K. Zámečníková. Ilustrace K. Zámečníková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K. Zámečníková. Ilustrace K. Zámečníková"

Transkript

1 Příhody dědečka Milana Nejprve vás musím seznámit s naší rodinou. Maminka Ivana, tatínek Albert, můj mladší brácha Petr a já Pavel, tak to je naše rodina. Do ní ale také patří pejsek Artur. S tím je vţdycky strašná sranda. Haf, haf, haf zaštěkal Artur jako by věděl, ţe o něm mluvím. Ale i s námi ostatními je sranda. Moţná se o tom přesvědčíte. Tak čtěte dál a nenechte se ničím rušit. Bylo krásné slunečné odpoledne. Ve škole jsme měli prázdniny, rodiče si v práci vzali volno a řekli si Uděláme dětem bezva výlet. Vţdy, kdyţ byl nějaký svátek nebo prázdniny, rodiče vymýšleli program. Na výsledek jsme se vţdycky těšili. Pravda, někdy to bylo větší překvapení a někdy zase naopak menší. Pojedeme na výlet, oznámili nám najednou, ale neřekli kdy a kam, aby to bylo pro nás zajímavější. To jsme měli rádi. Začali jsme hádat, kam asi pojedeme, co kde budeme dělat. Nikdy jsme se ale netrefili. Rodiče nás překvapili pokaţdé. A myslím, ţe nás překvapí i tentokrát. Jediné, co jsme nakonec uhádli bylo, ţe jedeme na Slovensko. Jeli jsme dlouho. Já a Petr jsme byli znudění, a proto jsme chtěli na chvíli zastavit na benzince. Měli jsme chuť na něco dobrého a chtěli jsme se také tak trochu odreagovat od sezení v autě, od nudného míjení krajiny, od nicnedělání. Jet velkými městy, kde se něco děje, to byla paráda. V tu chvíli jako bychom oţili. To bylo úplně něco jiného. Jeli jsme uţ přes pět hodin, ale stále byl před námi ještě pěkný kus cesty. Najednou se mi začínaly vybavovat vzpomínky z dětství. Vzpomínky, kdyţ jsme touto cestou asi pětkrát do roka jezdívali k dědovi Milanovi a babi Janě na prázdniny do vzdáleného kraje na Slovensko. Moc nejsme zvyklí s bráchou na přírodu, protoţe jsme z předměstí. Máme raději takový ten městský ruch, lidi kolem sebe, obchodní centra, multikina a podobně. Ale přesto máme rádi i stanování. Kdyţ jsem měl sedm let, chodil jsem s dědou poměrně často stanovat na okraj lesa nebo alespoň na zahradu za domem. Petr byl mladší a tak mu děda s babičkou stanovat tenkrát ještě nedovolili. To mi vţdycky záviděl a nebyla s ním řeč. Později, to jsme si to pak pěkně uţívali oba dva. Kdyţ jsem vyrostl, nebyl čas a na Slovensko jsme jezdili čím dál tím méně. Cestou na Slovensko Petr asi myslel na to samé jako já, protoţe najednou se zeptal: Myslíš, ţe jedeme k babi a dědovi, ţe budeme stanovat? Tatínek najednou pokýval hlavou, ţe je to pravda. Ani si to neuvědomil. My v tu chvíli ale na sebe koukli a věděli, ţe tam opravdu jedeme. A v hlavě nám začaly lítat nápady. Tatínka jsme nakonec tak dlouho otravovali, aby nám řekl, zda tam opravdu jedeme, aţ nám to potvrdil, a dokonce i svolil, ţe s námi a s dědečkem, jestli bude chtít, půjde stanovat. Hned co jsme přijeli, přivítali jsme se s dědečkem, babičkou a ostatními známými. Babička udělala dobrou svíčkovou, takţe jsme se dobře najedli. Pak jsme šli vybalit a neţ jsme se nadáli, pomalu se setmělo se a my jsme pomalu začali vybalovat i stany, které nám tatínek s maminkou potají připravili. Tatínek s dědečkem se rozhodli, ţe budeme stanovat na okraji lesa. Kdyţ jsme přišli do lesa, byl celý vypálený a na to navazovala jedna povídka, kterou vám teď povím i s ostatními jinými a strašidelnějšími příběhy. Vypálený les Je to asi pět let, co se mi zdál sen. Byl o tom, ţe v dávných keltských dobách sem k lesu přijeli rytíři na koních, všude měli brnění od hlavy aţ k patě a chtěli po lidech peníze. Ale lidé

2 uţ byly tak dost chudí a nechtěli jim ani haléř dát a také nakonec nedali. Rytíři se vrátili k hradu ke králi s nepořízenou. Byl naštvaný a řekl, ţe kdyţ nepřinesou ani halíř, ţe jejich les vypálí. Rytíři jeli zpět, ale králi přivezli jenom halíř, jak původně ţádal. Král je druhý den poslal zpět do vesnice, protoţe to bylo pro něj málo a ţádal dva halíře, jinak vypálí les. Rytíři jeli tedy zpět a králi přivezli dva halíře. Král byl nespokojen a třetí den je poslal pro tři halíře. A co myslíte, jak to asi dopadlo? Rytíři přivezli tři, jak chtěl král. Král uţ to neunesl. Myslel, ţe si z něj lidé dělají srandu, a tak nechal les opravdu vypálit. Lidé si šli ke králi stěţovat. Kdyţ přišli, ptali se ho: Proč jsi nám náš milý pane, nechal les vypálit? Vţdyť jsme ti poslali peníze po rytířích, jak jsi ţádal. Král byl dlouho neoblomný. Lidé se mu snaţili vysvětlit, ţe peněz tolik nemají, všude je bída a kaţdý peníz je pro jejich rodiny důleţitý. Král se jim z celého srdce omluvil a dal jim nakonec nějaké peníze, aby měli alespoň na ţivobytí. A ptáte se, co se stalo s lesem? Pan král nechal znovu les osázet mladými stromky. Všichni ale věděli, ţe uţ to nikdy nebude takový hustý, temný les, jaký byl kdysi, ale koneckonců lidé z vesnice byli rádi, ţe nepřišli o peníze, smířili se i novým lesem, a dokonce začali mít krále rádi. Král se také změnil, začal s lidmi mluvit a nechal si i poradit. Lidé, kdyţ zjistili, ţe je to férový a vlídný král pro jejich vesnici, ho brali jako váţeného krále. Strašidelný hřbitov Byly tři kamarádi, kteří se rozhodli přespat ve stanu na hřbitově. Šli tedy na hřbitov, rozdělali stany a lehli si. Po chvíli se ale začali strašně nudit. Všechno jídlo, co měli s sebou, uţ měli dávno v sobě a všechny vtipy, co si vyprávěli, uţ znali nazpaměť. Tak se tedy rozhodli, ţe se půjdou projít po hřbitově. Bylo asi kolem půl druhé v noci. Aby toho nebylo málo, řekli si, ţe si u toho budou vyprávět strašidelné historky. To ale dělat neměli. Sotva, co vylezli ze stanu, uslyšeli prapodivné zvuky. Ale nezastavilo je to a šli dál po cestičce. Kdyţ najednou se něco ozvalo v keři, přivála se divná mlha a jeden z kamarádů byl najednou pryč. Pokoušeli jsme se ho hledat, ale neměli jsme odvahu tam dlouho zůstávat a proto ještě ten večer jsme rychle všechno zabalili a utíkali rychle domů. Celou noc jsme nemohli spát, nikdo nevěděl, co se s ním stalo, a uţ vůbec nikdo nevěděl, kdo nebo, co to bylo. A proto hned ráno jsme to řekli rodičům a šli jsme s nimi na policii. Tam nám řekli: Vţdyť tohle uţ se ale jednou stalo. Dodali ještě, ţe ho budou hledat, ale ţe nevědí, jestli ho někdy vůbec najdou. Ano. Uţ se to stalo kdysi. Úplně ten stejný příběh. Prý se na hřbitově zjevuje stín ducha, který jednou za čas odnese jedno dítě s sebou a vysaje z něho duši. Kdyţ byl duch ještě malým klukem, právě na hřbitově byl zabit a od té doby se tam zjevuje. Duch bere s sebou děti, aby prý věděly, jaké to bylo hrozné kdysi pro něj. Zjevuje se tam ale jenom na Halloween.

3 Tajný poklad Malý klučina jménem Marek a jeho maminka si spolu hráli na zahradě na princeznu a na rytíře. Plnili různé úkoly. Ale najednou se spustil liják. Rychle všechno sklidili a běţeli se schovat domů. Tatínek ještě nebyl doma a Marek se strašně nudil. Maminka vymyslela, ţe mu bude vyprávět příběh z dávných dob. Jednou kdysi dávno tady na naší zahradě byl zakopán poklad. Ale nikdy ho nikdo nenašel. Vyprávěla mu, ţe to bylo dědictví našich předků. Maminka řekla, jestli se ho chce pokusit najít, tak můţe, ale ţe mapa je na půdě někde zahrabaná a musel by jí jít pomoct. Chlapec přikývl. A tak šli spolu hledat mapu. Kdyţ přišli na půdu, byla plná prachu a kolem samé zaprášené truhly. Kdyţ v tom najednou uviděli, ţe z jedné truhly něco trčí. Já se mami bojím. ozval se Marek. Neboj se. Není čeho se bát. uklidňovala jej maminka. Šli k truhle a ona to byla ta zázračná mapa. Venku se najednou zase rozjasnilo. Jako nějaké znamení. Marek nelenil a šel podle mapy hledat poklad. Chlapec rozkopal celou zahradu, ale nic nikde nenašel. Byl smutný a zklamaný, ţe neodhalí ten poklad. Kdyţ tatínek přišel domů, nebyl sám. Byl s ním pes. Ptali jsme se: Kde jsi ho vzal? Říkal, ţe ho našel po cestě domů z práce a ţe mu bylo líto dát ho do útulku, takţe to je prý dárek pro mě. Začal jsem mu prozatím říkat Ferda, neţ pro něho najdu jiné vhodnější jméno, které by ho lépe vystihovalo. Měl jsem velikou radost. Maminka mezi tím stihla uvařit skvělou večeři, tak jsme se navečeřeli a sedli jsme si k televizi a Ferdu jsme nechali běhat venku. Najednou se ozval ohromný štěkot, ozývající se snad na sto kilometrů. Rychle jsme k pejskovi přiběhli. Před ním se blýskala zlatá truhla s naším dědictvím. A od té doby jsem mu začal říkat Štístko, protoţe nám přinesl štěstí. A já tajně doufám, ţe přinese ještě nějaké další. Haf, haf, haf zaštěkal Štístko, jako by mi rozuměl. Badatelé Jednoho slunečného dne se jedna rodinka vydala na výlet. Řekli si, ţe si udělají hezké odpoledne. A kde jinde v létě, kdyţ ne na pláţi u vody. Ale víc neţ na pláţi se tenhle příběh odehrával jakoby v tajemnu. A proč? Tak si to v klidu přečtěte. Děti si hrály ve vodě, pak zase s létajícím talířem, nato hrály badminton, potom si házely s míčky a pálkami. Lítaly do vody a z vody jako pominutí. Chvíli byly ve vodě, chvíli zase na lehátkách. A rodiče se slunili a občas se šli smočit do vody, aby se neupekli z toho vedra. Děti uţ nevěděly, co by dělaly. Všechno uţ vyzkoušely. Všude byly. Ale přece jenom. Na jednom místě přece jenom nebyly.

4 Byl to takový menší pahorek. Maminka jim dala za úkol vyfotit něco zajímavého. Ţe by si to potom vytiskla, zarámovala a pověsila na oblíbeném místě. Děti z toho nebyly zrovna moc odvázané, protoţe nevěděly, co mají vlastně nafotit, aby se to mamince opravdu líbilo. Vyfotily různé hezké květiny, kameny, stromy a všelijaké okouzlující věci, které by se mamince snad mohly zamlouvat. Další den děti na internetu stahovaly fotky. Maminka jim dala další úkol. Najděte, co to jsou za kytky. Jaké to jsou druhy. Děti hledaly, aţ našly kytku, kterou si myslely, ţe také vyfotily. Musely se podívat, protoţe se jim ta kytka nezdála. Našly ji a byla to opravdu ona. Děti četly: Je to velice čarovná kytka, která roste na vyvýšených pahorcích blízko vody. Je růţová s bílými tečkami a na konci má fialovou barvu. A všeho všudy na světě jsou jen tři. Všechno sedělo, ale dětem se přesto stále nezdálo, ţe by to mohla být právě ta stejná kytka, kterou vyfotily. Proto se vydaly zpátky k vodě, aby to prozkoumaly. Skutečně, byla to ona. Všechno přesně sedělo. Děti se na internetu o té květině dozvěděly, ţe plní přáni. Ale jen v případě, ţe ji vytrhnou, dají si ji na noc pod polštář a ráno se jim splní to, co večer chtěly. Děti se radovaly, hlavně kdyţ se dočetly, ţe kytka nemá omezenost přání, takţe si můţou přát, co chtějí donekonečna. Nikomu to ale nemohly říct. To rozhodně neměly vůbec v plánu. Ale co v plánu mají, je to, ţe se chystají najít ty dvě zbývající květiny, které existují. Strašidelný dům Mladý, čerstvě sezdaný pár si sháněl ke koupi nějaký krásný domek se zahrádkou. Dívali se na všelijaké domy, ale ţádný nebyl podle jejich představ. Kdyţ jednoho dne se jim ozvali z realitní kanceláře, ţe pro ně mají vysněný dům. O tom, ţe v něm nedávno zemřel člověk, se nezmiňovali. Jen to, ţe je ke koupi, jestli by se na něho nechtěli podívat. Ţe je to právě takový dům, jaký by chtěli a který by se jim určitě zalíbil. Kdyţ přišli, byl tam velký, prostorný dům s velkou zahradou. Příjemní sousedé. Krásné prostředí. Klid. Šli dovnitř, aby viděli, v jakém stavu dům je. Všude spousta staršího nábytku. Zvenku dům byl porostlý všelijakými popínavými rostlinami, ţe ani na omítku vidět nebylo. Nemohli se zbavit pocitu, ţe je někdo stále sleduje. Po prohlídce domu měli málo času na rozmyšlenou, protoţe na dům bylo hodně zájemců. Ale nakonec se rozhodli dům koupit. Dům ale ještě potřeboval pár vnitřních a vnějších úprav. Po dokončení úprav se mohli nastěhovat. A tak nelenili a rychle se nastěhovali. Ale stále tam byl ve vzduchu pocit, ţe je někdo sleduje. Zašli za sousedem z vedlejšího domu a ptali se ho, jestli se v tom domě nestalo něco strašného. Chvíli rozmýšlel, jestli mladému páru má říci vše nebo ne. Dostali to z něho ale velice rychle. Stačilo pár lichotivých vět a pán začal vše sypat jak z rukávu. Prozradil jim, ţe ten pán, co nedávno umřel v jejich domě, neumřel normální smrtí. Ţe uţ tam celá staletí straší hroziví duchové, kteří zabíjejí lidi pro pobavení a ţe ten dům nechce nikdo kupovat, kdyţ se o tom dozví. To nám ale nikdo neřekl. Nikdo se o tom ani slovem nezmínil. Prohlásili naštvaně novomanţelé. Co teď budeme dělat? ptali se sami sebe. No, kdo by také chtěl umřít v náručí hrozných duchů. Nelenili a dům rychle prodali zpět. Nechtěli byt dalšími oběťmi. O domě uţ nechtěli nikdy v ţivotě ani slyšet. Ale přesto slyšeli. Kdyţ si na něho vzpomenou, běhá jim mráz po zádech. Jediné, co o něm slyšeli, bylo, ţe se tam stěhovali stále noví a noví majitelé. Jestli zjistili včas strašnou historii domu jako oni a včas utekli, nebo jestli si je vzal duch pro pobavení, to uţ se ale asi nikdy nedozvědí. Dnes ţijí v malém poklidném městečku v malém domku a uţ i s dětmi. Povídky dědy Milana

5 K. Zámečníková Ilustrace K. Zámečníková Marion Obsah 1. Vypálený les Strašidelný hřbitov 8 3. Tajný poklad Badatelé Strašidelný dům 14

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2009/2010 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den JINÝ SVĚT Kateřina Macháčková Zárybákov Zvláštní den Psal se rok 2024 a Majka Prokopová ležela v porodnici. Čekala miminko. Konečně se narodilo. Byla to holčička. Dala jí jméno Sára. Když byly Sáře 3 roky,

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

Kristýna Gavurová. Cathrine. Nakladatelství: ProSeries

Kristýna Gavurová. Cathrine. Nakladatelství: ProSeries Kristýna Gavurová Cathrine Nakladatelství: ProSeries Kapitola První S rodiči jsme se minulý týden přistěhovali do Mystic Falls. Začala jsem chodit do místní školy, ale nikdo se se mnou nechce kamarádit.

Více

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..?

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? Co pro mne znamená slovo kniha? Kniha je K jako kouzlo, N jako nápad, I jako inspirace, H jako humor a A jako autor. Knížka je pro mě branou k mé fantazii. Ničím mě nesvazuje,

Více

8. ročník/4. číslo škol. rok 2008/2009

8. ročník/4. číslo škol. rok 2008/2009 8. ročník/4. číslo škol. rok 2008/2009 2 Dopis historické osobnosti V Drásově 20. ledna 2009 Vážený pane Bonaparte, V hodině slohové a komunikační výchovy jsem si vybral Vaši váženou postavu. Už od malička

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Projekt byl podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Velikonoční pranostiky

Velikonoční pranostiky Velikonoční pranostiky Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011 ČALAMÁDA - SPECIÁLNÍ LITERÁRNÍ ČÍSLO - ZLATÁ SLOVA Č A L A M Á D A S m ě s z a j í m a v é h o č t e n í v e v y s m á t é m n á l e v u Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Více

Naši milí čtenáři, r e d a k c e. Redakční rada

Naši milí čtenáři, r e d a k c e. Redakční rada Naši milí čtenáři, jak vidíte, máte před sebou 2. výtisk, ale první číslo našeho školního časopisu. Ten první výtisk byl zkušební, odborně ho nazýváme nultým číslem. Začínáme tedy jedničkou. Vychází vaší

Více

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 Jakub Horák vydalo nakladatelství Radost ilustrace Obadiah J. Watkinson věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 KAPITOLA 1 Ztroskotání 21. 8. Moře je klidné, plavba pokračuje podle

Více

Pustinka 3 (Lída Švecová)

Pustinka 3 (Lída Švecová) PUSTINKA - 3. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Začíná léto roku 2019. Je mi devatenáct let. Dokončil jsem dvanáctiletou školu se zemědělskou odborností. Ţiju v prastarém rodinném domě, kterému

Více

Pustinka 5 (Lída Švecová)

Pustinka 5 (Lída Švecová) PUSTINKA - 5. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Skončil jsem studium na všeobecně vzdělávací akademii. Je mi téměř jednadvacet let a nevím ještě, čím budu. Jediný ze všech těch, kteří studovali

Více

KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ

KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ Bylo mi 14, když jsme se stěhovali do Prahy, nechtěla jsem, ale musela. Tatínek pracoval jako veterinář a dostal nabídku do Prahy. Měli jsme koupený i dům

Více

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Důvod, proč psát úvod, může být dvojí: chválit vás a ponoukat k další tvorbě a doufat, že nezpychnete a nezakrníte; anebo kritizovat vás a zasypávat radami a doufat,

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Čekala jsem miminko...

Čekala jsem miminko... Čekala jsem miminko......ale už tu není Sestavila Lucie Lebdušková Tuto knihu píšu jako poselství pro ženy v podobné situaci, ale i pro muže, kteří jsou z tohoto tématu často vyčleňováni, ačkoli se jich

Více

Survival cesta mýma očima.,,nikdy bych si nemyslel, že mi ovladač od televize v ruce změní postoj k přírodě a že vše přehodnotím

Survival cesta mýma očima.,,nikdy bych si nemyslel, že mi ovladač od televize v ruce změní postoj k přírodě a že vše přehodnotím Survival cesta mýma očima,,nikdy bych si nemyslel, že mi ovladač od televize v ruce změní postoj k přírodě a že vše přehodnotím Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat skvělým lidem, ať už to jsou lidé,

Více

Svět rostlin báseň. Šikulky. Masožravá kytka Jitka

Svět rostlin báseň. Šikulky. Masožravá kytka Jitka Svět rostlin báseň Masožravá kytka Jitka Masožravá kytka jmenuje se Jitka. Má jen rozum na hlavu, dá si polštář pod bradu. Ostatní jsou jinačí, mají rozum slepičí. 1.A Tulipány Šel jsem s mámou do zahrady,

Více

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole Legrace ve škole O tom, jestli je ve škole legrace, nemusíte přemýšlet moc dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a tím myslím doprava nebo před sebe a pro některé i k učitelskému stolu. Každou chvíli se

Více