Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner, F. Toušek P. Synek S. Hasenkopfová A. Klímová, A. Háněl M. Spáčilová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí 3 (3) Pronájem bytu č. 66 o velikosti 2+1, v bytovém domě U Malé řeky (4) Orientační tabule - žádost M.Jeřábek 5 (5) Žádost o prodloužení hostování lunaparku Heřmanský 6 (6) Prominutí poplatků za zápisné 7 (7) Zvýšení rozpočtu - grant MŽP 8 (8) Zvýšení rozpočtu - provoz SDH 9 (9) Nové platové výměry a odměny pro ředitelky MŠ 10 (10) Odměny vedoucích odborů a tajemníka ÚMČ za a I čtvrtletí (11) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek RMČ odsouhlasila podání žádosti o dotaci na zateplení obálky budovy ZŠ Vl. Vančury. Cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti budov a ekonomické využívání zdrojů s ohledem na životní prostředí. V minulém roce MČ Praha - Zbraslav neúspěšně žádala na tento projekt v rámci programu Zelená úsporám, který byl po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 zastaven. Usnesení č. R

2 I. s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení obálky budovy ZŠ Vladislava Vančury - objekty U Lékárny 593 a Hauptova 591 u k l á d á OMH provést veškeré administrativní kroky vedoucí k podání žádosti spočívající především v: 1. zajištění objednávky (smlouvy o dílo) se společností Euro Advisory Group na podání žádosti ve výši Kč vč. DPH 2. zajistit aktualizaci PD za maximální cenu Kč vč. DPH 3. zajistit aktualizaci energetického auditu za maximální cenu Kč vč. DPH 4. zajistit souhlas MHMP s podáním žádosti. 3. Pronájem bytu č. 66 o velikosti 2+1, v bytovém domě U Malé řeky 626 Předkladatel: Alexandra Klímová RMČ se rozhodla zrušit výběrové řízení na pronájem bytu č. 66 v bytovém domě U Malé řeky 626. Usnesení č. R r u š í výběrové řízení na pronájem volného bytu č. 66 v ulici U Malé řeky 626, Praha 5 - Zbraslav. 4. Orientační tabule - žádost M.Jeřábek Předkladatel: Aleš Háněl Na základě žádosti pana Jeřábka RMČ souhlasila s umístěním orientační tabule na část pozemku parc. č (roh ulice U Loděnice a Žitavského). Tabule bude sloužit pro lepší orientaci zákazníků - montáž tažných zařízení. Usnesení č. R I. s o u h l a s í 2

3 s umístěním orientační tabule na roh ulice U Loděnice a Žitavského o vel. cca 0,50 cm x 100 cm s nápisem Tažná zařízení s o u h l a s í s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2032, která byla uzavřena Termín: I u k l á d á KS informovat žadatele. Termín: Žádost o prodloužení hostování lunaparku Heřmanský Předkladatel: Pavel Synek RMČ nesouhlasila s žádostí pana Heřmanského, který žádal o prodloužení hostování svého lunaparku na Zbraslavi až do Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s prodloužením hostování lunaparku Heřmanský u k l á d á KS telefonicky informovat žadatele. Termín: Prominutí poplatků za zápisné Předkladatel: Alexandra Klímová RMČ souhlasila s prominutím poplatků za zápisné pro každého nového čtenáře místní knihovny v rámci celostátní akce "Týden knihoven". Tato akce proběhne ve dnech Usnesení č. R

4 s o u h l a s í v rámci akce Týden knihoven, která proběhne ve dnech , s prominutím poplatků za zápisné pro nové čtenáře knihovny. 7. Zvýšení rozpočtu - grant MŽP Předkladatel: Aleš Háněl MČ Praha - Zbraslav byl udělen grant Ministerstva životního prostředí na projekt Zbraslavské jarmarky. Z těchto prostředků budou zakoupeny stánky a další vybavení tržiště a také hrazeny služby, vyplývající z Partnerské smlouvy s Pexesem. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši Kč určenou na projekt "Zbraslavské jarmarky". Příjem dotace ( Kč) bude zaúčtován na OdPa 2141 vnitřní obchod položka 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, výdaje na OdPa 2141 vnitřní obchod položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ( Kč) a položka 5169 nákup ostatních služeb ( Kč). 8. Zvýšení rozpočtu - provoz SDH Předkladatel: Aleš Háněl Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/4 ze dne bylo schváleno uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy, určených na provoz Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav v celkové výši ,-- Kč. RMČ souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto účelovou neinvestiční dotaci. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč určenou na provoz Sboru dobrovolných hasičů. Příjem dotace bude zaúčtován na položku 4121, výdaje na OdPa 5512 požární ochrana položka 5134 elektrická energie ( Kč), položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ( Kč), 4

5 položka 5156 pohonné hmoty a maziva ( Kč), položka 5171 opravy a udržování ( Kč). 9. Nové platové výměry a odměny pro ředitelky MŠ Předkladatel: Pavel Synek RMČ schválila platový výměr nové paní ředitelce MŠ Mgr. Weberové-Kuchařové. A dále schválila platový výměr a jednorázovou odměnu paní Dagmar Meisnerové. Usnesení č. R s c h v a l u j e platový výměr paní ředitelce Kamile Weberové-Kuchařové, platový výměr a jednorázovou odměnu paní ředitelce Dagmar Meisnerové, vše uvedené v neveřejné příloze. 10. Odměny vedoucích odborů a tajemníka ÚMČ za a I čtvrtletí 2011 RMČ schválila odměny pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ v neveřejné příloze. Usnesení č. R s c h v a l u j e odměny pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ za a I čtvrtletí 2011 v neveřejné příloze. 11. Různé RMČ souhlasila s převedením finančních prostředků ve výši ,-- Kč z položky Služby telekomunikací na položku Náhrady mezd v době nemoci. Důvodem je vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků již v měsíci srpnu Dále RMČ nesouhlasí se zrušením autobusové linky č. 244, která spojuje obec Lahovičky s Radotínem. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í se zrušením autobusové linky č. 244, která spojuje obec Lahovičky s Radotínem 5

6 6 p o v ě ř u j e starostu jednáním o zajištění dostatečné dopravní obslužnosti. Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav MUDr. Alexandra Klímová místostarostka MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více