Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè. Malé poohlédnutí za letošními hody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè. Malé poohlédnutí za letošními hody"

Transkript

1 Záøí Øíjen 5 /2009 Roèník XIX Cena 3 Kè Malé poohlédnutí za letošními hody Podle předpovědi počasí to už vypadalo, že letošní hody celé proprší. Ale naštěstí to našim meteorologům opět trochu nevyšlo. Díky tomu se mohly uskutečnit všechny akce, které byly na hody naplánované. A nebylo jich málo. Některé dokonce probíhaly současně, takže každý musel vybírat opravdu podle svého vkusu a chuti. V sobotu a v neděli, již tradičně, byla uspořádána za starým MNV Výstava chovatelů drobného zvířectva. Letos byla významná tím, že se uskutečnila k 50. výročí chovatelů v Nivnici (strana 6 7). vystoupila skupina Street Ga a ze zahraničí slovenské skupina Chimera. Nedělní ráno začalo jak jinak, než mší svatou, na které se představila poprvé svým zpěvem nově vzniklá Schola a na slavnostní hrubé mši svaté zazpíval kostelní sbor. Po obědě se sešlo hned několik akcí najednou. Na náměstíčku tančila country skupina velkých tanečníků s doprovodem kapely Hody byly zapálené v pátek navečer, kdy ve společenském domě Beseda proběhlo premiérové promítání filmu Vracaja sa dom, kterého se zúčastnili i zástupci Nivničky. V zaplněném sále byl přítomen i štáb České televize, režisér a herci. Po promítnutí následovala beseda u cimbálu, při které zahráli k tanci a poslechu mladí Burčáci z Míkovic. V tuto dobu také ve sportovní hale byla taneční zábava pro mladé a na Myslivně Hubert hrála skupina Samorost. Rovněž Nadační dům a sedlcká chalupa byly po oba dva dny otevřeny k nahlédnutí. V neděli zde probíhala výstava květin nivnického zahradníka pana Josefa Hladiše a prodejní výstava paličkované krajky i s ukázkou paličkování. Protože počasí opravdu přálo, odpoledne mohla vystoupit ve svém koncertu na náměstí dechová hudba Nivničanka. Večer opět patřil mladým, kdy ve sportovní hale Western. V kostele bylo slavnostní požehnání, které na varhany doprovázela nivnická rodačka, tohoto času bydlící v Olomouci, Ilona Ručková Trtková. Poté následoval varhanní koncert. Souběžně s těmito akcemi vyhrávala a zpívala před Sedlckou chalupou Nivnička s cimbálovkou Muzikaša. V Besedě na zahrádce pak hrála cimbálová muzika Lipina. Na rajčovně byly po celou dobu hodů kolotoče, střelnice a atrakce pro děti. Takže, kdo chtěl, mohl si opravdu vybrat podle svého gusta. Nabídka byla bohatá! MZ Z obsahu novin 2 3 Fotoreportáž z podzimní výstavy 8 Školní rok 2009/ Noční pohádkový les 19 Nivnický dvůr hody září ice cz

2 2 Fotoreportáž z podzimní výstavy Pořadatelé (zahrádkáři a včelaři) děkují všem občanům, kteří přispěli svými výpěstky ke zdaru výstavy. Velmi úspěšná byla také přednáška Ing. J. Balaštíka - konzervování v mikrovlnce. Oko návštěvníků potěšilo aranžmá p. M. Mikulcové a květiny p. J. Hladiše. Voňavé a sladké perníky paní A. Skybové nám připoměli jak rychle se blíží vánoce. Velký ohlas měla, jako každý rok, výstava hub manželů Trtkových. Foto M. Kománková a K. Hladiš

3 3 Záøí Øíjen 5 /2009

4 4 Poèasí u nás v srpnu 2009 Srpen 2009 Den Noc 41,5 20, V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné Rosí-li v srpnu hodně tráva, pěkné počasí se očekává Letošní srpnové počasí oběma pranostikám plně odpovídá. Deště bylo podstatněji míň než předcházející měsíce, což též přispělo ke kladnému hodnocení. Bohatá rosa téměř každé ráno tvrdila muziku - viz Přehled počasí z měsíce července v minulých NN Sv. Vavřinec, (10. 8.) dá létu prvý žduchanec Letos se mu moc nepodařil, protože krásné letní počasí trvalo po celý měsíc. Nebylo ale tak vždycky. V roce 1882 byla velmi dobrá úroda obilovin. Přesto se tento rok Poèasí u nás v záøí 2009 Září 2009 Den Noc 29,2 16, Velmi pěkný, teplý měsíc s průměrnou teplotou 16,1 C. Teplejší září (od r. 1980) jsme měli jen v roce 2006 a to s průměrnou teplotou 16,5 C, nejchladnější naproti tomu v roce 1996, kdy průměrná teplota klesla na 9,7 C. Měli jsme tedy velmi vhodné počasí na dovolenou či pro ušetření paliva-otopu, ale méně vhodné pro zemědělce. Tito se začínají strachovat o úrodu. Je velké sucho. těch 29,2 mm srážek je pro vysušená pole téměř zanedbatelné. I ta jedna jediná bouřka v měsíci svědčí o něčem. Naši dědáčci tvrdívali: Na dešti v září, rolníkovi velmi záleží. Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava. Tak aspoň vinařům se v letošním září dobře daří! Přejme jim to. A víte co nám stal mezníkem bídy mnohých zemědělců. V době žní se totiž dostavily vydatné deště, zejména koncem července a začátkem srpna. Přitom počasí bylo pařlivé takže všecko obilí vzrostlo v mandelech i na stojatě a stalo se neprodejné. K nám se pak jako náhrada chlebového obilí dovážela uherská pšenice. Tam bylo vzhledem k časnějším žním obilí sklizeno dříve, než nastalo nepříznivé počasí. Naši zemědělci tento neblahý rok pojmenovali jako vzrostlý (po nivnicky porostlý ). Jak teplo o Augustinu (28. 8.) tak bude studeno na Kateřinu ( ) To se máme na co těšit, vždyť na sv. Augustinu jsme měli 34 C, letošní nejteplejší den. Vše ostatní vyčtete z tabulky, dle pramenů zpracoval FB říkají Vinařské záznamy z nedalekých Čejkovic? Roku 1730 réva vyhnala velmi krásně a hojně, takže kdyby hrozny byly dozrály, bylo by vína mnohem více než minulý rok. Ale v září tak mrzlo, že se musilo do 11 až 12 hodin dopoledne čekati, až hrozny rozmrznou. nebylo proto ani trochu moštu, víno se nalévalo za 2 krejcary máz, a bylo horší než ocet. (Asi nevěděli nic o ledovém víně!) Na svatého Jeronýma (30. 9.) stěhuje se k nám už zima. Jásá-li počasí v polétí, větry se zimou záhy přiletí. Sklizeno prakticky máme, zima může pomalu začít. Vše ostatní vyčtete z tabulky, dle pramenů zpracoval FB Legenda poèasí srážky v mm t průměrná teplota ve stupních Celsia. (Po čí tá me ji ze tří čtení tep lo mě ru v 7:00, 14:00 a 21:00 h. Ve čer ní pozo ro vá ní se bere do součtu dvakrát a pak se dělí čtyř mi). Průměrná měsíční teplota: počítá se z prů měr ných teplot jed not li vých dnů. Prů měr ná roční tep lo ta: po čí tá se z prů měr. teplot jed not li vých mě sí ců. jasný den (max. 20 % oblohy kry té) zamračený den (zataženo %) souvislá sněhová pokrývka nesouvislá sněhová pokrývka bouřka A arktický den (během 24 hodin teplota stále nižší než -10 o C) Ld ledový den (celý den pod 0 o C) M mrazový den (část dne pod 0 o C) Lt letní den (část dne 25 o C a více) T tropický den (část dne 30 o C a více) Tn tropická noc AUTOSERVIS DM Bánov 592 Opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek Kompletní servis, příprava a zajištění STK, montáž autodoplňků, výměna olejů SHELL Nabízí tato zvýhodnění: hodinová sazba 160 Kč geometrie na počkání diagnostika VAG VW, Seat, Audi, Škoda Dále budeme poskytovat tyto slevy: faktura nad Kč (brzdová kapalina s výměnou zdarma) faktura nad Kč (palivový filtr s výměnou zdarma) faktura nad Kč (olej SHELL + výměna zdarma) Ceník olejů: OLEJ SHELL 10W Kč 1 litr OLEJ SHELL 5W Kč 1 litr OLEJ SHELL 5W-30 Longlife 585,- Kč 1 litr Možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma! Mobil: NONSTOP:

5 5 Záøí Øíjen 5 /2009 Jednoduché jímání tepla z okolního vzduchu, promyšlená technika a rychlá instalace - to jsou argumenty, které hovoøí pro tepelná èerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci Pro zásobování tepelného čerpadla vzduch/voda dostatečným množstvím venkovního vzduchu jsou vyžadovány speciální vzduchové kanály. Přes vzduchové kanály je venkovní vzduch nasáván a veden k výparníku tepelného čerpadla. Po odebrání tepla je ochlazený vzduch přes vzduchové kanály opět odváděn do okolního prostředí. Vzduchové kanály mají speciální izolaci proti hlučnosti a chladu. Tepelná čerpadla mají výkon od 6 do 33 kw a standardní výstupní teplotu 58 0 C. Pro rekonstrukce je k dispozici vysokoteplotní řada tepelných čerpadel s možností výstupní teploty až 65 0 C. Výkonná tepelná čerpadla vzduch/voda z kompaktní LWC řady s výkonem 6 až 12 kw vás zaujmou nejenom svým designem, ale i vnitřním kompaktním uspořádáním. Mají malou půdorysnou plochu díky velkému množství komponentů, které jsou do výrobku již integrovány z výroby a které musíte u standardního provedení montovat na zeď v kotelně. Tento koncept nešetří jenom montážní čas, ale současně zaručuje instalatérovi i uživateli jistotu. Všechny komponenty jsou zkoušeny ve výrobě a jsou vůči sobě vzájemně optimalizovány. Konstrukční variantou je tepelná centrála WL s vestavěným zásobníkem TUV a možností připojení na solární systém a centrála domácí techniky KHZ s vestavěnou větrací jednotkou a opět zásobníkem TUV. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci - dominanta vaší zahrady V případě tepelného čerpadla pro venkovní instalaci je celý přístroj umístěn na vaší zahradě. Do domu je pak vedeno potrubí s topnou vodou a napájecí a řídící kabel. Vedle promyšlené techniky nezůstal v tomto případě stranou ani design výrobku. Do nového kabátu se oblékla tepelná čerpadla vzduch/ voda pro venkovní instalaci od výkonu 10kW do 33 kw. Alpha-InnoTec - specialista na tepelná čerpadla Firma se sídlem v bavorském Kasendorfu patří k vedoucím evropským výrobcům tepelných čerpadel. Sortiment tvoří tepelná čerpadla vzduch/voda s výkonem až 33 kw, tepelná čerpadla země/voda s výkonem až 161 kw. Moderní a hospodárná Naše tepelná čerpadla se vyznačují kompaktní konstrukcí, téměř bezhlučným provozem i moderním a elegantním designem. Jsou konstruována s ohledem na moderní styl bydlení. Jejich technické řešení klade důraz na funkčnost, malou potřebu místa i variabilitu při jejich instalaci. Jednoduché ovládání, vysoký komfort a energeticky úsporné používání zaručuje regulace pro inteligentní domy Luxtronic. Tepelná čerpadla AIT s.r.o. nám. Republiky Brno Tel.: Máte zájem o získání ÍDI SKÉHO OPRÁVN NÍ skupiny B v míst bydlišt? Informace: Jarmila HOMOLOVÁ Slovenská Kv tná Tel: Erik Hauerland K Vodojemu Nivnice tel.: vaše stavíme sny dodávky staveb na klíč provádění celkových rekonstrukcí zateplení budov obklady - dlažby - sádrokarton výkopové práce - Bobcat, minirypadlo komunikace, chodníky, zpevněné plochy prodej stavebního materiálu půjčovna nářadí a lešení prodej a doprava písku a štěrku

6 6 Zpráva k 50 letému výroèí založení ZO ÈSCH v Nivnici Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás při příležitosti 50. výročí založení organizovaného chovatelství v Nivnici seznámil krátce s její historií. Všechno to začalo na podzim roku 1959, kdy se sešla parta nadšenců a toho roku založila ZO ČSCH DZ v Nivnici. Tato ustavující schůze proběhla v pohostinství Beseda a prvním předsedou této organizace byl zvolen Miroslav Kopecký. V té době organizace čítala 7 členů. ČSCH je dobrovolná organizace, která sdružuje chovatele DHZ. Naše organizace je smíšenou organizací, ve které se chovají hlavně králíci, holubi, drůbež, exoti a v minulosti to byla i kožešinová zvířata ovce a kozy. Organizace má své stanovy, kterými se každý člen musí řídit. Nadřízeným orgánem ZO je OVČSCH a nejvyšším orgánem, který toto všechno zastřešuje je UV ČSCH v Praze. Po roce 1989 vznikly mezičlánky mezi OV a UV a to v podobě krajských koordinačních středisek. Postupem času se z původních zakládajících 7 členů rozrostla členská základna, a to již v prosinci roku 1960, kdy se pořádala první propagační výstava DHZ na nádvoří dolní školy, na 32 členů. Finanční prostředky na budování chovatelského zařízení a taktéž materiál si chovatelé této organizace opatřovali tak, že brigádně vypomáhali při různých pracích v místním JZD. Jak šla léta, tak procházeli touto organizací různí chovatelé. Největší počet chovatelů dosáhla tato organizace v letech , kdy čítala až 70 členů. Každý rok na podzim se pořádaly propagační výstavy, i když se měnila místa konání (Na požáře, na horním hřišti, na nádvoří dolní školy) nic z toho neubralo z nadšení chovatelů, kteří tyto akce pořádali. V 70. letech naše organizace zakotvila na nádvoří MNV. Brigádně se vybudovalo osvětlení výstaviště a postavil se sklad pro výstavní zařízení. Na tomto místě se prakticky výstavy pořádají každoročně až dodnes. Taktéž se využívaly různé místnosti jako klubovna ZO ČSCH. Do této doby se většinou schůzovalo v pohostinství Beseda a Regina. V těchto letech se navazovali různé družby se stejně zaměřenými organizacemi. V našem případě to byla družba s chovateli z Moravského Leskového, Uh. Brodu a Nezdenic. Toto všechno dění napomohlo ke zkvalitnění a větší propagaci organizovaného chovatelství a taktéž k navazování nových chovatelských známostí. Z těchto let mají chovatelé vesměs pěkné vzpomínky, poněvadž v této době, jak se říká, chovatelství žilo a každá akce byla pro chovatele svátkem. V 80. letech, konkrétně 1984, se ku příležitosti 25. výročí založení organizace ČSCH v Nivnici konala OV mláďat králíků. Na této akci bylo vystaveno více jak 300 ks králíků. Toto číslo doposud nebylo překonáno. V těchto letech se začaly pravidelně konat výstavy na nivnické hody a tento termín přežívá prakticky dodnes. I tato léta byla pro chovatele obohacující z hlediska zkvalitňování svých chovů a navazování nových známostí, poněvadž se vrcholné chovatelské akce pořádaly na Moravě (v Brně celostátní a mezinárodní výstavy DZ) a v Nitře na Slovensku. Oba tyto regiony byly pro naše chovatele dobře sjízdné, a proto se každoročně pořádaly zájezdy na tyto chovatelské akce i s rodinnými příslušníky. Mimo tyto zájezdy utužovali své přátelství chovatelé a jejich rodiny ještě prostřednictvím jiných akcí, jako byly oslavy MDŽ, výlety do Lipin a večeře na ukončení chovatelského roku. Po roce 1989 se dá říci, že se začala psát nová éra organizovaného chovatelství. Všem lidem se otevřely nové možnosti a zájem o chovatelství se pomalu začal vytrácet. Členské základny se začaly snižovat a to nejen v naší ZO. Tento trend byl prakticky celostátní. Spousta organizací zanikla. Ty organizace, které se udržely, začaly stagnovat, nepořádaly chovatelské akce a doslova živořily. Naše organizace nebyla výjimkou. I přes tyto krizové roky naše organizace každoročně uspořádala na nivnické hody výstavu DZ a to díky velké obětavosti členů ZO té doby. Určitý zlom v životě této organizace nastal po roce 2000, kdy do ní vstoupili noví a staronoví členové. Aby chovatelství nabralo nový dech, tak se musela změnit od základu filozofie a pohled na chovatelství jako celek. Toto se i přes některá negativa, která tento přerod doprovázela velmi dobře podařilo. Během těchto posledních zhruba 7 let se organizace transformovala prakticky do dnešní podoby. Dá se říci, že ZO ČSCH v Nivnici je jedna z nejživotaschopnějších organizací v regionu. Výstavy v Nivnici se v posledních letech staly pojmem nejen pro chovatele z okresu UH, ale i z celé Moravy. O tom svědčí i fakt, že je chovatelé vyhledávají a pilně obesílají svými chovanci. Dnešní výstava je tím nejlepším důkazem. Sešlo se tu hodně zvířat co do počtu, ale i kvality, a dokonce se tu prezentují i kolekce holubů a králíků speciálních klubů, a to klubů velkých voláčů a činčil malých a dajlenárů. Tak jako v každé zájmové činnosti, tak i v naší máme nedostatek mladých chovatelů, kteří by do budoucna po nás přebrali štafetu, jak jsme učinili my po našich předchůdcích. Buďme však optimisti a doufejme, že i toto se během času změní k lepšímu, a že další výročí této organizace proběhne v podobném duchu jako to dnešní. Záměrně jsem v tomto příspěvku nezmiňoval jména chovatelů, ale nedá mi nezmínit se o lidech, kteří tuto organizaci během těch uplynulých 50ti let formovali a udávali určitý směr. Mezi tyto lidi bezesporu patří Janča J., Kopecký A. a Zálešák K., kteří v 80. letech pozitivně ovlivňovali chod této organizace. Velký dík patří př. Hladišovi J. 857, př. Bradáčovi F. a př. Hladišovi J. 129, kteří podrželi organizaci i přes krizová 90. léta. Dále bych chtěl vzpomenout chovatele jako je Bršlica F., Hromčík V., Dvořák Vl. Ale i jiní, kteří naši organizaci zviditelňují na výstavách vyšších stupňů. Dále bych chtěl poděkovat př. Straňákovi K. ml. za úspěšné absolvování zkoušek na posuzování králíků a tím i historicky prvního posuzovatele, kterého si tato organizace za 50 let svého trvání vychovala. Speciálně bych chtěl poděkovat př. Drobnému Zd. a jeho rodině, který organizaci v této době vede a největším podílem se zasloužil o to, jak tato organizace dneska žije. Jen tak dál, Zdeno! Dále bych chtěl poděkovat ZO Hluk, se kterou máme ty nejlepší pracovní vztahy, jmenovitě př. Hrdinovi Ant. a Mitáčkovi F.. Děkuji taky všem chovatelům, kteří se po celá ta léta až do dnešních dnů aktivně zúčastňují našich akcí a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat obci Nivnice, která nám umožňuje využívat tento areál k našim aktivitám. Velký dík patří hlavně sponzorům, kteří se na těchto akcích podílejí, ať už finančně nebo materiálně. Bez jejich nezjišťné pomoci bychom nebyli schopni organizovat tak kvalitní akce v tak velkém rozsahu. Za toto jim patří dík všech chovatelů naší organizace a doufáme, že nám i do budoucna zůstanou příznivě nakloněni. Toto je jen krátký průřez života jedné zájmové organizace v této obci. Straňák K. st., jednatel ZO ČSCH Nivnice

7 7 Záøí Øíjen 5 /2009 Výstava drobného zvíøectva Tak jako každý rok, tak i letos proběhla v Nivnici Výstava drobného zvířectva v obvyklém termínu, a to o prvním zářijovém víkendu. Letos to byla výstava okresní, poněvadž ZO ČSCH v Nivnici slaví 50. výročí založení. Posouzení zvířat proběhlo již v pátek v odpoledních hodinách. Přestože pršelo a do jisté míry toto znesnadňovalo posuzování, tak se vše podařilo zvládnout velmi dobře. Králíky posuzovali př. Šitár, př. Hladiš, př. Straňák ml. Holuby posuzovali př. Svozil, Ing. Otruba, př. Král. Drůbež posuzovali př. Žufa a př. Zemek. Letos tato výstava byla ještě obohacena o klubové expozice, a to u králíků klubem Čm a Dl, u holubů klubem velkých voláčů. Co do počtu vystavených zvířat tato akce neměla za uplynulých 50 let organizovaného chovatelství v Nivnici konkurenci. Bylo zde vystaveno 274 králíků - 25 plemen, 320 holubů ve 44 voliérách a 97 jednotlivých klecí 26 plemen, 45 voliér drůbeže 22 plemen. Pestrost celé výstavy doplňovala expozice okrasného ptactva, která v historie také neměla obdoby. Vedle běžně chovaných exotických ptáků, zde návštěvníci shlédli voliéry s kakadu šalamoun, amazoňany, a dokonce 2 ks ary araruny, které zde vystavovali manželé Markovi. Zato jim patří obrovský dík všech pořadatelů, že v nás měli takovou důvěru a obohatili naši výstavu těmito opeřenci. Výstava byla otevřena pro veřejnost v sobotu a neděli. Opět byl překročen rekord v návštěvnosti oproti předcházejícím letům. Letos tuto výstavu navštívilo zhruba 900 návštěvníků V sobotu po uzavření výstaviště zde proběhlo přátelské posezení se sponzory a členy organizace. Po krátkém seznámení se s 50. letou historií organizace byla jednotlivým členům předána čestná uznání a svazová vyznamenání na úrovni všech stupňů a dárkové koše ku příležitosti této výjimečné události. Svou návštěvou nás poctil jeden ze zakládajících členů, a to Kopecký M., se kterým si naši členové rádi zavzpomínali na doby minulé. Druhému žijícímu zakládajícímu členovi, př. Hladišovi K., kterému zdravotní stav nedovolil navštívit tuto akci, byl předán předsedou Drobným Zd. a jednatelem Straňákem K. st. dárkový balíček v jeho bydlišti. Celá akce se protáhla do nočních hodin. V neděli kolem hod. byli vyhlášeni nejúspěšnější vystavovatelé, kterým byly předány předsedou OV ČSCH v Uh. Hradišti Ing. Zábranou M. čestné a vítězné ceny. Před tímto vyhlášením byly ještě předány všem MCH upomínkové předměty v podobě malých pohárů. Letos se zúčastnilo této naší výstavy 13 MCH. A nyní k samotné rekapitulaci: Čc králíci: př. Lukeš, př. Mojžíšková, př. Štipčák, př. Kovárnik, př. Dvořák, př. Šimek, př. Gajdůšek P. MCH, př. Raška st., př. Vyoral, př. Matyáš, př. Gajdůšek Fr., př. Tichopádek st., př. Tichopádek MCH, př. Janča J., př. Grebík MCH, př. Drobná MCH, př. Borýsek, př. Jurásek, př. Skočovský, př. Šimek. Cenu za nejlépe hodnoceného králíka jednotlivce obdržel př. Hrdina na Nb. Vítěznou kolekci obdržel př. Hladiš 129 na Čv. Pohár na nejlepšího králíka vídeňského plemene, který věnoval př. Raška st. obdržel př. Nekarda na Vm. Pohár nejlepšího MCH králíků věnovaný OV ČSCH odbor králíků obdržel př. Dostál MCH na své Vm. V klubové expozici Čm a Dl obdržel pohár na nejlepšího 1.0 a nejlepší 0.1 věnované př. Straňákem st. a ml. př. Vlasák, který taktéž obdržel pohár věnovaný předsedou tohoto klubu př. Stejskalem na nejlepší oceněnou kolekci Čm. Čc holubi: př. Taranza, př. Petráško, př. Navrátil, př. Zálešák, př. Křivák, př. Svozil, př. Hami, př. Mitáček, př. Gajdůšek J., př. Dvořák, př. Berčík, př. Haša, př. Hrdina, př. Hromčík J., př. Gajdůšek Fr., př. Franta, př. Straňák J. MCH.. Cenu za nejlépe hodnoceného holuba jednotlivce obdržel př. Hromčík V. na Čvsr modrého. Vítěznou kolekci obdržel př. Šustek na Mor. bagdety bílé. Pohár na nejlepšího českého staváka, který věnoval př. Straňák J. MCH obdržel př. Hrdina na Čss modrého. Pohár nejlepšího MCH holubů věnovaný př. Drobným obdržel př. Straňák J. MCH na své Čss žluté. V klubové expozici velkých voláčů bylo věnováno 5 pohárů př. Hromčíkem V., které obdrželi př. Straňák J. MCH na kolekci Čvsr černých, př. Taranza na jednotlivce Čvsr červeného, př. Labuda D. na kolekci a jednotlivce hanáckých voláčů a př. Brachtl na nejlépe oceněného angl. voláče velkého. Čc drůbež: př. Křivák, př. Gajdůšek Fr., př. Gajdůšek J., př. Kamenčák, př. Petřík, př. Kolek MCH, př. Zábrana I., př. Berčík. Vítěznou cenu za nejlépe hodnoceného jednotlivce a kolekci obdržel ing Zábrana M. na eikenburgerské zakrslé černé slepice. Čc exoti: př. Janča Fr., př. Strnad ml., př. Bobčík. Vítěznou cenu obdržel př. Slinták na kakadu šalamoun a pohár věnovaný starostou obce Nivnice obdrželi manželé Markovi na ary araruny. Posuzování ve všech kategoriích proběhlo v přátelském duchu a oficiálně nebyly vzneseny žádné námitky. Tímto chci poděkovat všem posuzovatelům a všem zúčastněným, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu této akce. Velké díky patří také všem návštěvníkům, kteří se řídili pokyny pořadatelů., a že během této dvoudenní akce se nestaly žádné nepříjemnosti. Závěrem chci poděkovat také členovi UV ČSCH př. Mlaskačovi a jeho ženě, že svou návštěvou podpořili tuto akci. Touto cestou bych chtěl popřát všem chovatelům a příznivcům organizovaného chovatelství, aby se jim jejich akce zdařily alespoň tak dobře jako ta naše letošní. Straňák Karel st.

8 8 Školní rok 2009/2010 tøídnictví a poèty žákù ZŠ Tř. Třídní učitel Žáků 1. A Mgr. Ivana Karlíková B Mgr. Lenka Miškárová A Mgr. Jana Martináková B Mgr. Karla Klonová A Mgr. Jitka Jančová B Mgr. Marcela Bochinová Mgr. Jarmila Basariková A Mgr. Martina Mahdalová B Mgr. Irena Mahdalová A Mgr. Michal Sláma B Ing. Věra Kročová Mgr. Břetislav Lebloch A Mgr. Zdeňka Křížová B Mgr. Hana Ševčíková A Ing. Marie Mičková B Mgr. Yveta Michalcová 18 Třídnictví v MŠ Včeličky - Gabriela Beníčková Sluníčka - Berta Bačíková, Pavla Klabačková Berušky - Hana Damborská, Jaroslava Mahdalová Motýlci - Marie Beníčková, Naďa Šulová, Maximální kapacita MŠ je 100 dětí! Podìkování K ukončila paní Mgr. Ludmila Fialová činnost ve funkci zástupce ředitele školy. Touto cestou si dovoluje vedení školy a kolektiv zaměstnanců poděkovat paní Fialové za dlouholetou a obětavou práci, popřát ji do dalších let hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Zároveň přejeme novému zástupci ředitele panu Mgr. Rostislavu Mančíkovi hodně úspěchů v jeho nelehké práci. Foto IF Vzpomínka na závìr minulého školního roku V posledním týdnu uplynulého školního roku proběhla soutěž Miss 5. A. Do klání se přihlásilo pět odvážných děvčat, programem nás provázeli dva vynikající moderátoři Miloš Šobáň a Adam Viceník a ostatní děti zasedly do poroty. Nejvyšší rozhodčí pak byla paní učitelka. ní puzzle, ve volné disciplíně očarovaly diváky z celé dolní školy svými tanečními představeními a samozřejmě nechyběl ani vrchol soutěže promenáda v plavkách. Nábor do florbalu! Jednota Orel Nivnice pořádá nábor hráčů a hráček do florbalu. Pokud máte zájem rozšířit naše řady a váš věk je od 6-18 let, tak neváhejte a ozvěte se na mobil, nebo přijďte za námi na trénink žáků, každé úterý v 15 hod do sport. haly TJ. Rádi vás mezi námi přivítáme. Dále hledáme do svých řad trenéry a další lidi, kteří by pomohli s vedením mládeže. Nehledáme profiky, stačí chuť a zájem o pomoc dobré věci. Bližší informace na mob nebo Děkujeme za ochotu pomoci dobré věci. Rada jednoty Orel Nivnice Dívky během dopoledne předvedly nejen své půvaby, ale i řečnické schopnosti, pohotovost ve vyjadřování, zkusily strasti nevidomých lidí při skládá- A jak to všechno dopadlo? To přece není důležité, hlavní je, že naše děvčata se neztratí a my jsme si užili krásné dopoledne plné zábavy. IK

9 9 Záøí Øíjen 5 /2009 Vzpomínka na školní výlet Westernové mìsteèko Boskovice Foto I. Karlíková

10 10 Noèní pohádkový les v Nivnici záøí A Letos již pošesté připravil Turistický oddíl mládeže Nivnice, za vydatné podpory kamarádů, pro děti z Nivnice Noční pohádkový les. Po pěti letech jsme se vrátili k tématu pohádek. Vybrali jsme, podle našeho mínění, dvanáct velmi známých pohádek. Noční pohádkový les si prošlo 190 dětí v doprovodu 162 dospělých. Do organizace celé akce se zapojilo více než čtyřicet lidí, ve věku od osmi do šedesáti let. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, určitě na někoho zapomenu. Chtěl bych proto ještě jednou poděkovat všem organizátorům za skvělou práci, kterou odvedli zdarma a ve svém volném čase. Sponzoři: 3V&H, s. r. o., Podlahářství Jan Plesner, Stavební firma Juriga, Občanské sdružení Jasenka Korytná Poděkování: OÚ Nivnice Teď už se s námi ponořte do pohádky. Na startu vás přivítá Pohádková babička, rozdává pohádkové pasy a pouští po minutě děti na trasu.. Do pasů budou dostávat na každé kontrole razítka. J. Miškár

11 11 Záøí Øíjen 5 / Texty k fotografiím Pohádkový les 01, 02: Ve velkém kotli vaří pejsek a kočička ingredience na dort. Velkou vařečkou vytáhnou z kotle něco na zub a děti ochutnávají nebo čichají, co to je... 03, 03A: Rumcajs, Manka a Cipísek už čekají. Děti skládají velké puzzle s obrázkem Rumcajse. Pro starší má připravené něco podobného, je to hlavolam s čísly zvaný tetravex. 04, 05, 06: Sněhurka právě pere trpaslíkům trenýrky. Každé dítě vystřihne z tvrdého papíru předkreslené trenýrky, z druhé strany se podepíše (malí dají otisk prstu) a pověsí na prádelní šňůru. 07, 08: Na koblížka, který utekl babičce a dědečkovi z okna čekají zajíc, medvěd, vlk a liška. Dítě musí s koblížkem proběhnout slalom mezi zvířaty. 09, 10: A už se blíží liščí nora, ve které je schovaný Budulínek. Ten každého povede tou správnou cestou, jen aby unikli lišce. 11: Tři a půl metru vysoký Otesánek Vedle přistavený tragač s kynutými knedlíky. Dítě hází do Otesánkovy huby knedlíky a krmí jej. Pak prchá, aby si Otesánek neslupl i na něm. 12: Popelka má zas hlavu ve smutku. V miskách je nasypán hrách a přimíchané velké dřevěné korálky. Ty musí děti najít a navléct na šňůrku. 13, 14: Vodník Česílko chce pro svou vodnici nové pentličky. Děti přeskáčí po kamenech potok, vezmou pentličku z obchodní vrby a přinesou ji zamilovanému vodníkovi. 15, 16: Pat a Mat se zase pustili do díla. Z hromady papírových krabic mají malé děti postavit komínek z červených (žlutých, zelených). Větší dostanou nákres. Podle kterého mají stavbu postavit. 17, 18: Mnoho práce má také včelka Mája. Pomůžeme jí? Každé dítě dostane do ruky kýblíček, musí oběhat květinky a nasbírat do kelímků pyl. Ten pak vysype do připravené plástve. Nezbedný Vilík je nahání a překáží jim. 19: U perníkové chaloupky dostane každý účastník sladkou odměnu. Zde bych chtěl napsat, že není naším cílem děti v noci strašit, ani dělat nějakou stezku odvahy. Spíše chceme, aby si děti odnesly nějaký nový zážitek. 20: A už jsme po téměř dvou kilometrech v cíli. Zlobři Shrek a Fiona předají každému pamětní list s omalovánkou. Děkujeme, že jste se letos zúčastnili v rekordním počtu a už začínáme chystat Noční pohádkový les

12 12 Okresní pøebor ve sprinterském víceboji Dne jsme změřili své síly na okresních přeborech ve sprintu. Ze 14 zúčastněných škol jsme opět stanuli na stupních vítězů, tentokrát jsme obsadili 3. místo za II. ZŠ UB a Bojkovicemi. Dalšího svého úspěchu dosáhla Tereza Šimčíková, která celkově obsadila v jednotlivcích 2. místo. Ve skupinách skončila: na 2. místě starší děvčata (Tereza Šimčíková, Michaela Kaňová, Petra Hladišová, Petra Lysoňková), mladší děvčata na 3. místě (Barbora Vykydalová, Barbora Smetanová, Kristýna Zálešáková), mladší žáci na 4. místě (Jiří Zdražil, Vojtěch Borýsek, Pavel Pražan) a starší žáci na místě 7. (Vladimír Okrouhlecký, Václav Josefík, Marek Trtek, Tomáš Hajduch). MS Atletický ètyøboj O pohár starosty Uherského Hradištì Dne jsme se zúčastnili atletického čtyřboje O pohár starosty Uherského Hradiště, kde naši borci s převahou převálcovali i sportovní školu z Hradiště či tradičně silné Bojkovice. Celkově naše výprava obsadila 1. místo, a stala se tak nejúspěšnější školou okresu. Celkem se této akce zúčastnilo 13 škol. Výčet výsledků skupin: 1. místo - mladší děvčata - Tereza Šimčíková (nejlepší čtyřbojařka okresu!), Kateřina Slámová, Petra Lysoňková 1. místo - mladší chlapci - Tomáš Hajduch, František Májek, Martin Chvíla 3. místo - starší děvčata - Michaela Kaňová, Patra Hladišová, Barbora Vykydalová 7. místo - starší chlapci - Josef Smítal, Lukáš Mahdal, Marek Trtek Některé výsledky jednotlivců: běh na 60m - 2. místo T. Šimčíková skok do dálky - 1. místo K. Slámová skok do dálky - 3. místo P. Lysoňková hod míčkem - 1. místo K. Slámová Nivniètí volejbalisté dovezli z Èestic zlato hod míčkem - 2. místo T. Šimčíková běh na 800 m - 3. místo M. Kaňová běh na 60 m - 3. místo T. Hajduch skok do dálky - 1. místo T. Hajduch skok do dálky - 2. místo M. Chvíla Olympijský den zdraví MS V sobotu proběhl na stadiónu v Uherském Brodě každoroční Olympijský den zdraví. Závodilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu, skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 12 minut a v posilovacích testech (leh-sed, přeskok švihadla, hluboký předklon, šplh atd.). Naši školu reprezentovala děvčata Kateřina Slámová a Petra Lysoňková, která ve své kategorii obsadila 1. a 2. místo, dále David Bumbalík 3. místo a rodina Mahdalova (Karlíkova) 3. místo. Blahopřejeme. Všem výhercům i zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a obce. IS Volejbalisté Nivnice získali na 43. ročníku Národního finále vesnických a zemědělských družstev 1. místo a stali se tak nejlepší volejbalovou vesnicí v republice. Letošního ročníku národního finále se zúčastnilo 7 družstev mužů. Turnaj se hrál systémem každý s každým a byl rozdělen do dvou dnů(i díky nepřízni počasí). Nivničtí se postupně utkali s týmy z Bílé Třemešné A a B, Čerčicemi, Sokolem Štoky, ČZU Praha a Hruškami. Každého z nich porazili přesvědčivě 2:0. Prošli tak turnajem bez ztráty setu a zaslouženě si odvezli pohár pro vítěze. Nejlepším smečařem, turnaje byl po zásluze vyhlášen Marcel Smetana z vítězného Týmu Nivnice. Sestava Nivnice Smetana marcel, Bradáč Ladislav, Skyba Jiří, Trtek Karel, Trtek František, Trtek Tomáš, Petlach Tomáš, Slezák Petr, Hurbiš Michal, Kment Jiří a nehrající fanoušek a bubeník Trtek Karel ml. Foto: Trtek Tomáš, Trtek František, Kment Jiří, Skyba Jiří, Hurbiš MichlaBradáč Ladislav, Slezák Petr, Trtek Karel ml., Petlach Tomáš, Trtek Karel a Smetana Marcel

Vážení spoluobčané, Listopad Prosinec 5 /2012 Ročník XXII Cena 3 Kč. Já sním o vánocích bílých, vánočním stromku zářícím světla svíček, jmelí a sníh

Vážení spoluobčané, Listopad Prosinec 5 /2012 Ročník XXII Cena 3 Kč. Já sním o vánocích bílých, vánočním stromku zářícím světla svíček, jmelí a sníh Ročník XXII Cena 3 Kč Já sním o vánocích bílých, vánočním stromku zářícím světla svíček, jmelí a sníh Vážení spoluobčané, do nadcházejících vánočních svátků vám všem přejeme hlavně rodinnou pohodu a do

Více

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz 1 Červen - Srpen 3/2014 Červen- Srpen 3/2014 Ročník XXIV Cena 5 Kč Ghost Komenského 50 28. 6. 2014 se v areálu Nivnické riviéry konal 1. ročník Cyklomaratonu, pojmenovaný Ghost Komenského 50. Za krásného

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 7 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města MAN-UB nová zkratka, nové služby

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193 Léto je fajn Léto je už v plném proudu a my se rozbíháme do všech koutů světa, protože nás láká to, co doma nemáme. Znáte něco exotičtějšího

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více