cena 5 Kč 6/2008 VLAKEM NA METRO RYCHLEJI Rekonstrukce dětského domova Zbraslavská osma po dvacáté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 6/2008 VLAKEM NA METRO RYCHLEJI Rekonstrukce dětského domova Zbraslavská osma po dvacáté"

Transkript

1 cena 5 Kč 6/2008 VLAKEM NA METRO RYCHLEJI Rekonstrukce dětského domova Zbraslavská osma po dvacáté

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Teplé a slunečné počasí červnových dní (pokud zrovna nelije jako z konve) láká k procházkám určitě víc než zimní a podzimní plískanice. Jsme však ještě vůbec my, obyvatelé měst, zvyklí chodit ve větší míře pěšky? Ta otázka mě napadla v souvislosti s jedním z témat těchto Zbraslavských novin článkem o možném širším využití vlaků k cestování do centra Prahy. Pokaždé, když jsem se o tom s někým bavila, slyšela jsem víceméně totéž: Nádraží je moc daleko, tam Zbraslaváci nikdy chodit nebudou. Opravdu je představa, že ráno a odpoledne ujdeme pravidelně nějaký ten kilometr, tak šokující? Kdo z dospělých, který nemá psa, kterého by musel venčit, nebo děti, jež by ho přiměly k tomu denně se vydat do ulic, i kdyby jen cestou na hřiště a zpátky, si najde, kromě víkendů, kdy býváme všeobecně aktivnější, čas na každodenní procházku? Přitom je to v době sedavých zaměstnání, nikdy nekončících bojů s nadváhou a alarmujícím nárůstem počtu úmrtí na kardiovaskulární choroby jeden z nejsnazších a nejpříjemnějších způsobů, jak pro sebe (potažmo životní prostředí kolem sebe, pokud přijmeme argument, že jízda vlakem je na rozdíl od automobilu ekologičtější ) něco udělat. Na toulky po Zbraslavi láká i nový seriál Zbraslavských novin, Putování s Vojtou Poutníčkem. Jeho autorka, mladá výtvarnice Lenka Nebeská, postupně ve fiktivních rozhovorech s pohádkovými bytostmi, doplněných vlastními ilustracemi omalovánkami, představí známá i méně obvyklá místa v našem okolí. Možná inspiruje k jejich návštěvě nejen nové obyvatele Zbraslavi, kteří třeba zatím ne na všechna stihli zajít, ale i ty, jimž mnohé místní zajímavosti připadají tak notoricky známé, že už je ani nevnímají. A co ještě si můžete v tomto čísle přečíst? Třeba to, jak dopadly zápisy do mateřských škol, jaká byla jubilejní, v pořadí už dvacátá, Zbraslavská osma, co nového nabídne po rekonstrukci obyvatelům Zbraslavi Dětský domov Charlotty Masarykové nebo jaké akce proběhly a jaké ještě chystá místní knihovna. Přeji vám příjemné čtení. Tereza Kůstková, šéfredaktorka Obsah Zprávy z radnice...3 Vlakem na metro C rychleji...4 Rekonstrukce Dětského domova Ch. Masarykové...5 Urnový háj a nespokojenost občanů...6 Výsledky zápisů do školek...6 Knihovna dětem...8 Putování s Vojtou Poutníčkem: díl I....9 Kouzelná zahrada se otevírá...10 Zápisník: O zlodějích na Zbraslavi...10 Vzácná návštěva na divadelní forbíně...10 Jízdy historických velocipédů slaví čtvrtstoletí...12 Jak se peče Předškolácké řádění...13 Informační servis...14 Zbraslavská osma po dvacáté...16 Slovo starostky Vážení spoluobčané, chtěla bych vás tentokrát informovat o aktivitách MČ Praha Zbraslav v souvislosti se zamýšleným propojením vlakové trati Praha Wilsonovo nádraží-vršovice-krč-braník-modřany-vrané n.vltavou-dobříš/čerčany (s možností napojení na trať Krč-Radotín-Beroun) a metrem linky C ve stanici Kačerov, o kterém blíže pojednává článek Vlakem ze Zbraslavi na metro C rychleji. Myšlenka tohoto propojení a následně začlenění výše zmíněné vlakové trati do sítě Pražské integrované dopravy, známé pod zkratkou PID, vznikla před mnoha lety, z iniciativy MČ Praha 4 došlo nyní k jejímu oživení. Její místostarosta vyzval zástupce městských částí, kterých se tento problém týká, k jednání a podpoře této vize. Naše městská část byla též oslovena, a protože mi tento nápad přišel rozumný, zúčastňuji se pracovních schůzek, na kterých se snažíme docílit jeho realizace. V současnosti se Zbraslav stala záchytným parkovištěm pro občany z okolí Prahy, kteří do Prahy dojíždějí za prací ráno zde zaparkují svá vozidla a dále cestují do centra Prahy městskou hromadnou dopravou. K podpoře projektu mě vedla myšlenka, že pokud by došlo k propojení železnice s metrem, bylo by možné, aby právě lidé z bližších i vzdálenějších obcí podél trati tuto možnost využili, čímž by se Zbraslavi ulevilo od parkujících vozidel. Pro zbraslavské občany je železniční stanice trochu z ruky, ale doufám, že i někteří z nás, zvláště ti sportovněji založení, by toto propojení uvítali a využívali. Renata Hůrková, starostka MČ Praha Zbraslav BLAHOPŘÁNÍ Dne oslavila své krásné 80. narozeniny paní Pavlína Žáková ze Strnad. Naše milá babi, přejeme Ti ze srdce moc a moc všeho hezkého a hodně zdravíčka. Děkujeme Ti za lásku, obětavost a Tvůj smysl pro humor. Máme Tě rádi. Tvoje celá rodina VZPOMÍNKA 26. května a 5. června by se dožili naši milí rodiče a prarodiče maminka paní MARIE KASTLOVÁ a tatínek pan GUSTAV KASTL 95 roků. Kdo si je pamatujete, vzpomeňte, prosím, s námi na naše drahé. Anna Kušková Kastlová s rodinou BLAHOPŘÁNÍ Dne se dožívá 84. narozenin paní Emilka Babičková. Vše nejlepší jí přejí Pavlína, Milan, Maruška a Toník. Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský, Evžen Zollmann Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy Další publikování jakékoli části Zbrasklavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav Příští číslo vyjde v pátek 4. června

3 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zpráva o činnosti rady MČ a ÚMČ od do Kouzelná zahrada (Dagmar Kobylková) Rodinné centrum Pexeso předložilo radě návrh projektu Kouzelná zahrada se žádostí o finanční podporu. Rada souhlasila s finanční spoluúčastí MČ Praha Zbraslav ve výši Kč na realizaci projektu Kouzelná zahrada ve vnitrobloku ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha Zbraslav. Peníze budou poskytnuty z položky údržba zeleně a vzhled obce. 2. Oprava povrchu v ulici Pod Urnovým hájem a Pod Havlínem (Zuzana Vejvodová) Radě byla předložena cenová nabídky na opravy povrchů ulic Pod Urnovým hájem a Pod Havlínem. Rada souhlasila s provedením opravy povrchu obou komunikací společností Viamo Praha spol. s r.o. za cenu ,70 Kč, resp ,90 Kč vč. DPH. 3. Založení trávníku Central Park (Renata Hůrková) OMH ÚMČ Praha Zbraslav oslovil tři společnosti Sadovnictví Harvánek, Zahradní architektura Kurz a Karel Vodička Zahradnické služby. Na základě předložených nabídek byla vybrána společnost Karel Vodička Zahradnické služby. Rada souhlasila se závěry výběrové komise na akci Založení trávníku v Central Parku Zbraslav a vybírá společnost Karel Vodička na realizaci založení trávníku v Central Parku Zbraslav v celkové ceně ,50 Kč vč. DPH. 4. Oprava a zateplení střechy objekt D ZŠ Nad Parkem (Zuzana Vejvodová) Radě byl předložen seznam společností, které byly osloveny k podání nabídky na opravu střechy školní družiny Nad Parkem. Rada souhlasila s předloženým textem výzvy k podání nabídek na realizaci akce a s předloženým seznamem firem, které budou osloveny. 5. Přípojka splaškové kanalizace MŠ Ottova (Zuzana Vejvodová) Radě byla předložena žádost o napojení splaškové kanalizace MŠ Ottova na veřejnou kanalizaci. Rada souhlasila se zadáním projektové dokumentace v letošním roce a předpokládanou realizací v roce Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Nad Parkem druhá etapa (Zuzana Vejvodová) Radě byl předložen návrh společností, které budou osloveny k realizaci II. etapy opravy tělocvičny Základní školy Nad Parkem. Rada souhlasila s předloženým textem výzvy k podání nabídek na realizaci akce a s návrhem dodavatelských firem, které budou osloveny. 7. Domovní správa (Dagmar Kobylková, Milada Vomastková) Rada byla seznámena s postupem ukončení činnosti příspěvkové organizace Domovní správa v Praze Zbraslavi (dále jen DS ) a byl jí předložen Harmonogram opatření souvisejících s ukončením činnosti DS. Dále byl radě předložen návrh na zřízení nové pracovní pozice referent pro bytovou agendu z důvodu ukončení činnosti DS a převedení bytové agendy na ÚMČ Praha Zbraslav. Rada schválila vytvoření nového pracovního místa pro zajištění bytové agendy 8. Řešení nevypořádaných majetkových vztahů u pozemků MČ (Renata Hůrková) Rada souhlasila se záměrem oslovit subjekty pro spolupráci při narovnávání majetkoprávních vztahů u pozemků, které jsou historickým majetkem MČ Praha Zbraslav. Potřeba zápisu vyplývá ze Zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. 9. Rozpočtová změna hřiště Sulova (Filip Gaspar) Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/3 ze dne bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ve výši Kč na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště Sulova. Rozpočtová změna, která souvisí s touto dotací, bude předložena zastupitelstvu ke schválení. 10. Rozpočtová změna MŠ Matjuchinova (Filip Gaspar) Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/23 ze dne bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč pro MŠ Matjuchinova na integraci žáků, kteří potřebují asistenta. Rada schválila rozpočtovou změnu, která souvisí s touto dotací. 11. Zpráva auditora a závěrečný účet (Filip Gaspar) Radě byla předložena Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za období od do Audit byl zpracován společností ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. průběžně v období duben 2007 až únor Auditor konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky, a je tedy možné hodnotit výsledek přezkoumání bez výhrad. Zároveň Rada projednala celoroční hospodaření a plnění rozpočtu MČ Praha Zbraslav za období od do Zpráva auditora a závěrečný účet za rok 2007 budou projednány na zastupitelstvu. 12. Dohoda na tvorbu koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha Zbraslav (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o provedení práce s panem Filipem Hotovým, který vypracuje Koncepci rozvoje školství, vzdělávání a výchovy pro MČ Praha Zbraslav. Podmínky smlouvy: 42 h s hodinovou sazbou 400 Kč/h. 13. Pietní deska (Milada Vomastková) Rada souhlasila s uvedením jména brigádního generála v.v. Karla Mejstříka na desce pomníku mezi ulicemi E. Přemyslovny a Matjuchinova. Brigádní generál v.v. Karel Mejstřík byl členem odbojové organizace Obrana národa, na Zbraslavi organizoval zpravodajskou a spojovací službu. Padl na Zbraslavi dne Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v16:00 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6:00 hodině Na Vrškách + K Peluňku Na Mlíčníku Romana Blahníka Nad Parkem u školy Na Plácku U Klubovny 13. ZASEDÁNÍ ZBRASLAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční 18. června 2008 od 17 hodin v obřadní síni Městského domu, U Malé řeky 3 Úklid po zimní údržbě Celkem v sedmi dnech v dubnu a začátkem května bylo prováděno blokové čištění komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav. Bylo vyčištěno 91 místních komunikací. Na každý okruh se používá v průměru 55 zákazových dopravních značek, jejichž pronájem činí Kč. Zametací stroj najel celkem 190,8 km, na skládku bylo odvezeno 11 kontejnerů odpadu o celkové váze 31 tun. V průběhu blokového čištění Městská policie uložila řidičům nerespektujícím dopravní značení 34 blokových pokut v celkové hodnotě Kč. Bylo nasazeno 28 botiček a rozdáno 24 pokutových lístků. Ve spolupráci s odborem komunálních služeb a místního hospodářství Dagmar Kobylková, místostarostka 3

4 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Vlakem ze Zbraslavi na metro C rychleji Pravidelné trmácení v přeplněném autobuse ucpanou Strakonickou silnicí v ranní dopravní špičce. Kolony popojíždějících automobilů mezi Zbraslavským náměstím a mostem Závodu míru. Místa k parkování v dolní části Zbraslavi zabraná den co den vozidly těch, kteří do Prahy dojíždějí z okolních obcí za prací. Částečné řešení zmíněných problémů by mohla přinést nová alternativa cestování do centra metropole vlakové spojení s přestupní zastávkou mezi železnicí a trasou C pražského metra na Kačerově. Zastávka na Kačerově, která by umožnila přestup mezi železnicí na trati Praha Wilsonovo nádraží- Vršovice-Krč-Braník-Modřany-Vrané n.vltavou- Dobříš/Čerčany (s možností napojení na trať Krč-Radotín-Beroun) a metrem linky C, je už léta součástí schváleného územního plánu Prahy. Přes existující dohodu o jejím vybudování mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Českými drahami však přípravy doposud stagnovaly. Oživení přišlo v posledních měsících z iniciativy zástupců městských částí Praha 4, 11, 12, Zbraslav a Libuš-Písnice. Společně podporují snahu o jednotný postup při řešení situace v městské hromadné dopravě v jižním sektoru města, kterému není dle většinového názoru věnována ze strany magistrátu dostatečná pozornost. Situace se zde stává kritickou, zejména s ohledem na probíhající rozsáhlou bytovou výstavbu a narůstající příliv cestujících ze Středočeského kraje. Vybudování zastávky Kačerov by přineslo okamžité řešení při minimálních investičních nákladech, uvádí se v zápise ze setkání zástupců zainteresovaných městských částí z března tohoto roku. Kolik by to stálo? Náklady na realizaci zastávky Kačerov se odhadují na 20 milionů korun v případě, že by byla dočasně vybudována jen u jedné koleje (viz obrázek) a nebyl by požadován bezbariérový přístup. Na Kačerově ale stejně není vyřešen bezbariérový vstup do metra a jeho zřízení by znamenalo rozsáhlou rekonstrukci, která není v plánu. V dlouhodobém výhledu zapojení železnice do systému integrované dopravy se pak počítá se stavbou třetí koleje a posunem jedné ze stávajících kolejí tak, aby bylo možné zřídit na Kačerově tři nástupiště. Tady se ovšem doba realizace pohybuje Zpracoval Karel Fridrich, SŽDC, Stavební správa Praha v řádu desetiletí a odhadované náklady činí cca 400 milionů korun. Pokud by však magistrát co nejdříve uvolnil částku zhruba 1 milion korun, existuje reálná šance do 4 měsíců vypracovat a schválit projekt a zahájit stavbu zastávky ve výše zmíněné zjednodušené podobě. Přínosy pro dopravu v Praze... Využití alternativní železniční trasy by jednak vedlo k odlehčení ve špičkách zoufale přetížené trasy C metra pro ty, kteří cestují až do centra. Jízdní doba na trase Kačerov-Praha Wilsonovo nádraží je stejná jako u metra. Stavba nové trasy D, která by měla céčku rovněž ulevit, je vzhledem k problémům s financováním odložena nejméně o pět let. Je nutné zdůraznit, že v případě jakéhokoliv problému na Nuselském mostě neexistuje žádné kapacitní dopravní spojení jižní části města. Realizace přestupu na železnici vybudováním zastávky Kačerov a zavedení intervalové dopravy na trati Vrané-Zbraslav-Krč-Vršovice-Praha hl. nádraží nabízí rychlé řešení krizové situace MHD v jižní části Prahy, která odlehčí metru C a eventuelně jej může částečně nahradit. Stává se proto velice aktuální. V současné době též neexistuje přestupní vazba mezi linkami vedenými z Jižního Města a železniční tratí směr Vrané vyjma komplikovaného cestování autobusovou dopravou, píše se mimo jiné v Memorandu městských částí Praha 4, Praha 11, Praha 12, Zbraslav a Libuš-Písnice, určeném pro náměstka pro dopravu Magistrátu hl. m. Prahy Radovana Steinera. Prudký nárůst využití integrované dopravy lze dále očekávat i v souvislosti s výstavbou satelitní zástavby při jižním okraji města, kdy by řešením situace mohlo být parkování P+R u jednotlivých nádraží s návazným přestupem na metro. Navíc by vzniklo dopravní spojení Krč-Vršovice, dosud realizované pouze autobusovou dopravou (bus 106,139) po přetížené komunikaci Michelská, kde je plánována velká oprava a tudíž její dlouhodobé uzavření. Autobusy zde po tu dobu vůbec jezdit nebudou. Kromě odlehčení dopravní zátěže na trase C metra by došlo i k odleh- 4

5 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY čení pobřežní tramvajové tratě ze sídliště Modřany- Komořany, která již kapacitně nestačí. Vzniklo by i přímé dopravní spojení Modřany-Vršovice, dosud vůbec nevyužívané vzhledem k intervalu vlaků ČD. A to se týká i Zbraslavi....a pro Zbraslav Zatímco doposud jezdí na trase Vrané nad Vltavou- Zbraslav-Vršovice vlaky zhruba jednou za hodinu, České dráhy jsou schopny po vybudování zastávky na Kačerově nasadit motorové jednotky o kapacitě až 400 osob v jednosměrném provozu v intervalu minut ve špičce a 30 minut v obousměrném provozu mimo špičku. Uvažuje se i o výrobě patrových motorových jednotek a v dlouhodobém plánu se počítá s elektrifikací tratě do Vraného (nyní je jen do Krče; trať Krč-Radotín-Beroun již elektrifikována je). Podle Anny Kodysové ze Správy železniční dopravní cesty je trať Praha-Vrané n. V.-Čerčany/Dobříš i v současné podobě ve standardním stavu a umožňuje provozování vlaků s výše zmíněnou frekvencí. Otázkou zůstává, nakolik by vzhledem k poloze nádraží poněkud stranou od většiny zástavby toto alternativní spojení s centrem metropole obyvatelé Zbraslavi využívali. Pokud by bylo skutečně rychlé, spolehlivé a časté, třeba by někomu stála za námahu i delší procházka nebo cesta k nádraží (a posléze zpátky) na kole. Systémy integrované dopravy a omezování vjezdu automobilů do přeplněných center velkých měst mají každopádně na mnoha místech ve světě zelenou. Bude jistě dobře, když tuto možnost získá i Zbraslav. Tereza Kůstková Rekonstrukce Dětského domova Ch. Masarykové na Zbraslavi Od konce minulého roku probíhá rekonstrukce Dětského domova Charlotty Masarykové. Většina z kolemjdoucích si jistě všimla rozsáhlých změn, které na budově probíhají. O tom, jak a proč se dětský domov rozšiřuje a co nového bude moci nabídnout všem obyvatelům Zbraslavi, hovoří Petra Vorlíčková, ředitelka DDChM. Kdy rekonstrukce začala a jak dlouho realizace úprav potrvá? V DDChM probíhá rekonstrukce půdních prostor a přístavba. Vlastní práce začaly v prosinci 2007 a ukončeny budou koncem května či začátkem června 2008.Vybavení do nově zrekonstruovaných prostor bude pořízeno snad (dle finančních možností) do konce září, v krajním případě do konce tohoto roku. Jak ovlivnila stavba chod dětského domova? Chod domova byl ovlivněn minimálně, neboť podmínkou pro stavební firmu ve výběrovém řízení bylo vytvoření zvláštního vchodu do půdního prostoru mimo prostory DD, a část stavebních prací, které bylo třeba dělat přímo v prostorách DD, byla stanovena přesně na březnový týden, kdy byly děti na horách. Zároveň bylo podmínkou hlučné práce pozastavit v době od 12:00 do 14:30 hodin, kdy děti spí. Stavební firma, která byla vybrána, tyto podmínky dodržela. jsme zdravotnické zařízení, které přijímá děti zdravé, opožděné, ale i postižené, chybí nám rehabilitace jako taková. Dosud jsme měli rehabilitační pracovnici, která neměla vlastní prostory a cvičila s dětmi Vojtovu metodu v malé ordinaci lékaře a nebo na rehabilitačních míčích v ložnici či herně. Rozhodli jsme Budou rehabilitace přístupné i veřejnosti a za jakých podmínek? Protože nevyužijeme tyto prostory plně celý den, bude v odpoledních hodinách sloužit rehabilitace pro veřejnost a bude tím pro nás i jistým zdrojem financí. Proto však bylo nutno přistavět k budově schodiště a výtah, a udělat tak zcela oddělený vchod, který bude sloužit pro veřejnost, a to jak pro mobilní pacienty, tak i pro vozíčkáře. V dalších prostorách půdy vzniká ještě velká herna pro volný pohyb dětí, ordinace lékaře a hlavně nutná místnost pro psychologa a logopeda, které nám tak moc chyběly. S jakými problémy se v současné době musíte potýkat? A naopak, co vás v poslední době potěšilo? V současné době se potýkáme s problémem sehnat ještě zbytek finančních prostředků na rehabilitační přístroje a ostatní vybavení. Potěšilo nás, že stavební práce probíhají dle harmonogramu, a zatím nenastaly žádné vážnější problémy. Dále nás těší, že stále existují lidé, kteří se snaží nám Z čeho se úpravy financují? Rekonstrukci financuje z velké části náš zřizovatel, tedy hlavní město Praha, za což velmi děkujeme, jen z části financujeme úpravy ze svých peněz na investičním fondu. Co se týče vybavení rehabilitačními přístroji, tyto budeme financovat sami, a to díky sponzorům, které postupně oslovujeme. Zatím se nám podařilo zajistit touto formou třetinu nákladů, takže se snažíme oslovit další dárce na tento konkrétní účel. Co vás vedlo k rekonstrukci budovy? A za jakým účelem? Půdní prostory našeho zařízení jsou velké a prostorné, avšak doposud sloužily jako archiv, sklad prádla, hraček, nepotřebných věcí a nábytku najednou. Bylo potřeba vytvořit odpovídající prostory, vždyť jen archiv dokumentů musí mít určité náležitosti, které nebylo možno splňovat. A vzhledem k tomu, že se v části půdy vytvořit kompletní rehabilitační oddělení, kde bude vodoléčba, elektroléčby, ultrazvuk, magnetoterapie a laser. pomoci, ať už finančně, nebo třeba formou akcí pro děti apod. Blíží se léto, jaký program máte pro děti připravený? Na léto jsme připraveni chystáme se na akce pořádané ke Dni dětí, koncem června jedeme s dětmi opět na 14 dní na hory, po celé léto mají k dispozici v zahradě DD bazén a brouzdaliště, díky sponzorům nebudou chybět výlety do ZOO, začínáme s canisterapií a výhledově se chystáme navštěvovat s dětmi solné jeskyně. Děkuji za rozhovor. Jana Vašáková 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Urnový háj a nespokojenost občanů INZERCE Provozní řád urnového háje byl v poslední době příčinou několika nedorozumění se správcem, sížností a nespokojenosti některých zbraslavských občanů. Protože jde vždy o hluboce citlivé a osobní situace, ráda bych z něho připomněla některé pasáže. Zbraslavský urnový háj se při svém založení stal předmětem mimořádného zájmu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Způsobil zvrat v hřbitovní kultuře, protože není tradičním hřbitovem, ale přírodním parkem. Z těchto důvodů je potřeba, aby pozůstalí a ostatní návštěvníci dodržovali provozní řád a zachovali tak jeho výjimečný vzhled. Je třeba si uvědomit, že nikdo ze žadatelů není nucen si místo v tomto přírodním urnovém háji A je uklizeno! Fuj, co to je? Tak tuhle větu bylo předposlední květnovou sobotu dopoledne možno slyšet mnohokrát. To totiž členové zbraslavských neziskovek (Kajmanů, Pexesa, dobrovolných hasičů, Svazu ochránců přírody Bellis), zaměstnanci úřadu, zástupci místní samosprávy a další dobrovolníci vyrazili společně uklidit Zbraslav. Jak jinak než neziskově a ve volném čase. Během tří hodin se podařilo sesbírat odpadky v lokalitách Belveder, Borovičky, v okolí lomu a na Baních. Přistavený kontejner málem nestačil. Dík patří všem odvážným, kteří v onu slunečnou sobotu přišli, MČ Praha Zbraslav pak za věcnou podporu (kontejner, sběrové pytle, balená voda). Pořádek je bohužel záležitostí krátkodobou. I tak si jej alespoň chvíli společně užijme, a příští rok zase uklidíme Zbraslav. Nepřítel Odpadků pronajímat. Rozhodne-li se to však udělat, musí si uvědomit důsledky svého podpisu na smlouvě, kterou podepsal dobrovolně a kde prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem a že jej bude bezpodmínečně dodržovat. Jednotlivá místa jsou osázena skalničkovým lemem nebo břečťanem, a není dovoleno do tohoto lemu vsazovat jiné květiny. Za keramickým číselníkem je vyhrazeno místo pro příležitostné vkládání vhodné květiny do nízké nádoby zapuštěné v zemi. Tam je také možné dát nízkou svíčku. Jde o to, aby květinová výzdoba nezakrývala desky a lemy. Vždy je potřeba volit přiměřeně malou výzdobu jednu květinu a jednu svíčku. Příležitostně upravená deska nesmí narušovat ráz urnového háje. Zápis do mateřských škol (dále jen MŠ), zřizovaných MČ Praha - Zbraslav, byl ukončen výběrem dětí na společné schůzce obou ředitelek. I přesto, že se navýšila kapacita o 50dětí (zřízením nové MŠ), nebylo z mnoha důvodů přijato 45 dětí. Některé děti musely být přeřazeny dle kapacity jednotlivých MŠ. Ne všichni rodiče však byli spokojeni s umístěním dítěte do jiné MŠ. Současná situace je, nejen na Zbraslavi, bohužel taková, že vybírat si školku nejen dle jejího programu, ale i umístění vzhledem k bydlišti, je nadstandard. Pochopitelně, že bychom rády vyšly všem zájemcům vstříc, ale prvořadé je umístění co nejvíce dětí do předškolních zařízení. Počet přijatých dětí závisí také na počtu dětí, které odejdou do ZŠ. Snaha otevřít od září přípravnou třídu při ZŠ pro takzvaně odkladové Každé vysazení jiné květiny bez souhlasu správce urnového háje narušuje přírodní ráz a není dovoleno, proto je nutné veškerou výsadbu či úpravu epitafních lemů konzultovat se správcem pohřebiště. Nevhodná úprava bude správcem odstraněna. Je zakázáno volně pokládat květiny k loučkám, na epitafní lemy a na trávníky na celé ploše urnového háje. Doufám, že všichni, kteří mají své blízké na našem krásném a unikátním urnovém háji, jeho výjimečnost ocení a pochopí omezení, která z toho vyplývají. Dagmar Kobylková, místostarostka MČ Praha Zbraslav Výsledky zápisů do mateřských škol děti, které zůstávají další rok v MŠ, neměla u rodičů odezvu, což je škoda. Výsledky zápisu jsou pro MŠ Nad Parkem (kapacita 125 dětí) a MŠ Matjuchinova (68 dětí) + Ottova (55 dětí) + E. Přemyslovny (40-50 dětí) následující: Celkem bylo zapsáno 192 dětí, z toho 137 přijato (10 dětí žádalo v obou MŠ). Nepřijatých zůstalo 45 dětí. Do ZŠ odchází 94 dětí. V MŠ zůstává 153 dětí (z toho 28 odkladových). V rámci plánované Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Zbraslav do r je prioritou, vzhledem k rozvíjející se bytové výstavbě, stabilizovat kapacity a kvalitu MŠ a hledat řešení, jak uspokojit narůstající poptávku. Dagmar Meisnerová 6

7 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Vítání občánků 21. dubna 2008 proběhlo tradiční vítání nově narozených občánků MČ Praha-Zbraslav. Na tuto malou slavnost, spojenou s předáním pamětních listů a drobných dárků, bylo pozváno celkem 75 dětí (40 holčiček a 35 chlapců). Uctění památky padlých Mezi dětmi, narozenými ve druhém pololetí roku 2007, byla i trojčátka. Zlatá svatba Vzpomínkový pietní akt u příležitosti 63. výročí ukončení 2. světové války se za účasti představitelů MČ Praha - Zbraslav a žáků zbraslavské základní školy konal u společného hrobu padlých u Husova sboru... Padesát let na společné cestě životem oslavili 26. dubna manželé Eva a Zdeněk Jarošovi ze Zbraslavi. Ve svatební síni zbraslavského Městského domu si před dalšími členy rodiny a přáteli znovu řekli ano a obnovili tak manželský slib, který si poprvé dali v roce UDĚLEJTE V LÉTĚ NĚCO PRO SEBE... INZERCE týdenní letní kurzy angličtiny na Zbraslavi tel.: i u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách. 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Po kom se jmenují? Nebeského, Nechybova Jindřich Nebeský a František Nechyba občané Prahy padli na Zbraslavi v květnových dnech roku Neumannova Emanuel Neumann se narodil 3. května 1866 v Praze. Po studiích učitelství pracoval postupně na školách v Úněticích, Řeporyjích, Roztokách a Slivenci. V roce 1904 přišel na Zbraslav jako zatímní učitel. V roce 1916 se stal řídícím učitelem a v této funkci pracoval až do svého penzionování v roce Vedle toho, že patřil k učitelům nezapomenutelným, zapsal se do zbraslavské historie svým veřejným působením. Velmi se zajímal o dějiny a vývoj Zbraslavska a jeho okolí, mimořádně přispěl k přípravám a realizaci významných hospodářských a národopisných výstav na Zbraslavi, sepsal vedle řady jiných brožurku Průvodce Zbraslavě a byl činným členem řady občanských spolků. Významně se podílel na sepsání publikace Smíchovsko a Zbraslavsko, která dodnes patří k důležitým pramenům o historii zdejšího kraje. Na sklonku života byl po 14 let postižen téměř úplnou slepotou, přesto však jeho zájem o veřejné dění neochaboval do posledních chvil. Emanuel Neumann zemřel 11. února Neužilova Václav Neužil se narodil 21. září Na Zbraslav se přistěhoval v roce 1933 jako dvanáctiletý chlapec. Pilně sokoloval a právě tady se seznámil i se záludnostmi veřejného vystupování na sokolských besídkách a vystoupeních. Především však zde vstoupil na ochotnická divadelní prkna, a jak sám ve svých pozdějších dopisech svým zbraslavským kamarádům potvrzoval, tady začala jeho pozdější herecká dráha. Ze Zbraslavi odešel po dvanáctiletém pobytu do Plzně, které zůstal v Divadle J. K. Tyla věrným až do konce života. Nebyl hvězdou titulních rolí, ale jeho herecká práce se vždy vyznačovala přesným a jasným pochopením hrané postavy a jejím poctivým přenesením na jeviště či filmové plátno. Jeho herecké postavy (a bylo jich více než 170) byly vždy věrohodné. I v těch nejmenších dovedl připravit nezapomenutelné zážitky. Nezapomínal ani na Zbraslav, a několikrát, už jako renomovaný herec, účinkoval zde v kulturních pořadech. Václav Neužil zemřel 2. září Nezvalova Vítězslav Nezval se narodil 26. května Na Zbraslav ho přivádělo přátelství s Vladislavem Vančurou. Přijížděl sem sám, s členy Devětsilu i s dalšími osobnostmi uměleckého světa. Nezval zemřel 6. dubna František Kadleček Knihovna dětem V poslední době se čím dál častěji diskutuje nad tím, zda děti čtou, nebo čtou málo či dokonce nečtou vůbec. Diskuse také nenechávají na pokoji ani negativní vliv televize a internetu na rozvoj dětského čtenářství a slovní zásoby. Proběhlo i několik výzkumů. Avšak jak určit hranici, kdy je dítě čtenář a kdy nečtenář? Neznamená, že když nechodí do knihovny není čtenář, knihy mu mohou kupovat rodiče. Stejně tak, když si půjčí jednu knihu za měsíc, ale přečte ji se zaujetím, to není málo. Noc s Andersenem I když řada skeptiků, zejména z řad počítačových nadšenců, tvrdí, že knihovny mají díky internetu a elektronickým knihám odzvoněno, mýlí se. Protože i malé dítě ví, že v knihovně se jenom nepůjčují knížky, ale děje se tam i něco, co na internetu nezažijí. Třeba takové nocování v knihovně. Těžko si představit, že se někdo obloží několika počítači, kde bude mít své oblíbené knihy v elektronické podobě, a prožije si to správné dobrodružství, které mohly prožít letos děti ve více než 490 knihovnách, školách nebo družinách z nejrůznějších míst Čech, Moravy, Slovinska, Slovenska i Polska. Ani zbraslavská knihovna nezůstala pozadu, a pro své dětské čtenáře připravila již popáté noc plnou her a zábavy. V pátek 28. března se v knihovně sešlo 21 nocležníků, z nich někteří byli obtěžkáni nejen svými batůžky, spacáky a plyšáky, ale také nějakou tou dobrotou pro ostatní spáče. Večer byl tradičně zahájen slavnostním přípitkem. A nemohla chybět ani pohádka od Hanse Christiana Andersena, kterou dětem přečetla paní starostka Renata Hůrková. Ani tentokrát nebyly děti ochuzené o dobrodružnou výpravu. Letos se šlo na Belveder zjistit, zda náhodou nevyschly místní prameny. Po zodpovězení záludných otázek a pod dohledem místních strašidýlek se děti dopátraly i sladké odměny. Výprava byla asi vysilující, protože po návratu se děti vrhly s velkým nadšením na připravené špekáčky. Naštěstí pro nás bylo připraveno nejen skvělé ohniště a pruty, za které by se nemusel stydět žádný zálesák, ale i hromada dříví, se kterou bychom vydrželi až do rána. Dřevo by vydrželo, ale my ne. Když se blížila půlnoc, většina dětí již byla ve svých spacácích a poslouchala pohádku na dobrou noc. Ráno, po snídani, sbalení spacáků a batůžků, proběhlo předávání pamětních listů a Řádů mlsného jazýčku těm, kteří připravili i něco na zub pro ostatní. Většině se domů nechtělo, protože tohle s počítačem nezažijí. Kdo si čte, nezlobí Teď by si nějaký škarohlíd jistě řekl No jo, poslouchat, to můžu i z počítače a pěkně v klidu doma. To má určitě pravdu. Ale bude mu u toho chybět ta správná a nezaměnitelná atmosféra knihovny a ostatních posluchačů, kteří se v tichosti přenesou do pohádkového světa. Ten se před nimi otevře v okamžiku, kdy se společně zaposlouchají do příběhu, který jim některý z našich hostů přečte. V průběhu března proběhla celostátní akce Týden čtení, kdy se knihovny věnovaly propagaci čtení a hlasitého čtení obecně. Z této akce se zrodil nápad připravit pro děti pravidelné čtení. Pod názvem Kdo si čte, nezlobí je vždy na poslední středu v měsíci připraveno pro děti od 14:30 hodin čtení pohádek a pohádkových příběhů. V červnu se bude číst ve středu a děti se mohou zaposlouchat do příběhů Maxipsa Fíka. Zvídavý čtenář Že se v knihovně jenom nečte, ale také tvoří a soutěží, se děti přesvědčují již tradičně, například při výtvarných dílnách a nejrůznějších soutěžích, které pro ně knihovna každoročně připravuje. V současné době se do finále blíží znalostní soutěž, kterou pod názvem Zvídavý čtenář vyhlásila knihovna na podzim loňského roku. Na každý měsíc byl pro děti připraven znalostní kviz, a odpovědi, pokud je samy neznaly, mohly najít v knížkách. V průběhu celé soutěže sbíraly body a v červnu bude vše sečteno a vyhodnoceno. Každý, kdo se zúčastnil a přijde ve středu 18. června ve 14:30 hodin do knihovny, dostane malou odměnu, a ti nejlepší budou odměněni knihou. Koho soutěž bavila, může se těšit příští rok na druhé kolo a opět tak zjistit, co všechno ví a co se ještě potřebuje dočíst. Vzhledem k tomu, že některé akce se zdařily i díky spolupráci ochotných lidí, rády bychom jim touto cestou poděkovaly. Bližší informace o tom, co se v knihovně připravuje, se dočtete i na Výpůjční doba v oddělení pro děti je v Po Čt 12:00 17:00 h a v oddělení pro dospělé Po a St 8:00 12:00 a 13:00 až 18:00 h, Út a Čt 13:00 18:00 h. Knihovnice zbraslavské knihovny 8

9 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY PUTOVÁNÍ S VOJTOU POUTNÍČKEM aneb místopis Zbraslavi očima pohádkových bytostí Ahoj, jmenuji se Vojta Poutníček, jsem nový redaktor Zbraslavských novin a moc rád poznávám nová místa. Nejraději navštěvuji taková, která jsou něčím zajímavá historií, významnou stavbou nebo jen krásnou přírodou. A tak jsem se rozhodl putovat po Zbraslavi. Je tu mnoho míst, která bychom jako její obyvatelé měli znát. Během svého putování poznávám i nadpřirozené bytosti, které tu bydlí a mají své bydliště moc rádi. Domluvil jsem se s nimi, že vám každý z nich své bydliště blíže představí a podělí se s vámi o některé zajímavosti. Moji noví přátelé mi dovolili uveřejnit i jejich obrázek s fotografií místa, kde žijí. Takže i uvidíte, jak jejich domov vypadá. Doufám, že si po přečtení rozhovoru uděláte s rodiči procházku nebo výlet za kouzelnými zákoutími Zbraslavi... Setkání první: Bludička Anička z památného Havlína První rozhovor jsem udělal s bludičkou Aničkou z památného Havlína. Havlín je lesnatý kopec nad Zbraslaví s kostelíkem sv. Havla a malebným hřbitovem. Havlínský kopec je dominantou Zbraslavi a je vidět téměř z jakéhokoli místa. Bludička Anička v noci bloudí po malém hřbitůvku okolo kostelíka a rozhlíží se po noční Zbraslavi v době, kdy jsou už všichni dávno ve svých postýlkách. Bludička Anička Ahoj Aničko, ty bydlíš na kopci Havlín? Ano, bydlím právě na památném Havlínu, a jak už si řekl, je to lesnatý kopec, který je nad Zbraslaví. Na jeho vrchu je hřbitovní kostelík sv. Havla. Pod Havlínem je sad, který je každé jaro plný třešní. Mezi lidmi na Zbraslavi se mu přezdívá Třešňovka. Řekneš nám víc o kostelíku sv. Havla? Víš i něco o jeho architektuře? Kostelík skrývá ještě zbytky románské architektury, která se v Čechách objevila zhruba v 11. století. Například původní zdivo z kvádrů bílé opuky. Dnes jsou kvádříky na spodní části věže částečně odkryty. Kostelík má i románské zaokrouhlené dveře. Během staletí bylo zvykem, že se budovy přestavovaly podle módy, která zrovna panovala, a tak byl kostelík také upravován. Přibyla mu věž ve tvaru cibule. Uvnitř kostelíku zdobily stěny nad kůrem staré fresky, které byly při přestavbách bohužel zabíleny. Možná bys mohla prozradit, co to je freska? To je malba na zdi, která se malovala barvami do vlhké omítky. Kdy se poprvé někde psalo o kostelíku? Je to už hodně dávno? Poprvé se o kostelíku psalo roku 1115 v zakládací listině kláštera v Kladrubech. Roku 1532 se stal kostelík farním kostelem zbraslavským. Je nějaká zajímavost, kterou bys nám o kostelíku chtěla říci? Ano, je zde malá zajímavost. Od 18. století byl v kostelíku umístěn dřevěný vyřezávaný oltář, pravděpodobně ze 16. století. Jeho autor je neznámý. Řezbář se snažil na oltáři vyjádřit symboliku Starého i Nového zákona. Uprostřed oltáře jsou umístěny postavy Panny Marie, sv. Jana a sv. Havla, které byly vytvořeny v pozdní gotice a do oltáře vloženy až v renesanci. Během staletí prošel oltář Můj obrázek si můžeš vybarvit mnoha nešetrnými zásahy několikrát byl i přemalován. Až v 19. století se dostal oltář do rukou odborníků sochařů, malířů a restaurátorů, kteří oltář obnovili a starají se o něj. V kostelíku jsou umístěny i barokní varhany zdobené lidovou malbou. Tak to je zajímavé, ale popravdě by bylo lepší to vidět, protože ti moc nerozumím. To máš pravdu, jinak ti to asi popsat nedokážu. Ale důležité je, že budeš vědět, že v kostelíku vůbec taková zajímavost je. Řekneš nám i něco o hřbitově? Okolo kostelíku je hřbitov, kde je možné vidět mnoho krásných a starých kamenných hrobů. Kromě hrobů je tam i márnice, kde se uchovávali zemřelí lidé do doby, než byli pohřbeni. Márnice je malá osmihranná stavbička, která je stará přes dvě stě let. Nade dveřmi márnice je chronogram. Můžeš nám prosím ještě vysvětlit, co je to chronogram? Tohle slovo vůbec neznám. Chronogram je nápis nade dveřmi, kde je římskými písmeny napsán letopočet, kdy byla stavba postavena. Aničko, moc ti děkuji za rozhovor a tvé poučení o architektuře a doufám, že se na tvůj domov přijdou děti s rodiči podívat a budou tiše tohle místo obdivovat tak, jak se na návštěvu hřbitova, kde odpočívají zemřelí, sluší. Moc ti děkuji za přání, Vojto, a taky ti přeji, abys navštívil ještě mnoho zajímavých a krásných míst. Ahoj. Tak to byl můj rozhovor s bludičkou Aničkou. Doufám že vás inspiroval k výletu, a těším se na vás zas příště. Ahoj všichni! Text a ilustrace: Lenka Nebeská 9

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 O zlodějích na Zbraslavi To téma jsem nosil v hlavě dlouho předtím, než jsem měl možnost pořídit níže uvedenou fotografii. Ano, takto dopadl během jedné noci osobní automobil řádně zaparkovaný v nikterak zastrčené Vilímkově ulici. Pro zvídavé doplňuji, že schází i kola na straně řidiče, že disky byly zabezpečeny bezpečnostními matkami a že zámkovou dlažbu si musel někdo přinést, protože v okolí se nevyskytuje. Možná teď někoho napadne, že podobně očesat během květnové noci osobní auto je vrchol drzosti, ale nepřehánějte, to by nebyla Zbraslav. Není to tak dávno, co byl okraden mistr Jan Hus. Tedy přesněji jeho socha, ze které sběratelé drahých kovů demontovali hranici, na které měl hořet. Několik měsíců tak uprostřed Zbraslavi mistr Jan navzdory dějinám visel. Možná, že by i na bronzové hranici i na hliníkových kolech pomohla cedulka, na kterou poslední dobou narážím snad na každých dveřích, které oddělují společné kolektivní bydlení od cizího světa. Vždy jde o graficky i textově velmi originální dílko, které obyvatelům sděluje, že když nebudou zamykat vchodové dveře, tak i je vykradou, jako už vykradli ty nahoře, dole či vedle. Sousedům z vchodu ukradli před pár lety ze sklepa balkónový gril a mně sebrali autorádio. Škoda jen, že okénko vozu tehdy odemkli cihlou... Kamaráda okradli v hospodě. Ale nikoli personál, ale někdo, kdo využil toho, že personál naléval plnou mírou, a vinou snížené koncentrace kamaráda ho připravil o peníze i doklady. Tato hospodská epizoda se stala v roce, kdy jsme měli problémy s organizací Zbraslavského běhu, protože v nejzazším místě trasy kdosi ukradl fáborky. I když tady šlo spíš o škodolibost anebo vandalství. Ale to je úplně jiné téma, na které by nestačil jeden sloupeček. Co s tím, když zloději ve dne v noci chodějí? Být víc všímavý? Pozorný? Ale je to vůbec něco platné v době takové nedůvěry, kdy známé také ze Zbraslavi dovezou dodávku na stavbu a místo podpisu dodacího listu si ji s materiálem vyfotí, prý proto, kdyby trubky někdo ukradl... Asi budeme muset zamykat na tři západy, rádia brát na přespání do předsíní a auta schovávat do garáží. Ze dne na den se totiž asi nic nezlepší. Možná by pomohlo, kdybychom my, ale hlavně ti, co se těší z našich rádií, potkávali několikrát za noc městkou policii. Ale to by nám nesmělo být to, kde sídlí a jak často projede Zbraslaví, ukradené. Karel Tejkal Střiháme pásku! Kouzelná zahrada se otevírá.. nebylo to jen tak Prvotní nápad zrekonstruovat vnitroblok ZŠ znamenal napsat projekt, podat jej v rámci grantové výzvy, mít úspěch v grantovém řízení, realizovat projekt, najít podporu pro jeho uskutečnění u dalších zainteresovaných subjektů a v neposlední řadě obětavce, kteří jej povedou k cíli. Na konci léta roku 2007 jsme se rozhodli celý nápad přivést k životu. Projekt byl úspěšně hodnocen, a tak jsme v listopadu 2007 začali s jeho naplňováním. Není to ani rok a my můžeme s radostí prohlásit: dílo je hotovo. Díky úsilí mnoha dobrovolných nadšenců a nadšenek Rodinného centra Pexeso (nelze neuvést Petru Hamerskou, Helenu Slavíčkovou, Jitku Hofmeisterovou, Květu Carzoli), podpoře Nadace VIA v projektu pro mateřská centra firmy Vzácná návštěva na divadelní forbíně Ve středu 14. května si pozval pan Karel Tejkal st. na forbínu do Divadla Jana Kašky další dva zajímavé hosty hudebního redaktora Josefa Švehlu a zpěvačku, herečku a moderátorku Pavlínu Filipovskou. Šlo už, tuším, o sedmou besedu svého druhu. A je obdivuhodné, že každá z nich zaujala diváky jiným svébytným tématem, každá byla v mnoha směrech originální a jedinečná. Nás dříve narozené zaujal pan Švehla vzpomínkou na svého otce, kterého jsme znali coby ředitele zbraslavské Hudební školy. Ovšem hlavní slovo jak jinak si záhy přivlastnila paní Filipovská a zdálo se, že přítomní pánové si už ani neškrtnou. Hodně se mluvilo o rozhlase, o vysílání Dobrého jitra a to si celá trojice debatérů spokojeně notovala. Potom se paní Pavlína rozhovořila o svém slavném otci, (od pořadatelů obdržela malý dárek program Moliérova Lakomce, v němž kdysi František Filipovský hrál po boku zbraslavských ochotníků ten nechala kolovat), Procter&Gamble, podpoře MČ Praha-Zbraslav, konstruktivní spolupráci se základní školou, vstřícnosti stavební firmy pana Tomáše Nováka a projektu ing.arch. Evy Rybníčkové se můžeme poprvé sejít v Kouzelné zahradě. Slavnostní přestřižení pásky se uskuteční v 11 h v rámci První Volné Herny v Kouzelné zahradě, která bude otevřena celé dopoledne od 9:30 h do 12:00 h. Oslovujeme tímto všechny, kdo mají zájem se podívat, popovídat si, zeptat na jakékoliv informace, adoptovat rostlinku, pohrát si, přijít se s námi radovat jste srdečně zváni. Za Rodinné centrum Pexeso Michaela Bernardová plynule přešla ke svému působení v Semaforu, zazpívala svůj nejslavnější hit Včera neděle byla, zarecitovala básničku od Jiřího Suchého a vzápětí tu trochu poezie (která určitě nikoho nikdy nezabije) trumfla pohotovým vtipem, zkrátka hýřila vitalitou a bezprostřední sdílností, čímž mne (a nejen mne) v mnoha směrech překvapila samozřejmě mile a příjemně. Po skončení programu se publikum rozcházelo ve výtečném rozpoložení díky panu Tejkalovi a jeho hostům. A navíc hned každý konstatoval: Konečně přestalo pršet! To před devatenáctou hodinou padal z nebes pořádný lijavec, přímo vodopád... Lidé dobíhali do divadla promočení, šatna se naplnila desítkami deštníků, některé z dam litovaly, že si nevzaly s sebou něco na přezutí. A pár rezervovaných sedadel v hledišti zůstalo prázdných. Ti, které odradilo psí počasí, mohli každopádně litovat. Přišli o nezapomenutelný zážitek. František Pondělíček 10

11 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY PROVOZOVNA SLUŽEB ZBRASLAV spol. s. r. o. likvidace suti a odpadu kontejnery AVIA a TATRA doprava písku, betonu, štěrku a stav.. mat., AVIA, LIAZ, LIAZ HR likvidace fekálií dodávka pitné vody a mytí vozovek zemní práce UNC, výkopové práce ruční stavební a zámečnické práce jeřábnické práce jeřáb V3S-8t (teleskop 10m) Ke Dračkám 0231, Praha Zbraslav, tel./fax: , , mobil: AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod INZERCE MÝVAL stříhání a úprava psů všech plemen APACHE AUTHOR MERIDA ROCKY MOUNTAIN BIANCHI pozor změna pracovní doby! Písnice K VRTILCE 317 Praha 4, tel.: Mobil: , Otevírací doba Po, Ut, St: 10 18, Čt: 12 20, Pá: 10 18, So: 9 14 od listopadu do února zimní soboty zavřeno Žitavského 528, Praha 5 Zbraslav PRODEJ AUTOMOBILŮ LADA VČETNĚ ZÁRUČNÍCH OPRAV prodej + servis: Pracovní doba: prodej: Po Pá: 8 18 servis: So: 8 12 SALONY Jílovská 1153 P4 Slapy 313, Praha-západ KONTAKTY: Auto Fousek s. r. o. prodej náhradních dílů všech značek multiznačková diagnostika mechanické opravy a emise (32 značek) servis všech značek včetně klimatizace P Ř I J M E P R O D A V A Č E do nově otevírané prodejny bio potravin a zdravé výživy CYKLO Emap PÍSNICE AKCE ČERVEN!!! NÁSTUPNÍ TERMÍN: ČERVENEC 2008 Informace na telefonním čísle: KE KOUPENÉMU KOLU NAD 10 TIS. MOŽNOST PŘIKOUPENÍ PŘILBY S 30% SLEVOU Prodej a servis jízdních kol 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Jízdy historických velocipédů na Zbraslavi slaví čtvrtstoletí Ve dnech 14. a 15. června 2008 pořádá Veteran bicycle club Zbraslav za podpory Městské části Praha-Zbraslav jubilejní XXV. ročník jízdy historických velocipédů s vrchu Jíloviště-Zbraslav. Hlavní část letošního pestrého programu se odehraje tradičně v sobotu 14. června od 9:00 h na Zbraslavském náměstí. Součástí programu bude burza historických velocipédů, jejich součástí a dobových reálií, výstava unikátních historických kol a především reje, neboli skupinová krasojízda na vysokých kolech v podání našich přátel, mistrů tohoto oboru Českého klubu velocipedistů Letos při jubilejním ročníku se očekává hojnější účast, a proto bude jistě na Zbraslavi vidět požehnaně pánů a dam s historickými velocipédy, oděných v dobových kostýmech. Aktivní účastníci se představí v jízdě elegance, pořídí společné foto a nakonec, ve 13:00, se uskuteční tradiční jízda s vrchu. Program bude odpoledne a večer pokračovat vyhlášením výsledků a následným společným posezením za hudebního doprovodu. V neděli 15. června se vydá peloton cyklistů ze Zbraslavského náměstí v 9:00 na tradiční poklidný výlet údolím Berounky na Karlštejn a zpět. Letos to je 128 let, co na Zbraslav zavítal první velocipéd. V roce 1880 byl totiž prokazatelně zaznamenán výlet Angličana Theodora Bocka a Čecha Karla Schulze od Prahy ku Zbraslavi. Přímý předchůdce našeho Clubu, Český klub velocipedistů Zbraslav, byl založen 30. listopadu Ze Zbraslavi nahoru na Jíloviště se začalo jezdit již tehdy v 19. století a tradice závodů do vrchu na Zbraslavi vydržela až do období po druhé světové válce. Novodobá tradice historických jízd se píše od roku 1984, kdy poprvé dolů s kopce vyrazila skupinka přátel okolo zbraslavského rodáka Jaroslava Vožniaka. Od historického prvního ročníku se podařilo jízdu po dvacet pět let každoročně udržet až dodnes. Někdy se sešlo jezdců méně, jindy požehnaně jako v památných létech 1989 a 1990, či 1997, některá léta tradice málem zhynula na úbytě. Budiž poděkováno těm, kteří nedali jízdám s vrchu zahynout, každoročně přišli a zúčastnili se, ba někteří ctihodní velocipedisté i k organizaci ochotnou ruku přiložili. Snad nám to vespolek vydrží nejméně po dalších dvacet pět let. Pokud se o našem Clubu chcete dozvědět více, navštivte naše stránky: popřípadě nám napište na adresu: Těšíme se s vámi na viděnou v sobotu 14. června 2008 dopoledne na Zbraslavském náměstí. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Jan Fulík Přehlídka jednoaktovek V sobotu 14. června proběhne v Divadle Jana Kašky pražské výběrové kolo Národní přehlídky jednoaktových her, kterou pořádá Amatérská divadelní asociace spolu se Svazem českých divadelních ochotníků. Organizátoři zvou zbraslavskou veřejnost na tyto soutěžní inscenace: 13:00 Marcel Bystroň, Petr Lehečka: Cirkus Milénium, hraje Divadlo Amatérů 14:15 DS A. P. Čechov/ Petr Hromada: Řád, hraje Refektář Sokola Jinonice 15:20 Jakub Vítek: Dnes ještě neumírám! hraje Divadlo bez zábran Národní přehlídka Kaškova Zbraslav 2008 se uskuteční tradičně v listopadu Dětské divadelní představení v Kamínce Spisovatel Alois Jirásek to při psaní slavných Starých pověstí českých neměl vůbec lehké... a víte, kdo mu nakonec pomohl? Přijďte se podívat a dozvíte se to. Zahradní restaurace Kamínka ve spolupráci s zvou dne od 15 hodin všechny děti na nedělní rodinné odpoledne. Společnost Loutky bez hranic zahraje dětské divadelní představení Výlet na Říp. Určeno je dětem od 3 do 10 let. Po představení si budou moci děti vyrobit vlastní loutku ve tvůrčí dílně. 12

13 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Jak se peče Předškolácké řádění Tak za prvé: zblbněte své okolí, což jde poměrně snadno, máte-li ve svém okolí lidi naladěné na stejnou notu. V našem případě to je Rada rodičů z MŠ Matjuchinova a Ottova a samozřejmě jejich ředitelka a paní učitelky. Poté: zkuste zažádat městskou část o grant to jde hůř, pokud jste ještě nic takového nedělali a navíc zjistíte, že některé důležité dokumenty scházejí, do uzávěrky přijímání žádostí zbývá 10 dní a školky zrovna odjíždějí na týden do Benecka... To bylo deset dní, v nichž jsme asi do důsledku pochopili slovo fičák a ověřili si, že i na ministerstvu vnitra jsou schopní dělat zázraky na počkání, v našem případě vydat Potvrzení o registraci Rady rodičů v neuvěřitelně krátkém termínu 3 dnů... Ještě vymyslet rozpočet na akci, což je báječná rozcvička pro toho, kdo nezná rozdíl mezi provozními a produkčními náklady a při zjišťování cen zjistí, že pronájem mobilních záchodků na jedno odpoledne stojí skoro stejně jako půlhodinové vystoupení umělce z Prahy... Ale takovému Upírovi Krejčímu se k nám za nějakých ubohých 5 tisícovek fakt nechtělo... Vymyšleno, vypočítáno, napsáno, podepsáno a za minutu konec lhůty pro podání odevzdáno. Teď nechte akci odpočinout, pracují za vás vnější faktory... Pak se dozvíte výsledek grantového řízení a zjistíte, že jste asi míchali špatné suroviny, protože schválený výsledek se rovná jen pětině požadované částky. Nevzdávejte to! Máte kolem sebe schopné lidi a rodiče dětí určitě také pomohou. Je-li méně těsta, sežeňte víc náplně! Pomáhají všechny paní učitelky, rodiče i kolegové z práce, každý tak, jak umí. Dokonce i ty kadibudky nám byly poskytnuty jako sponzorský dar. A jako z nebe přišla nabídka agentury RTC Production na dvouhodinové pásmo pro děti, jehož cenu jsme si i s tím naším pidirozpočtem mohli dovolit, a ještě nám zbylo na skákací hrad. Nedejte na poslední organizační schůzku před dnem D! Když se totiž sejde asi 12 ženských pohromadě, zvrtne se koordinační schůzka na chaotizační, a vidina hladkého průběhu akce se lehce otřese v základech... Po desáté dopoledne příslušného dne strčte do trouby a ejhle, ono se peče docela snadno! Předškolácké řádění v Matjuchince Odpoledne plné opravdového řádění v Matjuchince na zahradě se opravdu vydařilo, radost dětí nepřekazila ani krátká přeprška. Nevěděly co dřív, zda do skákacího hradu, na Mini crazy show plnou zábavy nebo soutěžit a předškolácké penízky utratit za občerstvení a dárky. Také si vyzkoušely malování na kameny, sádrové odlitky a textil. No, bylo toho spousta, a to díky aktivitě rodičů z obou školek, ale i mimoškolkových sponzorů. Upocené děti a jejich smích a křik byly pro nás všechny tou nejcennější odměnou a nastartováním na další dětské akce. Všem patří má slova díků. Závěrem odpoledne vyplynul i společný slib, že zas někdy příště... Dagmar Meisnerová Někdo nosí, jiný píše, další lepí, nosí stolky, připravuje soutěžní stanoviště nebo obchůdky a vy začínáte věřit, že to klapne. V hodinu H svůj výtvor odhalte veřejnosti. Teď už není pochyb o tom, že to vyjde sluníčko vylezlo z mraků, dětí přibývá, rodiče vypadají spokojeně a všechno šlape jako hodinky. Tak jsme to skutečně dokázali!!! Což nám připomíná, že další kolo přijímání grantových žádostí končí 16.června... :-) Všem, kteří pomohli, patří náš velký dík. Rada rodičů při MŠ Matjuchinova a Ottova INZERCE 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Kalendář zbraslavských akcí 5. června 12. září VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ výtvarného oddělení ZUŠ. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. sobota 7. června TANEČNÍ ZÁBAVA Hraje poprocková skupina Černý kůň. Sál restaurace U Přístavu od 20:00 h. sobota 14. června JÍLOVIŠTĚ-ZBRASLAV XXV. ročník jízdy na historických velocipedech. Program na Zbraslavském nám. od 9:00 h, start jízdy z Baní ve 13:00 h. sobota 14. června DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA Předkolo Národní přehlídky jednoaktových her Kaškova Zbraslav. Divadlo J. Kašky od 13:00 h. úterý 17. června ŽENITBA Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. čtvrtek 19. června KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Zbraslav v Královském sále zámku Zbraslav od 18:15 h. sobota 20.června TANEČNÍ ZÁBAVA Hraje Petr John a country skupina Market. Sál restaurace U Přístavu od 20:00 hod. neděle 21. června NOTOVÁNÍ POD AKROPOLÍ Hudební open air festival od 12:00 do 22:00 h na louce v Borovičkách. Poděkování Červen patří díky oslavě Dne dětí především dětem. Nebudu se zmiňovat o všech těch, kteří se do příprav a konání oslav letos napříč Zbraslaví zapojili, ale určitě si mohli rodiče a děti vybírat z pestré nabídky. Z galerie zbraslavských občanů bych u této příležitosti ráda vzpomněla na dvě ženy. Na hraběnku z loděnice, dnes paní zralého věku, bývalou správcovou v loděnici SK Sport Zbraslav. Každý, kdo prošel loděnicí, ji zná jako druhou mámu. Ať jste se ve vodáckém žargonu udělali a neměli jste na sobě nit suchou, či vás přepadl hlad (někdy i jen chuť) či jiná dětská strast, dokázala ke spokojenosti dětí vše hravě vyřešit. A pokud jste se domů vraceli po schodech na Plácku a měli štěstí na tetu Martu, bez sladkosti vás nepustila. Za všechny dnes již bývalé děti Vám, paní Jarmilo Fulínová a Marto Seifertová, děkuji. Dagmar Kobylková, místostarostka MČ Praha-Zbraslav S.F.S.L. hledá nová mužstva Strnadská Fotbalová Super Liga s 38 letou tradicí ( a ) pořádá nábor nových mužstev (maximálně 3), a to na sezonu (zahájení nového ročníku je v září 2008). Kdo má zájem založit si nové mužstvo a zahrát si malou kopanou ve Strnadech (5+1), ať pošle SMS nebo zavolá na tel. číslo (prezident S.F.S.L. Pepík Říha), a to do 30. června 2008 v jakoukoli dobu, abychom si mohli domluvit schůzku, kde se dozvíte další podrobnosti k lize. Hraje se dle platných pravidel malého fotbalu s drobnými úpravami pro naši ligu. Všechna utkání se hrají pouze v sobotu dopoledne, a to na pískovém hřišti ve Strnadech (k utkáním se dostanete vlastní dopravou nebo autobusem ze Zbraslavského náměstí do stanice chatová oblast Strnady cca 10 minut). Pepík Říha, prezident S.F.S.L. pondělí 23. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ v Královském sále zámku Zbraslav od 18:15 h. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , KLAS program na červen června Osobnosti Zbraslavi z literárního světa (3. část) přednáška Ing. Františka Kadlečka. V klubu KLASu E. Přemyslovny 399 od 16:00 h. 25. června Společenské odpoledne pro seniory v sále hasičské zbrojnice. Vstupné 30,- Kč. Od 16:00 h Pravidelné akce Pondělí: 17:00 Práce s internetem v klubu KLASu (pouze po předběžné domluvě s p. Lidnerem na tel ) Úterý: 14:00 Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:00 Rehabilitační cvičení pro seniory v klubu KLASu Čtvrtek: 15:00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech od 14:00 do 15:00 h v klubu KLASu E. Přemyslovny 399, a na telefonním čísle: Připravujeme: Připravujeme videokroužek včetně střižny a digitální fotografii s úpravou snímků na počítači. Informace a přihlášky u pana Lindnera na tel , nebo osobně každé liché úterý v 17:00-19:00 h v klubu KLASu. Od září 2008 chceme zařadit do programu výtvarný kroužek babičky s vnučkami nebo vnuky, (vhodné pro školní děti). Případní zájemci se mohou informovat na tel Podpořeno granty Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha Zbraslav. 14

15 6/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce Služby Realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, rychle, levně, spolehlivě. Tel.: J.Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). Po So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGEN- TURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy i nabídky last minute renomovaných cestovních kanceláří. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK tel: , VODOINSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ, koupelny, WC, opravy a rekonstrukce ve vašem bytě či domě. Slušnost, serióznost. tel nebo po 18 hodině. PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha Zbraslav i okolí KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, měsíční i čtvrtletní, DPH, mzdy, daňová přiznání a roční uzávěrky. Zastupování na ZP, PSSZ a fin.úřadech a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Nové AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ (již od 3 měsíců 10 let). Pravidelné výukové programy pro děti na Zbraslavi: Helen Doron Early English, Figurková školička, Umění hrát si Více informací Ing. Lada Malíková O letních prázdninách POHLÍDÁM vaše dítě Zbraslav. Práce Společnost Megafyt-R spol. s r.o. se sídlem U Elektrárny 516, Vrané nad Vltavou, hledá pracovníky na pozici dělník farmaceutické výroby. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit v personálním oddělení u p.ballingové na tel.čísle BRIGÁDA! Hledáme DORUČOVATELE na ranní roznášku předpl. tisku v této lokalitě. na krátkodobou i dlouhodobou spolupráci. jedná se o práci v ranních hodinách cca 5:00-7:00hodin formou brigády. Bližší informace na tel.č , Společnost Megafyt-R spol. s r.o. se sídlem U Elektrárny 516, Vrané nad Vltavou, hledá pracovníky na pozici skladník/skladnice. Průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku výhodou.nástup možný ihned.zájemci se mohou hlásit v personálním oddělení u p.ballingové na tel.čísle Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha-Velká Chuchle přijme ÚČETNÍ. Nástup nebo dle dohody. Informace na tel nebo Adresa: U závodiště 325/1, Praha 5 Velká Chuchle, Hledáme pokladní a zástupce vedoucí pro prodejnu Norma v Modřanech. tel , Česká pošta Praha 516 Zbraslav, Elišky Přemyslovny 446, hledá na HPP PŘEPÁŽKOVOU PRACOVNI- CI A DORUČOVATELE. Bližší informace na jmenované poště nebo na tel , ] Bydlení, nebytové prostory... Vyměním družstevní byt na Zbraslavi 2+1, cihla, 3.p. bez výtahu za 3+1, 1.p. nebo vyšší p. s výtahem. Ne přízemí. Tel Prodám byt 2+kk na Zbraslavi. Tel.: Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek na Zbraslavi. tel Prodám družstevní řadovou garáž na Zbraslavi Ke Kamínce (za tenis. kurty). Cena ,- Kč. Tel.: Prodej bytu v OV na Vinohradech (u Folimanky), 2+1+ lodžie, sklep.kóje, celkem 63m2 + terasa 30 m2, 2.N.P., výtah. Vyzdívaný skelet. dům z roku 1986, vlastní plyn.kotelna, velmi hezký. Cena ,-Kč. Tel.: Prodám vilu z 30. let v Šípech na Rakovnicku (později sociální ústav), zast.plocha 556m2 + zahrada 6440 m2, podsklepeno, ideální pro domov důchodců, penzion, hotel atd. Nutná rekonstrukce rozvodů topení, el., vody, kanal. a oken. Jinak je vila ve velmi dobrém stavu. Poslední velká rekonstrukce v r Cena ,- Kč. Tel.: Stavební firma zahajuje prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Žernovce u Mukařova velikost od 835 do 957 m2. Cena 1950,- Kč za m2. Domy dle výběru od ,- do ,- Kč. Pozemky u autobusové zastávky PID.Atraktivní lokalita v rekreační oblasti u Říčan. Při přímé platbě sleva až 5%. Tel.: Vyměním byt 1+1 v OV (+ doplatek) Paškova ul. za 2+1/2+kk v OV na Zbraslavi, tel Pronájem garážového stání ve Zbraslavi v Zahradní čtvrti. V novostavbě, nová, světlá a čistá garáž s dálkovým ovládáním vrat. Cena za měsíc 1200 Kč. Lze dohodou. Volejte na nebo Koupím byt na Zbraslavi (půdní vestavba, 1+kk/+1, 2+kk/+1). Kontakt tel.: , Různé PRODÁM ŠTĚNĚ jorkšírek-pes, fenka, vhodné k dětem. Tel Hledám PANÍ NA ÚKLID do rodinného domu v horní části Zbraslavi, 2x v týdku. telefonická domluva na č Prodám 4 protektorované pneumatiky na Škoda 120, cena dohodou, zn. Lipence mobil Prodám i jednotlivě dvě dětská kola: 1. Velamos BMX, 2. Lion, cena dohodou, zn. Lipence mobil Nabízíme možnost prodejního partnerství v oblasti realit v lokalitě Zbraslav a okolí. Možnost provize z obchodního případu 50-80%. Centrum realit pro Prahu východ, RE/MAX Magic Říčany. Své CV zasílejte na Skutečně pěkný FORD ESCORD 1.8 D, 1996, 79 tis. km, posilovač řízení, centrál, imm., panelové rádio Blaupunkt, nové brzdy, ozubený řemen a pneu, garážované, bez koroze, STK 2009, cena 51000,- Kč, tel MYSLIVNA NA ZBRASLAVI, ulice U Národní galerie č.p. 43. Pro plánovanou stylovou rekonstrukci myslivny koupím obrazy, pohlednice, texty vztahující se k tomuto domu. kontakt SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN Santa Fe Od ,- Možnost odpočtu DPH Bonus až Kč ZDARMA: - parkovací čidla, - satelitní zabezpečení * - u modelu SANTA FE Elegance navigace Pioneer spotřeba paliva/l/100 km/emise CO 2/g/km/komb. cyklus 7,3/191/ *při financování vozu prostřednictvím ČSOB leas. a. s. Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi VGT AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) 5 let záruční doba Akce je časově omezena volejte ihned KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 6/2008 Osma se jela již dvacetkrát Na podzim to bude 10 let, co se v Borovičkách jel poprvé závod na horských kolech pro závodníky všech věkových i výkonnostních kategorií. Z hecířského souboje, kdo jezdí nejlépe na horském kole, se vyvinul tradiční jarní a podzimní závod, kterého se hlavně děti nemohou dočkat. Není divu, protože medaile pro úplně každého, kdo projede cílem, není zcela běžnou záležitostí. Letošní dvacátý závod byl i díky grantové podpoře MČ Praha - Zbraslav zpříjemněn všem závodníkům i o možnost odvézt si domů památeční závodnickou fotografii. Ti, co závodili na tradiční trati, se dočkali překvapení. Dosud konzervativní pořadatelé se rozhodli pro změnu trasy a prodloužili a zkomplikovali již tak náročný okruh. Ale protože Osmy se účastní zdatní jezdci, všichni si inovaci pochvalovali a již se těší na podzimní pokračování. Uplynulých dvaceti závodů se účastnilo dosud 1916 jezdců, a tak čekáme na podzim jubilejního dvoutisícího závodníka, který se může těšit na speciální odměnu, zve na 21. zbraslavskou osmu ředitel závodu Aleš Háněl. Podařilo se nám vytvořit unikátní tradici. Těší nás, když na startu potkáváme vedle tradičních účastníků stále nové a nové tváře. Jistě je to i tím, že závodit může úplně každý, protože startovné nevybíráme, vysvětluje vysokou oblibu závodu Háněl. Přestože termín podzimní akce není ještě znám, je dobré přes léto několik kilometrů našlapat, protože náročnější trať každého nepřipraveného jezdce odhalí. To ale platí jen o kategorii dospělých. Děti, kterým je nyní závod hlavně určen, se mohou bez obav postavit na start bez jakéhokoli tréninku a přípravy. Stačí mít jen kolo, helmu a chuť šlápnout do pedálů. I poslední někdo být musí, další startující kategorie rády počkají a medaile budou v cíli připraveny pro každého. Karel Tejkal Ročník Datum Účast Z toho děti Vítěz Čas Počasí května Chyba Jiří 23:20* slunečno, 24 o C října Chyba Jiří 18:42 polojasno, 15 o C května Blažek Jiří 18:44 polojasno, 17 o C října Chyba Jiří 17:52 zataženo 11 o C května Chyba Jiří 18:15 polojasno, 19 o C září Blažek Jiří 18:02 oblačno, déšť, 16 o C dubna Chyba Jiří 17:30 polojasno, 22 o C září Kuchler Karel 19:32 oblačno, déšť, 16 o C dubna Ulman Matouš 18:07 polojasno, 18 o C října Švec Ondřej 23:25 trvalý hustý déšť, 8 o C dubna Kadečka Jan 19: října Kadečka Jan 22: dubna Blažek Jiří 18: září Blažek Jiří 20: dubna Blažek Jiří 20: září Dolejší Daniel 20: dubna Kvasnička 21:45 Miloslav září Dvořák Miroslav 22: března Dvořák Miroslav 23: listopadu Dvořák Miroslav 25:09 * Od 20. ročníku došlo ke změně a prodloužení trati Kobylka jaro open 08 Tak takto se jmenoval další jarní nohejbalový turnaj pro amatéry, který se konal v areálu Bowlingu Zbraslav U Stromečku v sobotu 26. dubna. Na turnaj se registrovalo 9 družstev. Tento počet se postaral o den plný nevídaných soubojů. Ve finále, které se protáhlo až do osmi hodin večer, se utkala družstva Vodáci a Frajtři. Vodáci nakonec podlehli a skončili na druhém místě. Pohár nám Zbraslavákům odnesli přespolní. Pro všechny zúčastněné se grilovalo po celou dobu turnaje masíčko. Ti nejmenší si hráli v dětském koutku na zahrádce a rodiče je zpovzdálí hlídali od studeného drinku. Prostě super sobota. Konečné pořadí:1. Frajtři; 2. Vodáci; 3. Nekopové; 4. Sázava Bowlingový turnaj netradičních dvojic V neděli 27. dubna si příznivci bowlingu mohli změřit své síly v turnaji netradičních dvojic. Co to vlastně je? Fandové bowlingu určitě vědí. Pro nebowlaře jen ve zkratce. Dvojice hází stejně jako jeden člověk s tím, že první hráč hází jen první hod ze dvou a hráč číslo dvě dohazuje zbytek kuželek, které mu nechal jeho kolega. Na konci jedné sady si hráči obrátí pořadí. Hra má u nás velký úspěch. Turnaj pěkně odsýpá a hráči se baví. To je i jeden z důvodů oblíbenosti. Tentokrát se sešlo 9 dvojic. Překvapivě favorité turnaje vypadli nečekaně brzy. V ceně startovného se podávala výborná pečená krkovička se zelím a knedlíkem. Po velkém napětí to dopadlo následovně: 1. Bezčudlíci; 2. Holky; 3. Okapoví běžci; 4. Bosh; 5. My dva; 6. Evžen + Alena; 7. Dorostenci; 8. Zbraslav (domácí). 16

cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi

cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Hlavním tématem tohoto čísla Zbraslavských novin je problematika

Více

cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost

cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Ve chvíli, kdy píšu

Více

Zbraslavské noviny 4/2008

Zbraslavské noviny 4/2008 Zbraslavské noviny 4/2008 cena 5 Kč P E S V E M Ě S T E S T R. 6 P O S T O P Á C H Y E N T Y H O S T R. 4 5 J A R N Í Ú K L I D S T R. 6 7 S P O L K Y A K L U B Y B I L A N C U J Í S T R. 8 1 0 2 v Zbraslavské

Více

cena 5 Kč 11/2009 70 LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav

cena 5 Kč 11/2009 70 LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav cena 5 Kč 11/2009 70 LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Listopadové číslo Zbraslavských novin

Více

Zbraslavské noviny 6/2014

Zbraslavské noviny 6/2014 Zbraslavské noviny 6/2014 Lidové pašije v zámku Modrá hala prohlédnuta, ledový pat Letní kino Kamínka cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2014 Děti to znají Bohužel na rozdíl od mnoha dospělých. Hned vás určitě

Více

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií

Více

Zbraslavské noviny 5/2013

Zbraslavské noviny 5/2013 Zbraslavské noviny 5/2013 Vzpomínkový večer na Jaromíra Vejvodu Rákosníčkovo hřiště bude Nad Kamínkou Nebojte se netopýrů cena 5 Kč Zbraslavské noviny 5/2013 Zbraslavské akce Konečně se oteplilo, sníh

Více

Zbraslavské noviny 3/2011

Zbraslavské noviny 3/2011 Zbraslavské noviny 3/2011 Černé divadlo Jiřího Srnce Rozpočet Zbraslavi na rok 2011 Zápis do mateřských škol cena 5 Kč Zbraslavské noviny 3/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, původně jsem si plánoval

Více

Zbraslavské noviny 3/2014

Zbraslavské noviny 3/2014 Zbraslavské noviny 3/2014 Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem Rozpočet MČ Praha Zbraslav na rok 2014 Zbraslavský uličník 2. část cena 5 Kč Zbraslavské noviny 3/2014 RTG na Zbraslavi zůstává Stěžejní informací

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Zbraslavské noviny 6/2012

Zbraslavské noviny 6/2012 Zbraslavské noviny 6/2012 Vladislav Vančura 1. 6. 1942 Borovičky III Tančí celá rodina? cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2012 Školky Konec dubna a začátek května byl ve znamení zápisu do mateřských škol.

Více

cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle

cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Tři měsíce mé mateřské dovolené utekly jako

Více

Zbraslavské noviny 2/2012

Zbraslavské noviny 2/2012 Zbraslavské noviny 2/2012 Zbraslavské judo - úspěch na mistrovství republiky Celostátní setkání velocipedistů Ze života dobrovolných hasičů cena 5 Kč Zbraslavské noviny 2/2012 Okradli starostu Okradli

Více

Zbraslavské noviny 4/2011

Zbraslavské noviny 4/2011 Zbraslavské noviny 4/2011 Školka Matjuchinova končí?! Nová sportovní hala Pašijové hry v parku cena 5 Kč Zbraslavské noviny 4/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, aktuální číslo Zbraslavských novin,

Více

Zbraslavské noviny 11/2013

Zbraslavské noviny 11/2013 Zbraslavské noviny 11/2013 Ohlédnutí za Drakiádou Zbraslav opět Vejvodova Slavnosti Elišky Přemyslovny cena 5 Kč Zbraslavské noviny 11/2013 Na Zbraslavi už máme opravdu všechno Editorial VVážení čtenáři,

Více

Zbraslavské noviny 8/2007

Zbraslavské noviny 8/2007 STROM ROKU STR. 4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ZBRASLAVI CYKLOVETERÁNI STR. 13 STR. 6 cena 5 Kč Zbraslavské noviny 8/2007 2 v Zbraslavské noviny 8/2007 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, je tomu 5 let, kdy Zbraslav,

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Zbraslavské noviny 2/2008

Zbraslavské noviny 2/2008 Zbraslavské noviny 2/2008 cena 5 Kč K L U B A M A T É R S K É H O T A N C E Z B R A S L A V : 4 0 L E T S T R. 4 6 O C E N Ě N Í P R O P E X E S O S T R. 8 P R E M I É R A V D I V A D L E J. K A Š K Y

Více

Zbraslavské noviny 7/2011

Zbraslavské noviny 7/2011 Zbraslavské noviny 7/2011 cena 5 Kč 100 let zbraslavské kopané Keltové na Zbraslavi Dětský den Zbraslavské noviny 7/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, než Vám popřeji slunné léto a krásné prázdniny,

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více