1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu"

Transkript

1 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod obsahuje informace pro vaši bezpečnost a pokyny pro správné používání výrobku. Řádně si jej proto prostudujte. Schéma výrobku 1. USB/napájecí port 2. AV výstup 3. Slot na SD karty 4. Reproduktor 5. Otvor pro držák 6. Mikrofon 7. Obrazový snímač kamery 8. Infračervené světelné zdroje LED 9. Hlavní vypínač 10. Tlačítko záznam/stop 11. LCD displej 12. Tlačítko nabídky - MENU 13. Tlačítko dolů - DOWN 14. Tlačítko nahoru - UP 15. Tlačítko výběru režimu - MODE Provoz 1. Vložte SD kartu. Digitální kamera podporuje paměťové karty o velikostech od 1 GB do 32 GB (třída 4 a vyšší). 2. Připojte přiloženou automobilovou nabíječku do USB portu a druhý konec zapojte do otvoru cigaretového zapalovače v automobilu. 3 Poznámka: Prodlužovací kabel automobilové nabíječky veďte podél čelního skla. 3. Záznam (1) Manuální záznam Stiskněte tlačítko hlavního vypínače (9) na dobu tří sekund, až uslyšíte pípnutí. Digitální videokamera začne nahrávat. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko záznam/stop (10). Nasnímaná data se uloží na paměťovou kartu a videokamera se přepne do pohotovostního režimu. (2) Záznam se zapojenou automobilovou nabíječkou Pokud je nabíječka stále zapojena, videokamera začne automaticky nahrávat, jakmile nastartujete motor automobilu, respektive pokud je v zásuvce cigaretového zapalovače proud. Při spuštění nahrávání zazní pípnutí. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko záznam/stop (10). Nasnímaná data se uloží na paměťovou kartu a videokamera se přepne do pohotovostního režimu. (3) Záznam v režimu detekce pohybu Videokamera je vybavena detektorem pohybu, který automaticky spustí záznam, jakmile zaznamená pohyb v blízkosti automobilu (útok vandala, nehoda, příliš blízké parkování). V pohotovostním režimu zapněte videokameru a pomocí nastavení v nabídce - MENU aktivujte detekci pohybu. V levé části displeje se zobrazí značka (silná čára). Jakmile zařízení detekuje pohyb jakéhokoliv objektu v blízkosti menší než tři metry, automaticky začne nahrávat. 4. Fotografování V pohotovostním režimu tlačítkem výběru režimu - MODE (15) přepněte z režimu videa do režimu fotografování. Tlačítkem záznam/stop (10) pořiďte snímek. Zatímco

2 videokamera pořizuje snímek, displej blikne to znamená, že snímek byl zaznamenán. Videokamera má osminásobný digitální zoom, který lze ovládat tlačítkem nahoru - UP (14) (přiblížení) nebo tlačítkem dolů DOWN (13) (oddálení). 5. Přehrávání záznamu na videokameře V pohotovostním režimu zapněte režim prohlížení tak, že stisknete dvakrát tlačítko výběru režimu - MODE (15) z režimu videa, respektive jednou z režimu fotografování. Pomocí tlačítek nahoru/dolů UP/DOWN vyberte videozáznam, který chcete přehrát, a tlačítkem záznam/stop (10) spusťte přehrávání zvoleného videozáznamu. 6. Prohlížení fotografií V pohotovostním režimu zapněte režim prohlížení tak, že stisknete dvakrát tlačítko výběru režimu MODE (15) z režimu videa, respektive jednou z režimu fotografování. Pomocí tlačítek nahoru/dolů UP/DOWN prohlížejte jednotlivé fotografie. Poznámka: V režimu prohlížení stiskněte tlačítko nabídky - MENU (12). Zobrazí se nabídka, kde můžete mazat soubory bez použití počítače či nastavit hlasitost. Tlačítkem záznam/stop (10) požadovanou akci potvrďte. 7. Webová kamera V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko nabídky MENU (12) a pomocí tlačítka dolů - DOWN procházejte nabídkou až na volbu USB. Pokud chcete 4 videokameru zapojenou do počítače nastavit jako webovou kameru a nikoliv jako externí diskovou jednotku, nechte označenou volbu USB a stiskněte tlačítko záznam/stop (10). Poznámka: Než začnete používat funkci webové kamery, musíte v počítači nainstalovat příslušný software z CD nosiče. 8. Ukládání souborů a přehrávání na počítači Po skončení nahrávání připojte USB kabel k počítači a překopírujte soubory do počítače, odkud je pak můžete přehrávat. Případně můžete vyjmout SD kartu, vložit ji do čtečky na počítači a přehrát soubory. Doporučujeme nejprve zkopírovat soubory na počítač přehrávání bude plynulé. K přehrávání videosouborů doporučujeme použít přehrávač VLC. Poznámka: Jestliže připojujete videokameru pomocí USB kabelu, ujistěte se, že je aktivována funkce disková jednotka (disk drive) videokamera se pak objeví jako další disková jednotka ve správci souborů v počítači. 9. Dobíjení baterií Videokameru lze dobíjet z automobilového zapalovače. Plné dobití obvykle trvá 2 až 3 hodiny. Při nabíjení můžete videokameru vypnout. 10. Reset Pokud videokamera tzv. zamrzne či dojde k jakékoliv neobvyklé operaci, vyjmutím baterie ji lze resetovat. Možnosti nabídky - MENU Stiskněte hlavní vypínač (9); po spuštění napájení se videokamera zapne v režimu automatického nahrávání. Stisknutím tlačítka záznam/stop (10) vypněte záznam a poté stiskněte tlačítko nabídky MENU (12). Pomocí tlačítek nahoru/dolů UP/DOWN vyberte položku nabídky, kterou chcete nastavovat, potvrďte tlačítkem záznam/stop (10) a dalším stisknutím tlačítka nabídky MENU (12) opusťte nabídku. Poznámka: Abyste mohli provést následující nastavení, musí být videokamera v režimu nabídky. Chcete-li přejít na jinou stránku nabídky, stiskněte dvakrát tlačítko

3 nabídky - MENU (12). 1. Size: nastavení rozlišení videa tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (SXGA: 1280x960, HD: 1280x720, D1: 720x480, VGA: 640x480; výchozí nastavení: VGA) a tlačítkem 2. EV: nastavení jasu videa tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (výchozí nastavení: +0,0) a tlačítkem 3. White Balance: nastavení kompenzace světleného zkreslení při snímání v místnosti tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (výchozí nastavení: auto) a tlačítkem 4. Time Stamp: nastavení zobrazování času a data, nebo data videozáznamu tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN 5 zvolte požadovanou možnost (výchozí nastavení: datum a čas) a tlačítkem 5. Video Time: nastavení délky dělení souborů tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 minut; výchozí nastavení: 1 minuta) a tlačítkem záznam/stop (10) výběr potvrďte. 6. Motion Detect: záznam na základě detekce pohybu tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: vypnuto) a tlačítkem 7. Sound Record: nastavení záznamu se zvukem nebo bez zvuku tlačítkem požadovaný režim (výchozí nastavení: zapnuto) a tlačítkem záznam/stop (10) výběr potvrďte. 8. Night Mode: zapnutí/vypnutí infračervených světelných zdrojů tlačítkem požadovaný režim (výchozí nastavení: zapnuto) a tlačítkem záznam/stop (10) výběr potvrďte. 9. Format: formátování SD karty (vymazání všech souborů najednou) tlačítkem požadovaný režim a tlačítkem 10. Beep: zvuková signalizace při nastavování tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: zapnuto) a tlačítkem 11. Language: nastavení jazyka nabídky tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný jazyk (výchozí nastavení: angličtina) a tlačítkem Poznámka: Nabízené jazykové verze: zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, ruština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština. 12. Auto off: nastavení automatického vypnutí (pokud je videokamera v pohotovostním režimu zcela nečinná po nastavenou dobu, automaticky se vypne) tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (1, 3, nebo 5 minut; výchozí nastavení: 3 minuty) a tlačítkem

4 13. Sys.Reset: obnova nastavení z výroby tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim a tlačítkem 14. Light Freq: nastavení frekvence světelných zdrojů tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: 50 Hz) a tlačítkem 15. TV Output: nastavení TV výstupu tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: NTSC) a tlačítkem 16. Date Input: nastavení času a data tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do 6 nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte, zda chcete nastavit čas. Stiskněte Set a tlačítkem záznam/stop (10) potvrďte nastavený čas, případně pomocí tlačítek nahoru/dolů UP/DOWN nastavte čas. Chcete-li změnit formát zobrazení data, vyberte požadovaný formát tlačítkem dolů - DOWN (13) a tlačítkem Poznámka: Formáty zobrazení data jsou následující: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR 17. USB: nastavení datového výstupu, nebo funkce webové kamery tlačítkem požadovaný režim (výchozí nastavení: disková jednotka) a tlačítkem záznam/stop (10) výběr potvrďte. 18. Screen Set: nastavení displeje tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: vždy zapnutý) a tlačítkem Možnosti nabídky v režimu fotografování V pohotovostním režimu pomocí tlačítka výběru režimu - MODE (15) zapněte režim fotografie a poté tlačítkem nabídky - MENU (12) vstupte do nabídky. Poznámka: Následující nastavení se provádějí v režimu fotografování. 1. Size: nastavení velikosti fotografií tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: 5 M) a tlačítkem 2. Quality: nastavení kvality fotografií tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: dobrá) a tlačítkem 3. Scene Mode: nastavení prostředí fotografie tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: auto) a tlačítkem 4. EV: nastavení jasu fotografie tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: +0,0) a tlačítkem 5. White Balance: nastavení kompenzace světleného zkreslení při snímání v místnosti tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovanou možnost (výchozí nastavení: auto), a tlačítkem 6. ISO: nastavení citlivosti tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: auto) a tlačítkem 7. Color: nastavení barevnosti tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení,

5 tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: standard) a tlačítkem 8. Saturation: nastavení sytosti barev tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do 7 nastavení: normální) a tlačítkem 9. Sharpness: nastavení ostrosti tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: normální) a tlačítkem 10. Time Stamp: nastavení vodoznaku na fotografiích tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení, tlačítky nahoru/dolů UP/DOWN zvolte požadovaný režim (výchozí nastavení: datum a čas) a tlačítkem 11. Burst: nastavení fotografování v sekvenci tlačítkem záznam/stop (10) vstupte do nastavení: vypnuto) a tlačítkem Při zapnutém fotografování v sekvenci se vždy pořídí tři fotografie. Technické údaje Snímač 1,3 megapixelů, CMOS Rozlišení SXGA: 1280x960, HD: 1280x720, D1: 720x480, VGA: 640x480 Velikost snímku 2560x1920 pixelů Zorný úhel 120 Kapacita paměťové karty 1 GB až 32 GB (SD karta, třída 4 a vyšší) Formát videa AVI Displej 2,5" TFT s natočením 270 Infračervené světelné zdroje (volitelné) 6 kusů světelných zdrojů ô5 Čas dělení souborů 1, 2, 3, 4, 5, 10, nebo 15 minut Jazyk nabídky zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, portugalština, španělština, japonština, ruština, italština, francouzština, korejština a němčina Záz nam cyklů ano Doba záznamu na baterie okolo 2 hodin Detekce pohybu ano Záznam se zvukem/bez zvuku ano Spořič displeje ano Automatické vypnutí ano Webová kamera ano Příkon 200 mah/3,7 V (max.) Skladovací teplota -10 C ~ 70 C Provozní teplota -10 C ~ 60 C Operační systém PC Baterie 600mAh, 3,7V Doba dobíjení 3 4 hodiny

6 Hmotnost cca. 120 g Rozměry 105 mm x 61 mm x 25 mm 8 Poznámka: Technické parametry se mohou běžně změnit v důsledku aktualizace softwaru či z jiných důvodů bez oznámení. AUTO KELLY a.s. prohlašuje, že Kamera do vozu DO BESVMD068B je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními NV č. 616/2006 Sb. (EMC 2004/108/EC). Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba donést na příslušné sběrné místo, kde bude následně provedena recyklace takového elektrického nebo elektronického zařízení. Správnou likvidací výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů přispívá k ochraně životního prostředí. O systému likvidace elektrických a elektronických ve vaší zemi se informujte u příslušných místních úřadů. Změny vyhrazeny. Vyrobeno v Číně.

Palubní FULL HD kamera

Palubní FULL HD kamera Palubní FULL HD kamera CEL-TEC E08 Black Elegance UŽIVATELSKÝ MANUÁL V.1.2 (07/14) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Zap/Vyp 4. Nahoru

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka záznamová kamera do auta vybavená G-senzorem Děkujeme, že jste se rozhodli využívat služeb CCS a také této kamery do auta Ještě než se vrhnete na natáčení svých

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ4000

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ4000 návod k obsluze kamery SJ4000 SJCAM SJ4000 tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko listování / zapínání WiFi čočka tlačítko listování reproduktor zdířka

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ4000 WiFi

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ4000 WiFi návod k obsluze kamery SJ4000 WiFi SJCAM SJ4000 WiFi tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko listování / zapínání WiFi čočka tlačítko listování reproduktor

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 WiFi

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 WiFi návod k obsluze kamery SJ5000 WiFi SJCAM SJ5000 WiFi tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko WiFi čočka tlačítka listování reproduktor zdířka pro mikrosd

Více

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90 Uživatelský manuál User manual kamera do auta / dashboard camera excam A90 Děkujeme Vám za nákup kamery do auta excam A90. Věříme, že budete s Vaším výběrem spokojeni a kamera splní Vaše očekávání. Aby

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA Návod k použití/instruction manual DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Uživatelská příručka Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Fotopast Ltl Acorn 6210 / 6310 OBSAH Obsah... 2 Všeobecné informace... 4 Funkce... 4 Použití... 5 Upozornění... 5 Začínáme... 8 Vložení SIM (jen

Více

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 Návod k obsluze 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 0703 IM CZ.indd 1 20.02.14 11:48 0703 IM CZ.indd 2 20.02.14 11:48 ÚVOD Kidizoom Kid Connect je odolný a zábavný fotoaparát, který umožňuje dětem,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam 1 OBSAH Informace k manuálu... 4 Copyright... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Vodotěsný kryt... 5 Před prvním použitím... 6 1. Seznámení

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více