Letňanské listy INFORMACE. SPORT Nejlepší šermíři v Letňanech. odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňanské listy INFORMACE. SPORT Nejlepší šermíři v Letňanech. odpadu"

Transkript

1 15 Ročník 7 Číslo Noviny Městské části Praha 18 ZPRAVODAJSTVÍ Do lavic usedla tisícovka školáků ZDARMA AKTUALITY INFORMACE SPORT Rekonstrukce a výstavba Novinky v třídění Nejlepší šermíři 1 v Letňanech 3 odpadu 4 v Letňanech 6 NÁZOR STAROSTY Milí čtenáři, po dvouměsíčních prázdninách k vám opět přicházejí. Září je měsícem nástupu dětí do škol a školek, proto se tomuto tématu věnujeme v několika článcích. Potěšitelné je, že i přes některé potíže se povedlo otevřít detašované pracoviště MŠ Tupolevova v Malkovského ulici, což umožnilo navýšit i tak stále nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení v Letňanech. Systém třídění odpadu byl v Praze zaveden v roce Za pouhých deset let jsme se naučili třídit odpad tak, že například v recyklaci plastových obalů nám s více než 60% patří první místo v Evropě. Kontejnery na plasty, sklo, papír a obaly od nápojů už nikoho nepřekvapí. Novinkou je však sběr odpadu, který Praha letos rozšířila na celé město. Více informací najdete v samostatném článku. Věřím, že v Letňanských listech i tento měsíc najdete informace zajímavé a potřebné. Děkuji jménem celé Letňany mají novou školku Řada čtenářů tento titulek jistě uvítá s povděkem je jen dobře, že městská část dělá něco pro rodiny s malými dětmi a že rozšířila síť předškolních zařízení. To nejnovější se nachází v Malkovského ulici č. 587 a je součástí Základní školy Tupolevova. Do provozu bylo uvedeno v pondělí 7. září Mateřská škola v Malkovského ulici má pohnutou historii. Byla uzavřena před mnoha lety. V pozdější době sloužila jako kanceláře a nakonec v ní byla několik měsíců i ubytovna zahraničních dělníků. Pouze v části budovy fungovalo soukromé předškolní zařízení, ve kterém se vyučovalo podle pedagogiky Marie Montessori. Objekt byl zcela zdevastovaný. Městská část však dokázala takřka nemožné. Po složitých jednáních a počátečních problémech s nevyřešenými majetkoprávními vztahy, které bylo nutné dořešit před zahájením stavebních prací, byla na začátku letních prázdnin zahájena rekonstrukce objektu. Za neuvěřitelných padesát dnů byla přestavba, včetně instalace nového vnitřního vybavení, dokončena, navíc byla obnovena zahrada a upraveno dětské hřiště. Celá přestavba stála šestnáct milionů korun. V této částce je zahrnuta rekonstrukce mateřského centra, úprava zařízení Montessori a vlastní mateřská škola. Další investice si vyžádá zateplení objektu, které se právě připravuje. Nová školka má kapacitu sedmdesát míst, navštěvovat ji mohou děti od tří do pěti let. V objektu působí mateřské centrum pro dvacet dětí a dalších pětadvacet míst je v soukromém vzdělávacím zařízení Montessori. Stejně jako objekt sám má i problém s umisťováním dětí do předškolních zařízení v Letňanech svou historii. Demografický vývoj nelze zastavit. Letňany se rozrůstají a s tím vzniká potřeba vytvořit ve školkách další redakce za náměty, které nám posíláte na adresu Cokoli, co přispěje ke zlepšení našich novin, se snažíme uvést v život. Přeji vám všem hezké čtení vašich Letňanských listů. Tomáš Raška Nová mateřská škola vznikla za pouhých 50 dnů. Jak je patrné z fotografií, malí předškoláci jsou v ní šťastní a spokojení. místa, případně vybudovat další školky. Bývalé vedení radnice však namísto toho, aby hledalo řešení pro rozší - ření kapacit v těchto zařízeních, vymýšlelo stále přísnější pravidla pro přijímání dětí do jediné samostatné mateřské školy v Příborské ulici a školek, které byly zřízeny při základních školách. Stávající vedení však postupuje dle koncepce rozvoje školství a naplňuje potřeby tak, jak se vyvíjí demografický stav v Letňanech a s ohledem na plánovanou výstavbu. S využitím informací poskytnutých Úřadem městské části připravila redakce Fotografie ze slavnostního otevření mateřské školky v Malkovského ulici přineseme v příštím vydání Letňanských listů. Vážení občané Letňan, po dvou měsících, kdy jsme se prostřednictvím Letňanských listů nesetkávali, vás opět rád zdravím. Tato dvouměsíční odmlka byl čas prázdnin a dovolených. Věřím, že jste si léto všichni v dobrém slova smyslu opravdu užili. Po letních dnech pomalu nadchází podzim a období sklizně. Sklizeň je od slova sklízet a s tím souvisí i těšení se z plodů a úspěchů předešlé práce. Mnozí však slovo sklízet zaměňují se slovem uklízet a výsledkem této záměny je znatelný nárůst odložených rozměrných předmětů v okolí kontejnerů, které jsou ale určeny jen pro běžný domácí odpad. Celé kusy různého nábytku, či jeho části, staré ledničky, televizory apod. volně odstavené v blízkosti popelnic a kontejnerů se bohužel už staly běžným koloritem Letňan a útrpně zde stojí i mnoho dnů, neboť Pražské služby tento odpad nelikvidují. Proto nám pak nezbývá než pověřit pracovníky technické skupiny letňanského úřadu, aby zajistili lokální úklidy na celém území Letňan. Tento způsob odstraňování velkoobjemového odpadu je ale velmi nešťastný, protože každý z nás by měl používat standardní způsoby jeho likvidace, a to prostřednictvím sběrných dvorů nebo odvozu specializovanou firmou. Plně chápu argument, který často slýchám, a to: Řádně platíme daně a tedy. A proto vás, občané, v příštím vydání vyzvu k návrhu na sestavení rozpočtu naší městské části na rok Sami si stanovíte priority. Možná v tomto rozpočtu zbude i část financí, které budou určeny právě na úklid po některých z vás. Ivan Kabický, starosta VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Úpravy zeleně BPT Městská část chce zlepšit životní prostředí obyvatel sídliště v majetku firmy BPT Prague. Firma je pravidelně vyzývána k nápravě nedostatků např. při sekání trávy. Naposledy se městská část rozhodla přispět k úpravě pískovišť, zavést je zeminou a pomalovat zdi kolem. Je problematické užívat peněz všech občanů Letňan k investicím do majetku soukromé firmy, avšak aspoň touto cestou je možné trochu zlepšit životní prostředí v lokalitě. Nové cyklostojany Rada rozhodla o doplnění cyklostojanů v Letňanech. V první vlně byly stojany instalovány Technickou správou komunikací na nejfrekventovanějších místech Letňan (např. pošta), kde se podařilo získat souhlas majitele, ve druhé vlně budou doplněna místa s menším provozem. Cyklostojany jsou kovové trubky ve formě obráceného písmene U, jsou navrženy tak, aby se o ně kolo opřelo a nezničil se výplet předního kola. Koordinace dopravních staveb na poli Rada přijala stanovisko ke koordinaci staveb na poli mezi lesoparkem a Letňany. Důležité je, aby byly sladěny s výstavbou nové silnice, která dopravu z nové výstavby odvede pryč z Letňan. Zelené úřadování funguje Úřad provedl vyhodnocení zeleného úřadování. Podařilo se mj. ušetřit velké množství papíru díky oboustrannému tisku, zavedlo se třídění odpadu, nakupuje se energeticky úsporná technika, šetří se elektrická energie díky vypínání techniky po skončení pracovní doby. Generel cyklodopravy schválen V minulém čísle Letňanských listů jsme psali o rozvoji cyklodopravy v Letňanech. V srpnu 2009 Rada městské části přijala usnesení, ve kterém schvaluje generel cyklodopravy MČ Prahy 18 včetně etapizace budování cyklotras. Nejdříve se začne s hlavními trasami, jejichž výstavbu by měla zaplatit velká Praha. Přístřešky MHD Dobratická Letňany požádaly o výměnu nevyhovujících přístřešku MHD. Zatím proběhne výměna na stanici Dobratická, avšak zažádali jsme o výměnu dalších přístřešků. Parkování Velhartická Ve Velhartické ulici řidiči neukázněně parkovali automobily ve vjezdech a v zeleni. Docházelo ke konfliktu mezi majitelem rodinného domu a parkujícími. Proto městská část provedla vyznačení zákazu zastavení a parkovacích míst, čímž je problém vyřešen. Podobný problém v ulici Stará Náves bude řešen následně. Stromy v Toužimské zůstanou Firma Zavos plánovala v Toužimské ulici rozsáhlé kácení stromů kvůli rekonstrukci kanalizační stoky. Městská část vyjádřila jasný nesouhlas, a proto se bude kácet jen na místech nezbytně nutných. David Kolínský, zástupce starosty

2 ZPRAVODAJSTVÍ Nový odpočinkový kout pro veřejnost Do lavic v Letňanech usedla tisícovka žáků Koncem prázdnin byl ve školní zahradě Základní školy generála F. Fajtla DFC otevřen nový odpočinkový kout, který mohou využívat nejen žáci a učitelé školy, ale také občané Letňan. Akce byla částečně uhrazena z finančních prostředků městské části Praha 18, přispěli na ni ale také místní podnikatelé a firmy, realizující v Letňanech jiné projekty. Zateplení zajistí úspory Velkou roční úsporu nákladů na energii přinese Základní škole Tupolevova zateplení vnějšího pláště budovy objektu a výměna starých a opotřebovaných dřevěných oken za moderní plastová. Obě uvedené činnosti probíhají souběžně již od začátku letních prázdnin. První část zateplení je už dokončena, druhá se uskuteční v průběhu října a listopadu. Hlavnímu investorovi, Magistrátu hlavního města Prahy, odčerpá Akce Tupolevova z účtu částku čtyři a půl milionu korun. NEPŘEHLÉDNĚTE! Vážení občané, v září tohoto roku umístil městský úřad v souvislosti se zavedením datových schránek na svých webových stránkách veškeré formuláře žádostí na dávky sociální péče, dávky hmotné nouze, dávky sociálních služeb a mimořádné výhody pro zdravotně postižené. Společně se žádostmi jsou tam vyvěšené i ostatní dokumenty potřebné k doložení skutečností důležitých k posouzení nároku na uvedené dávky. I nadále jsou samozřejmě na humanitním odboru k dispozici tištěné formuláře, s jejichž vyplněním vám v případě potřeby pracovníci odboru rádi pomohou. Děti ze Základní školy Fryčovická přišel pozdravit zástupce starosty David Kolínský. Letňanské děti a s nimi jejich kamarádi z jiných městských částí či okolních obcí navštěvují v Letňanech celkem tři školy, nejstarší Rychnovskou, dále Tupolevovu a nejnovější ve Fryčovické Pomáhat je lidské Základní škola Fryčovická se dlouhé roky potýkala s velkým problémem původní šatny a umývárny v pavilonu tělocvičen nevyhovovaly hygienickým předpisům. Šatny neměly přímý vstup do umýváren a sprchy nesplňovaly normové kapacitní požadavky. Vybavení i rozvody vody byly zastaralé, vyžadující zásadní řešení. Proto přistoupila městská část Praha 18 k rekonstrukci těchto prostor. Bylo tady vybudováno nové, ulici. Celkem tyto školy vzdělávají přes tisíc žáků, konkrétně Prvňáčků letos usedlo do lavic 130 (plus sedmnáct dětí v přípravné třídě na Tupolevce). Dá se očekávat, Zástupci Putimi provedli starostu Mgr. Kabického povodní postiženou obcí. Pohled na fotografie obcí postižených povodní některé z nás překvapí nebo ohromí, v některých vyvolá posvátnou úctu k přírodě a v dalších okamžitou touhu pomoci. Radní naší městské části patří do třetí skupiny. Hned na prvním zasedání konaném po ničivých povodních navrhli, aby byla vytipována a oslovena jedna z nejpostiženějších obcí a aby jí byla poskytnuta finanční pomoc. Ze seznamu povodní zvlášť zasažených obcí nakonec vybrali Putim, obec ležící na pravém břehu řeky Blanice u jihočeského Písku. Ta se rozlila do domů místních obyvatel za poslední roky již podruhé. Přestože letošní povodeň nebyla tak ničivá jako ta v roce 2002, napáchala i tentokrát ohromné škody na majetku i lidské psychice. Obec má pouze pět set obyvatel a nebylo v jejích silách zvládnout kritickou situaci bez cizí pomoci. Koncem července se proto vydali zástupci letňanské radnice do Putimi a osobně předali starostovi obce Ing. Václavu Varousovi a místostarostovi Františku Pixovi finanční dar v hodnotě padesát tisíc korun. Navzdory smutným okolnostem bylo setkání velmi milé a srdečné, Letňanští na něm získali představu o aktuální situaci i o možnostech využití jejich příspěvku při obnově obce. Text a foto redakce moderní, a především kapacitně vyhovující hygienické zázemí, jež mohou užívat nejen žáci a učitelé školy, ale i jiné subjekty, které využívají tělocvičny pro sportovní vyžití. Rekonstrukce proběhla v období letních prázdnin, takže nenarušila provoz školy. Celkem za ni městská část zaplatila 1,56 milionu korun. Podle materiálů ÚMČ připravila redakce že se zvyšujícím se počtem letňanských obyvatel a dorůstáním silných populačních ročníků bude počet prvňáků rok od roku růst. Vedení obce si toho je vědomo a pracuje na ŘEKLI O NÁS Pro prvňáčky byly ve třídě na stolku připraveny dárky. Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel Letňany mám rád VLetňanech jsem byl poprvé před mnoha lety, když jsem odjížděl z bran Letova na dětský tábor. Uteklo mnoho času a proměna, kterou během té doby Letňany prošly, je téměř neuvěřitelná. Je příjemné vidět, jak se změnila dopravní infrastruktura a s ní celé území, ať už se jedná o služby, nebo bydlení. Nemohu opomenout ani fakt, že mnozí přátelé či členské firmy komory zde mají své sídlo a podnikání se tu daří. Život v Letňanech velmi ovlivňuje i Pražský veletržní areál, který se stal místním fenoménem, jenž láká Sprchy v ZŠ Fryčovická opět fungují tom, aby pro ně vytvořilo odpovídající podmínky. a Ing. Tomáš Raška (Další foto na www. fotobankadeutsch.cz) vystavovatele i návštěvníky nejen z Prahy, ale i z celé republiky a ze zahraničí. Právě tento areál byl pojítkem mezi radnicí a Hospodářskou komorou. S panem starostou Ivanem Kabickým jsme našli společnou řeč. Stejně jako Hospodářská komora se i městská část snaží podporovat podnikatele a pomáhat jim v nelehkém období hospodářské a ekonomické krize. Radnice přišla s návrhy, jak podnikatelům v době krize ulehčit život. Byla navržena možnost snížit nájmy v obecních nebytových prostorech, nebo je po určité období nezvyšovat. A také snížit nájmy u předzahrádek před restauracemi a kavárnami. Je dobré vědět, že obyvatelé Letňan, ať podnikatelé, či občané, mají někoho, kdo jim pomáhá. Letňany mám rád. Přeji proto této městské části, aby ji probíhající krize brzdila v rozvoji co nejméně a aby se zde místním dobře bydlelo, žilo, jezdilo i podnikalo. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Oznamujeme klientům Úřadu práce hl. m. Prahy, pracoviště SSP v Praze 18, Bechyňská 639, Praha- Letňany, že jsou v provozu nová telefonní čísla. Soňa Jančíková, vedoucí pracoviště Monika Remeňová, odborná kontrolorka Jaroslava Pilečková, metodička Ivana Ceznerová, dávková specialistka Zuzana Málková, dávková specialistka Lukáš Náprstek, informatik fax Stávající telefonní čísla přestanou platit Mgr. Markéta Kolářová vedoucí humanitního odboru Zázemí pro dívky a chlapce se liší pouze v detailech, například v barevnosti zvolených materiálů. Nové, moderně zařízené prostory působí čistě a vzdušně. Soňa Jančíková vedoucí pracoviště SSP v Praze 18

3 AKTUALITY 3 Letňanské děti mají nová hřiště Hned tři dárky od své měststké části, nová hřiště v hodnotě téměř deseti milionů korun, dostali na začátku školního roku nejmladší obyvatelé Letňan. První hřiště se nachází na sídlišti Nový Prosek v blízkosti tenisových kurtů v Chotěšovské ulici. Přestože se jeho slavností předání obyvatelům sídliště konalo až ve středu 16. září v rámci Evropského týdne mobility, už od konce prázdnin byly klukům a holkám s dispozici lezecká lanová stěna a požární tyč, šikmá plošina s úchyty nebo pružinové i vahadlové houpačky, nejmenším dětem zase pískoviště a domeček se stolkem a sedátky. Celkové náklady na vybudování nové venkovní herny se vyšplhaly na 980 tisíc korun a kromě hlavního investora, městské části Praha 18, se na stavbě podílely společnosti TOJA, BOPPE a IPPOS BOHEMIA. NOVÝ PROSEK Nejoblíbenější jsou houpačky a plošina s úchyty. ZŠ TUPOLEVOVA Budoucí hřiště s umělou trávou. PŘED PO ZŠ FRYČOVICKÁ Vedle hřiště s umělou trávou bude antuková plocha. Školáci ze základních škol Tupolevova a Fryčovická si musejí na předání nově zrekonstruovaných hřišť počkat do konce září. Ukončení stavebních prací, které hradila městská část Praha 18 a které dosáhly částky osm a půl milionu korun, bylo naplánováno na 22. září I tak si děti mohou v případě příznivého počasí ještě letos zasportovat nebo na hřišti s umělou trávou zahrát basketbal, malou kopanou, házenou či streetbal. Nová víceúčelová sportoviště však nejsou určena jen pro žáky a učitele z uvedených základních škol, využívat je mohou i ostatní občané Letňan. Fotografie ze slavnostního otevření hřiště Nový Prosek otiskneme v příštím vydání Letňanských listů. Městský úřad získal významné ocenění Vynikajícího výsledku v celorepublikové soutěži Úřad roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem dosáhl Úřad městské části Praha 18. V letošním ročníku obsadil v kategorii obce III. typu třetí místo. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy, která se konala 3. září 2009 v konferenčním sále Ministerstva vnitra. Letňanský úřad na ní zastupoval tajemník Ing. Vladislav Gerhard, který také převzal diplom za medailové umístění. Cílem soutěže Půl na půl, kterou od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., je zvýšená citlivost úřadů k problematice rovnosti žen a mužů a podpora zavádění principů rovnosti do práce úřadů. Hodnotícími kriterii soutěže jsou například podíl žen zastoupených ve vedoucích funkcích či v zastupitelstvu města, existence antidiskriminačních opatření, vzdělávání zaměstnanců v oblasti genderové rovnosti, opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života orientovaná jak na zaměstnance úřadu, tak na veřejnost apod. Redakci Letňanských listů zajímalo, na co se musí úřad, který se snaží prosadit rovné příležitosti, připravit. Musí být připraven zejména na změny ve vnitřní legislativě a dopředu si musí stanovit konkrétní cíle k prosazování plnohodnotné účasti žen a mužů na všech úrovních. Dále je nutné seznámit zaměstnance s politikou prosazování rovných příležitostí a problematikou diskriminace a v neposlední řadě je důležité o tomto přístupu informovat veřejnost prostřednictvím tisku a webových stránek úřadu, řekl redakci tajemník letňanského úřadu Ing. Gerhard. -red- Rekonstrukce Vamberské ulice trvá Ve Vamberské ulici by měla vzniknout klidová zóna na začátku a konci budou zpomalovací prahy a přechody pro chodce, podél ulice by měly být umístěny lavičky. Po několika letech se podařilo Magistrátu hlavního města Prahy sladit investici do opravy Vamberské ulice s výměnou vodovodního řadu. Oprava ale musela být provedena v nejkratším možném termínu, aby se stačily využít přidělené finanční prostředky. Díky flexibilitě zodpovědných subjektů Magistrátu hlavního města Prahy proběhla obnova ulice úspěšně, ale na svou konečnou podobu ještě čeká. Jak občané, tak zástupci městské části Praha 18 měli k rekonstrukci celou řadu připomínek, které bude potřeba dořešit. Jedná se například o umístění či neumístění laviček, výsadbu stromů a úpravu zpomalovacího prahu. Podle materiálů ÚMČ připravila redakce Studenti vybudovali novou stezku Studenti letňanského gymnázia Přírodní škola se o prázdninách nenudili. Skupince deseti z nich pod vedením terciánů Jana Chaloupka a Matouše Bičáka se totiž podařilo sehnat grant a v okolí obce Smolotely a významného poutního místa Maková Hora poblíž Příbrami vybudovat naučnou stezku. Nová stezka je dlouhá přibližně šest kilometrů a je na ní umístěno celkem sedm informačních tabulí. Studenti nejenže sepsali na základě svých výzkumů všechny texty, ale navíc doplnili tabule vlastními fotografiemi, obrázky a mapkami zachycujícími místní zajímavosti a vývoj okolní krajiny. Hotové tabule pak během července na dobrovolné týdenní akci rozmístili s pomocí několika dospělých na jednotlivá stanoviště a celou trasu vyznačili turistickými značkami. O stezce i krásné krajině v okolí Smolotel se více dozvíte na webových stránkách Studenti vyznačili celou trasu značkami a vyrobili informační tabule. které studenti v rámci svého projektu také vytvořili. Text i foto František Tichý Gymnázium Přírodní škola Výstavba hasičské zbrojnice pokračuje podle plánu Za necelý půl rok vyrostly na pozemku v Toužimské ulici dvě nové budovy spojené krytým můstkem. Věž pro sušení hadic je před dokončením. Stavba hasičské stanice Sboru dobrovolných hasičů v Toužimské ulici v Letňanech, která byla zahájena letos v dubnu, pokračuje podle připraveného a schváleného harmonogramu. Celkové náklady na výstavbu, jejímž hlavním investorem je Magistrát hlavního města Prahy a generálním dodavatelem stavby společnost Pragis, a.s., dosáhnou více než čtyřiceti milionů korun. Nová hasičská zbrojnice je rozdělena na dva dvoupodlažní objekty hlavní a vedlejší. V hlavním objektu budou umístěny garáže zásahových vozů, sklady, dílna a kanceláře vedení, ve vedlejším objektu budou šatny, garáže, víceúčelová místnost a ložnice. Oba objekty spojuje krytá spojovací lávka. Slavnostní předání nové zbrojnice je naplánováno na přelom ledna a února příštího roku.

4 INFORMACE Úroveň bydlení se zlepšuje Nové vstupy výrazně zlepší estetickou úroveň domu a zároveň přispějí i k vyšší bezpečnosti nájemníků a k energetickým úsporám v domě. Městská část Praha 18 investuje v souladu s programovým prohlášením rady a v souladu s volebním programem Občanské demokratické strany a dalších koaličních stran na radnici nemalé prostředky do zlepšování úrovně bydlení nájemníků obecních bytů. Před několika týdny byla dokončena rekonstrukce portálu a přízemních prostor ve věžovém domě č. 475 v Rýmařovské ulici, jejíž hodnota je přibližně jeden a půl milionu korun. Ještě v letošním roce budou obdobným způsobem zrekonstruovány vstupy a přízemí v dalších dvou věžových domech č. 515 a 516 v Tupolevově ulici. Investice do těchto domů se bude pohybovat okolo 3,7 milionu korun. Ve druhém z uvedených domů bude navíc zrekonstruován nákladní výtah, cena této akce se odhaduje na 1,6 milionu korun. Pro zlepšení možnosti parkování bude, také ještě do konce tohoto roku, rozšířeno parkovací stání před domem č. 516, náklady převýší 300 tisíc korun. Text Ing. Stanislav Tomášek Oznámení občanům Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 4. čtvrtletí 2009 Poř. č. Stanoviště Termíny přistavení přistavení kontejnerů kontejnerů říjen listopad prosinec 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská 2 x 4 3b Žamberská x 6 x 4 Opočenská Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská x 20 x 9 Terezínská 23 x Fryčovická u školy Tvrdého x Rychnovská x kontejner není přistaven zavážení: pátek od hodin odvoz: sobota bez výměn Praha zavedla novou službu ve třídění odpadu Tráva, spadané ovoce, ořezané větve, plevel, listí či jiný odpad rostlinného původu mohou být pro majitele rodinných domů a zahrad nepříjemnou komplikací. Část takového odpadu se dá sice kompostovat, ale i tak často nějaký zbývá. Až donedávna byl jedinou možností, jak se ho zbavit, jeho odvoz do sběrných dvorů, případně odložení do směsného komunálního odpadu. Tam zůstal bioodpad nevyužit a skončil na skládce či ve spalovně. Přitom se jedná o cennou surovinu, která může být dále využita. Proto hlavní město Praha od června tohoto roku zavedlo možnost pronájmu nádob na bioodpad na celém svém území. Za dva roky se vytřídilo více než 2400 tun bioodpadu, což není zanedbatelné číslo, a tak se Praha rozhodla rozšířit tuto službu na celé území metropole, řekl pražský primátor Pavel Bém a dodal: Hlavní město bude i nadále podporovat třídění odpadu v Praze, protože nám záleží na ekologii a životním prostředí. Pražské služby nabízejí novinku speciální hnědé sběrné nádoby na bioodpad, tzv. kompostejnery. V současné době pokračuje alarmující eroze, snižování kvality půdy, úbytek organické hmoty a zhoršování kvality vod. Na druhé straně na skládkách končí miliony tun bioodpadu, které mohou být zkompostovány. S kompostem se do půdy navrací organická hmota, živiny a jedinečný humus. V ČR je v současné době ohroženo erozí více než polovina zemědělské půdy a v nejvíce postižených oblastech činí roční smyv půdy 7,5 tuny z hektaru. Je nezbytně nutné navracet organickou hmotu do půdy. Každý rok je na skládky ukládáno 2,5 milionů tun odpadů, z toho 40 procent tvoří bioodpady. Tyto odpady mohou být vytříděny a zkompostovány. Pražané dnes mohou kompostovat na svých pozemcích nebo si objednat u Pražských služeb kompostejner, hnědou popelnici na bioodpad. Materiál se zpracovává v kompostárnách a je následně využíván v zemědělství, doplnil radní pro životní prostředí Petr Štěpánek. Pro shromažďování výše uvedených odpadů Pražské služby nabízejí speciální sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, tzv. kompostejnery. Ty jsou určeny výhradně ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevních štěpků z větví stromů či keřů, spadaného ovoce, zbytků ovoce a zeleniny, čajových sáčků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod. Systém provzdušnění kompostejnerů zajistí, aby v nádobách nedocházelo k hnilobným procesům odkládaných surovin a aby se z nádob nelinul žádný zápach (což dosavadní zkušenosti jenom potvrzují). Kompostejnery jsou obsluhovány společností Pražské služby, a. s., v pravidelné četnosti 1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou technikou pouze ve vegetačním období, tzn. od do kalendářního roku. Zájemci mohou uzavřít smlouvu elektronicky vyplněním formuláře na adrese při osobní návštěvě kteréhokoliv Zákaznického centra Pražských služeb, a. s., v otevírací době: v Po a St od 8 do18 hodin a v Út, Čt, Pá od 8 do 15 hodin Pasáž Škodova paláce, Jungmannova 29, Praha 1 Průmyslová 615/32, Praha 10 Proboštská 1, Praha 6 prostřednictvím Callcentra Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2009 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412 Kč za 120 litrovou nádobu a 714 Kč za 240 litrovou nádobu. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Od zájemců, kteří požádají dodavatele služby o zimní uskladnění nádoby, bude nádoba po stažena, poté bude vyčištěna a uskladněna až do následujícího roku, kdy bude klientovi opět předána do užívání. Tato nadstandardní služba je zpoplatněna částkou 150 Kč ročně za 1 nádobu. Text a foto Tomáš Raška Připraveno s využitím materiálu MHMP Z HISTORIE LETŇAN O letňanských letadlech XXII Avia B-534 jako exponát Leteckého muzea ve Kbelích. Hrozbě ze strany nacistického letectva měla ve druhé polovině třicátých let 20. století čelit stíhačka Avia B-534 (s jejím druhým provedením jsme se již seznámili). Ing. Novotný a jeho tým letoun neustále zdokonaloval, zvyšoval se i počet vyráběných strojů. Poslední provedení již mělo zakrytý pilotní prostor, kovovou vrtuli a kapotovaný podvozek. Letouny určené k nočnímu stíhání dostaly polohová světla, kazety k vystřelování světlic a radiové vybavení. V prototypu existovala aerodynamicky zjemněná verze B-634 a kanonová verze Bk-534. V tomto provedení měl letoun zabudovaný kanon ráže 20 mm střílející dutou hřídelí vrtule. V roce 1939 se dvouplošné avie staly kořistí Luftwaffe. Ta je zařadila jako noční stíhací letouny k I/JG 71 a po jejich nahrazení modernějšími messerschmitty stíhačky přesunula do leteckých škol. Zbylé B-534 získalo Slovensko a Bulharsko. Existoval také projekt, na základě kterého měly B-534 sloužit jako palubní letouny letadlové lodě Graf Zeppelin. Stíhačku Avia B-534 si můžeme prohlédnout v Leteckém muzeu ve Kbelích. Pro píše Václav Šorel A je to tady! První etapa rekonstrukce ulice Tupolevova od Pražského výstavního areálu až po plavecký bazén Lagoon bude zahájena v polovině měsíce října. Na celém tomto úseku dojde nejen k výměně povrchu, ale i k následnému celkovému zklidnění provozu. To zajistí cyklopruhy, které vzniknou po obou stranách komunikace, a také přednostní pruh určený pro autobusy a vozy taxislužby. Předpokládaná délka první etapy je plánována na osm dní. Po jejím dokončení bude zahájena výstavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská za obchodním domem Tesco. Následně budou na pravé i levé části Tupolevovy ulice vysázeny vhodné stromy a keře. Investorem stavby je TSK Praha, náklady na první etapu rekonstrukce budou činit 25 milionů korun. Druhá etapa rekonstrukce bude zahájena v polovině roku Ivan Kabický, starosta Rekonstrukce Tupolevovy ulice by měla zajistit zklidnění provozu. Úpravy komunikace potěší hlavně cyklisty, pro které tu budou vybudovány speciálně značené jízdní pruhy. Chybějí vám v Letňanských listech nějaké informace? Napište nám na adresu: Bechyňská 639, Praha 9-Letňany Knihovnu navštívil vzácný host Ve čtvrtek 10. září se v letňanské knihovně uskutečnila odborná exkurze knihovníků z Městské knihovny Praha a z knihoven městských částí. Součástí tohoto setkání byla přednáška profesorky umění a literatury, význačné bohemistky z tokijské univerzity, Yukino Sato. Vystoupení milého hosta z Japonska se ze strany přítomných knihovníků setkalo s vřelým ohlasem. Text a foto Jana Babková Knihovna MČ Praha 18

5 KULTURA 5 Výstava pod širým nebem Na začátku léta se na zahradě letňanského klubu Ojai uskutečnilo Studentské sochařské sympozium. Akce, kterou podpořila městská část Praha 18, se zúčastnili tři mladí muži Pepa Prokop a Marek Cinko, studenti Fakulty umění Univerzity Ostrava, a Jan Drozda, student VŠUP Praha, a jedna dívka amatérská výtvarnice Lída Nunová z Letňan. Zájemci o výtvarné umění si mohou vytvořená díla prohlédnout až do konce roku přímo v areálu klubu Ojai v Místecké ulici v Letňanech. Poté budou sochy přemístěny do jiné vhodné lokality. Práce s kamenem a dlátem vyžaduje opravdový fortel. Agatha Christie: KRYSY Sandra dorazila na večírek. Jeniffer přišla nakrmit papouška. Alec se vrátil z garden party. David si přišel užít. Večírek se však nekoná. Nikdo nikoho nečekal. Proč tu všichni jsou a kdo je sem vlastně pozval? Nemohou odejít, nemohou se soustředit. Jsou jako krysy v pasti. Detektivní psychodrama ze staré dobré Anglie připravilo divadelní sdružení Nepřijatelní. Divákům se v něm představí Jana Kimlová, Jan Donáth, Eva Čermáková a Mikuláš Outrata, režie se ujal Petr Smyczek. Představení se koná v neděli 4. října 2009 od půl osmé večer v Kulturní jizbě v Běloveské ulici (vedle Blue Orange). Vstup zdarma. Text Radek Čermák POD LETŇANSKOU POKLIČKOU uvádejí: ˇ KRYSY detektivní psychodrama ze staré dobré Anglie hrají: Jana Kimlová, Jan Donáth, Eva Letka Cermáková ˇ a Mikuláš Outrata režie: Petr Smyczek 4. ríjna ˇ od 19.30, Kulturní jizba, Beloveská ˇ ulice (vedle Blue Orange), Praha 9 - Letnany ˇ Jako obvykle vám, milí čtenáři, nejprve nabídnu několik slov z knihy "Veselé umění kuchařské" od Edouarda de Pomiane. V minulém vydání jsme otevřeli kapitolu Jak sestavit jídelníček pro přátele. Tady je pokračování: Po těchto úvodech k jídlu má přijít v poledne vaječné jídlo a večer vařená ryba. Nenamáhejte se zbytečně se složitou přípravou těchto jídel. Čím budou prostší a přirozenější, tím budou lepší. Všechno své úsilí věnujte hlavnímu jídlu, které přijde po nich! Toho musí být hodně. Každý si jistě poslouží dvakrát, protože jste přípravě jídla věnovali všechno své umění. Po hlavním chodu podáte trochu salátu, sýr a nějakou sladkost nebo cukroví. A nyní už nový recept. Šťavnatá kuřecí bábovka se určitě stane u vás doma opravdovým hitem. Šťavnatá kuřecí bábovka Připravte si 6 kuřecích prsních nebo stehenních řízků (jsou šťavnatější) 6 vajec 20 dkg strouhaného sýra 15 dkg anglické slaniny několik plátků šunky (párků, salámu) sůl, pepř, koření dle chuti (Vegeta, kari) hořčice několik žampionů (příp. jiných hub) čerstvou zelenou nať nebo zeleninu (pažitku, petržel, nať cibulky, proužky zelené papriky) bábovkovou formu papír na pečení Postup Pečicí papír lehce namočíme a vyložíme jím bábovkovou formu (silikonovou formu pouze lehce vymažeme). Čtyři kuřecí řízky naklepeme na tenké plátky, osolíme, opepříme, okořeníme, příp. potřeme hořčicí a rozložíme je na dno a boky formy. Na ně nalijeme čtyři rozšlehaná vejce, posypeme je polovinou Některá díla působí takřka démonicky, jiná vyzařují něhu a ženskost. Slunečnice znovu otevírá své brány Snovým školním rokem se děti vrátily nejen do škol, ale také do kroužků, sportovních oddílů a jiných zájmových organizací. Lákadel, jak trávit volný čas, mají větší i menší děti nepřeberné množství a je jedině dobře, když zvolí činnost, při níž se nejen pobaví, ale také se něčemu naučí. Klub Slunečnice, který pořádá výtvarné kursy, kulturní a tematické akce pro děti všech věkových kategorií i dospělé je místem, kde právě takto svůj čas trávit mohou. Rozhodně to není dětský koutek, kam maminky odloží své děti, aby si mohly nakoupit či zajít na kávu. Programy a kursy, které Slunečnice pořádá, jsou po všech stránkách profesionálně připravené: jak kvalitou používaných materiálů, tak způsobem, jakým jsou vedeny. Slunečnice vznikla před několika lety prakticky z ničeho, ale dnes už strouhaného sýra, poklademe plátky anglické slaniny a nakrájenými žampiony. Nakonec přidáme trochu pažitky nebo malé kousky papriky apod. (řez hotové bábovky bude vypadat zajímavěji) a několik plátků šunky (salámu). Na tuto vrstvu opět rozložíme kuřecí řízky, které zalijeme zbylými rozšlehanými vejci, posypeme zbytkem strouhaného sýra a posypeme natěmi nebo zeleninou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 1,5 hodiny při teplotě 180 C. Upečenou bábovku vyklopíme na tác, nakrájíme na porce a podáváme s bramborovou kaší, vařenými brambory nebo s vařenou rýží. Skvěle chutná teplá i studená. Dobrou chuť přeje Evita tvoří nedílnou součást letňanské společenské scény. Její první návštěvníci už pomalu odrůstají a přicházejí další, kteří se naučí mnohému, co jejich šikovné ruce a ručičky zvládnou. Klub Slunečnice sídlí v nové budově ZŠ Rychnovská a přes prázdniny prošel některými úpravami, které povedou ke zvýšení komfortu pro návštěvníky. Více informací o programu a termínech najdete na internetové adrese -red- Kontakt na redakci Bechyňská Praha 9-Letňany tel Kinobus v Letňanech Vprvní polovině prázdnin přijel na Starou Náves Kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy. V průběhu čtyř dnů tak mohli obyvatelé Letňan shlédnout čtyři české filmy (Bobule, Anglické jahody, Sněženky a machři a Sněženky a machři po 25 letech). Počasí se vydařilo, nabídka filmů byla lákavá, a tak není divu, že si mnozí museli přinést vlastní židličku, aby si mohli v klidu a v sedě, třeba s pivem či limonádou v ruce, vychutnat pravé letní kino. Už teď se všichni těší na příští sezonu. Text Jana Halamová, komise kultury a společenských. organizací SPOLEČENSKÁ KRONIKA JUBILANTI V ČERVNU 09 OSLAVILI 95 let Koudelková Marta 80 let Hrabák Miloš Brtnová Anna Hora Jiří 75 let Hejdová Danuše Kalfiřt Miloš Kůrka Josef V ČERVENCI 09 OSLAVILI 92 let Urbaš Fridolín 80 let Žalud Josef Nováková Marie Skřivánková Marie Műllerová Marta ing. Škrabal Alois Veisová Marta 75 let Šimek Milan Ženčák Miroslav Brabec Vladimír Hoduláková Olga Ondřej Josef V SRPNU 09 OSLAVILI 91 let Synková Marie 85 let Vlčková Růžena ing. Císař Josef 80 let Kovářová Anna Kondrová Jarmila Foral Radko Slavatová Anastazie 75 let Hobzová Věra Farkačová Miroslava Stelčovská Vlasta ing. Růžička Vladimír Kinský Stanislav Přejeme jubilantům vše nejlepší SVATBA Dne 21. srpna 2009 uzavřeli na radnici MČ Praha 18 manželství slečna Miloslava Odvářková a pan Jindřich Coufal. BLAHOPŘEJEME LETŇANSKÁ MIMINKA Karolínka Skružná Tomášek Pokorný Miminkům přejeme radost do života a rodičům gratulujeme! Jenek Lípa Píseň úsvitu S paprsky slunce mlhou ranní od věží píseň zaznívá, tiše a teskně, bez ustání, volá mě krásná, mrazivá... Kamenným chladem stěn a schodů i bronzem z věží nad náma, v mlhavé řece čeříc vodu volá mě k sobě Praha má!

6 SPORT/VOLNÝ ČAS Léto s Kazimírkou Koncem června se sice letňanské děti rozutekly na prázdniny, ale rozhodně se v létě nenudily. Sdružení Kazimírka pro ně připravilo dva turnusy pobytů v přírodě, příměstský tábor a rozloučení s prázdninami. Účastníci prvního běhu letního tábora strávili pár krásných červencových dnů v chatkách uprostřed Českého ráje. Pro druhý prázdninový pobyt si organizátoři vybrali okolí města Blatná v jižních Čechách. V rámci příměstského tábora, který se konal na konci srpna v Praze, děti například podnikly výlet na hrad Okoř, svezly se na bobech a navštívily festival Letní Letná. S prázdninami zajímavé akce neskončily. Text a foto L. Kubištová Letňanský šerm nejlepší v České republice Šermířské centrum SC Praha získalo vloni dva prestižní tituly v kordu mužů jednotlivců i družstev. Foto archiv SC Praha Vuplynulé sezoně slavilo letňanské šermířské centrum SC PRAHA velké úspěchy. Získalo totiž oba nejprestižnější tituly v kordu mužů, jednotlivců i družstev. Titul mistra republiky v jednotlivcích převzal Jiří Beran, na druhém místě skončil Zdeněk Coufal (oba z SC PRAHA). Další zlato pro klub získalo družstvo ve složení Jiří Beran, Zdeněk Coufal, Marek Šebesta a Pavel Pitra. SC PRAHA patří k hlavní oporám české reprezentace, ze sedmi reprezentantů je pět z letňanského šermířského centra. V současné době se jeho členové připravují na mistrovství světa, které se koná začátkem října v Turecku. Jak sdělil trenér SC, šermíři Jiří Beran a Zdeněk Coufal mají velmi dobrou formu a šanci uspět. V rámci přípravy na tuto nejdůležitější akci roku se ve Sportcentru Avion v září uskuteční mezinárodní camp, kterého se zúčastní nejlepší evropští šermíři. O možnost organizovat tuto prestižní akci usilují největší evropské federace. S ohledem na vynikající podmínky ve Sportcentru Avion, které má jednu z nejlepších šermíren v Evropě, bylo konání tohoto mezinárodního campu nakonec přiděleno právě do Letňan. Text Jaromír Kail, trenér SC PRAHA PRÁZDNINY S KYTICÍ Tanečníci z folklorního souboru Kytice se o prázdninách vydali na čtrnácté letní soustředění do rekreačního zařízení Borovička u Dvora Králové. Týden od 15. do 22. srpna byl ve znamení tance, zpěvu a muzicírování. Kromě těchto aktivit přichystali organizátoři celodenní výlet na hrad Pecka, jízdu na koních a diskotéku. Helena Harčariková, Folklorní soubor Kytice TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER Tenisový turnaj čtyřher pro příchozí se uskuteční 10. a 11. října 2009 na kurtech TJ Letov Letňany v Třinecké ulici. Zúčastnit se ho mohou mužské, ženské i smíšené páry. Sraz účastníků je v sobotu v devět hodin ráno v místě konání, systém turnaje bude zvolen podle počtu přihlášených. Předběžné přihlášky zasílejte na adresu: Martin Halama, TJ Letov Letňany NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ KAZIMÍRKA Info: pí Kubištová, tel.: Ve školním roce 2009/2010 Kazimírka opět pořádá kroužky aerobiku pro dívky. Kroužky se konají v ZŠ ve Fryčovické ulici každý čtvrtek: od do hodin pro dívky z tříd, od do hodin pro dívky z tříd. V říjnu 2009 (termín bude upřesněn) se uskuteční celodenní výlet Po stopách Mistra Jana Husa. Naučně-dobrodružná výprava povede do jihočeského kraje na zříceninu Kozí hrádek, na Choustník a do města Tábor. V období podzimních prázdnin od do pořádá sdružení pětidenní pobytový tábor v přírodě se zajímavým programem (sportovní soutěže, hry, výlety do okolí, karneval s diskotékou atd.). Uvedené akce jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 15 let. Podrobné informace najdete na adrese: Přihlásit se lze telefonicky na čísle , nebo prostřednictvím u KNIHOVNA MČ PRAHA 18 (1. patro objektu Šumperka) Mgr. Jana Babková, tel.: knihovna.letnany.cz Středa od 18,00 hodin: Rodinné konstelace přednáška Věry Horákové o metodě Rodinné konstelace, která nabízí způsob, jak řešit vztahové problémy v rodině, zaměstnání a v životě vůbec VSTUP ZDARMA OJAI CLUB LETŇANY Občanské sdružení Kultura 18, Místecká 366, Praha 18-Letňany, Info: p. Pospíšil Tel.: , Sobota koncert skupiny JOLLY JOKER Pátek koncert skupin LETY MIMO (rock-elektronica) a SPS (punk) Sobota koncert skupiny JUICY FREAK (funk-soul) Sobota koncert skupin CHLEJF (hardcoremetal) a LAST MINUTE (rock-crossover) Od 25. září do 30. listopadu se koná v prostorách klubu fotovýstava KARLOS KNF. KULTURNÍ DŮM LETŇANKA Rýmařovská 561, Praha 9-Letňany kontaktní osoba: JUDr. M. Dvořák Tel.: Čtvrtek od hodin Čtvrteční večer nejen pro seniory hrají Staropražské Heligonky Čtvrtek od hodin Country večer hraje skupina WATSEKA Středa od hodin Legendy věnce buřtů koncert folkové a country hudby Čtvrtek od hodin Čtvrteční večer nejen pro seniory hrají Staropražské Heligonky Úterý od hodin Koncert vážné hudby CAMERATA PRAHA Info: Mgr. Veronika Dvořáčková-Žofáková Tel.: Camerata Praha zve na koncerty Čakovického festivalu sborového zpěvu: Neděle od hodin: Smíšené sbory z Německa a z Náchoda (kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice) Čtvrtek od hodin: Smíšené sbory Čtvrtek od hodin: Dětské sbory (oba koncerty se konají v sále městské části Praha Čakovice) Pondělí od hodin: Děti z mateřských škol (sál Centra Maria poli, Praha Vinoř) Zájemci o zpěv mohou přijít k zápisu v průběhu celého roku vždy před začátkem zkoušky jednotlivých sborů. Zkoušky se konají v Čakovicích, ve Vinoři a v Letňanech. Bližší informace na výše uvedeném telefonním čísle. DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE Informace na dvojka.cz/kytice Mgr. Helena Harčariková, tel.: Dětský folklorní soubor přijme do taneční složky nové členy, především chlapce ve věku od 5 let. Nábor se koná do konce září. Zájemci se mohou v těchto termínech dostavit do Squash centra Modrý svět, ulice Beranových, Praha 9 Letňany: děti předškolního věku v úterý 22. a v 16,00 hodin, školáci v úterý 22. a v 16,45 hodin a ve čtvrtek 24. září v 16,00 hodin. KLUB SLUNEČNICE, o. s. Třinecká 350, Praha 9-Letňany tel.: od hodin Drátkování kamenů a výroba originálního šperku tvořivé dílny pro dospělé KLUB MONTESSORI tel.: Mateřské centrum Klubu Montessori pořádá od září 2009 v prostorách MŠ Malkovského tyto kurzy: Školička nanečisto kurz pro děti od 2 let a jejich rodiče Montessori kurzy pro nejmenší/miniškolička kurzy pro děti od 3 let Hudební škola Yamaha programy Robátka (pro děti od 4 měsíců) a Krůčky (pro děti od 18 měsíců do 4 let) Výtvarné a tvořivé hrátky pro děti od 18 měsíců Grafomotorika/Přípravný kurz pro předškoláky a malé školáky pro děti od 4 let Semináře z cyklu Respektovat a být respektován Rizika trestů a co namísto nich Jak projevit uznání a ocenění SPORT AGENCY PRAHA KD Letňanka, zrcadlový sál druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha 9- Letňany. Bližší informace u Mgr. Gabriely Doležalové, tel.: , Sport agency pořádá pro děti a pro dospělé tyto kurzy: Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let Rytmika pro děti od 3 do 5 let bez rodičů Sportovní taneční klub Orientální tance a pilates pro ženy Kondiční cvičení pro muže Taneční kurzy pro dospělé Cvičení pro ženy Klub Laky Cvičení rodičů s dětmi Zájemci se mohou přihlásit ještě koncem září a během října na uvedeném telefonu TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96 ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany, další informace u Petry Mandové, tel.: , Skupina je určena pro dívky ve věku od 4 do 20 let. Ty se během roku učí hip-hop, moderní i standardní tance, břišní tanec, kankán a latinskoamerické tance, aerobic, ale také umění mažoretek a roztleskávaček. SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT Ul. Beranových 125, Praha 9-Letňany Kontaktní osoba: J. Steiner Tel , (neslouží pro rezervace), V září byl zahájen již 4. ročník celoroční letňanské squashové ligy, do které se mohou přihlásit (a to i průběžně) hráči všech sportovních úrovní. Každý měsíc centrum pořádá squashový turnaj pro rekreační hráče. SPORTCENTRUM AVION Tupolevova 710, Praha 9-Letňany Tel Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro děti i dospělé. V nabídce je také výuka šermu. AEROKLUB PRAHA LETŇANY Hůlkova 16, Praha 9-Letňany Tel Aeroklub Letňany zahajuje kurz teorie pro ty, kteří chtějí začít létat na větroních nebo sportovních letounech. Více informací na TJ LETOV LETŇANY Kontaktní osoba: Ing. Martin Halama Tel.: V TJ Letov Letňany stále probíhá nábor dětí na tenis. Přihlásit se mohou i zájemci o cvičení rodičů s dětmi. BASKET SLOVANKA Kontaktní osoba: Jiří Toušek Tel Dívčí basketbalový klub se zařadil mezi absolutní špičky v ČR. Své aktivity rozvíjí v Praze 7, 8, 9, 14 a 18. Klub stále ještě pořádá nábor do přípravek minibasketbalu ročníky 1999, 2000 a 2001, a do basketbalových přípravek ročníky 1997, 1998 a 1999.

7 INZERCE 7 NOVÉ RODINNÉ DOMY STAVEBNÍ PARCELY MĚŠICE U PRAHY Tel.: PS REAL DEVELOPMENT, s. r. o. fa J. MACHÁČ Rekonstrukce umakartových koupelen obkladovými panely levně od Kč, rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku. Výměny van, klozetů, baterií, kuchyňských desek, instalace sprchových koutů, dlažby, malování, lepení podhledů a jiné práce. Montáž a doprava nového nábytku z nákupních center. Instalace zabezpečovacích prvků proti zranění vašich nejmenších. Tel.: Ivy Prodáváme nejvíce realit na světě. Prodáme/pronajmeme i vaši nemovitost! Váš realitní poradce tel. : Rozvoz pizzy zdarma S tímto útržkem dostanete při nákupu nad 300 Kč jednorázovou slevu 40 Kč. Otevírací doba: Po Ne: Volejte: mob.: , tel.: Dovozová oblast: Prosek, Kobylisy, Letňany, po dohodě dále Slevové akce nelze kombinovat. DĚTSKÁ ZNAČKOVÁ ZDRAVOTNÍ OBUV od 500 Kč Naše boty mají atesty a pomáhají ke zdravému vývoji klenby. velikost Nová prodejna: VICTORIA MAGIC, Nákupní Galerie Fénix Vysočánska, Freyova 945/35, P-9, na metru B Vysočanská Vzorková prodejna: U Viktorky a Eliáše, Ďáblická 45/95, P-8 Ďáblice, bus z metra Ládví zastávka Kokořínská Kontakt: tel.: , ID: , PURTEX, s. r. o. Český výrobce matrací Ústecká 103, Zdiby přijme: pracovníka na obsluhu prošívacího NC stroje se znalostí šicích strojů nebo strojů pro výrobu matrací. Požadujeme: vyučení ve strojním oboru, nebo SŠ v technickém oboru (není podmínkou), znalost PC. Nabízíme: nástupní plat Kč, obědy, 25 dní dovolená. Dvousměnný provoz, pracoviště Klecany, Parkerova 617. Nabídky se životopisem zasílejte na tel: , Rád bych koupil byt 1+1 až 3+1 v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Pro zaměstnance bank a pojištoven sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, gars. 1+1 do Kč nebo 2+kk 3+1 do Kč včetně poplatků, pro 2 Euroškola Praha střední odborná škola, s. r. o., s preferencí jazykové výuky a výpočetní techniky nabízí dálkové tříleté nástavbové studium jednoletý dálkový kurz účetnictví Informace získáte na adrese: Tupolevova 525, Praha 18-Letňany tel./fax: a ve dnech otevřených dveří každé pondělí od do osoby bez zvířat a nekuřáci, zařízení na dohodě, volejte prosím na tel.: , Nabízím práci i přivýdělek. Tel.: Čištění koberců a čalouněného nábytku profi strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálních plateb, doprava po Praze 9 zdarma. Tel.: , Jazyky hravě výuka AJ, NJ, ŠvJ v Letňanech za zaváděcí ceny, kurzy pro max. 4 osoby nebo indiv. výuka, info na tel.: Rekonstrukce bytů. Byt. jádra, obklady, zednické, instal. a elektrikářské práce, výroba a montáž kuchyní, malování. Tel.: , NECHTE SI VYŠETŘIT OČI ZDARMA!!! (pouze 30 Kč poplatek) NOVÁ MODERNÍ OČNÍ AMBULANCE V LETŇANECH!!! Rychnovská 651, Praha 9 (objekt ŠUMPERKA) objednání na tel.: Provozovatel: TOP ESTHETIC centrum estetické a oční medicíny, s. r. o. Nabízené služby: všeobecná oční ambulance (smlouva se všemi ZP) glaucomová ambulance plastické operace víček odstranění vrásek (aplikací botulotoxinu, aplikací kožních implantátů) ORDINAČNÍ Po, St: , , HODINY Út, Čt: , , (po tel. domluvě), Pá: NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ul. Tel.: Jiří Cinko NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Zpracování daňových přiznání Poradenství v daňových záležitostech Mzdové účetnictví Sociální a zdravotní pojištění KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4 tel.: , fax:

8 INZERCE Nově zrekonstruovaná restaurace V Ohybu Otevírací doba: po pá , so ne Velký výběr hotových jídel! Šipky, kulečník, jukebox nekuřácký salonek, letní zahrádka. Letňany-Toužimská 41 tel.: , tel./fax: ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , Pneuservis KCM Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/Km bez DPH. JEHLÍK a KYBLÍK ÚKLID Vyčistíme vaše koberce, madrace, čalouněný nábytek, apod. Pracujeme extraktorem mokrou cestou spolehlivě. Firma Kovář tel.: Sportovní klub SK Slavia Kometa Praha, přijme do svých řad nové sportovce, děvčata a chlapce r. n a mladší, kteří se chtějí věnovat specializaci volejbalu a tenisu. Více informací na domů, bytů, kanceláří. Mytí oken. Úklid po malování a stavebních úpravách. Telefon: Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku Z. Petříček, tel.: , P O D L A H Y KLADENÍ A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Plovoucí podlahy, renovace parket, linoleum, PVC, koberce, korek... J. Lipták, tel.: Kondiční cvičení s Olgou od 7. září 2009 v KD LETŇANKA, Rýmařovská 561 (2. patro) pondělí , středa Kalanetika, velké míče, body-work Web: ÚKLIDOVÁ FIRMA JEHLÍK, VAŠÍ ŠPÍNY PLNÝ KYBLÍK. STĚHOVÁNÍ VYKLÍZENÍ, ČEŠTÍ PRACOVNÍCI. So Ne stejné ceny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdarma. Tel.: Měsíčník (vychází 10 čísel ročně kromě měsíců červenec a srpen). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK ČR E Redakční rada: Ing. Tomáš Raška, předseda, David Kolínský, Radek Čermák, Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch. Redakce tel.: , Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více