Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè. Malé poohlédnutí za letošními hody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè. Malé poohlédnutí za letošními hody"

Transkript

1 Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè Malé poohlédnutí za letošními hody Podle předpovědi počasí to už vypadalo, že letošní hody celé proprší. Ale naštěstí to našim meteorologům opět trochu nevyšlo. Díky tomu se mohly uskutečnit všechny akce, které byly na hody naplánované. A nebylo jich málo. Některé dokonce probíhaly současně, takže každý musel vybírat opravdu podle svého vkusu a chuti. V sobotu a v neděli, již tradičně, byla uspořádána za starým MNV Výstava chovatelů drobného zvířectva. Letos byla významná tím, že se uskutečnila k 50. výročí chovatelů v Nivnici (strana 6 7). vystoupila skupina Street Ga a ze zahraničí slovenské skupina Chimera. Nedělní ráno začalo jak jinak, než mší svatou, na které se představila poprvé svým zpěvem nově vzniklá Schola a na slavnostní hrubé mši svaté zazpíval kostelní sbor. Po obědě se sešlo hned několik akcí najednou. Na náměstíčku tančila country skupina velkých tanečníků s doprovodem kapely Hody byly zapálené v pátek navečer, kdy ve společenském domě Beseda proběhlo premiérové promítání filmu Vracaja sa dom, kterého se zúčastnili i zástupci Nivničky. V zaplněném sále byl přítomen i štáb České televize, režisér a herci. Po promítnutí následovala beseda u cimbálu, při které zahráli k tanci a poslechu mladí Burčáci z Míkovic. V tuto dobu také ve sportovní hale byla taneční zábava pro mladé a na Myslivně Hubert hrála skupina Samorost. Rovněž Nadační dům a sedlcká chalupa byly po oba dva dny otevřeny k nahlédnutí. V neděli zde probíhala výstava květin nivnického zahradníka pana Josefa Hladiše a prodejní výstava paličkované krajky i s ukázkou paličkování. Protože počasí opravdu přálo, odpoledne mohla vystoupit ve svém koncertu na náměstí dechová hudba Nivničanka. Večer opět patřil mladým, kdy ve sportovní hale Western. V kostele bylo slavnostní požehnání, které na varhany doprovázela nivnická rodačka, tohoto času bydlící v Olomouci, Ilona Ručková Trtková. Poté následoval varhanní koncert. Souběžně s těmito akcemi vyhrávala a zpívala před Sedlckou chalupou Nivnička s cimbálovkou Muzikaša. V Besedě na zahrádce pak hrála cimbálová muzika Lipina. Na rajčovně byly po celou dobu hodů kolotoče, střelnice a atrakce pro děti. Takže, kdo chtěl, mohl si opravdu vybrat podle svého gusta. Nabídka byla bohatá! MZ Z obsahu novin 2 3 Fotoreportáž z podzimní výstavy 8 Školní rok 2009/ Noční pohádkový les 19 Nivnický dvůr hody září ice cz

2 2 Fotoreportáž z podzimní výstavy Pořadatelé (zahrádkáři a včelaři) děkují všem občanům, kteří přispěli svými výpěstky ke zdaru výstavy. Velmi úspěšná byla také přednáška Ing. J. Balaštíka - konzervování v mikrovlnce. Oko návštěvníků potěšilo aranžmá p. M. Mikulcové a květiny p. J. Hladiše. Voňavé a sladké perníky paní A. Skybové nám připoměli jak rychle se blíží vánoce. Velký ohlas měla, jako každý rok, výstava hub manželů Trtkových. Foto M. Kománková a K. Hladiš

3 3 Záøí Øíjen 5 /2009

4 4 Poèasí u nás v srpnu 2009 Srpen 2009 Den Noc 41,5 20, V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné Rosí-li v srpnu hodně tráva, pěkné počasí se očekává Letošní srpnové počasí oběma pranostikám plně odpovídá. Deště bylo podstatněji míň než předcházející měsíce, což též přispělo ke kladnému hodnocení. Bohatá rosa téměř každé ráno tvrdila muziku - viz Přehled počasí z měsíce července v minulých NN Sv. Vavřinec, (10. 8.) dá létu prvý žduchanec Letos se mu moc nepodařil, protože krásné letní počasí trvalo po celý měsíc. Nebylo ale tak vždycky. V roce 1882 byla velmi dobrá úroda obilovin. Přesto se tento rok Poèasí u nás v záøí 2009 Září 2009 Den Noc 29,2 16, Velmi pěkný, teplý měsíc s průměrnou teplotou 16,1 C. Teplejší září (od r. 1980) jsme měli jen v roce 2006 a to s průměrnou teplotou 16,5 C, nejchladnější naproti tomu v roce 1996, kdy průměrná teplota klesla na 9,7 C. Měli jsme tedy velmi vhodné počasí na dovolenou či pro ušetření paliva-otopu, ale méně vhodné pro zemědělce. Tito se začínají strachovat o úrodu. Je velké sucho. těch 29,2 mm srážek je pro vysušená pole téměř zanedbatelné. I ta jedna jediná bouřka v měsíci svědčí o něčem. Naši dědáčci tvrdívali: Na dešti v září, rolníkovi velmi záleží. Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava. Tak aspoň vinařům se v letošním září dobře daří! Přejme jim to. A víte co nám stal mezníkem bídy mnohých zemědělců. V době žní se totiž dostavily vydatné deště, zejména koncem července a začátkem srpna. Přitom počasí bylo pařlivé takže všecko obilí vzrostlo v mandelech i na stojatě a stalo se neprodejné. K nám se pak jako náhrada chlebového obilí dovážela uherská pšenice. Tam bylo vzhledem k časnějším žním obilí sklizeno dříve, než nastalo nepříznivé počasí. Naši zemědělci tento neblahý rok pojmenovali jako vzrostlý (po nivnicky porostlý ). Jak teplo o Augustinu (28. 8.) tak bude studeno na Kateřinu ( ) To se máme na co těšit, vždyť na sv. Augustinu jsme měli 34 C, letošní nejteplejší den. Vše ostatní vyčtete z tabulky, dle pramenů zpracoval FB říkají Vinařské záznamy z nedalekých Čejkovic? Roku 1730 réva vyhnala velmi krásně a hojně, takže kdyby hrozny byly dozrály, bylo by vína mnohem více než minulý rok. Ale v září tak mrzlo, že se musilo do 11 až 12 hodin dopoledne čekati, až hrozny rozmrznou. nebylo proto ani trochu moštu, víno se nalévalo za 2 krejcary máz, a bylo horší než ocet. (Asi nevěděli nic o ledovém víně!) Na svatého Jeronýma (30. 9.) stěhuje se k nám už zima. Jásá-li počasí v polétí, větry se zimou záhy přiletí. Sklizeno prakticky máme, zima může pomalu začít. Vše ostatní vyčtete z tabulky, dle pramenů zpracoval FB Legenda poèasí srážky v mm t průměrná teplota ve stupních Celsia. (Po čí tá me ji ze tří čtení tep lo mě ru v 7:00, 14:00 a 21:00 h. Ve čer ní pozo ro vá ní se bere do součtu dvakrát a pak se dělí čtyř mi). Průměrná měsíční teplota: počítá se z prů měr ných teplot jed not li vých dnů. Prů měr ná roční tep lo ta: po čí tá se z prů měr. teplot jed not li vých mě sí ců. jasný den (max. 20 % oblohy kry té) zamračený den (zataženo %) souvislá sněhová pokrývka nesouvislá sněhová pokrývka bouřka A arktický den (během 24 hodin teplota stále nižší než -10 o C) Ld ledový den (celý den pod 0 o C) M mrazový den (část dne pod 0 o C) Lt letní den (část dne 25 o C a více) T tropický den (část dne 30 o C a více) Tn tropická noc AUTOSERVIS DM Bánov 592 Opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek Kompletní servis, příprava a zajištění STK, montáž autodoplňků, výměna olejů SHELL Nabízí tato zvýhodnění: hodinová sazba 160 Kč geometrie na počkání diagnostika VAG VW, Seat, Audi, Škoda Dále budeme poskytovat tyto slevy: faktura nad Kč (brzdová kapalina s výměnou zdarma) faktura nad Kč (palivový filtr s výměnou zdarma) faktura nad Kč (olej SHELL + výměna zdarma) Ceník olejů: OLEJ SHELL 10W Kč 1 litr OLEJ SHELL 5W Kč 1 litr OLEJ SHELL 5W-30 Longlife 585,- Kč 1 litr Možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma! Mobil: NONSTOP:

5 5 Záøí Øíjen 5 /2009 Jednoduché jímání tepla z okolního vzduchu, promyšlená technika a rychlá instalace - to jsou argumenty, které hovoøí pro tepelná èerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci Pro zásobování tepelného čerpadla vzduch/voda dostatečným množstvím venkovního vzduchu jsou vyžadovány speciální vzduchové kanály. Přes vzduchové kanály je venkovní vzduch nasáván a veden k výparníku tepelného čerpadla. Po odebrání tepla je ochlazený vzduch přes vzduchové kanály opět odváděn do okolního prostředí. Vzduchové kanály mají speciální izolaci proti hlučnosti a chladu. Tepelná čerpadla mají výkon od 6 do 33 kw a standardní výstupní teplotu 58 0 C. Pro rekonstrukce je k dispozici vysokoteplotní řada tepelných čerpadel s možností výstupní teploty až 65 0 C. Výkonná tepelná čerpadla vzduch/voda z kompaktní LWC řady s výkonem 6 až 12 kw vás zaujmou nejenom svým designem, ale i vnitřním kompaktním uspořádáním. Mají malou půdorysnou plochu díky velkému množství komponentů, které jsou do výrobku již integrovány z výroby a které musíte u standardního provedení montovat na zeď v kotelně. Tento koncept nešetří jenom montážní čas, ale současně zaručuje instalatérovi i uživateli jistotu. Všechny komponenty jsou zkoušeny ve výrobě a jsou vůči sobě vzájemně optimalizovány. Konstrukční variantou je tepelná centrála WL s vestavěným zásobníkem TUV a možností připojení na solární systém a centrála domácí techniky KHZ s vestavěnou větrací jednotkou a opět zásobníkem TUV. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci - dominanta vaší zahrady V případě tepelného čerpadla pro venkovní instalaci je celý přístroj umístěn na vaší zahradě. Do domu je pak vedeno potrubí s topnou vodou a napájecí a řídící kabel. Vedle promyšlené techniky nezůstal v tomto případě stranou ani design výrobku. Do nového kabátu se oblékla tepelná čerpadla vzduch/ voda pro venkovní instalaci od výkonu 10kW do 33 kw. Alpha-InnoTec - specialista na tepelná čerpadla Firma se sídlem v bavorském Kasendorfu patří k vedoucím evropským výrobcům tepelných čerpadel. Sortiment tvoří tepelná čerpadla vzduch/voda s výkonem až 33 kw, tepelná čerpadla země/voda s výkonem až 161 kw. Moderní a hospodárná Naše tepelná čerpadla se vyznačují kompaktní konstrukcí, téměř bezhlučným provozem i moderním a elegantním designem. Jsou konstruována s ohledem na moderní styl bydlení. Jejich technické řešení klade důraz na funkčnost, malou potřebu místa i variabilitu při jejich instalaci. Jednoduché ovládání, vysoký komfort a energeticky úsporné používání zaručuje regulace pro inteligentní domy Luxtronic. Tepelná čerpadla AIT s.r.o. nám. Republiky Brno Tel.: Máte zájem o získání ÍDI SKÉHO OPRÁVN NÍ skupiny B v míst bydlišt? Informace: Jarmila HOMOLOVÁ Slovenská Kv tná Tel: Erik Hauerland K Vodojemu Nivnice tel.: vaše stavíme sny dodávky staveb na klíč provádění celkových rekonstrukcí zateplení budov obklady - dlažby - sádrokarton výkopové práce - Bobcat, minirypadlo komunikace, chodníky, zpevněné plochy prodej stavebního materiálu půjčovna nářadí a lešení prodej a doprava písku a štěrku

6 6 Zpráva k 50 letému výroèí založení ZO ÈSCH v Nivnici Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás při příležitosti 50. výročí založení organizovaného chovatelství v Nivnici seznámil krátce s její historií. Všechno to začalo na podzim roku 1959, kdy se sešla parta nadšenců a toho roku založila ZO ČSCH DZ v Nivnici. Tato ustavující schůze proběhla v pohostinství Beseda a prvním předsedou této organizace byl zvolen Miroslav Kopecký. V té době organizace čítala 7 členů. ČSCH je dobrovolná organizace, která sdružuje chovatele DHZ. Naše organizace je smíšenou organizací, ve které se chovají hlavně králíci, holubi, drůbež, exoti a v minulosti to byla i kožešinová zvířata ovce a kozy. Organizace má své stanovy, kterými se každý člen musí řídit. Nadřízeným orgánem ZO je OVČSCH a nejvyšším orgánem, který toto všechno zastřešuje je UV ČSCH v Praze. Po roce 1989 vznikly mezičlánky mezi OV a UV a to v podobě krajských koordinačních středisek. Postupem času se z původních zakládajících 7 členů rozrostla členská základna, a to již v prosinci roku 1960, kdy se pořádala první propagační výstava DHZ na nádvoří dolní školy, na 32 členů. Finanční prostředky na budování chovatelského zařízení a taktéž materiál si chovatelé této organizace opatřovali tak, že brigádně vypomáhali při různých pracích v místním JZD. Jak šla léta, tak procházeli touto organizací různí chovatelé. Největší počet chovatelů dosáhla tato organizace v letech , kdy čítala až 70 členů. Každý rok na podzim se pořádaly propagační výstavy, i když se měnila místa konání (Na požáře, na horním hřišti, na nádvoří dolní školy) nic z toho neubralo z nadšení chovatelů, kteří tyto akce pořádali. V 70. letech naše organizace zakotvila na nádvoří MNV. Brigádně se vybudovalo osvětlení výstaviště a postavil se sklad pro výstavní zařízení. Na tomto místě se prakticky výstavy pořádají každoročně až dodnes. Taktéž se využívaly různé místnosti jako klubovna ZO ČSCH. Do této doby se většinou schůzovalo v pohostinství Beseda a Regina. V těchto letech se navazovali různé družby se stejně zaměřenými organizacemi. V našem případě to byla družba s chovateli z Moravského Leskového, Uh. Brodu a Nezdenic. Toto všechno dění napomohlo ke zkvalitnění a větší propagaci organizovaného chovatelství a taktéž k navazování nových chovatelských známostí. Z těchto let mají chovatelé vesměs pěkné vzpomínky, poněvadž v této době, jak se říká, chovatelství žilo a každá akce byla pro chovatele svátkem. V 80. letech, konkrétně 1984, se ku příležitosti 25. výročí založení organizace ČSCH v Nivnici konala OV mláďat králíků. Na této akci bylo vystaveno více jak 300 ks králíků. Toto číslo doposud nebylo překonáno. V těchto letech se začaly pravidelně konat výstavy na nivnické hody a tento termín přežívá prakticky dodnes. I tato léta byla pro chovatele obohacující z hlediska zkvalitňování svých chovů a navazování nových známostí, poněvadž se vrcholné chovatelské akce pořádaly na Moravě (v Brně celostátní a mezinárodní výstavy DZ) a v Nitře na Slovensku. Oba tyto regiony byly pro naše chovatele dobře sjízdné, a proto se každoročně pořádaly zájezdy na tyto chovatelské akce i s rodinnými příslušníky. Mimo tyto zájezdy utužovali své přátelství chovatelé a jejich rodiny ještě prostřednictvím jiných akcí, jako byly oslavy MDŽ, výlety do Lipin a večeře na ukončení chovatelského roku. Po roce 1989 se dá říci, že se začala psát nová éra organizovaného chovatelství. Všem lidem se otevřely nové možnosti a zájem o chovatelství se pomalu začal vytrácet. Členské základny se začaly snižovat a to nejen v naší ZO. Tento trend byl prakticky celostátní. Spousta organizací zanikla. Ty organizace, které se udržely, začaly stagnovat, nepořádaly chovatelské akce a doslova živořily. Naše organizace nebyla výjimkou. I přes tyto krizové roky naše organizace každoročně uspořádala na nivnické hody výstavu DZ a to díky velké obětavosti členů ZO té doby. Určitý zlom v životě této organizace nastal po roce 2000, kdy do ní vstoupili noví a staronoví členové. Aby chovatelství nabralo nový dech, tak se musela změnit od základu filozofie a pohled na chovatelství jako celek. Toto se i přes některá negativa, která tento přerod doprovázela velmi dobře podařilo. Během těchto posledních zhruba 7 let se organizace transformovala prakticky do dnešní podoby. Dá se říci, že ZO ČSCH v Nivnici je jedna z nejživotaschopnějších organizací v regionu. Výstavy v Nivnici se v posledních letech staly pojmem nejen pro chovatele z okresu UH, ale i z celé Moravy. O tom svědčí i fakt, že je chovatelé vyhledávají a pilně obesílají svými chovanci. Dnešní výstava je tím nejlepším důkazem. Sešlo se tu hodně zvířat co do počtu, ale i kvality, a dokonce se tu prezentují i kolekce holubů a králíků speciálních klubů, a to klubů velkých voláčů a činčil malých a dajlenárů. Tak jako v každé zájmové činnosti, tak i v naší máme nedostatek mladých chovatelů, kteří by do budoucna po nás přebrali štafetu, jak jsme učinili my po našich předchůdcích. Buďme však optimisti a doufejme, že i toto se během času změní k lepšímu, a že další výročí této organizace proběhne v podobném duchu jako to dnešní. Záměrně jsem v tomto příspěvku nezmiňoval jména chovatelů, ale nedá mi nezmínit se o lidech, kteří tuto organizaci během těch uplynulých 50ti let formovali a udávali určitý směr. Mezi tyto lidi bezesporu patří Janča J., Kopecký A. a Zálešák K., kteří v 80. letech pozitivně ovlivňovali chod této organizace. Velký dík patří př. Hladišovi J. 857, př. Bradáčovi F. a př. Hladišovi J. 129, kteří podrželi organizaci i přes krizová 90. léta. Dále bych chtěl vzpomenout chovatele jako je Bršlica F., Hromčík V., Dvořák Vl. Ale i jiní, kteří naši organizaci zviditelňují na výstavách vyšších stupňů. Dále bych chtěl poděkovat př. Straňákovi K. ml. za úspěšné absolvování zkoušek na posuzování králíků a tím i historicky prvního posuzovatele, kterého si tato organizace za 50 let svého trvání vychovala. Speciálně bych chtěl poděkovat př. Drobnému Zd. a jeho rodině, který organizaci v této době vede a největším podílem se zasloužil o to, jak tato organizace dneska žije. Jen tak dál, Zdeno! Dále bych chtěl poděkovat ZO Hluk, se kterou máme ty nejlepší pracovní vztahy, jmenovitě př. Hrdinovi Ant. a Mitáčkovi F.. Děkuji taky všem chovatelům, kteří se po celá ta léta až do dnešních dnů aktivně zúčastňují našich akcí a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat obci Nivnice, která nám umožňuje využívat tento areál k našim aktivitám. Velký dík patří hlavně sponzorům, kteří se na těchto akcích podílejí, ať už finančně nebo materiálně. Bez jejich nezjišťné pomoci bychom nebyli schopni organizovat tak kvalitní akce v tak velkém rozsahu. Za toto jim patří dík všech chovatelů naší organizace a doufáme, že nám i do budoucna zůstanou příznivě nakloněni. Toto je jen krátký průřez života jedné zájmové organizace v této obci. Straňák K. st., jednatel ZO ČSCH Nivnice

7 7 Záøí Øíjen 5 /2009 Výstava drobného zvíøectva Tak jako každý rok, tak i letos proběhla v Nivnici Výstava drobného zvířectva v obvyklém termínu, a to o prvním zářijovém víkendu. Letos to byla výstava okresní, poněvadž ZO ČSCH v Nivnici slaví 50. výročí založení. Posouzení zvířat proběhlo již v pátek v odpoledních hodinách. Přestože pršelo a do jisté míry toto znesnadňovalo posuzování, tak se vše podařilo zvládnout velmi dobře. Králíky posuzovali př. Šitár, př. Hladiš, př. Straňák ml. Holuby posuzovali př. Svozil, Ing. Otruba, př. Král. Drůbež posuzovali př. Žufa a př. Zemek. Letos tato výstava byla ještě obohacena o klubové expozice, a to u králíků klubem Čm a Dl, u holubů klubem velkých voláčů. Co do počtu vystavených zvířat tato akce neměla za uplynulých 50 let organizovaného chovatelství v Nivnici konkurenci. Bylo zde vystaveno 274 králíků - 25 plemen, 320 holubů ve 44 voliérách a 97 jednotlivých klecí 26 plemen, 45 voliér drůbeže 22 plemen. Pestrost celé výstavy doplňovala expozice okrasného ptactva, která v historie také neměla obdoby. Vedle běžně chovaných exotických ptáků, zde návštěvníci shlédli voliéry s kakadu šalamoun, amazoňany, a dokonce 2 ks ary araruny, které zde vystavovali manželé Markovi. Zato jim patří obrovský dík všech pořadatelů, že v nás měli takovou důvěru a obohatili naši výstavu těmito opeřenci. Výstava byla otevřena pro veřejnost v sobotu a neděli. Opět byl překročen rekord v návštěvnosti oproti předcházejícím letům. Letos tuto výstavu navštívilo zhruba 900 návštěvníků V sobotu po uzavření výstaviště zde proběhlo přátelské posezení se sponzory a členy organizace. Po krátkém seznámení se s 50. letou historií organizace byla jednotlivým členům předána čestná uznání a svazová vyznamenání na úrovni všech stupňů a dárkové koše ku příležitosti této výjimečné události. Svou návštěvou nás poctil jeden ze zakládajících členů, a to Kopecký M., se kterým si naši členové rádi zavzpomínali na doby minulé. Druhému žijícímu zakládajícímu členovi, př. Hladišovi K., kterému zdravotní stav nedovolil navštívit tuto akci, byl předán předsedou Drobným Zd. a jednatelem Straňákem K. st. dárkový balíček v jeho bydlišti. Celá akce se protáhla do nočních hodin. V neděli kolem hod. byli vyhlášeni nejúspěšnější vystavovatelé, kterým byly předány předsedou OV ČSCH v Uh. Hradišti Ing. Zábranou M. čestné a vítězné ceny. Před tímto vyhlášením byly ještě předány všem MCH upomínkové předměty v podobě malých pohárů. Letos se zúčastnilo této naší výstavy 13 MCH. A nyní k samotné rekapitulaci: Čc králíci: př. Lukeš, př. Mojžíšková, př. Štipčák, př. Kovárnik, př. Dvořák, př. Šimek, př. Gajdůšek P. MCH, př. Raška st., př. Vyoral, př. Matyáš, př. Gajdůšek Fr., př. Tichopádek st., př. Tichopádek MCH, př. Janča J., př. Grebík MCH, př. Drobná MCH, př. Borýsek, př. Jurásek, př. Skočovský, př. Šimek. Cenu za nejlépe hodnoceného králíka jednotlivce obdržel př. Hrdina na Nb. Vítěznou kolekci obdržel př. Hladiš 129 na Čv. Pohár na nejlepšího králíka vídeňského plemene, který věnoval př. Raška st. obdržel př. Nekarda na Vm. Pohár nejlepšího MCH králíků věnovaný OV ČSCH odbor králíků obdržel př. Dostál MCH na své Vm. V klubové expozici Čm a Dl obdržel pohár na nejlepšího 1.0 a nejlepší 0.1 věnované př. Straňákem st. a ml. př. Vlasák, který taktéž obdržel pohár věnovaný předsedou tohoto klubu př. Stejskalem na nejlepší oceněnou kolekci Čm. Čc holubi: př. Taranza, př. Petráško, př. Navrátil, př. Zálešák, př. Křivák, př. Svozil, př. Hami, př. Mitáček, př. Gajdůšek J., př. Dvořák, př. Berčík, př. Haša, př. Hrdina, př. Hromčík J., př. Gajdůšek Fr., př. Franta, př. Straňák J. MCH.. Cenu za nejlépe hodnoceného holuba jednotlivce obdržel př. Hromčík V. na Čvsr modrého. Vítěznou kolekci obdržel př. Šustek na Mor. bagdety bílé. Pohár na nejlepšího českého staváka, který věnoval př. Straňák J. MCH obdržel př. Hrdina na Čss modrého. Pohár nejlepšího MCH holubů věnovaný př. Drobným obdržel př. Straňák J. MCH na své Čss žluté. V klubové expozici velkých voláčů bylo věnováno 5 pohárů př. Hromčíkem V., které obdrželi př. Straňák J. MCH na kolekci Čvsr černých, př. Taranza na jednotlivce Čvsr červeného, př. Labuda D. na kolekci a jednotlivce hanáckých voláčů a př. Brachtl na nejlépe oceněného angl. voláče velkého. Čc drůbež: př. Křivák, př. Gajdůšek Fr., př. Gajdůšek J., př. Kamenčák, př. Petřík, př. Kolek MCH, př. Zábrana I., př. Berčík. Vítěznou cenu za nejlépe hodnoceného jednotlivce a kolekci obdržel ing Zábrana M. na eikenburgerské zakrslé černé slepice. Čc exoti: př. Janča Fr., př. Strnad ml., př. Bobčík. Vítěznou cenu obdržel př. Slinták na kakadu šalamoun a pohár věnovaný starostou obce Nivnice obdrželi manželé Markovi na ary araruny. Posuzování ve všech kategoriích proběhlo v přátelském duchu a oficiálně nebyly vzneseny žádné námitky. Tímto chci poděkovat všem posuzovatelům a všem zúčastněným, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu této akce. Velké díky patří také všem návštěvníkům, kteří se řídili pokyny pořadatelů., a že během této dvoudenní akce se nestaly žádné nepříjemnosti. Závěrem chci poděkovat také členovi UV ČSCH př. Mlaskačovi a jeho ženě, že svou návštěvou podpořili tuto akci. Touto cestou bych chtěl popřát všem chovatelům a příznivcům organizovaného chovatelství, aby se jim jejich akce zdařily alespoň tak dobře jako ta naše letošní. Straňák Karel st.

8 8 Školní rok 2009/2010 tøídnictví a poèty žákù ZŠ Tř. Třídní učitel Žáků 1. A Mgr. Ivana Karlíková B Mgr. Lenka Miškárová A Mgr. Jana Martináková B Mgr. Karla Klonová A Mgr. Jitka Jančová B Mgr. Marcela Bochinová Mgr. Jarmila Basariková A Mgr. Martina Mahdalová B Mgr. Irena Mahdalová A Mgr. Michal Sláma B Ing. Věra Kročová Mgr. Břetislav Lebloch A Mgr. Zdeňka Křížová B Mgr. Hana Ševčíková A Ing. Marie Mičková B Mgr. Yveta Michalcová 18 Třídnictví v MŠ Včeličky - Gabriela Beníčková Sluníčka - Berta Bačíková, Pavla Klabačková Berušky - Hana Damborská, Jaroslava Mahdalová Motýlci - Marie Beníčková, Naďa Šulová, Maximální kapacita MŠ je 100 dětí! Podìkování K ukončila paní Mgr. Ludmila Fialová činnost ve funkci zástupce ředitele školy. Touto cestou si dovoluje vedení školy a kolektiv zaměstnanců poděkovat paní Fialové za dlouholetou a obětavou práci, popřát ji do dalších let hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Zároveň přejeme novému zástupci ředitele panu Mgr. Rostislavu Mančíkovi hodně úspěchů v jeho nelehké práci. Foto IF Vzpomínka na závìr minulého školního roku V posledním týdnu uplynulého školního roku proběhla soutěž Miss 5. A. Do klání se přihlásilo pět odvážných děvčat, programem nás provázeli dva vynikající moderátoři Miloš Šobáň a Adam Viceník a ostatní děti zasedly do poroty. Nejvyšší rozhodčí pak byla paní učitelka. ní puzzle, ve volné disciplíně očarovaly diváky z celé dolní školy svými tanečními představeními a samozřejmě nechyběl ani vrchol soutěže promenáda v plavkách. Nábor do florbalu! Jednota Orel Nivnice pořádá nábor hráčů a hráček do florbalu. Pokud máte zájem rozšířit naše řady a váš věk je od 6-18 let, tak neváhejte a ozvěte se na mobil, nebo přijďte za námi na trénink žáků, každé úterý v 15 hod do sport. haly TJ. Rádi vás mezi námi přivítáme. Dále hledáme do svých řad trenéry a další lidi, kteří by pomohli s vedením mládeže. Nehledáme profiky, stačí chuť a zájem o pomoc dobré věci. Bližší informace na mob nebo Děkujeme za ochotu pomoci dobré věci. Rada jednoty Orel Nivnice Dívky během dopoledne předvedly nejen své půvaby, ale i řečnické schopnosti, pohotovost ve vyjadřování, zkusily strasti nevidomých lidí při skládá- A jak to všechno dopadlo? To přece není důležité, hlavní je, že naše děvčata se neztratí a my jsme si užili krásné dopoledne plné zábavy. IK

9 9 Záøí Øíjen 5 /2009 Vzpomínka na školní výlet Westernové mìsteèko Boskovice Foto I. Karlíková

10 10 Noèní pohádkový les v Nivnici záøí A Letos již pošesté připravil Turistický oddíl mládeže Nivnice, za vydatné podpory kamarádů, pro děti z Nivnice Noční pohádkový les. Po pěti letech jsme se vrátili k tématu pohádek. Vybrali jsme, podle našeho mínění, dvanáct velmi známých pohádek. Noční pohádkový les si prošlo 190 dětí v doprovodu 162 dospělých. Do organizace celé akce se zapojilo více než čtyřicet lidí, ve věku od osmi do šedesáti let. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, určitě na někoho zapomenu. Chtěl bych proto ještě jednou poděkovat všem organizátorům za skvělou práci, kterou odvedli zdarma a ve svém volném čase. Sponzoři: 3V&H, s. r. o., Podlahářství Jan Plesner, Stavební firma Juriga, Občanské sdružení Jasenka Korytná Poděkování: OÚ Nivnice Teď už se s námi ponořte do pohádky. Na startu vás přivítá Pohádková babička, rozdává pohádkové pasy a pouští po minutě děti na trasu.. Do pasů budou dostávat na každé kontrole razítka. J. Miškár

11 11 Záøí Øíjen 5 / Texty k fotografiím Pohádkový les 01, 02: Ve velkém kotli vaří pejsek a kočička ingredience na dort. Velkou vařečkou vytáhnou z kotle něco na zub a děti ochutnávají nebo čichají, co to je... 03, 03A: Rumcajs, Manka a Cipísek už čekají. Děti skládají velké puzzle s obrázkem Rumcajse. Pro starší má připravené něco podobného, je to hlavolam s čísly zvaný tetravex. 04, 05, 06: Sněhurka právě pere trpaslíkům trenýrky. Každé dítě vystřihne z tvrdého papíru předkreslené trenýrky, z druhé strany se podepíše (malí dají otisk prstu) a pověsí na prádelní šňůru. 07, 08: Na koblížka, který utekl babičce a dědečkovi z okna čekají zajíc, medvěd, vlk a liška. Dítě musí s koblížkem proběhnout slalom mezi zvířaty. 09, 10: A už se blíží liščí nora, ve které je schovaný Budulínek. Ten každého povede tou správnou cestou, jen aby unikli lišce. 11: Tři a půl metru vysoký Otesánek Vedle přistavený tragač s kynutými knedlíky. Dítě hází do Otesánkovy huby knedlíky a krmí jej. Pak prchá, aby si Otesánek neslupl i na něm. 12: Popelka má zas hlavu ve smutku. V miskách je nasypán hrách a přimíchané velké dřevěné korálky. Ty musí děti najít a navléct na šňůrku. 13, 14: Vodník Česílko chce pro svou vodnici nové pentličky. Děti přeskáčí po kamenech potok, vezmou pentličku z obchodní vrby a přinesou ji zamilovanému vodníkovi. 15, 16: Pat a Mat se zase pustili do díla. Z hromady papírových krabic mají malé děti postavit komínek z červených (žlutých, zelených). Větší dostanou nákres. Podle kterého mají stavbu postavit. 17, 18: Mnoho práce má také včelka Mája. Pomůžeme jí? Každé dítě dostane do ruky kýblíček, musí oběhat květinky a nasbírat do kelímků pyl. Ten pak vysype do připravené plástve. Nezbedný Vilík je nahání a překáží jim. 19: U perníkové chaloupky dostane každý účastník sladkou odměnu. Zde bych chtěl napsat, že není naším cílem děti v noci strašit, ani dělat nějakou stezku odvahy. Spíše chceme, aby si děti odnesly nějaký nový zážitek. 20: A už jsme po téměř dvou kilometrech v cíli. Zlobři Shrek a Fiona předají každému pamětní list s omalovánkou. Děkujeme, že jste se letos zúčastnili v rekordním počtu a už začínáme chystat Noční pohádkový les

12 12 Okresní pøebor ve sprinterském víceboji Dne jsme změřili své síly na okresních přeborech ve sprintu. Ze 14 zúčastněných škol jsme opět stanuli na stupních vítězů, tentokrát jsme obsadili 3. místo za II. ZŠ UB a Bojkovicemi. Dalšího svého úspěchu dosáhla Tereza Šimčíková, která celkově obsadila v jednotlivcích 2. místo. Ve skupinách skončila: na 2. místě starší děvčata (Tereza Šimčíková, Michaela Kaňová, Petra Hladišová, Petra Lysoňková), mladší děvčata na 3. místě (Barbora Vykydalová, Barbora Smetanová, Kristýna Zálešáková), mladší žáci na 4. místě (Jiří Zdražil, Vojtěch Borýsek, Pavel Pražan) a starší žáci na místě 7. (Vladimír Okrouhlecký, Václav Josefík, Marek Trtek, Tomáš Hajduch). MS Atletický ètyøboj O pohár starosty Uherského Hradištì Dne jsme se zúčastnili atletického čtyřboje O pohár starosty Uherského Hradiště, kde naši borci s převahou převálcovali i sportovní školu z Hradiště či tradičně silné Bojkovice. Celkově naše výprava obsadila 1. místo, a stala se tak nejúspěšnější školou okresu. Celkem se této akce zúčastnilo 13 škol. Výčet výsledků skupin: 1. místo - mladší děvčata - Tereza Šimčíková (nejlepší čtyřbojařka okresu!), Kateřina Slámová, Petra Lysoňková 1. místo - mladší chlapci - Tomáš Hajduch, František Májek, Martin Chvíla 3. místo - starší děvčata - Michaela Kaňová, Patra Hladišová, Barbora Vykydalová 7. místo - starší chlapci - Josef Smítal, Lukáš Mahdal, Marek Trtek Některé výsledky jednotlivců: běh na 60m - 2. místo T. Šimčíková skok do dálky - 1. místo K. Slámová skok do dálky - 3. místo P. Lysoňková hod míčkem - 1. místo K. Slámová Nivniètí volejbalisté dovezli z Èestic zlato hod míčkem - 2. místo T. Šimčíková běh na 800 m - 3. místo M. Kaňová běh na 60 m - 3. místo T. Hajduch skok do dálky - 1. místo T. Hajduch skok do dálky - 2. místo M. Chvíla Olympijský den zdraví MS V sobotu proběhl na stadiónu v Uherském Brodě každoroční Olympijský den zdraví. Závodilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu, skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 12 minut a v posilovacích testech (leh-sed, přeskok švihadla, hluboký předklon, šplh atd.). Naši školu reprezentovala děvčata Kateřina Slámová a Petra Lysoňková, která ve své kategorii obsadila 1. a 2. místo, dále David Bumbalík 3. místo a rodina Mahdalova (Karlíkova) 3. místo. Blahopřejeme. Všem výhercům i zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a obce. IS Volejbalisté Nivnice získali na 43. ročníku Národního finále vesnických a zemědělských družstev 1. místo a stali se tak nejlepší volejbalovou vesnicí v republice. Letošního ročníku národního finále se zúčastnilo 7 družstev mužů. Turnaj se hrál systémem každý s každým a byl rozdělen do dvou dnů(i díky nepřízni počasí). Nivničtí se postupně utkali s týmy z Bílé Třemešné A a B, Čerčicemi, Sokolem Štoky, ČZU Praha a Hruškami. Každého z nich porazili přesvědčivě 2:0. Prošli tak turnajem bez ztráty setu a zaslouženě si odvezli pohár pro vítěze. Nejlepším smečařem, turnaje byl po zásluze vyhlášen Marcel Smetana z vítězného Týmu Nivnice. Sestava Nivnice Smetana marcel, Bradáč Ladislav, Skyba Jiří, Trtek Karel, Trtek František, Trtek Tomáš, Petlach Tomáš, Slezák Petr, Hurbiš Michal, Kment Jiří a nehrající fanoušek a bubeník Trtek Karel ml. Foto: Trtek Tomáš, Trtek František, Kment Jiří, Skyba Jiří, Hurbiš MichlaBradáč Ladislav, Slezák Petr, Trtek Karel ml., Petlach Tomáš, Trtek Karel a Smetana Marcel

13 13 Záøí Øíjen 5 /2009 Nivniètí šedesátníci oslavili své výroèí Společná fotografie ročníku 1949 před OÚ Motto: Postůj živote, šedesát let jsi spěchal, je čas poohlédnout se, co za sebou jsi nechal V sobotu 6. června letošního roku oslavili své kulaté výročí naši spoluobčané, ročník Výročí, které se slaví jen jednou za život. V nivnickém kostelíčku sv. Andělů Strážných začala oslava slavnostní mší svatou. Správce farnosti Otec Petr v přímluvě popřál všem oslavencům Boží požehnání, dobré zdraví a další plodná léta. Po mši sv. se jubilanti odebrali na obecní úřad, kde je přijal starosta obce Ing. Jiří Bršlica. Milé setkání, upřímná slova přání všeho dobrého do dalších let a podpisy do pamětní knihy. Taková byla atmosféra na obecním úřadě. Nezapomnělo se ani na zesnulé, kteří mezi námi nejsou. Na místním hřbitově byla uctěna památka těch, které Pán povolal k sobě. Na polední dvanáctou hodinu byl připraven slavnostní oběd a občerstvení v restauraci Myslivna Hubert. Společné posezení, před tím vyhrávání dechovky, dobrá nálada, tancování. To vše tvořilo předkrm před dobrým obědem. A pak se vzpomínalo, besedovalo, zpívalo, věřte, nechyběly ani slzičky radosti nad setkáním, prostě dobrá nálada. Za to vše patří poděkování našemu nebeskému Otci, přípravnému výboru ročníku, zejména paní Jiřince Šímové, personálu restaurace Hubert, ale i všem, kdo přispěli ke zdaru úspěšného setkání. Přijetí na OÚ Radost a dobrá nálada provázela celé setkání. Foto Fr. Kroča Slavnostní mše svatá Přání nivnickým šedesátníkům: Přejeme Vám, co za peníze není k mání, zdraví, štěstí, Boží požehnání, splnění všech Vašich přání! A dobrá rada nakonec: Oslavenče svoje léta nepočítej, nech je klidně jíti. Každý slaví tolik roků, na kolik se cítí! KŠ

14 14 28 HISTORIE NIVNICKÉ KOPANÉ (kapitola dvacátá osmá) Předem se omlouváme. Nedopatřením, (nebo se vloudil tiskařský šotek,) jste se nepodívali v minulém vydání na to, jak jsme suverénně uhájili nesestupující příčku, a jak Kostelany byly proti nám úplnými žabaři. Tabulka to potvrzuje. 1. Sp.Hluk : Jalubí : Bánov : Vlčnov : St. Město b : Zlechov : Jarošov : Uh. Brod b : Bílovice : Kněžpole : Strání : Hradčovice : NIVNICE : Kostelany : Okresní pøebor Hráči, kteří oblékli náš dres. Brankáři: Voltner, Matras. Obránci a záloha: Blaha, Štergenich, Plessner, Havelčík, Pražan, Chmelický, Mudrák, L. Hladiš, L. Mahdal, Vasiljevič, Skřivánek, Vacula, Jar. Soukeník, Kolacia, Kapsa, Petr Ambros. Útok: Konrád, Vykydal, Bartoš, Slinták, Kroča, K. Slezák. Nejvíce startů si připsal Blaha - 28x, Bartoš, Slinták a Pražan po 27. Střelecky se prosadili Bartoš se Slintákem 11branek, Kolacia 8. V průběhu soutěže došlo k těmto přesunům v kádru. Vykydal (Uh. Brod-Nivnice) Skřivánek (Újezdec-Nivnice) Štergenich (Nivnice-Ostr. Lhota-zadarmo) Konrád (Nivnice-Hor. Němčí korun) Chmelický a dost problémový Voltner ukončili aktivní činnost. Při pohledu na konečnou tabulku nám vychází průměr vstřelených 2, 2/1 a obdržených 1,85/1. Po podzimu jsme živili naději na případný postup, jaro nedopadlo vůbec dobře. Podzimních 6 bodů z venku, jarní pouhý jeden! Jedno mužstvo si z našeho hřiště odvezlo body. Vlčnov za remízu1:1! Jinak nedobytná tvrz. Trenér: St. Straňák, Vedoucí: St. Trtek (453). Podzimní tabulka (pro dokreslení našeho postavení pouze horní část). 1. Vlčnov : Nivnice : Bánov : Jalubí :17 15 Okresní pøebor Prolistujeme stránky kroniky a doplním tabulky výsledky celého ročníku, ze začátku pro nás velmi slibného Ni-Strání 1:0 (penal- K přáteláku s Janovou jsme posílili o J. Výmolu (uprostřed) a Soukeníka. Vlevo J. Havelčík. Nakonec hladce 4:0 pro nás, rok 1990 foto C. Čech ta Havelčík), Kněžpole-Ni 1:2 (Konrád, Kolacia), Ni-Vlčnov 1:1 (Havelčík), Ni-Polešovice 2:1 (Bartoš, Slinták, premiéru v brance si odbyl Petr Matras). 5. kolo JALUBÍ-NIVNICE 4:3 Matras - Plessner, Štergenich, Kolacia, Kapsa, Blaha, Vasiljevič, Havelčík, Konrád, Bartoš, Slinták (Kroča). Proti domácím se nám moc nedaří, lonipouhý bod. Asi jsme hodili našeho brankáře do jámy lvové. A Petr si vypil svůj kalich hořkosti až do dna. Po 10. minutách to bylo 2:0! Obě branky velmi laciné, ten druhý po hrubce Plessnera s Kolaciou. Od začátku byli domácí lepší, trestali naši poněkud naivní hru. Záloha se nestačila vracet (Konrád), ne zcela zdravý Havelčík se málo zapojoval do hry. Snaha jim přinesla odměnu. Z trestného kopu dali třetí branku. Co střela to branka. Do poločasu byli téměř v oblacích. Ale co se nestalo? Kolacia šel dopředu a pohyb bez míče se zlepšil u všech. A ukázalo se, že domácí jsou v obraně také zranitelní. Po trestném kopu se Konrád trefil lišácky, šourákem podél zdi k tyči. Naši viditelně ožili. Rušové útoky domácí úplně rozložily. Unikal Bartoš, z druhé strany Kapsa. Přidávali se Havelčík s Kolaciou. Měli jsme i štěstí - Havelčíkovi dobře vyšel krok k zakopnutí. Penalty Konrád umí. To nebylo všechno. Kolacia si našel místo ve vápně, a tvrdě pod břevno vyrovnal na 3:3. Ale chtěli jsme asi vyhrát. Hraje se opravdu 90. minut. Moc do nich nechybělo ale bod jsme přece jen ztratili! Jak jinak, po chybě celé obrany, včetně brankáře Tedy nakonec sprcha na naše hlavy. Ni-Uh. Brod 4:0 (Bartoš 2x, Konrád, Slinták, vracíme se do čela tabulky, Jarošov-Ni 4:2) Bartoš a vlastní, Fr. Štergenich se loučil s našim dresem. Byl to bojovník, hodně zdaru v novém prostředí Ostr. Lhoty. Ni-Bílovice 2:1 (Pražan, Slinták), Zlechov-Ni 1:6 (Slinták 2x, Pražan, Kolacia, Bartoš, Vasiljevič). Ni- St. Město1:0 (pen. Havelčík), Bánov-Ni 2:3 (Slinták 2x, Bartoš), Ni-Hradčovice 3:1 (pen. Havelčík, Slinták, Bartoš), páté utkání plné body. Slavkov-Ni 1:0. Mohli jsme přezimovat v čele tabulky, že jsme si to všichni přáli snad nemusím připomínat. Měli jsme na podzim vyrovnaný kádr, málo zraněných, vydrželi jsme i s jedním brankářem. Do mužstva se trenér Straňák snaží doplnit mladé hráče (Soukeník, Mudrák). Je to složité, daří se a míchat sestavou si žádný trenér moc nedovolí. Konstatování: Velmi úspěšný podzim 1990! 26. ledna VALNÁ HROMADA. Končí 3leté volební období výboru oddílu kopané, nové ekonomické podmínky pro činnost, a hodnocení rozehrané části soutěže. Samozřejmě následná diskuse. To vše by mělo přinést nové oživení činnosti. Byli jsme zvědavi na odezvu našich členů i příznivců. Očekávala se hojná účast, proto jsme této akci věnovali mimořádnou pozornost. 70 pozvánek vlastnoručně předaných do domovních schránek. Ale doba si opět vyžádala své Poloviční účast, ani hráči se příliš neobtěžovali- pouze 5+ dorostenci. Z příznivců, kteří dost ovlivňují názory veřejnosti, jsem mnohé postrádal. Zarazila i neúčast starších (Zálešák, Fr. Karlík, Fr. Soukeník.) Mimo oddíl tedy jen V. Výmolu, Limanovského a St. Karlíka, jinak známé tváře. Program zahájil jednatel Mir. Kopecký. Zhodnotil činnost výboru a jednotlivých mužstev. Důležitou zprávou se ukázala ta o finančních opatřeních, kterým se zřejmě nevyhneme. V otázce obsazení funkcí u mužstev i samotném výboru nám neřekl nic nového. Stále přetrvávají problémy se žáky, kde nemáme potřebnou základnu, dorost sice

15 15 Záøí Øíjen 5 /2009 sestoupil, ale je konsolidovaný a má šanci na dobré umístění. I mužstvo dospělých (ačkoliv se mu daří) má některou neděli problém s počtem hráčů. Tady se zprávy vedoucích mužstev velmi podobaly. Předseda TJ Josef Jegla nás informoval jaká opatření v hospodaření jednotlivých oddílů se dají očekávat. Pro nás to základnídoprava k zápasům autobusem. Po vyčerpání dotací je na řadě finanční podíl na provoz z našich možností a to uvažovanou částkou 16 Kč/km. Samozřejmě jsou zrušeny nebo upraveny platy pro trenéry a také hospodář přijde zhruba o polovinu. Přes zimní období se uvažuje o přispívání oddílů do pokladny TJ z treninků na Sp. hale částkou 35 Kč/hod. Vcelku razantní zásahy do hospodaření oddílů, snad se jeho dopady nepromítnou zásadním způsobem do jejich činnosti. St. Karlík (rozhodčí a rovněž svazový funkcionář) informuje o plánované reorganizaci soutěží. To je pro nás zajímavé téma, protože dorost i I. mužstvo stále mají o co hrát. Zbytek diskuze výměna názorů, chcete-li přestřelka. Snažíme se např. aby nám přišel o nedělích pomoci kdokoliv s pořadatelskou službou, získáme Lojzu Gergelu k pokladně. A bývalí hráči? Jak jsem očekával, následovala chladná odezva. Z atmosféry je cítit neochota a truc. Zdá se, že po měsíce budovaná činnost starých pánů, se přičinila o dvojí fotbalový život v Nivnici. Je to zlé už pro to, že se uzavřela do sebe. Myslím že všichni, kdo pracují ve výboru to už berou jako samozřejmost. O spolupráci v pravém slova smyslu nemůže být ani řeč. Příklad pro dokreslení. Trenér Straňák si bere slovo, aby byl hned doslova nevybíravě napaden. Drž hubu, blbečku když mluví starší. (ale ať nepřijde nějaká pohroma seshora, neboť staré přísloví říká ). Bylo jasné, že situace se nezmění, proto Kopecký už směřuje řečníky ke konkretnímu řešení situace. Pohledy jeden na druhého, sklopené zraky. Zcela jednotně se nenašel nikdo ochotný ke spolupráci. Rovněž kandidátka stávajícího výboru zůstane bez doplnění. Kopecký Hurbiš, Čech, St. Straňák, St. Trtek byli navrženi Valné hromadě k vyslovení důvěry. Jak lehce se zvedá ruka k souhlasu- ani jeden proti. Děkujeme. Přežitky jsou od toho, aby přežívaly. 3-leté volební období skončilo, začíná další. Výsledek nejméně potěšující- ztráta 12 členů výboru. Za 4 roky. A nejčastější odpověď proč? Nemám a nebudu mít čas. Ve zkratce se zmíním o zimní přestávce. Množství událostí, kterým vévodí přestup P. Konráda do Hor. Němčí. To trénuje shodou okolností další náš bývalý hráč a samozřejmě známá osoba František Lukeš. Dohoda byla vysvobozením pro hráče i pro funkcionáře. Dále už to bylo pouze o dokazování jeho hráčských a později trenérských kvalit a o vzájemné rivalitě, podle mého názoru uměle udržované- mezi oběma oddíly. Jinak příprava mužstva byla zaměřena rovným dílem na fyzičku a herní projev. Hned po schůzi jsme odehráli přípravný zápas s Ostr. Lhotou (za Štergenicha). Na zamrzlém hřišti se těžko kontroloval pohyb, ale hráči si zjevně změny užívali. Vyhráli jsme 2:1, když obě branky vstřelil Zd. Slinták. Nebyli fit Havelčík a Plessner, naopak se nečekaně přiřítil Fr. Kolacia ale má ten fotbal rád Další příprava už bude turnajová, aby mohli dostat příležitost i dorostenci. JARO 1991 Strání-Ni 5:0, velmi pochmurný úvod, neměli jsme žádnou šanci. Ni- Kněžpole 5:2. To už byla zcela jiná podívaná. Skřivánek a navrátilec Vykydal to jsou hráči na svých místech, oživení přinesl i Jaromír Soukeník, kterému v 17 letech dává trenér stále více příležitostí. Branky: Vykydal 2x, Skřivánek, Soukeník, Slinták. Vlčnov- Ni 3:1 (Kolacia), Polešovice-Ni 2:2 (Havelčík, Vacula). Ni-Jalubí 2:1 (Vacula, Pražan), Uh. Brod-Ni 2:1 (Pražan), Ni-Jarošov 2:1 (Havelčík (pen.) Kolacia, Bílovice-Ni 3:2 (Blaha, Slinták), Ni- Zlechov 3:0 (Havelčík, Kolacia, Slinták), St. Město-Ni 3:0, Ni-Bánov 3:2 (Bartoš, Kolacia, Slinták), Hradčovice-Ni 5:2 (Blaha, Kolacia), Ni-Slavkov 4:2 (Bartoš 2x, Vasiljevič, Slinták). Skončil ročník, který jsme dobře začali, ale jarními výkony nepotvrdili. 1. Vlčnov : St. Město b : Bánov : Jalubí : NIVNICE : Strání : Zlechov : Jarošov : Kněžpole : Bílovice : Slavkov : Uh. Brod b : Polešovice : Hradčovice :73 13 Cyril Čech (pokračování) Dorost: vlevo stojí Fr. Trtek, Víceník, Fr. Bobčík, Hromčík, Hladiš, Vl. Trtek, Stojaspal, K. Slezák, Píška, C. Čech. Pod nimi zleva Matras, M. Výmola, Mudrák, J. Soukeník, P. Slezák, Mir. Čech Topolná

16 16 Výroèí Nivnice L. P (pokračování z minulého čísla) 110. výročí - PALIČKA František 119, : učitel a řídící učitel; do naší Nivnice přišel z hanácké metropole Olomouce, či chceme-li i kdysi hlavního města Moravy; a jako i další vzdělanci z úrodné Hané, ať už kněží, učitelé, aj. přinášeli své znalosti, aby mohli zase nalézt obživu sobě i svým rodinám. Fr. Palička, který u nás působil už v předválečné době, se později stal řídícím učitelem na obecné škole a pamatujeme jej i my pováleční rodáci, co spíše už suplujícího učitele, též na měšťance; přes svou zvláštní přísnost, na něj zůstalo až hodně veselých vzpomínek, a to na hranici anekdot; byl také náruživým karbaníkem, v tom účinkujíc spolu se svými stolovníky v hostinci u Přikrylů, lidově u Reginy; byl činný i politicky, napojený v nivnických podmínkách spíše ve straně intelektuálů a spřízněných stoupenců - u českých socialistů: obdobně i učitel Lad. Dvořák, učitelka M. Šišková, ad.; v období byl řídící Fr. Palička jednatelem výboru organizace Čsl. strany národně socialistické; události r mnohé změnily od podlahy - a pro existenční výhledy byly lámány i charaktery, kdo co vydržel!; mnozí učitelé volili kompromis, ba vyloženě přešli na stranu vítězů; tak i Fr. Palička, co dávný pokrokář se zapojil do organizování JZD v Nivnici r. 1949; zapojen byl i jinak, leč v zájmu školství, což mu upřít nelze! L. P výročí - ŠIK František 148, : rolník a veřejný činitel; nepočetný rod Šiků přišel do Nivnice asi v 2. pol. 18. stol. (toto příjmení se vyskytovalo i ve Vlčnově a pak až na Uherskohradišťsku); při sčítání r je v naší obci uveden na čp. 50 Jos. Šik, podsedník, *1841 a na čp. 211b další Jos. Šik, chalupník, *1826; dnes po 150 letech, pokud je mi známo, toto příjmení u nás téměř není (odstěhováním či provdáním se); přece jen nejméně dva tohoto rodu a přímí příbuzní, se viditelněji zapsali do dějin Nivnice jako veřejní činitelé; my se v seriálu věnujeme nyní Fr. Šikovi čp. 148, o němž jsme toho sice už v N. N. napsali jako o málo kom, což má své příčiny: od svého mládí se Fr. Šik uplatnil v dělnické profesi, což dokazuje jeho zapojení v křesťan. odborech i jako funkcionáře; byla to právě jeho progresivnost, která předurčila, že závěrem I. republiky vlastně vedl v Nivnici Lidovou stranu jako úřadující místopředseda. jistě svojí snahou posílil osobní hospodářské pozice a z dělníka přechází do role středního zemědělce; jeho kariéra vyvrcholila až v éře demokracie , čímž ale skončila: v r byl zvolen předsedou org. ČSL v Nivnici a po volbách v květnu 1946 i předsedou MNV za vítěznou stranu; právě že byl schopným, to vadilo vítězům r. 1948: Lidová strana nesměla obnovit činnost ani v tzv. obrozené formě a předseda Fr. Šik starší byl označen za nepřijatelného reakcionáře! - na jeho dílo navazoval i syn Fr. Šik ml., dnes také zemřelý; v přijatelnějších podmínkách 60tých let minulého století se stal členem MNV, co bezpartijní katolík, od r jako zástupce obnovené ČSL výročí - BARTOŠ Jan 152, : původně rolník, syn Jana Bartoše, vlivného sedláka z čp. 58 v Nivnici, * ? a člena obec. výboru v l ; připomeňme i staršího bratra Antonína B., dědice gruntu, předválečného předáka mladší agrárnické generace a činitele poválečné Lidové strany (o tom jsme obsáhleji psali v N. N. 2002): mladší Jan Bartoš, už ženatý a hospodařící na čp. 152, se obdobně zúčastňoval na činnosti Republikán. strany před válkou a jako většina agrárníků katolického směru, se po r zapojil do přirozeně nejbližší složky venkova ČSL; asi více než politické záležitosti jej přitahovaly otázky hospodářského života, proto byl zapojen v Odboru lidových zemědělců, ale i ve všestranickém Jednotném svazu českých zemědělců; proto nemohl mít daleko k následnému vývoji svého stavu po r. 1948: faktem je, že byl členem prvního výboru ustaveného JZD na jaře 1949 v Nivnici; právě i jeho uvážlivá povaha mohla přispívat k rozumným kompromisům přes radikalismus doby, pro budoucnost vesnice vůbec; všechny podrobnosti už nevíme - co si kdo detailně zapamatoval?! - Vždyť kolik je dnes ještě těch žijících, kdysi soukromých zemědělců (vezměme za hranici r metu tvrdé kolektivizace), svědků oněch dějů v naší obci?!: Fr. Hrašák st., Fr. Trtek čp. 35, Fr. Hromčík čp. 38, Jos. Smetana a Jos. Skyba, oba z Hoštáků, Fr. Krchňáček čp. 114, St. Baumrukr, Jos. Smetana čp. 139, bratři Fr. a Karel Miškárové, bratři Bartkové naproti Liďáku, Jan Brulík, L. Hajdůch, K. Bradáč; možná další, což jsou už jen potomci dávných selských i malorolnických rodů, tj. zemědělská mládež oné doby výročí - BRŠLICA František 632, : malozemědělec, syn Fr. Bršlice * , obecního hajného a v l starosty Nivnice; pocházel z prvního otcova manželství, matka byla Kateřina roz. Hladišová +1911, když rodina bydlela na čp. 421; prvorozený syn Fr. B. byl zapojen i v aktivitách křesťanské mládeže - katolické Omladině, vedené zpočátku Ant. Bartkem čp. 41, následně K. Lukešem čp. 208, krejčím, tak i v Čsl. Orlu, vedeném osvědčenými činovníky, bratřími J. Trtkem čp. 547, Fr. Kachníkem čp. 560, P. Soukeníkem čp. 603 a dalšími; do politické práce se syn bývalého starosty zapojil více až v poválečném čase, když po velkolepém vítězství nivnických lidovců při volbách zisk 60 % hlasů, byl taktéž povolán mezi 18 členů nového MNV za ČSL; víme, že demokratickým pořádkům, tehdy tak nadějným, bohužel odzvonilo; po státním převratu v únoru 1948, byl mezi odstraněnými reakcionáři z vedení obce též Fr. Bršlica ml., už bydlící na čp. 632, ženatý; tím pro něj skončil důležitý úsek života - politické účinkování následníka z rodu Hajných v Nivnici výročí - BUJÁČEK Jan 613, : dělník, nivnický rodák i když příjmení napovídá původ ze Suché Loze či Bánova; nepotvrzená informace též říká, že jeho rodiče pracovali co deputátníci na dvoře Volenově; manželkou J. Bujáčka čp. 613 se stala Anna roz. Bradáčová; po r se zapojil do ustavené KSČ v Nivnici - ta však měla předchůdkyni v předválečné buňce této strany, vedené důvěrníkem Janem Kapsou čp. 159, ale v převážně konzervativní obci neměla šanci se prosadit: např. při obec. volbách 1931, tj. za hospodářské krize, získala jen 22 hlasů, proto žádné místo v zastupitelstvu; přirozený vývoj po osvobození Čsl. republiky šel do leva, velká část chudiny, ale i četné střední vrstvy se stavěly za program demokratického socialismu, přičemž nejradikálnější náměty prosazovala KSČ: v Nivnici se k ní přihlásila i řada domovinářů, nejchudší to složky agrárníků, ale i levicověji smýšlející sociálních demokratů, možná i někteří Čuříkovci; že se Jan Bujáček objevil mezi 4 zástupci komunistů v MNV jen dokládá, že byl schopný pro účel politiky své strany; v reorganizovaném MNV v březnu 1948, zůstává nadále členem, když se v orgánu sešli hlavně jeho spolustraníci a někteří sociál. demokrati (ti však byli brzy odstraňováni!). J. Bujáček pro nedobré zdraví politické práce zanechává a též ještě mladý umírá, letos je tomu 55 roků výročí - KUNČÍK Vojtěch st., 600, : stolářský mistr, politický a osvětový pracovník; syn Petra K. čp. 600, +1960, taktéž stoláře; ač se otec Petr přihlásil k Živnostníkům a dokonce je reprezentoval v obec. zastupitelstvu v l , ještě i s Metod. Truksou, obchodníkem +1933, ne tak syn Vojtěch; tento byl předním činitelem křesťan. organizací mládeže v Nivnici, hlavně ve vedení Katolické Omladiny, kde se projevil jeho talent v osvětové práci; politicky rostl v Lidové straně, aby se v r stal vlastně posledním předválečným jednatelem této složky, za předsednictví J. Straňáka st. čp. 233; v době II. republiky se jako většina lidoveckých funkcionářů podílel na ustavení provládní Strany národ. jednoty; pokud se mu později vytýkala následná veřejná činnost, nutno upozornit, že např. za členy celonárod. org. Národní souručenství, byli zapsáni všichni dospělí muži Protektorátu (ano našli se statečnější i v našem okrese, kteří se šli odhlásit z NS, jak se dovídáme z dokumentů té doby - stalo se tak pouze v Korytné, Strání a Vlčnově); pokud někdo chyboval, říká se, že je to lidské; pokud však nikoho nepoškodil - domněnky a polopravdy není možné brát na zřetel; pro jednou už budiž řečeno, že bratranec mého rodného otce nebyl nijak trestán pro případnou účast na tzv. aktivistických organizacích, což bylo po válce rozhodně vyžadováno! V. Kunčík už napořád zůstal věren ideálu křesťanského lidového hnutí a jak občas připomněla jeho dcera Ludmila Kachníková.: Škoda, že se tatínek nedožil obrody r. 1968, tím znovuzrození

17 17 Záøí Øíjen 5 /2009 ČSL v Nivnici, což by jej těšilo ; potom i přes zdravotní potíže dělal své řemeslo, čímž v nivnické konkurenci vynikl; i v jeho případě si dovoluji připomenout - různě svět odplácí 105. výročí - MÁČALÍK Karel 67, : původně malozemědělec, později polit. činitel; syn Josefa Máčalíka, domkaře čp. 451, po té na čp. 67, +1937, jehož otcem byl Martin M., čtvrtláník v Nivnici; o předválečné činnosti Karla M. čp. 67 jsme nic nezjistili, ale možno usuzovat, že se hlásil k agrárníkům; politicky se prosadil až po r. 1945, to už byl členem KSČ, když spolu s dalším pokrokovým zemědělcem Fr. Straňákem čp. 124, se zúčastnili v únoru 48 mohutné manifestace Sjezdu zemědělských komisí na Václavském nám. v Praze, na podporu ustavené vlády Kl. Gottwalda; v březnu t. r. při likvidaci řádně zvoleného MNV, se stal členem reorganizovaného zastupitelstva obce Nivnice; že by byl nadšen pro družstevní myšlenku se moc nejeví, neboť i při kandidatuře do nového MNV není uveden jako družstevník, ale pouze zemědělec (tak uváděni jen ti, stále ještě soukromí); přesto že ve volbách do Národních výborů v květnu 1954 neměl výrazný úspěch u voličstva - tito se mohli tenkrát vyjádřit pro i proti kandidátovi (nejvíce hlasů obdržel Jan Straňák čp. 656, tajemník a následně předseda JZD, dále Jos. Tomanec čp. 442, K. Marek čp. 486, Fr. Kunčík čp. 626 a H. Lečbychová čp 242); K. Máčalík dostal důvěru řídících orgánů okresu a byl zvolen předsedou MNV - v této funkci byl v l ; poté zase došlo ke změnám ve vedení obce, ale členem rady MNV byl ještě v l , už jako družstevník výročí - ŠIMČÍK Josef 477, 646, : původně dělník, po r polit. činitel a funkcionář JZD; též o J. Šimčíkovi jsme toho více napsali v N. N. před pěti lety, proto to nejdůležitější: otcem J. Šimčíka byl Pavel Šimčík zemědělský dělník čp. 447, +1953; aktér naší glosy pracoval od mládí jako dělník, dokonce až v západní Evropě; víme i to že v závěru protektorát. éry vypomáhal v zásobování partyzánského odboje proti nacistům na pomezí Moravy a Slovenska; po osvobození Vlasti 1945 se hlásí k Sociál. demokracii a tu zastupuje v Revolučním Nár. výboru jako předseda, od voleb 1946 spoluřídí obec co I. náměstek předsedy Fr. Šika čp. 148; po převratu 1948 je z funkce odstraněn a zůstal jen členem pléna MNV; při několika čistkách na poč. 50 tých let, kdy jsou odstraňováni bývalí sociál. demokrati z různých funkcí a organizací, to potkalo i J. Šimčíka; své úsilí potom vložil na zlepšení podmínek lidí v ustaveném JZD Nivnice - roky byl členem představenstva a vůbec organizačním pracovníkem v terénu, v tom zůstal věrný i jako brigádník vypomáhající v důchodovém věku; - politicky se prosadil jeho syn Fr. Šimčík *1928, v letech tajemník ONV v Uh. Hradišti výročí - BRŠLICA Jaroslav 2, : soukromý zemědělec, funkcionář ČSL; pocházel ze starobylého rodu nivnických Bršliců v sadě ; zjištěno, že jeho děd Jos. Bršlica, * ?, ač zapsán při sčítání jako podsedník, vlastnil mj. 2 koně, což neměli mnozí čtvrtláníci! - také otec Jaroslava nosil jméno Jos. Bršlica čp. 2, *1875 +?; určitě byl i náš protagonista v mladých letech členem křesťan. organizací mládeže; a protože se zasazoval pro udržení tradice Lidové strany v Nivnici i po převratu 1948, dokazuje že byl funkcionářem své strany a Odboru lidových zemědělců (bohužel mnoho dokumentů se nezachovalo); Jaroslav B. patřil k těm statečným, kteří se marně snažili udržet ČSL i v obrozené podobě a ještě od léta 1948 až do poč. r vyjednávali někteří, vedeni Jos. Bobčíkem čp. 28, se zástupci Akčního výboru NF; překvapivě to nevítali ani vítězové, ale i mnozí poražení z lidovců; mám na bratra J. Bršlicu kratičkou vzpomínku: jako kluk jsem chodil pro noviny k trafikantu p. Blahovi, brali jsme tam léta, i tu plojharovskou Lidovou demokracii a u okénka se kdysi právě objevil J. Bršlica, bral si tam ty samé noviny; až později jsem si však mohl porovnat - kdo, co a jak; leč mnohé události i v rodině jmenovaného dolehly, také on umírá dosti mladý výročí - LUKEŠ František 109, : původně soukromý zemědělec, činitel ČSL; též rod Lukešů, či po nivnicku řečeno Lukšů, patří v naší obci k dávným a sahá ještě k vládě Marie Terezie, ne-li dříve: r je při sčítání uvedeno 6 domů, které obývají příslušníci tohoto rodu a r je už 12 domů mající obdobného majitel; Fr. Lukeš vyšel z rodinného prostředí výrazně křesťanského a ženitbou s Marií roz. Straňákovou r. 1933, se dostal na čp. 109, tak říkajíc na grunt, který kdysi patřil dědečkovi Fr. Straňákovi, hospodáři čp. 109 v Nivnici, * (mj. majiteli 4 koní, 7 kusů hověz. dobytka ad.), v letech I. radního obce, jenž byl 5 krát členem zastupitelstva a jistou dobu za monarchie i okresním předákem Strany katolicko-národní; - Fr. Lukeš přišel na grunt, když už došlo k dělení majetku potomkům a mimo to pocházel z daleko chudších poměrů; ale nechyběla mu kuráž, což si mnozí pamatují pro jeho nezkrotné furiantství, když byl léta i muzikantem ve slavné Bartkově Orelské kapele; dobře bylo rozhodnuto, že i tento člověk pověstného vtipu se v r stal členem MNV za Lidovou stranu, ještě s 5 dalšími rovníky, budou také jmenováni; nadějné demokratické poměry vzaly za své i v Nivnici, začaly platit pořádky nastupujícího režimu: levicoví radikálové trvali na odvetě, za skutečné i domnělé sociální nerovnosti venkova; odnesli to často seriozní lidé, jakým byl právě i Fr. Lukeš čp výročí - MIŠKÁR Josef 164, : původně soukromý zemědělec, činitel ČSL; syn Fr. Miškára, který byl v éře monarchie na poč. 20. stol. 2 krát členem zastupitelstva obce; též Jos. Miškár prošel školou života jako zemědělské dítě, až po veřejné působení ve spolcích lidové mládeže; začal být uznávaným sedlákem, to už na čp. 164, což potvrdila jeho volba za předsedu nejsilnější lidovecké složky po II. svět. válce - Odboru lidových zemědělců; i přes poměrně mladý věk si získal důvěru u mnoha zkušených sedláků, starší i odcházející generace; to platilo i po letech, už za novodobých poměrů, kdy se i nivnickému JZD začalo dařit a on měl na tom nemalý podíl, jako družstevní předák; navštívil jsem jej kdysi v pol. 80 tých letech min. století, když jsem z pověření tehdejšího okresního vedení ČSL shromažďoval materiály pro zdokumentování lidovecké historie na Slovácku, přesněji v Uh. Brodě a okolních obcích. - Jos. Miškár, zemědělský odborník na slovo vzatý, mi sděloval své zkušenosti i z poválečné politiky; bylo však znát, že je vážně nemocen, ale já mu byl vděčen za každou informaci o času nenávratna, jak jsem to shromažďoval od pamětníků včerejší Nivnice výročí - SMETANA Josef 27, : soukromý zemědělec, činitel ČSL, osvětový pracovník; rod Smetanů v Nivnici byl (je ještě?), nejrozšířenější příjmením v obci: vždyť při sčítání r je uveden téměř na 50 číslech popisných;. - Jos. Smetana čp. 27 byl synem rolníka Štěpána S. a ne jak jsem se mylně domníval, že jeho otcem je Cyril S., *1885 +?, protože se říkalo Smetané Cyrilci ; vysvětlil mi to současný majitel a následník rodu čp. 27 p. Jos. Smetana, Cyril S. byl pouze strýc a byl bezdětný, usedlost přešla na bratra; - námi připomínaný Jos. Smetana, byl už od mladých roků nadšeným divadelníkem hercem i režisérem osvětových akcí křesťan. spolků; to je pamatováno i z pozdější doby, když se někteří nadšenci pod Osvětovou besedou, a zase to bylo uprostřed 50tých let - určitého uvolnění éry Zápotockého, rozhodli podělit s místní veřejností o své ochotnické. umění, které však mělo tradičně po nivnicku - úrověň!; říkalo se lidovci budú hrát divadlo, ač vlastně Lidová strana v naší obci tenkrát činnost nevyvíjela; sám co školák jsem viděl představení Naši furianti i zpracování Raisových Zapadlých vlastenců : mimo J. Smetany byli v tom aktivní např. Jos. Trtek, poštmistr (o němž se tvrdilo, že pro volby r se o něm se uvažuje jako o předsedovi MNV, co bezpartijním křesťanovi), hudebník Cyril Zvářal, ještě další; vraťme se však do poválečné doby, kdy J. Smetana čp. 27, zastával řadu význačných funkcí: mj. byl hospodářem (pokladníkem) org. ČSL, jednatelem Odboru lidových zemědělců a jak už předesláno, i s dalšími rovníky - Fr. Lukešem, J. Miškárem, též Tom. Lukešem, autodopravcem - * , vše nejmladší generace lidových činovníků, se zúčastňovali práce v MNV l ; stalo se, že jsem se v druhé polovině 80tých roků ocitl na besedě právě u Smetanů, když tam i jinde zavedl p. Jos. Kukulku, to se připravovala publikace Nivnice - rodiště J. A. Komenského ; protože jsem se už dříve znal s historikem M. Zemkem z Brna, duší celého zpracování knihy, přizval mne k určité spolupráci; bohužel, narazili jsme a byl jsem předním funkcionářem obce, než jsem se stačil rozhlédnout, prakticky vyhnán z budovy MNV - ten ne! - zaznělo; závěrem snad i tato úvaha: jistě by se bratr Jos. Smetana čp. 27 nyní taktéž potěšil, že jeho vnuk řídí co starosta sousední obec - staroslavný Bánov!

18 18 Výroèí Nivnice L. P (pokračování) 100. výročí - ZVÁŘALOVÁ Františka 711, : mimořádně aktivní v místní politice po r. 1948; v našich vzpomínkových medailonech jsme pro letošní rok zařadili dvě ženy, obě hodně činné, ale stojící na opačných pólech politic. nazírání; manželé Zvářalovi, nepatřící k majetným občanům, se od r rozhodně hlásili k radikální levici - byli tedy zapojeni v KSČ; než zájmem a větší iniciativou předčila Fr. Zvářalová svého muže: v r stála u zrodu Rady žen v Nivnici (předchůdkyně Českého svazu žen, známého po r. 1970); to jí přineslo i účast v MNV v březnu 1948, když tam zastupovala organizované ženy - komunistky; projevovala se značně otevřeně a ráda agitovala i na veřejnosti, např. užívajíce frází, mj. Poručíme větru, dešti - a na konci pětiletky budeme mít ráj; - ale o svých názorech i když přejatých dle propagandy, byla poctivě přesvědčena; po ustavení JZD se stala i předsedkyní žen - družstevnic (mohl bych uvést i další fakta, která jsou zdokumentována, z piety tak neučiním); její výřečnosti se neubránili ani mnozí známí a když navštěvovala i domácnosti, přišla též jednou k nám a vedla výměnu názorů s mojím tatíčkem, kdysi organizovaným v Sociál. demokracii; Fr. Zvářalová však za svou upřímnost, což se stává často, začala mít potíže i od spolubojovníků; potom, když odsouzen Stalin a Gottwald, mnozí komunisté to nemohli pochopit, i to že byly pranýřovány přehmaty moci po únoru 48; v KSČ nastupovala nová generace funkcionářů, postupně i v Nivnici - a byli tací, kteří se i v nedávné době hájili, že přece - jen byli u komunistů! ; co by na to řekla radikálka z Nivnice dnes, možná i chybující, vlastně žena z drobného lidu, zaujatá myšlenkou po sociální spravedlnosti; zažila i rodinné drama, když zahynul syn-letec a stáří pak dožila u dcery v Praze a tam i zemřela; pozůstatky zvěčnělé jsou ale uloženy na nivnickém hřbitově. 95. výročí - KARLÍK František 287, : původně malorolník, předseda českých socialistů v Nivnici; syn Št. Karlíka, domkaře čp. 287, našel od mládí zálibu v hudbě a léta hrával, vlastně až do samolikvidace někdejší Sokolské hudby r (naposledy prý hrála na oslavě 1. Máje v Uh. Brodě); tato hudba tzv. starých, mnoho desítek let proslavovala rodnou obec na různých místech republiky - ano, hrála i na kterémsi Sokolském sletu v Praze! - Fr. Karlík byl už v závěru jejím vedoucím; než uplatnil se i politicky - v Čsl. straně národně socialistické v l únor 1948, byl jejím předsedou; tato složka, co strana levého středu, měla pozice v Uh. Brodě, ne tak v Nivnici: např. v obec. volbách 1932 získala jen 20 hlasů, čili žádný mandát; jejich situace se o cosi zlepšila, když české socialisty podpořili nově nastoupivší pokrokoví učitelé - L. Dvořák, Fr. Palička, M. Šišková: při parlament. volbách 1935 pro ně hlasovalo 62 našich občanů; po r. 1945, kdy byly činné pouze 4 strany NF, skončila tato složka poslední, leč ziskem 2 mandátů pro Jos. Ingra a Jana Starobu +1983, poté členů MNV; převrat r byl ukončením činnosti českých socialistů v Nivnici - strana zakázána, samotný předseda Fr. Karlík, pro věrnost Zenklovu vedení, byl ostouzen a bylo mu Akčním výborem NF vyhrožováno potrestáním; až v čase obrody , byl učiněn pokus vzkřísit tuto stranu, na čemž se podílel i Fr. Karlík: marně, mnohé záležitosti tomu nepřály; aktér našeho vyprávění se však s několika jedinci do ČSS zapojil, to přímo přes Sekretariát v Uh. Brodě, který přežil léta, aby byl zrušen až r. 1995! 95. výročí - STRAŇÁK Karel 233, : původně soukromý zemědělec, bezpartijní člen MNV, funkcionář JZD; pocházel ze silně katolické rodiny: otec Jan S. byl starostou Nivnice v l , bratr Stanislav byl knězem; Josef pekař a Jan kupec - byli zapojeni v předních funkcích Lidové strany po II. svět. válce; ani zde nepochybujme, že Karel vyrůstající v prostředí křesťanské mládeže mezi válkami, by se určitě více prosadil dle své ideové orientace, nebýt státního převratu 1948; přesto je pravdou, že našel uplatnění - vždyť život šel dál i za nového režimu: už co člen JZD byl zvolen jako bezpartijní do MNV ve volbách 1957; tento vedoucí orgán místní správy byl tenkrát rozšířen ze 30 na 34 členů: v něm byl nejstarším Fr. Palička za KSČ - 58 let a nejmladším St. Kotek, čp. 87, za Český svaz mládeže - 22 let; K. Straňák čp. 233 byl uznávaný, ba vůbec oblíbený u družstevní veřejnosti, a proto jej zvolili do vedení JZD Nivnice. 90. výročí - ŘEHÁK Josef 180, 181, : řídící učitel; možno se vážně domnívat, že jeho rod pocházel z Uh. Brodu a nebo tam Jos. Řehák dříve učiteloval; do Nivnice přišel r a rok na to, na svátek Narození P. Marie - 8. září 1900, převzal po slavnostním vysvěcení budovy, z rukou tehdejšího starosty Št. Bartka čp. 112, klíče nové obecné školy; u nás působil 20 roků, do r. 1919; je také skutečností, že po obec. volbách r je uveden jako člen zastupitelstva, zvolený v I. sboru - zasloužilí občané; v období už tam chybí, neboť učitelstvo údajně mělo zákaz se aktivně politicky angažovat! - J. Řehák, jak pamatovali starší občané, měl povinnost každé ráno hrát při bohoslužbách na varhany; jinak však byl zřetelný pokrokář, možná od něj došlo r k pokusu ustavit v Nivnici Sokol, což nevyšlo; tak brzy na počátku státní svobody se nadobro loučí s naší obcí, když v Zájmech Slovače, liberálních novinách vydávaných v Uh. Hradišti mj. stojí: Úmrtí - Josef Řehák, řídící učitel v Nivnici, zemřel v neděli 2. března 1919, ve věku 58 let. - Převezen do Uh. Brodu, kde po církev. obřadech byl pochován na hřbitově. 85. výročí - KOPUNEC Josef 21, : významný rolník, dvojnásobný starosta obce; J. Kopunec čp. 21, syn Václava K., * ?, hospodařil na zděděném gruntu; i když se všechny zápisy nedochovaly, nejspíš byl členem obec. zastupitelstva už závěrem 19. stol.; - nové obec. vedení volila Nivnice v květnu 1901; samotné funkcionáře - starostu, tři radní, zvolili až v listopadu t. r., též obec. tajemníka a pokladníka tzv. kasíře (spravoval kasu obce); jak se tradovalo a potvrdil i pamětník dědáček Hrašák, J. Kopunec byl zvolen z iniciativy učitelů, ve většině liberálního názoru: tím se také tajemníkem stal odborně zdatný učitel Fr. Petráš, *1862-+?(v Částkově někdy po r. 1920); pokud byl J. Kopunec zvolen do čela obce poprvé přesvědčivě, ne tak při další volbě poč. r. 1905: - měl zdatného soupeře, kterým byl Fr. Zvářal, rolník čp. 161, * , bohatý sedlák (4 koně, 5 kusů hov. dobytka, atd.); Kopunec zvolen sice znovu, to 19 hlasy, soupeř získal 11 hlasů; - v obci se však začala situace měnit, o čemž psal i krajinský pokrokový tisk: starosta J. Kopunec prý slevuje klerikálům; mohlo se tak jevit, neboť právě r přišel do Nivnice nový kaplan P. Jan Černý (ještě se o něm zmíníme více) a ten projevil neobyčejný elán, včetně zájmu o politické dění; starosta znajíce situaci, vůbec názory místní veřejnosti, změnil i svou osobní taktiku; to však už byl na ústupu a ve volbách r zvolen jen členem výboru v I. sboru (zasloužilí občané), a to byl závěr jeho veřejného účinkování. 80. výročí - BARTEK Stanislav 525, : původně technic. úředník, poté politický pracovník ; další z rozvětveného rodu Bartků, který je však v současnosti na ústupu, (jako tolik tradičních nivnických příjmení); počátek těchto rodin byl zemědělský, než dělením se původní hospodářství oslabilo a na další děti přišel úděl mnoha malozemědělců, často i domkařů; jiní to však ještě řešili cestou za moře, do ráje Ameriky, což vždy nevyšlo: právě tomuto rodu přiřknuto přezvisko Bartci - Amerikáni; St. Bartek, byl synem Josefa B., a s jeho veřejným účinkováním se setkáváme r. 1957, při volbách do Národních výborů: v Nivnici kandidovalo 34 členů, z toho 20 komunistů, 2 svazáci a 12 bezpartijních; protagonista naší glosy si vedl uznáním veřejnosti úspěšně, neboť uveden jako úředník a člen KSČ - dostal dokonce více hlasů než předseda JZD Jan Straňák čp. 656 a málo zaostal za J. Šikem čp. 97, dosud místopředsedou ONV v Uh. Brodě; jeho politický vzestup měl pokračování a bylo pozoruhodné, že Nivničan se r stal předsedou MěNV v novém okresním městě Uh. Hradišti; v této náročné funkci setrval do r. 1970, ale pak už jeho politic. kariéra zaznamenala neúspěch: příčina? určitě neprošel sítem prověrek za účinkování, vůbec postoje v r. 1968; mluvil jsem nedávno s p. Bartkovou, vdovou zvěčnělého z Uh. Hradiště, a byla ráda, že rodiště si připomene i tohoto rodáka, to v N. N.: dále připomenula, že předseda St. Bartek, přes náročnost úřadu i spletitost událostí 60 let min. stol., začal studovat i práva, což však nedokončil, ohlásila se nemoc (dokončení příště) Zpracoval St.

19 19 Záøí Øíjen 5 /2009 Nivnický dvùr Dvůr neboli velkostatek bylo svobodné, nezávislé hospodářství, na kterém měl majitel všechno, co potřebovat k životu. V Nivnici byly dva takové dvory - panský v severní části obce a soukromý na jihu. Mezi vlastníky jižního dvora patřil například Jiří Prakšický ze Zástřizl nebo rod Lehotských z Lehoty. K hospodářským stavením, stodole, sušárně ovoce a dalším patřily tři 1/4 lány s četnými svobodami, jako osvobození od roboty, odvoz dřeva z knížecích lesů nebo 24 fůr proutí na ploty. Tento dvůr byl později nazývaný Zemanská zahrada a od r na jeho části stojí budova horní školy. Život obyvatel naší vesnice ale nejvíce ovlivňoval dvůr panský, patřící majiteli obce, někdy nazývaný Lichtensteinský velkostatek. Rod Lichtensteinů, který vlastnil Nivnici od roku 1625 a po zrušení roboty zde měl nadále značné majetky, řídil chod svého panství prostřednictvím dvorů. Budovy dvora, zabírající 1 ha 61 arů, stály v místech dnešní firmy Linea. K nim náleželo asi 353 ha polí, 5 ha luk, skoro 5 ha pastvin, na 3 ha lesů a téměř 42 arů zahrad. Všechny tyto pozemky obdělávali naši předci robotní povinností, která měla přednost před prací na vlastním políčku. Robotní zátěž obyvatel se měnila s panovníkem a byla stanovována počtem dní v roce, které musel poddaný odpracovat buď s potahem nebo ručně. Pracovalo se od východu do západu slunce s dvouhodinovou přestávkou v poledne. Správce dvora vedl záznamy o tom kdo, kdy a kam půjde set, okopávat nebo sklízet. u Mayu Po zrušení roboty v roce 1848 neměl kdo tak rozsáhlá pole a louky obhospodařovat, proto je vrchnost rozprodávala nebo pronajímala. Nivnický dvůr se všemi budovami a pozemky si pronajali bratři Mayové z Uh. Ostrohu a hospodařili na nich až do pozemkové reformy v roce Mayové provozovali v Uh. Ostrohu a Starém Městě cukrovary. Pronajaté panské dvory (nivnický byl jedním z mnoha) proto zaměřovali na pěstování cukrovky. Nivnický dvůr řídil správce. Za dob Mayů zde byli dva - Scharf a po něm Hoffman. Oba německy mluvící absolventi vysoké hospodářské školy upřednostňovali disciplinu a pořádek. Měli rodinný byt ve dvoře nad kanceláří a k němu zahradu na zeleninu, parčík s lipami a rybník na chov ryb, kam ostatní obyvatelé dvora neměli povolený přístup. Správci byli k ruce 2 adjunkti, bydlící také ve dvoře v bytech pro svobodné, mající společnou kuchařku a ve stájích 1 krávu. První adjunkt měl přímý dohled nad živočišnou výrobou, tzn. vypracovával krmné dávky pro 100 dojnic, 2 býky, 25 párů volů, 7 párů tažných koní, 1 pár kočárových a 1 jezdeckého koně, sledoval užitkovost a využití zvířat. Dvůr se probouzel už ve 4 hod. ráno. Začínalo se čištěním stájí, krmením, dojením a po snídani pracovníků se pokračovalo rozdělením práce na den. Koně se nepoužívali na práci na poli. Obstarávali dovoz a odvoz potřebných věcí mezi Uh. Ostrohem a Nivnicí nebo odvoz řepy do Brodu na nádraží. Druhý adjunkt řídil rostlinnou výrobu. Na většině polí se pěstovala řepa cukrovka, která se ručně okopávala a přetrhávala. Z obilí seli většinou sladový ječmen a pícniny na krmení, brambory nikdy. Ve dvoře s rodinami dále bydleli a byli podřízení adjunktům: - 4 dozorci - dohlíželi na pracovní skupiny na polích - švýcar - měl na starosti krmení krav, jejich dojení a manipulaci s mlékem - šafář u koní, šafář u volů, topič, kovář, strojník, kuchařka adjunktů. Mezi stálé zaměstnance, do dvora docházející, patřil noční hlídač, úpravčí dvora a hnojiště, kočí a 7 koňařů k tažným koním. Stálí pracovníci měli kromě měsíčního platu i denní příděly mléka. Od jara do sklizně byli najímáni sezónní pracovníci za týdenní mzdu v penězích, obilí a cukru. Asi 60 Slováků a 140 Nivničanů. Dokud nebyly žací stroje, přicházelo i 18 sekáčů a k nim 18 odkladačů. V roce 1924 proběhla pozemková reforma. Po ukončení sklizně v daném roce byla dána výpověď dosavadním nájemcům. Z budov dvora a 153 ha polí byl vytvořen zbytkový statek, který odkoupila obec Nivnice. Zbylé pozemky se měly rozparcelovat mezi místní občany. Podle státního pozemkového úřadu se půda rozdělila do 8 bonitních tříd (např. 1 ha 1. třídy stál 5900 Kč nebo 1 ha 8. bonitní třídy byl za 1900 Kč), po jednotlivých dílech od 20 arů do 2 ha (průměrně asi 81 arů m délky a 28 m šířky). Rybník - dnes průmyslová zona O půdu se přihlásilo 420 uchazečů a bylo uspokojeno pouze 228 lidí, což vyvolalo velkou závist a nevraživost mezi obyvateli obce. 1 ha pozemku na Podohradí byl přidělen jednotě Sokolské. Dnes zde stojí sportovní hala, ale tu byl při slavnosti předávání panské půdy odhalen pomník jako památka na tuto událost. První brázdu na svobodné půdě vyoral nejstarší občan, 86 letý Šimon Trtek č. 66. Tzv. zbytkový statek, včetně budov pronajala obec Syndikátu řepařů v Hodoníně na 12 let. Po ukončení nájemní smlouvy byly i tyto pozemky rozparcelované a rozprodané občanům. Část budov si pronajal bývalý prof. zimní hospodářské školy v Uh. Brodě p. Jančík a zřídil velkochov vepřů a kachen. Horní budovy, sýpku, kravín a jiné si najala firma Sběr pana Bruštíka na sklad léčivých bylin. V r byly všechny budovy dvora i s rybníkem prodány obcí místnímu výrobci lihovin Jaroslavu Hromčíkovi na pálenici a výrobnu likérů. Už v r byl tento podnik znárodněn a předán Ředitelství lihovarů. V dnešní době zde sídlí firma Linea a. s. Tak po staletích přestal existovat nivnický dvůr, který zasahoval do životů mnoha generací před námi. org zdroj: OA UH pamětní kniha městečka Nivnice OA UH školní kronika soukromá kronika Fr. Hromčíka N. 38, z r. 1967: O Nivnici a nivničanech. Pohled z Kráčiny

20 Záøí Øíjen 5 / Za tichou Moravou V pátek proběhlo v uherskobrodské knihovně slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Za tichou Moravou, kde naše škola zaznamenala velký úspěch. Získali jsme nejvyšší počet ocenění ze všech zúčastněných škol. Ceny vítězům předala dcera spisovatele Františka Kožíka, u příležitosti jehož 100. výročí narození se celá soutěž konala. V kategorii 12+ získali ocenění tito naši žáci: Barbora Červenková ze 7. tř., Kateřina Slámová z 8. A, Pavel Slinták ze 7. tř., Karolína Jurigová z 8. A a Pavel Pražan ze 7. tř.. Oceněni byli i žáci, kteří už naši školu opustili. 1. místo v kategorii 15+ získal náš bývalý žák Damian Vaselić, další ocenění pak Karolína Smetanová, Karolína Lidiaková, Anna Lukešová a Klára Dvořáčková. Nivnice se však neztratila ani mezi dospělými. Ocenění za 1. místa ve svých kategoriích převzaly i nivnické rodačky Eliška Raková a Ludmila Kohoutková. Všem srdečně blahopřejeme. Cecilská zábava 2009 Tradiční Cecilská zábava se uskuteční v sobotu v v sále Beseda. K tanci a poslechu bude hrát: dechová hudba NIVNIČANKA a skupina KASANOVA Kulturní akce: Don Quijote de la Ancha divadelní představení SD Beseda Cecilská zábava SD Beseda Bubáci a Hastrmani pohádka SD Beseda Rozsvícení vánočního stromu - náměstí Setkání seniorů SD Beseda Církevní Silvestr pro mladé SD Beseda Mikulášská besídka SD Beseda DH Nivničanka- devadesátiny SD Beseda Vánoční koncert UDK SD Beseda Betlémek představení pro MŠ SD Beseda Láska brány otevírá SD Beseda ROK ples hasičů SD Beseda koncert Dvořák kostel sv. Andělů Strážných Myslivecký ples Sportovní hala Košt hub SD Beseda O zlé královně - pohádka pro děti SD Beseda Farní ples Sportovní hala Blahopøání V letošním roce oslavili své OSM- DESÁTÉ narozeniny sestra Ludmila Kohoutková a bratr František Kachník. K tomuto jubileu a do dalších let jim přejeme hodně lásky, pevné zdraví a Boží ochranu a požehnání. Jednota Orel a KDU-ČSL Nivnice NIVNICKÉ NOVINY - občasník Vydáno Uzávěrka dalšího čísla je Vydává Obecní úřad v Nivnici, Sídliště 1000, IČO: Redakční rada NN: Mgr. J. Basariková, J. Bradáčová, O. Lukašíková. M. Moulisová, Mgr. Vl. Ondra, K. Šik, M. Zálešáková Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko vydavatele Náklad 700 ks Reg. č Ev. č. MK ČR E DTP: HS studio Stanislav Hradil, tel.:

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49

Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49 Křenovický zpravodaj Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49 Ze zastupitelstva obce * Vzhledem k tomu, že obec nedostala dotaci na opravu koupaliště, rozhodlo zastupitelstvo obce opravit vnitřní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ

JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ ročník XXVI., číslo 6/2014 Svátek dětí Stavební úpravy bytového domu Hokejbalový turnaj Házenkáři v Handball Family JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ Svátek dětí Více na

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: PŘÍPRAVNÝ PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v sobotu dne 23.8. 2014 Obě ledové plochy Pracovní propozice turnaje

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Rybnický zpravodaj 6/2013

Rybnický zpravodaj 6/2013 Rybnický zpravodaj 6/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o činnosti obecního úřadu Rybníky za období od 1. 4. do 31. 7. 2013. 3.4.2013 provedla firma MIKO

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více