16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í"

Transkript

1 Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti rady, Velkopavlovická 25 v 16:00 hodin Přítomni:, Ing. Libor Štursa, MUDr. Pavel Horský, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Ing. Miloslava Orsavová, Omluven: Ing. Pavel Surý Dále přítomni: Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Ing. Jan Černý, vedoucí odboru bytového a všeobecného JUDr. Eva Goláňová, tajemnice PROGRAM 1. Zahájení 2. Schválení programu 2a Návrh odměny řediteli KVIC PhDr. Čejka 3. Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Pekárek 4. Veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady smlouvy o dílo 5. Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna 6. Odstranění konstrukce na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě m. č. Brno Vinohrady 7. Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Stránka 1 z 32 Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek

2 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 8. Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO. Velkopavlovická Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení 10. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno Vinohrady Stránka 2 z 32 dodatečně Ing. Pekárek Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl 11. Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Mgr. Kratochvíl 12. Jmenování zástupců zřizovatele m. č. Brno Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická Mgr. Kratochvíl 13. Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů Mgr. Kratochvíl 14. Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 16. Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno 17. L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt Mgr. Kratochvíl Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý 18. Nově podaná žádost o byt Ing. Černý 19. Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká Ing. Černý 20. Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická Ing. Černý 21. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Ing. Černý 22. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Ing. Černý 23. Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru 24. Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky dodatečně dodatečně Ing. Černý JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová

3 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje 25. Rozprava 26. Závěr dodatečně JUDr. Goláňová 1. Zahájení 2. Schválení programu 2a Návrh odměny řediteli KVIC USNESENÍ č. 571/15/7 v příloze 3. Rozpočtové opatření č. 20 USNESENÍ č. 572/15/7 v příloze 4. Veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady smlouvy o dílo Rada m. č. Brno Vinohrady stahuje bod z pořadu zasedání 5. Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna USNESENÍ č. 573/15/7 v příloze 6. Odstranění konstrukce na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě m. č. Brno Vinohrady USNESENÍ č. 574/15/7 v příloze 7. Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období USNESENÍ č. 575/15/7 v příloze 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování USNESENÍ č. 576/15/7 v příloze 8. Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO. Velkopavlovická 13 USNESENÍ č. 577/15/7 v příloze 9. Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení USNESENÍ č. 578/15/7 v příloze 10. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno Vinohrady USNESENÍ č. 579/15/7 v příloze Stránka 3 z 32 dodatečně PhDr. Čejka Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl 11. Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Mgr. Kratochvíl

4 USNESENÍ č. 580/15/7 v příloze 12. Jmenování zástupců zřizovatele m. č. Brno Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická USNESENÍ č. 581/15/7 v příloze 13. Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů USNESENÍ č. 582/15/7 v příloze 14. Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku USNESENÍ č. 583/15/7 v příloze 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne USNESENÍ č. 584/15/7 v příloze 15. Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 585/15/7 v příloze 16. Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno USNESENÍ č. 586/15/7 v příloze 17. L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt USNESENÍ č. 587/15/7 v příloze 18. Nově podaná žádost o byt USNESENÍ č. 588/15/7 v příloze 19. Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká USNESENÍ č. 589/15/7 v příloze 20. Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická USNESENÍ č. 590/15/7 v příloze 21. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská USNESENÍ č. 591/15/7 v příloze 22. Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská USNESENÍ č. 592/15/7 v příloze 23. Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru USNESENÍ č. 593/15/7 v příloze 24. Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu dodatečně Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Mgr. Kratochvíl Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý Ing. Černý JUDr. Goláňová Stránka 4 z 32

5 Bzenecká 23, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 594/15/7 v příloze 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky USNESENÍ č. 595/15/7 v příloze 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje USNESENÍ č. 596/15/7 v příloze 25. Rozprava 26. Závěr dodatečně dodatečně JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová Stránka 5 z 32

6 U S N E S E N Í č. 571/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 2a Návrh odměny řediteli KVIC Rada m. č. Brno Vinohrady vyplacení mimořádné odměny řediteli KVIC Ing. Liboru Štursovi ve výši Kč. Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - zajistit realizaci schváleného usnesení - termín do Stránka 6 z 32

7 U S N E S E N Í č. 572/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 20 Rada m. č. Brno Vinohrady s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 20: Příjmy: zvýšení pol neinvestiční přijatý transfer z JMK ,- Kč ÚZ sportovní zařízení v majetku obce ,- Kč pol příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Výdaje: snížení 2212 silnice ,- Kč pol opravy a udržování 3111 mateřské školy 7 000,- Kč pol budovy, haly a stavby 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,- Kč pol platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- pol povinné pojistné na soc. zab a přísp. na st. pol. zam ,- pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- pol knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,- pol nákup materiálu j. n ,- Výdaje: zvýšení 3113 základní školy 7 000,- Kč pol budovy, haly a stavby 3392 zájmová činnost v kultuře ,- Kč pol neinvestiční transfery zřízeným p. o. - KVIC ÚZ sportovní zařízení v majetku obce ,- Kč pol budovy, haly a stavby 3421 využití volného času dětí a mládeže ,- Kč pol opravy a udržování 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n ,- Kč pol budovy, haly a stavby Stránka 7 z 32

8 Důvod opatření: Úpravy rozpočtu příjmů a rozpočtu výdajů. Stránka 8 z 32

9 U S N E S E N Í č. 573/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 5 Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna Rada d o p o r u č u j e Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady d o p o r u č i t Zastupitelstvu města Brna s o u h l a s i t b e z p ř i p o m í n e k s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stránka 9 z 32

10 U S N E S E N Í č. 574/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 6 Odstranění konstrukcí na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě Rada - odstranění kovových konstrukcí na adresách Blatnická 12,14; Bořetická 5,9,13; Bzenecká 5,7; Čejkovická 11,13; Mutěnická 1,3,2,4,5,7,9,13; Prušánecká 2,12; Valtická 7,9,11,13; Velkopavlovická 3,10,14; - částečné odstranění na Bzenecké 20, Velkopavlovické 2,4,11 Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit realizaci - termín do Stránka 10 z 32

11 U S N E S E N Í č. 575/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 7 Schválení Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Rada Plán zimní údržby komunikací pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období Stránka 11 z 32

12 U S N E S E N Í č. 576/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 7a Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování Rada s o u h l a s í se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: J. V., Blatnická, Brno Stránka 12 z 32

13 U S N E S E N Í č. 577/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 8 Vyjádření k ohlášení stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE BRNO, Velkopavlovická 13 Rada m. č. Brno Vinohrady záměr stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE Brno - Vinohrady, ul. Velkopavlovická 4186/13, Brno dle žádosti zástupce investora Naděje o. s. ze dne dle přiložených materiálů a Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit žadatele s usnesením Rady městské části Brno Vinohrady - termín: do Stránka 13 z 32

14 U S N E S E N Í č. 578/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 9 Skončení pracovního poměru ředitele KVIC a výběrové řízení Rada m. č. Brno Vinohrady b e r e n a v ě d o m í výpověď ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno- Vinohrady, příspěvkové organizace, podmínky výběrového řízení na místo ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace, dle přílohy tohoto materiálu, j m e n u j e výběrovou komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace ve složení: JUDr. Eva Goláňová 3. Monika Hankeová 4. Mgr. Tomáš Kratochvíl 5. Ing. Libor Štursa a p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - organizačním zajištěním výběrového řízení na uvolněnou funkci ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace. - termín do Stránka 14 z 32

15 U S N E S E N Í č. 579/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 10 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno - Vinohrady Rada m. č. Brno Vinohrady znění Zásad poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna, Brno Vinohrady, vč. příloh Stránka 15 z 32

16 U S N E S E N Í č. 580/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 11 Návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Rada vyplacení odměny ředitelkám PaedDr. Iloně S o k o l o v é, ředitelce ZŠ Mutěnická 23 Evě N ě m č a n s k é, ředitelce MŠ Bořetická 7 Daně L i n d o v s k é, ředitelce MŠ SNĚHURKA, Bořetická Libuši H r á č k o v é, ředitelce MŠ Prušánecká 8 Simoně H a l v o v é, ředitelce MŠ Velkopavlovická 15 Kč Kč Kč Kč Kč Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - informovat ředitelky o přijatém usnesení - termín do Stránka 16 z 32

17 U S N E S E N Í č. 581/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 12 Jmenování zástupců zřizovatele m.č. Brno-Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická Rada j m e n u j e na nové tříleté funkční období do Školské rady ZŠ Mutěnická od tyto zástupce zřizovatele: - - RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. - Ing. Pavel Surý Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady jmenované zástupce zřizovatele MČ Brno- Vinohrady - termín do Stránka 17 z 32

18 U S N E S E N Í č. 582/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 13 Žádost MŠ Bořetická 7 o souhlas s odstraněním stromů Rada s o u h l a s í s kácením 2 stromů břízy na pozemku školní zahrady MŠ Bořetická 7 za podmínky vysazení 2 kusů dřevin podle dispozic úseku životního prostředí Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady ředitelku MŠ Bořetická 7 - termín do Stránka 18 z 32

19 U S N E S E N Í č. 583/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 14 Žádost MŠ Prušánecká 8 o souhlas s použitím nevyčerpaného příspěvku Rada s o u h l a s í s použitím nevyčerpaného příspěvku na odlišovací grafické prvky ve výši 9.446,00 Kč na doplnění zeleně kolem objektu MŠ Prušánecká 8 Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - seznámit s usnesením RMČ Brno-Vinohrady ředitelku MŠ Prušánecká 8 - termín do Stránka 19 z 32

20 U S N E S E N Í č. 584/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 14a Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 Rozhodnutí zadavatele o námitce stěžovatele proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne Rada z a m í t á námitku stěžovatele CENTRUM SLUŽEB, s.r.o. Všetičkova 31, Brno, IČO: směřující proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne ve výběrovém řízení veřejné zakázky Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno Vinohrady - podpisem přiloženého dokumentu Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit prostřednictvím mandátní firmy Wallet s.r.o. odeslání rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele - termín bezodkladně Stránka 20 z 32

21 U S N E S E N Í č. 585/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 15 Veřejná zakázka malého rozsahu Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Rada v y b í r á jako nejvhodnější ve veřejné zakázce na služby nabídku firmy ESSAT CZ s.r.o., Keramická 602, Ostrava, IČ: , jejíž nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - podpisem přiloženého dokumentu Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatele s rozhodnutím zadavatele - termín bezodkladně po podpisu dokumentu Stránka 21 z 32

22 U S N E S E N Í č. 586/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 16 Návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno Rada m. č. Brno Vinohrady prominutí nedobytné pohledávky m. č. Brno - Vinohrady za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno z důvodu úmrtí nájemkyně. Jedná se o pohledávku na dluženém nájemném za pronájem nebytových prostor v částce 1 521,- Kč. Stránka 22 z 32

23 U S N E S E N Í č. 587/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 17 L. S., Bzenecká žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt Rada m. č. Brno Vinohrady ponechání paní L. S. v pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatelku s usnesením RMČ - termín do Stránka 23 z 32

24 U S N E S E N Í č. 588/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 18 Nově podaná žádost o byt Rada m. č. Brno Vinohrady přidělení níže uvedených bodů: V. L. 5 T. L. 6 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 24 z 32

25 U S N E S E N Í č. 589/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 19 Změna bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká Rada m. č. Brno Vinohrady panu M. B. přidělení: - 1 bodu za skutečnost, že je ženatý - 1 bodu za skutečnost, že má dítě ve vlastní péči Počet bodů se tak zvýší ze 42 na 44 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 25 z 32

26 U S N E S E N Í č. 590/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 20 Změna bodů u doplněné žádosti B. I., Bořetická Rada m. č. Brno Vinohrady paní B. I. přidělení 1 bodu za skutečnost, že má dítě ve vlastní péči. Počet bodů se tak zvýší ze 73 na 74 Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit změnu v pořadí žadatelů o byt - termín do Stránka 26 z 32

27 U S N E S E N Í č. 591/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 21 Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Rada m. č. Brno Vinohrady pronájem nebytových prostor místnosti 2A - 12,65 m 2 v domě Mikulovská 8 panu F. V., bytem Brno, Mikulovská, za účelem uskladnění osobních věcí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 18 měsíců předložený text Smlouvy o nájmu místnosti č. 2A v domě Mikulovská uzavřené s panem F. V. Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín do Stránka 27 z 32

28 U S N E S E N Í č. 592/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 22 Pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská Rada m. č. Brno Vinohrady pronájem nebytových prostor místnosti 10 16,66 m 2 v domě Vlčnovská 6 panu M. W., bytem Brno, Vlčnovská, za účelem uskladnění osobních věcí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců předložený text Smlouvy o nájmu místnosti č. 10 v domě Vlčnovská uzavřené s panem M. W. Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín do Stránka 28 z 32

29 U S N E S E N Í č. 593/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 23 Nebytové prostory v domě Pálavské náměstí 6 zveřejnění záměru Rada m. č. Brno Vinohrady zveřejnění přiloženého záměru na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 8 (12,14 m 2 ) za účelem uskladnění osobních věcí Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit žadatelku s usnesením RMČ - termín do Stránka 29 z 32

30 U S N E S E N Í č. 594/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24 Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky Rada m. č. Brno Vinohrady v y b í r á na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady jako nejvhodnější nabídku firmy Energy Benefit Centre a.s., IČ , Křenová 438/3, Praha 6. s t a n o v í další pořadí nabídek - RENARDS dotační, s.r.o. IČ , Vídeňská 228/7, Brno příkazní smlouvu č mezi Statutárním městem Brno, městskou částí Brno Vinohrady a firmou Energy Benefit Centre a.s. p o v ě ř u j e PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno Vinohrady - podpisem příkazní smlouvy č JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - zajistit vybranému uchazeči odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - termín bezodkladně Stránka 30 z 32

31 U S N E S E N Í č. 595/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24a Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 výběr nejvhodnější nabídky Rada m. č. Brno Vinohrady v y b í r á na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 jako nejvhodnější nabídku firmy OKNOSERVIS s.r.o., Drčkova 2876/17, Líšeň, Brno, IČ s t a n o v í další pořadí nabídek: - A + M FENSTER s.r.o., Drčkova 2876/17, Líšeň, Brno, IČ JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - zajistit vybranému uchazeči odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Termín bezodkladně Stránka 31 z 32

32 U S N E S E N Í č. 596/15/7 16. schůze Rady, konané dne K bodu 24b Pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje Rada m. č. Brno Vinohrady I.N., bytem Bořetická, Brno, krátkodobý pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23, Brno v termínech: , na pořádání volejbalových turnajů mládeže od hodin. Nájemné za jeden den/ obě tělocvičny 3000 Kč + 21 % DPH celkem Kč. JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m. č. Brno Vinohrady - informovat žadatele o rozhodnutí RMČ Stránka 32 z 32

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 3. schůze Rady, konané dne 17. prosince 2014 v zasedací místnosti

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 23. schůze Rady, konané dne 16. března 2016 v zasedací místnosti

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9.

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9. Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9. 2015 K bodu: 22 14. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 16. 9. 2015 - rozpočtové

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. listopadu 2014 v zasedací

Více

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í Ze 14. schůze Rady, konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 36. schůze Rady, konané dne 1. února 2017 v zasedací místnosti rady,

Více

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 20. schůze Rady, konané dne 13. ledna 2016 v zasedací místnosti

Více

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 28. schůze Rady, konané dne 29. června 2016 v zasedací místnosti

Více

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 15. schůze Rady, konané dne 7. října 2015 v zasedací místnosti

Více

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 30. schůze Rady, konané dne 21. září 2016 v zasedací místnosti

Více

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 9. schůze Rady, konané dne 29. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 18. schůze Rady, konané dne 2. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 27. schůze Rady, konané dne 6. června 2016 v zasedací místnosti

Více

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 13. schůze Rady, konané dne 26. srpna 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. 4. 2016 v zasedací místnosti

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 24. schůze Rady, konané dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 2. schůze Rady, konané dne 26. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 6. schůze Rady, konané dne 25. února 2015 v zasedací místnosti

Více

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 29. schůze Rady, konané dne 31. srpna 2016 v zasedací místnosti

Více

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 8. schůze Rady, konané dne 8. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 34. schůze Rady, konané dne 14. prosince 2016 v zasedací místnosti

Více

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 26. schůze Rady, konané dne 18. května 2016 v zasedací místnosti

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 13. 6. 2016 K bodu: 15 28. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 29. 6. 2016 - výzvu

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne 12.09.2016 K bodu: 20 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 21.09.2016 schválila

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

5. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

5. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 5. schůze Rady, konané dne 4. února 2015 v zasedací místnosti

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 48. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 10. 10. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 4/042/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 4/042/15 ze dne číslo 1/042/15 k návrhu na schválení programu 42. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 42. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 42. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 3. 2016 K bodu: 20 23. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 16. 3. 2016 s c h v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka Zápis 47. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve středu 8. června 2016 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 7:30 hodin Ing. Pavel

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 67. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 67. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 6 16.5.2016 8:24 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 67. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 13. 5. 201609:00 (usn. č. 2660/67 - usn. č. 2663/67) Bc.

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 2.6.2011: 1. Zahájení 2. Schválení

Více

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ Z á p i s č. 13 o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 16. prosince 2002 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. - Přítomni: 15

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 161130 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 30.11.2016 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,15 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 18. 2. 2013 čís. 824/55 834/55 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 31. 10. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 13. schůze, konané dne 29. 6. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 218, II. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/75/13 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/75/13 ze dne číslo 1/75/13 k návrhu na schválení programu 75. jednání RMČ a) předložený program 75. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 75. jednání RMČ číslo 2/75/13 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více