Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek Str Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami Str. 07, Domov seniorů s lůžky následné péče moderního stylu v Kladně Str. 06, 19 Mgr. Eva Bílková, staniční sestra nového ortopedicko- -traumatologického oddělení II Oblastní nemocnice Příbram str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou: KRAJSKÉ nemocnice jsou důležité pro zajištění komplexní péče V krajských nemocnicích se otevírají nové či zrekonstruované pavilony, dochází i ke zlepšování přístrojového vybavení. O plánu modernizací pro nejbližší budoucnost i o jednáních se zdravotními pojišťovnami jsme hovořili s MUDr. Kateřinou Pancovou. MUDr. Kateřina Pancová Jaká je aktuální situace ve středočeských krajských nemocnicích z hlediska probíhajících modernizací? Modernizace jsou financovány z investičních peněz, stavby jsou naplánované a realizují se podle jednotlivých generelů. V kladenské nemocnici jsme na začátku dubna otevřeli nový Domov seniorů s lůžky následné péče (pavilon M), kde již je umístěno oddělení rehabilitace a nyní se do něj nastěhovalo kompletní oddělení chirurgie, v jehož prostorách ve stávajícím monobloku probíhá rekonstrukce. V květnu se bude předávat do užívání blok C1 a přibližně ve stejném termínu bude zahájena rekonstrukce bloku B rekonstrukce stávajícího monobloku tedy pokračuje ve velmi vysokém tempu. Samozřejmě pokračují práce nejen na Niederleho pavilonu, ale i na parku před ním. Zdá se, že by se měl realizovat termín předání v srpnu. Začínáme navíc tvořit projekt pro rekonstrukci oddělení patologie, které by se mělo po létě začít rekonstruovat, pokud Středočeský kraj tuto investici schválí. Vzhledem k důležitosti a rozsahu si oddělení rekonstrukci zaslouží. Nedávno se otevřel zrekonstruovaný pavilon D3 v příbramské nemocnici, kde nyní pokračují práce na pavilonu D1. Připravují se projekty pro pavilony D2 a D4, kde by se mohly zahájit práce v první třetině roku V kolínské nemocnici se v květnu otevře zrekonstruovaný pavilon N, v červnu pak nové parkoviště, v červenci nové miniinvazivní pracoviště a v září pavilon D. Ve stejném měsíci bude také zahájena výstavba pavilonu O, která bude financována plně z peněz EU. V Mladé Boleslavi se v září otevře pavilon B (interních oborů) a mělo by se pokračovat ve výstavbě parkoviště a Palackého pavilonu. Na podzim by měla být zahájena i rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu. V benešovské nemocnici dojde k rekonstrukci výtahů. Investiční akce tedy probíhají, a to i díky tomu, že jsme jedním z mála krajů, který dokáže čerpat významné finanční prostředky z fondů EU, na čemž má obrovskou zásluhu hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, ale i ROP Střední Čechy. Prostředky využíváme k rekonstrukcím budov, nákupu přístrojové techniky apod., takže jde z našeho pohledu o velkou pomoc. Není bez zajímavosti, že slavnostně otevírané pavilony jsou prakticky okamžitě využívány. Myslím, že slouží ku cti středočeského hejtmana, že se slavnostně otevírají již plně, nebo alespoň částečně funkční a využívané pavilony. Považuji to za velkou výhodu. Jak probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami? Jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně rámcových smluv a restrukturalizace od roku 2013 ještě nejsou ukončena. Bez větších problémů jsme se domluvili, že krajské nemocnice jsou páteřní a nemohou v nich probíhat velké restrukturalizace. Jedinou výjimku představuje jednání o překlopení části lůžek akutní péče na lůžka následné péče v Nemocnici Kutná Hora, která spadá pod Kolín. Dobře víme, že LDN Vojkov slouží spíše pražským pacientům, a tak by část Kolínska mohla využívat lůžka následné péče, která by byla v Kutné Hoře. Jaké jsou přesné důvody proti rušení akutních lůžek v krajských nemocnicích? Kolem každé z nich je prstenec malých nemocnic, které neposkytují celý rámec péče. V kraji je také velký počet soukromých lékařů a ambulancí, které bohužel fungují pouze jako ambulantní provozy. Pacienti nevhodní pro jednodenní ambulantní službu nebo pacienti s komplikacemi jsou tak často přijímáni do krajských nemocnic. Pojišťovny to dobře vědí. Vzhledem k tomu, že pro své pacienty potřebují zajistit komplexní zdravotní péči, nenaléhají na restrukturalizaci lůžek v krajských nemocnicích. Co v současnosti krajské nemocnice nejvíce trápí? Rozhodně úhrady za zdravotní péči. V tomto směru se nic nezměnilo, pouze poněkud utichla halasná vyhlášení ze strany ministerstva o tom, že nemocnice mají peněz dostatek. Poněkud nám také komplikuje situaci postoj některých malých, zaměstnaneckých pojišťoven, které tvrdí, že jejich zdravotně-pojistné plány stojí nad úhradovou vyhláškou ministerstva, protože byly schváleny Parlamentem ČR, zatímco úhradovou vyhlášku vydalo pouze ministerstvo. Jde například o VoZP ČR, ZP MV ČR či OZP, které chtějí každý měsíc platit striktně pouze 1/12 roku 2010 a neuznávají hegerovné ani juráskovné. Jestli se jejich postoj nezmění, nebudeme s nimi moci uzavřít úhradový dodatek, jejich pacientům budeme poskytovat péči do doby vyčerpání finančního limitu a poté je přestaneme přijímat k elektivní péči. Nemůžeme totiž ošetřovat pacienty, jejichž pojišťovna za ně nechce platit. Samozřejmě se to netýká akutní, život zachraňující péče. MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou 02 Odbor zdravotnictví 04 Slovníček zkratek a pojmů 05 Domov seniorů světové kvality i s lůžky následné péče otevřen v Kladně 06 V příbramské nemocnici je další pavilon vysoké evropské úrovně 07 Unikátní sociální služba v Novém Strašecí 08 Středočeské sanitky vozí Kryštůfka záchranáře 10 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 12 Oblastní nemocnice Kladno 18 Oblastní nemocnice Kolín 24 Nemocnice Kutná Hora 30 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 36 Oblastní nemocnice Příbram 42 Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Zdeněk Heřmánek, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 05 Odbor zdravotnictví Odbor zdravotnictví sobilá s podmínkou, nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Nezbytné je také poučení o mož- ode dne jeho prokazatelného předání. Pakliže poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu vyhoví, na- Slovníček zkratek a pojmů nosti podat návrh na přezkoumání posudku poskytovateli, který posudek vydal. V poučení by měla být uvedena i lhůta, ve které je mož- padený lékařský posudek se bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností vydá lékař posudek nový. Doklad o zrušení původního Na opakované žádosti čtenářů opět zařazujeme tento sloupek, kde přinášíme vysvětlení většiny zkratek a cizích výrazů použitých v textech daného čísla. né tento návrh podat, společně se posudku poté založí do zdravotnic- stanovením dne, od kterého se lhůta počítá, a informací, zda má nebo nemá odkladný účinek. Právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravot- ké dokumentace. Pokud poskytovatel zdravotní péče návrhu na přezkoumání v plném rozsahu nevyhoví, postoupí do deseti pracovních dnů ode dne jeho doručení spis s návrhem na přezkou- Angiografie rentgenologické vyšetření cév pomocí vstřikované kontrastní látky Angiolinka typ rentgenového přístroje Anesteziologie lékařský obor zabývající se anestezií, narkózou pacientů při chirurgických výkonech Bronchitida zánět průdušek akutní bronchitida vzniká v důsledku virové či bakteriální infekce Foto: Froxx / Dreamstime.com Práva pacientů ní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou nastávají dnem jeho prokazatelného předání a návrh na jeho přezkoumání nemá odkladný účinek. V případě, že závěrem lékařského posudku je zdravotní způsobilost posuzované osoby, nastávají právní účinky nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkou- mání příslušnému správnímu orgánu. Ten lékařský posudek buď potvrdí, nebo umožní provedení nového posouzení zdravotní způsobilosti dotčené osoby. K tomu však dojde pouze tehdy, kdy je zřejmé, že nové posouzení pravděpodobně povede k jinému závěru, než jaký je uveden v dosavadním lékařském posudku. V případech, kdy se jedná o posu- Celiakie nesnášenlivost lepku CT Computer Tomography (česky počítačová tomografie ) radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřností těl živočichů, především člověka DRG Diagnosis Related Groups diagnosticky spřízněné skupiny diagnóz Elektivní výběrový elektivní výkon je plánovaný, umožňující adekvátní přípravu pacienta Ergoterapie metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje i sociální uplatnění Hypertenze vysoký krevní tlak V souvislosti s nabytím účinnosti nového právního předpisu o zdravotních službách k 1. dubnu mání. V tomto případě návrh na pře- zování zdravotního stavu ve věcech Hystorektomie chirurgické odstranění dělohy 2012 bychom vám rádi připomněli práva všech pacientů, která jsou do této úpravy zahrnuta. zkoumání odkladný účinek má. dočasné pracovní neschopnosti, činí IZS integrovaný záchranný systém Mezi ta základní patří fakt, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informo- Jak se tedy může pacient bránit, po- lhůta k podání návrhu na přezkou- Konkrement pevný útvar, který vzniká ve tkáňovém vývodu vaným souhlasem a že tyto služby musí být na náležité odborné úrovni. Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb s ohledem na jejich charakter. Může si sám zvolit poskytovatele či zdravotnické zařízení s oprávněním požadované zdravotní služby poskytnout, a to za podmínky, že odpovídají zdravotním kud nabyl dojmu, že je vydaný lékařský posudek nesprávný? Lze tak učinit podáním návrhu na přezkoumání posudku poskytovateli, který posudek mání tři pracovní dny a lhůta pro postoupení správnímu orgánu pět pracovních dnů. Je také třeba brát v úvahu skutečnost, že návrh na pře- LDN léčebna dlouhodobě nemocných Lymfoterapie hmatová technika ovlivňující lymfatický systém podobá se masáži a respektuje a využívá směr toku lymfy v těle Mamograf diagnostické zařízení, sloužící k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění ženského prsu potřebám pacienta. I v takovém případě má však pacient možnost pokud nejde o poskytování neodkladné péče vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu zdravotní služby již poskytuje. Pacient si může předem vyžádat informace o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, a má také právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání (jejichž přítomnost ovšem může odmítnout). Příkladem takových osob jsou např. studenti medicíny. vydal, a to do deseti pracovních dnů zkoumání nemá odkladný účinek. MOJIP multioborová jednotka intenzivní péče (v kutnohorské nemocnici) Myomektomie chirurgické odstranění enukleace myomu Nozokomiální nemocniční Nozokomiální nákaza nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s ním ORL Otorhinolaryngologie (či otorinolaryngologie) chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních Perinatologie lékařský obor zabývající se péčí o těhotnou ženu, plod a novorozence v období od viability plodu až do časného a pozdního neonatálního období, tedy 28 dní po narození dítěte Posudková péče RTG vyšetření rentgenové vyšetření Saturovat sytit, uspokojovat Jedním z nových právních tostí lékařského posudku. Lékař- dost je pak součástí zdravotnické Screening vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích předpisů, které přinášejí změny v oblasti zdravotnictví, je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, jehož součástí je úprava posudkové péče při posuzování zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu, včetně náleži- ský posudek musí být vydán nejdéle do deseti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti s tím, že tato lhůta počíná běžet od obdržení posledního podkladu potřebného pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu. Tato žá- dokumentace vedené o posuzované osobě. Podstatným výstupem lékařského posudku je závěr, ze kterého musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá, nezpůsobilá, zdravotně způ- Foto: sxc.hu Sialoendoskopie miniinvazivní endoskopická metoda s diagnostickým a terapeutickým využitím Stomik zdravotně postižený, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla Trimestr jedna třetina těhotenství Tumor jakékoli lokalizované zatvrdnutí nebo otok tkáně (zduření) VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

4 06 Investice 07 Investice domov seniorů světové kvality i s lůžky následné péče otevřen v Kladně V areálu kladenské nemocnice byl začátkem dubna za přítomnosti středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha a ředitelky kladenské nemocnice MUDr. Kateřiny Pancové slavnostně otevřen moderní pavilon M Domov seniorů s lůžky následné péče. V příbramské nemocnici je další pavilon vysoké evropské úrovně Středočeský hejtman MUDr. David Rath za účasti ředitele příbramské nemocnice MUDr. Stanislava Holobrady a celé řady hostů ve čtvrtek 29. března 2012 slavnostně otevřel nově zrekonstruovaný pavilon křídla D3 v Oblastní nemocnici Příbram. Rekonstrukce završila druhou etapu modernizace a dostavby, jejíž součástí bylo vybudování inženýrských sítí, obslužných komunikací, zpevněných ploch, okolních terénních modelací a sadových úprav. Součástí této etapy je i vybavení nového pavilonu zdravotnickou technologií. To je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Původní technologické a přístrojové vybavení je zastaralé. Předpokládaná výše dotace je Kč, z nichž je většina částky investice z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zrekonstruovaný pavilon otevřeli středočeský hejtman MUDr. David Rath a ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada (druhý zprava). Generální ředitel Metrostavu, a. s., Ing. Pavel Pilát, generální ředitel ESB, a. s., Ing. Zdeněk Osner, CSc., ředitelka kladenské nemocnice MUDr. Kateřina Pancová, středočeský hejtman MUDr. David Rath, primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Marta Melicherčíková, primář chirurgického oddělení MUDr. Ronald Pospíšil a jednatel ateliéru DOMY, s. r. o., Ing. arch. Jan Topinka (zleva doprava) při slavnostním otevření Domova seniorů Stavba svým obsahem a umístěním odpovídá koncepci rozvoje Oblastní nemocnice Kladno a je integrovanou součástí skupiny investičních akcí projektového programu Generel nemocnice Kladno. Domov Realizace stavby včetně vybavení zdravotnickými technologiemi vyšla bezmála na 183 milionů korun. seniorů s lůžky následné péče je novostavba o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, spojená v úrovni 1. podzemního podlaží se stávajícím objektem monobloku suterénní chodbou. Objekt svým vybavením zdravotnickou technologií a svojí náplní bude sloužit výhradně pro zdravotnické účely. V souvislosti s probíhající investiční výstavbou v areálu v rámci projektu Generel nemocnice Kladno budou nově vytvořené lůžkové kapacity v prvním a druhém patře objektu prozatím dočasně využívány lůžkovým oddělením chirurgie. Ke svému plánovanému účelu využití se objekt plně vrátí po dokončení rekonstrukce monobloku.

5 08 Sociální problematika 09 Sociální problematika Unikátní sociální služba v Novém Strašecí V pátek 20. dubna bylo za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, senátora Parlamentu ČR a náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace PhDr. Marcela Chládka, MBA, a radní Středočeského kraje pro sociální oblast Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové v Novém Strašecí slavnostně otevřeno Alzheimercentrum Pohoda. Slavnostní otevření Alzheimercentra Pohoda proběhlo za účasti jeho ředitelky PhDr. Miluše Jůnové, středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha, starosty Nového Strašecí Mgr. Karla Filipa, náměstka hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka, MBA, a středočeské radní Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové (zleva doprava). Původně zamýšlená kapacita centra byla zvýšena z 20 na 26 osob. Alzheimercentrum Pohoda je druhou sociální službou, kterou poskytuje Domov seniorů Nové Strašecí, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Cílovou skupinu této v kraji ojedinělé, specializované sociální služby, tvoří lidé se střední a těžkou formou Alzheimerovy nemoci a jiných typů demencí s dobrými pohybovými schopnostmi. Tedy ti, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo životě, neuvědomovaným odchodem z domácího prostředí nebo otevřených zařízení poskytujících zdravotní nebo sociální péči. Podle 10. decenální revize mezinárodní klasifikace je demence (F 00 F 03) definována jako syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy nemoci, cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které primárně postihují mozek. Text: PhDr. Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí a Alzheimercentra Pohoda Základní kámen Alzheimercentra Pohoda byl položen hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem a náměstkem hejtmana PhDr. Marcelem Chládkem, MBA, 31. března 2011 ve velké, nevyužité zahradě domova seniorů. Kolaudace stavby proběhla 25. listopadu Registrace sociální služby je platná od 1. ledna 2012 a první uživatelé byli přijati hned následujícího dne. Kapacita byla původně stanovena pro 20 osob, po zjištění nulové státní dotace na rok 2012 od ministerstva práce a sociálních věcí byla navýšena na 26 osob. Domov je přízemní a disponuje šesti třílůžkovými a čtyřmi dvoulůžkovými pokoji se sociálním zařízením. Všemu dominuje společenská místnost v retro stylu 60. let, terasa se vstupem do zahrady, pro kterou je připraven projekt na vybudování parku s nekončícími chodníčky, zahrádkou pro pěstování ovoce a zeleniny, případně přítomnost psího společníka. Personální zajištění odpovídá kritériím standardů kvality sociálních služeb. V domově je zajištěna péče praktického lékaře, psychiatra, speciálního pedagoga, ergoterapeuta, aktivizačních pracovníků, sociálního pedagoga, všeobecné sestry, sociálního pracovníka a pečovatelů. K ulehčení průběhu jednotlivých fází adaptačního procesu a dalšího průběhu života klientů jsou v tomto Alzheimercentrum Pohoda představuje ojedinělou, vysoce specializovanou sociální službu. procesu aplikovány specifické speciálně pedagogické, ošetřovatelské i výchovné techniky a metody, které jsou součástí komplexní rehabilitační terapie. Plánovaně probíhá ergoterapie a aktivizace uživatelů. Nabídka je velmi široká. V současné době domov eviduje 30 akutních žádostí o umístění. Domov seniorů Nové Strašecí a Alzheimercentrum Pohoda PKřivoklátská 417, Nové Strašecí, Vybavení Alzheimercentra Pohoda i jeho personální zajištění splňuje kritéria standardů kvality sociální péče.

6 10 Záchranná služba 11 Záchranná služba Středočeské sanitky vozí Kryštůfka záchranáře Novým členem posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se stal Kryštůfek záchranář plyšový panáček, jehož záchranáři budou moci dávat dětem během zásahu a transportu do nemocnice. Kryštůfek má malé děti v těžkých chvílích úrazu nebo nemoci rozptýlit, potěšit a zklidnit. Ve středu 18. dubna v 10 hodin proběhlo slavnostní předání 300 kusů této hračky Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. připojit. Postavička Kryštůfka může také výrazně usnadnit komunikaci záchranářů s dětským pacientem. Záchranáři ji pak zejména využijí při transportech těch nejmenších bez doprovodu rodičů, řekl k projektu MUDr. Martin Houdek. Kryštůfek záchranář dostal své jméno podle svatého Kryštofa, který je ochráncem cestujících, řidičů, poutníků a je považován také za ochránce dětí. Svatý Kryštof je také patronem leteckých záchranářů a současně je volacím znakem vrtulníků letecké záchranné služby. Vzhled postavičky byl pečlivě zvažován. Vyjadřovali se k němu nejen odborníci, ale také děti v mladším školním a předškolním věku. Podoba dětského záchranáře, kterou Kryštůfek má, pomáhá snížit pocit bezmoci, který vyplývá z role pacienta, a nabízí identifikaci s rolí záchranáře. Hračka je vyrobena z hypo- -alergenního materiálu, a je proto vhodná i pro alergiky a astmatiky. Hračky budou rozvezeny po všech stanovištích středočeské záchranné služby a dáme je do každého sanitního vozu. V případě, že budou rozdány, máme v plánu objednat další, doplnil MUDr. Martin Houdek. Podobné projekty mají záchranáři i v jiných zemích, jako například v Německu, Rakousku a USA. také horký nápoj. U takovýchto případů nezřídka zasahuje letecká záchranná služba a dítě bývá ve vážném stavu transportováno na popáleninové oddělení. Mnohdy mívá takové zranění i doživotní následky. Děti snášejí popálení mnohem hůře než dospělí a je u nich větší riziko popáleninového šoku. U dětí hodnotíme menší rozsah popálenin jako závažnější ve srovnání s dospělými. Jako vážné popáleniny hodnotíme už 5 % popáleného povrchu těla u dětí do dvou let a 10 % u starších dětí. V loňském roce ošetřili záchranáři 195 popálených nebo opařených dětí. Dětští pacienti záchranné služby V loňském roce záchranáři ve Středočeském kraji ošetřili pacientů a v případech se jed- Využití Kryštůfka záchranáře bude patrně nejčastější při transportu velmi malých dětí bez doprovodu rodičů. Na protější straně: Hračka má také vzdělávací význam na Kryštůfkově čepičce je vyobrazeno národní tísňové číslo zdravotnické záchranné služby 155. Kryštůfek záchranář dětem je společný projekt Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a společnosti Kapitol. K projektu Kryštůfek záchranář dětem se přidala Zdravotnická záchranná První pomoc u dospělého a dítěte se v mnoha ohledech liší dítě zkrátka není malý dospělý. služba Středočeského kraje, stejně jako mnoho dalších záchranných služeb v České republice, kde se již Kryštůfek setkal s pozitivními reakcemi jednak u malých pacientů, ale také u rodičů zachraňovaných dětí. Z rukou zástupce společnosti Kapitol Bc. Roberta Vláška dar symbolicky převzal osobně ředitel středočeské záchranné služby MUDr. Martin Houdek. Právě pro děti bývá kontakt se záchranáři, ošetřování a transport sanitním vozem mnohdy velmi stresující záležitostí. Tato myšlenka zmírnění stresu a strachu je skvělá a účinná, a proto jsme se rozhodli k projektu Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje nalo o děti. Středočeská záchranná služba má přibližně 4% meziroční nárůst výjezdů a tomu odpovídá i nárůst dětských pacientů. Dětský pacient potřebuje v mnoha případech speciální péči a při ošetřování i poskytování první pomoci je třeba si uvědomit, že se nejedná o malého dospělého. První pomoc u dospělého a dítěte se v mnoha ohledech liší. Záchranáři vozí v sanitních vozech speciální vybavení určené přímo pro děti jde například o dětské krční límce, dlahy, intubační sety, malé jehly a kanyly. I přístup k dětem při zásahu mají záchranáři jiný než k dospělým. V případě malých dětí se komunikace navazuje jinak a mnohdy obtížněji. Někdy pláči zabrání jen nevšední jízda sanitním vozem, jindy nafouknutá záchranářská rukavice nebo speciálně k tomu učená hračka v sanitních vozech. Velká část úrazů malých dětí se děje mimo hřiště, parky a auta také v kuchyni. Jeden z nejzávažnějších a nejčastějších úrazů dětí bývá popálení nebo opaření. Téměř každý týden zasahují záchranáři u dítěte, které na sebe při nepozornosti rodičů zvrhne horkou kávu, čaj, polévku nebo vroucí vodu. Nebezpečné jsou také ubrusy. Ten na sebe dítě strhne a s ním

7 Úvod 12 Rozhovor Informace ze středočeských s ředitelem krajských nemocnic Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: Úvod kdo šetří, má za tři? Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: 13 Aktuality to v nemocnici neplatí Nemocnice se má čím pyšnit V těchto dnech jsou tomu dva roky, kdy doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., poprvé usedl do Letní dny končí a Mladoboleslavsko se pomalu vrací do běžných kolejí. Stejně tak i Klaudiánova ředitelského křesla Klaudiánovy nemocnice. Na novou práci se tehdy těšil a velmi chválil zejména nemocnice. Končí prázdninový provoz a všechna oddělení opět fungují naplno. Velkou změnou pověst nemocnice a samozřejmě všechny, kdo v ní pracují. Co si myslí nyní, když ředitelské je ovšem křeslo stavba opouští? nového pavilonu interny. Snažíme věcí nakupujeme se dbát přístup s desetiprocentní k pacientovi ve daní, všech postupně se možných ohledech, ovšem někdy je to těžké. Naše nám má zvyšovat až na 19,5 %. V naší nemocnici tak lékaře i sestry kontrolujeme, rádi bychom je motivovali v mezích možností i finančně, ale jsme jen lidé mluvíme o desítkách milionů, které budeme muset a každý zaplatit může oproti mít špatný současnosti den. Někdy navíc. je velmi To je těžké prostě polibek odhadnout, smrti. A jaký nikdo přístup to na v případě vládní konkrétního úrovni neřeší. paci-stáenta chystá zvolit, zejména určitou v finanční okamžiku, injekci kdy příliš pro nekomu- fakultní nemoc- snad nikuje. nice. Je Ale například co ty ostatní? velmi složité Co snažit naši pacienti? se vysvětlit něco někomu, kdo se neptá a nedá příliš najevo, zda podávaným informacím rozumí. Vyznávám názor, že Bude ještě kde šetřit? komunikace je vždy věcí dvou lidí, pokud se pacient Prakticky ne. Nemocnice už nyní jede takzvaně na ptá, vysvětlení se mu vždy dostane. Stížností v tomto ohledu krev, řešíme šetříme, opravdu kde jen se velmi dá, a málo. jen díky nasazení všech zaměstnanců se nám zatím daří, že pacientů se Velký, úspory nepříliš nijak pozitivní razantněji ohlas nedotkly. má zavedení To změn je ovšem dlouhodobě péči neudržitelný o děti. stav. Takže na jedné straně Staví Změnil se se v podstatě dvou letech jen půl nějak roku, váš pohled? ale už ve zdravotní začíná Jak být v čem. reálně Například vidět, na jak zdravotní bude nový péči, kterou pavilon zde Od dubna jsme nuceni musíme do vyžadovat úspor, souhlas doslova s smlouváme poskytnutím o každou poskytujeme, jsem stále pyšnější. Nejen proto, že lékaři akutní péče od obou rodičů. V případě neodkladné vypadat. Jaký je to pocit? korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován i sestry se stále sami vzdělávají, hlídají si nové trendy péče tento souhlas podle zákona mít nemusíme, Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou ve svých oborech a zavádějí je i u nás, ale zejména k jiným úkonům ano. Někdy to bývá poměrně složité. podaří proto, do podzimu že si cením příštího obětavosti, roku s stavbu níž tu dokončit, mnohdy pracují. Netrpíme a spustit žádným v něm nadbytkem provoz. Takže personálu, se začínáme nepra- nám už plná dost, moc víc podepsaná to nejde. druhým Je to rodičem, spíš tak, nevyža- že čím víc šet- pavi-samozřejmlon vybavit stranu se rodiče nikdy na tuto nedočkáme situaci připravujeme, toho, že stačí někdo řekne: připravovat cuje u nás na ani přesun o člověka interních víc, než je třeba, oborů, a proto plánujeme, velmi dujeme říme, přítomnost čím víc se obou. omezujeme, Jde o administrativní tím víc se zdržení na péče, to, pro ať šetříme některé rodiče ještě vzniká víc. Ministerstvo problém s tím, zdravotnictví že zvyšuje tlak kde záleží přesně na tom, co bude, aby naši připravujeme lidé byli schopni harmonogram spolupracovat a v případě potřeby nabídnout pomocnou ruku kolegům. nemohou druhého rodiče sehnat a o souhlas požádat. stěhování. V souvislosti s přesunem interních ambulancí budeme moci rozšířit prostory pro oční a ORL vaci sazebníku výkonů, kde je jednoznačné zadání: například ve vší tichosti připravuje takzvanou kulti- Pokud souhlas nemají, nezbývá nám, než se obrátit na Když se ohlédnete zpět, co se vám po těch dvou opatrovnický soud A my musíme místo léčení čekat. oddělení. letech promítne Takže když v hlavě? se přes plot staveniště podívám Hlavně na rostoucí vše kolem budovu, stavby určitě nového se mi pavilonu na příští interny, měsíce i ambulantních ředitel Klaudiánovy zařízení nemocnice budou tedy Mladá klesat Boleslav platby od snížit úhradu za ambulantní péči. Většině nemocnic Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. myslí který v tomto na podzim ohledu snad lépe, otevřeme, než když složitá jsme jednání plánovali pojišťoven. Takže budoucnost v tomto směru ve mně jen na s pojišťovnami, papíře. Samozřejmě převalování stále každé se koruny najdou a neustálé ale těch hledání je naštěstí úspor kvůli stále vládním méně. nařízením a škr- i skeptici, vzbuzuje opravdu spíš obavy. tům Je toho hodně. Podařilo se nám stát se výukovým pracovištěm lékařské fakulty, více dbáme na Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Vypadá to, že jste v létě všichni nabrali nové síly prevenci, zlepšili jsme prostředí, v němž se pacienti a těšíte na některých se, co bude. pracovištích pohybují Téměř všichni si samozřejmě vybrali své zasloužené dovolené, Od dubna ale musíme platí ve zdravotnictví být připraveni, některá že to horší nová je teprve pravidla, před větší námi. důraz Optimismem je kladen například myslím na nikdo, přístup kdo se pohybuje lékařů k pacientům, ve zdravotnictví, na informovanost zrovna nepřetéká. pacienta. Já například s hrůzou a obavami sleduji debaty a hla- Úspěšná gynekologická konference Několik desítek lékařů, sester a asistentek pracujících v gynekologii a porodnictví se na konci března sešlo v Mladé Boleslavi na porodnické konferenci. Pořádalo ji gynekologicko-porodnické oddělení ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí a Českou asociací sester region Mladá Boleslav. Účastníci diskutovali o tom, jak ženám těhotenství a příchod potomků na svět co nejvíce ulehčit. Velká část semináře byla věnována i možným problémům po porodu, například inkontinenci, či naopak péči o dítě. Malý, ale šikovný Pokud jste se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku a využít k tomu pomoci nově zřízené ambulance na plicním oddělení Klaudiánovy nemocnice, setkáte se s malým nenápadným přístrojem. Dokáže odhalit, kolik cigaret denně zhruba vykouříte pomocí analýzy vydechovaného vzduchu vyhodnotí, jaká je v něm hladina vydechovaného oxidu uhelnatého. Smokeanalyzer odhalí každou cigaretu vykouřenou v posledních dvanácti hodinách. Skončit s kouřením bez odborné pomoci dokáže jen zlomek lidí. Pomáhají-li si nikotinovými náhražkami, jejich procento se zvýší. A pokud vyhledají pomoc odborníka, dokáže to již téměř polovina kuřáků. Klaudiá- A nešlo jen o medicínskou stránku věci, jako je například ošetření dítěte po porodu, ale i o to, co maminky mohou dělat samy doma baby masáž. Velký ohlas měla nova nemocnice spolu se zřízením ambulance léčby závislosti na tabáku požádala o zařazení mezi tzv. nekuřácké nemocnice. V boji proti kouření podpoří všechny své zaměstnance, kteří se rozhodnou se svým zlozvykem přestat. Kouření stojí za řadou civilizačních nemocí, jako je například infarkt myokardu, kornatění tepen a jiné. Výrazně se podílí na zvyšování výskytu rako- i přednáška známé psycholožky Ilony Špaňhelové, která se zabývala přístupem a pomocí rodičům, kteří z porodnice bohužel odcházejí bez miminka. viny, a to nejen plic, ale v podstatě všech jejích podob. Je přímou příčinou chronické obstrukční choroby, která znamená postupné snižování kapacity plic a následnou dušnost, jež může mít i fatální následky. Do ambulance léčby závislosti na tabáku se můžete objednat na čísle , ordinační hodiny jsou ve středu a počítá se s jejich rozšířením.

8 14 Rozhovor 15 Rozhovor Primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Pavel Rybáček tvrdí: Černobílý svět mě fascinoval už jako dítě Kdo by čekal, že primář radiodiagnostického oddělení bude zamračený morous, který jen zamyšleně kouká do počítače a do svých snímků, spletl by se. Primář MUDr. Pavel Rybáček je usměvavý, a i když na slovo poměrně skoupý, s pacienty si povídá velmi rád. Dávno to není jen o tom, že někoho osnímkujeme a pošleme ho s rentgenem dál, říká lékař, jenž se svému oboru v Klaudiánově nemocnici věnuje již přes třicet let. A primářem je již sedmým rokem. Primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Pavel Rybáček Co tedy vlastně dělají radiodiagnostici? Radiologie už není jenom rentgen, ale používáme i jiné zobrazovací metody. Radiodiagnostika je velmi široký obor, který zahrnuje celou škálu medicínských disciplín. Jsme jedním z mála oddělení, kde do pacientů takzvaně vidíme, aniž bychom do nich museli říznout. S výjimkou ultrazvuku nebo angiografie jde vlastně o nekontaktní vyšetřování, které nijak nebolí a lidé se ho nemusejí bát. Pacientům nijak neubližujeme. V podstatě spolupracujeme téměř se všemi odděleními v nemocnici, lidé k nám přicházejí s různými problémy, není to jen o zlomených končetinách. Vyšetřujeme cévy, mozek, kosti, plíce, břišní dutinu A i když většinou jsme těmi, kdo zejména pomáhají určit diagnózu, samozřejmě některé problémy i sami léčíme. Proč jste si vybral právě radiodiagnostiku? Já jsem s ní v podstatě vyrůstal. Moje maminka byla rentgenová laborantka a já za ní do práce často chodil. A ta práce se mi hrozně líbila, vlastně jsem vůbec neváhal, co chci v životě dělat, věděl jsem to odmala. Na snímky i na práci v temnu jsem byl zvyklý. Bavilo mě ale nejen snímek udělat, ale také ho zkoumat, sledovat, co na něm vidím, a stanovit diagnózu. Nechtěl jsem jen snímkovat, ale i zjistit, co tomu pacientovi je, pomoci mu, léčit ho. Jak se váš obor z pohledu těch třiceti let vyvíjel? Vývoj šel neuvěřitelně dopředu. Dřív býval jen rentgen, teď přibyly další zobrazovací metody. Před třiceti lety jsem vůbec netušil a netroufl si odhadovat, že něco takového přijde. Když jsem začínal, měli jsme na všechno k dispozici tři snímkovny. Teď jich máme pět, přibyl ultrazvuk, mamograf, CT, angiolinka, magnetická rezonance Jsme perfektně a moderně vybaveni, máme všechno, co my a pacienti potřebujeme. Máme rok starý digitální mamograf, který opravdu splňuje vše, co bychom mohli žádat, tři roky staré CT, angiolinku i magnetickou rezonanci jsme plně soběstační a jsme schopni splnit nároky na široké spektrum vyšetření nejen pro nemocnici, ale i pro pacienty zvenčí. S vyšetřením na magnetické rezonanci mohou mít někteří pacienti problém. Proč a jak to řešíte? Lidé, kteří mají klaustrofobii, se tohoto vyšetření bojí, protože je vlastně musíme zasunout do poměrně dlouhého tunelu, kde by se po relativně dlouhou dobu neměli hýbat. Psychika je mocná a někdo to zkrátka nezvládne. Lze to řešit ve spolupráci s anesteziology, kteří nám pacienty mohou přispat, jsou ale i případy, kdy toto vyšetření provést prostě nemůžeme a musíme vymyslet něco jiného. Takových případů však opravdu není mnoho. Jste těmi, kdo diagnózu jen stanoví a její sdělení necháte kolegům, nebo ji pacientům i sdělíte? Pokud ji chtějí vědět, pokud je náš názor zajímá, samozřejmě jim ho řekneme. Na ultrazvuku dostávají nález přímo do ruky a mohou si ho sami přečíst. Na CT nález není k dispozici hned, ale pokud to lidé chtějí, můžeme jim alespoň předběžně říci, co vidíme. A kolegům posíláme v podstatě jen náš nález, snímky pouze v případě, že je chtějí vidět. Nemáte strach z ozáření? Za třicet let jste asi dostal nespočet dávek. To asi ano. Ale dávky nejsou tak velké, abych se nějak strachoval o své zdraví nebo život. A s dobou se zmenšují, dříve bývalo riziko asi větší, teď s moderními přístroji je ozáření opravdu minimální. Navíc máme ochranné pomůcky, zástěry, brýle proti záření, ty dříve také nebyly časté. Takže strach určitě nemám. Může mít rentgenové záření vliv na spuštění rakovinných procesů v těle? O takovém případu nevím. Buď dispozice k rakovině v těle je, nebo není, rentgen ji nespustí. Neslyšel jsem o tom. Dnes jsou dávky záření, které člověk při rentgenování dostane, tak minimální, že pacienta nijak nepoškodí. Pokud by někdo chtěl srovnání například kosmické záření je tak vysoké, že let do USA a zpět cestovateli zaručí stejnou dávku ozáření, jako by byl dvanáctkrát na rentgenu plic. Klaudiánova nemocnice je vyhledávaná i kvůli angiolince, kde spolupracujete s interním oddělením choroby srdce a cév. Co tu děláte? My jsme schopni velmi šetrným způsobem zobrazit a vyšetřit celé cévní řečiště, a pokud je to nutné, tak přímo při vyšetření, nebo při následném malém zákroku pomocí speciálního balonku roztáhnout zúžené místo v cévě. Můžeme do cévy zavést i speciální výztuhu stent která ji pak drží. A pacient je šťastný, protože potíže zmizí a on nemusí na operaci. Většinou k nám chodí pacienti s defekty na končetinách nebo ti, kteří trpí bolestmi při chůzi nebo mají i klidové bolesti. Takových vyšetření a zákroků děláme stovky ročně a je skvělé, že se při nich cévy v podstatě vůbec nepoškodí. Děláme však i složitější zákroky, například umíme zastavit krvácení tumorů močového měchýře, tedy nádorů, které se nedají operovat, ale krvácejí a hrozí, že pacient zemře v podstatě na vykrvácení. V tomto případě jsme schopni najít cévy, které k tumoru vedou, a uzavřít je. Takže pacient přestává krvácet a přežívá daleko delší dobu. Na CT děláme drenáže patologických ložisek Takže nejen diagnostické metody, ale i spektrum těch léčebných máme poměrně široké. Odkud k vám pacienti jezdí? Z různých koutů země, teď třeba jsme tu již poněkolikáté ovšem pokaždé s jinými obtížemi měli jednoho pacienta ze Semil. Samozřejmostí jsou pacienti z celého Boleslavska a z některých okolních nemocnic. Snažíte se pacientům neustále vycházet nějak vstříc, ať jde o možnost vyšetření v odpoledních hodinách, elektronické objednávání Jak se osvědčuje? Pacienti si na to zvykli a celá řada z nich se k nám dnes už objednává z domova přes internet, jak jim to vyhovuje. A podle zájmu vidím, že se velmi osvědčila možnost vyšetření odpoledne, když si lidé nemusejí brát volno v práci. A nám se tím výrazně zkrátily všechny objednací doby. Jaké je nejčastější vyšetření, které děláte? Snímek plic. Lidé mají zjevně plíce čím dál nemocnější bronchitidy, záněty, tumory Na ultrazvuku jde o vyšetření břicha a na CT mozku, břicha, plic a pánve, ale nejčastější jsou snímky plic. Nejhorší na tom je, že jsou to čím dál tím mladší lidé. Když třeba vidím, že třicetiletí lidé plní života mají tumory i metastázy, je to hrozné. Teď jsme měli několik mozkových nádorů u dětí a s tím se někdy špatně usíná. A jak si hlavu vyčistíte? Nejlépe s rodinou. Mám malého vnuka, budou mu dva roky to je veliká radost. A samozřejmě v přírodě, třeba někde na výletě.

9 16 Palackého pavilon 17 Palackého pavilon Jedna stavba skončí, další začne Ateliér Domy, s. r. o., navrhl stavbu tak, aby opticky zapadla do areálu nemocnice. Na novém pavilonu interny, který bude již letos na podzim sloužit veřejnosti, ještě ani nezaschla omítka a již finišují plány na stavbu dalšího pavilonu Palackého. Areál nemocnice tak získá nová parkovací místa, ubytovnu pro personál, novou kuchyň a zaměstnaneckou jídelnu. Půjde-li vše podle plánu, v nové budově se bude parkovat na podzim příštího roku. V minulých týdnech bylo vyhlášeno a veřejně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, získána byla všechna potřebná stavební povolení, vedení kraje schválilo financování zdá se tedy, že Nemocnice se nechce stát jen zastavěnou nebo parkovací plochou, takže budou zachovány i zelené plochy. začátku stavby již nestojí téměř nic v cestě. Předpokládáme, že zhruba za tři měsíce bude možné podepsat smlouvu s dodavatelem stavby. Trochu komplikace nastane asi s tím, že celý prostor budoucí stavby nyní slouží jako parkoviště pro zaměstnance a pavilon interny, takže začátek stavby bude z tohoto hlediska o něco složitější na koordinaci všech činností, říká technický náměstek Klaudiánovy nemocnice Ing. Roman Bílek. Přesto věří, že na přelomu srpna a září bude možné poprvé kopnout. A v říjnu příštího roku už by nová budova měla být hotová. Projekt, který zpracoval ateliér Domy, s. r. o., zahrnuje dvě patra parkovacích míst pro veřejnost i zaměstnance (celkem jich bude 280), patro s kuchyní a jídelnou pro zaměstnance, o patro výše se počítá s výukovým centrem. Ve třech dalších patrech by měly být ubytovací kapacity pro zaměstnance nemocnice. Technologie kuchyně bude splňovat veškeré požadavky na postupný přechod na tabletový systém. Ten ovšem není jen o kuchyni, ale i o možnostech přístupu na jednotlivá nemocniční pracoviště, vysvětluje Bílek. Všude tedy musí být bezbariérový přístup a dostatečně široké chodby a dveře, aby jimi vozíky, na nichž budou uloženy speciální tácy s jídlem pro pacienty, projely. Systém následně umožní, že již v kuchyni bude jídlo rozděleno podle jednotlivých oddělení a diet, které různí pacienti mají. Ti si pak už na odděleních jídlo rozeberou podle označení táců, které zároveň udrží potraviny teplé odpadne tedy potřeba, aby jídlo vydávaly v jídelnách sestřičky tak, jako je tomu doposud. Ačkoli počet parkovacích míst v areálu nemocnice stavbou pavilonu výrazně vzroste, je zřejmé, že ani tak asi nebudou stačit počet pacientů i zaměstnanců, kteří k cestě do nemocnice používají auto, stále roste. Některá parkovací místa, která fungovala dosud, zůstanou zachována. Počítáme s tím, že po roce 2013 bude k dispozici zhruba 400 míst k parkování. Chceme ale, aby tu zůstaly i nějaké plochy zeleně, odpočinkové plochy, aby byl areál pěkný i architektonicky. Nechceme, abychom se stali jen zastavěnou nebo parkovací plochou, říká Bílek. Pavilon Palackého bude s ostatními budovami v areálu pro veřejnost spojen v podstatě jen chodbami v parkovacích podlažích nového pavilonu interny. Průchod z ulice Palackého do komunikační chodby stávajících provozů zůstane zachován. A personál bude samozřejmě moci používat i další spojky, kam se však pacienti nedostanou. Další stavba však rozhodně nebude pro nemocnici poslední změnou. Provedli jsme průzkum, v jakém stavu vlastně je pavilon, v němž nyní pracuje interna. Historicky bohužel k této budově nemáme potřebné dokumenty, neodpovídá úplně původní projektové dokumentaci, dělaly se tam nějaké dílčí úpravy a nikdo vlastně nevěděl, co očekávat. Zpracovává se technické vyhodnocení té budovy, v jakém stavu jsou různé rozvody a podobně, abychom věděli, co je možné využít bez větších úprav a co je třeba opravit důkladněji, dodává technický náměstek. Spolu s primáři oddělení, která by se do tzv. panelového pavilonu měla přesunout, pak vznikne časový harmonogram stěhování. A v okamžiku, kdy se do prostor po interním oddělení přesune oddělení onkologie, budova, v níž sídlí nyní, bude zbourána. Zatím předpokládáme, že zde bude buď jen zelená plocha, nebo parková plocha v kombinaci s parkovištěm. Nicméně v roce 2013 budova onkologie zmizí, počítáme Středočeský kraj poskytne na stavbu pavilonu 332 milionů korun a nemocnice se bude podílet 20 miliony. i s tím, že zbouráme budovu staré kuchyně. Obě jsou pro další využití naprosto nevhodné, konstatuje Bílek. Celý pavilon Palackého by podle projektanta měl stát 332 milionů korun, které poskytne Středočeský kraj, nemocnice se na stavbě bude podílet 20 miliony korun. Dalších cca 60 milionů korun je vedení Středočeského kraje připraveno poskytnout na rekonstrukci gynekologicko-porodnického pavilonu. Pacientky by se tak v nedaleké budoucnosti mohly dočkat moderních prostor, kde by měly sociální zařízení k dispozici na pokojích. Projektová dokumentace na rekonstrukční práce je v současné době zpracovávána, a pokud vše půjde podle předběžného časového plánu, začít by se s nimi mohlo ještě letos.

10 18 Úvod 19 Investice Rozhovor s ekonomicko-obchodním náměstkem ředitelky Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Ing. Jaroslavem Pokorným: Vybavení nových pavilonů patří k evropské extratřídě Nové pavilony, zvyšování komfortu pacientů, zlepšování přístrojového vybavení nemocnice to vše samozřejmě zvyšuje kredit nemocnice a zpříjemňuje život pacientům, lékařům i dalšímu personálu. Nelze však zapomínat ani na ekonomickou stránku provozu nemocnice. Na tu v kladenské nemocnici dohlíží Ing. Jaroslav Pokorný. NOVÝ, KRÁSNÝ PAVILON V MODERNÍM STYLU V kladenské nemocnici byl dokončen a slavnostně otevřen Domov seniorů s lůžky následné péče, který má technické označení pavilon M. Je správné, že finanční zdroje poskytuje kraj, a nikoli stát, případně zdravotní pojišťovny? Jde o poměrně složitou otázku. Jednoznačně dochází ke zkvalitnění zdravotní péče. Z hlediska přístrojového vybavení jsme na špičkové evropské úrovni. V nových objektech se navíc výrazně zvýšil komfort pacientů a rozšířily se možnosti poskytované péče. Na druhé straně úhrady ze zdravotního pojištění vycházejí z minulých let, a tak se otevření lepších, modernějších objektů za stávajícího systému nemůže promítnout do zvýšení aktuálních úhrad. Očekáváme však, že změny ve zdravotnictví by mohly vést i ke změně v principu úhrad. Nebylo by možné získat zdroje úsporami? Domov seniorů s lůžky následné péče v kladenské nemocnici Kladenská nemocnice se modernizuje, probíhají rekonstrukce, otevírají se nové pavilony. Co to znamená z ekonomického úhlu pohledu? Jedna věc jsou investice a druhá provozní náklady. Například Centrum akutní medicíny je provozu již rok, Z celkových nákladů nemocnice je valná většina fixních. Léky a spotřební materiál představují pouhých 14 % z celkové částky, takže když u těchto položek ušetříte 10 %, v celkovém součtu jde vlastně o úsporu 1,4 %. Šetřit je sice moderní, ale možné úspory nemo- V přízemí pavilonu jsou umístěny prostory provozů oddělení rehabilitace, které donedávna sídlilo v suterénu monobloku a jehož personál stěho- ním) a lůžková jednotka pro mobilní pacienty (16 lůžek v 8 pokojích) s centrálním sanitárním vybavením, dále provozní místnosti, personální zázemí a dílčí odpo- Lůžkové jednotky nově otevřeného pavilonu takže dokážeme jednoznačně určit náklady. Zdravotní hou pokrýt zvýšené náklady. Tím neříkám, že nehle- vání přivítal. Prostory oddělení sestávají zejména ze činkové plochy kolem atria pro pobyt pacientů. Pod- pojišťovny bohužel nereflektují na to, že dochází ke dáme cesty k vyšším úsporám. vstupní haly s recepcí, sloužící jako příjmové praco- zemní podlaží slouží pro zásobování objektu a je zde zkvalitnění péče, takže úhrady z jejich strany jsou víceméně stejné, a jde tedy o náklady navíc. Obdobný princip nastává i u nového objektu Domova seniorů s lůžky následné péče, který je nyní využíván čás- Ing. Jaroslav Pokorný ekonomicko-obchodní náměstek ředitelky Oblastní nemocnice Kladno, a. s. viště a čekárna pro pacienty. Na vstupní halu přímo navazují vyšetřovny, elektroterapie (magnetoterapie), ergoterapie, šatny pacientů a pra- soustředěno technické zázemí objektu. Propojení Náklady na stavbu byly financovány z účelových investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje. tečně i jako rezervní lůžkový fond. covny a šatny zaměstnanců. V dalším traktu jsou místnosti individuálních cviče- chodbou se stávajícím monoblokem, a tedy i Centrem Jakým způsobem může tuto situaci nemocnice řešit? ben, vodoléčba, posilovna, lymfoterapie a tělocvična. akutní medicíny, zajišťuje návaznost na standardní Dokud nedojde ke změně úhrad za péči, kterou paci- V prvním patře objektu je umístěna část lůžkové jed- lůžková oddělení, ambulantní vyšetřovny, urgentní entům poskytujeme, jedinou šancí je spolupráce notky (25 lůžek ve 12 pokojích s vlastním sanitárním složky, laboratoř, centrální šatny personálu a tech- s krajem, což se i děje. Kraj je v tomto ohledu velmi zařízením) domova seniorů se zázemím, příjmová část, nická zařízení. vstřícný. Nedávno bylo zastupitelstvem schváleno příjmová kancelář, pracovny zaměstnanců, atrium První a druhé patro budou prozatím, v následujících posílení našich kapitálových fondů a nemocnice a školicí a seminární místnost. Ve druhém patře se dvou letech, sloužit jako záložní lůžkový fond nemoc- dostane od kraje finanční zdroje na provoz obou zmí- stejně jako o patro níž nachází lůžková jednotka (také nice. Po dobu rekonstrukce vlastních prostor ho bude něných objektů. 25 lůžek ve 12 pokojích s vlastním sanitárním zaříze- využívat chirurgické oddělení.

11 20 21 Porodnictví Porodnictví Vrchní sestra gynekologického oddělení Milena Hajnová říká: Maminky se u nás mohou cítit jako doma V současnosti máme k dispozici i 3D ultrazvuk, takže můžeme maminkám nabídnout natáčení plodu, fotografie a DVD během celého těhotenství. Mohou tak sledovat růst a vývoj miminka od začátku těhotenství až do porodu. V čem kromě vyšetření maminkám pomáháte? Na obrázcích z 3D ultrazvukového přístroje lze rozeznat i detaily. Kladenskou porodnici zdobí nejen titul Baby Friendly Hospital, ale především individuální a domácký přístup ke všem maminkám. Není tak ani překvapením, že zde podporují aktivní roli rodičky i možnost vlastního porodního plánu. Především o přípravě na porod jsme hovořili s vrchní sestrou Milenou Hajnovou. Mohou u nás navštěvovat léčebný tělocvik, což je vlastně příprava na porod po fyzické i psychické stránce. Na rozdíl od nejrůznějších center u nás maminky cvičí pod dohledem porodní asistentky přímo v areálu nemocnice, takže kdyby se cokoli přihodilo, může zasáhnout a poskytnout adekvátní odbornou péči. A to je velká výhoda. Cvičení je rozděleno do trimes- a mají představu, co porod obnáší, je to pro maminky Co kladenská nemocnice nabízí budoucím a ta ho při kontrole předá svému gynekologovi. Ve trů a většinou spojujeme první s druhým, zatímco samozřejmě příjemnější. Když se dítě narodí, dáváme maminkám v rámci přípravy k porodu? spolupráci s biochemickým oddělením provádíme třetí necháváme zvlášť. otci šanci, aby ho šel s dětskou sestrou ošetřit, popsal Začnu u prvotního vyšetření maminkám nabízíme vyšetření triple testu ve II. trimestru, a pokud měla si ho, podvázal pupečník, zabalil si ho a přinesl zpět diagnostiku těhotenství, další kontrolu v těhotenské těhotná u nás i prvotrimestrální screening, vypočítá Dnes jsou populární i předporodní kurzy. k matce. Dítě může s rodiči zůstat rovnou na porodním poradně, nebo v poradně pro patologické těhotenství. z těchto vyšetření laboratoř tzv. integrovaný test, Ty také nabízíme. Jde vlastně o přípravu matky i otce sále, není-li podchlazené. Jsme na to zvyklí a máme V celém průběhu těhotenství pečujeme nejčastěji o ty který je nejpřesnější ke stanovení vrozených vývo- k porodu. Dnes je totiž trend rodit v přítomnosti otce. k dispozici i vyhřívaná lůžka, takže dobu poporodní, těhotné, které nemají svého registrujícího gyneko- jových vad plodu. Ve 20. týdnu případně provádíme Sami jsme rádi, když tatínek jeví zájem. Maminka se která trvá přibližně dvě hodiny, může celá rodina Vrchní sestra Milena Hajnová během hodiny tělocviku s budoucími maminkami loga a nemohou ho najít, nebo o ty, které jsou svým gynekologem odeslány do rizikové poradny. K vyloučení vrozených vývojových vad provádíme prvotrimestrální screening. Výsledek dáme těhotné další ultrazvukové vyšetření, které je zaměřeno na vývoj všech orgánů plodu, a okolo 30. týdne následuje ještě jedno vyšetření ultrazvukem, které už je zaměřeno na polohu, postavení a růst plodu. sice zná s porodní asistentkou, a pokud chce, může si i prohlédnout porodní sál, ale přítomnost blízké osoby, na niž má maminka citovou vazbu, u porodu je nesmírně důležitá. V případě, že otcové jsou poučeni strávit na sále společně. A spolu mohou být i potom na pokoji. Ano. Ideální situace nastane, až se naše oddělení přestěhuje do nového, ale už nyní jsou pokoje vybaveny lůžky pro matku i pro doprovod. Vše máme zařízeno, aby se maminky cítily jako doma, a to včetně nábytku a záclon. Naopak však v žádném případě neprosazujeme domácí porody. Pracuji v porodnictví 35 let a mám zkušenosti s tím, jak nevýhodné je rodit doma jde o naprosto stresovou záležitost, v níž se musíte spolehnout sama na sebe a nikdy nevíte, co se může stát. Máme i nadstandardní pokoje s vaničkou, přebalovacím pultem, ledničkou, rychlovarnou konvicí, televizí a polohovatelnými lůžky. Návštěvy jsou povolené do 22.00, ale otec zde může i s rodičkou přespat. V kladenské porodnici si může maminka nechat i odebrat pupečníkovou krev. Spolupracujeme s firmou Cord Blood Center a jde o komerční záležitost, nicméně se neplatí nic předem, dokud laboratoř neověří, že došlo ke správnému nabrání a vzorek obsahuje dostatek kmenových buněk. Probíhá u nás asi sto porodů měsíčně a dvě tři maminky z té stovky si nechají pupečníkovou krev odebrat. Jde o ideální transplantační materiál pro dítě, z jehož pupečníku a placenty byla krev odebrána. Obzvláště ji lze využít v případě krevních onemocnění a výhodou je uchování vzorku po dobu 20 let.

12 22 Rozhovor 23 Rozhovor Náměstek ředitelky pro realizaci Generelu nemocnice Ing. Ladislav Kaucký tvrdí: Nové pavilony překračují vysoké světové standardy 3D model kladenské nemocnice ještě před začleněním Domova pro seniory s lůžky následné péče jeho srdcem je monoblok a v popředí se skví ultramoderní Centrum akutní medicíny. Generel označuje nějaké ucelené řešení se všemi širšími souvislostmi, v případě kladenské nemocnice směřované zejména na investiční výstavbu. Aktuální generel kladenské nemocnice má kořeny v roce Nad jeho realizací a doplňováním bdí náměstek ředitelky Ing. Ladislav Kaucký. Co zahrnuje práce náměstka ředitelky pro Obzvláště důležitou činností je plánování etapovi- Generel nemocnice? tého postupu stavebních akcí, protože v dostatečném Je to vlastně suplování práce celého investičního předstihu před plánovanou výstavbou musí být jasno, oddělení. Zahrnuje veškeré činnosti od plánování jak budou jednotlivé etapy probíhat časově, v jakých investičních záměrů až po zajišťování jejich reali- návaznostech a také jaký může být jejich maximální zace, kontroly dodavatelských činností, jejich vzá- rozsah, aby nebyl nijak paralyzován běžný provoz byl dokončen první, tzv. Niederleho pavilon, ke kte- Jaký je další plán výstavby v nemocnici? jemné koordinace a koordinace s provozem nemoc- nemocnice. Pro představu, v případě nejrozsáh- rému, byly postupem času doplňovány další stavby. Plánem je samozřejmě dokončit záměr Generelu, aby nice. Zahrnuje i vedení veškerých administrativních lejší stavby Generelu Rekonstrukce objektu mono- Původní záměr obnášel rekonstrukce těchto his- nemocnice byla schopna nadále plnohodnotně plnit agend investičních akcí a povinných agend všech bloku, se například pohybuji s plánem v horizontu torických objektů, výstavbu dvou nových staveb funkci spádového zdravotnického zařízení. V této dotačních titulů, protože investiční výstavba je finan- šesti let. a samozřejmě obnovu infrastruktury, inženýrských chvíli jsme ale jen na začátku cesty byly dokončeny cována výhradně z těchto zdrojů. Nejvýznamnější sítí, komunikací atd. dva zmíněné objekty, tedy Centrum akutní medicíny podíl dotací je poskytován samozřejmě z rozpočtu V čem aktuální Generel kladenské nemocnice V loňském roce byla dokončena novostavba objektu a Domov seniorů s lůžky následné péče, a probíhají Středočeského kraje, ale na některé programy se spočívá? Centrum akutní medicíny, do kterého se přesunuly rekonstrukce historických objektů Niederleho pavi- nám podařilo získat i nemalé prostředky ze struktu- Především v celkové revitalizaci původních objektů, veškeré složky akutní péče ze starého monobloku. lonu a první ucelené části monobloku. Tou je právě rálních fondů EU. které byly v areálu realizovány od roku 1903, kdy Letos nám přibyl další nový objekt Domov seniorů dokončovaný blok C1. Do poloviny příštího roku by s lůžky následné péče. Obě stavby nám výborně zapa- měl být hotov blok B a následovat bude blok C2, který dají do harmonogramu realizace Generelu. Chceme- bychom chtěli zrekonstruovat do poloviny roku li totiž rekonstruovat a revitalizovat celý areál za V letech bychom chtěli zrekonstruovat na provozu, aniž by byla zásadním způsobem dotčena dvě etapy rozdělený blok A a ještě o rok později blok lékařská péče, musíme nejprve vytvořit rezervní pro- D. V nejbližším plánu máme i rekonstrukci objektu storový a lůžkový fond, abychom měli kam přesunout patologie, protože i tento objekt z 50. let minulého zdravotnické provozy z aktuálně rekonstruovaných století je dlouhodobě v tristním stavu. objektů. Revitalizace areálu je bezpodmínečně nutná, proto- V nemocnici však nejsou jen zdravotnické provozy. že většina objektů v nemocnici byla postavena před Součástí jedné ze samostatných etap Generelu je lety. U těchto objektů končí nejen jejich i revitalizace hospodářského dvora, a to včetně nevy- fyzická životnost, ale nejsou vyhovující ani z hle- užívaného starého komína, který by se měl upravit diska měnících se požadavků na funkční uspořádá- na vyhlídkovou věž koneckonců relaxační funkce ní, hygienu prostředí apod. Například Niederleho k nemocnici patří. Do bloku budov hospodářského pavilon byl jistě v době svého vzniku se svými dvě- dvora bychom rádi soustředili všechny logistické ma operačními sály se sterilizacemi a navazujícími a podpůrné provozy, jako jsou odbory údržby a správy lůžkovými trakty špičkovou stavbou. Při dnešních budov, závodní doprava, kuchyně a závodní jídelna. požadavcích na provozní uspořádání zdravotnic- Své místo by zde měl mít i nový parkovací dům, pro kých provozů, přísné hygienické limity a parametry který již máme zajištěno stavební povolení. stavebních a zdravotnických technologií, bez ohle- Plán Generelu je rozsáhlý. Jak vidíte, nejde v něm jen du na regulativy úřadů památkové péče, jej může- o řešení jednotlivých zdravotnických provozů bez dal- Ing. Ladislav Kaucký me do budoucna využít víceméně pouze pro provozy administrativní. ších souvislostí, ale vlastně o ucelenou koncepci pro vybudování skutečně moderní nemocnice.

13 24 Úvod 25 Aktualita Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a. s.: Poskytujeme špičkové a výborně dostupné služby Čtvrt roku 2012 je za námi a kolínská nemocnice si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Zájem o naši nemocnici nás samozřejmě těší, říká její ředitel MUDr. Petr Chudomel. Světový den hygieny rukou v kolínské nemocnici V letošním roce se ke Světovému dni hygieny rukou, mezinárodnímu projektu, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace, připojí také Oblastní nemocnice Kolín. nemocnice apod. Pojišťovny nás zavalují úhradovými dodatky na tento rok, v nichž objemy prostředků na péči významně snižují např. VZP alokuje na implantace kardiostimulátorů pouze 87 % objemu prostředků roku 2010! Co vás v nejbližší době čeká? Doslova jako na sůl se těšíme na dvě věci na nově otevřené parkoviště a další lékárnu. Parkovací plocha pro 95 míst umožní všem zaměstnancům i pacientům důstojnější parkování v areálu nemocnice. Pro naplnění skutečné potřeby jeho kapacita zdaleka není dostatečná, ale z hlediska možností nemocnice je to maximum. S uvedením do provozu počítáme v květnu. V areálu nemocnice bude i další lékárna. Otevření další lékárny je plánováno na polovinu května v přízemí pavilonu N. Již nyní je na místě instalován nový nápis LÉKÁRNA vyzdobený erbovním znakem Středočeského kraje orlicí. Je dobře viditelný z areálu i z Žižkovy ulice. Věříme, že pro pacienty naší nemocnice bude přínosem, protože bude poskytovat kvalitní a dobře dostupné služby. Kdo je v těchto dnech v nemocnici MUDr. Petr Chudomel ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a. s. V areálu kolínské nemocnice proběhne osvětová akce zaměřená nejen na zdravotnický per- tivní akce v rámci Světového dne hygieny rukou po celé republice. Nemocnicím, které se do meziná- nejvytíženější? sonál, ale i na širokou veřejnost z řad návštěvníků rodního projektu zapojí, poskytujeme dezinfekční Zejména naši lékaři, sestřičky, fyzioterapeuti a labo- nemocnice. Pod odborným vedením si na vlastní prostředky, speciální UV lampy zobrazující znečiš- ranti, kteří náporu pacientů čelí velmi srdnatě a dlou- kůži mohou všichni návštěvníci vyzkoušet správnou tění rukou a organizujeme odborné školení hygieny hodobě. Provozní oddělení, administrativa a technické techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná rukou, podotýká Zdeněk Fikr z divize Dezinfekce oddělení jsou taktéž v jednom kole. Jedni bedlivě zejména v nemocničním prostředí, kde se mohou a hygiena společnosti B. Braun Medical. dohlížejí na postupující investiční akce, o nichž jsem snadno šířit tzv. nemocniční, neboli nozokomiální Klíčový význam důsledné hygieny rukou v nemocnič- detailněji psal v minulém čísle Nemocničních listů, nákazy. Správnou techniku dezinfekce rukou bude ních zařízeních dokládá např. americká studie SENIC další mají na starosti realizaci povinností, které na mít každý zájemce možnost také vizuálně zkontro- (Study of the Efficacy Nosocomial Infection Control), nás dopadají z nově přijatého zákona č. 372/2011, lovat pod UV lampou, která okamžitě odhalí správně podle níž tato forma prevence může příznivě ovliv- o zdravotních službách a podmínkách jejich posky- a naopak nedostatečně vydezinfikované ruce. Tímto nit až 30 % nozokomiálních infekcí. To v konečném tování. Jedná se např. o zpřístupnění ceníků nehra- chceme všechny zájemce co nejsrdečněji pozvat dne důsledku představuje patrně nejekonomičtější cestu zených výkonů, postupů při řešení stížností či 4. května do vstupního vestibulu kolínské nemocnice k celkovému snížení výskytu těchto infekcí v nemoc- seznamu služeb, ke kterým je vyžadován informovaný na tuto mimořádnou akci, která proběhne za podpory ničním prostředí, a zejména pak k významným finanč- souhlas písemnou formou, na webových stránkách skupiny B. Braun. Ta každoročně podporuje preven- ním úsporám spojeným se související léčbou.

14 26 27 Rozhovor Rozhovor Primář onkologického oddělení MUDr. Petr Klepetko říká: a vesnic není vůbec jednoduché se dostat do krajských vím s lékaři klinik myslím tím lékaře, kteří skutečně Zajišťujeme diagnostiku i operativu na skvělé úrovni měst, kde komplexní onkologická centra sídlí. Bohužel některé moderní léky jsou velmi drahé a jsou zdravotními pojišťovnami placeny zvláštním režimem. Přístup k nim mají jen centra. Je to špatný směr, za kterým lze najít více lobbismu než rozumného ohleduplného přístupu. Vždyť přece nemůže být problém přesunout finanční prostředky za pacientem! Znamená to tedy, že kolínská onkologie sedí v ambulancích žádnou radost z koncepce center nemají. Pacientů jim výrazně přibylo a jak vím od našich nemocných, čekat 4 5 hodin na obyčejný recept není výjimkou. Lékaři za tento stav ale nemohou. Prostě nestíhají. A proto odpovědět na otázku Je možné, aby okresní pracoviště zanikla? lze pouze negativně. Takové množství pacientů by centra zkrátka nezvládla. Ale hlavně: proč rozbíjet skvěle fungující síť okresních stacionářů, které mohou poskytnout paci- Jak odpovídá četnosti výskytu onkologických onemocnění, většinu pacientů onkologického oddělení kolínské nemocnice tvoří ti s nádorovým onemocněním plic, trávicího traktu a prsu. V péči ale máme pacienty všech typů solidních nádorů, potvrzuje MUDr. Petr Klepetko. a podobná pracoviště brzy zaniknou? I když byl takový nápad, praxe ukázala, že je to nemožné. Nápad s vytvořením několika málo center pro Českou republiku budí dojem, že lidé, kteří ho prosazují, už nevědí, jak vypadá onkologická praxe. entům stejnou léčbu při mnohem větším komfortu? Proč tedy nezměníte koncepci? Koncepci vytváří výbor onkologické společnosti. Snažili jsme se mluvit se členy výboru, ale vždy to bylo Při jedné diskusi jsem se snažil argumentovat tím, že stejné. Tvářili se přívětivě, s našimi návrhy souhla- Pane primáři, můžete nám říci něco gická léčba je nyní dokonce často podávána v tabletách. onkologický pacient je většinou starší a nemocný člo- sili a nic se nestalo. Ale přece jen se snad blýská na z historie onkologického oddělení? Proč tedy dojíždět mnoho kilometrů do onkologického věk, pro kterého je opravdu obtížné pravidelně dojíždět lepší časy. Začalo se mluvit o možnosti tzv. delego- V kolínské nemocnici byl do roku 1990 pouze onko- centra, tam čekat hodiny v čekárně, dostat tablety do vzdáleného města, například do Prahy. Od jedné vané péče, která funguje například na Slovensku. To logický registr. MUDr. Václav Kříž začal v tomto roce léčit chemoterapií pacienty s karcinomy trávicího traktu a karcinomem prsu. Po jeho odchodu byla primářkou MUDr. Hana Koblížková, která pokračovala nebo absolvovat krátkodobou infuzní léčbu a zase jet zpět? Optimálním zařízením je spádová okresní onkologie. Dopravní obslužnost byla historicky budována do okresního města. Pro nemocné lidi z menších měst paní přednostky jsem dostal odpověď: To ale není pravda, že by jim to vadilo. Lidé tu cestu spojí s návštěvou Prahy, koupí si kozačky nebo něco jiného Jenže onkologických pacientů přibývá a přibývá. Když mlu- znamená, že volba léčebného postupu proběhne pod záštitou onkologického centra, ovšem vlastní léčba bude prováděna na onkologickém pracovišti, které se nachází v blízkosti bydliště nemocného. Primář MUDr. Petr Klepetko s kolektivem onkologického oddělení kolínské nemocnice v léčbě pacientů u vybraných diagnóz. Na kolínskou onkologii jsem nastoupil v roce 1994, tehdy na částečný úvazek. Od roku 1997 zde zastávám funkci primáře. Naším cílem bylo léčit všechny typy solidních nádorů, což se nám poměrně brzy podařilo. Zajišťujete veškerou onkologickou léčbu, nebo spolupracujete s jinými onkologickými pracovišti? Léčba onkologického pacienta je mnohooborová. Úkolem onkologa je také správně naplánovat a koordinovat jeho léčbu. Oblastní nemocnice Kolín je schopna zajistit pro pacienta diagnostiku a operativu na vysoké úrovni. Na našem pracovišti můžeme pacientům nabídnout léčbu chemoterapeutickou, biologickou a hormonální. Radioterapii a některé typy biologické léčby našim pacientům zajistíme v komplexním onkologickém centru. Myslíte si, že budoucnost onkologické léčby je v komplexních onkologických centrech? Rozhodně ne. Moderní léčebné přípravky jsou vyráběny tak, aby pacient mohl léčbu absolvovat ambulantně. Doba nutná k aplikaci se navíc zkracuje. Pryč jsou doby, kdy pacient trávil týden na lůžku. Dnes je terapie podána během několika minut či hodin. To je určitě správný směr, protože celý léčebný proces trvá mnoho měsíců, a tak je umožněno nemocným lidem, aby po celou dobu byli doma. Velmi populární biolo-

15 28 29 Onkologie Onkologie Pacientka onkologického oddělení Mgr. Martina Minaříková tvrdí: entovi. Zde je pro nemocného zásadní opěrný bod, jak se rozhodla, díky své vlastní zkušenosti a speciali- Na onkologii chodím s úsměvem se odrazí z místa a kudy bude směřovat jeho cesta za životem, uzdravením či k dlouhodobému přežití. Myslím, že jsem již byla oddána osudu a všemu, co mi bylo řečeno. Ujala se mě MUDr. Zugarová a se vší úctou k mému stavu mi vysvětlila a objasnila celou situaci. Byla jsem jí vděčná za podporu a slova naděje, zaci v psychoterapii a psychologii, jít touto cestou. Důležité je vědět, jestli mohu tuto práci dělat. Není jednoduchá a co především, musím být sama se sebou srovnaná, že dokážu všechny ty osudy zanechat ve své poradně. Nelze s tím vším žít. To je základ, vytěsnění. Mgr. Martina Minaříková žila normálním životem se svými běžnými starostmi až do okamžiku, kdy jí na chirurgickém oddělení kolínské nemocnice oznámili, že se stává onkologickým pacientem s dočasnou či trvalou stomií. které mi v té chvíli věnovala. Byla jsem její pacientkou po dobu celé mé první chemoterapie. Vždy mi vyšla vstříc a vše, na co jsem potřebovala odpověď, mi bylo lidsky zodpovězeno. Dělat na onkologii je velice náročné. Uvědomuji si, že tato práce není jednodu- Průběh léčby určitě pro člověka znamená velké psychické vypětí. Jak ses s tím vyrovnávala a jak si myslíš, že by se s tím měl člověk vyrovnat nejlépe? chá především pro sestry na těchto odděleních. Sest- Každý z nás má právo volby. Nikdo tě nenutí k léčbě, řičky kolínské onkologie mi byly nápomocné nejenom jen se ti dají možnosti a je na tobě, co chceš či při vlastní léčbě, ale i dokázaly poradit a povzbudit nechceš podstoupit. Já jsem podstoupila asi vše, v době, kdy jsem byla stomikem. Člověk, který se zde co je dostupné dnešnímu pacientovi. Na začátku rozhodne pracovat, by měl být vnitřně připraven na jsem nechápala některé pacienty, kteří se rozhodli náročnost tohoto povolání, ale víte, jak to je, nikdy neléčit se. Většinou si podepsali ortel. Ale dnes se nelze stoprocentně na nic připravit, vždy nás něco to asi i chápu. Záleží opravdu na situaci a člověku, překvapí. Proto také tak často dochází k syndromu jak se k tomu postaví. Já neměla jinou volbu, měla vyhoření. jsem před sebou dceru a stále mám. Samozřejmě se zajímám o různé alternativní léčby, ale beru to Dovedu si představit pocity člověka, kterému se spíše jako doplňkovou léčbu. Když to vezmu od v tomto okamžiku zbortí život. Co potom rodina začátku, nejprve jsem musela jít na operativní výkon, a okolí? který byl dosti komplikovaný. To tě velice vyčerpá. Vše se vám změní. Moje rodina je mé dítě a moje Poté následovalo osm sérií chemoterapie tady maminka, táta zemřel, když mi bylo 20 let. Souro- v Kolíně a léčbu jsem zakončila ozařováním v Praze zence nemám. S dcerou žiji v podstatě od narození na Vinohradech. Dlouhá cesta s nejistým výsled- sama. V té době, když mě to potkalo, jsem měla kem. Léčba je především o psychice, jak tě to zlomí, roční vztah s přítelem, jenž bohužel tu tíhu neustál je to zlé. a během chemoterapie mě opustil. Byl to velký tlak na partnerství a zároveň jakási jeho zkouška. Para- Přišla jsi o vlasy? doxně většinou v opačném případně ženy zůstá- Při první sérii ne, ač se to očekávalo, ale při druhé to Mgr. Martina Minaříková přistupuje k životu s optimismem. Když ses poprvé dozvěděla tuto zprávu, co se ti promítlo bezprostředně v hlavě a jakou formou ti to bylo sděleno? Každý z nás to prožívá po svém, každý člověk je individualita. Za sebe mohou říci následující slova: přijde neprostupné ticho, které vás pohltí, a pak vás zachvátí panika a bezmoc. Chvilku se pohybujete ve vakuu a vše okolo se jakoby zpomalí. Nejste schopen racionálně uvažovat. Najednou se ocitnete v jakési bublině. Chcete slyšet, že je to nějaký omyl. Když vám opět lékař potvrdí, že jste to vy, na koho dnes přišla řada, přijde ochromení, nejste schopen ničeho. To vše trvá několik dnů a pak začnete určitým způsobem fungovat. Musíte fungovat! Jde přece o život. Nebylo mi skoro nic, nic mě nebolelo, žádné zásadní problémy nebyly. Jako bývalá zdravotnice jsem šla v podstatě během měsíce na vyšetření při prvotních příznacích, které by mohly znamenat nějaký problém. I tak bylo za minutu dvanáct a možná minutu po dvanácté hodině. A jak mi to bylo sděleno? Po týdnu, kdy jsem čekala na výsledky histologie, jsem se měla dostavit na kolínské oddělení chirurgie. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Šla jsem tam společně s přítelem to se mnou ještě sdílel tu hrůzu. Když jsme přijeli do nemocnice, chvíli jsme seděli na lavičce, oba jsme mlčeli a prožívali to po svém. Pak přišla ta chvíle, kdy mi to bylo sděleno, jasně a stručně. Slovy: Takže je to zhoubné. Abyste přežila alespoň 10 let, měla byste podstoupit to a to. Pak mě poslali na onkologii, kde si mě převzala MUDr. Michaela Zugarová. Asi hodně záleží na prvotní formě přijetí pacienta a na následném navázání spolupráce mezi lékařem a pacientem. Jak toto dnes zpětně hodnotíš? Stala jsem se pacientkou kolínského onkologického oddělení. Velice záleží na lékaři a jeho přístupu k paci- S Mgr. Martinou Minaříkovou rozmlouval František Stráník, foto: František Stráník vají větší oporou, když partner onemocní. Nejsem zastánce feministických postojů, ale tak to prostě je. Ženy celkově vydrží více. Jde především o strach ze smrti. Stále panují velká tabu, která by bylo dobré na počátku onemocnění všem vysvětlit. Myslím, že by se všem ulevilo. A to je nyní můj cíl. Co tím myslíš? Myslím tím nějakou poradenskou intervenci. Místo, kam můžeš zajít, když najednou nevíš, a vše tam nechat. Svůj strach, své otázky, svůj pláč! Někdo může namítnout a co lékař? Když máte to štěstí a potkáte na onkologii lékaře, který je zároveň psychologem, psychoterapeutem v jedné osobě, je to výhra. Ale na druhou stranu si také myslím, že je to především člověk a nemůže se tolik emotivně zaplétat do života svých pacientů. Pravděpodobně by brzy skončil sám v léčbě nějakého psychiatra. Proto jsem šlo dolů. Rozhodla jsem se, že nebudu nosit paruku, měla jsem hodně vlnité a bohaté vlasy, takže zásah byl dosti výrazný a zásadní. Ale jak jsem cítila, že mi vlasy padají, šlo to dolů. Nejvíce to prožívala dcera, nechtěla mě vidět, styděla se za mě. Nechtěla mít mámu bez vlasů. Pak to nějak vzala. Okolí a společnost nejsou připraveny na tyto věci. Často jsem cítila pohledy lidí. Ke státnicím jsem šla plešatá, taky jsem tam zkolabovala, tak mě vezla záchranka do nemocnice a po třech hodinách jsem se tam vrátila a dokončila zkoušky. Co bys chtěla vzkázat ostatním pacientům? Můžete mít několik vysokých škol, ale nejvyšší a nejcennější škola je životní zkušenost. Je důležité žít s pokorou a úctou k životu. Doufám, že se mi podaří porazit tuto nemoc, a zároveň bych chtěla pomoci druhým, které potkalo to, co mě.

16 30 Úvod 31 Aktuality Rozhovor s ředitelem Nemocnice Kutná Hora: Modernizace nemocnice v žádném případě nekončí! Na téma, jak se vyvíjí kutnohorská nemocnice v poslední době, ale i o plánech do blízké budoucnosti, nám v rozhovoru podal informace její ředitel MUDr. Zdeněk Heřmánek. uvedeno nové zařízení v hodnotě 14,5 milionu korun z dotace Středočeského kraje, o kterém jsem informoval již minule. Posledním krokem je, že nyní začaly probíhat stavební úpravy k zabudování nového digitálního rentgenového přístroje pořízeného z téže dotace. Jsou v plánu další dotace ze strany Středočeského kraje pro kutnohorskou nemocnici? Ano. Všichni jsme tomu velice rádi. Co nového se za poslední měsíc událo v kutnohorské nemocnici? Kutnohorská nemocnice v podstatě žije normálním provozem, tedy péčí o pacienty v tomto ohledu se nic nového neodehrálo a to je podstatné. Pokud vás však zajímá něco neobvyklého: dne 27. března proběhlo v naší nemocnici modelové hasičské cvičení, kdy byl simulován požár na chirurgickém oddělení. Cílem bylo prověřit připravenost integrovaného záchranného systému při zásahu v nemocnici, ale i naši schopnost jednat při mimořádné události. Myslím, že vše dopadlo poměrně úspěšně, bez jakéhokoli omezení běžného chodu nemocnice. Z podstatných událostí musím ještě uvést, že do provozu bylo O co se konkrétně jedná? Dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje v březnu tohoto roku bylo schváleno doplnění plánu investic pro rok 2012 v Nemocnici Kutná Hora v řádu milionů korun jde mimo jiné o zateplení objektu polikliniky nemocnice, nákup nového ultrazvukového přístroje a modernizaci kuchyně nemocnice. Tudíž se dá očekávat další zkvalitnění a modernizace provozu naší nemocnice, které pocítí bezprostředně nejen zdravotníci, ale hlavně i pacienti. MUDr. Zdeněk Heřmánek ředitel Nemocnice Kutná Hora Aktivity pacientů oddělení LDN V rámci volnočasových aktivit se pacienti oddělení LDN rozhodli vlastnoručně vyrobit výzdobu nemocnice. Některé výrobky byly laděné v duchu uplynulých velikonočních svátků a některé jsou v nemocnici stále k vidění. S výrobou jim pomáhaly sociální pracovnice Radka Štencelová a Stanislava Müllerová, které již připravují další aktivity a činnosti pro zdejší pacienty. Kulaté narozeniny v nemocnici Kulaté devadesáté narozeniny oslavila pacientka LDN paní Bzůrová. Jako důkaz domáckého přístupu k pacientům jí ředitel nemocnice MUDr. Zdeněk Heřmánek osobně předal květinu s přáním. Ke gratulantům patřili i další zaměstnanci nemocnice.

17 32 Rozhovor 33 Rozhovor Vedoucí oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami Bc. Ilona Vendlová říká: Pomáháme lékařům i pacientům Práci oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami nám představí vedoucí tohoto oddělení Bc. lona Vendlová, jíž jsme položili i několik osobních otázek. Bc. Ilona Vendlová Co vás přivedlo k práci ve zdravotnictví? Strávila jsem krásné dětství plné snů na Přeloučsku, kde jsem vystudovala všeobecné gymnázium. Již odmala jsem se toužila stát dětskou lékařkou a vydat se po z mého pohledu růžové cestě zdravotnictví. Přála jsem si léčit nemocné děti a pomáhat jim při cestě za uzdravením. Po maturitě jsem se chtěla dát tímto směrem, ale z důvodu vysokých nároků pro toto povolání se mi bohužel tento sen nesplnil. Přesto jste se od svého snu příliš neodchýlila. Při rozhodování co dál jsem zvolila příbuzný směr a vystudovala Fakultu zdravotnických studií v Pardubicích, program ošetřovatelství, obor porodní asistentka. To považuji za velice krásné povolání. Osud tomu chtěl ale jinak, a tak jsem po ukončení studia nastoupila do kolínské nemocnice na oddělení dětské JIP a vyzkoušela si i práci na oddělení ortopedickém. Zjistila jsem, že povolání zdravotní sestry není pro každého. Především je to těžká práce, a to po psychické i fyzické stránce. Bohužel, jak to již bývá, je i finančně nedoceněná. Tyto všechny faktory sehrály roli v tom, že jsem z tohoto oboru za krátkou dobu odešla. Abyste se zakrátko do nemocničního prostředí vrátila. Příležitost vrátit se do nemocničního prostředí se mi naskytla zanedlouho. Již ne na pozici zdravotní sestry, ale odborné referentky styku se zdravotními pojišťovnami v Nemocnici Kutná Hora. Po nástupu na tuto pozici jsem měla na starosti kontrolu hospitalizací dle metodiky DRG, kontrolu správnosti zadaných výkonů a spolupráci s odděleními. Výraznou měrou jsem se podílela na chodu tohoto oddělení. Na začátku roku 2012 došlo v nemocnici v Kutné Hoře k personálním změnám. V té době jsem převzala veškerou administrativní práci tohoto oddělení. Tato práce zajišťuje požadavky z oddělení vůči zdravotním pojišťovnám a opačně požadavky zdravotních pojišťoven vůči zdravotnickému zařízení. Kdo se na vás nejčastěji obrací? V Nemocnici Kutná Hora se na oddělení styku se zdravotními pojišťovnami mohou obracet lékaři a sestry z jednotlivých oddělení nemocnice. Pomáháme jim s řešením nejrůznějších problémů, např. s nemocničním informačním systémem, se zadáváním a vykazováním výkonů na ambulantních i lůžkových pracovištích, s ověřováním zdravotního pojištění pacientů, s administrativou ohledně cizinců, s regulačními poplatky. Především pak s komunikací se zdravotními pojišťovnami, která je důležitá při poskytování zdravotní péče. Spolupráce je důležitá pro fungování celé nemocnice. A co pacienti? Také sami pacienti se na nás mohou samozřejmě obracet ohledně správnosti výběru regulačních poplatků. Ochotně a rádi jim poskytujeme informace, kdy a za jakých podmínek se vybírají regulační poplatky. Naše oddělení spadá pod výpočetní středisko nemocnice, se kterým spolupracujeme při vytváření nebo úpravách různých statistických dotazů v nemocničním informačním systému pro aktuální potřeby nemocnice. V čem je pro vás práce zajímavá? Práce na našem oddělení je velmi rozmanitá a vyžaduje každodenní komunikaci s mnoha subjekty, která je vedle práce zdravotníků také důležitá pro poskytování zdravotní péče. Mám ráda svoji práci a těší mě, že jsem našla ve zdravotnictví uplatnění, i když ne jako zdravotní sestra. I administrativa má v nemocnici své místo. Jak odpočíváte? Ve volném čase se věnuji své rodině, dvěma pejskům a odpočinku. Ráda chodím do společnosti, na dlouhé procházky přírodou a zajímám se o zdravou výživu.

18 34 Protipožární ochrana 35 MOJIP V Nemocnici Kutná Hora hořelo Průběh a důvod požáru v nemocnici nám přiblížila referentka BOZP a PO Radka Sušanková: V úterý 27. března se v kutnohorské nemocnici konalo taktické cvičení složek IZS (hasičů včetně dvou dobrovolnických jednotek, policie a záchranné služby). Námět cvičení byl následující: Na oddělení Byl tímto cvičením nějak ovlivněn chod chirurgie, v kuchyňce pro personál, vypukl vlivem chirurgického oddělení, případně celé nemocnice? elektrického zkratu na ledničce požár. Kouř se šířil Pro toto cvičení bylo použito 15 figurantů z řad do chodby chirurgie, kde byl zpozorován personá- zaměstnanců ekonomického a provozně-technického lem. Zpozorovaný požár byl telefonicky ohlášen na oddělení. Figuranti představovali jak chodící pacienty, linku tísňového volání. Vzhledem k rychlosti šíření pacienty o berlích a pacienty na vozíku, tak i paci- kouře se rozhodl personál zahájit evakuaci pacientů enty na postelích a jednoho pacienta v bezvědomí. z ohrožených pokojů ještě před příjezdem jednotek Pro potřeby cvičení byl vyčleněn jeden čtyřlůžkový požární ochrany. pokoj. Žádné z těchto opatření ovšem nekompliko- Cílem taktického cvičení bylo jednak provést evaku- valo a neohrožovalo chod chirurgického oddělení aci části objektu, která je zasažená nebo ohrožená ani celé nemocnice. zplodinami, ale zároveň i lokalizovat a zlikvidovat požár. Zároveň se měla procvičit spolupráce a koor- Můžete nám přiblížit průběh požárního cvičení? dinace mezi složkami IZS a zdravotnickým personá- V nahlásila vrchní sestra chirurgického oddělení Nácvik evakuace osob pomocí hasičské automobilové plošiny lem, vyzkoušet a procvičit komunikace v radiové síti zúčastněných složek. Měl se také ověřit poplachový plán, vyčlenění množství sil a prostředků a dojezdové časy. Po ukončení cvičení jsme Radce Sušánkové položili několik otázek ohledně jeho průběhu a naplnění cílů. Hana Brantová na ohlašovnu požáru, tedy na vrátnici, požár na kuchyňce chirurgického oddělení B. Zpětně byla provedena telefonická kontrola nahlášeného požáru a službu konající vrátný zavolal na linku tísňového volání, kde oznámil požár v nemocnici. Poté byla kontaktována vedoucí technicko-provozního oddělení a službu konající údržba. Na oddělení začala evakuace chodících pacientů a pacientů na vozíku (kterou provedla vrchní sestra oddělení s pomocí službu konajícího sanitáře) za protipožární katrové dveře na hlavní Dva nové plicní ventilátory na MOJIP Ve druhém patře přístavby kutnohorské nemocnice se nachází Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP). Již v době výstavby se vědělo o přínosu boxového systému ke snížení rizika přenosu infekce. Proto je i naše oddělení rozděleno prosklenými stěnami na pět těchto boxů. halu. Odtud se pacienti za zdravotnického doprovodu přesunuli na určené shromaždiště u hlavní recepce, kde dozor zajišťovala hlavní sestra. Po příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru ČR (JPO) převzal veškeré kompetence velitel zásahu, který řídil Jedná se o moderní klimatizované pracoviště vybavené přístrojovou technikou, která umožňuje diagnostiku, monitoraci a podporu životních podílí na snížení rizika vzniku proleženin. V případě potřeby můžeme na čtyři lůžka použít i aktivní antidekubitární matraci. Nahoře: Jeden z nově pořízených plicních ventilátorů na MOJIP spolu s vedoucí evakuace, tedy vrchní sestrou chi- funkcí našich pacientů. Komplexní péči v nepřetržitém provozu poskytuje rurgického oddělení, evakuaci imobilních pacientů Na MOJIP jsou pacienti přijímáni z ostatních oddělení na sedmi lůžkách tým erudovaných lékařů, sester s první skupinou JPO. Druhá JPO prováděla útok na kutnohorské nemocnice, překladem z vyšších praco- a obslužného personálu. Oddělení bylo uvedeno do požár pomocí dopravního vedení a jednoho proudu višť, nebo tzv. z terénu přímo od záchranné služby. provozu v dubnu roku 2002, a tak je možná vhodný (C52) v kompletní výstroji. Ve venkovním prostoru K dispozici máme čtyři plicní ventilátory dva z nich čas na malou rekapitulaci: za první tři měsíce tohoto před chirurgickým oddělením u bývalé vrátnice byl jsou nyní nově pořízené z dotací Středočeského kraje. roku bylo hospitalizováno 106 pacientů, v uplynulých také k vidění nácvik evakuace čtyř figurantů z okna Dále do vybavení patří EKG a RTG přístroj, samozřej- letech bylo hospitalizováno průměrně 450 pacientů prvního patra nemocnice pomocí hasičské automo- mostí je centrální rozvod medicinálních plynů, moni- ročně. Lze tedy říci, že za deset let provozu bylo na bilové plošiny. Po ukončení evakuace byl proveden tor, odsávačka, infuzní pumpy a lineární dávkovače multioborové jednotce intenzivní péče naší nemoc- následný závěrečný průzkum a cvičení bylo velitelem u každého lůžka. Nedílnou součástí jednotlivých lůžek nice hospitalizováno kolem lidí z Kutné Hory zásahu vyhodnoceno. je pasivní antidekubitární matrace, která se významně a okolí, ale i z jiných míst.

19 36 Úvod 37 Aktuality Rozhovor s ředitelem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.: V květnu otevřeme zbrusu novou transfuzní stanici Ředitel benešovské nemocnice MUDr. Michal Oščipovský nás přivítal se svým nezdolným optimismem: Tak je to konečně tady! Začalo nám jaro, den se prodlužuje a přibývá slunných dnů! Nehovořili jsme však o počasí, ale především o příjemných novinkách v nemocnici. Pacienti jsou spokojeni s péčí i prostředím benešovské nemocnice Nezapomínáte ani na prevenci. Celkem 89 % pacientů Ne- Nikoli. Chceme jednak nadále rozvíjet aktivity zamě- mocnice Rudolfa a Stefanie Bene- řené na ambulantní pacienty, ale také preventivní pro- šov by nemocnici doporučilo svým gramy, které pomohou zlepšit zdraví populace našeho známým. Tento údaj je jedním z vý- regionu. S tím souvisí otevření nutriční poradny a roz- sledků dotazníkového průzkumu šíření programu v oblasti preventivní kardiologie. spokojenosti pacientů, který probíhal v říjnu a listopadu loňského Co dále rozvíjíte a chystáte? roku. Do průzkumu se zapojilo personálem i prostředím nemoc- kojeni, co bychom mohli ještě zlep- Stále nabízíme služby naší porodnice, kterou je 576 pacientů lůžkových částí bene- nice. Velice kladně byla hodnocena šit a v čem bychom měli pacientům možno navštívit virtuálně na našich internetových šovské nemocnice, kteří prostřed- především profesionalita, ochota vyjít vstříc. Proto dotazník obsa- stránkách. Koncem května letošního roku proběhne nictvím anonymních dotazníků hod- a úroveň komunikace lékařů i ostat- hoval nejen otázky zaměřené na výroční akce k deseti letům naší porodnice, kdy notili např. přístup a profesionalitu ních zdravotníků. Celkem 83 % pa- přístup personálu, kvalitu léčby připravujeme zejména pro děti zajímavý program. zdravotnického personálu, úroveň cientů bylo spokojeno jak s léčbou, a spokojenost s prostředím, ale Snažíme se o vytvoření zázemí pro pracující matky komunikace, pohodlí, čistotu a hy- kterou v nemocnici absolvovali, tak i otázky, ve kterých pacient mohl a podporujeme vzdělávání a volnočasové aktivity. gienu nemocnice, míru intimity při s pohodlím, čistotou a útulností uvést, co by zlepšil, co mu zcela Na sklonku jara pak proběhne již tradiční oblíbený vyšetření atd. prostředí. nevyhovovalo, uvedla Bc. Marie Sportovní den pro zaměstnance nemocnice v míst- Z průzkumu vyplývá, že pacienti Cílem průzkumu bylo zjistit, do Brilová, hlavní sestra benešovské ním sportovním centru. jsou spokojeni se zdravotnickým jaké míry jsou u nás pacienti spo- nemocnice. MUDr. Michal Oščipovský ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Náš projekt zaměřený na soulad práce a rodiny ohodnocen jako druhý nejlepší Co vás v nejbližší době čeká? Na základě výzvy Operač- a zaměřuje se především na ženy týmem benešovské nemocnice v čele Velmi se těšíme na otevření nové transfuzní stanice, ního programu Lidské zdroje a za- vracející se po mateřské/rodičov- s vedoucí personálního a mzdové- která bude v plném provozu v průběhu měsíce června. městnanost připravila Nemocnice ské dovolené. Těm se snaží pro- ho oddělení Evou Šimákovou. Na Výrazně by se tím mělo vylepšit prostředí pro pacienty, Rudolfa a Stefanie Benešov projekt střednictvím různých aktivit návrat realizaci projektu se vedle nemoc- personál a především dárce, kteří nezištně darují krev s názvem Vytváření podmínek pro do zaměstnání co nejvíce ulehčit. nice samotné podílejí také tři part- pro nemocné, za což jim patří náš dík. slaďování pracovního a rodinného Kromě vzdělávání je jednou z ak- neři město Benešov, Thomaye- života v Nemocnici Rudolfa a Stefa- tivit projektu např. i vybudování rova nemocnice a Česká asociace Nedávno jste zavedli několik nových metod léčby. nie Benešov, který uspěl a ze všech firemních jeslí, které ženám umož- sester. Nemocnice obdrží na projekt Zavedení metod sialoendoskopie a nasální gastro- projektů byl vybrán jako druhý nej- ní dřívější nástup do zaměstnání. finanční dotaci ve výši 4,8 mil. Kč skopie bylo jarním pokrokem. Zatímco sialoendo- lepší. Cílem projektu je zlepšení si- Realizace projektu byla zahájena z Operačního programu Lidské skopie je v naší nemocnici zcela nová metoda, která tuace v oblasti rovných příležitostí 1. března 2012 a je řízena sehraným zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). umožní lépe vyšetřit pacienta, nasální gastrosko- žen a mužů a slaďování rodinného pie je alternativní a pro mnohé klienty komfortnější a pracovního života v Nemocnici Ru- metoda vyšetření žaludku, jež se v naší nemocnici dolfa a Stefanie Benešov. Projekt je již dlouhá léta provádí. určen zaměstnancům nemocnice

20 38 39 Rozhovor Rozhovor Zástupce primáře ORL oddělení MUDr. Marek Plánička říká: Benešovská nemocnice vyniká v léčbě onemocnění slinných žláz čelistního kloubu, zánětů v dutině ústní či v krku jako takovém. Zda vaše příznaky souvisejí s onemocněním slinných žláz či jiným onemocněním, odhalí běžné ORL vyšetření, které je na místě při popsaných příznacích absolvovat. Stačí při onemocnění slinných žláz podstoupit zákrok jen jednou, nebo je potřeba jej opakovat? To záleží na konkrétním typu onemocnění. Jedná-li se o prostý slinný kamínek, či jednoduché zúžení vývodu, MUDr. Marek Plánička Zástupce primáře ORL oddělení Pavilon CH, 4. patro, Tel.: , tečný přísun nízkominerálních tekutin. Častá je antibiotická léčba. Pokud se ale obtíže objevují velmi často a nedaří se je zklidnit ani antibiotiky, pak musí přistoupit na řadu další možné řešení operace, při které dojde k odejmutí slinné žlázy, jejíž funkce se ORL oddělení benešovské nemocnice se stalo třetím pracovištěm v České republice, které disponuje jedním z nejmodernějších léčebných postupů onemocnění slinných žláz sialoendoskopií. Více nám o této léčbě řekl MUDr. Marek Plánička, zástupce primáře ORL oddělení benešovské nemocnice, který se touto metodou několik let zabývá. stačí jeden zákrok a potíže jsou natrvalo odstraněny. U složitějších případů je občas zapotřebí opakovaných zákroků. Vzhledem k tomu, že je výkon prováděn v lokální anestezii za pomoci běžných anestetik a fyziologického roztoku, však jeho opakování nepředstavuje pro tělo žádnou výraznější zátěž. tak nadobro ztratí. Zevní chirurgický zákrok může být navíc provázen řadou rizik. Kromě těch spojených s celkovou anestezií pak riziko poranění blízkých struktur cév a hlavně nervů zajišťujících chuť, hybnost jazyka či svalů v obličeji. A v čem tedy vidíte výhody této metody? Má vyšetření nějakou alternativu? Hlavní výhodu metody vidím v možnosti podívat se V čem vyšetření spočívá? vývodu zavede diagnostický endoskop o velmi malém V rámci přímé diagnostiky budeme alternativu hledat přímo na příčinu obtíží pod endoskopickou kontrolou Vyšetření zvané sialoendoskopie bylo na ORL oddě- průměru (0,8 mm). Tímto endoskopem se vývodný jen těžko. Sonografické vyšetření slinných žláz se vyšetřit stav vývodného systému a tím zjistit více lení zavedeno před několika měsíci. Jedná se o endo- systém prohlédne a zjistí se možná příčina problému. samozřejmě užívá, ale pro omezenou rozlišovací o samotné podstatě onemocnění. Následně lze často skopické vyšetření, případně endoskopickou léčbu Tak se zároveň ústí vývodu pozvolna ještě více roz- schopnost nepostihne např. drobné konkrementy, příčinu obtíží velmi elegantně vyřešit miniinvazivním onemocnění vývodného systému velkých slinných šíří a je tím umožněno zavést silnější operační endo- které mohou být příčinou vleklých obtíží. Další dříve přístupem jak již jsem zmínil, je zde výrazné omezení žláz. Jejich onemocnění není příliš časté a tím spíše skop, který slouží k samotnému operování. Jím je používané metody s použitím kontrastního RTG vyšet- rizika poranění důležitých struktur. Další pro pacienta se na možnost tohoto onemocnění zapomíná. Proto je také zmíněné vyšetření poměrně vzácné a provádí se jen na specializovaných pracovištích ve třech nemocnicích v České republice ÚVN Praha, FN Ostrava možno zavést buďto košíček, jímž lze zachytit malé slinné kaménky, nebo operační kleště sloužící k odstraňování hlenů, zaklíněných kaménků či vazivových srůstů ve vývodu. ření se opouštějí, zejména pro radiační zátěž pro pacienta. Z léčebných metod konzervativních lze volit např. dříve hojně využívané a dnes poněkud pozapomenuté praktiky jako masáže slinných žláz a dosta- zásadní výhodu pak vidím ve velmi malé zátěži jeho organismu anestetickými preparáty a v možnosti provádět tyto výkony ambulantně, což umožňuje pacientovi rychlý návrat do běžného života. Sialoendoskopie je jedním z nejmodernějších postupů léčby onemocnění slinných žláz. a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Která onemocnění slinných žláz jsou k tomuto Je tento léčebný postup náročný či bolestivý? způsobu léčby vhodná? Ve velké většině se jedná o výkony prováděné Léčba je vhodná v případě opakovaných otoků slin- v lokální anestezii, která oproti anestezii celkové ných žláz, které jsou často způsobené překážkou představuje pro pacienty minimální zátěž. Léčebná ve vývodném systému velkých slinných žláz. Pře- procedura bývá v některých fázích poměrně náročná kážku mohou tvořit např. srůsty, zúžení, kompliko- pro lékaře, nikoli pro pacienta. Vzhledem k jemnosti vaný průběh vývodu vedoucí k jeho pseudozauzlení, struktur slinné žlázy je potřeba trpělivého přístupu hlenovité zátky a v neposlední řadě slinné kameny a někdy velmi jemných manipulací v malém prostoru (podobně jako močové či žlučníkové kameny) a cizí vývodu slinné žlázy v rozsahu desetin milimetru. To tělesa vniklá do vývodů slinných žláz. Léčba není pak může vést k časové náročnosti, kdy výkon může v žádném případě vhodná pro nádorová onemocnění trvat od 30 minut až do asi dvou hodin u náročnějších slinných žláz. operací. Samotný diagnostický výkon zpravidla trvá kolem minut. V případě, že pacient lokální ane- Jak poznám, že trpím onemocněním slinné žlázy, stezii snáší hůře, pak je samozřejmě možné operaci které lze prezentovanou metodou léčit? provést i v celkové anestezii. Vyskytují-li se u vás například opakované či jednorázové otoky a svírání ve tváři nebo v podčelistní Můžete nám stručně popsat průběh zákroku? oblasti. Otoky a svírání se většinou objevují při jídle, Nejprve se provede povrchová anestezie (znecitlivění) někdy jen i při pomyšlení na nějakou dobrotu. Mohou okolí přirozeného ústí vývodu slinné žlázy. Následně se objevit i opakované otoky a svírání bez jasného se do vývodu vstříkne další dávka anestetika vyvolávajícího momentu. Je třeba si ale uvědomit, že pro znecitlivění vývodu samotného a poté se do zmíněné příznaky se vyskytují i u onemocnění zubů,

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se stále nemůžete

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Viamedica spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2330, IČ: 258 15 695, Vnitřní řád

Viamedica spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2330, IČ: 258 15 695, Vnitřní řád Vnitřní řád nestátního zdravotnického zařízení Viamedica spol. s r.o. upravující práva a povinnosti pacientů dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních

Více

BAZÉNY VE ZDRAVOTNICTVÍ

BAZÉNY VE ZDRAVOTNICTVÍ BAZÉNY VE ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér O významu balneologie ve zdravotnictví není asi potřebné rozsáhle mluvit. Význam vodoléčby je znám již z minulých století

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více