16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í"

Transkript

1 Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti rady, Velkopavlovická 25 v 16:00 hodin Přítomni:, Ing. Libor Štursa, MUDr. Pavel Horský, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Ing. Miloslava Orsavová, Omluven: Ing. Pavel Surý Dále přítomni: Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Ing. Jan Černý, vedoucí odboru bytového a všeobecného JUDr. Eva Goláňová, tajemnice PROGRAM 1. Zahájení 2. Schválení programu 2a Návrh odměny řediteli KVIC PhDr. Čejka 3. Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Pekárek 4. Veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady smlouvy o dílo 5. Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna 6. Odstranění konstrukce na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě m. č. Brno Vinohrady 7. Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Stránka 1 z 32 Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek

2 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 8. Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO. Velkopavlovická Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení 10. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno Vinohrady Stránka 2 z 32 dodatečně Ing. Pekárek Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl 11. Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Mgr. Kratochvíl 12. Jmenování zástupců zřizovatele m. č. Brno Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická Mgr. Kratochvíl 13. Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů Mgr. Kratochvíl 14. Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 16. Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno 17. L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt Mgr. Kratochvíl Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý 18. Nově podaná žádost o byt Ing. Černý 19. Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká Ing. Černý 20. Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická Ing. Černý 21. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Ing. Černý 22. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Ing. Černý 23. Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru 24. Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky dodatečně dodatečně Ing. Černý JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová

3 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje 25. Rozprava 26. Závěr dodatečně JUDr. Goláňová 1. Zahájení 2. Schválení programu 2a Návrh odměny řediteli KVIC USNESENÍ č. 571/15/7 v příloze 3. Rozpočtové opatření č. 20 USNESENÍ č. 572/15/7 v příloze 4. Veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady smlouvy o dílo Rada m. č. Brno Vinohrady stahuje bod z pořadu zasedání 5. Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna USNESENÍ č. 573/15/7 v příloze 6. Odstranění konstrukce na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě m. č. Brno Vinohrady USNESENÍ č. 574/15/7 v příloze 7. Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období USNESENÍ č. 575/15/7 v příloze 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování USNESENÍ č. 576/15/7 v příloze 8. Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO. Velkopavlovická 13 USNESENÍ č. 577/15/7 v příloze 9. Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení USNESENÍ č. 578/15/7 v příloze 10. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno Vinohrady USNESENÍ č. 579/15/7 v příloze Stránka 3 z 32 dodatečně PhDr. Čejka Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl 11. Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Mgr. Kratochvíl

4 USNESENÍ č. 580/15/7 v příloze 12. Jmenování zástupců zřizovatele m. č. Brno Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická USNESENÍ č. 581/15/7 v příloze 13. Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů USNESENÍ č. 582/15/7 v příloze 14. Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku USNESENÍ č. 583/15/7 v příloze 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne USNESENÍ č. 584/15/7 v příloze 15. Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 585/15/7 v příloze 16. Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno USNESENÍ č. 586/15/7 v příloze 17. L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt USNESENÍ č. 587/15/7 v příloze 18. Nově podaná žádost o byt USNESENÍ č. 588/15/7 v příloze 19. Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká USNESENÍ č. 589/15/7 v příloze 20. Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická USNESENÍ č. 590/15/7 v příloze 21. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská USNESENÍ č. 591/15/7 v příloze 22. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská USNESENÍ č. 592/15/7 v příloze 23. Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru USNESENÍ č. 593/15/7 v příloze 24. Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu dodatečně Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý JUDr. Goláňová Stránka 4 z 32

5 Bzenecká 23, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 594/15/7 v příloze 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 595/15/7 v příloze 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje USNESENÍ č. 596/15/7 v příloze 25. Rozprava 26. Závěr dodatečně dodatečně JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová Stránka 5 z 32

6 U S N E S E N Í č. 571/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 2a Návrh odměny řediteli KVIC Rada m. č. Brno Vinohrady vyplacení mimořádné odměny řediteli KVIC Ing. Liboru Štursovi ve výši Kč. Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - zajistit realizaci schváleného usnesení - termín do Stránka 6 z 32

7 U S N E S E N Í č. 572/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 20 Rada m. č. Brno Vinohrady s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 20: Příjmy: zvýšení pol neinvestiční přijatý transfer z JMK ,- Kč ÚZ sportovní zařízení v majetku obce ,- Kč pol příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Výdaje: snížení 2212 silnice ,- Kč pol opravy a udržování 3111 mateřské školy 7 000,- Kč pol budovy, haly a stavby 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,- Kč pol platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- pol povinné pojistné na soc. zab a přísp. na st. pol. zam ,- pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- pol knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,- pol nákup materiálu j. n ,- Výdaje: zvýšení 3113 základní školy 7 000,- Kč pol budovy, haly a stavby 3392 zájmová činnost v kultuře ,- Kč pol neinvestiční transfery zřízeným p. o. - KVIC ÚZ sportovní zařízení v majetku obce ,- Kč pol budovy, haly a stavby 3421 využití volného času dětí a mládeže ,- Kč pol opravy a udržování 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n ,- Kč pol budovy, haly a stavby Stránka 7 z 32

8 Důvod opatření: Úpravy rozpočtu příjmů a rozpočtu výdajů. Stránka 8 z 32

9 U S N E S E N Í č. 573/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 5 Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna Rada d o p o r u č u j e Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady d o p o r u č i t Zastupitelstvu města Brna s o u h l a s i t b e z p ř i p o m í n e k s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stránka 9 z 32

10 U S N E S E N Í č. 574/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 6 Odstranění konstrukcí na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě Rada - odstranění kovových konstrukcí na adresách Blatnická 12,14; Bořetická 5,9,13; Bzenecká 5,7; Čejkovická 11,13; Mutěnická 1,3,2,4,5,7,9,13; Prušánecká 2,12; Valtická 7,9,11,13; Velkopavlovická 3,10,14; - částečné odstranění na Bzenecké 20, Velkopavlovické 2,4,11 Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit realizaci - termín do Stránka 10 z 32

11 U S N E S E N Í č. 575/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 7 Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Rada Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Stránka 11 z 32

12 U S N E S E N Í č. 576/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování Rada s o u h l a s í se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: J. V., Blatnická, Brno Stránka 12 z 32

13 U S N E S E N Í č. 577/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 8 Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO, Velkopavlovická 13 Rada m. č. Brno Vinohrady záměr stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE Brno - Vinohrady, ul. Velkopavlovická 4186/13, Brno dle žádosti zástupce investora Naděje o. s. ze dne dle přiložených materiálů a Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit žadatele s usnesením Rady městské části Brno Vinohrady - termín: do Stránka 13 z 32

14 U S N E S E N Í č. 578/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 9 Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení Rada m. č. Brno Vinohrady b e r e n a v ě d o m í výpověď ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno- Vinohrady, příspěvkové organizace, podmínky výběrového řízení na místo ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace, dle přílohy tohoto materiálu, j m e n u j e výběrovou komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace ve složení: JUDr. Eva Goláňová 3. Monika Hankeová 4. Mgr. Tomáš Kratochvíl 5. Ing. Libor Štursa a p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - organizačním zajištěním výběrového řízení na uvolněnou funkci ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace. - termín do Stránka 14 z 32

15 U S N E S E N Í č. 579/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 10 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno - Vinohrady Rada m. č. Brno Vinohrady znění Zásad poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna, Brno Vinohrady, vč. příloh Stránka 15 z 32

16 U S N E S E N Í č. 580/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 11 Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Rada vyplacení odměny ředitelkám PaedDr. Iloně S o k o l o v é, ředitelce ZŠ Mutěnická 23 Evě N ě m č a n s k é, ředitelce MŠ Bořetická 7 Daně L i n d o v s k é, ředitelce MŠ SNĚHURKA, Bořetická Libuši H r á č k o v é, ředitelce MŠ Prušánecká 8 Simoně H a l v o v é, ředitelce MŠ Velkopavlovická 15 Kč Kč Kč Kč Kč Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - informovat ředitelky o přijatém usnesení - termín do Stránka 16 z 32

17 U S N E S E N Í č. 581/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 12 Jmenování zástupců zřizovatele m.č. Brno-Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická Rada j m e n u j e na nové tříleté funkční období do Školské rady ZŠ Mutěnická od tyto zástupce zřizovatele: - - RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. - Ing. Pavel Surý Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady jmenované zástupce zřizovatele MČ Brno- Vinohrady - termín do Stránka 17 z 32

18 U S N E S E N Í č. 582/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 13 Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů Rada s o u h l a s í s kácením 2 stromů břízy na pozemku školní zahrady MŠ Bořetická 7 za podmínky vysazení 2 kusů dřevin podle dispozic úseku životního prostředí Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady ředitelku MŠ Bořetická 7 - termín do Stránka 18 z 32

19 U S N E S E N Í č. 583/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 14 Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku Rada s o u h l a s í s použitím nevyčerpaného příspěvku na odlišovací grafické prvky ve výši 9.446,00 Kč na doplnění zeleně kolem objektu MŠ Prušánecká 8 Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady ředitelku MŠ Prušánecká 8 - termín do Stránka 19 z 32

20 U S N E S E N Í č. 584/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne Rada z a m í t á námitku stěžovatele CENTRUM SLUŽEB, s.r.o. Všetičkova 31, Brno, IČO: směřující proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne ve výběrovém řízení veřejné zakázky Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno Vinohrady - podpisem přiloženého dokumentu Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit prostřednictvím mandátní firmy Wallet s.r.o. odeslání rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele - termín bezodkladně Stránka 20 z 32

21 U S N E S E N Í č. 585/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 15 Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Rada v y b í r á jako nejvhodnější ve veřejné zakázce na služby nabídku firmy ESSAT CZ s.r.o., Keramická 602, Ostrava, IČ: , jejíž nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - podpisem přiloženého dokumentu Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatele s rozhodnutím zadavatele - termín bezodkladně po podpisu dokumentu Stránka 21 z 32

22 U S N E S E N Í č. 586/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 16 Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno Rada m. č. Brno Vinohrady prominutí nedobytné pohledávky m. č. Brno - Vinohrady za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno z důvodu úmrtí nájemkyně. Jedná se o pohledávku na dluženém nájemném za pronájem nebytových prostor v částce 1 521,- Kč. Stránka 22 z 32

23 U S N E S E N Í č. 587/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 17 L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt Rada m. č. Brno Vinohrady ponechání paní L. S. v pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatelku s usnesením RMČ - termín do Stránka 23 z 32

24 U S N E S E N Í č. 588/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 18 Nově podaná žádost o byt Rada m. č. Brno Vinohrady přidělení níže uvedených bodů: V. L. 5 T. L. 6 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 24 z 32

25 U S N E S E N Í č. 589/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 19 Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká Rada m. č. Brno Vinohrady panu M. B. přidělení: - 1 bodu za skutečnost, že je ženatý - 1 bodu za skutečnost, že má dítě ve vlastní péči Počet bodů se tak zvýší ze 42 na 44 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 25 z 32

26 U S N E S E N Í č. 590/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 20 Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická Rada m. č. Brno Vinohrady paní B. I. přidělení 1 bodu za skutečnost, že má dítě ve vlastní péči. Počet bodů se tak zvýší ze 73 na 74 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 26 z 32

27 U S N E S E N Í č. 591/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 21 Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Rada m. č. Brno Vinohrady pronájem nebytových prostor místnosti 2A - 12,65 m 2 v domě Mikulovská 8 panu F. V., bytem Brno, Mikulovská, za účelem uskladnění osobních věcí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 18 měsíců předložený text Smlouvy o nájmu místnosti č. 2A v domě Mikulovská uzavřené s panem F. V. Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín do Stránka 27 z 32

28 U S N E S E N Í č. 592/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 22 Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Rada m. č. Brno Vinohrady pronájem nebytových prostor místnosti 10 16,66 m 2 v domě Vlčnovská 6 panu M. W., bytem Brno, Vlčnovská, za účelem uskladnění osobních věcí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců předložený text Smlouvy o nájmu místnosti č. 10 v domě Vlčnovská uzavřené s panem M. W. Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín do Stránka 28 z 32

29 U S N E S E N Í č. 593/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 23 Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru Rada m. č. Brno Vinohrady zveřejnění přiloženého záměru na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 8 (12,14 m 2 ) za účelem uskladnění osobních věcí Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatelku s usnesením RMČ - termín do Stránka 29 z 32

30 U S N E S E N Í č. 594/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24 Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky Rada m. č. Brno Vinohrady v y b í r á na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady jako nejvhodnější nabídku firmy Energy Benefit Centre a.s., IČ , Křenová 438/3, Praha 6. s t a n o v í další pořadí nabídek - RENARDS dotační, s.r.o. IČ , Vídeňská 228/7, Brno příkazní smlouvu č mezi Statutárním městem Brno, městskou částí Brno Vinohrady a firmou Energy Benefit Centre a.s. p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno Vinohrady - podpisem příkazní smlouvy č JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - zajistit vybranému uchazeči odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - termín bezodkladně Stránka 30 z 32

31 U S N E S E N Í č. 595/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky Rada m. č. Brno Vinohrady v y b í r á na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 jako nejvhodnější nabídku firmy OKNOSERVIS s.r.o., Drčkova 2876/17, Líšeň, Brno, IČ s t a n o v í další pořadí nabídek: - A + M FENSTER s.r.o., Drčkova 2876/17, Líšeň, Brno, IČ JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - zajistit vybranému uchazeči odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Termín bezodkladně Stránka 31 z 32

32 U S N E S E N Í č. 596/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje Rada m. č. Brno Vinohrady I.N., bytem Bořetická, Brno, krátkodobý pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23, Brno v termínech: , na pořádání volejbalových turnajů mládeže od hodin. Nájemné za jeden den/ obě tělocvičny 3000 Kč + 21 % DPH celkem Kč. JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - informovat žadatele o rozhodnutí RMČ Stránka 32 z 32

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 8. schůze Rady, konané dne 8. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky: Dodávka audio-vizuálního vybavení rozděleno na části 1-22 vyhlášené na profilu zadavatele dne 4.7.2013 pod

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Mgr. Marcela Pröllerová Ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. března 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (přišel později),

Více

Nabídka č.2 Obchodní firma (název): LINET spol. s r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: 00507814 CZ00507814

Nabídka č.2 Obchodní firma (název): LINET spol. s r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: 00507814 CZ00507814 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Neudörflerová V OLOMOUCI DNE 27/06/2012 Veřejná zakázka: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více