Společnost SAP dodá služby Business Transformation Services ve čtyřech fázích podle metodologie obchodní transformace, jak je uvedeno níže. společnost SAP diagnostikuje potřebu transformace, analyzuje schopnosti a identifikuje důvod změny k podpoře obchodní a technické inovace a transformace. společnost SAP zkontroluje požadavky na změnu a definuje, jak budou splněny a měřeny. Společnost SAP a Zákazník identifikují společné činnosti a komunikační kanály. Společnost SAP vytvoří plán, identifikuje oblasti ke zlepšení, definuje klíčové ukazatele výkonu k měření úspěchu. společnost SAP umožní plnění plánu transformace, hodnotových scénářů atd. za účelem dosažení společně odsouhlaseného cílového stavu. společnost SAP a Zákazník budou řídit a podporovat institucionalizaci iniciativ směřujících k inovaci a transformaci. Služby SAP Business Transformation Services mohou být poskytnuty buď v místě Zákazníka, pomocí onsite-offsite modelu, nebo přes vzdálené připojení v souladu se specifikací v Objednávkovém formuláři a Specifikaci rozsahu. Služby budou poskytovány v rámci běžné pracovní doby. 2.1 Služby SAP Business Strategy and Architecture Services Služba SAP Business Strategy and Architecture Service podporuje návrh prostředí v rámci celého podniku pro obchodní aplikace Zákazníka. Služby SAP Business Strategy and Architecture Services pomohou Zákazníkovi formou obchodního a technického poradenství a vedení v následujících oblastech: (i) obchodní architektura (ii) obchodní transformace (iii) osvědčené postupy v odvětví a (iv) návrh řešení. Služby SAP Business Strategy and Architecture Services poskytují pro Zákazníka vedení a poradenství ve výše uvedených oblastech a definují cílovou architekturu a mapu transformace s vícevrstvovým přizpůsobováním. Služby SAP Business Strategy and Architecture Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují služby SAP Business Strategy and Architecture Services specifické pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. Společnost SAP analyzuje stávající data v rámci rozsahu. Společnost SAP analyzuje potřeby transformace a související důvody. Společnost SAP a Zákazník provedou zhodnocení obchodní architektury tak, jak je. Společnost SAP a Zákazník provedou zhodnocení aspektů architektury. Společnost SAP a Zákazník provedou zhodnocení stavu IT. Společnost SAP vytvoří vizi architektury. Společnost SAP provede komplexní strategické posouzení rizik. Společnost SAP naplánuje budoucí architekturu, provoz a služby. Společnost SAP vytvoří mapu transformace. Společnost SAP analyzuje riziko a vytvoří strategii zmírňování rizik. Společnost SAP vytvoří návrh architektury. Společnost SAP vytvoří plán nasazení IT. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při monitorování rizika a realizaci plánu SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

2 zmírňování rizik. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při správě požadavků na změnu architektury. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při zavedení procesu průběžného zlepšování. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při kontrole rizik a identifikaci nových příležitostí. 2.2 Služby SAP Business Performance Management Services Cílem služby SAP Business Performance Management Service je sjednotit obchodní hodnotu iniciativy IT se strategickými obchodními cíli organizace Zákazníka. Společnost SAP posoudí a analyzuje současný stav v organizaci Zákazníka a provede identifikaci a prioretizaci příležitostí pro řízení obchodních výsledků. Ve fázi představ je důraz kladen na určení nových nebo dodatečných hodnot, které by obchodní transformace mohla pro Zákazníka vytvořit v souvislosti s jeho obchodní strategií, a faktorů, které určují úspěšnost. Během fáze akce je vytvořen přístup k využití výhod, který Zákazník zváží. Během fáze transformace budou všechny tyto výhody sledovány. Během fáze optimalizace bude sledováno poskytování hodnot s cílem identifikovat nedostatky ke zlepšení a další potenciál. Služby SAP Business Performance Management Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují služby SAP Business Performance Management Services specifické pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. Společnost SAP a Zákazník analyzují motivy pro transformaci. Společnost SAP a Zákazník analyzují cíle. Společnost SAP identifikuje výhody, které přinese dosažení cílů. Společnost SAP analyzuje výchozí stav. Společnost SAP shromáždí statistiky srovnávacích testů a analyzuje výsledky. Společnost SAP vyvine plány hodnot a konzervativní odhady. Společnost SAP vytvoří první obchodní případ. Společnost SAP a Zákazník vytvoří vlastnictví realizace výhod. Společnost SAP a Zákazník identifikují nezbytné změny. Společnost ověří klíčové indikátory výkonu a definuje důležité faktory úspěchu pro realizaci hodnot. Společnost SAP a Zákazník provedou finalizaci měření výhod a změn. Společnost SAP a Zákazník získají souhlas všech akcionářů. Společnost SAP vytvoří plán využití výhod. Společnost SAP a Zákazník budou řídit změnové Programy. Společnost SAP a Zákazník zhodnotí postup na základě plánu výhod. Společnost SAP a Zákazník provedou nápravné kroky nezbytné k dosažení výhod. Společnost SAP a Zákazník provedou formální posouzení dosažených výhod. Společnost SAP a Zákazník zahájí kroky k získání výhod, je-li to realizovatelné. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při identifikaci dodatečných zlepšení prostřednictvím obchodních změn. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při identifikaci dodatečných výhod z dalších investic. 2.3 Služby SAP Business Innovation Services Služba SAP Business Innovation Service představuje obchodně-motivovaný přístup a podporuje strategickou diferenciaci, potenciální konkurenceschopnost a potenciální rozvoj za využití služby SAP Innovation Service. Služby SAP Business Innovation Services působí jako katalyzátor transformace celé podnikové struktury Zákazníka. Služby SAP Business Innovation Services umožňují na obchod zaměřenou adopci inovačního portfolia společnosti SAP a využití jeho výhod. Tato služba může zahrnovat posouzení digitálních schopností, sestavení předběžného seznamu inovačních uživatelských případů, posouzení technické proveditelnosti, prioretizaci uživatelských případů a plán adopce celopodnikové transformace. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

3 Služby SAP Business Innovation Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují služby Business Innovation Services specifické pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. Společnost SAP a Zákazník analyzují motivy pro inovaci. Společnost SAP vytvoří pro zahrnuté obchodní oblasti Zákazníka analýzu zaměřenou směrem dovnitř. Společnost SAP vytvoří pro zahrnuté obchodní oblasti Zákazníka hledisko inovace. Společnost SAP a Zákazník vytvoří plán inovací pro jednotlivé účty. Společnost SAP analyzuje stávající situaci digitálních funkcí a vytvoří úvodní seznam případů počátečního použití. Společnost SAP provede posouzení stavu digitálních funkcí. Společnost SAP společně se Zákazníkem finalizují seznam případů použití digitální inovace a mapu digitálních funkcí. Společnost SAP analyzuje dopad potřeb transformace. Společnost SAP vytvoří plán digitální transformace. Společnost SAP vytvoří stupnici a plán přijetí. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při vytváření rámce řízení inovace k institucionalizaci. 2.4 Služby SAP Program and Project Management Services Společnost SAP poskytne Zákazníkovi během jeho projektu SAP nebo programu Službu řízení projektu a programu. Tato Služba představuje celkové vedení a návrh struktury projektu nebo programu a jejich obsahu nutné pro implementaci iniciativ Zákazníka souvisejících s produkty SAP. Služby SAP Program and Project Management Services Zákazníkům pomáhají při aktivitách, jako jsou příprava projektu, řízení rozsahu, řízení zdrojů, komunikace, řízení rizik, řízení organizačních změn, řízení času a nákladů a monitoring a kontrola podle definice ve Specifikaci rozsahu. Aktivity, které zahrnují služby SAP Program and Project Management Services specifické pro projekt, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. 2.5 Služby SAP Adoption Services Služby SAP Adoptions Services představují na podnikání zaměřený přístup napříč celým podnikem vedoucí k informovanějšímu, strukturovanějšímu a jednotnějšímu přijetí obchodních sítí a řešení SAP. Služby SAP Adoption Services napomáhají Zákazníkovi při určování, kdy, kde a jak je třeba použít obchodní sítě a řešení společnosti SAP. To zahrnuje analýzu stávajícího využití řešení SAP a obchodních sítí Zákazníkem, definice budoucích scénářů pro podporu Zákazníka z obchodního pohledu a bariér jejich implementace a plán řízení změn pro proces překonání těchto překážek a současné udržení bezpečnosti a výkonnosti. Služby SAP Adoption Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují služby SAP Adoption Services specifické pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. Společnost SAP analyzuje stávající data v rámci rozsahu. Společnost SAP a Zákazník nastaví aktuální využití a stav. Společnost SAP a Zákazník definují cílový stav. Společnost SAP definuje scénáře k vylepšení přijetí řešení a obchodních sítí. Společnost SAP vytvoří plán řízení změn. Společnost SAP společně se Zákazníkem zavede řízení ke zlepšení přijetí. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při monitorování zlepšení k cílovému stavu. Společnost SAP bude Zákazníkovi pravidelně asistovat při měření a porovnávání výkonu pro institucionalizaci napříč podnikem. 2.6 Služby SAP Business Process Management (BPM) Services Služby SAP BPM Services představují holistický přístup ke zlepšování procesů zaměřený na odvětvová řešení a využívající metodologii a technologii SAP BPM. Tyto služby jsou nabízeny v různých formátech jako odvětvové, napříč odvětvími, případně pro jednotlivé obory a řešení. Osvědčené postupy a metody používané v každém z těchto formátů pomáhají Zákazníkovi analyzovat a navrhovat budoucí procesy. Ve fázi představ je důraz kladen na určení obecného přehledu správy procesu. Nutné kroky zahrnují návrh rámce podnikového procesu a posouzení stavu procesu Zákazníka. Během fáze akce bude provedena analýza stávajícího procesu a návrhu budoucího procesu. Může být také zavedena struktura řízení k určení implementace nových procesů. Implementace nového procesu bude provedena během fáze transformace. To souvisí s technickými implementacemi, které zahrnují definice indikátorů procesu v rámci řízení procesu. Během fáze optimalizace se provádí průběžné monitorování k vyhledání oblastí pro průběžné zlepšování procesů. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

4 Služby SAP Business Process Management Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují službu SAP Business Process Management Service specifickou pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. Společnost SAP analyzuje stávající data v rámci rozsahu. Společnost SAP a Zákazník určí průměrnou úroveň stavu, které by měly všechny procesy dosáhnout. Společnost SAP stanoví úroveň stavu všech procesů. Společnost SAP odvodí pro každý proces na základě kategorií stavu potřebu implementace. Společnost SAP definuje základy ve formě stavebních bloků pro BPM. Společnost SAP se Zákazníkem stanoví Řízení BPM: Společnost SAP provede návrh procesu, který bude zahrnovat kalibraci analýzu aktuálního stavu návrh budoucího procesu a organizace transformaci řešení Společnost SAP připraví plán implementace procesů. Společnost SAP vytvoří rámec řízení procesů. Společnost SAP a Zákazník stanoví řízení procesů. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při zavedení sledování procesů, zaznamenávání procesů, řídicího panelu pro správu procesů atd. Společnost SAP bude Zákazníkovi napomáhat při pravidelném měření a porovnávání výkonu. Služby SAP Customer Center of Excellence (CCoE) Transformation Services Služby SAP Customer Center of Excellence (CCoE) Transformation Services umožňují Zákazníkovi využít nejlepších schopností a hodnot řešení SAP. Služby SAP CCoE Transformation Services mohou zahrnovat poradenství a vedení při zřizování CCoE. Služby SAP CCoE Transformation Services pomáhají Zákazníkovi posuzovat CCoE, stanovovat benchmarky pro personál CCoE, stanovovat strategii a návrh CCoE, provádět školení CCoE a certifikaci CCoE. Tyto služby Zákazníkovi poskytují podporu během návrhu a vytváření nového CCoE nebo reorganizaci stávajícího CCoE. Služby SAP Customer Center of Excellence (CCoE) Transformation Services budou zahrnovat jednu nebo kombinaci následujících aktivit. Aktivity, které zahrnují služby Customer Center of Excellence Transformation Services specifické pro projekt Zákazníka, mohou být definovány ve Specifikaci rozsahu. 2.7 Společnost SAP analyzuje potřeby transformace a související důvody. Společnost SAP zkontroluje aktuální nastavení a vyhodnotí stav. Společnost SAP a Zákazník vytvoří budoucí vizi. Společnost SAP a Zákazník posoudí a analyzují celkové náklady na vlastnictví. Společnost SAP vytvoří strategii CCoE. Společnost SAP vytvoří mapu transformace. Společnost SAP vytvoří návrh CCoE. Společnost SAP vytvoří plán nasazení. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při nasazování. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při správě CCoE. Společnost SAP bude Zákazníkovi asistovat při školení a certifikaci a při zavádění procesu průběžného zlepšování. 2.8 Služby SAP Guidance Services Společnost SAP poskytne Zákazníkovi vedení v souvislosti s řešeními, projekty nebo programy společnosti SAP. Řešení SAP mohou zahrnovat řešení SAP na místě, cloudová řešení SAP a integraci řešení od třetích stran. Společnost SAP může Zákazníkovi poskytnout pomoc s vedením v souvislosti s návrhem obchodních procesů na základě řešení SAP a architektury řešení SAP podle určení ve Specifikaci rozsahu. 2.9 Služby SAP Value Prototyping Services Služby SAP Value Prototyping Services jsou služby umožňující přípravu řešení, včetně identifikace řešení a rozhodovacího a realizačního procesu pomocí vytváření prototypů a šablon pro specifické uživatelské případy Zákazníka v rámci jeho obchodních procesů, prediktivních obchodních modelů, architektury a výkonu, použitelnosti a produktivity. Prototypy specifické pro konkrétního Zákazníka umožňují získání znalostí o kritických řešeních pro specifické uživatelské případy. Prototypy pro konkrétního Zákazníka jsou dodávány jako referenční systém. Šablony pro konkrétního Zákazníka jsou čisté referenční konfigurace pro specifický uživatelský případ Zákazníka představující kombinaci upravených všeobecných šablon a výsledků prototypu. Prototypy a šablony lze používat jako návrhové reference pro vývojové systémy. Služby SAP Value Prototyping Services, které mají být prováděny na prototypech a šablonách v rámci infrastruktury SAP, vyžadují, aby Zákazník zvlášť objednal Řízené služby (Služby HANA Enterprise Cloud a Služby řízení aplikací) jako produkt HEC Cloud Start. Prototypy a šablony na infrastruktuře společnosti SAP nelze používat pro produktivní činnost. Služby SAP Value Prototyping Services Zákazníkům pomáhají při vytváření prototypů a šablon. Společnost SAP a Zákazník v rámci Specifikace rozsahu společně identifikují a odsouhlasí rozsah prototypů a šablon. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

5 3 Role, odpovědnosti a řízení Společnost SAP poskytne spolupráci v souladu s odhadnutou náročností a dobou podle Objednávkového formuláře a Specifikace rozsahu tak, aby byly splněny dohodnuté aktivity. Společnost SAP běžně přidělí zdroje za šest (6) až osm (8) týdnů po podepsání Objednávkového formuláře. V každém projektu jsou určeny role a povinnosti jeho účastníků odsouhlasené po zahájení projektu. 3.1 Role Zákazníka Role Zákazníka obvykle zahrnují: Výkonný sponzor projektu: rozhodování o rozsahu, prioritách, rozpočtu a změnách. Aktivně prosazuje projekt. Manažer služby: je celkově zodpovědný za úspěch projektu a funguje jako jediná kontaktní osoba společnosti SAP pro Zákazníka. Musí být Zákazníkem jmenován před zahájením jakékoliv činnosti společností SAP. Vedoucí projektu: je zodpovědný za projektový management Podnikoví vedoucí: jsou vlastníky obchodních řešení a klíčovými kontakty mezi projektovým týmem a podnikem. Manažer hodnoty: je zodpovědný za stanovení a řízení kanceláře řízení hodnot. Vedoucí inovace: je zodpovědný za inovační témata v jejich oblasti vedení. Vedoucí řízení organizačních změn: řídí účastníky, posuzuje dopady na podnik a připravenost podniku, schvaluje organizační změny a vede školení. Funkční vedoucí: zodpovědní za informace o konfiguraci řešení Vedoucí infrastruktury: odpovídají za technickou infrastrukturu při uskutečňování řešení v místě a cloudové integraci. 3.2 Povinnosti Zákazníka Pokud není ve Specifikaci rozsahu uvedeno jinak, Zákazník je v průběhu projektu odpovědný za následující oblasti: Obecné povinnosti Zákazníka Zákazník jmenuje Manažera služby. Zákazník zajistí, aby členové jeho týmu měli znalosti o problémech a byli k dispozici podle potřeby tak, aby bylo zajištěno úspěšné uzavření. Zákazník provede za pomocí informací od společnosti SAP přípravné kroky vyžadované k efektivní realizaci služby. Zákazník a společnost SAP si sdělí přístup k poskytování služeb, role a odpovědnosti, odhadovaný rozvrh a proces změnových požadavků a rozhodovací proces Zřízení jasných komunikačních cest a zodpovědných osob pro každé téma Zákazník vytvoří seznam změn rozsahu, který bude zahrnut do Změnového požadavku nebo nového Objednávkového formuláře. Zákazník odpovídá za veškeré aktivity řízení organizačních změn. Zákazník a společnost SAP ověří časový plán rozdělený do jednotlivých fází. Proaktivní a otevřená komunikace o chystaných iniciativách projektu Zákazník zapojí společnost SAP do plánování portfolia projektů Zajištění a koordinace zaměstnanců pro tým Zákazníka. Rozhodování Zákazníka a komunikace o rozhodnutích Závazek Zákazníka podílet se na úspěchu projektu. Technické povinnosti Zákazník poskytne veškeré servery a software instalované v místě Zákazník bude plně zodpovědný za technologickou infrastrukturu a prostředí v místě. To zahrnuje například SAP Basis, systém transportu, správu databází, správu sítí, hardware pro servery a datová úložiště a architekturu softwaru. Zákazník je odpovědný za řízení veškerých změn softwaru. Zákazník poskytne podle potřeby společnosti SAP vzdálený přístup do svých systémů. Zákazník zajistí dostupnost prostředí společnosti SAP prostřednictvím sítě SAP Service Connection (SAP OSS). Zákazník vytvoří podle potřeby uživatelské identity pro členy týmu SAP. 3.3 Řízení Pokud není ve Specifikaci rozsahu uvedeno jinak, společnost SAP a Zákazník se dohodli na čtyřstupňovém strategickém řízení na výkonné a programové úrovni. Sponzorování: vize a schválení klíčových dlouhodobých iniciativ vedoucích k dohodnutým cílům na úrovni představenstva Zákazníka. Řídicí výbor: strategická rozhodnutí a kontrola postupu. Řízení programu: posuzování postupu na úrovni programů, řízení obchodního výkonu, reakce na rizika, eskalace problémů a definice programových standardů. Status: kontrola postupu jednotlivých služeb SAP Business Transformation a řešení problémů. 4 Předpoklady a výjimky Položky nebo Služby, které nejsou definovány v rozsahu těchto Služeb, nejsou zahrnuty, včetně níže uvedených položek: SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

6 Předměty plnění, které nejsou výslovně uvedeny ve Specifikaci rozsahu. Změny zdrojového kódu a datového slovníku společnosti SAP. Obsah školení koncových uživatelů. Program nebo obsah na migraci dat. Zajištění licencí na software (licencí společnosti SAP a licencí třetích stran.) systémové administrace pro systémy v sídle Zákazníka, včetně přepravy mezi prostředími Koordinace prací, které Zákazníkovi poskytují třetí strany. Řešení softwarových vad Změny stávajících vylepšení Zákazníka (vývoj, rozhraní, modifikace, BADI a přídavný vývoj) Čištění dat Vytváření plánů a skriptů zkoušek a provádění zkoušek. Není zahrnuto použití ověřovacích a potvrzovacích testovacích procesů na základě požadavků profesních, regulačních a státních úřadů. Za takové testování nese odpovědnost Zákazníka. Pokud není ve Specifikaci rozsahu uvedeno jinak, platí následující předpoklady: Odhad časového plánu je založen na předpokladu, že systémy v místě budou nepřetržitě dostupné a dále, že Zákazník bude řádně a včas plnit své závazky a povinnosti. Veškeré podklady a Pracovní produkty se budou vytvářet na běžných osobních počítačích nebo noteboocích vybavených aplikacemi Microsoft Office (Word, Excel, MS Project, Visio a PowerPoint) nebo jinými nástroji pro vytváření dokumentů přijatelnými pro obě strany. Pokud je některý software SAP uvedený ve Specifikaci rozsahu obsažen v programu SAP Ramp-up, musí se Zákazník do tohoto programu přihlásit a získat přijetí pro každý takový software. Předávání vědomostí (školení klíčových uživatelů) nemůže nahradit formální školení týkající se poskytnutých řešení prostřednictvím služeb SAP Education. Službu bude sponzorovat vyšší management Zákazníka a tento management bude pravidelně a včas monitorovat průběh Projektu a činit strategická rozhodnutí. Zákazník vyčlení pro Službu veškeré potřebné informační technologie a podnikové zdroje. V případě, že Zákazník nedokáže dodržet odsouhlasený harmonogram a časový plán, může dojít k Objednávce změny podle Postupu při objednávce změny, jak je určeno v Objednávkovém formuláři. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services CZECH v

Specifikace transformace: dokument popsaný v podrobných obchodních pravidlech pro transformaci dat.

Specifikace transformace: dokument popsaný v podrobných obchodních pravidlech pro transformaci dat. Popis Služby Služby správy dat Společnost SAP poskytne Zákazníkovi podporu při implementaci projektů transformace dat. 1. Definice Výrazy uvedené v tomto Popisu služeb s velkými počátečními písmeny, které

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 1 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA ÚŘADU - Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

1. Úroveň znalostí a dovedností

1. Úroveň znalostí a dovedností POKYN KVESTORA č. 1/2008 ze dne 21. 2. 2008 o povinnostech pracovníků rektorátu JAMU vztahujících se ke zvyšování kompetencí v oblasti informačních technologií S ohledem na nutnost zajistit odborný růst

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít? o Jak získat a udržet dotaci? o Logické schéma

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST C Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE PRAHA, 2015 PRO MĚSTSKÝ

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Microsoft Office Project Server 2003 V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Přehled Země: Česká republika Odvětví: Telekomunikace Profil zákazníka Eurotel Praha, spol.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na: Dodávka serverů pro systémy ytrack a ylocator. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Firma: ysystem, spol. s r. o IČO: 26192322 Sídlo: Na Pankráci

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

Zkušenosti facilitátora s realizací projektů 1. fáze Programu Klastry OPPP. Moravskoslezský kraj

Zkušenosti facilitátora s realizací projektů 1. fáze Programu Klastry OPPP. Moravskoslezský kraj Zkušenosti facilitátora s realizací projektů 1. fáze Programu Klastry OPPP Moravskoslezský kraj Pavla Břusková Založení Moravskoslezského strojírenského klastru, iniciace jeho restrukturalizace (2003 2005)

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/40 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Zaměstnanecký portál Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 v divizi Customer Service společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Přehled Země: Česká

Více

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU Schváleno: 27.4.2009 1 Organizační schéma Programu CH-CZ spolupráce (ilustrativní

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Nasazení CA Role & Compliance Manager

Nasazení CA Role & Compliance Manager Nasazení CA Role & Compliance Manager Michal Opatřil Junior Solution Architect Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Úvod do projektového řízení Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 1 Evropský

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Obsah. Poděkování... 7

Obsah. Poděkování... 7 Obsah Poděkování.............................................................................. 7 Kapitola 1 Navigace v soustavě Projektového řízení.......................... 9 Dvojí rozměr projektového

Více

Smlouva o dodávce softwaru

Smlouva o dodávce softwaru PPR-16384-130/ČJ-2011-0099EC Smlouva o dodávce softwaru uzavřena dle 269 odst. 2 z. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění mezi Zadavatel: Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA se sídlem:

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST B Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV PRAHA,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Řízení správy rolí v rozsáhlých organizacích. Michal Opatřil Corinex Group

Řízení správy rolí v rozsáhlých organizacích. Michal Opatřil Corinex Group Řízení správy rolí v rozsáhlých organizacích Michal Opatřil Corinex Group Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM Požadavky

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna

Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna Ing. David Krejcárek/Nokia Siemens Networks Katalyzátory ovlivňující rozvoj ICT infrastruktury v energetickém segmentu

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více