UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Indikátor L600S Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁŽICÍ JEDNOTKA (INDIKÁTOR) PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE model Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, Brno IČ Tento soubor je chráněn autorskými právy dovozce, společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora

2 Indikátor L600S Strana 2 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese Vlastní váhu (vážicí platformu) je vždy třeba umístit na rovný a pevný povrch. Indikátor (vyhodnocovací jednotku) je vhodné také pevně uchytit na zeď nebo na vhodný držák z důvodu snadného a bezproblémového mačkání tlačítek na klávesnici pod displejem. Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustavte váhu do vodorovné polohy podle libely umístěné na vážícím můstku. Oba výše uvedené požadavky pro instalaci vlastní váhy neplatí pro váhy umístěné a servisní firmou instalované v díře ani pro visuté váhy instalované vždy servisní firmou v pojezdové dráze. Doporučuje se zapnout váhu alespoň 30 minut před použitím pro důkladnou temperaci váhy. Během provozu nevystavujte váhu ani indikátor náhlým změnám teplot. Indikátor typu L600 je napájen z 6V vestavěného akumulátoru nebo přes napájecí adaptér, připojený do sítě s napětím AC 220 až 230V. Napájecí adaptér musí mít výstupní napětí stejnosměrné DC 9V. Do větve zásuvkového obvodu, kde je připojena váha, nezapojujte spotřebiče s vyšším příkonem, způsobující kolísání napětí. Váhu a indikátor je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole. Váhu nevystavujte intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází ke snížení přesnosti. Indikátor ani váhu nevystavujte mechanickým rázům mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějme na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet. Indikátor typu L600 je možné použít i ve vlhkém nebo prašného prostředí; zranitelným místem, do něhož se nesmí dostat voda, je zdířka pro napájení ze síťového adaptéru. Nedoporučuje se používat agresivní prostředky pro čištění indikátoru z důvodu možného poškození krycí folie displeje a klávesnice. 2. POPIS INDIKÁTORU, FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 2.1. CELKOVÝ POPIS ZAJIŠŤOVACÍ MATICE DRŽÁK INDIKÁTORU ČELNÍ PANEL INDIKÁTORU S KLÁVESNICÍ A DISPLEJEM

3 Indikátor L600S Strana 3 ČELNÍ PANEL INDIKÁTORU KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU SÉRIOVÉ ROZHRANÍ RS-232 KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ SNÍMAČE ZATÍŽENÍ DRŽÁK INDIKÁTORU 2.2. ČELNÍ PANEL 2.3. DISPLEJ Na indikátoru L600 je použit numerický (sedmisegmentový) šestimístný LED displej s výškou číslic 20mm; na spodní straně displeje je indikováno použití jednotlivých funkcí a stavy, ve kterých se váha nachází.

4 Indikátor L600S Strana 4 Význam jednotlivých symbolů ve spodní části displeje: indikátor je napájen ze síťového adaptéru (je připojen do elektrické sítě) nízké napájecí napětí akumulátor je již vybitý, je třeba jej dobít indikátor je v režimu automatického přičítání navážek váha je v ustáleném stavu použití táry (odečtení obalu) je aktivováno odlehčená (prázdná) váha je skutečně na nule zobrazená hmotnost je v jednotkách Libry indikátor je v režimu 10x vyššího rozlišení zobrazené hmotnosti 2.4. KLÁVESNICE Je použita tlačítková klávesnice, krytá ochrannou plastovou folií s popisem funkce jednotlivých tlačítek. Primární funkce tlačítek jsou následující: vypnutí indikátoru (váhy) zapnutí indikátoru (váhy) návrat zpět do základního vážicího režimu sčítání navážek (výtisk do vážního lístku) vstup do zadávání a nastavování dalších funkcí přepínání režimů práce s váhou, přepínání jednotky hmotnosti vstup do zadání předvolené táry posuv v dekádách při zadávání číselných hodnot editace v menu zadávání číselných hodnot funkce ZERO trvalé vyrovnání nulového bodu funkce TARE odečtení prázdného obalu při vážení netto hmotnosti (přímá tára)

5 Indikátor L600S Strana 5 3. VLASTNÍ PROVOZ INDIKÁTORU A VÁHY 3.1. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ INDIKÁTORU (VÁHY) Zajistěte úplné vyprázdnění váhy a zapněte indikátor tlačítkem na klávesnici indikátoru. Po zapnutí se zobrazí číslo sw verze (VER 2.6), proběhne testování displeje indikátoru (000000, , ) a na okamžik se objeví údaj o nabití akumulátoru v % kapacity nabití například bpt 52 (akumulátor je asi z poloviny vybitý). Chcete-li přeskočit test displeje (urychlit spuštění indikátoru pro vážení), stiskněte znovu tlačítko. Pak se displej vynuluje ( 0,000 až 0, dle nastavení dané váhy). Není-li displej vynulovaný, stiskněte tlačítko a přidržte 2 sekundy. Správný vynulovaný stav je indikován kontrolkou dole na displeji. Funkce ZERO je aktivní pouze v rozsahu ±2% váživosti váhy od nulového zatížení. Současně by mělo být indikováno ustálení váhy kontrolkou u symbolu. Nyní je váha připravena k vážení ZMĚNA JEDNOTKY HMOTNOSTI Na indikátoru lze zobrazit hmotnost v Kilogramech nebo v Librách. Přestože vážení v Librách nenajde v ČR časté uplatnění, můžete přepnout jednotku zobrazené hmotnosti přidržením tlačítka Přepnutí na zobrazení hmotnosti v Librách je pak indikováno kontrolkou u nápisu na 2 sekundy. v levém horním rohu displeje. Opětovným přidržením téhož tlačítka na 2 sekundy se přepne jednotka hmotnosti zpět na Kilogramy ZOBRAZENÍ HMOTNOSTI S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM Na indikátoru lze zobrazit hmotnost s 10x vyšší přesností (rozlišením) oproti standardnímu nastavení zobrazení. Tuto funkci lze využít například při přesném zjišťování malých diferencí mezi předměty o podobné hmotnosti. Standardní nastavení nemůže být provedeno s tak vysokým rozlišením, protože je nutno kompenzovat nelinearitu snímače zatížení a teplotní vlivy. Přepnutí na zobrazení s vysokou přesností a zpět provedete krátkým stiskem tlačítka. Přepnutí na zobrazení hmotnosti s 10x vyšší přesností je pak indikováno kontrolkou (tečkou) u nápisu v pravém spodním rohu displeje.

6 Indikátor L600S Strana VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY Použití funkcí ZERO a TARE je vázáno na ustálený stav váhy Použití přímé, předem neznámé táry Chcete-li použít nějaký obal nebo misku, položte jej na váhu a krátce stiskněte tlačítko. Displej se vynuluje. Použití táry je indikováno kontrolkou dole na displeji. Po vložení váženého předmětu nebo zboží do obalu nebo misky na váze pak displej ukáže čistou (netto) hmotnost váženého zboží. Po sejmutí váženého předmětu i táry (obalu) z váhy displej ukáže hmotnost táry se záporným znaménkem. Zrušení táry později dosáhnete po úplném vyprázdnění vážicí plochy váhy opětovným stiskem tlačítka Použití předvolené, předem známé táry Do zadání táry vstupte tlačítkem. Displej ukáže a číslo na pozici vlevo bliká. Pomocí tlačítka se posunete po jednotlivých dekádách na displeji a pomocí tlačítka v jednotlivých dekádách nastavíte hodnotu táry (hmotnost obalu). Zadanou hodnotu potvrďte tlačítkem. Displej se vynuluje. Použití táry je indikováno kontrolkou dole na displeji. Po vložení váženého předmětu nebo zboží do obalu nebo misky na váze pak displej ukáže čistou (netto) hmotnost váženého zboží. Po sejmutí váženého předmětu i táry (obalu) z váhy displej ukáže hmotnost táry se záporným znaménkem. Zrušení táry později dosáhnete po úplném vyprázdnění vážicí plochy váhy opětovným stiskem tlačítka Zjištění BRUTTO hmotnosti při použití táry Při použití táry lze zpětně přepnout na brutto hmotnost, aniž byste sejmuli vážený předmět z váhy. Pokud je na váze tára (vytárovaný obal) a vážený předmět, stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí brutto hmotnost (tedy hmotnost včetně táry). Potom však již nelze bez sejmutí váženého zboží z váhy znovu zjistit jeho netto hmotnost POUŽITÍ SOUČTOVÉ PAMĚTI, SČÍTÁNÍ A VÝTISK NAVÁŽEK, POČÍTÁNÍ KUSŮ Součtovou paměť lze nastavit do manuálního režimu, nebo několika typů automatických režimů (viz. odstavec ) Na indikátoru lze rovněž nastavit režim počítání součástek, což se využívá zejména ve skladech spojovacího materiálu a podobně. Připojení vhodného typu tiskárny konzultujte s vaším dodavatelem nebo doporučeným servisním střediskem.

7 Indikátor L600S Strana Nastavení režimu sčítání navážek nebo počítání součástek Standardně je indikátor od výrobce nastaven do režimu manuálního přičítání navážek. Vstup do nastavení režimu přičítání navážek provedete dvojnásobným krátkým stiskem tlačítka. Displej ukáže AUt 0. Tlačítkem nastavte režim AUt 0 až AUt 7 (viz. následující tabulka). Nastavení potvrďte opět tlačítkem a indikátor se vrátí zpět do vážicího režimu. AUt 0 manuální přičítání navážek AUt 1 automatické přičítání navážek po ustálení; po přičtení navážky se ihned zobrazuje její pořadí v rámci daného vážicího cyklu (indikováno kontrolkou AUTO) AUt 2 automatické přičítání navážek po ustálení; po přičtení navážky se zobrazuje její pořadí v rámci daného vážicího cyklu až po sejmutí váženého předmětu z váhy ta musí projít nulovým zatížením (indikováno kontrolkou AUTO) AUt 3 dynamické vážení automatické přičítání navážek po ustálení; po sejmutí váženého zboží se zobrazuje pořadí navážky v rámci daného vážicího cyklu a po zobrazení zůstává hodnota navážky na displeji až do okamžiku odlehčení váhy do nulové zátěže (indikováno kontrolkou AUTO) AUt 4 automatické přičítání špičkové hodnoty navážek; po sejmutí váženého zboží zůstává špičková hodnota na displeji a bliká až do manuálního vynulování displeje (indikováno kontrolkou AUTO) AUt 5 dynamické vážení manuální přičítání navážek a jejich výtisk; po ustálení indikátor vydá akustický signál AUt 6 manuální přičítání navážek; podržení špičkové hodnoty navážky na displeji po sejmutí váženého zboží až do manuálního vynulování displeje AUt 7 režim počítání kusů (součástek) Poznámka: Při nastavení AUt 8 nebo AUt 9 se indikátor nastaví automaticky do režimu AUt Přičítání a výtisk navážek Indikátor pracuje podle režimu, nastaveného v kapitole V případě nastavení manuálního přičítání navážek ( AUt 0, AUt 5, AUt 6 ) se navážky přičítají tlačítkem V případě podržení údaje na displeji ( AUt 4 nebo AUt 6 ) provedete vynulování displeje tlačítkem. Tlačítkem lze zjistit celkový počet navážek v daném vážicího cyklu (ten je indikován písmenem n vlevo na displeji). Stiskem sekvence tlačítek lze zjistit celkovou hmotnost přičtených navážek daného vážicího cyklu. Celková hmotnost je zobrazena nadvakrát, protože kapacita zobrazení displeje je příliš nízká. Střídavě se zobrazuje první část hodnoty (je indikována písmenem L vlevo na displeji) a druhá část hodnoty (je indikována písmenem H vlevo na displeji). Vynulování součtové paměti (daného vážicího cyklu) provedete stiskem tlačítek.

8 Indikátor L600S Strana Režim počítání součástek Aktivace režimu počítání součástek se provede dle kapitoly Pro počítání součástek je nutno nejdříve zadat referenční vzorek ten musí obsahovat maximálně 200ks ručně odpočítaných součástek. Minimální referenční množství se doporučuje 10ks, avšak obecně platí, že čím je referenční množství vyšší, tím přesnější bude následné počítání součástek váhou. Zadání referenčního vzorku: - vložte na váhu ručně odpočítaný referenční vzorek součástek (minimálně 10ks) - stiskněte tlačítko displej ukáže Cnt010 (indikátor nabídne výchozí vzorek 10ks) - nabídnuté referenční množství ponechte, nebo změňte (dle vámi zvoleného množství) pomocí tlačítek a - zadané referenční množství potvrďte tlačítkem - displej ukáže aktuální hmotnost (vložených součástek) Počítání součástek: Zobrazení počtu kusů, resp. přepínání mezi zobrazením hmotnosti a počtu kusů na displeji indikátoru se provádí tlačítkem. Režim zobrazení počtu kusů je indikován písmenem C vlevo na displeji. Při vkládání počítaných součástek na váhu nebo jejich ubírání displej v režimu zobrazení počtu kusů ukazuje přímo aktuální počet součástek na váze. Sčítání navážek součástek: Lze manuálně provádět obdobně jako při sčítání navážek hmotnosti při nastavení AUt 0 (dle kapitoly ), tlačítkem. Stiskem tlačítka lze rovněž zjistit celkový počet navážek v daném vážicího cyklu (ten je indikován písmenem n vlevo na displeji). Stiskem sekvence tlačítek lze zjistit celkovou hmotnost přičtených součástek daného vážicího cyklu (ta je indikována písmenem L vlevo na displeji). Vynulování součtové paměti (daného vážicího cyklu) provedete stiskem tlačítek VYPÍNÁNÍ INDIKÁTORU Indikátor po vypnutí a opětovném zapnutí naskočí vždy v základním vážicím režimu. Avšak pamatuje si naposledy zadané referenční údaje pro režim počítání součástek. Indikátor (váhu) lze korektně vypnout krátkým stiskem tlačítka, nebo přidržením tlačítka.

9 Indikátor L600S Strana 9 4. PROVOZ Z AKUMULÁTORU A JEHO DOBÍJENÍ S plně nabitým akumulátorem může váha pracovat asi 30 hodin. Se stářím akumulátoru se jeho vlastnosti zhoršují a doba provozu se pochopitelně zkracuje. Nabíjení akumulátoru probíhá přímo v indikátoru po připojení indikátoru přes napájecí adaptér do elektrické sítě, a to i při vypnutém indikátoru. Na displeji pouze svítí kontrolka AC. Indikátor je vybaven obvodem, který chrání akumulátor před jeho přebitím. Jak již bylo řečeno v kapitole 3.1., po zapnutí vždy indikátor ukáže na okamžik stav nabití akumulátoru v % jeho kapacity. V situaci, kdy poklesne nabití akumulátoru na 10% jeho kapacity, objeví se kontrolka u symbolu dole na displeji. Zobrazený údaj hmotnosti pak na displeji bliká. Akumulátor je bezúdržbový a není třeba jej vyjímat z indikátoru a nikterak se o něj starat. Avšak v situaci, kdy nebudete váhu po delší dobu používat, uskladněte ji vždy s plně nabitým akumulátorem v místnosti s teplotou nejméně 10 C. Stejně jako každý akumulátor, i tento trpí v mrazu a ve vybitém stavu. Na požádání vám může servisní firma aktivovat funkci Auto Power OFF, která bude mít za následek automatické spuštění režimu spánku po 3 minutách nečinnosti indikátoru a automatické vypnutí indikátoru po 30 minutách jeho nečinnosti. 5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY INDIKÁTORU Displej zelený LED, 6 míst, výška číslic 20mm Tára - Max. (v celém rozsahu) Příkon cca. 5W Napájení AC 230V přes síťový adaptér DC9V/500mA Alternativní napájení z vestavěného hermetického akumulátoru 6V/2,8Ah Komunikační rozhraní RS-232 Rozměry indikátoru šířka x výška x hloubka: 256(220)mm x 165mm x 130mm Hmotnost vlastního indikátoru cca. 1,66kg Krytí proti vodě IP-54 Pracovní teplota 0 C až +40 C Relativní vlhkost vzduchu max. 85% Napájení snímačů DC 5V, max. 4x 350 Interní rozlišení dílků Počet zobrazených dílků (rozlišení) max dílků Třída přesnosti III.

10 ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, IČ Prohlášení o ekologické likvidaci elektroodpadu Podle platné legislativy a Zákona č.185/2001sb. se od odpovědnost za nakládání s odpadem z elektrických a elektronických výrobků a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce. Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých elektrozařízení v rámci kolektivního systému RETELA. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace. Nová elektrozařízení jsou značena symbolem přeškrtnuté popelnice (viz. níže) nebo číslem 08/05. JAK NAKLÁDAT S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení máte tyto možnosti: 1. Elektroodpad navracejte do místa prodeje, buď přímo na hlavní provozovnu naší firmy ZEMAN Váhy s.r.o. nebo zprostředkovateli prodeje 2. Ponechejte na odkladovém místě ve vašich prostorách a po nahromadění většího množství nás informujte o nutnosti odvozu, který zajistíme 3. Na webových stránkách RETELY si najdete nejbližší veřejné sběrné místo a zde dosloužilé zařízení bezplatně odložíte

11 ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, IČ Prohlášení o nakládání s obaly Podle platné legislativy a Zákona č.477/2001sb. se od odpovědnost za nakládání s obaly a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce. Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých obalů v rámci kolektivního systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F Obaly spadají do systému zpětného odběru, aby se mohly co nejekonomičtěji a nejekologičtěji recyklací opětovně využívat. Odložením použitých obalů na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace. Recyklovatelné obaly jsou označeny značkou ZELENÝ BOD (viz. níže); tato značka je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. JAK NAKLÁDAT S OBALY Pro odkládání (likvidaci) obalů máte tyto možnosti: 1. Zapojte se do třídění komunálního odpadu a navracejte obaly do sběrného dvora 2. Nepotřebné obaly odevzdejte do výkupu druhotných surovin Více informací naleznete na

12 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) podle Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky (v platném znění) společnosti ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, Czech rep., IČ Číslo Prohlášení: 2013/507/01 Jako výše uvedený dovozce vydáváme toto Prohlášení o shodě pro výrobek: Indikátor pro průmyslové vážící aplikace řady L 600 Výrobce: HANGZHOU TIANCHEN SCALE EQUIPMENT Co.,LTD. Uvedený výrobek odpovídá následujícím normám a nařízením EMC nařízení 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě Zkoušku (testování) provedl: ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Pod Lisem 129, Praha 8 S odkazem na normy: EN :07, EN :07 Vydal certifikát: LVD nařízení 2006/95/EC o bezpečnosti zařízení napájeného nízkým napětím Výrobek je napájen z akumulátoru s nízkým napětím 6V tím je zaručena bezpečnost tohoto elektrického zařízení dle normy EN V Brně dne Zdeněk Zeman, jednatel společnosti

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE TORREY PI Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ M TORREY řady PI Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZV L15B Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ NÁPRAV AUTOMOBILŮ řady Výrobce: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS CL-5000 Strana SYSTÉMOVÁ ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM řady M CL 5000 CL 5000P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 6400 Brno

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO - TYP VT6210 TP 9/2003 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vyhodnocovacího zařízení VT 6210, výrobku

Více

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka Obsah Obsah OBSAH... 2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 8 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 9 STRUČNÁ POČÁTEČNÍ PŘÍRUČKA...

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

KPZ Váhy, s.r.o. - Obsah nabídky

KPZ Váhy, s.r.o. - Obsah nabídky KPZ Váhy, s.r.o. - Obsah nabídky Model Paletové váhy KPZ 1 III Prospekt strana 4-6 Plošinové váhy KPZ 2 III 7 9 Indikátory + displeje pro KPZ 1+ 2 10 14 Přesné váhy KPZ 2-01, 2-03 III 17 22 Kontrolní váhy

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15 Návod k použití POS QTouch 2 QTouch 5 Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma má kořeny ve velice známé značce OPTIMA

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více